Page 1

Een publicatie van stadsdeel Amsterdam-Noord

editie 20 april 2010

Nieuwe architectuurkaart Amsterdam-Noord

Lunchconcert > 21 april Optreden van twee Russische sopranen in het stadsdeelhuis. Met accordeon en piano brengen zij bekende Russische volksmuziek ten gehore, aanvang: 12.00 uur. Toegang: gratis. www.noord.amsterdam.nl

Toren Overhoeks van Arthur Staal (nummer 89 op de Architectuurkaart Amsterdam-Noord

Op zoek naar het zadeldak met overstek Tentoonstelling > 24 april In bibliotheek Banne Buiksloot opent de expositie “Noord onder dak” over wonen en architectuur tussen 1910 en 2010 in Amsterdam-Noord om 14.30 uur. Toegang: gratis. www.noord.amsterdam.nl Salsafeest Evenaar > 24 april Zaterdag 24 april om 20.30 uur is er een salsafeest in buurtcentrum de Evenaar, Kometensingel 189. Toegang € 2,50. www.djemilio.nl

Voorjaarsconcert > 24 april Optreden van het Harmoniecorps Tuindorp in de Bethelkerk aan het Plejadenplein, aanvang: 20.00 uur. Thema: musical en film. Toegang: € 4/€ 6. www.harmoniecorpstuindorp.nl Vrouwenbazaar > 25 april Artikelen en etenswaren uit alle landen te bezichtigen en te koop van 12.00-18.00 uur aan de Volendammerweg 150. Toegang: gratis. www.vbazaar.tk Stekjesmarkt > 25 april Kom naar de jaarlijkse lentefair in en om de Buiksloterkerk van 10.30-15.30 uur: u vindt stekjestafels, kramen met bijzondere bloemen, workshops en een wandeling. Toegang: gratis. www.buiksloterkerk.nl Evenement in de kalender? Meld het bij publieksvoorlichting@noord.amsterdam.nl.

Historisch en ook architectonisch gezien is Amsterdam-Noord een uniek deel van Amsterdam. Noord heeft het allemaal: van negentiende-eeuwse dijkhuizen, tuindorpen en de vooruitstrevende architectuur van het beroemde Plan Van Gool tot hedendaagse architectuur zoals het Kraanspoor en het nieuwe filmmuseum. In totaal staan er op de nieuwe Architectuurkaart Amsterdam-Noord 180 architectonische hoogtepunten. Vanaf 24 april is de kaart verkrijgbaar. De afdeling Toerisme had al langer het idee voor een architectuurkaart, toen Maarten Kloos, directeur van de Stichting Architec-

Geef me de In Amsterdam-Noord is sprake van leegstand van bedrijfsruimte. Om vraag en aanbod van bedrijfsruimte bij elkaar te brengen organiseert het stadsdeel op zaterdag 24 april van 13.00 tot 16.00 uur de vastgoedmarkt: “Pand zoekt Ondernemer”. Vijf vragen aan deelnemer Margriet Kempers, één van de ontwikkelaars van Lemniskade op de Buiksloterham.

1

Welk pand biedt u aan? BAMO BV heeft samen met Frantzen et al architecten en communicatiebureau Heket b.v. Lemniskade ontwikkeld. Dat is een van de winnende initiatieven van de duurzaamheidstender in de Buiksloterham. De 1e paal wordt begin 2012 geslagen met een 1e bouwlaag van beton en 6 lagen

foto Toerisme

21 april t/m 27 april

tuurcentrum Amsterdam (ARCAM) een interview gaf. Kloos antwoordde op de vraag naar voorbeelden van moderne architectuur in Amsterdam: ‘Iets dat niemand mag missen is het Kraanspoor in Noord.’ Beleidsadviseur Toerisme Adri Doorneveld: “Die opmerking nodigde mij uit om Noord op de kaart te zetten. Ik nam contact op en na de jaarwisseling zijn we gestart met de ontwikkeling van de architectuurkaart Amsterdam-Noord.” Hoe breng je architectuur in kaart? Doorneveld: “Veel dingen zijn al bekend. En ook ARCAM heeft al een hoop voorkennis. Maar we zijn ook aan de hand van de stromingen in de architectuur nagegaan of die in Noord ook voorkomen. Zijn er zadeldaken met een overstek? Is er staalbouw? Op die manier is heel Noord bekeken en zijn we gezamenlijk tot een lijst gekomen van 180 architectonische hoogtepunten.”

Belangrijk zijn ook de recente ontwikkelingen rond de Noordelijke IJoever. Hier neemt de creatieve sector de plaats in van de zware industrie en komen culturele projecten als het nieuwe Filmmuseum en de Tolhuistuin tot bloei. Zij getuigen van het veranderende karakter van het stadsdeel. De dynamiek blijkt ook uit de plannen rond het Centrumgebied Amsterdam-Noord en de aanleg van het Noorderpark dat met de toekomstige bruggen over de Nieuwe Leeuwarderweg en het Noordhollandsch kanaal een verbindend groen hart zal worden. De Architectuurkaart Amsterdam-Noord bevat een index van gebouwen en parken, een architectenregister, een drietal fietsroutes en foto’s. Vanaf 24 april is de kaart verkrijgbaar via www.arcam.nl en de lokale boekhandels.

foto Emiel van Lint

Evenementen Kalender

Van stedenbouwkundige misdruk tot parel Noord bestond vóór 1921 nauwelijks. De grens werd gevormd door de Waterlandse Zeedijk. Alles ten noorden daarvan waren zelfstandige dorpen. In de Buiksloterham en Nieuwendammerham is de eerste woningbouw gerealiseerd. Een belangrijke component daarin zijn de stedelijke tuindorpen. Neem Tuindorp Nieuwendam met acht hoogtepunten. Dit dorp wordt jaarlijks bezocht door Zwitserse architectuurstudenten vanwege de bijzondere bouw. En Disteldorp en Vogeldorp waarin de Amsterdamse school samensmelt met de invloeden van Waterlandse architectuur. Opmerkelijk is dat in het algemeen uitbreidingsplan 1930 de totdantoe schoksgewijze ontwikkeling van Noord zelfs bestempeld werd als een stedenbouwkundige misdruk! De enorme woningnood na de 2e Wereldoorlog heeft de nodige pareltjes opgeleverd, zoals het Terrasdorp, in de volksmond ‘TuttiFruttidorp’ genoemd vanwege de fruitige straatnamen.

