Page 1

ІНФОРМАТИКА

Миколаєнко А.Є., Шевченко А.В.

Експрес-контроль

9

2013


Рекомендовано Вченою радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів до участі у Четвертій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2013» ( протокол №___________ від_________року)

Миколаєнко А.Є., Шевченко А.В. Інформатика. 9 клас: Експресконтроль / А.Є. Миколаєнко, А.В. Шевченко.- Я.: Вид-во «ТОВ Яготинська друкарня», 2012.- 48с.

Рецензенти: Ганжа С.І. – методист Яготинського районного методичного кабінету відділу освіти Яготинської РДА. Грабко В.М. – заст. директора з навчально-виховної роботи Яготинської СЗОШ І-ІІІ ст.№2 Сидоренко В.К. – доктор педагогічних наук, професор, членкореспондент АПН України Філоненко Н.В. – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри ТММІТ ДВНЗ «ПХДПУ імені Григорія Сковороди» УДК 378.98

Посібник містить 4 різних варіантів для різних тем. Усі

роботи

складаються із 12 завдань, кожне з яких оцінюється по 1 балу. Зміст завдань дозволяє використовувати посібник під час роботи за будь-яким чинним підручником з інформатики. Призначений для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів інформатики. © Миколаєнко А.Є., Шевченко А.В.


Зміст Передмова …………………………………………………………………….. 4 Інформація. Інформаційні процеси та системи. Апаратне забезпечення інформаційних систем ……………………………………………………….. 5 Системне програмне забезпечення. Службове програмне забезпечення .. 11 Комп’ютерні мережі ………………………………………………………… 17

Основи роботи з текстовою інформацією ………………………………… 27 Основи комп’ютерної графіки ……………………………………………... 37 Відповіді ……………………………………………………………………... 46 Використана література …………………………………………………….. 48

Передмова


Сучасне суспільство ставить перед нами нові вимоги. Сьогодні кожна людина повинна

бути інформаційно грамотною, при цьому повинна мати навички

аналітичного мислення, швидкого пошуку та обробки інформації.

Посібник

містить

різноманітні

завдання,

від

стандартних

до

нестандартних,

що

сприятимуть формуванню всебічно розвиненої особистості, здатної творчо підходити до розв’язування різноманітних задач, до стратегічного мислення, самостійного навчання.

Даний посібник

орієнтований на вивчення інформатики за підручником

для

загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика 9 клас» авторського колективу О.І. Завадський, І.В. Стеценко,

О.М. Левченко. Цим посібником можна користуватися як при поточному

оцінюванні знань учнів, так і при узагальненні вивченого матеріалу у вигляді контрольних робіт.

Усі роботи складаються із 12 завдань і 4 рівнів та варіантів, що відповідають навчальному матеріалу відповідної теми, кожна з яких оцінюється по одному балу. В кінці посібника містяться відповіді до тестових завдань. Цей посібник

допоможе вчителям у підготовці та проведенні контрольних робіт, поточного

оцінювання знань, а учням – успішно засвоїти найцікавішу і найсучаснішу науку – інформатику!

Тема. Інформація. Інформаційні процеси та системи. Апаратне забезпечення інформаційних систем Варіант 1 І рівень Вибрати правильний варіант відповіді. 1. Повідомлення – це: а) систематизовані поняття, судження; б) один розряд двійкового коду; в) інформація, яку можна відокремити від іншої інформації; г) швидкодіюча пам'ять, призначена для зчитування інформації. 2. До інформаційних процесів належать:


а) збирання, зберігання, опрацювання, пошук, захист; б)отримування, застосування, пошук, процес; в) видалення, збирання; г) захист, нагромадження, збирання, шум. 3. Послідовність із восьми бітів – це: а) кілобайт; б) байт; в) мегабайт; г) гігабайт. ІІ рівень 4. Інформаційна система поділяється на: а) технічну та інформаційну; б) апаратну та програмну; в) споживчу та апаратну; г) технічну та апаратну. 5. Скільки поколінь налічує електрообчислювальна техніка: а) одне покоління; б) три покоління; в) п’ять поколінь; г) сім поколінь. 6. Пам'ять комп’ютера поділяється на: а) внутрішню та зовнішню; б) оперативну, постійну та напівпостійну; в) внутрішню та кеш-пам'ять; г) зовнішню та оперативну. ІІІ рівень Дати відповіді на питання. 7. Скільки бітів міститься у 58 байтах? 8. Що таке оперативна пам'ять комп’ютера? Для чого вона призначена? 9. Які пристрої зберігання даних ви знаєте? ІV рівень


10. Які ви знаєте типи сканерів? 11. Чим лазерний принтер відрізняється від струминного? 12. Які пристрої відносяться до пристроїв виведення інформації? Варіант 2 І рівень Вибрати правильний варіант відповіді: 1. Інформація - це: а) повідомлення, подані у формалізованому вигляді; б) систематизований набір даних, які одна система видає, а інша сприймає; в) уявлення, судження; г) поняття визначення немає. 2. Розрізняють такі типи інформації: а) візуальна, звукова, нюхова, тактильна, смакова; б) чуттєва, візуальна, тактильна; в) смакова, дотикова, чуттєва, слухова; г) поширювальна, смакова, тактична, нюхова. 3. Байт – це: а) послідовність із дев’яти бітів; б) послідовність із семи бітів; в) послідовність із восьми бітів; г) послідовність із 1024 бітів. ІІ рівень 4. Інформаційна система - це: а) сукупність запам’ятовуючих пристроїв; б) один із різновидів інформації; в) система, яка виконує обчислювальні процеси; г) система, яка здійснює, або в якій відбуваються інформаційні процеси. 5. У якому поколінні ЕОМ ми живемо? а) у сьомому;


