Page 1

V채lkommen till ditt nya hem Telefon 019-57 18 64 I www.stahl.se I info@stahl.se


Vi på Ståhl hälsar dig välkommen till ditt nya hem. Vi hoppas att du kommer att trivas med oss och dina grannar. I den här broschyren hittar du viktig information som gäller ditt boende samt en del regler och råd. Se dem inte som pekpinnar – utan som en hjälp att skapa den trivsel och boglädje vi alla vill uppleva. Den värd du valt – Henry Ståhl Fastigheter AB – grundades 1947. Vi är ett familjeägt företag som bygger och utvecklar vår verksamhet på en stabil värdegrund. Vi ser och arbetar långsiktigt, är öppna och lyhörda och visar omtanke. Allt syftar naturligtvis till att du ska få ett tryggt och trivsamt hem. Som vår hyresgäst får du också andra förmåner när du använder ditt Ståhlkort. Med det kan du t ex se allsvensk fotboll, speedway, basket och gå på konserter, teater och bio till ett extra bra pris. Många erbjudanden kan du dessutom uppleva tillsammans med någon annan, när ni går två och betalar bara för en. Aktuella erbjudanden hittar du på www.stahl.se när du klickar på ”Rum för omtanke”.

2

Hos Ståhl finns det plats för trivsel och omtanke!


Receptionen hjälper dig till rätta 011-23 30 00 är numret till vår reception på vårt huvudkontor i Norrköping. Där får du svar direkt på allmänna frågor om ditt boende. Receptionen är öppen mellan 08.00–17.00.

Jeanette Kjellin Reception

Under maj, juni, juli och augusti stänger vi 16.30. E-post: info@stahl.se Telefon till oss i Kumla är 019-57 18 64 om du behöver prata med oss som ansvarar för just din lägenhet. Fax 019-58 16 86 och adress Vattugatan 1, 692 31 Kumla.

Linda Grünerwald Reception

Om du får fel på något i din lägenhet eller upptäcker att något gått sönder t ex i trapphuset eller i tvättstugan gör du en

Claes Andersson Serviceanmälan

serviceanmälan. Du kan ringa, maila eller gå in på vår hemsida.

Här hittar du viktig information om...

• Numret till Ståhlservice är 0200–23 30 99. Vi har öppet alla vardagar 08.00–17.00. Under maj, juni, juli och augusti stänger vi 16.30.

• e-postadressen är service@stahl.se • på www.stahl.se klickar du på

... att bo i flerfamiljshus

5–7

... hyresjuridik – vad gäller?

8

… brand – vad gör jag?

9

Det är vi som jobbar för att du ska trivas

… försäkringar – vad gäller?

9

Bostäder i Kumla

… din närmiljö

10

serviceanmälan och fyller i formuläret.

För anmälan av akuta ärenden under kvällar och helger eller störningar i huset ringer du Europarks fastighetsjour 0771-19 50 00.

Vi utför servicen hos dig!

… hur du sköter om ditt hem 11–12 Karl-Gustav Andersson

Lisbeth Andersson

Sten Arnshelm

Emma Ekström

… TV och bredband 13

3


4


Hänsyn och sunt förnuft skapar trivsel mellan grannar

I ett flerfamiljshus bor du tillsammans

Ha gärna kul med vännerna

med andra. Det är självklart, eller hur?

– men inte på andras bekostnad.

Lika självklart är det att alla som bor

Det här ska naturligtvis inte hindra dig

Rätt att felanmäla

nära varandra måste ta hänsyn. Och

från att bjuda goda vänner på en trev-

Saker som går sönder

med sunt förnuft kommer vi långt.

lig kväll i din lägenhet. Men meddela

och tillhör lägenheten har

Det är också vad som ligger bakom de

dina grannar i tid. Och kom ihåg att

du rätt att få lagade. Fel

regler som finns för att skapa trivsel

inte låta er glädje irritera andra!

grannar emellan.

