Page 1

TUSSENSTAND STADSZOMERNACHTDROOM

MAART

2017

den. De gesprekken werden in goede banen geleid door de facilitatoren van de Stadssessies en opgetekend door de striptekenaars van de Ziel van Leiden.

ls je aan Stadslab denkt, denk je aan de Stadszomernachtdroom. Het ideale moment om terug te kijken op en vooruit te blikken naar projecten die Leiden steeds leuker maken. En waar kan je beter over Leiden spreken, dan op het water?! Op 9 september 2016 voeren ruim 75 stadslaboranten in vijf themaboten over het Rapenburg, de singels, de Vliet en het Galgenwater. Per boot werd een onderwerp besproken:

Na de vaartocht kwam iedereen samen in Old School voor een borrel. De kersverse Stadslab-voorzitter sprak, er was een tentoonstellingen van de tekeningen van de Ziel van Leiden te zien en de burgertop L750 presenteerde zich. Een mooie dag en een prachtige start van een nieuw seizoen!

STADSAMBASSADE Wist je dat Leiden een ware Stadsambassade heeft? In met allerlei Europese steden is er een netwerk waar urgente transitievraagstukken benoemd en geagendeerd worden. Honderden City makers houden zich via dit netwerk bezig met de stad. Op 23 mei 2016, tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap, kwamen al deze City makers samen en met elkaar werd er gesproken over Agenda Stad. De Europese Agenda Stad moet ertoe leiden dat Europese steden meer invloed krijgen bij EU-regelgeving, toegang tot fondsen en kennisuitwisseling. Afspraken over de uitvoering van de agenda werden opgenomen in het Pact van Amsterdam.

Natuurlijk kon Stadslab Leiden niet ontbreken! Samen met afgevaardigden van de Gemeente Leiden en het RAP maakten wij kennis met andere Stadslabs en city makers. Concreet werd het nog niet, maar nieuwsgierig zijn we wel! We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Leiden luistert: muziek maakt de stad Leiden bouwt: vier meter boven en onder de grond Leiden leert: de stad als kennisinstituut Leiden werkt: de stad vol handel en nijverheid Leiden helpt: (kwetsbare) ouderen versus de stad

BURGERTOP Met elkaar in gesprek over onze stad

Hoe kijken de inwoners van Leiden naar de stad? Wat willen ze verbeteren of juist behouden? L750 is de eerste Leidse Burgertop en daagt inwoners uit samen over hun stad in gesprek te gaan. Op weg naar de Burgertop werden in heel wat Leidse huiskamers geanimeerde gesprekken gevoerd over dromen en wensen voor de stad. Doel van de gesprekken: ophalen wat er leeft onder Leidenaren. In totaal werden in 2016 meer dan 40 gesprekken gevoerd, en stonden er nog zo’n twintig gepland voor begin 2016. Mensen die mee wilden praten maar niet naar een huiskamer konden komen werden opgezocht. In de gesprekken kwamen veel verschillende thema’s aan de orde. De organisatie van L750 was daarnaast

Het varen maakte heel wat creativiteit los: er werd een nieuw Leids lied geschreven, gedroomd over de mogelijkheid om een heel groot plein in Leiden te creëren door een kerk weg te halen en oplossingen gezocht om een brug te slaan tussen hoger en lager opgelei-

HOE KUN JIJ BIJDRAGEN?

Met een idee Heb jij zelf een idee voor Leiden waar je wel wat hulp bij kunt gebruiken? Stadslab denkt met je mee en kan je in contact brengen met mensen die je helpen met het verder uitwerken met je idee, of met de uitvoering ervan. Stuur ons een mailtje en kom langs bij een vergadering.

maak je ons verbindende en vernieuwende werk mogelijk. Ook kleinere bijdragen zijn natuurlijk van harte welkom. En als je Stadslab op wat voor manier dan ook in natura wilt steunen, verwelkomen we je graag als sponsor.