б) у п’ятому; в) у четвертому; г) між п’ятим і шостим. 6. До зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв належать: а) материнська плата, процесор, диск, дискета; б) диск, дискета, флеш-пам'ять; в) оперативна пам'ять, внутрішня пам'ять, дискета; г) диск, флеш-карта, принтер, процесор. ІІІ рівень Дати відповіді на питання. 7. Скільки бітів міститься у 8160 байтах? 8. Що таке центральний процесор? Які функції він виконує? 9. Які функції виконує кеш-пам'ять? ІV рівень 10. Для чого призначений маніпулятор «миша»? 11. Які пристрої відносяться до пристроїв введення інформації? 12. Що ви знаєте про матричний принтер? Варіант 3 І рівень Вибрати правильний варіант відповіді: 1. Інформаційний процес – це: а) процес збирання, зберігання, передавання інформації; б) процес узагальнення інформації; в) процес збирання інформації; г) поняття визначення немає. 2. Пристрої введення - це: а) пристрої зберігання інформації; б) пристрої захисту інформації; в) пристрої, за допомогою яких можна ввести ввести інформації до комп’ютера; г) пристрої, за допомогою яких можна ввести вивести інформацію для


користувача. 3. До пристроїв виведення належать: а) клавіатура, миша, сканер, камера; б) монітор, клавіатура, миша; в) монітор, звукові колонки, принтер; г) сканер, камера, принтер, плоттер. ІІ рівень 4. За типом принтери поділяються на: а) лазерні і струмінні; б) барабанні і планшетні; в) штрих-принтери і струмінні; г) оптичні і лазерні. 5. До мультимедійного обладнання належить: а) принтер, сканер, монітор; б) миша, клавіатура, проектор; в) відео карта, звукова плата, плоттер; г) проектор, інтерактивна дошка. 6. У разі виникнення запаху диму з комп’ютера, що необхідно зробити?: а) негайно повідомити вчителя або лаборанта, відійти від комп’ютера; б) перевірити осередок диміння та від´єднати його від комп’ютера; в) спитати поради у товариша та вирішити проблему разом; г) не виконувати ніяких дій, адже це не несе небезпеки для життя і здоров’я людини. ІІІ рівень Дати відповіді на питання. 7. Скільки бітів міститься у 158 Кбайтах? 8.

Чим

рідкокристалічні

монітори

відрізняються

виготовлених на основі електронно-променевої трубки? 9. Які ви знаєте різновиди сканерів? ІV рівень 10. Що таке інформація?

від

моніторів,


11. Які ви знаєте інформаційні процеси? 12. Яке призначення має системний блок? Варіант 4 І рівень Вибрати правильний варіант відповіді: 1. Материнська плата - це: а) швидкодіюча енергозалежна пам'ять; б) пристрій, який не відіграє майже ніякої ролі у роботі комп’ютера; в) пристрій, на якому встановлені внутрішні компоненти комп’ютера і використовується для передавання даних між усіма його пристроями; г) пам'ять, призначена для записування, зберігання та читання інформації у процесі її обробки. 2. Пристрої виведення - це: а) пристрої, за допомогою яких виводиться інформація для користувача; б) пристрій обробки даних; в) пристрій, за допомогою якого можна ввести інформацію в комп’ютер; г) пристрої, що збирають, зберігають та опрацьовують інформацію. 3. До пристроїв введення належать: а) сканер, колонки, принтер, клавіатура; б) клавіатура, сканер, миша, монітор; в) веб-камера, модем, принтер, миша ; г) мікрофон, клавіатура, джойстик, принтер. ІІ рівень 4. Клавіша Shift призначена для: а) введення великих літер, а також символів, зображених на клавішах верхнього ряду алфавітно-цифрового блоку; б) видалення символу ліворуч від курсору; в) переміщення курсору на початок рядка; г) режим введення великих букв, після натискання клавіші починає світитися індикатор у правій верхній частині клавіатури. 5. До основних характеристик монітора належать:


а) швидкість передачі даних, розмір, контраст; б) тактова частота, роздільна здатність, розмір по діагоналі; в) кутова швидкість, розмір, яркість; г) швидкість відображення даних, частота. 6. Зв’язок між пристроями комп’ютера здійснюється за допомогою: а) шини; б) кабелю; в) проводу живлення; г) розетки. ІІІ рівень Дати відповіді на питання. 7. Скільки бітів міститься у 70654 бітах? 8. Чим барабанний принтер відрізняється від оптичного? 9. Які ви знаєте види маніпулятора миші? Охарактеризуйте їх. ІV рівень 10. Що таке повідомлення? 11. Охарактеризувати властивості інформації? 12. Яке призначення має монітор?

Тема. Системне програмне забезпечення. Службове програмне забезпечення Варіант 1 І рівень Вибрати правильний варіант відповіді: 1. Системне програмне забезпечення - це: а) комплекс взаємопов’язаних програм для розв’язання задач конкретної предметної галузі; б) сукупність програм і програмних комплексів для забезпечення роботи комп’ютера; в)

програми,

які

слугують

для

виконання

допоміжних

опрацювання даних або обслуговування комп’ютерів;

операцій


г) спеціальні програми, які призначені для полегшення розуміння користувача команд операційної системи. 2. Програмний комплекс, що забезпечує керування апаратними засобами комп’ютера, а також надає середовище для виконання прикладних програм - це: а) операційна оболонка; б) операційна система; в) системне забезпечення; г) ядро. 3. Програма, за допомогою якої інші програми можуть керувати роботою пристрою - це: а) ядро; б) інтерфейс; в) драйвер; г) операційна система. ІІ рівень 4. Вікно - це: а) папка, яка містить певну інформацію; б) набір правил, якими потрібно керуватися для того, щоб керувати роботою комп’ютера; в) елемент файлової системи, який має власне ім’я та може містити файли та каталоги; г) прямокутна ділянка екрана, в межах якої користувач працює з певним об’єктом

операційної

системи,

застосовуючи

для

керування

ним

стандартний набір елементів інтерфейсу. 5. Який символ замінює в імені шуканого файлу чи папки довільну кількість будь-яких символів? а) * (зірочка); б) internet; в) ? (знак запитання); г) internаt.


