Page 1

В.М.Смоляк

Методика викладання інформатики в початковій школі Частина 1

Запоріжжя 2007


2

Укладач: В.М.Смоляк Комп’ютерна верстка: В.М.Смоляк

© Смоляк В.М. Методичний посібник. Методика інформатики в початковій школі.-Запоріжжя.-2005р.


3

Зміст Вступ. Початковий курс інформатики як навчальний предмет ..........4 Психолого-педагогічні та гігієнічні основи використання НІТ в початковій школі..........................................................................................7 Принципи і методи навчання інформатики .......................................... 10 Форми організації навчального процесу з інформатики в початковій школі ........................................................................................................... 12 Засоби навчання інформатики ................................................................ 17 Урок інформатики в початковій школі ................................................. 18 Зміст програми. Основні поняття початкового курсу інформатики 20 Методика реалізації основних завдань початкового курсу інформатики ............................................................................................... 35 Методика формування уявлень про інформацію, знак, модель, код, кодування ................................................................................................... 43 Методика формування алгоритмічного мислення учнів .................... 45 Самостійна робота .................................................................................... 48 Тематичний контроль №1........................................................................ 48 Тематичний контроль №2........................................................................ 49


4

Вступ. Початковий курс інформатики як навчальний предмет

Основні завдання додаткової кваліфікації Завдання, які будуть вирішуватися в навчальному році Література для вивчення методики Розвиток НТП та місце школи в цьому процесі Місце комп’ютера у навчанні учня початкових класів Державний стандарт – ставлення до комп’ютера в початковій школі Особливості впровадження інформатики в початковій школі Обговорення питання „Як я бачу інформатику в початковій школі?‖(5хв – робота з ПК) 1.9. Інструкція з техніки безпеки в комп’ютерному класі 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

1.1. Основні завдання додаткової кваліфікації. Зміст предметів додаткової кваліфікації направлений на підготовку вчителя початкової школи до викладання початкового курсу інформатики як окремого предмета з варіативної частини навчального плану початкової школи та на формування знань і практичних вмінь, необхідних вчителю 1 - 4 класів для використання комп’ютерної техніки при викладанні математики, мов, образотворчого мистецтва, природознавства, музики. Головна мета курсу: сформувати знання, вміння та навички необхідні вчителю початкової школи для ефективного використання сучасних інформаційних технологій при викладанні початкового курсу інформатики як окремого предмета, так і для застосування обчислювальної техніки в ході підготовки та проведення навчальних занять і позакласної роботи в початковій школі. Основні завдання курсу:  Ознайомлення з основами використання сучасних інформаційних технологій в освіті та інших галузях діяльності людини;  Ознайомлення з сучасною комп’ютерною технікою, що використовується при організації навчально – виховного процесу в школі, правилами техніки безпеки при роботі з нею;  Ознайомлення з основами алгоритмізації та програмування, формування навичок розв’язування задач за допомогою ПК;  Ознайомлення з методикою використання інформаційних технологій в початковій школі;  Формування навичок організації навчального процесу з використанням комп’ютерної техніки; Ознайомлення з сучасними технологіями отримання та передачі інформації, використання їх в ході підготовки до навчальних занять.

1.2.

Завдання, які будуть вирішуватися в навчальному році


5 Протягом навчального року буде вивчатися курс методики інформатики початкової школи, а також відбудеться знайомство з методиками використання ПК на інших уроках початкової школи.

1.3.

Література для вивчення методики

Слід користуватися педагогічними журналами, газетами. Багато цікавого матеріалу на сторінках Internet. Ж-л: "Комп’ютер у школі та сім’ї". Слід звернути увагу на те, що бажано підбирати якомога новіші публікації, так як інформатика в своєму розвитку дуже стрімка наука.

1.4.

Розвиток НТП та місце школи в цьому процесі

Швидкий розвиток науково-технічного прогресу диктує школі необхідність озброїти сучасного учня знаннями і уміннями, які допоможуть йому йти в ногу з розвитком. В епоху інформаційного суспільства, вміння швидко знаходити, опрацьовувати, класифікувати інформацію є чи не найголовнішим. Допомогти в цьому можуть знання отримані на інформатиці, так як комп’ютери – це сучасні найефективніші засоби для роботи з інформацією.

1.5.

Місце комп’ютера у навчанні учня початкових класів

В державному компоненті навчального плану для початкової школи інформатика не передбачена. Але, розуміючи необхідність її для учнів, в школах такий предмет вводиться за рахунок шкільного компоненту навчального плану.

1.6. Державний стандарт – ставлення до комп’ютера в початковій школі Державний стандарт початкової загальної середньої освіти, в освітній галузі "Технології" передбачає необхідніс ть формування в учнів початкової школи навичок комп’ютерної грамотності. З цього випливає, що навіть, якщо в школі урок інформатики не введений у початковій школі, вчитель все одно зобов’язаний формувати передбачені навички на інших предметах, чи в позаурочній діяльності.

1.7. Особливості впровадження інформатики в початковій школі В початковій школі курс інформатики може бути введений за рахунок шкільного компоненту навчального плану. Після чого слід вибрати навчальну програму, за якою будуть навчатися діти. Таких програм є дуже багато. Вчитель може вибрати існуючу, чи розробити власну. При цьому слід враховувати контингент дітей, профіль школи, провіль класу і т.п. Багато науковців і вчителів схильні думати, що такий курс повинен бути навправлений на якісніше засвоєння матеріалу інших предметів з паралельним


6 вивченням основ інформатики, - тих, які необхідні учню початкової школи для навчання.

1.8. Обговорення питання „Як я бачу інформатику в початковій школі?”(5хв –робота в малих групах) В парах підібрати і обговорити по 5 тверджень щодо позитивних та негативних аспектів використання ПК в початковій школі.

1.9.

Інструкція з техніки безпеки в комп’ютерному класі      

Заходити до класу тільки після дзвінка Займати свої місця як за столами (партами) так і біля комп’ютерів Бути уважними, дисциплінованими, обережними, бережливо повиводитись з технікою, точно виконувати вказівки викладача чи лаборанта Залишати робоче місце тільки з дозволу викладача При виникненні неполадок покликати викладача чи лаборанта При появі запаху гару негайно відключити комп’ютер, залишити робоче місце і покликати викладача

Забороняється         

заходити до кабінету у верхньому одязі включати чи виключати комп’ютер без дозволу викладача працювати з мокрими чи брудними руками класти зошити чи інше приладдя на пристрої ПК бігати, стрибати, робити різкі рухи біля комп’ютерів самовільно змінювати конфігурацію чи ремонт ЕОМ проводити будь-які дії на чужому робочому місці торкатися кабелів і інших з’єднувальних шнурів записувати на жорсткий диск ігри чи інші програми без дозволу викладача чи лаборанта

Приблизні правила поведінки учнів у комп'ютерному класі (за іншими авторами). 1. 2. 3. 4. 5.

Входити і виходити з класу можна тільки з дозволу вчителя. Потрібно займати тільки те робоче місце, що закріплене вчителем за учнем чи бригадою в цілому. Включати або виключати комп'ютер і підключені до нього пристрою учнем не дозволяється. Підключення до роботи компакт дисків навчального призначення здійснюється вчителем або лаборантом. Учителеві необхідно дотримувати рекомендацій з організації навчальної діяльності учнів на заняттях з інформатики.


6.

7. 8.

9.

10.

11. 12. 13.

7 З метою економії часу матеріали, розміщені в Інтернеті, можуть бути приготовлені вчителем або методистом з інформатизації навчання школи заздалегідь і можуть використовуватися на уроці вже як матеріали, розміщені на диску. Урок необхідно починати з організаційної хвилинки, нагадуючи дітям правила поведінки в кабінеті. Устаткування комп'ютерного робочого місця повинне відповідати санітарним нормам і правилам. Нижче приведені рекомендації гигієністів з організації робочого місця учня. Розміщення комп'ютерних столів повинні вироблятися таким чином, щоб усі струмоведучі частини прис троїв і рознімання були звернені до стіни приміщення. Для профілактики травматизму дітей електропроводка повинна бути обладнана спеціальними коробами, розетки повинні розташовуватися за вертикальною стінкою комп'ютерного столу. Кабінет повинний бути обладнаний прис троєм відключення електроживлення. Залишати дітей у комп'ютерному класі без учителя категорично забороняється. Уроки в комп'ютерному кабінеті рекомендується проводити разом з лаборантом.

Психолого-педагогічні та гігієнічні основи використання НІТ в початковій школі Психологічні аспекти використання ПК. Пам’ять – виходячи з того, що дітям дуже подобається навчатися завдяки цікавим розвиваючим комп’ютерним іграм, їм легше запам’ятовується навчальний матеріал. При роботі з цікавими педагогічними програмними засобами, дітям не потрібно напружуватися для того, щоб зосередитися на навчальному об’єкті, так як найчастіше все проходить у вигляді гри. А в ігровій діяльності, коли дитина матеріал пропускає через себе якість запам’ятовування у порівнянні зі стандартним навчанням вища. Уява – завдяки використанню в комп’ютерних програмах цікавих моментів, високому рівню зацікавленості дітей до роботи з ПК у дітей покращується уява, вони з допомогою комп’ютера можуть її розвивати в усіх напрямках, створювати свої світи і т.д. Мислення – правильно організований програмний засіб заставляє дітей постійно думати у їх індивідуальному темпі, що в свою чергу дозволяє кожній дитині оптимально розвиватися, формує у дітей відповідний стиль мислення. Мовлення – для розвитку мовлення дітей використовуються різноманітні лігвістичні програмні засоби. Відомими є програми вивчення іноземних мов з


8 використанням 25 кадру і т.д. Причому завдяки ПК кожен працює в індивідуальному оптимальному темпі. Увага – доказано, що при використанні мультимедійних презентацій увага підвищується у 5 разів.

Педагогічний аспект використання ПК. Комп’ютер – універсальний технічний засіб навчання. Завдяки йому педагог може і продемонструвати цікаву, яскраву наочність, створити і показати презентацію, розробити план-конспект уроку, прослухати з дітьми музичний уривок, переглянути навчальний відеофільм, подорожувати сторінками Інтернету, листуватися з колегами, обговорювати проблеми на форумах, ділитися досвідом, опублікувавши свої дослідження в Інтернет і ін. Використання комп’ютерних програм – це і новітній метод навчання, виховання та розвитку особистості учня. Використання комп’ютерного тестування – це нова форма організації контролю навчальних досягнень учнів. Як бачимо, комп’ютер дуже важливий компонент сучасної освіти, він показує великий потенціал можливостей в педагогічній науці, але й потребує глибокого вивчення у всіх відношеннях впливу на особистість школяра. Але як і будь який потужний засіб в руках погано вчителя може так само пошкодити, як у руках хорошого вчителя – допомогти.

«Гігієнічні вимоги до використання персональних комп'ютерів (ПК) у початковій школі» Відповідно до вимог сучасного санітарного «Гігієнічні вимоги до відеодисплейних терміналів, персональним електронно-обчислювальним машинам і організації роботи») для занять дітей припустимо використовувати лише таку комп'ютерну техніку, що має санітарно-епідеміологічний висновок про її безпеку для здоров'я дітей. Санітарно-епідеміологічний висновок повинна мати не тільки знову придбана техніка, але і та, котра знаходиться в експлуатації. Приміщення, де експлуатуються комп'ютери, повинне мати штучне і природне висвітлення. Для розміщення комп'ютерних класів варто вибирати такі приміщення, що орієнтовані на північ і північний схід і обладнані регульованими пристроями типу: жалюзі, занавіски, зовнішніх козирків і ін. Розміщати комп'ютерні класи в цокольних і підвальних приміщеннях неприпус тимо. Для обробки інтер'єра приміщень з комп'ютерами рекомендується застосовувати полімерні матеріали, на які є гігієнічні висновки, що підтверджують їхню безпеку для здоров'я дітей. Поверхня підлоги повинна бути зручної для очищення і вологого збирання, мати антистатичне покриття.


9 Площа на одне робоче місце з комп'ютером повинна бути не менш 6 кв.м. Дуже важливо гігієнічно грамотно розмістити робочі місця в комп'ютерному класі. Комп'ютер краще розташувати так, щоб світло на екран падав ліворуч. Незважаючи на те, що екран світиться, заняття повинні проходити не в темному, а в добре освітленому приміщенні. Кожне робоче місце в комп'ютерному класі створює своєрідне електромагнітне поле з радіусом 1,5м і більш. Причому випромінювання йде не тільки від екрана, але і від задньої і бічної стінок монітора. Оптимальне розташування устаткування повинне виключати вплив випромінювання від комп'ютера на учнів, що працюють за іншими комп'ютерами. Для цього розміщення робочих столів повинна забезпечити відстань між бічними поверхнями монітора не менш 1,2 м . При використанні одного кабінету інформатики для учнів різного віку найбільше важко вирішується проблема підбору меблів відповідно до росту молодших школярів. У цьому випадку робочі місця доцільно оснащувати підставками для ніг. Розмір навчальних меблів (стіл і стілець) повинний відповідати росту дитини. Переконатися в цьому можна в такий спосіб: ноги і спина (а ще краще і передпліччя) мають опору, а лінія погляду приходиться, приблизно, на центр монітора або трохи вище. Освітленість поверхні столу або клавіатури повинна бути не менш 300 лк, а екрана не більш 200 лк. Для зменшення зорової напруги важливо стежити за тим, щоб зображення на екрані комп'ютера було чітким і контрастним. Необхідно також виключити можливість бліків на екрані, оскільки це знижує контрастність і яскравість зображення. При роботі з текстовою інформацією перевагу варто віддавати позитивному контрас тові: темні знаки на світлому фоні. Відстань від очей до екрана комп'ютера повинне бути не менш 50 см. Одночасно за комп'ютером повинна займатися одна дитина, тому що для сидячого збоку умови розглядання зображення на екрані різко погіршуються. Оптимальні параметри мікроклімату в дисплейних класах наступні: температура 19-21° С, відносна вологість - 55-62 %. Перед початком і після кожної академічної години навчальних занять комп'ютерні класи повинні бути провітрені, що забезпечить поліпшення якісного складу повітря. Вологе збирання в комп'ютерних класах варто проводити щодня. Прилучення дітей до комп'ютера варто починати з навчання правилам безпечного користування, що повинні дотримуватися не тільки в школі, але і вдома. Для профілактики зорового і загального стомлення на уроках необхідно дотримувати нас тупні рекомендації.


10 Оптимальна тривалість безперервних занять з комп'ютером для учнів II-IV класів повинна бути не більш 15 хвилин. З метою профілактики зорового стомлення дітей після роботи на персональних комп'ютерах рекомендується проводити комплекс вправ для очей, що виконуються сидячи або стоячи, відвернувшись від екрана, при ритмічному подиху, з максимальною амплітудою рухів ока. Для більшої привабливості їх можна проводити в ігровій формі. Приблизний комплекс вправ для очей: Закрити очі, сильно напружуючи очні м'язи, на рахунок 1-4, потім розкрити очі, розслабити м'язи очей, подивитися вдалину на рахунок 1-6. Повторити 4-5 разів. Подивитися на перенісся і затримати погляд на рахунок 1-4. До втоми очі не доводити. Потім відкрити очі, подивитися вдалину на рахунок 1-6. Повторити 4-5 разів. Не повертаючи голови, подивитися праворуч і зафіксувати погляд на рахунок 1-4, потім подивитися вдалину прямо на рахунок 1-6. Аналогічним образом проводяться вправи, але з фіксацією погляду вліво, вгору і вниз. Повторити 3-4 рази. Перевести погляд швидко по діагоналі: праворуч вгору - ліворуч униз, потім прямо вдалину на рахунок 1-6; потім ліворуч вгору - праворуч вниз і подивитися вдалину на рахунок 1-6. Повторити 4-5 разів. Проведення гімнастики для очей не виключає проведення фізхвилинки. Регулярне проведення вправ для очей і фізхвилинок ефективно знижує зорову і статичну напругу.

Принципи і методи навчання інформатики

У зв’язку з тим, що інформатика і методика навчання інформатики – науки нові, ще немає ні чітко визначених завдань курсу, ні точної методики, і т. ін. Тому при навчання цьому предмету слід виходити з загальнодидактичних принципів, методів, засобів, форм.

Зв’язок теорії з практикою

Індивідуалізація і колективність

Міцності і системності знань

Активності

Наочності

Доступності

Свідомості засвоєння і діяльності

Послідовності і циклічності

Науковості

ПРИНЦИПИ ГУМАНІЗМУ І ДЕМОКРАТИЗМУ


11 1.

Класифікація методів навчання з Бабанським Методи організації і здійснення навчально – пізнавальної діяльнос ті. 1.1. За джерелом передачі і сприйняття навчального матеріалу. а) словесні; б) наочні; в) практичні розповідь ілюстрація досліди бесіда демонстрація вправи

лекція 1.2.

За логікою передачі і сприйняття інформації

а) індуктивні 1.3.

За ступінню самостійності мислення учнів при оволодінні знаннями

а) репродуктивні

2. 3. -

б) дедуктивні б) пошукові

1.4. За ступінню управління навчальною роботою а) навч.робота під керівництвом вчителя б) самостійна робота учнів робота з книгою письмові роботи лабораторні виконання трудових завдань робота з комп’ютером Методи стимулювання і мотивації. 2.1. Методи стимулювання інтересу до навчання навчальні дискусії створення емоційних ситуацій 2.2. Методи стимулювання обов’язку і відповідальнос ті переконання в значенні навчання пред’явлення вимог вправляння у виконанні вимог заохочення і покарання Методик контролю і самоконтролю. 3.1. Методи усного контролю і самоконтролю індивідуальне опитування фронтальне опитування усних заліків усних екзаменів програмового опитування усний самоконтроль 3.2. Методи письмового контролю і самоконтролю контрольні письмові роботи письмові заліки, письмові екзамени програмовані письмові роботи письмовий самоконтроль 3.3. Методи лабораторно – практичного контролю і самоконтролю контрольні лабораторні роботи


12 - машинний контроль - лабораторно – практичний самоконтроль Дидактична гра – гра, яка містить в собі освітню мету і спрямована на розв’язання конкретних задач навчання в ігровій формі. 1. 2. 3. 4.

Дидактична мета Ігровий задум Ігровий початок Провила гри

для себе для всіх

Ігрові дії Підведення підсумків

Форми організації навчального процесу з інформатики в початковій школі Форми навчання 1. Лекція – дана форма організації навчальної діяльності в початковій школі фактично не використовується. Це пояснюється віковими і фізіологічними особливостями дітей молодшого шкільного віку. 2. Семінар – ця форма як і попередня більше відноситься до вищої школи. Але вчителю необхідно володіти нею, щоб за необхідності можна було використати цікаві позитивні аспекти у своїй педагогічній діяльності. 3. Лабораторні заняття – фактично всі практичні роботи з інформатики будуть лабораторними, так як для їх використання необхідне спеціальне обладнання (зокрема комп’ютер) 4. Індивідуальний практикум – можна проводити з дітьми які вважаються невстигаючими, чи навпаки (краще) з тими, які добре встигають, щоб допомогти ще якіснішому їх розвитку, готувати їх до олімпіад і т.д. 5. Екскурсія. На уроках з інформатики можна спланувати екскурсію на виробництво, де широко використовуються ПК. Це дасть змогу якісніше мотивувати необхідність вивчення ПК, а також сприятиме професійній орієнтації учнів. 6. Факультативні курси – це додаткові необов’язкові уроки чи заняття. 7. Гурток – предметний гурток з інформатики організовується для учнів, які хочуть більш детально познайомитися з інформатикою. Гурток складається з тих учнів, які зазвичай добре встигають, проявляють цікавість у вивченні інформатики. 8. Олімпіади і підготовка до них – олімпіади проводяться різних рівнів. В школі вчитель так повинен спланувати олімпіаду з інформатики, щоб вона передувала олімпіадам вищого рівня. Таким чином можна відібрати достойний контингент для представлення в межах міста, області, країни.

