Page 1

september 2013 nr 46

Stedelijk Personeelsblad Ambtenaren Mechelen

Een GEZONDE GEEST in een FIT LICHAAM De Fit en gezond-week is er voor jou!

Te land, ter zee en in de lucht met UiT ZONDER UITLAAT Geniet met je familie of collega’s van een autovrije dag vol plezier

Biep biep biep…

tijd voor het BNIP

Wie werkt er mee aan het Bijzonder Nood- en Interventieplan voor het station?


Blikopener

Een nieuwe uitdaging

Roel Van Den Bril Maak je een wandeling door Mechelen, dan loop je gegarandeerd een gemeenschapswacht tegen het lijf. In totaal zijn de gemeenschapswachten met z’n 24 en dagelijks houden ze een oogje in het zeil in onze stad. Hun opperhoofd? De immer goedlachse Roel Van Den Bril!

voor Johan Verhulst

Dag Roel! Je bent sinds 3 jaar diensthoofd van de gemeenschapswachten. Hoe bevalt je dat? Uitstekend! Ik ken hen ondertussen goed en probeer met elk van hen een goede band op te bouwen. Het zijn stuk voor stuk geëngageerde mensen die er echt voor willen gaan. Ik vind het een hele plezante groep. Je bent 27 jaar. Nemen ze orders aan van zo’n jonkie als jij? Ik heb me wel laten vertellen dat ze mij ‘onze snotneus’ en ‘onze jongste’ noemen. Maar ach, daar kan ik wel mee lachen.

Vrijdag 30 augustus was mijn laatste werkdag bij het stadsbestuur van Mechelen. Sinds 1 september neem ik de functie van stadssecretaris waar bij het stadsbestuur van SintNiklaas. Een nieuwe uitdaging dus. Toen ik op 1 april 2005 in Mechelen startte, wist ik slechts ten dele wat te verwachten in deze, mij toch niet echt vertrouwde, stad. Ook de overstap van sectormanager (= departementshoofd) in het ‘kleinere’ stadsbestuur van Vilvoorde naar de functie van adjunct-stadssecretaris in het grote Mechelen voelde aan als een avontuur. Al snel bleek dat de stad de reputatie die ze nog had in Vilvoorde en in het Waasland (vanwaar ik afkomstig ben) niet verdiende: er was al lang geen sprake meer van het ‘Charleroi aan de Dijle’. Integendeel, Mechelen bleek een stad in volle vaart te zijn, met evoluties ten goede op quasi alle beleidsdomeinen. Sinds 2005 is er verder hard gewerkt aan de stad, die er, hoewel er uiteraard steeds verbeterpunten zullen blijven, ook volgens objectieve cijfergegevens verder op vooruit is blijven gaan. Ik kon en kan me dan ook nog steeds enorm opwinden over diegenen die, zonder de stad te kennen, niet aarzelen dat oude, achterhaalde clichébeeld van Mechelen als vuile, onveilige en verouderde stad te blijven oprakelen. Ook de kennismaking met het stadsbestuur als organisatie was een aangename ervaring. Een ambtenarenkorps dat dagdagelijks zijn globale kennis en kunde te beschikking stelt ten goede van de bewoners en bezoekers van Mechelen en van de beleidsmakers. Politici die, ieder vanuit hun politiekideologische visie, van Mechelen de ‘beste’ stad van het land willen maken. Ook hier kan ik mijn verontwaardiging zelden onder stoelen of banken steken als in gesprekken de gekende

2

Ik ben ervan overtuigd dat de stad erop vooruit zal blijven gaan indien politici en ambtenaren verder als team/tandem de handen in elkaar slaan. clichés over politici en/of ambtenaren naar boven komen. Ik ben ervan overtuigd dat de stad erop vooruit zal blijven gaan indien politici en ambtenaren verder als team/tandem de handen in elkaar slaan. Via deze weg wil ik de burgemeester en alle college- en gemeenteraadsleden die ik de voorbije 8 jaar mocht leren kennen, bedanken voor het vertrouwen dat zij in mij hebben gesteld. Maar in het bijzonder ook alle collega-ambtenaren wil ik hartelijk bedanken voor de voorbije samenwerking. Dankzij jullie heb ik mijn functie zo goed mogelijk en met persoonlijke voldoening kunnen uitoefenen. Ik hoop dat ik op mijn beurt een bijdrage (hoe bescheiden ook) heb kunnen leveren aan jullie functioneren en ‘wel-zijn’ als werknemer. Ik zal de verdere ontwikkeling van de stad Mechelen (die in de loop der jaren toch ook een beetje ‘mijn’ stad is geworden) en van het stadsbestuur op de voet blijven volgen, zij het uiteraard vanop een grotere afstand. Indien ik bij deze ontwikkeling nog van enig nut kan zijn, dan bied ik jullie hierbij alvast mijn medewerking aan. Bedankt! Ongetwijfeld tot ziens! Johan

Gemeenschapswachten gaan door weer en wind. Ik heb veel respect voor hen! De gemeenschapswachten zijn vaak de hele dag op stap. Wat doen ze precies allemaal? Ze hebben vier kerntaken. Een eerste is wijktoezicht. Ze zijn een aanspreekpunt voor bewoners en informeren hen over preventie en veiligheidsthema’s. Ze openen en sluiten speelpleintjes en houden toezicht rond overlast. Een tweede luik is sensibilisatie. Ze graveren fietsen, bewaken fietsenstallingen, doen vakantietoezicht, patrouilleren over de markt, … Ten derde waken ze over verkeersveiligheid; zo staan ze aan oversteekplaatsen bij scholen en ondersteunen verkeerseducatieve projecten. Tenslotte werken de gemeenschapswachten rond al die thema’s ook samen met externe organisaties. Onder meer in De Nekker houden ze toezicht, op De Lijn-bussen begeleiden ze kinderen van en naar enkele scholen en in het Vrijbroekpark ondersteunen ze de provincie bij de begeleiding van Mechelse scholen in de verkeerstuin. Een hele boterham nuttig werk dus.

