Page 1


AFGE SPROKEN?


Marc chavannes | nrc

We doen niets liever: die geniale gekken een kans geven op onze podia. Het publiek andere werelden in de ziel laten bereizen. In de zaal en op de tribune. En samen aan een mooie toekomst werken. Dat doe je het best door je krachten te bundelen. Door het samen te doen. U heeft een primeur in handen, want in deze brochure wordt het complete theater- en concertaanbod van maar liefst drie theaters gepresenteerd: de Leidse Schouwburg (sinds 1705), de Stadsgehoorzaal Leiden (sinds 1826) en Theater Ins Blau (sinds 2012). Alle ‘werelden’ liggen nu voor u open. Dat maakt het makkelijker, interessanter en spannender. Want wij gaan ervan uit dat de tijd is aangebroken om het publiek ervan te overtuigen dat je overal een keer geweest moet zijn. Om er vervolgens terug te komen. Publieksstromen op gang brengen. Dat willen we. Uw theaters liggen per slot van rekening op loopafstand van elkaar. Zie daar de kracht van Leiden. Mogen wij u vragen om de stoute schoenen aan te trekken en te ontdekken dat wat u nog niet kent vaak heel erg de moeite waard is? Naast het vertrouwde, bewezen aanbod, vanzelfsprekend. Sla om en bereis die andere werelden in uw ziel. Wij wensen u veel genoegen, mooie emoties en sensationele ervaringen. In alle zalen. Afgesproken? Namens alle collega’s van Theater Ins Blau en Stadspodia Leiden, Kees van Leeuwen Bart van Mossel Frans Funnekotter

1


iNHOuD

2

1 we l k o m st ar t ka ar tv er ko op 3 Toneel 4 C a b a re t 6 Po pu la ir e m uz ie k / th ea te rc on ce rt 8 muziektheater en dans 10 mu sic al / sho w 12 Jeugd en famili e 14 k la ss ie ke m uz ie k en op er a 16 series 18 24 N a ch tv li n d e rs september 26 O k to b e r 3 2 N ove m b e r 5 0 Dec em ber 72 8 Januari 8 ve rh u u r 1 0 6 Feb rua ri 108 m aa rt 12 4 april 144 me i 16 2 Juni 174 am ate urs 176 T h e a t e rs in d e re g io 1 77 178 oop erk kaa rtv zaalplattegronden 180 s b la u 1 8 6 Theater in

Programmafonds 187 se rv ic e 18 8 e id 1 9 6 b e re ik b a a rh

G E E L K E R K E N

L I NS K E N S

A D V O C A T E N


s TarT k aar TvEr kOOP

vErkOOP vOLLEDig THEaTEr- EN CONCErTsEizOEN 2013|2014

waarOm Nu aL bOEkEN? bEsTE PLaaTsEN

vr 3 mEi 2013

u boekt direct, zonder loting, uit het volledige aanbod van de Leidse schouwburg, stadsgehoorzaal Leiden en Theater ins blau.

seizoenbrochure 2013|2014 verkrijgbaar en het volledige programma zichtbaar op de website.

zEkErHEiD

vr 10 mEi 2013 start verkoop theater- en concertseizoen 2013|2014. Online vanaf 12.00 uur. vanaf 16.00 uur is ook onze kassa in de Leidse schouwburg geopend voor kaartverkoop voor het nieuwe seizoen. De verkoop voor de klassieke programmering en opera is reeds op 8 maart 2013 gestart.

u kunt het volledige seizoen plannen, zodat u precies weet wanneer u bij ons te gast bent. En op welke plaats. mocht u alsnog verhinderd zijn maak dan gebruik van de mogelijkheid uw tickets te retourneren! (zie p. 178)

vriJHEiD in tegenstelling tot veel theater- en concertzalen kunt u bij ons al boeken vanaf één concert of voorstelling. u bent dus niet gebonden aan een minimum aantal plaatsen of een volledige serie.

gEmak

sEriEkOrTiNg u kunt series kopen tot het eerste concert of voorstelling van de serie. bestelt u een serie dan profiteert u van een korting die kan oplopen tot 25%.

kaarTvErkOOP

bestellen is eenvoudig en kan direct, via de website of (telefonisch) via de kassa. boekt u online? Dan kunt u ook zelf uw eigen stoelen kiezen! N.b. niet via tablets of mobiele telefoons en niet voor de voorstellingen in Theater ins blau.

3


toneel

mOTrEgENvariaTiEs OLga zuiDErHOEk, ria EimErs EN JaN-PauL buiJs DO 22|5|2014

4

NiEuw LEiDEN j goed bedoeld medeliJden Wat moet Je eRmee? ma t/m Wo 7 t/m 9|10|2013

34

NOOrD NEDErLaNDs TONEEL j fellini di 5|11|2013

54

gOLDEN PaLaCE j death by PoWeRPoint do en VR 10 en 11|10|2013 j mime

wHO’s aFraiD OF gEOrgE aND miLDrED? Raymonde de kuyPeR en geoRge Van houts j Wo 6|11|2013

55

35

35

DiNNEr wiTH DaD j het ZuideliJk toneel do 7|11|2013

55

THE bEsT OF iT’s ON TOur j RondReiZend minifestiVal Za 12|10|2013

36

a HisTOry OF EvEryTHiNg j ontRoeRend goed Za 9|11|2013 j language no PRoblem

57

DE maN DiE HET wisT (HiTCHCOCk) j thRilleR theateR ma en di 14 en 15|10|2013

38

aLLEs wENT bEHaLvE EEN vENT j Joke bRuiJs en geRaRd cox j Zo 10|11|2013 j komedie | boekbeWeRking

59

THEaTErwErk sPiriET j eindeloos do 17|10|2013

41

DE PassiEvruCHT (karEL gLasTra vaN LOON) VictoR ReinieR, oda sPelbos en sandRa mattie do t/m Za 14 t/m 16|11|2013 j boekbeWeRking

60

ONTsPOOrD j bob fosko & de toneelmakeRiJ di 22|10|2013 j muZiektheateR

wiTTENbOLs sCHriJFT/LigTHErT rEgissEErT j Vette dinsdag 42 do 24|10|2013 j mime

DE gEmEENsCHaP rOy PETErs j colombina Za 16|11|2013 j mime

62

biJ miJN vaDEr iN bED (magNE vaN DEN bErg) René Van ‘t hof en maRieke de kleine VR 25|10|2013

43

mTg DE kOuDE kErmis j floRence fosteR Jenkins ma 18|11|2013

63

45

baaNTJEr j PeteR tuinman als de cock di en Wo 19 en 20|11|2013

63

DE DONkErE kamEr vaN DamOkLEs (w.F. HErmaNs) VictoR lÖW, hein Van deR heiJden e.a. Zo 27|10|2013 j boekbeWeRking

66

sCHwaLbE j schWalbe Zoekt massa ma 28|10|2013 j mime

46

Haar Naam was saraH (TaTiaNa DE rOsNay) chRis tates, soPhie Van Winden e.a. Za 23|11|2013 j boekbeWeRking FEEks j ZeP j di 26|11|2013 j JongeRen

67

HET sTENEN bruiDsbED (muLisCH) j JeRoen sPitZenbeRgeR, 46 stefan de Walle, tamaR Van den doP e.a. di 29|10|2013 j boekbeWeRking

LEvENsLaNg THEaTEr j eRic en beau schneideR Wo 27|11|2013

67

garry Davis j dRoom Van een WeReldbuRgeR met maRJoliJn Van heemstRa j Wo 30|10|2013

sErvaEs NELissEN j de bRoekoPhoudeR & dollyWood Wo 27|11|2013 j PoPPen

68

HETTy & gEOrgE j adelheid Roosen en geoRge gRoot Wo en do 27 en 28|11|2013

68

CasH j maas theateR en dans do 31|10|2013 j JongeRen

47 48


TO N EEL Hans Dagelet en Joke Tjalsma j Zo’n mooie dag VR 29|11|2013

70

Liefde half om half j Rick Engelkes, Henriëtte Tol, Lone van Roosendaal e.a. j WO 19|2|2014 j komedie

119

Kitty Courbois j Parels van Poëzie ZO 1|12|2013 j poëzie | solo

74

Als je niet leeft kun je ook niet scoren Eric van Sauers en Cees Geel j ZA 22|2|2014 j cabaret

120

De ideale man (Jelinek) j Mark Rietman, Anniek Pheifer e.a. j VR 6|12|2013

76

Ulrike Quade j Munch en Van Gogh, de schreeuw van de zonnebloem j WO 26|2|2014 j poppen

122

Nachtgasten j DI 10|12|2013 j improvisatie

79

De Hollanders j Absinthe (A. Japin) j WO 11|12|2013

80

Trouble Man / Sadettin Kirmiziyüz & 128 Marjolein van Heemstra j Hollandse Luchten 1: Jeremia VR 7|3|2014 j muziektheater

PS|theater j Ons bloed DO, VR, DO EN VR 12, 13, 19 EN 20|12|2013

81

De Nieuw Amsterdam j Pax Deus: Het Evangelie volgens Pilatus j VR 14|3|2014 j boekbewerking

Jon van Eerd j Harry en Twee Meesters ZA EN ZO 14 EN 15|12|2013 j klucht

82

Gesluierde Monologen 133 Oya Capelle, Nazmiye Oral en Meral Polat j VR 14|3|2014

De goede mens van sezuan j Toneelgroep Maastricht WO 18|12|2013

82

Feikes huis j Moord en doodslag MA 17|3|2014 j beeldend | poppen

134

Matzer Theaterproducties j Alsof het voorbij is WO 18|12|2013 j boekbewerking

83

Julius Ceasar j Het Zuidelijk Toneel j WO 19|3|2014

135

132

Familie (Maria Goos) j Het Toneel Speelt j ZO 29|12|2013 86

Madame Rosa j Anne Wil Blankers, Stefan de Walle e.a. 139 DI 25|3|2014

Mugmetdegoudentand & De Koe j Vermogen j DO 9|1|2014 93

Nachtgasten j WO 2|4|2014 j improvisatie

Bastiaan Ragas en Jennifer Hoffman Maar je krijgt er wel heel veel voor terug ZA EN MA 11 EN 13|1|2014 j boekbewerking

94

On golden pond j Bram van der Vlugt, Jenny Arean e.a. 147 WO 2|4|2014 j filmbewerking

The Locals j Dancing on your grave j MA 13|1|2014

95

La Paloma j Ingeborg Elzevier, Sigrid Koetse en Kitty Courbois j DO T/M ZA 16 T/M 18|1|2014

146

147

98

Mugmetdegoudentand j De Freudjes, geen familie DO 3|4|2014

148

De kleine blonde dood (boudewijn bÜch) William Spaaij e.a. j WO 22|1|2014 j boekbewerking

100

Noord Nederlands Toneel j Oresteia j ZA 5|4|2014

149

Nachtgasten j De Activist j VR 24|1|2014

101

Waarom mannen seks willen en vrouwen liefde nodig hebben j Alfred van den Heuvel j ZA 25|1|2014

102

Pips:Lab / Daan van West j Yvonne j WO 29|1|2014

104

Afterparty j Carine Crutzen, Marie-Louise Stheins en Renée Fokker j DO T/M ZA 30 EN 31|1|2014 EN 1|2|2014

105

De Muurspecht (Willem de Vlam) Marcel Hensema en Carola Arons j VR 31|1|2014

105

Firma Mes j STEL j ZA 1|2|2014

110

Afblijven! j naar het boek van Carry Slee WO 5|2|2014 j jongeren | boekbewerking

111

De Prooi (Jeroen Smit) j Mark Rietman, Jaap Spijkers, 170 Hajo Bruins e.a. j WO 14|5|2014 j boekbewerking

111

Motregenvariaties j Olga Zuiderhoek, Ria Eimers en Jan-Paul Buijs j DO 22|5|2014

172

Bogaert v/d Schoot j Hideous (wo)men WO 5|2|2014 j mime

117

Schijn Bedriegt (Thomas Bernard) j Hein van der Heijden en Kees Hulst j VR 23|5|2014 j boekbewerking

172

toneelgroep Maastricht j Wolfshuilen j ZA 15|2|2014 Carnage (Yasmina Reza) j Huub Stapel, Anneke Blok, Paul R. Kooij e.a. j DI 18|2|2014

118

De Verleiders j De val van een super-man j ZA 12|4|2014 154 Jakop Ahlbom j BUG (Tracy Letts) WO EN DO 16 EN 17|4|2014 j mime

157

Gejaagd door de wind (Margaret Mitchell) Anna Drijver, nasrdin dchar, Helge Slikker e.a. WO 23|4|2014 j boekbewerking

159

De Vagina Monologen (Eve Ensler) VR 9|5|2014

166

Thomas Verbogt & Youp van ‘t Hek j Mooie Verhalen ZO 11|5|2014 j cabaret

169

Blue Monday: jonge theatermakers op maandag in Theater Ins Blau.

5

TONEEL

Nico Dijkshoorn & Jos Veldhuizen j Bonus WO 2|4|2014 j muziektheater


6

cabaRet

vaN DEr LaaN & wOE buuTvriJ wO 28|5|2014


C ABAR ET Hans Dorrestijn j Goeie Genade j VR 14|2|2014

116

NUHR j Back to Basic, try out j VR EN ZA 18 EN 19|10|2013 39

Jandino Asporaat j De Revue j VR 21|2|2014

119

Onno Innemee j Ojee, Papadag! j MA 21|10|2013 j klucht 40

Droog Brood j Toppers in de Mist (het beste uit 12,5 jaar Droog Brood) j DI 25|2|2014

121

Paulien Cornelisse j Maar ondertussen j WO 5|3|2014

126

Hans Aarsman j De Aarsman Projectie WO 12|3|2014 j fotografie

131

Diederik van Vleuten j Buiten Schot j DO 20|3|2014

136

Remko Vrijdag & Martine Sandifort j Hulphond VR 28|3|2014 j muzikaal cabaret

141

Guido Weijers j V j WO 9|10|2013

34

De Lulverhalen j Howard Komproe e.a. j WO 23|10|2013

41

Freek de Jonge j Circus Kribbe, een kerstvertelling ZA 26|10|2013

44

Klaas van der Eerden j Sixpack j WO 30|10|2013

47

Marc-Marie Huijbregts j Florissant ZA EN ZO 2 EN 3|11|2013

54

Theo Maassen j Oudejaarsconference, try out VR 8|11|2013

56

Wim Helsen j Spijtig, spijtig, spijtig DI EN WO 12 EN 13|11|2013

59

Herman in een bakje geitenkwark VR 15|11|2013 j muzikaal cabaret

62

Dolf Jansen j Topvorm j DO 21|11|2013

65

Umbilical Brothers j The Rehearsal DO 28|11|2013 j language no problem | show

69

Sjaak Bral j Vaarwel 2013! j DI 3|12|2013

75

Laura van Dolron j Ode aan de man j VR 6|12|2013

76

Thomas van Luyn j Smaakvol avondje uit j ZA 29|3|2014 142 Joep Onderdelinden j DUS… j DI 1|4|2014

146

Hans Liberg j Attacca j VR 4|4|2014 j muzikaal cabaret 149 151

De Elite j Daniël Arends. Laura van Dolron, Theo Nijland e.a. j DO 10|4|2014 j muzikaal cabaret

152

Ali B j Ali B beken(d)t j MA 14|4|2014

155

Sara Kroos j Van Jewelste! j WO EN DO 16 EN 17|4|2014

156

Erik van Muiswinkel j Schettino! DO EN VR 24 EN 25|4|2014

160

Urbanus Zelf! j Urbanus j WO 7|5|2014

166

Op Sterk Water j ALFA-α j DO 8|5|2014 j improvisatie

166

Paul de Leeuw j Ik ben rustig! j DI 13|5|2014

169

Roué Verveer j FF wat anders j DO 15|5|2014

170

Een dubbelportret van AdÈle Bloemendaal Sanne Wallis de Vries en Paul Groot DI 10|12|2013 j muzikaal cabaret

79

Pieter Derks j Oudejaarsconference, try out WO 11|12|2013

79

Richard Groenendijk j Alle dagen j DI 17|12|2013

82

Alex Klaasen, Rop Verheijen en Tina de Bruin Spuitsneeuw j DI 7|1|2014 j show

92

Ashton Brothers j Treasures WO EN DO 8 EN 9|1|2014 j language no problem

93

Van der Laan & Woe j Buutvrij j WO 28|5|2014

172

94

Finalistentour 2014 j Nieuw talent VR EN ZA 6 EN 7|6|2014

174

Dara Faizi j Gevaarlijke gedachten j ZA 11|1|2014 Tineke Schouten j Moet niet gekker worden! DI 14|1|2014 j show

96

Team Peter j Het enge kind j VR 17|1|2014

99

Lenette van Dongen j Roedel j VR EN ZA 16 EN 17|5|2014 171

Dames voor na vieren j Bruids- en Grafwerk DO 23|1|2014

100

Lebbis j Het grijze gebied j WO 29|1|2014

104

Javier Guzman j Delirium II j ZO EN MA 2 EN 3|2|2014

110

36e VARA Leids Cabaret Festival j Nieuw talent MA, DI, DO, ZA 10, 11, 13 en 15|2|2014

115

7

Cabaret

Katinka Polderman j Grof en teder tegelijk WO 9|4|2014


8

PoPulaiRe muZiek/ theateRconceRt

THE kik za 14|12|2013


POPULAIRE MUZIEK / T H EAT ER C O N C ER T Nick Lowe j VR 11|10|2013 j Singer-songwriter

35

Harry Saksioni j Stringdance j ZA 15|3|2014

The Five Great Guitars met Habib Koité African Samba - 10 jarig Jubileum j ZO 20|10|2013

39

Circle Percussion j 40th anniversary - Big men drums 134 ZA 15|3|2014 j percussie

Ben Saunders j Ik, Ben Saunders j VR 25|10|2013

43

The Best of Britain j o.a. Syb van der ploeg, Maarten Peters en een 5koppige band j VR 21|3|2014 j show

136

Intrmzzo j Still Crazy - afscheidstournee DO 31|10|2013

48 Wende & Band j Last Resistance j ZA 22|3|2014

138

Avalanche Quartet j Ode aan Leonard Cohen VR 1|11|2013

52

Cor Bakker ontmoet... Mike Boddé j WO 26|3|2014

139

Ruben Hein j Hopscotch j DO 27|3|2014 j jazz

140

Abafazi j All female drumm j DO 27|3|2014 show | percussie

140

Joris Linssen & Caramba j Licht j VR 28|3|2014

141

Cristina Branco j ZA 29|3|2014 j fado

142

58 Frans van Deursen... zingt Tom Waits j ZA 9|11|2013 ‘ Dock of the Bay j The big O’ Otis Redding j VR 15|11|2013 61

133

65

The Dutch Eagles j Take it j VR 29|11|2013

69 70

Boudewijn de Groot j Vaarwel, misschien tot ziens ZO 30|3|2014

143

Jules Deelder & Bas van Lier j De Deeldeliers VR 29|11|2013 j cabaret

71

Bart van Loo en Eddy et les Vedettes Chanson. Une belle histoire j DO 3|4|2014 j cabaret

148

VanVelzen j The rush of life tour j ZA 30|11|2013 Leids Kamerkoor j Fabelachtig ZA EN ZA 7 EN 14|12|2013

78

Jan Rot j Nummerrrr 1!!! j VR 4|4|2014 j cabaret

149

Edwin Evers en Band j VR 11|4|2014

153

Veldhuis & Kemper j Onder de douche VR 13|12|2013 j cabaret

81 Stef Bos j Lente j WO 16|4|2014

156

The Kik j ZA 14|12|2013 j Nederbeat

81

The Bootleg Sixties j ZA 19|4|2014 j show

158

The London Community Gospel Choir Christmas Gospel PRoms j WO 18|12|2013

83

Tim Knol j Terug j WO 30|4|2014 j Singer-songwriter

161

DaniËl Lohues j VR 2|5|2014

164

Montezuma’s Revenge j Run j MA 30|12|2013

87 Gare du Nord j Lifesexy j ZA 3|5|2014 j Staconcert

165

Miss Molly & Me j Travelers j VR 3|1|2014

91 95

Ricky Koole & Leo Blokhuis & ocobar Buitenstaanders j ZA 10|5|2014

168

Het mannetje met de bolhoed (literair concert) Gebaseerd op Louis Paul Boon j ZO 12|1|2014 j poëzie Zazí j Sirene j VR 17|1|2014

98

Wouter Hamel j ZO 26|1|2014 j jazz

102

3Js j DI 4|2|2014

110

John Buijsman & Artvark Saxophone Quartet Nederblues j VR 7|2|2014 j toneel | poëzie

113

Heather Nova j VR 7|2|2014 j Singer-songwriter

113

Speelman & Speelman j Optimisten j VR 14|2|2014 cabaret

116

Frank Boeijen j VR 28|2|2014

123

Pink Project j Floyd through the years part Two ZA 8|3|2014

129

9

populaire muziek / theaterconcert

Amsterdam Klezmer Band BENJA, gangsters & entertainers j ZA 23|11|2013


10

muZiektheateR en dans

EmiO grECO|PC DOubLE POiNTs: vErDi wO 6|11|2013


MUZIEK T H EAT ER EN DA N S MUZIEKTHEATER

DANS

Moby Dick j De Veenfabriek j ZA 14|9|2013

28

Kristina’s Keuze j de Châtel sur place j ZA 26|10|2013

44

mercado de la música j ZA 28|9|2013

30

Introdans Ensemble voor de jeugd j Mix van Mats (6+) 52 VR 1|11|2013 j jeugd en familie

THIM Muziektheater j VALS, try out j ZA 5|10|2013

34

Volksoperahuis j Támbu, try out j WO 16|10|2013

37

Firma Rieks Swarte / Steven de Jong Groots en meeslepend wil ik leven j VR 18|10|2013

Emio Greco|PC j Double Points: Verdi WO 6|11|2013

55

38

T.R.A.S.H. Dance/Performance Group j Agnes und Ekel DO 14|11|2013

61

Orkater / The Sadists j Onward! j WO 23|10|2013

41

Conny Janssen Danst j How long is now j VR 22|11|2013 65

De Veenfabriek j Nieuwe WereldSymfonie VR EN ZA 1 EN 2|11|2013 j dans

52

Ann van den Broek / WARD/WARD j IN-side-OUT Jamsessie j DO 28|11|2013 j improvisatie

69

Susies Haarlok j Anderman j VR 8|11|2013

56

Jens van Daele j Spring Tide j MA 2|12|2013

75

Home sweet home j Via Berlin met Slagwerk Den Haag en Ragazze Kwarte j ZA 30|11|2013

71

Nicole Beutler COMPANY j 4: Still Life j DI 3|12|2013

75

80

Kiev Ballet j Het Zwanenmeer (7+) ZA 28|12|2013 j jeugd en familie

86

Egon Kracht & The Troupe j Het oog van Leonardo DO 12|12|2013

Introdans j Oorlog&Vrede j WO 15|1|2014

96

Orkater / De Nieuwkomers j Lars Doberman met een Bebop Verhaal j WO 15|1|2014

96 Urban Dans Spektakel j Loud! j VR 24|1|2014 j show

101

100

Club Guy & Roni j Naked Lunch j ZA 25|1|2014

102

Fantasten j isolement j ZA 22|2|2014 j dans

120

LeineRoebana j NEXT I & II j DO EN VR 6 EN 7|2|2014

112

Ouwe Pinda’s j Bodil de la Parra, Nadja Hüpscher en Eddie B. Wahr j DO 27|2|2014

122

Scapino Ballet Rotterdam j The Great Bean WO 26|2|2014

121

THIM Muziektheater j VALS j za 8|3|2014

128

DJ Moz’ART j ISH & Vocaallab - no boundaries in movement j DI 11|3|2014 j jongeren

130

Mexicaanse Hond / Alex van Warmerdam Welkom in het Bos j DI 18|3|2014

135 Holland Dance on Tour j Talent On The Move DO 13|3|2014

131

Blue Hynder j Ghost Track j VR 28|3|2014

141 Joeri Dubbe / Korzo Producties j Solaris WO 26|3|2014

139

Egidius Kwartet, Artis Ensemble en Marien 154 Jongewaard j Apera j ZA 12|4|2014 j meer dan klassiek Little Voice j SUZAN SEEGERS, Ellen Pieters e.a. DI 15|4|2014

155

Het Nationale Ballet j Presenteert de Junior Company 148 VR 4|4|2014 j jeugd en familie

Orkater j Op de bodem j ZA 19|4|2014

158

SAMIR CALIXTO / KORZO PRODUCTIEs j 4 Seasons VR 11|4|2014

Beppe Costa j Vroeger was ik kosmonaut VR 9|5|2014 j cabaret

167

Blue Monday: jonge theatermakers op maandag in Theater Ins Blau.

153

11

muziektheater en dan s

Nieuw Niks j De Welkom-trilogie j DO 23|1|2014


12

musical / shoW

sONNEvELD TONy NEEF, mariska vaN kOLCk E.a. za EN zO 04 EN 05|01|2014


mu siC a L / sH Ow garLaND & miNELLi j Janke dekkeR, theo niJland e.a. Za en Zo 28 en 29|09|2013

31

50 TiNTEN…. EEN ParODiE j Wo 16|10|2013

36

yENTL j VeRa mann j Za 07|12|2013

77

smarT & sExy THEaTErsHOw j VeRboden VooR mannen VR 03|01|2014 j shoW | VRouWen

91

sONNEvELD j tony neef, maRiska Van kolck e.a. Za en Zo 04 en 05|01|2014

92

NEDErLaND musiCaLLaND j Joke de kRuiJf, bill Van diJk e.a. j do 30|01|2014

104

POwErvrOuwEN j een ReVue Van nu j Za 08|02|2014

114

TiCk TiCk bOOm j John VooiJs, Renée Van WegbeRg e.a. Za en Zo 08 en 09|03|2014 j PoPulaiRe muZiek

129

PuTTiNg iT TOgETHEr (sONDHEim) PoRgy fRanssen, Paul gRoot e.a. j VR 21|03|2014

137

13

Koop alléén via de website van de artiest, zaal of organisator Meer info? Check www.weetwaarjekoopt.nl

musiCaL / sHOw

BETAAL DE ECHTE PRIJS VOOR JE TICKET


14

Jeugd en familie

aLLEEN OP DE wErELD (8+) maas THEaTEr EN DaNs vr 11|04|2014


J EUGD EN FAMIL I E Wim is weg (4+) j HET LAAGLAND j ZO 20|10|2013

39

Bob de Bouwer Theatertour (2+) Bob verbouwt het theater j DO 24|10|2013

42

Peter Pan en de verloren jongens (7+) THEATER GNAFFEL j ZO 27|10|2013

44

Babyconcert (4+maanden) Combattimento Consort Amsterdam & Matilde Castro ZA 02|11|2013 j meer dan klassiek

53

Op een klein stationnetje (4+) j Tg. Winterberg ZO 10|11|2013

58

Een ijskoud wonder (8+) j Het Filiaal j ZO 17|11|2013

62

De Mannen van Minsk (6+) j Matangi Quartet ZO 24|11|2013 j meer dan klassiek

66

VOF de Kunst j O kom er eens kijken j ZA 30|11|2013

71

Erik of het klein insectenboek (Bomans, 8+) 78 Toneelschap Beumer & Drost j ZO 08|12|2013 j boekbewerking JEUGDTHEATERHUIS ZUID-HOLLAND j LOVE! vr 20, za 21, zo 22, ma 23 en di 24|12|2013

84

Het Kerstverhaal van Kleine Ezel (4+) THEATER TERRA j do 02|01|2014

90

Cellostorm (5+) j Cello8ctet Amsterdam zo 12|01|2014 j meer dan klassiek

94

Dribbel (2+) j THEATER TERRA j zo 19|01|2014

99

Niet Huppelen! (5+) j Raaijmakers & Geerlings zo 09|02|2014

115

Ernst, Bobbie en de rest (3+) j Doe je mee op zee show 120 zo 23|02|2014 Warenhuis (8+) j Toneelschap Beumer & Drost vr 28|02|2014

123

Robin Hood (8+) j HET LAAGLAND j vr 07|03|2014

127

Beet! (6+) j Het Houten Huis j zo 09|03|2014

130

Pluk van de Petteflet (4+) j zo 23|03|2014

138

Gezocht: konijn (2,5+) j Maas theater en dans zo 06|04|2014

150

Alleen op de wereld (8+) j MAAS THEATER EN DANS vr 11|04|2014

152

Schipper mag ik overvaren? (4+) j Kleutersinfonietta 155 zo 13|04|2014 j meer dan klassiek

Theaterstoelen zijn berekend op de maten van volwassenen. Maak daarom voor uw kinderen gebruik van de gratis stoelverhogers! Deze zijn voor aanvang verkrijgbaar bij de garderobe van de Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal. In Theater Ins Blau zijn de stoelen zo opgesteld dat elk kind goed zicht heeft.

Leeftijdsindicatie Bij familievoorstellingen en -concerten staan leeftijdsindicaties. U wordt aangeraden deze strikt te hanteren. Een voorstelling voor 8 jaar en ouder is echt bedoeld voor kinderen van die leeftijd. Kinderen die te jong zijn, kunnen de voorstelling of het concert misschien niet goed volgen of vinden het te spannend. Dit is niet plezierig voor hen en niet voor de mensen er omheen.

Theaterfeestje Vier je verjaardag met je vriendjes en vriendinnetjes in het theater! Je kunt een voorstelling bezoeken, naar een concert luisteren of een rondleiding bijwonen. Misschien mag je wel even op het podium staan! In Theater Ins Blau kun je een workshop volgen en met je vriendjes en vriendinnetjes je eigen voorstelling maken. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling verhuur van Stadspodia BV (071-5162431 of sales@stadspodia.nl) of afdeling verhuur van Theater Ins Blau (071-5144614 of verhuur@theaterinsblau.nl).

15

Jeugdprijzen Bij voorstellingen of concerten waar jeugdprijzen gelden, is dit aangegeven met bovenstaand icoontje voor de prijzen en hebben de prijzen een kleur gekregen.

Jeugd en famili e

Carmen (Bizet, 7+) j Frank Groothof & Saxofoonkwartet 112 Syrène j vr 07|02|2014 j meer dan klassiek

Stoelverhoger


klassieke muZiek en oPeRa

16

CHrisTiaNNE sTOTiJN, riCk sTOTiJN & JOsEPH brEiNL TriOPrOgramma za 02|11|2013

NaCHTvLiNDErs j VR 24|05|2013 j VR 21|06|2013 VR 23|08|2013 j meeR dan klassiek

25

rEsiDENTiE OrkEsT j olV santtu-matias RouVali do 17|10|2013 j oRkesten

38

sCHEiDENvaNDEmarkT CONCErT j Za 21|09|2013 meeR dan klassiek

29

CaLEFax riETkwiNTET j biJten in... tuin deR lusten Zo 20|10|2013 j kameRmuZiek

40

symFONiEOrkEsT vaN sT. gaLLEN OLv OTTO Tausk met isabelle Van keulen (Viool) en dominic seldis (bas) Za 21|09|2013 j oRkesten

29

bL!NDmaN saxOFOONkwarTET j bach en sWeelinck VR 25|10|2013 j kameRmuZiek

43

30

LuNaPark j glass en Reich j Zo 27|10|2013 minimal music

45

bOrDEaux CONCOurs wiNNaars Zo 22|09|2013 j kameRmuZiek | koffieconceRt

36

CHrisTiaNNE sTOTiJN, riCk sTOTiJN & JOsEPH brEiNL tRioPRogRamma j Za 02|11|2013 j kameRmuZiek

53

LiDy bLiJDOrP (CELLO) & NaTasJa DOuma (PiaNO) Zo 13|10|2013 j kameRmuZiek | koffieconceRt

37

HOLLaND barOQuE sOCiETy j my oWn funeRal VR 08|11|2013 j oude muZiek

56

amsTErDam siNFONiETTa j met laVinia meiJeR (haRP) Wo 16|10|2013 j oRkesten


KLASSI EK E MUZIEK EN O P ERA Scheidenvandemarkt Concert j za 09|11|2013 meer dan klassiek

57

Dido and Aeneas (Purcell) Barokopera Amsterdam j do 06|03|2014 j opera

127

Klára Würtz j Bartók j zo 10|11|2013 piano | KOFFIECONCERT

58

Cello8ctet Amsterdam j 25 Jarig Jubileum za 08|03|2014 j kamermuziek | meer dan klassiek

128

Symfonieorkest van het Conservatorium Amsterdam zo 10|11|2013 j orkesten

59

Morgenstern Trio & Reto Bieri (klarinet) zo 09|03|2014 j kamermuziek | Koffieconcert

130

Residentie Orkest met Arthur en Lucas Jussen olv Christian Zacharias j do 14|11|2013 j orkesten

60

Holland Baroque Society j met Giora Feidman (klarinet) 132 vr 14|03|2014 j meer dan klassiek | OUDE MUZIEK

Izhar Elias j Debussy j vr 15|11|2013 j kamermuziek

61

Residentie Orkest & Ralph van Raat (piano) Messiaen en Dean j zo 16|03|2014 j orkesten

Zapp4 j Radiohead & Radiohunter j vr 29|11|2013 meer dan klassiek

70

Solisten van Amsterdam Sinfonietta zo 01|12|2013 j kamermuziek | Koffieconcert

74

Scheidenvandemarkt Concert j za 07|12|2013 meer dan klassiek

77

Calefax Rietkwintet j Bach en Debussy j za 07|12|2013 kamermuziek | MEER DAN KLASSIEK

78

quatuor YsaŸe j Afscheidstournee; Beethoven, Mozart en Debussy j do 12|12|2013 j kamermuziek

80

Hannes Minnaar j Preludes van Chopin j vr 20|12|2013 piano

84

Daniel Rowland en ChamberJam Europe Kerstprogramma j za 21|12|2013 j meer dan klassiek

85

Jeroen en Sandra van Veen j Canto Ostinato - Ligconcert j zo 22|12|2013 j minimal music

85

Ernst Reijseger j solo j vr 10|01|2014 meer dan klassiek

93

Amsterdam Sinfonietta en De Dijk Breder dan Klassiek j do 16|01|2014 j meer dan klassiek

97

Concerto Köln j BRANDENBURGER CONCERTEN za 18|01|2014 j oude muziek | orkesten

99

134

Scherzi Musicali met Nicholas Achten j How pleasant 136 ‘tis to love (Purcell) j do 20|03|2014 j oude muziek Scheidenvandemarkt Concert j za 22|03|2014 meer dan klassiek

137

Amsterdam Sinfonietta j met Alexander Melnikov (piano) j za 22|03|2014 j orkesten

138

Izhar Elias & Quimias j Fandango! j za 29|03|2014 kamermuziek

142

Klára Würtz & Kristof Barati j Bijten in... Beethoven vioolsonates j zo 30|03|2014 j kamermuziek

143

Vermeer Trio j zo 06|04|2014 kamermuziek | Koffieconcert

150

Residentie orkest & Paolo Giacometti (piano) olv Jac van Steen j zo 06|04|2014 j orkesten

150

Neobarock j Bach Triosonates j vr 11|04|2014 oude muziek | KAMERMUZIEK

153

Hamlet Trio j SJostakoviTSJ en Schumann za 19|04|2014 j kamermuziek

159

Nederlands Blazers Ensemble j Mozart Gran Partita wo 23|04|2014 j orkesten

160

Ralph van Raat j Debussy, Liszt en Gershwin vr 25|04|2014 j piano

160

Symfonieorkest van het Conservatorium Amsterdam olv Jan Willem de Vriend j zo 27|04|2014 j orkesten

161

Scheidenvandemarkt Concert j za 03|05|2014 meer dan klassiek

164

Liza Ferschtman j solo j za 03|05|2014 j kamermuziek

165

17

103

Scheidenvandemarkt Concert za 08|02|2014 j meer dan klassiek

114

Holland Baroque Society j Brel en Rameau za 08|02|2014 j meer dan klassiek

114

Residentie Orkest & Vadim Gluzman (viool) olv Dmitri Slobodeniouk j za 15|02|2014 j orkesten

117

Calefax Rietkwintet j In trance j vr 09|05|2014 minimal music

167

Calefax Rietkwintet j Goldbergvariaties++ zo 16|02|2014 j koffieCONCERT

118

Kelemen Kwartet j zo 11|05|2014 kamermuziek | Koffieconcert

168

Jeroen van Veen j Glass en Pärt za 22|02|2014 j minimal music | PIANO

119

Amsterdam Sinfonietta j met Simone Lamsma (viool) za 17|05|2014 j orkesten

171

Oxalys j Beethoven, Zemlinsky en Bruch vr 28|02|2014 j kamermuziek

123

Klassieke muziek en opera

Juilliard String Quartet j Schubert en Bach zo 26|01|2014 j kamermuziek


18

NACHTGASTEN


Onze speciale selectie voor échte mannen. Slechts 40 beschikbaar! lEIDSE SCHOuwbuRG | AAlMARkTzAAl

9 MEI

22 FEbRuARI

(NICo dIJKSHoorN & JoS veldHuIZeN) 2 ApRIl

DE pROOI

(JeroeN SMIT) 14 MEI

SERIEpRIjS e 85,uw voordeel e 12,-

SERIEpRIjS e 90,uw voordeel e 16,-

p. 147

AlS jE NIET lEEFT, kuN jE OOk NIET SCOREN

bONuS

p. 170

DE vAGINA MONOlOGEN

23 OkTObER

2 voorstellingen compleet geïmproviseerd, met elke keer een kakelvers team van gastacteurs. plus De Activist, een nieuw toneelstuk van ‘Nachtgast’ Rutger kroon (o.a. TG Monk, Van God Los). THEATER INS blAu

15 jANuARI

SAMIR CAlIxTO/ kORzO pRODuCTIES: 4 SEASONS 11 ApRIl

10 DECEMbER

DE ACTIvIST 24 jANuARI

SERIE E: bluE MONDAy Theater Ins blau presenteert de blue Mondays: jonge, relatief onbekende makers worden uitgenodigd hun voorstelling te spelen op maandagavond. voor de hele serie van 11 voorstellingen is een passepartout te koop. Deze is verkrijgbaar bij Theater Ins blau via info@theaterinsblau.nl.

SERIEpRIjS e 110,uw voordeel e 27,50

SERIEpRIjS e 42,uw voordeel e 6,-

NACHTGASTEN 2 ApRIl

19

SERIES

SERIEpRIjS e 65,uw voordeel e 13,-

NACHTGASTEN

p. 101

6 FEbRuARI

p. 153

INTRODANS: OORlOG & vREDE

p. 65

22 NOvEMbER

lEINEROEbANA: NExT I & II

p. 96

CONNy jANSSEN: HOw lONG IS NOw

p. 79

SERIE D: NACHTGASTEN

Een prikkelende dwarsdoorsnede van de moderne dans in Nederland. lEIDSE SCHOuwbuRG | THEATER INS blAu

p. 112

SERIE C: DANS

p. 146

3 jANuARI

8 FEbRuARI

DE lulvERHAlEN

p. 120

SMART & SExy THEATERSHOw

p. 60

15 NOvEMbER

p. 91

(voorPreMIÈre)

p. 166

pOwERvROuwEN

DE pASSIEvRuCHT

p. 41

SERIE b: MANNEN

Altijd gezellig, een avondje uit met vriendinnen. Maar met al die drukke agenda’s is plannen vaak een uitdaging. Onze tip: boek de vrouwenserie! Slechts 50 beschikbaar! lEIDSE SCHOuwbuRG p. 114

SERIE A: vROuwEN


20

AMSTERDAM SINFONIETTA


SERIE 1: AMSTERDAM SINFONIETTA

SERIE 2: CAlEFAx

GOlDbERGvARIATIES 16 FEbRuARI

SERIEpRIjS e 75,uw voordeel e 13,50

p. 78

9 MEI

AlS bONuS kuNT u bIj DEzE SERIE DE BIJTEN IN… TUIN DER LUSTEN (INCl. DRIEGANGENDINER) bESTEllEN À € 57,50 I.p.v. € 65,-

TuIN DER luSTEN 20 OkTObER

SERIEpRIjS e 60,uw voordeel e 15,-

p. 40

22 MAART

17 MEI

7 DECEMbER

IN TRANCE

p. 118

& AlExANDER MElNIkOv

DOOR DE bOMEN HET bOS p. 171

16 OkTObER

& SIMONE lAMSMA MMv SlAGwERk DEN HAAG

p. 138

& lAvINIA MEIjER

p. 37

kamerorkest van het huis in de Grote zaal.

p. 167

De eigenwijze blazers van Calefax Rietkwintet; het ensemble in residence van de Aalmarktzaal!

SERIE 3: IzHAR ElIAS

15 NOvEMbER

FANDANGO! MET quIMIAS 29 MAART

p. 142

HOMMAGE AAN DEbuSSy

p. 61

De leidse gitarist Izhar Elias is onze artist in Residence. “Een aanwinst voor het muziekleven.” (jury Nederlandse Muziekprijs)

HOllAND bAROquE SOCIETy & GIORA FEIDMAN

p. 132

14 MAART

21

SERIEpRIjS e 65,uw voordeel e 9,50

8 CONCERTEN e 150,uw voordeel e 50,-

klÁRA wÜRTz bARTÓk-RECITAl 10 NOvEMbER

SOlISTEN vAN AMSTERDAM SINFONIETTA 1 DECEMbER

MORGENSTERN TRIO & RETO bIERI 9 MAART

vERMEER TRIO 6 ApRIl

kElEMEN kwARTET 11 MEI

p. 130

p. 30

16 FEbRuARI

p. 150

13 OkTObER

p. 36

lIDy blIjDORp & NATASjA DOuMA

CAlEFAx RIETkwINTET

p. 168

6 CONCERTEN e 120,uw voordeel e 30,-

22 SEpTEMbER

p. 58

4 CONCERTEN e 85,uw voordeel e 15,-

wINNAARS vAN HET STRIjkkwARTETCONCOuRS vAN bORDEAux 2013

p. 74

laat uw zondag stralend beginnen in de Aalmarktzaal, u kunt kiezen uit drie, door uzelf samen te stellen series, met 4, 6, of 8 zondagochtendconcerten.

p. 118

SERIES

SERIE 4: kOFFIECONCERTEN


HANNES MINNAAR (PIANo) CHOpIN | bACH

SERIEpRIjS e 55,uw voordeel e 15,-

20 DECEMbER

juIllIARD STRING quARTET: bACH | jONES | SCHubERT

SERIE 8: SOlO

26 jANuARI

ERNST REIjSEGER 10 jANuARI

SERIEpRIjS e 45,uw voordeel e 15,-

p. 93

lIzA FERSCHTMAN 3 MEI

jEROEN vAN vEEN: MINIMAl MuSIC p. 165

15 NOvEMbER

p. 61

Drie dappere solisten – laat ze niet alleen! Slechts 100 abonnementen beschikbaar.

IzHAR ElIAS

12 DECEMbER

22 FEbRuARI

NEObAROCk: bACH TRIOSONATES 11 ApRIl

HAMlET TRIO: pIANOTRIO’S vAN SCHuMANN | SjOSTAkOvITSj | TSjAIkOvSkI 19 ApRIl

RAlpH vAN RAAT: DEbuSSy | lISzT | jANÁCEk | GERSHwIN | TAvENER 25 ApRIl

4 CONCERTEN e 85,uw voordeel e 15,6 CONCERTEN e 120,uw voordeel e 30,-

CAlEFAx RIETkwINTET: IN TRANCE 9 MEI

p. 128 p. 136 p. 142

29 MAART

p. 153

p. 53

IzHAR ElIAS & quIMIAS TRIO MMv lAuRA OOMENS (vIool): FANDANGO!

p. 159

22 FEbRuARI

p. 119

9 MEI

jEROEN vAN vEEN

quATuOR ySAÿE: AFSCHEIDSTOuR

20 MAART

p. 160

CAlEFAx RIETkwINTET

7 DECEMbER

SCHERzI MuSICAlI: puRCEll

p. 167

27 OkTObER

p. 167

luNApARk

p. 45

Het lijkt weinig, het is veel. Minimal Music, maximale emotie.

CAlEFAx RIETkwINTET: DOOR DE bOMEN HET bOS

p. 70

29 NOvEMbER

p. 78

zApp 4: RADIOHEAD & RADIOHuNTER

SERIE 7: MINIMAl

CEllO8CTET AMSTERDAM: 25 jAAR 8 MAART

CHRISTIANNE (MeZZo) & RICk STOTIjN (CoNTrABAS) EN jOSEpH bREINl (PIANo): lIEDpROGRAMMA MET CONTRAbAS 2 NOvEMbER

22

p. 45

27 OkTObER

5 CONCERTEN e 140,uw voordeel e 35,-

OxAlyS: klARINETTRIO’S vAN bEETHOvEN | zEMlINSky | bRuCH 28 FEbRuARI

luNApARk: GlASS x4 / REICH 2x5

p. 80

3 CONCERTEN e 84,uw voordeel e 21,-

25 OkTObER

p. 84

15 FEbRuARI

6 ApRIl

p. 103

& vADIM GluzMAN

& pAOlO GIACOMETTI

bl!NDMAN SAxOFOONkwARTET: bACH & SwEElINCk

p. 119

14 NOvEMbER

16 MAART

p. 150

& ARTHuR & luCAS juSSEN

p. 60

17 OkTObER

& RAlpH vAN RAAT

p. 117

& MARTIN GRubINGER

p. 43

Maak een keuze voor vier, zes of acht concerten uit alle avond- en middagconcerten in de Aalmarktzaal en ontvang een aantrekkelijke korting! p. 134

SERIE 6: kAMERMuzIEk

Symfonische klasse uit de hofstad, met solisten en dirigenten van ver daarbuiten, maak zelf uw keuze.

p. 38

SERIE 5: RESIDENTIE ORkEST

p. 123

S E R IES

8 CONCERTEN e 150,uw voordeel e 50,-


18 januari

20 maart

NeoBarock 11 april

Serieprijs e 95,uw voordeel e 14,-

Serie 11: Holland Baroque Society

Serie 12: Afscheid Een serie rond de thema’s afscheid en dood, vol bitterzoete ‘Seelentrost’.

8 februari

& Giora Feidman 14 maart

Serieprijs e 75,uw voordeel e 13,50

Quatuor Ysaÿe, afscheidstour 12 december

Kelemen Kwartet: Der Tod und das Mädchen 11 mei

p. 168

Holland Baroque Society & Capella Amsterdam: My own Funeral 8 november

p. 114

EN claron mcfadden & veronica cangemi: Brel | Rameau

p. 132

p. 56

Neerlands meest flitsende barokorkest presenteert zich met drie paradepaardjes.

8 november

Scherzi Musicali

p. 153

Concerto Köln

p. 56

8 november

Serieprijs e 70,uw voordeel e 9,50

& Capella Amsterdam: My own Funeral

Holland Baroque Society & Capella Amsterdam

p. 99

16 februari

11 april

p. 56

Calefax Rietkwintet

NeoBarock

23 p. 80

18 januari

p. 118

Concerto Köln

p. 136

Gerenommeerde ensembles en oorspronkelijke musici met historische kennis en eigenzinnige interpretaties.

p. 153

Serie 10: Oude muziek

Bach leeft! Johann Sebastian Bach blijft boeien, uitdagen en inspireren. p. 99

Serie 9: Bach

Serieprijs e 65,uw voordeel e 14,50

SERIES

Serie 13: Vier!

Gouden rang

Zapp 4

29 november

Serieprijs e 80,uw voordeel e 20,-

28 februari

Scherzi Musicali 20 maart

p. 123

Oxalys

p. 136

25 oktober

p. 70

Bl!ndman

p. 43

Kwartetten, maar dan anders! Prachtige muziek gespeeld in minder gebruikelijke bezettingen.

