Wat doet de winkeldeur dicht?

Page 1

Project Gesloten deuren (Stadslab 2050) Resultaten winkeltellers en energiemetingen

21/12/2016Onderzoeksachtergrond Stadslab 2050

Stadslab 2050 wil van Antwerpen een duurzame stad maken. Met project “Gesloten Deuren” zet Eandis hier volop mee in. Door bij klant en winkelier het concept van gesloten winkeldeuren aan te moedigen, willen ze het milieu een duwtje in de rug geven en tegelijkertijd winkeliers laten besparen op energiekosten. De uitdaging van “Gesloten Deuren” is gedragsverandering tewerkstellen bij klanten en winkeliers, zonder klantenverlies te lijden

3


Projectdoelstelling en onderzoeksvragen

Projectdoelstelling Energiebesparing in het hart van Antwerpen door winkeldeuren consequent te sluiten

De winkelier

De shopper

Hoe staan winkeliers tegenover het idee van ‘gesloten winkeldeuren’?

Leiden gesloten deuren tot gedragsveranderingen bij shoppers?

Hoe kunnen zij het best hiertoe overtuigd worden?

Zo ja, hoe kunnen we deze gedragsveranderingen vermijden of versterken?

4


Locatie Nationalestraat & Kammenstraat, centrum Antwerpen

5


3 onderzoeksfasen

OBSERVATIES & INTERCEPTS

METINGEN (in 2 golven)

Inspiratie fase

Experimentele fase

Antwerpen centrum Shoppers Winkeliers

Nationale straat Klantentellingen 4 winkels 5 weken

Validatie fase

Kammenstraat Klantentellingen 4 winkels 5 weken

6


Methodologie De 3 geteste nudges Sticker op voordeur

Impliciet gevoel van vrijblijvendheid creĂŤren

Lichtbak met tekst

Expliciet gevoel van vrijblijvendheid creĂŤren

Daglicht

Vervagen van de sterk ervaren fysieke grens tussen binnen en buiten

7


Methodologie voor fasen 2+3 8 winkels namen deel aan het onderzoek. Zowel het aantal passanten als binnenwandelende shoppers werd gemeten

Straat camera telt het aantal passanten (anoniem)

Winkelcamera telt het aantal binnenwandelende shoppers

8


Methodologie Foto’s van de straat camera en winkelteller Straat camera

Winkel teller

9


Methodologie Per winkel: observaties bij 5 verschillende condities (1 conditie per week)

1. Open winkeldeuren

2. Gesloten winkeldeuren 3. Gesloten winkeldeuren met nudge ‘daglicht-imitatie’ 4. Gesloten winkeldeuren met nudge ‘sticker op voordeur’ 5. Gesloten winkeldeuren met nudge ‘lichtbak/tekst’

10


Onderzoeksvragen Wat is het effect van de experimentele condities op het aantal klanten in de winkel en op het aardgasverbruik? Onderzoeksvraag 1

Afhankelijke variabele(n) Aantal klanten in de winkel

Experimentele condities Open deuren

Controlerend voor

Gesloten deuren

Aantal passanten in de straat

Gesloten deuren

Aantal passanten in de straat

Omzet Gesloten + Daglicht 2

Aantal klanten in de winkel

Gesloten + Sticker Gesloten + Lichtbak

3

Aardgasverbruik

Open deuren

Gesloten deuren

11Resultaten Overzicht registraties straatcamera’s en winkelcamera’s

De straatcamera’s registreerden in totaal (over de twee waves) meer dan 1,4 miljoen passanten, de winkelcamera’s registreerden in totaal meer dan 10.000 klanten Totaal aantal personen

Gemiddeld aantal personen per dag

Straatcamera’s

> 1.400.000

± 6.000

Winkelcamera’s

> 10.000

± 50

13


Resultaten – Onderzoeksvraag 1

100

2,00

90

1,80

80 70 60

55

55

50 40 30 20 10 -

Gemiddelde (relatieve) omzet per dag

Gemiddeld aantal klanten per dag

Er is geen significant verschil in het aantal klanten per dag bij open versus gesloten winkeldeuren. Ook in de relatieve omzet is er geen significant verschil.

1,60 1,40 1,20

1,13

1,06

1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00

Open deuren

Gesloten deuren

Open deuren

Gesloten deuren

* Aantal klanten wordt in absolute cijfers weergegeven voor de duidelijkheid. De analyse werd zowel uitgevoerd voor absolute cijfers als voor relatieve cijfers (i.e., rekening houdend met het gemiddeld aantal klanten per winkel per dag). In beide analyses werd geen significant verschil waargenomen tussen de experimentele condities.

14


Resultaten – Onderzoeksvraag 2 In dit experiment vonden we geen significant effect van de gebruikte nudges: Er kwamen in alle condities gemiddeld genomen even veel klanten over de vloer.

100

Gemiddeld aantal klanten per dag

90 80 70 60

63 55

50

50 44

40 30 20

10 -

Gesloten deuren

Daglicht

Sticker

Lichtbak

* Hier worden absolute cijfers weergegeven voor de duidelijkheid. De analyse werd zowel uitgevoerd voor absolute cijfers als voor relatieve cijfers (i.e., rekening houdend met het gemiddeld aantal klanten per winkel per dag). In beide analyses werd geen significant verschil waargenomen tussen de experimentele condities.

15


Resultaten – Onderzoeksvraag 3 De winkeldeuren open zetten leidde (in november) tot een meerverbruik van 41% per week. Op jaarbasis kan een (gemiddelde) winkeleigenaar tot 37% besparen op zijn energiefactuur. 2.000

Aardgasverbruik per week in kWh

1.800 1.600 1.400

1.200

+ 41%

1.157

1.000

821 800 600 400 200 -

Gesloten deuren

* Deze data tonen het aardgasverbruik van wave 2 (november)

Open deuren

16


Conclusies Gesloten deuren leveren een energiebesparing op zonder verlies van klanten. Het lijkt erop dat vooral de winkelier overtuigd moet worden om zijn deuren te sluiten. Projectdoelstelling Energiebesparing in het hart van Antwerpen door winkeldeuren consequent te sluiten

De shopper

De winkelier

Leiden gesloten deuren tot gedragsveranderingen bij shoppers?

Hoe staan winkeliers tegenover het idee van ‘gesloten winkeldeuren’?

Gesloten deuren leiden niet tot een gedragsverandering bij shoppers.

Winkelier wil geen risico nemen en houdt de deuren daarom open

Zo ja, hoe kunnen we deze gedragsveranderingen vermijden of versterken?

Hoe kunnen zij het best hiertoe overtuigd worden?

- Slimme energiemeters die de energiebesparing In dit experiment hadden de nudges geen impact. Er is echter meer onderzoek nodig om conclusies te kunnen trekken over de impact van nudges op shoppergedrag.

zichtbaarder / voelbaarder maken - Een klantenteller installeren om duidelijk te maken dat de energiebesparing niet ten koste gaat van omzetverlies - Een ‘pact’ onder de winkeliers dat iedereen zijn deur sluit 17


Wouter Derijck Research Consultant w.derijck@haystack-international.com

Saar Bossuyt Research Consultant s.bossuyt@haystack-international.com

Jan Ryckmans Research Director j.ryckmans@haystack-international.com