Page 1

TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 4 APRIL 2014

TEMA: VÄRDERINGAR DEN HARMONISKE PARKMÄSTAREN THOMAS FIXAR RABATTEN STADSPORTEN 6 / 2013

1


INNEHÅLL

LEDARE

4

Trollhättans Stads värderingar präglar vår verksamhet Vi har en vision för Trollhättan som en stolt och innovativ stad med plats för framtiden som utgör en ledstjärna och ett förhållningssätt i vårt arbete. Till visionen har fullmäktige också lagt fast omtanke, utveckling och livskvalitet som våra grundläggande värderingar. Dessa värderingar ska vi bära med oss i vårt agerande.

6–7

Kortfattat betyder dessa värderingar följande: Omtanke handlar om solidaritet, rättvisa och jämlikhet, integration och god omsorg. Utveckling handlar om tillväxt, arbete, samarbete lokalt, regionalt, nationellt och internationellt samt kompetens. Livskvalitet står för miljö, boende och kommunikationer, kultur och fritidsverksamhet samt offentlig service med hög kvalitet. Jag tycker att vi i vår organisation omfattas av dessa värderingar i vardagsarbetet. Det finns många exempel på det. I denna utgåva av Stadsporten finns några exempel återgivna.

10

Ledaren 2

Nytt arbetssätt mot våld 3

Att höja livskvaliteten för de boende på Källstorpsgården genom att tillmötesgå brukarnas önskan att starta en kör är ett exempel. Ungdomsmässan som ledde till en praktik som sedan gav fast anställning på Ögonpraktiken är ett annat. Profilen 10 Ny ordförande Rabatten 11

Praktik gav jobb 4 Frälsegårdsskolan 5 Gaphalsarna 6–7 Xplodera 8 Blå natten 8 Flyktingguide 9

Tack 11

Ett tredje exempel är att förändra verksamheten på Frälsegårdsskolan för att skapa förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling.

Notis Rabatten 11 Arkiv X 11 Krönikan 12 Öresjö 12 Notiser 12

Meritvärde 9

Att tillämpa våra grundläggande värderingar kan vara lätt men ibland kräver det både mod och ansträngning. Det visar också dessa exempel. I skrivande stund lyser solen upp mitt arbetsrum och jag känner hur den värmer. Och nog längtar vi alla att sitta i vårsolen, blunda och känna värmen. Det önskar jag att alla får tillfälle att göra den närmaste tiden.

STADSPORTEN UTGES AV: Informationskontoret, 461 83 Trollhättan, Telefon: 0520-49 70 21, E-post: stadsporten@trollhattan.se. ANSVARIG UTGIVARE: Peter Asp. REDAKTÖR och grafisk form: Per Carlberg TRYCK: Mediatryck. REDAKTIONSKOMMITTÉ: Annika Wennerblom, stadsdirektör, Andreas Gleisner, Utbildningsförvaltningen, Åsa Lundh Dahlqvist, Vision, Carin Pettersson, Kultur- och fritidsförvaltningen, Dan Fogelberg, Tekniska förvaltningen, Katarina Loodh, Informationskontoret, Kristina Rynvall, Omsorgsförvaltningen, Lena Andersson, Stadsbyggnadsförvaltningen, Lennart Andersson, Rabatten, Henrik Larsson, Kommunal, Annelie Sundblad, Miljöförvaltningen, Rose-Marie Ivarsson, Personalkontoret, Åsa Olsson, Hållbart samhälle, Åsa Zetterberg, Lärarförbundet, Göran Cedgård, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. OMSLAGSBILD: Pensionärskören Gaphalsarna på Källstorpsgården.FOTO OMSLAG: Joachim Nywall. MANUSSTOPP för nästa nummer: 15 maj 2014

2

STADSPORTEN 4 / 2013

Annika Wennerblom Stadsdirektör


TEMA: VÄRDERINGAR

T E M A : VÄ R D E R I N G A R

Trollhättans Stad har tre grundläggande värderingar: Omtanke, utveckling och livskvalitet. Dessa är länkar till visionen om Trollhättans framtid, och ska tydligt genomsyra alla verksamheter. Här presenterar vi flera konkreta exempel på den ambitionen.

Sara de Blanche, Marcus Svensson och Carina Carlsson utgör den nya enheten i Trollhättans Stad som är specialiserad på att möta våldsutövarna.

