Page 1

Maas eik inform atief Stedelijk informatieblad | editie september 2008 | jaargang 20 - nr. 9

Sportpaleis Maaseik opent de deuren op 4 oktober 2008

n van de Wandeling “In de voetspore Gebroeders van Eyck� is Maaseik adhu

Elke zondag om 14u. vanaf st


Hoe de stadsdiensten spreekuren schepencollege bereiken? Burgemeester Jan Creemers Correspondentieadres

Stad Maaseik Lekkerstraat 10 – 3680 Maaseik

Loketten

Administratief centrum Maaseik (Lekkerstraat 10) of Administratief centrum Neeroeteren (Scholtisplein 1). Open: elke werkdag van 9u. tot 12u. dinsdag eveneens van 14u. tot 17.45u. woensdag eveneens van 14u. tot 16u.

Telefonisch

Via het centrale telefoonnummer van de stad Maaseik: 089/560 560

E-mail/website

stad.maaseik@maaseik.be – www.maaseik.be

Info

www.maaseik.be is de officiële website van de stad Maaseik. Radiopraatje: elke maandag om 14.30 uur via 107.6 FM (Radio LRM). Elektronische nieuwsbrief: abonneer u via het e-mail adres info@maaseik.be TV Publiek: Special Maaseik - elke 10de en 20ste van de maand. 18u op TV Limburg en daarna herhaald van 0u., 7u. en 12u.

Wachtdiensten

www.maaseik.be/wachtdiensten Dokters: - Maaseik. Centraal oproepnummer 089/75 41 04 - Neeroeteren. Centraal oproepnummer 089/62 22 62 - Opoeteren. Centraal oproepnummer 0903/99 767 Apothekers: 0909/999 10 (enkel voor apotheek van wacht tussen 23u. en 9u.).

Colofoon

Maaseik Informatief is een uitgave van het stadsbestuur van Maaseik. Verantwoordelijke uitgever: Jan Creemers, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik. Samenstelling, eindredactie en lay-out: Communicatiedienst, tel. 089/560 560 of info@maaseik.be.

2 Frequentie: maandelijks

Oplage: 10 800 exemplaren Bedeling: de Post. Vragen of opmerkingen over de bedeling kunnen gemeld worden bij de Communicatiedienst van de stad Maaseik.

Voorzitter politiecollege en politieraad, brandweer, interne en externe communicatie en informatie, public-relations, Europese aangelegenheden, voorzitter gemeenteraad, voorzitter schepencollege, kerkfabrieken, woonwagenterrein, alternatieve sancties. Tel.: 089/560.560 e-mail: jan.creemers@maaseik.be Woensdag van 17 tot 19 uur in het Administratief Centrum Maaseik Schepen Dirk Verlaak sport, verkeer, openbaar vervoer, parkeren, ontwikkelingssamenwerking, voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik (AGBM). Tel.: 0495/210.386 e-mail: dirk.verlaak@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Toine Schaefer Openbare werken, werken in eigen beheer, begraafplaatsen, plantsoendienst. Tel.: 0495/501.520 e-mail: antoine.schaefer@yucom.be Woensdag van 18.00 tot 19.00 uur in het Gemeentehuis Neeroeteren. Schepen Johan Tollenaere Ruimtelijke ordening, stedenbouw, automatisatie van de diensten, financiën, personeel. Tel.: 089/56.26.40 e-mail johan.tollenaere@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Mariette Janssen Middenstand, industrieterrein, landbouw, grondregie, grondbeleid, GIS, huisvesting, toerisme, musea. Tel.: 0495/501.590 e-mail: mariette.janssen@maaseik.be Donderdag van 16.00 tot 17.00 uur in het stadhuis. Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Yvonne Van Dooren Leefmilieu, energiebeleid, netwerking onderwijs, Stedelijke Academie voor Muziek en Woord. Tel.: 0473/283.101 e-mail: yvonne.vandooren@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak.

Schepen Mia Reeskens Bibliotheek, jeugd, kinderopvang, gezinswerking, cultuur, tewerkstelling, emancipatiebeleid, wijkwerking, Lokaal Sociaal Beleid, stadswachten. Tel.: 0478/682.291 e-mail: mia.reeskens@maaseik.be Jongerenspreekuur, iedere eerste zaterdag van de maand van 11 tot 12 uur in Fuego. Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen - OCMW-voorzitter Jacques Cuppens Schepen van welzijn (OCMW-voorzitter), integratiebeleid, volksgezondheid, ziekenhuis, senioren, feestelijkheden, Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen. Tel.: 0495/533.948 e-mail: jacques.cuppens@skynet.be Dagelijks na telefonische afspraak.


inhoud Beste inwoners Wat een fantastisch toeristisch 2008 ! En...de kers op de taart moet nog komen ! Onze alom gekende evenementen, (rommelmarkt, keramiekmakt, koetsenparade, schildersmarkt, hartbufkes preuve, ambachtenmarkt, knapkoekfeest met muziekhappening, enz.) kenden opnieuw een enorm succes. Ons knapkoekfeest werd dit jaar door de provincie Limburg extra in de verf gezet, onder het motto “September, de maand van het platteland”. Het knapkoekfeest werd aangevuld met een streekproduktenmarkt, georganiseerd door de provincie. Opoeteren vierde 100 jaar St.-Dionysiuskerk met een prachtige eucharistieviering op televisie in heel Vlaanderen en Nederland. En dan ... het “Oud Limburgs Schuttersfeest”. Een schitterende organisatie met 1.500 vrijwilligers, waar nog jaren over zal nagekaart worden. Opnieuw telefoon van de VRT: mag Fata Morgana naar Maaseik komen? Opnieuw een feesthappening die van Maaseik een vijfsterren-stad heeft gemaakt! Schitterend! En...ons toeristisch seizoen zal komende herfst en winter zeker niet stilvallen. Na vijf jaar onderhandelen is het zover! Het beroemde Terracotta Leger uit het Chinese Xi’an, provincie Shaanxi, komt exclusief voor België naar Maaseik. Het meer dan 2000 jaar oude Terracotta Leger staat op de Unesco werelderfgoedlijst en is één van de grootste archeologische vondsten van de 20ste eeuw. Veertien originele beelden uit de enorme collectie van de eerste keizer van China, Qin Shi Huang Di, samen met meer dan 200 unieke grafgiften uit de Qin en West-Han dynastie, zullen in de Minderbroederskerk tentoon staan voor ongeveer 150.000 bezoekers. Door de vzw Expo, die door de stad Maaseik opgericht werd om deze tentoonstelling te organiseren en te financieren, zal er publiciteit gevoerd worden die 26 miljoen mensen kan bereiken via TV, radio, kranten....in gans België, Nederlands Limburg en Nederlands Brabant en in Nord Rhein Westfalen in Duitsland. De vzw Expo zorgt voor een tijdelijke tewerkstelling van 70 mensen uit eigen streek. Deze uitzonderlijke tentoonstelling wordt financieel ondersteund door de Vlaamse regering, de provincie Limburg, Stichting de Moffarts en de Nationale Loterij. Vlaams Minister voor toerisme, Geert Bourgeois, krijgt de eer deze spectaculaire tentoonstelling te openen op 28 september 2008.. Vanaf 1 oktober 2008 tot en met 31 maart 2009 is het grote publiek van harte welkom in Maaseik. Van een kers op de taart gesproken! Het is in ieder gaval bekend dat de tentoonstelling in Assen in de provincie Drenthe (Nederland), vanwaar de China-tentoonstelling naar Maaseik komt, op 31 augustus afsloot met 353.000 bezoekers. Ons volledig vernieuwd archeologisch museum in de Lekkerstraat is opnieuw open. Begin 2009 zal hieraan nog de nodige aandacht besteed worden, wanneer ook de ingang langs de Markt klaar is. Mijn oprechte dank aan het stadspersoneel en aan de vele vrijwilligers die op één af andere manier hebben meegewerkt aan dit fantastisch toeristisch seizoen in groot Maaseik ! Mariette Mulders Janssen Schepen stad Maaseik

5

Thuiszorg verhuist

Klokkenoven

10

12 Ondergronds parkeren in Maaseik

14

Sportacademie Maaseik

verder in dit nummer Bergeindestraat werd vernieuwd Aanpassen waterleiding in Maaseikerlaan Parkeerverbod Sint Jansberg Selbach Museum opent de deuren Fata Morgana: het grote fata-overzicht Programmatie Achterolmen Bibliotheek gaat bloggen Terracotta Leger in Maaseik Ouderenweek 2008 OCMW

4 9 11 13 15 20 24 26 29 30

3


actueel Bergeindestraat werd een waardige toegangsweg naar Opoeteren Op zaterdag 23 augustus 2008 om 14u. was de officiële inhuldiging van de Bergeindestraat in Opoeteren. Ondanks de feestelijke gebeurtenis verliep het geheel in een sobere sfeer door het verongelukken van een jonge bromfietser ter hoogte van de Bergeindestraat op zondag 17 augustus. De burgemeester nodigde daarom na zijn toespraak iedereen uit op één minuut stilte, als nagedachtenis aan de overleden jonge man. De werken aan de Bergeindestraat vanaf de school tot aan de grens met de gemeente Opglabbeek startten in 2006. De uitvoering van het ontwerp kostte €954.495 (incl. BTW). Het plan kwam tot stand kwam in nauw overleg met de bewoners van de Bergeindestraat. Aanleg van nieuwe riolering en vernieuwing van de weg verhogen de woonkwaliteit in de omgeving van de Bergeindestraat

