Page 1

StadsPers Woensdag 27 feb 2013 Jubileumuitgave 900 jaar De Bilt

Deze speciale uitgave verschijnt huis-aan-huis in hele gemeente De Bilt (De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk, Groenekan, Hollandsche Rading en Westbroek), Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin in een oplage van 25.000 exemplaren.

Uitnodiging start jubileumjaar

Donderdag 14 maart is het Mathildedag, de dag bij uitstek om het jubileumjaar 900 jaar De Bilt officieel te laten beginnen. Alle inwoners van De Bilt zijn van harte uitgenodigd om dit mee te vieren.

U komt toch ook?

Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, de heer Roel Robbertsen, en veel inwoners van onze gemeente zijn te gast. Leo Fijen neemt u als presentator mee in het programma. Na een klein formeel gedeelte in het gemeentehuis volgt om 17:00 uur een informeel gedeelte voor een groot publiek op het gazon voor Jagtlust. U komt toch ook? De leerlingen van alle basisscholen gaan per gezin een jubileumvlag inkleuren. Wij vragen hen die vlag op 14 maart thuis uit te hangen. In alle kernen wappert dan straks bij vele huizen de gekleurde vlag. Een feestelijk gezicht! Allemaal kunstwerkjes van Biltse kinderen. Verleden en heden, jong en oud spelen een belangrijke rol. De leerlingen van alle

groepen 8 zingen het Bilts Lied in een koor van 900 kinderen. Daarna mogen zij ballonnen oplaten. Ouders, kinderen en alle belangstellenden worden bij aankomst

ontvangen met gezellige muziek. In het gemeentehuis wordt een prachtige tentoonstelling geopend over de geschiedenis van gemeente De Bilt. Deze is

De historie van 900 jaar verbinding

Vanaf 1085 kregen de heren Van St. Jan uit Utrecht het ontginningsrecht over het huidige Achttienhoven. Rond 1113 trok een ridder uit onze omgeving naar een bedevaartsoord in Ierland, reisde langs kloosters, zag hoe men daar leefde en werkte, en verruilde bij terugkeer zijn riddergordel voor een monnikspij. Deze Theoderik bouwde samen met ridder Herman, en gesteund door bisschop Godebald, een klooster op Oostbroek. In een op 1113 gedateerde oorkonde komt

voor het eerst de naam van de Vlaamse monnik Ludolf van Affligem voor als abt van het klooster Oostbroek. In 1122 bevestigt keizerin Mathilde de abdij formeel in haar rechten met een schenkingsoorkonde. In volgende oorkondes is sprake van de ontginningen in het de abdij omringend moerasgebied door de monniken en de stichting van een Vrouwenklooster. Zo kan het jaar 1113 worden gezien als het centrale jaar tussen 1085 en 1122 in de ontstaansgeschiedenis van het gebied dat nu bekend staat als Gemeente De Bilt.

vanaf vrijdag 15 maart te bezichtigen. We gaan nog niet alles verklappen, maar het feest wordt op spetterende wijze afgesloten! U bent van harte welkom!

Tijdens het feest wordt de Soestdijkseweg Zuid tijdelijk afgesloten tussen de Antonie van Leeuwenhoeklaan en de Jachtlaan. Het verkeer wordt omgeleid. Er worden extra parkeerplaatsen geregeld, maar de ruimte is beperkt. Komt u, indien mogelijk, vooral op de fiets. Mooi of minder mooi weer? Het feest gaat door!

Met deze krant krijgt u een naslagwerk waarin u kunt lezen wat er zoal op het programma staat. Wij willen u graag zoveel mogelijk actief betrekken bij de geplande activiteiten. In alle kernen zijn vrijwilligers betrokken bij de activiteiten en evenementen. Ook in uw omgeving kent u vast wel mensen die meewerken aan de viering van 900 jaar De Bilt. Kijk ook eens op www.900jaardebilt.nl. Projectgroep 900 jaar De Bilt, Joke Nederhof, Fredie Blankestijn en Anja Donker

De Bilt? Waarom De Bilt is in "Wonen men met de ko als thuis geborgenheid kracht eneen kleine van chap" gemeens en Leo Fij r) to (presenta

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief op www.900jaardebilt.nl

Verbinden van Oostbroek tot Westbroek Het is zover: 2013 is aangebroken en we staan voor de start van alle activiteiten.

Keizerin Mathilde met de schenkingsoorkonde van 1122

Op Mathildedag, 14 maart, gaan we echt van start. Het kan u bijna niet ontgaan zijn na alle publiciteit die er al geweest is in de plaatselijke en ook landelijke media. Natuurlijk kan er ook op onze website www.900jaardebilt.nl veel informatie gevonden worden. Vele vrijwilligers zijn bezig om alle projecten voor te bereiden en dat zijn er heel wat. Van oud tot jong, van toneel tot muziek, van kerk tot kunst en nog veel meer. Inmiddels doen ook vele winkeliers

mee, zij brengen een speciaal jubileumproduct op de markt. Van Oostbroek tot Westbroek zijn we bezig om te verbinden en iedereen iets mee te laten beleven van het 900 jaar geleden begonnen bewonen van ons aller leefgebied. Er zal nog veel gezegd worden over die geschiedenis, maar wij hopen dat er nog veel meer verbonden zal worden tussen de verschillende kernen van de gemeente. Zes kernen, één toekomst is tenslotte ons motto voor dit jaar. Veel plezier bij één van onze activiteiten! Marius van den Bosch Voorzitter Stichting 900 jaar De Bilt

Het jubileumjaar 900 jaar De Bilt wordt mede mogelijk gemaakt door: Mr. August Fentener

Stichting Carel Nengerman Fonds

van Vlissingen Fonds

Stichting van Ewijck van Oostbroek en de Bilt Fonds


El Barco Latino Restaurant dankt haar trouwe klanten!

u

Na ruim een jaar op de Slotlaan 280 in Zeist hebben we niet alleen vele nieuwe gasten uit Zeist en omstreken mogen

Daarom ligt voor u als trouwe klant een ‘El Barco Membership Card’ klaar.

rt

verwelkomen in ons restaurant maar bleken ook veel trouwe gasten uit de gemeente De Bilt ons niet vergeten te zijn. Zij bezoeken regelmatig onze nieuwe vestiging in Zeist. We willen u als vaste gast daarom bedanken voor het trouwe bezoek aan ons restaurant. Tevens willen we iets speciaals doen in het kader van 900 jaar De Bilt.

aa

Na onze succesvolle jaren in Bilthoven volgde op 28 november 2011 de verhuizing naar Zeist wegens de renovatie van Winkelcentrum de Kwinkelier.

n

Aan de El Barco Membership Card kunnen geen rechten worden ontleend, niet geldig in combinatie met andere acties en 1 kaart per tafel per avond.

Me

Tegen inlevering van deze coupon ontvangt u een GRATIS El Barco Membership Card

 

 

Speciale ‘900 jaar De Bilt’ actie: Membership Card met onbeperkt 10% korting op de gehele rekening Deze speciale kaart geeft u op vertoon onbeperkt 10% KORTING op de gehele rekening! Als u bij uw volgende bezoek aan ons restaurant bijgaande coupon inlevert, ontvangt u van ons deze Membership Card GRATIS!

K

THE BEST STEAKS & RIBS IN TOWN

THE BEST STEAKS & RIBS IN TOWN

Slotlaan 280, 3701 GW Zeist | T. 030-6971880 info@el-barco.nl | www.el-barco.nl

Meer dan 40 jaar ervaring

Al meer dan 30 jaar een begrip in de regio!

Deskundig advies & vakkundige plaatsing

APK keuring, onderhoud & reparatie van alle automerken

In onze showroom vindt u prachtige openhaarden, maar ook gas- of houtgestookte kachels, gesloten systemen, stijlschouwen (marmer en zandsteen), RVS rookkanalen en inbouwpakketten. Bezoek onze showroom voor een deskundig advies en een warme ontvangst!

www.bakoopenhaarden.nl Industrieweg 16d, Soest Tel. 035 - 601 96 89

Openingstijden: Vrijdag 19.00 - 21.00 uur, zaterdag 10.00 -16.00 uur Bel voor een afspraak op andere dagen.

GArAGe De Bilt Dorpsstraat 41-43, 3732 HH De Bilt tel. 030-220 20 94 www.GArAGeDeBilt.nl


StadsPers jubileumuitgave 900 jaar De Bilt www.900jaardebilt.nl

Zes kernen, één toekomst ‘Zes kernen, één toekomst!’. Wat een prachtige slogan! Het zegt alles over de échte betekenis van de viering van 900 jaar De Bilt.

De Bilt? Waarom De Bilt n e I M N "K als an elkaar: houden v aie vestigingsa KNMI’s fr en De Bilt’s plaats likvanger" b nationaleBrouwer Frits ecteur (hoofddirederlands N Koninklijk rologisch Meteo ut) Institu

De Bilt? Waaromilt wonen "In De B ve mensen atie e v el cre beurt elke dag e g r e en leuks" wel iets Iseger e k e n n A ondent (correspCourant) e Biltsch

Natuurlijk, in 2013 zal er veel worden teruggeblikt op het ontstaan van de Biltse dorpen en over de groei van de bestuurlijke indelingen van dit gebied. Ridders en monniken zullen ongetwijfeld de revue passeren, net als de ontginningen en de vroege verschijningsvormen van de bebouwing en bewoning in ons gebied. Het zijn zeer zeker waardevolle inzichten die daarmee gedeeld kunnen worden: als je het heden wilt begrijpen en wilt weten waarom dingen geworden zijn zoals we ze in ons leven zien en meemaken, dan is kennis van je herkomst, van je geschiedenis, een absolute voorwaarde. Ik hoop ook echt dat aan het einde van ons jubileumjaar nog veel meer mensen dan nu weten hoe en waarom onze zes dorpen zijn ontstaan en wat hun betekenis was in de eeuwen die achter ons liggen. Maar meer nog dan over de geschiedenis gaat 900 jaar De Bilt over de toekomst. De toekomst van zes prachtige dorpen en van de mensen die daar wonen. Een scala van vrijwilligers heeft in samenspraak met zo’n beetje het hele verenigings- en bedrijfsleven een programma opgezet waarin we onze onderlinge band vieren. Waarin we

Onderwijs Alle leerlingen van het Pri-

mair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs krijgen tijdens de schooluren minstens één activiteit aangeboden die in het kader staat van 900 jaar De Bilt. Ook de kinderopvanginstellingen en peuterspeelzalen zullen voor de allerjongsten van 0-12 jaar een ludieke activiteit organiseren.