DE JOBBAR NYTT MOT VÅLDET Trollhättans Stad får ofta beröm för arbetet med att skydda framförallt kvinnor från mäns våld. Nu har man påbörjat ett arbetssätt som förhoppningsvis kan ge väldigt goda resultat: – Alla är vinnare om vi går in och bryter den här våldsspiralen, säger projektsamordnare Marcus Svensson. TEXT OCH FOTO: PER CARLBERG

Verksamheten inom våld i nära relationer i Trollhättans Stad har fokuserat på att skydda de drabbade från våldsutövarna, men från och med februari arbetar man nytt och aktivt med att komma åt kärnan i problematiken – de som utövar våldet. – Det finns en teori som säger att fem procent av dem som utövar våld i en relation förr eller senare hamnar i en rättegång. Vi måste alltså arbeta på ett annat sätt för att minska våldet, säger projektsamordnaren Marcus Svensson som tillsammans med gruppledarna Carina Carlsson och Sara de Blanche utgör enheten i det nya arbetssättet. SLUSSMODELLEN

Metoden man arbetar efter kallas ”Slussmodellen”, där målsättningen är att fånga upp våldsverkaren – vilken i de flesta fallen är en man – och ”slussa” denne ur sin negativa spiral genom individuella samtal och/eller gruppverksam-

het där man diskuterar våldets orsaker och konsekvenser. – Vi har fokuserat på att kvinnan ska skyddas, och kan erbjudas ett skyddat boende. Men våldsutövarens beteende finns ju kvar, det tas ju med in i nästa relation. Vi måste komma tillrätta med det, förklarar Carina Carlsson. Om Polisen eller socialtjänsten får en indikation på att det förekommer våld i en relation erbjuds våldsverkaren att kontakta – och slussas – till enheten. – Vi kan inte fånga upp dem själva, men vill gärna att de lotsas till oss. Då kan vi ringa upp vederbörande, säger Marcus Svensson. Men vill man ringa er? – Det är ett visst tryck på den personen. Han blir uppmanad att det gagnar honom om han visar sig samarbetsvillig och deltar. Sedan är det vårt uppdrag som goda pedagoger att få personen att inse att han har bitar att arbeta med, säger Marcus.

I dialogen med personen är inte syftet att peka ut denne som en våldsverkare, utan att erbjuda alternativ, att prata om vikten av att kommunicera sina känslor. – De män vi har träffat har känslan av maktlöshet som gemensam nämnare. De har svårt att identifiera andra känslor än ilskan, och istället för att verbalisera den tar man till våld. Problemet är att våld tar bort maktlösthetskänslan, och våld funkar på kort sikt. Då gör folk som du säger. På lång sikt finns det lagar och regler, och våldsutövaren kan drabbas av exempelvis ångest och depression – kan vi bryta den kedjan blir det vinster för alla, säger Marcus. Enheten är medveten om att man inte kommer åt alla som utövar våld, men: – Vi startade i februari, och har träffat sju stycken hittills, men det är kanske sju personer där vi har minskat våldet i deras respektive hem, säger Marcus. STADSPORTEN 4 / 2014

3


T E M A : VÄ R D E R I N G A R

Nöjd trio. Sandra Olsson, flankerad av Saeid Pirouznia och Leyla Roshani, trivs som fisken i vattnet på Ögonpraktiken. Också Saeid och Leyla är glada över rekryteringen: ”Det är en tjej med huvudet på skaft”, säger Saeid.

Praktiken gav Sandra fast jobb Arbetslösa Sandra Olsson visade framfötterna under sin praktik, och blev erbjuden anställning efter halva tiden. – Vilken befrielse det var, då kände jag att det vände för mig, säger hon. TEXT OCH FOTO: PER CARLBERG

Ett tag hade Trollhättan Sveriges högsta ungdomsarbetslöshet. Som värst var det i juli 2011 då 36 procent i åldern 18–24 år saknade ett jobb att gå till. Den senaste siffran (februari 2014) säger 26,9 procent. Trollhättan har också lämnat över den mindre hedrande förstaplatsen till Ronneby, och befinner sig nu på plats 28. En av många ungdomar som varit arbetslösa, men nu har fått en anställning, är 21-åriga Sandra Olsson. I hennes fall blev Ungdomsmässan i februari 2013 vändpunkten. Där träffade hon Leyla Roshani från Ögonpraktiken, ett företag som sökte en receptionist. Sandra lämnade sina kontaktuppgifter, och blev också kallad till 4

STADSPORTEN 4 / 2014

intervju med företaget. Den gick väldigt bra – Sandra erbjöds en tremånaders praktikplats, vilket hon nappade på. – Jag sa ja direkt! Jag hade varit arbetslös i nästan ett halvår, och att bara vara hemma gjorde mig deprimerad, säger Sandra. Praktiken började i april, men när hon kallades till ett möte med företagets Saeid Pirouznia efter bara en och en halv månad kände hon sig lite illa till mods. – Jag blev jättenervös, och tänkte att jag inte hade skött mig, minns Sandra. Men hon kunde vara lugn. Det var precis tvärtom. – Han frågade om jag ville ha ett vikariat. Självklart, tänkte jag. Jag hade lägenhet, och då tackar man inte nej till ett vikariat. GILLAR ATT GÅ TILL JOBBET

