Page 1

1 00 JA AR

De Vereeniging Icoon van en voor de stad

“Een bouwhistorisch oogje in het zeil”: kunsthistorica Hettie Peterse over de renovatie van het Nijmeegse Rijksmonument.

“Bloed, zweet en tranen” Lees het interview met de bij de renovatie betrokken bouwmanagers.

Toekomstmuziek! Anne Marie Kalkman over de plannen met het Concertgebouw in haar tweede eeuw.

“Een enorm project dat vraagt om een chirurgisch nauwkeurige aanpak . . .” Architect Job Roos aan het woord.

Lees op pagina 2

Lees op pagina 2

Lees op pagina 3

Zie pagina 4

Programmeur Masa Spaan over nieuwe formats en spannende samenwerkingen.

“Het ware ambacht terug in de keuken”, Chefkok Chris Reinders en sous-chef Joep Kool over hun passie.

Een kijkje achter de schermen: rondleidingen in De Vereeniging.

Zie pagina 5

Zie pagina 7

“Van bokswedstrijd tot amateurtoneel”, over de vele mogelijkheden van het concertgebouw, qua zakelijke en commerciële verhuur. Zie pagina 8

Kijk op pagina 9


1 00 JA AR

Een bouwhistorisch oogje in het zeil Bij de verbouwing van een rijksmonument als De Vereeniging komt heel wat kijken. Simpelweg aan de slag gaan is hierbij uit den boze, aangezien er heel wat zaken zijn waar rekening mee gehouden moet worden om het monument in ere te houden. Kunsthistorica Hettie Peterse, senior beleidsadviseur cultuurhistorie bij de gemeente Nijmegen, hield dit in het geval van De Vereeniging dan ook nauwlettend in de gaten. “Voor een grootscheepse verbouwing als deze zijn vergunningen nodig, vergunningen die na grondig onderzoek en uitvoerig overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeentelijke Commissie Beeldkwaliteit door de gemeente worden verstrekt. Zoals in de meeste gevallen gebeurt, is ook in het geval van De Vereeniging, waarvan de gemeente zelf eigenaar is, eerst aan onze afdeling om advies gevraagd voordat de vergunningen daadwerkelijk werden aangevraagd.” In deze adviserende rol is Hettie al sinds de start van de verbouwingsplannen, in 2010, bij het project betrokken. “Ik heb al heel wat cultuurhistorische projecten mogen begeleiden, maar dit behoort toch wel tot een van de favorieten. Wat een mooie uitdaging om hier vanaf het eerste moment bij betrokken te mogen zijn en hoe fijn dat alles eigenlijk vlekkeloos verliep zonder al te grote discussiepunten. Het is als het ware een modelproces waaraan veel andere projecten een voorbeeld kunnen nemen.” Maar wat behoort dan precies tot de taken van een beleidsadviseur cultuurhistorie, zullen mensen zich misschien afvragen? “In het geval van De Vereeniging startte mijn taak met een onderzoek naar de precieze monumentale waarden van het gebouw: wat is er bij verbouwingen in het verleden veranderd of verdwenen en zou kunnen worden terug gebracht. Vervolgens is het van belang een goede architect in te schakelen, iemand die het gebouw centraal stelt en in ere herstelt zonder het als podium voor zijn eigen ‘kunstjes’ te gebruiken.

Job Roos van Braaksma en Roos architecten is zo iemand en heeft de opdracht gekregen. Maar de belangrijkste taak van de beleidsadviseur is toch wel het verbinden van alle partijen die bezig zijn met de monumentale aspecten van het gebouw. Behalve de eigenaar en de gebruiker van het gebouw zijn in dit verband de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeentelijke Commissie Beeldkwaliteit belangrijk. Zonder hun advies komt er geen vergunning.” Voorafgaand en ook nog tijdens de restauratie werd er overlegd over het kleurenprogramma, over aanhelen of vernieuwen van beschadigde onderdelen, maar ook over vorm en kleur van doorvalbeveiligingshekjes in de grote zaal en verder over alles wat met de monumentale waarde van het pand te maken had. “Natuurlijk was ik niet de enige die hierover wat te zeggen had, we zaten telkens met een heel team om tafel en voor elk onderdeel waren specifieke vakadviseurs bij het project betrokken, zoals Lolle Schakel die het kleuronderzoek, het kleurontwerp en het schilderwerk heeft verzorgd en akoestisch adviesbureau Peutz. Van het grootste belang was dat de werkzaamheden geen al te grote inbreuk mochten maken op de monumentale waarde, waaronder de akoestiek, van De Vereeniging. “En dat is ook geen enkele keer het geval geweest afgezien van de aanvankelijke problemen met de akoestiek, die nu gelukkig weer op het oude niveau is. Het monument is met respect behandeld terwijl het tegelijkertijd weer voldoet aan moderne eisen. En dat zie je ook aan het eindresultaat: het gebouw is weer ruimtelijk een geheel: het grandcafé, de foyer en de zijfoyers hebben een warme en feestelijke uitstraling. Natuurlijk hebben de diverse betrokken partijen her en der wel afwegingen en soms moeilijke keuzes moeten maken, maar dat is juist onderdeel van het spel. Een spel dat zonder onoverbrugbare tegenstellingen werd gespeeld waardoor ik met veel plezier torie sadviseur cultuurhis de volgende fase van de verbouwing tegemoet zie, in de hoop Peterse senior beleid Kunsthistorica Hettie dat ik daar ook weer bij betrokken kan zijn.”

Bloed, zweet en tranen De Vereeniging versus gemeente Nijmegen, oftewel: huurder versus verhuurder. De synergie tussen beide partijen klopte en gedurende het hele verbouwingsproces stonden de neuzen

dan ook vrijwel continu dezelfde kant op. Met een prachtig resultaat als gevolg: een grotendeels vernieuwde Vereeniging waar ook de bezoekers zeer enthousiast op reageren. “Natuurlijk stuit je gaandeweg wel op wat discussiepuntjes”, vertelt bouwmanager Erik Cobussen, vanuit gemeente Nijmegen bij de verbouwing van De Vereeniging betrokken. “Discussiepunten die hoofdzakelijk ontstonden door het beperkte budget waardoor af en toe afwegingen moesten worden gemaakt. Maar doordat beide partijen hetzelfde doel voor ogen hadden – De Vereeniging weer die uitstraling en allure geven die dit rijksmonument verdient en tegelijkertijd voorkomen dat de exploitatie in de war werd geschopt – werd voor elk punt telkens weer in nauw overleg een passende oplossing gevonden.”

