Page 1

. e g a St hĂŠtazine mag vanUsva.

g

n o o t f

l

i c

f

r

a

k n

s k

f d e

u t

u i

l n

s

i t m

g

a

n g

f e s t h o l

l

a

i v

a

l

n d e r


-EDITORIAL Beste lezer,

Dear reader,

Ik heb niet zo lang geleden luidsprekers gekocht. Voor mijn iPod. Op die manier kan ik naar mijn favoriete muziek luisteren als ik thuis aan het werk ben. Ik heb ook een radio, maar het lukt me absoluut niet de radio aan te hebben zonder dat het op mijn zenuwen werkt. Al dat gebabbel, die reclames en de comedyshows die ik nooit, echt nooit, grappig vind. Mijn relatie met de radio werd nog slechter toen ik een artikel voor mijn studie moest lezen, waarin uitgelegd wordt dat er een strategie bestaat welke nummers een zender op een dag moet draaien en geloof me, dat zijn er niet zoveel als je denkt.

Not so long ago I bought speakers for my place. They’re for my iPod. This way I can always listen to my favourite music while I am working from home. I also have a radio, but I always fail to leave it on because what comes out annoys me so quickly. All the chatting, the ads and the comedy shows that I have never - really never - thought of as funny. My relationship with the radio got worse when I had to read an article for my study. In the article the author explains that there is a certain strategy about which songs a radio station has to play during a day and believe me, there aren’t as many songs as you might think.

Het artikel heeft gelijk: Als je de radio aandoet, dan zingt eigenlijk altijd Brian Adams (‘’I got my first real six-string, bought it at the five-and-dime’’). Zo niet, dan zingt Adele of Coldplay. Of Madonna.

And he is probably right: If you turn on the radio, then it is always Brian Adams who sings, ‘’I got my first real six-string, bought it at the five-and-dime’’. If not, Adele or Coldplay sings. Or Madonna.

Hoewel radio’s zeggen dat ze regelmatig hun luisteraars vragen wat ze op de radio willen horen, lijkt het alsof er nooit een nieuwe draai aan gegeven wordt, tenzij je voor een echt alternatieve zender kiest. Er zijn radiozenders die maar 300 titels per

Although radio stations claim that they regularly ask their listeners what they want to hear on the radio, it seems that the songs never really change , unless you choose for a really alternative station. There are radio stations that only play 300 songs in a week. If you compare it with the 20 million songs that you can

week afspelen. Als je dat vergelijkt met de 20 miljoen nummers die vandaag op iTunes te downloaden zijn, krijg je via de radio maar een heel klein fragment van de muziekwereld mee.

download today on iTunes, you get a really small fragment of the music world. Whoever has gotten the impression that radio stations are always playing the same songs is right in this sense.

Wie de indruk heeft dat de radiozenders altijd dezelfde nummers spelen, heeft dus gelijk. En de reden daarvoor is niet dat een radio-DJ muziek draait die hij leuk vindt, maar dat een softwareprogramma met de naam MusicMaster, de door jou gekozen titels in een mooie volgorde zet.

The reason for this is not dependent on what kind of music the radio DJ likes and then plays; a software program with the name Music Master chooses the songs for you and brings them into a lucrative order.

Op de radio wordt muziek gespeeld voor mensen die geen grote interesse in muziek hebben. Muziekliefhebbers die het bijzondere, het andere, het complexe zoeken… voor hen is deze software een nachtmerrie. En de schuld ligt bij het grote geld. Want de Buma/Stemra zorgt ervoor dat elke keer dat een nummer van een artiest gespeeld wordt, de artiest daarvoor auteursrecht betaald krijgt. De best verdienende muzikant is daardoor waarschijnlijk George Michael, die elk jaar door het auteursrecht aan ‘’Last Christmas’’ zoveel verdient dat hij makkelijk nog een villa kan kopen…of auto of jacht…

On the radio there’s music for people who don’t really care about music. Music lovers, who look for the special, the different, the complex... for them this software is a nightmare.And who’s to blame? The money. Because the Buma/Stemra (in NL) takes care that every time the song of an artist gets airplay, the artist will receive cash under the copyright law. The best earning artist is therefore probably George Michael, who earns so much money every year for the copyright of ‘’Last Christmas’’ that he can easily afford another villa…or car or yacht…

Enjoy this issue! Veel leesplezier toegewenst!

Anna-Maria Koy Marketing coördinator Offline Dagelijks Bestuur 2012-2013

P.S. Op onze cover staat deze keer het nieuwe bestuur van Stichting Wereld Pers Foto Groningen, tevens bewoners van het Usva-pand. Zij organiseren dit jaar het Clear Photo Festival met de World Press Photo tentoonstelling, dus houd hun website in de gaten voor meer informatie!