4

bewoners waren talrijk aanwezig om hun straat in te huldigen


Nieuwe centrale voor Thuiszorg in gemeentehuis Neeroeteren Nog voor het einde van dit jaar verhuist de dienst Thuiszorg van het OCMW naar het vroegere gemeentehuis in Neeroeteren. Daar beschikt de dienst over meer ruimte, zodat er een betere service kan verleend worden. De dienstverlening aan huis of de dienst Thuiszorg van het O.C.M.W. omvat verschillende diensten, die voor alle inwoners van Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren er voor zorgen dat bepaalde taken in het gezin of voor de bejaarde uitgevoerd worden: poetsen, lichaamsverzorging, maaltijden ter plaatse bereiden, warme maaltijden aan huis bezorgen, zorgen voor vervoer, kleine klussen in en rond het huis. Thuiszorg is nu gehuisvest in het gebouw langs het Kerkplein in Maaseik. Dit gebouw barst echter uit zijn voegen, zodat het O.C.M.W. in samenspraak met het stadsbestuur naar een nieuwe lokatie zocht. Uiteindelijk werd afgesproken dat al de diensten van Thuiszorg verhuizen naar het vroegere gemeentehuis in Neeroeteren (Scholtisplein 1). Dat gebouw geeft de waarborg dat de “klanten” nog beter kunnen ontvangen en geholpen worden en dat de diensten zich op een meer efficiënte manier kunnen organiseren. De verhuis gaat zo vlug mogelijk door. Iedere inwoner wordt hierover geïnformeerd. Parkeerwinkel. De parkeerwinkel in de Eikerstraat 3 kampt eveneens met tekort aan ruimte. Het schepencollege besliste daarom om het volledige pand ‘Koetshuis’ (= Eikerstraat 3) in te richten als contactpunt voor de parkeerwinkel en voor de verkeersdienst. Werkgroep Documentatie Maaseik. De Werkgroep Documentatie Maaseik is nu gehuisvest op de eerste en tweede verdieping van het ‘Koetshuis’. De Werkgroep bestaat uit vrijwilligers met belangstelling voor het verleden, heden en toekomst van de stad Maaseik. Ze verzamelen en archiveren documenten over Maaseik, publiceren regelmatig werken over de geschiedenis van Maaseik, organiseren ‘Wauweleurkes’, enz. Opdat de Werkgroep voor iedereen toegankelijker wordt, werd besloten om te verhuizen naar de huidige lokalen van ‘Thuiszorg’ langs de Kleine Kerkstraat. Het is een hele caroussel die in werking wordt gezet. Uiterlijk tegen 1 januari 2009 is deze verhuis echter rond, zodat dan een nog betere service voor de inwoners en bezoekers kan worden geleverd.

5 Nieuwe thuishaven van de Thuiszorg


“Bataljon Bevrijding” herdenkt bevrijding van Maaseik Jan Creemers Burgemeester stad Maaseik

A. Van Dierendont Voorzitter Verbroedering Bevrijding v.z.w.

Op woensdag 10 september was het Regiment Bevrijding – 5de Linie in Maaseik te gast voor de herdenkingsplechtigheid rond het ‘Kanaal van Wessem’. Het regiment brengt elk jaar een officieel bezoek aan Maaseik, als herinnering aan de bevrijding van Maaseik na de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar was een bijzondere editie. Op de eerste plaats omdat het de laatste keer was dat het vaandel van het regiment aan het publiek mocht worden getoond en op de tweede plaats omdat Maaseik het peterschap over het regiment aanvaardde. Vaandel verdwijnt uit de openbaarheid. Het vaandel is het voornaamste symbool van een militaire eenheid, dat streng onderworpen is aan wettelijke bepalingen over het toekennen en beschermen ervan. Alleen een wettelijk besluit laat toe om verwijzigingen naar veldslagen waarin de eenheid betrokken was te vermelden op het vaandel. De Brigade Bevrijding, waarvan het Bataljon Bevrijding traditiedrager werd, ontving twee eervolle vermeldingen: ‘Normandië’ en ‘Kanaal van Wessem’. De Brigade Bevrijding verzekerde van 11 september tot 16 november 1944 de verbinding tussen Britse en Amerikaanse legers, terwijl zij, met zwakke strijdkrachten, een zeer uitgestrekt en bijzonder blootgesteld front bezette. Ze behield door offensieve en defensieve verrichtingen al haar stellingen en misleidde zo de vijand over de belangrijkheid van haar stellingen (= Kanaal van Wessem’). In 2008 kreeg het Regiment Bevrijding – 5de Linie, de traditiedragers van het Bataljon Bevrijding, het bevel om het vaandel aan het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis in Brussel te overhandigen. De herdenkingsplechtigheid naar aanleiding van de bevrijding van Maaseik door het Bataljon Bevrijding werd daarom als de geschikte gelegenheid genomen om een laatste keer het vaandel te tonen.

6

Peter De Vliegher Luitenant-kolonel Stafbrevethouder

Maaseik wordt Peter. Op 10 september 2008 nam de stad Maaseik tijdens een militaire plechtigheid op de markt van Maaseik het peterschap over het Bataljon Bevrijding. Het stadsbestuur Maaseik en de Landmachteenheid, onder het bevel van Luitenant-Kolonel Stafbrevethouder Peter De Vliegher, wensen hiermee de wederzijdse verbondenheid van de natie met de Krijgsmacht te benadrukken. De wederzijdse intenties werden vastgelegd in de overeenkomst, goedgekeurd door de gemeenteraad van Maaseik op 1 september 2008. Het peterschap zal als gevolg hebben dat er veelvuldige contacten komen met de militaire eenheid en dat belangrijke activiteiten georganiseerd worden op socio-cultureel en sportief vlak, waarbij vaak de ganse bevolking of minstens een belangrijk deel ervan betrokken wordt. Het peterschap is een wederkerige bezorgdheid: er gaan geen rechtstreekse verplichtingen mee gepaard. Het gaat om de “gebruikelijke” verplichtingen die een “peter” heeft tegenover zijn “petekind”. Het peterschap is de uitdrukking van de goede band die er tussen de stad Maaseik en de eenheid bestaat. Op belangrijke evenementen zal er steeds naar worden gestreefd een delegatie van beide partijen af te vaardigen.


Bekendmaking van openbaar onderzoek inzake het ontwerp-beheerplan domeinbos Jagersborg te Maaseik Het Agentschap voor Natuur en Bos wenst mee te delen dat het ontwerp-beheerplan voor het domeinbos Jagersborg te Maaseik, in overeenstemming met het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beheerplannen van bossen van 27 juni 2003, voor publieke consultatie ter inzage zal liggen. Dit plan tekent de krijtlijnen uit hoe het 206 ha grote domeinbos de volgende 20 jaar zal beheerd worden conform de wettelijk vastgelegde criteria voor duurzaam bosbeheer. Het geleidelijk aan terugdringen van exoten, de bevordering van inheemse bomen & struiken, het verhogen van het aandeel staand en liggend dood hout, het op peil houden van de recreatieve infrastructuren en het behouden en bevorderen van de aanwezige fauna- en florarijkdom van het bos (o.a. via het aanleggen van poelen en golvende bosranden) behoren tot de doelstellingen van dit plan. Het Bosreservaat Jagersborg (99 ha) maakt geen deel uit van dit beheerplan.

het Administratief Centrum Neeroeteren, Scholtisplein 1, 3680 Neeroeteren. Tel.: 089/56.05.97. Openingsuren : maandag t/m vrijdag van 09.00u. tot 12.00u., dinsdag van 14.00u. tot 17.45u. en woensdag van 14.00u. tot 16.00u. het Agentschap voor Natuur en Bos, Ter Rivierenwal 9A, 3960 Bree, Tel. : 089/46.21.31. Openingsuren : maandag t/m vrijdag van 09.00u. tot 16.00u.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan de regiobeheerder, ir. Gui Winters (Agentschap voor Natuur en Bos, Ter Rivierenwal 9A te 3960 Bree of guido. winters@lne.vlaanderen.be) worden gericht. Na afloop van het openbaar onderzoek wordt het beheerplan aan de Minister voor Leefmilieu ter goedkeuring voorgelegd.

Het ontwerp-bosbeheerplan wordt aan elke geĂŻnteresseerde voorgesteld tijdens een info-wandeling die plaatsvindt op zaterdag 25 oktober 2008, om 13u30. Afspraakplaats is op de Genveurderdijk ( fietspad ), ter hoogte van de middendreef van Domeinbos Jagersborg. De Genveurderdijk is best te bereiken via de Kinrooiersteenweg ( Neeroeteren-Kinrooi ). Het ontwerp-beheerplan ligt gedurende de periode van maandag 27 oktober 2008 tot vrijdag 28 november 2008 ter inzage van het publiek op:

In memoriam In memoriam: Mathieu Sijbers. Op 22 augustus 2008 overleed op 70-jarige leeftijd Mathieu Sijbers. Hij was maar kort in dienst bij de stad Maaseik, namelijk in 1992 en 1993 bij de plantsoendienst. Ondanks het feit dat hij slechts een zeer korte tijd bij de stad Maaseik werkte, zal Mathieu Sijbers toch in herinnering blijven als een rustig man, die -wanneer hij eenmaal op dreef geraakte -gezapig over van alles en nog wat kon vertellen.

In memoriam: Patrick Schepers. Op 25 juli 2008 overleed op 48-jarige leeftijd Patrick Schepers. Hij kwam in 1983 in dienst bij de stad Maaseik als hoofd van de dienst werken. Plichtsbewust heeft hij altijd deze dienst geleid. Begin 2007 moesten we dan horen, dat Patrick ernstig ziek was. Desondanks hield hij steeds contact met zijn diensten, zij het via e-mail en via telefoon. Einde 2007 was Patrick dan terug op post en leek het alsof alles gewoon verder zou gaan. Dit bleek echter bedrog te zijn. Plotseling stak zijn ziekte terug de kop op en was hij terug verplicht om thuis te blijven. Op zeer jonge leeftijd heeft hij dan de strijd moeten opgeven. En ook daarin bleek opnieuw zijn professionalisme, omdat hij het scenario van zijn afscheid tot in de puntjes zelf heeft samengesteld. Het broze van het leven blijkt eens te meer, omdat voor Patrick nog zo veel ongedaan achter blijft. Zijn gezin, zijn familie en - achteraan in de rij - ook zijn collega’s nemen afscheid van iemand die moedig en vastberaden en zonder veel ophef het orgelpunt achter zijn leven heeft gezet. Bij deze overlijdens bieden het stadsbestuur en het stadspersoneel aan de families hun oprechte gevoelens van deelneming aan.