dat de gemeenschapswachten zoals vroeger werklozen zijn die louter een beetje toezicht houden. Het zijn volwaardige stadsambtenaren en ze doen veel meer dan dat. Door sterk in hun schoenen te staan, moeten ze mensen overtuigen of tot een bepaald gedrag aanzetten. Naar een politieagent zal je sneller luisteren, omdat die meer gezag en autoriteit uitdraagt omwille van zijn bevoegdheden. Gemeenschapswachten mogen iemands identiteitskaart opvragen, maar je bent niet verplicht die ook te tonen. Dat is anders dan bij de politie. Mogen ze ook GAS-boetes uitschrijven? Ja, voor een limitatief aantal feiten zoals: sluikstorten, ondergesneeuwde stoepen, wildplakken en inname openbaar domein. We trachten rechtstreeks contact met de ontvanger van de boete zoveel mogelijk te vermijden. Maar veelal krijgen mensen eerst waarschuwingen hoor. De gemeenschapswachten hebben dan ook vooral een preventieve rol. Wat doe jij de hele dag terwijl de gemeenschapswachten op stap zijn? ’s Ochtends houd ik de briefing en daarna ben ik de hele dag bezig patrouilles aan te sturen en zaken op te volgen. Ik stuur feedback door, maak uurroosters op, zorg voor kledij, … Ik werk samen met andere diensten zoals Marcom, Wijkonderhoud, Onderwijs,

de Bouwdienst, Ruimtelijke Planning, de politie, … Daarbij krijg ik gelukkig de hulp van mijn collega’s Annick en Maarten. Het sociale contact met al die mensen en de variëteit aan taken maakt mijn job zo leuk. Gemeenschapswachten gaan ook uit in regen en kou. Hoor je ze soms klagen? Ze gaan echt door weer en wind. Het is logisch dat ze dan een keertje klagen of ziek zijn. Ik heb op een winterochtend eens mee aan een school gestaan en was volledig bevroren. Achteraf heb ik een half uur op de verwarming gezeten. Toen hebben ze wel met mij gelachen hoor. Ik probeer regelmatig eens mee te gaan. Soms omdat het nodig is, maar ook omdat het tof is om die mensen op een andere manier te leren kennen. Ik heb veel respect voor hen.

Naam: Roel Van Den Bril Dienst: Gemeenschapswachten Locatie: Huis voor Preventie & Veiligheid (Befferstraat 34) T 015 29 83 75 E roel.vandenbril@mechelen.be

Welke eigenschappen moet een goede gemeenschapswacht bezitten? Je moet vooral verbaal sterk zijn. Veel Mechelaars hebben nog het foute idee

3


tijd voor diversiteit

Personeelsnieuws

Een fitte geest in een

gezond lichaam!

Doe jij mee aan de

Mobiliteitsquiz?

Tijdens de week van 23 tot 27 september organiseren we voor het stadspersoneel een Fit en gezond-week. Die week worden allerlei workshops, activiteiten en voordrachten georganiseerd rond het thema gezondheid. Het accent ligt dit jaar op gezonde voeding en bewegen. Hernieuw je goede voornemens om fit en gezond te leven in september door deel te nemen aan één of meerdere activiteiten: Gezondheidsrally: aan de gebouwen van stad en OCMW vind je affiches met vragen rond gezonde voeding. Tijdens een fikse wandeling kan je op die manier je kennis over de gezonde voedingsdriehoek testen. Fitbus: De Fitbus is een initiatief van de provincie Antwerpen. In deze bus kan je je conditie en vetgehalte laten meten en een persoonlijk traject laten uitwerken om dat te verbeteren op 12 weken. Een medewerkster komt een toelichting geven over de Fitbus en geeft handige tips om op korte tijd terug fit en gezond te worden. Composteren: een compostmeester legt uit hoe iedereen zijn steentje kan bijdragen en kan composteren op eigen niveau, met of zonder tuin! Kruiden: in de Kruidtuin staat een (wat had je anders gedacht?) kruidentuin. De kruidentuin wordt beheerd en onderhouden door enkele gepassioneerde vrijwilligers. Zij geven je alle info en tips en tricks rond het telen en gebruiken van kruiden.

Dwars door Mechelen: het orgelpunt van de Fit en gezond-week. Bereid je samen met je deelnemende collega’s voor op Dwars door Mechelen! Geen zin om alleen te gaan lopen? Liever wat gezelschap onderweg? Extra motivatie nodig? Neem dan elke donderdagavond deel aan de loopsessies in het Vrijbroekpark. Ambassadeur van deze actie is Freddy Langenus (015 44 51 40, freddy.langenus@ocmwmechelen.be) die alle loopsessies in goede banen zal leiden. Afspraak om 18.30u aan het bezoekerscentrum in het Vrijboekpark. Er wordt gelopen aan een rustig tempo, zodat iedereen zeker mee kan. Je kan zelf de afstand kiezen die je loopt. Stappenwedstrijd: Terug van weggeweest doen we dit jaar opnieuw een stappenwedstrijd onder het personeel. Doe je ook mee? : • Elk team bestaat uit 5 personen (liefst van dezelfde dienst); • Je kiest een naam voor je team; • We maken een onderscheid tussen teams met “zittend” of “fysiek” werk;

• Tijdens de infosessie van 13.9 krijgt elke teamlid een stappenteller; • Vanaf 16.9 tot 26.9 draag je de stappenteller en probeer je zo veel mogelijk te stappen; • Je registreert dagelijks je stappen via intranet; • Het team met de meeste stappen wint :-)! We sluiten de week af op 27 september met een gezonde lunch waarbij we de winnaars van de stappenwedstrijd en de gezondheidsrally in de bloemetjes zetten. Meer weten? Hou vanaf september het intranet in de gaten!