Värt att tänka på är att du är ansvarig både för dem som tillhör ditt hushåll

Tyst det är i huset Gå bara till dig själv! Vill du bli störd

och alla som besöker dig. Ska vi tala juridik har lagen på

och sådant som behöver repareras i lägenheten, tvättstugan, trapphuset eller i förrådet anmäler du så snabbt som möjligt. Serviceanmälan gör du på

under sen kväll och natt av höga ljud,

senare tid blivit betydligt strängare

0200-23 30 99. Du kan

när väckarklockan om några timmar ska

när det gäller upprepade eller allvar-

också gå via vår hemsida

bryta en vila som inte blev vad du tänkt

liga störningar. Om du inte rättar dig

(Se sid 3).

dig? Därför är grundregeln att alla ska

efter tillsägelser kan du bli debiterad

kunna sova ostört mellan klockan 22.00

om störningsjouren blivit tillkallad till

på kvällen till 08.00 på morgonen.

din bostad, du kan även riskera att bli

att allt förvärras, vilket

Också under övrig tid ska ingenting

uppsagd. Är störningarna allvarliga

naturligtvis är bra för alla

av vad du gör störas in till dina grannar.

kan du bli uppsagd direkt. Med lite

parter.

Lika lite ska du tvingas lyssna på ljud

sunt förnuft och omtanke ska det inte

från t ex grannens radio, TV, CD-spelare

behöva hända. Är det så att du uppre-

eller instrument.

pade gånger blir störd av någon granne

Har du djur ska du vara säker på att

ber vi om din hjälp att kontakta oss och

de inte skäller, ylar eller stör på annat

störningsjouren. Kontaktuppgifter finns

sätt när de lämnas ensamma.

i trapphuset.

Ju snabbare du anmäler fel desto bättre! En tidig anmälan kan förhindra

Struntar du i att anmäla ett fel som kan leda till en större skada, kan du bli ersättningsskyldig. Så håll koll på din lägenhet och gör det till en god vana att regelbundet kolla att t ex elementen inte läcker.

5


6


Rasta och ratta rätt Visst är barn som leker i sandlådan

Levande varningsmärken

risken för att elden ska komma lös.

eller rusar runt och stojar på gården

Vi på Ståhl vet att våra hyresgäster

Det rökförbud som gäller i all-

en härlig syn! Men den kan lätt

– dina grannar – gärna vill ha bil-

männa utrymmen som tvättstugor,

förbytas i det motsatta. Vem vill att

och mopedfria gårdar. Det strävar

entréer, trapphus och garage är ett

det ska klafsa till under gympadojan

vi också efter. Måste du köra in på

led i det förebyggande arbetet.

eller att det som katten gjort ska

gården – var försiktig och tänk på

Från brandmyndigheten kräver man

dyka upp i barnets hink?

att barn och cyklar kan dyka upp

också att entréer och trapphus ska

lika oväntat som en blixt från klar

vara tomma. De är utrymningsvägar

till att din katt inte springer lös och

himmel. Var också observant så att

och nödutgångar som måste vara

sätter sig i sandlådan och ta upp

du ej står ivägen för utrycknings-

fria. Det gäller ju din och dina gran-

vad din hund gör ifrån sig. Låt inte

fordon som behöver komma fram

nars säkerhet.

din fyrbente vän göra livet surt för

till porten.

Det här är enkelt att undvika. Se

andra.

En annan fördel är att städningen av huset fungerar smidigare, när

Rent och snyggt

trapphus och entréer hålls fria.

Tala med husse!

I tvättstugan kan det också blixtra

Tack säger därför våra medarbetare,

Låter husse eller matte Sessan

och dundra när grannar möts. Skälet

som ser till att ditt trapphus och

eller Karo få lämna sina ”visitkort”

är inte så märkligt. Tvättstugan är

andra gemensamma utrymmen är

hur som helst, ska du naturligtvis

det viktigaste gemensamma utrym-

välstädade och snygga!

tala med honom eller henne. Lagen

met i hela huset. Och visst blir du

har du bakom ryggen. Där står det

också irriterad om någon struntar i

bland annat att; ”Hund och katt

att städa eller inte håller tider?

skall hållas under uppsikt så att de

Så följ reglerna – allt från att du

ej orsakar eller vållar skada eller

bokar tid tills du lämnar tvättstuga

annan olägenhet”.

och torkrum välstädade och väl-

Talar du för döva öron kontaktar du oss på Ståhl eller den kommunala förvaltning som ansvarar för

komnande. Trivselregler för just ditt hus finns i tvättstugan. Naturligtvis har du också läst och

miljöfrågor - telefon 019-58 80 00.