HOE IS HET MET... Stadslab heeft aan de wieg gestaan van veel projecten. Sommige van deze projecten zijn zelfstandig verder gegaan. Dit jaaroverzicht is een goed moment om eens polshoogte te nemen…

Na fantastisch werk door het vorige bestuur, is een heel nieuw bestuur in 2016 aangetreden. Natuurlijk bestaat ook dit bestuur uit vrijwilligers. De bestuursleden van het afgelopen jaar waren:

- Marjolein Bakker (afgetreden

W stadslableiden.nl /stadslab

@stadslab /stadslab

In 2016 heeft Stadslab twaalf Stadssessies georganiseerd met verschillende thema’s: vluchtelingen, sociale cohesie in wijken, duurzaamheid, het ontginnen van de ziel van de stad, verduurzamen van maatschappelijke initiatieven, etc. Allemaal gericht op

- Lex van Delden - Sigrid Jansen - Tahira Limon - Roel Lochmans - Pepijn Smit - Lot Vegter - Aldert de Vries

In eerste instantie begonnen wij als een ‘zwermbestuur’, waarbij iedereen de rol van voorzitter, penningmeester en secretaris op zich nam. Later in het jaar hebben wij de rollen toch iets meer verdeeld en heeft Lex de rol van voor zitter op zich genomen, Roel die van penningmeester en Sigrid die van secretaris.

Leiden en op het mooier maken van de stad. De sessies zijn een ontmoetingsplek geworden om op een ongedwongen manier te brainstormen over de stad. Meer dan 300 mensen hebben meegedaan. De uitkomsten van de sessies resulteerden o.a in nieuwe samenwerkingen in de stad, visie-adviezen voor de gemeente, een stripboek en het startsein van nieuwe projecten. Maar het belangrijkste is dat de inwoners van Leiden betrokken zijn geraakt bij hun stad en vanuit verschillende perspectieven samenwerken. Al met al een zeer geslaagd project van Stadslab! En zoals bij veel projecten die gestart zijn bij Stadslab gaan ook de sessies op eigen benen staan! Er is een stichting opgericht met de naam Impact Lab waar de sessies in 2017 doorgaan onder de naam: Impact Sessies. Wanneer de urgentie gevoeld wordt om iets aan te pakken in de stad organiseert Impact Lab een sessie!

Impact Lab is te vinden via W impactlab.nu

/impactlableiden

groups/impactsessies info@impactlab.nu

PODIUM PITCH

SINGELPARK

Met steun van Stadslab werd het Japanse PechaKucha Night, georganiseerd in meer dan 800 steden ter wereld, naar Leiden gehaald. Terugkijkend op  18 succesvolle edities staan wij inmiddels op eigen benen als stichting PechaKucha Night Leiden. Vier keer per jaar nodigen wij uiteenlopende sprekers uit om op het grote podium van de Gebroeders de Nobel hun verhaal te vertellen  middels het 20 x 20 format. De enthousiaste sprekers weten de zaal keer op keer te raken. Samen luisteren naar mooie, inspirerende verhalen en met elkaar van gedachten wisselen met een biertje in de hand: Daar draait het om tijdens PechaKucha Night.

Het Wijklab is hét initiatief van Tuinstad/Staalwijk! Er worden Wijklabavonden georganiseerd, in 30 winkeletalages werk van wijkkunstenaars geëxposeerd en samen met BUUV is het talent van wijkbewoners in kaart gebracht. Daarnaast wordt er tweewekelijks zwerfvuil geprikt en worden de voorbereidingen getroffen voor een ware ‘Schillenboerproef’: jonge schillenboeren van Gemiva-SVG komen met hun

Ionica Smeets leest voor uit haar nieuwe kinderboek, Jeroen van Veen speelt werk van Philip Glass, in het donker, voor een publiek dat op een matje ligt, Martijn Kardol ontroert de mensen met een prachtig liedje daags voor hij het Leids Cabaretfestival wint. Het is een greep uit de gasten die de Leidse culturele talkshow Podium Pitch aandeden in 2016. Schrijver en journalist Yaël Vinckx interviewt in de foyer van de Stadsgehoorzaal iedere twee maanden bekende en minder bekende artiesten, muzikanten, schrijvers over hun laatste voorstelling, album of boek. En de gasten laten ook altijd iets zien, horen of lezen voor.

Als mensen aan Stadslab Leiden denken, denken zij aan het Singelpark. Niet zo gek, want het hele idee achter Stadslab Leiden ontstond ooit toen er een aantal betrokken Leidenaren droomden over een verbinding tussen al het groen langs de Leidse singels. In 2012 is de stichting ‘Vrienden van het Singelpark’ opgericht en zij zetten zich, in samenwerking met de Gemeente Leiden en met hulp van veel stadsgenoten, in om van het Singelpark het langste, mooiste en spannendste stadspark van Nederland te maken. Ook in 2016 zaten zij niet stil…een overzicht:

W pechakuchaleiden.nl

/pechakuchanightleiden

@pechakucha071

@ziel_leiden

Wil je iets doen of heb je ideeën? Neem contact op via Bopherenstraat@gmail.com

Of schrijf je in voor de nieuwsbrief via W buurtkantoor.info

Tijdens de Lenteborrel op 31 maart 2016 werd het oude bestuur van Stadslab letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet. Arian van Rijssen, Esther Sibbel en Ronald van der Steen hebben fantastisch werk gedaan voor Stadslab Leiden. Een toepasselijk cadeau stond hier dan ook tegenover: zij zijn vereeuwigd in het stripboek ‘De Ziel van Leiden’. Na dankwoorden en de Stadslab-sleuteloverdracht (Arian droeg hem over aan Lot) presenteerde een heel nieuw bestuur zich tijdens de geslaagde eerste Lenteborrel in Theehuis Leiden-Noord.

W stadssessiesleiden.nl

WIJKLAB

In 2016 stonden meer dan 40 sprekers op het podium tijdens vier uitverkochte avonden, waaronder de verrassend humoristische Auke-Florian Hiemstra over de wondere wereld der nautilussen, Job Jansweijer over zijn grensverleggend speelgoed voor kinderen op de quarantaine afdelingen van het ziekenhuis, Toine Westen met haar internationale prijzen winnende foto’s van gletsjers in IJsland en het indrukwekkende verhaal van majoor Niels Roelen over het leven na zijn missie in Uruzgan.

/zielleiden

Een Stadslab-sleuteloverdracht, nieuwsgierige stadslaboranten en verse ideeën: de perfecte ingrediënten voor een Lenteborrel! Terwijl buiten de krokussen in bloei stonden en er gevoetbald werd op het veld, werd er in Theehuis Leiden-Noord volop gedroomd. Dromen over een vriendelijke stad voor ouderen werden gehangen naast dromen over mee speelruimte voor kinderen. Een oproep voor meer groen hing naast de vraag ‘Wat kan ik doen?’. Volop voer voor mooie, nieuwe projecten!

Voor alle resultaten van de Stadssessies

PECHAKUCHA NIGHT LEIDEN

elektrische bakfiets schillen ophalen. Het thuishonk van het Wijklab is de BOP (BuurtOntmoetingsPlek) in de Herenstraat. De BOP wordt steeds meer een plek van, voor en door de buurt. Iedereen is welkom. Zo is er onder andere computerhulp, buurtkantoor, repaircafe, handwerkclub. Op vrijdagochtend is er ‘bakkie doen’: van 11.00 12.30 kan je binnenlopen voor een bakkie koffie en wat gezelligheid.

Komen er nog meer activiteiten van het team van De Ziel van Leiden? Houd onze media in de gaten!

STADSLAB STADSSESSIES LENTEBORREL MAAKT

augustus 2016)

Meer informatie over alle mogelijkheden is te vinden op www.stadlableiden.nl en je kunt ons bereiken via info@stadslableiden.nl.

Als stadslaborant Als je het leuk lijkt om mee te denken of mee te helpen bij een project, of als je op een andere manier je expertise beschikbaar wilt stellen, schrijf je dan in als stadslaborant!

Als sponsor of aandeelhouder Stadslab kan je steun gebruiken, of dat nu in natura is of door een financiële bijdrage. Voor 365 euro per jaar ben je een jaar lang aandeelhouder van Stadslab en

WIE IS STADSLAB?

Een succesvolle crowdfunding, partners en sponsoren maakten het mogelijk om een website te maken en de stadsessies te organiseren. Het team haalde zo de verhalen uit de stad, bundelde deze in een strip en gaf deze half januari 2017 aan de stad terug. De uitreiking van het eerste exemplaar was aan burgemeester Lenferink. Vervolgens lag de strip bij 50.000 Leidse huishoudens gratis op de mat.

W dezielvanleiden.nl

@L750burgertop

CONTACT

Op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en check regelmatig facebook.com/stadslab.

eind 2016 al druk bezig met de voorbereidingen voor de Burgertop op 22 maart 2017. Hier zullen de eerste ideeën een stapje verder gebracht worden. Van wensen en dromen tot concrete plannen. Na 22 maart worden deze plannen in Burgerpanels verder uitgewerkt waarna ze zullen worden gepresenteerd op het Burgerfestival in september 2017. Meer weten of meedoen? Dat kan nog steeds!