6. Невеликий файл, призначений для

доступу до об’єкта операційної

системи без переходу до тієї папки, де цей об’єкт розміщено - це: а) папка; б) ярлик; в) файл; г) вікно. ІІІ рівень Дати відповіді на питання. 7. Які бувають різновиди операційних систем? 8. Файл image.bmp розміщено в папці Малюнки, а її саму в папці Фото на диску D. Запишіть повний шлях до файлу image.bmp? 9. Які способи запуску програм ви знаєте? ІV рівень 10. Що таке програми-архіватори? 11. Які антивірусні програми ви знаєте? 12. Що означає продефрагментувати диск?

Варіант 2 І рівень Вибрати правильний варіант відповіді: 1. Службове програмне забезпечення - це: а) спеціальні програми, які призначені для полегшення розуміння користувача команд операційної системи; б)

програми,

які

слугують

для

виконання

допоміжних

операцій

опрацювання даних або обслуговування комп’ютерів; в) програмний засіб, що забезпечує взаємодію користувача із системними та прикладними програмами; г) набір правил, якими потрібно керуватися для того, щоб керувати роботою комп’ютера. 2. Центральна частина операційної системи, що керує процесом виконання програм та їх доступом до ресурсів комп’ютера - це:


а) драйвер; б) програма; в) ядро; г) файл. 3. Операційними системами є: а) Word, Excel, Windows; б) Windows, Linux; в) Linux, Access, Word; г) Skype, Windows, Apple. ІІ рівень 4. Файл - це: а) найменша неподільна одиниця даних на запам’ятовуючому пристрої, яка має власне ім’я та з якою користувач може виконувати різні операції; б) програмний засіб, що забезпечує взаємодію користувача із системними та прикладними програмами; в) одиниця даних, яка має свої складові; г) сукупність програм, що забезпечують взаєморозуміння користувача, апаратного та програмного забезпечення. 5. Який символ замінює один символ і імені шуканого файлу чи папки? а) * (зірочка); б) internаt; в) internet; г) ? (знак запитання). 6. Операційні системи поділяються на: а) мережні та однозначні; б) однозначні та багатозначні; в) однозадачні та багатозадачні; г) діалогові та інформаційні. ІІІ рівень Дати відповіді на питання. 7. Що таке буфер обміну? Для чого він призначений? 8. Файл yrok.txt розміщено в папці Уроки, а її саму в папці Школа на диску С. Запишіть повний шлях до файлу yrok.txt ? 9. Як дізнатися скільки вільного місця залишилося на диску? ІV рівень 10. Які програми-архіватори ви знаєте? 11. Для чого призначені антивірусні програми? 12. Як перевірити диск на наявність помилок?

Варіант 3 І рівень Вибрати правильний варіант відповіді. 1. Невеликі програми, що підтримують робото здатність комп’ютера або


підвищують ефективність його роботи - це: а) файли; б) утиліти; в) папки; г) драйвери. 2. За кількістю розрядів даних, що обробляються одночасно, операційні системи поділяються на: а) 16-розрядні, 32-розрядні, 64-розрядні; б) 18-розрядні, 34-розрядні, 66-розрядні; в) 14-розрядні, 30-розрядні, 62-розрядні; г) 16-розрядні, 34-розрядні, 64-розрядні. 3. Меню - це: а) набір значків (файлів, папок, ярликів); б) перелік команд, які відображаються на екрані монітора і дозволяють користувачеві вибрати потрібний варіант дій; в) швидкий запуск програм; г) вікно, за допомогою якого відображаються повідомлення або користувач вводить у програму інформацію. ІІ рівень 4. Папка Мій комп’ютер: а) містить видалені дані; б) містить документи користувача; в) відкриває доступ до інших комп’ютерів у мережі; г) надає доступ до вмісту всіх пристроїв пам’яті. 5. Де фрагментація - це: а) файл, частини якого записано в різних місцях диска; б)

процес

установлення

програмного

забезпечення

на

комп’ютер

користувача; в) процес перезапису фрагментованих файлів у суміжні області диска.; г) дані про стан усіх системних файлів на певний момент часу. 6. Операційна система - це:


а) центральна частина програми, що керує процесом виконання інших програм та їх доступом до ресурсів комп’ютера; б) елемент файлової системи, який має власне ім’я та може містити файли і каталоги; в) програмний засіб, що забезпечує взаємодію користувача із системними та прикладними програмами; г) програмний комплекс, що забезпечує керування апаратними засобами комп’ютера, а також надає середовище для виконання прикладних програм. ІІІ рівень Дати відповіді на питання. 7. Що таке контрольна точка відновлення операційної системи? 8. Яким чином здійснюється боротьба зі шкідливими програмами на комп’ютері ? 9. Для чого здійснюється архівація файлів? ІV рівень 10. Операційна система Windows є багатозадачною. Що це означає? 11. Що таке утиліти? 12. Як здійснити запис інформації на знімний носій? Варіант 4 І рівень Вибрати правильний варіант відповіді: 1. Прикладні програми - це: а) сукупність програм і програмних комплексів для забезпечення роботи комп’ютера; б) комплекс взаємопов’язаних програм для розв’язання задач конкретної предметної галузі; в)

програми,

які

слугують

для

виконання

допоміжних

операцій

опрацювання даних або обслуговування комп’ютерів; г) спеціальні програми, які призначені для полегшення розуміння користувача команд операційної системи.