Wilt u in uw serie plaatsen op de Gouden Rang kopen? Dan betaalt u per ticket een toeslag van e 6,-. Zie pagina 180. Meer informatie over de serie, het gezelschap, programma en aanvangstijden vindt u bij het betreffende concert/voorstelling in de brochure en op de website.


24


N AC H T vl IN D ERS Op drie zwoele zomeravonden fladderen Nachtvlinders op verleidelijke klanken in de cultuurtuin* van de Stadsgehoorzaal. Geniet van een zomers drankje en verken met ons, buiten de muren van de concertzaal, de grenzen van de klassieke muziek. * Bij slecht weer in de Catherinafoyer

24

MEI vRIjDAG 21.00 uur

21

juNI vRIjDAG 21.00 uur

23

AuGuSTuS vRIjDAG 21.00 uur

DANIEl ROwlAND (vIool) & AlbERTO MESIRCA (GITAAr)

MICHIEl wEIDNER (CIMBAloM) & pETER bRuNT (vIool)

Ode aan de gitaar

Folk music & virtuosity paganini, piazzolla, de Falla e.a.

van Satie tot zigeuner

wéér een topgitarist in onze tuin, nu met violist Daniël Rowland, de primarius van het vermaarde brodsky quartet.

Stravinsky, Satie, kurtág, zigeunermuziek, tango, bach en een nieuwe compositie: Tuinmuziek voor viool en cimbalom.

MEER DAN klASSIEk

MEER DAN klASSIEk

€ 15,- (excl. drankje)

€ 15,- (excl. drankje)

€ 15,- (excl. drankje)

CulTuurTuIN

CulTuurTuIN

CulTuurTuIN

NACHTvlINDERS

IzHAR ElIAS & FERNANDO RISCADO CORDAS jR. (GITAAr)

“Fernando Cordas speelt met zo’n gemak, meesterschap en uitdrukkingskracht dat de muziek als nieuw klinkt.” (luister Magazine) “bij Izhar Elias is de gitaar orkest en zanger.” (NRC)

25

MEER DAN klASSIEk

STADSGEHOORzAAl

STADSGEHOORzAAl

STADSGEHOORzAAl

HET vERD RIET vA N l EID EN juNI | vR 21, zO 23 EN wO T/M zA 26 T/M 29 | 20.30 uur

pS|THEATER Na een jaar lang zoeken naar de tranen van de stad, brengt pS|theater Het verdriet van Leiden. Een beeldende en muzikale locatievoorstelling op de meest ontroerende plek van leiden: begraafplaats Groenesteeg. broer en zus begraven het verdriet van de stad. Een gebroken hart, hun overleden broertje, een stille ramp, verdwenen muziek, een vergeten ambacht, een verloren klarinet. Ondertussen trekt de stad als een fanfare voorbij en bezatten zij zich met bakkies troost. € 15,00

bEGRAAFplAATS GROENESTEEG


DE VEENfABRIEk MOBY DICk ZA 14|9|2013 19.30 UUR LEIDSE SCHOUWBURG

26


SEPTEMBER

SEPTEMBER

27


SEPTEMBER Deze avond vindt in de Stadsgehoorzaal de IGNobel Night plaats in het kader van Nacht van Kunst en Kennis.

13

SEPTEMBER VRIJDAG 20.15 uur

LEIDSE SCHOUWBURG

28

14

SEPTEMBER ZATERDAG 19.30 uur, nabespreking

MOBY DICk - HET CONCERT

308e Verjaardag van de Leidse Schouwburg

Het leukste partijtje van Leiden! 308 kaarsjes staan er dit jaar op de taart. En dat vieren we met slingers, taarten, optredens en verjaardagsgasten. Het programma is een goed bewaard geheim. Let op: de Verjaardag van de Leidse Schouwburg is uitsluitend op uitnodiging.

Co-productie van de Veenfabriek en Schauspielhaus Bochum regie Paul koek tekst Peter Verhelst muziek TRACk spel Joep van der Geest, Reinout Bussemaker, Therese Dörr, Werner Strenger en Henrik Schubert Moby Dick - Het Concert van de Veenfabriek gaat over obsessief verlangen. De eenzaamheid van kapitein Ahab die de walvis najaagt over de desolate zee laat zien hoe verlangen ons kan ontwortelen in de wereld. Moby Dick - Het Concert bestaat uit vijf levensbeschouwelijke monologen; de zieleroerselen van mensen op reis, op weg naar een einde. De muzikale monologen worden afgewisseld met vette nummers. Het is een gemengde cast van Nederlandse en Duitse acteurs en vijf muzikanten van de band TRACk. Speciaal is dat de Nederlanders in Duitsland Duits spreken en de Duitsers in de Nederlandse voorstellingen Nederlands. “De witte walvis heeft de harten veroverd van het publiek in Bochum. Met enthousiast gejubel en staande ovaties werd Paul koeks bewerking van Moby Dick ontvangen.” (Westdeutsche Allgemeine Zeitung) MUZIEkTHEATER 1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 27,00 | e 23,00 | e 19,00 | e 33,00 Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

LEIDSE SCHOUWBURG


Slechts 3 concerten in Nederland!

15

SEPTEMBER ZONDAG 12.00 UUR

STADSGEHOORZAAL LEIDEN, LEIDSE SCHOUWBURG & DE WAAG

21

SEPTEMBER ZATERDAG 16.00 uur

SCHEIDENVANDEMARkT CONCERT

21

SEPTEMBER ZATERDAG 20.15 uur

SYMfONIEORkEST VAN ST. GALLEN OLV OTTO TAUSk

SEPTEMBER

OPEN HUIZEN

met Isabelle van keulen (viool) en Dominic Seldis (contrabas) Brahms Symfonie nr. 1 | Bottesini Concert voor viool, contrabas en orkest

Natuurlijk mogen de historische gebouwen van Stadspodia Leiden niet ontbreken tijdens de 26e editie van de Open Monumentendagen. Neem een kijkje achter de schermen van het oudste theater van Nederland, in de historische Waag of in de imposante Stadsgehoorzaal. Ieder uur nemen onze gidsen u mee op ontdekkingstocht achter de coulissen (natuurlijk krijgt u ook de kans om even op het podium te staan…). En voor kinderen zijn er speciale rondleidingen. Welkom!

Een uurtje klassieke muziek, de bar is geopend. Neem uw eigen borrelhappen mee, van ons krijgt u een drankje. Dit seizoen in de Breezaal, misschien wel de mooiste van de drie zalen van de Stadsgehoorzaal. Het programma blijft een verrassing. MEER DAN kLASSIEk

Otto Tausk komt met zijn Zwitserse toporkest in actie en neemt daarvoor de stervioliste Isabelle van keulen en contrabasvirtuoos Dominic Seldis mee. Op het programma staan Brahms’ romantische Eerste Symfonie en een prachtig concert van de 19e eeuwse Italiaan Bottesini. Bekend van Maestro op Avro TV. ORkESTEN

1e rang

STADSGEHOORZAAL LEIDEN, LEIDSE SCHOUWBURG & WAAG

2e rang

gouden rang

e 5,- (kaarten alleen aan de deur)

e 35,00 | e 28,00 | e 41,00

Incl. drankje

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

BREEZAAL

GROTE ZAAL

STADSGEHOORZAAL

STADSGEHOORZAAL

29


SEPTEMBER

22

SEPTEMBER ZONDAG 11.30 uur

WINNAARS VAN HET STRIJKKWARTETCONCOURS VAN BORDEAUX 2013

28

SEPTEMBER ZATERDAG 17.30 uur

MERCADO DE LA MÚSICA: ALLERLAATSTE VOORSTELLING IN DE WAAG!

30

In Bordeaux weten ze beter dan waar dan ook de goede dingen van het leven te waarderen. Naast de beste wijnen levert de stad ook één van de belangrijkste keurmerken uit de strijkkwartetwereld: de premier prix de Concours de Quatuor à Cordes de Bordeaux. Alleen de beste kwartetten komen in aanmerking voor het winnen van deze prijs. Omdat die prijs pas op 11 mei wordt vergeven, beginnen we het koffieconcertseizoen met een verrassing; maar op de smaak van ‘Bordeaux’ kunt u blind varen.

Spaanse muziek, dans, eten en drinken Voordat de verbouwing dan echt gaat beginnen toveren we de historische Waag nog één keer om tot een mediterraan dorpsplein. U wordt ondergedompeld in Spaanse sferen (dat kan nog net voordat Leiden wordt ontzet…). Vanaf het moment dat u de Spaanse ‘Mercado’ met een welkomstdrankje binnengaat is er geen ontkomen meer aan: een Tunagroep begroet u, u zoekt een plaatsje aan de lange tafels, er wordt (flamenco) gedanst, er klinkt muziek, er wordt gezongen en geklapt. Spaanse heerlijkheden en wijnen zijn verkrijgbaar in de kraampjes. Alsof u nog even op vakantie mag. Maar dan overdekt en zonder stieren. En voor de laatste keer, want deze avond doen wij met u het licht uit in de Waag…

koffieconcert kamermuziek

1e rang

2e rang

e 25,00 | e 20,00

e 29,50

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

Incl. welkomstdrankje

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL

WAAG


28 en 29

SEPTEMBER ZA EN ZO 20.15 en 14.30 uur (voor)première

GARLAND & MINELLI

BORREL ARRANGEMENT

PR EM IÈ RE

SEPTEMBER

spel Jelka van Houten, Janke Dekker en Theo Nijland regie Marcel Sijm script Lars Boom

Het geeft de avond net dat beetje extra: na de voorstelling gezellig met elkaar napraten onder het genot van een lekker hapje en

Somewhere Over The Rainbow, Maybe This Time; legendarische nummers die herinneringen oproepen aan de glamour van Old Hollywood. De wereld van Judy Garland & Liza Minnelli, geen doorsnee moeder en dochter. Garland stierf op 47-jarige leeftijd aan een overdosis pijnstillers. Maar wie was zij nou werkelijk? In deze voorstelling gaat Liza op zoek naar haar moeder, het ‘icoon’ Judy Garland. Aan de hand van beroemde en nieuwe liedjes leren we beide wereldsterren beter kennen. MUSICAL

drankje. Wij bieden u daarom het borrelarrangement aan. Voor slechts € 5,- ontvangt u een drankje, ambachtelijke worst, oude Hollandse kaas en overheerlijke kettle Chips. Wij reserveren alvast een plekje voor u in de foyer, waar u misschien nog wel een artiest tegen het lijf loopt… Uw borrelarrangement kunt u boeken bij de bestelling van uw kaarten of voor aanvang bij de bar.

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 27,50 | e 23,50 | e 19,50 | e 33,50 Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

31


32

WIM IS WEG (4+) HET LAAGLAND ZO 20|10|2013 14.00 UUR THEATER INS BLAU


OkTOBER

OkTOBER

33


OKTOBER

5

34

OKTOBER ZATERDAG 20.30 uur, try out

7 t/m 9

OKTOBER MA T/M WO 20.30 uur

9

OKTOBER WOENSDAG 20.15 uur

VALS

Nieuw Leiden

GUIDO WEIJERS

THIM Muziektheater

Goed bedoeld - medelijden wat moet je ermee?

V

regie Marijke Beversluis tekst Nirav Christophe, Daniela Moosmann muziek Henry Kelder spel Har Smeets, Adri Overbeeke, Elsbeth Gerritsen, Janneke Daalderop en Henry Kelder VALS is een muziektheatervoorstelling over de meestervervalser Han van Meegeren en de dichter Martien Beversluis. Deze kunstenaarsvrienden zijn ten tijde van de Tweede Wereldoorlog beiden op zoek naar macht, roem en rijkdom. Waarbij kunst en vervalsing aan de orde van de dag zijn. muziektheater

tekst Malou de Roy van Zuydewijn regie Natasha Schulte spel Martine Dukker, Tomer Pawlicki, Fieke Harinck e.a. Een ziekenhuis. Een jonge man wordt verliefd op een verlamd meisje. En zij op hem. Langzaam gaat haar gezondheid vooruit. Haar familie zet al hun hoop op de jonge man. Hij raakt in de war. Komt hij bij haar uit liefde of uit medelijden? Een tragikomische voorstelling van het jonge, Leidse theaterinitiatief Nieuw Leiden. Vol goede bedoelingen en pijnlijk herkenbare situaties. Over ons verlangen iets voor de ander te betekenen. En over de twijfels die dat met zich mee brengt.

Na zes Oudejaarsconferences en vier solovoorstellingen is het tijd voor V! Wederom onweerstaanbare hilariteit. Lachen om macht, relaties, reizen en geluk. Met confronterende humor en intelligente doordenkertjes. Snel, scherp en eerlijk. De spiegel die u wordt voorgehouden was nog nooit zo pijnlijk grappig. “De man met het hoogste grappengemiddelde in één show.” (De Pers) cabaret

toneel

Max. 4 kaarten p.p. 1e rang

e 14,50

e 13,50

2e rang

3e rang

Incl. drankje en garderobe

THEATER INS BLAU

THEATER INS BLAU

gouden rang

e 27,50 | e 23,50 | e 19,50 | e 33,50

LEIDSE SCHOUWBURG


10 en 11

OKTOBER DO EN VR 20.30 uur

GOLDEN PALACE

11

12

OKTOBER VRIJDAG 20.15 uur

NICK LOWE

OKTOBER ZATERDAG 20.30 uur

THE BEST OF ITS ON TOUR

OKTOBER

Death by PowerPoint spel Monique Kuijpers, Wim Bouwens, Titus Boonstra, Kiki Jaski, Gerindo Kartadinata en Dionne Verweij regie Ingrid Kuijpers

ITs - hITs on Tour 35

Conflicthantering, veranderings­ management, accountability en dodelijk saaie PowerPointpresentaties - de werkende mens heeft het niet makkelijk. In de kantoortuinen heerst tegenwoordig de wet van de jungle: collega’s kunnen door de crisis van de ene op de andere dag verdwijnen. Van burn-out tot vrijdagmiddagborrel, in Death by PowerPoint wordt de absurditeit van onze werkomgeving op komische wijze onder de loep genomen.

Nick Lowe heeft zijn sporen verdiend als producer van o.a. Elvis Costello en The Pretenders en schreef hits als Cruel to be kind en Peace, Love and Understanding. In zijn ‘tweede leven’ als gevoelige maar venijnige singersongwriter kent Lowe geen gelijke. Van zijn eerste plaat The Impossible Bird tot The Old Magic heeft hij een serie fantastische albums afgeleverd. Lowe brengt zijn liedjes met veel humor en ingetogen uitmuntendheid, waardoor The New York Times zijn optreden beschreef als “elegant en bijna verwoestend.”

TONEEL

populaire muziek

Theaterzaken Via Rudolphi heeft samen met het Internationaal Theaterschool Festival een nieuwe jaarlijkse prijs in het leven geroepen: ‘The Best of ITs on Tour-award’. De beste voorstellingen, gemaakt door studenten van de vier Nederlandse Toneelopleidingen, zijn geselecteerd en worden beloond met een gezamenlijke tournee door Nederland. Ontdek tijdens dit rondreizende minifestival met dans, mime, kleinkunst en toneel als eerste de toonaangevende theatermakers van de toekomst met Oscar Kocken als uw host en een ‘meet en greet’ met alle makers na afloop.

MIME

singer-songwriter

TONEEL

1e rang

e 19,00

2e rang

3e rang

gouden rang

e 29,00 | e 25,00 | e 21,00 | e 35,00

e 16,00

Incl. drankje en garderobe

THEATER INS BLAU

LEIDSE SCHOUWBURG

THEATER INS BLAU


OKTOBER

13

OKTOBER ZONDAG 11.30 uur

LIDY BLIJDORP (CELLO) & NATASJA DOUMA (PIANO)

14 en 15

16

OKTOBER ma en di 20.15 uur, (voor)première

ALFRED HITCHCOCK TRILOGIE DEEL 3: DE MAN DIE HET WIST

OKTOBER WOENSDAG 20.15 uur

VIJFTIG TINTEN… DE MUSICAL

PR EM

Vijftig tinten...

IÈ RE

DE MUSICAL

een par die

Wereldwijd al meer dan 40 miljoen boeken verkocht

36

Prokofjev 5 melodieën | Britten Cello Suite nr. 1 | Ravel Rhapsodie Espagnole (bew. Lidy Blijdorp) | Poulenc Cellosonate op. 143

Lidy Blijdorp is dé cellobelofte van het moment. Diploma’s met de hoogste onderscheidingen uit Den Haag, Amsterdam en Parijs en een volle prijzenkast (van de Cellobiënnale, het Christina concours, het Grachtenfestival Conservatoriumconcours en meer) bewijzen dat. koffieconcert kamermuziek

Thriller Theater

Een parodie. Met een live band

regie Bruun Kuit spel Sander de Heer, Hymke de Vries, Filip Bolluyt, Renée van Wegberg en Lex Passchier

regie Jasper Verheugd

Het Thriller Theater brengt drie seizoenen achter elkaar films van Hitchcock op het toneel. Na 39 Steps en Dial M for Murder is dit het laatste deel van de trilogie. Fragmenten uit alle 53 films van ‘The master of suspense’ komen voorbij. De acteurs spelen in een razend tempo meer dan 30 dubbelrollen en deinzen er niet voor terug op het podium met auto’s langs ravijnen te scheuren, met een boot de achtervolging op zee in te zetten, of met een vliegtuig over een maïsveld te vliegen.

Vergeet de boeken en de (verwachte) film: deze musical-parodie op de zinderende Vijftig tinten-trilogie is de nieuwste hype die zorgt voor rode oortjes. De musical was een knaller op het Edinburgh Fringe Festival en in New York en Chicago trok deze theaterhit alleen maar volle zalen. Het verhaal: een dames-boekenclub besluit de wereldwijde bestseller Vijftig tinten grijs te lezen. Door hun interpretatie van het boek komt het publiek terecht in een achtbaan van stoute momenten. De Nederlandse versie is slechts een paar maanden in de theaters te zien!

toneel

musical show

1e rang

2e rang

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 25,00 | e 20,00

e 25,00 | e 21,00 | e 17,00 | e 31,00

e 36,50 | e 30,50 | e 25,50 | e 42,50

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

LEIDSE SCHOUWBURG

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL


16

OkTOBER WOENSDAG 20.30 uur, try out

TAMBÚ, A fREEDOM SONG

16

OkTOBER WOENSDAG 20.15 uur, gratis inleiding

AMSTERDAM SINfONIETTA & LAVINIA MEIJER (HARP)

OkTOBER

Volksoperahuis 37

Vurig muziektheater over het onvoltooide koloniale verleden. 150 Jaar nadat in Nederland de slavernij werd afgeschaft herneemt het Volksoperahuis één van de grote theaterhits van Oerol 2012: Tambú, a Freedom Song. In de voorstelling vertelt een keur aan Curaçaose artiesten samen met de vaste kern van het Volksoperahuis een ontroerend én kritisch verhaal over het gedeelde verleden van Nederland en Curaçao. MUZIEkTHEATER

Apollo’s dans viool & leiding Candida Thompson Ravel Introduction et Allegro Tailleferre Concertino voor harp en kamerorkest Glass The Hours Stravinsky Apollon Musagète Platina ontving Lavinia Meijer voor haar Philip Glass-cd. Zelden verkocht een klassiek artiest in korte tijd zoveel cd’s. Het album prijkte bovenin de Album Top 100 tussen de populairste pop- en jazzplaten. Ook het winnen van de Edison klassiek Publieksprijs 2012 bewijst haar populariteit bij het Nederlandse publiek. Behalve het favoriete Glass-’nummer’ The Hours spelen Amsterdam Sinfonietta en Lavinia twee franse werken. In het Concertino van de componiste Germaine Tailleferre, lid van de beroemde componistengroep Groupe de Six, wordt een Russisch-frans kleurenpalet gebruikt. Na de pauze gloriëren de strijkers in Stravinsky’s duizelingwekkende neoklassieke ballet, waarin Apollo zijn muzen tot extase brengt. “Philip Glass op harp: hallucinerend mooi.” (Trouw*****) ORkESTEN 1e rang

e 16,50

2e rang

gouden rang

e 29,50 | e 22,50 | e 35,50 Incl. drankje en garderobe

THEATER INS BLAU

GROTE ZAAL

STADSGEHOORZAAL


OKTOBER

17

17

OKTOBER DONDERDAG 20.15 uur

18

OKTOBER DONDERDAG 20.15 uur, première

THEATERWERK SPIRIET

Stravinsky Circus Polka Corigliano Conjurer: Concerto for percussionist Stravinsky Baiser de la fee

Eindeloos

FIRMA RIEKS SWARTE

PR

RESIDENTIE ORKEST & MARTIN GRUBINGER (SLAGWERK) OLV SANTTUMATIAS ROUVALI

OKTOBER VRIJDAG 20.30 uur

EM IÈ RE

38

Normaal gesproken bevindt het slagwerk zich altijd ver achterop het podium, maar bij dit concert gaat die vlieger niet op. Laat u verrassen door de spectaculaire klanken van Martin Grubinger, een jonge meesterpercussionist uit Salzburg. Hij soleert in het magische slagwerkconcert van de Amerikaans-Italiaanse componist John Corigliano met de veelzeggende titel Conjurer (goochelaar). U komt ogen en oren tekort. Tegenover dit spektakelstuk staat feeërieke muziek van Stravinsky. orkesten

Groots en meeslepend wil ik leven

regie Johan Verheij spel Manouk van der Meulen, Diana Dobbelman, Job Bovelander, Geert Hoes en Marit van Bohemen Wat is de laatste gedachte van iemand die zelfmoord pleegt? Is er sprake van schuld? Had de omgeving iets kunnen doen? Had jij iets kunnen doen? Na Ontboezemingen, dat over borstkanker ging, brengt Theaterwerk Spiriet opnieuw een zwaar onderwerp lichtvoetig op de planken. Eindeloos gaat over zelfdoding. Afscheidsbrieven en interviews met betrokkenen en suïcidalen vormen de basis van het script. Een indrukwekkende voorstelling over hoogte- en dieptepunten, stukgeslagen dromen, verslavingen en daar waar de grens tussen leven en dood vaak niet zo helder blijkt.

Theatermaker Steven de Jong treft in de nalatenschap van zijn oma, die ooit revue-artieste was, het adres aan van een Weense operettezanger met wie zij nog had opgetreden. Hij besluit af te reizen naar Wenen, de bakermat van de operette. Daar raakt hij betrokken bij een mysterieus sterfgeval en beleeft een dramatisch liefdesavontuur met Rudolf, de zoon van Keizerin Sissi. In Groots en meeslepend wil ik leven neemt De Jong ons mee op reis en tovert met minimale middelen een sjiek appartement om tot begraafplaats en een ‘bierstube’ tot een jachtslot in het Weense Woud. MUZIEKtheater

toneel 1e rang

2e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 35,00 | e 28,00 | e 41,00

e 22,50 | e 18,50 | e 14,50 | e 28,50

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

Incl. drankje en garderobe

GROTE ZAAL

STADSGEHOORZAAL

LEIDSE SCHOUWBURG

e 16,00

THEATER INS BLAU


18 en 19

OKTOBER vr en za 20.15 uur, try out

20

OKTOBER ZONDAG 14.00 uur

20

OKTOBER ZONDAG 14.30 uur

WIM IS WEG (4+)

THE FIVE GREAT GUITARS MET HABIB KOITÉ

Back to Basic

Een theatrale roadmovie voor kleuters door Het Laagland

African Samba - 10 jarig jubileum

Wim krijgt voor zijn verjaardag een mooie rode driewieler. Hij besluit om meteen met de fiets naar Spanje te gaan. Omdat het een verre reis is, vult hij zijn fietsmandje met eten en drinken uit de koelkast. Dan gaat Wim op pad. En zoals in iedere roadmovie is de reis belangrijker dan het doel. Jong en oud zullen zich door Wim gesterkt voelen in de reis die het leven is. Doe, leef en ga zonder omkijken op reis, het komt wel goed. Een klassieker uit de Gouden Boekjes reeks.

De Nederlandse meestergitarist Jan Kuiper stond met het magistrale gitaarensemble The Five Great Guitars al eerder op het podium met groot­heden als Eric Vaarzon Morel, Harry Sacksioni en Jan Akkerman. Voor African Samba neemt hij niet alleen gitaristen mee, maar ook de Braziliaanse singer-songwriter Ceumar en percussionisten Dramana Diarra en Mousse Pathe M’Baye. Speciale gast is de Malinese zanger/gitarist Habib Koité. De roots van de Braziliaanse muziek gaan naadloos over in traditionele Afrikaanse percussiepatronen, groovy gitaar- en baslijnen, virtuoze gitaarsolo’s, swingende samba’s en bossanova’s.

OKTOBER

NUHR

39

Joep van Deudekom, Peter Heerschop, Viggo Waas en Eddie B. Wahr Afgelopen seizoen vierden ze nog met veel bombarie hun 25-jarig bestaan. Nu gaan de mannen van NUHR terug naar af. Met Back to Basic hebben ze een programma gemaakt zonder opsmuk en gedoe, maar puur op inhoud. Vier mannen en een paar microfoons. NUHR unplugged. Zoals altijd moet de waarheid worden gezegd, al zullen ze een leugen niet uit de weg gaan als dat beter uitkomt. “De groep excelleert in snelle, hard gesneden sketches die behendig in elkaar schuiven tot een doorlopende intrige.” (NRC)

jeugd en familie

cabaret

populaire muziek 1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 23,00 | e 19,00 | e 15,00 | e 29,00

1e rang

e 11,00

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

2e rang

3e rang

Incl. drankje en garderobe

THEATER INS BLAU

gouden rang

e 24,00 | e 20,00 | e 16,00 | e 30,00

LEIDSE SCHOUWBURG


OKTOBER

20

OKTOBER ZONDAG 16.00, inclusief driegangendiner

CALEFAX RIETKWINTET

21

OKTOBER MAANDAG 20.15 uur, première

ONNO INNEMEE

PR EM IÈ RE

Ojee, Papadag! 40

Bijten in… De tuin der lusten Elk van de drie panelen - Paradijs, Genot en Laatste oordeel - van het beroemde schilderij van Jheronimus Bosch klinkt in een aparte set, waartussen een driegangendiner geserveerd wordt. De blazers van Calefax Rietkwintet - ons ensemble in residence - wekken Bosch’ grillige taferelen tot leven in een muzikale reis van het aardse paradijs, vol met prachtige vogels en natuur, naar een bizarre wereld vol genot en lust en, tot slot, inktzwarte verdoemenis en hel. Een genot voor bíjna alle zintuigen op muziek van Rameau, Brumel, Richard Strauss, JacobTV, Josquin Desprez e.a. kamermuziek

Niet alleen bijten in de tuin der lusten, maar ook in het aanlokkelijke driegangendiner dat perfect aansluit bij de muzikale sensatie van Calefax Rietkwintet. Maak een wandeling door gerechten als een terrine van kastanje en rozemarijn en een sabayon van rozen. Om de vingers bij af te likken.

Ojee, Papadag! is alweer de derde solocabaretklucht van Onno Innemee. Als uitvinder van dit komische theatergenre weet Innemee er ook dit keer een eigentijdse klucht van te maken, waarin de Leidse cabaretier verschillende typetjes voor zijn rekening neemt. Hij rent zich rot, wringt zichzelf in teveel bochten en loopt regelmatig tegen een muur. Dit alles tot grote vreugde van het publiek. De ultieme klucht; een klucht in een klucht; de klucht der cabaretkluchten. cabaret klucht

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 69,00

e 19,00 | e 16,50 | e 14,00 | e 25,00

Incl. driegangendiner en programmaboekje

Incl. drankje en garderobe

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL

LEIDSE SCHOUWBURG


22

23

OKTOBER DINSDAG 20.15 uur

23

OKTOBER WOENSDAG 20.15 uur

OKTOBER WOENSDAG 20.30 uur

DE LULVERHALEN

ORKATER / THE SADISTS

spel/zang Tjebbo Gerritsma, Bob Fosko, Maarten Heijmans, Meral Polat, Frédérique Spigt e.a. concept & regie Liesbeth Coltof

Howard Komproe e.a.

ONWARD!

Rauw muziektheater, met de adem van een popconcert, waar het hart uit de longen wordt gezongen, terwijl het zand om je oren stuift. Ontspoord is een krachtig commentaar op een wereld waarin sommigen vele kansen krijgen en anderen aan de kant staan. Een roep om gezien te worden. Als dat niet binnen de regels van de maatschappij kan, dan erbuiten: in dodelijke risico’s. Een zinderende voorstelling, geschreven door de Amerikaanse Naomi Wallace (The Trestle at Pope Lick Creek) en wereldwijd al met prestigieuze prijzen overladen.

Een cabareteske en soms ook kwetsbare tegenhanger van alle Gesluierde-, Hormoon-, Vagina- en Overgangsmonologen. Uit een pool van talrijke grote namen uit de vaderlandse cabaretscene, maar ook uit de radio, televisie, entertainment en politieke wereld komen er, onder leiding van Howard Komproe, elke avond drie wisselende gasten langs (bijvoorbeeld Dolf Jansen, Humberto Tan, Lange Frans, Wim Helsen, Kempi, Prem Radhakishun, Henk Schiffmacher, Hans Sibbel). Met LULverhalen, soms om te lachen, soms niet. Dit gelul mag u niet missen!

The Sadists, het Orkatertrio van jonge, musicerende acteurs laten zich in ONWARD! inspireren door de muziek en de beeldtaal uit de jaren tachtig; een ambivalente periode vol wansmaak en angst. De jaren van financiële crisis, technologische doorbraken, commerciële disco en duistere underground scenes. In deze brutale voorstelling vol retrofuturisme, schoudervullingen en eightiesmuziek vragen drie jonge honden zich dertig jaar later, midden in een nieuwe crisis, af of het heden eruit ziet zoals we er vroeger van droomden. Is er vooruitgang geboekt of blijft de geschiedenis zich herhalen?

TONEEL

CABARET

muziektheater

OKTOBER

ONTSPOORD

Kaspar Schellingerhout, Erik van der Horst, Viktor Griffioen

muziektheater 1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 20,00 | e 17,50 | e 15,00 | e 26,00

e 24,00 | e 20,00 | e 16,00 | e 30,00

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

LEIDSE SCHOUWBURG

e 18,50

THEATER INS BLAU

41


OKTOBER

Kees Hulst speelt met Hein van der Heijden in Schijn Bedriegt van Thomas Bernard op vrijdag 23 mei in Theater Ins Blau.

Na de voorstelling kun je kennismaken met Bob en zijn vrienden in onze foyer.

24

24

OKTOBER DONDERDAG 14.00 en 16.00 uur

BOB DE BOUWER THEATER TOUR (2+)

OKTOBER DONDERDAG 20.30 uur

Wittenbols Schrijft/Ligthert Regisseert

Vette dinsdag 42

spel Kees Hulst met studenten van de mimeopleiding

Bob de Bouwer krijgt de belangrijke opdracht om het theater op te knappen voor de première van een nieuwe voorstelling. Bob heeft zijn beste vrienden gevraagd om hem te helpen en alles loopt op rolletjes. Maar als vogelverschrikker Spud ook een handje komt helpen, loopt alles in het honderd. Om de puinhoop nog op tijd te kunnen opknappen heeft Bob extra hulp nodig van de kinderen in de zaal. Kunnen zij het maken? Nou en of! jeugd en familie

Ben jij net zo’n goede klusjesman als Bob de Bouwer? Doe dan mee aan de knutsel-wedstrijd en teken, knip, plak en knutsel iets leuks voor Bob en zijn vrienden. Neem je knutselwerk mee naar het theater en lever het vóór de voorstelling in bij de Bob de Bouwer-shop in de foyer. Het mooiste knutselwerk wint een gave Bob de Bouwer-prijs.

De vijftigjarige chirurg Thomas Kleibeuker komt in een ziekenhuisbed bij zinnen. Uit een brei van hele en halve herinneringen reconstrueert hij de achter hem liggende tweeënzeventig uur. Drie etmalen waarin hij kriskras door het zuiden van het land reisde, op de vlucht voor de waarheid. Hij heeft zijn operatieschort uitgetrokken en is zonder zich af te melden naar buiten gevlucht. Hij stort zich met hulp van heel veel drank en een louche tijdelijke metgezel in het delirium dat Vastenavond heet. Een onwaarschijnlijk, hilarisch en bijna catastrofaal relaas is het gevolg. TONEEL MIME

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 19,50 | e 17,00 | e 14,50 | e 25,50 e 15,00 | e 12,50 | e 10,00 | e 21,00

e 18,00

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

THEATER INS BLAU


25

25

OKTOBER VRIJDAG 20.15 uur

OKTOBER VRIJDAG 20.15 uur

25

OKTOBER VRIJDAG 20.30 uur

BL!NDMAN SAXOFOONKWARTET

BIJ MIJN VADER IN BED

Ik, Ben Saunders

Bach & Sweelinck

Een tekst voor een vader en een dochter

OKTOBER

BEN SAUNDERS

We leerden Ben Saunders kennen als gedoodverfde winnaar van The Voice of Holland. Inmiddels heeft hij twee albums, drie nummer één-hits en won hij drie TMF awards en de Dutch MTV award! Ben kent successen die niet eerder in zo’n korte periode door een winnaar van een talentenshow zijn behaald. Tussen de voorbereidingen voor album nummer 3 duikt hij ook nog even de theaters in met Ik, Ben Saunders. Een show waarin zijn grote hits, maar ook herkenbare soul­ klassiekers als When A Man Loves A Woman en If You Don’t Know Me By Now voorbij komen.

B!ndman breit een vervolg aan de succesformule waarmee het jaren geleden vriend en vijand in vervoering bracht. In een volledig nieuw programma mag Bachs spitsvondige contrapunt weer breed uitwaaieren in de zwoelste saxofoonklanken. De verschillende orgelstemmen worden zó opgesplitst dat ze uit de verf komen als nooit tevoren. Ook de Nederlander Sweelinck, die van grote invloed was op Bachs meesterwerken, komt aan bod. “Mocht men mij vragen een top 5 van mijn favoriete cd’s op te stellen, dan zal Bl!ndman plays Bach daar één van zijn.” (Philippe Herreweghe)

POPULAIRE MUZIEK

kamermuziek

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

Magne van den Berg schreef, naar een idee van actrice Marieke de Kleine, deze ontroerende en humoristische theatervoorstelling als een haperend telefoongesprek tussen dochter (Marieke de Kleine) en vader (René van ’t Hof) na de dood van zijn vrouw, haar moeder. Over de oude spullen, het weer, een nieuwe vrouw en hoe ver je mag gaan in het zoeken van troost bij de ander… toneel

2e rang

e 27,50 | e 23,50 | e 19,50 | e 33,50

e 25,00 | e 20,00

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

LEIDSE SCHOUWBURG

Toneelschuur producties regie Paul Knieriem tekst Magne van den Berg spel René van ’t Hof en Marieke de Kleine

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL

e 16,00

THEATER INS BLAU

43


OkTOBER

26

26

OkTOBER ZATERDAG 20.15 uur

fREEk DE JONGE

OkTOBER ZATERDAG 20.30 uur

kRISZTINA’S kEUZE

27

OkTOBER ZONDAG 14.00 uur

PETER PAN EN DE VERLOREN JONGENS (7+)

Circus kribbe, een kerstvertelling

De Châtel sur place

Theater Gnaffel

Hij noemt het zelf één van zijn beste voorstellingen ooit en de pers was het daarmee eens: “freek is magnifiek in kerstverhaal.” (Parool,*****) “Literair nadenkcabaret van een meesterverteller.” (AD, *****) “freek creëert met meesterhand een kerstverhaal.” (NRC, *****) Nu voor het eerst in Leiden! freek brengt in Circus Kribbe de wereldgeschiedenis terug tot de levensloop van clown Job kribbe; de eerste clown in zes generaties die niet van nature leuk is. De zoektocht naar het waarom brengt hem naar onverwachte plekken. Hele onverwachte plekken.

Choreografe krisztina de Châtel presenteert een dansprogramma met werk van eigenzinnige choreografen die zij vanwege hun talent wil ondersteunen in hun choreografische zoektocht. Voor de eerste editie van Krisztina’s keuze heeft zij vijf gedreven makers uitgenodigd een werk te creëren: Melissa Ellberger, Cecilia Moisio, Eva Susova, Cris Tandy en kat Válastur.

Weet je hoe je moet vliegen? Je spreidt je armen, tilt je voeten op en zweeft hoog de lucht in. Net als Peter Pan. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Maar dat vertelt Peter aan niemand. Want alle mensen die hij kent, vinden hem maar een rare jongen. Dus besluit hij in een andere wereld te gaan wonen, een land vol avonturen waar alles mogelijk is. Theater Gnaffel laat in Peter Pan en de verloren jongens mensgrote poppen tot leven komen in een kleurrijke en fantasievolle voorstelling.

44

DANS

JEUGD EN fAMILIE

CABARET

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 27,50 | e 23,50 | e 19,50 | e 33,50

e 18,00

e 11,00

THEATER INS BLAU

THEATER INS BLAU

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG


Hein van der Heijden won in 2012 de Louis d’Or en is in 2013 wederom voor deze prijs genomineerd.

27

OkTOBER ZONDAG 14.30 uur

LUNAPARk

27

OkTOBER ZONDAG 20.15 uur, inleiding

DE DONkERE kAMER VAN DAMOkLES (WILLEM FREDERIK HERMANS)

OkTOBER

Glass x4 / Reich 2x5 45

Je kunt het je nu niet meer voorstellen, maar het vroege minimalisme van de jonge Steve Reich en Philip Glass was tegelijkertijd een revolutie in herhalende eenvoud én in complexiteit. Dat geldt zeker voor hun muziek uit de late jaren zestig, waarin ze zich voor het eerst beperkten tot de minimale middelen waarmee ze later maximale bekendheid zouden krijgen. Lunapark laat horen dat de jonge Glass en Reich na veertig jaar nog buitengewoon verfrissend klinken. Van Reich spelen ze bovendien 2x5, een recent werk voor dubbele rockband. “Lunapark musiceert op topniveau.” (de Volkskrant)

regie Ger Thijs spel Victor Löw, Hein van der Heijden, Annick Boer, Reinier Bulder, Michel Sluysmans, Rob Das, Randy fokke e.a. De toneelversie van het meest gelezen en bejubelde boek van Willem frederik Hermans. In de regie van Ger Thijs, die eerder literaire klassiekers als Karakter, Heren van de Thee en De kleine zielen met veel succes op het toneel bracht. De donkere kamer van Damokles vertelt het verhaal van Henri Osewoudt, een eenvoudig man die tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het verzet gaat. Uiteindelijk belandt hij in de cel en wordt de verzetsheld beschouwd als een landverrader. Niemand kan hem vrijpleiten. Of toch wel? TONEEL

MINIMAL MUSIC

BOEkBEWERkING

1e rang

1e rang

2e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 25,00 | e 20,00

e 32,00 | e 28,00 | e 24,00 | e 38,00

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

Incl. drankje en garderobe

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL

LEIDSE SCHOUWBURG


OKTOBER Op woensdag 14 mei is De Prooi nog eenmaal te zien in de Leidse Schouwburg.

28

OKTOBER MAANDAG 20.30 uur

SCHWALBE ZOEKT MASSA (BLUE MONDAY)

29

OKTOBER DINSDAG 20.15 uur, inleiding

HET STENEN BRUIDSBED (HARRY MULISCH)

46

Schwalbe maakt fysiek, rauw en beeldend theater. Voor haar nieuwe voorstelling Schwalbe zoekt massa heeft het theatercollectief haar aantal uitgebreid met meer dan honderd mensen. Met die massa wil ze het dualisme doorgronden dat schuilgaat in de mens: de angst en het verlangen om op te gaan in een groter geheel. De vorige productie Schwalbe speelt vals is door het theatervakblad TM uitgeroepen tot beste mimevoorstelling van het seizoen 2011-2012.

Nationale Toneel regie Johan Doesburg spel Jeroen Spitzenberger, Stefan de Walle, Vincent Linthorst, Pieter van der Sman, Antoinette Jelgersma, Sallie Harmsen, Tamar van den Dop en Bram Suijker

TONEEL

Van een boek naar een toneelvoorstelling. Het is de specialiteit van Johan Doesburg. Zijn voorstelling De Prooi was een doorslaand succes. Nu is hij terug met Het stenen bruidsbed van Harry Mulisch. Na meer dan vijftig jaar nog steeds één van de beste romans van de meester van de paradox. Het vertelt de verpletterende geschiedenis van Norman Corinth. Als Amerikaanse gevechtspiloot nam hij deel aan het bombardement op Dresden. Elf jaar later keert hij terug naar de puinhopen. “Voelde ik mij maar slecht… dan voelde ik mij.”

MIME

toneel BOEKBEWERKING

1e rang

e 12,50

2e rang

3e rang

Incl. drankje en garderobe

THEATER INS BLAU

gouden rang

e 27,50 | e 23,50 | e 19,50 | e 33,50

LEIDSE SCHOUWBURG


30

30

OKTOBER WOENSDAG 20.15 uur

OKTOBER WOENSDAG 20.30 uur

GARRY DAVIS

Sixpack

De droom van een wereldburger

Pauze arrangement OKTOBER

KLAAS VAN DER EERDEN

Extra genieten van uw pauze?

ROTheater/Frascati Producties regie Jetse Batelaan muziek Roald van Oosten concept, spel en tekst Marjolijn van Heemstra Nog één keer komen de beste typetjes, conferences en muzikale hoogstandjes uit de afgelopen zes cabaretshows van Klaas van der Eerden voorbij. Een ‘Best Of’ programma. Tijd voor een feestje dus! Een vat vol herkenbaarheid voor de vaste fans, maar ook een ideale manier om kennis te maken met de veelzijdigheid van Klaas. Wat u te wachten staat bij Sixpack? Een zeer snelle en gevarieerde cabaretshow met bijvoorbeeld de Human beatbox, de dwarsfluit-act en de witte hang­jongeren. cabaret

De 91-jarige acteur, globalist en vredesactivist Garry Davis zei eens: “Als de realiteit je niet bevalt, niet vechten, maar een nieuwe maken”. Na gediend te hebben in WO II verscheurde hij zijn Amerikaanse paspoort en riep zichzelf uit tot eerste officiële wereldburger, waarna tienduizenden zijn voorbeeld volgden. Marjolijn van Heemstra bracht een weekend met hem door en maakte een ontroerende voorstelling over volhardendheid en optimisme. Garry Davis is het slot van een drieluik over verbondenheid in een geglobaliseerde wereld. TONEEL

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 22,50 | e 18,50 | e 14,50 | e 28,50

e 16,00

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

THEATER INS BLAU

Voorafgaand aan de voorstelling of het concert kunt u het pauzearrangement boeken. Er wordt voor u een tafel gereserveerd in de foyer, waar uw bestelde drankjes met een heerlijk hapje in de pauze voor u klaar staan. Heeft de voorstelling geen pauze? Dan serveren wij uw pauzearrangement na afloop van de voorstelling. Voor slechts € 3,25 kunt u uw pauzearrangement boeken bij de bestelling van uw kaarten of voor aanvang bij de bar.

47


OKTOBER

31

48

OKTOBER DONDERDAG 19.30 uur

31

OKTOBER DONDERDAG 20.15 uur

BORREL arrangement

CASH

INTRMZZO

Maas theater en dans

Still Crazy - afscheidstournee Het geeft de avond net dat beetje

regie Floris van Delft spel Sinan Eroglu, Nastaran Rawazawi Khorasani, Dennis Rudge en Rutger Tummers Geld maakt niet gelukkig. Yeah right… Wie droomt er niet van een grote erfenis, de loterij winnen of een geslaagde bankoverval? In een mix van een heistfilm (à la Ocean’s Eleven) en uitdagend praattheater worden euro’s, banken en de markt doorgelicht. In Cash duik je samen met vier acteurs in de wereld van het geld. Van een tientje naar de goudvoorraad, van de waarde van een merk naar de marktwerking. Cash is van de makers van Krijg nou Titus! (Zilveren Krekel 2010) en VLOEK. Maas theater en dans is een nieuw gezelschap dat ontstaan is door een samenvoeging van Siberia, Meekers en Theatergroep Max.

extra: na de voorstelling gezellig met elkaar napraten onder het genot van een lekker hapje en Met Still Crazy zet iNtrmzzo na 22 succesvolle theaterseizoenen op rij een punt achter de theatertournees in Nederland. Op een volledig gestript toneel brengen ze nog eenmaal een groot en gevarieerd repertoire aan succesnummers die de groep in meer dan twintig theaterseizoenen heeft vertolkt. Zowel de oude als de nieuwe fans zullen nog een laatste keer op hun wenken bediend worden, met een avond vocale comedy zoals iNtrmzzo dit al jaren op onnavolgbare wijze doet! POPULAIRE MUZIEK

het borrelarrangement aan. Voor slechts € 5,- ontvangt u een drankje, ambachtelijke worst, oude Hollandse kaas en overheerlijke Kettle Chips. Wij reserveren alvast een plekje voor u in de foyer, waar u misschien nog wel een artiest tegen het lijf loopt… Uw borrelarrangement kunt u boeken bij de bestelling van uw kaarten of voor aanvang bij de bar.

TONEEL JONGEREN

1e rang

e 15,00

e 21,50 | e 17,50 | e 13,50 | e 27,50

2e rang

3e rang

Incl. drankje en garderobe

THEATER INS BLAU

drankje. Wij bieden u daarom

LEIDSE SCHOUWBURG

gouden rang


OKTOBER 49

foto: Bob Bronshoff

BETAAL GEEN WOEKERPRIJZEN

Koop je kaartjes via het theater Meer info? www.weetwaarjekoopt.nl


50

HOME SWEET HOME 30|11|2013 20.30 UUR THEATER INS BLAU


NOVEMBER

NOVEMBER

51


NOVEMBER

1

1

NOVEMBER VRIJDAG 19.00 uur

NOVEMBER VRIJDAG 20.15 uur

1 en 2

NOVEMBER VR EN ZA 20.30 uur

MIXVANMATS (6+)

ODE AAN LEONARD COHEN

NIEUWE WERELDSYMFONIE

Introdans Ensemble voor de Jeugd

Avalanche Quartet met o.a. Henk Hofstede

De Veenfabriek

52

regie Elsa May Averill spel Herman Humer, Herman Riool, Jaap van der Lely e.a. In MIXVANMATS brengt Introdans Ensemble voor de Jeugd werk van de wereldwijd beroemde Zweedse choreograaf Mats Ek, waaronder een deel uit Parken en På Norbotten. Zijn bewegingsvondsten zijn vaak grappig, de muziek is prikkelend en de uitvoering door de energieke dansers van Introdans Ensemble voor de Jeugd verbluffend. Kijken naar zijn werk is zo aanstekelijk dat het een aanrader is voor de hele familie! “Lyrisch, fantasierijk, energiek en betoverend.” (Algemeen Dagblad) dans jeugd EN familie

Eind jaren tachtig kon Henk Hofstede van de Nits mee op wereldtournee met de beroemde singer-songwriter Leonard Cohen. Door een overvolle agenda moest Henk met pijn in het hart dit aanbod afslaan. Wanneer hem vijftien jaar later wordt gevraagd een cd te maken met liedjes van Cohen twijfelt hij geen moment. Het album Yesterday’s Tomorrow neemt hij op met drie topmuzikanten: Pim Kops van De Dijk, Marjolein van der Klauw van Powderblue en Arwen Linnemann, de bassiste van de Nits. Deze cd vormt de basis voor een ode aan de grote Canadese bard.

