Page 167

Задача 10. «Три зірочки в шестизначному числі» (VII обласна олімпіада, 1993 рік)

Замінити в числі 523*** зірочки такими трьома цифрами, щоб одержане шестизначне число ділилося одночасно на 7, 8, 9.

Задача 11. «Оплата покупки» (VII обласна олімпіада, 1993 рік)

Купони багаторазового користування України мають вартість A1, A2, A3, ..., An карбованців. Як оплатити покупку вартістю в S карбованців, використовуючи найменшу кількість купонів.

Задача 12. «Сума кубів» (VII обласна олімпіада, 1993 рік)

Скільки натуральних чисел, що не перевищують n, можна подати у вигляді суми кубів двох натуральних чисел? Якщо можна, то показати як. Враховувати тільки одне можливе представлення.

Задача 13. (X обласна олімпіада, 1996 рік)

Магічним квадратом зветься такий числовий квадрат, заповнений різними натуральними числами, у якого всі суми чисел, розташованих на довільній горизонталі, вертикалі або діагоналі, рівні між собою. Приклад магічного квадрата: 492 357

(4+9+2=3+5+7=8+1+6=4+3+8=9+5+1=2+7+6=4+5+6=2+5+8=15)

816 Знайти всі магічні квадрати 3*3, що складаються з натуральних чисел та задовольняють трьом вимогам: 1) якщо до кожного числа додати 1, то всі числа стануть простими, і квадрат залишиться магічним.

167

Збірник олімпіадних задач з інформатики у Хмельницькій області  

http://leontyev.at.ua

Збірник олімпіадних задач з інформатики у Хмельницькій області  

http://leontyev.at.ua

Advertisement