Форми використання ПК в початковій школі


13 У зв'язку з експериментом по удосконалюванню структури і змісту освіти в початковій школі часто з 2 класу вводиться предмет інформатики. Пропонується три підходи щодо комп'ютерної підтримки при навчанні інформатиці в 2 класі. 1. Для реалізації фронтальної форми навчання інформатиці можливо організувати вивчення даного предмета в рамках одного уроку в інтеграції з предметами на базі кабінету, обладнаного одним комп'ютером з CD ROM пристроєм. Це шкільний кабінет, оснащений 1 комп'ютером з CDROM, аудіосистемою і додатково – медіапроектором з настінним екраном або телевізором з великим екраном, підключеним до комп'ютера. Додатково даний комп'ютер може бути підключений у локальну мережу школи і мати вихід в Інтернет. Навчання інформатиці в цьому випадку проводиться вчителем початкової школи без розподілу класу на підгрупи. При цьому один комп'ютер у кабінеті може бути використаний як «електронна» дошка, тобто використовуватися в режимі «виклику» до нього учнів для виконання команд, передбачених навчальною комп'ютерною програмою. Для цього бажано підключення комп'ютера до проектора або телевізора з великим екраном для зручності фронтальної роботи з класом. Доцільно в розкладі ставити урок інформатики вслід або перед уроками, які рекомендовані для інтеграції авторами навчальних посібників.. Учитель повинний володіти елементарними навичками роботи з комп'ютером: уміти скористатися компакт диском з комп'ютерними програмами навчального призначення, мати представлення про роботу на комп'ютері з текстом, графікою, бажане знання роботи з Інтернетом і електронною поштою. При такому комп'ютерному супроводі уроків інформатики потрібно враховувати, що загальний час роботи учня з комп'ютером не повинне перевищувати 15 хвилин, тобто менш половини уроку. Можливо використовувати комп'ютер фрагментами по 2-3 хвилини, розподіляючи час взаємодії дітей з комп'ютерними програмами в режимі фронтальної діяльності протягом всього уроку. Для комп'ютерної підтримки уроків можна використовувати навчальні програми з української чи російської мов, літературного читання, математиці, навколишнього світу, трудового навчання, енциклопедії з області мистецтва, музики, театру, правил дорожнього руху, подорожей і ін. (Наприклад, продукція фірм «Комп'ютер і дитинство», «Кирило і Мифодий».) 2. Для групової форми навчання інформатиці можливо організувати комп'ютерну підтримку уроку інформатики в рамках одного уроку без розподілу на групи в інформаційному центрі школи. Інформаційний центр школи являє собою кабінет, оснащений 3-7 комп'ютерами, підключеними в локальну мережу, можливо з виходом в Інтернет.


14 Такий кабінет є сучасним аналогом читального залу комп'ютеризованої бібліотеки і може бути обладнаний саме в читальному залі школи. В інформаційному центрі необхідно передбачити і традиційні робочі місця учнів – столи, стелажі для роздавальних настільних посібників. В інформаційному центрі школи можна організувати навчання інформатиці за допомогою методу проектів. Для цього клас поділяється на бригади по 3-4 чоловіки, для яких передбачається робоча зона: 2 парти, 1 комп'ютер, настільні посібники і роздавальні матеріали (конструктори, у тому числі ЛЕГО, кольоровий папір, альбоми, що розвивають ігри й ін.) Робота за комп'ютером у бригаді регулюється вчителем: один учень виконує свою роботу на комп'ютері протягом 5-7 хвилин, інші бригади, що учаться, у цей час працюють над настільною частиною проекту. Таким чином, бригада здійснює комп'ютерну діяльність протягом всього уроку в рамках 20-30 хвилин у залежності від проектного завдання, рекомендованого в навчальному посібнику автора А.Л.Семенова. Учителеві потрібне володіння комп'ютером у рамках завдань, запропонованих автором навчального посібника: наприклад, навички роботи в середовищі ПервоЛого, у клавіатурному тренажері, а також роботи з комплектом програм «Комп'ютер і дитинство», «Микита», «Маля» і ін.. Один раз у чверть необхідно проводити з учнями бесіду (інструктаж) з правил поводження в комп'ютерному класі. 3. Для реалізації індивідуальної форми організації навчання інформатиці з розподілом класу на дві групи у кабінеті інформатики школи в рамках одного уроку. При виборі школою форми навчання інформатиці з використанням комп'ютерного кабінету (10-12 місць учнів і робоче місце вчителя) рекомендується залучати до проведення уроку інформатики (1 година) учителя початкової школи і вчителі інформатики блоками по 15 хвилин. Безкомп’ютерна частина уроку інформатики проводиться вчителем початкової школи в класі спочатку для 1 групи протягом 15 хвилин, а потім для 2 групи. Комп'ютерна частина уроку проводиться вчителем інформатики спочатку для 2 групи протягом 15 хвилин, а потім відповідно для 1 групи. Заняття інформатикою, з використанням комп'ютерного кабінету в молодших школярів можливо проводити за розкладом будь-яким уроком (1,2,3 або 4-им уроками). При використанні шкільного кабінету інформатики учні повинні пройти інс труктаж із правил поведінки в кабінеті інформатики, затверджений директором школи. Інструктаж проводить відповідальний за кабінет інформатики. Комп'ютерний шкільний кабінет звичайно обладнається за такою схемою: одне робоче місце вчителі і 10-12 учнівських робочих місць, а також може використовуватися 1 сервер для підтримки локальної шкільної мережі. Додаткове


15 устаткування: один принтер, вихід в Інтернет, локальна мережа, сканер, медіапроектор. Заняття в гуртках з використанням ПК варто організовувати не раніше, ніж через 1 годину після закінчення навчальних занять у школі. Цей час варто відводити для відпочинку і прийому їжі. Для учнів початкової школи заняття в гуртках з використанням комп'ютерної техніки повинні проводитися не частіше двох разів у тиждень. Тривалість одного заняття - не більш 60 хвилин. Після 10-15 хвилин безперервних занять за ПК необхідно зробити перерву для проведення фізхвилинки і гімнастики для очей. Безсумнівно, що стомлення багато в чому залежить від характеру комп'ютерних занять. Найбільш стомлюючі для дітей комп'ютерні ігри, розраховані, головним чином, на швидкість реакції. Тому не слід відводити для проведення такого роду ігор час усього заняття. Тривале сидіння за комп'ютером може привести до перенапруги нервової системи, порушенню сну, погіршенню самопочуття, стомленню очей. Тому для учнів цього віку допускається проведення комп'ютерних ігор тільки наприкінці заняття тривалістю не більш 10 хвилин.

Форми організації роботи в початковій школі ІКТ у традиційній класно-урочній системі Проведення уроку з мультимедіа виступом (супровід розповіді вчителя; демонстрацяї при поясненні нового матеріалу; заздалегідь підготовлений виступ – доповідь учня по визначеній темі), при цьому використовується комп'ютер на робочому місці вчителя, підключений до проектора. Підготовка до виступу, виконання домашнього завдання – пошук інформації, робота над текстом, написання мультимедіа твору. Для цієї мети можна використовувати комп'ютер у робочій зоні класу, у комп'ютерному класі, у бібліотеці школи, домашній комп'ютер. Самостійна робота учня і робота в малих групах на комп'ютері в робочій зоні класу. Така форма організації роботи дозволяє в більшій мірі здійснювати індивідуальний підхід до навчання.

Проектна робота з використанням ІКТ З використанням методики проектних занять учні освоюють базові технічні навички і конкретні моделі діяльності з застосуванням засобів інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ). Учень виконує завдання, що є ос мисленими, цікавими і важливими особисто для нього, і при цьому: -

освоює моделі навчальної діяльності,


16 здобуває конкретні технічні навички у використанні ІКТ, одержує представлення про широкий спектр технічних рішень (устаткування й інформаційних ресурсів), - одержує найбільш іс тотні базові знання з області інформаційних технологій, - розвиває навички спілкування. Такої організації роботи в класі, що наочно виявляє інтегрований характер навчання інформатиці, найбільш повно відповідає проектна діяльність: групова або індивідуальна творча робота, результатом якої є те, що можна використовувати в шкільному житті або в навчальній діяльності. Весь курс навчання інформатиці можна представити у вигляді великого міжпредметного проекту, у якому виділяються більш дрібні проекти, як індивідуальні, так і групові. Робота в одному проекті може природним образом перетікати в наступний проект. Наприклад, проект «Родове дерево» служить природним продовженням проекту «Моя родина», а цей – проекту «Моє ім'я». -

У ході навчальної діяльності кожен учень, а також клас у цілому, формує свій особистий інформаційний простір. Цей простір містить у собі мультимедіа-твір класу і кожного учня, а також інші інформаційні об'єкти, у тому числі – результати проектної роботи.

Організація роботи над проектом Введення в проект, постановка задачі, усвідомлення і формулювання мети проекту Початок проектування, обговорення результату проекту і процесу («Чого ми хочемо і як цього досягти?») Виявлення необхідних для реалізації проекту технічних умінь. («Що нам знадобитися, де і як це одержати?») Коротке практичне заняття для початкового ознайомлення з необхідними навичками Планування й організація (проектування) роботи, створення груп і розподіл обов'язків Виконання проекту в моделях і об'єктах реального світу. Удосконалювання технічних умінь. Уточнення результату і плану дій Представлення результатів роботи учнем один одному у виді мультимедіа твору. Обговорення результатів, ходу проекту й освоєних навичок, що можуть ще придатися.

Модель проектного уроку Типовий урок при роботі в проектному стилі можна охарактеризувати як творчий дослідницький урок, що включає сполучення індивідуальної і групової роботи. При реалізації проекту одним учителем доцільно розділяти клас на групи (за винятком загальних обговорень).


17 Усі проекти повинні припускати як комп'ютерну, так і попередню безкомп’ютерну технологію реалізації. Так, наприклад, гіперструктури спочатку моделюються на папері з допомогою клею, мотузочок. Робота над змістовним проектом типу «Моя родина» може бути продовжена або частково дубльована в реальному просторі – створенням аплікації з фотографій, видрукуваних на принтері, набраних на комп'ютері текстів і малюнків, зроблених фарбами і фломастерами. Найбільше ефективно в рамках міжпредметної інтегративної проектної діяльності може відбуватися створення гіпермедіа творів і мультимедіа презентацій у початковій школі. Організація такої діяльності вимагає наявності простих і зручних інструме нтів творчої проектної діяльності – редакторів презентацій, текстів, звуку, фотозображень і гіпертекстових сторінок. Вибір подібних редакторів для початкової школи невеликий. Найбільш ефективними в початковій школі є використання творчих середовищ, що використовують мову Лого. Досить широке поширення мультимедіа проекторів дозволяє значно збільшити наочність за рахунок використання вчителем у ході уроку мультимедіа презентації. Однак для цього необхідно оснастити вчителя заздалегідь підготовленими поурочними комплектами наочних матеріалів, методично зв'язаними з варіантами тематичного планування. Досвід організації навчального процесу по описаних моделях активного використання ІКТ у початковій школі дозволяє говорити про високий ступінь ефективності сполучення використання сучасних інформаційних технологій і посібників, що припускають пізнання через діяльність. Найбільшою ефективніс тю володіють моделі, що дозволяють використовувати ІКТ для рішення мотиваційних навчальних задач. При активному використанні ІКТ вже в початковій школі успішніше досягаються загальні цілі освіти, легше формуються компетенції в області комунікації: уміння збирати факти, їх зіставляти, організовувати, виражати свої думки на папері й усно, логічно міркувати, слухати і розуміти усну і письмову мову, відкривати щось нове, робити вибір і приймати рішення.

Засоби навчання інформатики

Основним засобом для навчання інформатики в початковій школі є персональний комп’ютер. Такий ПК повинен обов’я зково бути мультимедійним, щоб мати змогу використовувати розвиваючі дидактичні комп’ютерні програми з різних предметів. Важливо, щоб комп’ютери були об’єднані в комп’ютерн мережу, що дасть змогу використовувати спільне підключення до Інтернет, проводити спільні проекти, спілкуватися учням в інтерактивному режимі. Мультимедійний проектор, екран для проектора чи мультимедійна дошка – дає змогу проводити фронтальну роботу з комп’ютером.


18 Принтер та сканер – для друкування учнівських робіт та сканування різних дидІКТичних матеріалів, розрдуковування наочносі і т.п.

Програмні засоби: - операційна система з графічним інтерфейсом; - тренажери мишки та клавіатури; - текcтовий і графічний редактори; - педагогічні програмні засоби; - розвиваючі комп’ютерні ігри. - і інш. Крім перерахованих засобів повинні бути і загальнопедагогічні – тобто зошити, ручки, підручники і т.д. (повторіть засоби з педагогіки).

Урок інформатики в початковій школі

Урок – це основна форма організації навчальної роботи з інформатики в початковій школі. Типи уроків інформатики - Урок засвоєння нових знань - Урок комбінованого типу - Урок екскурсія - Узагальнення знань

Інтерактивна і традиційна моделі навчання (порівняння за к.п.н. Комаром О.А) Згідно з особистісно-діяльнісним підходом до організації навчального процесу в центрі його знаходиться той, хто вчиться. Формування особистості і її становлення відбувається у процесі навчання, коли дотримуються певних умов: створення позитивного настрою для навчання; відчуття рівного серед рівних; забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільних цілей; усвідомлення особистістю цінності колективно зроблених умовисновків; можливість вільно висловити свою думку і вислухати свого товариша; учитель не є засобом „похвали і покарання‖, а – другом, порадником, старшим товаришем. Всім цим умовам відповідають інтерактивні технології, які відносять до інноваційних. Розглянемо і порівняємо інтерактивні і традиційні моделі навчання. Так історично склалось, що освіта у навчальних закладах (ЗОШ) надається учням у колективах (класах), тобто існує класно-урочна форма навчання. Основною одиницею такого навчання є урок. Кожний урок будується за певною структурою і передбачає організацію навчання за різними моделями. Скористаємось підходами, запропонованими Я.Голантом ще у 60-х р.р. ХХ ст. Він виділяв активну і пасивну моделі навчання залежно від участі учнів у навчальній діяльнос ті. Ми розглянемо пасивну, активну та інтерактивну (за Пометун О., Пироженко Л.) моделі навчання і порівняємо їх.


19

1.

Пасивна модель навчання.

За даною моделлю учень виступає у ролі пасивного слухача. Він сприймає матеріал, який йому надає вчитель: відеофільм, текст підручника тощо. За такої моделі використовуються методи, коли учні або дивляться, або слухають, або читають (лекція-монолог, пояснення нового матеріалу вчителем, демонстрація). Спробуємо визначити позитивні та негативні сторони такої моделі: Позитивні 1. Можна подати великий за обсягом матеріал за короткий час; 2. Одночасно сприймають матеріал усі слухачі; 3. Витрачається мала кількіс ть часу на розповідь, або пояснення.

Негативні 1. Учні пасивні, не спілкуються ні між собою, ні з учителем; 2. Не виконують ніяких завдань; 3. Вчителю важко зрозуміти якіс ть засвоєння поданого матеріалу; 4. Відсутній контроль за знаннями; 5. Як правило, невисокий відсоток засвоєння знань.

Навчання за такою моделлю є пасивним. Дану модель можна назвати „Монолог‖.

2.

Активна модель навчання.

В цьому випадку учень і вчитель знаходяться в постійному взаємозв’язку. Учень відповідає на запитання вчителя, розповідає. В учителя є можливість співпраці з кожним учнем окремо. За такої моделі використовують активні методи навчання: бесіда, дискусія, фронтальне опитування тощо. Визначимо позитивні і негативні сторони даної моделі: Позитивні 1. Високий рівень інформації (проблемний метод); 2. Велика кількість учнів, які одночасно можуть сприймати інформацію; 3. Відсоток засвоєння матеріалу досить високий. 4. Майстерніс ть педагога відіграє велику роль в організації такого навчання. 5. Учитель може проконтролювати надані учням знання.

Негативні 1. Учні спілкуються тільки з учителем; 2. Як правило, на уроці така модель використовується тільки для опитування; 3. Учень знаходиться у постійній напрузі, „спитає-не спитає‖; 4. Учень може бути незадоволений тим, що його не спитали, не вислухали його думку.

Навчання за такою моделлю є активним. Така модель може дістати назву „Діалог‖.


20

3.

Інтерактивна модель навчання.

Схема даної моделі відображає постійне спілкування учителя з учнями, учнів з учнями. Відбувається спілкування всіх членів колективу. При навчанні за такою моделлю застосовують ділові та рольові ігри, дискусії, мозковий штурм, фронтальне опитування, круглий стіл, дебати. Перерахуємо позитивні та негативні сторони моделі: Позитивні 1. Розширюються пізнавальні можливості учня (здобування, аналіз, застосування інформації з різних джерел); 2. Як правило, високий рівень засвоєння знань; 3. Учитель без зусиль може проконтролювати рівень засвоєння знань в учнів; 4. Учитель має можливість розкритись як організатор, консультант; 5. Партнерство між учителем і учнями та всередині учнівського колективу.

Негативні 1. На вивчення певної інформації потрібен значний час; 2. Необхідний інший підхід в оцінюванні знань учнів; 3. В учителя відсутній досвід такого виду організації навчання. 4. Відсутні методичні розробки уроків з різних предметів.

Подану модель можна назвати „Полілог‖, вона є свідченням активного навчання. Якщо порівняти дані моделі, то можна зробити висновки про те, що при наявності певних недоліків остання модель є досить ефективною.

Література: 1. Інтерактивні технології навчання: Теорія, досвід: метод. посіб. авт. -уклад.: О. Пометун, Л. Пироженко. – К.: А.П.Н.; 2002, - 136 с. 2. Навчання в дії: Як організувати підготовку вчителів до застосування інтеракт. технологій навчання: Метод. посіб. / А. Панченков, О. Пометун, Т. Ремех. – К.: А. П.Н. – 72 с. 3. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К.: А.С.К., 2004 – 192 с.

Зміст програми. Основні поняття початкового курсу інформатики

Єдиної державної програми з інформатики для початкової школи немає. Зате існують багато авторських.