När det löpte ut den sista december blev hon fast anställd, och nu finns en given rutin i hennes liv med arbete måndag– fredag. Dessutom trivs hon jättebra på sitt jobb. Hon har ansvar för kassan, och tar väl hand om patienterna som kommer. – Jag har alltid gillat att hjälpa äldre människor. De är glada och tycker om att träffa en, och jag gillar att ge dem ett

leende, säger Sandra, som uppskattar sin nya tillvaro väldigt mycket: – Ja, jag är glad varje gång jag går till jobbet, säger hon. Leyla Roshani och Saeid Pirouznia var alltså övertygade redan efter en och en halv månad om att Sandra var rätt person för jobbet. – Det märktes direkt. Det är en tjej med huvudet på skaft, säger Saeid Pirouznia. – Hon hade viljan, och vi ville satsa på henne. Hon var duktig och flexibel, säger Leyla Roshani. PRAKTIKEN NYCKELN

För Sandra var praktiken nyckeln till anställning. – Många är negativt inställda till praktik. Jag tycker tvärtom. Man får inte ett jobb bara så där. Jag tycker absolut att alla ska ta chansen och tacka ja till en praktikplats. De jobben som jag har haft tidigare har jag bara fått genom praktik. Ungdomsmässan är en satsning på arbetslösa ungdomar genom samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Trollhättans Stad och Trollhättans näringsliv. Syftet är att skapa möjligheter för ungdomar att få arbetslivserfarenhet. Och går praktiken bra kan det ju leda till mer – som det gjorde för Sandra.


T E M A : VÄ R D E R I N G A R

OMSTART PÅ FRÄLSEGÅRDSSKOLAN Frälsegårdsskolan har länge kämpat med låg måluppfyllelse och låga resultat. Nu ska skolan genomgå en omstart med ny organisation, personal och ledning. Genom att bygga allt med eleven i centrum är målet att skapa en attraktiv skola med förbättrade resultat. TEXT OCH FOTO: ANDREAS GLEISNER

Omstarten berör framför allt grundskolan, från förskoleklass till årskurs sex, och fritidshemmen, men också förskolan kommer att påverkas. Margareta Gothnier tillträder tjänsten som rektor för Frälsegårdsskolan F-6 och Christina Thordson kommer att ta över chefskapet för förskolorna Stallet, Tistelstången och Fölet. Tillsammans är de projektledare för omstarten, som är ett tvåårigt projekt med start i augusti 2014. – Det känns fantastiskt kul och väldigt spännande! Vi kommer att ha allt fokus på lärandeprocesser och pedagogik, och vi kommer att bygga en organisation med utgångspunkt från eleverna och elevernas behov. Målet är att vi ska stoppa och vända trenden med den låga måluppfyllelsen, och att Frälsegårdsskolan ska bli en attraktivare skola där fler elever väljer att gå, säger Margareta Gothnier.

Projektledare för Omstart Frälsegårdsskolan är Christina Thordson och Margareta Gothnier. De ser projektet som en chans att bygga en skola från grunden, helt utifrån elevernas behov och förutsättningar.

sättningar förändras, kommer samtliga pedagogiska tjänster på fritidshem, förskoleklass och grundskola att utannonseras. Målet är att ungefär hälften – kanske fler – av alla lärare som anställs ska vara förstelärare. – När vi gör den här omstarten, så har vi en fantastisk chans att bygga något från start, att skapa en grogrund för något som kan fortsätta växa. Vi kommer att arbeta med personal som aktivt har sökt sig till skolan och vill vara med och utveckla något, och det skapar en stor styrka när hela kollegiet drar åt samma håll, säger Christina Thordson.