följt anvisningarna för hur tvätt-

Fåglar som matas kan också ge

maskinerna, tumlare och torkskåp

upphov till sanitär olägenhet. Så

ska skötas. Då blir tvättresultatet

undvik att ge dem mat och se till

dessutom det bästa tänkbara.

att de inte bygger bo på din balkong genom att hålla regelbun-

Brandrisk!

den uppsikt och störa fåglarna så

Bränder i flerbostadshus kan vara

de inte slår sig till ro.

förödande. Därför vill vi minska

7


Lite om vad ditt hyresavtal innebär Kom ihåg-ruta

Det hyresavtal vi på Ståhl och du upp-

Vill du byta bostad med någon annan

gas av hyresvärden innan

rättat innebär bland annat att hyran

hyresgäst, så ska du också ta kontakt

avflyttning.

ska betalas i förskott varje månad.

med oss. Samma sak gäller när du ska

• Du är skyldig att låta in-

Senast den sista mars betalar du hyran

flytta.

tresserade hyresgäster få

för april för att ta ett exempel.

• Lägenheten ska besikti-

titta på lägenheten under hela uppsägningstiden.

• Du måste flyttstäda lägenheten noggrant och få den godkänd av oss

Bryter du avtalet och inte betalar i tid kan du bli uppsagd från din lägen-

Uppsägningstiden räknas från det

het. Samma sak kan också hända om du

datum vi fått din skriftliga uppsägning

betalar för sent vid upprepade tillfällen.

– skriv din signatur på baksidan av hyreskontraktet. Uppsägningstiden är

genom en städbesiktning innan du lämnar in

Hör av dig så att det blir

nycklarna.

rätt från början

• Lämna tillbaka alla nycklarna senast klockan 12.00 på avflyttningsdagen till receptionen på Ståhl.

Tre hela kalendermånader gäller

tre hela kalendermånader. Säger du upp lägenheten den 31

Vill du byta lägenhet, överlåta den,

januari gäller avflyttning 1 maj – uppsäg-

hyra ut i andra hand eller flytta? Rådet

ningstiden är februari, mars och april.

är rakt och enkelt. Hör av dig till oss på

Skulle du däremot säga upp bosta-

Ståhl, så blir allt rätt från början!

den den 4 februari gäller avflyttning

• Om den förste i mån-

Vid överlåtelse behöver du tillstånd

1 juni – uppsägningstiden blir de tre

aden infaller en helgdag

från oss för att någon annan ska få flyt-

hela månaderna mars, april och maj.

säger hyreslagen att

ta in i din lägenhet. Tillstånd behöver

lägenhetsbytet ska ske

du också ha om du vill hyra ut i andra

oss i god tid om du funderar på att

nästkommande vardag.

hand – t ex om du jobbar eller studerar

flytta, är att vi kanske kan hitta något

på annan ort under en begränsad tid.

som passar ditt nya bostadsbehov.

8

Ett annat skäl till att du ska kontakta


Rädda – varna – larma – släck Ofta när det brinner i lägenheter är

lagar och även råd om hur du skyd-

orsaken el-fel eller överhettningar av

dar dig mot brand, finns i regel hos din

olika slag. Ett gott råd är att aldrig

kommun.

lämna lägenheten om någon apparat är i gång – t ex diskmaskin, TV eller

ha brandvarnare i din lägenhet

torktumlare. Om oturen ändå är framme och t ex TVapparaten börjar brinna, utvecklas det ofta först rök. Dra snabbt ut kontakten och bär – om du kan – ut apparaten t ex

Kom ihåg-ruta

Ett viktigt tips är dock att se till att och ta för vana att kontrollera batterierna.

Skulle det uppstå brand i din lägenhet – som du själv inte kan släcka – är grundregeln att stänga dörren till utrymmet där det brinner, varna andra och larma 112.

på balkongen. Lämna dörren. I köket kan det börja brinna i grytor

lapp om ”Glöm ej ljusen” på insidan av ytterdörren.

