Page 1

V채lkommen till ditt nya hem Telefon 011-23 30 00 I www.stahl.se I info@stahl.se


Vi på Ståhl hälsar dig välkommen till ditt nya hem. Vi hoppas att du kommer att trivas med oss och dina grannar. I den här broschyren hittar du viktig information som gäller ditt boende samt en del regler och råd. Se dem inte som pekpinnar – utan som en hjälp att skapa den trivsel och boglädje vi alla vill uppleva. Den värd du valt – Henry Ståhl Fastigheter AB – grundades 1947. Vi är ett familjeägt företag som bygger och utvecklar vår verksamhet på en stabil värdegrund. Vi ser och arbetar långsiktigt, är öppna och lyhörda och visar omtanke. Allt syftar naturligtvis till att du ska få ett tryggt och trivsamt hem. Som vår hyresgäst får du också andra förmåner när du använder ditt Ståhlkort. Med det kan du t ex se allsvensk fotboll, speedway, basket och gå på konserter, teater och bio till ett extra bra pris. Många erbjudanden kan du dessutom uppleva tillsammans med någon annan, när ni går två och betalar bara för en. Aktuella erbjudanden hittar du på www.stahl.se när du klickar på ”Rum för omtanke”.

2

Hos Ståhl finns det plats för trivsel och omtanke!


Receptionen hjälper dig till rätta

Jeanette Kjellin Reception

011-23 30 00 är numret till vår reception på vårt huvudkontor i Norrköping. Där får du svar direkt på frågor som handlar om det mesta som gäller din lägenhet. Huvudkontoret ligger på Drottninggatan 36 i centrala Norrköping.

Eva Narveby Reception

Vi har öppet mellan 08.00–17.00. Under maj, juni, juli och augusti stänger vi 16.30. Vår postadress är; Henry Ståhl Fastigheter, 601 77 Norrköping. Fax: 011-23 30 02, E-post: info@stahl.se

Linda Grünerwald Reception

Claes Andersson Serviceanmälan/ Reception

Vårt lokalkontor i Linköping ligger på Hospitalstorget 3 med postnummer 582 27. Telefon 013-13 33 55 (är kontoret obemannat kopplas du till vår reception i Norrköping). Om du får fel på något i din lägenhet eller upptäcker att något gått sönder t ex i trapphuset eller i tvättstugan gör du en serviceanmälan. Du kan ringa, maila eller gå in på vår hemsida.

• Numret till Ståhlservice är 0200–23 30 99. Vi har öppet alla vardagar 08.00–17.00. Under maj, juni, juli och augusti stänger vi 16.30.

• • På www.stahl.se klickar du på serviceanmälan och fyller i formuläret. • För anmälan av akuta ärenden under kvällar och helger eller störningar E-postadressen är service@stahl.se

i huset ringer du Apcoa AB:s fastighetsjour 0771-19 50 00.

Bostäder och lokaler i Linköping

Vi utför servicen hos dig!

Emma Frisk

Mathias Klöver

Lars Bergström

... att bo i flerfamiljshus

5–7

... hyresjuridik – vad gäller?

8

… brand – vad gör jag?

9

… försäkringar – vad gäller?

9

… din närmiljö

10

… hur du sköter om ditt hem 11–12

Det är vi som jobbar för att du ska trivas

Maija Göransson

Här hittar du viktig information om...

Johan Hansson

… TV 13

3


4


Hänsyn och sunt förnuft skapar trivsel mellan grannar

I ett flerfamiljshus bor du tillsammans

Ha gärna kul med vännerna

med andra. Det är självklart, eller hur?

– men inte på andras bekostnad.

Lika självklart är det att alla som bor

Det här ska naturligtvis inte hindra dig

Rätt att felanmäla

nära varandra måste ta hänsyn. Och

från att bjuda goda vänner på en trev-

Saker som går sönder

med sunt förnuft kommer vi långt.

lig kväll i din lägenhet. Men meddela

och tillhör lägenheten har

Det är också vad som ligger bakom de

dina grannar i tid. Och kom ihåg att

du rätt att få lagade. Fel

regler som finns för att skapa trivsel

inte låta er glädje irritera andra!

grannar emellan.

Värt att tänka på är att du är ansvarig både för dem som tillhör ditt hushåll

Tyst det är i huset

och alla som besöker dig.

och sådant som behöver repareras i lägenheten, tvättstugan, trapphuset eller i förrådet anmäler du så snabbt som möjligt.