21 Управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації Київський міський педагогічний університет ім. Б. Грінченка

Затверджено на засіданні науково–методичної ради університету. Протокол № 7 від 19.04.2004 р. Програма вивчення дисципліни „Сходинки до інформатики‖ /2 — 4 класи загальноосвітніх шкіл/ Автори Ривкінд Ф.М. – учитель–методист початкових класів і інформатики ліцею № 38 м. Києва Ломаковська Г.В. – учитель–методист інформатики спеціалізованої школи № 79 з поглибленим вивченням інформатики м. Києва Колесников С.Я. – учитель–методист інформатики спеціалізованої школи № 79 з поглибленим вивченням інформатики м. Києва Ривкінд Й.Я. – учитель–методист інформатики ліцею № 38 м. Києва Київ 2004 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Курс ―Сходинки до інформатики‖ є пропедевтичним і призначений для учнів 2 – 4 класів. При його вивченні учні оволодівають основними навичками роботи з комп'ютером, знайомляться з його можливостями, розвивають логічне мислення, шляхом роботи з навчальними програмами одержують комп'ютерну підтримку знань та навичок, набутих на інших уроках, навчаються використовувати комп'ютер для складання текстів та малювання, знайомляться з поняттям алгоритму, основними алгоритмічними структурами та навчаються складати алгоритми різних дій, розвивають свої творчі здібності. При вивченні цього курсу передбачено декілька напрямків навчальної та розвиваючої діяльності учнів. Перший напрямок – пізнавальний. У цьому напрямку учні повинні засвоїти відомості про призначення комп'ютера, про можливості його використання, про його складові частини, основні принципи його роботи. Багато уваги приділяється обговоренню питань застосування сучасних комп’ютерів. Важливою частиною цього напрямку є знайомство учнів з властивостями інформації, з інформаційними процесами в оточуючому свiтi та в комп’ютері. Другий напрямок – прикладний. У цьому напрямку учні повинні здобути навички роботи з клавіатурою, пошуку та запуску потрібних програм, підготовки та редагування


22 текстів у текстовому редакторі, складання простіших мелодій у музичного ре дакторі, створення малюнків у графічному редакторі та iншi. Третій напрямок – алгоритмічний. У 3 – 4 класах учні повинні засвоїти поняття алгоритму, розрізняти їх основні види, вміти складати i записувати простіше алгоритми для виконавців, відшукувати та застосовувати алгоритми у своїй практичній та учбовій діяльності. Усе це спрямовано на розвиток логічного мислення учня, вмінь аналізувати, розкладати задачу на пiдзадачi тощо. Четвертий напрямок — розвиваючий. На цих уроках учні розвивають свої творчі здібності та логічне мислення шляхом виконання різноманітних творчих завдань, як у процесі роботи з прикладними розвиваючими програмами (конструктори, кросворди, логічні ігри та iншi), так i на теоретичній частині уроку. П'ятий напрямок – підтримка, корекція i пропедевтика знань, умінь i навичок з основних предметів. Це досягається шляхом роботи з різноманітними навчальними, навчально-контролюючими та пропедевтичними програмами з української, російської, англійської мови, математики, довкілля, античної літератури. Сходинки до інформатики /2 – 4 класи/ 2 клас /1 година на тиждень/ Зміст навчального матеріалу і вимоги до результатів навчальної діяльності учнів Тема 1. Основні складові частини і можливості комп’ютера. Висловлення Правила техніки безпеки і поведінки при роботі з комп’ютером. Персональний комп’ютер, його складові частини та їх призначення. Робочий стіл. Піктограми. Короткі історичні відомості про обчислювальні прилади та з історії створення ЕОМ. Висловлення. Істинні та хибні висловлення. Учні повинні знати:  техніку безпеки та правила поведінки при роботі за комп’ютером;  можливості комп’ютера;  складові частини комп’ютера;  призначення складових частин комп’ютера;  поняття істинного та хибного висловлення. Учні повинні мати уявлення про:  види діяльності, в яких застосовуються комп’ютери;  основні елементи робочого столу;  поняття робочого вікна програми;  історію розвитку засобів обчислення;  висловлення. Учні повинні вміти:  виконувати операції лівою і правою кнопками миші;  відкривати вікна і запускати програми на виконання за допомогою піктограми;  закінчувати виконання програми та закривати вікна;  визначати істинність і хибність висловлень;  складати істинні та хибні висловлення. Тема 2. Інформація. Інформаційні процеси Поняття інформації. Як людина сприймає інформацію. Де і як людина використовує інформацію. Інформаційні процеси (одержання, збереження, обробка, передавання та використання інформації).


23       

Учні повинні знати: за допомогою яких органів чуттів людина сприймає інформацію; що може людина робити з інформацією; інформаційні процеси. Учні повинні мати уявлення про: поняття інформації; використання інформації людиною. Учні повинні вміти: наводити приклади сприйняття інформації людиною; наводити приклади подій, у яких відбуваються інформаційні процеси.

Тема 3. Графічний редактор Графічні редактори та їх призначення. Графічний редактор Paint. Панель інструментів. Палітра. Колір фігури і колір фону. Клавіатура. Основні клавіші. Вставка підпису до малюнка. Друкування малюнка. Учні повинні знати:  призначення графічних редакторів;  можливості використання інструментів на панелі інструментів редактора Paint;  можливості використання палітри редактора Paint;  призначення клавіатури. Учні повинні мати уявлення про:  основні клавіші клавіатури, їх призначення. Учні повинні вміти:  запускати графічний редактор Paint і закінчувати роботу з ним;  користуватися інструментами: олівець, гумка, пензлик, геометричні фігури (відрізок, прямокутник, многокутник);  задавати і змінювати колір фігури і колір фону;  очищувати аркуш для малюнка;  вводити слова і розділові знаки за допомогою клавіатури;  підписувати малюнок в графічному редакторі;  друкувати малюнок з графічного редактора. Тема 4. Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів Робота з розвиваючими, навчальними і навчально–контролюючими програмами з української мови, англійської мови, математики, ознайомлення з навколишнім світом, ОБЖ. Учні повинні знати:  правила роботи з розвиваючими, навчальними і навчально –контролюючими програмами. Учні повинні мати уявлення про:  призначення розвиваючих, навчальних і навчально–контролюючих програм. 

Учні повинні вміти: працювати з розвиваючими, програмами.

навчальними

і

навчально–контролюючими


24 Поурочне планування Техніка безпеки при роботі з комп’ютером і правила поведінки в комп’ютерному класі. Перегляд комп’ютерного мультфільму. 2. Обговорення можливостей і демонстрація режимів роботи комп’ютера. Складові частини комп’ютера. Формування навичок роботи з мишею. 3. Розвиток логічного мислення і математичних здібностей. Істинні та хибні висловлення. Закріплення навичок роботи з мишею. Розвиток просторової уяви. Комп’ютерна підтримка уроків математики. 4. Короткі історичні відомості про обчислювальні прилади та з історії створення ЕОМ. Комп’ютерна підтримка навчальних предметів. 5. Робочий стіл. Піктограми. 6. Інформація. Як людина сприймає інформацію. Що можна робити з інформацією. Інформаційні процеси. Робота в графічному редакторі Paint. 7. Підсумковий урок за І семестр. 8. Що можна робити з інформацією. Інформаційні процеси. Робота в графічному редакторі Paint. 9. Ознайомлення з розміщенням і призначенням клавіш на клавіатурі. Робота з клавіатурним тренажером. 10. Створення вітальної листівки з використанням графічного редактора і тексту. Друкування листівки. 11. Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів (українська мова, англійська мова, математика, ознайомлення з навколишнім світом, ОБЖ) 12. Підсумковий урок за рік. 1.

3 клас /1 година на тиждень/ Зміст навчального матеріалу і вимоги до результатів навчальної діяльності учнів Тема 1. Операційна система Windows Техніка безпеки і правила поведінки при роботі з комп’ютером. Підготовка комп’ютера до роботи. Поняття операційної системи. Операційна система Windows. Кнопка ‖Пуск‖. Головне меню. Вікна. Основні операції з вікнами. Програма ‖Калькулятор‖. Учні повинні знати:  правила поведінки і техніки безпеки при роботі з комп’ютером;  порядок підготовки комп’ютера до роботи;  основні елементи вікна в операційній системі Windows;  основні операції, які можна виконувати з вікнами;  призначення програми ‖Калькулятор‖. Учні повинні мати уявлення про:  операційну систему та її призначення;  операційну систему Windows. Учні повинні вміти:  розпочинати і закінчувати роботу за комп’ютером;  запускати програму за допомогою головного меню;  виконувати основні операції з вікнами: відкрити, закрити, згорнути, розгорнути на весь екран, змінити розміри, перемістити по екрану;  обчислювати значення арифметичних виразів за допомогою програми ‖Калькулятор‖;  використовувати пам’ять при обчисленні значень арифметичних виразів.


25 Тема 2. Інформаційні процеси. Пам’ять комп’ютера і процесор Інформаційні процеси (повторення і поглиблення). Збереження інформації. Пам’ять комп’ютера, її види. Передача інформації. Перетворення інформації. Обробка інформації. Процесор. Учні повинні знати:  види пам’яті комп’ютера, їх особливості;  засоби збереження інформації;  засоби передачі інформації;  засоби обробки інформації;  основні функції процесора. Учні повинні мати уявлення про:  різні способи кодування інформації;  спосіб кодування інформації в комп’ютері.  

Учні повинні вміти: закодовувати і розкодовувати інформацію; задавати власні правила кодування інформації.

Тема 3. Текстовий редактор WordPad Текстові редактори та їх призначення. Текстовий редактор WordPad. Елементи вікна редактора. Ведення слова, виділення його, встановлення стилю написання. Абзац. Встановлення абзацного відступу і границь абзацу за допомогою бігунків на лінійці. Виділення абзацу. Вирівнювання абзаців. Встановлення кольору тексту. Встановлення розміру шрифту. Засоби редагування тексту. Запис тексту на диск.          

Учні повинні знати: призначення текстових редакторів; основні елементи вікна текстового редактора WordPad та їх призначення; порядок створення і редагування тексту. Учні повинні мати уявлення про: можливості текстових редакторів. Учні повинні вміти: розпочинати і закінчувати роботу з текстовим редактором WordPad; виділяти фрагменти тексту: слово, рядок, абзац за допомогою миші; виконувати основні дії по форматуванню символів за допомогою кнопок на панелях інструментів; виконувати основні дії по форматуванню абзаців за допомогою кнопок на панелях інструментів; вводити і редагувати текст; записувати текст на диск у поточну папку.

Тема 4. Графічний редактор Панель інструментів, палітра. (повторення). Використання відрізка, прямокутника, еліпса, многокутника. Виділення фрагмента малюнка. Копіювання і переміщення виділеного фрагмента.


26         

Учні повинні знати: призначення графічних редакторів; можливості використання інструментів на панелі інструментів редактора Paint; можливості використання палітри редактора Paint. Учні повинні мати уявлення про: геометричні тіла. Учні повинні вміти: користуватися усіма інструментами редактора; задавати і змінювати колір фігури і колір фону; очищувати аркуш для малюнка; виділяти фрагмента малюнка; копіювати і переміщувати виділений фрагмент. Тема 5. Алгоритми і виконавці

Поняття команди. Команди і виконавці. Поняття алгоритму. Алгоритми та їх виконавці. Складання і виконання алгоритмів. Учні повинні знати:  поняття команди;  поняття алгоритму;  основні вимоги до алгоритму для даного виконавця. Учні повинні мати уявлення про:  випадки, коли виконавець не може виконати команду;  систему команд виконавця. Учні повинні вміти:  відрізняти команди від речень, які не є командами;  складати алгоритми дій з повсякденного життя, з використанням матеріалу навчальних предметів (математики, української мови тощо);  записувати алгоритм у вигляді послідовності команд;  складати алгоритми для виконавців із заданою системою команд;  виконувати складені алгоритми;  придумувати виконавців, їх системи команд, складати для них алгоритми. Тема 6. Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів Робота з розвиваючими, навчальними і навчально–контролюючими програмами з української мови, англійської мови, математики, ознайомлення з навколишнім світом, ОБЖ Учні повинні знати:  правила роботи з розвиваючими, навчальними і навчально –контролюючими програмами. Учні повинні мати уявлення про:  призначення розвиваючих, навчальних і навчально–контролюючих програм. Учні повинні вміти:  працювати з розвиваючими, навчальними і навчально–контролюючими програмами. Поурочне планування 1. Техніка безпеки при роботі з комп’ютером і правила поведінки в комп’ютерному класі. Робота з програмою на розвиток пам’яті. 2. Як підготувати комп’ютер до роботи. Поняття про операційну систему. Операційна система Windows. Вікна. Робота з вікнами. Калькулятор.


27 Інформація, інформаційні процеси (повторення). Місце і способи збереження інформації. Пам’ять. Робота з програмами в підтримку навчальних предметів. 5. Передавання інформації. Робота з програмами в підтримку навчальних предметів. 6. Перетворення інформації. Кодування. Робота з програмами в підтримку навчальних предметів. Клавіатурний тренажер. 7. Обробка інформації. Процесор. Клавіатурний тренажер. 8. Підсумковий урок за І семестр. 9. Текст. Тема, заголовок, будова тексту, абзац. Типи текстів. Робота в текстовому редакторі WordPad. Запис тексту на диск. 10. Графічний редактор Paint. 11. Типи речень за метою висловлення. Спонукальні речення. Поняття команди. 12. Команди і виконавці. 13. Поняття алгоритму. Складання алгоритмів для виконавців. 14. Ханойська вежа. 15. Підсумковий урок за рік. 4 клас /1 година на тиждень/ Зміст навчального матеріалу і вимоги до результатів навчальної діяльності учнів Тема 1. Інтернет Техніка безпеки і правила поведінки при роботі з комп’ютером. Всесвітня мережа. Інтернет. Сайт, перегляд інформації, перехід до інших сторінок сайту, до сторінок інших сайтів. Можливості Інтернету. Пошук потрібної інформації в Інтернеті. Електронна пошта. Поштова скринька. Створення і надсилання листа. Одержання листа. Учні повинні знати:  правила поведінки і техніки безпеки при роботі за комп’ютером;  можливості Інтернету.  поняття сайту; Учні повинні мати уявлення про:  всесвітню комп’ютерну мережу;  програми, які дозволяють переглядати інформацію на сайтах;  поштові сервери, сервери новин, пошукові сервери, Інтернет–магазини;  засіб інтерактивного спілкування (чат). Учні повинні вміти:  запустити програму–браузер і закінчити роботу з нею;  вводити адресу конкретного сайту, переходити між його сторінками за допомогою посилань, переходити до сторінок інших сайтів;  виконувати нескладний пошук потрібної інформації за допомогою пошукових серверів або пошукових систем;  відкривати власну поштову скриньку;  створювати і відсилати листи;  одержувати листи. 3. 4.

Тема 2. Алгоритми. Види алгоритмів. Блок–схема алгоритму Алгоритми і виконавці (повторення і поглиблення). Поняття лінійного алгоритму. Поняття блок–схеми алгоритму. Блок–схема лінійного алгоритму. Поняття розгалуження. Алгоритми з розгалуженнями. Блок–схема алгоритму з розгалуженнями. Поняття циклу. Алгоритми з циклами. Блок–схема алгоритму з циклами. Істинні та хибні висловлення (повторення і поглиблення). Заперечення висловлень. Логічне слідування.


28                

Учні повинні знати: поняття лінійного алгоритму; поняття блок–схеми алгоритму; поняття розгалуження; поняття алгоритму з розгалуженням; поняття циклу; поняття алгоритму з циклом; види блоків для позначення початку і закінчення алгоритму, для запису команд виконання дії, перевірки умови. Учні повинні мати уявлення про: загальний вигляд лінійного алгоритму, алгоритму з розгалуженням, алгоритму з циклом; заперечення висловлень; логічне слідування. Учні повинні вміти: записувати лінійні алгоритми у вигляді блок–схеми; складати і виконувати алгоритми з розгалуженнями; записувати алгоритми з розгалуженнями у вигляді блок–схеми; складати і виконувати алгоритми з циклами; записувати алгоритми з циклами у вигляді блок–схеми; утворювати висловлення–заперечення і логічні слідування.

Тема 3. Основні поняття файлової системи Диски, їх види (повторення і поглиблення). Поняття файлу. Поняття папки. Ім’я диску, папки, файлу. Перегляд вмісту дисків, папок за допомогою вікна ‖Мій комп’ютер‖. Учні повинні знати:  призначення і види дисків, що використовуються в комп’ютері;  поняття імені диска, папки, файлу. Учні повинні мати уявлення про:  файли і папки. Учні повинні вміти:  відкривати вікно ‖Мій комп’ютер‖ і закінчувати роботу з ним;  переглядати вміст дисків і папок за допомогою вікна ‖Мій комп’ютер‖. Тема 4. Текстовий редактор WordPаd Основні прийоми створення і редагування тексту в текстовому р едакторі WordPad (повторення). Завантаження тексту з диска. Режими вставки і заміни. Відміна останньої дії. Виділення довільного поточного фрагменту тексту. Копіювання і перенесення фрагментів тексту. Запис тексту на диск. Учні повинні знати:  основні способи редагування і форматування тексту;  кнопки на панелях інструментів, які дозволяють виконувати операції редагування і форматування. Учні повинні мати уявлення про:  можливості текстового редактора. Учні повинні вміти:  завантажувати текст, який знаходиться у вказаній папці;


29     

записувати текст до вказаної папки; редагувати текст; виконувати основні операції по форматуванню символів і абзаців за допомогою кнопок на панелях інструментів; відміняти останню дію; копіювати і переносити виділені фрагменти тексту в межах одного вікна. Тема 5. Музичні можливості комп’ютера

Музичного редактор. Завантаження файлу з мелодією та виконання мелодії. Введення і редагування музичного фрагменту в музичному редакторі. CD–програвач. Універсальний програвач. Учні повинні знати:  можливості музичного редактора;  способи введення, редагування і виконання мелодій в даному музичному редакторі;  призначення CD–програвача і універсального програвача. Учні повинні мати уявлення про:  музичні можливості комп’ютера;  можливості CD–програвача і універсального програвача. Учні повинні вміти:  запустити музичний редактор і закінчити роботу з ним;  вводити, редагувати і виконувати мелодії за допомогою музичного редактора;  використовувати CD–програвач для перегляду вмісту і прослуховування аудіодисків;  використовувати програму ‖Універсальний програвач‖ для прослуховування мелодій, що зберігаються в спеціальних файлах. Поурочне планування Техніка безпеки при роботі з комп’ютером і правила поведінки в комп’ютерному класі. Робота з розвиваючою програмою. 2. Інтернет. Всесвітня павутина. Робота з Internet Explorer. 3. Електронна пошта. Надсилання і одержання листа. 4. Алгоритми (повторення). Робота з виконавцями. 5. Лінійні алгоритми. Блок–схеми лінійних алгоритмів. 6. Розгалуження. Алгоритми з розгалуженням. Блок–схеми алгоритмів з розгалуженням. Складання алгоритмів з розгалуженням для виконавців. 7. Цикли. Блок–схеми алгоритмів з циклами. Складання алгоритмів з циклами для виконавців. 8. Підсумковий урок за І семестр. 9. Істинні та хибні висловлення. Слова–заперечення. Заперечення висловлень. Логічне слідування. Складання алгоритмів з циклами для виконавців. 10. Диски, файли, папки. Програма ―Мой комп’ютер‖. 11. Тести про тексти та про їх редагування в текстовому редакторі. Повторення і нові прийоми форматування і редагування текстів. Завантаження тексту з диска. Робота в текстовому редакторі WordPad. Запис документа на диск. 1.


30 12. 13. 14. 15. 16.

Введення і форматування прозових і віршованих текстів. Робота з деформованим текстом. Копіювання і переміщення фрагментів тексту. Музичні можливості комп’ютера. Робота з музичним редактором. Стандартні програвачі мелодій. Підсумковий урок за рік.