Drie oude mannen en een corps de ballet van bejaarden. Ze tasten hun eigen fysieke grenzen af. Kunnen ze met hun ogen dicht blijven staan, hoe hard kunnen ze nog rennen? Nieuwe Wereldsymfonie is een muziektheatervoorstelling die senioren van 70 jaar en ouder op het podium brengt. De Veenfabriek werkt daarvoor nauw samen met seniorenhuis ‘t Huis Op De Waard in Leiden. Uitgangspunt in het werkproces is Symfonie nr. 9 ‘De nieuwe wereld’ van de Tsjechische componist ˇ Antonin Dvorák. MUZIEKTHEATER

populaire muziek 1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 17,50 | e 15,00 | e 12,50 | e 23,50 e 13,50 | e 11,00 | e 10,00 | e 19,50

1e rang

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

2e rang

e 22,50 | e 17,50

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL

e 16,50

THEATER INS BLAU


2

NOVEMBER ZATERDAG 10.30, 11.30 en 14.30 uur

BABYCONCERTEN (4+ MAANDEN)

2

NOVEMBER ZATERDAG 20.15 uur

CHRISTIANNE STOTIJN (MEZZO), RICk STOTIJN (CONTRABAS) EN JOSEPH BREINL (PIANO)

NOVEMBER 53

Matilde Castro, Combattimento Consort Amsterdam en Escher Ensemble Baby’s worden slimmer van Mozart en meer ontspannen van Bach. Daarom bedacht Matilde Castro Babyconcerten voor de allerkleinsten. Het half uur durende programma was in het vorige seizoen een buitengewoon succes; met muziek van Bach tot Mozart verkent uw kind een wereld die zowel ontspannend als stimulerend werkt voor zijn of haar jonge oortjes.

Christianne Stotijn is één van de beste klassieke zangeressen van eigen bodem. Samen met haar broer - de virtuoze bassist Rick Stotijn, winnaar van de Nederlandse Muziekprijs 2013 en haar vaste pianist Joseph Breinl komt de wereldberoemde zangeres met een spannend, persoonlijk liedprogramma met muziek van Bottesini, Ravel, Glinka, Ned Rorem, Michel van der Aa e.a. kAMERMUZIEk

JEUGD EN fAMILIE MEER DAN kLASSIEk 1e rang

2e rang

e 22,50 (volwassene met baby), e 5,- (extra toeschouwer)

e 25,00 | e 20,00

Incl. garderobe

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

BREEZAAL

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL

STADSGEHOORZAAL


NOVEMBER

2 en 3

5

NOVEMBER ZA EN ZO 20.15 uur

MARC-MARIE HUIJBREGTS

NOVEMBER DINSDAG 20.15 uur, inleiding

NOORD NEDERLANDS TONEEL

Florissant 54

In zijn nieuwe zelfportret Florissant legt Marc-Marie zichzelf onder een vergrootglas en op de snijtafel. “Vrolijk, uitbundig, afdwalend en met een opgewekt gezicht soms een paar harde noten kraken. Nu zijn ouders dood zijn, is zijn man zijn enige echte anker in het leven. Het ontroerende verhaal over de angst om hem kwijt te raken loopt over in Laat me niet alleen van Jacques Brel. Huijbregts weet dit nummer een beklemmende extra diepte te geven. Hij fluistert het bijna, terwijl de pianiste bijna frivool romantisch tegenmelodieën produceert. En zo komt het snoeihard aan.” (de Volkskrant)

Fellini regie Ola Mafaalani tekst Ko van den Bosch spel Ko van den Bosch, Klará Alexová, Eef van Breen, Peter Kuit, Maartje van de Wetering, Peter Vandemeulebroeke en Jochem Stavenuiter Het NNT dompelt u onder in de magische wereld van de Italiaanse filmregisseur Federico Fellini. Met de schouwburg als circustent blaast Mafaalani de dromen en fantasieën van Il Maestro nieuw leven in. Fellini speelt zich af in een beeldende en muzikale circussetting; we zien de beroemde cineast aan het werk en laten ons betoveren door zijn fantasie, zijn verbeeldingskracht en de liefdesverhalen uit zijn leven. We ontmoeten zijn vrouw Giulietta en zien Fellini letterlijk opgroeien; van jonge fantast tot een door de wol geverfd regisseur op leeftijd. toneel

cabaret

Max. 4 kaarten p.p. 1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 26,00 | e 22,00 | e 18,00 | e 32,00

e 22,50 | e 18,50 | e 14,50 | e 28,50

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

LEIDSE SCHOUWBURG


Dinner with Dad is ook een groeiende fototentoonstelling van portretten van vaders en hun kinderen. Iedere vader kan zich met zijn kind(eren) na de voorstelling laten toevoegen aan deze fotoreeks. www.dinnerwithdad.nl.

6

6

NOVEMBER WOENSDAG 20.15 uur

NOVEMBER WOENSDAG 20.30 uur

7

NOVEMBER DONDERDAG 20.30 uur

EMIO GRECO|PC

HET ZUIDELIJK TONEEL

Raymonde de Kuyper en George van Houts

Double Points: VERDI

Dinner with Dad

NOVEMBER

WHO’S AFRAID OF GEORGE AND MILDRED?

regie Lucas De Man

Who’s afraid of George and Mildred? is een samensmelting van drie korte komedies die afgelopen jaren veel succes oogstten op De Parade. George en Marit van Dijk zijn al 35 jaar samen. Wat ooit begon als een veelbelovende liefde is uitgelopen op een aaneenschakeling van gefnuikte verwachtingen en frustraties. Maar ze hebben een remedie gevonden. Het in de slaapkamer naspelen van beroemde echtparen. Steevast gaat één van hen in de fantasieën te ver en moeten er gruwelijke spelletjes gespeeld worden. Totdat op een avond het finalespel wordt ingezet…

Na de prijswinnende voorstelling ROCCO (meest indrukwekkende dansproductie 2012), gaan Emio Greco en Pieter C. Scholten in Double Points: VERDI aan de slag met het potentieel en de natuur van het vrouwelijke lichaam. Gebaseerd op drie prima donna’s uit de Italiaanse opera, bewerken ze de thema’s onvervulde verlangens, onbeantwoorde liefdes en een onverwacht lot naar een hedendaags spektakel dat voorbij de grenzen van dans en opera gaat. De muziek is gebaseerd op originele audio-opnames van de beroemde diva’s Maria Callas, Renata Tebaldi en Joan Sutherland.

De geur van het eten komt je al tegemoet. Wees welkom bij een chef-kok die samen met zijn zoon een maaltijd bereidt. Dinner with Dad gaat over vaderschap, waarbij verhalen, getuigenissen, muziek en wijn door elkaar vloeien. Na de voorstelling serveren de acteurs jou de gemaakte hapjes, een uitgelezen kans om gezamenlijk na te praten. “Met twee prachtig spelende acteurs legt De Man precies en liefdevol de vinger op die pijnlijke plekken. En laat zien dat de liefde tussen de vader en zoon zich het beste uit in het onhandig openmaken van een spuitbus slagroom.” (Trouw)

toneel

Dans

toneel

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 23,00 | e 19,00 | e 15,00 | e 29,00

e 18,00

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

e 23,50 Incl. hapjes

THEATER INS BLAU

THEATER INS BLAU

55


NOVEMBER

8

8

NOVEMBER VRIJDAG 20.15 uur, try out

NOVEMBER vrijdag 20.15 uur, gratis inleiding

8

NOVEMBER VRIJDAG 20.30 uur

THEO MAASSEN

HOLLAND BAROQUE SOCIETY & CAPPELLA AMSTERDAM OLV DANIEL REUSS

SUSIES HAARLOK

Oudejaarsconference

My own funeral

Anderman

Zijn door pers en publiek bejubelde voorstelling Met Alle Respect bracht na de tv-uitzending nogal wat commotie teweeg, om over de consternatie maar te zwijgen. Nu zet Theo Maassen zijn tanden in zijn allereerste oudejaarsconference. Het werd tijd ook. Twaalf maanden, 52 weken, 365 dagen teruggebracht tot 70 zenuwslopende minuten. Hij vroeg het jonge supertalent Tim Fransen mee te schrijven, zijn favoriete band Stuurbaard Bakkebaard gaat hem begeleiden. Of het jaar 2013 memorabel wordt is nog maar de vraag. Dat de oudejaarsconference spraak­ makend wordt staat vast.

De dood heeft vele componisten uit de 17e eeuw geïnspireerd tot de meest prachtige muziek. Onder leiding van Daniel Reuss nemen Holland Baroque Society en Cappella Amsterdam u mee naar de hemelpoort én terug, met muziek van Schütz, J. Ch. Bach en Scheidt.

Anderman is een documentaire, concert en voorstelling in één over de nieuws­gierigheid naar de ander. Na succesvolle tournees met Orkater gaat Susies Haarlok in intiemere setting de kleine zaal weer in. De muziektheatergroep Susies Haarlok trok een aantal volkswijken in om mensen op straat te interviewen en te filmen. Met songteksten die letterlijk uit de interviews overgenomen zijn legt de rauwe popmuziek van Susies Haarlok de gevoelens van deze mensen bloot en brengt hen dichterbij, alsof u ze altijd heeft gekend.

56

oude muziek

muziektheater

cabaret

Max. 4 kaarten p.p. 1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

gouden rang

e 26,50 | e 22,50 | e 18,50 | e 32,50

e 29,50 | e 22,50 | e 35,50

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

GROTE ZAAL

STADSGEHOORZAAL

e 16,00

THEATER INS BLAU


9

NOVEMBER ZATERDAG 16.00 uur

SCHEIDENVANDEMARkT CONCERT

9

NOVEMBER ZATERDAG 20.30 uur

A HISTORY Of EVERYTHING

NOVEMBER 57

Een uurtje klassieke muziek waarvan het programma altijd een verrassing blijft. Neem uw eigen borrelhappen mee, van ons krijgt u een drankje. Dit seizoen in de Breezaal, misschien wel de mooiste van de drie zalen van de Stadsgehoorzaal. MEER DAN kLASSIEk

Ontroerend goed regie Alexander Devriendt Serieus, origineel, grappig, maar voornamelijk ontzettend intelligent. Dat is deze meest bijzondere geschiedenisles ooit. A History of Everything, veertien miljard jaar samengevat in honderd minuten. In vogelvlucht komen de belangrijke gebeurtenissen langs. We beginnen bij het nu en gaan helemaal terug tot de oerknal. En dit doet Ontroerend Goed op indrukwekkende wijze. Want wij, mensen, zijn in het geheel van de oneindige kosmos maar een minuscuul fragment van iets overweldigend groots. Ontroerend Goed laat vooral de schoonheid van dat feit én van ons bestaan zien. Devriendt mocht A History of Everything maken op uitnodiging van actrice Cate Blanchett, in samenwerking met het Sydney Theatre Company, waarvan zij artistiek leider is. Theater Ins Blau is één van de vijf theaters in Nederland die de voorstelling mag presenteren. En daar zijn wij trots op. TONEEL LANGUAGE NO PROBLEM

e 5,- incl. drankje (kaarten alleen aan de deur)

BREEZAAL

STADSGEHOORZAAL

e 20,00

THEATER INS BLAU


NOVEMBER

9

58

NOVEMBER ZATERDAG 20.15 uur

10

NOVEMBER ZONDAG 11.30 uur

10

NOVEMBER ZONDAG 14.00 uur

FRANS VAN DEURSEN ZINGT… TOM WAITS

KLÁRA WÜRTZ

OP EEN KLEIN STATIONNETJE (4+)

SCHERVEN van een leeggedronken nacht

Bartók Allegro Barbaro| For Children (boek 2)| 6 dansen uit de Mikrokosmos | 6 Roemeense dansen | Suite op. 14 | 3 volksliedjes uit Csík | Sonate SZ. 80

Tg. Winterberg Een feel good-voorstelling met een rauw randje

Frans van Deursen zingt zich in zijn moerstaal een weg door het repertoire van Tom Waits. Hij neemt u mee op een muzikale kroegentocht, waar Nachtbrakers en Nachtvlinders in het bleke licht van een lantaarnpaal hun whiskey drinken en hun verhaal vertellen. Liederen over gebroken harten, verdronken verdriet, gelukkig altijd afgewisseld met opgewekte dronkenmanspraat. “Uit de inventieve en bitterzoete interpretaties, waarin veel gezopen wordt door Geboren Verliezers en de Verloren Liefde altijd om de hoek loert, spreekt pure liefde en vakmanschap.” (OOR)

De Hongaarse pianiste Klára Würtz behoort tot de absolute wereldtop, zeker als het gaat om de muziek van haar landgenoot Béla Bartók. Ze speelt onder andere muziek van haar veelgeroemde cd The Bartók Album. “Bartók was played with colour, abandon, subtlety, and extraordinary strength and flexibility of rhythm.” (Boston Globe)

De tweeling Puk en Willie woont in een klein huisje op het stationnetje van een verlaten stadje. Het liefst eten ze elke dag taartjes. Maar ze hebben geen geld. Dus breken ze in bij de rijke Meneer van Vlaanderen, die in het grote huis op de berg woont. Maar in plaats van geld vinden ze brieven. En die veranderen hun leven, én dat van Meneer van Vlaanderen, op slag…! Op een klein stationnetje is een vrolijke poppenvoorstelling over samen stiekem stoute dingen doen. En stiekem en stout is leuk. En grappig. En ook een beetje spannend…

(PIANO)

kamermuziek koffieconcert piano

jeugd en familie

populaire muziek

1e rang

2e rang

1e rang

2e rang

e 19,50 | e 14,50

e 25,00 | e 20,00

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

AALMARKTZAAL

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL

STADSGEHOORZAAL

e 11,00

THEATER INS BLAU


Dames opgelet! De Leidse Schouwburg opent speciaal voor jullie eerder haar deuren. Voor aanvang van de voorstelling kunt u voor e 22,50 genieten van onze High Tea van verschillende soorten sandwiches, warme scones, verscheidene mini-muffins en petit fours.

10

10

NOVEMBER ZONDAG 14.30 uur

12 en 13

NOVEMBER ZONDAG 14.30 uur

NOVEMBER DI EN WO 20.15 uur, reprise

SYMFONIEORKEST VAN HET CONSERVATORIUM AMSTERDAM

WIM HELSEN

spel Joke Bruijs en Gerard Cox

olv Dirk Vermeulen & Justin Di Cioccio Stravinsky Petroesjka | Hendrickx Skriet | Duke Ellington Harlem | Queens Suite | Night Creature

Spijtig, spijtig , spijtig

Het orkest van het Amsterdams Conservatorium komt met een tweedelig programma: voor de pauze Stravinsky’s Petroesjka, na de pauze neemt Justin Di Cioccio het stokje van Dirk Vermeulen over en wordt het swingen geblazen met muziek van Duke Ellington.

Opnieuw in Leiden! Want, “Wim sleurt zijn publiek moeiteloos mee in de buitenissige logica waarmee hij elke nieuwe fase van het verhaal aannemelijk maakt.(…) In zijn idiotie is hij opnieuw ongeëvenaard.” (NRC, ****) “Het is altijd spitsuur in het hoofd van Wim Helsen. In zijn betoog dwingt hij het publiek om constant vastgeroeste meningen bij te stellen. (…) Helsen stelt ons na een aantal topprogramma’s ook in Spijtig spijtig spijtig niet teleur.” (de Volkskrant, ****)

NOVEMBER

ALLES WENT BEHALVE EEN VENT

Voor het eerst in hun carrière zijn Gerard Cox en Joke Bruijs (Toen was geluk heel gewoon) samen in een toneelstuk te zien. De komische voorstelling Alles went behalve een vent is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Yvonne Kroonenberg en verhaalt over een ouder echtpaar. Zij is in voor iets nieuws, iets waarvan ze energie krijgt en zich jonger voelt en besluit kunstgeschiedenis te gaan studeren. Iets waar hij helemaal niks van snapt of wil snappen. Zal een studiereis naar Rome hun huwelijk doen instorten? Herkenbaar, authentiek en doorspekt met humor.

orkesten

Bezoek na afloop van de voorstelling het foyerconcert, gegeven door jazzstudenten van het Amsterdams Conservatorium.

59

cabaret

toneel komedie

Max. 4 kaarten p.p.

Boekbewerking 1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 27,50 | e 23,50 | e 19,50 | e 33,50

e 15,00 | e 10,00 | e 20,00

e 21,50 | e 17,50 | e 13,50 | e 27,50

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

GROTE ZAAL

STADSGEHOORZAAL

LEIDSE SCHOUWBURG


NOVEMBER Inleiding op 14 november.

14 t/m 16

14

NOVEMBER DO T/M ZA 20.15 uur (voor)première

DE PASSIEVRUCHT (Karel glastra van loon)

NOVEMBER DONDERDAG 20.15 uur

Residentie Orkest met Arthur & Lucas Jussen (piano) olv Christian Zacharias PR EM IÈ RE

Copland Suite ‘Masques et Bergamasques’ | Poulenc Concert voor 2 piano’s | Mendelssohn Symfonie nr. 3 ’Schotse’

60

regie Ignace Cornelissen spel Victor Reinier, Oda Spelbos, Sandra Mattie en Baue van Leyden De succesvolle roman De Passievrucht van Karel Glastra van Loon groeide uit tot wereldwijde bestseller. Nu voor het eerst bewerkt voor toneel. Armin heeft een dertienjarige zoon, Bo, met zijn overleden vriendin Monika. Als het niet lukt om met zijn nieuwe liefde Ellen kinderen te krijgen ontdekt Armin dat hij al zijn hele leven onvruchtbaar is. Bo kan dus nooit zijn kind zijn. Armins leven stort helemaal in. Alles wat hij al die jaren over zijn leven heeft geloofd moet hij heroverwegen. En wie is dan de echte vader van Bo? toneel BOEKBEWERKING

Begin uw avond vol passie en laat u verleiden door ons diner voorafgaand aan het toneelstuk. De hartstochtelijke maaltijd begint met een heerlijke Bawykov zalm met een dressing van passievrucht. Andere passievolle gerechten volgen. e 35,00 1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

Arthur en Lucas Jussen, de twee pianospelende broers uit Hilversum, staan regelmatig op internationale podia met wereldberoemde orkesten. Het enthousiasme voor de muziek en het plezier in het spelen spat er bij de jongens vanaf. Hun samenspel is een dubbel genoegen. Bij het Residentie Orkest zetten ze de tanden in het speelse Concert voor twee piano’s en orkest van Poulenc. Dirigent Christian Zacharias completeert het concert met Mendelssohns Derde, alias Schotse symfonie en de suite Appalachian Spring van Copland, van origine een ballet over een jong stel dat zich vestigt op Amerika’s Great Plains. orkesten 1e rang

2e rang

gouden rang

e 29,00 | e 25,00 | e 21,00 | e 35,00

e 35,00 | e 28,00 | e 41,00

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

LEIDSE SCHOUWBURG

GROTE ZAAL

STADSGEHOORZAAL


Afterparty met de Leidse Danssalon!

14

NOVEMBER DONDERDAG 20.30 uur

15

NOVEMBER VRIJDAG 20.15 uur

15

NOVEMBER VRIJDAG 20.15 uur

T.R.A.S.H. DANCE / PERFORMANCE GROUP

IZHAR ELIAS

DOCK OF THE BAY

Agnes und Ekel

Hommage aan Debussy Met werken van o.a. De Falla, Poulenc, Turina en Rodrigo

‘The big O’ Otis Redding

T.r.a.s.h. staat bekend om zijn compromisloze voorstellingen, waarin het voortdurend grenzen opzoekt. Vanuit een intense verstrengeling van de disciplines dans, performance en muziek maakt T.r.a.s.h. vervreemd en heftig danstheater. De nieuwe choreografie van T.r.a.s.h. heet Agnes und Ekel (walging). Het is een parodie op de constructie van een identiteit met een ‘camp’achtige theatraliteit. In kleurrijke en sferische ruimten zijn tegengestelde acties te zien van onderdrukking en depressie, wreedheden en machtsrelaties. Daarmee ontstaan psychologisch geladen beelden in een post-punk stijl.

In dit verfijnde en tegelijkertijd expressieve programma staat Debussy centraal. Rond 1900 waren jonge componisten als Rodrigo, Villa-Lobos en Turina van heinde en verre naar Parijs gekomen om de stijl van Debussy met zijn bijzondere muzikale kleuren en lijnen - door velen aangeduid als impressionisme - te leren. Het waren vooral jonge componisten uit Spanje die de Spaanse gitaar trouw bleven met stukken die het impressionisme combineerden met hun Spaanse roots. In dit programma neemt Izhar Elias u mee naar een poëtische en fijnzinnige klankwereld, gecombineerd met authentiek Spaans gitaarvuur.

In de wervelende show Dock of the Bay wordt een muzikale ode gebracht aan de The King of Soul ‘The big O’ Otis Redding. Een muziekspektakel waarin de hits van deze grote zanger en de soulmuziek uit deze periode van artiesten als Carla Thomas, Arthur Conley, Sam Cooke, Aretha Franklin, Sam and Dave en Booker T & the MG’s vertolkt worden. Deze artiesten hebben samen met ‘The Big O’ hun bijdrage geleverd aan de Sound Of United Love (Soul).

dans

KAMERMUZIEK

(GITAAR)

NOVEMBER

Met live muziekcompositie van Arthur van der Kuip.

1e rang

e 17,00

THEATER INS BLAU

2e rang

61

populaire muziek

Bij dit concert zijn er speciale dansplaatsen, zie pagina 185 voor meer informatie. 1e rang

2e rang

gouden rang

e 20,00 | e 15,00

e 27,50 | e 20,50 | e 33,50

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

Incl. drankje en garderobe

AALMARKTZAAL

GROTE ZAAL

STADSGEHOORZAAL

STADSGEHOORZAAL


NOVEMBER

15

NOVEMBER VRIJDAG 20.30 uur

HERMAN IN EEN BAKJE GEITENKWARK

62

Dit zou zo maar eens dé ontdekking van het seizoen kunnen zijn. In de zomer van 2012 waren ze al een hit op de Parade en begin 2013 het absurdistische voorprogramma van Doe Maar. Herman in een bakje Geitenkwark. Vijf ogenschijnlijk nietszeggende woorden. Vier fluwelen stemmen. Drie goddelijke lichamen. Twee lagen in elke grap en één avond waarna niets meer is wat het lijkt: vocaal cabaret met ballen en gevoel. MUZIKAAL cabaret

e 17,00

16

NOVEMBER ZATERDAG 20.30 uur

17

NOVEMBER ZONDAG 14.30 uur

COLOMBINA

EEN IJSKOUD WONDER

De Gemeenschap en tgECHO

Het Filiaal

tekst Rob de Graaf idee en regie Roy Peters spel Lotte Dunselman, René Geerlings en Anna Schoen

tekst Don Duyns regie Monique Corvers compositie Gábor Tarján spel Ramses Graus, Gerold Guthman, Roland Haufe e.a.

Colombina is een wreed sprookje. Twee vrouwen zetten elkaar klem in een relatie van wederzijdse afhankelijkheid waarin macht, seksualiteit en (zelf) controle geritualiseerd worden. Een man die over grote manipulatieve kracht beschikt dringt door in dit wereldje en maakt het kapot. Hij speelt een spel, maar voor de twee vrouwen is het ernst: ze verliezen elkaar en hun wankele evenwicht. Toneel, mime, dans en beeldende kwaliteiten komen samen in Colombina. Het laat zien hoe mensen zich kunnen gedragen: hoe onuitgesproken bedoelingen ons gedrag beheersen en hoe kwetsbaarheid uitnodigt tot vernietigingsdrift.

Ooit wilde hij de hele wereld zien, de Vesuvius, New York, opstaan in Bangkok en boodschappen doen in Mozambique. Maar het leven had andere plannen met Frank Beelen. In plaats van verre reizen en avonturen, werkt hij bij de bank van zijn vader. Als Frank buiten zijn schuld in grote problemen raakt, wenst hij in een opwelling dat hij nooit geboren was. Onmiddellijk verschijnt een mysterieus type dat zijn hand niet omdraait voor dergelijke verlangens… Deze omgekeerde Scrooge-vertelling is de ideale basis voor een winters feelgood sprookje dat recht tot het hart spreekt.

TONEEL

1e rang

MIME

e 19,00 | e 16,50 | e 14,00 | e 25,00 e 16,00 | e 13,50 | e 11,00 | e 22,00

e 16,00

(8+)

jeugd en familie 2e rang

3e rang

Incl. drankje en garderobe

THEATER INS BLAU

THEATER INS BLAU

LEIDSE SCHOUWBURG

gouden rang


18

NOVEMBER MAANDAG 20.30 uur

MTG DE kOUDE kERMIS (BLUE MONDAY)

19 en 20

NOVEMBER DINSDAG EN WOENSDAG 20.15 uur

BAANTJER

NOVEMBER

florence foster Jenkins 63

spel Paméla Menzo en Anne van Dorp

“Oefenen is voor de talentlozen en te groot bestaat niet.” In het universum van Lady florence is middelmaat uit den boze en bescheidenheid voor lafaards. Vanuit haar chaise longue hangt ze de sopraan uit, dirigeert ze haar personeel en overpeinst ze de gastenlijst voor haar eerstvolgende optreden. Geïnspireerd op florence foster Jenkins maakte De koude kermis een voorstelling over de kracht van de verbeelding. Met deze voorstelling wonnen zij de Dioraphte Amsterdam fringe Award 2012.

De Cock en de moord in het theater spel Peter Tuinman, Mike Weerts, Peter Römer, Miryanna van Reeden, Alexandra Alphenaar e.a. regie frank van Laecke script Peter Römer Een moord, op het podium van de Leidse Schouwburg! De Cock (met c-o-c-k!), zijn assistent Vledder en hoofdcommissaris Buitendam komen direct in actie. De schok bij publiek en theatermedewerkers is groot, maar een aantal van hen weet meer... U wellicht ook? Het publiek heeft een essentiële rol om de moordenaar te ontmaskeren. De zoektocht naar de dader zal zich niet beperken tot het toneel. Grenzen tussen fictie en realiteit vervagen in deze spannende, interactieve voorstelling met onverwachte wendingen. Niemand mag naar huis voordat de moord is opgelost! TONEEL

De Cock (met c-o-c-k!). De immer norse inspecteur sloot iedere aflevering van de succesvolle serie af met een gezellige borrel. In de Leidse Schouwburg doen we dat eveneens, met een typisch Amsterdams pauzearrangement. Voor e 5,00

TONEEL

1e rang

e 12,50

2e rang

3e rang

Incl. drankje en garderobe

THEATER INS BLAU

gouden rang

e 29,50 | e 25,50 | e 21,50 | e 35,50

LEIDSE SCHOUWBURG


NOVEMBER

19

NOVEMBER DINSDAG 20.30 UUR

RORY DE GROOT

64

20 t/m 23

NOVEMBER WO t/m za

HET UNIVERSUM VAN SCHWEIGMAN&

Hand in Hand Het verhaal van een belofte

In Hand in Hand deelt Rory de Groot zijn unieke ervaringen en verhalen uit zijn leven als oud-profvoetballer. Gestuwd door de muziek en soundscapes worden herinneringen opgehaald en fragmenten getoond. Hand in Hand geeft je een unieke kijk in het leven van een jongen die heel dicht bij een carrière was in een wereld die voor velen een droom is of zal blijven. Een verhaal over toewijding en ambitie. Over het belangrijke verschil tussen niet-verliezen en winnen. Over gemiste kansen en succes en over dromen en verdriet.

Boukje Schweigman Schweigman& heeft een heel eigen theatertaal waarin rituelen worden gecombineerd met aspecten uit de mime, dans, performance, beeldende kunst en muziektheater. De bezoeker wordt in de beeldende, fysieke en muzikale voorstellingen uitgenodigd een wonderlijke, ontregelende wereld opnieuw te bekijken en te ervaren. Precies tien jaar na het prijswinnende Benen is het tijd voor een terugblik. In Het universum van Schweigman& blikken we terug op een aantal voorstellingen die Boukje Schweigman maakte voor het theater, zoals Dooier, Wervel, Hoek en Tussen. Houd voor meer informatie over dit minifestival met extra’s onze website in de gaten.

toneel

e 15,00

THEATER INS BLAU

THEATER INS BLAU


Klezmervirtuoos Giora Feidman is in de Grote Zaal van de Stadsgehoorzaal te zien op 14 maart.

21

22

NOVEMBER DONDERDAG 20.15 uur

23

NOVEMBER VRIJDAG 20.15 uur, inleiding

NOVEMBER zaterdag 20.15 uur

CONNY JANSSEN DANST

AMSTERDAM KLEZMER BAND

Topvorm

HOW LONG IS NOW - Theatertour

BENJA, gangsters & entertainers

NOVEMBER

DOLF JANSEN

65

Dolf Jansen is vijftig. Net als Brad Pitt en Johnny Depp, overigens. Nu is zijn streven dit: nog één keer de absolute topvorm bereiken. Fysiek, mentaal, als atleet, artiest en als mens. Maar ook uitvinden wat topvorm eigenlijk is, en hoeveel dat met gelukkig zijn te maken heeft. Zijn zoektocht - langs masseurs, knijpers, krakers en knoeiers, van helemaal mindfull naar full body experience - levert een fascinerende voorstelling op over de man en zijn grenzen. Dolf Jansen in topvorm, dat zeker! cabaret

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

In 2012 maakte choreografe Conny Janssen de door pers en publiek bejubelde locatievoorstelling HOW LONG IS NOW in de RET Tramremise Hillegersberg in Rotterdam. Geïnspireerd door deze locatie creëerde zij met haar tien dansers en de band Alamo Race Track een meeslepend dansevenement dat avond aan avond uitverkocht was. Na haar indringende voorstelling ZOUT staat dit seizoen deze adembenemende voorstelling in een voor het theater bewerkte versie op de planken van de Leidse Schouwburg. De sfeer van de industriële, rauwe locaties blijft overeind door het inventieve toneelbeeld van Thomas Rupert.

De Amsterdam Klezmer Band staat wereldwijd bekend als een van de beste live bands van Nederland. Met oneindige energie en instrumentale virtuositeit, weemoedige Russische teksten van zanger Alec Kopyt en Amsterdams-Jiddische raps vol grootstedelijke bravoure van gangmaker Job Chajes, trekt de Amsterdam Klezmer Band volle zalen - en zet ze steevast op hun kop. Voor BENJA hebben ze theaterregisseur Dick Hauser (o.a. van het legendarische Hauser Orkater) in de arm genomen, die geïnspireerd door het verhaal De Koning van de Jiddische schrijver Isaac Babel theatrale verbeelding toevoegt aan hun aanstekelijke muziek.

dans

populaire muziek

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

e 21,50 | e 17,50 | e13,50 | e 27,50

e 21,50 | e 17,50 | e 13,50 | e 27,50

e 19,50 | e 14,50

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

LEIDSE SCHOUWBURG

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL


NOVEMBER

23

24

NOVEMBER ZATERDAG 20.15 uur, inleiding

HAAR NAAM WAS SARAH

NOVEMBER ZONDAG 14.30 uur

DE MANNEN VAN MINSK (6+)

Oorkaan/Matangi Quartet 66

zang Wiebe-Pier Cnossen, Marieke Steenhoek Naar het boek van Tatiana de Rosnay regie Ursul de Geer spel Lotje van Lunteren, Chris Tates e.a. Na het boek en de film is er nu het toneelstuk Haar naam was Sarah. Journaliste Julia doet onderzoek naar de razzia in Parijs van 1942 waarbij 13.000 joden door de Franse politie werden samengedreven in een wielerstadion en werden afgevoerd naar vernietigingskampen. In haar zoektocht stuit Julia op het verhaal van Sarah, een 10-jarig meisje dat aan de dood is ontsnapt. Wat volgt is een verleden wat niet te ontkennen valt. Een verhaal van alle tijden. toneel BOEKBEWERKING

Speciaal voor deze voorstelling organiseert de Leidse Schouwburg een stadswandeling onder professionele begeleiding van Alphons Siebelt. De auteur van de Gids voor Leiden in de Tweede Wereldoorlog neemt u voorafgaand aan de voorstelling mee op een indringende tocht langs plekken in Leiden die een bijzondere rol speelden in de Tweede Wereldoorlog. e 10,00

Annie en Bertje willen niet slapen. Hun ouders dreigen met de Mannen van Minsk als ze nu niet onmiddellijk onder de dekens kruipen en het licht uitdoen. Zo begint deze nieuwe muziekvoorstelling - die het midden houdt tussen een musical, opera en hoorspel - met het Matangi strijk足 kwartet en twee zangers, die virtuoos, hilarisch en soms lekker eng belooft te worden. jeugd en familie

1e rang

2e rang

e 27,50 | e 23,50 | e 19,50 | e 33,50

e 17,50 | e 12,50 e 13,50 | e 10,00

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

1e rang

2e rang

3e rang

LEIDSE SCHOUWBURG

gouden rang

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL


26

27

NOVEMBER DINSDAG 20.15 uur

FEEKS

NOVEMBER WOENSDAG 20.15 uur

LEVENSLANG THEATER

NOVEMBER

ZEP 67

regie Wannie de Wijn spel Eric en Beau Schneider Na de successen van Rome en Juli’s posse, Macbeth en MC Shake Remake komt ZEP opnieuw met een vurige, energieke Shakespeare-bewerking. Ditmaal versnijdt regisseur Peter Pluymaekers de klassieker Het temmen van de feeks met rap, scratch en hiphop tot een messcherpe, actuele komedie voor iedereen vanaf 14 jaar. Een fysieke, razendsnelle voorstelling over liefde, machtsverhoudingen en vrijgevochtenheid.

Vader en zoon Schneider, gescheiden door een halve eeuw theatergeschiedenis, geven u een gevoelige en soms komische blik achter de schermen van het theater. Ze praten in hun kleedkamer over de voorstelling, over andere acteurs en over elkaar. Typische acteursgesprekken vol humor, jaloezie, ijdelheid en twijfel. Tussendoor spelen ze allerlei scènes uit bekende en minder bekende stukken. Een toneelstuk over twee generaties die strijden om hun plaats in de kleedkamer en de spotlights. Vader Eric is onder andere bekend van zijn rol als Prins Bernhard in de televisieserie Bernhard, schavuit van Oranje. Zijn zoon Beau vertolkt de rol van Tim in Goede Tijden, Slechte Tijden. toneel

Vader en zoon Schneider lichten een tipje van de sluier op. Voorafgaand aan deze intrigerende voorstelling biedt de Leidse Schouwburg u een kijkje achter de schermen aan. Laat u rondleiden door het echte theaterleven en geniet daarna van een intiem crewdiner in onze kleedkamers of artiestenfoyer.

toneel JONGEREN

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 18,00 | e 15,50 | e 13,00 | e 24,00

e 29,00 | e 25,00 | e 21,00 | e 35,00

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

LEIDSE SCHOUWBURG


NOVEMBER

BORREL arrangement

68

27

NOVEMBER WOENSDAG 20.30 uur

27 en 28

NOVEMBER WO EN DO 20.15 uur

SERVAES NELISSEN

HETTY & GEORGE

De Broekophouder & Dollywood

Adelheid Roosen en George Groot

Het geeft de avond net dat beetje

regie Titus Muizelaar tekst en spel Adelheid Roosen en George Groot

extra: na de voorstelling gezellig met elkaar napraten onder het genot van een lekker hapje en drankje. Wij bieden u daarom het borrelarrangement aan. Voor slechts € 5,- ontvangt u een drankje, ambachtelijke worst, oude Hollandse kaas en overheerlijke Kettle Chips. Wij reserveren alvast een plekje voor u in de foyer, waar u misschien nog wel een artiest tegen het lijf loopt… Uw borrelarrangement kunt u boeken bij de bestelling van uw kaarten

Servaes is terug in het theater met een combinatie van twee van zijn eigen klassiekers. In Dollywood schakelt hij moeiteloos van cosmetisch chirurg naar loonwerker en documentairemaker, met droogkomische dialogen, video en poppenspel. De Broekophouder is een net zo krankzinnig als briljant duel tussen een buikspreker en zijn pop. Een unieke kans om het beste werk van Servaes Nelissen, overladen met 4 sterren recensies, op één avond te zien. TONEEL

Op geestige, indringende en ontroerende manier inventariseren Adelheid Roosen en George Groot hun decennialang durende vriendschap. Begonnen als leerling-leraar is hun relatie doorgegroeid naar die van hartsvrienden. “De voorstelling van Adelheid Roosen en George Groot is een superieur staaltje van persoonlijk theater over de ruimte tussen mensen, en over de vraag hoe dichtbij we een ander laten komen. Hetty & George is zwaar ontroerend en bevrijdend.” (Vrij Nederland)

POPPEN

toneel

e 16,00

e 16,50

of voor aanvang bij de bar.

THEATER INS BLAU

BreeZAAL

STADSGEHOORZAAL


28

28

NOVEMBER DONDERDAG 20.15 uur

NOVEMBER DONDERDAG 20.30 uur

29

NOVEMBER VRIJDAG 20.15 uur

ANN VAN DEN BROEK / WARD/WARD

THE DUTCH EAGLES

The Rehearsal

IN-side-OUT Jamsessie

Take It

NOVEMBER

UMBILICAL BROTHERS

69

In deze Umbilical-ervaring word je meegenomen in een onnavolgbaar creatief proces ‘until your mind explodes’. De Brothers maken creatief gebruik en misbruik van multimedia, publieksparticipatie, verdachte harige poppenkastpoppen en zichtlijnen die niet gezien mogen worden. Een show met nu al lovende kritieken: “A Work Of Genius.” (The Stage) CABARET LANGUAGE NO PROBLEM SHOW

In de Jamsessie vormt choreografe Ann Van den Broek haar choreografische proces om tot een voorstelling. Ze geeft de dansers improvisatie-opdrachten die in verband staan met emoties zoals pijn, angst en lust. De dansers vertalen deze emoties in de typische stijl van Van den Broek en doen dat niet alleen op toneel, maar ook in de ‘privéomgeving’ van de kleedkamer en de gang. Voor Van den Broek een goede gelegenheid om haar rol als choreografe onder de loep te nemen en voor het publiek een uniek kijkje in de keuken. dans IMPROVISATIE

The Dutch Eagles zijn al acht jaar de meest succesvolle tributeband van Nederland en streven volgens Leo Blokhuis de echte The Eagles zelfs voorbij. Ze doen gewoon waar ze goed in zijn. Vertrouwd en experimenteel en toch origineel. Grote hits als Hotel California en minder bekende liedjes van The Eagles én andere geweldige artiesten als Steely Dan, Crosby, Stills en Nash & Young komen voorbij. “Als Hotel California wordt ingezet klinkt dat net zo meeslepend als je gewend bent van het origineel. Voor een coverband is dat het grootste compliment.” (Leidsch Dagblad) populaire muziek theaterconcert

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 28,00 | e 24,00 | e 20,00 | e 34,00

1e rang

e 17,00

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

2e rang

gouden rang

e 24,00 | e 17,00 | e 30,00 Incl. drankje en garderobe

THEATER INS BLAU

GROTE ZAAL

STADSGEHOORZAAL


NOVEMBER

29

29

NOVEMBER VRIJDAG 20.15 uur

NOVEMBER VRIJDAG 20.15 uur

29

NOVEMBER VRIJDAG 20.30 uur

JULES DEELDER & BAS VAN LIER

RADIOHEAD & RADIOHUNTER

HANS DAGELET EN JOkE TJALSMA

De Deeldeliers

Zapp 4

Zo’n mooie dag

De Deeldeliers is het nieuwe theaterprogramma van verhalenverteller, komediant, zanger, dichter, drummer, dj en jazzkenner Jules Deelder, in samenwerking met toetsenist Bas van Lier en een wisselende ‘mystery guest’. Het muzikale theaterprogramma is een aaneenschakeling van muziekstijlen en voordrachten en Deelder is krachtiger dan ooit! U wordt moeiteloos meegenomen in zijn gedachtekronkels, om daarna weer naar de mooiste muziek te luisteren en vervolgens middenin een nummer een typische Jules Deelder voordracht te horen. Het is absurd, gevoelig, grof, ruig, triest, hilarisch, humoristisch maar bovenal muzikaal!

Zapp 4 is een strijkkwartet bestaande uit twee violisten, een altviolist (Oene van Geel, winnaar VPRO Boy Edgar Prijs 2013) en een cellist. De strijkers combineren groove, improvisatie en fantasie met gepassioneerde soli. Naast eigen composities nemen ze de muziek van Radiohead onder handen. Ze ronken, funken, knarsen, hameren en glinsteren dat het een lieve lust is. “Zapp 4, het meest swingende strijkkwartet van Nederland.” (NRC)

Hans Dagelet (o.a. Vuurzee en trompettist van Spinvis) en Joke Tjalsma (Gooische Vrouwen en De gelukkige huisvrouw) spelen een hallucinant duet voor twee oudere mensen. Hij is oud en stervende. Zij trekt hem mee in een maalstroom naar het verleden. Want de tijd gaat snel. Vliegt. Vergaat. Glijdt tussen de vingers door als zand en kent geen genade. Een voorstelling als een ontregelende en groteske trip, waar geen ontsnappen aan lijkt. Oorspronkelijk geschreven voor Sylvia kristel, nu aan haar opgedragen. Omdat de kwetsbaarheid van het leven herinnerd moet worden.

70

MEER DAN kLASSIEk

POPULAIRE MUZIEk

TONEEL

CABARET 1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

e 22,50 | e 18,50 | e 14,50 | e 28,50

e 25,00 | e 20,00

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

LEIDSE SCHOUWBURG

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL

e 17,50

THEATER INS BLAU


30

30

NOVEMBER ZATERDAG 13.30 en 16.00 uur

NOVEMBER ZATERDAG 20.15 uur

30

NOVEMBER ZATERDAG 20.30 uur

VANVELZEN

HOME SWEET HOME

VOf de kunst

The Rush Of Life theater tour

Via Berlin met Slagwerk Den Haag en Ragazze kwartet

NOVEMBER

SINTERkLAASVOORSTELLING (4+)

O kom er eens kijken is de nieuwe Sinterklaasvoorstelling van VOf de kunst. Naast het bekende Sintrepertoire van Nol Havens en zijn VOf zijn er ook veel nieuwe liedjes geschreven met teksten van frank van Pamelen. Sinterklaas komt zeker, net als zijn pieten. VOf de kunst komt iets eerder om alles klaar te zetten. En de kinderen? Die mogen daarbij helpen... JEUGD EN fAMILIE

Pepernoten bakken in de gekste vormpjes en formaten, cadeaus uitpakken tot je erbij neervalt. Dat is zoals een echt Sinterklaasfestijn hoort te zijn! Ben jij erbij? e 14,50 1e rang

2e rang

3e rang

De succesvolle The Rush Of Life tour krijgt dit najaar een vervolg. Tijdens de vorige tour bleek al dat Van Velzen naast een begenadigd muzikant, ook een uiterst geestig verteller is. Dat alles resulteert in een originele, energieke en avondvullende muziekvoorstelling. Een avond lang staat Van Velzen stil bij zijn voortdurend veranderende bestaan als mens ĂŠn als artiest. Zijn eigen fotoalbum en songs zijn hierbij de rode draad. Liedjes als Baby Get Higher, Love Song, Sing Sing Sing en When Summer Ends zullen uiteraard niet ontbreken.

MUZIEkTHEATER

POPULAIRE MUZIEk

gouden rang

e 18,50 | e 16,00 | e 13,50 | e 24,50 e 15,50 | e 13,00 | e 10,50 | e 21,50

1e rang

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

De oorlog is voorbij. Thuisgebleven vrouwen en teruggekeerde mannen proberen de draad van het alledaagse leven weer op te pakken. Zelfstandig als de vrouwen tijdens de oorlog zijn geworden, kunnen ze zich niet meer schikken in hun oude rol. Bij de mannen dringen schimmen van het front steeds opnieuw de huiskamer binnen. Home Sweet Home behandelt dit universele thema dat al speelde bij de oude Grieken, bijvoorbeeld bij Agamemnon en klytaimestra, en dat na alle oorlogen de kop op steekt.

2e rang

gouden rang

e 27,50 | e 20,50 | e 33,50

GROTE ZAAL

STADSGEHOORZAAL

e 20,00

THEATER INS BLAU

71


SANNE WALLIS DE VRIES EN PAUL GROOT IN ADÈLE DI 10|12|2013 20.15 UUR LEIDSE SCHOUWBURG

72


DECEMBER

DECEMBER

73


DECEMBER

1

DECEMBER ZONDAG 11.30 uur

SOLISTEN VAN AMSTERDAM SINfONIETTA

74

1

DECEMBER ZONDAG 15.30 uur

kITTY COURBOIS

Schubert Strijkkwintet in C | Schönberg Verklärte Nacht

Parels van Poëzie Het neusje van de zalm van ons eigen huisorkest speelt Schuberts beroemde kwintet en een zwelgend romantische Schönberg. Verklärte Nacht is een symfonisch gedicht op tekst van Richard Dehmel. “Een schildering van de nacht en de menselijke gevoelens”, zo omschreef Schönberg zijn meesterwerk eens. Na deze intieme liefdesgeschiedenis volgt het Strijkkwintet in C van Schubert, een hoogtepunt uit de kamermuziekliteratuur in een unieke bezetting: de tweede cellopartij wordt gespeeld op contrabas.

In Parels van Poëzie draagt actrice kitty Courbois haar lievelingsgedichten voor, afgewisseld met verhalen over haar privéleven, carrière en haar persoonlijke band met de auteurs. Gedichten van o.a. Hans Lodeizen, Remco Campert, Judith Herzberg, Hugo Claus, Wislawa Szymborska, Nico Scheepmaker en Shakespeare passeren de revue in deze intieme theaterproductie. “Courbois scheert in onverwachte wendingen langs een aantal momenten die voor haar belangrijk zijn, van absurd, tot ontroerend, tot openhartig.” (de Volkskrant) TONEEL POËZIE SOLO

Voorafgaand aan Parels van Poëzie biedt de Leidse Schouwburg u de mogelijkheid aan om een uitgebreide High Tea te nemen. Om alvast in de sfeer te komen; heerlijke sandwiches, warme scones met marmelade en geklopte room en verscheidene minimuffins en cupcakes. Loopt het water u al in de mond? e 22,50

kAMERMUZIEk kOffIECONCERT

1e rang

2e rang

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 25,00 | e 20,00

e 20,00 | e 17,50 | e 15,00 | e 26,00

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL

LEIDSE SCHOUWBURG


2

DECEMBER MAANDAG 20.30 uur

3

3

DECEMBER DINSDAG 20.15 uur

DECEMBER DINSDAG 20.30 uur

SPRING TIDE

SJAAk BRAL

4: STILL LIfE VAN NICOLE BEUTLER

Jens van Daele en Ensemble Batida

Vaarwel 2013!

NBprojects (NL) en Theater Malpertuis (BE)

(BLUE MONDAY)

DECEMBER choreografie Nicole Beutler dans Marjolein Vogels en Benjamin kahn muziek Gary Shepherd Een energiek en theatraal dansconcert dat gaat over haat en liefde. Een wervelende, internationale samenwerking tussen de choreograaf Jens van Daele en het Zwitsers/franse Ensemble Batida, bestaande uit twee percussionisten en twee pianisten. Samen halen zij het oorspronkelijke idee van Stravinsky’s Le Sacre du Printemps door de mangel en verbouwen het tot een vrije, eigenzinnige versie, toegetrokken naar deze tijd. De voorstelling wordt live begeleid door vier muzikanten en gedanst door 6 krachtige dansers.

