Page 1


2


INHOUD 1. Over Usva 4 2. Activiteiten 6 - Evenementen

- Lustrum - Subsidies - Cursussen - Theater

3. Organisatie 10 - De staf van Usva

- Adviesgroep - Studentbestuur

4. Studentbestuur 12 - Algemene taken SB lid

- Functie specifieke taken SB lid

5. Persoonlijke ervaring huidig SB 20 - Rebecca // Voorzitter

- Lucia // Penningmeester - Merlinde // Secretaris - Maaike // Marketing en Extern - Margriet // Coรถrdinator Evenementen

6. Sollicitatie 26 7. Belangrijke data 27

3


1. Over usva Een bestuursjaar in het Studentbestuur (SB) van Usva betekent werkervaring opdoen in een professionele organisatie. Usva is het culturele studentencentrum van Groningen. Dat betekent dat we studenten de mogelijkheid bieden om op een laagdrempelige en betaalbare manier kennis te maken met cultuur. Dat kan in de vorm van evenementen, cursussen (i.s.m. de staf, zie hoofdstuk 3.1 Usva en de staf) en theatervoorstellingen van culturele studentenorganisaties. We zijn actief op het gebied van veel verschillende disciplines, van fotografie tot yoga. Jaarlijks hebben we bij Usva zo’n 65 crewleden, 1800 cursisten en 9000 theaterbezoekers!

4


5


2. activiteiten

De missie van Usva is studenten in Groningen stimuleren zich te ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur. Daarom verstrekt Usva subsidies aan culturele studentenorganisaties, organiseren we evenementen, bieden we cursussen aan en geven we studenten de kans om zich in te zetten als crewmembers in commissies en teams.

2.1 Evenementen

Het hele jaar door organiseert het Studentbestuur van Usva evenementen. Dit is de hoofdtaak van het SB. Vaak wordt dit gedaan in samenwerking met enthousiaste commissieleden, maar we werken ook regelmatig samen met andere (culturele) partijen. Afgelopen jaar hebben we onderstaande evenementen samen met onze commissies georganiseerd:

Flicks International Student Short Film Festival

Flicks is een driedaags filmfestival waar korte films gemaakt door studenten, worden vertoond. Van over de hele wereld worden er films ingezonden door studenten. Dit jaar waren dit ruim 500 films uit 30 verschillende landen. De commissie bepaalt welke films genomineerd zijn en op het festival vertoond worden. De getoonde films worden beoordeeld door een professionele jury!

Singer-songwritercontest Nootuitgang

Nootuitgang is een jaarlijkse wedstrijd tussen jonge singer-songwriters. Op dit evenement mogen vijf acts twee nummers spelen, waarna zowel een vakkundige jury als het publiek een winnaar mag kiezen. De winnaar wint opnametijd in een studio, en keert vaak terug naar Usva voor optredens.

Usva at the Park

Usva at the Park is een ĂŠĂŠndaags openbaar festival in het Noorderplantsoen waar de Usva at the Parkcommissie vanaf januari naar toe werkt. Het festival heeft een gevarieerd programma met muziek en ontspanning, waar een breed publiek op af komt.

6


O-Swap Kledingruil

De O-Swap Kledingruil wordt twee keer per jaar georganiseerd: een wintereditie in december en een zomereditie in mei of juni. De O-Swap trekt iedere editie ongeveer 150 mensen aan die meedoen aan de kledingruil. Naast het organiseren van de kledingruil benadert de commissie externe partijen voor catering en bijpassende activiteiten. Alle kleding die overblijft gaat naar een goed doel zoals het Rode Kruis of het Leger des Heils.

Usva Quiz Night

Afgelopen jaar heeft de commissie maandelijks de Usva Quiz Night georganiseerd. Elke maand konden we rekenen op het maximale aantal van zo’n vijfenzestig deelnemers. Onder begeleiding van een live band stellen de presentatoren culturele vragen met de thema’s muziek, film, kunst, literatuur en theater.