De Bilt? Waarom ag muziek ra g k a "Ik ma raag, en daar zijn g en ik zing gelijkheden voor" veel mo omy Both R thilde(rol in Ma lling) te rs o vo

met elkaar gaan ervaren hoe onze dorpen kunst en cultuur, bedrijvigheid, ontspanning, zorg en sport beleven en welke gemeenschapszin er dag in, dag uit is die dat alles mogelijk maakt. Onze gemeente is geen eiland. We liggen dicht tegen een stedelijk gebied aan dat het knooppunt van Nederland vormt en dagelijks trekken duizenden van onze inwoners van, naar en door dat stedelijke gebied voor hun

werk, hun studie of andere bezigheden. En al die mensen komen aan het einde van de dag terug in de rust van hun dorp. Waar nog eens duizenden andere inwoners in lokale winkels en bedrijven werkten, vrijwilligerswerk deden voor jongeren en ouderen, naar school gingen, plezier beleefden aan hobby of sport of zomaar gezellig winkelden of boodschappen deden. Je kunt dat allemaal vanzelfsprekend

vinden en in het leven van alledag lijkt dat ook wel eens zo te zijn, maar niets is minder waar. Samenleven vergt sámen léven en dat gaat nu en in de toekomst niet vanzelf. Wat we met elkaar elke dag daarvoor doen in zes heel erg mooie dorpen staat centraal bij de viering van 900 jaar De Bilt: zes kernen, één toekomst! Burgemeester A.J. Gerritsen

Jubileumproducten

Stichting Stoute Schoenen Inmiddels zijn er ter ere van het jubileumjaar al verschillende jubileumproducten verschenen. Een gedeelte van de opbrengst uit de verkoop van die producten gaat naar het lokale goede doel Stichting Stoute Schoenen. Deze stichting is gevestigd op het voormalig Berg en Bosch-terrein in Bilthoven. Stichting Stoute Schoenen heeft zich gespecialiseerd in het aanbieden van zorg voor autistische kinderen en voor kinderen met een aan autisme verwante stoornis. Zij werkt ontwik-

kelingsgericht en vanuit het kind. De naam Stoute Schoenen komt van de uitdrukking: 'de stoute schoenen aantrekken'. Vroeger betekende 'stout' ook 'dapper'. Als iemand zijn stoute schoenen aantrok, ging hij heel dapper iets doen wat hij moeilijk vond. Meer informatie op www.stouteschoenen.nl.

Edelgebak, Bilthoven) • Appeltaart (Banketbakkerij Van Ingen, De Bilt) • Broodje Bilts Bewust (Cultureel Centrum H.F. Witte, De Bilt) • 900 Jaar De Bilt-menu (Restaurant De Witte Zwaan, De Bilt) • Kookboek 'De keuken van...' (Verkrijgbaar in meerdere winkels in De Bilt, Bilthoven, Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading) • Mathildeburger (Slagerij van Loo, De Bilt). • Biltse Bureveldse burger (Landwinkel De Hooierij, De Bilt) Kijk voor meer informatie en nog meer jubileumproducten op www.900jaardebilt.nl.

Jubileumproducten De volgende jubileumproducten zijn (binnenkort) verkrijgbaar: • Jubileumwijn (Whiskyen wijnhandel Verhaar, Bilthoven) • Jubileumkast Amsterdammer 900 Jaar De Bilt

(Veldhoven Interieurs, Bilthoven) • Jubileum t-shirt (Hehenkamp Herenmode, De Bilt) • Notenmelange (Ploeger Delicatessen, De Bilt)

• Ontbijtkoek (Bakkerij Krijger, De Bilt en Bilthoven) • Mathildecake (Bakkerij Bos, Maartensdijk) • Jubileumtaart (Top's

Colofon Speciale uitgave 900 jaar De Bilt van de StadsPers in samenwerking met Stichting 900 jaar De Bilt Verspreiding: 25.000 oplage, huis-aan-huis in gemeente De Bilt (De Bilt, Maartensdijk, Groenekan, Westbroek, Hollandsche Rading, Bilthoven), Den Dolder, Huis ter Heide, Bosch en Duin en via distributiepunten Uitgever: StadsPers BV, Postbus 685, 3720 AR Bilthoven, T: 06-50602747, www.stadspers.nl Bezorgklachten: bezorgers@stadspers.nl Eindredactie en samenstelling: Manja Mathijssen en Fredie Blankestijn Projectleider 900 jaar De Bilt: Fredie Blankestijn Info 900 jaar De Bilt: www.900jaardebilt.nl Bestuur Stichting 900 jaar De Bilt: Marius van den Bosch, Peter van der Horst, Loes Drieënhuizen, Nelly van der Geest, Hans Haaksman, Jan Pieter Stam, Ella Prins. Deze jubileumkrant is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden in voorkomen. Derhalve kan aan de inhoud geen enkel recht worden ontleend. De eindredactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie in deze krant. De data, activiteiten en locaties zijn onder voorbehoud. Eventuele wijzigingen in het jaarprogramma zijn te vinden op www.900jaardebilt.nl.


Poëzie van, voor en door dorpsgenoten

1113 – 2013: 900 jaar De Bilt

1923 - 2013: 90 jaar Tap Uitvaartzorg Het familiebedrijf Tap is voor vele generaties in Bilthoven en omgeving een vertrouwde naam. Met 90 jaar uitvaartervaring is Tap even thuis in de finesses van een klassiek uitgevoerde uitvaart als in het ruime aanbod van keuzemogelijkheden anno nu. “Ook in de komende jaren hopen wij nog vele families bij te staan met onze zorg”, aldus Natalie Temming - Tap, directeur Tap Uitvaartzorg.

Soestdijkseweg-Zuid 265 3721 AE Bilthoven (030) 228 37 41 www.tap-uitvaart.nl

N u te k

oop voor slechts

€ 7,90

JULIANALAAN 1 3722 GA BILTHOVEN

feliciteert de inwoners van De Bilt met 900 jaar De Bilt en dankt alle vrijwilligers voor dit geweldige programma

T 030 2281014

WWW.BILTHOVENSEBOEKHANDEL.NL

®

W U E I N Vanaf 1 maart Nu ook in Bilthoven en Zeist Iedere woensdag van: 12:30 13:00 13:15 14:00 15:00/15:30

Lunch / inloop Intro thema Huiswerkclub Funworkshop Middag afsluiting

Ook voor:

Leren leren Be Smart ! Maltha SmartsCool® is een gezellige, all-inclusive (dus ook lunch), middag op instituut Maltha! Samen met één van onze enthousiaste pedagogen ga je aan de slag met diverse leuke activiteiten die ontspannend zijn die én het huiswerk én de (toekomstige) studie ondersteunen. Dat doen we door: · De SmartsCool huiswerkclub · De SmartsCool funworkshop In een vertrouwde en gezellige sfeer leg je de basis om “anders” te leren denken en na te denken. Op een ontspannen manier ga je huiswerk doen. Ook leer je alvast studievaardigheden, doordat wij in Maltha SmartsCool® fun en leren combineren! Hiervoor hebben we 11 modules ontwikkeld zoals mindmappen, plannen, hoe werkt je geheugen, enz. En je ouders? Zij kunnen via ons leerling volg- en communicatiesysteem, 24/7, lezen wat je hebt geleerd en gedaan.

l a n i g i r O he



Studiementoraat voor PO en VO. 1 of ½ uur per week. Nu actie voordeel!



Cito coaching én followup



Pedagogische ondersteuning (bij iedere vorm van leerproblemen)

T

Wij hebben: vaste mensen in dienst dus altijd je eigen studiecoach, 31 jaar deskundigheid en ervaring, voor iedere beurs (al vanaf €20,--), veel diensten dus een antwoord op iedere hulpvraag, 31 jaar eigen orthopedagogische praktijk en nog veel meer. Voor al onze diensten, kijk op onze website.

www.instituutmaltha.nl

Bilthoven, 2293579

Zeist, 6913017


StadsPers jubileumuitgave 900 jaar De Bilt www.900jaardebilt.nl

Jaarprogramma

Eventuele wijzigingen ziet u op www.900jaardebilt.nl Maart

Verbinden door het delen van het verleden en door gastvrijheid Datum: 14 maart Activiteit: Start Jubileumjaar door Stichting 900 jaar De Bilt (17:00 uur) Locatie: Voor Jagtlust Datum: 14 en 15 maart-23 april Activiteit: Start historische tentoonstelling van Historische Kring d´Oude School en Historische Vereniging Maartensdijk. Bezichtiging van 15 maart tot 23 april in Jagtlust, daarna op reis door zes kernen. Locatie: Jagtlust en zes kernen Datum: 16 maart Activiteit: Mathildevoorstelling, waarin Mathildes van verschillende leeftijden het levensverhaal van prinses, koningin en keizerin Mathilde vertellen (15:00 uur) Locatie: Wijkgebouw De Schakel, Soestdijkseweg Zuid 49B, De Bilt (achter de Immanuëlkerk) Datum: 23 maart Activiteit: Bijeenkomst voor oudraadsleden en oud-wethouders Locatie: Mathildezaal, gemeentehuis Datum: 23 maart Activiteit: High Tea voor de Zorg Locatie: Stichting De Bilthuysen, werkgroep Zorg Datum: 23 maart Activiteit: Mathilde aan Tafel (www.mathildeaantafel.nl) Locatie: Zes kernen Datum: 24 maart Activiteit: Jongerenspel (15:30 uur) en Taizéviering (19:30 uur) Locatie: Scoutinggebouw, Bilthoven en Immanuëlkerk, De Bilt

April

Mei

Datum: n.n.b. Activiteit: Opening Mathildetuin Locatie: Dorpskerk De Bilt

Datum: 5 mei Activiteit: Kerkgangers uit de zes kernen komen samen in een openluchtviering. Het bevrijdingsvuur uit Wageningen wordt door hardlopers binnengebracht ter viering van Bevrijdingsdag (11:00 uur) Locatie: Plein bij de Martin Luther Kingschool, Maartensdijk