De belangrijkste gebeurtenissen - het grote en kleine leed van 2013 - komen voorbij. Oftewel: Beatrix, paardenvlees, matchfixing, witte rook en Russische meteorieten … niets ontsnapt aan het alziend oog van Sjaak, de meester van het actuele cabaret. Met een lach, een snik en een moraal gaan we traditiegetrouw weer het jaar doornemen. CABARET

DANS

DANS

1e rang

e 12,50

Nicole Beutler laat zich inspireren door de dansgeschiedenis en is op zoek naar resonantie met het ‘nu’. Voor 4: Still Life is de leidraad partnerdans; vanaf de Renaissance via Lindy Hop naar de postmoderne dans. Samen met haar team bestudeert en deconstrueert Nicole het bewegingsidioom van de Westerse hofdansen zoals Pavane, Gaillard, Canario en de standaard stijldansen Slow Waltz, Slow Fox, Boogie e.a. en destilleert hieruit essentiële vormen van communicatie.

2e rang

3e rang

gouden rang

e 25,00 | e 21,00 | e 17,00 | e 31,00

e 16,00

Incl. drankje en garderobe

THEATER INS BLAU

LEIDSE SCHOUWBURG

THEATER INS BLAU

75


DECEMBER

6

76

6

DECEMBER VRIJDAG 20.15 uur, inleiding

DECEMBER VRIJDAG 20.30 uur

DE IDEALE MAN

LAURA VAN DOLRON

Elfriede Jelinek

Ode aan de man

Pauze arrangement

Extra genieten van uw pauze?

regie Theu Boermans spel Mark Rietman, Anniek Pheifer e.a.

Voorafgaand aan de voorstelling of het concert kunt u het pauzearrangement boeken.

Het Nationale Toneel brengt in co-productie met NTGent De ideale man, een door Elfriede Jelinek bewerking van het stuk van Oscar Wilde, waarin een ogenschijnlijk keurige politicus (Mark Rietman) de staat ziet als zijn persoonlijke hedgefonds. Het verhaal vertelt over Sir Robert Chiltern, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en alom gerespecteerd politicus. Op jonge leeftijd wordt hij steenrijk door geheime staatsinformatie te verkopen. Sindsdien is zijn belangrijkste bezigheid geworden: op het juiste moment toeslaan, zonder sporen achter te laten. Maar dan komt Mrs. Cheveley op zijn pad‌

Vanuit een grote liefde voor het sterke geslacht brengt Laura van Dolron bij het Nationale Toneel een ode aan de man. Door de eeuwen heen hebben mannen in ontelbare kunstwerken de lof bezongen van vrouwen. Vrouwen lopen wat dat betreft dus achter. Daarom brengt Laura iedere avond met haar stand-up philosophy een ode aan een andere man, zelf gekozen uit haar lievelingsacteurs en mannelijke muzen en laat hen plaatsnemen op het voetstuk waar de vrouw het zich eeuwen lang gemakkelijk heeft gemaakt. cabaret

toneel 1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 27,50 | e 23,50 | e 19,50 | e 33,50

e 17,00

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

THEATER INS BLAU

Er wordt voor u een tafel gereserveerd in de foyer, waar uw bestelde drankjes met een heerlijk hapje in de pauze voor u klaar staan. Heeft de voorstelling geen pauze? Dan serveren wij uw pauzearrangement na afloop van de voorstelling. Voor slechts â‚Ź 3,25 kunt u uw pauzearrangement boeken bij de bestelling van uw kaarten of voor aanvang bij de bar.


7

DECEMBER ZATERDAG 16.00 uur

SCHEIDENVANDEMARKT CONCERT

7

DECEMBER ZATERDAG 20.15 uur

YENTL

DECEMBER 77

Een uurtje klassieke muziek waarvan het programma altijd een verrassing blijft. Neem uw eigen borrelhappen mee, van ons krijgt u een drankje. Dit seizoen in de Breezaal, misschien wel de mooiste van de drie zalen van de Stadsgehoorzaal. meer dan klassiek

spel Vera Mann regie Heiko Stang muziek en teksten Michel Legrand & Alan en Marilyn Bergman vertalingen Jeroen de Beer

Musicalactrice Vera Mann heeft de eer om de rol van Yentl te mogen vertolken, waarmee ze in de voetsporen van Barbra Streisand treedt. Yentl, een begaafd Joods meisje, wordt geacht als huisvrouw door het leven te gaan. Haar grote verlangen is echter het bestuderen van de Talmoed. Aangezien dit volgens de Joodse wet slechts is voorbehouden aan mannen, wordt zij in het diepste geheim onderwezen door haar vader. Wanneer hij sterft en Yentl alleen achterblijft neemt zij het besluit om het dorp, vermomt als man, te verlaten‌ MUSICAL

e 5,- incl. drankje (kaarten alleen aan de deur)

1e rang

2e rang

3e rang

Incl. drankje en garderobe

BreeZAAL

STADSGEHOORZAAL

gouden rang

e 27,50 | e 23,50 | e 19,50 | e 33,50

LEIDSE SCHOUWBURG


DECEMBER

7

DECEMBER ZATERDAG 20.15 uur

Op vrijdag 28 februari komt Toneelschap Beumer & Drost met de voorstelling Warenhuis in Theater Ins Blau.

7 en 14

DECEMBER ZATERDAG 20.30 uur

8

DECEMBER ZONDAG 14.30 uur

CALEFAX RIETKWINTET & WOUTER VAN REEK

FABELACHTIG

ERIK OF HET KLEIN INSECTENBOEK (8+)

Door de bomen het bos

Leids Kamerkoor

Naar het boek van Godfried Bomans

(animaties)

78

directie Rozemarijn Kalis regie Natasha Schulte muziek Fauré, Chilcott, Gjeilo en Menotti Terwijl Calefax Bachs Kunst der Fuge en muziek van Debussy en Abrahamsen speelt, gidst Wouter van Reek (o.a. Keepvogel) met live-animaties uw blik én daarmee uw oor op onvermoede wijze de muziek in. Soms in vogelvlucht, dan weer inzoomend op de kleinste details laat Van Reek zien wat onze oren soms nét missen. meer dan klassiek kamermuziek

m.m.v. kunstenaar Barthel Brussee, leerlingen van Leidse middelbare scholen Menotti’s The Unicorn, the Gorgon and the Manticore bezingt hoe een kunstenaar zijn werk beschermt tegen de moderne grillen van de bourgeoisie en - ondanks de druk - weet vast te houden aan zijn waarden en het eigene van zijn creaties. Een actuele culturele boodschap in een fabelachtige setting. theaterCONCERT

Toneelschap Beumer & Drost

Het is dit jaar 100 jaar geleden dat één van de meest geliefde schrijvers van Nederland, Godfried Bomans, werd geboren. In 1940 schreef hij Erik of het klein insectenboek. Omdat dit boek centraal staat tijdens Nederland Leest 2013 is het dé gelegenheid om de betoverende theatersolo uit 1992 van Peter Drost opnieuw op de planken te brengen. “Deze voorstelling kan slechts in superlatieven worden beschreven: geestig, briljant van timing, muzikaal, tragisch, ontroerend, altijd spannend.” (De Groene Amsterdammer) jeugd en familie BOEKBEWERKING

1e rang 1e rang

2e rang

e 25,00 | e 20,00

e 17,50 e 10,00 (scholieren/studenten/CJP)

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL

2e rang

3e rang

Incl. drankje en garderobe

THEATER INS BLAU

gouden rang

e 19,00 | e 16,50 | e 14,00 | e 25,00 e 16,00 | e 13,50 | e 11,00 | e 22,00

LEIDSE SCHOUWBURG


10

DECEMBER DINSDAG 19.30 uur

NACHTGASTEN

10

11

DECEMBER DINSDAG 20.15 uur, reprise

DECEMBER WOENSDAG 20.15 uur, try out

PIETER DERKS

Een dubbelportret van Adèle Bloemendaal

Oudejaarsconference

Sanne Wallis de Vries en Paul Groot (o.a. Koefnoen) zijn met deze ode aan Adèle Bloemendaal dé theaterhit van seizoen 2012|2013. Een “prachtige eerbetoon” (De Telegraaf) aan één van de grootste theaterpersoonlijkheden van Nederland. Dit “theaterpareltje” (Metro) vol sketches, liedjes, anekdotes, flarden geschiedenis en persoonlijke herinneringen is “een belevenis voor zowel kenners van Bloemendaals werk als mensen die er te jong voor waren.” (AD) Boeiend, ontroerend en bijzonder grappig. Grijp nu je kans om deze met vijf sterren bekroonde voorstelling te zien!

De vaste cabaretier van De Wereld Draait Door gaat met rake blik en troostende woorden op zoek naar het natuurlijke in een gemaakte wereld. Wat is echt en wat hebben wij erbij verzonnen? Met die vraag in het achterhoofd gaat het vooral over al het nieuws dat Pieter te pakken kan krijgen. Elke avond dus andere grappen en weer nieuwe verhalen. “Een verademing, verzorgd, actueel, venijnig, literair en muzikaal.” (de Volkskrant****) “Pieter Derks excelleert in razendsnel actualiteitencabaret.” (NRC****)

DECEMBER

SANNE WALLIS DE VRIES EN PAUL GROOT IN ADÈLE

Nachtgasten is de ultieme jamplek voor acteurs. Yorick Zwart, Koen Wouterse en Niels Croiset willen namelijk niet wachten op de perfecte rol. Ze willen alles spelen: van Batman tot Shakespeare en van slapstick tot groots drama. Dus schrijven ze verhalen voor improvisaties en nodigen ze de beste acteurs van Nederland uit om mee te doen. We weten nog niet wie u vanavond op de bühne treft, maar al meer dan 400 Nederlandse topacteurs improviseerden rollen die ze van tevoren niet hadden kunnen bedenken. Toneel IMPROVISATIE

79

cabaret

MUZIKAAL CABARET

1e rang

e 16,00

THEATER INS BLAU

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 28,00 | e 24,00 | e 20,00 | e 34,00

e19,50 | e 17,00 | e 14,50 | e 25,50

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

LEIDSE SCHOUWBURG


DECEMBER

11

80

DECEMBER WOENSDAG 20.30 uur

12

DECEMBER DONDERDAG 20.15 uur

12

DECEMBER DONDERDAG 20.15 uur

De Hollanders

QUATUOR YSAŸE

Egon Kracht & The Troupe

Absinthe

Adieu!

Het oog van Leonardo

Na 30 jaar neemt Quatuor Ysaÿe afscheid van het concertpodium. Uw laatste kans dus om dit Franse topkwartet live te horen. Op deze afscheidstour nemen de strijkers muziek mee die ze na aan het hart ligt: Beethovens Strijkkwartet nr. 11 ‘Serioso’, Mozarts Strijkkwartet nr. 15 in d en als afsluiter Debussy’s Strijkkwartet in g, hun oudste liefde.

Het Oog van Leonardo is een eerbetoon aan de Italiaanse alleskunner Leonardo da Vinci. Hoewel tegenwoordig zeer populair en aansprekend, is Leonardo da Vinci in de podiumkunsten zelden het onderwerp geweest. De wereld en levensloop van Da Vinci geven echter een spectaculaire hoeveelheid thema’s en ingangen voor een mooi en inspirerend verhaal. Het team van spelers en makers is een uitzonderlijke mix van musici uit de pop, jazz en klassieke muziek, dichters, cabaretiers, acteurs, wetenschappers en beeldend kunstenaars. Het Oog van Leonardo vormt het eerste deel van een trilogie.

regie Gerardjan Rijnders tekst Arthur Japin met Simone van Bennekom, Thomas Höppener, Eva van Manen, Thijs Prein en Imke Smit Nederland is een nieuw gezelschap rijker: De Hollanders. Grote schrijvers binden zich aan de groep jonge, talentvolle acteurs en schrijven speciaal voor hen toneelstukken. Na een succesvolle samenwerking met Arnon Grunberg is het nu de beurt aan Arthur Japin. Het verhaal is geïnspireerd op de Tachtigers: vijf jonge Amsterdamse rebellen die ruim honderd jaar geleden het vastgeroeste Nederland omver schopten. Absinthe vertelt het verhaal van Anna Witsen, zus van één van de Tachtigers. De zelfgeschreven koorzang is geïnspireerd op de composities van Julius Röntgen.

kamermuziek

muziektheater

TONEEL 1e rang

e 18,00

THEATER INS BLAU

2e rang

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 25,00 | e 20,00

e 22,50 | e 18,50 | e 14,50 | e 28,50

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

Incl. drankje en garderobe

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL

LEIDSE SCHOUWBURG


12 en 13 19 en 20

DECEMBER DO EN VR 20.30 uur

13

14

DECEMBER VRIJDAG 20.15 uur

DECEMBER ZATERDAG 20.15 uur

VELDHUIS & kEMPER EN BAND

THE kIk

Ons bloed

Onder de douche

De veelste grote Nederbiet show

DECEMBER

PS|THEATER

81

Het Leidse gezelschap PS|theater van Pepijn Smit zet de sloophamer in de hoeksteen van de samenleving. Vaders, moeders, stiefzussen, geadopteerde broertjes en aangenomen oma’s: iedereen komt aan het woord. Ons Bloed gaat over ouders die (geen) superhelden zijn, dochters die (niet) de mooiste van de klas zijn en zonen die (niet) de slimste zijn. Een montagevoorstelling vol onhebbelijkheden en tekortkomingen en bovenal de warmte van het thuiskomen! TONEEL

Tien jaar na de monsterhit Ik Wou Dat Ik Jou Was zijn Veldhuis & kemper vooral blij met zichzelf. En daarom vonden Remco & Richard het hoog tijd om een keer het podium op te gaan als… Remco & Richard. Met een liedjesprogramma dit keer. In Onder de douche zingen de mannen een dwarsdoorsnede van hun muzikale repertoire. De leukste, mooiste, grootste en kleinste liedjes voorbij. Maar er wordt natuurlijk ook gesproken, getwijfeld en veel gelachen. Onder de douche is een gelimiteerde tour, dus mis ‘m niet!

Nederbeat zoals die jaren geleden ook gemaakt werd. Voor jongeren uit de sixties om te ontsnappen aan het saaie leventje en toen muziek hun ticket naar vrijheid was. Dat brengt The kik (huisband van De Wereld Draait Door). Een heerlijk gevoel van nostalgie, want niets maakt het cliché ‘vroeger was alles beter’ meer waar dan deze Rotterdamse band. Geïnspireerd door grootheden als The Beatles en The kinks en natuurlijk volledig in pak en met de bijpassende ouderwetse instrumenten. Een feest om naar te kijken en te luisteren!

THEATERCONCERT

POPULAIRE MUZIEk

CABARET

NEDERBEAT

1e rang

e 13,50

THEATER INS BLAU

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

e 26,50 | e 22,50 | e 18,50 | e 32,50

e 19,50 | e 14,50

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL


DECEMBER

14 en 15

17

DECEMBER ZA en ZO 20.15 uur

JON VAN EERD

Harrie en Twee Meesters 82

18

DECEMBER DINSDAG 20.15 uur

RICHARD GROENENDIJK

DE GOEDE MENS VAN SEZUAN (BERTOLT

Alle dagen

Toneelgroep Maastricht

BRECHT)

regie Caroline Frerichs spel Jon van Eerd, Jamai Loman e.a.

Als Harrie Vermeulen zich laat overhalen om zich voor te doen als de aanstaande echtgenoot van een jong meisje wordt hij in een draaimolen geslingerd van onbetaalbaar grappige verwikkelingen waarin hij niet één maar vier rollen moet spelen. Harrie is de herbergier, de minnaar, de broer én de zus! In Harrie en Twee Meesters sleurt Jon van Eerd op zijn eigen unieke manier het publiek mee in een dolkomische wervelwind van gierende intriges en koddige misverstanden. Toneel KLUCHT

DECEMBER WOENSDAG 20.15 uur, inleiding

regie Arie de Mol met Jessie Wilms, Lore Dijkman, Freek den Hartog, Mehrnoush Rahmani e.a. Zelden werd een cabaretvoorstelling zo goed ontvangen. “Hij staat op het podium als een vorst, zijn grappen zijn van hoog niveau en de liedjes, die hij vertolkt ontroeren”, schreef de Volkskrant. Het Parool noemt Groenendijk een rasverteller, die op zijn allerbeste momenten doet denken aan een moderne Toon Hermans. Geheel terecht ontving hij dan ook voor dit programma de Poelifinario. Een uur en veertig minuten op het puntje van je stoel. Hilarische verhalen, mooie liedjes, vlijmscherpe oneliners. “Mooier kun je het nauwelijks bedenken.” (de Volkskrant)

Brecht’s persoonlijke favoriete toneelstuk uit 1939 confronteert ons met de vraag: wat betekent het goede doen? Het is in ieder geval gemakkelijker gezegd dan gedaan. De goede mens van Sezuan laat op een vrolijke, innemende, maar ook onthutsende manier zien wat er allemaal bij komt kijken. Een theaterklassieker die opvrolijkt, meesleept en aan het denken zet. En, zoals we gewend zijn in de stukken van Brecht, mét muziek en liederen. toneel

cabaret

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 27,50 | e 23,50 | e 19,50 | e 33,50

e 20,00 | e 17,50 | e 15,00 | e 26,00

e 22,50 | e 18,50 | e 14,50 | e 28,50

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

LEIDSE SCHOUWBURG

LEIDSE SCHOUWBURG


18

18

DECEMBER WOENSDAG 20.15 uur

THE LONDON COMMUNITY GOSPEL CHOIR

DECEMBER WOENSDAG 20.30 uur

MATZER THEATERPRODUCTIES

DECEMBER

Alsof het voorbij is (The Sense of an Ending) regie Madeleine Matzer spel Marijn Klaver, Lidewij Mahler

Christmas Gospel Proms Geprezen om hun energieke, enthousiaste, inspirerende en vanuit het diepste van hun hart en met flair gezongen up-tempo gospel en popmuziek; u zult deze avond niet stil kunnen blijven zitten. Het repertoire bestaat uit traditionele gospels, kerstmuziek, bekende ballades en moderne swing-beat, R&B pop/rocksongs vertolkt door acht zangers die deel uitmaakten van de originele Londense cast van de hit-musical Sister Act en een driekoppige live-band. Kortom, een zeer gevarieerd programma en een heerlijk en dynamisch ‘opstapje’ naar de kerstdagen! Theaterconcert

Alsof het voorbij is is de theaterbewerking van het meerdere malen bekroonde boek van auteur Julian Barnes. Het stelt de ultieme vraag: wat is een leven waard? Wanneer Tony een brief van een notaris ontvangt, wordt hij aangezet te graven in zijn eigen verleden. Dan wordt steeds duidelijker dat hij eerdere gebeurtenissen, die zijn leven verregaand beïnvloed hebben, nooit begrepen heeft. Hierdoor komt zijn ware verleden in golven op hem af. Van de makers van o.a. De eenzaamheid van de priemgetallen en Knielen op een bed violen. TONEEL BOEKBEWERKING

1e rang

2e rang

gouden rang

e 29,50 | e 22,50 | e 35,50

e 17,00

Incl. drankje en garderobe

GROTE ZAAL

STADSGEHOORZAAL

THEATER INS BLAU

83


DECEMBER

20

DECEMBER VRIJDAG 20.15 uur

HANNES MINNAAR (piano)

84

20 t/m 24

DECEMBER VR 20, ZA 21, MA 23, DI 24 19.30 uur ZO 22 14.30 uur

LOVE! (8+)

Chopin Préludes Bach o.a. Prelude en fuga in a BWV 543 | Franck Prelude, choral et fugue

Met zijn Van Baerle Trio was hij vorig seizoen al te gast, en we houden hem in de gaten. Niet voor niets, want het gezaghebbende Gramophone benoemde hem “One to watch.” Hij speelt muziek van Bach en Chopins heerlijke Préludes. kamermuziek

Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland

piano

En ook al hebben ze je honderdduizend keer verteld hoe het zal gaan… En ook al heb je alles wel gezien wat er te zien valt op tv en internet… Toch neemt ze je te grazen op een dag; de liefde. En elke keer is ze nog sterker, wispelturiger dan ze al was… En nooit was ze zo bijzonder als bij jou. Tijdens de kerstdagen spelen twaalf jongeren van het Jeugdtheaterhuis en heel veel Leidse meespeelkinderen LOVE! Waarom? Omdat het in het leven nergens anders over gaat! jeugd en familie 1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 20,00 | e 15,00

e 20,00 | e 17,50 | e 15,00 | e 26,00 e 15,00 | e 12,50 | e 10,00 | e 21,00

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

Incl. drankje en garderobe

1e rang

2e rang

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL

LEIDSE SCHOUWBURG


21

DECEMBER ZATERDAG 20.15 uur

KERSTCONCERT

22

DECEMBER ZONDAG 16.00 uur

CANTO OSTINATO LIGCONCERT

DECEMBER Jeroen & Sandra van Veen (piano) 85

ChamberJam Europe olv Daniel Rowland Daniel Rowland, de eerste violist van het beroemde Brodsky Quartet komt kerst vieren in Leiden met ChamberJam Europe, volgens de Süddeutsche Zeitung “een ensemble met de kracht van dynamiet”, bestaande uit strijkers, piano, gitaar en bandoneon. We verbouwen de Stadsgehoorzaal voor een sfeervol en intiem kerstconcert met muziek van Corelli tot Piazzolla en van Vivaldi tot Golijov. meer dan klassiek

Canto Ostinato kan levens veranderen. Daarover verscheen eind 2011 de prachtige documentaire Over Canto. Nu is er ook nog een boek uit over de componist van Canto Ostinato, Simeon ten Holt, die vlak voor de verschijning van het boek overleed. Boeken en documentaires kunnen nog zo mooi zijn, het live ervaren is toch echt de ultieme beleving. Na het succes van vorig jaar, komen Jeroen & Sandra van Veen weer met Simeon ten Holts Canto Ostinato. Op twee vleugels. Neem uw matje mee! meer dan klassiek MINIMAL MUSIC

e 25,00 (zaal) e 18,00 (balkon)

e 30,- ligplaats e 25,- zitplaats (balkon)

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

GROTE ZAAL

GROTE ZAAL

STADSGEHOORZAAL

STADSGEHOORZAAL


DECEMBER

28

29

DECEMBER ZATERDAG 19.30 uur

HET ZWANENMEER (7+)

DECEMBER ZONDAG 20.15 uur

FAMILIE (MARIA GOOS)

Het Toneel Speelt 86

spel Catherine ten Bruggencate, Joop Keesmaat, Astrid van Eck, Tijn Docter, Guy Clemens en Anne Lamsvelt

dans

In een poging nader tot elkaar te komen hebben Jan en Els Tegenkamp hun kinderen met aanhang uitgenodigd voor een korte vakantie in een Zwitsers chalet. Fijn allemaal samen, nu het nog kan. Maar het wordt niet fijn en ook niet gezellig, want er moet een hoop besproken worden. Hoe zeer ze ook verlangen naar liefde en geborgenheid, er blijkt teveel opgekropte woede, pijn en verdriet. Familie gaat precies 13 jaar na de originele productie in première. Toen waren de hoofdrollen weggelegd voor o.a. Petra Laseur, Bram van de Vlugt en Peter Blok.

JEUGD EN FAMILIE

toneel

Kiev Ballet Het Zwanenmeer van choreograaf Radu Poklitaru gaat over een zwaan die opgroeit in de mensenwereld. Bij de jacht verliest een kleine zwaan zijn ouders en wordt hij opgenomen door een gezin dat hem als mens opvoedt. Toch slaat hij liever onbezorgd als zwaan zijn vleugels uit. Maar dan slaat het noodlot toe… Deze compleet nieuwe versie van Het Zwanenmeer op de betoverende muziek van Tsjaikovski wordt gedanst door het populaire Kiev Ballet. “De soms bijna acrobatische toeren … en de opzwepende energie van de groep zijn hartveroverend.” (de Volkskrant)

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 34,50 | e 28,50 | e 23,50 | e 40,50 e 22,50 | e 20,00 | e 17,50 | e 28,50

1e rang

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

LEIDSE SCHOUWBURG

2e rang

3e rang

gouden rang

e 27,50 | e 23,50 | e 19,50 | e 33,50


30

DECEMBER MAANDAG 20.15 uur, dernière

BORREL ARRANGEMENT

MONTEZUMA’S REVENGE

DECEMBER

RUN Het geeft de avond net dat beetje

A Capella Pop

extra: na de voorstelling gezellig met elkaar napraten onder het genot van een lekker hapje en

Een verrassend nieuw theaterprogramma van de beste a capellagroep van Nederland. De vijf solisten van Montezuma staan garant voor vocaal spektakel. In een rap tempo volgen de nummers elkaar op, waarbij humor en ontroering de sleutelwoorden zijn. Montezuma maakt furore in binnen- en buitenland met a capella van het hoogste niveau. Iedere keer weer weten zij hun publiek te verbazen door nieuwe wegen en andere ingangen te zoeken. Een ding is zeker: als je Montezuma eenmaal gezien en gehoord hebt, ben je voor altijd verkocht! “..voltreffer..” (Leidsch Dagblad)

drankje. Wij bieden u daarom

POPULAIRE MUZIEk

of voor aanvang bij de bar.

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 27,00 | e 23,00 | e 19,00 | e 33,00 Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

het borrelarrangement aan. Voor slechts € 5,- ontvangt u een drankje, ambachtelijke worst, oude Hollandse kaas en overheerlijke kettle Chips. Wij reserveren alvast een plekje voor u in de foyer, waar u misschien nog wel een artiest tegen het lijf loopt… Uw borrelarrangement kunt u boeken bij de bestelling van uw kaarten

87


88

ZAZÍ SIRENE VR 17|1|2014 20.15 UUR AALMARkTZAAL, STADSGEHOORZAAL


JANUARI

JANUARI

89


JANUARI Theater Terra is op 19 januari in de Leidse Schouwburg te zien met Dribbel (2+).

PAUZE ARRANGEMENT

90

2

JANUARI DONDERDAG 14.30 uur

HET kERSTVERHAAL VAN kLEINE EZEL (4+)

Extra genieten van uw pauze? Voorafgaand aan de voorstelling of het concert kunt u het pauzearrangement boeken. Er wordt voor u een tafel gereserveerd in de foyer, waar uw bestelde drankjes met een heerlijk hapje in de pauze voor u klaar staan. Heeft de voorstelling geen pauze? Dan serveren wij uw pauzearrangement na afloop van de voorstelling. Voor slechts € 3,25 kunt u uw pauzearrangement boeken bij de bestelling van uw kaarten of voor aanvang bij de bar.

Theater Terra script & liedteksten Rindert kromhout muziek fons Merkies decorontwerp Theo Terra Theater Terra brengt deze winter een compleet nieuwe kerstmusical met kleine Ezel, bekend van de boeken van Rindert kromhout en Annemarie van Haeringen. Als kleine Ezel bij Jakkie gaat logeren, besluiten pappa en mamma Ezel samen op vakantie te gaan. Maar met kerstmis zo ver bij elkaar vandaan, is dat wel zo’n goed idee? “We gaan naar je vader en moeder toe”, zegt Jakkie. Een spannende tocht door de sneeuw volgt. Zullen ze elkaar ooit nog terugvinden? “Tot tranen toe geroerd.” (Vrij Nederland) JEUGD EN fAMILIE MUSICAL

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 19,00 | e 16,50 | e 14,00 | e 25,00 e 16,00 | e 13,50 | e 11,00 | e 22,00 Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG


3

3

JANUARI VRIJDAG 20.15 uur

SMART & SEXY THEATERSHOW

JANUARI VRIJDAG 20.15 UUR

MISS MOLLY & ME

JANUARI

Travelers 91

Verboden voor mannen De Smart & Sexy theatershow van Lisa Portengen is een mix tussen Oprah Winfrey en theater met bijzondere inzichten, cadeautjes, muziek, kippenvel en volop inspiratie! Deze Ladies’ Night komt Lisa met een vrouwelijke dj als sidekick, inspirerende gasten en een ‘social media’- redactie naar ons theater om de dames in de zaal te laten ervaren hoe geweldig ze zijn. Na afloop krijg je ook nog een te gekke goodiebag mee ter waarde van minstens 75 euro! Een feelgood ladiesnight voor alle vrouwen! SHOW

Dames, begin het nieuwe jaar goed samen met je vriendinnen! Voorafgaand aan de Smart & Sexy Show organiseren we de Burger-friday, met heerlijke gezonde vis-, groente-, kaas-, beef- en kipburgertjes. Een gezellige vrijdagmiddagborrel in de prachtige Leidse Schouwburg. e 16,50 1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

Tijdens het 307e verjaardagsfeestje van de Leidse Schouwburg veroverden ze de harten van waarschijnlijk iedereen in de zaal. Hun optreden in de Aalmartkzaal vorig seizoen liet ons hunkeren naar meer. En meer krijgen we. Een nieuw theaterconcert met verse liedjes en verse verhalen. De liedjes zijn filmischer dan ooit want elk lied herbergt een eigen verhaal en een eigen sfeer. Tel hier de zwoele betoverende stem van Marlijn Weerdenburg (nu te zien als Danni Lowinski bij SBS6) en het rauwe geluid van Helge Slikker bij op en je begrijpt en hoort waarom Miss Molly & Me de wereld gaat veroveren. POPULAIRE MUZIEk 1e rang

2e rang

e 27,50 | e 23,50 | e 19,50 | e 33,50

e 17,50 | e 12,50

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL


JANUARI

4 en 5

JANUARI ZA en ZO 20.15 uur en 14.30 uur

SONNEVELD

7

JANUARI DINSDAG 20.15 uur

SPUITSNEEUW

regie Albert Jan van Rees met Alex Klaasen, Tina de Bruin en Rop Verheijen

92

regie Eddy Habbema spel Tony Neef, Mariska van Kolck e.a. Als één van de Grote Drie van het naoorlogse cabaret gaf hij Nederland kleur met prachtige chansons en maakte hij vele theater- en cabaretprogramma’s. Hij was de geestelijk vader van typetjes als Willem Parel en Frater Venantius. De keurige burgerjongen die uitgroeide tot Nederlands ideale schoonzoon. Wim Sonneveld was van iedereen. Nederland was in shock toen de grote Sonneveld plots overleed op slechts 56-jarige leeftijd. Een voorstelling vol nostalgie en een blik achter de schermen bij één van Neerlands grootste chansonniers. musical

Ervaar de echte Hollandse glorie tijdens de matineevoorstelling op 5 januari met een Oud Hollandsche koffietafel met lunch in de vorm van een High Tea. e 18,50 1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

Geloof jij niet in Coca-Cola vrachtwagens, echte kaarsjes in de boom, ingesneeuwde blokhutten, gevulde kalkoenen met koksmutsjes op hun poten, Bing Crosby-kerstcd’s en elfjes die ergens op de Noordpool houten speelgoed in elkaar timmeren? Kom dan bij ons! Want wij weten hoe het moet. En bij ons is het warm en gezellig. Spuitsneeuw is een feestelijke warm-winterse 8-gangenrevue met echte rendieren en een kerstmarkt op het toneel. Dus laat je ballen lekker thuis en vier met ons het feest der feesten. cabaret show

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 39,00 | e 33,00 | e 28,00 | e 45,00

e 29,50 | e 25,50 | e 21,50 | e 35,50

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

LEIDSE SCHOUWBURG


8 en 9

JANUARI WO en DO 20.15 uur, reprise

ASHTON BROTHERS

9

JANUARI DONDERDAG 20.30 uur

MUGMETDEGOUDENTAND & DE KOE

10

JANUARI VRIJDAG 20.15 uur

ERNST REIJSEGER (CELLO)

vermogen JANUARI

Lineke rijxman Willem de Wolf

mugmetdegoudentand co-productie van mugmetdegoudentand en de Koe

Treasures

Vermogen 93

spel Willem de Wolf en Lineke Rijxman

Deze voorstelling is bij pers en publiek ingeslagen als een bom! “Je mond valt open van verbazing en tot aan het slotapplaus gaat hij niet meer dicht.” (de Volkskrant) “De Ashton Brothers verleggen wederom hun grenzen met niet eerder beproefde combinaties van komische acrobatie, slapstick, goocheltoeren en rock&roll.” (NRC) Duidelijk dus. Dit is zo’n show die je gewoon moet zien. Spektakel van de allerbovenste plank. cabaret LANGUAGE NO PROBLEM

Een man en een vrouw rijden in hun auto langs de Kroatische kust waar ze net hun tweede huis hebben verkocht. Nu ze eindelijk over een zekere status dachten te beschikken, zeker wisten dat ze redelijke, vriendelijke en humane mensen waren geworden, bleken andere zaken plotseling al even definitief. Hun status is kwetsbaar, het lichaam vervalt, de kinderloosheid is blijvend en de razernij laat zich niet wegstoppen. Het ongemak blijkt steeds minder tijdelijk in deze vrolijke voorstelling. TONEEL

De meest eigenwijze cellist ter wereld, die zich evengoed thuis voelt in de klassieke wereld - hij werd opgeleid door Anner Bijlsma - als in de jazz en de avant-garde. Daarnaast componeert hij filmmuziek; de Duitse regisseur Werner Herzog bestelt zijn soundtracks al jaren bij Reijseger. De Boy Edgarprijs die hij bijna 30 jaar geleden won en zijn Gouden Kalf voor filmmuziek uit 2010 onderstrepen zijn kwaliteit en diversiteit. “Down Deep bevat een ongelofelijke suggestieve kracht, intimiderend mooi.”(de Volkskrant *****) MEER DAN KLASSIEK

Max. 4 kaarten p.p. 1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 28,00 | e 24,00 | e 20,00 | e 34,00

e 17,00

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

e 20,00 Incl. drankje en garderobe

THEATER INS BLAU

BreeZAAL

STADSGEHOORZAAL


JANUARI

11

JANUARI ZATERDAG 20.30 uur

11 en 13

12

JANUARI ZA en ma 20.15 uur (voor)première

BASTIAAN RAGAS EN JENNIFER HOFFMAN

Gevaarlijke gedachten

Maar je krijgt er wel héél veel voor terug

CELLOSTORM (5+)

PR

DARA FAIZI

JANUARI ZONDAG 14.30 uur

EM IÈ RE

94

Oorkaan/Cello8ctet Amsterdam

regie Diederik Ebbinge (Vliegende Panters) “Het publiek hangt aan zijn lippen. Dara Faizi heerst over het podium.” Voor jury en publiek van het Groninger Studenten Cabaret Festival 2010 was er geen enkele twijfel: hier stond de grote winnaar. De van oorsprong Afghaanse Faizi is inmiddels in het kamp van talentvolle Nederlandse cabaretiers beland. In zijn debuutprogramma Gevaarlijke gedachten schakelt hij van vriendelijk naar wantrouwend, van ideale schoonzoon naar rotjochie en van politiek beschouwer naar raskomiek. Altijd met rake grappen, zelfspot en onderkoeld venijn.

Na het grote succes van Help! ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt komt Bastiaan Ragas met het logische vervolg: Maar je krijgt er wel héél veel voor terug, gebaseerd op zijn eigen bestseller. Een voorstelling met scènes, sketches, liedjes en veel zelf relativerende humor over het gezinsleven, bakfietsen en sterrenkinderen. Het publiek reageert, doet mee en herkent. Maar je krijgt er wel héél veel voor terug... Ja, bergen luiers, chronisch slaapgebrek en agendaseks. Absurdistische grappen, prachtige theaterliedjes en heel veel herkenning.

cabaret

BOEKBEWERKING

Duif is eenzaam en gaat op zoek naar vrienden. Ze vliegt over oerwouden, steppen, zeeën, woestijnen en beleeft grote avonturen met vreemde vogels en rare snuiters. Een beeldende voorstelling over eenzaamheid en vriendschap, zonder woorden maar met veel humor. Met muziek uit de hele wereld, van Schubert via Piazzolla tot Adams, gespeeld door de cellisten van het Cello8ctet Amsterdam. JEUGD EN FAMILIE MEER DAN KLASSIEK

toneel

1e rang

e 15,00

THEATER INS BLAU

2e rang

e 25,00 | e 21,00 | e 17,00 | e 31,00

e 17,50 | e 12,50 e 13,50 | e 10,00

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

1e rang

2e rang

3e rang

LEIDSE SCHOUWBURG

gouden rang

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL


12

JANUARI ZONDAG 15.30 uur

HET MANNETJE MET DE BOLHOED (LITERAIR CONCERT)

13

JANUARI MAANDAG 20.30 uur

DANCING ON YOUR GRAVE (BLUE MONDAY)

JANUARI

The Locals 95

Gebaseerd op Louis Paul Boon Parijs, 1946. Een avond in de regen. Het uitgaansleven trekt zich traag op gang. Op de radio begint het luisterspel Atoombom aan een misverstand. In geen tijd stort de stad zich in een massapsychose. Twee mannetjes met bolhoed ondergaan de chaos: de één tijdens zijn paniekvlucht, de ander achter het raam van zijn bel-etage. Hun blikken ontmoeten elkaar. Een theatervertelling over ‘de burger en zijn misverstand’, gebaseerd op De Atoombom en Het Mannetje met den Bolhoed, een experimenteel en nooit verfilmd scenario van Louis Paul Boon (1946). Groots opgevatte jazz, zonder symfonisch te worden, een performance met plotse driften van bandeloosheid, koortsachtig en apocalyptisch, voortgestuwd door de eigenzinnige soundtrack van drie livemuzikanten. “Een avond die indruk maakt!” (CC De Leest)

Een familiedrama waarin oud verdriet, schone schijn en humor op de meest pijnlijke momenten de ingrediënten vormen voor een onontkoombare strijd tussen twee zussen. Dancing on your grave legt de pijnlijke, ontroerende en soms humorvolle momenten van twee rouwende zussen bloot. Een vulkaan van weggemoffelde emoties, donkere geheimen en onder het tapijt geschoven frustraties staat op uitbarsten. Niets blijft de begrafenisgasten bespaard. TONEEL

THEATERCONCERT POËZIE

e 19,50

e 12,50

Incl. drankje en garderobe

BREEZAAL

STADSGEHOORZAAL

THEATER INS BLAU


JANUARI

14

15

JANUARI DINSDAG 20.15 uur, reprise

15

JANUARI WOENSDAG 20.15 uur

JANUARI WOENSDAG 20.30 uur

TINEKE SCHOUTEN

INTRODANS

ORKATER / DE NIEUWKOMERS

Moet niet gekker worden!

OORLOG&VREDE

Een Bebop Verhaal door Lars Doberman over Chet Baker

96

No Longer Silent - Robert Battle De Groene Tafel - Kurt Jooss, met live uitgevoerde muziek Moet niet gekker worden! is een echte Tineke Schouten-show. Vol typetjes, glitter en glamour, vrolijke imitaties en vooral veel, heel veel lachen. Met haar positieve instelling doet ze ons de crisis voor één avond vergeten. ‘Gastoptredens’ van Youp van ‘t Hek, Hans Klok, Brigitte Kaandorp, Ali B, Karin Bloemen en Ilse de Lange maken de voorstelling een feest van herkenning dat je niet wil missen. “Een waardige show om het 30-jarig jubileum van Schouten mee te vieren.” (de Volkskrant) cabaret SHOW

Topstukken van ‘oude meesters’ en spraakmakende eigentijdse choreografieën: het Arnhemse dansgezelschap Introdans combineert het beste van deze twee werelden. In OORLOG&VREDE presenteert de groep een historisch meesterwerk én een recente creatie die, elk op hun eigen imposante wijze, met strijd en onderdrukking verband houden. De Groene Tafel van de Duitse choreograaf Kurt Jooss, dateert uit 1932 en wordt alom beschouwd als een van de belangrijkste dansstukken van de afgelopen eeuw. De dodenmars van Frederick A. Cohen, waarop Jooss zijn magnum opus zette, wordt live uitgevoerd op twee vleugels.

Lars Doberman is het collectief van Reinout Scholten van Aschat, Matthijs van de Sande Bakhuyzen en Mattias Van de Vijver. Gedreven door de filosofie van de jazz en het bewogen leven van de legendarische jazztrompettist Chet Baker doen zij een ultieme poging de dolende mens weer te geven. Lars Doberman is een verwaande beschouwing over het absurde leven. Een verhaal over een man die toevallig ‘at ease’ was. Een man die op het einde van zijn leven, geheel in stijl, uit een raam viel. En deze man zou best Chet Baker kunnen zijn... MUZIEKTHEATER

dans

Max. 4 kaarten p.p. 1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 37,50 | e 31,50 | e 26,50 | e 43,50

e 22,50 | e 18,50 | e 14,50 | e 28,50

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

LEIDSE SCHOUWBURG

e 17,00

THEATER INS BLAU


16

JANUARI DONDERDAG 19.00 en 20.30 uur

16

JANUARI DONDERDAG 20.15 uur

AMSTERDAM SINFONIETTA & DE DIJK

Jeugdtheaterschool Leiden e.o.

Breder dan Klassiek

BORREL arrangement JANUARI

NIEUWJAARSSHOW

Het geeft de avond net dat beetje

viool en leiding Candida Thompson

extra: na de voorstelling gezellig met elkaar napraten onder het genot van een lekker hapje en

In de Nieuwjaarsshow laten de leerlingen van de Jeugdtheaterschool Leiden e.o. zien wat ze in het eerste half jaar geleerd hebben. Elke lesgroep laat zich in korte scènes, choreografieën en liedjes zien. Een gevarieerde avond! SHOW

In het feestelijke nieuwjaarsconcert zoekt Amsterdam Sinfonietta de grenzen van de klassieke muziek op. Dit jaar nemen ze daar niemand minder dan De Dijk voor mee. Afgelopen seizoen zette Huub van der Lubbe en zijn band de Grote Zaal - toen zonder stoelen - nog op z’n kop. Breder dan klassiek wordt een Amsterdams onderonsje uit twee verschillende werelden. meer dan klassiek

drankje. Wij bieden u daarom het borrelarrangement aan. Voor slechts € 5,- ontvangt u een drankje, ambachtelijke worst, oude Hollandse kaas en overheerlijke Kettle Chips. Wij reserveren alvast een plekje voor u in de foyer, waar u misschien nog wel een artiest tegen het lijf loopt… Uw borrelarrangement kunt u boeken bij de bestelling van uw kaarten of voor aanvang bij de bar.

e 5,00 en kinderen en jongeren gratis via jtsleiden.nl

1e rang

2e rang

gouden rang

e 39,50 | e 32,50 | e 45,50 Incl. drankje en garderobe

THEATER INS BLAU

GROTE ZAAL

STADSGEHOORZAAL

97


JANUARI Inleiding op donderdag 16 januari.

16 t/m 18

17

JANUARI DO T/M ZA 20.15 uur, (voor)première

LA PALOMA

JANUARI VRIJDAG 20.15 uur

ZAZÍ

PR EM IÈ RE

Sirene 98

zang en muziek Sabien Bosselaar, Dafne Holtland en Margriet Planting

spel Ingeborg Elzevier, Sigrid Koetse en Kitty Courbois regie Gerardjan Rijnders tekst Bert Edelenbos In La Paloma leven twee oude dames een deel van het jaar in een zomerhuisje in het bos. Weg uit die drukke en onoverzichtelijke stad. Het lijkt een vredig bestaan, maar dan verschijnt hun oudste zuster ten tonele… Wat is de reden van haar komst? Voor de derde keer in vijftig jaar werken drie Grande Dames van het Nederlandse toneel samen: Ingeborg Elzevier, Sigrid Koetse en Kitty Courbois. De tekst is door Bert Edelenbos speciaal voor hen geschreven. Gerardjan Rijnders, die al dikwijls met Edelenbos samenwerkte, regisseert.

Wie deze drie jonge vrouwen heeft horen zingen en zien spelen, is verloren. De zoete humor, de giftige tongen, de bijzondere verhalen en de geweldig eigenzinnige liedjes in vele Europese talen. Talen die je misschien niet verstaat, maar toch begrijpt. Na haar eerste muziektheaterprogramma Zazí speelt en vele shows in landen als Duitsland, Canada en de Verenigde Staten is Zazí nu terug in Nederland. Zazí werd omarmd door de Nederlandse media en favoriet van Radio 1 en 2, door onder andere de hitsingle Turn Me On. populaire muziek

toneel

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

e 29,00 | e 25,00 | e 21,00 | e 35,00

e 19,50 | e 14,50

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL


Theater Terra is op 2 januari in de Leidse Schouwburg te zien met Het Kerstverhaal van Kleine Ezel (4+).

17

JANUARI VRIJDAG 20.30 uur

18

19

JANUARI ZATERDAG 20.15 uur

JANUARI ZONDAG 13.30 uur

CONCERTO KÖLN

DRIBBEL (2+)

Het enge kind

Bach Brandenburger Concerten 4 & 5 | Locatelli | Sammartini

Theater Terra

JANUARI

TEAM PETER

spel Theun Plantinga, Babbe Groenhagen e.a.

Peter van Rooijen vormt samen met muzikant en stille psycholoog Wilko Sterke het duo Team Peter. Hun voorstelling gaat over enge kinderen, dingen die niet echt zijn en de waarde daarvan. In 2012 wonnen ze de Wim Sonneveldprijs: “Peter van Rooijen, die zich muzikaal laat bijstaan door Wilko Sterke, speelt in zijn uiterst originele voorstelling Team Peter met waarheid en leugen. (…) Verrassende liedjes, eigenzinnige absurdistische grappen en aanstekelijke acts met een geluidsband en een gitaar maken zijn programma tot een veelbelovende springplank naar een professionele cabaretcarrière.”

Ze namen cd’s op bij Deutsche Grammophon, Virgin Classics en Harmonia Mundi en wonnen prijzen als de Grammy Award, Echo Klassik, Diapason d’Or en nog veel meer. Hoeveel keurmerken kan één orkest krijgen? De absolute top van de oude muziek met een heerlijk Italiaans/ Duits programma. oude muziek orkesten

Theater Terra, bekend van onder andere Kikker, Kleine Ezel en Koekeloere, brengt het hondje Dribbel uit de bekende boeken van Eric Hill naar het theater! Dribbel gaat met Leentje Nijlpaard logeren op de boerderij. De dieren van de boerderij kunnen dingen die Dribbel en Leentje niet kunnen en Dribbel wil alles leren en alles weten. Als er een probleem is probeert hij dat op te lossen. Soms is dat niet makkelijk! Dan hoopt Dribbel dat er heel veel kinderen in de buurt zijn die een handje willen helpen. jeugd EN familie

cabaret 1e rang

e 15,00

THEATER INS BLAU

2e rang

3e rang

gouden rang

e 29,50 | e 22,50 | e 35,50

e 20,00 | e 17,50 | e 15,00 | e 26,00 e 15,00 | e 12,50 | e 10,00 | e 21,00

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

Incl. drankje en garderobe

1e rang

2e rang

GROTE ZAAL

gouden rang

STADSGEHOORZAAL

LEIDSE SCHOUWBURG

99


JANUARI

22

100

23

JANUARI WOENSDAG 20.15 uur

23

JANUARI DONDERDAG 20.15 uur

JANUARI DONDERDAG 20.30 uur

DE kLEINE BLONDE DOOD (BOUDEWIJN BÜCH)

DAMES VOOR NA VIEREN

NIEUW NIkS

regie Peter de Baan script Dick van den Heuvel muziek Ad van Dijk spel William Spaaij, frans van Deursen e.a.