‘Bouwmanager’ Margriet Kempers

met houtskeletbouw. De verwachting is dat Lemniskade begin 2013 wordt opgeleverd.

2

Waarom staat u op de vastgoedmarkt? Voor ons is dit een logische volgende stap. Op de markt presenteren we aan toekomstige kopers de voorlopige indelingstekeningen. Eigenlijk kan bijna alles in het gebouw zolang het binnen het bestemmingsplan blijft. Wonen en werken is mogelijk.

3

Waarom is jullie pand zo geschikt? Lemniskade ligt aan het water en is goed bereikbaar. Het gebouw is flexibel, in principe past iedere functie erin. In de toekomst kunnen aanpassingen aan het gebouw eenvoudig gerealiseerd worden zon-

der sloopwerk aan het casco. Bovendien is het gebouw energieneutraal: er wordt even veel schone energie opgewekt als er wordt gebruikt.

4

Wat voor soort ondernemer zoekt u? Dat kan iedereen zijn. En het mooie is dat het gebouw niet alleen geschikt is om in te werken, je kunt er ook wonen. Eigenlijk kun je zeggen dat het pand zich aanpast aan de gebruiker.

5

Gaat u zelf op de fiets naar uw werk? Ja, ik bezoek alle klanten in Amsterdam altijd op de fiets. Geïnteresseerd in de Vastgoedmarkt? www.noord.amsterdam.nl > Nu in Noord.
Burgerjaarverslag 2009

editie 20 april 2010

Dienstverlening In het Servicecentrum vindt u de receptie, Burgerzaken, Vergunningen, Publieksvoorlichting, het Ondernemersloket en het Bouwloket. Ook in 2009 kon u bij het Servicecentrum terecht voor de aanvraag van een paspoort, rijbewijs en vergunningen, maar ook voor advies over ondernemen, bedrijfshuisvesting en bouwzaken. In 2009 bezochten 153.000 mensen het stadsdeelhuis. Telefonisch vonden 87.000 mensen hun weg via de medewerkers van de receptie.

Huisvuilpas online

Voorkom wachten, maak een afspraak Er komt steeds meer kijken bij het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart doordat reisdocumenten steeds meer veiligheidskenmerken krijgen. Aan de balie moeten nu de handtekening, foto en vingerafdrukken van de aanvrager worden gescand. Daardoor zijn de wachttijden vorig jaar opgelopen. Om wachttijd zo veel mogelijk te beperken, is de afdeling in de middaguren uitsluitend op afspraak open. In 2009 maakten 13.000 mensen van die mogelijkheid gebruik. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 020 634 9294. Vanaf juli 2009 is het ook mogelijk om digitaal een afspraak te maken met Burgerzaken. Dat kan via www.noord.amsterdam.nl > afspraak.

Jaarlijks een ‘Welkom in Noord’ voor alle nieuwe inwoners

Burgerzaken online In 2009 wisten veel burgers Burgerzaken online te vinden. Via het digitale loket van het stadsdeel kunt u een groot aantal burgerzaken helemaal online regelen met uw DigiD. In 2009 werden 263 uittreksels digitaal aangevraagd en 1162 verhuizingen digitaal geregeld. www.noord.amsterdam.nl/dienstverlening.

foto Communicatie

Sinds juni 2009 is het mogelijk om een huisvuilpas via de website van AmsterdamNoord aan te vragen. De huisvuilpas is nodig voor het openen van de ondergrondse container voor restafval. Na het invullen van het digitaal formulier, krijgt u de (tweede) huisvuilpas thuisgestuurd. Legitimeren hoeft niet meer. U kunt de huisvuilpas(sen) ook nog persoonlijk ophalen bij:

Klachtencoördinator De stadsdeelraad hoort graag waar verbetering mogelijk is. De Klachtencoördinator van het stadsdeel heeft in 2009 85 klachten ontvangen. De meeste gingen over de lange wachttijden bij Burgerzaken. Alle klachten zijn inmiddels afgehandeld.

Antwoord Hebt u een vraag of een klacht? U hoeft zich niet meer af te vragen bij welke afdeling u moet zijn. Dat zoekt het gemeentelijke informatienummer 14 020 voor u. In 2009 ontving Antwoord 8.000 telefoontjes die voor Noord bestemd waren. Iets meer dan de helft werd direct beantwoord door Antwoord. Als Antwoord niet direct antwoord kon geven, werd de klant doorverbonden naar de juiste afdeling. Meldingen Hebt u iets te melden over de openbare ruimte? Bijvoorbeeld over (zwerf)afval, bestrating of straatmeubilair, dan kunt u dat ook online doen. Sinds november 2009 kunt

www.noord.amsterdam.nl/melding

u bovendien op een kaart in het digitale formulier de plaats van de melding aangeven. In 2009 kwamen er bij het stadsdeel 7.565 meldingen binnen. Het merendeel (3346) betrof (zwerf)afval. Daarnaast ontving het stadsdeel tot maart 2009, 4941 meldingen om grofvuil op te halen. Vanaf maart wordt het grofvuil, zonder afspraak, op een vaste dag van de week opgehaald.

foto Emiel van Lint

gen. De Kansenzone Oud-Noord betreft de Vogelbuurt, van der Pekbuurt en de Bloemenbuurt. Met een mix van maatregelen wil de gemeente deze buurten aantrekkelijker maken voor bezoekers en ondernemers. Ook al zijn sommige kansenzones pas halverwege 2009 ingesteld, toch is nu al duidelijk dat buurten opleven als gevolg van de subsidie en aanvullende maatregelen.