Ska vi tala juridik har lagen på

Serviceanmälan gör du

under sen kväll och natt av höga ljud,

senare tid blivit betydligt strängare

på 0200-23 30 99. Du

när väckarklockan om några timmar ska

när det gäller upprepade eller allvar-

kan också använda e-post

bryta en vila som inte blev vad du tänkt

liga störningar. Om du inte rättar dig

eller gå via vår hemsida

dig? Därför är grundregeln att alla ska

efter tillsägelser kan du bli debiterad

kunna sova ostört mellan klockan 22.00

om störningsjouren blivit tillkallad till

på kvällen till 08.00 på morgonen.

din bostad, du kan även riskera att bli

anmälan kan förhindra

Också under övrig tid ska ingenting

uppsagd. Är störningarna allvarliga

att allt förvärras, vilket

av vad du gör störas in till dina grannar.

kan du bli uppsagd direkt. Med lite

naturligtvis är bra för alla

Lika lite ska du tvingas lyssna på ljud

sunt förnuft och omtanke ska det inte

parter.

från t ex grannens radio, TV, CD-spelare

behöva hända. Är det så att du uppre-

eller instrument.

pade gånger blir störd av någon granne

Gå bara till dig själv! Vill du bli störd

Har du djur ska du vara säker på att

ber vi om din hjälp att kontakta oss och

de inte skäller, ylar eller stör på annat

störningsjouren. Kontaktuppgifter finns

sätt när de lämnas ensamma.

i trapphuset.

(Se sid 3). Ju snabbare du anmäler fel desto bättre! En tidig

Struntar du i att anmäla ett fel som kan leda till en större skada, kan du bli ersättningsskyldig. Så håll koll på din lägenhet och gör det till en god vana att regelbundet kolla att t ex elementen inte läcker.

5


6


Rasta och ratta rätt Visst är barn som leker i sandlådan

Levande varningsmärken

Undvik brand!

eller rusar runt och stojar på gården

Vi på Ståhl vet att våra hyresgäster

Bränder i flerbostadshus kan vara

en härlig syn! Men den kan lätt

– dina grannar – gärna vill ha bil-

förödande. Därför vill vi minska

förbytas i det motsatta. Vem vill att

och mopedfria gårdar. Det strävar

risken för att elden ska komma lös.

det ska klafsa till under gympadojan

vi också efter. Måste du köra in på

Det rökförbud som gäller i all-

eller att det som katten gjort ska

gården – var försiktig och tänk på

männa utrymmen som tvättstugor,

dyka upp i barnets hink?

att barn och cyklar kan dyka upp

entréer, trapphus och garage är ett

lika oväntat som en blixt från klar

led i det förebyggande arbetet.

till att din katt inte springer lös och

himmel. Var också observant så att

Från brandmyndigheten kräver man

sätter sig i sandlådan och ta upp

du ej står ivägen för utrycknings-

också att entréer och trapphus ska

vad din hund gör ifrån sig. Låt inte

fordon som behöver komma fram

vara tomma. De är utrymningsvägar

din fyrbente vän göra livet surt för

till porten. Vi har ett parkeringsbo-

och nödutgångar som måste vara

andra.

lag som ronderar våra områden för

fria. Det gäller ju din och dina gran-

att försäkra oss om att gårdarna

nars säkerhet.

Det här är enkelt att undvika. Se

Tala med husse!

hålls bilfria i största möjliga mån.

En annan fördel är att städningen av huset fungerar smidigare, när

Låter husse eller matte Sessan eller Karo få lämna sina ”visitkort”

Rent och snyggt

trapphus och entréer hålls fria.

hur som helst, ska du naturligtvis

I tvättstugan kan det också blixtra

Tack säger därför våra medarbetare,

tala med honom eller henne. Lagen

och dundra när grannar möts. Skälet

som ser till att ditt trapphus och

har du bakom ryggen. Där står det

är inte så märkligt. Tvättstugan är

andra gemensamma utrymmen är

bland annat att; ”Hund och katt

det viktigaste gemensamma utrym-

välstädade och snygga!

skall hållas under uppsikt så att de

met i hela huset. Och visst blir du

ej orsakar eller vållar skada eller

också irriterad om någon struntar i

annan olägenhet”.

att städa eller inte håller tider?