Manager Leon Wellen

s • Bouwmanager Eri

k Cobussen

“Alles in één keer aanpakken, behoorde gewoonweg niet tot de mogelijkheden”, aldus Leon Wellens, manager van de Stadsschouwburg en De Vereeniging. “Niet alleen vanwege budgettaire hindernissen, maar ook omdat De Vereeniging daardoor te lang gesloten zou zijn voor het publiek. Vandaar dat we de verbouwing hebben opgedeeld in meerdere fases.” Vlak nadat Leon in 2012 in dienst trad, ging de eerste fase van start

waarbij de focus lag op de techniek. “Vanaf dag één dus een zeer uitdagende functie waarbij ik een grootscheepse verbouwing op mijn bord kreeg. Iets wat ik overigens wel vaker voor handen heb gehad en wat ik ontzettend leuk vind om te mogen begeleiden.” Na deze eerste fase volgde afgelopen zomer de tweede fase waarin de focus lag op de publiekskant. Streven is dat in 2017 wordt gestart met een derde verbouwingsfase. Beide heren hebben dus een heftige periode achter de rug waarin werkweken van zo’n tachtig uur eerder standaard dan een uitzondering waren. Erik: “De planning was tijdens deze tweede fase heel krap, omdat we alleen de zomerperiode hadden om al het werk gedaan te krijgen. En als je dan ook nog eens op onverwachte zaken stuit – wat haast niet te voorkomen is bij zo’n oud pand – is het niet anders dan een kwestie van doorbikkelen om alles op tijd af te krijgen.” Leon voegt toe: “In totaal zijn we zo’n drie à vier weken kwijtgeraakt aan onverwachte zaken zoals het beton waar we doorheen moesten dat ineens veel dikker bleek te zijn dan we dachten of het feit dat we gedurende de verbouwing over moesten stappen op een andere interieurarchitect. Maar dat soort uitdagingen maken een grootscheeps project als dit eigenlijk alleen nog maar interessanter. Iedereen bleef zich daardoor ook continu vol enthousiasme inzetten, welke obstakels er ook moesten worden overwonnen.” De verbouwing was dus vrijwel letterlijk een kwestie van bloed, zweet en tranen. Maar het resultaat is daar dan ook naar. “Er zijn weliswaar nog steeds wat kleine zaken die afgewerkt moeten worden en wat puntjes die op de i gezet moeten worden, maar al met al ben ik ontzettend trots op wat we hier met z’n allen in zo’n korte tijd hebben bereikt. Ik kan dan ook heel erg genieten als ik hier in de vernieuwde Vereeniging rondloop en zie dat de bezoekers net zo enthousiast zijn over het eindresultaat. Dat is immers waar je het uiteindelijk allemaal voor doet!”

onderzoeken - ontwerpen - inspireren

www.braaksma-roos.nl

Concertgebouw De Vereeniging Arjen Veldt Fotografie


1 00 JA AR TOEN TOT NU TIJDLIJN

Uitbreiding Restaurant 1928 Leeuw

Verbouwing interieur vestibule 1936 Blomberg

Modernisering interieur vestibule 1964

Verbouwing restaurant 1982

Restauratie Vestibule 1985

Uitbreiding steektrap 1999 Royal Haskoning

Hal en entree 2015

Uitbreiding Restaurant 1928 Leeuw

Verbouwing interieur restaurant 1936 Blomberg

Verbouwing kleine zaal 1972

Verbouwing restaurant 1982

Restauratie kleine zaal 1998

Uitbreiding opbouw foyer/restaurant 1999 Royal Haskoning

Huidig vooraanzicht 2015

Uitbreiding Kantoor en keuken

Verbouwing interieur

Uitbreiding Directeurswoning

VORMVERANDERING IN DE EERSTE 30 JAAR

1925

1928

1935

Modernisering interieur VERVAL

1940

Verbouwing kleine & grote zaal

Verbouwing restaurant

Restauratie grote zaal

Restauratie vestibule en gangen

EXPLOITATIE HEINEKEN

1964

1972

Restauratie kleine zaal

Uitbreiding opbouw foyer, trap & restaurant

Masterplan integrale aanpak

100 jaar! 2e renovatiefase

2013

2015

OMSLAG IN HET DENKEN

1982

1984

1985

1998

1999

Een blik op de toekomst Nu de tweede fase van de verbouwing erop zit, is het tijd om naar de toekomst van De Vereeniging te kijken. Onderdeel hiervan is uiteraard de derde fase van de verbouwing die, zodra er weer voldoende budget beschikbaar is, van start kan gaan. Ook de aanleg van een park en buitenverlichting om het rijksmonument prachtig uit te lichten staan hoog op het verlanglijstje van Anne Marie Kalkman, directeur van De Vereeniging en de Stadsschouwburg. “Uiteraard ben ik ontzettend trots op wat we hier allemaal al hebben bereikt. De renovatie biedt de mogelijkheid om nieuwe doelgroepen in huis te halen met een klassieke muziek programmering nieuwe stijl en crossover-programma’s. De frisse uitstraling van het vernieuwde concertgebouw en Grand Café Restaurant maakt nieuwsgierig en nodigt uit voor een kennismaking of herhaalbezoek. Maar dat betekent niet dat we stil kunnen gaan staan; er liggen immers nog heel wat taken voor de nabije toekomst om het plaatje van De Vereeniging helemaal compleet te krijgen.” Bottleneck hierbij blijven de beschikbare financiële middelen. “Dat is dan ook waar we momenteel hard achteraan zitten. De gemeente heeft al vier miljoen beschikbaar gesteld. We hopen dat de provincie daar nog een schepje bovenop doet. Daarnaast zijn we bezig met een renovatiefonds, ligt er een aanvraag bij de BankGiroloterij en gaan we in het voorjaar ook onze bezoekers hierbij betrekken middels een crowdfunding actie.” Zodra de financiële middelen binnen zijn, kan er in principe worden gestart met de volgende fase van de verbouwing. Maar daarbij moet wel rekening worden gehouden met de exploitatie van De Vereeniging. “Bezoekers mogen niet gehinderd worden. Buiten kunnen we natuurlijk wel meteen aan de slag. Hiervoor ligt ook al een prachtig ontwerp klaar: een park dat het nieuwe open karakter van De Vereeniging versterkt. En het gebouw, dankzij een ingenieus lichtontwerp, spectaculair in de spotlights zet en het die allure geeft die dit monument verdient.” Daarnaast staat ook de aanpak van de artiestenruimtes en kleedkamers hoog op de agenda. Helemaal nu de publiekskant van De Vereeniging zo prachtig is geworden, steekt dit deel achter de schermen schril af tegen de voorkant. En dat terwijl we het niet alleen belangrijk vinden om ons publiek een warm welkom te heten in een passende en sfeervolle ambiance. Zeker ook de artiesten die wij op onze podia mogen verwelkomen. Met onze gastvrijheid komen we tot nu toe een heel eind. Ook in dit deel is een verbouwing gewoonweg noodzakelijk.”