Maaltijdcheques vanaf nu een jaar geldig De geldigheid van maaltijdcheques is verhoogd naar 12 maanden in de plaats van 3 maanden. Dit maakt dat je je cheques langer kan gebruiken. Maaltijdcheques uitgegeven voor 11 augustus zijn slechts drie maanden geldig, degene die je vanaf nu krijgt, blijven dus een jaar geldig.

e-link

Goed klasseren kan je leren Onze stadsadministratie gebeurt meer en meer digitaal. Documenten worden ook steeds minder op papier bijgehouden, wat een goede zaak is voor het milieu. Maar, deze nieuwe manier van werken vraagt dan ook een goed gestructureerd digitaal klassement. De o-schijf is het geheugen van je dienst en de stad, dus het is belangrijk dat je er iets kan in terugvinden. Betere en snellere dienstverlening Als je jouw documenten op de o-schijf overzichtelijk bewaart en in een logische mappenstructuur zet, levert dat heel wat

voordelen op voor jezelf, je collega’s en de stadsadministratie in het algemeen. Transparantie geeft immers tijdwinst, kostenbesparing en klantvriendelijkheid. Wie alles op de o-schijf opslaat, is zeker van een back-up. Je voldoet zo ook perfect aan de wettelijke verplichtingen over informatiebeheer en archivering én de openbaarheid van bestuur wordt gegarandeerd. Uiteraard is het makkelijker als iedereen zijn/haar documenten op dezelfde manier en volgens dezelfde regels en

Wil je hierover meer weten? Schrijf je dan in bij Ranja voor het informatiemoment hierover op 26 september van 9 tot 11u of lees er alles over op de j-schijf: J:\Sites\Dossierbeheer_201306. Of mail ranja.vanasbroeck@mechelen.be of willy.vandevijver@mechelen.be.

4

mappenstructuur opslaat. Daarom heeft Strategie en Ontwikkeling samen met het Stadsarchief een algemene hoofdstructuur uitgewerkt die voor alle diensten hetzelfde is. Hierop kan je dan verder werken. Ook voor de naamgeving van je documenten en mappen is een systeem uitgewerkt zodat iedereen elkaars mappen en documenten makkelijk herkent en er geen problemen ontstaan met bewaring op lange termijn.

(W)eet je planeet

Integratie ondernemers uit een andere cultuur in een Vlaams Mechelen Begin dit jaar werd het project ‘Café Herman’ opgestart, met als doel Vlaamse ondernemers en ondernemers die afkomstig zijn uit een andere cultuur meer te doen ‘samen-werken’ en een gezamenlijk netwerk uit te bouwen. Thomas Rottiers (Economie) leidt dit project voor de stad Mechelen in goede banen. Uit onderzoek blijkt dat de overlevingsgraad van startende ondernemingen in Mechelen lager ligt dan in andere centrumsteden. Daarom besloot de stad Café Herman mee op te starten. Met het project willen we de ondernemingszin aanmoedigen van zowel startende als bestaande ondernemers, met de focus op multiculturele ondernemers. We willen hen laten samenwerken, zodat een gepast en toegankelijk netwerk opgebouwd kan worden. Thomas Rottiers: “Dankzij dit project kunnen we onderzoeken wat de redenen zijn van het niet-slagen van ondernemers en hoe we daaraan kunnen verhelpen. Ik ga hen bezoeken, geef raad en help hen om hun onderneming uit te bouwen. Door zich beter te integreren in onze gemeenschap, door in de handelscomités samen te werken met andere ondernemers en door meer Vlaamse klanten aan te trekken, gaat hun onderneming groeien en wordt integratie een hefboom naar geslaagd ondernemerschap.”

Neem op 24 oktober deel aan de interactieve en multimediale mobiliteitsquiz tijdens de lunch. Met behulp van puzzels en uitdagingen gaan we in deze quiz op een ludieke wijze op zoek naar je kennis over milieuvriendelijke mobiliteit en worden je inzichten verruimd over de impact van mobiliteit op onze gezondheid en het milieu, alternatieve brandstoffen en de diverse duurzame vervoerwijzen. Drank en broodjes worden voorzien.

Mobiliteitsquiz • Donderdag 24 oktober • 12-13.15u • zaal Luchtruim (Zeeridder) • Max. 5 personen/team (niet noodzakelijk van eenzelfde dienst) Inschrijven voor 1 oktober: T 015 29 79 22 E duurzame.ontwikkeling@mechelen.be (vermeld groepsnaam, aantal teamleden en hun namen en telefoonnummer/mailadres).

Energiezorg op de werkplek

Ook dit jaar wordt oktober uitgeroepen tot maand van de energiebesparing. De komende weken zal je via een aantal intranetflitsen worden uitgenodigd om op de werkplek extra aandacht te hebben voor energiezorg en krijg je energietips voor thuis. Noteer alvast 17 september in je agenda voor de samenaankoop groene stroom. Samenaankoop groene stroom Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot het milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop groene stroom en gas van het Antwerpse provinciebestuur die de stad Mechelen ondersteunt. Je kan vrijblijvend inschrijven tot 29 september via de website www.samengaanwegroener.be. Op weekdagen kan je terecht op de gratis infolijn 0800 21 134 of kom op 17 september naar één van de infomomenten in de Keldermanszaal meer info (13.30u of 19u). T 015 29 75 43 E duurzame.ontwikkeling@mechelen.be

Project Café Herman is een transnationaal project dat wordt gefinancierd met middelen van het Europees Sociaal Fonds (EFS). Het project werd opgestart door ViaVia Tourism Academy, een organisatie binnen de groep Joker Reizen. De stad Mechelen is partner in dit pilootproject dat loopt tot eind 2014.

5


Samenwerking loont!

Reorganisatie van de kinder- en tienerwerkingen Er zijn zo van die dossiers die een tijdje moeten rijpen, voordat ze realiteit worden. Reeds jaren werd er in de stad gesproken over een éénmaking van de drie kinder- en tienerwerkingen. En dan is het momentum daar … Een vermelding in het bestuursakkoord, een gedreven nieuwe schepen en een aantal diensten die de handen in elkaar slaan om te realiseren wat politiek bepaald is. Na de budgetbesprekingen van februari werd snel duidelijk dat dit dossier prioritair diende aangepakt te worden. Schepen Greet Geypen en de jeugddienst brachten een bezoek aan de verschillende vestigingen en praatten honderduit met de kinder-, tiener- en jeugdwelzijnswerkers. Al snel pikten we de nodige informatie op waar de verschillen lagen en waar de aanpak gelijklopend was. De schepen maakte na deze gesprekken ook haar visie op en deelde deze met de bestuurders van de vzw MOOJ en vzw Rojm en de eigen

De nieuwe ééngemaakte kinder- en tienerwerking zal inzetten op: • de bevordering van de toekomst voor elk kind • het belang van onderwijskansen en geëngageerd burgerschap • de betrokkenheid van ouders • het bevorderen van het samenleven tussen jongens & meisjes • benadrukken dat elk kind een waardevol individu is die haar/zijn plaats opneemt in de maatschappij.

