Page 186

Ім'я вихідного файлу: b.out Дано трьохвимірний масив А цілих чисел розмірності N, M, K який зручно представити у вигляді куба, що складається з кубиків 1х1х1. В кожному кубі 1х1х1 записано ціле число. Цей куб містить N горизонтальних «рівнів», а кожен рівень у свою чергу складається з M рядків і K стовпчиків.

Необхідно максимальна.

знайти

Тобто

підмасив

знайти

такі

цього індекси

масиву і1,

сума j1,

k1,

чисел i2,

якого j2,

k2

що максимальна. Вхідні дані: Перший рядок вхідного файлу b.in містить числа N, M,K. Далі слідують N блоків кожен з яких містить M рядків, по K чисел у кожному – елементи масиву А. Блоки відділені один від одного пустим рядком. Вихідні дані: Виведіть у вихідний файл b.out єдине число - максимальну суму. Обмеження: 1<= N, M, K <= 30, елементи масиву – цілі числа з проміжку 1000..1000. Умови тестування: До 40 балів отримає рішення яке коректно працює для N=1 або M=1 або K=1. 186

Збірник олімпіадних задач з інформатики у Хмельницькій області  

http://leontyev.at.ua

Збірник олімпіадних задач з інформатики у Хмельницькій області  

http://leontyev.at.ua

Advertisement