Jamsessie

Onder leiding van een enthousiaste commissie met veel muzikale ervaring kunnen studenten samen muziek maken in het theater. De commissie bouwt tevens een repetoire op dat ze tijdens de avonden kunnen laten horen. Studenten kunnen meespelen, of gewoon lekker luisteren.

Film Night

Sinds vorig jaar wordt er elke maand een film night georganiseerd in het theater. Onder het genot van (vaak) zelfgemaakte hapjes kunnen de crew en andere studenten genieten van de mooiste films. Soms wordt de avond omlijst met een spreker.

KEI-week

Usva organiseert tijdens de KEI-week een uitgebreid cultureel programma in samenwerking met het KEI-bestuur. Ook slapen er tijdens de Sleep-In ongeveer tachtig KEI-lopers in ons pand! Usva is elk jaar vertegenwoordigd op de informatiemarkt voor studenten, KEI to your future en op andere programma onderdelen tijdens de KEI-week. Verder organiseer je als Studentbestuur met de KEI commissie evenementen in het Usva pand en erbuiten om studenten kennis te laten maken met Usva en de culturele (studenten)organisaties in Groningen.

7


2.2. Lustrum

Usva is opgericht in 1969, dus dat betekent dat we in 2019 ons 10e lustrum vieren! Gedurende het gehele jaar 2019 zullen er verscheidene evenementen worden georganiseerd omtrent dit lustrum. Het Studentbestuur zal hier een grote rol in spelen. Zowel in de invulling en in de uitvoering van de activiteiten.

2.2. Subsidies

Usva verleent subsidies aan culturele studenteninitiatieven en studentenorganisaties. Studenten kunnen subsidie aanvragen voor projecten, bijvoorbeeld voorstellingen, festivals of concerten, of ze kunnen facilitaire subsidie aanvragen om gebruik te maken van verschillende ruimtes in ons pand. Culturele studentenorganisaties, zoals koren en theatergezelschappen, kunnen organisatiesubsidie aanvragen. Als Studentbestuur beslis je welke groepen en initiatieven subsidie toegekend krijgen. Ook help je de studenten bij het aanvragen van subsidies. Hierdoor sta je in contact met verschillende externe partijen en krijg je inzicht in de organisatie van andere culturele instellingen.

2.3 Cursussen

De staf van Usva organiseert de cursussen van Usva. Als Studentbestuur geef je advies en praat je mee over het cursusaanbod en over eventuele nieuwe cursussen. Ook loopt de promotie van de cursussen via het Studentbestuur en wordt het SB betrokken bij de werving van nieuwe freelance docenten. Ieder jaar bieden we ongeveer 50 cursussen aan in allerlei disciplines, die gegeven worden door professionele (freelance) docenten. Bij Usva werken we meestal met kleine groepen cursisten, zodat er veel persoonlijke interactie is. Bij sommige cursussen wordt toegewerkt naar een cursuspresentatie aan het einde van de cursus.

2.4 Theater

Usva beschikt over haar eigen theater in het pand waar verschillende activiteiten worden georganiseerd: • Eigen evenementen (zie 2.1) • Voorstellingen van culturele studentenorganisaties (2.2) • Cursuspresentaties (2.3) • Programmering van professionele partners • Andere verhuuractiviteiten

8


Als Studentbestuur beslis je over je eigen evenementen, dit betekent bestaande evenementen doorzetten, maar ook nieuwe verzinnen! Voor de meeste evenementen wordt een commissie geworven of wordt er samengewerkt met een externe partij, maar sommige evenementen organiseert het Studentbestuur alleen. Als Studentbestuur mag je al je creativiteit loslaten op het verzinnen en uitvoeren van evenementen!

9


3. organisatie Het Studentbestuur runt Usva samen met de staf. Het Studentbestuur en de staf hebben allebei een kantoor in het pand van Usva. het SB en de staf delen daarnaast een begroting, die wordt opgesteld door het hoofd van Usva en de penningmeester van het Studentbestuur.