• Ta för vana att stänga av TV-apparaten med avstängningsknappen –

Försäkra dig!

inte med fjärrkontrollen. Ha över huvud taget inte

Det är inte

stand-by läge på apparater.

bara vid brand

• Undvik att ha TV-appa-

du inser vilken

raten i bokhylla eller där

trygghet det är att ha en hemför-

säkring. Också vid

sedan rummet och stäng

• Sätt upp en påminnelse-

bland annat inbrott och vattenskador får du ersätt-

det kan samlas damm och bli varmt.

• Dra ut kontakten när du använt kaffekokare, brödrost eller adventsljusstake. Använd timer!

ning från försäkringen – så när som på

• Låt inte torktumlare

och kastruller. Flytta kastrullen från

aktuella självrisker – för de värden du

eller disk- eller tvätt-

kokplattan och använd locket för att

förlorat och skador som du lidit.

maskin stå på när du går

kväva branden. Är det fett som antänts, använd aldrig vatten för att släcka.

Skulle du skada någon annans egendom och blir ersättningsansvarig kan också försäkringen ge dig ett välbe-

Brandfarlig vara bara för eget hushåll

hövligt skydd. Måste du flytta till ett annat boende

hemifrån.

• Städa bakom torktumlare, tvättmaskin och andra vitvaror så att dammet försvinner.

• Se till att filter och spis-

Något annat som är mycket viktigt att

då ditt hem drabbats av en skada, kan

fläkt är fria från fett.

tänka på – både för din egen och för

du också få ersättning för merkostna-

• Kontrollera brandvarna-

brandmännens skull – är att aldrig för-

den från din hemförsäkring. Så försäk-

ren regelbundet – varje jul

vara brandfarliga varor i bostadshus.

ra dig – det är ett säkert tips!

är ett bra förslag.

Det är förbjudet i källare, på vindar och i garage. I din bostad får du ha brandfarlig

Även om du är försäkrad, ska du fortsätta att vara vaksam och t ex inte släppa in okända i ditt hem och und-

vara bara för det egna hushållets

vika att förvara stöldbegärligt gods i

behov. Mer om regler, bestämmelser,

källare, på vind eller i garage.

9


Låt oss jobba tillsammans för en gladare miljö I den miljöpolicy vi på Ståhl arbetar

Frånluftventilation

efter, se www.stahl.se – Om Ståhl, slås

Frånluften sugs ut med hjälp av fläk-

det bland annat fast att vi ska hushålla

tar i din fastighet. Fläktarna är oftast

med energi och resurser vid byggna-

placerade på husets yttertak och är

• Vädra kort och effektivt. • Möblera inte framför

tion, renovering och drift. Vi ska också

gemensamma för flera lägenheter.

verka för en ökad återanvändning och

(Exempelvis en fläkt för varje trapphus.)

element.

återvinning av restprodukter.

Energitips • Duscha istället för att bada.

• Felanmäl kranar som droppar och toaletter som

En miljöanpassad skötsel av den inre

Självdrag

och yttre miljön i och vid våra fastig-

Självdragsventilation grundar sig på

heter är också en annan viktig punkt i

skorstensverkan, d v s varm luft är

vår policy.

lättare än kall luft och stiger därför.

som du lämnat.

Sortera mera!

Balanserad ventilation med

• Frosta av frys och kyl

Du kan också bidra till att värna om

värmeåtervinning

regelbundet – om det inte

vår gemensamma miljö genom att

Friskluftsventiler finns i vardagsrum

göra både små och lite större insatser.

och sovrum och frånluftsventiler i bad,

Sopsortering är ett exempel. Matavfall

toalett och tvättstuga. Värmen tas

stå stand-by.

och hushållssopor lämnar du i våra

tillvara i den förbrukade ventilations-

• Se till att tvätta fulla

miljörum och dina grovsopor – papper,

luften. Den uppvärmda inomhusluften

maskiner.

kartong, glas etc – sorterar du och

passerar ett värmeåtervinningsaggregat

lämnar på kommunens avsedda platser.

innan den skickas ut och används till

Energi vinner vi alla på att använda

att värma upp den kalla inkommande

rinner.

• Skölj inte under rinnande vatten.

• Låt det inte lysa i rum

är självavfrostande.

• Stäng av apparater av olika slag – låt dem inte

så smart som möjligt. Lite energispartips hittar du i rutan intill. En väl fungerande ventilation är också en miljöfråga som vi vet är viktig.