HÄLFTEN FÖRSTELÄRARE

FORMA VERKSAMHETEN

För Frälsegårdsskolan har resultaten de senaste åren försämrats. Samtidigt är skolan en av de skolor som de senare åren tagit emot flest nyanlända barn, vilket har inneburit stora pedagogiska utmaningar. Organisationen är ännu inte fastställd, och det är inte heller klart vilka pedagoger som ska arbeta på Frälsegårdsskolan. Eftersom skolans organisation och därmed också personalens förut-

Omstarten sker i augusti när höstterminen startar, och ännu är många frågor fortfarande på planeringsstadiet, men några av de utmärkande arbetssätten för Frälsegårdsskolan blir att alltid utgå och utforma verksamheten efter att alla barn är olika och har olika behov. Detta ska synas i planering, verksamhet och förhållningssätt. Skoldagens innehåll och längd utformas flexibelt utifrån barnens behov och gällande styrdoku-

ment, och olika yrkeskategorier och kompetenser ska samverka i arbetslag kring en elevgrupp för att skapa en röd tråd genom barnets hela dag. Dessutom ska skolan vara en läxfri skola. – Genomför vi organisationsförändringar som skapar högre kvalitet på den tid pedagoger och elever är tillsammans i skolan, så kan eleverna nå måluppfyllelse utan läxor, säger Margareta Gothnier. ENIG NÄMND

Det är en enig utbildningsnämnd som står bakom projekt Omstart Frälsegårdsskolan. Nämndens ordförande Mats Wiking (S) menar att skolan är i en situation där omfattande åtgärder var nödvändiga. – Vi måste ta vårt ansvar och se till att skolan, eleverna och personalen får förutsättningar att lyckas. I det här projektet ligger ambitionen att genom en ny organisation ge möjligheter till pedagogsikt nytänkande och samverkan. Dessutom gör man samtidigt en rejäl satsning på att rekrytera förstelärare till Frälsegårdsskolan, säger Mats Wiking. STADSPORTEN 4 / 2014

5


T E M A : VÄ R D E R I N G A R

GAPHALSARNA TAR SIG TON PÅ

Källstorpsgården En gång i veckan hörs skönsång från Källstorpsgården när pensionärerna i Gaphalsarna tar sig ton. – På första övningen var vi fem, nu är vi många fler, glädje sprider sig vet du, säger körledaren Rolf Alm. TEXT: PER CARLBERG FOTO: JOACHIM NYWALL

Platsen är Källstorpsgården på våning 5. Utrustade med varsitt sånghäfte i handen framförs den så vackra valsen Drömmen om Elin under ledning av körledaren Rolf Alm, som gestikulerar och entusiasmerar sitt gäng. Den nu 79-årige senioren kom till Källstorpsgården för två och ett halvt år sedan. Han engagerade sig tidigt i olika frågor från brukarhorisonten, och i oktober startade han upp kören Gaphalsarna. – Jag har haft ett drivande jobb som avdelningschef på Volvo Aero, och det är svårt att lugna ned sig. Jag ville starta tipspromenader eller vad som helst. Efter att ha tittat på Körslaget i TV en gång tänkte jag att vi kan väl också gapa, säger Rolf och skrattar lite lätt. ”FANTASTISKT INITIATIV”

Han tog upp idén på brukar/boenderådet, vilket är ett tillfälle varannan månad där de kan föra fram synpunkter till ansvarig personal. Enhetschef Carola 6

STADSPORTEN 4 / 2014

Fridfelt minns mötet där Rolf uttryckte önskemål om att starta upp en kör. – Vi tyckte att det lät kul, ett fantastiskt initiativ! Det här är ju något som Rolf och de själva har drivit. Vi har tryckt upp lite sånghäften och serverar lite saft i samband med övningarna, säger Carola. GLÄDJEN VIKTIGAST

I oktober ägde den första övningen rum, och sedan dess övar man en timme varje lördag. Att Gaphalsarna träffas på lördagar beror på att det inte ska krocka med de aktiviteter som äger rum under vardagarna. Vad ger detta dig? – Det här är underbara grejer. Det ger mig glädje, och jag njuter, säger Rolf. Visserligen är en konsert inplanerad senare under våren, men Gaphalsarna handlar inte primärt om framträdanden, klockrena stämmor eller perfektionism, vilket klargörs av körmedlemmen

Per-Olof Nyman: – Jag hoppas att du märker att det är mer glädje än körsång, säger han till Stadsportens utsände. SAMMANSVETSNING

Förutom själva övandet är lördagsumgänget framförallt en källa till gemenskap. Det är ett ypperligt tillfälle att träffa kamrater, och man slipper sitta


T E M A : VÄ R D E R I N G A R

Rolf Alm leder Gaphalsarnas sångövning på Källstorpsgården, och stöttas sångmässigt här upp av kontaktperson Kristina Larsson (lila klädsel) och enhetschef Carola Fridfelt (sittande längs till höger i bild).

ensam på rummet. – Sedan har vi alltid en liten paus, där alla får berätta lite om sin bakgrund, så vi lär känna varandra på ett bra och fint sätt, säger Rolf. Dessutom är närvarande personal gärna med och sjunger – såvida inte larmet går. Det blir alltså ett tillfälle för brukare och personal att komma samman.