3.1 Directie en staf

Usva is een afdeling van het Bureau van de Rijksuniversiteit Groningen. Het Studentbestuur en de staf werken nauw samen, de staf faciliteert en ondersteunt Usva en zorgt voor continuïteit en stabiliteit van de bedrijfsvoering. De staf is verantwoordelijk voor het pand, het personeel, het cursusbeleid en de financiële administratie. Hierdoor werk je bij alles wat je voor Usva doet samen met de staf, waarbij je professioneel advies krijgt. De staf bestaat uit vijf vaste medewerkers: Het hoofd (Delinah Halvorson-Molen), een administratief medewerker (Kees Sikkema), de cursuscoördinator (Zwaantje Wieling), de theaterprogrammeur (Bram Douwes) en de pand- en horecabeheerder (Peter Schuilenberg). De grootste verantwoordelijkheid van het Studentbestuur is het bedenken en organiseren van nieuwe en bestaande evenementen. Daarnaast voert het SB de marketing en promotie uit van de cursussen, evenementen en naamsbekendheid van Usva. Ook bepalen de bestuursleden aan wie subsidies worden verleend.

3.2 Adviesgroep

De Adviesgroep van Usva bestaat uit leden van het vorige Studentbestuur en professionals die werkzaam zijn in het culturele veld van Groningen. De studentleden zullen het SB in het begin van het bestuursjaar begeleiden en zullen de rest van het jaar beschikbaar zijn voor advies. De voorzitter van het SB heeft contact met de professionals voor advies en om tot samenwerkingen te komen.

10


3.3 Studentbestuur

Het Studentbestuur bestaat uit vijf studentleden die zich een jaar lang fulltime inzetten voor Usva. Het SB maakt en voert haar eigen deel van het beleid voor Usva. Daarnaast heeft ieder bestuurslid zijn of haar eigen verantwoordelijkheden. De dagelijkse samenwerking tussen bestuursleden is van belang voor het efficiÍnt uitvoeren van taken. Grote beslissingen worden samen genomen in de wekelijkse SB-vergadering. Op de volgende pagina’s worden algemene taken per SB lid en functie specifieke taken toegelicht.

11


4. Studentbestuur De functies binnen het Studentbestuur van volgend jaar zullen zijn: • Voorzitter • Penningmeester • Secretaris • Marketing en Communicatie • Coördinator Evenementen

12


Algemene taken SB-lid • Ontwikkelen, organiseren, ondersteunen en evalueren van evenementen en projecten • Commissies begeleiden • Schrijven van een jaarplan • Bijwonen van de wekelijkse SB-vergadering • Bijwonen van de tweewekelijkse staf overleggen • Contact onderhouden met de crewmembers van Usva • Het representeren van Usva naar buiten toe • Het bijwonen van informatiemarkten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool • Contact onderhouden met de culturele sector in Groningen • Deelnemen aan activiteiten binnen en buiten Usva, zoals voorstellingen, cursussen en activiteiten • Bezoeken van borrels van externe organisaties (netwerkborrels, constitutieborrels) • Waarnemen van taken van collega SB-ers in geval van een onevenwichtige werkbelasting • Schrijven van een afrondend jaarverslag

13


Voorzitter • Voorbereiden en voorzitten van vergaderingen van het Studentbestuur • Bewaken van de voortgang van Studentbestuur • Fungeren als woordvoerder van het Studentbestuur • Coördinatie van jaarplan en jaarverslag SB en nastreven meerjarenbeleidsplan • Contact onderhouden met externe culturele organisaties samen met Marketing en Communicatie • Wekelijks overleg met hoofd staf • Netwerkborrels organiseren i.s.m. theaterprogrammeur • Contact met Adviesgroep en Comité van Aanbeveling • Opstellen en uitvoeren acquisitiebeleid samen met penningmeester • Eventueel coördinatie van een commissie

