Page 1

V채lkommen till ditt nya hem Telefon 019-57 18 64 I www.stahl.se I info@stahl.se


Vi på Ståhl hälsar dig välkommen till ditt nya hem. Vi hoppas att du kommer att trivas med oss och dina grannar. I den här broschyren hittar du viktig information som gäller ditt boende samt en del regler och råd. Se dem inte som pekpinnar – utan som en hjälp att skapa den trivsel och boglädje vi alla vill uppleva. Den värd du valt – Henry Ståhl Fastigheter AB – grundades 1946. Vi är ett familjeägt företag som bygger och utvecklar vår verksamhet på en stabil värdegrund. Vi ser och arbetar långsiktigt, är öppna och lyhörda och visar omtanke. Allt syftar naturligtvis till att du ska få ett tryggt och trivsamt hem. Som vår hyresgäst får du också andra förmåner när du använder ditt Ståhlkort. Med det kan du t ex se allsvensk fotboll, speedway, basket och gå på konserter, teater och bio till ett extra bra pris. Många erbjudanden kan du dessutom uppleva tillsammans med någon annan, när ni går två och betalar bara för en. Aktuella erbjudanden hittar du på www.stahl.se när du klickar på ”Rum för omtanke”.

2

Hos Ståhl finns det plats för trivsel och omtanke!


Receptionen hjälper dig till rätta 011-23 30 00 är numret till vår reception på vårt huvudkontor i Norrköping. Där får du svar direkt på allmänna frågor om ditt boende. Receptionen är öppen mellan 08.00–17.00. Under maj, juni, juli och augusti stänger vi 16.30. E-post: info@stahl.se Telefon till oss i Kumla är 019-57 18 64 om du behöver prata med oss som ansvarar för just din lägenhet. Fax

Emelie Johansson Reception

019-58 16 86 och adress Vattugatan 1, 692 31 Kumla. Linda Grünerwald Reception

Om du får fel på något i din lägenhet eller upptäcker att något gått sönder t ex i trapphuset eller i tvättstugan gör du en Serviceanmälan. Du kan ringa, maila eller gå in

Claes Andersson Serviceanmälan

på vår hemsida.

• Numret till Ståhlservice är

Här hittar du viktig information om...

0200–23 30 99. Vi har öppet alla vardagar 08.00–17.00. Under maj, juni, juli och augusti stänger vi 16.30.

• e-postadressen är service@stahl.se • på www.stahl.se klickar du på

... att bo i flerfamiljshus

5–7

... hyresjuridik – vad gäller?

8

Det är vi som jobbar för att du ska trivas

… brand – vad gör jag?

9

Bostäder i Kumla

… försäkringar – vad gäller?

9

… din närmiljö

10

serviceanmälan och fyller i formuläret.

Karl-Gustav Andersson

Ulla Sahlman

Vi utför servicen hos dig!

Lisbeth Andersson

Sten Arnshelm

Håkan Kling

… hur du sköter om ditt hem 11–12 … TV och bredband 13

3


4


Hänsyn och sunt förnuft skapar trivsel mellan grannar

I ett flerfamiljshus bor du tillsammans

Ha gärna kul med vännerna

med andra. Det är självklart, eller hur?

– men inte på andras bekostnad.

Lika självklart är det att alla som bor

Det här ska naturligtvis inte hindra dig

Rätt att felanmäla

nära varandra måste ta hänsyn. Och

från att bjuda goda vänner på en trev-

Saker som går sönder

med sunt förnuft kommer vi långt.

lig kväll i din lägenhet. Men meddela

och tillhör lägenheten har

Det är också vad som ligger bakom de

dina grannar i tid. Och kom ihåg att

du rätt att få lagade. Fel

regler som finns för att skapa trivsel

inte låta er glädje irritera andra!

grannar emellan.