Het werkproces: Om te werken aan deze doelen, creëren we een jeugdwerksetting met een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod. Zodra we het eens geworden waren over de doelen, bepaalden we samen de weg die we zouden bewandelen. Ellen ( jeugddienst) simuleerde samen met Christine (personeelsdienst) de verschillende organisatiemodellen. Lieve en Ann ( juridische zaken) en Christophe (financiën) maakten ons wegwijs in de wetgeving van extern verzelfstandigde agentschappen (EVA) en de contacten met de toezichthoudende overheid. Ellen, Herman ( jeugd) en ikzelf verzorgden de verschillende 1-on-1 gesprekken met de vzw’s, de betrokken diensten en de schepen en probeerden hierbij het overzicht te bewaren. Myriam (STRO) stond bij met raad en daad en faciliteerde het hele veranderingsproces en Gerrit (bestuurlijk beheer) superviseerde het beslissingsproces.

werk ing binnen de jeugddienst. Na enkele vergaderingen werd er een basisakkoord gemaakt, met de volgende vijf krachtlijnen:

6

Na drie maanden intensief overleg werd alles neergepend in een ontwerpbesluit, werden de nieuwe statuten voorgesteld en was ook het ontwerp van motivatienota voor de toezichthoudende overheden klaar voor goedkeuring door het college en de gemeenteraad.

Met deze reorganisatie hebben we de basis gelegd voor een mooiere toekomst voor elk kind in Mechelen. En de personeelsleden? Dan hebben we nog het belangrijkste aspect in elk veranderingsproces: de personeelsleden. Je mag immers zo hard werken op papier, zonder de mensen is dit alles niets waard. En zoals je wel kan indenken, kan zo’n verandering aanleiding geven tot heel wat interne en externe ongerustheid bij de basiswerkers. Gelukkig konden we hier rekenen op de mensen van de personeelsdienst (Mia, Lies, Christine), die samen met de schepen en mezelf, heel wat informatievergaderingen en individuele gesprekken hebben gevoerd om dit hele proces omstandig toe te lichten. Ook Younes, de voorzitter van de vzw MOOJ speelde hier een cruciale rol in om de vinger aan de pols te houden en goed aan te voelen wat zijn mensen belangrijk achtten en waar hij ze kon tegemoet komen. In de laatste weken voor de zomervakantie werden er dan selectiegesprekken gehouden voor de leidinggevende functies binnen de nieuwe structuur. Voor alle andere personeelsleden (die dat wensten) was er een plaats gegarandeerd als basiswerker. We trachtten hierbij zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verwachtingen en verzuchtingen van elk individueel personeelslid en op basis

van ieders competenties en kwaliteiten een mooie personeelsequipe samen te stellen die de Mechelse werkingen verder kunnen dragen.

Vzw kinder- en tienerwerking is een feit Op de bijzondere algemene vergadering van 22 juli 2013, werd de vzw MOOJ officieel omgevormd tot de vzw kinderen tienerwerking Mechelen. Een EVA met een meerderheid van stadsbestuurders, onder voorzitterschap van de schepen van jeugd, Greet Geypen. Het is nu nog even afwachten op de gesprekken met de vakbondsdelegatie en de periode die de Vlaamse overheid neemt alvorens de nieuwe structuur volledig bekrachtigd is. Toch gaan we ervan uit dat ons dossier sterk genoeg is en dat we op 1 oktober 2013 ook operationeel van start kunnen gaan in onze nieuwe ééngemaakte werking. Als kers op de taart zullen we samen met de kinderen en tieners een nieuwe naam verzinnen, die wat vrolijker bekt dan vandaag het geval is.

vzw’s, hartelijk te danken voor hun bereidwillige inzet en vertrouwen. Het was vaak niet eenvoudig en de werkdruk lag hoog, maar samen zijn we erin geslaagd op zeer korte tijd dit tot een goed einde te brengen. Vandaag zullen de kinderen uit de verschillende werkingen dit nog niet opmerken, maar ik ben ervan overtuigd dat we met deze stap de basis hebben gelegd voor een mooiere toekomst voor elk kind in Mechelen. Gert Eeraerts Departementshoofd Samenleving

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om alle medewerkers van zo vele stadsdiensten (genoemd of niet in dit artikel) en de betrokken

7


wedstrijd

Doe mee & win Bedenk een leuke, originele, grappige invulling voor de tekstballon, stuur je tekst in en maak kans op een Mechelenbon ter waarde van € 50. Bezorg je tekst voor 21 oktober 2013 aan redactieSPAM@mechelen.be of via de binnenpost aan Marketing & Communicatie. André Schouben vond de oplossing van de woordzoeker uit de vorige SPAM (De inwoners van de stad Mechelen noemt men ook Maneblussers) en wint een Mechelenbon.

Alle hens aan dek

voor het BNIP Het station in Mechelen ondergaat de komende 10 jaar een ware metamorfose. Het gaat om het grootste stadsvernieuwingsproject in Mechelen van de afgelopen eeuw. Momenteel zijn de afgraafwerken op de werf bezig: een kritieke fase omdat er onder de grond nog niet-ontplofte springtuigen kunnen liggen uit WO II. Wanneer er een springtuig gevonden wordt, schieten heel wat stadsdiensten in actie en treedt het BNIP in werking. Het BNIP? We verklaren ons nader. Vurig gebombardeerde stationsbuurt Het station van Mechelen had vroeger een belangrijke strategische functie en werd tijdens WO II vurig gebombardeerd. De regio werd indertijd nooit volledig opgeruimd. Daardoor liggen er nog oude, niet-ontplofte springtuigen die tevoorschijn kunnen komen tijdens de afgraafwerken. Dat zorgt waarschijnlijk voor weinig problemen. Toch laat de stad liever niets aan het toeval over en werd een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) opgesteld voor de buurt. Een Bijzonder Nood- en Interventieplan? Een BNIP is een aanvulling op het Algemeen Nood- en Interventieplan van de stad (ANIP). Dit bijzonder noodplan

diensten hebben welke taken? Welke perimeters gelden? In welke opvangcentra kunnen mensen terecht bij een eventuele evacuatie? Wat wordt van de betrokken Mechelaars verwacht? Het BNIP tracht in de mate van het mogelijke op al deze vragen een antwoord te bieden. We vroegen Steven Vermeeren, noodplanambtenaar van de stad Mechelen, om een woordje uitleg. Steven, wat is de kans dat er nog zo’n springtuig gevonden wordt? “Uit vooronderzoek weten we dat er statistisch gezien nog zo’n zeven nietontplofte vliegtuigbommen binnen de werfzone kunnen liggen. Niets garandeert ons echter dat die er effectief nog