Begin vorig jaar heeft de Gemeente Amsterdam een Economische Kansenzone aangewezen in Amsterdam-Noord.

Ondernemers in dat gebied kunnen bij het Ondernemersloket van het stadsdeel een investeringssubsidie aanvra-

Papaverweg 33 (op werkdagen tussen 9:00-16:00 uur); Buikslotermeerplein 2000 (iedere werkdag, behalve donderdag, van 8:30 tot 15:30 uur en op donderdag van 12:00 tot 19:00 uur).

Publieksvoorlichting helpt met inburgeringsportfolio Bewoners van Noord die zich blijvend in Nederland willen vestigen, moeten een inburgeringsexamen afleggen. Een van de onderdelen van die toets is het samenstellen van een portfolio: een verzameling van bewijzen, waaruit blijkt dat de inburgeraar zelfstandig praktische zaken kan afhandelen. Om een portfolio te maken, gaan inburgeraars naar enkele tientallen instanties zoals het energiebedrijf, de huisarts, het politiebureau en de woningbouwvereniging en voeren daar een klantgesprek. Na goed verloop van dat gesprek, kunnen ze een bewijsformulier aan hun portfolio toevoegen. Publieksvoorlichting heeft in 2009 611 inburgeraars ontvangen die, om een bewijsformulier te verkrijgen, als ‘echte’ klanten vragen kwamen stellen over bijvoorbeeld trouwen in Nederland, een geboorte aangeven of verhuizen naar Amsterdam.

Servicecentrum krijgt een 7,8

Ondernemersloket

Economische kansenzone ‘Van der Pek’. Heropening Rob’s kapshop

- -

Noordse kansen Rob de Beer, eigenaar van Kapshop Rob aan het Meidoornplein in AmsterdamNoord, ontving op 2 maart 2009 als eerste ondernemer in een kansenzone een investeringssubsidie uit handen van wethouder van Economische Zaken Lodewijk Asscher. Het Ondernemersloket ontving in 2009 23 aanvragen. Totaal is er een bedrag van € 182.775,- uitgekeerd aan subsidies voor 5 aanvragers: een kapperszaak, 3 winkels en 1 horecagelegenheid. 14 aanvragen zijn afgewezen omdat ze buiten het gebied vielen of omdat ze niet kredietwaardig werden bevonden. 4 aanvragen zijn in 2010 behandeld.

Het Servicecentrum streeft naar optimale dienstverlening. Daarom laat het stadsdeel ieder jaar de klanttevredenheid onderzoeken. Het algemene rapportcijfer dat de klant in 2009 uitdeelde aan het Servicecentrum was een 7,8; een tiende minder dan de 7,9 in 2008. Voor telefonische dienstverlening scoorde het stadsdeel zowel in 2008 als in 2009 een 7,1.

Vergunningen Voor het werken in de openbare ruimte (afgekort als WIOR) gelden vanaf 1 oktober 2009 nieuwe regels. Voorheen stonden de regels in een dik handboek. Nu zijn ze vereenvoudigd, wat tot minder overlast en meer grip op de werkzaamheden leidt. Bij werken in de openbare ruimte zijn vaak meerdere vergunningen nodig. Vanaf oktober 2009 kunt u alle benodigde vergunningen in één keer digitaal aanvragen met het WIOR-formulier. Ook nieuw in 2009 is het digitaal aanvragen van de Tijdelijke verkeersmaatregel en de RVV-verkeersontheffing. Een tijdelijke verkeersmaatregel is nodig als je een parkeervak tijdelijk wil reserveren of de weg tijdelijk wil afsluiten bij een verhuizing.
Burgerjaarverslag 2009

editie 20 april 2010

Participatie Het stadsdeel vindt het belangrijk bewoners te informeren en actief te betrekken bij de besluitvorming. Op deze pagina vindt u voorbeelden van manieren waarop dat in 2009 is gebeurd.

Meedenken over Noord

Jongerenparticipatie

Noord blijft in ontwikkeling. Hoewel vorig jaar door de economische crisis een aantal projecten noodgedwongen in de koelkast zijn gezet, zijn ook flink wat projecten nog steeds volop in ontwikkeling. Over de voortgang van die projecten zijn de wijkbewoners op verschillende manieren geïnformeerd. En omdat uw mening telt, zijn er ook in 2009 weer verschillende inspraakavonden georganiseerd.

Het tweede onderzoek richtte zich op de beste manier om jongeren te bereiken. “Een deel van de jongeren vergaart, zoals verwacht, vooral informatie via internet. Met deze kennis kunnen we gericht communiceren.” Op basis van de uitkomsten heeft het dagelijks bestuur de notitie Jongerenparticipatie vastgesteld. Basis van de aanpak is het informeren van

foto Communicatie

Jongeren hebben vaak een frisse kijk op en goede ideeën over lokale projecten. Daarom liet het stadsdeelbestuur in 2009 twee onderzoeken uitvoeren naar jongerenparticipatie. Met het eerste onderzoek, wilde het stadsdeelbestuur antwoord op de vraag hoe en wanneer jongerenparticipatie ingezet kan worden. “Dat leverde een aantal heel nuttige suggesties op. We hebben nu bijvoorbeeld een beter inzicht in de onderwerpen waar we Noordse jongeren over kunnen laten meedenken,” vertelt stadsdeelvoorzitter Rob Post.

Daar wil ik het voetbalveldje!”

Noordse jongeren via de stedelijke portal YourAmsterdam.nl. Ook kunnen ze van zich laten horen via het forum. Ook zijn jongeren betrokken bij de nieuwbouw van jongeren-

centra aan de Duinluststraat en in het toekomstige Noorderpark. Wegens economische omstandigheden zijn deze projecten tot nader orde stil komen te liggen.