– Ja, det blir givande för alla, det skapar den här positiva ”Källstorpsandan”, säger Carola Fridfelt. VECKANS HÖJDPUNKT

Överhuvudtaget talar brukarna sig varma över att personalen tillgodosett önskemålet om den nya lördagsaktiviteten. För den betyder hur mycket som helst.

– Alla här ser fram emot lördagarna, det gör vi redan på måndagarna, säger Per-Olof Nyman. Carola Fridfelt ser uppenbart glad och nöjd ut med att Gaphalsarna är så tillfreds. Hon konstaterar att ”vi är till för dem som bor här”, men tillägger också med ett litet skratt: – Jag har inte mutat dem… STADSPORTEN 4 / 2014

7


T E M A : VÄ R D E R I N G A R

Succé för Xplodera FOTO: MAGNUS SÖRENSEN

D

Visst går det bra att återanvända material. Eller vad sägs om de fina fåtöljerna och bordet?

Den blå natten kommer tillbaka I

fjol introducerades trollhäteborna för evenemanget Den Blå Natten, där området kring Innovatum, Insikten och övre slussområdet för en kväll belystes med en unik ljussättning, parallellt med att det arrangerades många andra aktiviteter för besökarna. Uppskattningsvis besöktes evenemanget av drygt 2 000 personer – och lördagen den 3 maj kommer Den Blå Natten tillbaka. – Det fungerade så bra första gången att vi vill se om vi kan utveckla det ytterligare, säger Trollhättans Stads kulturchef Christer Olsson. Bland nyheterna kan nämnas att ytterligare ett par byggnader på Innovatum-området kommer att ljussättas, att 1800-års slussled ljussätts på ett annorlunda sätt jämfört med i fjol, och att elduppvisningen blir lite annorlunda. – Det blir snarare en elddans, lite mer poetisk, säger Christer Olsson. Precis som under premiäråret pågår evenemanget mellan 21.00–01.00. Och precis som 2013 är det fri entré!

8

STADSPORTEN 4 / 2014

en första upplagan av miljö- och designmässan Xplodera Go Green gick av stapeln den 12 april på Innovatumorådet. Mässan utgjordes av föreläsningar, work shops, modevisningar och så vidare. Mässan var ett initiativ från Storegårdens fritidsgård tillsammans med ledarna Karin Jacobsson-Mauritzon och Magnus Sörensen. – Vi hoppas att mässan givit inspiration till både unga och gamla gällande recycling och upcycling, säger Magnus Sörensen. Att mässan besöktes av cirka 1 400 människor betecknar man som en succé. – Det märktes tydligt bland mässans utställare, föreläsare och besökare att projektet fyller ett tomrum, att det verkligen saknats en mässa av det här slaget, säger Magnus.


T E M A : VÄ R D E R I N G A R

FLER FLYKTINGGUIDER SÖKES Projektet med flyktingguider har skapat nya möten och band mellan svenskar och nyanlända, men: – Vi vill ha fler guider, säger Asbed Kurdian, integrationskonsulent i Trollhättans Stad. TEXT: PER CARLBERG FOTO: HAMZA ALWARDI

I september 2013 inleddes projektet Flyktingguide Trollhättan, vilket ska syfta till förståelse och tolerans genom att man skapar mötesplatser mellan nyanlända och svenskar. Trollhättans Stad leder projektet tillsammans med Integrationsforum genom finansiellt stöd från länsstyrelsen. Vid tre tillfällen har man arrangerat träffar. – Den första hade vi på Kronan i december. Det var bingo direkt. Det kom sju, åtta familjer och åtta flyktingguider, säger Asbed Kurdian och berättar att bra kontakt etablerades: – Någon familj fick senare vara med och fira svensk jul, en annan guide tog sin familj till Göteborg, och någon åkte till Överby, där man fikade och slappade lite tillsammans.

Vid det tredje mötestillfället för nyanlända och flyktinggudier anordnades knytkalas i Arbetareföreningens lokaler.