Anna-Maria Koy Marketing Coordinator Offline Daily Board 2012-2013 P. S. On our cover poses this time the new Daily Board of the World Press Photo foundation Groningen, by the way residents of the Usva-building. They organize this year the Clear Photo Festival with the World Press Photo exhibition, so check out their website for more information!

ANNAMARIA


-COLUMN -

ROSA . e g Sta -COLOFON -

hét e magazin vanUsva.

Jaargang 1, nummer 3, maart - april 2013

VO R M J E EIG EN I DENTITEIT I N EEN PA AR EENVOU DIG E STAPPEN Op dit moment ben ik bezig met een onderzoek naar het karakter Richard de Derde van Engeland in het stuk The Tragedy of Richard the Third van William Shakespeare. De Richard in dit stuk is een nare, lelijke en wrede man. In het begin van het

Hoofdredactie Anna-Maria Koy

stuk zegt hij dat hij zo lelijk is dat niemand hem zal liefhebben, en dat hij daarom zijn vreugde zal halen uit het dwarszitten van andere mensen. Hij is opzettelijk een slechterik. Nu heeft Richard de Derde echt bestaan en viel het reuze mee

Grafisch ontwerp Jean–Maxim van Dijk www.jmxcorp.net

met hoe gemeen hij was – er zijn weliswaar wat twijfelachtige verdwijningen van een paar neefjes die toevallig ook troonopvolgers waren – en zó lelijk was hij nou ook weer niet. Maargoed, we hebben het hier over een karakter en niet de

Foto cover Anna-Maria Koy.

persoon zelf. Volgens Stephen Greenblatt, een Amerikaanse theoreticus en grondlegger van het New Historicism, vonden mensen het in de tijd van Shakespeare steeds belangrijker hoe

Het bestuur 2013 van Stichting Wereld Pers Foto.

ze overkwamen op andere mensen. Iedereen moest zijn eigen

www.stichtingclear.nl

identiteit vormgeven. Dit verschijnsel heet Self-Fashioning. In de literatuur gebeurde dit ook. Een auteur vormde een karakter

Eindredactie Toos Vos en Anouk Overbeek

door hem bijvoorbeeld bepaalde uitspraken te laten doen en handelingen te laten verrichten. Op die manier vormt het karakter zichzelf in het stuk. Volgens Greenblatt was SelfFashioning van een karakter een directe weerspiegeling van

Met bijdrages van

Self-Fashioning van de auteur. Het meest interessante aan het stuk over Richard de Derde

Carlijn van Munster, Rianne Muhlenbaumer,

is dat Richard is misschien wel dat deze Richard weliswaar

Rosa Veldman, Birthe Kuiper, Jurjen Heida,

heel slecht was, maar ook lugubere, zwarte humor had. Hij zit

Frank den Hollander

bijvoorbeeld achter Lady Anne, de weduwe van prins Edward aan, terwijl Richard hem zelf vermoord heeft en hij krijgt haar nog ook!

Foto’s Ivo van Linschoten op blz. 6, Elsemiek Hes op blz. 8, Anna-Maria Koy op blz. 12

Dus wat zegt dit over onze Shakespeare? Dat hij de slechte daden (die toen nog bekend stonden als feiten) van Koning Richard de Derde misschien wel afkeurde, maar stiekem ook wel bewondering had voor de doortastendheid van deze

www.usva.nl facebook.com/Cultureelstudentencentrumusva twitter.com/usva_cultuur

persoon? Was dit toneelstuk voor William een uitlaatklap van zijn donkere kant? Of wist hij dat zijn publiek wel kon genieten van goeie slechterik?


-ARTIKEL -

USVA MAAKT 13, 14 EN 15 MAART RUIM BAAN VOOR HET FLICKS INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL. JAARLIJKS WERKEN USVA EN ERASMUS STUDENT NETWORK (ESN) GRONINGEN SAMEN OM DIT KORTEFILMFESTIVAL OP POTEN TE ZETTEN. HET FESTIVAL VORMT EEN PLATFORM VOOR HET WERK VAN EINDEJAARS FILMSTUDENTEN VAN OVER DE HELE WERELD. AFGELOPEN HALFJAAR ZIJN ER ZOVEEL MOGELIJK FILMSCHOLEN AANGESCHREVEN IN ONDER ANDERE TAIWAN, SPANJE EN BRAZILIË EN DIT HEEFT GERESULTEERD IN MAARLIEFST 70 INZENDINGEN UIT ALLERLEI LANDEN. DE ORGANISATIE ACHTER FLICKS HEEFT VERVOLGENS AVONDEN LANG BESTEED AAN HET SCHEIDEN VAN HET KAF VAN HET KOREN EN DIT HEEFT EEN SELECTIE VAN 27 PARELTJES HEEFT OPGELEVERD. DOOR CARLIJN VAN MUNSTER