7


topsporthal Opening nieuw sportcomplex Maaseik Zaterdag 4 oktober 2008 om 19.30u U bent van harte uitgenodigd op de inhuldiging van het nieuwe sportcomplex langs de Sportlaan Maaseik. Programma Rondleiding in het sportcomplex. Muzikaal intermezzo in de grote sportzaal met aansluitend: - officiële opening van het sportcomplex - bekendmaking van de naam van het sportcomplex. Voorstelling van de twee volleybalteams, gevolgd door de wedstrijd Noliko Maaseik – PNV Waasland. Zondag 5 oktober 2008. Health City, Gourmet Invent en Noliko Maaseik doen mee aan de Openbedrijvendag. Het complex is dan te bezichtigen van 10u. tot 16u. Kom het unieke sportcomplex van de Euregio bezoeken! Topsport, recreatiesport, fitness, bowling, smullen met een drankje: alles onder één dak.

8 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK


uit de gemeenteraad Aanpassen van de waterleiding in de Maaseikerlaan en in de Ophovenstraat Einde 2001 keurde de gemeenteraad het dossier voor de herinrichting van de schoolomgeving in het centrum van Neeroeteren goed. De herinrichting beslaat het gebied van de Maaseikerlaan (vanaf het kruispunt met de Spilstraat tot en met het kruispunt met de Ophovenstraat) en van de Ophovenstraat (vanaf het kruispunt Maaseikerlaan tot en met het kruispunt met de Spilstraat). Om de plannen te kunnen uitvoeren, moet de waterleiding aangepast worden in de Maaseikerlaan en in de Ophovenstraat. De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening raamt de kosten voor deze aanpassing op €70.828,60. De gemeenteraad gaf groen licht voor de uitvoering van dit plan.

1.809,55 euro toelage voor het project ‘Spraak en Taal’

Subsidie voor culturele verenigingen

Sedert 1996 geeft de stad Maaseik aan het project “Spraak & Taal” jaarlijks een toelage. Het project is immers zeer nuttig, omdat het werd opgestart om vroegtijdig spraak- en taalstoornissen te kunnen opsporen bij leerlingen uit het basisonderwijs.

De stad Maaseik diende bij de Vlaamse regering een algemeen cultuurbeleidsplan in om zo bijkomende cultuursubsidies te kunnen krijgen. De stad Maaseik krijgt voor het geven van werkingssubsidies 0,70 euro per inwoner van de Vlaamse regering. Om dit te kunnen doen, maakte de stad Maaseik een subsidiereglement voor verenigingen, dat door de Stedelijke Culturele Raad gunstig werd geadviseerd en dat door de gemeenteraad werd aanvaard. Zo ontstond het “Reglement subsidiëring socioculturele verenigingen”.

Om het geheel te begeleiden werd de “Stuurgroep preventie spraak en taal” opgericht. Naast personeelsleden van de dienst welzijn van de Stad Maaseik zetelen de Maaseiker logopedisten en de beide CLB’s (vroeger PMS) uit Maaseik in deze werkgroep. Het project wordt nog steeds zeer positief onthaald door directies van scholen, door leerkrachten, door de ouders van de onderzochte kinderen en door de beide CLB’s uit Maaseik. Inmiddels is er weer een jaar werking achter de rug. De evaluatie daarvan geeft volgende resultaten: er wordt bijgevolg voorgesteld om aan de logopedisten een toelage toe te kennen van. Voor de toelage van €1.809,55 konden 114 kinderen vroegtijdig gedetecteerd worden op taal- en spraakproblemen. Ze konden worden verwezen voor verdere behandeling, zodat latere leerproblemen beter kunnen worden voorkomen. De gemeenteraad besliste om ook voor het schooljaar 2007-2008 deze toelage te geven.

Zo heeft de gemeenteraad onlangs gunstig adveis gegeven voor het verdelen van €14.270 onder 96 bij de culturele raad aangesloten verenigingen. De gemeenteraad gaf eveneens een projectsubsidie van 3.500 euro aan de vzw Elementum voor de organisatie van FantasMa 2008, een tentoonstelling met als thema ‘Het Maasland en haar bewoners’ die doorgaat van 20 juli 2008 tot 28 september 2008 in Aldeneik.

9


Bal burgemeester

l

van de

25 oktober 2008 20u Jeugdservicecentrum FUEGO,

l

12de eeuwse klokkenoven ontdekt in Aldeneik

Sportlaan 36, Maaseik Na zeven maanden werden de archeologische opgravingen in de Sint-Annakerk in Aldeneik (Maaseik) afgerond. Vlak voor het beëindigen van de werken werd onder de voormalige locatie van de toren van de 12de-eeuwse, Romaanse kerk de oven ontdekt waar de toenmalige klok gegoten werd. “Het gaat om een uiterst zeldzame en mooi bewaarde klokkenoven, die uniek is voor ons land,” aldus stadsarcheoloog Hubert Heymans. In de kerk zijn ook 51 skeletten opgegraven, een grafkelder uit de achtste eeuw en sarcofaag uit de tiende eeuw. De archeologische opgravingen waren mogelijk omdat er werken in de kerk uitgevoerd werden. “We hebben extra archeologen ingezet om in deze belangrijke kerk de rijkdom van Aldeneik en Maaseik bekend te maken,” aldus burgemeester Creemers. Oorspronkelijk mochten de archeologen maar 40 cm diep graven, maar omdat ze na overleg de toelating kregen om 120 cm diep te graven, is de klokkenoven uiteindelijk aan het licht gekomen. Archeologe Anja Neskens: “We hebben zeven maanden gespeurd in het verleden van deze kerk. Pas op het einde vonden we de mooiste vondst. Deze klokkenoven uit de twaalfde eeuw is echt in bijzonder goede staat. Leem en brons zijn mooi afgetekend in rood en zwarte kleuren in de ondergrond. Ook de vuurkanalen zijn in goede staat. De oven werd aangelegd vlak onder de toren en een klok had 1.500 graden nodig om het brons te gieten. De klok werd onder te toren gegoten en manueel naar boven getild. Het was een zware klok waarmee dus niet gesjouwd werd. Waar de klok nu is, weten we niet. In Tongeren zijn klokkenovens ontdekt uit de elfde eeuw, maar deze zijn niet zo mooi bewaard gebleven als deze in Aldeneik.” Wat met de vondst moet gebeuren is nog niet duidelijk. Hubert Heymans: “De oven kan onmogelijk uitgegraven worden, omdat hij zou verpulveren. We zullen nagaan of we een ruimte kunnen maken in de grond waarbij deze vondst zichtbaar blijft van boven uit. Hoe we dit kunnen realiseren moet nog besproken worden, maar we doen ons best.” Tijdens de opgravingen werden nog vele interessante vondsten gedaan die na bestudering van de resultaten meer zullen vertellen over de ingewikkelde bouwgeschiedenis van de kerk. Zo zijn er 51 skeletten, een grafkelder en een sarcofaag uit de achtste eeuw ontdekt die in de tiende eeuw herbruikt werd voor een babygraf. In totaal werden er vier baby’s begraven onder de vloertegels van de kerk. Anja Neskens: “De skeletten waren in de grond begraven. Latere vondsten van skeletten lagen in houten kisten. De skeletten lagen ook in verscheidene lagen”.

optreden van

s f e e N r e h t n Gu nd met liveba

10


Tonnagebeperking voor de Oude Ophoverbaan en de Heirweg De stad Maaseik ontving van een aantal bewoners uit de Oude Ophoverbaan te Maaseik klachten over het vele zware doorgaande verkeer in hun straat, vooral dan bussen voor leerlingenvervoer naar de school Sint-Jansberg. Daardoor ontstaat er overlast voor de buurt en ontstaan er zeer vaak onveilige situaties, vooral in de omgeving van de kleuterschool op de hoek Oude Ophoverbaan/Javanastraat. Op die plek werden trouwens onlangs verkeersremmers aangebracht. De Oude Ophoverbaan is bovendien een woonstraat, waaruit doorgaand zwaar verkeer moet geweerd worden. Uit onderzoek bleek dat de klachten gegrond zijn en dat het vooral gaat om bussen die vanuit de richting Kessenich komen en die eigenlijk de hoofdroute moeten volgen: namelijk Venlosesteenweg – Van Eycklaan – Weertersteenweg – campus Sint-Jansberg. Dit probleem werd besproken met de directie van de school SintJansberg, die de nodige richtlijnen aan de bestuurders van de bussen meegaf. Ter ondersteuning gaat de directie akkoord met het invoeren van een tonnagebeperking voor de Oude ophoverbaan en voor de Heirweg. De gemeenteraad besliste daarom het volgende: het is bestuurders van voertuigen van meer dan 7.5 ton verboden te rijden op de Oude Ophoverbaan en de Heirweg, met uitzondering van plaatselijk verkeer.

Parkeerverbod: Sint-Jansberg De stad Maaseik ontving van een aantal bewoners uit de straat Sint-Jansberg te Maaseik klachten over de overlast, die zij ervaren van geparkeerde voertuigen van leerlingen van het Technisch Instituut Sint-Jansberg en van bezoekers aan deze instelling. Uit onderzoek bleek dat die klachten gegrond zijn. Ze kunnen worden opgelost door het invoeren van een parkeerverbod aan de kant van de woningen op schooldagen tussen 8u. en 16u. De gemeenteraad besliste daarom het volgende: het is bestuurders van voertuigen verboden om te parkeren op schooldagen van 8u. tot 16u. in de straat Sint-Jansberg tussen huisnummer 28 en huisnummer 46.

www.debillijkevergoeding.be/ vlaanderen

Info-avond: Diabetes

Kent u een vereniging met een gat in zijn budget? U bent één klik verwijderd om dat gat in het budget van uw vereniging op te vullen. Surf naar www.debillijkevergoeding.be/ vlaanderen. Doe uw aangifte en ontdek of de Vlaamse overheid de kosten van de Billijke Vergoeding in uw plaats betaalt. Dit klinkt voor uw vereniging toch als muziek in de oren, niet?

Onderwerp: Diabetes in 1ste en 2de lijn gebracht door DR.Marcq, diabetoloog

Wat is de Billijke Vergoeding? Elke vereniging die muziek afspeelt in het openbaar, betaalt naargelang de grootte van zijn evenement, een kleine vergoeding. Zowel artiesten als producenten worden hiermee vergoed.