Den andra träffen ägde rum på högskolan i februari, med skillnaden att antalet flyktingguider inte matchade antalet nyanlända. Samma fenomen upprepades vid det tredje mötet i april, där man samlades för ett knytkalas i Arbetareföreningens lokaler. – De nyanlända har verkligen uppskattat flyktingguiderna, men vi vill ju ha betydligt fler guider, säger Asbed, som inte riktigt vet hur man ska anstränga sig ytterligare för att nå fram med budskapet: – Jag tycker att vi har gjort vårt yttersta. Vi har annonserat i lokaltidningen, pratat med massmedia, gjort broschyrer

som vi delat ut överallt och använt oss av mun-mot-mun-metoden, säger Asbed och suckar lite lätt. Varför ska man bli flyktingguide? – För att hjälpa en medmänniska. Det är lätt att tycka till och prata om integration vid köksbordet, men delaktighet är allas ansvar. Genom att bli flyktingguide underlättar man för människor att fortare komma in i samhället, säger Asbed Kurdian. Fotnot: Skulle flyktingguide vara något för dig? Kontakta Asbed Kurdian, 7070, Hamza Alwardi, 070-538 37 37 eller Cathrin Boström, 0520 – 834 53.

Hjortmossen firade meritvärdesökning TEXT: ANDREAS GLEISNER

Hjortmosseskolan i Trollhättan utmärker sig som en av de skolor i hela Sverige som förbättrat elevernas resultat allra bäst. Det firade elever och lärare med gemensam fika och tal av rektor Martin Engman. – Det är fantastiskt! Av alla skolor i hela landet är vi på 14 plats när det gäller förbättring av elevernas resultat, säger han. Och det är en markant förbättring

som skett de senaste åren på Hjortmosseskolan. I en mätning 2008 var 76% av eleverna som gick ut åk 9 behöriga till gymnasiet. År 2012 var samma siffra 100%. Martin Engman blev rektor för skolan julen 2013, och förklarar orsakerna bakom framgången med en lång och målmedveten resa som inleddes av skolans förre rektor, Djeno Mahic. – Jag är jättestolt över den resa som både elever och personal gjort. Det

handlar om relationer, om att se varje elev, bekräfta varje elev, att förstå eleven. Vi ska ha lektioner som är så bra att eleverna vill vara här. Det är personalen och Djeno som startat det här, och jag känner stolthet och tacksamhet för att jag fått vara med på en del av den här resan, säger Martin Engman. Undersökningen är utförd av riksdagens utredningstjänst på uppdrag av Moderaterna. STADSPORTEN 4 / 2014

9


N Y H E T E R PÅ J O B B E T

I sitt rätta element. Kent Johansson är nästintill född med gröna fingrar.

Den harmoniske parkmästaren 38 år på samma arbetsplats. Och med ett humör som oftast är på topp. – Jag tror att vi trädgårdsfolk är ganska harmoniska, säger Kent Johansson. TEXT OCH FOTO: PER CARLBERG

Att arbetsledaren på parkavdelningen skulle komma att viga sitt yrkesliv åt växter och planteringar är egentligen fullt logiskt med tanke på barndomens uppväxt på Berghällsvägen bakom Stavreskolan. – Jag var väl tolv eller tretton när jag fick en liten jordplätt av vår hyresvärd, och där började jag plantera framförallt rosor, berättar Kent Johansson. Rosorna växte – och likaså gjorde Kents intresse för odling och plantering. När han gått ut skolan fick han 1976 fast anställning på Stavre växthus, vilket var en plantanläggning i kommunal regi belägen på Dannebacken. Och den höll riktigt hög klass. – Det var två stora växthus. Vi hade en tropisk avdelning med tropiska växter, bananträd och kaffebuskar. Det 10

STADSPORTEN 4 / 2014

var ett väldigt populärt ställe, och vi fick besök av både dagisklasser och allmänhet, minns Kent.

inte så mycket sabotage på planteringarna. Nu är det förvisso ganska bra, men vi hade lite problem med det för 10–15 år sedan.

FRÅN 52 TILL 18

Så småningom blev han lagbas och chef på avdelningen, vilket han är fortfarande. Det har naturligtvis hänt mycket på de 38 år som han har varit anställd. – När jag började var det 52 anställda på parkavdelningen. Nu är vi 18. Det var noggrannare skötsel då. Känns det jobbigt? – Ja, men det gick över. Man lär sig att leva med det. Parker nuförtiden får inte kosta så mycket. Grundtanken är de ska vara lättskötta när de står färdiga, säger han. Saknar du ”gamla” tiden? – Ja. Det gröna var mer heligt, det var

PENSIONEN FÅR VÄNTA

Med sina 63 år kan man ana att Kent börjar snegla på pensioneringen. – Jag har två år kvar, om jag ska sluta när jag är 65. Men jag tror inte att jag gör det… Varför? – För att jag trivs så himla bra. Arbetet är väldigt fritt, och jag har väldigt goa arbetskamrater. Jag läste någonstans att trädgårdsfolk oftast är väldigt harmoniska, och jag tror att det stämmer. Det märks på att vi anpassar oss till förändringar – det är väldigt sällan som någon slutar jobba på parken, säger han.