FLICKS FILM FESTIVAL Met alweer de vierde editie is het Flicks Filmfestival niet alleen ouder, maar ook wijzer geworden. Zo is er dit jaar meer aandacht besteed aan duurzaamheid: de winnaar van het festival krijgt niet alleen een bokaal, maar ook prestige en aandacht in de media, wat voor een stimulans kan zorgen in de carrière van een beginnende filmmaker. De slogan voor dit jaar luidt ‘size doesn’t matter’, waarmee Flicks aan haar publiek belooft dat korte films zeker niet minder leuk hoeven te zijn dan lange films. Wat kan je verwachten van Flicks? Drie avonden propvol boeiende, spannende, mooie en gekke films. Verwacht korte films, iets langere films, documentaires en animaties. De films verschillen onderling, zowel in de manier waarop ze gemaakt zijn als qua thema. Het filmfestival geeft je de kans de verschillen maar ook de overeenkomsten van jouw wereldbeeld met het wereldbeeld van bijvoorbeeld een student uit Brazilië te vergelijken. Een tipje van de sluier: waar de ene film je de uitvinding van de spijkerbroek laat zien, neemt de andere film je mee naar een zombie-musical op een begraafplaats. Om te voorkomen dat je stramme benen krijgt van de lange zit die onvermijdelijk is bij het film kijken, wordt er voor de nodige randprogrammering gezorgd. Voor dag één kan je rekenen op een spraakmakende lezing en een singersongwriter. Op dag twee wordt er een jazzband verzorgd en op dag drie is uiteraard de uitreiking van zowel de jury- als de publieksprijs voor de beste filmmaker. Genoeg afwisseling dus! Nadenkend de zaal uit Wat je verder nog moet weten... Maar... wat is er nou zou leuk aan een korte film? Waarom zou je naar tien korte films gaan, terwijl je ook gewoon een lange kunt zien? Juist: omdat je zoveel meer ziet in een veel korte tijd, is een korte film de moeite waard! Net zoals bij een film van ‘gewoon’ formaat, heeft een korte film een begin, een middenstuk en een eind. De verhaallijn is, juist omdat de film zo kort is, vaak misschien nog wel spitsvondiger en creatiever dan bij een ‘gewone’ film. Je zult verrast zijn hoe ook korte verhaallijnen je zo aan het denken kunnen zetten.

Je kunt Flicks liken op Facebook om meer te horen over de exacte invulling van de dagen of om jezelf alvast klaar te stomen met wat opwarmende voorfilmpjes. De kaartverkoop start 1 maart, kaartjes kan je online op www.usva.nl bestellen en kosten vier euro voor studenten en vijf euro voor niet-studenten. Tot slot de standaard maar niet overbodige raadgeving: wees er snel bij, want vorig jaar was het volledig uitverkocht!


NOOTUITGANG EN HET SUCCES VAN MARTYN ELL


-INTERVIEW -

OP 25 APRIL IS HET ZOVER, DE 10E EDITIE VAN NOOTUITGANG IN GRONINGEN WORDT EEN FEIT! NOOTUITGANG IS EEN INTIEME SINGER-SONGWRITERCONTEST VOOR STUDENTEN UIT HET HOGE NOORDEN, WAARBIJ ALLES DRAAIT OM ZANG- EN PERFORMANCETALENTEN. BEN JIJ GEZEGEND MET EEN GOUDEN KEEL, EEN STER IN HET SCHRIJVEN VAN NUMMERS EN WIL JE DIT ALLES DELEN MET DE REST VAN GRONINGEN? DOE DAN MEE EN STUUR EEN DEMO IN! DE VAKJURY ZAL DE MEEST TALENTVOLLE KANDIDATEN HIERUIT SELECTEREN EN UITNODIGEN VOOR EEN LIVE-PERFORMANCE TIJDENS NOOTUITGANG 2013 IN USVA. OOK DIT JAAR WORDT ER WEER GESTREDEN OM DE FELBEGEERDE JURYPRIJS EN DE PUBLIEKSPRIJS. EEN TIPJE VAN DE SLUIER: DE JURYPRIJS ZAL DIT JAAR BESTAAN UIT EEN OPNAME VOOR DE CD FIFTEEN MINUTES (GEPRODUCEERD DOOR CLAY RECORDS) ÉN EEN LIVEOPTREDEN OP ÉÉN VAN DE VELE PODIA IN GRONINGEN. IVO VAN LINSCHOTEN, BETER BEKEND ALS MARTYN ELL, WAS ÉÉN VAN DE POPULAIRE KANDIDATEN VAN VORIG JAAR. LEES IN ONDERSTAAND INTERVIEW HOE NOOTUITGANG HEM GEHOLPEN HEEFT IN ZIJN CARRIÈRE ALS MUZIKANT. DOOR RIANNE MUHLENBAUMER EN BIRTHE KUIPER