Burgeravonden Noord voor mensen met een beperking kan worden verbeterd.

Participatie ten top ‘drukte op Burgeravond cultuur’

Iedere derde woensdag van de maand organiseert de deelraad een Burgeravond, steeds met een ander thema. Tijdens een Burgeravond kunnen mensen op een informele manier kennismaken met de Noordse politiek, hun ideeën presenteren of aandacht vragen voor iets dat speelt in hun buurt. In 2009 waren er zes burgeravonden.

foto Steef Meyknecht

Goed bezocht Overige onderwerpen die tijdens de Burgeravonden in 2009 aan de orde kwamen zijn: Werkgelegenheid in Noord, Noord cultureel centrum van Amsterdam en Vogelaarwijken: effect van de activiteiten. Vooral de laatste twee Burgeravonden waren goed bezocht. Gemiddeld bezochten 115 mensen de burgeravonden.

Op de eerste burgeravond van 2009 werd er gediscussieerd over vernieuwing in Noord en de kansen die dat oplevert voor OudNoord. Hoe kunnen de armere wijken optimaal profiteren van nieuwe ontwikkelingen in Noord? De Burgeravond in maart ging over het aanbod en de vernieuwing van zorgvoorzieningen in Amsterdam-Noord. In april ging de Burgeravond over op welke punten de fysieke toegankelijkheid in Amsterdam-

Eén van de bezoekers van de Burgeravonden was Marie-José Schulte (37), die sinds drie jaar in Noord woont. Wat denkt zij dat er met de inbreng van burgers gebeurt? “Door met mensen te praten worden politici met nieuwe ideeën gevoed en hun gedachten worden aangescherpt. Ik verwacht niet dat er op korte termijn veel gebeurt, maar naar mijn idee worden de opmerkingen en suggesties meegenomen in het beleid van het stadsdeel. Over een jaar denk ik toch dat we iets terugzien van wat er vanavond is besproken.” Raadsvergaderingen thuis Raadvergaderingen kunt u vanaf 23 september 2009 op uw gemak thuis volgen of terugzien. De deelraad heeft in de raadzaal camera’s laten installeren en er is een internetverbinding aangelegd. De live uitzendingen kunt u vinden op www.noord.amsterdam.nl/deelraad.

Er zijn in 2009 twee burgerinitiatieven ingediend. Eén daarvan bleek niet geldig te zijn. Het andere burgerinitiatief heeft als titel: ‘Behoud van bomen en struiken bij bouwplannen in Amsterdam-Noord’. De initiatiefnemers willen dat er in Noord zoveel mogelijk groen en bomen behouden blijven. Naar aanleiding van het burgerinitiatief heeft de deelraad besloten nieuw-

bouwplannen zoveel mogelijk te baseren op het bestaande groen. Verder blijven er zoveel mogelijk gezichtsbepalende bomen en groen behouden en worden er zo min mogelijk bomen gekapt voor toegangswegen voor bouwverkeer.

Gezondheidsmarkt in de Banne

foto Emiel van Lint

Burgerinitiatieven

Wijkwinkelcentrum Mosveld De markt in Oud-Noord (het Mosveld) zal na veertig jaar in gewijzigde vorm terugkomen in het nieuwe wijkwinkelcentrum. In 2009 heeft daar het nodige overleg over plaatsgevonden met ondernemers in de buurt. Een proefopstelling voor de nieuwe markt heeft geleid tot aanpassing van het plan. In de Klankbordgroep is het stedenbouwkundig conceptplan uitgebreid besproken, wat tot kleine aanpassingen heeft geleid. Voor de inspraakvond van 3 november over het stedenbouwkundig plan werden 4000 buurtbewoners uitgenodigd. Tijdens die avond bleek nog steeds een groot draagvlak voor het plan, maar er is enige zorg over de toekomstige verkeerssituatie. Om hier zorgvuldig op te kunnen reageren, heeft de deelraad in december een extra verkeerstelling laten houden. De resultaten worden meegenomen bij de vaststelling van het stedenbouwkundig plan in 2010.

Twiske-Zuid Het project Twiske-Zuid voorziet in 157 woningen op het industrieterrein en het voormalige Tiemstraterrein. In 2009 verzond de projectgroep vijf nieuwsbrieven om de omwonenden op de hoogte te houden van de werkzaamheden en de voortgang van het project. Tijdens een informatieavond op 12 februari 2009 werden belangstellenden geïnformeerd over de veiligheidsmaatregelen voor het verwijderen van bosschages en bomen.

Nieuwendam-Noord In 2009 hebben er in NieuwendamNoord inspraaktrajecten gelopen voor de Kompaslocatie en het Breehorngebied. De bewoners van beide gebieden zijn op diverse manieren gevraagd te reageren op de stedenbouwkundig plannen. De omwonenden zijn over het Stedenbouwkundig Plan Kompaslocatie geïnformeerd via het huis-aan-huisblad NoordNieuws en de speciale website (www.nieuwendam-noord.nl). Na verwerking van de inspraakreacties heeft de deelraad op 16 december het Stedenbouwkundig Plan vastgesteld. In 2009 zijn bewoners uitgenodigd mee te praten tijdens eenmalige bijeenkomsten: denktanks. Tijdens een informatieavond zijn de resultaten van een enquête - eind 2008 gehouden onder bewoners over de plannen - voor het gebied gepresenteerd. Na de inspraakperiode heeft het dagelijks bestuur op 8 december 2009 de deelraad voorgesteld akkoord te gaan met het Stedenbouwkundig Plan Breehorngebied.
editie 20 april 2010

Bewoners buigen zich over de toekomst van Noord hoge flats bouwen, anders ontstaat er een soort muur; het water meer gebruiken voor recreatie. Kees Diepeveen (GroenLinks) oppert om het sluisje bij Nieuwendam weer in gebruik te nemen. “Via dat sluisje brachten de boeren uit Zunderdorp vroeger hun melk naar de stad. Daar zou je over kunnen nadenken.” Het dagelijks bestuur zal de uitkomsten van deze burgeravond meenemen in de reactie van het stadsdeel op de plannen van de gemeente Amsterdam. Daarover zal binnenkort nog in de raad worden gedebatteerd.

foto’s Steef Meyknecht

Vergaderingen

“Welke kant moet ’t op met Noord ..?”