Verbinden door te bezinnen en niet te vergeten Datum: 6 april Activiteit: Op pad langs de kerken (10:00-16:00 uur) Locatie: Westbroek en Groenekan Datum: 13 april Activiteit: Op pad langs de kerken (10:00-16:00 uur) Locatie: De Bilt Datum: 13 april Activiteit: Theaterproductie ‘As I left my Father’s House’; over vluchtelingen en de ontmoeting tussen religies (16:00-18:00 uur) Locatie: Julianakerk, Bilthoven Datum: 13 april Activiteit: Bridgedrive; Tourtocht langs vier speellocaties Locatie: Bilthoven, De Bilt, Hollandsche Rading en Maartensdijk Datum: 19 april Activiteit: Aftrap weekend van Vergeten Kunst met kunstwerk van 126 junior kunstenaars (16:00 uur) Locatie: Planetenbaan, Bilthoven Datum: 20 april Activiteit: Op pad langs de kerken (10:00-16:00 uur) Locatie: Maartensdijk en Hollandsche Rading Datum: 20 en 21 april Activiteit: Weekend van Vergeten Kunst met fietsroute (11:00-17:00 uur) Locatie: Zes kernen Datum: 27 april Activiteit: Op pad langs de kerken (10:00-16:00 uur) Locatie: Bilthoven en Den Dolder

September

Verbinden door te vieren e Bilt? om D allure en r a a W s met el rde "Wink passioneers!" ge rneme onde Veldhoven Janine igenaar urs) (e Interie oven h Veld

Juli

Verbinden door je te laten zien Datum: 3 t/m 7 juli Activiteit: Sprookjesmusical, onder begeleiding van Jeugdtheaterschool Masquerade (scholen kiezen zelf data in mei, juni of juli) Locatie: Basisscholen in de hele gemeente

Datum: 6 en 7 september Activiteit: Rondje De Bilt voor alle leeftijden, georganiseerd door de samenwerkende serviceclubs en ondernemers: Fair en een muziekprogramma voor jong en oud Locatie: Zes kernen Datum: 14 september Activiteit: Onthulling Bilts Hoogkruis (11:00 uur) Locatie: Van Boetzelaerpark, De Bilt Datum: 14 en 15 september Activiteit: Open Schaakkampioenschappen, georganiseerd door Schaakvereniging DBC Locatie: Cultureel Centrum H.F. Witte, De Bilt Datum: 27 september Activiteit: Bedrijven ontmoeten bedrijven Locatie: De Bilt

Verbinden door het vuur van sport en spel

Datum: 21 t/m 30 mei Activiteit: Fietstocht voor de jeugd, gesponsord door Otto van Boetzelaer Locatie: Zes kernen Datum: 22 mei Activiteit: 900 kinderen lopen 900 meter Locatie: Zes kernen Datum: 25 mei Activiteit: Sportevenement, georganiseerd door Doe mee! De Bilt en Gehandicaptenplatform De Bilt (10:00-16:00 uur) Locatie: Sportcentrum Kees, Kees Boekehal, SCHC, Bilthoven Datum: 25 mei Activiteit: Scoutinggroepen pakken uit (10:00-15:00 uur) Locatie: De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk Datum: 27 mei-3 juni Activiteit: Themareis naar Ierland Locatie: Ierland

Oktober

Verbinden door over te dragen en te verduurzamen Datum: 1 oktober Activiteit: Dag van de ouderen. De gezamenlijke ouderenbonden van gemeente De Bilt organiseren een bustocht langs historische plaatsen in de zes kernen. Ouderen kunnen op verschillende plaatsen opstappen. Tijdens de busrit zal de geschiedenis van De Bilt tot leven komen. Locatie: Zes kernen Datum: 12 oktober Activiteit: Symposium, door Historische Vereniging Maartensdijk en Historische Kring d’Oude School Locatie: Mathildezaal, gemeentehuis

November Datum: 2 november Activiteit: We love life: dance event, voor iedereen vanaf 16 jaar. Georganiseerd door Blasj Events (20:00-02:00 uur). Toegang: 10 euro. 10% van de opbrengst gaat naar Stichting Stoute Schoenen. Locatie: Cultureel Centrum H.F. Witte, De Bilt Datum: 24 november Activiteit: Chocolademelkloop, georganiseerd door Loopschool Saskia Locatie: Landgoed Beerschoten, De Bilt/ Bilthoven Datum: 29 november Activiteit: Eindfeest voor alle vrijwilligers Locatie: De Bilt

Juni

Verbinden door samen te musiceren Datum: 1 juni Activiteit: Open bedrijvendag Locatie: Zes kernen Datum: 1 juni Activiteit: Brandweerevenement Brandweer Bilthoven Locatie: Julianalaan, Bilthoven Datum: 3 t/m 9 juni Activiteit: Voorstelling ‘Wat u maar wilt’ van Theater in ‘t Groen Locatie: Landgoed Eyckenstein, Maartensdijk Datum: 21 juni Activiteit: Seniorenconcert, georganiseerd door SHOPU (14:30-16:30 uur) Locatie: Cultureel Centrum H.F. Witte, De Bilt Datum: 22 juni Activiteit: Muziek verbindt, georganiseerd door Vereniging der Vrijwillige Brandweer harmonie Bilthoven (11:00-17:00 uur) Locatie: Zes kernen Datum: 22 juni Activiteit: Grande Finale, georganiseerd door Koninklijke Biltse Harmonie Locatie: Tegenover Jagtlust

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief op www.900jaardebilt.nl

December Datum: 10 december Activiteit: 65 jaar rechten van de mens met Amnesty International Locatie: Gemeente De Bilt

De Bilt? Waaromrvaring: "Mijn e een creatief nende appelijk landsch et een kunstminte" m en klimaat olking en geme r e bev k Jits Bak aar) n (kunste


G N I T R O K 20% Dé biologische supermarkt van Bilthoven en De Bilt

25% KORTING

EkoPlaza Bilthoven EkoPlaza De Bilt Julianalaan 35 Hessenweg 127 030 2258320 030 6377277

Openingstijden Ma t/m vrij 8.30 - 18.00 uur Za 8.30 - 17.00 uur

gratis

Milde olijfolie EkoPlaza

Gratis*

G N I T R e O i K t a % 0 r 2 o c e d m a a r n e p k o r e m e s r e v i d van

lamellen - Verticale n e n ij rd o g ssé outen rdijnen - H rdijnen - Pli o o g lg w ro u o o V u D ende neën de deelnem tale jaloezi r Rolgordijne n a a zo n ri l o e k H in w ezieën vraag in de Vlinderjalo e soorten ll a t h c E jaloezieën rden. Aanbieding is geldig van 16 maart t/m 6 april 2013. de voorwaa Vraag in de winkel naar de deelnemende merken en actievoorwaarden. merken en

500 ml 4.95

*bij besteding van minimaal € 25,- en tegen inlevering van deze bon. Geldig tot 1 april 2013.

Kom sparen!

Ontvang tot Pasen bij iedere € 15,- aan boodschappen een stempel. Een volle spaarkaart,15 stempels, is goed voor

6 tegoedbonnen voor een doosje EkoPlaza eieren

Volg ons op:

Hessenweg 154, 3731 JM De Bilt Tel.: 030 - 220 33 44, www.decohomejochem.nl

www.ekoplaza.nl

verf - behang - gordijnen - zonwering - elektra - gereedschap - ijzerwaren - sanitair - vuurwerk

Prijslijst kinderkapper

Hessenweg 111 De Bilt

Kids (incl. styling & verrassing) Kinderen 1 t/m 3 jaar knippen Kinderen 4 t/m 14 jaar knippen Knippen pony Feestkapsel vanaf

€ 10,00 € 15,00 € 5,00 € 10,00

Dames (samen met je kind naar de kapper) en laat je kind knippen voor 5 euro, óf krijg 20 % korting op je aankoop! Hessenweg 111 - 3731 JE De Bilt - 030-2204033 www.toupies.nl - kinderwinkel.toupies@gmail.com "

"

Vul hieronder je gegevens in en lever deze bon in bij de kassa .

ik word graag vriendjes met Toupies: houd me op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en aanbiedingen!

€ 25,00 € 30,00 € 20,00 € 27,50 € 20,00 € 35,00 € 20,00 € 21,50

Toeslag lang haar

7,50

Heren (samen met je kind naar de kapper)

Naam kind:

Wassen, knippen en drogen Coupe Tondeuse Bijwerken

Geboortedatum: E-mailadres:

Wassen, knippen en drogen Wassen, knippen en föhnen Wassen en föhnen. Opsteken Kleuren uitgroeibehandeling Kleuren volledige kleuring Higlights 10 folies Lowlights 10 folies

j/m

€ 22,50 € 17,50 € 7,50

"

"


StadsPers jubileumuitgave 900 jaar De Bilt www.900jaardebilt.nl

Maart: verbinden door het delen van het verleden en door gastvrijheid

Historische tentoonstelling

De Historische Kring D’Oude School en de Historische Vereniging Maartensdijk openen op 14 maart een tentoonstelling over de geschiedenis van de gemeente De Bilt. Het verhaal wordt verteld met foto’s, tekeningen, geografisch materiaal, historisch belangrijke voorwerpen en

nog veel meer. De expositie begint bij de ingang van het gemeentelijke administratiegebouw en loopt via de Mathildezaal door de traverse naar de hal van Jagtlust. Eind april gaat de tentoonstelling op reis langs Westbroek (Dorpshuis), Maartensdijk (Dijckstate), Groenekan (De Groene Daan), Hollandsche Rading (Dorpshuis) en De

Bilt (wijkrestaurant Bij de Tijd). Op deze locaties zal een representatieve selectie uit het tentoonstellingsmateriaal te zien zijn. Meer informatie op www. historischekringdebilt.nl en www.historische verenigingmaartensdijk.nl. De exacte planning volgt via de pers en www.900jaardebilt.nl.

High Tea voor de zorg

Op 23 maart zal van 15:00 tot 16:30 uur een feestelijke High Tea plaatsvinden voor alle zorgontvangers in de gemeente De Bilt.