Voor wie: Iedereen! Inschrijven vooraf is niet nodig. Wanneer: Donderdag 2 oktober 2008 om 20u00. Waar: Cultuurcentrum Achterolmen Van Eycklaan 72 - 3680 Maaseik Lokaal 3 Website: www.diabetes-vdv.be

Stad Maaseik Dienst feestelijkheden T. 089/560 560 E. info@maaseik.be

Contactpersoon: Ceyssens Jose Pater Lambertusstraat, 18-1-5 3960 Bree T. 089/46 21 43

11


sport Turnacademie Neeroeteren en Maaseik

SPORTACADEMIE lager onderwijs

In september 2008 startte de sportdienst van Maaseik weer met het nieuwe turnseizoen van de TURNACADEMIE. Kinderen vanaf het 1ste leerjaar (zowel jongens als meisjes) kunnen er terecht voor een specifieke turnopleiding en leren er de verschillende turnvaardigheden en –toestellen kennen. Men heeft de mogelijkheid om te turnen in de sporthal van Neeroeteren (dinsdag en/of woensdag) en/of in de sporthal van Maaseik (woensdag). Vanaf dit jaar zal er ook een aparte jongensgroep opgestart worden in de sporthal van Neeroeteren! Voor inschrijvingen en/of vrijblijvende informatie ( flyer) kan U altijd terecht bij de sportdienst op het nummer 089/565878.

Judoclub Shenshu Ryu Maaseik Gratis initiatielessen Judo voor de Jeugd. Waar: Sporthal Ursulinen, Eerste Straat. Wanneer: september. Start: Vanaf zaterdag 6 september 2008 en de daaropvolgende zaterdagen in september tussen 11.30u. en 12.30u. Geïnteresseerden kunnen na de initiatielessen lid worden van de club. Voor wie: van 1ste leerjaar t/m 6de leerjaar. Meebrengen: training- of joggingpak. Leiding: de trainingen worden geleid door gediplomeerde BLOSO trainers en onder algemene leiding van Guido Musger, zwarte gordel 2de Dan, BLOSO B-trainer. Info: Sportdienst Maaseik, T. 089/56 34 36 Judoteam Maaseik, T. 089/65 83 12.

Figuurtraining voor dames

12

Ook dit jaar organiseert de Sportdienst van Maaseik weer figuurtraining voor dames. Omdat je door te sporten fit en gezond blijft en je je er beter door voelt, vinden we het noodzakelijk om over dit aanbod te beschikken. De lessen figuurtraining bestaan uit een opwarming (step aerobic) en uit spierversterkende oefeningen voor de voornaamste spiergroepen (BBB). Ook lenigheid en beweeglijkheid komen aanbod. Iedereen kan er op eigen niveau, dus naargelang eigen tempo en mogelijkheden oefenen. De lessen starten vanaf 9 september en instappen (gedurende het hele jaar) is elke les mogelijk (maar weet dat het gemakkelijker is indien U kan starten vanaf september). De prijs per les bedraagt 2.10€. Voor meer en vrijblijvende informatie ( flyer) kan u altijd terecht bij de sportdienst op het nummer 089/565878.

Vind jij het fijn om je vrije tijd sportief door te brengen, of ben je op zoek naar een sport maar weet je nog niet welke. Dan is de sportacademie zeker iets voor jou. Tijdens de sportacademie kom je in contact met zo veel mogelijk verschillende sporten en spelen we zeer veel leuke spellen. Wie, waar en wanneer? Maaseik Neeroeteren Stedelijke sporthal Sporthal Sportlaan Spilstraat 2de - 3de lj. Woensdag 14.00u – 15.00u

Vrijdag 16.00u – 17.00u

3de – 4de lj. Maandag 16.15u – 17.15u

Vrijdag 17.00u – 18.00u

5de – 6de lj. Woensdag 15.00u – 16.00u

Vrijdag 18.00u – 19.00u

1ste les? In de week van 8 tot 12 september 2008 Prijs? Voor 1 kind: 44.13 euro Voor 2 kinderen (uit 1 gezin): 73.54 euro Voor 3 of meer kinderen (uit 1 gezin): 80.76 euro Contact? Sportdienst Maaseik Sportlaan 8 3680 MAASEIK Tel.: 089/565878 Fax: 089/561612 peter.willems@maaseik.be


toerisme John Selbach Museum opent de deuren voor het grote publiek Op zondag 7 september opende het John Selbach Museum de deuren. Aan de opening van dit museum gingen ruim 5 jaar voorbereidingen vooraf. Het John Selbach Museum omvat een kunstcollectie van vele honderden schilderijen, voornamelijk uit de periode van de Haagse Romantiek. Het betreft vaak unieke stukken. Daarnaast herbergt het Museum ook het Poppenmuseum van Corinne Selbach. Dit museum was tot voor kort in Maastricht gevestigd. Tenslotte zijn er ook heel wat interieurs te zien (Biedermeier, enz.). Kunsthistorici noemen dit de belangrijkste collectie tussen Antwerpen en Keulen. Doctor Jan Vaes gaat nog verder en stelt: ‘Na Bokrijk en het Gallo-Romeins museum in Tongeren is dit het derde belangrijkste museum in Belgisch-Limburg’. Uniek is ook dat deze collectie nooit eerder voor het publiek is opengesteld! Het gebouw waarin de collectie werd ondergebracht, is het voormalige Ursulinenklooster in de Boomgaardstraat in Maaseik. Het is een imposant gebouw uit 1875 dat door de Zusters Ursulinen gebouwd werd als pensionaat voor meisjes van adellijke families. Het gebouw was dan ook bijzonder statig en deed aristocratisch aan ook al omdat er een zwembad was, iets wat anno 1880 bijizonder zeldzaam was. Het pensionaat trok meisjes aan uit heel Europa, vooral uit Groot-Brittannië. In de jaren ‘20 viel, mede door de terugval van de adel, de belangstelling voor dit pensionaat terug. Het Ursulinenconvent werd stilaan een ‘gewone’ school en bleef dat tot 2002. Toen kocht de John Selbach-Stichting het gebouw en gaf het zijn luister van weleer terug.

John Selbach Museum Boomgaardstraat 20 Openingstijden Mei tot oktober: woensdag t.e.m. zaterdag: 11-17u. Oktober tot mei: woensdag t.e.m. zaterdag: 11-16u. Info: Toerisme Maaseik, T. 089/81 92 90 Groepen (min. 20pers.) kunnen altijd terecht mits reservatie vooraf. Prijzen: Eén ticket voor het totaalmuseum, dewelke toegang biedt tot alle afdelingen. Kinderen (tot 12 jaar) (onder begeleiding van een volwassene): € 3 p.p. Volwassenen: € 6 65+, groepen (min. 20 personen), kortinghouders: €5.

13


Parkeergarage Nieuwe parkeergarage Bospoort open Sedert augustus is de nieuwe parkeergarage BOSPOORT, aan het Kolonel Aertsplein geopend. Dit is -naast parkeergarage Kloosterbempden -de tweede ondergrondse parkeergarage in Maaseik. Deze nieuwe parkeergarage ligt direct tegen Maaseik-centrum aan en heeft 295 parkeerplaatsen. Binnenstad binnen handbereik Parkeergarage BOSPOORT ligt aan het drukke kruispunt Bospoort, dat de toegangspoort vormt tot het winkelcentrum Maaseik. Bezoekers aan de binnenstad van Maaseik steken het nieuwe Kolonel Aertsplein over en lopen in een minuut naar het hart van de binnenstad. De inrit van de nieuwe parking ligt in de Plantage. Volg parking 1 Bospoort. Veilig en comfortabel parkeren De ondergrondse parkeergarage KLOOSTERBEMPDEN staat borg voor veiligheid en comfort. Aan deze eisen voldoet ook de nieuwgebouwde, ondergrondse parkeergarage BOSPOORT. Maar liefst 24 camera’s waken over uw veiligheid, een overzichtelijke indeling en een goede verlichting zorgen er voor dat parking BOSPOORT een veilige parkeergarage is. Brede en ruime parkeervakken, uitgebreide bewegwijzering en moderne parkeerapparatuur zorgen er voor dat de klant snel en makkelijk kan parkeren. Daarnaast is er een lift en speciaal brede parkeerplaatsen voor mindervaliden en aan moeders met kind is ook gedacht. Gebied in ontwikkeling, parkeergarage gereed Het gebied bovenop de ondergrondse parkeergarage is nog in ontwikkeling, maar bijna klaar. Parkeerders ondervinden hier bijna geen hinder van. De parkeergarage is zo goed als helemaal gereed. Door deze werken kan het zijn dat bij momenten een van de twee uitgangen zal afgesloten zijn, dit om de laatste werken te voltooien. Voor uw veiligheid zijn ook bovengronds 10 beweegbare camera’s aanwezig, deze zullen bijdragen tot een verhoogd veiliggevoel. Uitrijden 24 uur per dag Parking BOSPOORT is elke dag geopend van 05u45 tot 23u00. Uitrijden kan 24 uur per dag. Neem wel altijd uw parkeerticket mee om na 22 uur de deuren te openen. Abonnementen en bewoners kunnen 24 uur binnen of buiten rijden. Abonnementen kunnen aangevraagd worden in de parkeerwinkel. Parkeertarief Het eerste uur is gratis voor iedereen. Voor het tweede uur betaalt u €1, en verder voor elk begonnen uur €0,60. Dagtarief is €8. Parkeren aan de Bospoort kan enkel nog in de parkeergarage. Het nieuwe Kolonel Aertsplein zal afgesloten worden voor parkeerders.

14

Voor meer informatie kan u contact opnemen met: Parkeerwinkel Maaseik Eikerstraat 3 T.089-560566 E. parkeren@maaseik. be I. www.maaseik.be

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK

Dirk Verlaak, schepen van de stad Maaseik, en Gerard Maas van het AGBM en waken over de uitvoering van de werken.