Talar du för döva öron kontaktar

Så följ reglerna – allt från att du

du oss på Ståhl eller den kommu-

bokar tid tills du lämnar tvättstuga

nala förvaltning som ansvarar för

och torkrum välstädade och väl-

miljöfrågor - telefon 011-15 00 00.

komnande. Trivselregler för just ditt

Fåglar som matas kan också ge

hus finns i tvättstugan.

upphov till sanitär olägenhet. Så

Naturligtvis har du också läst och

undvik att ge dem mat och se till

följt anvisningarna för hur tvätt-

att de inte bygger bo på din

maskinerna, tumlare och torkskåp

balkong genom att hålla regelbun-

ska skötas. Då blir tvättresultatet

den uppsikt och störa fåglarna så

dessutom det bästa tänkbara.

de inte slår sig till ro.

7


Kom ihåg-ruta • Du behöver alltid ha tillstånd av hyresvärden om du vill överlåta lägenheten eller hyra ut den i andra hand.

Lite om vad ditt hyresavtal innebär Det hyresavtal vi på Ståhl och du upp-

Vill du byta bostad med någon annan

rättat innebär bland annat att hyran

hyresgäst, så ska du också ta kontakt

ska betalas i förskott varje månad.

med oss. Samma sak gäller när du ska

Kom ihåg-ruta

Senast den sista mars betalar du hyran

flytta.

• Lägenheten ska besikti-

för april för att ta ett exempel.

gas av hyresvärden innan avflyttning.

• Du är skyldig att låta intresserade hyresgäster få titta på lägenheten under hela uppsägningstiden.

• Du måste flyttstäda

Bryter du avtalet och inte betalar i

Tre hela kalendermånader gäller

tid kan du bli uppsagd från din lägen-

Uppsägningstiden räknas från det

het. Samma sak kan också hända om du

datum vi fått din skriftliga uppsägning

betalar för sent vid upprepade tillfällen.

– skriv din signatur på baksidan av hyreskontraktet. Uppsägningstiden är

Hör av dig så att det blir

tre hela kalendermånader.

lägenheten noggrant.

rätt från början

• Lämna tillbaka alla

Vill du byta lägenhet, överlåta den,

januari gäller avflyttning 1 maj – uppsäg-

nycklarna senast klockan

hyra ut i andra hand eller flytta?

ningstiden är februari, mars och april.

12.00 på avflyttnings-

Rådet är rakt och enkelt. Hör av dig

dagen.

till oss på Ståhl, så blir allt rätt från

den den 4 februari gäller avflyttning

början!

1 juni – uppsägningstiden blir de tre

• Om den förste i månaden infaller en helgdag säger hyreslagen att

Vid överlåtelse behöver du tillstånd

Säger du upp lägenheten den 31

Skulle du däremot säga upp bosta-

hela månaderna mars, april och maj.

lägenhetsbytet ska ske

från oss för att någon annan ska få flyt-

nästkommande vardag.

ta in i din lägenhet. Tillstånd behöver

oss i god tid om du funderar på att

du också ha om du vill hyra ut i andra

flytta, är att vi kanske kan hitta något

hand – t ex om du jobbar eller studerar

som passar ditt nya bostadsbehov.

8

på annan ort under en begränsad tid.

Ett annat skäl till att du ska kontakta


Rädda – varna – larma – släck Ofta när det brinner i lägenheter är

dig mot brand, hittar du på räddnings-

orsaken el-fel eller överhettningar av

tjänstens hemsida –www.rtog.se.

olika slag. Ett gott råd är att aldrig lämna lägenheten om någon apparat

Ett viktigt tips är dock att se till att ha brandvarnare i din lägenhet och ta

är i gång – t ex diskmaskin, TV eller

för vana att kontrollera batte-

torktumlare. Om oturen ändå är framme och t ex TVapparaten börjar brinna, utvecklas det ofta först rök. Dra snabbt ut kontakten och bär – om du kan –

Kom ihåg-ruta • Sätt upp en påminnelselapp om ”Glöm ej ljusen” på insidan av ytterdörren.

rierna.

