Page 1

TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 1 JANUARI 2014

BENNY LÄMNAR ÖVER MED GOTT SAMVETE RÅN STOPPAR INTE KENT GÅNGBRON INVIGD VID RESECENTRUM STADSPORTEN 6 / 2013

1


INNEHÅLL

LEDARE

4

Resecentrum en symbol för Trollhättans utveckling

5 10 Ledaren 2

Värdegrund 10

Resecentrum 3

Hälsovägledare 10

Konsthallen 4

Pensionsavtal 11

Lanthandeln 5

Arkiv X 11

Benny 6–7

Årsmöten 11

Babysim 8

Annons Tysklandsresa 11

Verksamhetsutvecklare 9

Till Sist 12

Energimässa 9

Annons Älvhögsborg 12

Så har vi gått in i ett nytt år. Ett nytt år, en ny månad, en ny vecka, en ny dag. Ja, det är så bra att det alltid finns möjligheter att börja på nytt. Nu tittar vi tillbaka på 2013 i samband med verksamhetsredovisningar och ekonomiska redovisningar. Det skapar både stolthet och eftertanke. Det finns alltid möjlighet för oss att börja på nytt, göra omtag i det som vi inte är riktigt nöjda med. Det gäller såväl mig själv och min egen prestation som tillsammans med mina medarbetare och kolleger. Trollhättans Stad fick utmärkelsen Årets kulturkommun 2014. Enligt våra uppdrag ska kultur- och fritidsverksamheten präglas av att Trollhättan är ett mångkulturellt samhälle och stärka Trollhättans attraktionskraft samt tillväxt och utveckling. Benny Wising, chef för förvaltningen, går nu med flaggan i topp i pension. Tack, Benny, för ett 42 år långt engagemang i Trollhättans Stad och med uppdraget i fokus! Trollhättan är en av de kommuner som många nyanlända i Sverige bosätter sig i. Med den genomsnittstid det tar att etablera sig i ett nytt land och med de olika förutsättningar de nyanlända har beroende på varifrån de kommer, blir våra verksamheter särskilt betydelsefulla för att underlätta en etablering i det nya landet. Inom våra verksamheter, bland andra skolan, arbetsmarknads- och socialförvaltningen och kultur- och fritidsverksamheten finns ett stort engagemang och intresse för att livet i det nya landet ska fungera för alla. De flesta av våra anställda tycker också det är berikande och spännande att möta barn och föräldrar eller vuxna som tänker på ett annat sätt mot bakgrund att man kommer från en annan kultur. Det skapar särskilda utmaningar på kreativitet i vardagen. Vi kan lära mycket av varandra och andra. Och nu står Resecentrum färdigt. Förutsättningarna för in- och utpendlare är goda. Resecentrum blir också något av en symbol för Trollhättans goda utveckling – ökande befolkning, stigande villapriser, allt fler invånare med högskoleutbildning, stadigt handelsindex är några exempel. Och 2014 ska vi bidra till en fortsatt god utveckling!

STADSPORTEN UTGES AV: Informationskontoret, 461 83 Trollhättan, Telefon: 0520-49 70 21, E-post: stadsporten@trollhattan.se. ANSVARIG UTGIVARE: Peter Asp. REDAKTÖR och grafisk form: Per Carlberg TRYCK: Mediatryck. REDAKTIONSKOMMITTÉ: Annika Wennerblom, stadsdirektör, Andreas Gleisner, Utbildningsförvaltningen, Åsa Lundh Dahlqvist, Vision, Carin Pettersson, Kultur- och fritidsförvaltningen, Dan Fogelberg, Tekniska förvaltningen, Jeanette Åberg, Informationskontoret, Henrik Larsson, Kommunal, Kristina Rynvall, Omsorgsförvaltningen, Lena Andersson, Stadsbyggnadsförvaltningen, Lennart Andersson, personalföreningen Rabatten, Annelie Sundblad, Miljöförvaltningen, Rose-Marie Ivarsson, Personalkontoret, Åsa Olsson, Hållbart samhälle, Åsa Zetterberg, Lärarförbundet, Göran Cederberg, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen OMSLAGSBILD: Förvaltningschef Benny Wising går i pension, läs mer på sidorna 6-7. FOTO OMSLAG: Joachim Nywall. MANUSSTOPP för nästa nummer: 15 februari 2013

2

STADSPORTEN 1/ 2014

Annika Wennerblom Stadsdirektör


NYHETER

Trafikverkets projektenhetschef Heidi Segerström och Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan, knyter samman bandet som symboliskt förklarar att gångbron över bangården är invigd.