10 10

Här kan du se de olika typer av ventilation som finns i våra fastigheter.

uteluften.


Håll fukten borta!

Ventilation Frånluftsventilation

Mögel- och fuktskador hör inte samman

Köksfläkten minskar också risken för

med en bra boendemiljö. Själv kan du

att lukt och matos ska spridas och

göra en hel del för att förebygga den

slå sig i t ex textilier. Har du fläkt i din

här typen av skador. Och tveka aldrig

lägenhet så använd den alltid när du

att meddela oss om du misstänker att

lagar mat och se till att köksfönstren är

allt inte står rätt till!

stängda. Osar det mycket när du t ex steker kan du tillfälligt öppna ett

Vädra ordentligt!

fönster i ett angränsande rum.

Det du själv kan göra, är bland annat att vädra ordentligt när du badat,

Kolla ventilationen!

duschat eller tvättat i badrummet.

Tycker du att ventilationen inte

Tänk på att du måste kontakta oss

fungerar som den ska, kan du själv

innan du installerar tvättmaskin, tork-

kontrollera hur det är ställt. Sätt en

skåp eller tumlare i din lägenhet.

pappersbit på frånluftventilen. Sitter

Har du fått klartecken och torkar tvätt i badrummet är det extra viktigt att fukten vädras ut. Låt badrumsdör-

den kvar av kraften i utsuget fungerar

met inte används. Tvättar du i husets

alla luftventiler från damm och be-

tvättstuga, undviker du den här typen

läggningar. En tumregel är att göra det

av problem i din lägenhet.

minst två gånger om året. Inställda lägen ska du inte ändra och

Duscha snabbt

friskluftsventiler i ytterväggar eller

När du duschar är det inte bara bra ur

fönster ska självfallet inte sättas igen

energisynpunkt att vara sparsam och

eller stängas helt.

skador ska uppstå. Duschar du mer än fyra minuter bildas kondens som måste vädras ut. För att undvika lukt är det bra att

Självdragsventilation grundar sig på skorstensverkan, dvs varm luft är lättare än kall luft och stiger därför.

För att du ska ha en god inomhusmiljö är det nödvändigt att rengöra

dessutom risken för att fukt- och mögel-

Självdragsventilation

ventilationen bra.

ren stå öppen eller på glänt när rum-

duscha snabbt. En kort dusch minskar

Frånluften sugs ut med hjälp av fläktar i din fastighet. Fläktarna är oftast placerade på husets yttertak och är gemensamma för flera lägenheter. (Exempelvis en fläkt för varje trapphus.)

Balanserad ventilation med värmeåtervinning

 Friskluftsventiler finns i vardagsrum och sovrum och frånluftsventiler i bad, toalett och tvättstuga. Värmen tas tillvara i den förbrukade ventilationsluften. Den uppvärmda inomhusluften passerar ett värmeåtervinningsaggregat innan den skickas ut och används till att värma upp den kalla inkommande uteluften.

rensa golvbrunnen ofta. Lyft på gallret och ta bort smuts och hår. Då fungerar dessutom avloppet bättre.

11


Värt och viktigt att vårda

Väck med fläck Fläck av choklad, fett, frukt, glass, grädde, ägg, juice, läsk, saft, kaffe, te, vin och öl. Tas bort med neutralt rengöringsmedel utspätt i ljummet vatten.

Fläck av asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, färgkritor, läppstift och tusch. Tas bort med tvättnafta

Ett vackert golv kan ge vilket rum som

golven vårdas. Dammsug, sopa och

och lacknafta.

helst en extra dimension. Och vårdar

moppa regelbundet. Vid våttorkning

du det rätt är det snyggt under lång

använder du vatten med ett neutralt

tid. Som alltid är det bästa – också

rengöringsmedel (ph 6–8). Hand-

om golv – att tänka efter före. En rejäl

diskmedel fungerar bra. Parkettgolv

skrapar försiktigt efter

matta innanför ytterdörren gör att du

rengörs med en lätt fuktad trasa.

att det torkat ordentligt.

stoppar smutsen redan i entrén.