Voor dit veelomvattende plan is de Werkgroep Zorg gevormd, met daarin vertegenwoordigers van De Bilthuysen, VitrasCMD, Cordaan, Warande woonzorgcentrum Schutsmantel, Vrouwen van Nu en VPTZ de Biltse kernen. De deelnemende instellingen in de gemeente bieden de High Tea op de eigen locatie aan, voor de overige zorgontvangers binnen de gemeente zal de High Tea plaatsvinden in Cultureel

De Bilt? Waarom en prettig e e g e chtige "Vanw in een pra t a a m li fk " lee omgevingoormalig (v rs e il E trs dheid Els Bo olksgezon minister V Comité van en lid ng) Aanbeveli

Jongerenspel en Taizéviering Kruidenierswinkel en wagenmakerij op de Dorpsstraat rond 1910. Deze foto is eigendom van de Historische Kring D’Oude School in De Bilt.

Op 24 maart organiseert de Raad van Kerken een programma voor jongeren uit alle dorpen van onze gemeente.

Spelen, muziek maken en eten. Verzamelen om 15:30 uur bij het scoutinggebouw in het bos, tegenover het RIVM in Bilthoven. Na het eten begint om

Centrum H.F. Witte (De Bilt) en Dijckstate (Maartensdijk). De gasten krijgen naast de High Tea een programma aangeboden waarin op ludieke wijze uiting zal worden gegeven aan de verbinding tussen de kernen van de gemeente. Tussen Cultureel Centrum H.F. Witte en Dijckstate zal een beeldverbinding tot stand worden gebracht. Daarnaast is er op de grotere locaties live muziek te horen. Tot slot zullen vanaf iedere locatie op hetzelfde tijdstip ballonnen in de kleuren van de gemeente worden opgelaten. Dit bijzondere moment zal vanuit de lucht worden vastgelegd.

19:30 uur een Taizéviering (meditatieve bijeenkomst in de sfeer van het Franse klooster Taizé) in de Immanuëlkerk, Soestdijkseweg Zuid 49, De Bilt.

April: verbinden door te bezinnen en niet te vergeten Weekend van de Vergeten Kunst

Bridgedrive

Met het weekend van de Vergeten Kunst (20 en 21 april tussen 11:00 en 17:00 uur) wil de Stichting Kunst en Cultuur De Bilt alle inwoners bij elkaar brengen rondom vergeten kunstwerken. De deelnemende kunstenaars gaan bij bestaande kunstwerken een nieuw werk maken. Dat kan een beeld zijn, een lichtshow, een gedicht, een voorstelling, of iets anders kunstzinnigs. Na het weekend verdwijnt de nieuwe kunst weer, maar onze aandacht voor het oorspronkelijke kunstwerk hopelijk niet!

De Bilt? Waaromt is mooi, "De Bil et dichtbij omdat hdingen is die l heel veeel mooier zijn" e v m g o n Deudeko Joep vanr, cabaretier, (schrijvesentator) pre

Op zaterdag 13 april organiseert een aantal bridgeclubs een speciale bridgedrive. Vanaf 10:00 uur bent u welkom in het gebouw van WVT (Talinglaan 10, Bilthoven) voor de inschrijving en koffie of thee. Daarna gaat u naar de eerste locatie om een ronde van vijf spellen te spelen. In totaal worden er vijf rondes gespeeld. Tussendoor wisselt u steeds van locatie. U zorgt zelf voor vervoer. Voorwaarde deelname: u bent woonachtig in de gemeente of lid van een Biltse bridgeclub. Er wordt gespeeld in De Bilt

(Cultureel Centrum H.F. Witte), Bilthoven (WVT), Maartensdijk (De Vierstee) en Hollandsche Rading (Dorpshuis). Tussen de 2e en 3e ronde wordt een lunch geserveerd, inbegrepen bij het inschrijvingsgeld. Aan het eind van de dag is de bekendmaking van de einduitslag en de feestelijke prijsuitreiking bij WVT. U kunt zich via Vogelaar.m@planet.nl als paar opgeven o.v.v. namen van beide spelers, sterkte, e-mailadres, en gelijktijdige overmaking van €25 op rekeningnummer 1754236 t.n.v. M.G.E. Vogelaar-Heijman. Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij Mariëtte Vogelaar, 030-6062137.

Junior kunstenaar van basisschool ‘t Kompas in Westbroek

Op pad langs de kerken

Op elke zaterdag in april is een aantal kerkgebouwen te bezichtigen van 10:00 tot 16:00 uur. • 6 april: Westbroek en Groenekan • 13 april: De Bilt • 20 april: Maartensdijk en Hollandsche Rading • 27 april: Bilthoven (en Den Dolder). Het is een estafette waarin de kerken zich laten zien en horen met rondleidingen, exposities en muziekuitvoeringen per locatie. Er komt nog een handzame kerkengids uit met foto’s en informatie over alle kerken in onze regio. Volg de lokale kranten en www.900jaardebilt.nl voor het programma.

Aan Vergeten Kunst is een educatief project gekoppeld. Ontwerper Marij Nielen laat junior kunstenaars een kunstwerk samenstellen op de hoek van de Pluvierenlaan en Melkweg in Bilthoven. Hier vormen 126 klinkers een zeshoekige bloemvorm met zes verschillende gekleurde bloembladen. Deze ‘bloem’ wacht op vrijdag 19 april om 16:00 uur op de bijen die komen ‘aanvliegen’ uit de zes kernen. Dit kunstwerk is wel permanent. Kijk voor meer informatie op www.stichting kunstencultuur-debilt.nl of volg ons via twitter: @ skcdebilt.


EMC Cosmetisch

Cosmetische chirurgie

Basisonderwijs en opvang in één EMC Medisch

VRIJMETSELARIJ IN DE BILT EMC Cosmetisch

Cosmetische chirurgie April is in het jubileumjaar “900 jaar

Damesavond

EMC Huidzorg Gespecialiseerd in huidverbetering

EMC Vitaal

Gewichtsconsulente

Vitaal EMCEMC Medisch

E

Gespecialiseerd in Gewichtsconsulente Damesavond Hoofdpijnklachten, belemmering Cosmetische chirurgie Plastische chirurgie G huidverbetering Wij organiseren geheel kosteloos en vrijblijvend (verzekerde informatieavond zorg) speciaal voor u en h van het gezichtsveld, een vermoeide

Spelenderwijs leren voor 2 en 3 jarigen

Want onze gemeente De Bilt en de Vrijmetselarij zijn spiritueel onlosmakelijk met elkaar verbonden, ze voeden en versterken elkaar! U bent van harte uitgenodigd!!

Plastische chirurgie (verzekerde zorg)

EMC Huidzorg EMC Cosmetisch

Plastische chirurgie Twee professionals (verzekerde op iederezorg) klas

De Bilt” uitgeroepen tot de maand van de spiritualiteit met als thema: “Verbinden door te bezinnen en niet te vergeten”. Het is daarom niet meer dan logisch dat de Vrijmetselarij u in deze maand op vrijdag 12 april om 20:00 uur in Huize het Oosten aan de Rubenslaan 1 in Bilthoven wil verrassen met haar visie op dit thema.

EMC Medisch

Engels, zwemles, kleinschalig, aan de bosrand www.BalanSlErEn.com

uw vriendinnen. Tijdens deze gezellige avond kunt u al uw vragen stellen aan één van de plastisch chirurgen, een informatieve lezing krijgen over door u gewenste onderwerpen of een huidanalyse laten doen.

en boze blik, verslapte huid of wallen?

Vanaf personen kunnen kunnen wedoor een avond voor u organiseren. verholpen Indien u hier meer over wilt Deze10klachten een ooglidcorrectie worden. weten u contact opnemen met Charlenewaardoor Riemens via u c.riemens@emckliniek.nl of Dit isdan eenkunt relatief eenvoudige ingreep, uw frisse oogopslag 030 – 22 88 400.

en uitstraling terugkrijgt.

Speciaal voor u en uw vriendinnen in de kliniek die uniek is in haar persoonlijke service, zowel Wilt u meer weten over deze ingreep? voor, tijdens als na de behandeling. Op zaterdag 30 maart organiseert het

Damesavond

EMC Bosch en Duin speciaal voor mensen met bovenstaande klachten een oogleden inloopspreekuur van EMC Bosch en Duin - Biltseweg 14 - 3735 ME Bosch en Duin - (030)2288400 - info@emckliniek.nl - www.emckliniek.nl 10.00 – 14.00 uur.

Wij organiseren geheel kosteloos vrijblijvend Wij organiseren geheel kosteloos en vrijblijvend een informatieavond speciaalen voor u en e U kunt op deze dag geheel vrijblijvend en kosteloos uw vragen stellen uw Tijdens deze gezellige avond tijdensvriendinnen. consult een van de plastisch chirurgen. uw vriendinnen. Tijdens deze gezellige avond kunt ueenal uwbijvragen stellen aan één van dekunt plastisch een informatieve lezing krijgen plastisch chirurgen, een informatieve lezing krijgen overchirurgen, door u gewenste onderwerpen of een huidanalyse laten doen. een huidanalyse laten doen.

NLdoet Brandenburg tandartsen & open dag

Vanaf 10 personen kunnen we een avond voor u or

Vanaf 10 personen kunnen een2013 avond voor u organiseren. Indien u hier meer over wilt 15 en 16we maart weten dan kunt u contact opnemen met Charlene weten dan kunt u contact opnemen met Charlene Riemens via c.riemens@emckliniek.nl of 030 – 22 88 400. 030 – 22 88 400. In Arendshorst, d’Amandelboom, Iedereen verdient Speciaal voor een thuis

Speciaal voor u en uw vriendinnen in de kliniek

De Wijngaard en De Kuip

op www.accoladezorggroep.nl u en uw Kijk vriendinnen in de kliniek die uniek is in haar persoonlijke service, zowel die uniek is in haar persoonlijke service, zowel voor, tijdens als na de behandeling. voor, tijdens als na de behandeling.

Brandenburg

Locaties in Assen, Bilthoven, Bosch en Duin tandartsen

EMC Bosch en Duin - Biltseweg 14 - 3735 ME Bosch en Duin - (030)

EMC Bosch en Duin - Biltseweg 14 - 3735 ME Bosch en Duin - (030)2288400 - info@emckliniek.nl - www.emckliniek.nl accoladeadv_130x95liggendFEB2013.indd 1

05-02-13 15:17

Brandenburg tandartsen

Brandenburg tandartsen

Gefeliciteerd!