Werken binnen het kader van een BNIP is eigenlijk een luxepositie. De opmaak ervan is een omvangrijk werk, maar het zal ons van grote hulp zijn wanneer het effectief nodig is. wordt opgesteld wanneer er zich bijzondere risico’s kunnen voordoen, die niet omschreven kunnen worden in een algemeen noodplan. Een BNIP maakt een risico-inventaris en -analyse en geeft een overzicht van de te nemen maatregelen wanneer een ramp zich voordoet. Voor het stationsproject gaat het dus om risico’s van oude oorlogsmunitie. Wanneer de aannemer een niet-ontploft springtuig ontdekt, treedt het BNIP in werking. Doel van dit plan is een snelle inzet van beschikbare hulpverleningsmiddelen mogelijk te maken en een optimale coördinatie van die middelen te realiseren. Wat moet er gebeuren wanneer een springtuig gevonden wordt? Welke

8

zitten. Tijdens de jaren kunnen ze weggehaald zijn of het kan zijn dat de telling niet helemaal klopt. Men telt het aantal ‘vermiste’ bommen door kraters te tellen, ervan uitgaande dat één krater door één bom gemaakt is. Maar dat kan evengoed een krater zijn veroorzaakt door 2 of 3 bommen die tegelijk ontploft zijn.” Is er reden tot paniek? “Allesbehalve. Er zijn altijd bomexperts ter plaatse om risicovolle graafwerken op te volgen. Zij doen vooraf een scanning en kunnen gericht graven wanneer ze iets gevonden hebben. Als zij met grote zekerheid kunnen vaststellen dat het om een oude vliegtuigbom gaat, pas dan wordt DOVO (Dienst voor

Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen) verwittigd en treedt het BNIP in werking. Het scanningsproces is dermate sluitend dat de kans dat men effectief iets zou beroeren waardoor we onmiddellijk moeten evacueren, zo goed als onbestaande is. Zowel de bomexperts op de site als de mensen van DOVO zijn overigens echt gespecialiseerde, professionele mensen die goed weten waarmee ze bezig zijn. Bovendien zijn we al twee jaar met dit project bezig en werd het zowel op kleine als grote schaal al meerdere keren geoefend. Ik verwacht dan ook dat iedereen perfect weet wat hij of zij moet doen. Werken binnen het kader van een BNIP is dan ook een luxepositie. De opmaak is een omvangrijk werk, maar het zal ons van grote hulp zijn voor wanneer het effectief nodig is.” Wat is jouw rol? “Mijn rol als noodplanambtenaar is overkoepelend en coördinerend. Vooraf moet ik zorgen dat het BNIP opgemaakt wordt. Tijdens de noodsituatie moet ik trachten een overzicht te behouden. Iedere discipline weet wat operationeel van hen verwacht wordt, maar op dat moment moeten al die mensen samenwerken om alles vlot te doen verlopen. Ik sta de burgemeester bij, samen met de disciplinehoofden. De burgemeester neemt immers alle beleidsbeslissingen.” Wanneer is het risico geweken? “De graafwerken begonnen dit voorjaar en zullen waarschijnlijk tot eind 2013, begin 2014 duren.”

9


Wie doet wat?

De vijf disciplines Discipline 1 BRANDWEER Philippe Maudens, kapitein-commandant bij de brandweer

Discipline 2 MEDISCHE HULPVERLENING Dokter Wim Haenen, Federaal Gezondheidsinspecteur

Discipline 3 POLITIE Daniël Dumoulin, commissaris noodplanning

“De rol van de brandweer speelt zich vooral af binnen de eerste uren. Als een springtuig wordt gevonden, krijgen wij de eerste melding, we gaan dan ter plaatse, plegen overleg met de werfverantwoordelijken, de bomexperts en de andere disciplines. Na een eerste inschatting van de situatie en de mogelijke gevaren, stellen we een veiligheidsperimeter in. We beveiligen de situatie ter plaatse en doen de vooralarmering van de veiligheidscel. Bedrijven, scholen, ziekenhuizen en rustoorden brengen we op de hoogte van de situatie en van de stappen die ze dienen te ondernemen.

“Discipline 2 zorgt voor de medische coördinatie en hulpverlening. Bij een eventuele evacuatie voorzien we ziekenwagens, we halen de bedlegerigen, rolstoelgebruikers en minder mobiele mensen zonder vervoer op en brengen ze naar de evacuatiecentra. De adressen van deze minder mobiele personen hebben we reeds verzameld via de huisartsen. We zijn ook zelf aanwezig in de evacuatiecentra en zullen op bepaalde punten (RVP, de rendez-vous punten die in het BNIP zijn bepaald) in de stad aanwezig zijn om mensen te informeren. We staan discipline 5 (communicatie) bij in het callcenter voor de psychosociale hulp van inwoners en zorgen voor de communicatie naar slachtoffers en hun familieleden. Uiteraard staan we ook in voor de medische hulpverlening in het algemeen.”

“Bij een evacuatie zullen wij samen met de gemeenschapswachten bij de mensen aanbellen om te controleren of ze de woning hebben verlaten. We controleren of het station wel degelijk geëvacueerd is en bewaken de perimeters. Dit houdt ook in dat op diverse plaatsen agenten het verkeer afremmen (in de schuilperimeter) of tegenhouden (in de evacuatieperimeter). Wij staan mee in om de evacuatie en de terugkeer rustig te laten verlopen.

Er is de voorbije jaren heel hard gewerkt aan het BNIP door alle disciplines. Het plan is diverse keren uitgetest en bijgestuurd. Het BNIP is zonder twijfel een goede basis om bij calamiteiten kordaat te kunnen optreden. Op het moment zelf en achteraf zal bijsturen nog altijd nodig zijn, want je kan onmogelijk alles voorzien in een BNIP.”