N Y H E T E R PÅ J O B B E T / N Ö J E

arkiv

x

Sven-Åke Sandblom förgyller varje nummer med läsning ur stadsarkivet. Denna månad om när kommunen övertog det privata bussbolaget CB Hallberg den 1/1 1968.

Glad överlämning. Efter 22 år som ordförande i personalföreningen Rabatten lämnar Lennart Andersson (till höger i bild) över klubban till Thomas Johansson.

Thomas fixar rabatten TEXT OCH FOTO: PER CARLBERG

L

ennart Andersson har varit ordförande i personalföreningen Rabatten sedan den startades 1992, men årsmötet i mars var hans sista som ordförande. Hur var det mötet för dig? – Det var jättetrevligt! Men det roliga är att det känns så rätt att lämna över till Thomas, det är det som gläder mig mest, säger Lennart. Det senaste året har Lennart arbetat med att utreda föreningen inför framtiden, och han har då haft möjlighet att jämföra Rabatten med andra personalföreningar i landet. Och i den jämförelsen står vi oss väl, menar han. – Organisatoriskt är vi mycket mer demokratiska. Trots att vi ligger under kommunen är vi en egen juridisk person, vilket inte är

... Ett stort och innerligt tack för en fantastisk avtackning när jag slutade min anställning. För allt engagemang, tal och sånger. Extra tack till Bröderna Herrey!

Britt Severin, Utbildningsförvaltningen

helt självklart. Men genom att man betalar en medlemsavgift till Rabatten har vi mycket friare tyglar att agera, säger Lennart. Ny ordförande blir Thomas Johansson. – Det känns väldigt bra. Det ska bli roligt och spännande, ett intressant uppdrag, säger Thomas. Varför tackar man ja till detta? – För att det känns stimulerande och utmanande. Man arbetar bara med positiva saker, där man arbetar för att hitta bra avtal för sina medlemmar. Och Thomas lovar att vara lyhörd. – Det gäller att vara ödmjuk inför uppdraget. Vi har över 3 000 medlemmar. Vi ska lyssna på dem, och ta tillvara på uppskattade aktiviteter som resorna till Tyskland och Astrid Lindgrens värld.

UTLOTTNING AV BIOBILJETTER Följande medlemmar i Rabatten har genom lottning vunnit biobiljetter: Nr 1528 Yvonne Svensson, lärare, Nr 330, Sara Aronsson, lärare, Nr 17, Susanne Ört-

lund, lärare, Nr 3184, Monica Fagerlind, sjuksköterska, Nr 2739, Anita Svantesson, förskollärare. Biljetterna skickas hem per post.

I brev den 25 maj 1967 meddelade C. B. Hallberg AB drätselkammaren, att bolaget nödgades att senast vid övergången till högertrafik den 3 september 1967 nedlägga den av bolaget drivna s.k. industritrafiken, vilken avsåg transport av anställda till och från Svenska Flygmotor AB, SAAB Aktiebolag, och Nydqvist & Holm AB tillhöriga fabrikerna här i staden. Anledning till denna åtgärd var den, att industritrafiken gick med avsevärd förlust och att bolaget ansåg sig icke kunna satsa det kapital, som erfordrades för förvärv av för högertrafik avsedda bussar i industritrafiken. Bolaget ämnade fortsätta med busstrafiken i övrigt. Drätselkammaren, som fann att staden icke kunde övertaga allenast den förlustbringande industritrafiken, upptog förhandlingar med bolaget om övertagande av busstrafiken i dess helhet, vilken hittills kunnat drivas utan förlust. Bolagets oljeförsäljning och åkerirörelsen skulle dock icke ingå i överlåtelsen... Aktierna skall förvärvas av staden. De av bolaget anskaffade för högertrafik avsedda bussarna skall förvärvas av bussbolaget. Tomten nr. 7 i kv. Zebran bör förvärvas av Trollhättans Tomt AB, vilket för detta ändamål behöver ett förlagskapital av 816.000 kronor. Trollhättans Trafik AB som det kom att heta varade mellan åren 1968 till 1993. Fr.o.m. 1 januari 1994 övertogs trafiken av det privata företaget Linjebuss i Sverige AB.