De Bilt 900 jaar

In jaren zal Brandenburg Tandartsen in Bilthoven de gemeente De Bilt nooit inhalen, maar als het gaat om kwaliteit, duurzaamheid, esthetiek en service loopt onze nog geen anderhalf jaar jonge praktijk in de regio aardig voorop. Niet zo verwonderlijk dus dat veel patiënten in die korte tijd de weg naar onze praktijk aan de Tweede Brandenburgerweg 1 hebben weten te vinden. Specialismen Brandenburg Tandartsen is een praktijk voor algemene tandheelkunde, met veel aandacht voor preventie. Bovendien kan men - onder hetzelfde dak - terecht voor parodontologie (tandvleesbehandelingen), endodontologie (wortelkanaalbehandelingen), kleine kaakchirurgie, implantologie, kroon- en brugwerk en esthetische tandheelkunde, waaronder ook non prep facings! En natuurlijk het gratis* klikgebit!

Wij nemen nog patiënten aan! Van jong tot oud. Brandenburg tandartsen Tweede Brandenburgerweg 1 • 3721 CG Bilthoven Tel: 030 - 229 39 79 E-mail: info@brandenburgtandartsen.nl

Tel. 030 - 229 39 79

www.brandenburgtandartsen.nl


StadsPers jubileumuitgave 900 jaar De Bilt www.900jaardebilt.nl

Mei: verbinden door het vuur van sport en spel

Bevrijdingsvuurestafette: loop mee voor de vrijheid!

Jaarlijks wordt op het plein voor Hotel de Wereld in Wageningen in de nacht van 4 en 5 mei het vrijheidsvuur ontstoken.

Het symbool voor leven in vrede en vrijheid. Tussen 00:15 en 01:30 uur ‘s nachts wordt het vuur in ontvangst genomen en

met hardlopers in estafettevorm vanuit Wageningen naar De Bilt gebracht. Een bijzondere gebeurtenis en ervaring! Wij zijn op zoek naar lopers die bereid zijn om een aantal kilometers het vuur te dragen tussen Wageningen en De Bilt. Na uw aanmelding worden in overleg afspraken gemaakt over

het looptempo en de af te leggen afstanden. Het vervoer naar Wageningen is geregeld. Voor verzorging en begeleiding tijdens de estafette wordt gezorgd. Nadere informatie: Wim Tigelaar (030-2289517) of Henk Nurmohamed (0302204656). Aanmelden: 5meiloopdebilt@gmail. com.

Openlucht viering en Ierse reis

Op 5 mei verzamelen kerkgangers overal bij hun kerk. Zij gaan vervolgens naar Maartensdijk voor een openluchtdienst voor alle inwoners van gemeente De Bilt. Zangers uit de zes woonkernen vormen een projectkoor en blazers van Kunst en Genoegen ondersteunen de samenzang. Het begint om 11 uur op het plein bij de Martin Luther King School (en bij slecht weer in sporthal De Vierstee). Van 27 mei t/m 3 juni is er een historische reis naar Ierland, in de voetsporen van ridder Theoderik. Rond 1113 maakte hij een Ierse pelgrimsreis en bij terugkeer stichtte hij het klooster Oostbroek, dat aan de wieg heeft gestaan van onze woonkernen. De reis gaat naar het pelgrimsoord dat hij bezocht, de hoogkruisen die hij onderweg zag op allerlei kloosterterreinen en naar de regio waar Willibrord studeerde voor hij naar de Lage Landen kwam. Ontdek zelf de wortels van De Bilt in Ierland. Reisleiding: dr. G.M. Landman en dhr. J.J. Bulk. Inlichtingen en aanmelden: j.j.bulk@hetnet.nl of 0302205036 / 030-2205395.

Iers hoogkruis

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief op www.900jaardebilt.nl

Iedereen sport mee

Ben je benieuwd hoe zitvolleybal in zijn werk gaat of wil je een potje tennissen tegen een rolstoeltennisser? Wil je eens uitproberen hoe je een teambalsport doet, terwijl je weinig kunt zien of wil je klimmen op een aangepaste klimwand? Misschien vind je aangepast paardrijden wel heel leuk! Doe dan mee met het sportevenement op zaterdag 25 mei van 10:00 tot 16:00 uur rond Sportcentrum Kees, de Kees Boekehal en SCHC in Bilthoven. Er zijn clinics en demonstraties van diverse sporten, zoals goalball, tennis, hockey, judo, zitvolleybal, boogschieten, basketbal en voetbal. Er is de hele dag een draaibare klimwand aanwezig en Club Extra houdt een sportinstuif voor

De Bilt? p Waarom gging o li e k "De leu van de zand- " de rand en de polder n grondeos Stelling J ker) (filmma

kinderen. Je kunt ook rustig bewegen met yoga. Ontdek hoe leuk het kan zijn om samen te sporten, of je nu wel of geen lichamelijke beperking hebt. Je krijgt informatie over waar en wanneer je de sporten kunt beoefenen. Dit bijzondere evenement wordt georganiseerd door

Waa "Holla rom De Bil t n is e dsche Ra ? dat m en rustig ple ding ij altijd kje Laura inspireert" (zangeFygi res)

Doe Mee! De Bilt en Gehandicaptenplatform De Bilt. We bieden alle inwoners van De Bilt de gelegenheid om kennis te maken met aangepast sporten, zodat we elkaar beter leren kennen en meer begrip voor elkaar hebben, want: ‘Iedereen sport mee!’.

Scoutinggroepen pakken uit

De Bilt bestaat 900 jaar, maar wist je dat Scouting in Nederland ook al meer dan 100 jaar bestaat? De scoutinggroepen van gemeente De Bilt weten hoe leuk het is een jubileum te vieren en organiseren daarom een dag vol leuke en spannende activiteiten voor kinderen van 5 tot 15 jaar. Op 4 verschillende locaties in de

gemeente kun je vlotten bouwen, broodjes bakken, klimmen en knutselen. Laat je uitdagen en kom zaterdag 25 mei naar één of meerdere locaties in gemeente De Bilt! Van 10:00 tot 15:00 uur kun je vrijblijvend en gratis meedoen aan verschillende activiteiten. De scoutinggroepen Laurentius, Rover Crofts & Akoteh uit Bilthoven, Ben Labre uit de Bilt en Agger

Martini uit Maartensdijk heten je welkom! Hessenweg/De Bilt: vossenjacht, speurtocht, knopen leren. Biltse Meertje/Bilthoven: Diverse wateractiviteiten, kabelbaan, koken. Maertensplein/Maartensdijk: broodjes bakken, knutselen, GPS-tocht, pionieren. Winkelcentrum Kwinkelier/ Bilthoven: broodjes bakken, klimwand, speurtocht, knutselen.


BIJ DE BILTHOVENSE BOEKHANDEL VIND JE WAT JE ZOEKT

WEL

900 jaar De Bilt

Van harte gefeliciteerd!

Samen sterker Rabobank steunt het doel van Stichting 900 jaar de Bilt: binding van de 6 kernen van gemeente De Bilt. Want samen sta je sterker. Daarom is Rabobank Utrechtse Heuvelrug hoofdsponsor van 900 jaar De Bilt.

www.rabobank.nl/uhr JULIANALAAN 1 3722 GA BILTHOVEN

T 030 2281014

Samen sterker. Dat is het idee van coรถperatief bankieren.

WWW.BILTHOVENSEBOEKHANDEL.NL

Utrechts Landschap feliciteert zijn buren in De Bilt

Stichting MENS De Bilt, organisatie voor maatschappelijke ondersteuning, feliciteert De Bilt met haar 900-jarig bestaan!

Wij zorgen al 85 jaar voor natuur dichtbij huis, van Oostbroek tot Westbroek.

Ook voor Stichting MENS is 2013 een belangrijk jaar; de start van vernieuwde samenwerking op het gebied van wonen, welzijn en zorg in De Bilt!

Meedoen & Samen www.mensdebilt.nl

Helpt u ons mee beschermen?

Als cadeau organiseren we diverse activiteiten exclusief voor de inwoners van De Bilt. Kijk op www.utrechtslandschap.nl/900jaardebilt


StadsPers jubileumuitgave 900 jaar De Bilt www.900jaardebilt.nl

Juni: verbinden door samen te musiceren

Shakespeare is terug

Ass you like it! Op 8 en 9 juni speelt Productieklas 3 van Jeugdtheaterschool Masquerade i.s.m. Theater in ‘t Groen op landgoed Eyckenstein een prachtige jongerenbewerking van Shakespeare’s As you like it, met de prikkelende titel ‘Ass you like it!’ Hierin staan de ontluikende

seksualiteit en liefdeslevens van tien jongeren centraal. Is het lust? Is het liefde? Is het wederzijds? Hoe overtuig ik diegene dat ik de juiste ben? Hoe vertel ik dat? Hoe deal ik met een eventuele afwijzing en durf ik wel te zoenen? Een hilarische voorstelling vol passie, liefdesverdriet, mis-

verstanden en onbereikbare liefdes. Geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Kaarten kunnen vanaf 1 mei besteld worden via www.jtsmasquerade.nl. U krijgt korting als u ook ‘Wat u maar wilt’ bezoekt. De tijdstippen van ‘Ass you like it!’ worden nog bekend gemaakt.

Muziekweekend Van 3 t/m 9 juni brengt Theater in ‘t Groen uit Groenekan haar vierde productie, een bewerking van Shakespeare’s As you like it, getiteld: ‘Wat u maar wilt’. Deze voorstelling kunt u bijwonen op het romantische landgoed Eyckenstein

in Maartensdijk. ‘Wat u maar wilt’ is een liefdesverhaal binnen een komische setting. Maar de ernst is niet ver weg: het contrast tussen het stadse en het buitenleven staat centraal. En het eeuwige conflict tussen mannen en vrouwen wordt op eigenzinnige wijze aangepakt. ‘Wat u

maar wilt’ biedt totaaltheater, met acteurs, zangers, dansers, beeldend kunstenaars en veel verrassende effecten. En, in geval van regen, een overdekte tribune. Meer informatie vindt u op www.dorpspleingroenekan.nl. Hier kunt u vanaf half maart entreebewijzen bestellen.