14


Penningmeester • Begroting opstellen en bewaken (samen met het hoofd) • Actieve promotie subsidiemogelijkheden • Subsidieaanvragen beoordelen en afhandelen • Aanspreekpunt zijn voor subsidieaanvragers • Monitoren subsidiebeleid • Opstellen en uitvoeren acquisitiebeleid samen met voorzitter • Betrokken zijn bij de verhuizing van Usva (meerjarenproject) • Contact onderhouden met culturele studentenorganisaties • Ondersteuning organiseren netwerkborrels met voorzitter • Coördinatie van een commissie

15


Secretaris • Notuleren van vergaderingen van het Studentbestuur • Algemene correspondentie en administratie • Coördinatie commissiebeleid en werving commissieleden • Aanspreekpunt voor commissieleden • Organiseren van crewactiviteiten en borrels • Adviserende rol aangaande nieuwe cursussen, inhoudelijk cursusbeleid en aanspreekpunt voor de staf over cursussen • Archief bijhouden • Interne contacten behouden • Coördinatie alumnibeleid • Schrijven van de interne nieuwsbrief • Coördinatie cursusbrochure en Culture Guide • Organiseren constitutieborrel en verzorgen constitutiecadeaus • Eventueel coördinatie van een commissie

16

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal


Marketing & Communicatie • Promotie van de Evenementen en de subsidies, zowel online als offline • Contact met de pers en schrijven persberichten • Promotie commissie- en bestuurswerving • Coördinatie informatiemarkten & deelname open dagen • Coördinatie pand- en cursuspromotie • Contact onderhouden met externe culturele organisaties samen met Marketing en Communicatie • Schrijven van de externe nieuwsbrief • Coördinatie Designteam, Mediateam en Kei- en promocommissie.

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal Ervaring met Adobe is een pré

17


Coördinator Evenementen • Coördinatie jaarplanning evenementen i.s.m. de theaterprogrammeur • Coördinatie commissies en organisatie grote Usva evenementen: Quiz, O-swap, Flicks, Usva at the Park, Nootuitgang, Jamsessie, Lustrum • Nieuwe evenementen bedenken en uitvoeren • Coördinatie evenementen die door het SB worden georganiseerd • Ondersteuning promotie evenementen Marketing en Communicatie • Coördinatie Hanzeminors • Coördinatie lustrum evenementen i.s.m. de theaterprogrammeur • Coördinatie lustrumevenementen die door het SB worden georganiseerd

18


19


5. persoonlijke Rebecca Moraal Voorzitter

Al lange tijd wilde ik een bestuursjaar doen, maar ik durfde nooit echt de stap te nemen om een jaar te stoppen met mijn studie. Toen ik mijn studie Academische Pabo had afgerond, was de wens een bestuursjaar te doen nog steeds niet weg. Ik had al een heleboel cursussen bij Usva gevolgd, waardoor ik de organisatie goed kende. Door mijn passie voor muziek leek Usva mij de ideale manier om niet alleen de serieuze kant van een bestuursjaar te ervaren, maar ook meer met muziek aan de slag te gaan. Als voorzitter heb ik geleerd de leiding te nemen en mijn mening goed duidelijk over te brengen op anderen. Je leidt iedere week de vergadering(en) en zorgt dat alles op rolletjes loopt. Hiervoor moet je goed overzicht kunnen houden en een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Het leukste aan het voorzitterschap in een bestuursjaar vind ik het feit dat je ontzettend veel nieuwe mensen leert kennen. Je leert niet alleen je commissieleden en andere studentbesturen kennen, maar ook veel professionals in het culturele veld kennen je naam. Een van de leukste dingen die ik afgelopen jaar heb gedaan, is het organiseren van een groot evenement in samenwerking met een professionele culturele organisatie. Echt ontzettend gaaf vond ik dat ik, naast het contact met de professionals in het culturele veld, ook met een bekende Nederlander heb samengewerkt tijdens dit project.