2. Драйвер - це: а) програмний модуль, що використовується іншими програмами для керування роботою пристроїв; б) елемент файлової системи, який має власне ім’я та може містити файли та каталоги; в) програмний комплекс, що забезпечує керування апаратними засобами комп’ютера, а також надає середовище для виконання прикладних програм; г) дані про стан усіх системних файлів на певний момент часу. 3. Ділянка оперативної пам’яті, призначена для тимчасового зберігання даних - це : а) файл; б) ярлик; в) буфер обміну; г) папка. ІІ рівень 4. Як можна запустити програму де фрагментації дисків? а) Пуск → Програми → Дефрагментація дисків; б) Пуск → Програми → Службові → Дефрагментація дисків; в) Пуск → Програми → Стандартні → Службові →Дефрагментація дисків; г) Мій комп’ютер → Диск Е → Дефрагментація дисків. 5. Процес встановлення програмного забезпечення називається: а) інсталяція; б) компіляція; в) деінсталяція; г) дефрагментація. 6. Який тип вірусів має розширення імені ехе, сom, sys або dll? а) завантажувальні; б) макровіруси; в) мережні; г)файлові.


ІІІ рівень Дати відповіді на питання. 7. Чому для доступу до пристроїв програмам потрібні драйвери? 8. Чим вірус відрізняється від троянської програми ? 9. Яким чином здійснюється архівація даних? ІV рівень 10. Який принцип дії програми де фрагментації дисків? 11. Що таке багатотомний архів? 12. Які програми використовують для запису дисків?

Тема. Комп’ютерні мережі Варіант 1 І рівень Вибрати правильний варіант відповіді. 1. Як називається спеціальний інтерфейс, що дає змогу приймати, надсилати і створювати електронні повідомлення за допомогою браузера? а) Web-mail; б) bigmir.net;

в) hotmail.com; г) bigmir.ua. 2.Небажані листи в електронній скринці. а) фальшиві листи; б) спам; в) вхідні; г) вихідні листівки. 3.Атака за допомогою електронної пошти. а) поштова скринька; б) спам; в) поштова бомба;


г) вірусна бомба. ІІ рівень 4. Сукупність комп’ютерів, об’єднаних каналами зв’язку й оснащених спеціальним комунікаційним апаратним та програмним забезпеченням. а) поштова скринька; б) серверний зв’язок; в) комп’ютерна мережа; г) мережне обладнання. 5. Комп’ютер, який надає свої ресурси в мережу для загального використання. а) сервер; б) клієнт; в) адаптер; г) модем. 6. Комп’ютер, який використовує ресурси мережі. а) сервер; б) клієнт; в) адаптер; г) модем. ІІІ рівень 7. Спеціальні пристрої, які перетворюють сигнали комп’ютера в сигнали, придатні для передачі по лініях зв’язку, і навпаки, а також самі канали зв’язку, пристрої для їх з’єднання. а) канали зв’язку; б) мережні адаптери; в) комунікаційне обладнання; г) комп’ютерна мережа. 8. Канали передачі даних по кабелях. а) канали зв’язку; б) мережні адаптери; в) комунікаційне обладнання;


г) комп’ютерна мережа. 9. Інтерфейсні плати, що використовуються для для підключення комп’ютерів до ліній зв’язку; слугують для передачі та прийому мережних сигналів. а) канали зв’язку; б) мережні адаптери; в) комунікаційне обладнання; г) комп’ютерна мережа. ІV рівень 10. Що використовують для підключення кабелю до комп’ютерів? а) плоскогубці і викрутка; б) конектори і з’єднувачі; в) комутатори-хаби; г) трансивери і повторювачі. 11. Що використовують для зниження впливу шумів у мережі та посилення сигналів? а) плоскогубці і викрутка; б) конектори і з’єднувачі; в) комутатори-хаби; г) трансивери і повторювачі. 12. Що використовують для з’єднання окремих сегментів кабелю? а) плоскогубці і викрутка; б) конектори і з’єднувачі; в) комутатори-хаби; г) трансивери і повторювачі. Варіант 2 І рівень Вибрати правильний варіант відповіді. 1. Як називається пристрій для передавання та приймання даних по стандартних телефонних лініях?


а) клавіатура; б) модем; в) монітор; г) телефон. 2. Програми, які забезпечують роботу обладнання та обмін інформацією між комп’ютерами у мережі. а) комунікаційне програмне забезпечення; б) мережна

операційна система;

в) мережні додатки; г) глобальна внутрішня мережа. 3. Системна програма, що забезпечує зв’язок комп’ютера та периферійних пристроїв мережі, кординує їхні функції, забезпечує рівень доступу та захист даних тощо. а) комунікаційне програмне забезпечення; б) мережна операційна система; в) мережні додатки; г) глобальна внутрішня мережа. ІІ рівень 4. Прикладні програми, які призначені для розв’язання

конкретних

задач

користувача в мереж. а) комунікаційне програмне забезпечення; б) мережна

операційна система;

в) мережні додатки; г) глобальна внутрішня мережа. 5. Набір спеціальних правил, за допомогою яких організована взаємодія комп’ютерів у мережі. а) протокол; б) домен;

в) робоча група; г) авторизація. 6. Як називається деяка ділянка мережного простору? а) протокол; б) домен;


в) робоча група; г) авторизація. ІІІ рівень 7. Як називається сукупність комп’ютерів користувачів, об’єднаних спільним завданням для спільного використання зовнішніх пристроїв? а) протокол; б) домен; в) робоча група; г) авторизація. 8. Розпізнання мережі користувача за його іменем та паролем. а) протокол; б) домен; в) робоча група; г) авторизація. 9. Як називається глобальна всесвітня комп’ютерна мережа, що об’єднує локальні, регіональні, глобальні мережі й окремі комп’ютери? а) файл; б) домен; в) інтернет; г) авторизація. ІV рівень 10. Спеціальна фірма, установа, яка здійснює фізичне комп’ютера певного користувача до мережі, надає комп’ютеру користувача власну IP-адресу забезпечує доступ до сервісів Інтернету. а) провайдер; б) домен;

в) інтернет; г) авторизація. 11. Послуги, які надаються користувачеві в мережі. а) сервіси; б) домен; в) гіперпосилання;

й


г) авторизація. 12. E-mail. а) електронна пошта; б) домен;

в) гіперпосилання; г) всесвітня павутина. Варіант 3 І рівень Вибрати правильний варіант відповіді. 1. FTP. а) електронна пошта; б) пересилання

файлів;

в) гіперпосилання; г) всесвітня павутина. 2. WWW. а) електронна пошта; б) пересилання файлів; в) гіперпосилання; г) всесвітня павутина. 3. Telnet. а) електронна пошта; б) пересилання файлів; в) выддалений доступ; г) всесвітня павутина. ІІ рівень 4. Документ, який складається з елементів тексту та інших об’єктів, та має спеціальну розмітку, яка

визначає

інтерпретуються елементи документа. а) гіпертекстовий документ; б) гіперпосилання; в) гіпермедіа; г) веб-сторінка.