Sven-Åke Sandblom Stadsarkivet STADSPORTEN 4 / 2014

11


STARTA DAGEN MED ETT LEENDE Tänk vad enkelt det kan vara att göra någon glad, bara genom att själv bjuda på ett leende eller en positiv kommentar. Som ni kunde läsa om i ett tidigare nummer av Stadsporten så berättade Jeanette Åberg om vikten av ”fikat” och jag är den förste att hålla med henne. Inte bara för alla de inspirerande och trevliga samtal som faktiskt sker i själva fikarummet, utan för mig är det lite av själva promenaden till fikarummet som har blivit ett härligt dagligt inspel. Jag passerar då informationskontoret och varje gång jag gör det, så möts jag alltid av glada kommentarer och leenden från mina kollegor. För mig som är relativt ny på denna arbetsplats så känns det enormt gott och det bidrar verkligen till att få mig att känna mig välkommen här. Jag har nu varit på plats i stadshuset i tre månader och där är jag ansvarig för den nya organisationen Trollhättan Convention Bureau, vars främsta uppdrag är att se till att fler personer möts här i Trollhättan. I mitt arbete träffar jag personer som sitter i olika nätverk, alltifrån bevarandet av skyddsvärda träd till utvecklandet av den senaste robottekniken. Ett enormt brett spann av olika inriktningar, men det som verkligen kännetecknar dem alla är ett brinnande engagemang för det man är verksam inom. Det är verkligen en ynnest att få träffa alla dessa personer, ta del av deras kunskap och att de i sin tur faktiskt kämpar för att fler personer i vår stad ska få möjlighet till detta genom att locka nästa konferens eller kongress inom sitt område hit till Trollhättan! Som ni förstår så har jag ett väldigt inspirerande och givande arbete och det kanske är enkelt att vara full av energi och oftast vara på gott humör när man har det, men hade det inte varit för att man omges av kollegor som faktiskt på ett eller annat sätt förgyller ens tillvaro, så hade det inte spelat så stor roll vad man än hade arbetat med. Så tänk på det nästa gång du möter en kollega, ett leende kan bidra till att du gör den personens dag lite mer givande och lite mer inspirerande än vad den kanske annars hade blivit. För mig är helt enkelt ett gott skratt och ett välment leende grunden för en god och trivsam arbetsmiljö

Anki Sandberg Ansvarig Convention Bureau

En strand med aktiviteter och en strandpromenad kommer att lyfta området vid Öresjö.

Öresjö ska rustas upp P

lanerna för Trollhättans största strandområde Öresjö har nu fallit på plats och ansökan om bygglov skickades in i förra veckan. Om allt går enligt plan kan arbetet sätta igång i september. – Äntligen får vi utveckla det här området och göra Öresjö mer tillgängligt. Vi har ju haft en del nödlösningar med kiosk och toaletter, men nu vill vi verkligen göra en rejäl satsning. Jag tror att det blir jättebra och att det tas emot positivt av Trollhätteborna,

säger Carina Lorentzon, ordförande i Kulturoch fritidsnämnden. Trollhättans Tomt AB driver projektet på uppdrag av Kultur- och fritidsförvaltningen och arbetet har nu kommit in i ett nytt skede. Den 31 mars lämnades en bygglovsansökan in till Byggnads- och trafiknämnden. Nu väntar det sedvanliga bygglovsförfarandet, och om allt går enligt plan kan etapp ett påbörjas redan under september i år.

FRITT WIFI I CENTRALA TROLLHÄTTAN

... OCH NY HEMSIDA FÖR VISION

Som en av de första orterna i landet öppnar nu Trollhättan upp ett fritt Wifi i centrala staden. Det betyder att man helt fritt kan utnyttja Internet i de delar av staden där det dagligen rör sig mycket folk. – Det här är en del i vår ambition att ligga i framkant när det gäller att vara en högteknologisk stad, det är bra för besöksnäringen och går också väl i linje med våra satsningar på mobil e-handel, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Välkommen till Visions nya hemsida. Fackförbundet Vision har lanserat en ny hemsida. Här hittar du som medlem information om Visions lokala arbete i Trollhättans Stad och kontaktuppgifter till förtroendevalda och ombud. Du hittar hemsidan på www.vision.se/ visiontrollhattan.

FÖRSTA ELBILSPOOLEN INVIGD I början av april invigdes den första elbilspoolen i Trollhättan, vilken utgörs av Trollhättans Stad, Trollhättan Energi och Trollhättans Tomt AB/ Innovatum.

NY WEBBPLATS TILL HÖSTEN... Till hösten kommer Trollhättans Stads hemsida att få ett nytt utseende, bättre funktion och enklare struktur. Den största anledningen till omgörningen är att skapa en webbplats med responsiv design, det vill säga att göra vyn optimal också för telefoner och surfplattor. Projektet startar i början av maj månad, tillsammans med vår leverantör Funka Nu AB, och vi siktar på att kunna lansera Trollhättans Stads nya webbplats under hösten 2014. Kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund poserar vid en av elbilarna i samband med invigningen.

Stadsporten nr 4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you