Fata Morgana Maaseik gooide alle trossen los

Fata Morgana: Maaseik werd een vijf-sterrenstad

Maaseik beleefde de voorlaatste week van augustus iets unieks. Een ganse stad was in de ban van Fata Morgana. Wat we beleefden, zal niet vlug worden vergeten: inwoners die zich inzetten om samen een ster te bemachtigen, vijf ‘sleutelfiguren’ die slapeloze nachten hadden om alles op een rijtje te kunnen zetten, mensen die mee knutselden en bouwden, en tal van andere zaken. Het hoogtepunt was er op de markt op zaterdag 23 augustus. Die dag waren Nicole en Hugo aanwezig in Maaseik om te controleren of de inwoners alle taken die zij stelden tot een goed einde brachten. Maaseik kreeg immers in de week van 18 augustus vijf opdrachten van Nicole en Hugo. Al de inwoners van Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren werden opgeroepen om samen van Maaseik een ‘cruise-stad’ te maken. Een onbeschrijflijk tafereel ontplooide zich die zaterdagmiddag aan inwoners en aan bezoekers. Velen waren geëmotioneerd door wat ze zagen, anderen waren moe van het vele werk van de voorbije week maar wilden toch op het slotfeest aanwezig zijn. Iedereen was in de ban van het gebeuren. Ook Nicole en Hugo werden meegesleurd in die euforie. Maaseik leefde mee en daarom 8.196 keer dank vanwege het stadsbestuur. Inge, Linda, Bregtje, Raf en Steven waren de ‘helden’ van de dag en ze toonden zich de geknipte ambassadeurs om Maaseik eens te meer op de kaart te plaatsen. Om dit zeker niet te vergeten, maakten we deze extra bladzijden. Nog eens proficiat aan iedereen. En lees ook de afscheidsbrief van Nicole en Hugo. Dit sympathieke duo zei het als volgt: “Dikke knuffel aan iedereen! Believe in the beauty of your dreams !!! En dat heeft “M A A S E I K” gedaan!!”.

15


De vijf opdrachten Inge Welters bracht 100 kapiteins samen, die aan iedere aanwezige een zalige liefdescocktail bezorgden.

Linda Vranken bezorgde 100 koppels, die meer dan 20 jaar samen zijn, een onvergetelijke ‘candle-lightdiner’.

Raf Opsteyn bracht 1000 liefdebootjes en één grote cruise-boot op de Maas.

16

Steve Exelmans bracht de Titanic naar Maaseik.

Bregtje Klerkx liet gans Maaseik dansen op de tonen van ‘Bay Baby’ van Nicole en Hugo.


Gans Maaseik werd uitzinnig van vreugde

17


Bedankt! Maaseik kreeg van Nicole en Hugo volgende brief.

e ven, maar w jullie geble ij b ft e e e tj h e r e u b e og een r onze d eeel liever n .40 uur voo e 8 e 1 e m ve o n t e ip d ad s st eester, ffeur die on waren, we h r. eer Burgem zo vlug weg en een hele goeie chau !! Dikke merci daarvoo s u “Geachte H st u g au 3 d 2 jd ti p ld. ad o h p ij o ij t w W ip . lkom gevoe in Zele aren st Sorry dat nooit zo we p de tonen weg. We w n optreden g e n o e e n g in s o n n to o n n e au lijk o hadd onze hebbe die heel ge lkom “. Wij op direkt terug 00 mensen heten U we 0 8 oreographie rs afgezet. Dan e jn ch rg zi e , u ff b n to m ve Li le lij e e b h l D “ n za r e e e jd alti n er rijden staat ag. Wat ons t. Ze hebbe urg binnen ale mooie d IT verwach ci O e O N sp Als we Limb it le d e h n adde as het een danst, wij h Voor ons w verdiend . hebben ge “ y ab b en zijn echt y rr e st g “. 5 e d van “ bab erkt. En Ontspannin oersel, s was het “ ard aan gew n o ih r ke o r o gemaakt. e V . ut en 1 in Z ft o jn e h e zi h rn n n te e Tu re ch in e o 1 d m ns. Trouwens ie dat we erbij g 2 optrede eel gelukkig ben vandaa b e h e W . n We waren h te zie retuitzending ing. or de hele p wd om de u r de uitzend ie n aa e n b n edanken vo e rg b jk e n l ki e e n e ill e h e w jn n ra zi s ext We deo aa en nog een r huis, de vi zou U iedere r, dan vlug naa e st e e m e Burg Lieve Heer ap. r deze mail. o e vriendsch vo m t ar e h w n iedereen. e as lli ju r Dit w reen! o e vo d n!! Kusje aa ie n e aa n d g e aa in l g e “ rk ff e K u I w kn SE tige samen dag! Dikke eft “ M A A or de mooie ur dreams!!! En dat he Bedankt vo yo e beauty of Believe in th ugo.”. Nicole en H

Het stadsbestuur dankt alle sleutelfiguren, medewerkers, firma’s, sponsors, ... die voor een succesvolle afloop van het TV-programma Fata Morgana hebben gezorgd. Dankzij de inzet van vele duizenden mensen – jong en oud, groot en klein – is Maaseik erin geslaagd de 5 sterren te behalen. Proficiat!

18

De vijf sleutelfiguren, geflankeerd door Dirk Verlaak, Yvonne Van Dooren en Antoine Schaefer, schepenen van de stad Maaseik.


kinderopvang Buitenschoolse kinderopvang Robbedoes Robbedoes is buitenschoolse kinderopvang voor kleuters en lagere school kinderen. Kinderen mogen van Robbedoes gebruik maken vanaf het moment dat zij naar de kleuterschool gaan. Dit kan ten vroegste vanaf 2 jaar en 6 maanden. De uiterste datum waarop kinderen van Robbedoes gebruik kunnen maken, is de laatste dag van de zomervakantie die volgt na het beëindigen van het zesde leerjaar. Robbedoes heeft drie centra die gelegen zijn in de drie deelgemeentes van Maaseik. U kan de centra als volgt bereiken: Robbedoes Maaseik, Sportlaan 6 Robbedoes Neeroeteren, Kleeskensmolenweg 14 Robbedoes Opoeteren, Neeroeterenstraat 4 De openingsuren en openingsdagen van de drie centra zijn steeds hetzelfde: van maandag tot vrijdag van 6u30 ‘s morgens tot 18u30 ‘s avonds.

Minicrèche Hopsa

Wilt u gebruik maken van Robbedoes dan moet u uw kind inschrijven bij Robbedoes. Hiervoor moet u een afspraak maken met de coördinator die verantwoordelijk is voor het centrum waar u uw kind wilt laten opvangen. De coördinator is te bereiken op volgend telefoonnummer: 089/560.567. Tijdens deze afspraak verduidelijkt de coördinator de werking van Robbedoes en brengt zij de inschrijving administratief in orde. Volgende formulieren en documenten zijn hiervoor nodig: Inschrijvingsformulier invullen Attest van gezinssamenstelling bezorgen aan Dienst Kinderopvang Bewijs van kinderbijslag bezorgen aan Dienst Kinderopvang Als de formulieren en documenten volledig ingevuld bij Dienst Kinderopvang zijn terugbezorgd, kunnen de ouders hun kind bij Robbedoes aanmelden. De informatie die de ouders aan Dienst Kinderopvang geven, zal de Dienst vertrouwelijk behandelen en niet doorgegeven aan derden.

minicrèche

Hopsa is een kinderopvang die openstaat voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Onze mini – crèche heeft een capaciteit van 22 plaatsen. De crèche is open van maandag tot en met vrijdag van 7u tot 19u00. Hopsa wil een plaats zijn waar elk kind een huiselijke geborgenheid voelt en waar het zijn/haar capaciteiten optimaal kan ontwikkelen. Binnen het groepsgebeuren kiezen we voor een individuele aanpak. We hebben daarbij veel aandacht voor de veiligheid en de eigenheid van elk kind. We houden rekening met de ontwikkelingsfase van de kinderen en zorgen voor aangepaste activiteiten. Kortom, de begeleidsters van Hopsa zullen hun uiterste best doen, zodat uw kind zich thuis voelt. Wil u graag meer info rond de mogelijkheden en kostprijs: Stad Maaseik - Dienst Kinderopvang T. 089/560.567 E. robbedoes@maaseik.be

19


20


kort Afscheid van Luitenant-kolonel Raymond De Loose Op dinsdag 26 augustus werd Luitenant-Kolonel Stafbrevethouder De Loose ontvangen door burgemeester Creemers. Raymond De Loose wordt opgevolgd door Majoor Stafbrevethouder Wim Lecoutere, als hoofd van de 10de Tactische Wing – Verdedigings- en Steungroep van de vliegbasis Kleine Brogel. Maaseik is peter van deze steungroep.

Vlnr.: Luitenant-Kolonel Stafbrevethouder De Loose, Majoor Stafbrevethouder Wim Lecoutere, burgemeester Jan Creemers en Martin Goossens van de stad Maaseik.

Werken Diestersteenweg Neeroeteren Op 1 september startten de werken voor de aanleg van riolering in de Diestersteenweg te Neeroeteren, tussen Maaseikerlaan en kruispunt ‘Den Tip’. De werken duren 75 werkdagen. Omleiding van verkeer is voorzien via Maaseikerlaan en Ophovenstraat.

Zet je energiefactuur op dieet met de actie klimaatwijken Bond Beter Leefmilieu, Provincie Limburg, Infrax en stad Maaseik zijn op zoek naar gezinnen die vanaf 1 november 2008 tot eind april 2009 acht procent energie willen sparen in huis. Spreek dus buren aan of vereniging en doe met z’n allen mee aan Klimaatwijken. Acht procent energie sparen is niet zo moeilijk. Het vergt wat aandacht voor kleine zaken zoals koken met het deksel op de pot, verlichting uit waar niemand is, deuren gesloten houden en vooral het bijhouden van de gas- en elektriciteitsstanden. U krijgt bovendien raad van een energiemeester. Hij of zij is een vrijwilliger uit de wijk, die net als de compostmeester, maar dan op het gebied van energie u duidelijk maakt hoe u acht procent energiebesparing kan halen. De energiemeester krijgt een opleiding ‘Rationeel energiegebruik in huis’ van de Bond Beter Leefmilieu. Aan iedere weddenschap zijn er geschenken verbonden. U krijgt een aanmoedigingscadeautje. En op het einde van de rit krijgt al wie de weddenschap heeft gehaald een verrassing van de stad Maaseik. Wil u meer info over de weddenschap of wil u energiemeester worden, contacteer dan de milieudienst van de stad Maaseik op het nummer 089/560 589 of 593 of via mail: jan.grieten@maaseik.be of edith.stevens@maaseik.be of in Administratief Centrum Neeroeteren, Scholtisplein 1.