GÅNGBRON REDO TAS I BRUK Nu är gångbron över bangården vid Resecentrum invigd. – Det är en glädjens dag, sa kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund. TEXT OCH FOTO: PER CARLBERG

För att underlätta för tåg- och busspendlare inleddes i maj förra året arbetet med att anlägga en gångbro över bangården som en förbindelse mellan den nya pendelparkeringen och Resecentrum. Nu är arbetet klart, och den 20 januari invigdes bron av kommunstyrelsens ordförande, Paul Åkerlund, och Trafikverkets projektenhetschef Heidi Segerström. Istället för traditionellt klipp av band knöts istället två ändar ihop – som en

symbol för att bron nu är på plats och redo att tas i bruk. Paul Åkerlund tyckte att det var ”en glädjens dag”. Han talade om Trollhättan som en knutpunkt, och att den nya bron är viktig eftersom allt fler väljer att resa kollektivt. – Det känns bra, nu har vi ett Resecentrum som är modernt och fräscht. Från Trafikverkets håll var det också positiva tongångar. – Gångbron passar in bra i miljön.

Det har varit ett framgångsrikt projekt som vi har genomfört tillsammans med Trollhättans Stad, sa Heidi Segerström. Gångbron består av tre torn som bygger på de ursprungliga hissarnas placering. Däremellan finns två gångbryggor på totalt 50 meter. Med tornen inkluderade handlar det om 60 meters övergång. Bron har kostat 50 miljoner kronor, varav 18 bekostats med statliga medel. Den nya pendelparkeringen har 250 parkeringsplatser. STADSPORTEN 1 / 2014

3


A K T U E L LT

Barnperspektiv på konsthallen Jag vill visa dig Jag vill visa dig är ett projekt för alla fyraåringar i Södra skolområdet. Fokus är barns lärande, deras kommunikation, medbestämmande, men också barnens självklara rätt att få höras och synas i samhället . Med kameran och bilden får barnen ett gemensamt språk och samma möjlighet att förmedla och kommunicera, oavsett bakgrund. Projektledare Marie-Louice Zainali leder utflykter till spännande platser som N3, Innovatum och konsthallen. Projektet avslutas med utställning och filmvisning på Hebeteatern.

Emelie Keryo vill gärna visa Christina Larsson vilka bilder hon tagit på konsthallen.

Den kinesiske konstnären Ou Zhiangs bilder av sig själv – naken i armhävningspose – har väckt stort intresse runt om i världen. Konstnären själv är en känd TV-profil och superstar i hemlandet. Men troligtvis har hans bilder aldrig tidigare granskats på det sätt barnen från Citronfjärilen gör – med sina kameror i högsta hugg. TEXT OCH FOTO: ANDREAS GLEISNER

– Tina, Tina! Kom och se på mina bilder! Fyraåriga Emelie Keryo från Citronfjärliens förskola springer fram till sin förskollärare Christina Larsson, med kameran i handen. Med flinka fingrar trycker hon vant fram kamerans granskningsfunktion och visar de bilder hon tagit under besöket på Trollhättans konsthall. Hon och kompisarna på förskolan deltar i projektet Jag vill visa dig, där barn från förskolor Södra skolområdet i Trollhättan får upptäcka och erövra världen med hjälp av kameran. 4