Juli: verbinden door je te laten zien

Musical Stop De Tijd Stop De Tijd is een musical over opgroeien. Het is soms best moeilijk om oude vertrouwde dingen los te laten.

Het verlaten van je basisschool bijvoorbeeld. Pien en Pepijn zitten in groep 8 en kunnen moeilijk afscheid nemen van hun basisschool. Ze willen het liefst de tijd stil zetten, zodat alles bij het vertrouwde blijft. Dan ontmoeten ze Sjaak, die in de ‘Snel-Stop-De-Tijd-Trein’ rijdt. Hij weet hoe je de tijd stil kunt zetten. Samen beleven ze spannende avonturen: ze gaan naar Amerika, de Noordpool en de planeet Rozerood en ontmoeten bijzondere mensen. Zal het ze lukken om de tijd te stoppen? De musical wordt dit schooljaar door de groepen 8 van de basisscholen gespeeld. De scholen spelen de voorstelling op een zelf gekozen dag in mei, juni of juli. Mathilde, de grondlegster van de gemeente, speelt ook een rol in de musical. Stop De Tijd maakt onderdeel uit van Pimp Mijn Sprookje, een omvangrijk scholenproject voor alle groepen 7 en 8 in gemeente De Bilt. De leerlingen van groep 7 hebben in het schooljaar 2011/2012 een hoorspel gemaakt en diverse theater- en schrijfworkshops gehad. Daarnaast hebben alle leerlingen een sprookje geschreven. De tien winnende verhalen zijn door Ceciel

Jacobs verwerkt tot de musical Stop De Tijd. Meer informatie op www.pimpmijnsprookje.nl en www.jtsmasquerade.nl.

Algemeen Zangkoor Maartensdijk (AZM), Koninklijke Biltse Harmonie (KBH), Senioren Harmonie Orkest Provincie Utrecht (SHOPU) en Vereniging Vrijwillige Brandweerharmonie Bilthoven (VVBB) organiseren een spectaculair muziekweekend op 21 en 22 juni. 21 juni: Seniorenconcert SHOPU en Koninklijke Zangvereniging Zang Veredelt organiseren een Seniorenconcert in Cultureel Centrum H.F. Witte in De Bilt van 14:30 tot 16:30 uur, inclusief pauze van een half uur en kopje koffie of thee. Ook is er een optreden van zangeres Conny Vink. 22 juni: Muziek verbindt Muziek en zang wordt op unieke wijze geëtaleerd met uitvoeringen op buitenlocaties in alle zes kernen. 11:00-13:00 uur: Bilthoven, Kwinkelier (met Stichting Razem, Jumelage De Bilt - Mieścisko, Kamerkoor De Bilt, Klein harmonie Orkest van de KBH) 12:00-14:00 uur: De Bilt, Hessenweg (met AZM, Wood B Jazzband, Stichting Jumelage De Bilt – Coesfeld) 13:00-15:00 uur: Groenekan, De Groene Daan (met Von Bilthoven; Muziekvereniging Vriendenkring Westbroek, Weathertown Bigband van KBH, Smartlappenkoor Sterk Spul)

14:00-16:00 uur: Westbroek, Dorpshuis (met Chespa Jazz, VVBB, Melody Percussion Group van KBH, Zang Veredelt) 15:00-16:00 uur: Hollandsche Rading, De Paddestoel (met Huismuziekorkest Samuze, Muziekvereniging Kunst & Genoegen) 15:00-17:00 uur: Maartensdijk, Maertensplein (met Stichting Razem, Jumelage De Bilt - Mieścisko, Stichting Jumelage De Bilt – Coesfeld) 22 juni: Grande Finale Tegenover Jagtlust komt een groot podium met een saW "C aarom groen entraal in NDe Bilt? en he en sfeervo ederland, ide lw gebor binnen hanonen, bos en en dbere g Klaas ik van d etogen" , e (eigen r Valk De Bil aar hote l tsche Hoek)

mengesteld orkest van KBH en VVBB. Dit orkest wordt uitgebreid met leden van de fanfarekorpsen uit Westbroek en Maartensdijk, zodat er circa 125 muzikanten op het podium zitten. De koorverenigingen laten zich horen in een samengesteld koor van 150 zangers. Talentvolle (beroeps)artiesten uit de gemeente wordt gevraagd aan dit concert deel te nemen. Een sing-along met alle koren en publiek leidt deze avond tot een spetterend en groots slot, een grande finale!

Wa "900 ja arom De Bilt? a Konink r De Bilt, 200 r Oranje’,ijk, ‘Buigen vojaar o d voor dee standplaatsr ze actric e" Nel Kar (actrice s )


Waar blijft de tijd?

Wilt u ook eens vrijblijvend praten over uw woning/ de woningmarkt? Afspraken in de avond of op zaterdag ook mogelijk! Bel: 030-2205999 / 06-53722743 of e-mail: info@theageerts.nl

We feliciteren de inwoners van De Bilt met het 900 jarig bestaan van hun gemeente. We denken, waar blijft de tijd? Het is alweer bijna 40 jaar geleden dat La Garderobe startte met de verkoop van second – hand mode. We doen dat nog steeds. En met veel plezier kondigen wij aan in deze speciale editie dat op vrijdag 15 maart onze deuren weer open gaan met een fleurige zomercollectie. En in dit speciale jaar is Oranje de modekleur voor het komende seizoen. Zoals u in de afgelopen jaren van ons gewend bent niet de nieuwste mode maar wel zeer draagbaar en we proberen de modetrend een beetje te volgen. Vrolijke en frisse kleuren. Heerlijk na deze winter nu het voorjaar lonkt. We bieden diverse maten dameskleding en een klein assortiment kinderkleding. Voorts: tassen, schoenen, laarzen, sieraden en sjaals. Voor elk wat wils. La Garderobe - Lassuslaan 32 Bilthoven Openingstijden: Op woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur. Vanaf vrijdag 15 maart 2013. U bent van harte welkom, de koffie staat klaar en we verheugen ons op uw komst.

De medewerkers van het KNMI feliciteren de gemeente De Bilt met haar 900-jarig bestaan

Thea Geerts Makelaardij Waterweg 11, 3731 HC De Bilt • www.theageerts.nl

Het RIVM feliciteert de inwoners van de gemeente De Bilt met het 900-jarig bestaan. Directie en medewerkers RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

Type hier de titel Hét nationale instituut voor weer, klimaat en seismologie, al 116 jaar gevestigd in De Bilt


StadsPers jubileumuitgave 900 jaar De Bilt www.900jaardebilt.nl

September: verbinden door te vieren

Onthulling Bilts Hoogkruis Aan de jubilerende gemeente wordt op 14 september om 11 uur een monument aangeboden, waarop het begin van Oostbroek en De Bilt wordt uitgebeeld.

Vanwege de Ierse inspiratie van de abdij krijgt het de vorm van een 4 meter hoog Iers Hoogkruis. Met Abt Ludolf en Henrica van Erp, Sint Laurens en Sint Maarten, bisschop Godebald en keizerin Mathilde, de wapens van onze dorpen, en nog zo’n 30 voorstellingen, die in een soort stripverhaal onze plaatselijke geschiedenis tonen. Het Hoogkruis komt bij het Van Boetzelaerpark te staan, niet ver van de duiventil en zichtbaar vanaf de Utrechtseweg. Meer informatie op www.biltshoogkruis.nl.

November:

Sint Laurens

Schaaktoernooi

Schaakvereniging De Biltse Combinatie (DBC) organiseert op 14 en 15 september een groot schaaktoernooi, waarmee ook het uitgestelde 80-jarig jubileum van DBC wordt gevierd. Het toernooi mikt op circa

150 schakers binnen en buiten de regio. Ook alle topspelers uit Utrecht, het Gooi en Amersfoort zullen op dit toernooi worden geattendeerd. Door een toernooi met meerdere groepen te organiseren, is het ook voor

De Chocolademelkloop wordt in 2013 op zondag 24 november voor de 10e keer georganiseerd door Loopschool Saskia.

Een dubbel jubileum dus. Daarom kunnen er ook 900 deelnemers starten, meer dan ooit. Het Utrechts Landschap heeft Beerschoten als startlocatie ter beschikking gesteld. Er is een parcours door het bos van 1 km, 2 km en 5 km. Het doel is om grote en kleine lopers te laten genieten van samen gezond bewegen. Lekker rennen in het bos. Het is een traditioneel familie evenement waar met het hele gezin aan kan worden deelgenomen. Iedereen kan op alle afstanden starten. Ook dit jaar wordt er voor een lokaal goed doel gelopen: er kan vrijwillig worden bijgedragen aan het opknappen van landgoed Beerschoten. Oude glorie, weliswaar geen 900 jaar oud, maar wel het behouden waard. Voor een mooi én sportief Bilthoven. Met chocolademelk na afloop natuurlijk! Inschrijving opent begin oktober.

Symposium

Het symposium is gericht op de oorzaken van de revolutionaire natuurontginningen in Het Sticht (Utrecht) en de samenhang met de stichting van het Vrouwenklooster en het Laurensklooster, vroeg in de twaalfde eeuw in Oostbroek. Het symposium is

bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis en cultuurhistorie van De Bilt, Utrecht en Het Sticht. Doel van het symposium is de deelnemers een beter inzicht te geven in de vele aspecten van de ontstaansgeschiedenis van de huidige gemeente De Bilt. Sprekers met een (cultuur)historische achtergrond geven hun visie en daarna is er gelegenheid voor discussie. Voorbereidingen voor de definitieve opzet en inhoud zijn nog gaande. Meer informatie volgt.

Meer info op www.chocolademelkloop.nl.

De Bilt Schrijft

Persoonlijke verhalen van inwoners van de gemeente De Bilt vormen de rode draad bij het project De Bilt Schrijft.

Fototeam

Het Fototeam is klaar voor het jubileumjaar en zorgt voor de fotografische vastlegging van de jubileumactiviteiten. V.l.n.r: Alwin Porton, Pieter Mantel, Niels Leijgraaf, Antoon Wiessenberg, Betty van Wijhe, Jasper Wafelaar, André van Rooijen, Manja Mathijssen, Tjeerd Maas, Henny Mol, Herman Spreitzer en Boukje Reuzel.

Meer informatie is verkrijgbaar bij secretaris Joop Faber (030-2201360 of j.a.j.faber@ wxs.nl), voorzitter Bart van Tooren (030-2210613 of bartvantooren@versatel.nl) en op www.dbcschaak.nl.