10

Bij noodsituaties zijn er verschillende interventiediensten die het onheil moeten verhelpen. Hun opdrachten zijn verspreid over vijf ‘disciplines’. Wil je nog meer weten over de noodplanning? Neem dan eens een kijkje op www.mechelen.be/preventie > noodsituatie en noodplanning.

Daarnaast verwittigen wij Belgocontrol zodat er geen vliegtuigen meer over Mechelen vliegen en leggen het waterverkeer stil. De naburige politiekorpsen worden op de hoogte gebracht en indien nodig vorderen we bussen van De Lijn op om mensen te vervoeren. We houden het parket op de hoogte van de stand van zaken.”

Discipline 4: Logistieke steun door de UITVOERINGSDIENSTEN Gust Van Thillo, departementshoofd Uitvoeringsdiensten

Discipline 5: Informatiebeheer door MARKETING & COMMUNICATIE Petra Reynaerts, coördinator Marketing & Communicatie

“De uitvoeringsdiensten staan in voor de nodige logistieke ondersteuning. We leveren gespecialiseerd materiaal (noodstroom, verlichting, …), richten mee de opvangcentra in, plaatsen verkeerssignalisatie, … We helpen ook de perimeter af te bakenen en zorgen voor de logistiek op de site. Daarbij hoort ook onder meer het verzorgen van de catering voor de opvangcentra als voor de collega’s die moeten werken. Indien nodig zorgt de Civiele bescherming voor extra ondersteuning aan onze diensten.”

“Wij staan in voor informatie en communicatie, voor, tijdens en na de noodsituatie. We informeren en waarschuwen de bevolking, stellen hen gerust en houden hen op de hoogte over de situatie en de te nemen maatregelen. Dat doen we via alle mogelijke kanalen: persberichten, brieven, de website, sociale media, geautomatiseerde voicemailberichten, sms’en, een callcenter, … We hebben alles zo goed mogelijk voorbereid. Teksten, een procesflow, een verzameling mailadressen en gsmnummers van bewoners, … alles staat klaar voor wanneer we het nodig zouden hebben. Gsm-nummers hebben we nodig om Mechelaars snel te bereiken. Als het BNIP in werking treedt, is het voor ons belangrijk om tijdig voldoende en juiste informatie aangereikt te krijgen door de mensen ter plaatse. We zijn heel afhankelijk van de andere disciplines.”

Vrijwilligers callcenter Discipline 5 staat ook in voor de organisatie van een callcenter. Ongeruste burgers, familie van geëvacueerde bewoners of mensen met vragen kunnen dit callcenter bellen voor meer informatie, eens het BNIP in werking treedt. We zoeken onder het stadspersoneel nog vrijwilligers om het callcenter te bemannen wanneer dit nodig is. Je krijgt hiervoor dienstvrijstelling. Komt de oproep buiten de werkuren, dan krijg je als vrijwilliger een verstoringstoelage voor de gewerkte arbeidstijd. Hoe meer vrijwilligers er zijn, hoe minder iedere vrijwilliger moet werken in het callcenter. We hopen dus nog op wat bijkomende kandidaten! Help jij mee? Meld je aan bij petra.reynaerts@mechelen.be

WIST JE DAT... ...de stad ook een BNIP heeft voor bijvoorbeeld de Hanswijkcavalcade, Maanrock, Ottertrotter, …? Het BNIP station is wel het grootste rampenplan.

11


schijnwerper

blikvanger

Mechelen geeft

Fred combineert twee passies:

fotografie en Racing Mechelen! Fred Willems (50) werkt sinds januari bij de dienst Burgerlijke Stand, na enkele jaren bij de Vreemdelingendienst aan de slag te zijn geweest. Maar na zijn uren is hij gepassioneerd huisfotograaf en pers- en communicatieverantwoordelijke bij zijn geliefde club Racing Mechelen. Een hobby waar veel werk in kruipt, lijkt ons. We vroegen het Fred zelf. Dag Fred. Racing Mechelen en fotografie, jij laat blijkbaar twee hobby’s in elkaar overlopen? “Inderdaad. Als Racingfan is het leuk om alles op de gevoelige plaat vast te leggen en te delen via Facebook en de website van Racing Mechelen. Sinds een tweetal jaar ben ik ook pers- en communicatieverantwoordelijke van de club, naast fotograaf, dus je begrijpt dat ik hier elke dag na mijn werk wel enkele uren mee bezig ben.”

Goede foto’s nemen als het regent of met dikke handschoenen aan is niet zo simpel. Elke dag? Wat zegt je vrouw daarvan? “Haha. Mijn vrouw Freya vindt het wel voldoende zo. Dat is ook de reden waarom ik als pers- en communicatieverantwoordelijke niet in het bestuur van de club zit.” Wat houdt deze duobaan – fotograaf/pers- en communicatieverantwoordelijke juist in? “Naast het fotograferen van de voetbalwedstrijden en de unieke sfeer in het Racingstadion, moet je deze beelden natuurlijk ook uploaden en online zetten. Op de website, Facebook, Twitter, … Daarnaast onderhoud ik ook de contacten met de pers, maak ik het clubblad, ontwerp ik affiches en coördineer ik RacingTV .” Een hele boterham. Heb je dan je roeping niet gemist? “Tja, ik heb hierin geen opleiding gehad, maar door zelfstudie en veel interesse in de materie leer je veel. Zo heb ik ook leren werken met Photoshop bijvoorbeeld. Het enige nadeel hieraan is dat ik dit als vrijwilliger doe, dus alles via mijn eigen pc, fotomateriaal, … Naast tijd, steek ik dus ook wel wat geld in mijn hobby. Ik wil natuurlijk ook met de laatste trends mee kunnen :-).”

