Page 56

Довга арифметика Задача 1. «Дроби» (XІІІ обласна олімпіада, 1999 рік)

В десятковому запису дробу m/n викреслили k-ту цифру пiсля коми. Порiвняти (менше, бiльше, рiвно) отримане число з дробом m/n.

Задача 2. «Квадратний корінь» (XIV обласна олімпіада, 2000 рік)

Напишіть програму ROOT.*, яка обчислює корінь квадратний з числа n (0<n<10^2000) з точністю k (k<19) десяткових знаків без використання стандартної функції обчислення квадратного кореня. Вхідні дані

У текстовому файлі ROOT.DAT через пропуск записані два числа n і k. Вихідні дані

У текстовому файлі ROOT.SOL потрібно записати єдине число, яке є коренем квадратним числа n з точністю k десяткових знаків. Приклад вхідних і вихідних даних ROOT.DAT 64.23 3

ROOT.SOL 8.014

Задача 3. (Заочна олімпіада, 2000-2001)

Розглянемо всі натуральні числа від 1 до N. Скільки разів зустрічається знак 0 при записування всіх цих чисел. Вхідні дані: в текстовому файлі ZEROES.DAT записане натуральне число N (число має не більше 1000 знаків). Вихідні дані: в текстовий файл ZEROES.OUT виведіть кількість нулів. Приклад вхідних даних №1: 999 Приклад вихідних даних №1: 56

Збірник олімпіадних задач з інформатики у Хмельницькій області  

http://leontyev.at.ua

Збірник олімпіадних задач з інформатики у Хмельницькій області  

http://leontyev.at.ua

Advertisement