Hoe zou jij Nootuitgang omschrijven? Nootuitgang is een goede plek voor net beginnende singersongwriters die studeren in Groningen. De meeste mensen die net zijn begonnen, zijn nog niet zo ervaren, waardoor het regelen van optredens moeilijk kan zijn. Nootuitgang is toegankelijk, redelijk bekend onder studerend Groningen en maakt het mogelijk je te laten horen voor een groter publiek. Hoe is je eerste zelfgeschreven nummer ontstaan? Waarom besloot je aan Nootuitgang mee te doen? Ik deed mee omdat ik erg nieuwsgierig was naar wat mensen van mijn eerste twee zelfgeschreven nummers zouden vinden. Ik was net een maand gaan schrijven onder de naam Martyn Ell en wilde deze onder de aandacht brengen. Hoe heb je Nootuitgang ervaren? Het was een hele vette avond! Iedere deelnemer had veel vrienden meegenomen waardoor het theater tot aan de nok toe gevuld was. Dit geeft je als performer de juiste boost om te knallen! Heeft Nootuitgang iets voor je muziekcarrière betekend? Nootuitgang heeft mij zeker wel geholpen. Na mijn performance tijdens Nootuitgang werd ik gevraagd voor twee optredens (georganiseerd door Solidaritas) waaronder één op Noorderzon. Een mooie ervaring dus! Hoe zou jij jezelf als artiest omschrijven? Ik maak moderne folk met hier en daar een poppy randje. Ik schrijf liedjes over de raarste dingen die ik meemaak. Er zit veel humor in met af en toe een gemene snaar. Mijn stemgeluid is niet echt doorsnee en mijn nummers hebben onverwachte wendingen.

Ik was 14 en speelde in een punkrockbandje. Het liedje ging over het feit dat ik dacht dat ik nooit ver ging komen met de muziek (haha). En nu word ik gewoon gedraaid op Radio 2! Hoe kom je tot inspiratie voor het schrijven van nummers? Qua onderwerp voor een tekst is het nooit moeilijk. Mijn leven is raar genoeg om over te schrijven. Qua muziek komt mijn inspiratie altijd als een soort honger: als ik vette dingen heb bedacht, wacht ik gewoon een tijdje tot ik weer inspiratie heb. Zijn er singer-songwriters die een voorbeeld voor je zijn? Jazeker, ik vind Mark Knopfler en John Mayer hele goede singer-songwriters. Ook luister ik wel naar Ed Sheeran en Ben Howard. Wat zijn je ambities voor de toekomst? Eigenlijk wil ik doorbreken met mijn muziek om mee te doen aan Wie Is de Mol (haha). Nee, ik zou het heel vet vinden als ik binnen twee jaar voor een uitverkocht Melkweg mag spelen. Nog een kleine tip: binnenkort komt mijn eerste EP uit! Kijk voor meer informatie over Nootuitgang 2013 en de inschrijfvoorwaarden op www.usva.nl/nootuitgang en geef je voor 24 maart op via nootuitgang2013@gmail.com!


-ARTIKEL -

WIE BIJ HET WOORD ‘DISPUUT’ DENKT AAN HET CORPS, HEEFT SOMS GELIJK, MAAR WAT LITERAIR DISPUUT FLANOR BETREFT NIET. FLANOR IS EEN ONAFHANKELIJKE LITERAIRE STUDENTENVERENIGING MET STUDENTEN UIT ALLE RICHTINGEN, WAARBINNEN ‘DISPUUT’ STAAT VOOR DISCUSSIE, DINSDAGAVOND EN DOORZAKKEN NA AFLOOP VAN EEN LEESGROEPAVOND. DOOR JURJEN HEIDA

Leesgroepen Flanor-leden verenigen zich in leesgroepen. Iedere leesgroep heeft een eigen specialiteit. Zo leest Canon bijvoorbeeld Nederlandse literatuur en buigt Oblomov zich over de Russische Groten, maar er is ook ruimte voor het lezen van graphic novels, poëzie en jeugdliteratuur. Ongeveer eens in de maand komen de leden van een leesgroep bijeen om onder het genot van een glas wijn of een maaltijd een boek te bespreken. Een nieuwe leesgroep kan op ieder moment opgericht worden. Activiteiten Flanor organiseert voor leden en ander publiek regelmatig interessante lezingen. De afgelopen jaren waren onder anderen Thomas Rosenboom, Joost Zwagerman, Jan Terlouw, Charlotte Mutsaers, Ronald Giphart, Rutger Kopland, Ellen Deckwitz, Spinvis en Arjen Lubach te gast om hun verhaal te doen. Lezingencyclus: De Grote Drie In maart en april is er een nieuwe lezingencyclus met als thema de Grote Drie. Drie deskundigen zullen een lezing geven over Willem Frederik Hermans, Gerard Reve en Harry Mulisch.

