Page 2

INNEHÅLL

LEDARE

5

Trollhättan ska vara en bärare av god miljö Vår vision – Trollhättan en stolt och innovativ stad med plats för framtiden – är både ett tillstånd vi vill uppnå och ett förhållningssätt. Att vara en plats för framtiden – de nyckelord vi använder för att beskriva vad det innebär att vi välkomnar förändring, vara mötesplats för nya idéer, bejaka ny teknik, stötta nya företag, delta i världens skeenden, förutsätter miljö och hållbarhet, plats för alla generationer och främja integration. Känner du igen dem?

8

Detta nummer av Stadsporten handlar just om miljö och hållbarhet. I vår miljöpolicy i MRP:n framgår att ”Trollhättan ska vara en bärare av god miljö. Det innebär att bidra till att bygga ett samhälle för alla som bor och verkar i Trollhättan, där vi förenar ekologisk balans med ekonomisk, teknisk och social utveckling.” Genom åren har politiker och anställda arbetat medvetet och engagerat enligt miljöpolicyn. Trollhättan var exempelvis en föregångare i att göra biogas av det egna avfallet och att bussarna drivs med hjälp av biogas. Vi har fått Gröna bilisters utmärkelse som bästa miljöbilskommun två år i rad. Kommer vi att bli en föregångare när det gäller elbilar?

12 Ledaren 2

Förstelärare 9

Ekologisk mat 3

Nyanställda 10

Miljöförvaltningen 4

Notiser 10

Biogas 5

Tack 10

Slättbergshallen 5

Arkiv X 11

Norrlänningen 6–7

Annonser 11

Ollonborren 8

Till sist 12

Cykeln 8

Pilen 12

Gatlampor 9

STADSPORTEN UTGES AV: Informationskontoret, 461 83 Trollhättan, Telefon: 0520-49 70 21, E-post: stadsporten@trollhattan.se. ANSVARIG UTGIVARE: Peter Asp. REDAKTÖR och grafisk form: Per Carlberg TRYCK: Mediatryck. REDAKTIONSKOMMITTÉ: Annika Wennerblom, stadsdirektör, Andreas Gleisner, Utbildningsförvaltningen, Åsa Dahlqvist, Vision, Carin Pettersson, Kultur- och fritidsförvaltningen, Dan Fogelberg, Tekniska förvaltningen, Göran Cedgård, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Jeanette Åberg, Informationskontoret, Kristina Rynvall, Omsorgsförvaltningen, Lena Andersson, Stadsbyggnadsförvaltningen, Lennart Andersson, Personalföreningen Rabatten, Annelie Sundblad, Miljöförvaltningen, Rose-Marie Ivarsson, Personalkontoret, Åsa Olsson, Hållbart samhälle, Åsa Zetterberg, Lärarförbundet, Henrik Larsson, Kommunal. OMSLAGSBILD: Indica Söder. FOTO OMSLAG: Sebastian Lamotte. MANUSSTOPP för nästa nr: 5 november 2013

2

STADSPORTEN 7 / 2013

Vi har politiska mål om att öka andelen ekologiska livsmedel i den mat som serveras våra brukare i skolor och omsorg. Och vi kan konstatera att med idoga arbetsinsatser så ökar andelen år från år. Visserligen varierar det på olika enheter . Ett mycket gott exempel är förskolan Ejdern där Indica Söder uppnådde hela 53 procent ekologiska livsmedel under 2012. Läs också om miljöförvaltningen som bland annat har till uppgift att utöva miljötillsyn, det vill säga att se till att lagar såsom miljöbalken och livsmedelslagen följs av både våra egna verksamheter men också företag i Trollhättan. Förvaltningen har en grannlaga uppgift i att få förståelse för lagstiftningens intentioner. Ett medvetet arbete med information och bemötande har gjort att förvaltningen förbättrat sitt nöjd kund index i den senaste servicemätning av kommunernas myndighetsutövning som SKL gör i undersökningen Insikt. Bra jobbat!

Annika Wennerblom Stadsdirektör

Stadsporten nr 7  
Stadsporten nr 7  
Advertisement