Page 1

Maas eik inform atief de gouden eeuw van china

www.maaseik.be

Stedelijk informatieblad | editie mei 2012 | jaargang 24 - nr. 5

Openingsspektakel 13 mei 2012 Markt Maaseik

Programma van 13u – 18u Koken met Moke

Diverse workshops, optredens en andere leuke activiteiten voor jong en oud. TIP

tel. 089/566 890 www.degoudeneeuwvanchina.be

VO EDE OR RDAG

MO

Pinkster Rommelmarkt 2012 van 8-18 uur Markt Maaseik, 26-27-28 mei info: www.maaseik.be


Hoe de stadsdiensten bereiken? Correspondentieadres

Stad Maaseik Lekkerstraat 10 – 3680 Maaseik

Loketten

Administratief centrum Maaseik (Lekkerstraat 10) of Administratief centrum Neeroeteren (Scholtisplein 1). Open: elke werkdag van 9u. tot 12u. dinsdag eveneens van 14u. tot 17.45u. woensdag eveneens van 14u. tot 16u. laatste zaterdag van de maand: op afspraak (enkel dienst burgerzaken)

Telefonisch

Via het centrale telefoonnummer van de stad Maaseik: 089/560 560

E-mail/website

stad.maaseik@maaseik.be – www.maaseik.be

Info

www.maaseik.be is de officiële website van de stad Maaseik. Radiopraatje: elke maandag om 14.30 uur via 107.6 FM (Radio LRM).

spreekuren schepencollege Burgemeester Jan Creemers Voorzitter politiecollege en politieraad, brandweer, interne en externe communicatie en informatie, public-relations, Europese aangelegenheden, voorzitter gemeenteraad, voorzitter schepencollege, kerkfabrieken, woonwagenterrein, alternatieve sancties. Tel.: 089/560.560 - e-mail: jan.creemers@maaseik.be Woensdag van 17 tot 19 uur in het Administratief Centrum Maaseik Schepen Dirk Verlaak Eerste schepen, sport, verkeer, openbaar vervoer, parkeren, financiën, rekeningen en begroting, voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik (AGBM) en Autonoom Gemeentebedrijf Sport Maaseik (AGBSM) Tel.: 0495/210.386 - e-mail: dirk.verlaak@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Toine Schaefer Openbare werken, werken in eigen beheer, begraafplaatsen, plantsoendienst. Tel.: 0495/501.520 - e-mail: antoine.schaefer@skynet.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Johan Tollenaere Ruimtelijke ordening, monumenten en landschappen, bijzonder plan van aanleg en ruimtelijk uitvoeringsplan, stedenbouw. Tel.: 089/56.26.40 - e-mail johan.tollenaere@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak.

Elektronische nieuwsbrief: abonneer u via het e-mail adres info@maaseik.be TV Publiek: Special Maaseik - elke 10de en 20ste van de maand. 18u op TV Limburg en daarna herhaald van 0u., 7u. en 12u.

Wachtdiensten

www.maaseik.be/wachtdiensten Dokters: ▪▪Maaseik. Centraal oproepnummer 089/75 41 04 ▪▪Neeroeteren. Centraal oproepnummer 089/62 22 62 ▪▪Opoeteren. Centraal oproepnummer 0903/99 767 Apothekers: 0909/999 10 (enkel voor apotheek van wacht tussen 23u. en 9u.).

Colofoon

Maaseik Informatief is een uitgave van het stadsbestuur van Maaseik. Verantwoordelijke uitgever: Jan Creemers, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik. Samenstelling, eindredactie en lay-out: Communicatiedienst, tel. 089/560 560 of info@maaseik.be.

2

Frequentie: maandelijks Oplage: 11.500 exemplaren Vragen of opmerkingen over de bedeling kunnen gemeld worden bij de Communicatiedienst van de stad Maaseik.