Hoe ziet Noord er over dertig jaar uit? Het lijkt een ver-van-mijn-bed-show, toch kwamen meer dan honderd Noorderlingen op de negentiende Burgeravond af om dit onderwerp in het stadsdeelhuis te bespreken. Het leidde niet tot een eindconclusie, wel tot een reeks (bruikbare) ideeën waarmee het dagelijks bestuur aan de slag kan.

openbare ruimte toegankelijk en aantrekkelijk maken. Tegelijk moet je voorzieningen creëren voor álle Noordelingen.” Als voorbeeld noemt hij de Tolhuistuin die dit jaar opengaat, bestemd voor een breed publiek. Wel vreest Van der Berg dat groen en water onder druk komen te staan. “In de structuurvisie staat een Kompaseiland ingetekend: een rampzalig voorstel! Zo knip je het IJ in

tweeën”, waarschuwt hij. Ook hoogbouw pal aan het water keurt hij af: “Je ontkomt niet aan hoogbouw als je gaat verdichten. Bouw alleen geen flats pal aan het water, anders degradeer je het IJ optisch tot een soort sloot.” Snufferd Daarna beginnen de rondetafelgesprekken. “De angst zit erin dat aan de oevers alleen

Aanleiding voor het thema ‘Ontwikkelingsbeeld Amsterdam-Noord 2040’ was de ‘Ontwerp Structuurvisie 2040’. Hierin staan de toekomstplannen van de gemeente voor Amsterdam. Belangrijk gegeven is dat het rondom de stad groen blijft. Dat betekent wel dat er binnen de ring moet worden gezocht naar ruimte voor de bouw van 75.000 woningen – een groot deel daarvan komt in AmsterdamNoord. Maar ten koste van wat? En welke gevolgen heeft dit voor de mobiliteit? Rampzalig voorstel Harry van der Berg, voorzitter van de vereniging Amsterdam-Noord, Groene Stad Aan het Water, laat aan het begin van de Burgeravond zijn licht schijnen over de moeilijke vraagstukken: hoe kunnen de huidige bewoners bijvoorbeeld profiteren van de nieuwbouwontwikkelingen in Noord? “Een terechte zorg”, concludeert hij. “Er mag geen sociale tweedeling ontstaan. Wil je dat voorkomen, moet je de

Hans Huijssoon interviewt deelnemer

Op woensdag 21 april vergadert de deelraad van Amsterdam-Noord. U bent welkom in het stadsdeelhuis, Buikslotermeerplein 2000. De vergadering start om 20.00 uur. Op de agenda staan onder andere de volgende punten: • Benoeming en installatie voorzitter en leden dagelijks bestuur • Toelating en installatie van de opvol gers in de opengevallen zetels in de raad als gevolg van de benoemingen voorzitter en leden dagelijks bestuur • Benoeming van de voorzitter van de deelraad • Politieke beschouwingen coalitieak koord 2010-2014 • Instellen raadscommissies • Benoeming leden en plaatsvervangend leden raadscommissies • Benoeming en installatie waarnemers • Benoemen voorzitters raadscommis sies • Benoemen vicevoorzitter(s) raad • Benoemen twee leden en een alge meen lid van het algemeen bestuur Na tionaal Landschap Waterland Als u voor deze vergadering wilt inspreken, dan kan dat uitsluitend over de onderwerpen die op de agenda staan. Aanmelden: uiterlijk 24 uur van tevoren bij de raadsgriffie, tel. 020 634 9924.

Nieuwe raad LIVE De raad wil het de burger gemakkelijker maken om te zien wat er speelt in de stadsdeelpolitiek in Amsterdam-Noord. Daarom zijn er in de raadzaal camera’s geïnstalleerd en is een internetverbinding aangelegd. Zo kunt u de raadsvergadering volgen via internet.

“Die kant natuurlijk”

maar chique penthouses komen en het arme Noord wordt weggesloten”, legt nieuwkomer Andries Tijssens (D66) uit aan tafel 7. Een vrouw uit Noord weet hoe je een tweedeling kan oplossen: “Zorg gewoon dat er grootschalige voorzieningen in Tuindorp komen, dan moeten die yuppen de wijk wel in!” Aan tafel 10, met raadslid Mariska Min Leliveld (GroenLinks) klaagt meneer Witte over de verdichting die momenteel plaatsvindt. “Het wordt bijna voor je neus gebouwd: een muur voor je snufferd! Moet dat allemaal?” Toch levert de avond veel ideeën op. Zoals de ponten 24 uur per dag laten varen, ook naar stadsdeel Oost; de Noord/Zuidlijn doortrekken tot Schiphol en Purmerend, in ieder geval tot de ringweg; de Noorder IJplas ontsluiten en daar watervilla’s bouwen; van oude industriegebieden woonwerkgebieden maken; een fietsbrug over het IJ; kabelbanen in plaats van fietsbruggen; inkomensafhankelijke huur, zodat er geen uittocht plaatsvindt van armere huishoudens; langs het IJ niet alleen maar