20


ervaringen SB Lucia Mebius Penningmeester

Altijd al wilde ik een bestuursjaar doen, maar nooit wist ik bij welke organisatie, tot ik Usva tegenkwam. Gelijk toen ik het zag wist ik dat dit iets voor mij zou zijn, ook al kende ik Usva toen nog helemaal niet. Waarom wilde ik een bestuursjaar doen? Omdat je studie zo ontzettend theoretisch kan zijn, je soms alleen maar thuis zit te studeren en het me een geweldige ervaring leek. Ik hoopte op werkervaring, een kijkje in de praktijk en een jaar vol gezellige dingen. Alles en meer heb ik gevonden bij Usva. Niet alleen sta je bovenaan de organisatie en mag je superveel zelf doen en bedenken, ook leer je veel leuke en intelligente mensen kennen, die vrienden voor het leven worden! Het voordeel van een bestuursjaar bij Usva is de enorm inspirerende omgeving waar je je in bevindt, alle leuke culturele dingen, de supergezellige mensen die hier werken, het prachtige gebouw in de binnenstad, indrukwekkende netwerk en connectie met de Universiteit. Wees niet bang om te solliciteren als Penningmeester. Je moet structuur hebben en overzicht kunnen houden, maar buiten dat krijg je geweldig inzicht in de werking van een organisatie en mag je ook nog alle subsidieaanvragen die binnenkomen beoordelen. Het is een geweldige functie in een geweldig bestuur, ik kan het iedereen aanraden!

21


Merlinde Wobben Secretaris

In mijn derde jaar van mijn bachelor scheikunde deed ik een parttime bestuur bij een kleine culturele vereniging. Dat vond ik erg leuk, en mijn studie ging me allemaal wat te snel, dus ik besloot een jaar fulltime te besturen. Een bestuursjaar bij Usva leek me hiervoor een perfecte mogelijkheid, omdat ik hier mijn culturele interesses kon voortzetten. Na me goed ingelezen te hebben was ik helemaal enthousiast over de activiteiten en evenementen van Usva. Ik heb gesolliciteerd op de functie secretaris en daar ben ik heel blij mee. Als secretaris doe je vooral administratieve taken; je notuleert bij vergaderingen, je schrijft nieuwsbrieven en je beantwoordt alle algemene mails. Maar daarnaast doe je ook heel veel sociale dingen. Je neemt alle sollicitaties voor de commissies af, werkt aan het commissiebeleid en organiseert crewactiviteiten. Maar naast al het werk op kantoor ga je samen met je bestuursgenoten naar veel mooie evenementen van Usva en loop je vele consti’s af. Kortom, een bestuursjaar bij Usva is een ideaal tussenjaar! Je leert jezelf beter kennen, je hebt een ontzettend gezellig jaar, het is goed voor je CV en je leert het culturele veld in Groningen beter kennen. Ook bij twijfel, zeker doen!

22


Maaike van der Meulen Marketing & Extern

In mijn derde jaar geneeskunde stond ik voor de keuze: direct beginnen met de co-schappen of toch eerst iets anders? In het jaar daarvoor deed ik de lay-out voor de geneeskundealmanak en kwam door deze interesse bij het designteam van Usva terecht. Ik kwam regelmatig in het gebouw en bij evenementen en merkte op wat voor fijne sfeer er altijd hangt. Toen ik de bestuurswerving voorbij zag komen, begon ik steeds meer overtuigd te raken. Ik stelde mijn co-schappen met een jaar uit en solliciteerde voor een bestuursjaar bij Usva. Eenmaal begonnen, staat je agenda binnen enkele weken vol met afspraken bij het Groninger Museum, Vera of het KEI-bestuur en werk je mee in een grote en professionele organisatie. Behalve het contact met culturele organisaties heb ik een grote verantwoordelijkheid op het gebied van marketing. Hoe zorgen we dat alle studenten Usva kennen? Wie zijn onze cursisten? Hoe krijgen we voldoende bezoekers bij dit bijzondere evenement? Met mijn functie heb ik mij geen moment verveeld, er is altijd wel iets te doen. Social media bijwerken, de maandelijkse nieuwsbrief schrijven, een afspraak met een culturele organisatie of Usva vertegenwoordigen op een open dag. Zoals je misschien al wel merkt, biedt deze functie volop ruimte voor creativiteit en nieuwe ideeĂŤn. Naast deze serieuze taken, zijn er veel leuke activiteiten en gezellige borrels. Het is een geweldig jaar vol leuke contacten, creativiteit en uitdaging. Ik zeg: doen!