Schepen Mariette Janssen Middenstand, industrieterrein, landbouw, grondregie, grondbeleid, GIS, huisvesting, toerisme, musea. Tel.: 0495/501.590 - e-mail: mariette.janssen@maaseik.be Donderdag van 16.00 tot 17.00 uur in het stadhuis. Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Yvonne Van Dooren Leefmilieu en groenbeheer, jacht en bosbouw, gevaarlijke en ongezonde bedrijven, exploitatievergunningen, energiebeleid, netwerking onderwijs, hulpverleningsspel, CAD, Stedelijke Academie voor Muziek en Woord, automatisatie van de diensten, personeel. Tel.: 0473/283.101 - e-mail: yvonne.vandooren@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Mia Reeskens Bibliotheek, jeugd, kinderopvang, gezinswerking, cultuur, tewerkstelling, emancipatiebeleid, wijkwerking, Lokaal Sociaal Beleid, gemeenschapswachten. Tel.: 0478/682.291 - e-mail: mia.reeskens@maaseik.be Jongerenspreekuur, iedere eerste zaterdag van de maand van 11 tot 12 uur in Fuego. Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen - OCMW-voorzitter Jacques Cuppens Schepen van welzijn (OCMW-voorzitter), integratiebeleid, volksgezondheid, mensen met een handicap, ziekenhuis, senioren, feestelijkheden, kermissen, ontwikkelingssamenwerking, noord-zuidbeleid, Alternatieve gerechtelijke maatregelen. Tel.: 0495/533.948 - e-mail: jacques.cuppens@skynet.be Dagelijks na telefonische afspraak.


inhoud Beste inwoners Zoals de beroemde versregel uit het gedicht van Herman Gorter ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’ het poëtisch uitdrukt, is het steeds weer de maand mei die aan iedereen een extra stimulans geeft. Ook in Maaseik staat er de komende tijd veel te gebeuren. Mei is onder meer de maand waarin Maaseik voor de tweede keer op zeer korte tijd koninklijk bezoek mag ontvangen. Na het bezoek van het vorstenaar in 2011, opent op vrijdag 11 mei Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mathilde de China-tentoonstelling in het vroegere Minderbroedersklooster aan de Boomgaardstraat. Deze tentoonstelling is voor de uitstraling van onze stad uiterst belangrijk, wat onderstreept wordt door de belangstelling en de aanwezigheid van Prinses Mathilde. Maaseik heeft trouwens het geluk om aan u en aan de bezoekers dit jaar een pallet van drie tentoonstellingen aan te bieden. Verder in dit infoblad vindt u daarover informatie, maar ik beveel alle drie deze tentoonstellingen zeer graag bij u aan. Maaseik wordt tot einde dit jaar trouwens ondergedompeld in het ‘China-gevoel’. In het straatbeeld zal u Chinese drakenfiguren zien opduiken, allerlei lichtsculpturen, Chinese muzikanten en dansers en nog zo veel meer. Op die manier is Maaseik in 2012 het middelpunt van drie grote cultuurhistorische evenementen. In Opoeteren, Neeroeteren en Maaseik worden er op dit moment werken aan het openbaar domein uitgevoerd. Grote projecten zoals de bouw van het nieuwe woon- en zorgcentrum achter het huidige ziekenhuis en hopelijk de bouw van een nieuw ziekenhuis sluiten daarbij aan. De wellicht definitieve vestigingsplaats voor het ziekenhuis is het terrein langs de Diestersteenweg en de Schuurstraat in Maaseik. Ook aan die realisatie besteedt het stadsbestuur bijzondere aandacht, omdat het ontzettend belangrijk blijft dat er in het noordoosten van Limburg een goede gezondheidszorg blijft, die voldoet aan alle moderne normen en eisen. In dit Europese Jaar van actief ouder worden en van solidariteit tussen generaties doet ook Maaseik extra inspanningen om de verschillende doelgroepen met elkaar in contact te brengen. Er worden voor jong, minder jong en iets ouder diverse activiteiten over dit thema georganiseerd via de pas opgerichte Sportelclub en via vele lezingen en activiteiten in samenwerking met de Seniorenraad en Sportraad. De komende zomermaanden zijn wellicht voor iedereen de gelegenheid om actief erop uit trekken en om bijvoorbeeld te wandelen in het heraangelegde natuurgebied de Tösch of in Heerenlaak, waar zelfs een beverfamilie een nieuwe thuis heeft gevonden. Ook u kan er wellicht tot rust komen. Tijdsgebrek en gejaagdheid beheersen immers steeds meer ons dagelijks leven. Met onze laptop, onz I-pad, onze smartphone of GSM zijn we dag en nacht bereikbaar. Het leven wordt tot op de minuut gepland, maar toch lijken we steeds minder tijd te hebben. Nochtans heeft iedereen tijd voor zichzelf nodig. Ik maak daarom van de gelegenheid gebruik om u bij voorbaat een prettige, rustige en zonnige zomerperiode te wensen. Jan Creemers uw burgemeester