сферу

дій правил, за

якими


5. Фрагмент гіпертекстового документа, який є посиланням на інший файл або об’єкт. а) гіпертекстовий документ; б) гіперпосилання;

в) гіпермедіа; г) веб-сторінка. 6. Поєднання технологій гіпертексту і мультимедів для єдиного подання і навігації різнорідної інформації. а) гіпертекстовий документ; б) гіперпосилання; в) гіпермедіа; г) веб-сторінка. ІІ рівень 7. Як називається текстовий документ з розміткою мовою HTML? а) гіпертекстовий документ; б) гіперпосилання;

в) гіпермедіа; г) веб-сторінка. 8. Як називається декілька веб-сторінок, об’єднаних

єдиною темою або єдиним

власником? а) гіпертекстовий документ; б) гіперпосилання;

в) гіпермедіа; г) веб-сайт. 9. Як називається спеціально оформлений веб-сайт, на якому розташована різноманітна корисна інформація? а) веб-портал; б) гіперпосилання; в) гіпермедіа; г) веб-сайт. ІV рівень 10. Мільони веб-сторінок, які розміщені на різних комп’ютерах Всесвітньої мережі.


а) веб-портал; б) всесвітня павутина; в) гіпермедіа; г) веб-сайт. 11. Як називається

спеціальна програма перегляду гіпертекстових

документів? а) веб-портал; б) браузер; в) гіпермедіа; г) веб-сайт. 12. Як називається

система, що виконує функції зберігання великих

об’ємів інформації, швидкого пошуку та виведення інформації у зручному для людини вигляді? а) інформаційно пошукова система; б) пошукова система; в) інформаційна система; г) інформаційно обчислювальна система. Варіант 4 І рівень Вибрати правильний варіант відповіді. 1. HTML. а) мова розмітки гіпертексту; б) універсальний спосіб адресації ресурсів й мережі; в) інформаційна система; г) протокол обміну гіпертекстовою інформацією. 2. URL. а) мова розмітки гіпертексту; б) універсальний спосіб адресації ресурсів й мережі; в) інформаційна система; г) протокол обміну гіпертекстовою інформацією. 3. HTTP.


а) мова розмітки гіпертексту; б) універсальний

спосіб адресації ресурсів й мережі;

в) інформаційна система; г) протокол обміну гіпертекстовою інформацією. ІІ рівень 4. Могутні інформаційно-пошукові системи, розміщені на серверах вільного доступу. а) пошукові машини; б) веб-каталоги; в) інформаційна система; г) метапошукові системи. 5. Бази даних з адресами ресурсів з різноманітною за темами та обсягом інформації. а) пошукові машини; б) веб-каталоги; в) інформаційна система; г) метапошукові системи. 6. Системи, які не містять власної бази даних і при пошуку роблять опитування

декількох

пошукових

машин

та

аналізують

результати. а) пошукові машини; б) веб-каталоги; в) інформаційна система; г) метапошукові системи. ІІІ рівень 7. Як називається обсяг отриманої чи переданої інформації? а) сервер; б) трафік; в) ADSL; г) клієнт. 8. Технологія асинхронного швидкісного зв’язку. а) сервер;

отримані


б) трафік;

в) ADSL; г) клієнт. 9. Комп’ютер, який отимує інформацію. а) сервер; б) трафік;

в) ADSL; г) клієнт. ІV рівень 10. IP-адреса комп’ютера складається з: а) чотирьох чисел; б) двох чисел;

в) шести чисел; г) трьох чисел. 11. Як називаються програми для для комп’ютера від стороннього втручання? а) дайлери; б) даунлоудери;

в) дефендери; г) броузер. 12. Програми для виконання телефонних дзвінків через комп’ютер

і модем з

можливостями програмування автовідповідача, визначення номера тощо. а) дайлери; б) даунлоудери;

в) дефендери; г) броузер. Тема. Основи роботи з текстовою інформацією Варіант 1 І рівень Вибрати правильний варіант відповіді. 1. Як називаються спеціальні програмні засоби для роботи з текстовими документами? а) система опрацювання тексту;


б) програмне забезпечення; в) система опрацювання графіки; г) система оздоблення тексту. 2. Як називається впорядкований

набір речень, що відтворений на

паперовому, електронному або іншому носії? а) текст; б) об’єкт; в) символ; г) рядок. 3. Як називається частина текстового документа, яку можна розглядати як єдине ціле та опрацьовувати за допомогоюпевних засобів? а) текст; б) об’єкт; в) символ; г) рядок. ІІ рівень 4. Як називається мінімальна одиниця тестової інформації? а) слово; б) об’єкт; в) символ; г) рядок. 5. Як називається послідовність символів між лівим і правим полями сторінки? а) слово; б) об’єкт; в) символ; г) рядок. 6. Як називається сукупність рядків і символів, яка закінчується натисканням клавіші Enter? а) слово; б) абзац;

в) символ;


г) рядок. ІІІ рівень 7. Як називається частина тексту, обмежена лініями поділу сторінок? а) сторінка; б) абзац; в) символ; г) рядок. 8. Як називаються об’єкти, що складаються із символів? а) текстовими; б) графічними;

в) обчислювальними; г) інформаційними. 9. Як називається частина документа, яка має певні параметри? а) розділ; б) абзац; в) символ; г) рядок. ІV рівень 10. Один або кілька рядів клітинок, які використовуються для подання чисел та інших елементів у зручній формі. а) сторінка; б) абзац; в) таблиця; г) рядок. 11. Як називається рисунок або зображення,

які використовуються в

Microsoft Word? а) сторінка; б) текстовий

об’єкт;

в) таблиця; г) графічний об’єкт. 12. Програми, за допомогою яких виконується складне форматування тексту, вставка та редагування різних об’єктів у документі.