Anne Marie Kalkman

directeur van de Sta

dsschouwburg en De

Vereeniging

Genoeg plannen voor de toekomst. Een toekomst die Anne Marie, net als alle andere medewerkers van De Vereeniging, vol enthousiasme tegemoet ziet. “De positieve reacties die we sinds we weer geopend zijn krijgen, geven een enorme boost. Natuurlijk zijn er ook kritische kanttekeningen, maar dat is juist alleen maar goed. Er worden immers ook nog heel wat puntjes op de i gezet en feedback is welkom. Dat toont immers ook aan hoe betrokken onze bezoekers zich bij De Vereeniging voelen. Dat is precies wat wij willen bereiken. De Vereeniging moet niet alleen open zijn qua uiterlijk van het gebouw, maar zeker ook qua gevoel en karakter. Het streven is dat iedereen in Nijmegen weet wat zich binnen deze muren afspeelt en zich geprikkeld voelt om daarvan onderdeel uit te maken.”

n iet aat een ij voorb b l a n, is – dat er en ige en ig ing n ons v e e r z e u V m e e “D laat d r te na a m: er t A yle e t e r en t e v er b met A lb m o , t n ie erse’? mu ziek he u n iv wa nt is r ce of t fo g n g al li ea r een ig in n ‘the h t de Ve a spr eke d n ij iek , ba a r z or mu z e da n k iedt vo w b n e t e t a im L e ru rachtig ! r e en p 100 jaa r oficiat aa rs - P r e t is én lu musici gauw! ” En tot Er ic V lo

eima ns


1 00 JA AR

Restaureren met complexiteit als uitdaging Ga er maar eens aan staan: de verbouwing van een bijzonder rijksmonument als De Vereeniging. “Een enorm project dat vraagt om een chirurgisch nauwkeurige aanpak. Maar ook een fantastische uitdaging waarbij we waardes uit het verleden in ere herstellen én tegelijkertijd toegankelijk maken voor de toekomst”, aldus architect Job Roos van architectenbureau Braaksma & Roos die verantwoordelijk is voor het masterplan voor de restauratie en renovatie van Concertgebouw De Vereeniging. “Honderd jaar geleden is dit gebouw neergezet met een bijzondere ambitie. De oorspronkelijke architect, Oscar Leeuw, ontwierp een gebouw dat een sterke relatie had met de stad. Het was een cultureel baken met bijzonder veel transparantie. Door alle verbouwingen de afgelopen eeuw – en dan hebben we het over maar liefst 25 vrij ingrijpende verbouwingen – is echter deze hele transparantie teniet gedaan met als uiteindelijk resultaat een gebouw waar het somberheid troef is en waar de ziel uit is weggetrokken. De zaal is weliswaar prachtig, maar de mooie overgang naar de overige ruimtes is totaal verloren gegaan. Uitgangspunt bij ons ontwerp was dan ook de oorspronkelijke transparantie weer terug te brengen en samenhang te creëren tussen de verschillende ruimtes in De Vereeniging.” Kleurrijk en licht Van een een-op-een reconstructie van hoe het concertgebouw er ooit uitzag, is echter geen sprake. “We hebben uitgebreid onderzoek gedaan en laten doen naar het oorspronkelijke ontwerp van Oscar Leeuw. Zo hebben we onder andere aan de hand van kleuronderzoek vast weten te stellen welke kleuren een eeuw geleden werden gebruikt. Als je kijkt naar de sombere kleuren die de afgelopen jaren het gebouw sierden, kun je je haast niet voorstellen dat De Vereeniging van oorsprong juist heel kleurrijk en licht was. Terug naar hoe het er in 1915 uitzag, kunnen we niet meer, maar daar ligt wel onze inspiratiebron die we ook zeker zullen gebruiken, ook op kleurgebied!” Complexiteit als uitdaging Geen kleinschalige verbouwing dus, maar een enorm project waarvan de tweede fase in juni van start is gegaan. “Hoewel wij inmiddels veel ervaring op hebben gedaan op het gebied van de restauratie en renovatie van cultureel erfgoed – we hebben van kerk tot zerk in onze portefeuille gehad – is het telkens weer een uitdaging om met een ‘nieuw’ gebouw aan de slag te gaan. Helemaal met een complex gebouw als De Vereeniging. Maar die complexiteit vormt gelijk de uitdaging. Je moet je als architect laten inspireren door het gebouw waar je mee werkt en niet bang zijn om gaandeweg het proces je plannen te blijven aanpassen aan wat je tegenkomt. Af en toe moet je een paar stappen terugdoen en weer even goed ‘luisteren’ naar wat het gebouw je vertelt. Zo rol je als het ware van de ene ontdekking in de andere met een soort vliegwieleffect als gevolg waardoor alles uiteindelijk op zijn plek terechtkomt.”

moeten immers op elkaar afgestemd worden om te komen tot het optimale totaalplaatje.”