21 april is een speciale bijeenkomst omdat tijdens die vergadering de nieuwe voorzitter van de raad bekend wordt en de nieuwe leden van het dagelijks bestuur worden geïnstalleerd. Dus als u geen gelegenheid hebt om naar het stadsdeelhuis te komen en toch graag wilt zien wie het stadsdeel in de komende vier jaar bestuurt, dan nodigt de raad u van harte uit om de vergaderingen te volgen via: www.noord.amsterdam. nl > actueel > raadsnieuws. Op deze pagina ziet u de link waarop u vanaf 20.00 uur de vergadering live kunt volgen. Uiteraard bent u ook welkom de vergaderingen vanaf de publieke tribune te volgen. Elke maand vergaderen de raadsleden op het stadsdeelkantoor aan het Buikslotermeerplein 2000. Het vergaderschema en de agenda van de raad vindt u bovenaan deze pagina.
Een publicatie van stadsdeel Amsterdam-Noord Voornemen projectbesluit Noorderbegraafplaats Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Noord maakt, ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening het volgende bekend. Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Noord heeft het voornemen om een projectbesluit voor de Noorderbegraafplaats voor te bereiden voor de realisatie van een crematorium, de realisatie van een nieuwe entree en de verplaatsing/uitbreiding van de parkeergelegenheid. Het projectgebied bevindt zich aan de noordkant van de Noorderbegraafplaats aan de Buikslotermeerdijk. Ten behoeve van deze kennisgeving liggen geen stukken ter inzage. Het eerste moment waarop gelegenheid wordt geboden tot het indienen van zienswijzen zal zijn in het kader van de ter inzage legging van het ontwerpbesluit. De bekendmaking hiervan wordt te zijner tijd via de wettelijk voorgeschreven weg bekend gemaakt. Amsterdam-Noord, 20 april 2010. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Amsterdam-Noord, mevr. mr. L. Brasz, secretaris, drs. R. Post, voorzitter. Verleende projectbesluiten en bouwvergunningen Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Noord maakt bekend dat het met betrekking tot: 1. het oprichten van een tweede woning met een berging/garage op het terrein behorende bij het gebouw Achterlaan 21 op 8 februari 2010 onder nummer 2.01/Z08-11332/14555: - een projectbesluit heeft vastgesteld; - voorschriften en beperkingen aan dat project besluit heeft verbonden; - heeft besloten om geen exploitatieplan vast te stellen; - een bouwvergunning eerste fase heeft ver leend. De besluiten zijn op 18 februari 2010 verzonden. 2. het oprichten van een gebouw op het terrein aan de Nieuwe Leeuwarderweg en de singel (stationsgebied Centrum Amsterdam-Noord) met de bestemming er van tot school, (daaraan gerelateerde) maatschappelijke en commercië le functies, twee fietsenstallingen en een par keergarage: - op 23 maart 2010 onder nummer Z08-13988/ 3248: • hogere waarden als maximaal toelaatbare geluidbelasting vanwege verkeerslawaai heeft vastgesteld; • een projectbesluit heeft vastgesteld; • voorschriften en beperkingen aan dat pro jectbesluit heeft verbonden; • de termijn voor het vaststellen van een be stemmingsplan met vier jaar heeft verlengd; • heeft besloten om geen exploitatieplan vast te stellen; - op 7 april 2010 onder nummer 2/Z08-13988/ 16067 een reguliere bouwvergunning heeft verleend. De besluiten zijn op 9 april 2010 verzonden. De besluiten liggen, met ingang van 21 april 2010, ter inzage op het volgende adres: het servicecentrum, afdeling Vergunningen van stadsdeel Amsterdam-Noord, Buikslotermeerplein 2000. Geopend maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 15.30 uur en donderdag van 12.00 tot 19.00 uur. Een digitale versie van de besluiten staan op www.noord.amsterdam.nl. De vindplaats is rubriek Actueel/Bestemmingsplannen. Beroep Omdat gedurende de termijn van terinzagelegging van de ontwerpbesluiten geen zienswijzen zijn ingekomen, kan alleen een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn of haar zienswijze kenbaar te maken tegen de ontwerpbesluiten, gedurende een termijn van • 2 weken na 21 april 2010 met betrekking tot de besluiten inzake Achterlaan 21 en • 6 weken na verzending van de besluiten met betrekking tot de besluiten inzake Nieuwe Leeu warderweg en de singel (stationsgebied Cen trum Amsterdam-Noord) een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.De besluiten treden in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijnen. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Hiervoor moet u een verzoek richten naast het indienen van een beroepschrift tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam - sector Bestuursrecht - Postbus 75850 - 1070 AW Amsterdam. Amsterdam-Noord, 20 april 2010. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Amsterdam-Noord, mevr. mr. L. Brasz, secretaris, drs. R. Post, voorzitter.

Aanwijzing Gehandicaptenparkeerplaats

Het dagelijks bestuur van stadsdeel AmsterdamNoord, voor deze, het dagelijks bestuurslid voor Ruimtelijke Ordening, Stadsdeelwerken, Verkeer en Landelijk Noord, maakt bekend op