Nop Maas is de schrijver van de driedelige biografie van Gerard Reve. Vorig jaar kwam het laatste deel uit: Kroniek van een schuldig leven (De late jaren 1975-2006). Hij zal spreken over het leven van Gerard Reve op dinsdag 26 maart in het Usva-theater. De cyclus wordt afgesloten met een lezing over Harry Mulisch door Marita Mathijsen. Zij is auteur van Twee Vrouwen En Meer (Over Het Werk Van Harry Mulisch). De lezing is op dinsdag 16 april in café De Wolthoorn. Verhalenwedstrijd Ook dit jaar organiseert de UK de Verhalenwedstrijd. Na het succes van vorig jaar kon dat ook niet anders. Flanor organiseert in samenwerking met de UK en Uitgeverij Passage een feestelijke avond waarbij de bundel met de tien beste verhalen gepresenteerd zal worden. Er zullen optredens plaatsvinden van onder andere Lupko Ellen en Pauline Sparreboom. De Bundelpresentatie van de UK verhalenwedstrijd is op 5 maart in het Usva-theater. Gedichtenwedstrijd

De eerste lezing gaat over Willem Frederik Hermans en zal worden gegeven door Wilbert Smulders. Wilbert Smulders is universitair docent aan de Universiteit Utrecht en is lid van de Wetenschappelijke Raad van Advies van het Willem Frederik Hermans Instituut. Hij publiceerde meerdere essays over het werk van Willem Frederik Hermans. De lezing vindt op maandag 18 maart plaats in café De Wolthoorn.

Dinsdag 5 maart Maandag 18 maart Dinsdag 26 maart Dinsdag 16 april

20:30 20:30 20:30 20:30

Vorig jaar organiseerde Flanor samen met Usva voor het eerst een poëziewedstrijd voor studenten. Ook dit jaar zal er weer een poëziewedstrijd gehouden worden. Lid worden of meer informatie over de lezingen? Ga naar www.flanor.nl

Bundelpresentatie UK Lezing over W.F. Hermans Lezing over Gerard Reve Lezing over Harry Mulisch

Usva-theater De Wolthoorn Usva-theater De Wolthoorn

Gratis € 5 / € 4 studenten € 5 / € 4 studenten € 5 / € 4 studenten

Wat: Stukafest Wanneer: 28 februari Waar: studentenkamers in Groningen Prijs: één ronde €4,50, drie rondes €11,-, drie rondes + Stukafeest €14,-


-ARTIKEL -

GUTS C E L E B R AT I N G 4 5 Y E A R S O F E N G L I S H S T U D E N T T H E AT R E

DOOR ELSEMIEK HES In the mostly Dutch-oriented student theatre landscape, there is one group that focuses on English: the Groningen University Theatre Society (GUTS). They started in 1968 as the E.S.C. Drama Society, performing L. Cooper’s Everything in the Garden. Ever since they have performed plays for students of English, international students and anyone else with an interest in English-language theatre. GUTS has performed theatre staples such as The Importance of Being Earnest and Equus, but has also done plenty of lesser-known works. Even self-written material such as the 2000 play The Son of the Morning and the upcoming Pop Turd (to be performed this year) have been put on stage. More recently, this “merry bunch of students”, as they call themselves on their website, have performed The Picture of Dorian Gray, Alice in Wonderland and Vernon God Little. 2013 is a big year for GUTS, as it is their 45th year in existence. On March 9, this joyous occasion will be celebrated with two performances of Fat Pig. It was written by Neil LaBute, is directed by Janene van Loon and stars Elsemiek Hes, Logan van Steenderen, Eric Kortenschijl and Britt Trofe. Fat Pig tells the story of Helen, a very ‘plus-size’ librarian who meets office worker Tom in a cafeteria. The two hit it off immediately and start dating. Tom, however, now has to conquer his own fears as well as withstand the criticisms of his best friend Carter and his ex Jeannie, neither of whom approve of his relationship with this ‘fat sow’. Fat Pig is a darkly comic play that confronts the audience with their own opinions and prejudices about dating the big-boned. What: Fat Pig In between the performances of Fat Pig, a lustrum drinks event will be held at the Usva café for GUTSies -the theatre society’s pet name for its members- old and new, for the audience of Fat Pig and everyone else who wants to come and celebrate. Ex-member and current member of Stranger Things Have Happened Cees Krottje will give a speech. In addition, a dive into the archives has come up with some blasts from the past, which will be projected for all to see and reminisce over. Everyone is invited to have a drink and share their story with us on the 9th.