Рекомендована література 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ривкінд Ф.М. ОКГ (Основи комп’ютерної грамотності). Посібник для учнів молодших класів (розвиваюче навчання). К.: Гроно, 1998 Жалдак М.І., Морзе Н.В. Інформатика–7. Експериментальний навчальний посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи. К.: Діасофт, 2000 Завдання та ігри з інформатики. Горячєв О.В. та інші. Навчальні посібники для учнів 1, 2, 3 класів. Д.: УОН, 2000 Кривич Е.Я. Персональный компьютер для детей. Х.: Фолио, 2001 Альбов А.С., Хайт А.М. Атлас персонального компьютера для школьника. Для младшего и среднего школьного возраста. С.–П.: Нева, 2000 Басова Т.Ф. Дізнайся, відгадай, обчисли. Робочі зошити для розвитку логічного мислення для учнів 1, 2, 3 і 4 класів. К.–П.: Абетка, 2000 Гайштут О.Г. Зошити з розвитку мислення для 1, 2, 3 класів. К.: Магістр–S, 1997

Програма за М.Левшином. ПРОГРАМА 1 клас (34 (68) занять)

Лінійні алгоритми. Виконання алгоритмів. Алгоритмічна природа різноманітних процесів. Подання ситуацій навколишньої дійсності через алгоритми. Знак. Ознайомлення учнів з елементами навчальної алгоритмічної мови. Умовні позначення у лінійному алгоритмі. Заміна алгоритмів. Техніка безпеки на ПЕОМ. Первинне ознайомлення з ПЕОМ. Основні пристрої ПЕОМ. Формування клавіатурних навичок. Використання навчальних програм «Художній редактор», «Парашутисти», «Колобок» та ігрових програм Основні вимоги до знань, умінь та навичок учнів на кінець навчання у 1 класі знати правила техніки безпеки під час роботи на ПЕОМ і дотримуватись їх мати уявлення про будову ПЕОМ усвідомлювати основні принципи користування алгор итмами. Учні повинні вміти: — виконувати алгоритми; — змінювати алгоритми; — повторювати виконані алгоритми; — знаходити помилки в лінійних алгоритмах; — вмикати і вимикати ПЕОМ; — набирати на клавіатурі цифри, букви, слова; — користуватися навчальними та ігровими програмами.


31 2 клас (34 (68) занять) Повідомлення. Види повідомлень. Мови Алгоритми з розгалуженням. Умовні графічні позначення алгоритмів з розгалуженням. Виконання, заміна та відтворення алгоритмів з розгалуженням. Код. Кодування. Програма комп'ютера. Командний принцип роботи комп'ютера. Виконання навчальних програм «Івасик Телесик», «Кіт рибалка». Основні вимоги до знань, умінь та навичок учнів на кінець навчання у 2 класі – мати уявлення про алгоритми з розгалуженням, — програми комп'ютера як інструкції для виконання Учні повинні влити — набирати на клавіатурі слова й вивчені числа; — користуватися навчальними та ігровими програмами; — виконувати алгоритми з розгалуженням; — знаходити помилки в алгоритмах з розгалуженням; —відтворювати алгоритми з розгалуженням. 3 клас (34 (68) занять) Алгоритми з повтореннями, їх умовні графічні зображення. Виконання заміна та відтворення алгоритмів з повтореннями; Виконання навчальних програм. Інформація її види. Аналіз найпростіших програм з операторами «CIRKLE», «LINE», «РSЕТ». Режим прямого виконання команд комп'ютера Вмикання та вимикання комп'ютера, дисководу. Виклик змісту дискети виклик і запуск програм. Електронні таблиць. Основні вимоги до знань, умінь і навичок учнів на кінець навчання у 3 класі. мати уявлення про алгоритми з повтореннями, елементарні програми графічних зображень мовою "Бейсік" Учні повинні вміти. — вмикати і вимикати комп'ютер, — викликати зміст диска, — викликати програму із заданим ім'ям, запускати її, — працювати на комп'ютері в діалоговому режимі, — виконувати алгоритми з повтореннями, знаходите в них допущені помилки, відтворювати алгоритми з повтореннями 4 клас (34 (68) занять) Алгоритми комбінованої структури Інформація Виконання навчальних програм База даних Експертні системи Перевірка складних обчислень за допомогою комп'ютера Виконання найпростіших графічних побудов за допомогою операторів «РSЕТ» «LINE» «CIRKLE» «DRAW», «GОТО». Музичні програми Основні вимоги до знань, умінь і навичок учнів на кінець навчання у 4 класі: мати уявлення про інформацію, можливості комп'ютера їх засобу переробки, збереження і передачі інформації знак мову кодування комп'ютерні програми, елементарні графічні та


32 музичні програми алгоритми різної структури знати і дотримуватися техніки безпеки роботи на ПЕОМ усвідомлювати основні принципи виконання алгоритмів мати уявлення про командний режим роботи комп'ютера. Учні повинні вміти — вмикати і вимикати комп'ютер — викликати зміст диска, — викликані програму із заданим ім'ям запускати її — виконувати алгоритми різної структури, будувати їх знаходити допущені помилки, відтворювати задані алгоритми — користуватися ігровими навчальними та прикладними програмами зокрема аналогами редакторів конструкторів баз даних електронних таблиць, експертних систем — володіти клавіатурними навичками Одразу відзначимо, що у програмі є значна кількість наукових термінів, які у навчальному процесі не вживаються Вони призначені тільки для вчителя Це «алгоритм», «точність», «визначеність», «результативність», «дискретність» «зрозумілість» алгоритмів, «модель» «база даних» «електронні таблиці» Подання наукової термінології спричинено необхідністю визначення операційного складу дій, які розкривають зміст перелічених понять і наскрізне пронизують курс початкової інформатики Для деяких з них вводяться методичні терміни-замінники Замість терміну «алгоритм», наприклад, зрозумілі дітям слова «правило» «інструкція» «система вказівок», «послідовність дій» і т їй Про вивчення інформатики в початковій школі (М.Левшин) Державна національна програма «Освіта: Україна ХХІ століття" одним з основних напрямків реформування освіти називає, зокрема «...запровадження у навчально -виховний процес сучасних педагогічних технологій та науково-методичних досягнень...», а один з основних шляхів реформування її змісту "... широке застосування нових педагогічних, інформаційних технологій". З якого ж віку розпочинати комп'ютерну освіту переконані — з дитячого садка, перших кроків навчання у школі. Можливість і доцільність використання персональних комп'ютерів у процесі навчання дітей 5—9 роки була доведена нами експериментально у 1985—1990 рр. На основі названого пошукового дослідження було розроблено і перший варіант програми з початкової інформатики, яка поступово знаходить свою практичну реалізацію у школах України. У розробленому Інститутом системних досліджень МО України проекті концепції змісту наскрізної освіти з інформатики та обчислювальної техніки відстоюється така думка: «Елементи інформатики повинні бути включені в інші навчальні предмети з урахуванні універсальних можливостей використання засобів сучасної інформаційної технології при опрацюванні інформації, що стосується найрізноманітніших предметних областей і підтримки таких загальних видів діяльності, як лічба, письмо, малювання, пошук інформації, її систематизація, зберігання, подання», подання" дуже приваблива у плані сучасних тенденцій інтеграції різноманітних курсів. За такого підходу також знімається необхідність реконструювати навчальний план Переваги е. Але ми все-таки наполягаємо на виділенні «Початкової інформатики» як окремого предмета і аргументуємо це такими двома причинами.


33 По-перше, наявність комп'ютера як засобу навчання на уроці є значним відволікаючим фактором, особливо для дітей п'яти, шести, семи років. У зв'язку з чим вчителю дуже складно зосередити увагу учнів, адже їм так хочеться розглядати- натискати клавіші, гладити такий красивий засіб навчання. По-друге, розчинення інформаційного матеріалу по предметне вимагатиме наявність комп'ютерів у кожному класі початкової школи. Але уявити це поки що важко. Вивчення ж інформатики як окремого навчального предмета дозволяє скласти розклад так, що наявність вже одного комп'ютерного класу на школу зможе забезпечити потреби початкової ланки навчання. Те, що ми виділяємо інформатику окремим предметом, не означає її відриву від інших предметів навчального плану. З самого початку експериментального навчання інформатики базувалося на концептуальному положенні, яке полягало в тому, що більшість інформаційних уявлень, навичок та вмінь формуються на осі виконання навчальних програм з мови, математики, трудового навчання, тощо. Як часто мають проводитися заняття з початкової інформатики? Комп'ютер з хорошими захисними можливостями дозволяє проводити два заняття на тиждень. У протилежному випадку — тільки 1 раз, а безпосереднє перебування учнів перед ввімкненим дисплеєм обмежується 15 хвилинами. Тут педагогічні умові поступаються санітарно -гігієнічним. Здоров'я школярів— над усе. Прийнявши рішення про введення інформатики у ПОЧАТКОВІ класи, керівництво шкіл стоїть перед дилемою: «Хто ж повинен проводити відповідні уроки?» Ми схильні вважати, і це підтверджують наші спостереження, що це має бути класовод. Перш за все він добре знає вікові особливості учнів, методику роботи у початкових класах. Досвід проведення курсової перепідготовки свідчить- що навіть за 6 лекційно-практичних годин, які виділені для предмета «Інформатика», вчителі встигають усвідомити систему роботи по впровадженню інформатики в 1—4 класах і переконатись, що нічого особливого, складного у ній немає, необхідна лише певна практика. Проаналізуємо програму з початкової інформатики. Курс початкової інформатики є самостійною складовою частиною інформатики загальноосвітньої середньої школи. Па початкову школу покладаються завдати закласти в учнів первинні навички інформаційної культури, початків комп'ютерної грамотності, забезпечити наступність з подальшими ланками навчання. Основні завдання початкової інформатики — створити умови для пропедевтики базових понять інформатики (інформація, знак, модель, код, кодування, алгоритм, комп'ютер, основні пристрої комп'ютера, оператор, режими роботи та мова комп'ютера, команда, комп'ютерна програма); виробити елементарні навички роботи з комп'ютерами, вміння дотримуватися техніки безпеки роботи з ПЕОМ: вмикати і вимикати комп'ютер, викликати зміст диску, викликати програму із заданим ім'ям та запускати її, користуватися прикладними та навчальними програмами, зокрема аналогами редакторів, конструкторів, баз даних, електронних таблиць, експертних систем; розвивати алгоритмічне мислення учнів: формування вміння моделювати, орієнтуватися у різновидах знакових моделей, здійснювати модельні переходи; забезпечити розвиток творчого мислення школярів та реалізацію основних виховних завдань, які стоять перед початковою школою; сприяти формуванню навчальних умінь та навичок з основних учбових дисциплін початкової школи.


34 Пропедевтика основних понять інформатики здійснюється на інтуїтивно -практичному рівні протягом чотирьох років навчання. В учнів поступово формуються уявлення про ПЕОМ та її будову, оператор, команду, комп'ютерну програму, алгоритм. Ознайомлення з різними алгоритмами відбувається з опорою на послідовні ускладнення змісту і форми їх подання. Від перших занять учні поступово повинні усвідомлювати такі властивості алгоритмів, як точність, визначеність, результативність, дискретність, зрозумілість. Ознайомлення з клавіатурою комп'ютера відбувається поетапно, спочатку з використанням ігрових програм, а потім вивчення значень клавіш після опанування відповідних букв і цифр, що завершується виробленням автоматизованих навичок за допомогою клавіатурного тренажера. Розвиток алгоритмічного мислення учнів забезпечується сформованістю їх уявлень про алгоритми різної структури та засвоєння умінь виконувати, змінювати і конструювати алгоритм, відшукувати помилку. Формування вміння моделювати Ґрунтується на завданнях різного рівня від предметних до знаково-символічних з обов'язковим усвідомленням його операційної структури (виділити основні змістові частини задачі; виявити зв'язки між ними; скласти розв'язуючу модель задачі). Розвиток дослідницьких навичок, пізнавальної самостійності, кмітливості, творчих здібностей учнів забезпечується відповідною системою завдань з пакеті» комп'ютерної підтримки. Основним принципом вивчення інформатики у 1— 4 класах є положення про те, що початки комп'ютерної грамотності учнів, їх комп'ютерна інтуїція розвиваються здебільшого шляхом виконання навчальних програм з математики, мов, трудового навчання, природознавства і т. ін. Виходячи з вищесказаного, можна схарактеризувати основний зміст системи програмового забезпечення початкового курсу інформатики 1. 2. 3. 4. 5.

Тренажери для вироблення навичок роботи з комп'ютером Програми на розвиток початкових уявлень інформатики Навчальні програми з математики та інших предметів Комп'ютерні програми розвивального характеру Ігрові програми Заняття з початкової інформатики доцільно проводити у другу половину дня


35

Методика реалізації основних завдань початкового курсу інформатики Методика використання комп’ютерної техніки в початковій школі

Рекомендована література:  Алексеев А.П. Информатика 2001. – М.: Солон - Р, 2001.-364с.  Бочкин А. И. Методика преподавания информатики: Учеб.пособие.Мн.:Выш.шк., 1998.-431 с.:ил.  Фигурнов IBM PC для пользователя Изд.7. переработанное и дополненное  Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Общая информатика: Учебн.пособие для средней школы.-М.:АСТ-ПРЕСС, Инфорком-Пресс, 1999.592с.  Кушниренко А.Г., Лебедев Г.В. 12 Лекций о том, для чего нужен школьный курс информатики и как его преподавать. Методическое пособие. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000.-464с.:ил.

1. 2. 3. 4.

1.

План Знайомство з комп’ютерною технікою, правилами роботи, правилами техніки безпеки, основними гігієнічними вимогами до роботи дітей з комп’ютерною технікою. Методика використання комп’ютерної техніки на різних етапах уроку. Основні вимоги до роботи з клавіатурою, мишкою, джойстиком, монітором учнями початкової школи. Методика організації комп’ютерної гри на різних уроках початкового курсу. Хід лекції Знайомство з комп’ютерною технікою, правилами роботи, правилами техніки безпеки, основними гігієнічними вимогами до роботи дітей з комп’ютерною технікою. Щодо ознайомлення дітей з комп’ютерною технікою на уроках інформатики можна виділити два основних підходи: Перший підхід використовують під час машинного курсу інформатики Другий підхід – для безмашинного курсу інформатики. 1 підхід: Знайомство з комп’ютерною технікою можна починати з першого уроку, коли діти прийшли вперше до комп’ютерного класу. На першому уроці, говорячи про комп’ютерний клас, учитель, без натяку на завчання, просто розповідає про комп’ютерний клас і наявну в ньому техніку з точки зору техніки безпеки і


36 правил поведінки. Відбувається знайомство з ―дорогою апаратурою, з якою потрібно бережно і акуратно поводитися‖. Подальше, детальне знайомство з комп’ютерною технікою бажано побудувати за принципом важливості даного компоненту, з однієї сторони, і теми, яка вивчається, з іншої (відводити тему: ―Пристрої комп’ютера‖ не доцільно). При близна послідовність знайомства дітей з комп’ютерною технікою Порядок вивчення (значимість) 1

Прис трій, який вивчається Дисплей, системний блок, клавіатура, ―миш‖, джойстик

Тема

Знайомство: “Вступ” Подальше засвоєння і удосконалення: - протягом наступних тем Н-д: ―Інформація‖ (передача – шина; зберігання- оперативна пам’ять, дисководи; обробка – мікропроцесор; відображення – дисплей; - відбувається поділ пристроїв на пристрої введення – виведення інформації Музичний редактор – звукова карта; Графічний редактор – відеокарта…

2.

Принтер, сканер “Графічний редактор” “Текстовий редактор”


37 ―Системи штучного інтелекту‖ 3. (пункт 2 і 3 може бути змінений місцями в залежності чи є вихід в глобальні комп’ютерні мережі) 4

Модем (шлюз, брандмауер, міст)

“Комп’ютерні мережі”

Інші наявні пристрої Відповідно до тем, в яких вони використовуються

Звичайно, що це не обов’язковий порядок. Вчитель сам може змінювати його. Головні правила: 1) не давати все відразу (мається на увазі старатися не відразу завчити прис трої як термінологію, хоча сказати назву кожного пристрою можна і на першому уроці). 2) орієнтуватися на зону найближчого розвитку 3) співвіднесення значущості пристрою в комплексі ЕОМ і відносно теми, що вивчається. 2 підхід: -

-

Знайомство з комп’ютерною технікою бажано провести під час екскурсії на підприємство, де все ж таки комп’ютери наявні. Якщо екскурсія не можлива, доцільно на наочній основі показати прис трої ЕОМ, вказати їх основні функції на спеціально відведеному уроці ―Пристрої ЕОМ‖ (Структура ЕОМ, Склад комп’ютера) Удосконалення знань дітей про структуру комп’ютера, ведеться відповідно до тем, як показано в таблиці вище (теми, звичайно, беруться з безмашинного курсу)

З правилами роботи, правилами техніки безпеки, основними гігієнічними вимогами до роботи дітей з комп’ютерною технікою діти знайомляться під час вивчення тем ―Вс туп‖, ―Техніка безпеки при роботі в комп’ютерному класі‖ (чи інших схожих тем, щоб тільки вони проводилися на початку вивчення курсу інформатики) 

Примітка: в комп’ютерному класі повинні бути в наявності інструкції з техніки безпеки і гігієни при роботі з ПК для дітей. Необхідним є, як показує досвід, проведення регулярного повторення правил техніки безпеки на початку уроку, а також підвищена увага вчителя щодо виконання гігієнічних вимог дітьми при роботі з ПК.


38 2.

Методика використання комп’ютерної техніки на різних етапах уроку. Комп’ютерну техніку, з точки зору дидактики, можна розглядати як засіб навчання, а з іншої сторони – робота з комп’ютером - як метод чи спосіб навчання. У зв’язку з широкими можливостями комп’ютерів, з величезною різноманітністю програмних засобів, а також певною можливістю у створенні нових програмних засобів власне вчителями, комп’ютери можна використовувати на будь - якому етапі уроку. При цьому необхідно дотримуватися декількох умов:

Відповідніс ть мети програмного засобу темі уроку Відповідніс ть мети програмного засобу меті етапу уроку, на якому його використовують; 3. Дотримання гігієнічних норм щодо тривалості роботи з комп’ютером. 4. Підбір оптимального методу і засобу для даного етапу уроку (тобто, якщо на уроці для засвоєння нового матеріалу потрібно буде викорис товувати комп’ютер, а ви його вже використали для мотивації навчальної діяльнос ті (переглянувши певні екранні презентації), чи не доцільніше було б переглянути ці ж слайди через епідіапроектор, щоб не затрачати час на пересадку); 5. Чітко продумати перехід між роботою за комп’ютером і без нього (щоб не виникало ―бігатні‖ по класу, замість злагодженої роботи).  Для сам.роб. Заповнити таблицю: 1. 2.

Основний принцип гри

Етап уроку

Дидактична мета гри

1. 2. 3…

3.

Основні вимоги до роботи з клавіатурою, мишкою, джойстиком, монітором учнями початкової школи. Відповідно про принципу науковості навчального матеріалу, а також принципу, про який говорить А.Кушниренко в методичному посібнику ―12 лекций о том, для чего нужен школьный курс информатики и как его преподавать" ―курс должен быть нас тоящим" вимагає від нас подання наукових фактів у реальному вигляді (тобто спрощувати матеріал можна до тих пір, поки він не втрачає власне суті).


39 Тому ознайомлення з вимогами щодо технічної сторони роботи з пристроями учитель користується технічною літературою, яка постачається разом з пристроєм, де описуються технічні характеристики, а також правила безпечної і якісної експлуатації. З іншої сторони, вчитель знайомить учнів з правилами експлуатації всього копмлексу в цілому (правила включання, виключання…- подаються з паспортом на кабінет чи в гарантійних обов’язках сторін), а також навичкам роботи з комп’ютерною технікою (постановка пальців на клавіатурі, правильна робота з ―мишею‖…) Основне положення рук при роботі з клавіатурою: Великі пальці – на пропуску (пробілі) 4 пальці лівої, і 4 – правої – на буквах, відповідно, ФІВА ОЛДЖ, - це положення основне, і в нього повертаємося після печатання будь - якого символу. Зап’ястя рук не повинні опиратися ні на клавіатуру, ні на стіл.

