Page 1

verander de stad


ecoworks.be create nature


Verander de stad. Changez la ville.


Wij willen een partner zijn bij het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van technisch groen op/ tegen en in gebouwen. Ecoworks partners

Als bedrijf zijn we gespecialiseerd in het aanleggen van technisch groen zoals groengevels, zwemvijvers, groendaken. We werken zowel voor particulieren als bedrijven. Mogelijk kent u ons van ons werk bij het Psychiatrisch Forensisch centrum in Gent, de Corda Campus in Hasselt, Kunstencentrum Vooruit, Les Ballets C de la B, de Bijloke site of het project van de Europese Raad in Brussel. Ecoworks werkt zowel voor industrie als privĂŠ. Openbare werken alsook de zorgsector of horeca. Binnen onze niche is er geen klus die we niet aannemen.

wie is ecoworks

ecoworks.be create nature


ecoworks.be create nature


ecoworks team

John Kinnen - CEO

Lieven Houthoofd - COO biologist aquatic sciences

Yannick Lepage landscape architect

Joris Van den Maegdenbergh - voorman

ecoworks bestaat ondertussen uit 28 geëngageerde vakmannen Mathieu Bode technical support - irrigation

wie is ecoworks

Serge Wicot - project leader

Dagmar Hannes - account manager groendaken / groengevels

“Ecoworks is op de eerste plaats vooral een ‘doe-bedrijf’. Vergelijk ons gerust met een bouwbedrijf qua DNA.”


Waarom zijn groendaken goed voor jou en je bedrijf?


Waarom zijn groendaken goed voor jou en je bedrijf? → Bescherming tegen wateroverlast zware buien worden vlot geabsorbeerd, een waterbuffersysteem wordt overbodig

→ Meer rendement door betere isolatie maar ook door beter presterende zonnepalen, koelunits van airconditioning, …

→ Slimme keuze de levensduur van je dak met 60 jaar verlengd. Meerdere daken uitgespaard

→ Financiële ondersteuning bekijk met je gemeente welke subsidie jouw groendak volledig terugbetaalt

→ Extra leefruimte en een tuingevoel op je dak

→ Gezonder leven & werken zuivere lucht, minder fijn stof

→ Biodivercity en dan zwijgen we nog over alle vlinders, bijen en ander leven dat een groendak aantrekt, midden in de stad.

→ Esthetisch Verander het aangezicht van je zwarte dak.

ecoworks.be create nature


Groendak varianten


Ecoworks groendak opbouw : 1. 2.

3. 4. 5. 6.

sterke planten van kwalitatieve kwekers kwalitatief daktuinsubstraat met voldoende mineralen en rijke nutriënten, zonder zaden van onkruid (Duitse FLL norm) filtervlies tegen uitspoelen van nutriënten en organisch materiaal voldoende drainage en waterreservoir uit duurzaam HDPE materiaal met hoge druksterkte beschermdoek uit gerecycleerd textiel dat waterbuffert wij beschikken over de mogelijkheden voor automatische sturing op afstand via vochtsensoren en debietmeters

wij zorgen voor correcte gewichtsberekeningen

wij denken na over drainage en irrigatie / automatisatie van beregening met state of the art ‘internet of things’ oplossingen

wij leveren onderhoud en een 10 jaar garantie na aanleg

1

beep p e e b

6 6 2 3 4 5

ecoworks.be create nature


extensieve daken: weinig onderhoud


Groendak varianten extensieve daken: weinig onderhoud Sedumdak Hét instapgroendak. Een mengeling van onderhoudsarme vetplanten (sedum) op een dunne substraatlaag, wat zorgt voor een beperkt gewicht. Veel groen voor weinig geld. Ideaal voor grote platte daken. Dé formule voor grote oppervlakten, de referentie voor bouwbedrijven.

Biodiversiteitsdak Een mininatuurgebied op je huis of gebouw. Onverwacht kijkgroen. Kleurrijke wilde bloemen,

vlinders, bijen en ander microleven. Het toekomstig uitzicht van je slaapkamer of de wandelgang van je bedrijf. Een waaier aan toepassingen.

Energiegroendak Het dak van de toekomst. De verkoelende werking van de dakbegroeiing reduceert het rendementsverlies van je zonnepanelen, koelunits van airconditioning, …

Waterretentiedak Waterbuffering en afvoervertraging op het dak zorgen voor een polder waardoor er minder wateroverlast is. Het alternatief voor ondergrondse citernes en dure riolering. Dé oplossing voor jouw bedrijfsterrein.

ecoworks.be create nature


Sedumdak HĂŠt instapgroendak. Een mengeling van onderhoudsarme vetplanten (sedum) op een dunne substraatlaag, wat zorgt voor een beperkt gewicht. Veel groen voor weinig geld. Ideaal voor grote platte daken. DĂŠ formule voor grote oppervlakten, de referentie voor bouwbedrijven.

47-+53)2,;(536))(-2+ %07)52%7-)*-240%271)7408++)2 0 1>47-+53)268&675%%70%%+7;4) 0-',73*<:%%5 47-+53)2(5%-2%+)&8**)50%%+7;4) 11 47-+53)2&)6',)51%&63547-)0%%+7;4) !

 11 $357)0:)5)2()(%/&)()//-2+ +)6',-/7)(%/'326758'7-)

ecoworks.be create nature


Biodiversiteitsdak Een mininatuurgebied op je huis of gebouw. Onverwacht kijkgroen. Kleurrijke wilde bloemen, vlinders, bijen en ander microleven. Het toekomstig uitzicht van je slaapkamer of de wandelgang van je bedrijf. Een waaier aan toepassingen.

