Page 1

Maryke Meersman

Marc de Bel

&

en de bijenkoningin Abimo


g gen mij

dat bloem

en en bije

De rups gaa t vaak mee o p ontdekking stoch

n belangr

ijk zijn.

t.

! Ook al ben ik anders, ik breng je geluk

Mijn hoofd heeft de vorm va 2

it het park? u s e j d aa bl en en ss be et m versier m Zie je hoe ik mijn lichaa

n een hazelnoot.

om zorg te n a a en er d in k e d Ik spoor ur. dragen voor de natu

en kruipen. ven gra , en m em zw n, ege vli , gen in spr n, Ik hou van renne mijn voeten. r de on s gra t he en nd wi de ik el vo an D

s om de r ge n vi 4 n ij m ik bruik Net als een aap ge geren. in sl te en m o b e d r o do takken te grijpen en

k ik i u r b e g , g e i l Als ik v ren. u st e t m o t r mijn staa

Aan mijn wipneus zie je dat ik le

ergierig ben.

le richti Ik kan mijn hoofd in al

k de kip. ie K s al et n , n ie aa dr n nge

ed Ik heb een eigen li

als Susa h ed go zo ik e o d en Ruik

Mijn ogen verkla ppen

dat ik koekeloer

je.

et varken.

e-nieuwsgierig be n.


rdoor a a w m aa

i

l i ch n j i m t, u p n o zijn haan. k ft n in ee r h e sp en r n d e n a e vi s l h n a a k n r e natuu eb i k n ik spring a h k n e n n e b e e r n Alles wat ik in de e n u i d ele d hoenen. Met mijn sc v n ij j m i ik b k a a s m l s e j Zoa van blaad Ik hou van alle planten, dieren en mensen.

Ik begrijp de dierentaal heel goed. Mijn oor draai ik alle kanten op. Dat verkoelt mij. Orik het konijn heeft mij dat geleerd!

Ik zal nooit verhuizen, wa nt ik heb het naar mijn zin bij mijn vrienden in he t Tivolipark.

ulp nodig h er r ie d k el w el Ik hoor en vo

n lichaam Ik heb schubben op mij zoals een insect:

heeft.

even! Ik ben gek op het l

diener, en als men Ik bescherm planten en te hulp. mij nodig heeft snel ik

Ik heb maar 1 oor, maar daarmee kan ik wel zeven keer beter horen dan een mens.

Ik ben zo groot als een la m

Ik ben zo licht als een li be

l en fl adder met mijn vleu

Ik spoor de kinderen aan om zorg te dragen voor de natuur.

ls een a p r e h sc o z ik ie Met mijn ogen z

gels over het neerhof en de

metje.

wei.

en over de al rh ve en s e tj ee w le al Ik vertel je graag

natuur.

arend.

s Ko de duif al zo t ne ik n ka ee m ar elsprieten want da Ik ben blij met mijn vo terugvinden. t hu om bo n ij m r aa n en de weg de windricht ing voelen

Mijn staart geef

t me evenwich

t.


Marijke Meersman & Marc de Bel Kadodder en de bijenkoningin www.marijkemeersman.be www.tingeling.be Eerste druk: februari 2013 Projectcreator, illustrator en bedenker van Š Kadodder: Marijke Meersman Vormgeving: Klaas Demeulemeester Redactie: Elly Simoens ISBN: 9789059329409 D/2013/6699/02 NUR: 273 Š Abimo Uitgeverij 2013 Europark Zuid 9 9100 Sint-Niklaas T: 03 760 31 00 F: 03 760 31 09 info@abimo.net www.abimo.net

In samenwerking met Stad Mechelen

Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.


Maryke Meersman

Marc de Bel

&

en de bijenkoningin Abimo


6

D

e volle maan staat als een reuzenkaasbol boven het Tivolipark. Alles is rustig. 'Pats!' klinkt het opeens in de lucht. Een vleermuis zigzagt als een dronken mus over het park. Er valt iets uit de lucht. Het ploft met een smak boven op de mesthoop. Het lijkt wel of iemand zachtjes kreunt. Dan wordt alles weer stil. Muisstil.


Kadodder  

Het verhaal van "Kadodder en de Bijenkoningin" werd vorig jaar reeds op CD uitgebracht. Dit leuke avontuur van kadodder op de kinderboerderi...

Kadodder  

Het verhaal van "Kadodder en de Bijenkoningin" werd vorig jaar reeds op CD uitgebracht. Dit leuke avontuur van kadodder op de kinderboerderi...

Advertisement