Робота з ―мишею‖ Зап’ястя знаходиться на столі, великим і безіменним, або великим і мізинцем утримуємо ―мишу‖, кистю рухаємо її. Вказівний і середній(безіменний) знаходяться на кнопках відповідно на лівій і правій. Ліва кнопка – вибір елементів(об’єктів), запуск програм (подвійне натискування) Права кнопка – визов контекстного меню (вікно з набором найбільш типових команд для даного об’єкту), або в деяких DOS-програмах – виділення об’єктів – рівноцінно клавіші Insert. 4.

Методика організації комп’ютерної гри на різних уроках початкового курсу. - Знаючи вікову психологію, а також вікові та індивідуальні особливості дітей молодшого шкільного віку незаперечним є великий вплив гри на розвиток дитини. Комп’ютерна гра – це один з видів гри взагалі, тому використання комп’ютерної гри на уроках, та і в позаурочній діяльності школярів носить практично той же характер, що і використання будь – яких ігор. Основною відмінністю комп’ютерної гри є те, що для її проведення необхідним є комп’ютер з відповідним програмним забезпеченням. Під ―комп’ютерною грою‖ розуміємо комп’ютерну програму, з певним близьким для дитини сюжетом (часто казковим), завдяки якій можна реалізувати програмні завдання початкового курсу. Але яскравість образів, динамічніс ть ефектів, можливість співвіднесення завдань гри завданням матеріалу, який вивчається заставляє виділяти комп’ютерну гру з ряду інших.


40 Вимоги до знань і умінь дітей, які будуть грати в комп’ютерні ігри      

Знати правила поведінки в комп’ютерному класі; Знати техніку безпеки при роботі з ПК; Вміти користуватися основними пристроями комп’ютера; Знати гігієнічні вимоги і дотримуватися їх; Мати необхідний мінімум знань для роботи з матеріалом гри; Знати правила поводження з основними об’єктами (вікнами, діалоговими запитами) під час гри.

Вимоги до комп’ютерних ігор, що використовуються в навчальному процесі    

Відповідніс ть матеріалу гри темі, меті і завданням уроку; Позитивний виховний вплив на дітей; Позитивний емоційний вплив; Простота, відповідність віковим і індивідуальним вимогам оформлення комп’ютерної програми;  Бажано графічний інтерфейс;  Музичний супровід і відеоефекти на одному ПК не повинні заважати роботі інших дітей;  Диференційований підхід у завданнях;  Способи оцінювання повідомляються перед грою (тобто діти чітко знають, за що їх будуть оцінювати).  Для сам.роб. Заповнити таблицю: Назва гри

Предмет початкової школи

Завдання (навчальні, виховні та розвиваючі)

За М.Левшином Ознайомлення з основними пристроями комп'ютера Вищеназвана робота проводиться за такою методичною схемою Перший урок з інформатики розпочинається запитаннями вчителя «Діти хто з вас бачив комп'ютери?», «Що він може виконувати?», «З яких частин складається'?» Після ознайомлення із зовнішнім виглядом комп'ютера вчитель повідомляє правила безпеки роботи на ньому (не можна без дозволу вчителя вмикати комп ютер натискати клавіші які не дозволив чіпати вчитель сильно стукати по клавішам перебувати перед ввімкненим екраном більше 15 хв )


41 Вводяться назви пристроїв комп'ютера, спочатку лише для пасивного засвоєння на основі проведення аналогії з окремими фактами життєвого досвіду школярів (монітор дисплей — «язик» комп'ютера, за допомогою нього ми бачимо малюнки схеми приклади слова, процесор — «голова» комп'ютера він обчислює малюнки, відтворює музику, клавіатура–„вуха‖ комп’ютера, за допомогою неї ми передаємо комп`ютеру слова, малюнки комп'ютер може запам`ятовувати текст чи малюнки, фільми, музику, задачі, завдання) Далі школярі ознайомлюються з клавіатурою (цифробуквенна п частина подібна до клавіатури друкарської машинки) Вироблення клавіатурних навичок відпрацьовується на клавіатурних тренажерах «Знайомство І» «Знайомство 2» для читаючих учнів та художньому редакторі, ігрових програм для дітей які не оволоділи навичками читання

Виконання навчальних програм учнями 1—4 класів Реалізація програмове педагогічних засобів у навчальному процесі є основним джерелом засвоєння уявлень інформатики Крім цього вони сприяють засвоєнню навчальних умінь і навичок з різних учбових дисциплін Для прикладу розглянемо навчальну програму тренажер «Кіт і рибалка» яка призначена для опанування учнями таблиці додавання Програма має ігрове спрямування Сюжет гри становить рибалка Кіт, наживкою вудки якого є приклади на додавання та віднімання в межах 20 До наживки по черзі пливуть різні рибки (щука, карась, короп і т ін ) Учень за певний час (5—12 с) має розв'язати завдання При правильно набраній відповіді кіт ловить рибку, на екрані з'являється напис «Молодець впіймав рибку звучить мелодія «Гопака» Якщо школяр помилився або не встиг набрати — рибка зривається звучить мелодія пісні «Ти ж мене підманула» Самостійна робота учнів оцінюється відповідно до норм ( Молодець — якщо завдання виконане безпомилково «Добре але ще треба попрацювати» — якщо допущено 1—2 помилки Задовільно — якщо — 3— з помилок На втрачай надії — якщо учень припустився більше 5 помилок Після оцінювання школярам можна запропонувати для повторного виконання ті приклади, відповіді яких було набрано неправильно

Інструкції для користувача Програма викликається із зовнішньої пам'яті (диска) командою тип «Рибалка, ром В той час як комп'ютер читає програш під мелодію пісні «Тече річка» вчитель нагадує УЧНЯМ сюжет гри значення клавіш якими їм доведеться користуватися Після прочитання комп'ютером програми з являється її зміст 0) темп роботи 1) самостійна робота 1 2) самостійна робота 2 Ч) кінець роботи та напис «Здійсніть вибір»


42 Вибір темпу роботи здійснюється натисканням клавіші 0 та відповідної цифри 5с 7с 10с 12с Під час гри вчитель спостерігає допомагає окремим учням фіксує типові помилки Програми на формування обчислювальних навичок розроблені для всіх випадків обчислювальних дій Розроблення також і пакет програм «Задачник» Працюючи з даним пакетом програм учні можуть здійснювати різноманітні модельні переходи працювати за даним планом, розв'язувати обернену задачу заповнювати схеми Спостереження показують, що виконання школярами навчальних програм значною мірою підвищує їх пізнавальну зацікавленіс ть сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу

Вивчення елементів програмування у початковій школі Ми не ставили цілеспрямованого завдання навчати наскрізного програмування Проте вивчення елементів програмування мовою Бейсік дозволило нам виявити можливості учнів 1—4 класів формувати у них уявлення про комп'ютерну програм про персональний комп'ютер як важливий засіб розв'язання різних задач Вивчення програмування здійснювалося у такій методичній послідовності 1 Навчали школярів елементів алгоритмізації (про це йшлося раніше) 2 Ознайомлювали учнів з будовою екрану дисплея використовуючи його модель з міліметрового паперу 3 Формували уявлення про команди FILES, RUN, LOAD, LIST, SТОР, перекладаючи українською мовою (LOAD — завантажувати, RUN — хід, запускати, LIST — складати список, викликати текст програми на екран, SТОР — затримка) 4 За допомогою команди FILES викликали одну з найпростіших графічних програм, наприклад на побудову відрізка перекладали її українською мовою 5 Змінювали параметри оператора LINE допомагаючи учням усвідомити їх смисл 6 Вчили школярів складати найпростіші програми з використанням оператора LINE Значну роль для формування у школярів уявлення про комп'ютерну програму відіграє практичне аналогів електронних таблиць, експертних систем, баз даних різних редакторів. Однією з найпростіших електронних таблиць може бути програма, запуск якої передбачає виведення на екран таблиці в яку введено два числа що є мірою однієї з величин (час відстань швидкість площа довжина ширина прямокутника). Після введення двох чисел і натискання клавіші Return на екрані з`являється шукане число (комп'ютер здійснює обчислення по закладених формулах) Прикладом діагностичної експертної системи може бути програма тренажер на формування обчислювальних навичок у яку вводяться числа над якими


43 виконуються обчислення. Програма здійснює «експертизу» правильності обчислень У даній статті наведено зміст авторської програми з інформатики, подана конспективна схема п опанування Загалом розгляд кожного поняття інформатики кожної програми, методика роботи з ним потребують детальної календаризації та конкретизації Ми плануємо це здійснити у наступних статтях. Нам відомо про перехід багатьох шкіл України на систематичне вивчення інформатики у початкових класах наступного року Дана робота допоможе їм зорієнтуватися Ми навмисне не розглядали в статті якийсь певний вид комп'ютера їх у школах зустрічається понад 200 видів Виходячи з місцевих умов можна збагатити комп'ютерну підтримку для комп'ютерного класу кожної окремої школи надати їй систематичного спрямування Підсумовуючи наголосимо на найсуттєвіших дидактичних можливостях персональних комп'ютерів

Методика формування уявлень про інформацію, знак, модель, код, кодування

Найзагальнішим поняттям, що розглядається в експериментальному курсі інформатики г поняття «знак» За програмою воно вводиться у 1 класі Наприклад, так на набірному полотні вчитель виставляв позначення голосних та приголосних цифру 1 літеру А, дорожній знак «Обережно, діти», «Значок-символ рідного міста» і запитує, що позначає кожний з них? Після чого він узагальнює «Це все знаки» Термін знак довготривало належить пасивному словнику учнів У їх мовлення він входить просто і природньо але через багаторазове вживання його вчителем у процесі виконання різноманітних вправ Фундаментальним поняттям, яке проходять наскрізною лінією вивчення, є поняття інформації У 1 класі воно розглядається без введення терміну Вчитель і учні вживають такі мовленеві вирази «Комп'ютер може малювати, писати, обчислювати» (не що інше, як переробляти інформацію) „Комп'ютер запам'ятовує малюнки казки мультфільми‖ (запам'ятовує інформацію) «Комп'ютер може передати іншому комп'ютеру ігри, малюнки, числа», «Ми можемо передати комп'ютеру цифри, слова, казки» (передає інформацію) «Напишемо лист комп'ютеру» «Комп'ютер написав нам лист» — такі формулювання актуалізують у свідомості школярів можливості збереження переробки та передання інформації У 2 класі до слова інформація вводяться синонімі — «Повідомлення» (повідомляти), «відомості», вживання яких часто поєднуються із словом знак «Як козаки повідомляли про наближення ворога?», «Як можна передати повідомлення?», «Які знаки використовуються при написанні телеграми?», «Як можна зробити повідомлення іншій людині (яка поруч тебе, яка знаходиться в іншому місті)? Які знаки при цьому використовували?», «Якими приладами


44 користуються для передачі інформації» Відповідаючи па подібні запитання учні поступово усвідомлюють, що повідомлення можна здійснювати за допомогою текстів малюнків звуків Принципове значення мають завдання на кодування (шифрування) інформації Різними видами побутових кодів є пароль, умовні стуки, посвист чи звуки духових інс трументів і т ін Серед навчально-розвивальних завдань що широко застосовуються у початковій школі є мовленеві ребуси, кодування букв цифрами кодування зорових образів буквами та цифрами (найпростіший приклад - морський бій) кодування прислів'їв, речень, відповідями заданих прикладів і т ін Використовуючи такі вправа а зразки їх можна знайти в дидактико-методичних комплектах з різних навчальних дисциплін необхідно виконувати не лише прямі, а й обернені завдання (розшифруй-зашифруй), а також дешифрувальні (здогадайся яким чином зашифрована та чи інша ситуація), завдання на передавання інформації з застосуванням кодів У 3 класі внадиться термія інформації, як синонім слів повідомленім, відомості Продовжується робота по розкриттю змісту поняття «інформація» на основі виконання практичних вправ, що спрямовані на закріплення видів інформації (знакових систем, за допомогою яких вона зберігається, переробляється та передається) Термін модель у початкових класах не вживається Замість нього користуються близькими до життєвого досвіду синонімами, наприклад, схема, таблиця, вираз Перший вид моделювання з яким зустрічаються першокласники - предметне моделювання На уроках трудовою навчання вирізаю і ь з наперу кораблик, човен, голуба Опановуючи елементи графічної грамоти, вони вчаться розпізнавати площинні та об'ємні предмети за схематичним зображенням Тут відбувається поступовий перехід від іконічних до схематичних моделей Здійснюючи звуковий аналіз слів, учні будують їх предметно-схематичні моделі Вже на рівні предметного і предметмо-схематичного моделювання необхідно порівнювати (протиставляти і співставляти) структури одержаних моделей Найбільші можливості для формування вміння моделювати має математика Фактично завдання розв'язати математичну задачу реалізується через побудову ланцюжка моделей задачі (текст — скорочений запис — динамічна або структурна схема (за необхідності) таблиця — розв'язуюча модель задачі) Для здійснення цих модельних переходів школярам необхідно навчитися виділяти основні змістовні частини задачі виявляти зв'язки між ними складати розв'язуючу модель задачі Комплект програмово-педагогічного забезпечення має значну кількість завдань на вироблення в учнів уміння моделювати здійснювати модельні переходи на формування структурного мислення молодших школярів


45

Методика формування алгоритмічного мислення учнів

Розвиток алгоритмічного мислення учнів передбачає формування у них уявлень про алгоритм та його властивості можливі форми подання алгоритмів основні алгоритмічні структури (лінійні, з розгалуженням циклічні) Ці уявлення засвоюються учнями пос тупово через виконання ними системи вправ протягом усього періоду навчання у початковій школі Яка змістова основа для виконання цих вправ? Найзручніше розпочинати з побутових алгоритмів (казкових ситуацій кулінарних рецептів процесу проходження через турнікет метро і т ін) До них додаються різноманітні навчальні ситуації ті факти що мають алгоритмічну природу (правила складання візерунків, проведення прямих ліній під ЛІНІЙКУ виконання обчислювальних ланцюжків у яких перше число задають учні тощо) Подальший навчальний матеріал несе в собі значну кількість різких алгоритмів Це усні й письмові обчислювальні прийомі наприклад правила ділення багатоцифрового числа на одноцифрове, визначення плоті фігур за допомогою палетки читання багатоцифрових чисел у межах мільйона правопису ненаголошених «е» і «й» проходження певних частин шляху з використанням дорожніх знаків правила проведення народних обрядів і багато інших Процес формування алгоритмічного мислення молодших школярів відбувається у такій методичній послідовності 1) ознайомленій учнів з алгоритмами певної структури (лінійні, з розгалуженням, циклічні), 2) введення елементів навчальної алгоритмічної мови Оскільки вона широко використовується в дидактично-методичних комплектах з математики ми не спиняємося на характеристиці П елементів, 3) реалізація системи вправ на виконання відшукування помилок відтворення заміну конструювання перехід від однієї до іншої форми подання алгоритмів різної структури Ознайомлення учнів з алгоритмами лінійної структури ми розпочинали відтворюючи українську народну казку Рукавичка Розташували всіх персонажів по порядку на дошці (фланелографі набірною полотні) і за допомогою прямокутників та стрілок показували алгоритмічну структуру цієї казки Уважний аналіз інших українських народних казок допоможе помітити в них структуру з розгалуженням («Півник і двоє мишенят»), з повторенням ( Колобок «Коза дереза») Аналогічно можна виявити що ігри молодших школярів теж мають різні алгоритмічні структури Досвід показує що близький дітям сюжетний матерій дозволяє оптимальніше усвідомлювати їх


46 Умов» позначення навчальної алгоритмічної мови вводяться майже одночасно і різкими —дами алгоритмів (прямокутник — умовне позначення дій ромб — логічна умова паралелограм — введення даних овал — початок і кінець роботи) Наведемо приклад обчислювального алгоритму комбінованої структури (мал 1) Для обчислень вводяться числа 30 65 72 128 100 88 0 Алгоритм мас два розгалуження (логічні умови а>100 і а<105) При значенні а=30 ВИКОНУЄТ ЬСЯ такий ланцюжок обчислень 30+504 5О—100—ЗО Для визначення порядку обчислень учням необхідно було врахувати дві логічні умови і повторити додавання числа 50. Школярі не бездумно обчислюють, а міркують, добираючи правильний порядок виконання дій

Використовуючи даний алгоритм комбінованої структури можна виконати всі види вправ, перелічених у програмі з інформатики Ось їх формулювання «Змінити схему виконання обчислень так, щоб у ній по одному разу виконувалась дія множення і ділення Жодне з чисел не повинно повторюватися» «Прочитати схему обчислень» «Заповнити схему обчислень) (задані тільки умовні позначення цифри відсутні) «Завершити запис схеми обчислень (мал 2) якщо під час введення чис ла ЗО мали такий вираз ЗО + 45 = 75 якщо вводили число 15, обчислювали так 15 х 2 + 45 = 75 вводячи число 5 мали такий ланцюжок (5 х 2) х 2 + 45 - 65 коли дане число було 70, обчислення проводилось таким чином 70-20=50»


47 для обчислення учень використовував мал 1 Він ввів число 1 й одержав такий ланцюжок обчислень 1+50+50— 100-1 Чи правильно виконав обчислення учень? Як бачимо, варіація однієї й тієї ж або схожої структури алгоритму для різноманітних вправ збільшує творче навантаження школярів, стимулює їх аналізувати, синтезувати порівнювати розвиває структурно-логічне утілення Що стосується ПОСТ УПОВОГО усвідомлення учнями властивостей алгоритмів, то воно формується попутно при аналізі кожного з розглядуваних алгоритмів Для цього вчитель ставить запитання, «Які дії необхідно виконати за схемою (мал 1) якщо я>100 і а<105 (якщо а<100 і а>105)?» Багаторазово відповідаючи на це запитання, УЧНІ переконуються, що кожний із заданих алгоритмів поділений на окремі кроки (властивість дискретності) — «Які числа можна вводити у схему?» — запитує далі вчитель І школярі доходять висновку, що дані схеми придатні для введення багатьох чисел (у загальному забезпечують розв'язання певного класу задач властивість масовості алгоритму) — «Чи можна не одержати відповідь, вводячи якесь число?» — запитує вчитель Відповідаючи на подібні запитання УЧНІ поступово усвідомлюють, що коли дані не суперечать виконуваним діям, то виконання алгоритму завершується одержанням певної о результату (властивість результативності алгоритму)


48

Самостійна робота Самостійна робота – є невід’ємною складовою професійного зростаття майбутнього вчителя початкової школи. Особливої необхідності даний вид роботи набуває для майбутнього вчителя інформатики початкової школи. Найдинамічніша наука – інформатика, в той же час – предмет інформатика вимагає від учителя постійного професійного зростання. У даному випадку принцип навчитися вчитися стає якнайактуальнішим. Тому, щоб бути конкурентноспроможним вчителем у майбутньому студенту уже зараз необхідно навчитися самостійно здобувати знання. Проаналізуємо джерела отримання інформації. Книга – дуже цінне джерело інформації, але в період інформаційної революції, коли загальний обсяг інформації подвоюється кожних 3 роки – вона не може задовільнити потреби у найновішій інформації. Також книга не дозволяє швидко вести пошук саме тої інформації, яка найактуальніша в даний момент. Періодика (журнали, газети, наукові вісники) – заслуговують на увагу, якщо публікують нові матеріали. Тому будь-який студент повинен регулярно переглядати педагогічну періодичну пресу. Internet – найпотужніше джерело інформації. Дозволяє легко знайти найновішу інформацію, обговорити її з людьми, які займаються схожими справами і т.д. Мультимедійні джерела інформації (навчальні диски) – дозволяють для навчання користуватися різними видами інформації. Легко знайти потрібну інформацію, користуючись меню для пошуку. !!! До будь-якої інформації необхідно підходити критично: переглянути рецензії на відповідні статті, проаналізувати відповідно до свого досвіду і т. ін.!!! Результати самостійної роботи перевіряються на тематичному контролі і впливають на його результат.