а) текстові процесори; б) текстовий

об’єкт;

в) текстові редактори; г) графічний об’єкт. Варіант 2 І рівень Вибрати правильний варіант відповіді. 1. Як називається найпростіший формат текстового файла? а) doc; б) txt;

в) RTF; г) RTP. 2. Розширення імені текстового файла що містить тільки символи. а) doc; б) txt;

в) RTF; г) RTP. 3. Вільний міжплатформний формат зберігання текстових документів із розміткою. а) doc; б) txt;

в) RTF; г) RTP. ІІ рівень 4. Меню, що містить команди для роботи з поточним об’єктом. а) підменю; б) головне

меню;

в) основне меню; г) контекстне меню. 5.

Панель

із

використовуються.

кнопками,

які

дублюють

команди,

що

часто


а) панелі меню; б) інструментальна панель; в) панелі інструментів; г) контекстне меню. 6. За кількістю алфавітів опрацювання текстів поділяється: а) одноалфавітні та багатоалфавітні; б) трьохалфавітні; в) безалфавітні та десятноалфавітні; г) україсько та російські алфавіті. ІІІ рівень 7. Діалогове вікно, в якому відображається група команд для розв’язання певної задачі з опрацювання документа. а) діалогове вікно; б) головне

меню;

в) область завдань; г) панелі інструментів. 8. Виправлення введеної в документ текстової інформації, що передбачає переміщення до тексту документа,виправлення, вилучення і вставку символів, рядків, абзаців. а) редагування тексту; б) видалення тексту; в) копіювання тексту; г) зберігання тексту. 9. Як називається складова частина тексту, яка може містити один або декілька символів, слів, речень, абзаців чи весь текст? а) редагування тексту; б) фрагмент тексту; в) копіювання тексту; г) рядок тексту. ІV рівень 10. Як називається порожня ділянка зліва від тексту, розташована вздовж краю вікна?


а) смуга виділення; б) фрагмент тексту; в) копіювання тексту; г) пуста смуга. 11. Як називається видаленняфрагмента з тексту? а) вилучення; б) копіювання; в) переміщення; г) видалення. 12. Як називається відтворення фрагмента тексту зі зберіганням його початкового розташування? а) вилучення; б) копіювання; в) переміщення; г) видалення. Варіант 3 І рівень Вибрати правильний варіант відповіді. 1. Як називається відтворення фрагмента текста в іншому місці? а) вилучення; б) копіювання; в) переміщення; г) видалення. 2. Розміщення фрагмента текста іншому місці. а) вилучення; б) копіювання; в) переміщення; г) форматування. 3. Процес оформлення зовнішнього вигляду документа, який зводиться до призначення потрібних параметрів форматування об’єктами, документ. а) вилучення;

що складають цей


б) копіювання;

в) переміщення; г) форматування. ІІ рівень 4. Сукупність шрифтів, об’єднаних загальними стильовими ознаками. а) гарнітура; б) кегль;

в) накреслення; г) колір. 5. Розмір символу, який за традицією книгодрукарства вимірюють у пунктах. а) гарнітура; б) кегль; в) накреслення; г) колір. 6. Зображення шрифту: звичайний; напівжирний; курсив; підкреслений та комбінації. а) гарнітура; б) кегль; в) накреслення; г) колір. ІІІ рівень 7. Кольорове відображення символу. а) гарнітура; б) кегль; в) накреслення; г) колір. 8. Розташування тексту абзацу відносно полів документа. а) відступи; б) інтервал; в) недруковані знаки; г) колір.


9. Як називається відступ між рядками тексту? а) відступи; б) інтервал; в) недруковані знаки; г) колір. ІV рівень 10. Службові символи, що відображують форматування тексту, і у загальному випадку на екран не виводяться. а) відступи; б) інтервал; в) недруковані знаки; г) колір. 11. Спеціальний символ, що вказує місце введення символу з клавіатури або вставлення об’єкту. а) курсор введення; б) курсор;

в) недруковані знаки; г) кегль введення. 12. Діалогове вікно, в якому відображається група команд для розв’язання певної задачі з опрацювання документа. а) область завдань; б) сполучення

клавіш;

в) недруковані знаки; г) панелі інструментів. Варіант 4 І рівень Вибрати правильний варіант відповіді. 1. Будь-який текст, який опрацьовують текстовим редактором. а) документ; б) фрагмент; в) символ; г) речення.


2. Як називається комп’ютерна система для створення і опрацювання тексту? а) текстовий документ; б) текстовий

редактор;

в) текстовий процесор; г) речення в тексті. 3. Як називається текстовий редактор з багатьма функціональними можливостями, зокрема, для роботи з об’єктами? а) текстовий документ; б) текстовий

редактор;

в) текстовий процесор; г) речення в тексті. ІІ рівень 4. Як називається інструмент для налаштування абзаців? а) лінійка; б) підкладка; в) маніпулятор; г) курсор. 5. Як називається малюнок, який ледь проглядається на тлі тексту? а) лінійка; б) підкладка; в) маніпулятор; г) заливка. 6. Як називається найцікавіший засіб оформлення сторінки? а) лінійка; б) підкладка; в) маніпулятор; г) заливка. ІІІ рівень 7. Як називається найменший структурний елемент тексту? а) символ; б) абзац; в) речення;


г) слово. 8. Як називається процес внесення змін до тексту? а) редагування; б) форматування; в) введення; г) виведення. 9. Як називається процес зміни зовнішнього вигляду тексту? а) редагування; б) форматування; в) введення; г) виведення. ІV рівень 10. Як називається процес відтворення фрагмента тексту зі збереженням його початкового розміщення? а) копіювання; б) переміщення; в) вилучення; г) виведення. 11. Як називається процес розміщення фрагмента тексту в іншому місці? а) копіювання; б) переміщення; в) вилучення; г) виведення. 12. Як називається процес видалення фрагмента з тексту? а) копіювання; б) переміщення; в) вилучення; г) виведення.