When: March 9th Where: Usva Café and Theatre Price: €5 for students, €7 normal Fat Pig performances at 15:00 and 20:30 Drinks in between performances


Woensdag 9, donderdag 10 en vrijdag 11 januari was het weer tijd voor de 27e editie van Eurosonic, het winterse muziekfestival van Groningen en tevens het grootste showcase festival van Europa. Deze drie dagen stonden er 295 acts verspreid door heel Groningen op allerhande toffe locaties, waaronder Cultureel Studentencentrum Usva.

EUROSONIC NOORDERSLAG

In Usva waren in het theater de bands Eva&Manu, Fenster, Bruce, Honeybird & the Birdies, Honig, Man from the South, Oscar and the Wolf en Snorri Helgason te zien.


-INTERVIEW -

WAT JE MOET WETEN OVER...

VORIG JAAR MOESTEN ZE OM LOGISTIEKE REDENEN EEN KEERTJE OVERSLAAN, MAAR DIT JAAR WORDEN ALLE ZEILEN WEER BIJGEZET OM ER EEN SUCCESVOL FESTIVAL VAN TE MAKEN. STAGE. LAAT ZICH BIJPRATEN DOOR ESTHER SCHOLTES, DE NIEUWE VOORZITTER VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN WERELD PERS FOTO GRONINGEN. DOOR CARLIJN VAN MUNSTER Hoe zit het nou eigenlijk met jullie naam? ‘De stichting is begonnen als Wereld Pers Foto Groningen, maar de organisatie in Amsterdam vond dit uiteindelijk teveel lijken op World Press Photo, de naam van de overkoepelende stichting. Toen is onofficieel besloten de naam Stichting Clear Photo aan te nemen. De verwarring die hieruit is ontstaan, is er mede oorzaak van dat het festival vorig jaar in het water viel. Daarom is er voor dit jaar besloten de stichting vooralsnog Wereld Pers Foto Groningen te noemen, maar het festival zelf de naam Clear Photo Festival te geven.’ Dus even voor de duidelijkheid... ‘Wij heten Wereld Pers Foto Groningen en het festival dat wij organiseren heet Clear Photo Festival.’ En wie zijn ‘wij’? ‘Wij zijn het zeskoppig dagelijks bestuur: ikzelf, Esther Scholtes, ben voorzitter. Cora Ziengs neemt de taak van secretaris op zich, Danielle Hunze is vice-voorzitter, Rik Moors penningmeester, Alyanne Boon neemt de marketing op zich en Ester Slagter neemt de functie educatie voor haar rekening. We worden versterkt door een vers aangesteld Algemeen Bestuur. We komen allemaal uit verschillende richtingen, maar hebben als gemeenschappelijke factor onze interesse in fotografie. We zitten eigenlijk nog niet zo lang als bestuur, maar hebben er nu al heel veel zin in!’ Wat kunnen we van het Clear Photo Festival verwachten? ‘De vorige jaren is der Aa-kerk steeds afgehuurd voor een tentoonstelling van de winnende persfoto’s van dat jaar. Deze foto’s zijn eerst een aantal maanden in Amsterdam geëxposeerd, gaan dan op reis en worden daarna voor het festival naar Groningen gebracht. Het is nog niet zeker of het festival dit jaar ook in der Aa-kerk wordt georganiseerd, de Martini-kerk is op dit moment een tweede optie. Om de tentoonstelling heen organiseren wij activiteiten om bezoekers zoveel mogelijk te betrekken bij fotografie. We zullen bijvoorbeeld lezingen organiseren voor bezoekers, maar misschien ook fotoworkshops of bijvoorbeeld een fotomarathon, waarbij mensen de stad in worden gestuurd en steeds een sms’je krijgen met een nieuwe foto-opdracht.’ Het dagelijks bestuur gaat vanaf volgende week om de tafel om te brainstormen voor de invulling van dit interactieve festival in het begin van aankomende winter. Hou dus je oren en vooral je ogen goed open, want je gaat nog veel horen en zien van het Clear Photo Festival in 2013! Kijk voor meer informatie op: www.stichtingclear.nl


CULTUREEL STUDENTENCENTRUM USVA EN HET NOORD NEDERLANDS TONEEL (NNT) PRESENTEREN DE VOORSTELLING HIT & RUN. In een slipstream van de NNT-voorstelling Misdaad en Straf gaan drie studenten in een snelle, lichtvoetige fastfoodvoorstelling op zoek naar de urgentie van deze klassieker van Fjodor Dostojevski. De voorstelling wordt gemaakt door studenten aan de RUG in regie van Ilmer Rozendaal en speelt in maart en april in studentensteden door het hele land.