Chocolademelkloop

Oktober: verbinden door over te dragen en te verduurzamen De Historische Vereniging Maartensdijk organiseert i.s.m de Historische Kring D’ Oude School op zaterdag 12 oktober een symposium in de Mathildezaal van het gemeentehuis.

de gewone clubschaker en de jeugdige schaker aantrekkelijk. Het toernooi zal een grote stimulans kunnen betekenen voor het schaken in de gemeente De Bilt en daarmee een waardig onderdeel vormen voor de viering van het 900-jarig bestaan van De Bilt. Het organiseren van het toernooi is kostbaar. Om een groot deel van de regionale topspelers te verleiden om aan dit toernooi mee te doen, is een flink prijzengeld essentieel. Wij hopen daarom op veel bijdragen van bedrijven in de regio, zodat ons schaaktoernooi een succes kan worden.

Veel van de verzamelde verhalen verschijnen in een speciale publicatie: Verhalen van Vroeger & Nu; uit De Bilt, Bilthoven, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek. Een gebonden boek van 240 pagina’s, volledig in kleur, dat op vrijdag 15 maart feestelijk wordt gepresenteerd in de bibliotheek van Bilthoven. Naast burgemeester Arjen Gerritsen heeft oud-keeper Hans van Breukelen toegezegd aanwezig te zijn; van beiden staat

een verhaal in het boek. De bijeenkomst begint om 17:00 uur. Meer info op www.debiltschrijft.nl en www.beleefdebilt.nl of bel naar 0346-573040.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief op www.900jaardebilt.nl

De Bilt? Waarom puls in 2013 im e "Nieuw kale kunst en an voor lo de opening v " met cultuur er Het Lichtruim theat b Schouw Ro enhuis ur Kunst t) e t c e ir (d eis De Bilt/Z


jij een DanHeb ben jijpassie onzevoor nieuwe BSO-medewerker! passie voor en Waarom pas jij bijkinderen ons? kinderen en • Jij vindt afwisseling, vrijheid zelfstandigheid werk jeengraag werk je graag in je werk belangrijk. in een leuk en • Je werkt graagleuk in eenen dynamische omgeving in een enthousiast team? waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling enthousiast team? en ontplooiing.

Bibliotheek Stichting Bodhisattva opent Dan ben heeft jij onze nieuwe BSO-medewerker! Den eenBSO-medewerker! haar deuren Dan ben jij Dolder onze nieuwe fantastisch jubileumjaar Weltevreden 4a • Je vindt de interactie met kinderen, ouders en Kinderopvang De Bilt, Postbus 218 collega’s belangrijk en je haalt voldoening uit de alweer bijna 25 jaar 3720 AE Bilthoven Waarom pas jij bij ons? waardering die je van hen krijgt. partner van Gemeente Waarom pas jij• bij ons?afwisseling, vrijheid en zelfstandigheidT 030 225 19 98 Jij vindt De FBilt, feliciteert • Bij jou komen kinderen vrijheid op de eerste plek en je 030 225 39 53 • Jij vindt afwisseling, en zelfstandigheid in je werk belangrijk. info@kinderopvang-debilt.nl Gemeente De Bilt deelt de mening dat elkwerkt kindgraag UNIEK is! in je werk belangrijk. •Het Je in een dynamische omgeving Comité 100 jaar

achter de rug!

www.kinderopvang-debilt.nl

• Je werkt graag inwaar een dynamische omgeving hartelijk met haar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling bijzondere jubileum! en ontplooiing. Hebben we een match? en ontplooiing.• Je vindt de interactie met kinderen, ouders en Weltevreden 4a Behalve vaste krachten zoeken wij ook vakantieWeltevreden 4a Postbus 218 • Je vindt de interactie met kinderen, ouders en collega’s belangrijk en je haalt voldoening uit de Postbus 218 3720 AE Bilthoven en oproepkrachten. Voor en meer informatie over de collega’s belangrijk je haalt voldoening uit de waardering die je van hen krijgt. 3720 AE Bilthoven T 030 225 19 98 organisatie, de locaties en een uitgebreide vacaturewaardering die•jeBij van hen krijgt. T 030 jou komen kinderen op de eerste plek en je 225 19 98 F 030 225 39 53 • Bijjejou komenop kinderen opmening de eerste en jeUNIEK is! F 030 225 39 53 info@kinderopvang-debilt.nl tekst kun kijken onze website: deelt de datplek elk kind Acquisitie naar aanleiding van info@kinderopvang-debilt.nl www.kinderopvang-debilt.nl deelt de mening dat elk kind UNIEK is!

Den Dolder feliciteert de inwoners van de gemeente De Bilt met het 900-jaar bestaan en wenst iedereen een onvergetelijk jaar toe!

Bibliotheek Stichting Bodhisattva opent haar deuren vanaf woensdag 6 maart a.s. elke twee weken van 19:00 tot 21:00 uur. U bent van harte uitgenodigd. Onze bibliotheek bezit een grote verzameling boeken op spiritueel gebied, oosterse en westerse filosofie, over man-vrouwkind, over opvoeding, gezondheid en andere praktische toepassingen. Iedereen kan lid worden en boeken lenen. Vanaf 6 maart elke twee weken op woensdagavond van 19:00 tot 21:00 uur. Er worden niet alleen boeken uitgeleend maar wij hebben daarnaast ook nog diverse andere activi-

www.kinderopvang-debilt.nl Hebben we een match? • Gastleraar Amnyi Trul-

deze advertentie wordt www.kinderopvang-debilt.nl

door ons niet op prijs gesteld.

teiten, zoals: Hebben we een match? Behalve vaste krachten zoeken wij ook vakantie• filmavonden, waarvan chung Rinpoche spreekt Behalve vaste krachten zoeken wij ook vakantieen oproepkrachten. Voor meer informatie over de de eerste twee gepland op 12 juni; en oproepkrachten. Voor meer informatie zijn op woensdag 17 • Yogales elke twee weorganisatie, de locaties enover eende uitgebreide vacatureapril en op 12 juni a.s.. ken op woensdagmidorganisatie, de locaties en een uitgebreide vacaturetekst kun je kijken op onze website: • Uitnodigen van schrijdag; Acquisitie naar aanleiding van tekst kun je kijken op onze website: deze advertentie wordt door vers van spirituele boe- • Cursus metamorfoseAcquisitie naar aanleiding van onsdoor niet op prijs gesteld. deze advertentie wordt ken, vanaf het najaar, massage ouder-kind, ons niet op prijs gesteld. voor een lezing over aanvang 25 mei; door hen geschreven • Maandelijks lezingen: In boeken. Dialoog Oost-West door Dorien Quik, en BouwActiviteiten van de Stichstenen van de Boedting Bodhisattva dhistische Filosofie door De Stichting Bodhisattva Peter Schuh. heeft een breed programma waarin de Boeddhis- Zie ook: www.stichtingtische filosofie centraal bodhisattva.eu. Voor vrastaat. Zo organiseert zij : gen/informatie: info@ • Filosofie/meditatiecur- stichtingbodhisattva.eu sussen. Er is nog plaats of 06-28373039. op woensdagavond; • Themadagen op 13 en Stichting Bodhisattva, 27 april. Dit jaar zal yogi Pr. Alexanderweg 54b, Milarepa centraal staan; Huis ter Heide

www.kinderopvang-debilt.nl www.kinderopvang-debilt.nl

IDEE-F-Events feliciteert de inwoners van de gemeente De Bilt met het 900-jarig bestaan!

Richard van Doorn schoenen feliciteert De Bilt met haar 900 jarig bestaan..

Tiberdreef 3-5 3561 GG Utrecht Tel.030-2621209 www.richardvandoorn.nl

Bent u toe aan nieuwe schoenen die nu eindelijk eens echt goed passen en lekker lopen? Vindt u het fijn dat er alle aandacht aan u wordt besteed en dat u een eerlijk en goed advies krijgt van een deskundig team? Houdt u ook niet van die praatjes dat de schoenen wel uit zullen lopen? Heeft u smalle, brede, grote of kleine voeten, steunzolen, reuma, diabetes of een Hallux-Valgus? Wilt u goede wandelschoenen of wilt u juist gekleed? Heeft u kinderen die hele smalle of juist hele brede voeten hebben en bent u ervan op de hoogte dat goed passend schoeisel ook voor kinderen heel erg belangrijk is? Bezoek dan Richard van Doorn schoenen

Al 50 jaar dé pasvormspecialist van Utrecht en genomineerd als beste bedrijf. Wij werken alleen met de betere schoenmerken. Openingstijden Dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.30 Zaterdag 9.30-17.00


Winkelcentrum P anetenbaan De ondernemers van Winkelcentrum Planetenbaan feliciteren de inwoners van de gemeente De Bilt met het 900-jarig bestaan! Steun Stichting Stoute Schoenen! Inmiddels zijn er ter ere van het jubileumjaar 900 jaar De Bilt al verschillende jubileumproducten verschenen.

ting Stoute Schoenen. Deze stichting is gevestigd op het voormalig Berg en Bosch-terrein in Bilthoven. Stichting Stoute Schoenen heeft zich gespecialiseerd in het aanbieden van zorg voor autistische kinderen en voor kinderen met een aan autisme verwante stoornis. Zij werkt ontwikkelingsgericht en vanuit het kind. De naam Stoute Schoenen komt van de uitdrukking: 'de stoute schoenen aantrekken'. Vroeger betekende 'stout' ook 'dapper'. Als iemand zijn stoute schoenen aantrok, ging hij heel dapper iets doen wat hij moeilijk vond. Diverse ondernemers uit de gemeente De Bilt bieden speciale jubileumproducten aan, zo ook

Een gedeelte van de opbrengst uit de verkoop van die producten gaat naar het lokale goede doel Stich-

Market & Slagerij

PlaNeteNBaaN

’s’voor € 1,50 22 M Mango ango s voor €1,50

Whisky- en Wijnhandel Verhaar middels 900 jaar De Bilt wijn (rood en wit). De verkoop van deze wijn gaat door t/m oktober 2013, van elke verkochte fles gaat er 1,50 euro naar Stichting Stoute Schoenen (prijs per fles: 7,85 euro). Kijk voor meer informatie over de jubileumproducten op www.900jaardebilt. nl en voor de Stichting Stoute Schoenen op: www.stouteschoenen.nl De ondernemers van Winkelcentrum Planetenbaan ondersteunen de actie voor Stichting Stoute Schoenen, u toch ook?