Тема. Основи комп’ютерної графіки Варіант 1 І рівень Вибрати правильний варіант відповіді. 1. Як називаються сукупність технологій, призначених для виконання дій з графічними зображеннями? а) комп’ютерна графіка; б) оздоблювальна

графіка;

в) графічна графіка; г) текстова графіка. 2. Як називається графічна точка на екрані монітора? а) дюйм; б) піксель; в) паксель; г) лінія. 3. Програма, призначена для створення і редагування графічних зображень. а) комп’ютерна графіка; б) оздоблювальна

графіка;

в) графічний редактор; г) текстовий редактор. ІІ рівень 4. Як називається засіб для видозміни лінії? а) вузол; б) криві Без’є в) панель для рисування; г) тінь. 5. Гладкі криві лінії, описувані математичними формулами, параметри яких автоматично перераховуються, коли користувач змінює кривину лінії. а) вузол;


б) криві Без’є в) панель для рисування; г) тінь. 6. Як називається панель інструментів з назвою Малювання, що містить усі потрібні для рисування команди? а) вузол; б) криві Без’є в) панель для рисування; г) тінь. ІІІ рівень 7. Як називається панель інструментів з назвою Малювання, що містить усі потрібні для рисування команди? а) вузол; б) криві Без’є в) панель для рисування; г) панель для зображення. 8. Як називається інструмент на панелі для створення тіні від об’єкта? а) вузол; б) криві

Без’є;

в) панель для рисування; г) тінь. 9. Як називається інструмент для створення об’ємного ефекту для плокої фігури? а) вузол; б) об’єм;

в) автофігури; г) заливка. ІV рівень 10. Великий набір додаткових графічних примітивів. а) вузол; б) об’єм; в) автофігури; г) заливка.


11. Засіб замальовування фігур кольором чи спеціальними ефектами. а) вузол; б) об’єм; в) автофігури; г) заливка. 12. Як називається контейнер для векторного рисунка? а) вузол; б) об’єм; в) полотно; г) заливка. Варіант 2 І рівень Вибрати правильний варіант відповіді. 1. Засіб, що забезпечує перекривання накладених фігур. а) прошарки; б) групування; в) розгрупування; г) сітка. 2. Як називається процес утворення однієї фігури з декількох? а) прошарки; б) групування; в) розгрупування; г) сітка. 3. Як називається процес, який дає доступ користувачеві до всіх елементів складеної фігури? а) прошарки; б) групування; в) розгрупування; г) сітка. ІІ рівень 4. Засіб для вирівнювання фігур.


а) напис; б) підкладка; в) розгрупування; г) сітка. 5. Об’єкт прямокутної форми, куди вводять текст чи поміщують зображення для подальшого переміщення цього об’єкта

на сторінці чи його

замальовування. а) напис; б) підкладка;

в) розгрупування; г) сітка. 6. Напівпрозоре зображення, яке можна використовувати як тло для тексту тощо. а) напис; б) підкладка; в) розгрупування; г) сітка. ІІІ рівень 7. Поєднання різних форм подання інформації: текстової, графічної, звукової тощо. а) мультимедія; б) мультимедійний проект; в) комп’ютерне імітаційне моделювання; г) віртуальний світ. 8. Як називається комп’ютерний проект, де використані різні формати даних? а) мультимедія; б) мультимедійний

проект;

в) комп’ютерне імітаційне моделювання; г) віртуальний проект. 9. Експерименти відбуваються не в реальному середовищі, а на екрані комп’ютера. а) мультимедія;


б) мультимедійний проект; в) комп’ютерне імітаційне моделювання; г) віртуальний світ. ІV рівень 10. Нереальний світ, той що існує на екрані комп’ютера. а) мультимедія; б) комп’ютерний світ; в) комп’ютерне імітаційне моделювання; г) віртуальний світ. 11. Як називається набір слайдів? а) мультимедія; б) презентація; в) комп’ютерне імітаційне моделювання; г) малюнок. 12. Спеціальний розділ інформатики, що вивчає методи і засоби створення та

опрацювання

зображень

за

допомогою

програмно-апаратних

обчислювальних комплексів. а) файлова система; б) комп’ютерна графіка; в) комп’ютерне імітаційне моделювання; г) текстовий редактор. Варіант 3 І рівень Вибрати правильний варіант відповіді. 1. Як називається ефект руху об’єкта? а) анімація; б) презетація;

в) слайд; г) малюнок. 2. Титри, підскакування, колесо, бумеранг тощо. а) анімаційне ефекти конструктора; б) анімація на вході;


в) анімація на виході; г) анімація вибору. 3. Виліт, виповзання, жалюзі, спалах тощо. а) анімаційне ефекти конструктора; б) анімація на вході; в) анімація на виході; г) анімація вибору. ІІ рівень 4. Годинникова стрілка, сповзання за край, згортання тощо. а) анімаційне ефекти конструктора; б) анімація на вході; в) анімація на виході; г) анімація вибору. 5. Зміна накреслення, кольору, розміру, вибух тощо. а) анімаційне ефекти конструктора; б) анімація на вході; в) анімація на виході; г) анімація вибору. 6. Як називається графічна точка на екрані монітора, яка має колір? а) піксель; б) цятка; в) крапка; г) риска. ІІІ рівень 7. Модель, що наближеного описує реальні кольори комп’ютерними засобами. а) колірна модель; б) графічна

