Page 197

Задача 6. «Залізниця» (XXII обласна олімпіада, 2008 рік) Залізниця в місті N-ську є замкненою ламаною, яка не має перетинів. Периметр залізниці дорівнює L км. На залізниці розміщені K станцій, пронумерованих від 1 до K за годинниковою стрілкою. Відстань між всіма парами сусідніх станцій рівні. Потяг знаходиться на першій станції і їде з постійною швидкістю V км/год за годинниковою стрілкою. Визначити, на якій станції буде знаходитися потяг через T годин. Вхідні дані. Ваша програма повинна вводити з клавіатури числа L, K, V, T у вказаному порядку. Кожне число буде вводитися в окремому рядку. Вихідні дані. Ваша програма повинна вивести на екран одне число – номер станції, на якій буде знаходитися потяг через T годин. Приклад. Введення

Виведення

20

4

5 6 2 Обмеження. L, К, V, T – цілі числа; 3≤L, К≤10000; 0≤V, T≤10000; гарантується, що відстань між любою парою сусідніх станцій виражається цілим числом кілометрів; гарантується, що через T годин потяг буде знаходитися на деякій станції (а не між станціями).

Задача 7. «Escape» (XXIV обласна олімпіада, 2010 рік)

Після того, як всі дізналися, що зробив Thunder, йому нічого не залишалося, як втікати від правосуддя. Відомо, що він знайшов в Інтернеті 197

Збірник олімпіадних задач з інформатики у Хмельницькій області  

http://leontyev.at.ua

Збірник олімпіадних задач з інформатики у Хмельницькій області  

http://leontyev.at.ua

Advertisement