Värt att tänka på är att du är ansvarig både för dem som tillhör ditt hushåll

Tyst det är i huset Gå bara till dig själv! Vill du bli störd

och alla som besöker dig. Ska vi tala juridik har lagen på

och sådant som behöver repareras i lägenheten, tvättstugan, trapphuset eller i förrådet anmäler du så snabbt som möjligt. Serviceanmälan gör du

under sen kväll och natt av höga ljud,

senare tid blivit betydligt strängare när

på 019-58 16 87. Du kan

när väckarklockan om några timmar ska

det gäller upprepade eller allvarliga

också gå via vår hemsida

bryta en vila som inte blev vad du tänkt

störningar. Om du inte rättar dig efter

(Se sid 3).

dig? Därför är grundregeln att alla ska

tillsägelser, riskerar du att bli uppsagd.

kunna sova ostört mellan klockan 22.00

Är störningarna allvarliga kan du bli

på kvällen till 08.00 på morgonen.

uppsagd direkt. Med lite sunt förnuft

att allt förvärras, vilket

och omtanke ska det inte behöva

naturligtvis är bra för alla

hända.

parter.

Också under övrig tid ska ingenting av vad du gör störas in till dina grannar. Lika lite ska du tvingas lyssna på ljud från t ex grannens radio, TV, CD-spelare eller instrument. Har du djur ska du vara säker på att

Ju snabbare du anmäler fel desto bättre! En tidig anmälan kan förhindra

Struntar du i att anmäla ett fel som kan leda till en större skada, kan du bli ersättningsskyldig. Så håll koll på din lägenhet

de inte skäller, ylar eller stör på annat

och gör det till en god

sätt när de lämnas ensamma.

vana att regelbundet kolla att t ex elementen inte läcker.

5


6


Rasta och ratta rätt Visst är barn som leker i sandlådan

Levande varningsmärken

Från brandmyndigheten kräver man

eller rusar runt och stojar på gården

Vi på Ståhl vet att våra hyresgäster

också att entréer och trapphus ska

en härlig syn! Men den kan lätt

– dina grannar – gärna vill ha bil-

vara tomma. De är utrymningsvägar

förbytas i det motsatta. Vem vill att

och mopedfria gårdar. Det strävar

och nödutgångar som måste vara

det ska klafsa till under gympadojan

vi också efter. Måste du köra in på

fria. Det gäller ju din och dina gran-

eller att det som katten gjort ska

gården – var försiktig och tänk på

nars säkerhet.

dyka upp i barnets hink?

att barn och cyklar kan dyka upp

Det här är enkelt att undvika. Se till att din katt inte springer lös och

En annan fördel är att städningen

lika oväntat som en blixt från klar

av huset fungerar smidigare, när

himmel.

trapphus och entréer hålls fria.

sätter sig i sandlådan och ta upp

Tack säger därför våra medarbetare,

vad din hund gör ifrån sig. Låt inte

Rent och snyggt

som ser till att ditt trapphus och

din fyrbente vän göra livet surt för

I tvättstugan kan det också blixtra

andra gemensamma utrymmen är

andra.

och dundra när grannar möts. Skälet

välstädade och snygga!

är inte så märkligt. Tvättstugan är Tala med husse!

det viktigaste gemensamma utrym-

Låter husse eller matte Sessan

met i hela huset. Och visst blir du

eller Karo få lämna sina ”visitkort”

också irriterad om någon struntar i

hur som helst, ska du naturligtvis

att städa eller inte håller tider?

tala med honom eller henne. Lagen

Så följ reglerna – allt från att

har du bakom ryggen. Där står det

du bokar tid tills du lämnar tvätt-

bland annat att; ”Hund och katt

stuga och torkrum välstädade och

skall hållas under uppsikt så att de

välkomnande.

ej orsakar eller vållar skada eller annan olägenhet”. Talar du för döva öron kontaktar

Naturligtvis har du också läst och följt anvisningarna för hur tvättmaskinerna, tumlare och torkskåp

du oss på Ståhl eller den kommu-

ska skötas. Då blir tvättresultatet

nala förvaltning som ansvarar för

dessutom det bästa tänkbara.

miljöfrågor - telefon 019-58 80 00. Fåglar som matas kan också ge

Fimpa!

upphov till sanitär olägenhet. Så

Bränder i flerbostadshus kan vara

undvik att ge dem mat och se till

förödande. Därför vill vi minska

att de inte bygger bo på din

risken för att elden ska komma lös.

balkong.