  #!! !$! 25+' .6))'0 25+' :&314''&+0) 25+' .#05'04'.'%5+'#5663&#25+)31'0'95'04+'(46$453##55:2' =.+%*5=1(=;8##3= // 25+)31'0(+.5'37.+'45:2' 

25+)31'0&3#+0#)''0$6(('32.##55:2' // 25+)31'0$'4%*'3/'0#$41325+'7.+'45:2' "135'.8'3'0&'&#-$'&'--+0) '4%*+-5'&3##)%104536%5+'

ecoworks.be create nature


Waterretentiedak Waterbuffering en afvoervertraging op het dak zorgen voor een polder waardoor er minder wateroverlast is. Het alternatief voor ondergrondse citernes en dure riolering. DĂŠ oplossing voor jouw bedrijfsterrein.

< //

25+)31'046$453##5.##)5:2'+ //

25+)31'0(+.5'3.##)5:2' 

 //

 //

'2.#05+0)

25+)31'08#5'33'5'05+'$195:2'" 25+)31'0$'4%*'3/.##) 25+)31'0$'4%*'3/.##) "135'.8'3'0&'&#-$'&'--+0) '4%*+-5'&#-%104536%5+'

ecoworks.be create nature


• Een groendak aanleggen is een aanschakeling van logistiek die moeilijk te stoppen valt. • Verticaal transport is zeer belangrijk • Inzaaien doen we in het voorjaar - aanleg kan dus ook in de winter. • Onderhoud is allesbepalend voor eindbeeld.

ecoworks.be create nature


ecoworks.be create nature


ecoworks.be create nature


ecoworks.be create nature


ecoworks.be create nature


ecoworks.be create nature


ecoworks.be create nature


ecoworks.be create nature


intensieve daken: het onderhoud van een gewone tuin


Groendak varianten intensieve daken: het onderhoud van een gewone tuin Groentedak Groendak wordt groentedak. Van keukenkruiden tot het telen van groenten in een Urban Farm. Voor privĂŠgebruik of verwerkt in de keuken van je hotel, restaurant of verblijf. Lokaler kan je voedsel niet worden.

Tuindak Een volwaardige tuin met bomen, struiken en beloopbaar gras wordt mogelijk met het tuindak. Zwaardere formule. Ecoworks bekijkt de mogelijkheden met de projectontwikkelaar en/of architect.

Dakpark Een ontmoetingsplek voor je medewerkers, een duurzame boveninrichting van een ondergrondse parking, een ontspanningsplek voor de bewoners van een woontoren, stadsvernieuwing van de 21e eeuw.

ecoworks.be create nature


" %!"  !847::16/ A

Tuindak Een volwaardige tuin met bomen, struiken en beloopbaar gras wordt mogelijk met het tuindak. Zwaardere formule. Ecoworks bekijkt de mogelijkheden met de projectontwikkelaar en/of architect.

!8;1/97-6=-/-;);1-4))/"4)6;-6:-4-+;1-)38)93

" !#!" ""%  !8;1- $<*:;9));4))/;?8-1 4 55 !8;1- $<*:;9));4))/;?8-)@76 55

!8;1/97-6:<*:;9));4))/ ;?8-&41+0;7.@>))9 !8;1/97-6.14;-94))/;?8-  55 !8;1/97-6,9)16)/-*<..-94))/;?8- ! 55)./-=<4,5-;!8;1/97-6,9)16)/-*<..-94))/ ;?8-"-94 !8;1/97-6*-:+0-95)*:798;1-4))/;?8-#$

 55 (79;-4>-9-6,-,)3*-,-3316/    

)3+76:;9<+;1-


ecoworks.be create nature


VTM reportage

ecoworks.be create nature


ecoworks.be create nature


ecoworks.be create nature


ecoworks.be create nature


ecoworks.be create nature


Ook groengevels zijn relevant in een groene stad van de toekomst


ecoworks.be create nature


ecoworks.be create nature


ecoworks.be create nature


â&#x20AC;&#x153;Elke tuin vraagt niet altijd de juiste aanleg, maar ook de nodige liefde en aandacht om zijn potentieel echt waar te maken. Goed nieuws - tuinieren maakt gelukkig! :)

ecoworks.be create nature


Groendaken in Antwerpen Tot nu toe tellen we nog maar 5000m2 in de binnenstad (2000 Antwerpen) aangelegd door Ecoworks sinds 2008


Haantjeshof tuindak 1500m2


Haantjeshof

ecoworks.be create nature


Haantjeshof

ecoworks.be create nature


Haantjeshof

ecoworks.be create nature


Daktuin op ondergrondse parking, autoâ&#x20AC;&#x2122;s verdwijnen en een beetje natuur verschijnt

Haantjeshof

ecoworks.be create nature


De Merode sedumdak 800m2


De Merode

ecoworks.be create nature


De Merode

ecoworks.be create nature


Evolutie groendaken


Trage start Snelle groei door bewustwording en wetgeving Toekomst hoopvol Paris2050-stadslab2050? ecoworks.be create nature


ecoworks.be create nature


Buitenpatio

ecoworks.be create nature


ecoworks.be create nature


ecoworks.be create nature


Aandachtspunten

• Gebrek aan groene vingers • Mensen zijn ‘onthecht’ geraakt van natuur • Natuur vraagt tijd en onderhoud • Kwaliteit/biodiversiteit wordt niet begrepen of gewaardeerd

ecoworks.be create nature


contact

• www.ecoworks.be • facebook: ecoworks.create.nature • Louis Brentastraat 3, Vilvoorde 02 657 77 31 info@ecoworks.be

ecoworks.be create nature

Profile for Stadslab2050 - we experimenteren een toekomst

Inspiratie over daken door Ecoworks 11juni 2018  

Inspiratie over daken door Ecoworks 11juni 2018  

Advertisement