23


Margriet van der Valk Coördinator Evenementen

Bij Usva vond ik de sfeer altijd al erg fijn. Na twee commissies te hebben gedaan besloot ik dan ook te solliciteren voor het bestuur. Ik ben erg blij met deze beslissing want ik heb een super leuk jaar gehad. Overdag zit je met je bestuursgenoten op kantoor en ‘s ’avonds zijn er vaak evenementen waar je bij bent. Dit zorgt voor een goede afwisseling. Mijn functie is coördinator evenementen, door het organiseren van evenementen leer je erg veel, zoals plannen, samenwerken en presteren onder druk. Dit jaar heb ik 4 commissies begeleid. Daar werk je veel mee samen, maar in sommige keuzes moet je ze ook vrijlaten. Dat is soms moeilijk, maar ook inspirerend. Ook de kleinere evenementen die je samen met je bestuur bedenkt en uitvoert zijn heel gaaf. Zo hebben wij dit jaar Bieryoga bedacht en georganiseerd. Als zo’n evenement ruim van te voren uitverkocht is geeft dat echt een kick! In een bestuursjaar leer je veel mensen kennen. Niet alleen je bestuursgenoten en commissieleden, ook andere besturen en mensen uit het professionele veld. Kortom, ik raad het je van harte aan.

24


25


6. sollicitatie Heb je interesse in een bestuursfunctie bij Cultureel Studentencentrum Usva?

Mail dan je CV en motivatiebrief vóór 16 april 2018 naar Merlinde Wobben, secretaris van het SB 2017-2018 (usva.sc@rug.nl), o.v.v. ‘sollicitatie Studentbestuur’ Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen over Usva of het Studentbestuur? Neem dan contact met ons op! Je kunt meer algemene informatie over Usva vinden op www.usva.nl. Daarnaast hebben we een open informatieborrel op 29 maart, hier kun je de leden van het SB ontmoeten en vragen stellen. Kun je niet op deze datum? Langskomen kan altijd of maak een afspraak met Merlinde Wobben via usva.sc@rug.nl of 050-3634659.

26


7. belangrijke data 29 maart

Open informatieborrel bij Usva. Drink een biertje met het huidige SB en krijg meer info over een bestuursjaar bij Usva

15 april Deadline opsturen CV en motivatiebrief 30 april t/m 4 mei Sollicitatieperiode 16 mei 6 t/m 8 juli

Bekendmaking en kennismaking kandidaatsbestuur en start inwerkperiode

16 juli t/m 10 aug

Usva zomersluiting

13 t/m 17 aug

KEI-week

20 t/m 24 aug

Inwerkweek

Overdrachtsweekend (onder voorbehoud)

24 aug Overdrachtsborrel, officiĂŤle overdracht SB

27


t

ark

m Vis of

rkh Ake

urs

be

n ore

K rk a-ke

Mun

neke

holm

A

kin Fol

ges

tra

at

Usva

Gedempte Zu

traal <- Cen

Station

iderdiep

PathĂŠ

Bestuursinformatieboekje 2018-2019  
Bestuursinformatieboekje 2018-2019  
Advertisement