Тематичний контроль №1. Завдання для самостійного опрацювання. 1.

В Інтернеті знайти матеріал щодо місця комп’ютера в навчальному процесі початкової школи. Проаналізувати і створити електронний конспект – порівняльна таблиця використання ПК на уроках в початковій школі в Україні та за кордоном.

2.

Виписати назви статтей з журналів Початкова школа, Дошкільне виховання про особливості використання ПК на уроках та заняттях.

3.

В мережі Інтернет знайти матеріали про гігієнічні норми використання ПК на уроках в початковій школі. Порівняти їх з статтею Н.Польки „Гігієна використання ПК в початковій школі‖


4.

49 Створити електронний конспект з матеріалу, знайденому в Інтернеті на тему „Комп’ютер як новітній засіб на уроках в початковій школі‖ – підготувати мультимедійну презентацію

5.

Проаналізувати інтерактивну, активну і пасивну моделі навчання учнів у школі. Зробити висновок.

6.

Проаналізувати ефективність використання ПК на різних етапах уроку ( доцільність з точки зору: ефективності, результату, економії часу, обсягу матеріалу і т.д.)

Тематичний контроль №2 Завдання для самостійного опрацювання. 1.

2. 3. 4.

У збірнику програм з інформатики (вид.ЗОІППО) знайти і проаналізувати програми з інформатики для початкової школи (3-4 програми) – знайти схоже і відмінне у послідовності викладу матеріалу, змісту програми, побудові. Особливості і порядок формування основних понять з інформатики за різними навчальними програмами В Інтернеті знайти особливості (методику) формування алгоритмічного мислення учнів. Відповідно до комплексу „Сходинки до інформатики‖ проаналізувати порядок формування понять з інформатики у 2, 3 і 4 класах.


50 Рекомендована література  Горячєв А.В. та ін. Про поняття ―інформаційна грамотніс ть‖ у початковій школі // Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – С.82- 84.  Лаврентьєва Г. Комп’ютерно-ігровий комплекс в дошкільному закладі // Дошкільне виховання. – 2003. - №1. – С.10-12.  Мірошниченко А. А. Програма курсу ―Завдання та іри з інформатики‖ у початковій школі // Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – С.85-88.  Мірошниченко А. А., Горячєв А.В. Програма курсу ―Завдання та ігри з інформатики‖ у початковій школі // Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – С.8588.  Мірошниченко А., Суворова Н. Від ігор і завдань до моделювання // Початкова освіта. – 2003. - №17. – С.5. Інформаційні технології  Никитина Т.А. Компьютерные занятия в детском саду // Информатика и образование. – 2003. - №4. – С.89-95; №5.- С.83-8.  Никитенко С.Г. Интернет для учителя начальных классов // Школьные технологии. – 2003. - №3. – С.206-211.  Рекун Г.Т. Програма курсу вивчення інформатики в початковій школі // Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – С.79-82.  Самылина Г.И. Обучение дошкольников английскому языку с использованием компьютера // Иностранные языки в школе. – 2003. - №4. – С.52-56.


51

В.М.Смоляк

Методика викладання інформатики в початковій школі частина 2

Запоріжжя 2007


52

Укладач: В.М.Смоляк Комп’ютерна верстка: В.М.Смоляк

© Смоляк В.М. Методичний посібник. Методика інформатики в початковій школі. Частина 2.-Запоріжжя.-2005р.


53

Зміст Зміст ................................................................................................... 53 Загальні вимоги до ППЗ .................................................................... 54 1.1. Загальні відомості про педагогічні програмні засоби ............. 54 1.2. Класифікація навчальних програм........................................... 57 Програмне забезпечення для вивчення предметів початкової школи. 62 Методика організації ком п’ютерної гри на різних уроках. .............. 65 Практична робота „Створення сценарію ППЗ‖ ................................ 66 Семінар „ППЗ‖ .................................................................................. 68 Предметний гурток............................................................................ 68 Форми, методи і засоби роботи предметного гуртка ....................... 70 Лабораторна робота ―Спостереження уроку з використанням комп’ютерів‖ ..................................................................................... 79 Методичне забезпечення початкового курсу інформатики ............. 79 Презентації – як один з видів наочності. .......................................... 81 Практична робота ―Створення презентації вчителя‖ ...................... 82 Вимоги до публікацій та Веб-сайтів‖ ............................................... 84 Практична робота ―Створення публікацій‖ ..................................... 84 Практична робота ―Створення Веб-сайту‖ ...................................... 86 Наочність з інформатики................................................................... 87 Практична робота ―Створення наочних посібників‖ ...................... 88


54

Загальні вимоги до ППЗ 1.1. Загальні відомості про педагогічні програмні засоби Педагогічний програм ний засіб (ППЗ) являє собою новий дидактичний засіб, призначений для часткової або повної автоматизації процесу навчання за допомогою застосування ком п'ютерної техніки. До складу програмно-педагогічного засобу входять: 1. Програма (сукупність програм) для ЕОМ, спрямована на досягнення заданих дидактичних цілей при навчанні тієї або іншої навчальної дисципліни; 2. Комплект технічної і методичної документації з використання даної програми в навчальному процесі; 3. Набір допоміжних засобів для використання в навчальному процесі (навчальні посібники, слайди і т.д.); Програму для ЕОМ, що входить до складу ППЗ, часто називають навчальною програмою, хоча вона може реалізовувати різноманітні види навчальної діяльності: подання нового навчального матеріалу, контроль засвоєння знань, закріплення отриманих знань і т.д. Технічна документація м істить опис внутрішньої структури навчальної програми, знання якої необхідно, наприклад, при внесенні яких-небудь змін у програму; інструкції з її експлуатації; відомості про необхідний склад технічних засобів та ін. Методична

документація

м істить

рекомендації

викладачу

для

застосування навчальної програми і допом іжних засобів у навчальному процесі.


55

Навчальна програма реалізує ту методику навчання, що закладена при її створенні. Визначити дидактичну ефективність розробленої навчальної програми можна лише на етапі її досвідченої експлуатації (педагогічне налагодження), коли ППЗ застосовується в навчальному процесі. Існують

визначені

вимоги,

запропоновані

до

програмно-

педагогічних засобів, серед яких виділяють такі: 1. Стійкість.

Система

повинна

виявляти і коректувати помилки

введення, які людині здаються очевидним и. 2. Корисність. Система повинна вм іти надавати допомогу користувачеві, подаючи на дисплеї документацію, що описує її власну структуру і засіб дії. 3. Простота. Система повинна звести до м інімуму введення з клавіатури команд, які необхідні для досягнення визначеної мети (тобто рішення стандартних або простих задач повинно досягатися натисканням декількох ключових клавіш). 4. Зрозумілість. Система не повинна ускладнювати роботу користувачу необхідністю вибору з декількох кнопок. 5. Керованість. При роботі з системою користувач завжди повинен мати можливість визначити своє м ісце на шляху до досягнення навчальної мети. 6. Узгодженість. З погляду

користувача система повинна діяти

зрозуміло і послідовно (логічно). Повідомлення про помилки повинні бути старанно спроектовані для того, щоб відповідати уявленням користувача про спосіб дії системи. 7. Очевидність.

Результати

дій

користувача

завжди

повинні

демонструватися. 8. Гнучкість. Досвідчені користувачі повинні знати всі можливості


56

системи. Всі користувачі, навіть середнього рівня і початківці, повинні мати можливість відхилятися від стандартних способів рішення. 9. Надмірність. Викладачі з різним и поглядами на проектування (наприклад, один розглядає ім ітацію як особливий випадок гри, а інший вважає інакше) повинні мати м ожливість використовувати систему, не змінюючи своїх поглядів, і досягати одного результату різними шляхами. 10. Чутливість.

Система

повинна

підпорядковувати свої відповіді

відомим їй (навіть на загальном у рівні) потребам користувача. 11. Слухняність. Система повинна завжди знаходитися під керуванням користувача. Таким

чином,

дидактична

доцільність

використання

ПЗ

навчального призначення різних типів ґрунтується на наступних висновках: •

використання в практиці навчання ПЗ навчального призначення доцільно орієнтувати на тренування засвоюваних умінь, навичок, на контроль результатів навчання, на використання ігрової компоненти;

застосування програмних засобів і систем у навчальному процесі значно підвищує мотивацію навчання за рахунок надання можливості самостійного вибору режиму роботи з ПЗ, забезпечення різноманітних видів самостійної роботи, ком п'ютерної візуалізації, в икористання ігрових ситуацій;

реалізація в ПЗ навчального призначення можливостей сучасної комп'ютерної графіки, різноманітних засобів наочності формує і розвиває наочно-образний, наочно-діючий вид мислення;

виконання

учнем

експериментально-дослідницької

д іяльності,

організованої за допом огою ПЗ, форм ує дослідницькі вміння, ініціює


57

самостійне отримання знань; •

реалізація ідей алгоритм ізації навчання в ПЗ навчального призначення ініціює навчання оптимальном у пошуку стратегії вирішення завдань певного класу, розвиває алгоритмічний, логічний стиль мислення;

використання

навчальних

баз

даних,

електронних

таблиць,

застосування системи підготовки текстів, включення в навчальні програми діяльності з класифікації навчальної інформації формує інформаційну культуру учня. Таким чином, варто констатувати необхідність висування на перший план (при розробці перспективних ПЗ

навчального призначення)

концептуальних психолого-дидактичних аспектів проблеми створення і використання ПЗ з метою навчання

і розвитку інтелектуального

потенціалу індивіда, у тому числі визначення умов реалізації унікальних (з

погляду

методичних

застосувань)

можливостей

сучасних

інформаційних технологій. 1.2. Класифікація навчальних програм В цей час немає єдиної класифікації навчальних програм, хоча багато авторів виділяють серед них такі п'ять типів: а) тренувальні, б) наставницькі, в) проблем ного навчання, г) імітаційні і моделюючі, д) ігрові. Програми першого типу призначені переважно для закріплення умінь і навичок. Передбачається, що теоретичний матеріал вже засвоєний. Вони широко використовуються для відпрацювання математичних навичок, вправ ПЗ в перекладі з інозем ної м ови і т.д. Багато з них складені в дусі біхевіоризму, коли одним із головних принципів було підкріплення правильної відповіді, зм іст якого полягав би у тому , що комп'ютер у


58

випадковій послідовності генерує навчальні задачі, рівень складності яких визначається педагогом. Якщо учень дав правильне рішення, йому повідомляється про це. Якщо відповідь неправильна, йому або подається правильна відповідь, або надають можливість запросити допомогу. Програми цього типу реалізують навчання, що майже не відрізняється від програмного навчання за допомогою найпростіших технічних засобів, тобто керування навчальним процесом здійснюється ПЗ за відпов іддю (хід рішення задачі не аналізується). Звісно, ком п'ютер має значні можливості в поданні інформації та типі відповіді: багато систем дозволяють виконувати введення складених відповідей (тобто вводити слова і навіть фрази), правда, із деякими обмеженням и. На початковому періоді застосування ком п'ютерів у навчанні більшість програм було тренувального типу. При розробці таких програм можна обійтися знаннями про процес навчання і навчальної діяльності на рівні «здорового глузду». Ефективність таких програм, як правило, була невисокою, що дало привід тим, хто ототожнює комп'ютерне навчання з використанням

даного

типу

неправомірно),

говорити

навчальних

про

обмежені

програм

(що,

можливості

зрозуміло,

застосування

ком п'ютера в навчальному процесі. Програми другого типу орієнтовані переважно на засвоєння нових понять, багато хто з них також працюють у режимі, близькому до програмного навчання з розгалуженою програмою. І хоча в цих програмах після подання інформації учням та студентам задаються питання, тобто навчання ведеться у форм і діалогу, більшу частину ведеться так званий фактичний діалог, побудований на основі формального перетворення відповіді, створюючи лише видим ість спілкування.


59

Програми третього типу побудовані, в основному, на ідеях і принципах когнітивної психології, у них здійснюється непряме керування діяльністю учнів. Це означає, що подаються різноманітні задачі й учні повинні вирішувати їх шляхом спроб та пом илок. У

програмах

четвертого

типу

в

якості

засобу

навчання

використовується моделювання, а в програмах п'ятого типу - гри. Нерідко в навчальні програми включаються як ті, так і інші засоби. Існують і інші підходи до класифікації навчальних програм. Так, Дж. Скандура виділяє три типи навчальних програм: 1) закріпляючі, 2) наставницькі, за засвоєнням нових знань, 3) імітаційні, з педагогічним моделюванням. Дж. Чемберс і Дж. Шпрехер розрізняють п'ять типів навчальних програм (вони називають їх стратегіями навчання): 1) закріпляючі, 2) тестуючі, 3) дослідницькі, 4) з імітаційним моделюванням. Ці автори не виділяють ігрових програм у якості самостійних, вважаючи, що ігрові ком поненти можуть бути присутні у будь-якому типові навчальних програм. Вони також відзначають, що і виділені ними програм и м істять загальні елементи. Методичні цілі використання ПЗ навчального призначення. Назвемо найбільш значущі, з позиції дидактичних принципів методичні цілі, що найбільш ефективно реалізуються з використанням ПЗ: 1. Індивідуалізація і диференціація процесу навчання (наприклад, за рахунок можливості поетапного просування до цілі лініями різного ступеня складності і труднощів; 2. Здійснення контролю зі зворотним зв'язком, із діагностикою помилок (констатація причин пом илкових дій того, кого навчають, і подання на екрані комп'ютера відповідних коментарів), результатів навчання і оцінкою результатів навчальної діяльності;


60

3. Здійснення самоконтролю і самокорекції; 4. Здійснення тренування в процесі засвоєння навчального матеріалу і самопідготовки учнів; 5. Звільнення

навчального часу за

рахунок виконання

на

ЕОМ

трудомістких обчислювальних робіт і діяльності, пов'язаної з числовим аналізом; 6. Комп'ютерна

візуалізація

навчальної

інформації:

по-перше,

досліджуваного об'єкта (наочне подання на екрані ЕОМ об'єкта, його складових частин, або їх м оделей, а при необхідності - у різних ракурсах,

у

деталях,

із

можливістю

демонстрації

внутрішніх

взаємозв'язків складових частин); по-друге, досліджуваного процесу (наочне подання на екрані ЕОМ даного процесу або його моделі, у тому числі схованого у реальном у світі, а при необхідності - у розвитку, у часі і просторовому русі, подання графічної інтерпретації досліджуваної закономірності): 7. Моделювання

або

ім ітація

всіх досліджуваних

об'єктів,

процесів або явищ; 8. Проведення лабораторних робіт (наприклад, з фізики, хімії) в умовах

ім ітації

в

ком п'ютерній

програмі

реального

дослідження або експерименту; 9. Створення і використання інформаційних баз даних, необхідних у навчальній діяльності, і забезпечення доступу до мережі інформації; 10. Посилення м отивації навчання (наприклад, за рахунок образотворчих засобів програми або вкраплення ігрових ситуацій); 11. Озброєння того, кого навчають, стратегією оптимального


61

засвоєння навчального матеріалу; 12. Розвиток певного виду мислення (наприклад, наочнообразного, теоретичного, фізичного); 13. Формування вм іння приймати оптимальне або ва ріативне рішення в складній ситуації; 14. Формування культури навчальної діяльності, інформаційної культури учня та вчителя. Типологія

ПЗ

за

методичним

призначенням.

На

основ і

перерахованих методичних цілей використання ПЗ приведемо типологію за методичним призначенням : 1. Навчальні програмні засоби, методичне призначення яких – повідомлення сум и знань, формування вм інь і (або) навичок навчальної і (або) практичної діяльності і забезпечення необхідного рівня засвоєння, який встановлюється зворотнім зв'язком, реалізується засобами програми. 2. Програмні засоби (системи) - тренажери, призначені для відпрацьовування вм інь, навичок навчальної діяльності, здійснення самопідготовки. Вони звичайно використовуються при закріпленні раніше вивченого матеріалу. 3. Програми, призначені для контролю (самоконтролю) рівня оволодіння навчальним матеріалом, - контролюючі програмні засоби. 4. Інформаційно-пошукові програм ні системи, інформаційно-довідкові програмні засоби, що дають можливість вибору і виводу необхідної користувачу інформації. Частіше всього їх методичне призначення формування вмінь і навичок щодо систематизації інформації. 5. Імітаційні програмні засоби (системи), що представляють певний аспект реальності для вивчення його основних структурних або


62

функціональних характеристик за допомогою деякого обмеженого числа параметрів. 6. Моделюючі програм ні засоби довільної ком позиції, що дають у розпорядження учня основні елементи і типи функцій для моделювання певної реальності. Вони призначені для створення моделі об'єкта, явища, процесу або ситуації (реальних або віртуальних) з метою їх вивчення, дослідження. 7. Демонстраційні програмні засоби, що забезпечують наочне подання навчального матеріалу, візуалізацію досліджуваних явищ, процесів і взаємо зв'язків між об'єктами. 8. Навчально-ігрові програм ні засоби, призначені для програвання навчальних ситуацій. 9. Дозвільні програмні засоби, які використовуються для організації навчально-ігрової і ігрової діяльності учнів, що мають, як правило, ціллю розвиток уваги, пам'яті і т.д.