2a vocado’ ’ss voor voor €€1,50 1,50 2a vocado

Bij PlanetenBaan Market kunt u dagelijks terecht voor: vers vlees , fruit, levensMiddelen , turksBrood en B,ijgroenten PlanetenBaan Market Pizza. olijven,dadels,honing, delicatessen,Baklava,worsten, u dagelijks terecht voor : , kunt zachte kaas, eieren,kruiden,zongedroogd fruit , olijfolie aMandelen ,walnoten ,cashewnoten ,enfruit veel Meer vers vlees , groenten , .

levensMiddelen , turksBrood PlanetenBaanen Pizza. winkelcentruM PlanetenBaan 1 in Bilthoven olijven, dadels , honing , delicatessen, Baklava, worsten, zachte kaas, eieren, kruiden, zongedroogd fruit, olijfolie, aMandelen, walnoten, cashewnoten en veel Meer.

winkelcentruM PlanetenBaan PlanetenBaan 1 in Bilthoven KEURSLAGERKOOPJE Gemarineerde Biefstukreepjes

Stomen, wassen, strijken, tapijt reiniging en kledingreparatie. Vandaag gebracht morgen ophalen. Wij hebben ook een afhaal- en bezorgservice. Planetenbaan Kledingreparatie & Stomerij Planetenbaan 27 Bilthoven

185De Kaasspecialist

WC Planetenbaan Tel: 030-2285070 www.bakkerroel.nl 900 jaar De Bilt wijn, rood / wit Steun Stichting Stoute Schoenen!

Iets te vieren? SPECIAL

Carpacciospies

225 1 kilo

Al het lekkers haal je bij 100 gram

Speciaal ontworpen etiket voor 900 jaar De Bilt!

Aanbiedingen zijn geldig van 17-05-2010 t/m 22-05-2010.

100 gram

pikant en 100 gram GRATIS Smulsaladebelegen kaas

VLEESWARENKOOPJE

150 gram gebraden Rollade

Keurslagerij € 7,50 van Schie 095 Wij hebben nu Ras Patat TIP VAN UW KEURSLAGER

Vers Hollands Lamsvlees !!!

OP = OP

MAALTIJD VAN DE WEEK

Witlof-schotel uit eigen keuken

100 gram

H.A. van Schie, keurslager

Planetenbaan 7, 3721 KA BILTHOVEN Tel. 030-2285094, Fax 030-2250874 www.vanschie.keurslager.nl info@vanschie.keurslager.nl

Geldig van woensdag 27 februari t/m zaterdag 2 maart

Planetenbaan 15a Bilthoven 030-2281744 www.dekaasspecialist.nl

Super krokant, minder vet en vooral razend lekker. Laat je verrassen.

Wij zijn trots op ons patatje stoofvlees, gehaktbal met jus en de hamburger uit eigen Komkeuken. voor de lekkerste EERSTE ÉN TWEEDE KERSTDAGgroente GEOPEND. en fruit naar Mike de Groenteman, Planetenbaan 29 Bilthoven T: 030-2285167 de versspecialist Inhoud van deze gebruiksaanwijzing Onderdelen

2

Werking van de machine

3

Hoe maakt u Ras® Patat?

Het aanmaken van het deeg

4

Het persen van de patat

5/6

Het oplossen van eventuele problemen

Reiniging en onderhoud

6

7

Openingstijden: Wij zien u graag Ma,bijwo, do,inza: ons de11.00-21.00u winkel! Vr: 09.00-21.00u Zo: 14.00-20.00u Di: gesloten Veiligheid

7

Garantie

8

Tips voor het bereiden van de lekkerste Ras® Patat

8

november 2010

Planetenbaan 29 Bilthoven T: 030-2285167 Openingstijden: Ma, wo, do, za: 11.00-21.00u • Vr: 09.00-21.00u Zo: 14.00-20.00u • Di: gesloten

rookwaren tijdschriften tot-lotto staatsloterij krasloten wenskaarten stomerijdepot speelgoed cadeaubonnen

feestdecoratie fcu artikelen bureauaccessoires postservice

Gemakshop Henk Hillen Winkelcentrum Planetenbaan Bilthoven - T: 030-2285096

Bloemsierkunst Haasjes

THe soul of naTure

• Boekettenspecialist • Bedrijfsabonnementen • Rouwbloemwerk • Bruidswerk • Kadoartikelen Wij verzorgen al uw bloemenwensen zowel binnen als buiten Nederland

www.bloemsierkunsthaasjes.nl

Planetenbaan 5 - 3721 KA Bilthoven Tel. 030-2285051

Winkelcentrum Planetenbaan

Deze is te koop bij: Whisky- en Wijnhandel Verhaar www.whiskyshop.nl De verkoop van deze wijn gaat door t/m oktober 2013 Van elke verkochte fles gaat er €1,50 naar: Stichting Stoute Schoenen Prijs per fles: 7,85 euro •Steun ze!

www.bijmijnkapper.nl

900 jaar De Bilt actie:

Permanent voor 65-plussers dinsdag t/m donderdag vóór 12.00 uur

€49,95

Bel voor een afspraak! Planetenbaan 9 Bilthoven, T: 030-2290395, info@bijmijnkapper.nl

www.bijmijnkapper.nl


Restaurant briQ: genieten van culinaire belevenissen! 900 jaar De Bilt is ook feest bij briQ Intiem dineren De hoekjes, boogjes en doorkijkjes geven briQ haar intieme karakter. Lekker privé in de wijnkelder dineren (6 personen); een spannende beleving van eten & drinken aan de grote tafel (8 personen) in de keuken (dat is echt top). Ontspannen genieten in de opkamer (10 personen) in een separate ambiance; in de gezelligheid van de open haard (voor 14 personen) of de privacy-sfeer van de 2-persoonstafels (10 personen). Alles kan, alles is oké, zoals u ‘t wilt!

High Tea

Minimaal 2 personen (39,00 euro p.p) . Gaarne 1 dag vooraf reserveren!

De zolderzaal van de Turfloods

De zolderzaal van de Turfloods is te reserveren voor groepen tot 50 personen voor privé-diners, vergaderingen, lunches, promoties, voorlichtingen en.......... wat u wilt.

Nieuw voorjaarsmenu

Het allerleukste met de hele familie of als ¨special¨ voor een verjaardag. Minimaal 2 personen (22,50 euro p.p), vooraf reserveren!

Koken met Joost

Voor groepen van ongeveer 8 personen, dames en heren.

Het feest van zeevruchten. Een etagère vol met verse schaal -en schelpdieren.

Met of zonder catering (als onze chef-kok Joost voor u kookt wordt het altijd feest!).

Een top beleving van gezelligheid.

Onze chef-kok Joost leert u in 4 lessen een compleet menu te creëren.

Fruits de Mer

Een leuke & leerzame ervaring. Niet onbelangrijk; de bijpassende wijnen worden er uiteraard bij geschonken & gedronken!

Nieuwe Menu kaart vanaf 1 Maart. Voorgerechten: * Brandade van bakkeljauw met gebakken makreel, salade van jonge spinazie, gepofte quinoa en een dressing van snijbiet. 9,75 * Salade met King krab, venkel, radijs en oerbiet, gegrilde opperdoeser, crème van wortel en een sinaasappeldressing. 13,75 * Zacht gegaarde Kwartelborst op een salade van rodekool, met popcorn, frisse linzendressing en espuma van hazelnoot. 11,50 * Carpaccio van runder rib-eye met knolselderij, tomaatparels, aardappel kaantjes en sherry dressing. 10,25 * Ravioli gevuld met ricotta en spinazie, crème van pijnboompitten, krokante parmezaan en een licht gerookte boter saus. 9,25 Soepen: allemaal 6,50 * Velouté van aardappel en waterkers met gepocheerde kwarteleitjes en amandel. * Romige vissoep met vongoles en Hollandse garnaaltjes. * Rijk gevulde gevogelte bouillon. Hoofdgerechten: * Bavette van de houtskoolgrill met ru-

*

*

*

* *

cola stamppot en hollandaise saus. 17,25 Langzaam gegaarde kalfslende en sukade met pommes Anne, schorseneercrème, gegrilde groene asperges, rode uiencompote en jus de veau. 26,50 Gegrilde poulet noir met een worst van poulet noir en kreeft, tomaat-olijf polenta, geroosterde tomaatcrème, gebakken spinazie en hollandaise saus. 22,75 Gebakken zeebaars met aardappelgnocchi, artisjokcrème, bospeen, radijs, akkerzwammetjes en beurre blanc. 23,50 Vis van de dag met bijpassend garnituur. 16,50 Parelgort en karnemelk met rode kool salade, schorseneercrème, groene asperges en hazelnoot espuma. 15,75

Nagerechten: * Kaasplateau geserveerd met kletsenbrood, druiven en vijgencompote. 13,50 * ijsplateau, proeverij van verschillende smaken huis gemaakt ijs. 5,25 * Tiramisu. 8,50 * Rabarber crumble met hangop en framboos-dragon sorbet. 8,50

900 jaar De Bilt is ook feest bij briQ! Middeleeuwse ¨schransfeesten¨. Met een varken aan het spit, geurige potten soep en prachtige grote broden. Op ons eigen terras of op de zolder van de

Restaurant briQ is elke dag (behalve maandag) geopend vanaf 18.00 uur.

Restaurant briQ

Dorpsstraat 81-83, De Bilt T: 030-2202287 www.RESTAuRANTBRiQ.NL

Turfloods (ligt aan het weer), eten en drinken voor middeleeuwse prijsjes: 9,00 euro voor het buffet en 1,50 euro voor wijn & bier (en fris). Op onze website komen binnenkort de exacte data te staan.

wij zijn gedurende de hele week geopend voor feesten, vergaderingen, private- diners, en andere bijeenkomsten.

StadsPers - Jubileumkrant 900 jaar De Bilt  

Jubileumuitgave 900 jaar De Bilt. Deze speciale uitgave verschijnt huis-aan-huis in hele gemeente De Bilt (De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk,...