Niet alleen het gebouw zelf vormde een inspiratiebron voor de architect, maar ook de opdrachtgever. “Zo bleef Anne Marie Kalkman, de directeur van Concertgebouw De Vereeniging en Stadsschouwburg Nijmegen ons als sparringpartner constant uitdagen om het uiterste van onszelf te vergen. Net als alle andere meewerkende partijen overigens, van de bouwers tot degenen die de horeca uit gaan baten. Alle wensen en ideeën

Wijn drinken op het toilet Er is dus heel wat werk verricht onder de deskundige leiding van Job en zijn collega’s. “Van de voorgevel en de centrale hal tot de zijfoyers en het grand café, een zeer groot deel van het gebouw is tijdens deze tweede fase aangepakt. Zo heeft de centrale hal een complete metamorfose ondergaan tot bijna zwart-witte ruimte

ctenburea Job Roos van archite

en . Nijmeg r ten in e c n o c onze or m op ltijd en a e m g . heu ener g ie ubliem “ Ik ver o ek v a n a ltijd s h r ie e en r t d k e en k belev est k li n vor men e mu zie k ik Het ork ie n s e s i la ive k music fde. komt . L liek , de lijke lie Het pub za men ot leven t e g k n ie e z e mu deelt nen de end . Je waa rbin k w ek k echt .” u r d in t zijn r ook zo go e d t o m g o r in a a ig is d e r e en in De V e komt fd e li ie D – acor da llo Ma n st A ntone rs Orke e et G eld H t n e ig Chefd ir

Het Gelders Orkest Al honderd jaar speelt Het Gelders Orkest met veel passie in De Vereeniging. Droom deze Kerst in de prachtige grote zaal weg bij de Notenkrakersuite van Tsjaikovski, gevolgd door zijn tragische Vijfde Symfonie. Of beleef de vurige tango’s van Piazzolla tijdens het nieuwjaarsconcert, met de jonge, expressieve dirigent Christian Vásquez.

Nieuw: I Feel Op 15 januari brengt Het Gelders Orkest in samenwerking met het NJO, Ereprijs en De Vereeniging een nieuw, prikkelend programma. In I Feel nemen de musici je mee op safari langs de krochten van ons muzikaal emotionele bestaan. Floris Kortie (bekend van het tv-programma Podium Witteman) presenteert de avond en daagt je uit aan de hand van zijn eigen muzikale ervaringen. Met muziek uit diverse eeuwen die je raakt: speels, wonderlijk, humoristisch, minimal, ruig en romantisch. Floris Kortie, de presentator van I Feel (vrijdag 15 januari 20.30 uur)

u Braaksma & Roos

terwijl alles eromheen juist heel kleurrijk is geworden. En ook voor de toiletten hebben we flink wat werk laten verrichten door deze ondergronds uit te breiden en bereikbaar te maken onder de oude trap door. Bij dit deel van het plan hebben we overigens een opmerking van de directeur in gedachten gehouden, namelijk dat ook de toiletten zó’n waanzinnige uitstraling moesten krijgen dat je zelfs daar een glaasje wijn kunt drinken. Alles moest tot in de puntjes kloppen en dat hebben wij dan ook zeker nagestreefd!” Om deze ‘perfectie’ te kunnen bereiken, is vrijwel het gehele interieur van De Vereeniging custom made. “Van de lampen tot het barmeubilair, bijna alles is speciaal voor De Vereeniging ontworpen en draagt daardoor bij aan de unieke uitstraling die we dit monument hebben willen geven om de verblijfskwaliteit van de bezoekers te optimaliseren.”


1 00 JA AR zondag 13 december | 10.30 uur De Vereeniging Kleine Zaal klassieke muziek & Familie Woei! (1+) Uitverkocht • Alle hoeken van de kamermuziek

zondag 20 december | 15.00 uur De Vereeniging Grote Zaal klassieke muziek Harmonie Koningin Wilhelmina & Bachkoor Nijmegen  • Alles ademt

vrijdag 15 januari | 20.30 uur De Vereeniging Grote Zaal klassieke muziek Het Gelders Orkest, NJO en Ereprijs • I Feel

donderdag 21 januari | 20.15 uur De Vereeniging Kleine Zaal singer-songwriter Michaël Prins • A Dreamer’s Dream Is Forever To Be Yours

woensdag 16 december | 21.00 uur De Vereeniging Kleine Zaal klassieke muziek What’s in the Music • Fuse

zaterdag 9 januari | 20.15 uur De Vereeniging Grote Zaal klassieke muziek Het Gelders Orkest • Vurig Nieuwjaarsprogramma

zaterdag 16 januari | 20.30 uur De Vereeniging Grote Zaal BankGiro Loterij Theaterweekend Blind Date - Muzikale hits door de eeuwen heen

maandag 25 januari | 20.15 uur De Vereeniging Grote Zaal klassieke muziek Ensemble Zefiro (NSvK)

donderdag 17 december | 20.15 uur De Vereeniging Grote Zaal klassieke muziek Het Gelders Orkest • Kerst met Tsjaikovski

zondag 10 januari | 15.00 uur De Vereeniging Kleine Zaal klassieke muziek Dutch classical talent Tour & award  • Amatis Pianotrio

zondag 17 januari | 20.15 uur De Vereeniging Kleine Zaal BankGiro Loterij Theaterweekend Blind Date Vocaal avontuur

zaterdag 30 januari | 20.15 uur De Vereeniging Kleine Zaal klassieke muziek Claron McFadden & Tuur Florizoone • Secrets

zaterdag 19 december | 20.15 uur De Vereeniging Kleine Zaal klassieke muziek Remy van Kesteren & Eric Vloeimans  • Musica Callada

woensdag 13 januari | 20.15 uur De Vereeniging Grote Zaal klassieke muziek Malibran Kwartet (NSvK)

woensdag 20 januari | 20.15 uur De Vereeniging Grote Zaal klassieke muziek NJO Symfonieorkest • Wintertournee

zondag 31 januari | 14.15 uur De Vereeniging Grote Zaal klassieke muziek Het Gelders Orkest • Beethovens 5e symfonie