21


Hoe word ik een echte “RIDDER OF JONKVROUW” Op maandag 4 augustus gingen 17 kinderen tussen 6 en 12 jaar deel aan de slag met het thema ‘hoe word ik een echte ridder of jonkvrouw’. De interesse van de jongens ging vooral uit naar harnassen en zwaarden. De meisjes gaven de voorkeur aan een mooie jonkvrouwhoed en een eigen kasteel.

Verkoop van afgevoerde materialen De bibliotheek werd weer opgeruimd! Honderden boeken, cd’s, cd-roms en tijdschriftenpakketten gaan de deur uit aan de spotprijs van 0,50 euro per stuk. Wanneer? Zaterdag 4 oktober van 10 tot 16 uur + maandag 8 oktober van 14 tot 16 uur. Waar? Vergaderlokaal bibliotheek Maaseik, 1ste verdieping.

“VLIEG” op wereldreis in de bibliotheek

22

Vlieg is de voorbije zomer op wereldreis geweest. Op maandag 14 juli vertrokken 12 kinderen tussen 6 en 12 jaar op reis in de bibliotheek van Maaseik. De namiddag bestond uit een zoektocht naar zoveel mogelijk verstopte vliegjes, voorlezen, knutselen en het klaarmaken van een zomerse cocktail met lekkere bijpassende hapjes.


bibliotheek De bibliotheekweek. De Bib. Het leven van A tot Z. Voor steeds meer mensen holt het leven voorbij. Heb jij ook het gevoel steeds je tijd te moeten verdelen tussen gezin, werk en je eigen interesses? Er is een uitweg: de Bib. Een plek waar je even kan stilstaan. Waar je kan ontsnappen aan de dagelijkse realiteit door een meeslepend verhaal, een boeiende film of een rustgevend muziekje. De Bib schenkt jou in zekere zin tijd. Het hele gezin vindt er iets naar zijn gading, niemand verdoet er zijn tijd, je blijft er zo lang je wil, je gaat er zo vaak je wil, je neemt wat je wil en leest, luistert of kijkt wanneer jou dat uitkomt. Samen met de kinderen, of gezellig alleen in bed of bad. Bibtijd is ‘kwalitijd’ om samen met het hele gezin van te genieten. Van 11 tot 19 oktober rolt onze bib, samen met alle Vlaamse en Brusselse bibliotheken, weer de rode loper uit voor ons trouwe en nieuwe publiek. Ook in Maaseik gaat de Bibliotheekweek immers niet onopgemerkt voorbij. De Bibweek start op zaterdag 11 oktober met een grote verwendag. Wie zich als nieuw lid inschrijft op de verwendag, krijgt zelfs een waardevolle gezinsagenda vol mooie fragmenten en boekensmaakmakers cadeau! Nog meer dan anders is klant koning in onze Bib. Afspraak dus van 11 tot 19 oktober!

Top 10 DVD’s Hierbij een overzicht van de DVD’s die de laatste 3 maanden het vaakst uitgeleend werden in de bibliotheek van Maaseik. 1. Johnny English / Rowan Atkinson 2. The Sopranos : de complete serie 1 / David Chase 3. A history of violence / David Cronenberg 4. Today you die / Don E. Fauntleroy 5. Brokeback mountain / Ang Lee 6. Memoirs of a geisha / Rob Marshall 7. Hostel / Eli Roth 8. Kingdom of heaven / Ridley Scott 9. War of the worlds / Steven Spielberg 10. Into the blue / John Stockwell

Wil je de nieuwsbrief van de bibliotheek ontvangen in je mailbox? Blijf je graag op de hoogte van de activiteiten en nieuwigheden die de bibliotheken van Maaseik te bieden hebben, abonneer je op onze elektronische nieuwsbrief. Je ontvangt dan maandelijks een uitgebreide nieuwsbrief per e-mail, af en toe aangevuld met een korte ‘nieuwsflash’. Je kan je abonneren door een e-mail te sturen naar maaseik@bibliotheek.be met als onderwerp ‘inschrijven’.

Bibliotheekweek 2008 van 11 oktober tot 19 oktober Voor elke bezoeker aan de bibliotheek 1 uur gratis parkeren in ondergrondse parkeergarage Kloosterbempden. Vraag uw ticket aan de balie in bibliotheek.

23


Bibliotheek van Maaseik start met bloggen Tijdens de bibliotheekweek lanceert de bibliotheek van Maaseik een eigen weblog, waar je bezoekers van onze bib online kan ontmoeten. Via deze blog blijf je op de hoogte van wat er leeft binnen de bib van Maaseik, wat de mening is van bloggers over boeken die ze gelezen hebben , films van de bib die ze gezien hebben of cd’s die ze beluisterd hebben. Over smaak valt natuurlijk niet te twisten, maar je kan er wel over van gedachten wisselen. Als er nieuwigheden zijn in de bib, lees je dat ook op de biblog. En je kan er meteen een reactie op kwijt. Je zal er verslagen vinden van activiteiten van de bib, de leesclub, foto’s, polls enz. Je kan altijd reageren op de berichten van de biblog. Maar je kan nog actiever deelnemen door lid te worden van het biblogteam. Bijvoorbeeld over een boek dat je gelezen hebt en waarover je iets kwijt wil. Interesse? Stuur een e-mail naar maaseik@bibliotheek.be met je naam, het nummer van je bibpasje, leeftijd, telefoonnummer en

e-mailadres. Vermeld ook waarom je deel wil uitmaken van het biblogteam. In de loop van september nemen wij contact met je op en bezorgen wij alle gegevens om in te loggen. Vanaf dan zal je zelf berichten kunnen plaatsen. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen deelnemen aan deze blog. Voorwaarden: Om berichten te posten moet je lid zijn van onze bib. De berichten die je plaatst moeten een zeker verband houden met onze bibliotheek. De berichten die je post moeten vrij zijn van elke politieke overtuiging, mening of geloofsovertuiging. De bibliotheek is steeds gemachtigd om berichten die hier tegen ingaan te verwijderen van de blog. Ook berichten waar aanstoot aan gegeven kan worden, kunnen door de bibliothecaris verwijderd worden.

brandweer Brandweermannen/-vrouwen gezocht De Brandweer van Maaseik zoekt 10 vrijwillige brandweermannen/-vrouwen. Mannen en vrouwen van minstens 18 jaar oud, die wonen in Maaseik of in Kinrooi in een straal van 8 kilometer rond de brandweerkazerne (industrieterrein Jagersborg) komen in aanmerking voor deze boeiende opdracht. Bent u geïnteresseerd ? Stuur dan uw schriftelijke kandidatuur aangetekend naar het volgende adres: Burgemeester van de stad Maaseik, Lekkerstraat 10 te 3680 Maaseik en dit uiterlijk 15 oktober 2008 (datum postzegel geldt als bewijs) of tegen ontvangstbewijs afgegeven in de brandweerkazerne. Hierbij dienen gevoegd: een uittreksel uit de geboorteakte; een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag; een militiegetuigschrift (enkel voor de mannelijke kandidaten) een afschrift van diploma’s of getuigschriften van gedane studies eventuele brevetten of diploma’s, uitgereikt in het kader van het door de Staat of Provincie ingericht onderwijs inzake brandweer.

24

Na de goedkeuring van uw dossier kandidatuurstelling zal er een medische onderzoek plaatsvinden en worden er proeven inzake lichamelijke geschiktheid en een selectieproef afgenomen. Gelieve er rekening mee te houden dat dit medisch onderzoek en de sport- en selectieproeven zullen plaatsvinden op verscheidene zaterdagvoormiddagen tijdens de periode eind oktober/november 2008. Voor meer informatie over de aanwervingsvoorwaarden kunt u terecht bij: Brandweer Maaseik, Gremelsloweg 7 te Maaseik (industrieterrein), tel. 089/56 55 07 e-mail: brandweer@maaseik.be. Meer informatie vindt u eveneens op de site www.maaseik.be.


jeugd Gitaarcursus voor gevorderden en beginners Ook dit najaar zijn er in jeugdcentrum Fuego gitaarcursussen. Gitaarcursus voor beginners: Deze cursus uit 10 modules, dit jaar werd gekozen voor 2 modules: De eerste module start op 3 oktober 2008 en duurt tot 12 december 2008. De lessen gaan dan op vrijdag door van 18u00 tot 19u00 in Fuego. De tweede module voor beginners start op 9 januari 2009 en duurt tot 20 maart 2009. De lessen gaan dan eveneens door van 18u00 tot 19u00 in Fuego. Er worden maximaal 5 deelnemers per les toegelaten en een les duurt een uur. Gitaarcursus voor gevorderden: Deze cursus bestaat uit 20 modules van telkens een halfuur waarbij de cursist individuele begeleiding krijgt, de lessen gaan ook door in Fuego op zaterdagvoormiddag van 9u30 tot 12u30. Inschrijven in Fuego, Sportlaan 36, T. 089/410 650 Kostprijs cursus beginners: € 90,00 Kostprijs cursus gevorderden: € 120,00 Docent: Pieter Paesen

Studiebeurzen 2008 Vanaf nu komen ook kleuters en leerlingen uit het basisonderwijs in aanmerking voor een studiebeurs. Zo kan een kind dus vanaf het begin van de studiecarrière rekenen op een mogelijke studiefinanciering. De bedragen voor een toelage in het basisonderwijs schommelen tussen 60 en 120 euro. Kleuters krijgen een vast bedrag van 45 euro. Er wordt wel verwacht dat iedereen voldoende aanwezig is op school. Zo mogen leerlingen uit het basisonderwijs niet meer dan 30 dagen ongewettigd afwezig zijn. Ook nieuw is dat voortaan niet alleen leerlingen uit het voltijds, maar ook leerlingen uit het deeltijds onderwijs in aanmerking komen voor een toelage. Tot wanneer kan u een aanvraag indienen? De allerlaatste datum om een aanvraag in te dienen is 30 juni 2009, maar hoe sneller u uw aanvraag doet, hoe eerder u het geld kan ontvangen. Hoe kan u een studiebeurs aanvragen? Via de website www.studietoelagen .be ka u gemakkelijk een digitale aanvraag doen. Uiteraard blijft het ook mogelijk om een papieren aanvraagformulier in te dienen. U kan de formulieren daarvoor zelf afprinten van het internet of ze afhalen i nuw school. Meer info? Voor provincie Limburg: Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt. www.studietoelagen.be of algemeen infonummer Vlaamse overheid: 1700.

