Page 1


Usva Cursussen / Courses Pagina / Page

Usva Trimesters Lessen Talen Tarieven Inschrijven Usva Trimesters Lessons Language Prices Enrollment Kaarten / Cards Cursussen / Courses Prijslijst / Price list

3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 12-13

Beeldend / Visual Arts Body & Mind Mode & Vormgeving / Fashion & Design Film & Fotografie / Film & Photography Dans / Dance Muziek / Music Theater / Theatre Woord / Literature Vormgeving: Javier A.Olalla (thezproject.net) Fotografie: Anna-Maria Koy

2

8 10 11 14 16 20 22 22


Usva

Welkom bij Cultureel Studentencentrum Usva! Naast voorstellingen en culturele evenementen heeft Usva een uitgebreid cursusaanbod. In deze brochure kun je zien welke cursussen Usva aanbiedt. Kijk voor meer informatie op www.usva.nl.

Trimesters

Het cursusjaar is opgedeeld in trimesters: Trimester 1: 16 september 2013 – 22 november 2013 (inschrijving start 1 juli 2013) Trimester 2: 2 december 2013 – 21 februari 2014 (inschrijving start 1 oktober 2013) Trimester 3: 3 maart 2014 – 23 mei 2014 (inschrijving start 6 januari 2014)

Lessen

Het aantal lessen verschilt per cursus. Er is een overzicht van het aantal lessen per cursus in de prijslijst opgenomen op pagina 12.

3


Talen

Veel Usva-cursussen zijn toegankelijk voor internationale studenten en worden in het Engels of in een combinatie van Nederlands en Engels aangeboden. De vlaggetjes vertellen je of een cursus in het Engels of Nederlands gegeven wordt. zowel in het Nederlands als in het Engels alleen in het Nederlands alleen in het Engels

Tarieven

Usva hanteert drie tariefgroepen: Tariefgroep 1: voor RUG-studenten Tariefgroep 2: voor HBO-studenten, MBO-studenten, medewerkers en alumni van de RUG, promovendi Tariefgroep 3: voor alle anderen De prijslijst vind je op pagina 12.

Inschrijven

Inschrijven kan op www.usva.nl. Je kunt direct online betalen via iDEAL of creditcard. Als je wil betalen aan de Usva-balie (contant/pin), moet je je eerst voor de cursus inschrijven via de website. Betalen aan de Usva-balie (Munnekeholm 10) kan van maandag t/m vrijdag tussen 9.00-16.30 uur. Let op: pas na betaling ben je zeker van een plaats in de cursus. 4


Usva Welcome at Cultural Student Centre Usva! Next to theatre shows and cultural events, Usva offers courses in various disciplines. In this brochure you can find an overview of the courses Usva offers. For more information, check www.usva.nl

Trimesters

The year is divided into trimesters: Trimester 1: 16 September 2013 – 22 November 2013 (registration opens 1 July 2013) Trimester 2: 2 December 2013 – 21 February 2014 (registration opens 1 October 2013) Trimester 3: 3 March 2014 – 23 May 2014 (registration opens 6 January 2014)

Lessons

The number of lessons varies per course. You can find an overview of the number of lessons in the price list on page 12.

5


Language

Most Usva courses are open to international students and are either taught in English or in both Dutch and English. You can see in which language a course is taught by the following flags. both Dutch and English only Dutch only English

Prices

Usva uses three price tariffs: Tariff 1: for RUG-students Tariff 2: for HBO-students, MBO-students, university staff and alumni of RUG, PHD-students Tariff 3: for everyone else You can find an overview of the prices on page 12

Enrollment

You can enroll and pay for courses at www.usva.nl. You can pay online with iDEAL or creditcard. If you want to pay at the Usva desk (cash/card), you first have to enroll online. Paying at the Usva desk at Munnekeholm 10 is possible on Monday through Friday from 9 am to 4.30 pm. Attention: your place in the course is only reserved for you after payment of the fee.

