Page 166

Задача 4. (ІIІ обласна олімпіада, 1989 рік)

Скласти алгоритм, який одержує на вході число K і видає K-e по порядку чотиризначне число, у якого ніякі дві цифри не рівні між собою. Першим таким числом вважати 0123.

Задача 5. (ІIІ обласна олімпіада, 1989 рік)

Скласти рекурсивний алгоритм обчислення найбільшого спільного дільника двох натуральних чисел.

Задача 6. (ІIІ обласна олімпіада, 1989 рік)

На шаховій дошці M / N розставити найменшу кількість ферзів так, щоб всі клітини дошки знаходилися під боєм хоча б одного ферзя.

Задача 7. (ІIІ обласна олімпіада, 1989 рік)

На площині дано N різних точок. Серед них вибрати три такі, щоб трикутник, вершинами якого вони служать, мав найбільшу площу.

Задача 8. (ІIІ обласна олімпіада, 1989 рік)

Написати програму виведення всіх тризначних десяткових чисел, сума цифр яких дорівнює даному цілому числу M.

Задача 9. Нумерація клітин (VI обласна олімпіада, 1992 рік)

Одна з клітин прямокутної дошки M x N зафарбована. Пронумеруйте інші клітини числами 1, 2, 3, ... так, щоб дві клітини з сусідніми номерами мали спільну сторону. 166

Збірник олімпіадних задач з інформатики у Хмельницькій області  

http://leontyev.at.ua

Збірник олімпіадних задач з інформатики у Хмельницькій області  

http://leontyev.at.ua

Advertisement