Samen met de stad In zeven thematische stadssessies op zoek naar verhalen, anekdotes en feiten van Leidse inwoners, ondernemers en Leidse media. Deze verhalen legden de tekenaars vast met tekeningen. Zo ontstond de basis voor het script van een stripboek: over de Leidse muziek, markt en nijverheid, innovatie, architectuur en archeologie, 3 Oktober, Leidse wijken en nieuwkomers in de stad. Een bijzonder burgerparticipatieproject van ruim een jaar, zichtbaar in de Leidse media en op social media.

/L750burgertopLeiden

W

Stadslab is een netwerk van gewone Leidenaren die invullingen geven aan de liefde voor hun stad door Leiden steeds creatiever en leuker te maken. Gemotiveerde vrijwilligers die projecten bedenken, begeleiden of uitvoeren: iedereen is welkom om actief deel te nemen.

Begin 2016 startte het project ‘De Ziel van Leiden’: een zoektocht naar wat Leiden nou zo Leids maakt? Initiator Robert van Oirschot stond met een kroeggesprek aan de basis van dit project en vroeg het Stadslab om hulp. Zo ontstond een projectteam van voornamelijk Leidse vrijwilligers en tekenaars.

W leideningesprek.nl

W

WAT IS STADSLAB?

DE ZIEL L750 VAN LEIDEN

Begonnen in Amsterdam, in 2013, als reactie op de bezuinigingen van toenmalig staatssecretaris Halbe Zijlstra, is Podium Pitch een talkshow waaraan iedereen ‘om niet’ meewerkt. ‘Dan doen we het toch zelf’, zeiden we indertijd tegen elkaar. En dat is wat we doen bij Podium Pitch. We doen het zelf. Met hulp van veel mensen in de stad. Doet u mee?

W podiumpitch.nl /podiumpitch

En de vrienden van het Singelpark werkte dit jaar samen met onder meer de Gemeente Leiden, omwonenden, Bijenlandschap, de Groene Cirkel, Naturalis, Leonardo da Vinci, Gemiva, Imkervereniging Bijen in de Buurt, GroenLinks, IVN-gidsen, rederijen, HOVL, Leidse amateur fotografen vereniging, diverse horecagelegenheden en onze sponsoren.

W singelpark.nl /singelpark)

@singelpark

Met dank voor de fotografie aan Stefan van Ruijven en Ziel van Leiden tekenaars Nicoline Heemskerk, Jonathan van Engelenhoven en Nils Bierman.

ONZE SPONSOREN

ONZE AANDEELHOUDERS

In natura zorgen de volgende bedrijven en clubs voor het mogelijk maken van Stadslab-projecten:

- Fonds 1818 - HBK Accountants - IMI - Instituut voor Maatschappelijke Innovatie - KvK Den Haag - Maters&Hermsen Journalistiek - Menselijke Maat - St. Stadspartners - Whiteboxing - Woningcorporatie Portaal

- Brenda de Graaf grafisch ontwerp - Gemeente Leiden - Geraldine fotografie - HBK Accountants - Leonardo College - Meelfabriek - MetNils – Grafisch ontwerp - Publieke Versnellers - Rabobank Leiden - Katwijk - Stichting de Noordwijkse Methode - Stefan van Ruijven Fotografie - TeekensKarstens advocaten en notarissen - Thijs van Iersel Multimedia Design - Woningcorporatie Portaal - En natuurlijk alle actieve Stadslaboranten (you know who you are!)

- aanleg van het Energiepark is gestart - Morspoort / Park de Put is bijna klaar - begraafplaats Groenesteeg is opgeknapt - Huigpark opgeknapt met buurtbewoners, regelmatig werkdagen en andere activiteiten - geveltuintjes worden aangelegd - 35.000 bijenvriendelijke bloembollen geplant - bijzondere bomen toegevoegd aan de route - iedere zaterdag en dinsdag werken in de Kweektuin

LEIDEN STEEDS LEUKER

Ook sponsor worden? Mail ons op info@stadslableiden.nl of kom langs op het spreekuur om de mogelijkheden te bespreken.

Voor slechts 365 euro per jaar ben je een jaar lang aandeelhouder van Stadslab en maak je ons verbindende en vernieuwende werk mogelijk.

Ook aandeelhouder worden? Mail ons op info@stadslableiden.nl of bekijk de mogelijkheden op www.stadslableiden.nl

Profile for Stadslab Leiden

Tussenstand 2017  

Ons jaarverslag - Wat deed Stadslab Leiden allemaal in 2016-2017? Een overzicht van onze activiteiten.

Tussenstand 2017  

Ons jaarverslag - Wat deed Stadslab Leiden allemaal in 2016-2017? Een overzicht van onze activiteiten.

Profile for stadslab
Advertisement