Page 176

Формат вхідних даних У вхідному файлі задані спочатку розміри поля – число рядків N і число стовпців M (1≤N≤1000, 1≤M≤1000). Далі йде N рядків по M чисел в кожному, які задають напрями стрілок в клітинках. Число 1 позначає стрілку управо, 2 – вгору, 3 – вліво, 4 – вниз. Числа в рядку розділяються пропусками. Формат вихідних даних У вихідний файл виведіть одне число – кількість клітинок, почавши з яких фішка ніколи не покине межі поля. Приклади f.in 65 31142 12431 42114 12333 31444 22342 22 12 34

f.out 23

Зауваження Цей приклад відповідає приведеному малюнку. Клітинки, почавши з яких, фішка ніколи не покине меж поля на малюнку виділені сірим кольором.

0

Задача 26. (XXIII обласна олімпіада, 2009 рік)

Візьмемо будь-яке натуральне число и додамо до нього суму його цифр. Отримане число називається породженим, а перше число – генератором породженого числа. Наприклад, 47 + 4 + 7 = 58. 58 – породжене число, а 47 – його генератор. Знайдіть для даного натурального числа N (N<10^16) його генератори. У першому рядку вивести кількість, у другому через пропуск генератори у порядку їх зростання.

176

Збірник олімпіадних задач з інформатики у Хмельницькій області  

http://leontyev.at.ua

Збірник олімпіадних задач з інформатики у Хмельницькій області  

http://leontyev.at.ua

Advertisement