STADSPORTEN 1 / 2014

De flesta bilderna Emelie tagit visar hennes kompisar, men även konsthallen, bilderna och miljön finns fotograferade. – Det är inte svårt, man bara trycker på knappen. Jag har tagit jättemånga kort, och många som är jättebra, konstaterar Emelie. Christina Larsson hoppas att den här dagen kan bli ett första steg i barnens möte med konst. – Det är en spännande miljö här, och väldigt annorlunda jämfört med vår vanliga miljö hemma på förskolan. Vi hoppas att det här väcker barnens

nyfikenhet och kanske inspirerar dem, säger Christina. Marie-Louice Zainali är projektledare för Jag vill visa dig. Hon menar att det viktiga med dagens besök i konsthallen inte är Ou Zhiangs bilder, utan att ge barnen en upplevelse. – Vilken utställning de visar spelar mindre roll. Jag vill ge barnen en chans att uppleva konsthallen och miljön här. Om två veckor kommer jag att besöka dem i förskolan och då pratar vi om den här dagen, och tittar på bilderna barnen tog.


A K T U E L LT

Varken rån eller överfall har fått Kent Almkvist att ens överväga en stängning av Kryddlunds Lanthandel.

KENT VIKER INTE FÖR RÅNEN Han har blivit både rånad och överfallen i sin butik, men Kent Almkvist skulle aldrig drömma om att stänga Kryddlunds Lanthandel på grund av detta. – För mig handlar det om att vinna eller förlora, och de ska aldrig få vinna över mig, säger han. TEXT OCH FOTO: PER CARLBERG

Kent Almkvist har suttit i Trollhättans i kommunfullmäktige sedan 1998 för Centerpartiet. Men precis som för den stora huvuddelen av de förtroendevalda är det politiska uppdraget något som får klaras av på fritiden. Något annat skulle inte heller vara möjligt. – Jag arbetar heltid plus en halvtid, eller ungefär 3 000 timmar om året, säger Kent som har drivit Kryddlunds Lanthandel i Väne-Åsaka i 29 år. RÅNAD OCH ÖVERFALLEN

Under sin långa gärning som lanthandlare har Kent många goda minnen, men det finns bitar som inte har varit lika positiva. Förutom ett 30-tal inbrott har han också blivit rånad och överfallen. 2003 tvingades han sy åtta stygn sedan han blivit slagen i bakhuvudet med ett föremål i samband med ett butiksrån, och i november förra året rånades butiken

igen. Kent fick blessyrer på kroppen sedan han hamnat i slagsmål med en av de två förövarna och försökt ta kolsyrepistolen från honom. PRATA SIG IGENOM SORGEN

Precis som vid fallet 2003 kunde polisen gripa samtliga skyldiga. Och varken fysiska eller psykiska ärr har fått honom att vilja stänga igen butiken. – För mig handlar det om att vinna eller förlora, och de ska aldrig få vinna över mig. De ska inte få mig att sluta, säger han. Men hur klarar du dig i praktiken? – Visst är det så att den närmaste månaden efter händelsen funderar man mycket på det, men jag har bra psykologer i form av mina kunder. Att prata med andra om det är en form av sorgearbete. Och berättar man för 100 olika kunder är det ingen som tycker att jag är tjötig. Det hade varit värre om

jag bara hade pratat om det med mina kollegor här… Många lanthandlare runt om i Sverige har fått stänga sina butiker. För Kent ser det dock ljust ut. – Vi ökade försäljningen 2013 med fem procent, och då var ändå 2012 ett bra år, säger han. Kent har också planer på att bygga ut butiken, och har ansökt om bygglov för att utöka butiken med 90 kvadratmeter. Men om tre år, när han fyller 65, ska han stämpla ut för gott. Då väntar välförtjänt vila för en lanthandlare som inte haft en ordentlig semester på över 20 år. – Jag ska börja med en 100-dagars kryssning jorden runt! Att det kan bli långtråkigt ombord tror han inte. – Det finns många saker att göra på en båt. Sedan måste man inte göra massa saker hela tiden. Jag kan tänka mig att skrota runt lite, sitta på akterdäck och ta en drink… STADSPORTEN 1 / 2014