6


Kaarten / Cards

Usva beschikt over een piano en DJ-set om zelfstandig te oefenen. Usva has a piano and DJ set to practice independently. DJ-kaart (25x 2 uur) Vereiste: deelname aan de DJ-cursus in een eerdere periode. DJ Card (25x 2 hours) Required: having participated in the DJ course earlier. DJ-card prices: RUG 40, HBO/MBO 47, Other 47 Pianokaart (50x 1 uur) Piano card (50x 1 hour) Piano card prices: RUG 40, HBO/MBO 47, Other 47

Cursussen / Courses

*Deze cursus (pagina’s 8-22) wordt op verschillende niveaus aangeboden. Bekijk www.usva.nl om te zien welk niveau bij je past. *This course (pages 8-22) is offered at different levels. Look at www.usva.nl to see which level suits you. 7


Beeldend / Visual Arts Boetseren / Sculpting In deze cursus leer je de basisbeginselen van boetseren. During this course you will learn the basic skills of sculpting. Boetseren, tekenen en schilderen / Sculpting, drawing and painting Bij deze cursus komen er 3 verschillende kunstvormen aan bod. During this course you will practice 3 different art forms. Model & portrettekenen en schilderen / Model & Portrait drawing and painting Leer het menselijk lichaam realistisch weer te geven. Learn how to produce a realistic human figure. Tekenen en schilderen/ Drawing & painting* Aan de hand van thema’s worden verschillende teken- en schildertechnieken behandeld. On the basis of different themes you will learn several draw and painting techniques. Graffiti / Streetart Leer hoe je een mooie graffiti op kunt bouwen en ga aan de slag. Learn how to make a beautiful graffiti and create a piece. 8


9


Body & Mind

Dansyoga / Dance yoga Dansyoga is gebaseerd op balans en lenigheid. Het combineert meditatie, dansoefeningen en yoga. Dance yoga is based on balance and flexibility. It combines meditation, dance and yoga. Pilates Bij Pilates wordt er door precieze en gecontroleerde oefeningen aan het hele lichaam gewerkt. During a Pilates lesson, you will work on your entire body by doing precise and controlled exercises. Poweryoga/Power yoga* Tijdens deze actieve les wordt ontspanning met beweging gecombineerd. During this active lesson you will combine movement and relaxation. Vbarre Tijdens deze bootcamp-achtige les worden er oefeningen gedaan gebaseerd op ballettechnieken. During this bootcamp-like lesson you will do excersises based on ballet techniques. Yoga & meditatie / Yoga & meditation* Door verschillende houdingen en ademhalingstechnieken te oefenen wordt er gewerkt aan een balans van het lichaam. You will work on a balance of the body by practicing different postures and breath techniques. 10


Mode & Vormgeving / Fashion & Design Grafisch design / Graphic design Leer (reclame)boodschappen helder te visualiseren. Learn how to clearly visualizean advertisement or message. Mode maken Leer de basisprincipes van het maken van je eigen kleding.

11


12


13


Film & Fotografie / Film & Photography Film maken / Movie making Leer de basistechnieken voor het maken van een korte film. Learn the basic skills of short movie making. Fotografie / Photography* Raak vertrouwd met je camera en leer de basisprincipes van fotografie en beeldbewerking. Become familiar with your camera and learn the basics of photography and photo editing. Stopmotion Leer om bewegend beeld te creÍren door verschillende foto’s achter elkaar te plakken.

14


Dans / Dance Egyptische buikdans/ Egyptian belly dance* Maak kennis met de basisbewegingen van buikdans en werk aan je lichaamsbewustzijn en ritmegevoel. Meet the basic movements of belly dance and work on your body awareness and sense of rhythm. Flamenco Leer de basisbewegingen van flamenco en werk aan houding, voetenwerk en armtechnieken. This course introduces you to the basic elements of flamenco including posture, footwork and arm techniques. Hiphop / Streetdance* Op populaire muziek wordt er aan choreografieĂŤn gewerkt. Learn different choreographies on popularmusic. Jazzdans / Jazz dance* Er wordt gewerkt aan choreografieĂŤn met een afwisseling van krachtige, maar ook harmonieuze bewegingen. Jazz dance has a variety of powerful, but also harmonious movements. Klassiek ballet / Classical ballet* Van basisbewegingen, klassieke houdingen tot sprongen. Op verschillende niveaus komt alles aan bod. Basic movements, classical positions and jumps. On four levels,different techniques are offered.