Bruids- en Grafwerk

De Welkom-trilogie

Tien jaar na het overlijden van één van Nederlands meest gelezen schrijvers, Boudewijn Büch, brengt Albert Verlinde Entertainment zijn internationale bestseller De Kleine Blonde Dood op de planken. Het boek diende eerder al als inspiratiebron voor de gelijknamige Nederlandse bioscoopfilm met Antonie kamerling in de hoofdrol. De Kleine Blonde Dood vertelt over het leven van de artistieke Boudewijn die een kind verwekt bij zijn oude basisschoollerares. Hoewel Boudewijn in eerste instantie niets van zijn zoon wil weten, groeit zijn liefde voor Micky met de dag.

Met een tweevoudige nominatie op zak voor de VSCD Neerlands Hoop Prijs, komen DAMES VOOR NA VIEREN, Anne van Rijn en Hanneke Drenth, terug met hun nieuwe cabaretvoorstelling: Bruids- en Grafwerk. Met een wervelende mix van fysieke acts, krachtige zang, humoristische en absurdistische sketches, worden menselijke relaties uitvergroot en onder de loep genomen. Door hun ongenaakbare eigen stijl van slapstick, snelheid en satire blijven de ‘dames’ uniek in de wereld van het cabaret.

regie Gijs de Lange tekst Geert Lageveen spel Marisa van Eyle, Roos Drenth, Arend Niks en Mick Paauwe

TONEEL

Marisa van Eyle en Roos Drenth schitteren in grimmig muziektheater van en met percussionist Arend Niks en bassist Mick Paauwe. Gebaseerd op drie absurde waargebeurde friese familiedrama’s betoveren ze u met plattelandsvertellingen waar de gebroeders Grimm hun vingers bij zouden aflikken. Speciaal voor De Welkom-Trilogie schrijft Geert Lageveen een nieuwe theatertekst, geregisseerd door Gijs de Lange. Hiermee is een nieuw theaterinitiatief geboren waar u de komende jaren nog veel van zult horen: Nieuw Niks.

BOEkBEWERkING

MUZIEkTHEATER

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

CABARET

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 39,00 | e 33,00 | e 28,00 | e 45,00

e 21,00 | e 17,00 | e 13,00 | e 27,00

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

LEIDSE SCHOUWBURG

e 17,50

THEATER INS BLAU


24

24

JANUARI VRIJDAG 20.15 uur

LOUD!

JANUARI VRIJDAG 20.30 uur

NACHTGASTEN

JANUARI

De Activist regie Wannie de Wijn spel Niels Croiset, koen Wouterse en Yorick Zwart

Urban Dans Spektakel choreografie Lloyd Marengo, Vincent Vianen & Ed Wubbe dans Justen Beer, Angelo Pardo, Jessy kemper, fabia Witkamp, Romario Almeida Gomes, Dane Badal, Marvin Corputty, e.a. De nieuwe dansvoorstelling LOUD! overspoelt je met een fenomenale mix van verschillende dansstijlen in een spectaculair decor van animatiebeelden die reageren op de moves van de dansers. Dat maakt LOUD! niet alleen technisch een hoogstandje, het laat ook het allerbeste zien op het gebied van hiphop, house, moderne dans en jazz. LOUD! bestaat uit de 8 beste dansers van Nederland met choreografieën van hoofdchoreograaf & artistiek supervisor Lloyd Marengo en gastchoreografen Vincent Vianen en Ed Wubbe. DANS SHOW

Na meer dan 200 unieke voorstellingen met meer dan 400 verschillende gastacteurs, komen de Nachtgasten nu met iets nieuws: De Activist. Vanuit verschillende improvisatievoorstellingen creëert schrijver Rutger kroon (o.a. TG Monk, Van God Los) een nieuw toneelstuk. In deze voorstelling gaan de drie initiatiefnemers van Nachtgasten op eigen wijze op zoek naar de scheidslijn tussen activisme en terrorisme. Dit stuk zet goede bedoelingen tegenover doordrammen. Over de wereld willen verbeteren vs. geen oog hebben voor wat er allemaal al bereikt is. TONEEL

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 24,00 | e 20,00 | e 16,00 | e 30,00

e 16,00

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

THEATER INS BLAU

101


JANUARI Gezien bij Breder dan Klassiek 2013.

25

25

JANUARI ZATERDAG 20.15 uur

JANUARI ZATERDAG 20.30 uur

26

JANUARI ZONDAG 15.30 uur, première

CLUB GUY & RONI

WOUTER HAMEL

Alfred van den Heuvel (Kinderen geen bezwaar)

Naked Lunch

VROUW: “Maakt deze jurk m’n kont dik?” MAN: “Nee schat, dat doet die doos bonbons van daarnet…” Een komische voorstelling voor alle vrouwen die meer over De Man te weten willen komen en voor alle mannen die hopen De Vrouw beter te begrijpen. Adam en Eva, Henk en Ingrid, Romeo en Julia, ze blijven elkaar verbazen. Maar zowel voor alle vrouwen als voor alle mannen geldt: je kunt niet met, maar zeker ook niet zonder!

In zijn roman Naked Lunch, gepubliceerd in 1959, creëerde William S. Burroughs een wereld waarin de grenzen tussen werkelijkheid en fantasie onmogelijk te definiëren zijn. De science-fictionachtige roman is bron van inspiratie voor een voorstelling over een werkelijkheid die fantasie, hallucinatie, seksualiteit, drugs en geweld door elkaar haalt. Met interdisciplinaire middelen verkennen de dansers van Club Guy & Roni in Naked Lunch de grenzen van de ziel. De voorstelling laat zien hoe ver je kunt gaan bij het oprekken van je mentale grenzen, voordat je krankzinnig wordt.

”Hamel heeft een superstrakke band die met speels enthousiasme de catchy liedjes de zaal in slingert”, constateerde de Volkskrant. “Zijn heldere geluid, perfecte timing en prachtige eigen sound zorgen ervoor dat we zijn stembanden een kroonjuweel mogen noemen”, schepte De Telegraaf daar bovenop. Zijn albums zijn even indrukwekkend. Debuut Hamel en Nobody’s Tune kregen een platina bekroning en Lohengrin werd betiteld als één van de beste popalbums van 2011! Nu is het tijd voor een nieuw geluid, een kakelvers album én een nieuwe concertreeks.

dans

populaire muziek

PR

WAAROM MANNEN SEKS WILLEN EN VROUWEN LIEFDE NODIG HEBBEN

EM IÈ RE

102

toneel

Jazz 1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 27,00 | e 23,00 | e 19,00 | e 33,00

1e rang

e 19,00

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

2e rang

3e rang

Incl. drankje en garderobe

THEATER INS BLAU

gouden rang

e 23,50 | e 19,50 | e 15,50 | e 29,50

LEIDSE SCHOUWBURG


26

JANUARI ZONDAG 14.30 uur

JUILLIARD STRING QUARTET

27

JANUARI MAANDAG 20.30 uur

BLUE MONDAY

JANUARI 103

Theater Ins Blau presenteert de Blue Mondays: Jonge, relatief onbekende makers worden uitgenodigd hun voorstelling te spelen op maandagavond. Deze Blue Mondays zijn gemiddeld een keer per maand. Voor een vaste lage prijs maak je kennis met de toekomst van het Nederlandse theater.

Bach uit Die Kunst der Fuge: delen 1-4 | Jesse Jones nieuw werk | Schubert Strijkkwartet nr. 15 Het Juilliard String Quartet is in zijn 60-jarig bestaan een levende Amerikaanse legende geworden. Het kwartet wordt geprezen om zijn doortastende interpretaties van klassiekers met een nieuwe, vibrerende combinatie van samenspel en lef. “The Juilliard Quartet continues to amaze with the freshness and intensity it invariably brings to every corner of its vast repertory”. (New York Times) KAMERMUZIEK 1e rang

2e rang

e 25,00 | e 20,00

e 12,50

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL

THEATER INS BLAU


JANUARI

29

29

JANUARI WOENSDAG 20.15 uur, reprise

JANUARI WOENSDAG 20.30 uur

30

JANUARI DONDERDAG 20.15 uur

LEBBIS

PIPS:LAB / DAAN VAN WEST

NEDERLAND MUSICALLAND

Het Grijze Gebied

Yvonne

Joke de Kruijf, Bill van Dijk, Rosalie de Jong, Rick Sessink e.a.

Wie Lebbis de afgelopen jaren gezien heeft, weet met hoeveel liefde en hoeveel vertrouwen hij de wereld oppakt, bekijkt, omdraait, binnenste buiten keert, afbreekt en weer opbouwt. Lebbis gaat op zoek naar het belang dat mensen bij hun duidelijkheid en hun waarheid hebben. En trapt er vervolgens deuken in. Lebbis gaat door waar anderen stoppen. Waarom? Omdat hij nog niet is uitgezocht. “Lebbis razend knap in strak parcours.” (Dagblad van het Noorden****)

Waarom doen mensen zo moeilijk? Ware liefde is zo eenvoudig. Met kleine rituelen viert Daan zijn liefde voor Yvonne. Hij stopt haar in een poppenhuis, dekt de tafel met haar servies en draagt haar kleren. Maar buiten mist Daan deze betovering. Niemand ziet Yvonne zoals hij. Om deze zaak recht te breien, zet Daan het technologisch arsenaal van zijn multi-mediagroep PIPS:lab in. Met een doorgedraaide wasmolen, instant geremixte videoclips, een lasershow en zijn muzikale vrienden schreeuwt Daan zijn lof op het huiselijke geluk van de daken.

Alle hoogtepunten uit onze rijke musicalgeschiedenis in één show! Een avond vol herkenning met de mooiste, grappigste en ontroerendste liedjes uit de schatkamer van meer dan 50 jaar Nederlandse musical. Vier musicalsterren en een ensemble, begeleid door een live band, zingen nummers uit uiteenlopende succesmusicals als De Jantjes, Ciske de Rat, Ramses en Toon.

104

cabaret

musical

TONEEL

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 21,50 | e 17,50 | e 13,50 | e 27,50

1e rang

e 17,00

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

2e rang

gouden rang

e 29,00 | e 22,00 | e 35,00 Incl. drankje en garderobe

THEATER INS BLAU

GROTE ZAAL

STADSGEHOORZAAL


Inleiding op donderdag 30 januari.

30, 31 en 1

31

JANUARI en februari DO, VR en ZA 20.15 uur, (voor)première

AFTERPARTY

JANUARI VRIJDAG 20.30 uur

DE MUURSPECHT

PR EM IÈ RE

JANUARI

Bellevue Lunchtheater / Willem de Vlam regie Paul Knieriem (Am Ziel) tekst Willem de Vlam spel Carola Arons en Marcel Hensema regie Michiel van Erp tekst Frank Houtappels spel Carine Crutzen, Marie-Louise Stheins en Renée Fokker Prijswinnende series als ’t Spaanse Schaep, de kaskraker Gooische Vrouwen en de speelfilm Chez Nous: allemaal successen van de hand van Frank Houtappels. Gelukkig vond hij het nu, vijf jaar na zijn laatste toneelstuk Hotel Atlantico, weer tijd voor een nieuwe tragikomedie: Afterparty. Drie prachtige vrouwen (Carine Crutzen, Marie-Louise Stheins en Renée Fokker) zien elkaar na veertig jaar terug. Een heftige reünie, want zij delen een geheim. Ooit besloten zij een ingrijpende wending te geven aan hun leven in hun zoektocht naar geluk. Heeft die cruciale beslissing hen gebracht wat ze ervan hadden verwacht? Afterparty is een heerlijke komedie met een ontroerende keerzijde. toneel

Twee bejaarde geliefden vieren hun laatste avond. Ze hebben hun hele leven met de grote omwentelingen meegedraaid, Emma als baanbrekend journaliste en Jakob als genbioloog. Nu is Emma aan het dementeren en vanavond stapt ze uit het leven. Jakob denkt erover om haar achterna te gaan. Ze houden zich groot met herinneringen en galgenhumor en hopen op bericht van hun zoon. “Knap is hoe ze het verdrietige gegeven met scherpte en humor brengen. Het wordt geen moment sentimenteel en toch ga je aangeslagen naar buiten.” (Het Parool) toneel

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 29,00 | e 25,00 | e 21,00 | e 35,00

e 16,00

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

THEATER INS BLAU

105


verhuur

UW EVENEMENT ... ONZE LOCATIE Een evenement staat of valt met de ambiance van de locatie. Stadspodia Leiden heeft alles in huis om van uw bijeenkomst een doorslaand succes te maken. Of het nu een congres, diner, (bedrijfs)feest, voorstelling, fotoshoot of vergadering betreft, onze zalen bieden tal van mogelijkheden. En één ding is zeker: wanneer u kiest voor de Leidse Schouwburg of de Stadsgehoorzaal Leiden geeft u aan uw bijeenkomst een bijzondere beleving mee; uw gasten begeven zich in de wereld van het theater, show en entertainment.

106

Stadsgehoorzaal Leiden

Leidse Schouwburg

De Stadsgehoorzaal Leiden is een 19e eeuws concertgebouw met diverse multifunctionele zalen voor 6 tot 2.000 gasten. Onder één dak bevinden zich de neorenaissance Grote Zaal (838 personen), de moderne Aalmarktzaal (349 personen), de Breezaal (250 personen) en diverse foyers en break-out ruimtes. Onze huiscateraars zorgen ervoor dat het uw gasten ook op culinair niveau aan niets ontbreekt.

De Leidse Schouwburg geeft uw congres of evenement met zijn eeuwenoude charme van rode pluche, gouden ornamenten en met service op topniveau extra cachet. In de grote zaal van het oudste theater van Nederland is plaats voor 539 personen en is bij uitstek geschikt voor presentaties, besloten voorstellingen en voor vergaderingen op het toneel. In de sfeervolle Bonbonnière kunt u terecht voor recepties, meetings en diners. Daarnaast heeft de Leidse Schouwburg haar sporen verdiend als decor voor fotoshoots en filmopnames.


TM

Contact U kunt meer informatie vinden op stadspodia.nl. Uiteraard vertellen wij u liever persoonlijk over de mogelijkheden voor het organiseren van een evenement. Neemt u gerust contact op met de afdeling sales voor meer informatie over beschikbare data, ruimtes, voorzieningen, culturele verhuringen en onze mogelijkheden via (071) 5162431 of sales@stadspodia.nl.

107

verhuur

Green Key Stadspodia Leiden heeft een Gouden Green Key! Wij selecteren onder andere onze leveranciers volgens de normen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en maken in onze panden gebruik van LED-verlichting. Veel van onze producten zijn van biologische oorsprong. Meer informatie over Green Key vindt u op www.greenkey.nl.


108

HEATHER NOVA VR 7|2|2014 20.15 UUR GROTE zAAL, STADSGEHOORzAAL


FEBRUARI

FEBRUARI

109


FEBRUARI

1

FEBRUARI ZATERDAG 20.30 uur

2 en 3

4

FEBRUARI ZO EN MA 20.15 uur

FEBRUARI DINSDAG 20.15 uur

FIRMA MES

JAVIER GUZMAN

3Js

Stel

Delirium II

2014

Vorig jaar gingen alle leden van Firma MES samenwonen met hun geliefden. Nu spelen ze STEL: over koppels in verschillende tijden op hun eerste dag samen in een nieuw huis. Hun eigen ervaringen worden afgewisseld met geschreven scènes, op zoek naar antwoord op de vraag: kun je samen een nieuwe start maken? Over tegengestelde wensen, praktische ongemakken en de onmogelijkheid van samen dromen. “Vlot geschreven en gespeeld: een modern, well-made play over een stel herkenbare personages dat worstelt met het dagelijks leven.” (de Volkskrant)

Waar Javier met Delirium al niets heel liet van zijn alcoholverslaving, maakt hij in Delirium II zijn sex-, wiet-, medicijnen- en cocaïneverslavingen met de grond gelijk. Delirium II neemt u mee op een trip langs ongure straathoeken, afkickklinieken en een louterend bezoek aan een speelparadijs. De meest autobiografische en confronterende show die Javier ooit maakte! “Delirium II blijft ook na het slotapplaus nog lang nazinderen.” (Telegraaf, *****)

Na het succes van hun vorige theatershow Bronnen, waarin de 3JS op een muzikaal vindingrijke manier over hun helden en inspiratiebronnen vertelden, komen de 3JS vanaf januari 2014 terug met een nieuwe show. Een nieuwe show met liedjes van hun nieuwe album, dat in het najaar van 2013 uitkomt. En natuurlijk met een nieuwe J. in de persoon van Jan de Witte, de zoon van Jaap de Witte die vorig seizoen met de Bronnen-tour afscheid nam. Een show met vele muzikale hoogstandjes en hits!

110

cabaret

Populaire muziek

TONEEL

1e rang

e 17,50

THEATER INS BLAU

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 24,00 | e 20,00 | e 16,00 | e 30,00

e 32,50 | e 26,50 | e 21,50 | e 38,50

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

LEIDSE SCHOUWBURG


5

5

FEBRUARI WOENSDAG 19.30 uur

FEBRUARI WOENSDAG 20.30 uur

BOOGAERDT V/D SCHOOT

regie Benno Hoogveld tekst Marc Veerkamp spel Juliann Ubbergen, Soy Kroon e.a.

Hideous (wo)men

Pauze arrangement FEBRUARI

AFBLIJVEN! (CARRY SLEE)

Extra genieten van uw pauze? Voorafgaand aan de voorstelling of het concert kunt u het pauzearrangement boeken.

Jordi is al jaren stiekem verliefd op Melissa. Als ze auditie mag doen voor een videoclip van haar idool, doet hij dan ook alles om haar te helpen. Maar al snel merkt Jordi dat het slecht met haar gaat: Melissa slikt pillen om haar onzekerheid te verbergen. Zo raakt ze verstrikt in het web van de keiharde dealer Jim. Als Jordi haar probeert te redden, komt hij zelf ook zwaar in de problemen... Van de makers van de succesvolle musical Lover of Loser. TONEEL BOEKBEWERKING JONGEREN

Suzan Boogaerdt en Bianca van der Schoot werken in Hideous (wo)men samen met theatermaker Susanne Kennedy. Vanuit teksten van o.a. David Foster Wallace, Oscar Wilde en Elfriede Jelinek maken ze een visionaire voorstelling over de houdbaarheid van het concept mens. Er wordt gewacht. Er worden vragen beantwoord. Er zijn openhartige bekentenissen die doen denken aan het ‘Post Secrets-project’ waarin mensen anoniem hun diepste geheimen delen via de post. Als door een viewmaster uit de jaren zeventig turen we naar intieme flitsen uit levens die sprekend op de onze lijken. TONEEL MIME

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 23,00 | e 19,00 | e 15,00 | e 29,00

e 17,00

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

THEATER INS BLAU

Er wordt voor u een tafel gereserveerd in de foyer, waar uw bestelde drankjes met een heerlijk hapje in de pauze voor u klaar staan. Heeft de voorstelling geen pauze? Dan serveren wij uw pauzearrangement na afloop van de voorstelling. Voor slechts € 3,25 kunt u uw pauzearrangement boeken bij de bestelling van uw kaarten of voor aanvang bij de bar.

111


FEBRUARI Om 20.00 uur is er een publieksonthaal op het toneel.

6 en 7

FEBRUARI DO en VR 20.30 uur

LeineRoebana

7

FEBRUARI VRIJDAG 19.00 uur

CARMEN (BIZET, 7+)

Frank Groothof & Saxofoonkwartet Syrène

112

Next I & II choreografie Andrea Leine, Harijono Roebana zanger/gitarist Matthias Kadar dans Tim Persent, Heather Ware e.a. Het levenslied, jeugdige overmoed, breakdance en relativerende humor strijden om voorrang in de twee delen van Next. In het eerste deel wisselen drie jonge dansers breakdance af met het typische LeineRoebana idioom. Zanger Matthias Kadar zingt daarbij chansons van Jacques Brel, Georges Brassens, Franz Schubert, Toon Hermans en Ramses Shaffy. In het tweede deel dansen de vaste dansers van LeineRoebana een hommage aan de onlangs overleden choreograaf en danser Ton Lutgerink. “In Next laten choreografen Andrea Leine en Harijono Roebana zien dat ze koplopers zijn in choreografische ontwikkeling.” (Trouw) dans

Elk kind dat ooit Sesamstraat heeft gekeken kent Frank Groothof. Als geen ander weet hij ‘volwassen’ opera’s te vertalen voor een kinderpubliek. Samen met tekstschrijver Harrie Geelen nam hij Bizets fameuze opera over de bloedmooie Carmen onder handen. Frank Groothof zingt, vertelt en danst het verhaal van Carmen en José. Samen met het saxofoonkwartet Syrène, dat de prachtige melodieën van Bizet speelt, een gitarist en drie flamencodansers, komt het verhaal van hun liefde tot leven. Thé Tjong-King maakte spannende tekeningen bij het verhaal die op een achterdoek worden geprojecteerd. jeugd EN familie MEER DAN KLASSIEK 1e rang

e 18,00

2e rang

3e rang

Incl. drankje en garderobe

THEATER INS BLAU

gouden rang

e 19,00 | e 16,50 | e 14,00 | e 25,00 e 16,00 | e 13,50 | e 11,00 | e 22,00

LEIDSE SCHOUWBURG


7

FEBRUARI VRIJDAG 20.15 uur

JOHN BUIJSmAN & ARTVARk SAXOPHONE QUARTET

7

FEBRUARI VRIJDAG 20.15 uur

HEATHER NOVA

FEBRUARI

An acoustic evening with Heather Nova

TONEEL

ze groeide op in de havens en op de golven van de Caraïben en met amper 14 jaar had ze de hele Atlantische oceaan al over gevaren. De connectie met de natuur en het water zijn dan ook altijd de kern geweest van Heather Nova’s muziek. Na 7 albums bracht de Amerikaanse singer-songwriter mogelijk haar meest meeslepende werk uit. An Acoustic Evening with Heather Nova is fragiel, breekbaar en sterk tegelijkertijd!

POËzIE

POPULAIRE mUzIEk

Nederblues Artvark (met o.a. de Leidse saxofonisten Rolf Delvos en Bart Wirtz, winnaar van de Edison Jazzism Publieksprijs 2012) behoort tot de beste van Nederland. Geen rigide jazzpuristen, maar altijd meanderend van jazz naar blues en alles wat daar tussen of ver van ligt. In combinatie met veelzijdig acteur John Buijsman en befaamd schrijver Peer Wittenbols ontstaat er iets bijzonders. “Artvark combineert verbluffend precies spel met groove, durf en sterke solo’s, weldoordachte pakkende stukken met passie gespeeld, helemaal van nu...” (de Volkskrant) POPULAIRE mUzIEk

SINGER-SONGWRITER

1e rang

2e rang

1e rang

2e rang

gouden rang

e 18,00 | e 13,00

e 32,00 | e 25,00 | e 38,00

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

AALMARKTZAAL

GROTE ZAAL

STADSGEHOORzAAL

STADSGEHOORzAAL

113


FEBRUARI

8

FEBRUARI ZATERDAG 16.00 uur

SCHEIDENVANDEMARKT CONCERT

8

FEBRUARI ZATERDAG 20.15 uur, gratis inleiding

8

FEBRUARI ZATERDAG 20.15 uur

HOLLAND BAROQUE SOCIETY & CLARON MCFADDEN & VERONICA CANGEMI

POWERVROUWEN

Brel - Rameau

Een revue van nu

114

Van de makers van Zadelpijn en ander damesleed

Een uurtje klassieke muziek, de bar is geopend. Neem uw eigen borrelhappen mee, van ons krijgt u een drankje. Dit seizoen in de Breezaal, misschien wel de mooiste van de drie zalen van de Stadsgehoorzaal. MEER DAN KLASSIEK

Ze schelen bijna 250 jaar, maar de musici van de Holland Baroque Society zien toch echt overeenkomsten tussen de muziek van Jacques Brel en Jean-Philippe Rameau: in thematiek, orkestratie en hun persoonlijke toon. De twee meesters van de expressie ontmoeten elkaar in dit unieke programma, waarbij Claron McFadden en de Argentijnse stersopraan Veronica Cangemi het vocale gedeelte op zich nemen, ondersteund door Brel zelf op band. meer dan klassiek

regie Bruun Kuijt spel Lieneke le Roux, Mylène d’Anjou, Cystine Carreon, Peggy Vrijens, Jip Smit, Corien van der Zwaag e.a. Who run the world? Girls! Sketches over damesdingen. Hilarische, pijnlijke, ontroerende, stoere en mooie dingen, waar nagenoeg elke vrouw in haar leven mee te maken krijgt. Noem ze allemaal maar op: mannen, minnaars, carrière, kinderen, time-management, de overgang, schoonmoeders, valse vrouwen onder elkaar én de inhoud van een damestas. Onvoorspelbaar en toch herkenbaar, en meestal met een bulderende lach als resultaat. Powervrouwen halen de power in elkaar en jou naar boven! MUSICAL show

e 5,- incl. drankje (kaarten alleen aan de deur)

BreeZAAL

STADSGEHOORZAAL

1e rang

2e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 29,50 | e 22,50 | e 35,50

e 27,50 | e 23,50 | e 19,50 | e 33,50

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

Incl. drankje en garderobe

GROTE ZAAL

STADSGEHOORZAAL

LEIDSE SCHOUWBURG


9

FEBRUARI ZONDAG 14.00 uur

NIET HUPPELEN! (5+)

10, 11, 13 en 15

FEBRUARI MA, DI, DO en ZA 20.15 uur

36e VARA LEIDS CABARET FESTIVAL

FEBRUARI

Raaijmakers & Geerlings (De makers van Aap en Beer)

“Niet op het gras lopen! Niet fietsen! Niet door rood rijden! Ssst! Denk aan de buren!” De wereld hangt aan elkaar van regels. En sommige regels gelden wel voor jou maar niet voor mij. Ingewikkeld dus. Probeer het dan maar eens goed te doen. In Niet Huppelen! leiden twee buurmannen hun leven in harmonie. Ze weten hoe het hoort. Totdat er een vreemde dame langs komt die de afspraken aan haar hooggehakte laars lapt. Want wie heeft deze regels allemaal bedacht? En waarom mag ze opeens niet meer huppelen?

115

Wil je ‘de nieuwe Najib Amhali’ of ‘de nieuwe Wim Helsen’ zien? Dat kan! Van 10 t/m 15 februari 2014 vindt het 36e VARA Leids Cabaret Festival plaats in de Leidse Schouwburg. Het festival is sinds 1978 een vooraanstaand podium voor jong cabarettalent. De winnaar van de felbegeerde titel kan zich in een rijtje scharen met o.a. Lebbis, Sanne Wallis de Vries, Erik van Muiswinkel, Micha Wertheim en Najib Amhali. Benieuwd naar de lichting van 2014? Bemachtig dan een kaartje en maak kennis met dé nieuwe belofte. cabaret NIEUW TALENT

Let op: er is een beperkt aantal passe partouts à e 27,50 verkrijgbaar voor de twee voorrondes. De halve finale en de finale zijn uitsluitend verkrijgbaar in de losse kaartverkoop die start op maandag 13 januari 2014 via stadspodia.nl.

jeugd en familie

e 11,00

THEATER INS BLAU

LEIDSE SCHOUWBURG


FEBRUARI Bekend van 3FM!

BORREL arrangement

116

14

14

FEBRUARI VRIJDAG 20.15 uur

FEBRUARI VRIJDAG 20.15 uur

HANS DORRESTIJN

SPEELMAN & SPEELMAN

Goeie genade

Optimisten

Hans Dorrestijn mag dan wel een man van respectabele leeftijd zijn, zijn inspiratiebron is nog lang niet opgedroogd! Hij blijft ons trakteren op prachtige liedjes, mooie conferences en aanstekelijke boeken. Zijn handen jeuken om u in het nieuwe theaterprogramma zijn geestige en ontroerende bespiegelingen over ouder worden uit de doeken te doen en u te plezieren met pareltjes uit zijn (omvang)rijke oeuvre. Want, zoals hij zelf zegt: “Het is mijn streven dat het publiek zijn eigen ellende vergeet”.

Heb je even nergens zin in? Kan het je allemaal aan je reet roesten? Kom dan naar de broertjes Speelman, optimisten in hart en nieren. Zo erg zelfs dat het de titel van hun nieuwe programma is geworden. In Optimisten zijn ze optimisten tegen wil en dank. Een muzikaal en humoristisch programma dat ontroert, je lachspieren aan het werk zet en je raakt. Gewapend met twee muzikanten, nemen de broers je mee in hun wereld waar niets zeker is behalve één ding: je komt altijd vrolijk de zaal uit!

cabaret

THEATERCONCERT

Het geeft de avond net dat beetje extra: na de voorstelling gezellig met elkaar napraten onder het genot van een lekker hapje en drankje. Wij bieden u daarom het borrelarrangement aan. Voor slechts € 5,- ontvangt u een drankje, ambachtelijke worst, oude Hollandse kaas en overheerlijke Kettle Chips. Wij reserveren alvast een plekje voor u in de foyer, waar u misschien nog wel een artiest tegen het lijf loopt… Uw borrelarrangement kunt u boeken bij de bestelling van uw kaarten

CABARET

of voor aanvang bij de bar.

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 22,50 | e 18,50 | e 14,50 | e 28,50

1e rang

2e rang

e 18,50 | e 13,50 Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL


15

15

FEBRUARI ZATERDAG 20.15 uur

RESIDENTIE ORKEST & VADIM GLUZMAN (VIOOL) OLV DMITRI SLOBODENIOUK

FEBRUARI ZATERDAG 20.30 uur

TONEELGROEP MAASTRICHT

FEBRUARI

Wolfshuilen tekst en regie Judith de Rijke spel Gusta Geleijnse, Myrthe Burger, Bram De Win, Saman Amini e.a. Berlioz Overture Béatrice et Bénédict | Tsjaikovski Vioolconcert in D | Wagner Tristan und Isolde: prelude & Liebestod | Richard Strauss Don Juan Een mooi romantisch concert om je geliefde mee naartoe te nemen. Pure romantiek staat op het programma van het Residentie Orkest, waaronder het meeslepende Vioolconcert van Tsjaikovski. Solist daarin is de veelgeprezen Vadim Gluzman, die een prachtige opname van dit concert maakte. Gluzman bespeelt de Stradivarius die ooit toebehoorde aan Leopold Auer, de violist aan wie Tsjaikovski zijn Vioolconcert opdroeg. Na de pauze Wagners onovertroffen liefdesdrama Tristan und Isolde en de bruisende klanken over de Spaanse rokkenjager Don Juan in het gelijknamige symfonische gedicht van Richard Strauss. orkesten

Speciaal voor de tortelduifjes: verras uw lief pas écht met ons speciale Valentijnsarrangement met een goede prosecco en verse aardbeitjes. e 7,50 per liefdeskoppel.

Na De Bezetenen is Toneelgroep Maastricht terug in Theater Ins Blau met Wolfshuilen. Een zwarte komedie waarin een aangrijpende, maar ook absurdistische familiegeschiedenis wordt verteld. Op de dag dat hun jongste broer wordt begraven, komen Tine, Ralph en Theo sinds lange tijd weer bijeen in het ouderlijk huis dat al jaren leeg staat. Opgejaagd door naargeestige herinneringen wordt hun pijnlijke familiegeschiedenis opengereten. De zus en haar twee broers doen verwoede pogingen zich los te maken van het verleden en van elkaar. Maar wanneer een bloedende vreemdeling het huis betreedt, sluiten de gelederen zich. toneel

1e rang

2e rang

gouden rang

e 35,00 | e 28,00 | e 41,00

e 17,00

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

GROTE ZAAL

STADSGEHOORZAAL

THEATER INS BLAU

117


FEBRUARI

16

FEBRUARI ZONDAG 11.30 uur

17

FEBRUARI MAANDAG 20.30 uur

18

FEBRUARI DINSDAG 20.15 uur

BACH GOLDBERGVARIATIES ++

GENERALE OOST / ROSA VAN LEEUWEN

CARNAGE

Calefax Rietkwintet

Everything we ever wanted

regie Gijs de Lange spel Huub Stapel, Johanna ter Steege, Anneke Blok en Paul R. Kooij

Het regende sterren na het verschijnen van hun cd met Bachs Goldbergvariaties. “De manier waarop de vijf rietblazers van Calefax muziek zonder een spoor van wrijving voorzien van een nieuw jasje, maakt altijd weer even sprakeloos…” (de Volkskrant, *****) “Niet te geloven (…) Vrijwel alles wat Calefax onder handen neemt, verandert in goud.” (De Telegraaf, *****)

Rosa van Leeuwen presenteert een fysieke voorstelling over de martelende keuzevrijheid die onze zekerheden ondergraaft. Als kind is het helder, je wilt ridder worden, prinses, astronaut of danseres. Maar gaandeweg haalt de werkelijkheid ons in en worden deze dromen ondergesneeuwd door keuzemogelijkheden. In theorie kunnen we al onze dromen waarmaken, maar hoe werkt dat in praktijk? Samen met de Oekraïense mimespeelster Anastasiia Liubchenko, wil Rosa hun diepste verlangens en fantasieën doen herleven. En als alles mogelijk is, hoe ver kun je dan gaan?

Dit toneelstuk van de internationaal gevierde schrijfster Yasmina Reza werd recent verfilmd door Roman Polanski, met Jodie Foster en Kate Winslet in de hoofdrollen. Nu in de regie van Gijs de Lange met messcherpe dialogen, vuistharde humor en een topcast. Beschaving en goede manieren blijken opeens flinterdun wanneer twee echtparen elkaar opzoeken nadat hun elfjarige zoontjes met elkaar op de vuist zijn gegaan. Wat begint als een ogenschijnlijk beleefd, volwassen gesprek, ontaardt binnen de kortste keren in een kinderlijke chaos.

118

KOFFIECONCERT

(YASMINA REZA)

(BLUE MONDAY)

toneel

TONEEL mime 1e rang

2e rang

e 25,00 | e 20,00

1e rang

e 12,50

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL

2e rang

3e rang

Incl. drankje en garderobe

THEATER INS BLAU

gouden rang

e 29,50 | e 25,50 | e 21,50 | e 35,50

LEIDSE SCHOUWBURG


19

21

FEBRUARI WOENSDAG 20.15 uur

22

FEBRUARI VRIJDAG 20.15 uur

FEBRUARI ZATERDAG 20.15 uur

LIEFDE HALF OM HALF

JANDINO ASPORAAT

MINIMAL MUSIC

spel Rick Engelkes, Henriëtte Tol, Lone van Roosendaal, Kees Boot, Camilla Siegertsz en Jelle de Jong regie Job Gosschalk

De Revue

Jeroen van Veen (piano)

In Liefde Half om Half draait het allemaal om overspel. We leren drie totaal verschillende echtparen kennen. Twee gebruiken het andere stel als alibi voor het vreemdgaan. Maar blijkt dat alibi sterk genoeg? Een geestige relatiekomedie van Ayckbourn, een meester van de dialoog, die heel wat bitterheid in zijn humor mengt. Dit klassieke stuk laat u gegarandeerd lachen over de liefde en de hysterische capriolen rondom het vreemdgaan. Rick Engelkes en Henriëtte Tol treden hiermee in de voetsporen van Jeroen Krabbé en Pleunie Touw die het met veel succes in 1976 speelden.

Jandino is zonder twijfel de grappigste Antilliaan van Nederland. Het startschot van zijn carrière was de finaleplaats op Cameretten 2005, waar hij de persoonlijkheidsprijs won. Sindsdien is hij niet meer te stoppen. De man met de breedste lach van Nederland schrijft teksten voor Raymann is laat, is lid van Comedytrain en te zien op tv met zijn Dino Show. De Revue is zijn vierde avondvullende voorstelling. Gewapend met veel hilarische anekdotes knalt hij er direct in; charmant als altijd en komischer dan ooit tevoren.

Jeroen van Veen neemt u mee op reis in de wereld van de ‘Slow Music’. Droom weg bij de verstilde klanken van Arvo Pärt, Erik Satie en Philip Glass, maar laat u ook verassen door de pianoklanken van Douwe Eisenga, Jacob ter Veldhuis en René Eespere. Van Veen speelt ook het Aforisme II van Simeon ten Holt. De componist vroeg Van Veen om dit op notenschrift te zetten en de pianist kon het hem nog net voor zijn dood in november 2012 voorspelen. Als je goed luistert hoor je de Canto Ostinato in wording in deze improvisatie van Ten Holt.

cabaret

piano

(ALAN AYCKBOURN)

FEBRUARI 119

minimal MUSIC

toneel

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

e 27,50 | e 23,50 | e 19,50 | e 33,50

e 22,50 | e 18,50 | e 14,50 | e 28,50

e 20,00 | e 15,00

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

LEIDSE SCHOUWBURG

LEIDSE SCHOUWBURG

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL


FEBRUARI

22

120

22

FEBRUARI ZATERDAG 20.15 uur

FEBRUARI ZATERDAG 20.30 uur

23

FEBRUARI ZONDAG 13.00 & 15.30 uur

ALS JE NIET LEEFT KUN JE OOK NIET SCOREN

FANTASTEN

ERNST, BOBBIE EN DE REST (3+)

regie Ruut Weissman tekst Raoul Heertje spel Eric van Sauers en Cees Geel

Isolement

Doe je mee op zee show

Raoul Heertje schreef deze humoristische, ontroerende en herkenbare tekst voor acteur Cees Geel en acteur en cabaretier Eric van Sauers. Ruut Weissman (Acda & de Munnik, Hij gelooft in mij) regisseert het duo. Als je niet leeft kun je ook niet scoren gaat over twee vrienden die hun diepste geheimen en verlangens met elkaar delen. Er wordt veel gelachen, maar er zijn ook momenten van ontroering. Zo ontstaat een bijzonder en voor velen herkenbaar beeld van hoe mooi een mannenvriendschap kan zijn. Toneel Cabaret

spel/dans Marle Brouwer, Jorrit Ruijs e.a. regie Titus Tiel Groenestege choreografie Annabelle Lopez Ochoa Gevangen zitten in je lijf. In je hoofd. In je eentje. Negen personages ontmoeten elkaar in de wereld van schilder Edward Hopper. In een onwezenlijke, desolate sfeer gaan zij gebukt onder hun grootstedelijke eenzaamheid. Samen maar toch alleen. De één eet teveel. De ander drinkt teveel. Een volgende praat teveel. Kunnen zij zichzelf in de ander herkennen en daarmee elkaar bevrijden? Isolement is visueel kleurrijk, muzikaal, dansant en humoristisch muziektheater. “Die momenten maken deel uit van een lange reeks regievondsten, die de kijker ogen en oren tekort doet komen om zich ook maar een moment te vervelen.” (de Volkskrant ****)

In de nieuwe Ernst en Bobbie show komt ‘de rest’ op een verrassende wijze in beeld. In iedere voorstelling zit een optreden van een kind dat zijn of haar talent laat zien. Kinderen kunnen een filmpje met hun talent insturen via ernstbobbie.nl. Deze talentenshow zit geraffineerd ingebed in het avontuur dat Ernst en Bobbie beleven op cruiseschip ‘De Toet 4’. Door een ongelukkig toeval komen Ernst en Bobbie op deze boot terecht. De kapitein is verdwenen en Ernst en Bobbie gaan naar hem op zoek. jeugd EN familie

MUZIEKTHEATER 1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 25,00 | e 21,00 | e 17,00 | e 31,00

dans

1e rang

e 16,00

e 17,50 | e 15,00 | e 12,50 | e 23,50

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

2e rang

3e rang

Incl. drankje en garderobe

THEATER INS BLAU

LEIDSE SCHOUWBURG

gouden rang


25

26

FEBRUARI DINSDAG 20.15 uur

DROOG BROOD

FEBRUARI WOENSDAG 20.15 uur

SCAPINO BALLET ROTTERDAm

FEBRUARI

Toppers in de mist (het beste uit 12,5 jaar Droog Brood)

121

regie Gijs de Lange spel, tekst, muziek Bas Hoeflaak en Peter van de Witte Het wordt leuk. Voor de heren van Droog Brood - die eindelijk een aanleiding hebben gevonden om dierbare scènes nog éénmaal te mogen opvoeren (er is sprake van jeukende vingers) - maar uiteraard ook voor het publiek dat een avond van hilarische hoogtepunten voorgeschoteld krijgt en zich kan laten onderdompelen in een warme sfeer van zoete melancholie. Een onvervalste jubileumshow waar de theatervonken met ongekende atoomkracht vanaf zullen vliegen.

The Great Bean

CABARET

DANS

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

choreografie Ed Wubbe, Fang-Yu Shen, Felix Landerer Ed Wubbe laat zich graag inspireren door kunst en kunstenaars uit alle tijden en kiest daarbij voor pakkende invalshoeken. Voor deze productie met het thema illusie - de titel The Great Bean verwijst naar de boeien van Houdini - werkt hij samen met twee jonge dansmakers: de nieuwe huischoreograaf Fang-Yu Shen en ‘resident choreographer’ Felix Landerer. De Taiwanese Shen combineert de precisie van de traditionele dans met een dynamische en snelle bewegingstaal. Landerer is een rijzende ster bij Scapino, die met virtuoze en vloeiende bewegingen grossiert in mooie beelden. The Great Bean is een afwisselende avond met dans op topniveau!

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 19,50 | e 15,50 | e 11,50 | e 25,50

e 21,50 | e 17,50 | e 13,50 | e 27,50

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

LEIDSE SCHOUWBURG


FEBRUARI

Pauze arrangement

122

Extra genieten van uw pauze?

26

FEBRUARI WOENSDAG 20.30 uur

27

FEBRUARI DONDERDAG 20.30 uur

ULRIKE QUADE COMPANY

OUWE PINDA’S

Munch en Van Gogh, de schreeuw van de zonnebloem

spel Nadja Hüpscher en Bodil de la Parra muziek Eddie B. Wahr (NUHR) regie Paul Knieriem

Vincent van Gogh (1853-1890) en Edvard Munch (1863-1944) stonden aan de wieg van de moderne kunst. Munch en Van Gogh, de schreeuw van de zonnebloem laat zien hoe hun opgeblazen sterrenstatus van nu in schril contrast staat met de kleinburgerlijke kritieken uit hun tijd. Het stuk gaat niet alleen over engagement en doorzettingsvermogen, maar ook over lak hebben aan obstakels en de noodzaak je schreeuw vorm te geven. De twee kunstschilders komen in de vorm van handgemaakte manshoge figuren, dankzij twee acteurs weer tot leven. TONEEL

Bodil de la Parra en Nadja Hüpscher hebben beiden families die in de jaren vijftig van Indonesië naar Holland kwamen. Hun moeders liepen met blote voeten door de sneeuw en merkten dat hun wasgoed er als krokante kroepoek bij hing. Op een regenachtige dag krijgen Nadja en Bodil een onbestemd verlangen naar een land dat ze niet kennen. Aan de hand van kleurrijke familieverhalen gaan ze op zoek naar hun Indische wortels. Ze roken kreteksigaretten, luisteren naar gamelanklanken en eten rauwe pepers. Hun theatrale reis voert via het oude China langs Indonesië naar het Holland van nu.

POPPEN

muziektheater

e 18,00

e 17,50

THEATER INS BLAU

THEATER INS BLAU

Voorafgaand aan de voorstelling of het concert kunt u het pauzearrangement boeken. Er wordt voor u een tafel gereserveerd in de foyer, waar uw bestelde drankjes met een heerlijk hapje in de pauze voor u klaar staan. Heeft de voorstelling geen pauze? Dan serveren wij uw pauzearrangement na afloop van de voorstelling. Voor slechts € 3,25 kunt u uw pauzearrangement boeken bij de bestelling van uw kaarten of voor aanvang bij de bar.


28

FEBRUARI VRIJDAG 19.30 uur

28

28

FEBRUARI VRIJDAG 20.15 uur

FEBRUARI VRIJDAG 20.15 uur

FRANK BOEIJEN

OXALYS

Toneelschap Beumer & Drost

Theatertournee 2014

Beethoven Trio nr. 4 in Bes op. 11 voor klarinet, cello en piano | Zemlinsky Trio op. 3 voor klarinet, cello en piano | Bruch 8 Stücke voor klarinet, altviool en piano

FEBRUARI

WARENHUIS (8+)

spel Sacha Muller en Maurits van den Berg (makers van GASTEN)

Warenhuis is een fysieke, muzikale, humoristische en absurdistische voorstelling over een warenhuis in een kleine stad anno nu. Het is een komen en gaan van medewerkers en klanten. De directeur zet zijn favoriete plaatje op en wenst iedereen via de intercom een mooie dag toe. In dit warenhuis is alles mooier dan het lijkt. Wie hier naar binnen stapt vergeet voor heel even zijn zorgen van buiten. Hier verkoopt men troost, vers verpakt of diepgevroren. Maar hoe lang duurt troost?

Wat is toch de kracht van Frank Boeijen? Dat hij zich muzikaal steeds opnieuw uitvindt, met gedurfde liedjeskeuzes en verrassende arrangementen. Soms klein en breekbaar, dan weer groots en meeslepend. Dat hij muzikanten meeneemt die duidelijk op dezelfde golflengte zitten. Maar vooral zijn stem en zijn muzikaliteit. “Een intelligent hart, passioneel en ingetogen tegelijk. Groot zijn de gevoelens, maar nergens laat hij zich verleiden tot platitudes of clichés.” (Heaven)

jeugd EN familie

populaire muziek

Gefascineerd door de combinatie van klarinet en strijkinstrumenten schreven zowel Beethoven, Bruch als Zemlinsky schitterend werk voor deze kleurrijke bezetting. Het programma brengt u van Beethovens joviale variaties op een volksthema, via een vroege Zemlinsky tot Bruch. Zemlinsky refereert sterk aan Brahms en met de schitterende miniaturen hield Bruch zich verre van het ‘moderne geraas’. Zijn trio baadt in het verrukkelijke warme altregister en toont een onuitputtelijke melodische rijkdom, energieke ritmiek, afgewisseld met aangrijpende en intieme passages. Pure romantiek, door ons favoriete Belgische kamermuziekensemble. kamermuziek

1e rang

e 15,00

THEATER INS BLAU

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

e 27,50 | e 23,50 | e 19,50 | e 33,50

e 25,00 | e 20,00

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

LEIDSE SCHOUWBURG

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL

123


CELLO8TET AmSTERDAm 25 JAAR zA 8|3|2014 20.15 UUR AALmARkTzAAL, STADSGEHOORzAAL

124


m AART

mAART

125


MAART

3

MAART MAANDAG 20.30 uur

BLUE MONDAY

5

MAART WOENSDAG 20.15 uur

PAULIEN CORNELISSE

BORREL arrangement

Maar ondertussen Het geeft de avond net dat beetje

126

extra: na de voorstelling gezellig met elkaar napraten onder het genot van een lekker hapje en Theater Ins Blau presenteert de Blue Mondays: Jonge, relatief onbekende makers worden uitgenodigd hun voorstelling te spelen op maandagavond. Deze Blue Mondays zijn gemiddeld een keer per maand. Voor een vaste lage prijs maak je kennis met de toekomst van het Nederlandse theater.

In haar derde cabaretprogramma houdt Paulien Cornelisse zich bezig met alle dingen die onbelangrijk lijken. De onopgemerkte dingen. Daartoe zal zij ze van extreem dichtbij bekijken en aan een grondige analyse onderwerpen. Het is bijvoorbeeld een geruststellende gedachte dat ook wereldleiders worden aangestuurd door krachten waar zij geen weet van hebben, zoals het chagrijnige karakter van de familieparkiet. In 2010 won Paulien de Neerlands Hoop, de prijs voor de meest veelbelovende theatermaker met het grootste toekomstperspectief. En ze was natuurlijk de winnaar van Wie is de Mol? 2013. cabaret

Max. 4 kaarten p.p. 1e rang

e 12,50

2e rang

3e rang

Incl. drankje en garderobe

THEATER INS BLAU

gouden rang

e 20,00 | e 17,50 | e 15,00 | e 26,00

LEIDSE SCHOUWBURG

drankje. Wij bieden u daarom het borrelarrangement aan. Voor slechts ₏ 5,- ontvangt u een drankje, ambachtelijke worst, oude Hollandse kaas en overheerlijke Kettle Chips. Wij reserveren alvast een plekje voor u in de foyer, waar u misschien nog wel een artiest tegen het lijf loopt‌ Uw borrelarrangement kunt u boeken bij de bestelling van uw kaarten of voor aanvang bij de bar.