5


R E P O R TA G E

BENNY SLUTAR

när han är på topp Man ska sluta när man är på topp. Det gör förvaltningschef Benny Wising, som gläder sig åt utmärkelsen ”Årets kulturkommun 2014”. – Det är många prisutdelningar i den kommunala världen som jag har kritiserat, men jag är beredd att bortse från det nu, säger han och skrattar. TEXT: PER CARLBERG FOTO: JOACHIM NYWALL

När du läser detta har kultur- och fritidsförvaltningens chef redan gjort sin sista arbetsdag efter drygt 40 år i Trollhättans Stads tjänst. Vi träffar honom näst sista arbetsveckan i den nybyggda fritidsanläggningen på Skogshöjden, vilken är den senaste satsningen – och också lite speciell för honom. – Just nu håller jag på och rensar massa papper. I morse hittade jag ett mötesprotokoll från en träff med Trollhättans IF 1999, där jag föreslog att man skulle flytta verksamheten från Knorren till Skogshöjden, bygga en stadsdelsidrottsplats med två fotbollsplaner, samt ha andra föreningsaktiviteter här. 2002 kom förslaget på pränt – 2013 blev det verklighet. – Ja, det gör gott här, säger Benny och klappar sig på hjärtat. UPPVÄXT MED BRA LEDARE

1971 hade Benny precis gått ur gymnasiet. Precis som tidigare somrar väntade feriejobb på Saab – men sedan 6

STADSPORTEN 1 / 2014

sökte han en tjänst som fritidsledare i Trollhättans Stad. – Jag var intresserad av föreningsledarskap och det arbetet. Jag växte upp med bra föreningsledare i TIF, och tyckte alltid att deras arbete var viktigt. Benny fick jobbet och blev kvar i Trollhättans Stad tills nu. Han har haft många funktioner, varit med om mängder med omorganisationer, men från och med att kultur- och fritidsförvaltningen bildades 2003 har han varit dess chef. STÄRKT SJÄLVFÖRTROENDE

De sista tio åren har också varit de bästa. – Det har hänt så otroligt mycket sedan -03 som finns anledning att vara stolt över. Det beror på att vi har väldigt bra och kreativa medarbetare, en del är helt makalösa… men vi fick också ett enormt självförtroende när vi fick förtroendet att bilda en egen förvaltning. I organisationen har medarbetarnas idéer och driv tagits tillvara.

– Jag har ingen ledarskapsutbildning, men lärt mig att det handlar om att ge människor förtroende, det är det absolut viktigaste. Gör man det, så bjuder folk igen. Som ansvarig har han bidragit till att nya verksamheter som Kulturbyrån, N3, Kronan och så vidare startats upp. Det mynnade ut i den prestigefyllda ut-


R E P O R TA G E

p

Benny Wising slutar med ett leende på läpparna. Fritidsanläggningen Bergtäkten på Skogshöjden, som invigdes före jul, blev kronan på verket i hans gärning.

märkelsen ”Årets kulturkommun 2014” av fackförbundet Vision. Benny har varit lite kritisk till utmärkelser som rör kommunala verksamheter, men värdesätter detta pris väldigt högt. – Det är ett pris som har funnits länge. De gjorde en seriös genomgång av hur vår verksamhet ser ut. Vi har varit granskade hela hösten, där man har tittat

på hur mycket som satsats på kulturen, pratat med anställda, och sett vad som avviker från andra kommuner. RÄTT TIDPUNKT ATT KLIVA AV

Med ett färskt SM-guld i kultur väljer Benny nu att kliva av tåget, och gå i pension. – Jag är bara 61 år, men det händer så

fruktansvärt mycket på detta området. Vi har så kreativa människor i organisationen, och då måste det finnas en chef som kan svara upp hela tiden med engagemang och energi, och föra vidare idéerna till politikerna. Orkar man inte göra det arbetet till 100 procent är det bättre att låta en hungrig förmåga ta över. STADSPORTEN 1 / 2014

7


NYHETER

Babysiminstruktör Karin Nygren i Sjuntorps simhall berättar bland annat att arbetet med hygien har blivit viktigare.