Det rökförbud som gäller i allmänna utrymmen som tvättstugor, entréer, trapphus och garage är ett led i det förebyggande arbetet.

7


Lite om vad ditt hyresavtal innebär Det hyresavtal vi på Ståhl och du upp-

Vill du byta bostad med någon annan

rättat innebär bland annat att hyran

hyresgäst, så ska du också ta kontakt

ska betalas i förskott varje månad.

med oss. Samma sak gäller när du ska

Senast den sista mars betalar du hyran

flytta.

för april för att ta ett exempel. Bryter du avtalet och inte betalar i

Tre hela kalendermånader gäller

tid kan du bli uppsagd från din lägen-

Uppsägningstiden räknas från det

Kom ihåg-ruta

het. Samma sak kan också hända om du

datum vi fått din skriftliga uppsägning

• Lägenheten ska besikti-

betalar för sent vid upprepade tillfällen.

– skriv din signatur på baksidan av

gas av hyresvärden innan avflyttning.

• Du är skyldig att låta in-

hyreskontraktet. Uppsägningstiden är Hör av dig så att det blir

tre hela kalendermånader.

tresserade hyresgäster få

rätt från början

titta på lägenheten under

Vill du byta lägenhet, överlåta den,

januari gäller avflyttning 1 maj – uppsäg-

hela uppsägningstiden.

hyra ut i andra hand eller flytta? Rådet

ningstiden är februari, mars och april.

• Du måste flyttstäda

är rakt och enkelt. Hör av dig till oss på

Skulle du däremot säga upp bosta-

lägenheten noggrant.

Ståhl, så blir allt rätt från början!

• Lämna tillbaka alla nycklarna senast klockan 12.00 på avflyttningsdagen till receptionen på Ståhl.

8

Säger du upp lägenheten den 31

den den 4 februari gäller avflyttning

Vid överlåtelse behöver du tillstånd

1 juni – uppsägningstiden blir de tre

från oss för att någon annan ska få flyt-

hela månaderna mars, april och maj.

ta in i din lägenhet. Tillstånd behöver

Ett annat skäl till att du ska kontakta

du också ha om du vill hyra ut i andra

oss i god tid om du funderar på att

hand – t ex om du jobbar eller studerar

flytta, är att vi kanske kan hitta något

på annan ort under en begränsad tid.

som passar ditt nya bostadsbehov.


Rädda – varna – larma – släck Ofta när det brinner i lägenheter är

lagar och även råd om hur du skyd-

orsaken el-fel eller överhettningar av

dar dig mot brand, finns i regel hos din

olika slag. Ett gott råd är att aldrig

kommun.

Kom ihåg-ruta

lämna lägenheten om någon apparat är i gång – t ex diskmaskin, TV eller

• Sätt upp en påminnelseFörsäkra dig!

torktumlare. Om oturen ändå är framme och t ex TVapparaten börjar brinna, utvecklas det ofta först rök. Dra snabbt ut kontakten och bär – om du kan – ut apparaten t ex

lapp om ”Glöm ej ljusen”

Det är inte bara vid brand du inser

Skulle det uppstå brand i din lägenhet – som du själv inte kan släcka – är grundregeln att stänga dörren till utrymmet där det brinner, varna andra och larma 112.

på balkongen. Lämna

I köket kan det börja brinna i grytor och kastruller. Flytta kastrullen från

det är att ha en hemförsäk-

• Ta för vana att stänga av TV-apparaten med avstängningsknappen – inte med fjärrkontrollen. Ha över huvud taget inte

ring. Också vid

stand-by läge på apparater.

bland annat

• Undvik att ha TV-appa-

inbrott och

raten i bokhylla eller där

vattenskador får du ersättning

från försäkringen –

sedan rummet och stäng dörren.

vilken trygghet

på insidan av ytterdörren.

så när som på aktuella självrisker – för de värden du förlorat och skador som du lidit. Skulle du skada någon annans egen-

det kan samlas damm och bli varmt.