Opera mét boventiteling!

6

7

MAART DONDERDAG 20.15 uur, inleiding

DIDO AND AENEAS (PURCELL)

MAART VRIJDAG 19.00 uur

ROBIN HOOD (8+)

MAART

Het Laagland 127

Barokopera Amsterdam artistieke en muzikale leiding Frédérique Chauvet regie Sybrand van der Werf met o.a. Wendy Roobol (sopraan) Pieter Hendriks (bariton) Purcells versie van het tragische liefdesverhaal van held Aeneas en zijn geliefde Dido is zijn enige doorgezongen opera en een van zijn meest bekende en geliefde werken. Met prachtige aria’s en koren en één van de mooiste lamento’s uit de muziekgeschiedenis is het een onsterfelijke klassieker. “Het orkest, aangevoerd door Frédérique Chauvet sprankelt in Purcells muziek met zijn zielsmeltende harmonische wendingen en zijn telkens weer verrassend verspringende lijnen.” (de Volkskrant) opera

Vijf angsthazen kruipen in de huid van Robin Hood en durven zo de wereld naar hun hand te zetten. Bewapend met ruige gitaren en dampende beats spelen en zingen ze iedereen ongekende moed in. Robin Hood is een rebelse, muzikale theatervoorstelling over heldhaftigheid en zoete wraak. Een verhaal over kleine hartjes met een grote bek. Als geen ander weet Inèz Derksen klassieke helden op het podium tot leven te wekken, dat ze jong én oud troost en inspiratie bieden tot in de dagelijkse werkelijkheid. jeugd en familie

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 32,50 | e 26,50 | e 21,50 | e 38,50

e 18,50 | e 16,00 | e 13,50 | e 23,50 e 13,50 | e 11,00 | e 10,00 | e 19,50

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

LEIDSE SCHOUWBURG

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang


MAART Boek onze speciale Spaanse borrel na afloop via stadspodia.nl!

7

MAART VRIJDAG 20.30 uur

8

MAART ZATERDAG 20.15 uur

8

MAART ZATERDAG 20.30 uur

TROUBLE MAN / SADETTIN KIRMIZIYÜZ & MARJOLIJN VAN HEEMSTRA

CELLO8CTET AMSTERDAM

VALS

Hollandse luchten I: Jeremia

25 jaar

THIM Muziektheater

Manuel de Falla | Astor Piazolla | Arvo Pärt | Philip Glass

regie Marijke Beversluis tekst Nirav Christophe, Daniela Moosmann muziek Henry Kelder spel Har Smeets, Adri Overbeeke, Elsbeth Gerritsen, Janneke Daalderop en Henry Kelder

128

Na het succes van zijn persoonlijke voorstellingen waarin zijn familie het onderwerp was, begint Sadettin Kirmiziyüz aan een nieuwe serie: Hollandse Luchten, met als hoofdvraag: “Hoe moeten wij hier in Nederland samenleven?” In deel 1 met de titel Jeremia, kruipt Sadettin, samen met Marjolijn van Heemstra, in de huid van de reaguurder, bekend van sites als geenstijl.nl en joop.nl. Sadettin en Marjolijn proberen antwoorden te vinden op vragen als “Wat wil de boze blogger?” “Voelt hij zich in het echt net zo gekwetst?” “Diepgravend topamusement.” (NRC)

Cello8ctet Amsterdam werd in 1989 opgericht onder de naam Conjunto Ibérico. In de jaren die volgden liet menig componist zich inspireren om werk te schrijven en arrangeren voor de acht cellisten. Het Cello8ctet viert zijn zilveren jubileum met de ‘greatest hits’ van de afgelopen 25 jaar. Ondersteund door filmbeelden spelen ze muziek van onder andere De Falla, Piazolla, Pärt en Glass. kamermuziek

VALS is een muziektheatervoorstelling over de meestervervalser Han van Meegeren en de dichter Martien Beversluis. Deze kunstenaarsvrienden zijn ten tijde van de Tweede Wereldoorlog beiden op zoek naar macht, roem en rijkdom. Waarbij kunst en vervalsing aan de orde van de dag zijn. muziektheater

meer dan klassiek

TONEEL MUZIEKTHEATER 1e rang

e 17,00

2e rang

e 25,00 | e 20,00

e 18,50

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

THEATER INS BLAU

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL

THEATER INS BLAU


Inleiding op zaterdag 8 maart.

8

8 en 9

MAART ZATERDAG 20.15 uur

PINK PROJECT

MAART ZA en ZO 20.15 uur en 15.30 uur (voor)première

TICK, TICK, BOOM!

PR EM IÈ RE

MAART

Floyd through the years Part Two 129

Pink Project heeft in de afgelopen jaren bewezen het gehele Pink Floyd oeuvre perfect te kunnen uitvoeren. Mede daardoor worden zij door kenners en critici wereldwijd gezien als één van de beste tributebands. Steeds weer weten zij het publiek te overtuigen met gepassioneerde integrale uitvoeringen van de mooiste Pink Floyd albums. In het verlengde van de Floyd Through The Years show neemt Pink Project u in Part Two verder mee in een reis door de Pink Floyd historie. populaire muziek

Pop-rock musical van Jonathan Larson (Rent) regie Koen van Dijk spel John Vooijs, Renée van Wegberg en Sander van Voorst tot Voorst De Amerikaanse schrijver en componist Jonathan Larson schreef deze off-broadway pop-rockmusical nog vóór hij met de revolutionaire musical Rent wereldberoemd werd. Hoofdpersoon Jonathan is bijna dertig en heeft nog niets bereikt, vindt hij zelf. Hij wacht op zijn doorbraak als schrijver en componist. Maar zijn omgeving heeft andere verwachtingen. Durft Jonathan zijn dromen te volgen? Tick, Tick, Boom! is een primeur in Nederland, speciaal vertaald door Koen van Dijk en met een swingende viermansband. musical populaire muziek

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 29,00 | e 22,00 | e 35,00

e 25,00 | e 21,00 | e 17,00 | e 31,00 (8 maart) e 27,50 | e 23,50 | e 19,50 | e 33,50 (9 maart)

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

1e rang

2e rang

GROTE ZAAL

gouden rang

STADSGEHOORZAAL

LEIDSE SCHOUWBURG


MAART

9

130

MAART ZONDAG 11.30 uur

9

MAART ZONDAG 14.00 uur

11

MAART DINSDAG 20.15 uur

MORGENSTERN TRIO & RETO BIERI (KLARINET)

BEET! (6+)

DJ MOZ’ART

Mendelssohn Pianotrio nr. 2 in c | Messiaen Quatuor pour la fin des temps

Het Houten Huis

ISH & VOCAALLAB- no boundaries in movement

Het Leidse debuut in 2011 van het Duitse Morgenstern Trio smaakte naar meer. Na een romantische Mendelssohn voegt de Zwitserse klarinettist Reto Bieri zich bij het trio voor één van de meest aangrijpende werken uit de muziekgeschiedenis, dat Messiaen in WOII als krijgsgevangene schreef.

Een schaatser verliest een belangrijke schaatswedstrijd en valt op het ijs. In zijn wanhoop klampt hij zich vast aan een ijsbeer, die bij een wak zit te vissen. De ijsbeer neemt hem mee naar een wereld onder het ijs, waar droom en werkelijkheid door elkaar lopen. Beet! is een beeldend verhaal, voor iedereen die wel eens dreigt te bezwijken onder de druk van het presteren. “Beet! is hartverwarmend, creatief tot in de kleinste details en onweerstaanbaar grappig.” (NRC)

Bestaat er iets dat helemaal nieuw is? Of komt alles voort uit iets dat al is geweest? Hoewel Mozart wordt gezien als een geniale muziekvernieuwer putte ook dit wonderkind uit de rijke bronnen van zijn voorgangers. Als een klassieke dj bracht ‘s werelds bekendste componist een rauwe remix. In navolging op de succesvolle productie MONTEVERDISH werkt ISH samen met VOCAALLAB voor DJ Moz’ART. Een cellist flirt met een ballerina terwijl een beatboxer een drankje bestelt voor een zangeres en ondertussen kijkt onze dj tevreden naar het door hem ontstoken feestgedruis.

koffieconcert kamermuziek

jeugd en familie

dans JONGEREN 1e rang

2e rang

e 25,00 | e 20,00

1e rang

e 11,00

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL

2e rang

3e rang

Incl. drankje en garderobe

THEATER INS BLAU

gouden rang

e 21,00 | e 17,00 | e 13,00 | e 27,00

LEIDSE SCHOUWBURG


12

13

mAART WOENSDAG 20.15 uur

HANS AARSmAN

mAART DONDERDAG 20.15 uur

HOLLAND DANCE ON TOUR

m AART

De Aarsman Projectie 131

tekst en beeld Hans Aarsman techniek Thom Hannessen regie Hans Sibbel en Claudia Sola De Aarsman Projectie is het eerste theaterprogramma van Hans Aarsman, bekend van zijn wekelijkse rubriek in de Volkskrant. Een avond die het midden houdt tussen een lezing en een conference. met als leidraad de foto’s waarmee hij ons langs een nieuwe wereld voert. Een wereld die we allang zouden kunnen kennen, als we eens wat beter om ons heen zouden kijken. Of, zoals Ronald Giphart zei: “Hij ziet details die zonder zijn blik verborgen bleven, legt verbanden die anders niet worden gelegd, stelt onverwachte vragen en trekt bijzondere conclusies.”

Talent On The move In het Holland Dance Festival 2014 gaat een nieuwe editie van Talent On The Move in première. Uit honderden dansers die jaarlijks auditeren bij de dansacademie Codarts Rotterdam, selecteert de hogeschool enkele tientallen toptalenten. zij worden gedegen voorbereid op een professionele carrière in de internationale danswereld. Op initiatief van Holland Dance trekt een selectie van deze talenten elk jaar het land in. met overgave en passie zetten de dansers een afwisselende avond vol hoogtepunten neer. ze presenteren uiteenlopende stukken van zowel aanstormende als gerenommeerde choreografen. DANS

CABARET FOTOGRAFIE

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 19,50 | e 17,00 | e 14,50 | e 25,50

e 22,50 | e 18,50 | e 14,50 | e 28,50

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

LEIDSE SCHOUWBURG


MAART Bezoek het afterconcert in de foyer, met special guest!

14

MAART VRIJDAG 20.15 uur, gratis inleiding

HOLLAND BAROQUE SOCIETY & GIORA FEIDMAN (KLARINET)

14

MAART VRIJDAG 20.30 uur

DE NIEUW AMSTERDAM

Pax Deus: Het Evangelie volgens Pilatus

132

regie Aike Dirkzwager tekst Eric-Emmanuel Schmitt spel Sabri Saad El Hamus e.a.

Samen met klezmervirtuoos Giora Feidman gaat Holland Baroque Society op zoek naar 17e- en 18e-eeuwse joodse melodieën. De klassiekers van ‘de koning van de Klezmer’ en die van Holland Baroque Society wisselen elkaar af en versmelten. Feidman denkt niet in termen van joodse muziek, wereldse of religieuze muziek. Voor hem is muziek een religie die alles overstijgt en zich niet laat begrenzen. Een kruisbestuiving waarbij grenzen wegvallen en muziek een taal is die alles kan uitdrukken. meer dan klassiek oude muziek

Het Evangelie volgens Pilatus is het tweede deel van de vierdelige voorstellingsreeks PAX door De Nieuw Amsterdam (DNA), waarin het thema identiteit telkens op een andere manier centraal staat. Het Evangelie volgens Pilatus is een toneelbewerking van het gelijknamige boek van Eric-Emmanuel Schmitt. Jezus en zijn gevreesde tegenspeler Pilatus zijn aan het woord en ondanks alle verschillen zijn de twee mannen lotgenoten. Alle twee worden gestigmatiseerd, de een tot verlosser, de ander tot verrader. toneel BOEKBEWERKING

1e rang

2e rang

gouden rang

e 29,50 | e 22,50 | e 35,50

e 17,00

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

GROTE ZAAL

STADSGEHOORZAAL

THEATER INS BLAU


14

15

MAART VRIJDAG 20.15 uur

GESLUIERDE MONOLOGEN

MAART ZATERDAG 20.15 uur

HARRY SACKSIONI

MAART

Stringdance 133

tekst en regie Adelheid Roosen spel Oya Capelle, Nazmiye Oral en Meral Polat Wat weten we nou werkelijk van de in Nederland wonende moslimvrouw? Begin 2003 ging Gesluierde Monologen in première en werd nationaal en internationaal een groot succes. De voorstelling speelde in vele theaters, Blijf van m’n Lijfhuizen, moskeeën en zelfs in de Tweede Kamer. “Verhalen zo vol verfijning in het liefdesspel dat je je schaamt voor je Hollandse botheid.” (NRC) Elf jaar later blijkt de voorstelling nog steeds actueel. De monologen worden vertolkt door een vaste cast van vrouwen afkomstig uit een moslimcultuur. toneel

In zijn nieuwe soloprogramma laat gitaarfenomeen Harry Sacksioni zijn snaren dansen met bluesy, subtiel en opzwepend kersvers repertoire. Daarnaast speelt hij ouder werk waaronder Vensters, Elixer en Walk Over, waarin hij op bijna onmogelijke wijze soleert rond een groovy basriff. Ook komen eigenzinnige arrangementen voorbij van nummers van zijn helden, waaronder The Beatles, Stevie Wonder, Queen en U2, waarin Harry het presteert om alle partijen, inclusief de improvisaties, tegelijkertijd uit zijn gitaar te toveren. Sacksioni kan als geen ander verhalen vertellen met zijn gitaar, waarbij hij het publiek ademloos aan zijn voeten weet. populaire muziek

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

e 18,50 | e 16,00 | e 13,50 | e 24,50

e 22,50 | e 17,50

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL


MAART

15

16

MAART ZATERDAG 20.15 uur

17

MAART ZONDAG 20.15 uur

MAART MAANDAG 20.30 uur

CIRCLE PERCUSSION 40TH ANNIVERSARY

RESIDENTIE ORKEST & RALPH VAN RAAT (PIANO) OLV CLARK RUNDELL

Feikes Huis

Big men drums

Dean Twelve Angry Men en Pastoral Symphony | Messiaen Oiseaux Exotiques en Et expecto resurrectionem mortuorum

Moord en doodslag

Wiegend tussen subtiele klanken en heftig beukende beats slaan de niet te stoppen trommeltopsporters het theaterpubliek figuurlijk van hun sokken. Willem Jansen, Erwin Oudshoorn, Ronald Boumans en Wouter van der Wildt verleggen met hun swing, energie en humor opnieuw de grenzen van de hedendaagse slagwerkcultuur. “Niemand in Nederland kan zo overtuigend de verschillende slagwerktradities neerzetten. Het valt vooral op hoe goed alles klinkt! Hiermee steekt de groep met kop en schouders boven de rest uit.” (de Slagwerkkrant)

In deze culinaire bewerking van Macbeth wordt het fileermes gezet in één van Shakespeare’s meest bloederige stukken. Een objecttheatervoorstelling geïnspireerd op de toneelklassieker Macbeth en de alledaagse (tv-)realiteit waarin het gevecht om macht permanent slachtoffers maakt. Moord & Doodslag wordt gespeeld met geanimeerde groenten en keukengerei, die menselijke trekjes krijgen en tegelijkertijd de ingrediënten van het galgenmaal vormen.

theaterconcert

Om de gevallenen van de beide wereldoorlogen te herdenken werd Olivier Messiaen begin jaren zestig gevraagd een groot werk te schrijven. Geïnspireerd door de Alpen en de imposante romaanse en gotische kerken schreef hij Et expecto resurrectionem mortuorum waarmee hij de wederopstanding van de doden verklankte. De Nederlandse pianist en musicoloog Ralph van Raat soleert in Oiseaux exotiques, misschien wel Messiaens succesvolste synthese tussen muziek en zijn passie voor vogels. De componist laat bijna vijftig exotische vogels uit vier verschillende continenten de revue passeren.

PERCUSSIE

orkesten

134

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

e 35,00 | e 28,00 | e 41,00

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

GROTE ZAAL

toneel BEELDEND POPPEN

gouden rang

e 22,50 | e 18,50 | e 14,50 | e 28,50

LEIDSE SCHOUWBURG

(BLUE MONDAY)

STADSGEHOORZAAL

e 12,50

THEATER INS BLAU


18

19

MAART DINSDAG 20.15 uur

MEXICAANSE HOND / ALEX VAN WARMERDAM

MAART WOENSDAG 20.15 uur, inleiding

JULIUS CAESAR

(SHAKESPEARE)

MAART

Het Zuidelijk Toneel regie Matthijs Rümke spel Guy Clemens, Justus van Dillen, Nanette Edens, Han Kerckhoffs, José Kuijpers, Xander van Vledder e.a. Welkom in het bos regie en tekst Alex van Warmerdam spel Pierre Bokma, Hadewych Minis e.a. Na het grote succes van Bij het kanaal naar links komt theater- en filmmaker Alex van Warmerdam met een remake van zijn veelgeprezen voorstelling Welkom in het bos uit 2002. Deze mix van sprookje, satire en klucht gaat over de lasten van de lust. Een moderne vrouw vlucht met haar vriendin het bos in. Een bijzonder bos vol vreemde figuren en waar werkelijkheid en fantasie door elkaar lopen.” De wonderlijke wezens worden allemaal door Pierre Bokma vertolkt (…) En steeds is hij een droogkomiek van grote klasse, juist omdat het hem in al die rollen dodelijke ernst is.” (NRC) MUZIEKTHEATER

Regisseur Matthijs Rümke ensceneert Julius Caesar van William Shakespeare, de eerste van zijn vijf grote tragedies. In navolging van Peer Gynt, Mahagonny Songspiel en Richard III (gastregie bij Orkater) komt Rümke wederom met een stuk uit het wereldrepertoire. In een wereld vol list en bedrog navigeren Shakespeares personages tussen eigenbelang en landsbelang. Naast de acteurs voert Rümke in iedere speelstad een lokale drumband op. Met ritmische en opzwepende muziek zijn ze een belangrijke medespeler in dit politieke drama over een continu gevoel van persoonlijke onveiligheid en oorlogsdreiging. toneel

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 27,50 | e 23,50 | e 19,50 | e 33,50

e 23,00 | e 19,00 | e 15,00 | e 29,00

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

LEIDSE SCHOUWBURG

135


MAART Afterparty met de Leidse Danssalon!

20

20

MAART DONDERDAG 20.15 uur, reprise

MAART DONDERDAG 20.15 uur

21

MAART VRIJDAG 20.15 uur

DIEDERIK VAN VLEUTEN

SCHERZI MUSICALI MET NICOLAS ACHTEN

THE BEST OF BRITAIN

Buiten Schot

How pleasant ’tis to love

met Syb van der Ploeg, Maarten Peters, Edward Reekers, Brenda van Aarsen en hun vijfkoppige band.

136

Purcell liederen en instrumentale muziek

Van Vleuten schreef theatergeschiedenis met zijn solo-debuut Daar Werd Wat Groots Verricht. In Buiten Schot gaat hij door op de ingeslagen weg. Wederom verbindt hij een persoonlijke familiekroniek aan de grote geschiedenis van Nederland en de wereld. “Dat Diederik van Vleuten er opnieuw in slaagt niet alleen te informeren en te amuseren, maar ook te ontroeren en te imponeren, is wederom te danken aan de bijzondere wijze waarop hij van zijn kleine wereld naar de grote geschiedenis manoeuvreert en zijn historische kennis daarover vernuftig verbindt met zijn talent als meesterlijk verteller.” (Frank Verhallen, directeur Koningstheater)

Bariton Nicolas Achten is een bard die zichzelf begeleidt op harp en virginaal. Hij wordt bijgestaan door drie musici met blokfluit, viola da gamba en barokgitaar. Samen brengen ze liefdesliederen en instrumentale muziek van Henry Purcell. De Standaard roemt de “ongekunstelde retorische efficiëntie van deze maestro.” oude muziek

The Beatles, Coldplay, Pink Floyd, The Kinks, The Police, The Rolling Stones, Deep Purple, Genesis, Adele, Queen, Kate Bush, Eric Clapton, David Bowie, Robbie Williams en vele anderen! De beste en bekendste bands en artiesten ter wereld komen bijna allemaal uit Groot-Brittannië. The Best of Britain is een theaterconcert met de allergrootste hits van Engelse bodem, stuk voor stuk wereldhits die allemaal hoog genoteerd staan in de Radio 2 Top 2000. populaire muziek SHOW

Bij dit concert zijn er speciale dansplaatsen, zie pagina 185 voor meer informatie.

cabaret 1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

1e rang

2e rang

gouden rang

e 21,50 | e 17,50 | e 13,50 | e 27,50

e 25,00 | e 20,00

e 27,50 | e 20,50 | e 33,50

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

Incl. drankje en garderobe

AALMARKTZAAL

GROTE ZAAL

LEIDSE SCHOUWBURG

STADSGEHOORZAAL

STADSGEHOORZAAL


21

22

MAART VRIJDAG 20.15 uur

PUTTING IT TOGETHER (SONDHEIM)

MAART ZATERDAG 16.00 uur

SCHEIDENVANDEMARKT CONCERT

MAART 137

regie Ruut Weissman vertaling Jeremy Baker (Koefnoen) spel Porgy Franssen, Paul Groot, Esther Maas e.a. Een welgesteld ouder koppel ontvangt een ambitieus jong stel en een happy single voor een hapje en een drankje in hun kapitale appartement. Al snel vormen jong geluk en oud zeer een venijnige cocktail op een onvergetelijk explosieve borrelavond. Meeslepend Amerikaans ‘musical theatre’ van Stephen Sondheim (o.a. West Side Story, Sweeney Todd), winnaar van maar liefst acht Tony Awards, een Pulitzer Prize, een Oscar en vele Grammy Awards.

Een uurtje klassieke muziek, de bar is geopend. Neem uw eigen borrelhappen mee, van ons krijgt u een drankje. Dit seizoen in de Breezaal, misschien wel de mooiste van de drie zalen van de Stadsgehoorzaal. Het programma blijft een verrassing. meer dan klassiek

musical

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 32,00 | e 26,00 | e 21,00 | e 38,00

e 5,- incl. drankje (kaarten alleen aan de deur)

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

BreeZAAL

STADSGEHOORZAAL


MAART

22

MAART ZATERDAG 20.15 uur, gratis inleiding

22

23

MAART ZATERDAG 20.15 uur

MAART ZONDAG 14.00 en 16.00 uur

AMSTERDAM SINFONIETTA & ALEXANDER MELNIKOV

WENDE & BAND

PLUK VAN DE PETTEFLET (4+)

viool & leiding Candida Thompson

Last Resistance

Naar het gelijknamige boek van Annie M.G. Schmidt

Schulhoff Fünf Stücke für Streicher | Mozart Pianoconcert nr. 9 KV271 ’Jeunehomme’ | R. Strauss Metamorphosen

zang Wende Snijders regie Titus Tiel Groenestege

(PIANO)

138

“Ik ben gek op dansen in nachtclubs”, schreef Erwin Schulhoff aan zijn vriend Alban Berg. Vroege inspiratiebronnen Strauss en Debussy wisselde hij al snel in voor dada, jazz en expressionisme. Mozarts parelende Jeunehomme concert met de unieke Alexander Melnikov aan het klavier en Strauss’ aangrijpende Metamorphosen maken dit veelzijdige programma compleet. orkesten

Wende is weer terug in het theater! Na haar succesvolle tour in 2010, nam Wende Snijders even afstand. Ze schreef nieuw materiaal, met als resultaat het album Last Resistance (mei 2013). Last Resistance is een filmisch theaterconcert waarin de werelden van theater, popmuziek en elektronische muziek samensmelten. In een collage van muzikale en visuele middelen werpt Wende een blik op de wereld. “Of ze nu musiceert, zingt of danst: Wende doet het met volle overgave en gaat met uiterste beheersing uit haar dak.” (de Volkskrant)

Met kinderen in de hoofdrol!

Pluk, Aagje, de Stampertjes - wie kent ze niet? Pluk van de Petteflet is een van de beroemdste creaties van Annie M.G. Schmidt en Fiep Westendorp. Nu zijn z’n avonturen ook in het theater te zien! Voor het eerst worden de hoofdrollen door kinderen gespeeld. Een bont poppen- en beestengezelschap bevolkt de Torteltuin die bedreigd wordt door graafmachines. In deze sprankelende muziekvoorstelling staan Pluk en zijn vrienden klaar om een nieuwe generatie kinderen een onvergetelijke middag te bezorgen. jeugd EN familie

populaire muziek theaterconcert 1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 29,50 | e 22,50 | e 35,50

e 34,50 | e 28,50 | e 23,50 | e 40,50

e 19,00 | e 16,50 | e 13,00 | e 25,00 e 16,50 | e 14,00 | e 11,50 | e 22,50

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

LEIDSE SCHOUWBURG

1e rang

2e rang

GROTE ZAAL

gouden rang

STADSGEHOORZAAL

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang


25

26

MAART DINSDAG 20.15 uur

26

MAART WOENSDAG 20.15 uur

MAART WOENSDAG 20.30 uur

COR BAKKER ONTVANGT…

JOERI DUBBE / KORZO PRODUCTIES

Madame Rosa - Romain Gary / Xavier Jaillard

Mike Boddé

Solaris

MAART

ANNE WIL BLANKERS EN STEFAN DE WALLE IN…

139

regie Theu Boermans

Anne Wil Blankers is nog één keer te zien bij het Nationale Toneel! Dit seizoen keert ze terug naar de plek waar ze vijftig jaar geleden debuteerde als Desdemona naast Paul Steenbergen en Ko van Dijk. Ter ere van dit jubileum regisseert Theu Boermans de ‘grande dame’ van het Nederlandse toneel in Madame Rosa. Zij speelt de rol waarmee Simone Signoret diepe indruk maakte in de legendarische film La vie devant soi. toneel

Na succesvolle series met onder anderen Brigitte Kaandorp en Louis van Dijk ontvangt Cor Bakker (pianist bij Paul de Leeuw) nu in zijn ‘theaterhuiskamer’ de cabaretier en collegapianist Mike Boddé (Mike & Thomas, Hadewych en Mike). Tijdens hun voorstelling vervoeren Cor en Mike het publiek met mooie, onvergetelijke en bijzondere liedjes, muziekcolleges, improvisaties en natuurlijk enorm veel humor. De agenda’s lieten het helaas nooit eerder toe, maar niemand is zo blij als zijzelf dat het nu eindelijk gelukt is: Cor & Mike met hun eigen programma!

Joeri Dubbe, een van de meest geprezen talenten van de Nederlandse dans, heeft zich het afgelopen jaar definitief op de kaart gezet als choreograaf. Na eerdere selecties van nationale tourneeseries als Blind Date en DansClick, won Dubbe twee belangrijke prijzen met zijn werk: de felbegeerde BNG Prijs voor Nieuwe Theatermakers en de Prijs van de Nederlandse Dansdagen. Met een fantastische dansers-cast richt Dubbe zich in zijn tweede avondvullende voorstelling Solaris op een fenomeen dat ons denken en leven beheerst: macht.

theaterCONCERT

dans

POPULAIRE MUZIEK 1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 29,50 | e 25,50 | e 21,50 | e 32,50

e 25,00 | e 21,00 | e 17,00 | e 31,00

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

LEIDSE SCHOUWBURG

e 16,00

THEATER INS BLAU


mAART Gezien bij Breder dan Klassiek 2013.

27

mAART DONDERDAG 20.15 uur

ABAFAzI

27

mAART DONDERDAG 20.15 uur

RUBEN HEIN

Hopscotch 140

All female drumm uit zuid-Afrika Abafazi is een groep sterke zuid-Afrikaanse vrouwen die met de kracht van muziek over hun leven vertellen. ze brengen een energieke, dynamische voorstelling met bekende Afrikaanse hits, eigen composities, een dynamische choreografie en schitterende, kleurrijke kostuums. In zuid-Afrika zijn deze vrouwen overigens zeker geen onbekende meer. zo hebben ze onder anderen Shakira begeleid op de kick-off van de Wk 2012 in het bruisende Johannesburg en waren ze onderdeel van de opening van de Olympische Spelen van 2008 in China. POPULAIRE mUzIEk SHOW PERCUSSIE

Ruben Hein brak in 2010 door met de single Elephants van zijn debuutalbum Loose Fit. Hij werd meteen gebombardeerd tot 3Fm Serious Talent en kreeg een Edison nominatie. Eind 2012 nam hij de Radio 6 Award voor Beste Soulartiest mee naar huis. In zijn theatershow gaat Ruben niet voor veilig. Rauwe ranzigheid en zoetgevooisde charme wisselen elkaar in hoog tempo af. zijn stem blijft het middelpunt, maar hij legt zijn jazzroots verder bloot en vermengt zijn sound met diepgravende melodieĂŤn, pop en funky afropop. POPULAIRE mUzIEk JAzz

1e rang

2e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 27,00 | e 20,00 | e 33,00

e 22,50 | e 18,50 | e 14,50 | e 28,50

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

GROTE ZAAL

STADSGEHOORzAAL

LEIDSE SCHOUWBURG


28

28

MAART VRIJDAG 20.15 uur, reprise

MAART VRIJDAG 20.15 uur

28

MAART VRIJDAG 20.30 uur

JORIS LINSSEN & CARAMBA

BLUE HYNDER

Hulphond

Licht

Ghost Track

MAART

REMKO VRIJDAG & MARTINE SANDIFORT

“Eén van de grote beloftes van het komende theaterseizoen” werden ze in de Volkskrant genoemd. En dat maakten ze waar! “Remko Vrijdag en Martine Sandifort bewijzen met Hulphond overtuigend dat Nederland een sterk cabaretkoppel rijker is.” (De Telegraaf). Maar liefst vijf sterren kreeg het duo van de Volkskrant en vier sterren van de NRC. MUZIKAAL cabaret

Alweer de derde avondvullende voorstelling van Joris Linssen (Hello Goodbye) & Caramba is Licht, waarin vrolijke meezingers en stampende drankliederen worden afgewisseld met wonderschone ballades. Nederlandstalig met een latin randje. In Licht komen alle kleuren van de regenboog voorbij; de warme stem van Joris Linssen, gitarist Kees van den Hoogen die een gevoelige snaar weet te raken, Erik van Loo die zijn contrabas laat dansen en accordeonist Marcel van der Schot die de sterren van de hemel speelt. Licht is niet zwaar, Licht is niet donker, Licht is euforisch en vol levenslust.

spel Hein van der Heijden, Henk Zwart muziek Stephan Jankowsky, Anne Zwaga, Ruud Vleij ghoststarring Ellen ten Damme tekst Jan Veldman regie Dick Hauser De onberekenbare muzieklegende Harry - een ‘pain in the ass’ gespeeld door Hein van der Heijden - gaat na een zwart gat van twintig jaar een nieuw album opnemen. In een intens samenspel met de technicus en de geroutineerde musici krijgt het album track voor track gestalte en stevent de sessie af op het ultieme duet met de zangeres waar alleen de stem nog van bestaat. Ghost Track is theater waarin live (pop)muziek een prominente rol speelt. muziektheater

populaire muziek theaterconcert 1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

e 24,00 | e 20,00 | e 16,00 | e 30,00

e 19,50 | e 14,50

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL

e 18,00

THEATER INS BLAU

141


mAART Boek onze speciale Spaanse borrel na afloop via stadspodia.nl!

29

mAART zATERDAG 20.15 uur

29

29

mAART zATERDAG 20.15 uur

IzHAR ELIAS (GITAAR) EN QUImIAS STRIJkTRIO mmV LAURA OOmENS (VIOOL)

THOmAS VAN LUYN

Fandango!

Smaakvol avondje uit

Een Spaans-Italiaanse avond met gitarist Izhar Elias en vier strijkers. Na het expressieve Terzetto van duivelskunstenaar Paganini hoort u muziek van Castelnuovo-Tedesco en Turina, een hommage aan Paganini van kucera en als afsluiter Boccherini’s opzwepende Fandango kwintet.

Helaas moest hij zijn eerste solotour afgelopen seizoen annuleren vanwege een operatie aan zijn stembanden. Niet alleen jammer voor de bezoekers, zo lang zijn mond houden viel hem zelf ook zwaar. maar gelukkig mag hij de bühne weer op en kletst hij de oren weer van uw kop. Laat u echter niet van de wijs brengen: ook al heeft de Volkskrant het over “kunstige dwarsverbindingen, luchtige verbale staketsels die hij vervolgens volhangt met theatrale toverballen, poëtische frivoliteiten en muzikale verrassingspakketjes”, het zijn gewoon grapjes en liedjes. Geniet dus van een Smaakvol avondje uit met Thomas van Luyn!

mAART zATERDAG 20.15 uur

CRISTINA BRANCO

142

kAmERmUzIEk

Niet voor niets nodigen we haar graag uit in onze Stadsgehoorzaal: Cristina Branco vernieuwt de fado beetje bij beetje en verrijkt haar muziek steeds met delen jazz en andere wereldklanken. Hoewel men bij fado denkt aan melancholie, verdriet en het noodlot, laat Cristina zien dat vreugde en fado heel goed samen gaan. THEATERCONCERT FADO

CABARET 1e rang

2e rang

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

gouden rang

e 25,00 | e 20,00

e 20,00 | e 17,50 | e 15,00 | e 26,00

e 29,00 | e 22,50 | e 35,00

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORzAAL

LEIDSE SCHOUWBURG

GROTE ZAAL

STADSGEHOORzAAL


30

30

MAART ZONDAG 16.00 uur

BIJTEN IN... BEETHOVEN: VIOOLSONATES

MAART ZONDAG 20.15 uur, reprise

BOUDEWIJN DE GROOT

MAART

Vaarwel, misschien tot ziens 143

viool Kristóf Baráti piano Klára Würtz Het beproefde recept: 3 delen muziek, 3 gangen diner. U hoort zes van Beethovens fabuleuze vioolsonates: 4 & 6 | 5 (‘Frühling’) & 7 | 2 & 9 (‘Kreutzer’). De cd met de voltallige opnamen van Beethovens vioolsonates die vorig jaar verscheen, kreeg juichende kritieken: “Al uw andere opnames kunt u weggeven aan de Kringloop,” schreef Jerry Dubins (Fanfare), “want als u ooit Baráti en Würtz hoorde, wilt u niet anders meer.” kamermuziek

Ook het driegangendiner is een beproefd recept, met onder andere een torte van gerookte forel, wiener schnitzel met preiselbeerencompote en een schwarzwalder kirschtorte. e 42,50

Vorig seizoen zat de zaal stampvol en ook dit jaar verwachten we een volle bak. De band is weer in de kleine bezetting (piano, keyboards, gitaar, viool, bas) en speelt wat nieuw en veel oud; omdat het de laatste grote tour is. “Muziek zal er altijd zijn, zingen zal ik blijven doen tot het niet meer kan. Dus vaarwel, maar we zien elkaar hopelijk nog wel eens terug, u en ik.” Boudewijn de Groot populaire muziek theaterconcert

1e rang

2e rang

gouden rang

e 69,00

e 35,00 | e 28,00 | e 41,00

Incl. driegangendiner en programmaboekje

Incl. drankje en garderobe

AALMARKTZAAL

GROTE ZAAL

STADSGEHOORZAAL

STADSGEHOORZAAL


LITTLE VOICE DI 15|4|2014 20.15 UUR LEIDSE SCHOUWBURG

144


APRIL

APRIL

145


APRIL

1

2

april DINSDAG 20.15 uur

JOEP ONDERDELINDEN

april WOENSDAG 19.30 uur

NACHTGASTEN

Pauze arrangement

DUS… 146

Extra genieten van uw pauze?

regie Wil van der Meer spel en tekst Joep Onderdelinden

Voorafgaand aan de voorstelling of het concert kunt u het pauzearrangement boeken.

Natuurlijk staat ook deze voorstelling weer bol van de herkenbare, hilarische en ontroerende anekdotes. Natuurlijk beweegt Joep zich weer zoals alleen hij dat kan. Natuurlijk bestrijkt zijn mimiek weer alle registers en natuurlijk gaat hij (op veler verzoek) meer zingen. En, als kers op de taart: iedere avond een speciaal gastoptreden van Postbode Siemen, de meest populaire brieven- en pakjesbezorger van Nederland. DUS… “Een Toon Hermans in de dop.” (de Volkskrant) cabaret

Nachtgasten is de ultieme jamplek voor acteurs. Yorick Zwart, Koen Wouterse en Niels Croiset willen namelijk niet wachten op de perfecte rol. Ze willen alles spelen: van Batman tot Shakespeare en van slapstick tot groots drama. Dus schrijven ze verhalen voor improvisaties en nodigen ze de beste acteurs van Nederland uit om mee te doen. We weten nog niet wie u vanavond op de bühne treft, maar al meer dan 400 Nederlandse topacteurs improviseerden rollen die ze van tevoren niet hadden kunnen bedenken. Toneel IMPROVISATIE

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 21,00 | e 17,00 | e 13,00 | e 27,00

e 16,00

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

THEATER INS BLAU

Er wordt voor u een tafel gereserveerd in de foyer, waar uw bestelde drankjes met een heerlijk hapje in de pauze voor u klaar staan. Heeft de voorstelling geen pauze? Dan serveren wij uw pauzearrangement na afloop van de voorstelling. Voor slechts € 3,25 kunt u uw pauzearrangement boeken bij de bestelling van uw kaarten of voor aanvang bij de bar.


2

2

april WOENSDAG 20.15 uur, première

NICO DIJKSHOORN EN JOS VELDHUIZEN

april WOENSDAG 20.15 uur

ON GOLDEN POND

PR EM IÈ RE

APRIL regie Peter Tuinman spel Bram van der Vlugt, Jenny Arean, Saskia Temmink, Has Drijver e.a.

Bonus - een eenakter van Nico Dijkshoorn Bonus is een man die graag deelt. Hij is een mensenmens, zeggen de mensen om hem heen en daar kan hij zich wel in vinden. Als je een verhaal vertelt, dan moet je het goed vertellen. En dat doet Bonus. Dit keer niet op zijn werk, maar in het theater. Met dia’s en in een vlot overhemd. Bonus zingt, huilt, legt uit en rouwt. Samen met u. Zodat u later kunt zeggen: ik was er bij, toen Bonus begon. Bonus is het toneeldebuut van Nico Dijkshoorn. Na deze eenakter, gespeeld door Jos Veldhuizen, zal onze stadsgenoot Nico nog drie kwartier voorlezen en enkele liedjes zingen.

Bram van der Vlugt en Jenny Arean voor het eerst samen op het toneel! On Golden Pond is een toneelstuk over liefhebbend ouder worden, gebaseerd op de met drie Oscars bekroonde film (met hoofdrollen voor Katharine Hepburn, Henry Fonda en Jane Fonda), en laat op ontwapenende wijze zien hoe krachtig en belangrijk familiebanden zijn en wat er kan veranderen in slechts één zomer. De voorstelling is een cadeautje aan Bram van der Vlugt, die eind van dit seizoen de respectabele leeftijd van tachtig jaar bereikt. toneel FILMBEWERKING

Toneel Muziektheater 1e rang

2e rang

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 18,50 | e 13,50

e 25,00 | e 21,00 | e 17,00 | e 31,00

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL

LEIDSE SCHOUWBURG

147


APRIL

3

april DONDERDAG 20.15 uur, Nederlandse première

BART VAN LOO EN EDDY ET LES VEDETTES

3

april DONDERDAG 20.30 uur

4

april VRIJDAG 19.00 uur

HET NATIONALE BALLET PRESENTEERT

De Freudjes, geen familie

De Junior Company

PR

MUGMETDEGOUDENTAND

EM IÈ RE

Chanson. Une belle histoire 148

tekst Joan Nederlof spel Lineke Rijxman, Marleen Scholten en Raymonde de Kuyper Bart Van Loo, de francofiel en begenadigd schrijver en verteller (bekend van DWDD) en de band Eddy et les Vedettes zijn samen dé ideale vertolkers van de Franse muziek en de bijbehorende verhalen. Toen Bart en Les Eddy’s elkaar aan het werk zagen sprong de vonk over. Ze presenteren een bijzonder programma waar woord en muziek hand in hand gaan. We flaneren over de Parijse Pont Neuf om zo via Karel de Grote bij France Gall uit te komen. Die leidt op haar beurt naar Claude François, maar ook naar Lodewijk XIV en Charles Aznavour.

Nederlanders geven de kwaliteit van hun bestaan gemiddeld een acht. Desondanks gebruikt bijna tien procent van de bevolking antidepressiva. Ook voor de familie Freud is de weg naar het geluk niet makkelijk te vinden. Ze voelen zich ondanks hun familiebanden en sociale netwerk behoorlijk eenzaam. Misschien bieden de oude therapieën van naamgenoot Freud soelaas? In deze komedie is depressie het sleutelwoord om eens hartelijk te kunnen lachen om het onvermogen van de Westerse mens om zijn zegeningen te tellen en te genieten van wat hij heeft.

populaire muziek

toneel

cabaret

Het Nationale Ballet stimuleert jong danstalent! Twaalf jonge, uiterst talentvolle dansers vormen de gloednieuwe Junior Company: zes dansers die net hun danscarrière zijn begonnen bij Het Nationale Ballet en zes talenten van de Nationale Balletacademie. Ze hebben het allen in zich om uit te groeien tot de sterren van morgen, de solisten van de toekomst. “Het concept deugt: een avondvullend programma met hoogtepunten uit het klassieke balletrepertoire en eigentijds werk. Dit alles door jonge dansers en jonge choreografen uit het gezelschap die hiermee extra ervaring opdoen.” (de Volkskrant) dans JEUGD EN FAMILIE 1e rang

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 25,00 | e 21,00 | e 17,00 | e 31,00

e 19,00

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

2e rang

3e rang

Incl. drankje en garderobe

THEATER INS BLAU

gouden rang

e 20,00 | e 17,50 | e 15,00 | e 26,00 e 17,50 | e 15,00 | e 12,50 | e 23,50

LEIDSE SCHOUWBURG


4

4

april VRIJDAG 20.15 uur

april VRIJDAG 20.15 uur

5

april ZATERDAG 20.15 uur, inleiding

JAN ROT

NOORD NEDERLANDS TONEEL

Attacca

Nummerrr1!!!

Oresteia (Aischylos)

APRIL

HANS LIBERG

Attacca, een compleet nieuwe show van virtuoos Hans Liberg. Waarmee zal hij ons nu weer verassen? Met band, zonder band? Een ding weten we zeker, het wordt een avond vol bruisende energie, grote muzikaliteit en de tranen van het lachen zullen hoogstwaarschijnlijk weer over de wangen rollen. Een avond topentertainment van de onderste tot de bovenste plank! muzikaal cabaret

Als jochie had Jan Rot al een fascinatie voor nummer 1-hits. Nog steeds staan de originele vinylsingletjes in zijn kast: “Er zit een hoop tinnef tussen, maar ze hebben altijd iets bijzonders, anders word je geen nummer 1. Het grote publiek is zo dom nog niet.” Jan laat er heel wat voorbij komen. Van Vous permettez monsieur en Hair tot knallers van The Police en Bruce Springsteen, alles in spetterend Nederlands uiteraard; Jan is immers de beste liedvertaler van ons land. theaterconcert CABARET

regie Gerardjan Rijnders spel Malou Gorter, Ko van den Bosch, Bram van der Heijden, Peter Vandemeulebroecke, Maartje van de Wetering en een koor van 12 stagiaires Oresteia, de eerste regie van Gerardjan Rijnders bij het NNT, vertelt het verhaal van Klytaimnestra, een sterke zelfbewuste vrouw die de strijd aanbindt tegen haar ‘onderdrukker’. Diep gekwetst als moeder en als vrouw komt ze op voor haar kind en keert zich tegen het onrecht dat haar en haar gezin is aangedaan. Onverschrokken vecht ze voor een betere wereld waar iedereen gelijk is en het recht zijn loop heeft. Zij mobiliseert de kinderen van de nacht, die als Pussy Riots van onze tijd haar strijd voortzetten en de wereld wakker schudden. toneel

1e rang

2e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 33,00 | e 26,00 | e 39,00

e 19,00 | e 14,00

e 22,50 | e 18,50 | e 14,50 | e 28,50

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

GROTE ZAAL

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL

STADSGEHOORZAAL

LEIDSE SCHOUWBURG

149


APRIL

6

APRIL zONDAG 9.30 en 11.00 uur

Porgy Franssen is ook te zien op vrijdag 21 maart in Putting it Together in de Leidse Schouwburg.

6

APRIL zONDAG 11.30 uur

6

APRIL zONDAG 20.15 uur

GEzOCHT: kONIJN

VERmEER TRIO

RESIDENTIE ORkEST & PAOLO GIACOmETTI (PIANO) OLV JAC VAN STEEN

maas theater en dans

Haydn Pianotrio in C Hob.XV: 27 | martinu˚ Pianotrio nr. 2 in d | Schumann Pianotrio nr. 2 in F

Shakespeare | Elgar | Hummel, Tsjaikovski | Stostakovitsj

“Een feest” vond Trouw, “oergeestig” en “heerlijk slapstickspel” schreef Tm. Gezocht: konijn is al drie seizoenen een hit in binnen- en buitenland. Drie politieagenten gaan op zoek naar een brutaal konijn dat ontsnapt is uit de gevangenis. Er begint een achtervolging waarbij het konijn, in de vorm van een vingerpop, steeds ergens anders in de miniatuurstad verschijnt. Uiteindelijk blijkt de stad overgenomen door konijnen en groeien er zelfs bij de baas van de politie konijnenoren. Help je ons mee deze zaak op te lossen?

Violist Tjeerd Top en cellist Johan van Iersel kennen elkaar van het koninklijk Concertgebouw Orkest waarin ze tegenover elkaar zitten, beiden aan de eerste lessenaar. De top van het orkest dus. Jeroen Bal staat bovenaan de lijst van pianisten waarmee het orkest graag werkt. Logisch dus, dat de drie musici in 2009 samen het Vermeer Trio oprichtten. Samen gaat het drietal op zoek naar de muzikale grenzen van het triospel.

Het Residentie Orkest herdenkt de 450e geboortedag van William Shakespeare met composities gebaseerd op zijn werk. Theatraal vormgegeven door de Nederlandse acteur en regisseur Porgy Franssen hoort u onder meer het orkestrale Falstaff van Elgar en Hummels kleurrijke Oberons Zauberhorn, naar de elfenkoning uit A Midsummer Night’s Dream. Tsjaikovski liet zich inspireren door Shakespeares beroemdste liefdeskoppel: Romeo en Julia. Sjostakovitsj ten slotte was verantwoordelijk voor de filmmuziek van kozintsevs Hamlet, volgens velen zijn beste muziek voor film.