En doe je dat allemaal in je eentje? “Nee, gelukkig kan ik beroep doen op de gepassioneerde medewerkers van het webteam en is er sinds kort ook een tweede fotograaf die af en toe een wedstrijd voor zijn rekening neemt. Er is ook een vrijwilliger uit de IT-wereld die meewerkt aan de technische kant van de website, een website die we momenteel trouwens aan het vernieuwen zijn.” Een nieuwe website? “Ja, de digitale wereld evolueert snel en we willen bij Racing natuurlijk mee met de laatste trends op dit gebied. De vernieuwing van de website is hier één onderdeel van. Ook het clubblad wil ik dynamischer maken. Ik denk eraan dit in een nieuw kleedje te steken, in pocketformaat. Maar zoals gezegd, ik doe dit in mijn vrije tijd en er is weinig budget en tijd. Dit is niet zo evident.” Altijd al Racingsupporter geweest? “Toch wel, ik ben opgegroeid in een Racingnest. Langs moeders kant zijn wij geboren en getogen Mechelaars en Racingers. Mijn overgrootvader heeft ook nog bij Racing gespeeld. Als kleine jongen mocht ik al mee met mijn oom naar ‘de Racing’. Dat was dan in de jaren ’70. Tijdens mijn studies aan de unief en nadien toen ik mijn vrouw heb leren kennen, heb ik het voetbal even gelaten voor wat het is. Maar toen ik in 2008 bij de stad ben beginnen werken, kreeg ik de Racingmicrobe weer snel te pakken door collega Eric Verbist. Door Eric ben ik terug actief supporter geworden.” Dan ben je vrij snel huisfotograaf van Racing geworden? “Dat klopt, in 2009 ben

ik met de fandag gestart als Racingfotograaf. Sinds een tweetal jaar ben ik ook persen communicatieverantwoordelijke van Racing, maar ik ben bovenal een Racingsupporter :-). Racing is één grote familie. De sfeer is er uniek.” Je fotografeert je Racingfamilie dus? “Ja, zoiets. Maar dan wel een familie van gemiddeld 1000 tot 1500 leden (lacht). Bij topmatchen komen er zelfs zo’n 3500 Racingsupporters afgezakt naar het Oscar Van Kesbeeckstadion.” Bedankt Fred! Veel succes verder met je hobby én wij hopen dat Racing er nog ééntje bij doet :-)! Racingfoto’s van Fred kan je bekijken via: • http://www.racingmechelen.be • https://www.facebook.com/ K.R.C.Mechelen • https://twitter.com/krcmechelen

het voorbeeld

Digitale gemeenschapswachten Wist je dat de gemeenschapswachten voortaan met enkele tablet-pc’s op stap zijn? Dat maakt hun werk eenvoudiger en efficiënter. Wanneer ze een melding doen, wordt deze automatisch naar de bevoegde dienst gestuurd. Ook vragen van bewoners komen rechtstreeks bij de juiste stadsmedewerker terecht. Interventies kunnen digitaal geregistreerd en opgevolgd worden. De gemeenschapswachten kunnen bezoekers beter helpen, door hen op de tablet de weg te tonen of op mechelen.be info op te zoeken. Alweer een goede zet voor een digitale stad als Mechelen!

Succesverhaal voor Mechelenbon Eind juni werd de 10 000ste Mechelenbon verkocht. Een eerste mijlpaal in het bestaan van de Mechelenbon, die in september 2012 werd gelanceerd. De koper van dit 10 000ste exemplaar werd gepast in de bloemetjes gezet met een verrassingspakket. De Mechelenbon kan je spenderen bij zo’n 150 handelszaken en partners in Mechelen. Het aanbod is heel divers: van vrije tijd tot cultuur, wellness tot mode, gastronomie … Het ideale geschenk om de beste adresjes in de Dijlestad te ontdekken.

CONTOUR 2013

Van 24 augustus tot 3 november 2013 presenteert de Mechelse kunstorganisatie Contour voor de zesde keer de Biënnale voor Bewegend Beeld. Dat betekent dat je tijdens die periode hedendaagse kunst van internationale kunstenaars kan ontdekken: film, video, installaties en performances op bijzondere plekken in de stad.

Het succes is in deze economisch moeilijke tijden een opsteker voor de Mechelse handelaars, maar ook voor de stadsdiensten die dit initiatief door middel van participatie hebben kunnen realiseren.En nu is het hop, naar de 20 000!

Kunst: vrije tijd, straf of discipline? Kunst en voetbal: hoe zit dat? En wat gebeurt er als je kunstenaars binnenlaat in een gevangenis? Contour geeft het antwoord! De titel van de biënnale spreekt alvast tot de verbeelding: ‘Leisure, Discipline and Punishment’ (vrije tijd, discipline en straf).

De Mechelenbon is steeds te koop bij UiT in Mechelen, Hallestraat 2-4-6. De lijst met deelnemende handelaars en meer info vind je op www.uitinmechelen. be/mechelenbon.

Drie belangrijke plekken in Mechelen vormen de inspiratiebron voor het thema: de gevangenis, het voetbalstadion van KV Mechelen en de OnzeLieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk. Mensen gaan om allerlei redenen naar deze locaties: voor het plezier, uit noodzaak, vanuit een geloof of onder dwang. Ook de kunstenaars gingen er op bezoek om er ideeën op te doen of nieuw werk te maken.

“14-18” Totaalspektakel in de Mechelse Nekkerhal!

De kunstwerken zijn niet alleen te zien op deze drie plekken. De kern van de tentoonstelling wordt getoond in het pas vernieuwde museum Hof van Busleyden. Daar kan je bovendien van een drankje genieten in praktisch de leuke herfstbar in de tuin en 24 augustus – 3 november 2013 als de weergoden ons in de steek Open: do-vrij, 10-17u en za-zo, 10-18u laten - in de binnenbar.

In 2014 is het 100 geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Studio 100 grijpt de kans om een musical te lanceren over liefde en vriendschap. Wat is de verwoestende werking van een oorlog op een man en een vrouw die door deze oorlog niet bij elkaar kunnen zijn?

Kortingstarief van €5 voor personeel van de stad Mechelen Meer info op www.contour2013.be

Presenteert

Jo De Meyere, Maaike Cafmeyer, Jelle Cleymans en Free Souffriau zijn maar enkele namen van een schitterende cast die op en rond een rijdend podium zullen schitteren. Korting van 15% Als personeelslid van de stad krijg je in oktober de kans om tickets aan reductietarief te kopen. Houd het intranet in het oog tussen 15 en 30 oktober en boek via een unieke link maximaal 4 tickets aan 15% korting.