5

Maaseikerlaan af in juni

9

11

Open Gebedshuizendag

23

Kippenactie 2012

Tai Chi helpt kankerpatiënten

verder in dit nummer Sportlaan open richting Venlosesteenweg Ziekenhuis aan de Schuurstraat Trommels voor schutterij Nieuw voertuig voor brandweer Zomerse Zondagen Afwezigheidstoezicht politie Kampioenenviering 2012 De bib in cijfers Noord-Zuid-Net informeert Verpleegkundigen gezocht

4 7 8 10 13 15 20 25 30 31

3


actueel Sportlaan werd verbonden met Venlosesteenweg De stad Maaseik werkt reeds enkele jaren aan de ontsluiting van de sport- en recreatiezone St.-Janslooperbempden of - in grote lijnen – het gebied langs de Sportlaan in Maaseik. Diverse initiatieven werden genomen om op die plek een volwaardige recreatiezone te maken. De inplanting van meerdere elementen is inmiddels een feit: ▪▪de terreinen van voetbalclub Wurfeld ▪▪het jeugdhuis Fuego ▪▪de jeugdlokalen ▪▪sportcomplex Lotto Dôme ▪▪Aquadroom zwembad en wellness ▪▪schaatshal De Wintertuin ▪▪terreinen van tennisclub Maaseik ▪▪multifunctioneel centrum voor de Marokkaanse gemeenschap ▪▪nieuwe terreinen voor de beachvolleybalclub ▪▪nieuwe Finse looppiste ▪▪Limburgse tennisacademie ▪▪enz. Op dit moment zijn al deze initiatieven enkel te bereiken via de Van Eycklaan en de Sportlaan. Er moest daarom een ontlasting van de Sportlaan komen en het stadsbestuur besliste daarom om de Sportlaan door te trekken richting Venlosesteenweg (170.000 euro incl. BTW). De plannen zijn af en de onderhandelingen met de Steenfabriek langs de Venlosesteenweg over het afstaan van de benodigde grond werden afgerond. De werken zijn intussen gestart. De aannemer is bezig met de aanleg van de verlenging van de Sportlaan richting Venlosesteenweg. Indien alles verder volgens plan verloopt, dan zijn de werken in mei 2012 af. Enkel de sierbomen langs de weg dienen dan nog in het najaar geplant te worden.

13.000 euro bijkomende instrumenten voor Academie voor Muziek en Woord De Stedelijke Academie voor Muziek en Woord is een bloeiende lesplaats, waar in het schooljaar 2011-2012 ruim 800 cursisten les volgen. Dit aantal is een stijging ten opzichte van vorig jaar. Zeker nu de Academie van Maaseik, als enige in Vlaanderen, de toestemming van de Vlaamse overheid kreeg om een afdeling ‘kunst’ op te richten, neemt het aantal cursisten nog toe. De afdeling ‘kunst’ is nieuw sedert september 2011 en in dit eerste lesseizoen zijn al ruim 50 cursisten, die in deze richting les volgen. Het stadsbestuur investeert regelmatig in de uitrusting van de Academie. Een groot aantal instrumenten wordt door de stad Maaseik gekocht en via de school ter beschikking gesteld van de cursisten. Zopas heeft het stadsbestuur 13.000 euro gereserveerd voor de aankoop van twee nieuwe instrumenten: ▪▪aankoop van een buffetpiano voor de Academie – lesplaats Maaseik, ▪▪aankoop van een lesvleugel voor de academie – lesplaats Neeroeteren.