Graffiticursus voor beginners Vanaf 8 oktober start VZW Fuego met een graffiticursus voor beginners, tijdens een lessenreeks van 10 weken (2 uren per week dus 20 lesuren) leer je de kneepjes van het vak. Er wordt gestart met een uitgebreide sessie over de geschiedenis van graffiti en de vele kunstvormen binnen deze stijl. Daarna ga je zelf aan het werk…eerst leer je schetsen, lettervormen en verscheidene dimensies, kleurenpaletten en vervolgens ga je aan de slag met de spuitbus. De kostprijs voor de volledige lessenreeks bedraagt € 160,00 All-Inn (er zijn minimum 10 deelnemers nodig om de lessenreeks te starten). Om deel te nemen aan de cursus moet je minimum 12 jaar zijn. Inschrijven kan vanaf 5 september 2008 Docent: Werner Vlokhoven aka NASH Voor meer info: tel: 089/410.652 of johan.fredrix@maaseik.be www.fuegomaaseik.be, www.cultuurmaaseik.be

25


Het Terracotta

Achtste wereldwonder Tickets nu beschikbaar!! “ Het transport van deze fragiele en unieke voorwerpen én de organisatie van een dergelijke tentoonstelling wordt door de Chinese overheid terecht uiterst zelden toegestaan en vindt dan ook alleen in wereldsteden plaats: Barcelona, London, Parijs, Los Angeles en nu MAASEIK...!? ” Facts Voor de China-tentoonstelling werd de vzw Expo Maaseik opgericht, die deze enorme organisatie met een kostprijs van méér dan 2.000.000,-EUR in goede banen moet leiden. Er bestaat al meer dan 20 jaar een zeer intense samenwerking tussen het Drents Museum in Assen (NL) en Musea Maaseik. Ook deze tentoonstelling is een co-productie tussen de vzw Expo Maaseik en het Drents Museum in Assen(NL) waar de expo intussen werd bezocht door bijna 300.000 bezoekers. Zes jaar werd er onderhandeld om toestemming te krijgen van de Chinese overheid; dankzij een cultureel samenwerkingsakkoord tussen de Nederlandse provincie Groningen en de Chinese provincie Shaanxi worden thans voorwerpen uitgeleend die nooit eerder China verlaten hebben! Na Assen (NL) komt deze expo naar Maaseik en zal hier te zien zijn vanaf 1 oktober 2008 tot 31 maart 2009. De 14 beelden zijn gemiddeld 1,86 meter hoog en wegen elk circa 300 kilo. Achtergrond China kent een lange geschiedenis. Aan de oorsprong van het beroemde Chinese keizerrijk ligt de Qin-dynastie waarin voor het eerst een groot gebied werd verenigd en de macht werd gecentraliseerd. Qin Shi Huang Di was de eerste keizer van China en leefde van 259 tot 210 v. Chr. Met zijn vele militaire veldtochten wist hij heel China onder zijn gezag te krijgen. Hij standaardiseerde het systeem van maten en gewichten en het karakterschrift. Hij creëerde centralisatie van politiek, economie, militaire zaken en cultuur. Deze keizer stond aan de oorsprong van de realisatie van het befaamde verdedigingswerk, de Chinese Muur. Keizer Qin Shi Huang Di was ook een man van radicale daden rondom zijn eigen dood. De status die hij in zijn leven had bereikt, wilde hij ook in het hiernamaals vasthouden. De zachte glooiende heuvels van de berg Li had de perfecte Fenghsui voor de ideale graflocatie. Hier, waar oude koningen waren begraven, liet hij 700.000 dwangarbeiders een uniek mausoleum bouwen. Dit grafcomplex werd ingericht met bijzondere grafgiften, bewaakt door zijn Terracotta Leger en bezegeld door arbeiders en concubines die levend werden begraven. Het Terracotta Leger is bij toeval in 1974 gevonden door een boer die een waterput groef. Sindsdien zijn archeologen druk bezig met het blootleggen van de ca. 7.000 soldaten. Inmiddels zijn er ruim 1.000 soldaten opgegraven en liggen er nog 6.000 bedolven onder een laag

26


a Leger van Xi’an

r komt naar Maaseik... aarde. De opgravingen worden zeer zorgvuldig uitgevoerd en elke soldaat ondergaat een maandenlange restauratie. Ook keizers van de opvolgende West-Han dynastie lieten zich begeleiden door hun eigen Terracotta Leger. De verfijnde soldaten, ruiters en hun paarden tonen samen met andere prachtige grafgiften hoe het geloof in het leven in het hiernamaals in deze periode werd geuit. Prachtige voorwerpen van terracotta, jade, goud en brons tonen dat het leven in het vroege Chinese keizerrijk werd voortgezet in een andere dimensie.

Tentoonstelling Bezoekers zullen een impressie krijgen van de indrukwekkende arbeid en kunst die uitgevoerd is om de eerste keizer(s) van China tijdens hun leven én in het hiernamaals te behagen! Veertien beelden van het Terracotta Leger zullen in de Minderbroederskerk te bezichtigen zijn. Ieder beeld heeft zijn eigen uniek uiterlijk. Gelaatstrekken, kapsel, houding, kleding maken van ieder beeld een eigen individu binnen dit grootste leger. Deze levensgrote beelden worden letterlijk tegenover de delicate terracotta legers van de keizers van de West-Han dynastie geplaatst. Musea Maaseik toont dan ook naast deze 14 originele beelden ook méér dan 200 bijzondere grafgiften uit de Qin- en de West-Han-dynastie. Deze objecten komen uit de grafcomplexen van de keizers en de tombes van aristocraten die de keizers volgden in het hiernamaals. Unieke wapens en voorwerpen van ijzer, brons, zilver, goud, aardewerk en jade zullen de rijkdom tonen. Informatie Minderbroederskerk Maaseik Open elke dag van 10 u tot 18u nocturne: zaterdag van 18u tot 21u sluitingsdagen: 25 en 26 december 2008. Tarieven dagkassa (extra administratiekosten bij boeking via tel en website) Volwassenen: €15,-€ p.p. Groepen (> 15 pers., enkel bij voorgaande boeking): €12 p.p. Leerkrachten, studenten, 65+ en kaarthouders Knack Club: €12 p.p. Jongeren ( 6 – 15 jaar) en schoolgroepen: €5 p.p. Tickets 070/ 21 01 25 www.museamaaseik.be

27


Aquagym voor senioren Bent u onzeker Aquagym is een gezonde watersport om uw spieren en gewrichten soepel te houden. De lessen worden op een aangename manier gegeven. U hoeft niet te kunnen zwemmen en u mag uw bril ophouden. De lessen gaan door in het zwembad van Rotem iedere woensdagnamiddag van 16u tot 17u. De prijs voor 10 lessen is â‚Ź52. De eerstvolgende cursus start op woensdag 26 november 2008. Schrijf tijdig in, want de inschrijvingen zijn beperkt!!! Voor meer info kan u terecht bij: Mieke Martens T.: 089/86 83 21 of 0494/80 14 54 I. www.aquagymm.be

op de fiets? Denk eens over een driewielfiets! Een driewielfiets is een goed middel om zelfstandig verplaatsingen te kunnen blijven doen. Het doet je ook goed om in beweging te blijven, om in de buitenlucht te zijn. Een driewielfiets heeft veel voordelen: meer stabiliteit, dus je fietst zekerder je kan kiezen voor een lage of brede instap je hebt meer ondersteuning door een brede zit je kan een stokhouder of een boodschappenmand op de fiets laten monteren je kan kiezen voor een plooibare driewielfiets je kan kiezen voor een elektrische driewielfiets Driewielfietsen zijn niet bij alle fietsenhandelaars te koop. De mediotheek of de thuiszorgwinkel heeft ze wel in het gamma. Sommige ouderen kunnen een financiele bijdrage krijgen van het RIZIV bij de aankoop van een driewielfiets – vraag informatie bij uw ziekenfonds. De thuiszorgwinkel geeft meestal een korting.

Seniorenagenda

28

30 september 2008

Seniorgames in Blankenberge (tel. info 050/50 23 20)

17-23 november 2008

Ouderenweek met een leuk cadeautje aan de balies van de gemeente voor elke 60-plusser

18 november 2008

Verteltheater werk Alice Nahon bibliotheek Maaseik

20 november 2008

PC-cursus voor senioren bibliotheek Maaseik

20 november 2008

Seniorenfeest Ontmoetingshuis Voorshoven

18-22 november 2008

Zenithbeurs Brussel Expo

Oktober 2008-Maart 2009

Elke maand seniorencinema CC Maaseik


ouderenwerk Ouderenweek 2008 In de week van 17 november staan alle 60-plussers weer volop in de belangstelling. Maaseik doet ook mee met de ouderenweek! Wie er vorige winter bij was weet het al: de seniorencinema is supergezellig! Voor 50-plussers bieden wij elke maand een film aan, gecombineerd met een heerlijk tasje koffie achteraf. U betaalt voor film + koffie slechts € 3. Bovendien doen wij u de zesde film cadeau als u minstens 4 stempels heeft verzameld op uw cinemakaart! DATA SENIORENCINEMA 2008-2009 30 september 2008 - Aanrijding in Moskou 28 oktober 2008 - Death at a funeral Seniorencinema is er ook op volgende data: 2 december 2008, 6 januari 2009, 10 februari 2009, 17 maart 2009. Wij verwelkomen u graag in het cultuurcentrum van Maaseik. We starten iedere keer om 14.15 u. stipt.