Програмне забезпечення для вивчення предметів початкової школи. Для учнів початкової школи, педагогічні програмні засоби носять, в основному, ігровий характер. Ігрові програми, їх класифікація та використання для розвитку особистості. Умовно всі ігри можна класифікувати так : АДВЕНТУРНІ


63

В перекладі з англійської - пригодницькі. Візуально ці ігри оформлені, як мультиплікаційний

фільм ,

але

з

інтерактивними властивостями

-

можливістю керування протіканням подій. Для розв’язання поставлених задач необхідно мати розвинене логічне м ислення та смикалку.. СТРАТЕГІЇ Мета-керування ресурсами, корисним и копалинами, військами і т.д. Ці ігри розвивають в дитини посидючість, здатність до планува ння своїх дій, тренують багатофакторне мислення. АРКАДНІ Широко розповсюджені на ігрових автоматах, а з появою ком п’ютерів перекочували в них. Для даного жанру характерне порівневе дроблення гри, коли нагородою та метою є право переходу до наступного епізоду. Ці ігри тренують оком ір, увагу, швидкість реакції. РОЛЬОВІ В іграх цього жанру в розпорядженні того, хто грає, є невеликий загін персонажів, кожний з яких виконує окрему роль та функцію. Шлях до досягнення мети зазвичай перегороджують вороги, з якими слід вступити в бій або перехитрувати їх. Тут і виявляється головний принцип рольової гри – використання потрібного персонажа в потрібний час і в потрібному місці. 3D-Action Девіз цих ігор можна виразити наступними словами: ‖Вбий їх усіх‖. Ці ігри розвивають моторні функції, при цьом у сумнівні в плані розвитку мислення та виховання моральних якостей особ истості. ЛОГІЧНІ Корисні вони тим, що розвивають навички логічного мислення. Гра представляє собою одну задачу або декілька головоломок, які повинен


64

розв’язати той хто грає. Такі ігри використовуються з метою навчити дітей рахунку, читанню, письм у та ін. Існують і інші класифікації , але не можна категорично заявляти, що ігри одного жанру, безумовно, погані в плані виховання, а ігри іншого жанру хороші. Найголовніше – відношення дитини до гри. Багато комп’ютерних ігор розвивають в дитини навички проведення пошукової діяльності. В ком п’ютерних іграх діти прилучаються до дослідницької роботи , не пом ічаючи цього. Педагогам важливо підтримати такі навички дослідження, як: - вміння отримувати інформацію; - правильно її аналізувати та інтерпретувати; - робити висновки та висувати гіпотези; - вміти ставити перевіряючий експеримент; - корегувати свої подальші дії. При правильному доборі та методах застосування комп’ютерних ігор розвивається увага, зосередженість, швидкість дій, зростає інтерес до навчання взагалі. Не

можна

недооцінювати важливість

комп’ютерних

програм

для

використання вчителем почактової школи з метою підготовки до уроків і занять. До цього списку можна віднести: Тектові редактори – для створення дидактичних і методичних матеріалів: інструкцій, тестів, планів і конспектів занять, блок –схем, зразків робіт і т.д.


65

Електронні таблиці

для

обробки табличних даних

проведеної

діагностики чи моніторингу знань учнів, створення діаграм і графіків, створення електронних журналів, тестів... СКБД (системи керування баз даних)- для створення і ведення бази даних класу, зручно організувати базу, в якій зберігати дані про учнів, батьків, нагороди, покарання і т.д., це дасть змогу оперативно реагувати на різні зміни в колективі, готувати звіти, завжди мати оперативну інформацію. Програми для створення мультимедійних презентацій. Графічні редактори (растрові і векторні) – для створення візиток, наочних посібників, схем, плакатів і т.д. І звичайно: ОС, різні утиліти для облуговування ПК, тестуючі системи і т.д.

Методика організації комп’ютерної гри на різних уроках. Структура уроку з використанням ПК. 1. Організація класу 2. Мотивація навчальної діяльності 3. Оголошення теми і мети уроку

можуть змінювати

4. Актуалізація опорних знань

послідовність

5. Вивчення нового матеріалу 6. Закріплення вивченого 7. Практична робота з ПК 7.1. Знайомство з правилами гри 7.2. Демонстрація роботи з грою

часто об’єднуються


66

7.3. Повторення основних положень техніки безпеки і гігієнічних норм 7.4. Робота з ПК (до 15 хв) (під час роботи дітей з персональним и ком п’ютерами необхідно проводити індивідуальну роботу з дітьми як по навчальних завданнях, так і з дотримання техніки безпеки та гігієнічних правил. ! Якщо більшість дітей допускають однотипну помилку, чи виникає схожа ситуація, що потребує втручання вчителя, необхідно дати загальну команду і пояснити потрібне питання, а не старатися індивідуально все вирішити (з метою економії часу). 7.5. Вправи для очей (проводиться ком плекс, призначений для зняття втоми, профілактики косоокості і інших захворювань очей) 8. Підсумок уроку. (задавайте конкретні питання, які вимагають певного узагальнення знань, умовисновку і т.ін.) Ком п’ютер на уроці можна використовувати практично на будь – якому етапі, основне, щоб матеріал ком п’ютерної програми відповідав меті і завданням даного етапу уроку. Пам’ятайте: комп’ютер – сильний подразник і якщо його використати на початку уроку, буде важко керувати дітьми в подальшому.

Практична робота „Створення сценарію ППЗ” Мета: Формувати вм іння проектування педагогічних програмних засобів для різних предметів початкової школи. Розвивати навички мислення високого рівня. Виховувати алгоритмічний стиль мислення. Хід роботи 1. Інструкція до виконання


67

-

в зошити слід малювати тільки вигляд

ключових вікон

програмного продукту. -

слід врахувати, що ППЗ для початкової школи часто містять казкового героя, до якого діти м ожуть звернутися за допомогою, який веде дитину крок за кроком

-

структура програм и повинна приблизно відповідати наступній: титульний лист з назвою, інструкція до роботи користувача, система завдань, вправ, тестів і т.д., підсумок з прізвищами розробників.

-

зазвичай хороша програма містить навчальний матеріал для ознайомлення учнів, систему тестів для самоконтролю, та тест для контролю, який дозволяє оцінити учня за вивчення певної теми.

2. Завдання практичної роботи -

Повторити і проаналізувати вим оги до ППЗ

-

Проаналізувати 2-3 програмні засоби для різних предметів початкової школи, на їх відповідність вимогам до ППЗ.

-

Вибрати предмет для створення ППЗ.

-

Обрати тему для реалізації в програм ному продукті

-

Підібрати програмовий матеріал (запитання, цікаві факти, загадки і т.д.)

-

В зошиті розробити структуру вікон ППЗ, продумати логіку роботи програми.

-

Створити мультимедійну презентацію для демонстрації свого сценарію ППЗ.

Висновок __________________________________________________________


68 _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___________________________________________________

Семінар „ППЗ” План 1. Обговорення вим ог до ППЗ з наведенням прикладів готових програм, які відповідають цим вимогам 2. Представлення сценаріїв ППЗ (звернути увагу на:) a. відповідність програм и віковим вимогам b. ефективність використання ППЗ у порівнянні зі стандартним способом навчання (економія часу, якість запам’ятовуваня матеріалу учнями і т.д.) c. цікавий, неординарний підхід до проектування ППЗ. 3. Комплексне оцінювання (студенти + викладач) 4. Підведення підсумків (що вдалося, над чим потрібно було більше попрацювати, що по іншому спланвати)

Предметний гурток У зв’язку з тим, що в сучасній початковій школі, урок інформатики не передбачений шкільним ком понентом навчального плану, а Державний стандарт початкової загальної середньої освіти, освітня галузь Технології передбачає формування в учнів початкової школи навичок комп’ютерної грамотності, то для забезпечення цієї вимоги можуть організовуватися предметні гуртки, на яких будуть розглядатися питання, пов’язані з ПК.


69

Предметні гуртки учні відвідують за бажанням (за нахилами). Мета предметних гуртків у тому, щоб зацікавити дітей до вивчення певного предмету, розширити їхній кругозір, розвивати індивідуальні нахили дитини, зайняти учнів в позаурочний час. Часто до роботи предметного гуртка залучаються ті учні, які добре

встигають з

інформатики-це дає змогу готувати до участі в олімпіадах різного рівня. Організація роботи предметного гуртка з інформатики 1. Гурток організовується в позаурочний час 2. Бажано, що гурток мав творчу назву. 3. Необхідно оголосити про час роботи предметного гуртка та його тематику. 4. Довести до відома батьків. 5. Спланувати роботу гуртка. 6. Вести облік роботи дітей у гуртку. Структура заняття гуртка Гурток може мати найрізноманітнішу структуру,

важливим є те, щоб

кожен наступний етап роботи чітко витікав з попереднього і був його логічним продовженням. Наприклад: 1. Організація групи 2. Оголошення завдань 3. Індивідуально-групова робота над поставленими завданнями 4. Підсумок роботи Можна і бажано проводити заняття гуртка в нестандартній цікавій формі: різноманітні ігри, екскурсії, КВК, Усні журнали, зустрічі з цікавими людьми. Завдання


70

1. Скласти приблизний план роботи гуртка для учнів (1-4класів за вар.)

Форми, методи і засоби роботи предметного гуртка Форм и організації занять в предметному гуртку: Заняття-подорож: можна організувати на одному занять (часто це 1 або 2, чи передоста ннє) відвідування цікавих м ісць, які пов’язані з діяльністю гуртка. Це відділ підприємства, де широко використовуються комп’ютери, ком п’ютерний клас і т.д. Мета такого заняття – зацікавити дітей, показати реальне використання техніки, поспілкуватися з цікавими людьми. КВК, брейн-ринги, вікторини,рольові ігри, і інші. Методи проведення предметного гуртка: На

предметному

гуртку

вчитель

може

використистовувати

найрізноманітніші методи і прийом и роботи, це і загальновідомі: розповідь, бесіда, демонстрація і т.д., і також інтерактивні, сучасні, на яких зупинимося детальніше: Робота в парах Як проводити роботу в парах На початку першої вправи, яка проводиться в парах (Модуль 3), докладно познайомте учасників з організацією і правилами роботи в парах, повідомте їм, що вони кожного дня працюватимуть у парах щоразу з різним партнером. Парна робота є дуже важливою частиною навчання. Не забувайте, що вчителі не розділяються, а об'єднуються у групи та пари! Об'єднані у малі творчі колективи учні-учасники згодом стають професіоналами, здатними співпрацювати в команді. Розкажіть Для чого у цьому тренінгу використовується робота учасників у малих групах та в парах. Робота в парах забезпечує високий рівень обміну інформацією і низький рівень розбіжності думок.


71

Легше і ефективніше обговорювати свою роботу не в спільному колі, а у малих групах та в парах, де учасники вдосконалюють свої вміння спілкуватися, вільно висловлювати, обговорювати і аргументувати свою думку, критично мислити, слухати. Для того, щоб сприяти створенню дружнього і безпечного середовища, яке допомагає краще розуміти і засвоювати нові знання і навички, у цьому курсі найчастіше використовується робота в парах. Виконання такого виду співпраці майже унеможливлює відхилення учасників від виконання завдання, яке запропонував тренер. Організація роботи в парах У цьому тренінгу для економ ії часу найчастіше застосовується спосіб об'єднання у пари, з використанням карток із зображенням основних частин емблеми курсу «Іпіеі Навчання для майбутнього». Ці картки ви знайдете в кожному посібнику для вчителя на останній сторінці, їх можна вирізати і використовувати впродовж тренінгу. Якщо група велика і карток не вистачає, зробіть дві копії карток (одну - іншим кольором). У перший день роботи в парах розкажіть про основні принципи роботи в парах, а в інших модулях лише нагадуйте учасникам про деякі основні положення: • Уважно слухати колег • Можна погоджуватися чи не погоджуватися з думками колег • Поважати думки і погляди колег • Критикувати ідеї, а не людей. Краще пропонувати, як можна вдосконалити роботу, ніж критикувати її • Не засуджувати ні себе, ні інших • Творчі інтелектуальні конфлікти є продуктивними при вирішенні проблем • Слідкувати за мовою тіла: сідати обличчям до того, з ким говорите, нахилятися в напрямі до партнера; встановлювати контакт очима. Допомагають у такому діловому спілкуванні кивок, доброзичлива посмішка, підбадьорювання партнера. Ми пропонуєм о такий порядок проведення обговорення в парах: 1. Запропонуйте всім учасникам завдання. Важливо пересвідчитись, що всі вони зрозуміли його. Це м ожна зробити одразу після проголошення завдання, поставивши їм запитання типу: «Яке основне питання ви маєте обговорити? Що має робити кожен учасник? Що має бути результатом цієї вправи?» 2. Об'єднайте учасників у пари (або малі групи), визначте, хто з них


72

3.

4.

5.

• •

відповідатиме першим. Відведіть час на відповідь кожного та на виконання всієї вправи. Дайте команду на виконання вправи. Коли вчителі працюють у парах, тренер має підходити, слухати і спостерігати, як проходить обговорення. Не слід підходити до всіх вчителів, визначте для кожного разу собі кілька пар і підійдіть до них в ході обговорення на кілька хвилин. Важливо спонукати учасник ів до обміну коротким и запитанням и, уточненнями завдання. Коли закінчиться відведений час, тренер ма є голосно і чітко повідомити про завершення роботи. Можна попередньо, за 1-2 хв., повідомити вчителів, скільки часу їм залишилося. Після роботи в парах тренер має організувати підсумкове коротке обговорення результатів, отримати зворотній зв'язок від учасників, рефлексію, тобто обговорити з усіма вчителями:

Чи було корисним для них таке спільне обговорення проблеми? Що для них було легше: Р озповісти про свою роботу? Послухати про роботу інших? Надати поради щодо вдосконалення навчального проекту інших? Отримувати такі поради щодо вдосконалення свого навчального проекту? • Навіщо робили цю вправу? З якою метою ми знайомимося з роботами інших та показуємо свої? Під час обговорення в парах Учасникам можна пропонувати ставити питання типу: «Як саме ці засоби оцінювання співвідносяться з цілями навчання та державними освітніми стандартами?» або «Яких саме навичок м ислення високого рівня потребує виконання цього навчального проекту?». Подібне обговорення має допомагати партнерам вдосконалювати складові їх Портфоліо. Для такого обговорення можна запропонувати учасникам використати «3-2-1-Модель»: • Поставте партнеру три уточнюючих запитання типу «Ви маєте на увазі, що...»; «Я не зрозуміла, що...». • Відзначте дві речі, які вам у його роботі сподобались найбільш. • Запропонуйте щось одне, що допоможе значно вдосконалити роботу партнера. Педрада Загальні поради, правила та ідеї щодо проведення педради на тренінгу:


73

Запропонувати учасникам вимкнути монітори. • Необхідно змінити місце проведення вправи. Оскільки зазвичай педради проводяться на початку всіх парних модулів, то варто під час перерви змінити розташування меблів у класі. Можна розставити стільці у коло, поставити посередині фліпчарт з блокнотом (чи великими аркушами паперу для записів ідей вчителів); м ожна запросити всіх сісти навколо одного великого стола. Найкраще, коли всі учасники матимуть змогу бачити один одного. • На початку обговорення важливо створити доброзичливу, комфортну для роботи і обговорення обстановку. • Можна використати якийсь умовний знак, наприклад, дзвонити у маленький дзвоником, скористатися гонгом, програти якусь коротеньку мелодію, що буде запрошенням для учасників до проведення цієї вправи. • Нагадайте учасникам, що кожна їх ідея є цінною для всіх, що кожен має внести свою частку у спільне обговорення й у вирішення проблеми. • Чітко сформулюйте питання чи проблему для обговорення та запишіть її на дошці чи великому аркуші паперу. • Важливо коротко нагадувати вчителям правила обговорення (не перебивати, говорити стисло та дотримуючись теми, не оцінювати думку інших, говорити від свого імені). • Запросіть всіх учасників до обговорення, використавши для цього метод мозкової атаки. • Якщо мозкову атаку проводять два тренери, то один може бути ведучим, тобто керувати обговоренням, перефразовувати висловлювання, а другий має допомагати записувати думки учасників на аркуші чи на дошці. • Не слід одночасно писати і говорити. Не варто вести записи чорним і червоним фломастерами, ними краще виділяти написане. Мозкова атака Метод мозкової атаки використовується в цьому тренінгу для таких

цілей: • визначення (ідентифікації) проблем, які постають при застосуванні


74

інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі; • для розв 'язування проблем, які постають перед учнями і вчителями, та знаходження можливих шляхів уникнення чи подолання труднощів, ефективного вирішення завдань. Оскільки у жодному обговоренні чи педраді цього тренінгу не ставиться завдання знаходження єдиного оптимального рішення, і з урахуванням того, що умови, за яких вчителі працюють у школах, дуже відрізняються, то завдання для проведення «мозкової атаки» полягає у створенні якнайбільшого переліку, ідентифікації таких шляхів, способів, можливих рішень. Найкращі для своїх умов рішення вчителі обиратимуть самостійно. На початку нагадайте учасникам правила проведення такого обговорення: • Висловлювати всі ідеї, які спали на думку. Набрати якнайбільше ідей. • Не обговорювати, не оцінювати, не засуджувати ідеї. • Коли, здавалося б, уже всі ідеї вичерпані, ...придумати ще три! Тренер або один з активних учасників має записувати всі ідеї на дошці або на великому аркуші паперу (можна використовувати плакати або паперові шпалери). Перш ніж записати ідею, виголошену одним з учасників, спробуйте перефразувати її, висловами іншими словами, і запитайте в автора ідеї, чи не змінилася від такого перефразування його думка. Наприклад, це можна почати так: «Чи я правильно зрозумів (зрозуміла)...», або «Чи те, що Ви сказали, те ж саме, що ...». Це слід робити для того, щоб, по-перше, точніше зрозум іти думку учасника, а по-друге, аби перефразована іншими словами ця думка чи вираз були зрозумілими всім вчителям. Одні і ті самі поняття, слова і вирази іноді означають різне для різних людей. Тренеру необхідно перефразовувати вирази і словосполучення так, щоб ті не змінювалися за змістом при такому перефразуванні. Тренеру слід утримуватися від зауважень, коментарів чи запитань і намагатися не дозволяти цього роботи іншим учасникам. Тренеру потрібно обов'язково заздалегідь продумати і підготувати перелік можливих рішень та думок, згадати корисний досвід інших. Проте варто утриматися від того, щоб самому пропонувати учасникам ці рішення. Можна, якщо група не може відразу знайти шляхи вирішення проблеми, назвати лише один з можливих варіантів і потім запитаннями, наведенням прикладів, спонукати учасників до виголошення власних ідей. Найбільш цінним результатом цієї вправи, на нашу думку, буде підведення вчителів до думки про те, що при бажанні, навіть при недостатніх ресурсах, і в несприятливих умовах у своїх школах вони, застосувавши метод мозкової атаки, зм ожуть разом з іншими вчителями та учнями знайти


75

можливі шляхи вирішення проблем, пов'язаних з ефективним використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій. Намагайтеся не допускати, щоб один вчитель чи мала група домінували в дискусії. У такому випадку тренер може звернутися до одного з інших учасників: «А як на Вашу думку, ..?», «А які у Вас є думки чи пропозиції?» тощо. Можна запропонувати вчителю, який намагається домінувати у дискусії, вести записи разом з вами на дошці (чи на великому аркуші паперу). Дотримуйтеся визначеної для обговорення теми, не дозволяйте учасникам відхилятися від неї. Запропонуйте обговорити інші теми під час перерви, після занять або під час самостійної роботи. Поясніть, що Вам важливо визначитися з їх думками щодо затронутої теми, обґрунтуйте, чому саме вона є важливою для впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес. Можна запропонувати учасникам перенести продовження дискусії на форум веб-сайту програми «Іпіеі® Навчання для майбутнього». Дотримуйтеся визначеного для педради часу. Якщо виникла цікава дискусія, можна запропонувати вчителям продовжити обговорення під час перерви на каву, після занять або перенести її для обговорення на електронному форумі. Після того як дискусія буде закінчена, запропонуйте учасникам занотувати головні ідеї, що обговорювалися, в своїх посібниках, у спеціально відведеному для нотаток місці після відповідної педради. Дискусія Ведення дискусії - одна з ключових навичок, які вам потрібно розвивати. Будьте нейтральні і не категоричні • Спробуйте зрозуміти, що людина має на увазі, коли робить деякий коментар. • Не намагайтеся відразу заперечувати або відкидати будь-які ідеї. • Відштовхуйтесь від власної думки при реагуванні на думку чи коментар іншого. • Будьте готові до того, що мова іншого відрізняється від Вашої. • Уникайте негативного зворотного зв'язку. Допомагайте невпевненим слухачам Невпевнений у собі учень - це звичайне явище і при навчанні дорослих. Хороший тренер для таких людей повинен створити спокійне оточення та доброзичливу обстановку. Підтримка впевненості у собі -- це не полегкість, а виклик бажання навчатися з інтересом. Заохочуйте учасників тренінгу. Шукайте способи заохочення учасників тренінгу. Заохоченням м оже слугувати позитивний коментар. Це може


76

бути також інформаційний або фізичний подарунок. Заохочення є позитивним підкріпленням як окремій людині, так і групі у цілому. Покладайте надії на учасників. Покладайте великі надії на учасників тренінгу, виражаючи це за допомогою складних та тонких форм взаємодії. Згодом вчителі почнуть вживатися в ці надії і сподівання, поступово розглядаючи свій образ в більш позитивному ракурсі. Допомагайте у разі розчарувань. Іноді учасники занижують свою самооцінку, говорячи про неадекватність ситуацій, розчарування або зовнішні перешкоди. Коли учень засмучений з приводу певної обставини, зосередьтеся на тому, як він розуміє зовнішню ситуацію, а не на самій ситуації. Коли хтось висловлює розчарування або здається неадекватним: • не заперечуйте точку зору цієї людини; • не застосовуйте логічні пояснення; • не насміхайтеся над думкою людини; • висловіть своє позитивне ставлення до цієї людини. Підтримуйте сором'язливих учасників. Деякі учасники намагаються бути тихими і «непомітними». Вони так і навчаються. Замкненість заслуговує на повагу, але деякі спроби розворушити людину Ви як тренер можете зробити, не втручаючись у особисте. Запросить її висловити коментар чи взяти участь у виконанні групових вправ, і згодом така людина непомітно для себе включиться в активну роботу. Уникайте проявів негативності. Деякі учасники робитимуть чи говоритимуть щось не так, як треба. Коли хтось робить щось неправильно, не карайте його, звертаючи увагу на неправильний коментар, і не засмучуйте його. Адже кара є контрпродуктивною. Кара більше за інші фактори гальмувала навчання людини протягом її життя. Замість цього надайте позитивну підтримку. Рефлексія Вправи для організації обговорень з метою одержання зворотного зв'язку від учасників. 1. Відкритий мікрофон. Для виконання цієї вправи тренер може використати фломастер, ручку або інший предмет в якості уявного мікрофону, який учасники можуть передавати один одному. Тренер пропонує учасникам висловитись, дати інтерв'ю для уявної радіостанції або відповісти на одне з таких запитань: • Що нового Ви дізналися, виконуючи цю вправу (вивчаючи цей м одуль, за сьогоднішній день)? • Які нові уміння та навички Ви сьогодні здобули, вдосконалили? • Що б Ви сказали чи порадили іншим вчителям, які не були учасниками цього тренінгу?