• Dra ut kontakten när du använt kaffekokare, brödrost eller adventsljusstake. Använd timer!

• Låt inte torktumlare eller disk- eller tvätt-

kokplattan och använd locket för att

dom och blir ersättningsansvarig kan

maskin stå på när du går

kväva branden. Är det fett som antänts,

också försäkringen ge dig ett välbehöv-

hemifrån.

använd aldrig vatten för att släcka.

ligt skydd. Måste du flytta till ett annat boende

• Städa bakom torktumlare, tvättmaskin och andra vitvaror så att

Brandfarlig vara bara för

då ditt hem drabbats av en skada, kan

eget hushåll

du också få ersättning för merkostna-

• Se till att filter och spis-

Något annat som är mycket viktigt att

den från din hemförsäkring. Så försäk-

fläkt är fria från fett.

tänka på – både för din egen och för

ra dig – det är ett säkert tips!

• Kontrollera brandvarna-

brandmännens skull – är att aldrig för-

Även om du är försäkrad, ska du

vara brandfarliga varor i bostadshus.

fortsätta att vara vaksam och t ex inte

Det är förbjudet i källare, på vindar och

släppa in okända i ditt hem och undvika

i garage.

att förvara stöldbegärligt gods i källare,

I din bostad får du ha brandfarlig

dammet försvinner.

ren regelbundet – varje jul är ett bra förslag.

på vind eller i garage.

vara bara för det egna hushållets behov. Mer om regler, bestämmelser,

9


Låt oss jobba tillsammans för en gladare miljö I den miljöpolicy vi på Ståhl arbetar

Frånluftventilation

efter, se www.stahl.se – Om Ståhl, slås

Frånluften sugs ut med hjälp av fläk-

det bland annat fast att vi ska hushålla

tar i din fastighet. Fläktarna är oftast

med energi och resurser vid byggna-

placerade på husets yttertak och är

• Vädra kort och effektivt. • Möblera inte framför

tion, renovering och drift. Vi ska också

gemensamma för flera lägenheter.

verka för en ökad återanvändning och

(Exempelvis en fläkt för varje trapphus.)

element.

återvinning av restprodukter.

Energitips • Duscha istället för att bada.

• Felanmäl kranar som droppar och toaletter som

En miljöanpassad skötsel av den inre

Självdrag

och yttre miljön i och vid våra fastig-

Självdragsventilation grundar sig på

heter är också en annan viktig punkt i

skorstensverkan, d v s varm luft är

vår policy.

lättare än kall luft och stiger därför.

som du lämnat.

Sortera mera!

Balanserad ventilation med

• Frosta av frys och kyl

Du kan också bidra till att värna om

värmeåtervinning

regelbundet – om det inte

vår gemensamma miljö genom att

Friskluftsventiler finns i vardagsrum

göra både små och lite större insatser.

och sovrum och frånluftsventiler i bad,

Sopsortering är ett exempel. Matavfall

toalett och tvättstuga. Värmen tas

stå stand-by.

och hushållssopor lämnar du i våra

tillvara i den förbrukade ventilations-

• Se till att tvätta fulla

miljörum och dina grovsopor – papper,

luften. Den uppvärmda inomhusluften

maskiner.

kartong, glas etc – sorterar du och

passerar ett värmeåtervinningsaggregat

lämnar på kommunens avsedda platser.

innan den skickas ut och används till

Energi vinner vi alla på att använda

att värma upp den kalla inkommande

rinner.

• Skölj inte under rinnande vatten.

• Låt det inte lysa i rum

är självavfrostande.

