Page 1

Till våra bostadshyresgäster i Norrköping

Information om Rätt Hyra 2001 träffades en trepartsöverenskommelse mellan SABO (de allmännyttiga bostadsföretagens organisation), Hyresgästföreningen och Sveriges Fastighetsägare om att reformera hyressättning för hyresrätter. Detta arbete resulterade i det system som i Norrköping kallas Rätt Hyra och som införts av Ståhl och många hyresvärdar i Norrköping. Rätt Hyra baseras på ett system där ett 40-tal parametrar värderas och poängsätts. För mer information och eventuella frågor är du välkommen att kontakta vår Emma Frisk via mail emma.frisk@stahl.se eller telefon 011-23 30 00 eller Hyresgästföreningens Clas Rydgren, clas.rydgren@hyresgastforeningen.se eller 011-495 44 00.

Med vänliga hälsningar Henry Ståhl Fastigheter AB Emma Frisk


Några vanliga frågor och svar om Rätt Hyra Vad är Rätt Hyra? Rätt Hyra är ett hyressättningssystem som tar större hänsyn till hur din bostad ser ut och var din bostad ligger än att ”bara” titta på fastighetens byggnadsår.

Är Hyresgästföreningen med på det här? Ja. Rätt Hyra är en gemensam överenskommelse mellan SABO (de allmännyttiga bostadsföretagens organisation), Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen.

Är inte Rätt Hyra samma sak som marknadshyror? Nej. Det är inte ”marknaden” som bestämmer hyrorna. Hyrorna styrs av den norm som Hyresgästföreningen och Hyresbostäder har satt. Skulle marknadshyror införas så skulle hyran på attraktiva områden skjuta i höjden. Genom Rätt Hyra finns ett övre tak.

Finns Rätt Hyra bara i Norrköping? Nej. Liknande system införs på flera håll i Sverige men namnet Rätt Hyra finns bara i Norrköping. Allt bygger på en överenskommelse från 1991 mellan Hyresgästföreningen och SABO (Svenska allmännyttans bostadsorganisation).

Hur införs Rätt Hyra? Om du inte redan har Rätt Hyra kommer den nya hyran att införas successivt under ett antal år.

Hur räknas min nya hyra fram? Hyran baseras på hur din bostad och området där du bor ser ut. Allt detta värderas enligt ett poängsättningssystem.

Hur fungerar poängsättningssytemet? Det nya poängsättningssystemet bygger på två viktiga delar:

1. Din bostad Invändigt poängsätts din bostad efter om det exempelvis är ett helkaklat badrum, som då kommer att höja din poäng. Saknar du däremot köksfläkt kommer det att sänka din poäng. Andra saker systemet tar hänsyn till är bland annat hiss och balkong. Närhet till tvättstuga, cykelrum, antal sopfraktioner m m värderas också.

2. Var din bostad ligger Här poängsätts bland annat tillgång till service, butiker och kommunikationer men också arkitektur, miljö, läget, områdets attraktionskraft och fastighetens tekniska standard bedöms.


Vad är det som bedöms i min bostad? Det första handlar om bostadens storlek, antal rum, planlösning och vilken typ av kök du har. Sedan tittar vi på utrustningen. Din bostad kommer här att bedömas efter den norm som Hyresbostäder och Hyresgästföreningen har tagit fram. Har din bostad utrustning som överstiger normalstandard får du pluspoäng, saknar du däremot något får du minuspoäng. Det vi bland annat tittar på är spis, kyl/frys, disk– och tvättmaskin, fläkt/kåpa, öppen spis/kakelugn, balkong/uteplats och extra wc. Rätt Hyra tittar även på ytskikt i badrum/duschrum samt golv- och väggmaterial i bostaden och hänsyn tas också till om lägenheten är förberedd för disk- och/eller tvättmaskin.

Vad bedöms i mitt bostadsområde? Faktorerna vi tittar på i ditt bostadsområde är:

Kommersiell service

Med det menas närheten till kommersiell service och tillgång till livsmedelsaffär.

Läge

Här tittas det på avståndet till Norrköping centrum samt tillgång till kollektivtrafik.

Offentlig service Med det menas tillgång till daghem, låg- och mellanstadieskola samt apotek och vårdcentral.

Miljö

Här stämmer man av närheten till natur, park, lek och fritid i kvarteret, närområdet samt fastighetens arkitektur.

Attraktionskraft Här värderas ditt bostadsområde efter undersökningar, kundenkäter och efter- frågan. Alla dessa faktorer har Hyresgästföreningen och Hyresbostäder kommit överens om.

Är det här den enda hyresförändringen som jag ska räkna med framöver? Nej. Hyresförhandlingar sker som vanligt.

Hur vet jag vilken hyra Rätt Hyra genererar? Samtliga bostäder har en lägenhetsdeklaration som beskriver just ditt boende och hur din bostad har blivit värderad (summa kronor). För mer information kring Rätt Hyra vänligen kontakta Emma Frisk 011-23 30 00.


” ... en del av Norrköping”

Telefon 011-23 30 00 I www.stahl.se I info@stahl.se

R%C3%A4tt+hyra+webb+130118  

http://www.stahl.se/download/18.6723aeb913c4cd603e6ab0/1358771031330/R%C3%A4tt+hyra+webb+130118.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you