Voormalig student Raskolnikov pleegt een moord vanuit de gedachte de wereld te kunnen verbeteren. Zijn geweten speelt echter op en hij raakt verstrikt in een net van zijn eigen gedachten. Bij de ambitieuze Raskolnikov gaan grootheidswaanzin en een minderwaardigheidsgevoel hand in hand, een twintigersdilemma dat ook vandaag de dag speelt.

Noord Nederlands Toneel

Op vertoon van cjp of collegekaart slechts € 11,13!

Misdaad en Straf donderdag 28 februari t/m zaterdag 2 maart, 20.15 uur (try-outs) zondag 3 maart, 16.00 uur (première) dinsdag 5 t/m zaterdag 9 maart, 20.15 uur dinsdag 12 t/m zaterdag 16 maart, 20.15 uur Stadsschouwburg Groningen

 Dostojevski’s klassieker ‘Misdaad en Straf’ toont het schokkende én ontroerende verhaal van Raskolnikov, een gesjeesde student, die een moord pleegt om een daad te stellen tegen het onrecht. Hij denkt daarmee de mensheid te dienen. Hoeveel onrechtvaardigheid kan iemand verdragen zonder in te grijpen? ‘Misdaad en Straf’ is een van de eerste literaire thrillers met een weergaloze plot en een spannende ontknoping.

Mail & Win Wil je eerst het boek nog lezen? Mail je naam en adres voor 10 maart naar info@opsb.groningen.nl en wie weet ontvang jij het boek van ons. We geven twee boeken weg!

Stadsschouwburg Groningen www.ssbg.nl 050 368 0 368


-GASTCOLUMN -

USVA EN IK Ik was net achttien, was mijn hele leven nog nooit in Groningen geweest, maar werd tot mijn grote schrik ingeloot voor de studie Engels, en geplaatst in… Groningen, dus. Met een grote steen in mijn maag zat ik ruim vier uur in de trein, van Middelburg naar Groningen. Rugzak met wat kleren mee, en een slaapzak, want tot op die eerste dag van de KEI-week was het me nog steeds niet gelukt een kamer te vinden. Ik stalde mijn spulletjes in Slaaphuis Druif, een groezelige overnachtingsplek op het hoekje van Munnekeholm en A-Kerkhof, vlakbij waar dus nu Usva zit. Na een avondje KEI was ik al wat minder triest: hé, dat Groningen is nog niet zo’n gekke plek… Die nacht sliep ik amper (naast me lag een zwerver volcontinu te rochelen), maar de volgende dag vond ik via een vriend van mijn KEI-leider zowaar een kamer, aan het Boterdiep. Die avond begaf ik mij dus in een opperbeste stemming met mijn KEI-groepje naar de theateravond in het Lutje. Het Lutje, dat was het zaaltje op de vierde verdieping van Usva, toen nog in de Oude Kijk in ’t Jatstraat, recht tegenover het bestuursgebouw van de RUG. Op dat zoldertje zag ik Komisch Duo Paul & André – en op dat moment wist ik het: dit wilde ik ook. Theatermaken, cabaret liefst, hier, in deze vrolijke en bruisende stad.

Met mijn wetenschappelijke carrière is het nooit echt wat geworden; met die muziek en dat cabaret des te meer. In het tweede jaar van mijn studie Engels (ik stond nog wel ingeschreven maar vertoonde me al niet meer heel vaak op de faculteit) maakten twee studievrienden en ik onder de naam Noord Nederlandse Cliché Fabriek een cabaretprogramma, dat we na een try-out op een borrel van de English Students Club zowaar ook een keer in het Lutje mochten spelen! Gewoon, voor publiek dat we niet eens kenden! We sjouwden de elektrische piano en de geluidsinstallatie vanuit het geleende Renault-4-tje al die trappen op en speelden de sterren van de hemel – we waren daar op zolder immers al een heel eind in de richting ja! De volgende dag stond er een echte recensie in het Nieuwsblad van het Noorden, van ene Jacques J. d’Ancona… Voor zover we zijn onnavolgbaar proza begrepen, vond hij het best aardig. Apetrots waren we. Weer later was ik de helft van een duo, en schreef diezelfde Jacques d’Ancona dat wij beschouwd werden als ‘de nieuwe Paul & André’. Toen was de cirkel helemaal rond. Dankzij het Lutje en dankzij Usva.