programma december-januari

Klassiek in een vernieuwd jasje Niet alleen het pand van De Vereeniging heeft in dit jubileumjaar een metamorfose ondergaan, maar ook de klassieke programmering. Naast het reguliere aanbod brengt het concertgebouw dit seizoen ook twintig bijzondere en vernieuwende jubileumconcerten op de planken. Verantwoordelijk hiervoor is Masa Spaan, programmeur klassieke muziek bij De Vereeniging. Natuurlijk blijven de reguliere klassieke concerten vanuit het Gelders Orkest en de Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek op het programma staan. De Vereeniging staat ook wereldwijd bekend om de waanzinnige akoestiek, niet alleen onder bezoekers maar zeker ook onder musici, en deze naam willen wij uiteraard hoog houden. Maar daarnaast willen we een breder publiek aan gaan boren door het presenteren van een toegankelijk en verfrissend klassiek aanbod met spraakmakende klassiekers, premières, cross-overs, jong talent en familieprogramma’s.” Voorbeelden hiervan zijn onder andere het geplande concert van Remy van Kesteren en Eric Vloeimans, de samenwerking tussen het Nederlands Kamerkoor en Hadewych Minis en de familievoorstelling Tijgers op de trap. “Zelfs een speciaal babyconcert maakt onderdeel uit van onze vernieuwde programmering.” Aftrap van dit aanvullende, nieuwe concept was het concert ter opening van de verbouwde Vereeniging. “Meteen een bijzondere setting waarbij het publiek niet zoals standaard vanuit de zaal luisterde naar de musici die op het podium hun kunsten vertoonden. Het publiek zat namelijk bij dit openingsconcert letterlijk tussen de musici. Een goed voorbeeld van wat we met de jubileumconcerten neer willen zetten: ziek mmeur klassieke mu een andere manier van klassieke muziek luisteren en beleven Masa Spaan progra

wat het geheel toegankelijker moet maken voor een breder publiek.” Behalve de twintig bijzondere jubileumconcerten probeert De Vereeniging ook nog via andere initiatieven een bredere doelgroep aan te spreken. “Op het programma staan bijvoorbeeld ook Hotel De Vereeniging waarbij bezoekers letterlijk kunnen wegdromen in de Grote Zaal en ’s ochtends weer ontwaken met fagotmuziek en ontbijt op bed, net als een aantal speciale participatieprojecten, oftewel projecten voor en door de stad. In dit kader organiseren wij in april bijvoorbeeld een soort stadsfestival waaraan musici uit Nijmegen deel kunnen nemen, maar ook gaan we ons op de schoolgaande jeugd richten met een speciaal schoolconcert. Slechts twee voorbeelden, maar wel voorbeelden die zeer bijzonder beloven te worden.” Datzelfde geldt overigens ook voor de nieuwe concertformules die binnen De Vereeniging zijn ontwikkeld, zoals het What’s in the Music! Concept: een reeks avontuurlijke concerten waarbij klassieke muziek wordt gecombineerd met andere disciplines, specifiek gericht op studenten. “Afgelopen seizoen was hiervan al de aftrap en ook het huidige concertseizoen voeren we dit concept weer verder door.” Elke specifieke doelgroep vraagt om een specifieke benadering, daar zijn Masa en de rest van de medewerkers van De Vereeniging zich maar al te goed van bewust. “En dat is dan ook precies waar de uitdaging ligt: inspelen op de tijd van nu en voor elke doelgroep iets passends weten te bieden; van traditioneel tot experimenteel en alles daar tussenin. Oftewel, van De Vereeniging een concertgebouw anno nu maken met een veelzijdig en uitgebalanceerd programma waarin iedereen wel iets naar zijn of haar gading kan vinden.”

BankGiro Loterij Theaterweekend zaterdag 16 en zondag 17 januari

Tijdens het BankGiro Loterij Theaterweekend ademt Nederland theater. Bijzondere activiteiten, aansprekende programma’s en extra voorstellingen voor een aantrekkelijke prijs door heel het land, waaronder Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging. Laat je verrassen en boek een blind date voor slechts e 10,-! zaterdag 16 januari 20.00 uur Stadsschouwburg - Blind date Een hommage aan het horrorgenre zaterdag 16 januari 20.30 uur De Vereeniging - Blind date Muzikale hits door de eeuwen heen zondag 17 januari 14.00 uur Stadsschouwburg - Blind date Een voorstelling voor durfals vanaf 5 jaar zondag 17 januari 20.15 uur De Vereeniging - Blind date Vocaal avontuur Vanaf 4 januari worden de programma’s bekend gemaakt op www.stadsschouwburgendevereeniging.nl

Merlijn Dommernik

What’s in the music ‘Gewoon’ klassieke muziek, dat is What’s in the Music niet! Jonge topmusici op klassieke instrumenten in een bijzondere omgeving. Altijd mét afterparty! Vanaf 21.00 uur met een drankje genieten. What’s in the Music is horen, zien, voelen... beleven! wo 16 december: Fuse Zes avontuurlijke musici met achtergronden in de klassieke muziek, jazz, pop en improvisatie, bekend als huisband bij het tv-programma Podium Witteman. Afterparty met dj Sjaak Akkers


1 00 JA AR

Kerkenbos 1006  6546 BA Nijmegen  Postbus 6696  6503 GD Nijmegen  T (024) 372 19 19  E bureau@croes.nl  W www.croes.nl 

Renoveren is ons vak, ieder gebouw een toekomst geven onze drijfveer.

Historische gebouwen verdienen specialistische aandacht. Is grondig onderhoud, renovatie of juist herbestemming de beste oplossing? Wij brengen de wensen van eigenaren in overeenstemming met de meest optimale mogelijkheden. Concertgebouw De Vereeniging is zo’n speciaal gebouw. Een podium voor muziek, theater en dans, waar de bezoeker centraal staat en wordt verleid en geprikkeld. Waar een avond uit een beleving is, met een hoge kwaliteit en serviceniveau. Gelukkig delen wij deze passie!