• Ta för vana att stänga

Skulle det uppstå brand i din lägenhet – som du själv inte kan släcka – är grundregeln att stänga dörren till utrymmet där det brinner, varna andra och larma 112.

ut apparaten t ex

Det är inte bara vid brand du

inte med fjärrkontrollen. Ha över huvud taget inte

trygghet det

• Undvik att ha TV-appa-

är att ha en

raten i bokhylla eller där

hemförsäkring.

vattenskador får du

dörren.

avstängningsknappen –

stand-by läge på apparater.

annat inbrott och

sedan rummet och stäng

av TV-apparaten med

inser vilken

Också vid bland

på balkongen. Lämna

I köket kan det börja brinna i grytor

Försäkra dig!

ersättning från försäkringen –

det kan samlas damm och bli varmt.

• Dra ut kontakten när du använt kaffekokare, brödrost eller adventsljusstake. Använd timer!

så när som på aktuella självrisker – för

• Låt inte torktumlare

och kastruller. Flytta kastrullen från

de värden du förlorat och skador som

eller disk- eller tvätt-

kokplattan och använd locket för att

du lidit.

maskin stå på när du går

kväva branden. Är det fett som antänts,

Skulle du skada någon annans egen-

hemifrån.

använd aldrig vatten för att släcka.

dom och blir ersättningsansvarig kan också försäkringen ge dig ett välbe-

Brandfarlig vara bara för eget hushåll

hövligt skydd. Måste du flytta till ett annat boende

• Städa bakom torktumlare, tvättmaskin och andra vitvaror så att dammet försvinner.

• Se till att filter och spis-

Något annat som är mycket viktigt att

då ditt hem drabbats av en skada, kan

fläkt är fria från fett.

tänka på – både för din egen och för

du också få ersättning för merkostna-

• Kontrollera brandvarna-

brandmännens skull – är att aldrig för-

den från din hemförsäkring. Så försäk-

ren regelbundet – varje jul

vara brandfarliga varor i bostadshus.

ra dig – det är ett säkert tips!

är ett bra förslag.

Det är förbjudet i källare, på vindar och i garage. I din bostad får du ha brandfarlig

Även om du är försäkrad, ska du fortsätta att vara vaksam och t ex inte släppa in okända i ditt hem och und-

vara bara för det egna hushållets

vika att förvara stöldbegärligt gods i

behov. Mer om regler, bestämmelser,

källare, på vind eller i garage.

lagar och även råd om hur du skyddar

9


Låt oss jobba tillsammans för en gladare miljö Energitips • Duscha istället för att bada.

I den miljöpolicy vi på Ståhl arbetar

du se de olika typer av ventilation som

efter, se www.stahl.se – Om Ståhl, slås

finns i våra fastigheter.

det bland annat fast att vi ska hushålla

• Vädra kort och effektivt. • Möblera inte framför

med energi och resurser vid byggna-

Frånluftventilation

tion, renovering och drift. Vi ska också

Frånluften sugs ut med hjälp av fläk-

element.

verka för en ökad återanvändning och

tar i din fastighet. Fläktarna är oftast

återvinning av restprodukter.

placerade på husets yttertak och är

• Felanmäl kranar som droppar och toaletter som rinner.

• Skölj inte under rinnande

En miljöanpassad skötsel av den inre och yttre miljön i och vid våra fastig-

vatten.

heter är också en annan viktig punkt i

• Låt det inte lysa i rum

vår policy.

som du lämnat.

gemensamma för flera lägenheter. (Exempelvis en fläkt för varje trapphus.) Självdrag Självdragsventilation grundar sig på

• Frosta av frys och kyl

Sortera mera!

regelbundet – om det inte

skorstensverkan, d v s varm luft är

Du kan också bidra till att värna om

är självavfrostande.

lättare än kall luft och stiger därför.

vår gemensamma miljö genom att

• Stäng av apparater av

göra både små och lite större insatser.

Balanserad ventilation med

Sopsortering är ett exempel. På Ståhl

värmeåtervinning

• Se till att tvätta fulla

har vi källsortering. Hushållssopor läm-

Friskluftsventiler finns i vardagsrum

maskiner.

nar du i våra miljörum och grovsopor

och sovrum och frånluftsventiler i bad,

– papper, kartong, glas etc – sorterar du

toalett och tvättstuga. Värmen tas

och lämnar på avsedda platser. Under

tillvara i den förbrukade ventilations-

2009 inför vi även matavfallssortering.

luften. Den uppvärmda inomhusluften

Energi vinner vi alla på att använda

passerar ett värmeåtervinningsaggregat

olika slag – låt dem inte stå stand-by.

