Page 11

K U LT U R / N Ö J E

arkiv

x

Årets Julklapp för medlem i personalföreningen RABATTEN! Nu kan du köpa biobiljetter för 70 kronor styck! Var: Receptionen Trollhättans Stadshus Öppettider: Måndag–torsdag 08-16.30, fredag 08-15.00 Krav: Uppvisande av giltigt medlemskort

Dags för årets julfest! Fredagen den 29/11 klockan 18.30 Trollhättans Stad bjuder som vanligt in alla anställda och förtroendevalda till årets julfest på Swania. Perikles orkester står för underhållning och för dansmusiken. När julbordet är uppätet, runt cirka 22.00, kommer allmänheten att kunna komma in och dansa. Biljetterna kostar 150 kronor/person, inkl julbord med dans. Biljetterna kan köpas i stadshusets reception från och med 21 oktober. 400 biljetter finns. Ta gärna med jämna pengar. Först till kvarn gäller... • Du måste lämna en ifylld talong samtidigt som du köper biljetten. Du kan köpa för flera personer samtidigt men vi måste då ha en talong för var och en. • Telefonbeställning kan inte göras. • Köpt biljett kan ej återlämnas Välkommen!

Trivselkommittén består av Rose-Marie Sandstedt, Agenda 21. Birgitta Olsson, Receptionen. Britt-Inger Johansson, Personalkontoret Maria Svantesson, vaktmästare

TALONG FÖR KÖP AV BILJETT TILL JULFEST PÅ SWANIA FREDAGEN DEN 29 NOVEMBER KL 18.30

Namn: ...............................................................................................

Sven-Åke Sandblom förgyller varje nummer med läsning ur stadsarkivet. Denna gång blir det lite fakta om några broar i Trollhättan. Stallbackabron: Bredd 14 meter, längd 1 400 meter, brobanans höjd över Göta älv cirka 32 meter, Byggstart januari 1979, bron öppnades för trafik i juni 1981. Invigare: Carl XVI Gustaf. Göta älv har en bredd av cirka 500 meter vid broläget, varför elva stöd är belägna i älven. Bottenplattor har gjutits under vatten inom stålspont ner till ett djup av tolv meter under vattenytan. Monteringsarbetet utfördes av Öresundsvarvet. Entreprenadsumman var 46 miljoner kr. Malgöbron: Belägen mellan Klaffbron/Strömkarlsbron/Åkersbergsvägen. Total brolängd 48 meter, spännvidd 38 meter, nybyggnadsår 1989-1990. Byggentreprenör Skanska. Klaffbron: Klaffbron är en stålbalkbro i ett spann. Spannet är rörligt och av typ dubbelklaff. I övrigt består brons bärande delar av betong. Brons maskiner finns i brokamrarna på båda sidor av trafikkanelen. Bron öppnades för trafik 1959. Ägare till bron är Trollhättans kommun men driften sköts av Sjöfartsverket. Öppning av bron sker via fjärrmanövrening från slussarna. Total brolängd 50 meter, total bredd 21,5 meter. Spiköbron: Belägen mellan Spikön och Fagerstrand. Fri spännvidd 70 meter, total brolängd 90 meter, bredd tolv meter, färdig 1941, byggentreprenör Allmänna Betongbyggnadsbyrån.

Arbetsplats: ...................................................................................... Sven-Åke Sandblom Stadsarkivet STADSPORTEN 7 / 2013

11

Stadsporten nr 7  
Stadsporten nr 7  
Advertisement