Onze wereld vraagt erom. BAM Bouw en Techniek bv | Laan van Malkenschoten 60, 7333 NP Apeldoorn | Postbus 1159, 7301 BK Apeldoorn T (055) 538 76 00 | E bouwentechniek@bam.nl | www.bambouwentechniek.nl


1 00 JA AR

Het ware ambacht terug in de keuken Een vernieuwde Vereeniging met een vernieuwd Grand Café Restaurant. Daar hoort ook een nieuwe keukenbrigade bij. Sinds de start van het nieuwe theaterseizoen hebben chef-kok Chris Reinders en zijn souschef Joep Kool de leiding over de ‘potten en pannen’. Vol enthousiasme staat dit tweetal in de startblokken om hun eigen stempel op het Grand Café Restaurant te kunnen drukken. “Opdracht die wij hebben meegekregen is om de kaart simpel te houden qua benaming, maar te zorgen voor een verrassing op het bord en in de mond”, steekt Chris van wal. “Voor iedereen moet duidelijk zijn wat hij of zij precies bestelt, onze taak is het vervolgens om al onze gasten te verbluffen met ware smaaksensaties en ze stuk voor stuk

tevreden weer naar huis te laten gaan.” Een mooie uitdaging en een geweldige kans vindt ook Joep die na vele omzwervingen langs diverse horecabedrijven elders in het land zijn plek in Nijmegen lijkt te hebben gevonden. “Mooi is dat we hier eigenlijk alle vrijheid krijgen om op culinair gebied te doen wat we willen. Pas als het echt te gek dreigt te worden, wordt er ingegrepen. Dat creëert wat mij betreft een zeer prettige werksituatie.” Het tweetal, dat elkaar nog niet kende voor ze half september bij Grand Café Restaurant De Vereeniging in dienst traden, heeft elkaar tot nu toe prima gevonden in hun visie op kookgebied. Chris: “Natuurlijk is dat in eerste instantie even wat aftasten

om te zien wat voor vlees je in de kuip hebt, niet alleen wat betreft Joep maar ook wat betreft de rest van het team, maar onze ideeën over koken blijken heel erg overeen te komen.” Beide vinden ze het belangrijk om uitsluitend te werken met verse ingrediënten en alles zoveel als mogelijk zelf te bereiden. “Geen sausjes of soepen dus uit een pakje, maar dagelijks door onszelf vers bereid. We vinden het belangrijk om het ware ambacht weer terug in de keuken te brengen en daar zetten we ons dan ook voor de volle honderd procent voor in.” Daarnaast staat ook het werken met producten van lokale leveranciers hoog in het vaandel. “Zo halen we ons brood bij Bakkerscafé Brood op de Plank, komt alle patisserie van Strik Patisserie en gebruiken we mosterd van Stadsbrouwerij De Hemel. Bedoeling is om in de nabije toekomst steeds meer lokale leveranciers aan te gaan trekken.”

om de keuken en dus ook het Grand Café Restaurant te laten draaien als een goed geoliede machine. Chris: “Maar dat kun je gerust aan ons overlaten. Ons streven is om er een ontmoetingsplek voor iedereen van te maken. Hét adres voor een heerlijk diner, of je nu een voorstelling in de Vereeniging bezoekt of niet, of een smaakvolle lunch. Maar ook dé plek waar je binnenkort bijvoorbeeld kunt genieten van een zondagse high-tea, wellicht met sfeervolle live-muziek op de achtergrond.” Ideeën genoeg dus bij dit tweetal, net als een flinke dosis enthousiasme en uitgebreide vakkennis. Elementen die zeker garant zullen staan voor de heerlijkste culinaire verrassingen op je bord en dat tegen een zeer scherpe prijs-kwaliteitverhouding. “Kom allemaal gewoon proeven en genieten!”

De eerste taak van dit tweetal is echter

d E c E M b E R zo 6 december | musical & show

15.00 uur stadsschouwburg theaterzaal

Rudolph van Veen rudolph’s christmas

THEATERMENU dEcEMbER

wo 9 december | musical & show

3 gangen € 27,50

20.00 uur stadsschouwburg theaterzaal

Het Meisje met het Rode Haar roos van erkel, jim bakkum e.a.

langzaam gestoofde big

zo 13 december | dans & familie

14.00 uur stadsschouwburg theaterzaal

Introdans saPPerdeflaP (6+)

tamme eend

wo 16 december | dans

20.00 uur stadsschouwburg theaterzaal

Nederlands Dans Theater 2 shearing the wolves

nders Joep Kool • Chris Rei

do 17 december | klassieke muziek 20.15 uur de vereeniging grote zaal

Het Gelders Orkest Kerst met tsjaikovski

m. ige naa pracht n e e t e aa l. M e htige z a men t en prac en s en s e m is m g o v ing ld da n de bele r een ig in r dezelf k bedoe “ De Ve ie ie z n u a m m rs is eigen at a nde of haa r Voor w op zijn n e e r e ied n? Om br enge men. a a n . Sa onder g n e t la te La ng le

ing.” er een ig ve D e V

a n de Huub v

rudolPh van veen’s christmas dessert

zo 20 december | toneel

15.00 uur stadsschouwburg theaterzaal

Bram van der Vlugt & Oren Schrijver op bezoek bij meneer green

di 22 december | concert

20.00 uur stadsschouwburg theaterzaal

TOP2000 Live revolution

zo 27 december | musical & show 13.30 & 16.00 uur stadsschouwburg theaterzaal

r Lubbe

(De Dijk

)