(2,5+)

150

kAmERmUzIEk kOFFIECONCERT

JEUGD EN FAmILIE

ORkESTEN

1e rang

e 9,00

THEATER INS BLAU

2e rang

gouden rang

e 25,00 | e 20,00

e 35,00 | e 28,00 | e 41,00

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

AALMARKTZAAL

GROTE ZAAL

STADSGEHOORzAAL

STADSGEHOORzAAL


7

APRIL mAANDAG 20.30 uur

BLUE mONDAY

9

APRIL WOENSDAG 20.15 uur

kATINkA POLDERmAN

BORREL ARRANGEmENT APRIL

Grof en teder tegelijk Het geeft de avond net dat beetje extra: na de voorstelling gezellig met elkaar napraten onder het genot van een lekker hapje en Theater Ins Blau presenteert de Blue mondays: Jonge, relatief onbekende makers worden uitgenodigd hun voorstelling te spelen op maandagavond. Deze Blue mondays zijn gemiddeld een keer per maand. Voor een vaste lage prijs maak je kennis met de toekomst van het Nederlandse theater.

ze is onverstoorbaar, gortdroog, subtiel en lomp, knotsgek en ontroerend. In de wereld van deze antiheldin is ruimte voor poep, pies en seksgrapjes, maar ook voor een verfijnd, ontroerend lied. Voor houtsnijdende observaties en flauwekul. Voor grof en teder. Polderman bouwt in haar vierde programma een vrolijk en licht absurdistisch universum waarin niets zomaar normaal is. Haar rake waarnemingen, zelfspot, taalgevoel, nuchter engagement en oorspronkelijke liedjes maken haar tot een van de meest intrigerende cabaretiers van dit moment.

drankje. Wij bieden u daarom

CABARET

of voor aanvang bij de bar.

1e rang

e 12,50

2e rang

3e rang

Incl. drankje en garderobe

THEATER INS BLAU

gouden rang

e 18,00 | e 15,50 | e 13,00 | e 24,00

LEIDSE SCHOUWBURG

het borrelarrangement aan. Voor slechts ₏ 5,- ontvangt u een drankje, ambachtelijke worst, oude Hollandse kaas en overheerlijke kettle Chips. Wij reserveren alvast een plekje voor u in de foyer, waar u misschien nog wel een artiest tegen het lijf loopt‌ Uw borrelarrangement kunt u boeken bij de bestelling van uw kaarten

151


APRIL

10

11

april DONDERDAG 20.15 uur

DANIËL ARENDS, LAURA VAN DOLRON, THEO NIJLAND, DANIËL SAMKALDEN, MAARTJE TEUSSINK EN PETER VAN ROOIJEN

april VRIJDAG 19.00 uur

ALLEEN OP DE WERELD (8+)

Maas theater en dans 152

regie en tekst Moniek Merkx

De Elite Zes kleinkunstenaars in één klap. Het komend voorjaar bundelt De Elite de krachten. Niet omdat ze zo eenzaam zijn, maar omdat ze elkaar bewonderen, zich aan elkaar gewaagd voelen en elkaar willen uitdagen. Vandaar deze revue. Er wordt inhoud en vakmanschap geboden. Bereid je voor op verbaal jongleren, een waanzinscène, een verdwijntruc, diverse levensbeschouwelijke tussendoortjes, een vrouw met twee borsten en vooral veel knetterende live muziek.

“Moniek Merkx vertelt klassieker op een aanstekelijke manier (****)” aldus de Volkskrant over de locatievoorstelling Alleen op de wereld. Nu brengt zij haar versie van Hector Malots wereldberoemde verhaal naar de grote zaal en maakt er met veel dans, circus en muziek een beeldend spektakel van. Remi ontdekt dat zijn moeder niet zijn echte moeder is. Hij wordt verkocht aan Vitalis en gaat een zwervend bestaan met eindeloos veel tegenslagen tegemoet. Maar met de steun van drie honden en het aapje Joli-Coeur houdt Remi moed. En dan, na een droevige reis, wacht een beloning. jeugd en familie

muzikaal cabaret 1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 19,00 | e 16,50 | e 14,00 | e 25,00

e 20,00 | e 17,50 | e 15,00 | e 26,00 e 17,50 | e 15,00 | e 12,50 | e 23,50

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

LEIDSE SCHOUWBURG

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang


Afterparty met de Leidse Danssalon!

11

april VRIJDAG 20.15 uur

11

11

april VRIJDAG 20.15 uur

april VRIJDAG 20.30 uur

EDWIN EVERS EN BAND

SAMIR CALIXTO / KORZO PRODUCTIES

J.S. Bach Triosonates

met o.a. Edwin Evers, Jeroen Rietbergen (piano) en Tessa Boomkamp (zang & drums), Ferry van Leeuwen (zang)

4 Seasons

Na twee uitverkochte theatertours gaat de Edwin Evers Band opnieuw het theater in. De Band met de beste muzikanten van Nederland onder leiding van Nederlands’ bekendste dj, Edwin Evers, brengt een onvergetelijke show vol met bekende hits. Interpretaties van hun grote helden brengen de muzikanten zowel akoestisch (in een prachtige meerstemmige setting) als versterkt.

De Braziliaan Samir Calixto maakte vorig jaar grote indruk met Winterreise, waarvoor hij de liederencyclus van Franz Schubert als inspiratiebron nam. In 4 Seasons gebruikt Calixto wederom een hoogtepunt uit de klassieke muziek. Twee topdansers houden zich staande op het muzikale geweld van Vivaldi´s De Vier Jaargetijden. Lente, zomer, herfst en winter passeren de revue. Ze staan symbool voor de turbulentie in de geschiedenis van de mensheid: ontstaan, evolutie, hoogtepunt en neergang. Een krachtige voorstelling, waarin de barokke weelde van de compositie contrasteert met een collectief gevoel van eenzaamheid.

APRIL

NEOBAROCK

viool Volker Müller (alt)viool Maren Ries cello Ariane Spiegel klavecimbel Fritz Siebert In Weimar was hij ‘Cammer Musicus’, in Köthen ‘Direktor derer Cammer-Musiquen’, maar met kamermuziek associëren we Johann Sebastian Bach tegenwoordig niet zozeer. Ons favoriete klavecimbelkwartet NeoBarock - twee violen, cello en klavecimbel - gelukkig wel. Ze komen dit seizoen met Bachs mooiste kamermuziek. oude muziek kamermuziek

populaire muziek

Bij dit concert zijn er speciale dansplaatsen, zie pagina 185 voor meer informatie.

153

dans 1e rang

2e rang

1e rang

2e rang

gouden rang

e 25,00 | e 20,00

e 29,50 | e 22,50 | e 35,50

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

Incl. drankje en garderobe

AALMARKTZAAL

GROTE ZAAL

STADSGEHOORZAAL

STADSGEHOORZAAL

e 16,00

THEATER INS BLAU


APRIL

12

12

april ZATERDAG 20.15 uur

DE VERLEIDERS: DE VAL VAN EEN SUPER-MAN

april ZATERDAG 20.15 uur

APERA

Egidius Kwartet, Artis Ensemble 154

Verleiding en hebzucht aan de top van het bedrijfsleven. Een hedendaags koningsdrama aan de Zaan regie Tom de Ket spel Han Römer, George van Houts, Jules Croiset, Victor Löw, Joke Tjalsma e.a. Na het overdonderende succes van De casanova’s van de vastgoedfraude komen dezelfde makers met De val van een super-man, een spannende zwarte komedie over de boekhoudfraude bij het Ahold-concern. Inclusief de beslommeringen binnen de familie Heijn zelf, zoals de ontvoering van Gerrit Jan en het Oibibio-debacle van Ronald Jan. Met veel genoegen nagelen wij bestuurders met een bonus-mentaliteit aan de schandpaal, maar de acteurs dagen jóu ook uit: wil jij óók niet méér voor minder? toneel

Tussen de radijzen, verse broden en chocoladerepen in kunt u een heerlijk driegangendiner nuttigen voorafgaand aan de voorstelling. Boek ons speciale supermarktdiner en geniet van haute cuisine tussen de schappen en in de paden van de supermarkt. Voor meer informatie: stadspodia.nl 1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

spel Marien Jongewaard regie Jetse Batelaan tekst Erik-Ward Geerlings muziek Huba de Graaff Elk jaar brengt het Egidius Kwartet in de Stadsgehoorzaal een wereldse tegenhanger voor hun Leidse Koorboeken. Dit jaar, als antwoord op het thema ‘Te Deum’, de opera APERA, waarin vier apen ten tonele gevoerd worden. Uiterst beschaafd, netjes gekleed in rok. Begeleid door piano, cello en klarinet vertolken ze muziek van een eindeloze schoonheid, met trage, polyfone zanglijnen, gebaseerd op apenzang. Tegenover de apen staat een concertbezoeker, gespeeld door Marien Jongewaard. Ooit zelf een winnaar, moet hij toezien hoe de apen het podium hebben veroverd. MUZIEKTHEATER MEER DAN KLASSIEK 1e rang

2e rang

e 29,50 | e 25,50 | e 21,50 | e 35,50

e 25,00 | e 20,00

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

LEIDSE SCHOUWBURG

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL


13

april ZONDAG 11.30 en 13.30 uur

14

15

april MAANDAG 20.15 uur, dernière

april DINSDAG 20.15 uur

KLEUTERSINFONIETTA

ALI B

LITTLE VOICE

Schipper mag ik overvaren?

Ali B beken(d)t

Ontroerende muziekkomedie met Suzan Seegers

(4+)

APRIL

Tijdens KleuterSinfonietta maken de kinderen op speelse wijze kennis met vier musici van Amsterdam Sinfonietta, hun instrumenten (viool, altviool en cello) en hun muziek. Schipper mag ik overvaren? is een muzikaal verhaal vol spelletjes en liedjes, waarin veel te ontdekken is. JEUGD EN FAMILIE MEER DAN KLASSIEK

De belangrijkste verhalen uit zijn leven heeft Ali B wel zo’n beetje verteld. Tenminste, dat dacht u. Ali heeft nog veel geheim gehouden. Er zijn nu eenmaal dingen waar een mens niet makkelijk over praat. Iedereen heeft zo zijn trots en schaamte. Ook Ali. Dus komt hij nu met echte verhalen en laat hij het achterste van zijn tong zien. Met Ali B geeft antwoord won hij Neerlands Hoop. De jury schreef: “Een multi-talent dat zonder gêne een inkijkje geeft in zijn gevarieerde leven. Charmant, onbevangen, open en ad rem glijdt hij door de avond.” cabaret

regie Bruun Kuijt spel Suzan Seegers, Ellen Pieters, Laus Steenbeeke, Han Oldigs en Wivineke van Groningen Sinds de dood van haar vader leeft de wereldschuwe Mus tussen haar vaders langspeelplaten op zolder in haar eigen droomwereld, terwijl haar alcoholistische moeder rondsliert en dubieuze mannen versiert. Een van hen denkt munt te kunnen slaan uit Mus’ gouden stem door haar te lanceren als het sterretje Little Voice. Jim Cartwrights West End-hit The Rise and Fall of Little Voice is nu in Nederland te zien met Suzan Seegers als Mus en Ellen Pieters als haar loeder van een moeder. Little Voice zorgde destijds voor de grote doorbraak van Vera Mann. Muziektheater

e 17,50 e 13,50 (jeugd)

1e rang

e 19,50 | e 17,00 | e 14,50 | e 25,50

e 29,50 | e 25,50 | e 21,50 | e 35,50

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

LEIDSE SCHOUWBURG

BreeZAAL

STADSGEHOORZAAL

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

155


APRIL

16

april WOENSDAG 20.15 uur

16 en 17

april WO en DO 20.15 uur

STEF BOS

SARA KROOS

Lente

Van Jewelste!

Pauze arrangement

Extra genieten van uw pauze?

156

Voorafgaand aan de voorstelling of het concert kunt u het pauzearrangement boeken. Een kleine tour, met een kleine bezetting, in kleine theaters, op zoek naar iets groots. Het begin van een cyclus, lente, een kraamkamer van nieuwe songs. Met een piano als moeder, een gitaar als vader en een stem om ze leven in te blazen. populaire muziek

In haar nieuwste programma wil Sara het publiek nog meer laten lachen. Met mooie liedjes, improvisatie, zelfspot en een scherpe blik vertelt ze over de onhandigheden die we allemaal kennen: in je gezin, met je ouders, in je liefdesleven en in alles wat het leven zo mooi, maar ook lastig maakt. Van Jewelste! is alweer haar zevende theaterprogramma. Ze is op dreef en zit lekkerder in haar vel dan ooit tevoren. “Een vakvrouw met een warm charisma, alle ingrediënten voor een topavond!” (AD) cabaret

1e rang

2e rang

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 23,00 | e 19,00 | e 15,00 | e 29,00

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

STADSGEHOORZAAL

gereserveerd in de foyer, waar uw bestelde drankjes met een heerlijk hapje in de pauze voor u klaar staan. Heeft de voorstelling geen pauze? Dan serveren wij uw pauzearrangement na afloop van de voorstelling. Voor slechts € 3,25 kunt u uw pauzearrangement boeken bij de bestelling van uw kaarten of voor aanvang bij de bar.

e 25,00 | e 20,00

AALMARKTZAAL

Er wordt voor u een tafel

LEIDSE SCHOUWBURG


16 en 17

APRIL WO EN DO 20.30 uur

JAkOP AHLBOm

18 en 19

APRIL VR EN zA

JEUGDTHEATERSCHOOL LEIDEN E.O.

APRIL 157

BUG (Tracy Letts) regie & beeld Jakop Ahlbom spel Tamar van den Dop, Bram Coopmans, Sofieke de kater, Reinier Schimmel e.a. Na het succes van Lebensraum (VSCD mimeprijs 2012) waagt Jakop Ahlbom zich dit keer aan BUG van de Amerikaanse schrijver Tracy Letts. Agnes is een gescheiden vrouw die zich in een kale motelkamer schuil houdt voor haar gewelddadige ex-echtgenoot. Via een vriendin komt zij in contact met Peter. Hij trekt bij haar in en ontdekt dat haar motelkamer wordt geteisterd door ongedierte. BUG is een psychologische thriller over twee beschadigde zielen. In hun onmacht om te leven klampen ze zich aan elkaar vast. En daarin blijken ze grenzeloos.

De lesgroepen van de Jeudgtheaterschool Leiden e.o. hebben het afgelopen half jaar hard gewerkt aan hun eindvoorstelling. Elke lesgroep heeft, onder begeleiding van hun docenten, een eigen voorstelling gemaakt. Vol trots laten ze zien wat ze hebben geleerd en hoe ze zich hebben ontwikkeld. SHOW

TONEEL mImE

e 20,00

e 5,00 en kinderen en jongeren gratis via jtsleiden.nl

THEATER INS BLAU

THEATER INS BLAU


APRIL Speciale dansplaatsen, zie p.185 voor meer informatie.

19

19

april ZATERDAG 20.15 uur

THE BOOTLEG SIXTIES

april ZATERDAG 20.15 uur

ORKATER

158

Eigenlijk zegt dit al genoeg: deze band speelt op privéfeestjes van Paul McCartney, Elton John en Elvis Costello. Vijf door de wol geverfde Britse muzikanten die zelf optraden met de helden van toen! Daarom leggen zij met ware passie en fenomenale energie de juiste bezieling in deze legendarische muziek. Zowel muzikaal als visueel waan je je met The Bootleg Sixties weer terug in de jaren zestig. Om met de woorden van Sir Elton John af te sluiten: “This band is amazing! They’re just the best band of their kind in the world.” populaire muziek

Op de bodem regie Michiel de Regt tekst Oscar van Woensel composities/muzikale leiding Erik van der Horst spel en muziek Jip Smit, Carolien Spoor, Hanna van Vliet e.a. Al meer dan zes jaar produceert muziektheatergezelschap Orkater met succes onder de noemer Orkater/De Nieuwkomers jaarlijks twee muziektheaterproducties van en door nieuw talent. Veel van deze muzikanten, acteurs, regisseurs en vormgevers hebben hun weg gevonden naar de kleine podia en festivals. De tijd is rijp om de stap te zetten naar de grote schouwburgen. Met Op de Bodem laat Orkater het publiek in heel Nederland kennis maken met deze nieuwe generatie muziektheatermakers. Een uitdaging voor de makers. Een ontdekkingstocht voor het publiek. muziektheater

show

1e rang

2e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 25,00 | e 18,00 | e 31,00

e 20,00 | e 17,50 | e 15,00 | e 26,00

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

GROTE ZAAL

STADSGEHOORZAAL

LEIDSE SCHOUWBURG


Op zondag 6 april is Paolo Giocometti met het Residentie Orkest te zien in de Stadsgehoorzaal.

19

april ZATERDAG 20.15 uur

HAMLET TRIO

Helge Slikker komt op 3 januari met Miss Molly & Me in de Aalmarktzaal.

23

april WOENSDAG 20.15 uur

GEJAAGD DOOR DE WIND (MARGARET MITCHELL)

APRIL

Schumann Pianotrio nr. 1 | Sjostakovitsj Pianotrio nr. 2 | Tsjaikovski Pianotrio

Candida Thompson, violiste en leider van Amsterdam Sinfonietta vormt samen met pianist Paolo Giacometti en celliste Xenia Jankovic een pianotrio van formaat. Ze spelen naast Sjostakovitsj’ intense Tweede Pianotrio twee romantische ijkpunten van de kamermuziek. kamermuziek

159

regie Madeleine Matzer spel Anna Drijver, Nasrdin Dchar, Helge Slikker, Lottie Hellingman, Merhnoush Rahmani, Jip van den Dool, Manoushka Zeegelaar Breeveld e.a. 75 Jaar na het verschijnen van de filmklassieker brengt Madeleine Matzer Gejaagd door de wind (Gone with the wind) naar het theater. Gejaagd door de wind is het portret van de ultieme moderne vrouw, die meedogenloos nastreeft wat ze wil hebben, misgrijpt, en opnieuw begint. Nu gestoken in een eigentijds jasje met meeslepende muziek (van Gouden Kalf-winnaar Helge Slikker), sensuele blikken en opzwiepende jurken. De hoofdrollen zijn voor Anna Drijver als de eigengereide Scarlett O’Hara en Gouden Kalf-winnaar Nasrdin Dchar als de vrijgevochten buitenstaander Rhett Butler. toneel BOEKBEWERKING

1e rang

2e rang

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 25,00 | e 20,00

e 26,00 | e 22,00 | e 18,00 | e 32,00

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

Incl. drankje en garderobe

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL

LEIDSE SCHOUWBURG


APRIL Bezoek het afterconcert in de foyer!

23

24 en 25

april WOENSDAG 20.15 uur

april DO en VR 20.15 uur

25

april VRIJDAG 20.15 uur

NEDERLANDS BLAZERS ENSEMBLE

ERIK VAN MUISWINKEL

RALPH VAN RAAT

Mozart Gran Partita

Schettino!

Debussy | Liszt | Janácek, ˇ Gershwin | Sir John Tavener

Het Nederlands Blazers Ensemble staat bekend om zijn unieke bewerkingen en maffe concerten. Neem hun jaarlijkse nieuwjaarsconcert dat steevast op tv wordt uitgezonden. Je zou bijna vergeten dat ze - samen met Calefax Rietkwintet - het allerbeste klassieke blazersensemble van Nederland zijn. Dat bewijzen ze met Mozarts onvergelijkbaar mooie Gran Partita.

Erkennen wij nog autoriteit? Wie staan er in de 21ste eeuw aan het roer? Na God, Beatles en Baghwan kwamen Den Uyl, Hazes en Van Gaal. Ben ik nou zo slim of zijn die anderen allemaal dood? Schettino! ontleent zijn naam aan het tragikomische verhaal van de dappere kapitein Schettino, die voor een particulier pleziertje zijn complete cruiseschip de Costa Concordia op de Italiaanse rotsen liet lopen. Waarna hij als eerste het zinkende schip verliet in een verwarmde reddingsboot met enkele leuke assistentes. Oftewel: leiderschap 2.0.

Voor dit concert laat pianist Ralph van Raat het Residentie Orkest thuis en sleept hij u in zijn eentje mee door de hele 20e eeuw. Van de muziek van ˇ en Debussy en Liszt via Janácek Gershwins Rhapsody in Blue; van de nadagen van het Parijse Fin de siècle tot één van de laatste composities uit de vorige eeuw van Sir John Tavener. Hoe veelzijdig de twintigste eeuw was, bewijst Van Raat in dit ‘hoorcollege’.

160

orkesten

(PIANO)

piano

cabaret

1e rang

2e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

e 29,50 | e 22,50 | e 35,50

e 23,00 | e 19,00 | e 15,00 | e 29,00

e 20,00 | e 15,00

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

GROTE ZAAL

STADSGEHOORZAAL

LEIDSE SCHOUWBURG

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL


27

30

april ZONDAG 14.30 uur

april WOENSDAG 20.15 uur

TIM KNOL

Mozart Ouverture La Clemenza di Tito en Klarinetconcert | Beethoven Symfonie nr. 3 ‘Eroica’

Terug

BORREL arrangement APRIL

Symfonieorkest van het Conservatorium Amsterdam olv JanWillem de Vriend

Het geeft de avond net dat beetje extra: na de voorstelling gezellig met elkaar napraten onder het genot van een lekker hapje en

De Amsterdamse conservatoriumstudenten worden door Mozart- en Beethovenexpert Jan Willem de Vriend - die zich tegenwoordig volledig op dirigeren toelegt - tot grote hoogte gestuwd. Mozarts Klarinetconcert is een wonderschone klassieker, Beethovens heldensymfonie vormt de kroon op het programma. orkesten

1e rang

2e rang

gouden rang

Een avond met Tim op blote voeten, vergezeld door bijzondere gitaren en zijn prachtige stem. Er komen oude liedjes en nummers van zijn laatste plaat voorbij. Tim vertelt over zijn helden en doet zijn inspiratie uit de doeken, waarbij hij breekbare herinneringen ophaalt en sterke verhalen vertelt. “Alles wat hij aanraakt lijkt te veranderen in goud. Moeiteloos neemt hij ook nu weer de stap naar de theaters… de zaal ging ook weer eenvoudig overstag”, aldus het Leidsch Dagblad over zijn vorige theaterprogramma Van Huis Uit.

slechts € 5,- ontvangt u een drankje, ambachtelijke worst, oude Hollandse kaas en overheerlijke Kettle Chips. Wij reserveren alvast een plekje voor u in de foyer, waar u misschien nog wel een artiest tegen het lijf loopt… Uw borrelarrangement kunt u boeken bij de bestelling van uw kaarten

SINGER-SONGWRITER

of voor aanvang bij de bar.

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 19,50 | e 17,00 | e 14,50 | e 25,50

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

Incl. drankje en garderobe

STADSGEHOORZAAL

het borrelarrangement aan. Voor

populaire muziek

e 15,00 | e 10,00 | e 21,00

GROTE ZAAL

drankje. Wij bieden u daarom

LEIDSE SCHOUWBURG

161


162

DE PROOI 14|5|2014 20.15 UUR LEIDSE SCHOUWBURG


m EI

mEI

163


MEI

2

3

mei VRIJDAG 20.15 uur

DANIËL LOHUES

mei ZATERDAG 16.00 uur

SCHEIDENVANDEMARKT CONCERT

Pauze arrangement

NIEUWE VOORSTELLING Extra genieten van uw pauze?

164

Voorafgaand aan de voorstelling of het concert kunt u het pauzearrangement boeken. Daniël Lohues (Skik) gaat, zoals altijd, verder waar hij gebleven is. Songs over wat hij ziet en voelt. Verhalen over de dingen achter of voor de liedjes. Net als in het leven, je weet nooit precies wat er komt. Ideeën en plannen genoeg. En hij weet dat er gaandeweg nog meer ideeën komen. Na zijn albums en gelijknamige theaterprogramma’s Allennig, Hout moet en Gunder nu zijn voorstelling met de titel Nieuwe Voorstelling; de titel komt namelijk, zoals elk jaar, pas als hij weet wat de titel moet gaan worden. Het kan dus nog alle kanten op.

Een uurtje klassieke muziek, de bar is geopend. Neem uw eigen borrelhappen mee, van ons krijgt u een drankje. Dit seizoen in de Breezaal, misschien wel de mooiste van de drie zalen van de Stadsgehoorzaal. Het programma blijft een verrassing.

Er wordt voor u een tafel

meer dan klassiek

ling geen pauze? Dan serveren

2e rang

3e rang

gouden rang

e 21,00 | e 17,00 | e 13,00 | e 27,00

heerlijk hapje in de pauze voor u klaar staan. Heeft de voorstel-

afloop van de voorstelling. Voor slechts € 3,25 kunt u uw pauzearrangement boeken bij de bestelling van uw kaarten of voor aanvang bij de bar.

e 5,- incl. drankje (kaarten alleen aan de deur)

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

uw bestelde drankjes met een

wij uw pauzearrangement na

populaire muziek

1e rang

gereserveerd in de foyer, waar

BreeZAAL

STADSGEHOORZAAL


Staand concert, de stoelen gaan eruit!

3

mEI zATERDAG 20.15 uur

LIzA FERSCHTmAN

3

mEI zATERDAG 21.00 uur

GARE DU NORD

m EI

Solo 165

Biber Passacaglia in g | Bartók Sonate voor viool solo | Berio Sequenza nr. 8 voor viool | Bach Partita nr. 2 in d In de serie Solo kan de viool natuurlijk niet ontbreken en met Liza Ferschtman hoort u die op haar mooist. Van eenzaam en hartverscheurend in Bibers Passacaglia tot zeer expressief in Berio’s Sequenza nr. 8. Natuurlijk staat ook Bach op het programma. kAmERmUzIEk

Lifesexy De trein van Gare Du Nord dendert al jaren lekker door. Na 3 uitverkochte shows in 2008, 2011 en 2012 kunnen ze ook dit seizoen niet ontbreken. In het najaar van 2012 verscheen op veler verzoek het eerste live album Lifesexy. Deze plaat en de gelijknamige tour, met exotische songs waarvoor Ibiza en Toscane inspiratie leverden, is vooral een eerbetoon aan al het mooie dat het leven te bieden heeft. Het leven is wat je er zelf van maakt en in de wereld van Gare du Nord geldt: life is sexy! POPULAIRE mUzIEk STACONCERT

1e rang

2e rang

e 20,00 | e 15,00

e 23,00

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

Incl. garderobe

AALMARKTZAAL

GROTE ZAAL

STADSGEHOORzAAL

STADSGEHOORzAAL


MEI

7

8

mei WOENSDAG 20.15 uur

URBANUS

9

mei DONDERDAG 20.15 uur, reprise

OP STERK WATER

mei VRIJDAG 20.15 uur

DE VAGINA MONOLOGEN (EVE ENSLER)

Urbanus Zelf!

Alfa- 

166

spel Arjen Lubach, Roemer van der Steeg, Tim Zeegers, Dave Luza, Daniel Koopmans visuals Tom Schrooten In deze best-of show speelt Urbanus hits als Hittentit, Madammen Met Een Bontjas, Quand Les Zosiaux Chantent Dans Le Bois, Bakske Vol Met Stro, en Poesje Stoei, doorspekt met een paar nieuwe nummers. De liedjes worden aan elkaar geveterd met splinternieuwe sketches, oneliners, twoliners en visuele onnozelheden. Dat wordt een feest van herkenning dus. Urbanus keert op zijn 65e terug naar de theaters na 12 jaar afwezigheid. Vrees niet, hij lijkt nog steeds op zichzelf. cabaret

Vanuit een indrukwekkend, interactief decor gaat Op Sterk Water in hun nieuwste “hilarische show” (Metro) opnieuw het experiment aan. Ondersteund door projecties en live tekeningen schiet de “avond vol intelligente, muzikale en cartooneske improcomedy” (de Volkskrant ****) naar een uniek en kolkend hoogtepunt. In ALFA kunnen de mannen zich weer met recht op de borst slaan. Laten zien dat ze de beste zijn en niet voor niets al jaren bovenop de impro-rots staan. cabaret IMPROVISATIE

spel Adelheid Roosen, Céline Purcell, Frédérique Spigt, Inge Ipenburg, Kim Pieters, Julika Marijn, Mariska van Kolck, Marga van Praag, Myrna Goossen, Noraly Beyer, Renée van Wegberg, Ilse Heus, Adriënne Kleiweg, Violet Falkenburg, Hetty Heyting e.a. Dit is de oerversie. De allereerste. In De Vagina Monologen blijft niets onbesproken: zaken als seks, liefde, geweld, menstruatie, geboorte, genitale verminking en zelfbevrediging komen voorbij. Sommige zijn komisch, sommige confronterend, andere weer ongemakkelijk of aangrijpend. Van tientallen bekende vrouwen - actrices, sportsters, presentatrices, schrijfsters, politici - treden er elke avond drie op die prachtige teksten over de vagina voordragen. toneel

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 34,00 | e 34,00 | e 19,00 | e 40,00

e 18,50 | e 16,00 | e 13,50 | e 24,50

e 23,50 | e 19,50 | e 15,50 | e 29,50

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

LEIDSE SCHOUWBURG

LEIDSE SCHOUWBURG


9

mei VRIJDAG 20.15 uur

9

mei VRIJDAG 20.30 uur

BEPPE COSTA

In trance

Vroeger was ik kosmonaut

BORREL arrangement MEI

CALEFAX RIETKWINTET

Het geeft de avond net dat beetje extra: na de voorstelling gezellig met elkaar napraten onder het genot van een lekker hapje en Minimal Music van alle tijden: van de vroegste meerstemmigheid van Perotinus (ca. 1200) tot een nieuw geschreven werk voor Calefax van Kevin Volans. Een programma vol meditatie én ontlading. “Zoals gebruikelijk bij Calefax krijgt bekende muziek nieuwe dimensies, alsof een schilderij wordt veranderd in een beeldhouwwerk.” (New York Times) kamermuziek MINIMAL MUSIC

1e rang

Beppe Costa, bekend muzikant, acteur en componist, speelt afwisselend bij Orkater, RO-theater, film en televisie (Ja Zuster, Nee Zuster 2002), Koefnoen, ‘t Schaep met de 5 Pooten en Villa Achterwerk). Hij heeft de fantastische band Meral’s Harem opgericht en gaat voor de tweede keer in zijn leven een soloprogramma maken, na het veelgeprezen Een Blauwe Vrijdag uit 2009. “Costa wisselt absurde anekdotes af met lyrische liedjes. Hij maakt muziek op een bijna onbegrensde verzameling instrumenten.” (de Volkskrant)

STADSGEHOORZAAL

slechts € 5,- ontvangt u een drankje, ambachtelijke worst, oude Hollandse kaas en overheerlijke Kettle Chips. Wij reserveren alvast een plekje voor u in de foyer, waar u misschien nog wel een artiest tegen het lijf loopt… Uw borrelarrangement kunt u boeken bij de bestelling van uw kaarten

cabaret

of voor aanvang bij de bar.

e 16,00

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

AALMARKTZAAL

het borrelarrangement aan. Voor

MUZIEKTHEATER

2e rang

e 25,00 | e 20,00

drankje. Wij bieden u daarom

THEATER INS BLAU

167


MEI

10

11

mei ZATERDAG 20.15 uur

RICKY KOOLE & LEO BLOKHUIS & OCOBAR

mei ZONDAG 11.30 uur

KELEMEN QUARTET

Buitenstaanders 168

In alweer hun derde theaterprogramma gaan Ricky Koole en Leo Blokhuis op zoek naar de echte buitenstaanders in de muziek. Creatieve geesten die niet voor de hand liggende keuzes durven te maken, muzikanten die het lef hebben de gebaande paden te verlaten. De prachtige liedjes waar ook op radio en tv amper of helemaal geen plek voor is, wordt liefdevol onder de aandacht gebracht. Ricky wordt in Buitenstaanders begeleid door Ocobar, het Rotterdamse trio dat vooral bekendheid kreeg als huisband van Holland Sport en vorig jaar met Wilfried de Jong in de Leidse Schouwburg stond.

Bartók Strijkkwartet nr. 5 | Schubert Strijkkkwartet nr. 14 in d ‘Der Tod und das Mädchen’ Het Kelemen Quartet is één van de belangrijkste ensembles uit Hongarije. Landgenoot Bartók kennen ze op hun duimpje en Schuberts bekende kwartet hoort u als nooit tevoren. De strengste criticus van Dallas News schreef één van zijn meest positieve recensies ooit over het Kelemen Quartet: “The most electrifying string-quartet concert in recent memory”. kamermuziek KOFFIECONCERT

populaire muziek THEATERCONCERT 1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

e 24,50 | e 20,50 | e 16,50 | e 30,50

e 25,00 | e 20,00

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje, garderobe en programmaboekje

LEIDSE SCHOUWBURG

AALMARKTZAAL

STADSGEHOORZAAL


11

12

mei ZONDAG 20.15 uur

THOMAS VERBOGT & YOUP VAN ’T HEK

mei MAANDAG 20.30 uur

BLUE MONDAY

13

mei DINSDAG 20.15 uur

PAUL DE LEEUW

MEI

Mooie Verhalen

Ik ben rustig! 169

regie Ruut Weissman

Verbogt en Van ’t Hek zijn al jaren goede vrienden. Ze houden allebei van mooie verhalen, die ze verzinnen, meemaken of een combinatie van die twee. Vorig jaar gaven ze drie voorleesvoorstellingen en die waren zo’n succes, dat ze besloten een korte tournee te maken. Waarover hun verhalen gaan? Het wonderlijke alledaagse, het zinloze geploeter tussen droom en daad, het aardse gekrakeel dat leidt tot hilarische melancholie. Een niet te missen avond voor de echte liefhebbers van taal zoals taal bedoeld is.

Theater Ins Blau presenteert de Blue Mondays: Jonge, relatief onbekende makers worden uitgenodigd hun voorstelling te spelen op maandagavond. Deze Blue Mondays zijn gemiddeld een keer per maand. Voor een vaste lage prijs maak je kennis met de toekomst van het Nederlandse theater.

Wanneer een man van in de 50 rust wil in zijn leven, duikt hij onder een dekbed en laat de wereld even voor wat die is. Maar juist dan begint het broeden. Wat als hij toch in Duitsland zou zijn geboren? Wat als hij toch was ingegaan op de avances van die Oost-Europese Youri van 19? Absurde momenten afgewisseld door persoonlijke ontboezemingen maken het weer tot een bijzondere avond. “Wie Paul echt op zijn best wil zien, moet naar het theater.” (Het Parool) cabaret

TONEEL CABARET

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 23,00 | e 19,00 | e 15,00 | e 29,00

1e rang

e 12,50

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

2e rang

3e rang

Incl. drankje en garderobe

THEATER INS BLAU

gouden rang

e 29,00 | e 25,00 | e 21,00 | e 35,00

LEIDSE SCHOUWBURG


mEI

14

mEI WOENSDAG 20.15 uur, reprise, inleiding

DE PROOI (JEROEN SMIT)

15

mEI DONDERDAG 20.15 uur

ROUÉ VERVEER

FF wat anders 170

regie Johan Doesburg spel mark Rietman, Jeroen Spitzenberger, Pieter van der Sman, Jaap Spijkers, Vincent Linthorst, Betty Schuurman, Joris Smit, Reinout Scholten van Aschat, Hajo Bruins en Xander van Vledder Pauw & Witteman, RTL Nieuws, Het Financieele Dagblad, Elsevier, zelfs The Financial Times; de financiële pers berichtte lovend over deze voorstelling. Het duistere verhaal over de ondergang van ABN Amro, dé bank van Nederland, laat zien hoe arrogantie, narcisme, besluiteloosheid en roekeloze ambitie een Nederlands instituut vernietigden. De Prooi, naar de bestseller van onderzoeksjournalist Jeroen Smit was al voor de première in 2011 een hit. Nu terug in de Leidse Schouwburg. met wederom mark Rietman als Rijkman Groenink. TONEEL BOEkBEWERkING

Pas op voor zakkenrollers! Voorafgaand aan de voorstelling kunt u genieten van een oplichtersdiner. Het menu bestaat uit onder andere een ‘van de vrachtwagen gevallen gemarineerde zalm’ en een ‘onder de toonbank verkocht taartje van gepocheerde peer’. e 35,00 1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

met zijn vorige vijf shows en een nominatie voor de Neerlands Hoop bewees Roué Verveer dat hij een blijvertje is in cabaretland. “Er is niet veel cabaret met zo’n goed humeur als het zijne.” (NRC) “Verveers timing is foutloos. Hij weet wanneer hij even gas terug moet nemen en wanneer hij door moet knallen.” (Het Parool). In zijn zesde avondvullende voorstelling gooit hij het roer om en komt de stand-up comedian in Verveer naar boven als nooit tevoren. CABARET

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 29,50 | e 25,50 | e 21,50 | e 35,50

e 21,00 | e 17,00 | e 13,00 | e 27,00

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

LEIDSE SCHOUWBURG


16 en 17

17

mei VR en ZA 20.15 uur

LENETTE VAN DONGEN

mei ZATERDAG 20.15 uur, gratis inleiding

AMSTERDAM SINFONIETTA & SIMONE LAMSMA

20 t/m 24

mei DI T/M ZA

VEENWEEK

(viool)

MEI

Roedel

F. Magnus Maier Opdrachtwerk voor slagwerk en strijkkwartet | Bernstein Serenade voor viool, harp, percussie en strijkers | Mahler Adagietto uit Simfonie nr. 5 | Beethoven Strijkkwartet op. 135

Gewapend met de complete dvd-box van dogwhisperer Cesar Milan en alle Martin Gaus-boeken, begint Lenette aan de opvoeding van een jonge pup. Wat deze wereld nodig heeft is een kalme, zelfverzekerde leider. Het is een kwestie van tijd en aan haar zijde loopt een goedgetrainde mensenredder. Tot op een dag de hondentrainer ziek wordt en alles anders loopt... Een hilarisch verslag over het pad naar leiderschap in bange dagen, omdat kijken naar struikelen nou eenmaal veel leuker is dan een winnaar glansrijk over de streep te zien rennen. cabaret

De componist van hits als West Side Story schreef ook een vioolconcert. Bernsteins Serenade is een magistrale muzikale vertaling van Symposium, Plato’s beroemde dialoog over de liefde. Voor dit liefdevolle én swingende werk bundelt Amsterdam Sinfonietta haar krachten met die van stervioliste Simone Lamsma en Slagwerk Den Haag. Mahler schreef met zijn Adagietto een beroemde liefdesklassieker. De opname die Amsterdam Sinfonietta en Candida Thompson in 2005 van Beethovens door Mahler bewerkte op. 135 maakten, was een schot in de roos: het regende sterren. orkesten

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

1e rang

2e rang

e 29,50 | e 22,50 | e 35,50

Incl. drankje en garderobe

Incl. drankje en garderobe

GROTE ZAAL

De Veenfabriek, het Leidse muziektheatergezelschap van Paul Koek, krijgt dit seizoen de ruimte in de stad. Zo wordt er onder andere gespeeld in het Rijksmuseum voor Oudheden, Theater Ins Blau en natuurlijk is er de opening van het seizoen in de Leidse Schouwburg met de zeer goed ontvangen co-productie met Schauspielhaus Bochum: Moby Dick - het concert. Aan het eind van het seizoen krijgt de Veenfabriek de sleutel van de oudste schouwburg van het land. Een hele week wordt er gewerkt en gepresenteerd. En misschien zwemt Moby Dick ook nog even langs… Actuele informatie over de Veenweek vindt u op onze website.

gouden rang

e 23,00 | e 19,00 | e 15,00 | e 29,00

LEIDSE SCHOUWBURG

171

STADSGEHOORZAAL

LEIDSE SCHOUWBURG


MEI

22

mei DONDERDAG 20.30 uur

MOTREGENVARIATIES

172

23

mei VRIJDAG 20.30 uur

28

mei WOENSDAG 20.15 uur, reprise

SCHIJN BEDRIEGT

VAN DER LAAN & WOE

regie Warre Simons i.s.m. Johan Simons tekst Robert Alberdingk Thijm spel Jan-Paul Buijs, Ria Eimers en Olga Zuiderhoek

regie Paul Knieriem spel Hein van der Heijden en Kees Hulst

Buutvrij

Twee dichteressen debuteerden beiden in de jaren zeventig. De een werd wereldberoemd, de ander raakte totaal ondergesneeuwd. Na veertig jaar ontmoeten de twee rivalen elkaar weer. Er volgt een vileine afrekening met het verleden, met als inzet een niet geschreven oeuvre en een niet geleefd leven. Speciaal voor Olga Zuiderhoek en Ria Eimers schreef Robert Alberdingk Thijm dit stuk over de drang naar erkenning en de angst voor mislukking: “Wat ik vooral heb willen zeggen met het stuk, is hoe belangrijk erkenning is voor mensen.” “Verrukkelijke speldenprikjes.” (de Volkskrant ****)

Na Am Ziel (selectie TF 2012, Theo d’Or 2012 Marlies Heuer) regisseert Paul Knieriem opnieuw een toneelstuk van Thomas Bernhard: Schijn bedriegt. Hein van der Heijden (Louis d’Or 2012) en Kees Hulst (Alles is familie) spelen de broers Robert, gewezen toneelacteur en Karl, voormalig variétéartiest. Hun grote liefde is overleden, er is ruzie over de erfenis en de broers zijn bejaard, incontinent en dementerend. Het enige wat rest zijn verwijten, desillusies en een oude halfblinde parkiet. Elke dinsdag en donderdag komen ze bij elkaar. Om te spreken over het roemrijke verleden, allesvernietigende ambitie en het verschil tussen kunst met een grote en kleine K.

Ze zijn bekend van de Oudejaarsconferences met onder anderen Erik van Muiswinkel, van de satirische Kwis bij Paul de Leeuw en natuurlijk uit het theater. Na het winnen van de Neerlands Hoop-prijs toeren Van der Laan & Woe met hun programma Buutvrij door het land. “Muzikaal, snel, slim, geëngageerd, ongelooflijk grappig en perfect op elkaar ingespeeld.” (De Telegraaf). ”Dit is ronkend amusement van de bovenste plank. Hier en daar lekker venijnig, heel erg op de tijdgeest toegesneden en ontzettend grappig.” (Trouw)

toneel

(THOMAS BERNARD)

cabaret

toneel

e 20,00

BOEKBEWERKING

1e rang

e 18,00

e 19,50 | e 17,00 | e 14,50 | e 25,50

2e rang

3e rang

Incl. drankje en garderobe

THEATER INS BLAU

THEATER INS BLAU

LEIDSE SCHOUWBURG

gouden rang


31

mei ZATERDAG

Jeugdtheaterschool Leiden e.o.

MEI

Open dag 173

Tijdens de open dag van Jeugdtheaterschool Leiden e.o. is er voor ieder wat wils. Er zijn gratis proeflessen toneel, musical, theater en cabaret.

Gratis via jtsleiden.nl

THEATER INS BLAU


JUNI

BORREL arrangement

174

3 t/m 5

JUNI DI t/m DO

6 en 7

JUNI VR en ZA 20.15 uur

PS|THEATER

FINALISTENTOUR 2014

De hoop van Leiden

Leids Cabaret Festival

Het Leidse gezelschap PS|theater zoekt dit jaar op schoolpleinen, nieuwbouwwijken en in familiestambomen naar De Hoop van Leiden. Waar droomt Leiden van? Wat wil Leiden worden als ze later groot is? En wie ben jij als je later groot bent? De verhalen die zij vinden, nemen ze mee naar een festival in de Leidse Schouwburg. Overal in het theater, van de coulissen tot de kleedkamers en van de kantoren tot in de zaal, zal hoop klinken!

Al vanaf 1978 wordt er ieder jaar een nieuwe winnaar gekozen tijdens het Leids Cabaret Festival, dat dit jaar van 10 tot en met 15 februari plaatsvond in de Leidse Schouwburg. Tijdens de finalistentour doen de laatste drie cabarettalenten de finaleavond nog eens dunnetjes over. Traditiegetrouw wordt de tournee afgesloten in de Leidse Schouwburg.

Het geeft de avond net dat beetje extra: na de voorstelling gezellig met elkaar napraten onder het genot van een lekker hapje en drankje. Wij bieden u daarom het borrelarrangement aan. Voor slechts â‚Ź 5,- ontvangt u een drankje, ambachtelijke worst, oude Hollandse kaas en overheerlijke Kettle Chips. Wij reserveren alvast een plekje voor u in de foyer, waar u misschien nog wel een artiest

cabaret NIEUW TALENT

tegen het lijf loopt‌ Uw borrelarrangement kunt u boeken bij de bestelling van uw kaarten of voor aanvang bij de bar.

1e rang

2e rang

3e rang

gouden rang

e 17,50 | e 15,00 | e 12,50 | e 23,50 Incl. drankje en garderobe

LEIDSE SCHOUWBURG

LEIDSE SCHOUWBURG


OVER DIT VERHAAL HEBBEN WE 400 JAAR GEDAAN

Ja, bij Grolsch zijn we dol op verandering, maar niet als het

ook heel wat te vertellen. Vraag dat maar aan een van onze brouwmeesters. Wel zorgen

over ons bier gaat. Daarom hebben we het brouwproces nauwgezet vastgelegd in

dat u de middag vrijhoudt en dat iemand de

een recept. En dat recept ligt in een kluis. En

hond even uitlaat. Wist u bijvoorbeeld dat we

die kluis… dat vertellen we niet.

Grolsch nog vrijwel net zo brouwen als vier

Tot zover de theorie, nu de

eeuwen geleden? Met water uit onze eigen

praktijk. Daarvoor zitten we bij Grolsch

bronnen. Natuurlijk maken we inmiddels iets meer Grolsch dan toen we net

iedere morgen al vroeg aan het bier. Tenminste onze proevers. Zij zijn als

begonnen. Dus de handpomp hebben

geen ander in staat om een Grolsch

we helaas moeten vervangen door

slapend met de ogen dicht te

een iets geavanceerder exemplaar.

herkennen, lauw, warm of koud en

Maar verder is er weinig veranderd.

als het moet tussen duizend andere

Behalve met ons eigen water

bieren. Zo doen we dat bij Grolsch

brouwen we ook met ons eigen gist,

al 400 jaar en dat blijven we de

en volgens onze eigen specifieke

komende 400 jaar lekker zo doen.

brouwwijze. En het zijn juist die dingen

Dat klinkt natuurlijk

die zorgen voor de kenmerkende

allemaal heel mooi. Maar wat

smaak: “fris en toch zo bijzonder”.

betekent dat voor u? Eigenlijk maar

De smaak die het “Grolsche” bier vanaf

één ding. Dat u straks een Grolsch

1615 tot ver buiten Groenlo (helemaal

open plopt en denkt: het klinkt niet

tot in Boekelo) zo geliefd maakte.

alleen lekkerder, het is het ook.