15


Klassiek ballet: pointes / spitzen / Classical ballet: pointes* Leer dansen op spitzen in de beginners-midden cursus of werk aan pirouettes en sprongen in de midden-gevorderd cursus. Learn how to dance on pointes in the beginners-intermediate course or work on your pirouettes and jumps in the intermediate-advanced course. Moderne dans / Modern dance* Modern is een dansvorm waar rollen, zwaaien, springen en vallen aan bod komen. Modern is a way of dancing in which rolling, swinging, jumping and falling are central elements.

17


Modern Jazz* Tijdens Modern Jazz wordt er gewerkt aan zowel moderne als jazzdanstechnieken. During Modern Jazz you will work on both modern dance techniques and jazz techniques. Pop-show-musicaldans/ Pop show musical dance* Deze cursus is gebaseerd op jazztechnieken en bevat diverse dansstijlen. This course is based on jazz techniques and contains different dance styles. Showjazzdans / Show Jazz dance Bij Showjazz wordt er gewerkt aan jazztechnieken op een opzwepende wijze. During a Showjazz lesson you will work on your jazz technics in a rousing dancing way. Tapdans/Tap dance* Bij tapdans staat het produceren van ritmische klanken met de voeten centraal. During a tap dance lesson producing rhythmic sounds with your feet is the central element.

18


Muziek / Music

DJ-cursus / DJ course Leer de basistechnieken van de DJ-set en mix je eigen muziek. Learn the basic elements of a DJ set and mix your own music. Electronic Music Production Je leert hoe je jouw muzikale creaties ontwikkelt op de computer. You will learn how to develop your music creations on the computer. Jazzcombo Jazzcombo gaat over muziek maken, improvisatie, jazz en samenspelen en zingen. Jazz combo is about making music, improvisation, jazz and playing and singing together. Gitaarles / Guitar lessons* Leer noten en tab lezen in de beginnerscursus en ontwikkel je verder in een kleine groep tijdens de gevorderden cursus. Learn how to read notes and tabs in the beginners course and develop your skills in a small group during the advanced course. Musicalzang / Musical singing Aan de hand van musicalnummers wordt er gewerkt aan zangtechniek, ensemble zingen en presentatietechnieken. Sing musicalsongs and learn singing techniques, ensemble singing and work on your presentation skills. 20


Songwriting Leer je eigen muziek te schrijven. You will learn how to develop your song writing capabilities. Zangles Aan de hand van repertoire wordt er in kleine groepen gewerkt aan zangtechnieken. Zingen: Solo met z’n allen In deze groepsles zing je samen, en eventueel alleen, verschillende soorten liedjes.

21


Theater / Theatre

Acteren* Leer de basisbeginselen en –vaardigheden van acteren door te improviseren en teksten te behandelen. Acting class* In this class you will get to know, and master, the basic skills of acting. Cabaret & Kleinkunst Leer hoe je sketches kunt schrijven en neerzetten op het podium. Improvisatietoneel Leer aan de hand van verschillende spelsituaties improviseren op het toneel. Improv comedy* Learn the essential skills required to perform improvised theatre, with a special focus on comedy.

Woord / Literature

Debatcursus Leer wat er nodig is om overtuigend te zijn in een debat.

Presentatietechnieken Vaardigheden vanuit toneel worden gebruikt om te leren presenteren. 22


Usva Cursussen / Courses  

Cultureel Studentencentrum Usva biedt cursussen aan in acht verschillende disciplines. Alle cursussen worden gegeven door professionals uit...

Advertisement