08-04-2010 een besluit te hebben genomen tot aanwijzing van gehandicaptenparkeerplaats: • aan het Amerbos tegenover perceel nr. 526 t/m 582 geparkeerd, met een onderbord voorzien van kenteken: 71-TK-XP • aan de noordzijde van Petmolen geparkeerd, met een onderbord voorzien van kenteken: NS VZ-73 • aan de Dierenriem tegenover perceel nr. 71 ge parkeerd, met een onderbord voorzien van ken teken: 1-VGJ-68 • aan de Wijdenesserstraat tegenover perceel nr. 4 geparkeerd, met een onderbord voorzien van kenteken: 23-NX-LZ • aan de Pelikaanstraat tegenover perceel nr. 25 geparkeerd, met een onderbord voorzien van kenteken: 73-RL-XZ Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een ieder, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is, binnen zes weken na bekendmaking van het besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Amsterdam-Noord, Postbus 37608, 1030 BB Amsterdam. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Hiervoor moet u een verzoek richten -naast het indienen van een bezwaarschrifttot de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, sector Bestuurszaken, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Aangevraagde bouwvergunningen, aanlegvergunningen, sloopvergunningen en/of vrijstelling/ontheffing van het bestemmingsplan. Z10-24919 – Digitaalstraat 5, 1033 MP, plaatsen windturbine. Ontvangen 22 maart 2010. Z10-24915 – Nageljongenstraat 121, 1033 PC, plaatsen scootersafe. Ontvangen 23 maart 2010. Z10-24952 – Van Zeggelaarstraat 7, 1035 VC, plaatsen dakkapel in linkerzijgevel. Ontvangen 23 maart 2010. Z10-25057 – Durgerdammerdijk 173, 1026 CK, plaatsen klompenhok. Ontvangen 25 maart 2010. 2.02/260200 – terrein Broekergouw, 1027 AH, 2e fase oprichten zorgboerderij met stallen en opslag. Ontvangen 26 maart 2010. Z10-25119 – Hilversumstraat 44, 1024 KA, vergroten woning door middel van dakopbouw. 26 maart 2010. Z10-25229 – Stoombootweg 54, 1035 TX, plaatsen dakkapel. Ontvangen 31 maart 2010. Z10-25283 - Buikslotermeerplein 197, 1025 XB, slopen delen interieur en binnenwanden Hema winkel. Ontvangen 6 april 2010. Z10-25317 – Buikslotermeerdijk 83, 1025 WH, oprichten opbaarcentrum, aula, condoleanceruimte en kantoren. Ontvangen 7 april 2010. Z10-25319 – Buikslotermeerdijk 83, 1025 WH, oprichten crematorium. Ontvangen 7 april 2010. Z10-25320 – Nieuwe Leeuwarderweg 16 (Noorderpark), 1022 BP, veranderen tankstation gebouw. Ontvangen 7 april 2010. Z10-25441 – Nieuwe Leeuwarderweg 15 (voormalig Volenwijk-west), 1022 BN, veranderen tankstation gebouw. Ontvangen 7 april 2010. Z10-25357 – Klimopweg 31, 1032 HZ, vestiging horecazaak. Ontvangen 8 april 2010. Z10-25359 – Klimopweg 19 (boven unit 2), 1032 HZ, vestiging buitensportzaak. Ontvangen 8 april 2010. Z10-25393 – Durgerdammerdijk 95, 1026 CD, vergroting achterterras. Ontvangen 9 april 2010. In dit stadium kan geen bezwaar worden ingediend. U kunt de aanvraag wel inzien bij de afdeling Vergunningen in het servicecentrum in het stadsdeelhuis. Vriendelijk verzoek uw bezoek vooraf telefonisch te melden. Als voor een bouwvergunning ook een vrijstelling bestemmingsplan noodzakelijk is dan kunt u na een nieuwe publicatie bij ‘verzoeken vrijstelling bestemmingsplan’ uw zienswijzen kenbaar maken.

bij het dagelijks bestuur van stadsdeel AmsterdamNoord t.a.v. de afdeling Vergunningen, team Bouw. Voornemen besluit buitenbestemmingsplanse ontheffing, tijdelijke ontheffing, projectbesluiten Z09-18504 – Kometensingel 52-54, 1033 BW, vergroten bouwwerk met de bestemming er van tot onderwijs. U kunt de plannen gedurende zes weken inzien bij de afdeling Vergunningen in het servicecentrum op het stadsdeelhuis van woensdag 21 april tot en met dinsdag 1 juni 2010. Tegen voornemen genoemd kunnen belanghebbenden gedurende de termijn van ter inzage gemotiveerde zienswijzen indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Amsterdam-Noord t.a.v. de afdeling Vergunningen, team Bouw. Verleende bouwvergunning, ontheffing, projectbesluit, aanlegvergunningen en/of sloopvergunningen *1) Z09-21344 – Texelweg 70, 1025 RV, plaatsen dakkapel aan voor- en achterzijde woning. Verzonden 9 april 2010. 2) Z09-20898 – Buiksloterdijk 316, 1034 ZE, vernieuwen bouwwerk vanaf bestaande fundering op achtererf van woning. Verzonden 13 april 2010. 3) Z09-22585 – Tjasker 1 t/m 80 en Spinnekop 1 t/m 80, 1035 CP, vernieuwen entree van bouwwerken. Er zijn zienswijzen ingediend. Verzonden 15 april 2010. 4) Z09-19704 – Floraparkweg 1, 1032 BZ, plaatsen container voor een periode van 2,5 jaar. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Verzonden 13 april 2010. 5) Z09-18720 – Wijkergouw 13, 1023 NV, vergroten woning aan achter- en zijgevel. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Verzonden 15 april 2010. 6) Z09-22351 – J.H. van Heekweg 34, 1025 MC, vergroten achtergevel woning. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Verzonden 15 april 2010. Bezwaar besluit artikel 40 Woningwet, artikel 3.6 en 3.3 onder a Wro Indien belanghebbenden het niet eens zijn met de besluiten genoemd onder nummers 1 t/m 3, dan kunnen zij binnen zes weken, met ingang van de dag waarop het besluit aan de aanvrager is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Amsterdam-Noord. *Tegen de van rechtswege verleende vergunning onder nr. Z09-21344 kunt u binnen 2 weken bezwaar maken na publicatie of nadat u bekend bent geworden met het besluit. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener – dagtekening – omschrijving van het besluit waartegen bezwaar is gericht – gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Hiervoor moet u een verzoek richten naast het indienen van een bezwaarschrift tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam - sector Bestuursrecht - Postbus 75850 - 1070 AW Amsterdam. Beroep besluit artikel 3.10, 3.22 en 3.23 Wro Indien belanghebbenden het niet eens zijn met de besluiten genoemd onder nummers 4 t/m 6, dan kunnen zij binnen zes weken, met ingang van de dag waarop het besluit aan de aanvrager is verzonden, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Hiervoor moet u een verzoek richten naast het indienen van een beroepschrift tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam - sector Bestuursrecht - Postbus 75850 - 1070 AW Amsterdam.