Babysim fokuserar på hygien De kommer från när och fjärran för att lära sina bäbisar att simma, men innan det är dags för att hoppa i bassängen väntar ett obligatoriskt teoripass. – Hygienen är i fokus, säger Karin Nygren, babysiminstruktör i Sjuntorps simhall. TEXT OCH FOTO: PER CARLBERG

2012 beslutades att babysimverksamheten i Sjuntorp skulle bestå av ett inledande teoripass, där tvagningen före badandet sattes i fokus. – Man ska duscha naken, tvätta sig med tvål och vatten och schamponera håret innan man går i bassängen, säger Karin Nygren och förklarar vidare: – Kloret i vattnet fastnar där man är smutsig, och är en förklaring till att man kan känna klordoft långt efter att man har badat. Men går man i vattnet ren, kommer man också upp ren – och luktar inte klor. Dessutom vill man gärna undvika att sätta i mer klor vattnet. – Ju renare folk är, desto mindre klor behöver vi. Framförallt är det viktigt ef8

STADSPORTEN 1 / 2014

tersom vi har många små barn i vattnet. Väl i bassängen finns också ett nytt arbetssätt för att vattensäkra barnen. – Förr arbetade man utifrån dykreflexen, det vill säga att barnet fördes under vattnet och som en reflex höll andan. Men vi vill att det blir så frivilligt som möjligt, därför lär vi dem att hålla andan innan vi tar dem under vattnet, säger Karin. Förutom teoripasset består kursen av 15 badtillfällen, vilket också är en nymodighet. – Förut bestod en kurs av åtta tillfällen. Sedan fick man anmäla sig vidare till fortsättningskursen. Nu har vi slagit ihop dem. Det underlättar vårt arbete, men också för barnen. Det är inte säkert

att man kommer så långt på åtta tillfällen, utan det är först vid passen 9–12 någonstans som det börjar hända saker i vattnet, förklarar hon. Babysimmet är en populär begivenhet. Så populär att Karin Nygren har fått sällskap av Karin Hall som ansvarig för våra yngstas första simupplevelser. Under hösten var 66 barn (!) i åldern tre månader – 2 år inskrivna. I lilla Sjuntorp? – Ja, i lilla Sjuntorp, säger Karin och skrattar innan hon fortsätter: – Men upptagningsområdet är stort. Man kommer hit från Trollhättan, Lödöse, Lilla Edet och någon från Vänersborg. Vi har också haft folk från Munkedal och Kungälv här.


NYHETER

Juryns motivering ”För att man med sitt genombrottsinspirerade arbetssätt på kort tid nått mycket goda resultat vad gäller glädje och välbefinnande för de boende. De har visat att man med ett stort engagemang och gott bemötande kan göra stor skillnad för den enskilde brukaren. Detta framgångsrika arbete har också inspirerat andra verksamheter”.

Enhetschef Maria Dahl med diplomet som intygar att Blomstergården är Årets Verksamhetsutvecklare inom omsorgsförvaltningen. Prisutdelaren, nämndordförande Ann-Christin Holgersson, till höger om Maria.

Prisad verksamhet på Blomstergården N

äckrosens och Solrosens gruppboenden på Blomstergården blev 2013 års verksamhetsutvecklare inom Omsorgsförvaltningen. De fick priset för sitt arbete med att skapa en meningsfull vardag med flera aktiviteter som ökar glädje och välbefinnande för de boende. Priset delades ut i samband med nämndens sista möte före jul av ordfö-

rande Ann-Christin Holgersson (S). – Jag vet att ni har gjort ett fantastiskt jobb, sa Holgersson varpå hon delade ut diplomet till enhetschef Maria Dahl. Därefter berättade personalen lite om de aktiviteter som ägt rum under året. Man hade tagit brukare till Liseberg, julkonserter, uppträtt med spontana danser och så vidare. Personalen tog

också tillfället i akt att tacka sin chef för den uppbackning som hon ger. Maria Dahl var väldigt glad över både pris och fina ord. – Vi är jättestolta! Det är ett kvitto på att vi gör ett bra jobb. Och berömmet från personalen? – Jättekul att höra, naturligtvis, sa Maria.