Wist je dat…

ALLARD BLOM Met o.m. Jelle Cleymans

, Jonas Van Geel, Bert

FRANK VAN LAECKE Verbeke, Louis Talpe,

Vanaf 20 april 2014

Free Souffriau, Maaike

DIRK BROSSE

Cafmeijer, Peter Van De Velde

- Nekkerhal Mechele

070/344.555 of via ww Tickets en info:

en Jo De Meyere

n

…de zonnepanelen op het stadsmagazijn sinds hun ingebruikname ruim een jaar geleden, zoveel stroom geproduceerd hebben als het gemiddelde jaarverbruik van 44 gezinnen? En dit alles zonder schadelijke CO2 te produceren! Goed bezig!

w.14-18.nu

WO13-00653-40X60

POSTER DEF _credits.indd

1

13/08/13 15:28

12

13


evenement

Ga eens…

UiT zonder uitlaat Ga je mee UiT zonder uitlaat op zondag 22 september? In de bruisende en verkeersveilige binnenstad voel je je meteen als een vis in het water. Kom met de fiets of te voet en geniet mee van een zee van ruimte. Die dag beleef je Mechelen immers zonder auto.

bloemetjes & bijtjes juna † 31 oktober 2012 Glenn Verworst (Uitvoeringsdiensten) en Pascale Janssen

De binnenstad wordt overspoeld door meer dan 60 standhouders die alle zeilen bijzetten om je te laten kennismaken met hun cultuur- en vrijetijdsaanbod. Mis de boot niet en kies je hobby voor het komende jaar. Profiteer ineens van de nuttige verkeersveilige en duurzame transporttips.

… zoë 16 mei 2013 Nick Schoonjans (Brandweer) en Veronique Smits

UiT zonder uitlaat legt deze editie de waterratten in de watten, met een heus ‘te land, ter zee en in de lucht’-spel in de Kruidtuin. Zoek je andere verfrissing? Probeer dan de verschillende waterspelen uit, voor jong en oud. Neem ook zeker eens poolshoogte op het binnenplein van het stadhuis. Daar neemt de tweede editie van Marché Moustache je graag mee op sleeptouw in een ontdekkingstocht langs leuke, originele of verrassende koopjes. Loopt het water je al in de mond? Kom dan naar UiT zonder uitlaat (breng je collega’s mee!) en geniet van een autovrije dag vol plezier!

Janneke † 26 mei 2013 Maaike Janssens (Marketing & Communicatie) en Eric Gundermann

in & uit

… Annabelle 8 juni 2013 Roel Andries (Interne dienstverlening & Protocol) & Jolijn Van Moer (Notulenbeheer)

Op pensioen

Barbara Mariën

Marijke Thijs

Begraafplaatsen

Preventie en veiligheid

29.04.2013

06.05.2013

Patrick Vercammen

Sakina Boutkaboute

Interne dienstverlening & protocol

Kinderkribbe Dennenstraat

22.05.2013

mei 2013

Eric Eeckhoudt Cultuurcentrum

mei 2013

Christiane Vervaeck Burgelijke stand en kieszaken

juni 2013

Patrick Schorreels Brandweer

juni 2013

Marc Wagemans Beheer openbaar domein

juli 2013

Walter Schmit Preventie en veiligheid

01.06.2013

Thomas Rottiers

Stijn Keysers

Economie

Jeugddienst

01.06.2013

03.06.2013

Ali Hassani

Linde Maetens

Preventie en veiligheid

Bevolking

01.07.2013

01.07.2013

Ali Salah Abdalla

Stephanie Verreth

ICT

Kinderkribbe Dennenstraat

01.07.2013

praktisch UiT zonder uitlaat op zondag 22 september, van 13 tot 18u Befferstraat – Grote Markt – Schoenmarkt – IJzerenleen – Kruidtuin UiT zonder uitlaat is een organisatie van UiT in Mechelen, dienst Mobiliteit, dienst Jeugd en Mechelen Kinderstad. Allen daarheen: En liefst met de fiets! Stal ‘m dan gratis in de bewaakte ondergrondse fietsparking onder de Grote Markt. Meer info? Kijk snel op www.uitinmechelen.be/uzu

Ingeblikt

marc wagemans

walter schmit

01.07.2013 christiane vervaeck

In droefheid

nemen we afscheId

Maaike † 10 juni 2013 Alain Meuwissen (Uitvoeringsdiensten) en Anja Bemus

… FINN 12 juni 2013 Yves Wouters (Uitvoeringsdiensten) en Saskia Luyts (Financiën)

Lily † 10 juli 2013 Andy Frans (Marketing & Communicatie) en Sofie Ruben Van Herle Zoontje van Werner Van Herle (Preventie en Veiligheid) 29 mei 2013

Kindje geboren? Laat het ons weten en stuur een foto naar redactieSPAM@mechelen.be

14

15


Bloemen voor Frans van de

Uitleendienst

Het lefboeket Elke SPAM zet een dienst andere collega’s letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes omwille van een leuke samenwerking, een speciale prestatie of gewoon omdat ze het verdienen.

Colofon SPAM is een uitgave door en voor het personeel van de stad Mechelen. Druk drukkerij Epo Lay-out Karen Jacobs, afdeling Marketing & Communicatie Werkten mee aan dit nummer Vera Denis, Natascha Diericx, Gert Eeraerts, Lieve Jaspaert, Anja Nees, Ranja Van Asbroeck, Johan Verhulst, Caroline Verschaeren Hoofdredacteur Vera Denis, afdeling Marketing & Communicatie Foto’s en cartoon Karen Jacobs, Joost Joossen, Rudy Moens, Caroline Verschaeren V.U. Erik Laga, stadssecretaris, Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Het Economaat schenkt de bloemen aan Frans De Decker van de Uitleendienst (Jeugd) en wel hierom: Bij de Uitleendienst kunnen Mechelse verenigingen en stadsdiensten allerhande materiaal uitlenen, gaande van go-carts tot muziekinstallaties. Frans is al 30 jaar het gezicht van de Uitleendienst.

Marc Vos (Economaat): “Wij kunnen altijd rekenen op Frans. Hij is een behulpzame collega met wie we veel samenwerken en een goed contact hebben. Daarom verdient hij het lefboeket.”

Wettelijk depot D/2013/0797/044 Iedere medewerker is verantwoordelijk voor zijn bijdrage. Bijdragen mogen niet worden overgenomen tenzij met toestemming van de auteur en vermelding van de bron. De redactie werd op 12.08.2013 afgesloten. De redactieraad is niet verantwoordelijk voor wijzigingen achteraf. E redactieSPAM@mechelen.be

Spam46 web