Aangevraagde monumentenvergunningen Z10-24480 – Oudorperstraat 33-35, 1023 ST, het samenvoegen van 2 woningen tot 1 woning. U kunt de plannen gedurende zes weken inzien bij de afdeling Vergunningen in het servicecentrum op het stadsdeelhuis van woensdag 21 april tot en met dinsdag 1 juni 2010. Gemotiveerde zienswijzen kunt u, gedurende de termijn van inzage, indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Amsterdam-Noord t.a.v. de afdeling Vergunningen, team Bouw.

Vergaderingen commissie voor welstand en monumenten Datum en tijdstip Locatie wo. 21 apr. 9.00 uur. Weesperplein 4 do. 29 apr. 9.30 uur Stadsdeelhuis wo. 12 mei 9.00 uur Weesperplein 4 do. 20 mei 9.30 uur. Stadsdeelhuis Voor meer informatie en de agenda van de vergaderingen kunt u terecht op www.welstand.amsterdam.nl en op werkdagen bij de coördinator welstand van de afdeling Vergunningen, team Bouw. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 020 634 9249 Voor het raadplegen van de welstandsnota zie: www.welstandsnota.amsterdam.nl.

Voornemen besluit binnenbestemmingsplanse ontheffing Z10-23176 – terrein Grasweg 31, 1031 HW, plaatsen drie glazen rookruimtes. Z10-24083 – Dorpsstraat Holysloot 49, 1028 BB, oprichten twee gebouwen op terrein met de bestemming er van tot woning met garage. U kunt de plannen gedurende twee weken inzien bij de afdeling Vergunningen in het servicecentrum op het stadsdeelhuis van woensdag 21 april tot en met dinsdag 4 mei 2010. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage gemotiveerde zienswijzen indienen

Kapvergunningen Te verlenen kapvergunningen Z10-24833 – Abraham de Haanstraat 10, 1 trompetboom, op erfgrens Z10-25007- Monnikendammerplantsoen 12 a (speeltuin), 1 knotwilg, ongeschikte plek, beperkte toekomstverwachting Z10-25010 – Sijsjesstraat 21 (speeltuin), 1 iep, op erfgrens Z10-23084 – Loenermark 900, 2 kastanjes, verlaging weg en reconstructie Z10-24717 – Markengouw-Weerenscheg, 10 lindes en 1 esdoorn, herinrichting.

editie 20 april 2010

De ontwerpbesluiten kapvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage bij het servicecentrum gedurende zes weken na bekendmaking. Gedurende de periode van inzage kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar voren brengen bij de afdeling Vergunningen Openbare Orde van de Unit Bedrijfsondersteuning en Dienstverlening, postbus 37608, 1030 BB Amsterdam. Verleende kapvergunningen 3255 – Florapark, 4 iepen, werkzaamheden gasleiding 3292 – Ontwikkelingsgebied De Bongerd, 51 bomen, herinrichting, nieuwbouw. De verleende kapvergunningen liggen ter inzage bij het servicecentrum gedurende zes weken na bekendmaking. De vergunning wordt zes weken na bekendmaking van kracht. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit, in beroep komen bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam met een gemotiveerd beroepschrift. Dit beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien beroep is ingesteld bij de rechtbank, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Het beroepschrift moet worden gezonden aan: de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Aan het beroep en aan de voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffiegeld). Melding noodkap/dunning De unit Beheren en Handhaven, afdeling Boombeheer van het stadsdeel Amsterdam-Noord maakt bekend dat er noodkap/dunning zal plaatsvinden zoals onderstaand omschreven. Er zal zo spoedig als mogelijk worden begonnen met de werkzaamheden c.q. sommige bomen zijn al gekapt in verband met de besmettelijkheid. Zwaagstraat 15, 1 berk, uitbreekgevaar.

Service-informatie

Stadsdeel Amsterdam-Noord Buikslotermeerplein 2000 Postbus 37608 1030 BB Amsterdam Telefoonnummer: 14 020 Website: www.noord.amsterdam.nl Email: info@noord.amsterdam.nl Digitaal zaken regelen via www.noord.amsterdam.nl/dienstverlening Huisvuilpas of uittreksel aanvragen? Adreswijziging doorgeven? Afspraken maken met Burgerzaken? Regel het 24 uur per dag via de stadsdeelwebsite. Burgerzaken • Openingstijden: vrije inloop Alle werkdagen, behalve donderdag, 8.30-12.00 uur. Donderdag 12.00-15.00 uur. • Openingstijden: op afspraak Alle werkdagen, behalve donderdag, 8.30-15.30 uur. Donderdag 12.00-19.00 uur. • Afspraak maken met Burgerzaken. Dat kan digitaal via www.noord.amsterdam.nl/afspraak. U kunt ook bellen: 020 634 9294, elke werkdag van 8.30-15.30 uur. • Afhalen eerder aangevraagde reisdocumen ten en rijbewijzen, geboorte- en overlijdens aangifte Tijdens de openingstijden de hele dag zonder afspraak. • Ondertrouw, alleen mogelijk op afspraak. Openingstijden Vergunningen, Publieksvoorlichting en Ondernemersloket Alle werkdagen, behalve donderdag 8.30-15.30 uur. Donderdag 12.00-19.00 uur. Vergunningen: inloopspreekuur Bouwzaken Een bouwinspecteur beantwoordt al uw vragen over bouwen, verbouwen en vrijstelling van een bestemmingsplan. Alle werkdagen (behalve donderdag): 9.00-10.00 uur. Antwoord© voor al uw vragen over de gemeente Bel telefoonnummer 14 020 (5-cijferig nummer, geen 020 gebruiken) voor al uw vragen over de gemeente Amsterdam (elke werkdag van 8.0018.00 uur).2010-04-20 NN  
2010-04-20 NN  

Gaat u zelf op de fiets naar uw werk? Ja, ik bezoek alle klanten in Amsterdam altijd op de fiets. tentoonstelling > 24 april In bibliothe...

Advertisement