Energimässa på Hjortmosseskolan

U

nder hösten 2013 har eleverna på Hjortmosseskolan, från förskoleklass till år 5, arbetat med temat energi. Redovisningen skedde i form av en energimässa i skolans matsal, som var fylld till bristningsgränsen av stolta föräldrar, syskon och vänner. Varje klass hade en vikvägg med information om klimatsmarta tips. Under mässan fanns det möjlighet att prova sina nyvunna kunskaper i en tipspromenad. Ville man röra mer på sig så kunde man satsa på ”Energihoppet” – ta sig genom korridoren hoppandes på en gummiboll. På andra våningen fanns ”Energibion”, där eleverna i år 5 hade premiärvisning av årets film som gjorts i samarbete med N3 och filmpedagogerna. Filmen har också legat inom energitemat och bar namnet ”Hjortmossens energinyheter”. Även år 4 visade filmer som de tagit med sina Ipads – korta filmer med klimatsmarta råd.

”Energihoppet” var en av flera aktiviteter under energimässan på Hjortmosseskolan.

STADSPORTEN 1 / 2014

9


N Y H E T E R PÅ J O B B E T

Värdigt liv på äldre dar Ä

ldreomsorgens nationella värdegrund innebär att äldre personer ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Värdegrunden ska fungera som ett stöd för alla medarbetare i arbetet. För att en värdegrund ska kunna vara ett sådant stöd behöver den bli konkret. Område Söder har under hösten fortsatt arbetet med att implementera värdegrunden för all personal. Vid ett antal tillfällen har man tagit del av revyartist Bengt Jacobsson funderingar över hur det är att bli gammal och eventuellt en framtida brukare, och vad som är viktigt för att få ett värdigt liv. – Värdegrundsarbetet är ett arbete som aldrig tar slut, vi måste hela tiden se till att hålla det levande. Vi kommer fortsätta detta arbete med utbildningsinsatser under de följande åren, vilket kommer att mynna ut i en värdegrundsdeklaration, säger områdeschef Evalena Cedergen Tellsdotter.

Välbefinnande är en viktig del inom äldreomsorgens nationella värdegrundsarbete. På bilden brukare Evelyn Nielsen tillsammans Kristina Sjöqvist, Trollhättans Stad. Foto: Kristina Rynvall

Kerstin Berglund (till vänster) tillsammans med de nybakade hälsovägledarna.

Nya hälsovägledare redo att inspirera T

rollhättans Stad har utbildat hälsovägledare sedan 1998, och höstens kull bestod av 23 nya inspiratörer. Utbildningen har bestått av fyra tillfällen där olika teman diskuterats, bland annat begreppet hälsa – och vad det innebär, begreppet stress – och hur vi kan motverka den känslan. Personalchef Per Johansson deltog vid det första mötet och informerade bland annat om DGA, och att hälsovägledarna kan vara en viktig del av det. Vid det sista utbildningstillfället i december var respektive chef för de blivande hälsovägledarna

10

STADSPORTEN 1 / 2014

också inbjudna, eftersom chefens intresse och hälsovägledarens delaktighet är viktigt för ett framgångsrikt arbete. Kerstin Berglund, företagssköterska på HÄLSAN, är den som ansvarar för utbildningen. – Förhoppningen är att utbildningen har skapat intresse, nyfikenhet och lust att sätta sig ner tillsammans och börja fundera över hur vi kan komma igång på vår arbetsplats. Vad är hälsofrämjande för oss på den här arbetsplatsen? säger Kerstin Berglund.