10

så smart som möjligt. Lite energi-

innan den skickas ut och används till

spartips hittar du i rutan intill. En väl

att värma upp den kalla inkommande

fungerande ventilation är också en

uteluften.

miljöfråga som vi vet är viktig. Här kan


Ventilation

Håll fukten borta!

Frånluftsventilation

Mögel- och fuktskador hör inte samman

Köksfläkten minskar också risken för

med en bra boendemiljö. Själv kan du

att lukt och matos ska spridas och

göra en hel del för att förebygga den

slå sig i t ex textilier. Har du fläkt i din

här typen av skador. Och tveka aldrig

lägenhet så använd den alltid när du

att meddela oss om du misstänker att

lagar mat och se till att köksfönstren är

allt inte står rätt till!

stängda. Osar det mycket när du t ex steker kan du tillfälligt öppna ett

Vädra ordentligt!

fönster i ett angränsande rum.

Frånluften sugs ut med hjälp av fläktar i din fastighet. Fläktarna är oftast placerade på husets yttertak och är gemensamma för flera lägenheter. (Exempelvis en fläkt för varje trapphus.)

Självdragsventilation

Det du själv kan göra, är bland annat att vädra ordentligt när du badat,

Kolla ventilationen!

duschat eller tvättat i badrummet.

Tycker du att ventilationen inte

Tänk på att du måste kontakta oss

fungerar som den ska, kan du själv

innan du installerar disk-, tvättmaskin,

kontrollera hur det är ställt. Sätt en

torkskåp eller tumlare i din lägenhet.

pappersbit på frånluftventilen. Sitter

Har du fått klartecken och torkar tvätt i badrummet är det extra viktigt att fukten vädras ut. Låt badrumsdör-

den kvar av kraften i utsuget fungerar ventilationen bra. För att du ska ha en god inomhus-

ren stå öppen eller på glänt när rum-

miljö är det nödvändigt att rengöra

met inte används. Tvättar du i husets

alla luftventiler från damm och be-

tvättstuga, undviker du den här typen

läggningar. En tumregel är att göra det

av problem i din lägenhet.

minst två gånger om året. Inställda lägen ska du inte ändra och

Duscha snabbt

friskluftsventiler i ytterväggar eller

När du duschar är det inte bara bra ur

fönster ska självfallet inte sättas igen

energisynpunkt att vara sparsam och

eller stängas helt.

duscha snabbt. En kort dusch minskar dessutom risken för att fukt- och mögelskador ska uppstå. Duschar du mer än fyra minuter bildas kondens som måste vädras ut.

Självdragsventilation grundar sig på skorstensverkan, dvs varm luft är lättare än kall luft och stiger därför.

Balanserad ventilation med värmeåtervinning

 Friskluftsventiler finns i vardagsrum och sovrum och frånluftsventiler i bad, toalett och tvättstuga. Värmen tas tillvara i den förbrukade ventilationsluften. Den uppvärmda inomhusluften passerar ett värmeåtervinningsaggregat innan den skickas ut och används till att värma upp den kalla inkommande uteluften.

För att undvika lukt är det bra att rensa golvbrunnen ofta. Lyft på gallret och ta bort smuts och hår. Då fungerar dessutom avloppet bättre.

11


Värt och viktigt att vårda

Väck med fläck Fläck av choklad, fett, frukt, glass, grädde, ägg, juice, läsk, saft, kaffe, te, vin och öl. Tas bort med neutralt rengöringsmedel utspätt i ljummet vatten.

Fläck av asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, färgkritor, läppstift och tusch. Tas bort med tvättnafta

Ett vackert golv kan ge vilket rum som

golven vårdas. Dammsug, sopa och

helst en extra dimension. Och vårdar

moppa regelbundet. Vid våttorkning

Fläck av stearin och

du det rätt är det snyggt under lång

använder du vatten med ett neutralt

tuggummi.

tid. Som alltid är det bästa – också

rengöringsmedel (ph 6–8). Hand-

Tas bort genom att man

om golv – att tänka efter före. En rejäl

diskmedel fungerar bra. Parkettgolv

skrapar försiktigt efter

matta innanför ytterdörren gör att du

rengörs med en lätt fuktad trasa.

att det torkat ordentligt.

stoppar smutsen redan i entrén.

och lacknafta.