Plan alvast in uw agenda: Hele week: een leuk presentje aan de balies van de gemeente! (zolang de voorraad strekt) Dinsdag 18 november: verteltheater over dichteres Alice Nahon (‘t Is goed in ‘t eigen hert te kijken, nog even voor het slapen gaan...), bibliotheek Maaseik Donderdag 20 november: PC cursus voor senioren, bibliotheek Maaseik Donderdag 20 november: seniorenfeest in ontmoetingshuis Voorshoven Zaterdag 22 november: workshop voorlezen en vertellen door Gil Géron, ook voor grootouders, bibliotheek Maaseik Verder plannen we in de ouderenweek een paar speciale gebeurtenissen: de voorstelling van de nieuwe seniorengids (De Grijswijzer), en de voorstelling van de Maaslandse verjaardagskalender ‘Zonder gevaar door het jaar’. Deze wordt bij alle 60-plussers aan huis bezorgd. Hou hem zeker bij want in 2009 kan u met deze kalender elke maand leuke prijzen winnen!

Alzheimercafé Echt Het Alzheimercafé in zorgcentrum De Eghte is een plaats waar mensen met dementie, hun feamilieleden en hulpverleners elkaar geregeld kunnen ontmoeten. Door met elkaar de praten en ervaringen uit te willen wordt de ziekte bespreekbaar en leert men elkaar beter begrijpen en bereiken. Er wordt ook duidelijke informatie gegeven door een deskundige. Het Alzheimercafé in de gezellige recreatiezaal is iedere tweede donderdag van de maand vanaf 19.30 u. open. Dit is een euregionaal initiatief, dus u als Maaseikenaar bent ook van harte welkom.

Datum 9 oktober 2008 13 november 2008 11 december 2008 8 januari 2009 12 februari 2009 12 maart 2009 9 april 2009 14 mei 2009 11 juni 2009

Thema Wat is dementie? Beginnende dementie in de thuissituatie Praktische zaken in de zorg bij een dementerende thuis Schuldgevoel en schaamte Stemmingswisselingen Filmavond Thuisgerichte zorg Eet- en slikproblemen Goede en slechte tijden. Terugblik op het seizoen 2008-2009

U bent welkom in zorgcentrum De Egthe, De Egthe 1, 6101 EX Echt. Telefoon 0032/475-41 77 77, vraag naar Bart Heuts.

29


Stookoliepremie Sedert september 2008 kunnen bij de sociale dienst van het OCMW-Maaseik weer tussenkomsten aangevraagd worden bij de aankoop van mazout: de stookoliepremie. Voor verdere info kan u telefonisch contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW-Maaseik, 089/569910.

Rustpensioen Rustpensioen of Rust- en overlevingspensioen: bedragen toegelaten arbeid vanaf 01.01.2008. Aard van de uitgeoefende bezigheid

a) werknemer (incl. mandaat, ambt, post) bruto b) zelfstandige of helper - netto c) werknemer + zelfstandige (gelijktijdig of achtereenvolgend) - 80% bruto + netto

jonger dan de wettelijke pensioenleeftijd

vanaf de wettelijke pensioenleeftijd

zonder kind ten laste

met kind ten laste

zonder kind ten laste

met kind ten laste

€ 7.421,57

€ 11.132,37

€ 21.436,50

€ 26.075,00

€ 5.937,26

€ 8.905,89

€ 17.149,19

€ 20.859,98

€ 5.937,26

€ 8.905,89

€ 17.149,19

€ 20.859,98

zonder kind ten laste

met kind ten laste

zonder kind ten laste

met kind ten laste

€ 17.280,00

€ 21.600,00

€ 21.436,50

€ 26.075,00

€ 13.824,00

€ 17.280,00

€ 17.149,19

€ 20.859,98

€ 13.824,00

€ 17.280,00

€ 17.149,19

€ 20.859,98

Uitsluitend overlevingspensioen Aard van de uitgeoefende bezigheid

a) werknemer (incl. mandaat, ambt, post) bruto b) zelfstandige of helper - netto c) werknemer + zelfstandige (gelijktijdig of achtereenvolgend) - 80% bruto + netto

voor 65 jaar

vanaf 65 jaar

Bron: Belgisch Staatsblad 05.08.2008 18 JULI 2008 Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 107 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

Gratis energiescans Door de stijgende energieprijzen is zuinig omspringen met energie een must! Zo kunnen enkele interessante tips of kleine maatregelen je al heel wat euro’s besparen! Stad en OCMW Maaseik geven u daarom de mogelijkheid om in te schrijven voor een ENERGIESCAN, een gratis energiedoorlichting van je woning. Een opgeleide energie-adviseur zal, samen met jou, je huis doorlichten. Hij/zij gaat op zoek naar nutteloos energieverbruik en geeft u de nodige tips om energie te besparen. De adviseur kan in sommige gevallen ook meteen een aantal gratis aanpassingen uitvoeren, bijv. een gloeilamp vervangen door een spaarlamp. Tot slot ontvangt u een rapport met het energieverbruik in uw woning en de maatregelen die u kan nemen om het verbruik te verminderen. Heeft u interesse om een energiescan te laten uitvoeren of wil u meer informatie? Neem dan contact op met het OCMW op 089/56.99.10 (vragen naar Ann Ulenaers). Let wel: er zijn een beperkt aantal plaatsen!

Vakantiegenoegens

Vakantietijd is een tijd waar je naar toe leeft. Voorbereidingen treffen, koffers pakken en al stilletjes dromen en plannen maken!!! En dan het weer; zal de zon gaan schijnen of krijgen we regen. En dan zegt men altijd: “Je krijgt het weer dat je verdient.”

30

Zo gaat het ook in ons rusthuis, want ook onze residenten zijn soms toe aan een weekje er tussen uit. Daarom hadden we dit jaar een vakantie geboekt in Center Parcs Vossemeren, 20 residenten hadden zich hiervoor ingeschreven, de bus meer dan vol. De vakantie kan beginnen, volop genieten van een drankje en een hapje op het terras. Samen kokkerellen, kaarten, puzzelen, oude vriendinnen ontmoeten, verhalen vertellen en luisteren naar elkaar. Wat we niet hadden verwacht was de kudde schapen die meerdere malen aan ons huisje voorbij trok. Allemaal leuke dingen doen dus!! En het weer... We hadden het blijkbaar verdient, want het grootste deel van de week was mooi, zonnig weer. Behalve op donderdag kwam de regen met bakken naar beneden. Dan maar knus in huis of toch met regencape door de regen plenzen. Maar zoals altijd, vakantie gaat veel te vlug voorbij!!!!


De jeugd van tegenwoordig... Een positieve noot 2 maanden vakantie en niets om handen!!! Maar niet voor deze jongeren. Yannic, Sofie en Ellen hebben zich geëngageerd om tijdens de grote vakantie vrijwilligerswerk te komen doen in het rusthuis van Maaseik. Iedere woensdagvoormiddag gaan zij samen met de bewoners van het rusthuis naar de wekelijkse markt, doen samen boodschappen en pikken een gezellig terrasje mee. Van het goede weer moet dan ook geprofiteerd worden en hun hulp is meer dan welkom!! Wij willen hun hartelijk bedanken hiervoor, maar ook andere jongeren engageren om tijdens de schoolvakanties te komen helpen in het rusthuis. Aarzel niet, maar spring eens binnen. Er zijn tal van activiteiten waarbij een helpende hand meer dan welkom is!! Je kan steeds contact opnemen met één van de animatoren Hilde, Nadia of Anja op het nummer 089/569924

Integratietegemoetkoming Belangrijke wijziging in de wetgeving voor gehandicapten jonger dan 65 jaar.Wij willen u op de hoogte brengen van het koninklijk besluit waardoor vanaf 1 juli 2008 het jaarlijks vrijgestelde bedrag op het inkomen van de partner nu ook verhoogd wordt tot €19.544,82/jaar voor categorie 1 en 2 bij de berekening van de integratietegemoetkoming. De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan een gehandicapte persoon die, omwille van zijn verminderde zelfredzaamheid extra kosten heeft. De inkomsten van de aanvrager en die van de persoon waarmee hij een gezin vormt, worden aangerekend. Sinds 2001 bestaat er een vrijstelling op de inkomsten van de partner van personen uit de categorie 3 tot 5 (de zwaarste gehandicapten). Dit zorgt ervoor dat deze inkomsten niet in overweging worden genomen voor de berekening van de uitkering, wat men ook wel de « prijs van de liefde » noemt. Vanaf 1 juli wordt deze vrijstelling ook uitgebreid naar de categorieën 1 en 2 (lichter gehandicapte personen). De jaarlijks vrijgestelde bedragen van de inkomsten van de partner bedragen 19.544,82 euro voor alle rechthebbenden op de integratietegemoetkoming. Uw situatie?

Wat te doen

U ontvangt nog geen integratietegemoetkoming maar hebt toch een bepaalde invaliditeitsgraad

U moet een aanvraag indienen bij de sociale dienst van het OCMW-Maaseik

U ontvangt momenteel nog geen integratietegemoetkoming maar hebt in het verleden wel een invaliditeitsgraad van cat. 1 of 2 toegekend gekregen

U moet een nieuwe aanvraag indienden bij de sociale dienst van het OCMW-Maaseik

U krijgt al een integratietegemoetkoming die verminderd werd Uw dossier wordt herzien en men betaalt u eventuele achteromwille van het inkomen van uw partner stallen. U dient echter bij de sociale dienst van het OCMW een aanvraag in te dienen. Gelieve Uw eerdere negatieve beslissing mee te brengen. U heeft een aanvraag ingediend vóór 1 juni 2008, en deze aanvraag wordt nog steeds onderzocht op 1 juli 2008

Uw dossier wordt automatisch herzien

Voor meer info kunt u terecht bij de dienst maatschappelijk werk van uw ziekenfonds of telefoneer naar de sociale dienst van het OCMW-Maaseik 089/569910.

31


Info september 2008  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you