Sprookjesboom (3+) efteling theaterproducties

Kom gezellig genieten tijdens de feestmaand: stadsschouwburgendevereeniging.nl

FAMILIE-BRUNCH IN GRAND CAFÉ RESTAURANT DE VEREENIGING ZONDAG 27 DECEMBER TWEE RONDES om 11.30 uur en om 14.00 uur

www.stadsschouwburgendevereeniging.nl


1 00 JA AR

Van bokswedstrijd tot amateurtoneel De Vereeniging is meer dan alleen dé plek voor (al dan niet klassieke) concerten. Dit rijksmonument heeft namelijk veel meer te bieden. Van vergaderen in een klein gezelschap tot een compleet congres voor zo’n 1500 bezoekers en van een trouwerij tot het hofbal; de mogelijkheden zijn legio en het team van de afdeling evenementen en verhuur denkt graag en vol enthousiasme met al hun klanten mee. “Dit kunnen zowel zakelijke als particuliere klanten zijn”, vertelt Merel van Oirschot die verantwoordelijk is voor de zakelijke verhuur van de zalen in De Vereeniging en in de Stadsschouwburg. “En van een hele kleine en besloten happening tot een groots evenement dat voor iedereen toegankelijk is. Dat is ook juist het mooie van De Vereeniging. Doordat we naast de grote zaal die iedereen waarschijnlijk wel kent ook een aantal kleinere ruimtes en zalen te bieden hebben, is er voor iedereen wel een evenement op maat vorm te geven. Jaarlijks geven we inmiddels al invulling aan zo’n 300 tot 350 evenementen, maar nieuwe klanten zijn altijd welkom om met ons het gesprek aan te gaan en te kijken naar de mogelijkheden die De Vereeniging of de Stadsschouwburg te bieden heeft.” Haar collega Serdal Kabakçi, verantwoordelijk voor de culturele verhuur, is het hier volledig mee eens. “Met elke klant gaan wij persoonlijk het gesprek aan om te inventariseren wat diens ideeën en wensen zijn. De een heeft al een volledige opzet voor ogen terwijl de ander alleen weet dat hij ‘iets’ wil organiseren. Aan ons vervolgens de taak om hierop in te spelen en elke klant zo goed mogelijk te adviseren en te ondersteunen om samen een geweldig evenement op poten te zetten.” En hierin zijn de werkzaamheden zeer divers. “Van het regelen van de benodigde geluidsapparatuur tot het zoeken naar geschikt meubilair. Eigenlijk zijn wij een soort eventmanagers op locatie die er samen met de klant en degenen die uiteindelijk de uitvoerende taken overnemen voor zorgen dat elk evenement als geslaagd evenement de boeken in kan.” Je kunt het haast zo gek niet verzinnen of het heeft wel eens in de Vereeniging plaatsgevonden. Serdal: “Van het NK Judo en bokswedstrijden…”, Merel: “… tot opnames voor Idols, en van hossende mensenmassa’s tijdens carnaval tot uitvoeringen van scholen, zoals de spectaculaire catwalkshow die de SSGN twee weken geleden op de planken bracht. Bij deze show werden de stoelen op zaalniveau verwijderd. De multifunctionaliteit van de zaal maakt dat deze voor uiteenlopende evenementen gebruikt kan worden. Heel veel is mogelijk, maar uiteraard houden we wel altijd de locatie en de uitstraling die dit bijzondere rijksmonument heeft in ons achterhoofd. Het plaatje moet immers wel blijven kloppen.”

De Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek, grootste kamermuziekvereniging van Nederland, is de belangrijkste huurder op het gebied van klassieke muziek. Topmusici als Janine Jansen, Christianne Stotijn en het Beaux Arts Trio traden de afgelopen jaren op. Kroonconcert van dit seizoen is het programma van sopraan Anne Sofie von Otter en pianist Kristian Bezuidenhout, op 11 februari a.s. De Vereeniging is ook het podium voor beroemde popartiesten. Dankzij de samenwerking met Doornroosje stonden de afgelopen jaren grote namen als The Kyteman Orchestra, Gregory Porter en Randy Newman in het Nijmeegse concertgebouw. In 2016 geven o.a. Joe Jackson (25 februari, uitverkocht) en Bryan Ferry (1 oktober) concerten. Ook amateurverenigingen zijn bij de Vereeniging overigens meer dan welkom. Serdal: “Speciaal om deze groepen te stimuleren gebruik te maken van onze ruimtes en faciliteiten, krijgen zij in de rustigere periodes 25% korting op de zaalhuur. Erg interessant, helemaal wanneer ze genoeg publiek weten te genereren voor hun voorstelling en door de kaartverkoop de investering dus weer terug weten te verdienen. Hier wordt al volop gebruik van gemaakt, maar hoe meer hoe beter natuurlijk! En zeg nu zelf, hoe geweldig is het om je voorstelling in zo’n prachtige ambiance - in feite het gezicht van de stad - te mogen verzorgen? Wie wil dat nu niet?”

Serdal Kabakçi • We

ndy Gerrit s • Merel

van Oirschot

Akoestiek als erfgoedwaarde De Grote Zaal van Concertgebouw De Vereeniging behoort dankzij de prachtige akoestiek tot de meest geroemde concertzalen van Europa en wordt vaak in een adem genoemd met het Amsterdamse Concertgebouw. De beroemde dirigent Willem Mengelberg noemde De Vereeniging zelfs ‘het mooiste concertgebouw van Nederland’. De akoestiek is dan ook een van de belangrijkste erfgoedwaarden van het rijksmonument. Adviseur Zaalakoestiek Peutz: “Dat de akoestiek zo goed is uitgepakt in het ontwerp van 1915 is niet vanzelfsprekend. Hoewel de zaal in de plattegrond een rechthoekige zaalvorm heeft, zoals vele goede voorbeeldzalen als het Neues Gewandhaus in Leipzig (van voor de oorlog) en de Musikverein in Wenen, zijn het gekromde plafond met relatief weinig verstrooiende elementen en het ingesnoerde podium (lijsttoneel) bijzonder kritische aspecten voor de akoestiek. Al deze “eigenaardigheden” maken de zaal gevoelig voor veranderingen. De akoestiek van de zaal balanceert op een smal evenwicht en is daarom zorgvuldig mee omgegaan tijdens de renovatie.

Ontwerpen en testen In de meest recente fase van de renovatie heeft Peutz aan de hand van een 3D rekenmodel ontwerpvarianten voor het podium uitgedacht. Voor het finale ontwerp werkt Peutz doorgaans met schaalmodellen om de akoestiek te onderzoeken, maar in dit geval heeft Stadsschouwburg en De Vereeniging de zaal ter beschikking gesteld om onderzoek te doen, een 1:1 schaalmodelonderzoek eigenlijk. Uiteindelijk moesten proefconcerten van Het Gelders Orkest uitwijzen of de berekeningen en metingen zich ook in de praktijk zouden bewijzen. Na afloop van het tweede proefconcert waren de orkestmusici opgetogen. De akoestiek klinkt zoals het hoort. De magie van de Vereeniging Terugkijkend op de afgelopen, bijzonder intensieve periode van ontwerp en uitvoerding, zijn alle betrokkenen heel blij met het resultaat. Nijmegen kan haar zaal weer koesteren. De magie is terug. En juist omdat het qua (akoestische) vormgeving zo’n bijzondere zaal is, is het zeker een zaal waarvan de akoestiek als erfgoedwaarde beschouwd mag worden.