Fläck av stearin och tuggummi. Tas bort genom att man

Ju mer av fint grus och sandkorn

Tänk på att inte använda hett vatten och starka alkaliska rengöringsmedel

Fläck av blod.

som du slipper att få in i lägenheten,

eller starka lösningsmedel. De kan

Tas bort med kallt vatten.

desto mindre är risken för att golven

skada golven.

Fläck av rost, exkremen-

repas och skadas. Se också till att sätta

Linoleum mår inte bra av mycket och

möbeltassar under stolar, bord och för-

hett vatten samt starka lösningsmedel

Tas bort med 12-procentig

varningsskåp. Då undviker du skador,

som t ex aceton, thinner och triklore-

ättiksprit.

friktionsmärken och missfärgning.

tylen. Också starka, alkaliska rengö-

ter, kräkningar och urin.

Tunga möbler, spisar, kylskåp och diskmaskiner är annat du måste flytta

lack och starka syror går hårt åt den

med stor försiktighet för att inte repa

här typen av golv.

och skada golvet. Även om en rejäl matta innanför ytterdörren stoppar en hel del behöver

12 12

ringsmedel (ph över 9 i brukslösning),

Skulle du få fläckar på golvet så se till att få bort dem innan de torkat och skölj sedan snabbt med rent vatten.


Egna arbeten i din bostad Om du vill utföra egna arbeten i lägenheten måste du få vårt godkännande först. Några tumregler är dock bra att veta innan. Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört och i ljusa kulörer som passar den stora massan. Ett bra tips när det gäller att hålla tapeter fräscha är att använda gavel på din säng mot väggen. Sänggaveln skyddar mot fläckar som annars lätt uppstår på tapeten, fläckar som du i värsta fall kan bli debiterad för. Dubbelhäftande kabellister skadar också tapeten när de tas bort, undvik dem så slipper du tråkiga kostnader vid flytt.

13


Kabel-tv Telia Grundutbud utan digitalbox: SVT1, SVT2, TV3, TV4, SVT24, Kanal 5, TV6, TV4 Sport, MTV, TV10, Barnkanalen/Kunskapskanalen, Eurosport, Discovery, TV8, Kanal 9, TV4+. Önskar du beställa fler kanaler via Telia Digital-TV (med digitalbox) kontakta 020-755 766.

Internet – bredband Bredband

Många av våra fastigheter är anslutna till Telias fibernät, med upp till 100 Mbit/s. För beställning och prisuppgift ring Telia 020-755 766.

14 14


Egna anteckningar

15


www.anfang.se

Hy r es r ä t t - e n sve n sk rät t igh e t EN HÄRLIG SKOGSPROMENAD med gummistövlar på fötterna och svampkorg i handen – i Sverige kan vi njuta av många rättigheter som bygger på traditioner med rötter långt tillbaka i tiden. Rättigheter som många av oss tar för givna men som är sällsynta på andra håll i världen. Att fritt kunna ströva i skog och mark är en av dem. Att hyra vår bostad utan att behöva betala stora pengar i insats är en annan. Vi är vana att kunna flytta hemifrån tidigare än i många andra länder och ofta är hyresrätten en förutsättning för dig som vill studera eller känner behovet av att få stå på egna ben. När du varken vet resans mål eller vilka stationer som kommer att passeras på vägen är det skönt med ett boende där det mesta ingår. Som dessutom erbjuder full reparationsservice och där du slipper sitta fast i långa avtal eller styras av bostadsprisernas upp- och nedgångar. Att hyra är alltid rätt.

Värt varenda krona ”Jag tycker att man har ett gemensamt ansvar med hyresvärden och sina grannar. Både att hålla sin lägenhet i skick och att se vilka möjligheter som finns för att själv skapa trivsel. Många undrar hur jag kan lägga tid och pengar på ett boende jag inte äger. Men jag har hyrt samma lägenhet i 11 år och då växer engagemanget. Ett boende man trivs med är värt varenda krona.” Torbjörn Nilsson, 3 RoK i Klockaretorpet

www.hnab.se

www.lundbergs.se

www.stahl.se

V%C3%A4lkommen+Kumla+130212+webb  
V%C3%A4lkommen+Kumla+130212+webb  

http://www.stahl.se/download/18.4ee4225413cb3aedace1923/1360657529442/V%C3%A4lkommen+Kumla+130212+webb.pdf

Advertisement