модель;

в) векторна модель; г) текстова модель. 8. Який спосіб створення копій шляхом багаторазового вставляння методом перетягування з натиснутою клавішею Ctrl? а) клонування;


б) вилучення;

в) копіювання; г) малювання. 9. Засіб, яким рекомендують користуватись, коли виникли якісь запитання під час роботи з програмою. а) клонування; б) довідка; в) документ; г) малювання. ІV рівень 10. Настроювання елементів інтерфейсу програми. а) вигляд; б) малюнок; в) палітра; г) довідка. 11. Операції з малюнком. а) вигляд; б) малюнок; в) палітра; г) довідка. 12. Набір кольорів, які можна використати при малюванні. а) вигляд; б) малюнок; в) палітра; г) довідка. Варіант 4 І рівень Вибрати правильний варіант відповіді. 1. Виклик довідкової системи. а) вигляд; б) малюнок;


в) палітра; г) довідка. 2. Відміна попередньої дії, роботи з буферомобміну. а) правка; б) малюнок; в) копіювання; г) довідка. 3. Формальна або фізична система для пояснення і прогнозу спектральних властивостей світла. а) колірна модель; б) векторна модель; в) графічна модель; г) обчислювальна модель. ІІ рівень 4. Як називається формат для зберігання растрових зображень? а) BMP; б) JPEG;

в) DOC; г) PCX. 5. Формат зберігання растрових зображень в ОС Windows. а) BMP; б) JPEG;

в) DOC; г) PCX. 6. Універсальний формат для сканованих зображень. а) BMP; б) JPEG;

в) TIFF; г) PCX. ІІІ рівень 7. Набір кольорів, які можна використати при малюванні.


а) довідка; б) малюнок; в) палітра; г) вигляд. 8. Засіб зберігання стислих зображень із фіксованою кількість кольорів. а) GIF; б) JPEG; в) TIFF; г) PCX. 9. Що використовується для заливки замкнутих об’єктів і рамок із текстом? а) колір

тону;

б) колір фону; в) синій колір; г) різний колір. ІV рівень 10. Як називається виклик довідкової системи? а) вигляд; б) малюнок; в) палітра; г) довідка. 11. Яка графіка заснована на математичних обчисленнях? а) векторна графіка; б) текстова графіка; в) обчислювальна графіка; г) довідкова графіка. 12. Містить різні види стрілок, які можна застосовувати до ліній а) меню «Стрілки»; б) меню «Штрих»; в) меню «Тіні»; г) меню «Об’єм».


Відповіді Тема. Інформація. Інформаційні процеси та системи. Апаратне забезпечення інформаційних систем Варіант 1 1в; 2а; 3б; 4б; 5в; 6а. Варіант 2 1б; 2а; 3в; 4г; 5б; 6б. Варіант 3 1а; 2в; 3в; 4а; 5г; 6а. Варіант 4 1в; 2а; 3б; 4а; 5б; 6а. Тема. Системне програмне забезпечення. Службове програмне забезпечення Варіант 1 1б; 2б; 3в; 4г; 5а; 6б. Варіант 2 1в; 2в; 3б; 4а; 5г; 6в. Варіант 3 1б; 2а; 3б; 4г; 5в; 6г. Варіант 4 1б; 2а; 3в; 4в; 5а; 6г.

Тема. Комп’ютерні мережі Варіант 1 1а; 2б; 3б; 4в; 5а; 6б; 7в; 8а; 9б; 10б; 11г; 12в.


Варіант 2 1б; 2а; 3б; 4в; 5а; 6б; 7в; 8г; 9в; 10а; 11а; 12а. Варіант 3 1б; 2г; 3в; 4а; 5б; 6в; 7г; 8г; 9а; 10б; 11б; 12а. Варіант 4 1а; 2; 3г; 4а; 5б; 6г; 7б; 8в; 9г; 10а; 11в; 12а. Тема. Основи роботи з текстовою інформацією Варіант 1 1а; 2а; 3б; 4в; 5г; 6б; 7а; 8а; 9б; 10в; 11г; 12а. Варіант 2 1б; 2а; 3в; 4г; 5в; 6а; 7в; 8а; 9б; 10а; 11а; 12б. Варіант 3 1б; 2в; 3г; 4а; 5б; 6в; 7г; 8а; 9б; 10в; 11а; 12а. Варіант 4 1а; 2б; 3в; 4а; 5б; 6г; 7а; 8а; 9б; 10а; 11б; 12в. Тема. Основи комп’ютерної графіки Варіант 1 1а; 2б; 3в; 4а; 5б; 6в; 7г; 8г; 9б; 10в; 11г; 12в. Варіант 2 1а; 2б; 3в; 4г; 5а; 6б; 7а; 8б; 9в; 10г; 11б; 12а. Варіант 3 1а; 2а; 3б; 4в; 5г; 6а; 7а; 8а; 9б; 10а; 11б; 12в. Варіант 4 1г; 2а; 3а; 4б; 5а; 6в; 7в; 8а; 9б; 10г; 11а; 12а.


ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Інформатика. 9 клас: Експрес-контроль / М.М.Корнієнко, Н.Г. Троненко,

І.Д. Іванова.-Х.: Видавництво «Ранок», 2010.- 96 с.+Додат. (16 с.) 2. Інформатика. 9 клас: Короткий довідник / М.М.Корнієнко, І.Д. Іванова.-

Х.: Видавництво «Ранок», 2010. -192 с.- (Короткий довідник школяра) 3. Інформатика. 9 клас: Перший рік навчання: 2-е доп. вид. - Львів: СПД

Глинський, 2008.-208 с. 4. Інформатика: 9 клас: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / І.О.

Завацький, І.В. Стаценко, О.М. Левченко.- К: Видавнича група ВНW, 2009.320 с.: іл.

Інформатика. 9 клас. Експрес-контроль  

http://leontyev.at.ua