K U LT U R / N Ö J E

arkiv

x

NYTT PENSIONSAVTAL FÖR FÖDDA -86 ELLER SENARE Nytt pensionsavtal gäller från och med 2014 för dig som är född 1986 eller senare med anställning hos en kommunal arbetsgivare samt även Pacta (Kunskapsförbundet Väst). Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande lönen upp till

och med 7,5 IBB (inkomstbasbelopp) och 30 procent på de delar av den pensionsgrundande lönen som överstiger 7,5 IBB (2014: 35 562: i mån). För mer information om avtalet, kontakta personalspecialist Maarit Eklund, 78 11.

ÅRSMÖTEN FÖR FACKFÖRBUNDENS LOKALAVDELNINGAR... ... Lärarförbundet: När: 12 mars. Var: Stadskällaren, stadshuset, 18.30. Valmöte till Lärarnas arbetslöshetskassa, cirka 19.30.

... Akademikerförbundet, SSR: När: 26 februari Var: Stadskällaren, stadshuset, 17.00 Anmälan senast 21/2 till ssr@ trollhattan.se

... Vision När: 25 mars Var: Folkets Hus, Kulturhuset, Cliosalen, 18.00.

Bussresa till KIEL med personalföreningen Rabatten Kiel är huvudstad i den nordtyska delstaten SchleswigHolstein. Kiel är den största staden i Schleswig-Holstein och en traditionsrik universitets- och marinstad. Kiels hamn är en av den viktigaste i Östersjöområdet. Staden har strax över 240 000 invånare . Ett besök i Kiel kan bli drömresan för er arbetsplats!

Fredag till söndag den 25– 27 april 2014 har du möjlighet att åka med personalföreningen Rabatten till Kiel Tyskland. Dag 1 Trollhättan – Kiel (ca 50 mil) Samling kl. 04:45 vid Stadshuset i Trollhättan och avresa kl. 05:00. Rast vid Björkäng kl. 07:00-07:45. Vi färdas mot Helsingborg-Helsingör - Rödby för avresa till Puttgarden kl.13.15. Vi är framme i Kiel kl. 15:30 och stannar för shopping vid Citti köpcenter. (se www.citti.se och www.cittimarkt.de.) Kl. 18:00 lämnar vi Citti och checkar in på det fyrastjärniga hotellet Steigenberger Conti Hansa som ligger centralt i Kiel, nära Kiels operahus med gångavstånd till bl.a. Kieler Brauerei am Alten Markt som är ett populärt ställe att äta på och ta en god öl Dag 2 Kiel heldag Från Steigenberger Conti-Hansa har vi perfekt utgångsläge för att strosa på stan. Dag 3 Avresa från hotellet söndag efter frukost. Vi beräknar att vara i Trollhättan ca kl 20.00. Medlem betalar 1.200 kr/person, inkl frukost. Vän/anhörig 1.800 kr/person, inkl frukost. I priset ingår resa, hotell med dubbelrum.

OBS! 100 platser finns Det finns 100 Förts till kvarn platser! Först till kvarn!

Bokning av resan samt kontant betalning sker torsdagen den 27 februari 2014 kl 17.00 till 17.30 i Sessionssalen Trollhättan Stadshuset . Ev resterande biljetter säljes i receptionen. Du kan köpa högst två medlemsbiljetter och två anhörigbiljetter vid ett och samma köptillfälle, mot uppvisande av två medlemskort.

Sven-Åke Sandblom förgyller varje nummer med läsning ur stadsarkivet. Denna gång om campingplatsen Hjulkvarnelund. Friluftsutskottet anhåller, att campingplatsen vid Hjulkvarnelund upprustas. Den på grund av förbättrade semesterförhållanden och allt större bilpark ständigt ökande frekvensen av turister, som bedriver camping, gör det nödvändigt att staden har en campingplats som tillfredsställer skäliga anspråk på utrymme, trivsel, ordning, hygien etc. Campingplatsen vid Hjulkvarnelund har nu inte tillräckliga resurser att ta emot de många tältande turister, som söker sig till Trollhättan. Friluftsutskottet föreslår därför: - Att avtal träffas med Statens Vattenfallsverk om utvidgning av platsens markområde, vilket medges av verket: - Att vägar förbättras, buskvegetationen upprensas och vattenledningar framdrages, kostnadsberäknas till 7000 kronor. Under åberopande av det anförda beslutar nämnden efter överläggning enhälligt anhålla hos stadsfullmäktige, att fullmäktige måtte dels bevilja nämnden 500 kronor till arrendeavgift för sista halvåret 1958 utvidgad campingplats vid Hjulkvarnelund och 15.140 kronor till förbättringar på campingplatsen, dels ock uppdra åt drätselkammaren att träffa avtal med Statens Vattenfallsverk om arrende av ytterligare mark för campingplats. Trollhättan den 26 april 1958 Erik Lund