39934 Grolsch Standaard A4 staand_mag.indd 1

02-05-2012 08:48:32

JUNI

Da’s heel lang. En over ons mooie Grolsch en met name de smaak valt dan

175


A mateurs

De Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal Leiden zetten graag hun deuren open voor amateurgezelschappen uit Leiden en omgeving! In seizoen 2013|2014 zijn onder andere de volgende gezelschappen te gast: OKTOBER | ZO 6 | 15.00 uur

FANWORK MUSICALS - OLIVER IN NEW YORK Het aloude en bekende verhaal van Charles Dickens over een weesjongen in New York City. Zal het Oliver lukken om aan de hand van geluiden en muziek zijn ouders te vinden? LEIDSE SCHOUWBURG, STADSPODIA.NL

NOVEMBER | ZA 23 & ZO 24 | 20.15 uur

CRESCENDO - FRAU LUNA Ongeveer 32 enthousiaste en gevorderde amateurmusici verlenen hun medewerking aan deze muzikale en stoute blijheid. In deze hilarische vertolking van de operette Frau Luna hoort u heerlijke muziek van componist Carl Emil Paul Lincke. De vertaling is gedaan door Jaap Dijkhuis. GROTE ZAAL, STADSGEHOORZAAL, CRESCENDOMUZIEKTHEATER.NL FEBRUARI | DO 13 | 20.15 uur

NEDERLANDS STUDENTEN ORKEST (NSO) 176

OKTOBER | ZA 12 | 20.15 uur

EXULTATE DEO - MOZART & HAYDN Oratoriumvereniging Exultate Deo heeft bijna 90 leden en een grote staat van dienst. Het koor heeft een lange historie en speelt bekende en minder bekende oratoria uit de baroktijd, net als werken van meer eigentijdse componisten. GROTE ZAAL, STADSGEHOORZAAL, EXULTATEDEO.NL

Het NSO wordt jaarlijks opnieuw samengesteld uit studenten die zich naast hun studie aan een hogeschool of universiteit bezighouden met klassieke muziek. Een maand lang studeren zij onder leiding van een gerenommeerde dirigent een ambitieus programma in. GROTE ZAAL, STADSGEHOORZAAL, STADSPODIA.NL MAART | ZA 1 | 19.30 uur

NOVEMBER | ZA 16 | 20.15 uur

KEY2SINGING - HÄNDELS SEMELE

TOONKUNSTKOOR LEIDEN

Een opera uit de 18e eeuw, met een verhaal dat nog steeds actueel is, over de liefde; beantwoord en onbeantwoord, over ambitie, ontrouw en jaloezie. En over de listen van vrouwen om een man voor zich (terug) te winnen en het de rivale betaald te zetten. LEIDSE SCHOUWBURG, STADSPODIA.NL

Jaarlijks geeft het koor twee concerten, onder leiding van de dirigent Hans van der Toorn. Dit jaar wordt er een Scandinavisch programma opgevoerd, met stukken van Larsson, Lauridsen en Sibelius. GROTE ZAAL, STADSGEHOORZAAL, TOONKUNSTKOORLEIDEN.NL

MAART | ZO 2 & MA 3 | 20.15 uur NOVEMBER | MA 25 | 20.15 uur MEI | MA 19 | 20.15 uur

LANDELIJKE STUDENTENMUSICAL THE SCARLET PIMPERNEL

TOT IEDERS GENOEGEN

De Franse revolutie is op haar hoogtepunt. Wanneer de Engelse Sir Percival Blakeney verneemt dat zijn kersverse bruid Marguerite verantwoordelijk is voor de dood van zijn beste vriend, gelooft hij dat hij getrouwd is met een spionne en stelt hij alles in het werk om haar te ontmaskeren… Leidse Schouwburg, STADSPODIA.NL

Een van de oudste amateurtoneelverenigingen van Nederland bestaat sinds december 1930 en voert sinds jaar en dag twee keer per jaar een voorstelling op in het oudste theater van Nederland. LEIDSE SCHOUWBURG, TOTIEDERSGENOEGEN.NL

Houd voor de amateurvoorstellingen in Theater Ins Blau de website en de kwartaalbrochures in de gaten.


T heaters in de regio CASTELLUM ALPHEN AAN DEN RIJN

Stadstheater Zoetermeer

November | DO 14 | 20.00 uur

SEPTEMBER | DO 26 | 20.15 uur

Mogadishu - De Utrechtse Spelen

CUBA VIBRA - Lizt Alfonso Danza Cuba

Een zwarte leerling beschuldigt zijn docente na een incident valselijk van racisme. De docente wordt door de nieuwe rector geschorst. Een maalstroom van leugens maakt de docente zo van slachtoffer tot dader. Toneel e 22,00

Prachtige dansers in kleurrijke kostuums nemen u mee langs muziek- en dansstijlen waar Midden- en Zuid-Amerika bekend om staan. musical & show e 33,00 NOVEMBER | DO 14 | 20.15 uur

November | DO 21 | 20.00 uur

PILOBOLUS - Pilobolus Dance Theatre

Red, Yellow, Blue - Isabelle Beernaert

Een bijzonder schouwspel met traditionele dans, moderne dans, fysiek spektakel en een vleugje humor. dans & ballet e 37,00

Isabelle Beernaert werd bekend als choreografe van SYTYCD en The Ultimate Dance Battle. Met deze dansers maakte zij weer een prachtige voorstelling, een ideale kennismaking met moderne dans. Dans e 31,00

JANUARI | DO 9 | 20.15 uur

SLEEPING BEAUTY - Staatsopera van Tatarstan Januari | DI 14 | 20.00 uur

Ellen ten Damme e.a. - Cirque Stiletto 2

Januari | ZA 18 | 20.00 uur

Live in concert IX - Frans Bauer Live in Concert IX is net als zijn voorgangers een onder-houdend avondvullend programma met natuurlijk een lach, een traan en heel veel gezelligheid. Onder begeleiding van de Holland Showband worden oude en nieuwe hits ten gehore gebracht. Theaterconcert e 39,50 April | VR 25 | 20.00 uur

De voortreffelijke dansers van de Staatsopera van Tartarstan brengen na het Zwanenmeer en de Notenkraker dit keer de klassieker The Sleeping Beauty naar het theater. dans & ballet e 35,00, e 30,00 (jeugd) JANUARI | DI 21 | 20.15 uur

LOVE STORY - Freek Bartels, Célinde Schoenmaker Dit liefdesverhaal is even mooi als tragisch. Meeslepend, herkenbaar maar vooral uniek. Er zijn immers vele liefdesverhalen, maar er is maar één Love Story. musical & show e 47,50 FEBRUARI | VR 21 | 20.15 uur

PUZZLE - Kataklò Athletic Dance Theatre De mix van atletische moed, dans, acrobatiek, mime, humor, licht, geluid en kostuums zorgt voor wonderlijke illusies. Kom u verbazen! dans & ballet e 35,00

Theatertour - My name is Michael In My name is Michael komen alle hits en bekende dance moves van Michael Jackson voorbij in een swingend theaterspektakel. Het zal onmogelijk zijn om stil te zitten bij hits als Beat It, Thriller, Ben, Billie Jean en Bad. Show & Musical e 35,00

THEATERCASTELLUM.NL

stadstheater.nl

REGIO

In het muzikale circusspektakel Cirque Stiletto 2 schittert Ellen ten Damme als het stoutste meisje van het circus. Haar prikkelende en onthutsende bekentenissen voeren u naar Berlijn, Parijs en de glamour van Hollywood. Theaterconcert e 46,00

177


KA A RTVE RKOOP

KAARTVERKOOP Kassa De kassa van de Leidse Schouwburg, de Stadsgehoorzaal Leiden en Theater Ins Blau bevindt zich in de Leidse Schouwburg.

Leidse Schouwburg Oude Vest 43 2312 XS Leiden 0900–900 1705 (25 ct pm)

24 uur per dag, 7 dagen per week via STADSPODIA.NL

Openingstijden kassa & telefonisch reserveren 178

Maandag t/m zaterdag: 16.00-19.00 uur en vanaf 5 kwartier voor aanvang van de avondvoorstelling in de Leidse Schouwburg. Bij matinees en op zon- en feestdagen is de kassa 45 minuten voor aanvang geopend, indien er een voorstelling of concert is. Voor aanvang van een concert in de Grote Zaal of Aalmarktzaal van de Stadsgehoorzaal is de kassa bij de betreffende zaal geopend vanaf 45 minuten voor aanvang.

Openingstijden foyers Voor aanvang van een voorstelling of concert in de Leidse Schouwburg, de Grote Zaal of Aalmarktzaal van de Stadsgehoorzaal zijn de foyers bij de betreffende zaal geopend vanaf 45 minuten voor aanvang. De foyer van Theater Ins Blau is 1 uur voor aanvang geopend. Bij een inleiding is het theater 15 minuten voor aanvang van de inleiding geopend.

Betalen Aan de kassa kunt u contant betalen, met pinpas of creditcard, Podiumcadeaukaart, Stadspodia waardebonnen of de Cultuurkaart. Coupures groter dan e 100,- worden niet aangenomen. De kosten voor het gebruik van creditcard, zowel aan de kassa als via internet, bedragen e 2,50 per transactie. Bij de kassa is de Podiumcadeaukaart verkrijgbaar. Deze kaart is inwisselbaar bij alle theaters en concertzalen in Nederland ĂŠn onbeperkt geldig.

tickets wijzigen|annuleren

Voor een voorstelling in Theater Ins Blau is de kassa aan de Haagweg geopend vanaf 1 uur voor aanvang. De kassa van Theater Ins Blau is vanaf dat moment ook telefonisch bereikbaar via (071) 514 17 80.

Betaalde toegangsbewijzen kunnen tot 2 werkdagen voor de voorstelling of het concert worden geretourneerd (max. 8 tickets). U krijgt hiervoor een waardebon die ingeleverd kan worden bij Stadspodia Leiden. Deze bon is tot een jaar na datum van uitgifte geldig. Voor deze service betaalt u e 2,50 per teruggebrachte kaart. Let op: gemaakte reserveringskosten worden niet geretourneerd. Bij verlies van een toegangsbewijs kunt u op vertoon van het boekingsbewijs bij de kassa een duplicaatkaart aanvragen. Dit kost e 2,50 per kaart. Let op: het zelf opnieuw printen van uw e-tickets is mogelijk.

Openingstijden zomer

Korting

Van 1 juni tot 1 juli is de kassa van maandag t/m vrijdag van 16.00-18.00 uur geopend en vanaf 45 minuten voor aanvang van een voorstelling in de Leidse Schouwburg. De kassa is gesloten van maandag 1 juli 2013 tot en met zondag 8 september 2013 en op feestdagen. De kassa is in deze periode wel geopend 45 minuten voor aanvang van een voorstelling of concert.

Studenten en CKV pashouders: voor alle niet-uitverkochte voorstellingen en concerten geldt, op vertoon van een geldige collegekaart of CKV pas, de last minute prijs van e 10,- voor studenten (niet ouder dan 30 jaar), indien de tickets op de dag van de voorstelling worden gekocht aan de kassa. Kortingspassen moeten bij controle aan de deur getoond worden. Reductie CJP: de CJP-pas geeft recht op e 2,50 korting op de eerste rang. Stadspodia Leiden en Theater Ins Blau accepteren de cultuurkaart als betaalmiddel voor vrijwel alle voorstellingen en concerten.


tickets kopen via stadspodia.nl: sneller en gemakkelijker! U kunt uw eigen plaatsen in de zaal kiezen! Betalen kan met iDEAL, Podiumcadeaukaart of creditcard. Wij hebben e-tickets, u print na betaling direct zelf uw ticket.

Kaartprijs all inclusive Bij bijna iedere voorstelling en concert in de Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal Leiden zijn de administratiekosten, gebruik van garderobe, een drankje in de pauze en een concerttoelichting (bij klassieke concerten) bij de toegangsprijs inbegrepen.* Heeft de voorstelling of het concert geen pauze, dan wordt uw drankje na afloop geserveerd. Gebruik van de bewaakte garderobe is op last van de brandweer verplicht. (*De kosten voor gebruik van creditcard en iDEAL vallen buiten dit bedrag.) Bij Theater Ins Blau zijn alleen de administratiekosten bij de toegangsprijs inbegrepen. Er is geen bewaakte garderobe.

179

Inclusie f drankje !

KAARTVERKOOP

Studenten altijd voor e 10,- naar een voorstelling of concert.


Zowel de Grote Zaal van de Stadsgehoorzaal Leiden als de Leidse Schouwburg hebben een Gouden Rang. Deze plaatsen bieden nĂłg beter zicht op het podium dan de reguliere eersterangsplaatsen. De Gouden Rang bevindt zich in de Grote Zaal van de Stadsgehoorzaal Leiden op rij 15, 18 en 21. In de Leidse Schouwburg bevindt de Gouden Rang zich in het midden van de 1e rij van het 1e balkon. Voor al deze plaatsen geldt een toeslag van â‚Ź 6,- per kaart, ook in de series.

Gouden Rang

Wilt u het zicht vanaf uw plaats ervaren voorafgaand aan de voorstelling? Kijk dan tijdens het boekingstraject op de interactieve plattegrond van de zaal. Via de website kunt u bij het boeken bovendien kiezen op welke stoel u de voorstelling bijwoont!

Een aantal plaatsen in de Leidse Schouwburg biedt beperkt zicht op het toneel of de boventiteling. Dit verschilt per voorstelling en hangt af van het decor en de enscenering. Bij het vaststellen van de rangindeling en de daaraan gekoppelde prijzen wordt hier rekening mee gehouden. Door de medewerkers van de kassa wordt u er altijd op gewezen als het gaat om plaatsen met minder zicht op het toneel of beperkt zicht op de boventiteling (indien van toepassing). Zicht op de boventiteling is in de regel goed vanaf rij 6 op de begane grond. NB: plaatsen op rang 4 in de Leidse Schouwburg gaan in de verkoop op het moment dat rang 1 t/m 3 (vrijwel) uitverkocht zijn.

L eidse S chouwburg

e

pilaar

1

Podium

parterre

12

11

29 31 21

7 19 21 23 25 27

15 1

9 11 13

5 7

1 3

10

23

11

13

25

17

5

19

7 9

4

2

12

14

8

32 30

6 18 1 22 20 4 2 6 28 2

2 10 14 1

8 6

4 2

2

8

24 2

20 1

16

0 12 1

2 6 4

oneven even links rechts

zitten Bij sommige voorstellingen of concerten wordt het podium vergroot. De rijen 1 en 2 worden dan verwijderd. Rij 3 is dan de voorste rij.

22 24 6 82 30 2 34 32 Vooraan

20

4

61 18 1

6 10 8

1 3 5 6 4 2

29 3 1 33

15

3

27

13

1

14

1 3 5 7 9 11 10 8 6 4 2

2 1 3 5 7 9 11 13 12 10 8 6 4

2 1 3 5 7 9 11 13 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 14 12 10 8 6 4

2 1 3 6 4 5 7 9 11 13 14 12 10 8 2 1 4 2 3 5 7 9 11 13 15 14 12 10 8 6 3 2 1 3 5 7 9 11 13 12 10 8 6 4 1 3 4 5 2 1 3 5 7 7 9 11 12 10 8 6 4 9 1 5 1 1 3 5 7 9 11 12 10 8 6 4 2 13 1 6 1 5 3 5 7 9 11 13 12 10 8 6 4 2 17 1 7 2 1 3 9 5 7 9 11 13 14 12 10 8 6 4 21 2 8 1 3 4 2 3 5 7 9 11 13 15 14 12 10 8 6 9 1 4 2 3 5 7 9 11 13 15 14 12 10 8 6

1 rang stoel met draaimechaniek

4e rang

3e rang

2e rang

1e rang

gouden rang

180


2

2

1

1

1

3

27

1

35

37

39

4 63

1 2

2

2

3

2

2

15 1

1

9 71

29

25 1 23 19 2

21

27

25

29

25

31

33

35 3

Podium

37 3 9 41

5

4

3 40 38

63

2 43

30

22

28

24

24

26

26

26

8 02

28

28

3

30 32

2 43 36 3

36 3

6 34 40 38 3

oneven even links rechts

39 41

7 39 41 3 40 38

37 39 38

36

30

38 2 43

0 24

4 43 4 5 47 48 46 44 31 33 35

41

33 35 37

35

31

31

39

33

37 29

35

29

27

29

27 27 29

25

23

oneven even links rechts

3

1

1

8 6 4 12 10 20 18 14 16 6 4 10 8 2

2

3

3

2

33

3 2 38 41 43 31 44 42 40 32 33 4 3 35 3 3 36 37 39 4 4 41 42 40 38 31 35 32 33 4 34 35 37 63 6 3 3 37 39 38 39 38 41 40 43 4 5 47 49 48 46 44 42

2

Podium

14 12

18 16

32 30 2 3 8 0 26 28 24 22 2 6 24 30 22 2 82 20 6 24 22

TWEEDE BALKON

1

02 8 26 24

EE R STE BA LKO N

32 3 34

12 10 2

2

8 6 4 2 10 22 20 18 16 14 1 2 4 2 8 6

22

21 7 19 15 1

25 23

24

11 13

2

31

2

9

25

12

26

7

1 23 19 2

9 72

20

5 1 3

9 11 13 15 17

3 15 9 11 1 17

2 19

01

7

14

5

5 1 23 2 19 2 33

zaalplattegronden

3

18 16

7 9 3 5 11 13 15 17 5 7 1 3 31

81 6

1 29 27

27

181


S tadsgehoorzaal L eiden G rote Zaal


loge F

loge E

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

4

3

2

1

1

1

1

1

1

3

3

3

1

3

30

29

28

27

26

5

5

5

1

3

5

5

5

5

5

5

5

7

7

7

3

1

5

7

7

7

7

7

7

7

7

1

7

7

7

1

3

3

5

3

5

5

7

5

7

1

7

9

7

9

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

3

9

3

3

1

1

1

9

5

5

5

5

5

7

7

5

5

5

7

7

7

7

7

5

5

5

5

7

7

7

7

5

5

5

5

9

9

9

9

9

9

1

5

3

7

6

6

6

8

8

8

6

6

6

6

6

6

6

6

8

8

8

8

8

8

8

8

4

4

4

4

4

6

4

6

6

4

4

4

4

6

6

6

6

4

6

6

6

6

5

3

9

7

5

2

2

2

4

4

4

8

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

9

11 13

12 10

8

11 13

14 12 10

oneven even links rechts

9

8

11 13 15 17 16 14 12 10

7

6

6

8 4

4

6 2

2

23 25 24 22 20 18 16 14 12 10

4

8

26 24 22 20 18 16 14 12 10

23 25 26 24 22 20 18 16 14 12 10

23 25 27

2

2

2

2

2

2

2

2

23 25 27 26 24 22 20 18 16 14 12 10

15 17 19 21

1

8

11 13 15 17 16 14 12 10

15 17 19 21

15 17 19 21

11 13

8

15 17 16 14 12 10

15 17 16 14 12 10

11 13

11 13

9

8

15 17 16 14 12 10

16 14 12 10

15 17 16 14 12 10

11 13

11 13

9

15 17

15 17 16 14 12 10

8

8

8

15 17 16 14 12 10

15 17 16 14 12 10

11 13

11 13

9

11 13

11 13

15 17 16 14 12 10

15 17 16 14 12 10

15 17 16 14 12 10

11 13

11 13

9

9

15 17 16 14 12 10

8

15 17 16 14 12 10

15 17 16 14 12 10

11 13

11 13

9

8

8

15 17 16 14 12 10

15 17 16 14 12 10

11 13

11 13

9

8

8

16 14 12 10

15 17 16 14 12 10

11 13

11 13

9

11 13

15 17

15 17 16 14 12 10

11 13

11 13

15 17 16 14 12 10

15 17 16 14 12 10

11 13

11 13

9

9

15 17 19 21 23 22 20 18 16 14 12 10

7

7

7

9

9

9

9

9

9

7

7

7

7

7

7

7

7

15 17 19 21

11 13

3

3

3

5

5

5

5

5

5

3

3

3

3

3

3

3

3

11 13

11 13

9

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

11 13

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

8

8

2

6

8 6

6

22

21

20

19

18

4

6

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

4

4

2

4 2

2 2

6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

30

29

28

27

26

25

24

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

23

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

4

3

2

1

loge C

loge B

loge A

pilaar

2e rang

1e rang

gouden rang

oneven even links rechts

balkon

70

25

3

3

5

5

5

5

3

3

3

3

3

3

24

1

1

1

3

3

1

1

1

23

1

1

1

1

1 3 5

1 3 5 7 9 15 13 11

7 9 17 15 13 11

1

68

70

zaalplattegronden

2

62 64 66

71

1

48 50 52 54 56 58 60

75 7 3

71

loge D

Podium

42 44 46

93 91 89 87 85 83 81 79 77

73

Podium

2

1

38 40

68

82 84 86 88 90 92 94

93 91 89 87 85 83 81 79 77 75

35 33 31 29 27 25 23 21

rij nr.

28 30 32 34 36

62 64 66

78 80

76 78 80 82 84 86 88 90 92 94

BALKON

20 22 24 26 48 50 52 54 56 58

76

74

1

72

2

10 12 14 16 18 44 46

74

rij nr.

8

39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19

6

57 55 53 51 49 47 45 43 41

4

57 55 53 51 49 47 45 43

2 22 24 26 28 30 32 34 36

59

10 12 14 16

67 65 63 61

8

65 63 61

6

69

4

67

2

69

In de Grote Zaal en Aalmarktzaal bieden de meeste plaatsen uitstekend zicht op het podium. De plaatsen op de zijkanten van de balkons hebben echter beperkt zicht op het podium. Dit heeft geen effect voor het geluid, wel voor het zicht.

72

parterre

S tadsgehoorzaal Leiden | Grote Z aal Om deze reden is besloten deze plaatsen als tweede rang aan te merken. Door de kassa wordt u hier altijd op attent gemaakt. Via de website kunt u bij het boeken bovendien kiezen op welke stoel u de voorstelling bijwoont!

Vooraan zitten

Bij sommige concerten in de Grote Zaal wordt het podium vergroot. De rijen 1 en 2 worden dan verwijderd. Rij 3 is dan de voorste rij.

183


S tadsgehoorzaal L eiden Aalmarktzaal

184


S tadsgehoorzaal Leiden | A almarktzaal

oneven even links rechts

Podium links

BALKON

rechts

NB: De concerten die plaatsvinden in de Breezaal en de Cultuurtuin zijn niet geplaceerd. Tevens vinden er ook ongeplaceerde concerten plaats, met bijvoorbeeld dansplaatsen, bij andere concerten in de Stadsgehoorzaal. Dit staat bij de voorstellingsinfo vermeld.

oneven even links rechts

Podium

parterre

3e rang

2e rang

zaalplattegronden

1e rang

185


T heater Ins Blau

186

De zitplaatsen in Theater Ins Blau zijn ongeplaceerd. Het voordeel van een vlakkevloertheater is dat u op alle plekken goed zicht heeft. Na aanvang van de voorstelling is toegang tot de zaal niet meer mogelijk!

Word Vriend van Theater Ins Blau en ga gratis naar een Blue Monday Als Vriend laat je zien dat je Theater Ins Blau een warm hart toedraagt. Vrienden van Theater Ins Blau ontvangen twee kaarten voor een Blue Monday of werkplaatsvoorstelling naar keuze. Op alle andere Blue Mondays en werkplaatsvoorstellingen ontvangen Vrienden 15 procent korting. Bovendien ontvang je een uitnodiging voor de vriendendag, met een bijzondere (theater-) activiteit en hapjes en drankjes. Vriend worden kan al vanaf 50 euro per seizoen, door het bedrag over te maken naar rekening 4150570 tnv Stichting Ins Blau onder vermelding van ‘Vriend van Ins Blau’ en uw contactgegevens te mailen naar Mirjam Hensgens via mirjam@theaterinsblau.nl

Verhuur theaterzaal en studio’s Theater Ins Blau heeft naast de theaterzaal drie studio’s die voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden. De theaterstudio is 75m2. Deze kan naar wens ingericht

worden met tafels en stoelen en geluid/beeldapparatuur. De studio is ook geschikt als presentatieruimte voor gezelschappen tot 50 personen. De dansstudio is eveneens 75m2. Hier is een speciale dansvloer aanwezig en een spiegelwand. Uiteraard is de studio voorzien van een geluidsinstallatie. In deze studio’s kunnen groepen tussen 25 en 50 personen terecht, afhankelijk van de activiteit. Tenslotte is er de muziekstudio. Deze is 50m2 en voorzien van een piano en geluidsinstallatie. Hier kunnen maximaal 15 tot 30 personen terecht. Ook deze studio kan ingericht worden naar wens met tafels, stoelen en beeldapparatuur. Theater Ins Blau kan catering verzorgen variërend van lunch tot aangeklede borrel. Voor de catering werken we samen met lokale bedrijven. De catering kan worden verzorgd met een land of thema als uitgangspunt. De theaterzaal is behalve voor voorstellingen ook geschikt voor montage en try out. De vloer is binnen de afstopping 10x10 m. Er zijn maximaal 201 zitplaatsen. De combinatie van de studio’s en theaterzaal is ideaal voor kleine congressen en seminars, waarbij de theaterzaal geschikt is voor het plenaire gedeelte en de studio’s gebruikt kunnen worden voor workshops en presentaties.


Programmafonds

Het Programmafonds van de Leidse Schouwburg (SPLS) werd in 2004 opgericht als cadeau voor de 300e verjaardag van de Leidse Schouwburg. Het fonds heeft als doel bijzondere voorstellingen voor het Leidse podiumaanbod mogelijk te maken. Voorstellingen die de theaterzaal anders niet zouden halen. Ontroerend, zinnenprikkelend, humoristisch, spectaculair of swingend theater. Daarnaast ondersteunt de SPLS initiatieven van de Leidse Schouwburg op educatief gebied, bij het bereiken van nieuwe doelgroepen en bij activiteiten die het historisch karakter van de Leidse Schouwburg onderstrepen. Om nog meer voor de Leidse podiumcultuur te betekenen en voor de Leidse Schouwburg, zijn de sponsormogelijkheden van de SPLS uitgebreid. Het overzicht daarvan treft u hieronder aan.

Stalles e 1000,- per jaar -D  ezelfde voordelen als Parterre-leden voor vier personen plus: - Vermelding op de infocaster gedurende het seizoen. * De Loge is uitsluitend toegankelijk voor particuliere sponsors.

Interesse? Loge e 100,- per jaar* - Rondleiding voor twee personen (eenmalig); - Nieuwsbrief (kwartaal); - Vermelding op website en in het programmaboekje en op de wand bij de ingang.

- Dezelfde voordelen als de Loge-leden plus: - Uitnodiging voor twee personen voor De Verjaardag; - Uitnodiging voor twee personen voor een première; - Uitnodiging voor de jaarlijks terugkerende exclusieve theaterborrel voor twee personen.

De volgende personen en bedrijven gingen u voor: Studio America Arenthals Chaudron Atlas Inexco Contractors Baker Tilly Berk Leiden De heer P.A. van den Berg Mevrouw D.J. Blommers-Scheltes Aannemersbedrijf C.J. de Boer BV Boehmer Holding BV Drankenhandel Boonekamp BV Brackel Juridisch Management De heer T. van Brussel Mevrouw M.E. Burger-Schless Business Club Leiden Covast BV Aannemersbedrijf Den Dubbelden BV Geelkerken Linskens Advocaten Groen Media Services Leiden De heer J.H.S. Goossensen Het Haagsche Schouw Harco Theater Maintenance BV Hogeschool Leiden ICS Advies Joheco Hard & Software BV Mevrouw M. Keeven

Mevrouw A.M. Koole-Heijmans De heer E.J. van der Kraan Link Strategisch advies Meeùs Assurantiën Quality Company Support Quatro-J Beleidscommunicatie De heer M.J. Ris en mevrouw J.W.A. Verlaan ROC Leiden Scheffer Team Mevrouw C. Smittenaar STEM Bedrijfsadvies Stolp Adviseurs en Accountants De heer J.J. Sturm Mevrouw S.S. Tee ToornendPartners De heer H. van der Veen Velvet Music De heer J.H.M. van der Ven Mevrouw M.L. Vinkenburg-van Slooten Museum Volkenkunde Stadscafé Van der Werff De Wolky Shop Zabriski BV Stichting Zilveren Veer

Bestuur Jan Sturm voorzitter Christine Smittenaar secretaris Ed Muller penningmeester

Adres Oude Vest 43 2312 XS Leiden

E post@stadspodia.nl W spls.nl

187

In de loop van seizoen 2013|2014 wordt de nieuwe vrienden- en sponsorstichting van Stadspodia Leiden opgericht. Zowel particulieren als bedrijven nodigen wij van harte uit deel te nemen! Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de nieuwe vrienden- en sponsorstichting? Meld u dan aan via post@stadspodia.nl.

SERVICE

Parterre e 300,- per jaar

U kunt zich opgeven via het formulier op spls.nl.


S E R VICE

Inleidingen

Rondleidingen (8+)

Weten wat er speelt? Kom naar de inleiding! Vanaf 19.30 uur geeft een ervaren inleider een toelichting op de voorstelling of het concert in de Bonbonnière (Leidse Schouwburg) of een foyer in de Stadsgehoorzaal Leiden. De kosten voor deelname aan een inleiding zijn € 5,- per persoon, dit is inclusief een kopje thee of koffie. Een plaats bespreken voor de inleiding kan via de website of de kassa.

14.00 uur | e 5,Zondag 13 okt – Stadsgehoorzaal Leiden Zondag 3 nov – Leidse Schouwburg Zondag 15 dec – Leidse Schouwburg Zondag 16 feb – Stadsgehoorzaal Leiden Zondag 6 apr – Leidse Schouwburg Zondag 11 mei – Stadsgehoorzaal Leiden

Programma’s Bij bijna ieder klassiek concert of operavoorstelling is een toelichting in de vorm van een concertprogramma bij de prijs inbegrepen. De toelichting is verkrijgbaar bij de entree van de betreffende zaal. U kunt het programma ook een dag van tevoren downloaden van de website.

CKV

188

In het kader van het CKV-onderwijs zijn verschillende activiteiten, waaronder inleidingen, workshops en rondleidingen, zowel in klassikaal verband als individueel te bezoeken. Op de website stadspodia.nl is een schat aan informatie te vinden over de geschiedenis van de Leidse Schouwburg en de Stadsgehoorzaal Leiden en het programma. Bijvoorbeeld om te gebruiken als voorbereiding op theaterbezoek of het schrijven van een verslag. Over Theater Ins Blau is een kleine brochure beschikbaar over de geschiedenis en de doelstellingen. Deze is op te vragen via info@theaterinsblau.nl. Iedere scholier met een Cultuurkaart in het voortgezet onderwijs kan gebruik maken van de CJP-korting. Stadspodia en Theater Ins Blau accepteren de Cultuurkaart als betaalmiddel voor iedere voorstelling en concert. Voor een beperkt aantal voorstellingen geldt een CKV-tarief van E 11,50.

Rondleidingen Ontdek wat er zich afspeelt achter de schermen van de Leidse Schouwburg of de Stadsgehoorzaal Leiden en woon een rondleiding bij. Enthousiaste gidsen nemen u mee op ontdekkingstocht. De rondleidingen vinden plaats op 6 zondagmiddagen om 14.00 uur en zijn bedoeld voor deelnemers vanaf 8 jaar. De rondleiding is niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn of niet tegen kleine ruimtes kunnen. Deelname aan de rondleiding in de Leidse Schouwburg of de Stadsgehoorzaal Leiden kost € 5,- per persoon. Dit is inclusief gebruik van de garderobe en een drankje. Boeken kan via de website of de kassa.

Voor meer informatie over besloten rondleidingen (bijvoorbeeld voor een bedrijfsuitje of een verjaardag) kunt u contact opnemen met de afdeling verhuur, tel. (071) 5162431 of sales@stadspodia.nl. Voor besloten rondleidingen in Theater Ins Blau kunt u contact opnemen met afdeling verhuur van Theater Ins Blau via verhuur@theaterinsblau.nl.

Rolstoelgebruikers De Leidse Schouwburg, Theater Ins Blau en de zalen in de Stadsgehoorzaal Leiden zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. U wordt verzocht contact op te nemen met de kassa, indien u gebruik wilt maken van een rolstoelplaats.

Audiohulp voor slechthorenden In de Leidse Schouwburg, de Stadsgehoorzaal Leiden en Theater Ins Blau is een hulpsysteem voor slechthorenden aanwezig. Indien u van deze kostenloze service gebruik wenst te maken, kunt u dit kenbaar maken op de avond van uw bezoek bij de garderobe van de betreffende zaal.

Green Key ‘Gold’ Stadspodia Leiden vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Stadspodia zet zich hiervoor in en heeft met deze inspanningen een Green Key certificering behaald op het hoogste ‘gouden’ niveau. We zijn nu in het bezit van hét internationaal keurmerk voor bedrijven die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.


Wanneer het er om gaat, moet je er staan.

189

G e e l k e r k e n

l i ns k e n s

A d v o c A t e n Leiden 071 512 44 43

Den Haag 070 315 60 80

www.gl-advocaten.nl


Bibliotheekdiensten

Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur

www.BplusC.nl

kunsteducatie evenementen Cursussen

ontvang Drie keer per jaar gratis ons BplusC MagaZine met nieuwe cursussen, evenementen en culturele trends in Leiden Als eerste ons magazine ontvangen? Volg ons op Facebook en Twitter en download het magazine! Ook via www.BplusC.nl of haal een gratis exemplaar in een van onze locaties in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar. twitter @BplusC Facebook www.facebook.com/BplusCleiden

190

Advertentie Leiden 21-03-13 22:52 Pagina 1

0900 23 23 000

J EUGDTHE ATERHUIS Echt Doen alsof

Kijk voor onze lessen, workshops, voorstellingen en educatieve projecten in Leiden op jeugdtheaterhuis.nl


191

m agazi n e | on li n e | ontmoeti ngen www.levenmagazi n e.n l


BOEK NU VOOR DE BESTE

CREATIES

GRAFISCH

ONTWERPERS

EN

ADVISEURS

STATIONSWEG 24 2312 AV LEIDEN 071 566 56 55 WWW.ZABRISKI.NL

192

b rasseri ede engelenbak b ra ss e rie d e engelenbak

Theatermenu 26.00

7 dagen per week open lunch van 11.30 tot 17.00 diner van 17.00 tot 22.00 cafe tot 24.00

Lange Mare 38 2312 GS Leiden 071 5125440 www.brasseriedeengelenbak.nl

restaurant - cafe - terras


193

WIJ REALISEREN ook graag

UW VOORSTELLING OKTOBER

13

14 en 15

OKTOBER ZOnDAG 11.30 uur

HCOCK ALfRED HITC 3: TRILOGIE DEEL HET WIST DE mAn DIE

(CELLO)

LIDY BLIJDORP DOUmA & nATASJA (PIANO)

36

| Britten melodieën Prokofjev 5 Rhapsodie nr. 1 | Ravel Cello Suite Blijdorp) | (bew. Lidy Espagnole nate op. 143 Poulenc Celloso

PR

20,00

garderobe en

L

AALMARKTZAA

AL DE MUSIC

37

programmaboekje

RZAAL

Vijf tig en... tint

RE

r

regie Jasper

de Kuit spel Sander regie Bruun de Vries, filip Heer, Hymke rg en Lex van Wegbe Bolluyt, Renée Passchier

drie Theater brengt Het Thriller films van achter elkaar seizoenen na 39 Steps op het toneel. Hitchcock het laatste Murder is dit en Dial M for ten uit trilogie. fragmen deel van de of van ‘The master alle 53 films acteurs voorbij. De suspense’ komen meer dan razend tempo spelen in een er niet ollen en deinzen 30 dubbelr met auto’s op het podium voor terug n, met een te scheure langs ravijnen in te lging op zee boot de achtervo g over een met een vliegtui zetten, of vliegen. maïsveld te

3e rang

2e rang

21,00 | e 25,00 | e Incl. drankje

gouden rang

e 17,00 | e

en garderobe

WBURG

26

Verheugd

hte) de (verwac boeken en Vergeet de op de musical-parodie film: deze rilogie is de Vijftig tinten-t zinderende rode oortjes. die zorgt voor nieuwste hype op het was een knaller De musical en in new fringe festival it Edinburgh trok deze theaterh Chicago York en Het verhaal: volle zalen. alleen maar besluit de oekenclub een dames-b Vijftig tinten bestseller tatie wereldwijde Door hun interpre terecht grijs te lezen. komt het publiek en. van het boek stoute moment van n in een achtbaa is slechts een ndse versie De nederla te zien! n in de theaters paar maande

TOnEEL

1e rang

is

Volksoperahu band

. met een live Een parodie

Thriller Theate

2e rang

Incl. drankje,

… En… nTEn VIJfTIG TInT AL ICAL USIC DE mUS

DE VEENFABR MOBY DICK IEK ZA 14|9|201 LEIDSE SCHO 3 19.30 UUR UWBURG

OKTOBER g WOEnSDAG gratis inleidin 20.15 uur,

TTA & m SInfOnIE) AmSTERDA ER (HARP LAVInIA mEIJ

die een par

KOffIECOnCERT KAmERmUZIEK

e 25,00 | e

16

OKTOBER WOEnSDAG try out 20.30 uur,

TAmBÚ, A fREEDOm SOnG

Wereldwijd dan al meer 40 miljoen boeken verkocht

ofte van het is dé cellobel Lidy Blijdorp ’s met de hoogste moment. Diploma Haag, en uit Den onderscheiding een volle en Parijs en Amsterdam nnale, (van de Cellobië nprijzenkast s, het Grachte concour a s en het Christin atoriumconcour festival Conserv n dat. meer) bewijze

1e rang

EM

16

OKTOBER WOEnSDAG 20.15 uur

OKTO BER

Groen Media. Van huis uit drukker, inmiddels een organisatie die het hele communicatietraject beheerst. Alles onder één dak. Met als filosofie: press print play. Drie woorden die staan voor wat en hoe we het doen. Communicatie is één groot spel dat we samen met u willen spelen. We zetten de lijnen uit, adviseren, organiseren, regisseren. Altijd in nauwe betrokkenheid. En met maar één doel: het realiseren van uw communicatiedoelstellingen. Want alleen dan stappen er aan het eind van het spel twee winnaars van het veld.

16

OKTOBER mA En DI 20.15 uur, (voor)première

31,00

het heater over . Vurig muziekt koloniale verleden onvoltooide nd de in nederla 150 Jaar nadat herneemt het afgeschaft slavernij werd grote één van de Volksoperahuis Tambú, van Oerol 2012: theaterhits voorstelling Song. In de a Freedom se keur aan Curaçao kern van vertelt een met de vaste én artiesten samen ontroerend erahuis een e het Volksop over het gedeeld . kritisch verhaal en Curaçao nederland verleden van EATER HEATER UZIEKTH UZIEK mUZIEKT

son voor harp Candida Thomp Concertino Tailleferre viool & leiding ction et Allegro sky Apollon Musagète Ravel Introdu The Hours Stravin orkest Glass

en kamer-

t een klassiek . Zelden verkoch 100 Philip Glass-cd de Album Top eijer voor haar Lavinia meijer prijkte bovenin Klassiek Platina ontving van de Edison cd’s. Het album tijd zoveel . Behalve Ook het winnen dse publiek jazzplaten. artiest in korte ndse ederlan nederla rste pop- en en Lavinia iteit bij het tussen de populai Sinfonietta haar popular Amsterdam rre, lid 2012 bewijst Publieksprijs The Hours spelen Germaine Taillefe componiste e Glass-’nummer’ -frans ino van de het favoriet een Russisch het Concert wordt In g Six, duizelingGroupe de ranse werken. Stravinsky’s twee franse istengroep strijkers in de compon brengt. gloriëren de extase van de beroem pauze tot de a na muzen gebruikt. Apollo zijn kleurenpalet ballet, waarin ****) neoklassieke mooi.” (Trouw* erend wekkende op harp: hallucin “Philip Glass ORKESTEn

USICAL mUSICAL

1e rang

gouden rang

2e rang

22,50 | e 35,50 e 29,50 | e garderobe drankje en

SHOW

1e rang

Apollo’s dans

3e rang

2e rang

gouden rang

| e 42,50 30,50 | e 25,50

e 36,50 | e garderobe drankje en Incl.

Incl.

e 16,50

THEATER InS

GROTE ZAAL

BLAU

RZAAL

STADSGEHOO

WBURG

LEIDSE SCHOU

LEIDSE SCHOU

STADSGEHOO

www.groenmedia.nl | 071 579 75 00

CONCEPT VOOR CREATIE

AKRON.NL


Vergaderen op een podium? Zie pagina 106

Foto: Vincent Schoonderwaldt


B e r ei k baa rh eid VVV Leiden

Leidse Schouwburg Stadsgehoorzaal Leiden Grote Zaal, Breezaal

Stadsgehoorzaal Leiden Aalmarktzaal

THEATER INS BLAU

Digros Garage

Marekerk

Ins Blau

te

Haagweg

d e ls

Pieterskerk M id

Pieterskerk

Pieterskerk

leiden

196

Parkeren Stadsgehoorzaal Leiden

Openbaar vervoer

De Breestraat is ná 19.00 uur met de auto toegankelijk, u kunt dus ’s avonds voor de deur uitstappen (niet parkeren)! Tot 19.00 uur is de Breestraat niet toegankelijk voor auto’s. Aan de Haagweg (op een kleine 10 minuten loopafstand) ligt het dichtstbijzijnde parkeerterrein, dat bovendien een gratis taxiservice aanbiedt. Na het parkeren brengen de taxibusjes u in enkele minuten bij de zaal. Na afloop wordt u na een telefoontje weer bij het parkeerterrein afgezet.

De Leidse Schouwburg, de Stadsgehoorzaal Leiden en Theater Ins Blau zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Er stoppen diverse buslijnen nabij de podia. Vanaf station Leiden Centraal zijn alle drie de podia ook eenvoudig te voet te bereiken. U volgt de bordjes Leidse Schouwburg of Stadsgehoorzaal Leiden. Actuele reisinformatie kunt u vinden op 9292ov.nl of ns.nl.

Parkeren Leidse Schouwburg Op één minuut loopafstand van de Leidse Schouwburg kunt u in de parkeergarage aan de Langegracht (Langegracht 3, naast het Politiebureau en de Digros) parkeren. Inrijkaarten (na 17.00 uur) kunnen bij het buffet in de schouwburg ingewisseld worden voor een uitrijkaart à € 5,-. LET OP: De garage sluit op zondag om 20.30 uur en is niet geopend op feestdagen. De (wisselende) sluitingstijden worden aangegeven op het bord bij de ingang van de garage en op de informatieschermen in de Leidse Schouwburg en worden afgestemd op de eindtijd van de voorstelling.

Parkeren Theater Ins Blau Parkeren op het Parkeerterrein Haagweg is mogelijk tegen een gereduceerd tarief van € 4,-. Als bezoeker van Theater Ins Blau betaalt u dit tarief ongeacht de tijd dat u parkeert. Het parkeerterrein is 24 uur per dag geopend.

Zie ook parkereninleiden.nl.


a dre ssen en colofon

Colofon Directie Stadspodia Leiden en Theater Ins Blau Bart van Mossel, Frans Funnekotter en Kees van Leeuwen Programmering Shirley Constapel, Susanne Lammers, Kees van Leeuwen en Bart van Mossel Teksten Lisa Groot, Carlien Keeven, Alexander Klapwijk, Eline Levering, Eva Nijssen en Lianne van Noort Beeldredactie Lisa Groot en Saskia Winters Eindredactie Shirley Constapel en Saskia Winters Fotografie Leidse Schouwburg Jan Scheerder, Leiden Fotografie Stadsgehoorzaal Leiden Teo Krijgsman, Amsterdam Fotografie Theater Ins Blau Vincent Schoonderwaldt, Leiden Fotografie Kees van Leeuwen, Bart van Mossel en Frans Funnekotter Patricia Börger, Leiden

Grote Zaal & Breezaal Breestraat 60 2311 CS Leiden Aalmarktzaal Aalmarkt 7

Leidse Schouwburg Zaal & dagkassa Oude Vest 43 2312 XS Leiden T 0900-900 1705 (25 ct pm)

stadspodia.nl

Theater Ins Blau Haagweg 6 2311 AA Leiden theaterinsblau.nl

Acquisitie Stadspodia Leiden Vormgeving cover Tonnie Jobse, Utrecht Vormgeving binnenwerk Akron Communicatie & Vormgeving, Leiden Druk Groen Media, Leiden Oplage 25.000 ex.

Wijzigingen voorbehouden Er kunnen wijzigingen optreden in bijvoorbeeld speeldata, programma, toegangsprijzen of rolverdeling. Wijzigingen kunt u vinden op de website. Wijzigingen geven geen recht op restitutie.

@LS1705 @SGZleiden @TheaterInsBlau

Algemene voorwaarden Stadspodia Leiden verklaart de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de VSCD van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 66|2012 of zijn te downloaden van de website.

facebook.com/leidseschouwburg facebook.com/stadsgehoorzaalleiden facebook.com/theaterinsblau

adressen e n colofon

Fotografie verhuurbeelden Rogier Bos en Hédi Ouali Voorstellingsfotografie Koen Verkleij, Bert Nienhuis, Ministerie van Beeld Gorkum, Carli Hermes Unit cma, Taco van der Werf, Maartje Strijbis, Merlijn Doomernik, Domini Media, Gerard Rondeau, Leo Veger, Roy Beusker, Dik Nicolai, Andreas Terlaak, Marco Borggreve, Tineke de Lange, Frits van den Assem, Kiev Ballet, Hans vd Heuvel, Annemarie van Haeringen, Marlous Dirks, Anne Lakeman, Govert de Roos, Joost de Haas, Stephanie Pistel, Niels Willems, Nick van Ormondt, Cats & withoos, Lars Doberman, Piek, Eric van den Elsen, Eric Hill, Curly and Straight, Corrine Bot/Mieke Struik, Greetje Mulder, Roelof Bos, Mathias Bothor, Martin Oudshoorn, Joris Jan Bos, Sofie Knijff, Beer Buijsman, Alek, Studio Rooiejas, Esmee van Loon, Rob Marinissen, Roy Soetekouw, Brett Russel, Martin Dijkstra, PR Trend Media, Bob Bronshoff, John Stenersen & Paulina Matusiak, Mieke Struik, Karoly Effenberger, RobinVogel & MerijnSchilte, Tessa Posthuma de Boer, Noa Verhofstad, Nico Alsemgeest, Elien van den Hoek en Inez de Bruijn, Dadara, Claudia Sola, Demet Adiguzel, Cigdem Yuksel, Marc van Oers, Roland Koek, Koen Broos, Mark Janssen, Katinka Krijgsman, Ruud Pos, Miron Zownir, DG-Theaterproducties, Janey van Ierland, Arjan Benning, Folkert Rinkema, Augusto Brazio, Roger Cremers, Jaap Reedijk, Inez van Lamsweerde en Vinoodh Matadin, Liv Ylva, Ruud Baan, Marc de Groot, René den Engelsman, Krijn van Noordwijk, Robert Benschop, Bowie Verschuuren, Krooskuns, Carla Kogelman, Suzanne Swart, Ben Kleyn, Michiel van Nieuwkerk, Jens van der Velde, Dio van Maaren, Lenny Oosterwijk, Raul Neijhorst, Alek Bruessing, Joost van Grinsven, Otto van den Toorn, Arjan Bennning, Annegien van Doorn, Karin van der Meul, Merlijn Domernik, Alwin Poiana, Paul De Cloedt, Kurt van der Elst, Ben van Duin, Joris van Bennekom, Michael Groen, Fotobureau Hoge Noorden, Carli Hermes, Michel Porro, Fiep Westendorp, Maarten Evenhuis, Anna van Kooij, Camiel Donders, Feiko Koster, Jonas Sacks, Andy Doornhein, Sarah Wijzenbeek, Jacq van Eeden, Dan Burn-Forti, Suzan van de Roemer, Patrick van Emst, Guy Kokken, Henk Jan Kamerbeek, Ron Greve, Carli Hermes, Studio Jona, Peter van Dijk, Linda van den Broek, Ron Rutten, Yvonne van de Ven, Florissant, Dennis Veldman, Jochem Jurgens, Stephan van Fleteren, Jaap Reedijk, Ronald Knapp, Ilja Lammers, Clemens Rikken, Fred van Diem, Rita van der Poel, Michiel Voet, Ruben van Vliet, Erik Bindervoet

Stadsgehoorzaal Leiden


Marc Chavannes | NRC

Seizoenbrochure 2013|2014 Stadspodia Leiden  

Het volledige theater- en concertaanbod seizoen 2013|2014 van de Leidse Schouwburg, Stadsgehoorzaal Leiden en Theater Ins Blau.