• Stäng av apparater av olika slag – låt dem inte

så smart som möjligt. Lite energispartips hittar du i rutan intill. En väl fungerande ventilation är också en miljöfråga som vi vet är viktig.

10 10

Här kan du se de olika typer av ventilation som finns i våra fastigheter.

uteluften.


Håll fukt och mögel borta!

Ventilation Frånluftsventilation

Mögel- och fuktskador hör inte samman

Köksfläkten minskar också risken för

med en bra boendemiljö. Själv kan du

att lukt och matos ska spridas och

göra en hel del för att förebygga den

slå sig i t ex textilier. Har du fläkt i din

här typen av skador. Och tveka aldrig

lägenhet så använd den alltid när du

att meddela oss om du misstänker att

lagar mat och se till att köksfönstren är

allt inte står rätt till!

stängda. Osar det mycket när du t ex steker kan du tillfälligt öppna ett

Vädra ordentligt!

fönster i ett angränsande rum.

Det du själv kan göra, är bland annat att vädra ordentligt när du badat, du-

Kolla ventilationen!

schar eller tvättat i badrummet. Tänk

Tycker du att ventilationen inte

på att du måste kontakta oss innan du

fungerar som den ska, kan du själv

installerar tvättmaskin, torkskåp eller

kontrollera hur det är ställt. Sätt en

tumlare i din lägenhet.

pappersbit på frånluftventilen. Sitter

Har du fått klartecken och torkar tvätt i badrummet är det extra viktigt att fukten vädras ut. Låt badrumsdör-

den kvar av kraften i utsuget fungerar

met inte används. Tvättar du i husets

alla luftventiler från damm och be-

tvättstuga, undviker du den här typen

läggningar. En tumregel är att göra det

av problem i din lägenhet.

minst två gånger om året. Inställda lägen ska du inte ändra och

Duscha snabbt

friskluftsventiler i ytterväggar eller

När du duschar är det inte bara bra ur

fönster ska självfallet inte sättas igen

energisynpunkt att vara sparsam och

eller stängas helt.

skador ska uppstå. Duschar du mer än fyra minuter bildas kondens som måste vädras ut. För att undvika lukt är det bra att

Självdragsventilation grundar sig på skorstensverkan, dvs varm luft är lättare än kall luft och stiger därför.

För att du ska ha en god inomhusmiljö är det nödvändigt att rengöra

dessutom risken för att fukt- och mögel-

Självdragsventilation

ventilationen bra.

ren stå öppen eller på glänt när rum-

duscha snabbt. En kort dusch minskar

Frånluften sugs ut med hjälp av fläktar i din fastighet. Fläktarna är oftast placerade på husets yttertak och är gemensamma för flera lägenheter. (Exempelvis en fläkt för varje trapphus.)

Balanserad ventilation med värmeåtervinning

 Friskluftsventiler finns i vardagsrum och sovrum och frånluftsventiler i bad, toalett och tvättstuga. Värmen tas tillvara i den förbrukade ventilationsluften. Den uppvärmda inomhusluften passerar ett värmeåtervinningsaggregat innan den skickas ut och används till att värma upp den kalla inkommande uteluften.

rensa golvbrunnen ofta. Lyft på gallret och ta bort smuts och hår. Då fungerar dessutom avloppet bättre.

11


Värt och viktigt att vårda

Väck med fläck Fläck av choklad, fett, frukt, glass, grädde, ägg, juice, läsk, saft, kaffe, te, vin och öl. Tas bort med neutralt rengöringsmedel utspätt i ljummet vatten.

Fläck av asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, färgkritor, läppstift och tusch. Tas bort med tvättnafta

Ett vackert golv kan ge vilket rum som

golven vårdas. Dammsug, sopa och

och lacknafta.

helst en extra dimension. Och vårdar

moppa regelbundet. Vid våttorkning

du det rätt är det snyggt under lång

använder du vatten med ett neutralt

tid. Som alltid är det bästa – också

rengöringsmedel (ph 6–8). Hand-

om golv – att tänka efter före. En rejäl

diskmedel fungerar bra. Parkettgolv

skrapar försiktigt efter

matta innanför ytterdörren gör att du

rengörs med en lätt fuktad trasa.

att det torkat ordentligt.

stoppar smutsen redan i entrén.