Zakenlunch en flexwerkplek Combineer een dagje shoppen, een museumbezoek of een zakelijke afspraak met een lunch in Grand Café Restaurant De Vereeniging. Het ruime Grand Café Restaurant is overdag ook een prettige ‘flexwerkplek’, met wifi.

t el n heel s k en e e in r re b n iddelba e St e e m ijn m s T inek s u n z e n d ij ij het t “Met m oeger en v a n m ik v r We liep . a g w k in n ig ote r e en s k lasgen s De Ve ug. Som e er t er ag la ng d w e s g lk a e d ijd ‘s m id ing ik schoolt hool en r. Ook g nendoo onze sc r in a b a n in met r t er r e station Zweden pa rkee ap va n ver het a o J . e n w e s’ t n liepe concer et B a c h e na a r ma n m o p t o n o e K f da Ton . T o en a ls k in a ld i en er ingen va n Viv her in n n d e g t u r e je c n me mooie v ioolco ue v iel m zijn d Ba r oq orator iu n s a t ll h o c a H met .” Weih n peelden e zaa l is la ngs s k va n d n n o la r k ie e we h ooi d e r en m oe held h p o r e we St Jud ith

NIJMEEGSE STICHTING VOOR KAMERMUZIEK

Al 66 seizoenen thuis in De Vereeniging / / / / BEKIJK ONS AANBOD OP WWW.NSVK.NET / / / /

eenbr in

k


1 00 JA AR

Valerie Pichel

Rondleidingen De Vereeniging Nieuwsgierig hoe De Vereeniging er nu uitziet? Wil je een kijkje nemen achter de schermen? En ervaren hoe het is om op het podium van de Grote Zaal te staan?

Jimmy Israel

Vanaf januari 2016 zijn er weer rondleidingen door De Vereeniging. De rondleidingen zijn van 12.00 tot 13.30 uur en van 14.00 tot 15.30 uur op de volgende data:

Zaterdag 9 januari Zaterdag 20 februari Zaterdag 19 maart Zaterdag 9 april Er kunnen maximaal 25 personen per keer mee. Aanmelden is verplicht. Meld je aan via de website www.stadsschouwburgendevereeniging.nl

Jimmy Israel Jimmy Israel

Het podium voor jouw evenement! Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging zijn ideale locaties voor een succesvol evenement in stijl. Groot of klein, met meerdere zalen of juist met een intieme sfeer. Wij maken van de Stadsschouwburg en De Vereeniging jouw podium! Beide gebouwen zijn goed bereikbaar en beschikken over voldoende parkeergelegenheid, goede voorzieningen en een prettige publieksservice. De Vereeniging: Concertzaal, Kleine Zaal, Keizer Karelfoyer, Annazaal, Sociëteitskamer, Leeuwzaal, Grand-Café Restaurant Stadsschouwburg: Theatercafé, Theaterzaal

Neem contact met ons op via 024-3608135 www.stadsschouwburgendevereeniging.nl/zakelijk


1 00 JA AR

LEERKES Lichtconcepten Bloeme-weide 7 | 7448 PX Haarle | Tel. 0548 595 625

W H AT I F EDISON KNEW?

L ED S

SOLVE LED is een afkorting van Light Emitting Diode, oftewel: licht zendende halfgeleider. Een LED zet elektrische energie om in elektromagnetische straling. 'HJROȵHQJWHQYDQGHXLWJH]RQGHQVWUDOLQJOLJ gen in het gebied van het zichtbare licht (rood, groen en blauw) en het infrarood.

Advertentie Leerkes_L.indd 1

www.leerkes.nl

Hoe had de wereld eruit gezien als duurzaamheid in de 19e eeuw een issue was geweest? What if Edison knew?

LEDS MEET!

Hij wist het niet. Maar anno 2015, weet Leerkes het wel... LEDS SOLVE!

Leerkes Lichtconcepten weet alles over duurzame oplossingen voor verOLFKWLQJ:HVSHOHQLQRSXZVSHFLȴH ke wensen en houden rekening met uw bedrijfscultuur. Raadpleeg ons.

Zo hebben we al heel wat klanten blij gemaakt. Online kunt u zien wat wij bijvoorbeeld voor de Brinkparkgarage in Apeldoorn en het gemeentehuis te Lochem hebben gerealiseerd. Doel: duurzame, energiezuinige en sfeervolle LED verlichting. 8LWJDQJVSXQWȴNVHEH]XLQLJLQJHQRSXZHQHUJLH rekening! 03-12-15 11:14


1 00 JA AR

Wij feliciteren De Vereeniging met dit prachtige resultaat.

'H9HUHHQLJLQJÂŤ3URĂ€FLDW

Mogen wij De Vereeniging complimenteren met dit geweldig resultaat.

Trots zijn wij, als Van Der Plas uit Den Bosch, deel uitgemaakt te hebben van het bouwteam waarin wij de doorontwikkeling en productie van de barmeubelen alsmede garderobe hebben uitgevoerd.

Een prachtig resultaat met een geweldig interieur. Als Moerkerk Advies hebben wij ervoor gezorgd dat de horeca draait zoals een horeca moet draaien. De klant is er blij mee.

Een complexe verbouwing in een historische omgeving. Daar hoort een toeziend oog bij. Een toeziend oog in kwaliteit, veiligheid en planning. Daar kunt u bij ons op bouwen.

info@vanderplas.biz www.vanderplas.biz

kantoor@moerkerk-advies.nl www.moerkerk-advies.nl

A3GM bv bouwmanagement ruud@a3gmbv.nl

Laat ook de glazen

GOED KLINKEN in De Vereeniging!


1 00 JA AR

Vier

de feestdagen

met hartstocht

Kerst met

Tsjaikovski

Nijmegen | 17 december | De Vereeniging | 20.15 uur

Vurig Nieuwjaarsconcert

met Vรกsquez Nijmegen | 9 januari | De Vereeniging | 20.15 uur

Special - Concertgebouw De Vereeniging  

Icoon van en voor de stad

Special - Concertgebouw De Vereeniging  

Icoon van en voor de stad

Advertisement