77

• • •

Що б Ви запропонували чи порадили авторам курсу після виконання цієї вправи (завдання, модуля тощо)? Якими думками про цей тренінг (день, модуль, вправу) Ви б хотіли поділитися зі слухачами радіо? Що, на вашу думку, було найціннішим при використанні комп'ютерних технологій у навчанні учнів?

2. Валіза. Тренер кладе на середину кімнати (підлогу, стілець чи стіл) уявну валізу (це м оже бути коробка, пакет, сумка та ін.) і просить учасник ів по черзі відповісти на таке запитання: Що цінного, важливого я зможу взяти з цього заняття (дня, тренінгу)? 3. Чарівний м'яч мудрості. Тренер пропонує учасникам кидати один одном у «чарівний м'яч мудрості» (це може бути невеликий, легкий м'яч, аркуш паперу, зім'ятий у кульку, тощо). Кожен учасник, який зловив м'яча, має розказати щось цікаве, про що він сьогодні дізнався чи чому навчився на тренінгу. Кидати м'яч можна тільки тим учасникам, які ще не говорили. 4. Створюємо мережу. Всі учасники і тренери стоять у спільному колі. Тренер тримає у руках клубок ниток. Він накручує кінець нитки на палець і кидає клубок одному з учасників, що стоїть навпроти, та пропонує йому висловити свої думки про заняття (вправу, тренінг у цілому) і кинути цей клубок іншому учаснику (попередньо закрутивши нитку на палець і відмотавши її на певну довжину). Важливо не передавати нитку найближчим сусідам , а кидати на протилежну сторону кола. У вправі мають взяти участь всі учасники, наприкінці клубок знову потрапляє до тре нера. Таким чином з ниток плететься полотно, яке утворює мережу учасників. Тренер робить підсум ок, наголошуючи на тому, що всі учасники відтепер утворюють таку саму мережу. Вона має бути міцною, якщо ослабне одна з ниток, то це відчують і інші учасники. Наша сила - в єдності, і, Об'єднавши зусилля, ми можемо зробити щось потрібне і міцне. Ця вправа буде найбільш ефектною наприкінці тренінгу, на підсумковому занятті. 5. Піщаний годинник. Попередньо на великому аркуші паперу малюють піщаний годинник. На початку тренінгу (окремої вправи, модуля, дня) учасники мають написати на маленьких кольорових клейких листочках про свої очікування і сподівання від діяльності на тренінгу. Всі ці листочки паперу учасники мають наклеїти у верхній частині піщаного годинника. Після проведення тренінгу (вправи, модуля тощо) учасники повинні підійти до намальованого годинника і переклеїти свій листочок настільки нижче, наскільки справдилися їх очікування. Чим нижче буде переміщений листочок з очікуванням, тим більше справдилися сподівання


78

учасника. 6. Вони б сказали. Між учасникам, які сидять у колі, розподіляються ролі: батьків, директора школи, представників райвно, міського методкабінету, кореспондента місцевої газети, кореспондента освітянської преси, ведучого ток-шоу тощо. Від свого персонажу учасники по черзі сповіщають про те, що вони побували в якості гостя на семінарі, і розповідають, про що дізналися, як вони до цього ставляться. 7. Роздайте учасникам невеликі клейкі папірці різного кольору і запропонуйте їм дати відповіді на питання «Що для вас було сьогодні новим чи цікавим ?». Потім наклеїти ці відповіді на дошку чи на великий аркуш паперу, на якому схематично намальований малюнок, який символізує якийсь елемент тренінгу (відповідає порі року чи найближчому святу тощо). Ці папірці потім м ожна зачитати та об'єднати їх у групи. 8. Мотузок для білизни. Прикріпіть в аудиторії мотузки і роздайте учасникам попередньо вирізані папірці трьох форм (наприклад, у вигляді шкарпеток, сорочки, спідниці), на кожному з них залежно від кольору (чи форм и) учасники мають написати чого вони очікують від себе, від тренерів, від групи. 9. Прапорці на кораблі. Роздайте учасникам паперові різнокольорові трикутнички і вони прикріплять їх з написаними очікуваннями на намальованій чи реальній стрічці як сигнальні прапорці на кораблях. 10. Золота рибка. Учасники записують свої побажання і прикріплюють їх на аркуші з намальованою золотою рибкою, що «виконує» бажання. 11. Вирізати малюнок усм іхненого сонечка і запропонувати кожному учаснику прикріпити до нього папірці зі своїми очікуваннями як промені. Засоби, які можна використовувати на предметному гуртку: Ком п’ютери Принтери Сканери Мультимедійні проектори Наочні посібники Роздатковий матеріал Інструкції, схеми, плакати


79

Педагогічні програм ні засоби Тестуючі системи Програмні засоби загального призначення і інші.

Лабораторна робота “Спостереження уроку з використанням комп’ютерів” Завдання для спостереження 1. Спостерігати етапи уроку та їх послідовність, проаналізувати доцільність кожного етапу та їх хронологію 2. Проаналізувати ефективність інтеграції матеріалу з предметів початкової школи з початковим курсом інформатики 3. Проаналізувати особливість введення понять з інформатики 4. Проаналізувати доцільність і ефективність використання ПК для вивчення конкретної теми з предметів початкової школи. 5. Проаналізувати

роботу

вчителя

(студента-практиканта)

при

розподілі часу і уваги на роботу з ПК, пояснення матеріалу, дотримання і слідкування за дотриманням дітьми техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм при роботі з ПК.

Методичне

забезпечення

початкового

курсу

інформатики Як і будь-який предмет в початковій школі, інформатика повинна бути забезпечена відповідним и методичним и посібниками і матеріалами.


80

До методичного забезпечення зазвичай відносять ті посібники, які необхідні вчителю для якісного проведення занять. Вчитель може користуватися готовим и, або створювати свої методичні посібники. Для проведення уроків інформатики повинні бути наявні: -

стенди – вивішуються на стінах. На стендах розміщується найбільш значима і загальна інформація, що стосується відповідної науки. Це можуть бути відомості і портрети вчених, історія розвитку ком п’ютерної техніки, загальні схеми функціонування ПК, Інтернет, Алгоритми і інші.

-

схеми і плакати – наочні посібники великого розміру, вчитель працює з ним и при підготовці і проведенні конкретних занять. Зазвичай такі посібники виготовляються в кольоровій гамі, яка не перевищує 3 кольорів. Головне виділяється.

-

методичні посібники (методички) для вчителя інформатики, в яких наводяться зразки занять, підібраний цікавий матеріал:загадки, фізхвилинки, вправи для очей і т.д. Слід зауважити, що не потрібно зводити свій урок до зразка в такому посібнику, а адаптувати, доповнювати, брати до уваги.

-

плани-конспекти занять – вчитель готує їх для того, щоб якісніше проводити урок, випадково не пропустити щось важливе, продумує і фіксує інші аспекти.

-

мультимедійні

презентації

створюються

вчителем.

Використовуються для супроводу розповіді. Слід зауважити, що на слайдах необхідно розм іщувати тільки тези, угагальнюючи те , про що ви будете говорити на уроці. -

інструкції до користовування технічними засобами – створює вчитель, користуючись паспортом відповідного засобу, для того,


81

щоб у потрібний м омент правильно скористатися ТЗН (наприклад інструкція користування цифровим фотоапаратом, відеокамерою і т.д.) -

приклади пристрої ПК (м ікропроцесор, пам’ять, материнська плата і інш) – використовуються для демонстрації при вивченні відповідної теми.

Презентації – як один з видів наочності. Використання мультимедійних презентацій на уроках в початковій школі може фактично повністю зам інити інші види наочності. Слід відмітити,що у мультимедійній презентації можна використовувати не тільки текст і графіку, а й звук, відеофільм и, кожном у елементу можна надати ефекти анімації, що дозволяє виділяти головне, звертати увагу учнів на найбільш значимі елементи. При створенні презентації слід враховувати, що даний документ призначений для демонстрації на екрані, а не друку. Тому важливо, щоб текст добре читався всіма дітьм и класу. Вважають, що для зручності читання текст на слайдах повинен бути не менше 20пт. Створювати презентацію краще на основі існуючих шаблонів, оформлень, розм іток, так як це дає змогу врахувати багато дизайнерських аспектів. ! Краще не змінювати самостійно розміри шрифтів, колір, тип і т.д.-про це потурбувалися розробники програм и. Слайди не повинні бути переповнені текстом, так як це заважає читати на відстані. Тект слайду оформляється у форм і тез, а не повними складними реченнями, які звичайно використовуються у творах і к нижках. Не потрібно перевантажувати презентацію ефектами анімації, які заважають знайомитися з її зм істом. Пропозиції щодо використання мультимедійних презентацій:


82

-

організація демонстрацій зм істу навчання, завдань, підсумків роботи на уроках;

-

демонстрація результатів групових проектів;

-

демонстрація графіки, схем і таблиць;

-

демонстрація даних, що зберігаються в документах, створених за допомогою графічних редакторів і табличних процесорів;

-

надання даних з мультимедійних енциклопедій і довідкових бібліотек, записаних на ком пакт-дисках та розташованих в Інтернеті;

-

демонстрація результатів досліджень та опитувань різних типів;

-

презентація наукових проектів.

Практична

робота

“Створення

презентації

вчителя” Мета: вчитися створювати мультимедійні презентації для підтримки вивчення інформатики, розвичати навички розробки методичного забезпечення для проведення уроків інформатики у початковій школі, виховувати стиль роботи сучасного вчителя. Хід роботи 1. Інструкція до виконання. 

Перед виконанням практичної роботи кожен студент самостійно вибирає тему з інформатики початкової школи

Продумує свою розповідь і фіксує її у зошиті

Аналізує програмовий матеріал і підбирає необхідні малюнки, графіки, схем и, які будуть потрібні для демонстрації учням.

Продумує структуру презентації


83

Узагальнює матеріали розповіді, формуючи узагальнення у відповідні тези.

2. Завдання практичної роботи a. завантажити програму створення презентацій Microsoft PowerPoint b. створити необхідну кількість слайдів, як було сплановано c. реалізувати структуру презентації, підібравши відповідний тип розм ітки і вписавши назви кожного зі слайдів d. наповнити слайди зм істом e. вибрати оформлення слайдів, яке найбільше відповідає змісту презентації f.

додати динамічні ефекти, звуки, відео

g. захистити практичну роботу

Висновок __________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___________________________________________________


84

Вимоги до публікацій та Веб-сайтів” Публікації і Веб-сайти за своїм призначенням фактично не відрізняються. Але публікацію необхідно роздруковувати, а Веб-сайт використовують в електронному варіанті. З публікацією, зазвичай, працює тільки одна людина, тому роздруковувати потрібно стільки копій, скільки буде учасників. Веб-сайт можна розм істити в Інтернеті і це дасть доступ до нього людям у всьому світі. Тому часто важливим є отримання зворотнього зв’язку від користувачів – це можна організувати за допомогою сторінок, на яких розроблені форми з інтерактивним опитуванням. При створенні публікацій у програмі MicrosoftP ublisher, користувачу достатньо заповнити передбачені поля і розділи. Не рекомендують самостійно змінювати розм іри і кольорову палітру, а робити це за допом огою відповідних надстройок (майстрів). Після створення Веб-сайта, його необхідно опублікувати на Веб-вузол (зберегти у форматі HTML), тільки після цього користувачі зможуть працювати з ним через броузер.

Практична робота “Створення публікацій” Мета: навчитися використовувати програму створення публікацій для розробки методичних і дидактичних матіріалів для учнів початкової школи. Розвивати навички використання публікацій у навчальному процесі початкової школи. Виховувати спостережливість, уважність, відповідальність. Хід роботи 1. Інструкція до виконання. -

вибрати тему з інформатики початкової школи


85

-

придумати назву своїй публікації

-

проаналізувати структуру газет, журналів, буклетів

-

вибрати тип для своєї публікації, продумати її методичну чи дидактичну мету

-

продумати рубрики, які будуть наявні в створюваній публікації, підібрати метеріал для кожної рубрики

2. Завдання практичної роботи a. завантажити Microsoft Publisher b. вибрати публікацію для друку і вказати її вид c. дати назву публікації та рубрик d. наповнити публікацію зм істом e. роздрукувати публікацію f.

розповісти про доцільність і необхідність даного виду роботи

g. здати роботу викладачу Висновок __________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___________________________________________________


86

Практична робота “Створення Веб-сайту” Мета: познайомитися з дидактичним и і методичними можливостями використання Веб-сайтів у навчальному процесі початкової школи. Розвивати навички розробки веб-сайтів, створення гіперпосилань. Виховувати культуру роботи в Інтернеті. Хід роботи 1. Інструкція до виконання. -

вибрати тему з інформатики початкової школи

-

придумати назву своєм у Веб-сайту

-

проаналізувати структуру веб – сайтів з Інтернету

-

вибрати тип і розм ір Веб-сайту, продумати його методичну чи дидактичну мету

-

продумати рубрики, які будуть наявні в створюваному Веб-сайті, підібрати метеріал для кожної рубрики

-

продумати особливість організації гіперпосилань на інші ресурси Інтернету, які можуть знадобитися відвідувачам вашого сайту

-

передбачити зворотній зв’язок з користувачами Інтернету

-

пам’ятайте, в Інтернеті рекомендують розміщувати тільки повністю готовий для використання Веб-сайт (якщо розмістити неготовий сайт- це в подальшому навпаки відкине можливих користувачів)

2. Завдання практичної роботи a. завантажити Microsoft Publisher b. вибрати розділ Веб сайти і електронна пошта c. вибрати сайт із 3 сторінок


87

d. дати назву сайту та рубрикам e. наповнити Веб-сайт змістом f.

розм істити посилання на зовнішні ресурси

g. вставити нову сторінку для інтерактивного опитування відвідувачів Веб-сайту (організація інтерактивного зв’язку) h. розм істити Веб-сайт на сервері коледжу, або (якщо він цього вартий) – в Інтернет. i.

розповісти про доцільність і необхідність даного виду роботи

j.

здати роботу викладачу

Висновок __________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___________________________________________________

Наочність з інформатики Як і при вивченні інших предметів початкової школи, наочність для уроків інформатики має величезне значення, так як у дітей переважає наочно образне мислення. Зразки наочності переглянути у викладача


88

Практична

робота

“Створення

наочних

посібників” Мета: вправлятися у роботі зі створення плакатів і схем для використання на уроках інформатики початкової школи. Розвивати дизайнерські здібності, навички роботи з текстовим и і графічними редакторами. Виховувати культуру роботи вчителя початкової школи. Хід роботи 1. Інструкція до виконання. -

вибрати одну з тем інформатики початкової школи

-

проаналізувати, яка наочність може бути необхідна при вивченні цієї теми, особливу увагу звернути, який плакат, чи схема може знадобитися і її використання дозволить краще дітям зрозуміти матеріал

-

провести аналіз вибраної теми, виділити головні аспекти проблеми, яка буде вивчатися

-

створити в зошиті макет майбутнього наочного посібника

-

розробку наочного посібника краще здійснювати у вектроному графічному редакторі, це дозволить легко змінювати розміри без втрати якості зображення.

2. Завдання практичної роботи a. завантажити векторний графічний редактор b. користуючись необхідним и інструментами розробити наочний посібник відповідно до свого макету c. підібрати розм ір d. роздрукувати плакат e. здати викладачу (при здачі наочного посібника, демонструєм о його у відповідній педагогічній ситуації)


89

Висновок __________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___________________________________________________


90

Рекомендована література  Горячєв А.В. та ін. Про поняття ―інформаційна грамотність‖ у початковій школі // Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – С.82- 84.  Лаврентьєва Г. Ком п’ютерно-ігровий ком плекс в дошкільному закладі // Дошкільне виховання. – 2003. - №1. – С.10-12.  Мірошниченко А.А. Програма курсу ―Завдання та іри з інформатики‖ у початковій школі // Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – С.85-88.  Мірошниченко А.А., Горячєв А.В. Програма курсу ―Завдання та ігри з інформатики‖ у початковій школі // Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – С.85-88.  Мірошниченко А., Суворова Н. Від ігор і завдань до моделювання // Початкова освіта. – 2003. - №17. – С.5. Інформаційні технології  Никитина Т.А. Ком пьютерные занятия в детском саду // Информатика и образование. – 2003. - №4. – С.89-95; №5.- С.83-8.  Никитенко С.Г. Интернет для учителя начальных классов // Школьные технологии. – 2003. - №3. – С.206-211.  Рекун Г.Т. Програма курсу вивчення інформатики в початковій школі // Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – С.79-82.  Самылина Г.И. Обучение дошкольников английскому языку с использованием ком пьютера // Иностранные языки в школе. – 2003. №4. – С.52-56.  Intel.Навчання для майбутнього.Методичні рекомендації для тренерівметодистів.124с.

Методика викладання інформатики в початковій школі  
Методика викладання інформатики в початковій школі  

http://leontyev.at.ua

Advertisement