Giltigt medlemskort ska uppvisas vid bokningen och vid avresan. Bokningen är bindande. /Styrelsen

Sven-Åke Sandblom Stadsarkivet STADSPORTEN 1 / 2014

11


JUST NU:

Halva priset i 6 mĂĽnader!

BOKSLUT OCH FRAMÅTBLICK Jag har svürt att värja mig frün existentiella grubblerier sühär i kalenderbytartider. Den gamla kalendern summeras och slängs, och den nya nülas upp pü väggen. När jag väl kopierat Üver viktiga datum, som faster Gretas fÜdelsedag och stormningen av Bastiljen, och snabbt beräknat klämdagsindex fÜr det kommande üret, bÜrjar tankarna pü det som varit och det som kommer att smyga sig pü. Jag vill ju gärna se nügon form av utveckling där varje ür blir bättre än det fÜrra. Men hur gÜr man det? Jag tror inte pü nyürslÜften. Jag har visserligen nügon güng lovat �att inte sluta snusa� men som generell strategi undviker jag lüngsiktiga utfästelser av den typen. 2013 var ett bra ür som pü flera plan kan bli svürslaget. Efter nügra smärre bakslag i bÜrjan av üret med bland annat en bruten handled och stukad självkänsla vände trenden uppüt, och som jag minns det hade jag det fÜr det mesta väldigt bra. Men det är väl sü det är med tillbakablickar. Vi människor har svürt att minnas smärta och sorg. Rent intellektuellt fÜrstür vi att vi haft ont, att vi upplevt sorg och elände. Men – och här talar jag bara av egen erfarenhet – det är svürt att minnas hur det verkligen kändes. Nügon har sagt att alla människor saknar fÜrmüga att minnas fysisk smärta, och att denna egenskap skulle ha evolutionär betydelse: ingen kvinna skulle fÜda mer än ett barn annars. Jag tror att samma sak gäller emotionell smärta. FÜr vem skulle vüga älska igen om minnet av den fÜrsta olyckliga kärleken var lika verkligt, sant och starkt som när man faktiskt upplevde den? Vem skulle orka resa sig efter en motgüng och fÜrsÜka igen om känslan av misslyckande aldrig klingade av? Sü därfÜr tror och hoppas jag att 2014 ska bli minst lika bra som 2013. Åtminstone är jag säker pü att det är sü det kommer att kännas i efterhand. God fortsättning!

Andreas Gleisner InformatĂśr, UtbildningsfĂśrvaltningen

Endast 115:-/münad Erbjudandet gäller fÜr dig som tecknar medlemskap pü min. 12 fulla betalmünader till ordinarie pris, är anställd av Trollhättans Stad och medlem i personalfÜreningen Rabatten. Gäller under begränsad tid och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

10%

rabatt

Vill du gü ner i vikt och stanna där? Vill du ha en personlig hälsorüdgivare som ger dig stÜttning? Dü är Itrim nügot fÜr dig!

pĂĽ kursavgiften fĂśr medlemmar i personalfĂśreningen Rabatten

Läs mer pü www.itrim.se/trollhattan

  WWWARENAALVHOGSBORGSE

;LTH OQpY[H

14-15 februari

3pZTLYWrTTHYZJVT

Stadsporten nr 1 2014  
Advertisement