FRANK DEN HOLLANDER

-ADVERTENTIE -

Agendgaalerie Usva-

27/02 - 22/03

27/03 16/04 - 10/05

Expositie van werk uit Usva’s Beeldende Cursussen (trimester II) Veiling Studievereniging IK; Veiling van kunstwerken gemaakt door haar leden. “Crossing Paths” expositie van Ashley de Jong-Doucette Opening : 16/04, 20:30 uur Usva-café + Usva-galerie Entree gratis Ashley de Jong-Doucette is een kunstenares uit Canada. In Groningen is ze afgestudeerd aan het Frank Mohr Internationaal Masterprogramma. Nu woont en werkt ze in de stad Groningen. Voor haar tekeningen en schilderijen laat ze zich inspireren door de vele mensen die op straat samenkomen en hun wegen weer scheiden. In haar werk streeft ze er naar om de connectie tussen mensen te weergeven, maar kijkt ze ook naar het individu in de menigte.

Usva-galerie Openingstijden: ma-vr / 09:00-23:00 Entree: gratis


Studenutern Cultu da Agen

4 MAART 21.00u

Cursus Jazz + Jamsessie Usva-theater - Muziek

Gratis

5 MAART 20.15u

Bundelpresentatie verhalenwedstrijd UK ism Flanor Usva-theater - Woord

Gratis

7 MAART 19.30u

Maandelijkse Usva-borrel Usva-café

Gratis

7 MAART 21.00u

Stranger Things Have Happened (STHH) - Comedy Café Usva-theater - Comedy

€ 3,25 ESN / € 6,50 studenten / € 7,50 overig

9 MAART 15:00u / 20.30u

Lustrumvoorstellingen GUTS Usva-theater - Theater

€ 5 studenten en leden / € 7 overig

11 MAART 21.00u

Cursus Jazz + Jamsessie Usva-theater - Muziek

Gratis

12 MAART 20.00u

Usva Muziekquiz Usva-theater - Muziek

€ 4 studenten en leden / € 5 overig

12 MAART 20.00u

Filmavond C.U.T.! Usva Filmzolder - Film

€ 3 studenten en leden / € 5 overig

13-15 MAART 19.30u

Flicks Film Festival Usva-theater - Film

€ 4 studenten en leden / € 5 overig

18 MAART 21.00u

Cursus Jazz + Jamsessie Usva-theater - Muziek

Gratis

21-23 MAART 20.30u

Stranger things have happened(STHH) – Bug Usva-theater - Comedy

€ 6, 50 studenten / € 8,50 overig

22 MAART 20.15u

Maartorkest Grootkoor Orkest G.S.M.G. Bragi De Ark, Groningen - Muziek

€ 8 studenten / € 11,50 overig

25 MAART 21.00u

Cursus Jazz + Jamsessie Usva-theater - Muziek

Gratis

25-27 MAART 19.00u / 20.00u

Expositie Studievereniging IK Usva-galerie - Beeldend

Gratis

26 MAART 20.15u

Lezing Nop Maas over Reve door Literair Dispuut Flanor Usva-theater - Woord

€ 4 studenten / € 5 overig / Flanorleden gratis

26 MAART 20.00u

Usva Filmquiz in ForumImages ForumImages - Film

€ 4 studenten / € 5 overig

4 APRIL 19.30u

Maandelijkse Usva-borrel Usva-café

Gratis

4 APRIL 21.00u

Stranger Things Have Happened (STHH) - Comedy Café Usva-theater - Comedy

€ 3,25 ESN / € 6,50 studenten / € 7,50 overig

8 APRIL 21.00u

Cursus Jazz + Jamsessie Usva-theater - Muziek

Gratis

15 APRIL 21.00u

Cursus Jazz + Jamsessie Usva-theater - Muziek

Gratis

16 APRIL 20.30u

Movie Night EPU Usva Filmzolder - Film

€ 3 studenten en leden / € 4 overig

17 APRIL 9.30u

Kunstencongres Studievereniging IK Divers

www.studieverenigingik.nl

22 APRIL 19.30u

Cursuspresentatie Jazzcombo Usva-theater - Muziek

€ 4,50 studenten / € 5,50 overig

23 APRIL 20.00u

Usva Filmquiz in ForumImages ForumImages Film

€ 4 studenten / € 5 overig

25 APRIL 20.00u

Nootuitgang Usva-theater - Muziek

www.usva.nl/nootuitgang

26 APRIL 20.30u

Ulteam Usva-theater - Theater

€ 6, 50 studenten / € 8,50 overig

Het programma was ten tijde van de persgang van dit magazine nog niet compleet. Bekijk de agenda op usva.nl voor het volledige programma!

Stage. Het magazine van Usva. Maart-April 2013  

Stage. Het magazine van Usva. Januari-Februari 2013. Met oa. GUTS, Nootuitgang, Flicks Festival, Frank den Hollander, Martyn Ell, Literair D...