Fläck av stearin och tuggummi. Tas bort genom att man

Ju mer av fint grus och sandkorn

Tänk på att inte använda hett vatten och starka alkaliska rengöringsmedel

Fläck av blod.

som du slipper att få in i lägenheten,

eller starka lösningsmedel. De kan

Tas bort med kallt vatten.

desto mindre är risken för att golven

skada golven.

Fläck av rost, exkremen-

repas och skadas. Se också till att sätta

Linoleum mår inte bra av mycket och

möbeltassar under stolar, bord och för-

hett vatten samt starka lösningsmedel

Tas bort med 12-procentig

varningsskåp. Då undviker du skador,

som t ex aceton, thinner och triklore-

ättiksprit.

friktionsmärken och missfärgning.

tylen. Också starka, alkaliska rengö-

ter, kräkningar och urin.

Tunga möbler, spisar, kylskåp och diskmaskiner är annat du måste flytta

lack och starka syror går hårt åt den

med stor försiktighet för att inte repa

här typen av golv.

och skada golvet. Även om en rejäl matta innanför ytterdörren stoppar en hel del behöver

12 12

ringsmedel (ph över 9 i brukslösning),

Skulle du få fläckar på golvet så se till att få bort dem innan de torkat och skölj sedan snabbt med rent vatten.


Kabel-tv Telia Grundutbud utan digitalbox: SVT1, SVT2, TV3, TV4, SVT24, Kanal 5, TV6, TV4 Sport, MTV, TV10, Barnkanalen/Kunskapskanalen, Eurosport, Discovery, TV8, Kanal 9, TV4+. Önskar du beställa fler kanaler via Telia Digital-TV (med digitalbox) kontakta 020-755 766.

Internet – bredband Bredband

Många av våra fastigheter är anslutna till Telias fibernät, med upp till 100 Mbit/s. För beställning och prisuppgift ring Telia 020-755 766.

13


Egna anteckningar

14 14


15


www.anfang.se

Hy r es r ä t t - e n sve n sk rät t igh e t EN HÄRLIG SKOGSPROMENAD med gummistövlar på fötterna och svampkorg i handen – i Sverige kan vi njuta av många rättigheter som bygger på traditioner med rötter långt tillbaka i tiden. Rättigheter som många av oss tar för givna men som är sällsynta på andra håll i världen. Att fritt kunna ströva i skog och mark är en av dem. Att hyra vår bostad utan att behöva betala stora pengar i insats är en annan. Vi är vana att kunna flytta hemifrån tidigare än i många andra länder och ofta är hyresrätten en förutsättning för dig som vill studera eller känner behovet av att få stå på egna ben. När du varken vet resans mål eller vilka stationer som kommer att passeras på vägen är det skönt med ett boende där det mesta ingår. Som dessutom erbjuder full reparationsservice och där du slipper sitta fast i långa avtal eller styras av bostadsprisernas upp- och nedgångar. Att hyra är alltid rätt.

Värt varenda krona ”Jag tycker att man har ett gemensamt ansvar med hyresvärden och sina grannar. Både att hålla sin lägenhet i skick och att se vilka möjligheter som finns för att själv skapa trivsel. Många undrar hur jag kan lägga tid och pengar på ett boende jag inte äger. Men jag har hyrt samma lägenhet i 11 år och då växer engagemanget. Ett boende man trivs med är värt varenda krona.” Torbjörn Nilsson, 3 RoK i Klockaretorpet

www.hnab.se

www.lundbergs.se

www.stahl.se

/St%C3%A5hl+V%C3%A4lkommen+Kumla+webb+NY  

http://www.stahl.se/download/18.6b2541e012ee19b1da28000421/St%C3%A5hl+V%C3%A4lkommen+Kumla+webb+NY.pdf