Page 74

Задача 4. (XXIII обласна олімпіада, 2009 рік)

Виведіть всі правильні вирази, що складаються з круглих та квадратних дужок довжиною N.

Задача 5. (Заочна олімпіада, 2000-2001)

Дано поле в клітинку розміром 3хN. Підрахуйте, скількома способами можна цілком заповнити дане поле прямокутниками розміром 2х1. Вхідні дані: в текстовому файлі ’POLE.DAT’ в першому рядку число N (0<=N<=60). Вихідні дані: в перший рядок текстового файла ’POLE.SOL’ вивести кількість комбінацій розташування прямокутників на даному полі. Приклад вхідних даних №1: 2 Приклад вихідних даних №1: 3 Приклад вхідних даних №2: 3 Приклад вихідних даних №2: 0

Задача 6. «Номер перестановки» (Заочна олімпіада, 2000-2001)

Візьмемо всі можливі рядки, які можна побудувати з символів "0", "1", "2 ', '3', '4 ', '5', '6 ', '7', '8 ', '9', 'A', 'B', якщо брати кожен з них по одному разу. Впорядкуємо ці рядки за алфавітом і пронумеруємо їх по порядку починаючи з одиниці. Першою буде йти рядок 0123456789AB, за нею 0123456789BA, потім 012345678A9B, і т.д. ... ... ... ... ... .... , Останньої BA9876543210 Написати програму, яка видає номер рядка в цьому списку. Вхідні дані: у

74

Збірник олімпіадних задач з інформатики у Хмельницькій області  

http://leontyev.at.ua

Збірник олімпіадних задач з інформатики у Хмельницькій області  

http://leontyev.at.ua

Advertisement