Fläck av blod. Tas bort med kallt vatten.

Ju mer av fint grus och sandkorn

Tänk på att inte använda hett vatten och starka alkaliska rengöringsmedel

som du slipper att få in i lägenheten,

eller starka lösningsmedel. De kan

desto mindre är risken för att golven

skada golven.

Fläck av rost, exkremen-

repas och skadas. Se också till att sätta

ter, kräkningar och urin.

möbeltassar under stolar, bord och för-

hett vatten samt starka lösningsmedel

Tas bort med 12-procentig

varningsskåp. Då undviker du skador,

som t ex aceton, thinner och triklorety-

ättiksprit.

friktionsmärken och missfärgning.

len. Också starka, alkaliska rengörings-

Tunga möbler, spisar, kylskåp och

medel (ph över 9 i brukslösning), lack

diskmaskiner är annat du måste flytta

och starka syror går hårt åt den här

med stor försiktighet för att inte repa

typen av golv.

och skada golvet. Även om en rejäl matta innanför ytterdörren stoppar en hel del behöver

12

Linoleum mår inte bra av mycket och

Skulle du få fläckar på golvet så se till att få bort dem innan de torkat och skölj sedan snabbt med rent vatten.


Egna arbeten i din bostad Om du vill utföra egna arbeten i lägenheten måste du få vårt godkännande först. Några tumregler är dock bra att veta innan. Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört och i ljusa kulörer som passar den stora massan. Ett bra tips när det gäller att hålla tapeter fräscha är att använda gavel på din säng mot väggen. Sänggaveln skyddar mot fläckar som annars lätt uppstår på tapeten, fläckar som du i värsta fall kan bli debiterad för. Dubbelhäftande kabellister skadar också tapeten när de tas bort, undvik dem så slipper du tråkiga kostnader vid flytt.

13


Kabel-tv Telia Grundutbud utan digitalbox: SVT1, SVT2, TV3, TV4, SVT24, Kanal 5, TV6, TV4 Sport, MTV, TV10, Barnkanalen/Kunskapskanalen, Eurosport, Discovery, TV8, Kanal 9, TV4+ och 24NT. Önskar du beställa fler kanaler via Telia Digital-TV (med digitalbox) kontakta 020-755 766.

14


Egna anteckningar

15


www.anfang.se

H yr e s r ä t t - e n sve n sk rät t igh e t EN HÄRLIG SKOGSPROMENAD med gummistövlar på fötterna och svampkorg i handen – i Sverige kan vi njuta av många rättigheter som bygger på traditioner med rötter långt tillbaka i tiden. Rättigheter som många av oss tar för givna men som är sällsynta på andra håll i världen. Att fritt kunna ströva i skog och mark är en av dem. Att hyra vår bostad utan att behöva betala stora pengar i insats är en annan. Vi är vana att kunna flytta hemifrån tidigare än i många andra länder och ofta är hyresrätten en förutsättning för dig som vill studera eller känner behovet av att få stå på egna ben. När du varken vet resans mål eller vilka stationer som kommer att passeras på vägen är det skönt med ett boende där det mesta ingår. Som dessutom erbjuder full reparationsservice och där du slipper sitta fast i långa avtal eller styras av bostadsprisernas upp- och nedgångar. Att hyra är alltid rätt.

Värt varenda krona ”Jag tycker att man har ett gemensamt ansvar med hyresvärden och sina grannar. Både att hålla sin lägenhet i skick och att se vilka möjligheter som finns för att själv skapa trivsel. Många undrar hur jag kan lägga tid och pengar på ett boende jag inte äger. Men jag har hyrt samma lägenhet i 11 år och då växer engagemanget. Ett boende man trivs med är värt varenda krona.” Torbjörn Nilsson, 3 RoK i Klockaretorpet

www.hnab.se

www.lundbergs.se

www.stahl.se

V%c3%a4lkommen bostad link 131014 webb  

http://www.stahl.se/download/18.2b8583601417e4e5a371eef/1382002642070/V%C3%A4lkommen+bostad+Link+131014+webb.pdf

V%c3%a4lkommen bostad link 131014 webb  

http://www.stahl.se/download/18.2b8583601417e4e5a371eef/1382002642070/V%C3%A4lkommen+bostad+Link+131014+webb.pdf

Advertisement