4

De school en het stadsbestuur zijn er in ieder geval trots op dat de Academie nog altijd groeit en dat ze op die manier bij zovelen de basis legt om muziek te maken, om zich te oefenen in de woordkunst of om aan kunst te doen.


Herinrichting Maaseikerlaan nadert einde In augustus 2011 startten de werken voor de herinrichting van de Maaseikerlaan in Neeroeteren. Einde mei 2012 zijn de werken af. Enkel de bomen op de parking aan het kruispunt dienen nog in het najaar geplant te worden. De werken omvatten het traject van de zogenaamde ‘Schoolomgeving Neeroeteren’ of de herinrichting vanaf het kruispunt Ophovenstraat/Zandstraat, het kruispunt de Corner en de Maaseikerlaan tot aan het kruispunt met de Misweg. De firma Limasco uit Heusden-Zolder voerden de werken (â‚Ź1.700.000) uit. Omdat de Maaseikerlaan een belangrijke doorgangsweg is, gingen de werken gepaard met de nodige verkeersomleidingen. In samenspraak met de aannemer, de bewoners, de handelaars, de scholen, enz. kon dit tot een minimum beperkt worden. Ondanks de soms lange files op de Maaseikerlaan, verliep het geheel van de werken zonder ongelukken en zonder al te veel ongemakken. Het resultaat mag er zijn. Het wegdek werd vernieuwd en fietsers kunnen nu veiliger en rustiger van het kruispunt gebruik maken. De nieuwe fietspaden liggen iets hoger ten opzichte van de rijweg en aan de oprit naar de brug kwam er een dubbel fietspad. Zo krijgen fietsers een beduidend veiligere omgeving. Ook voor de busreizigers veranderde het geheel in positieve zin. De op- en afstapplaats langs de Maaseikerlaan werd heringericht. Er kwamen bijkomende fietsrekken en het plein achter de bushalte werd heringericht in functie van het bevorderen van de veiligheid van de schoolgaande kinderen. Ook de bushalte aan de oprit naar de brug werd veiliger. Heel wat leerlingen nemen op deze plaats de bus naar school. Dat leidde op piekmomenten tot gevaarlijke verkeerssituaties. Goed nieuws: de wegenwerken zijn binnenkort gedaan. Alles is dan opnieuw vlot bereikbaar.

5


Sporthal Neeroeteren en ontmoetingshuis De Riet. Een stand van zaken. In 2011 startten twee belangrijke werken: nieuwe sporthal in Neeroeteren en verbouwing van De Riet in Opoeteren. Inmiddels zijn we maanden verder en de werken vorderen volgens plan. Hierna krijgt u een klein overzicht hoever de werken staan. Sporthal Neeroeteren wordt een sportjuweel. Maaseik start begin 2011 met de bouw van de nieuwe sporthal langs de Komweg in Neeroeteren. De nieuwe sporthal zal bestaan uit een multifunctionele binnensportruimte, kleedkamers met douches en een cafetaria. Aangrenzend wordt een plein voorzien met veel groen, een parkeergelegenheid voor 250 voertuigen en een voorbehouden parkeerruimte voor mobilhomes. De bouw van het complex kost ongeveer 3.500.000 euro. De bouw van deze hal past in de vernieuwingsgolf voor Neeroeteren-centrum, die de stad Maaseik sinds enige tijd voorbereidt. Belangrijkste doel is om de woon- en winkelmogelijkheden in Neeroeteren-centrum op te waarderen en om de toestand van het openbaar domein (wegen, stoepen, enz.) te verbeteren. Een belangrijke schakel – wellicht zelfs de belangrijkste – is de “verplaatsing” van de stedelijke sporthal langs de Spilstraat. Deze hal kan pas afgebroken worden op het moment dat de nieuwe sporthal langs de Komweg staat. De bouwwerken zullen één tot twee jaar duren en zolang blijft ook de huidige hal staan. Het volledige sportgebouw heeft een oppervlakte van 4.000m². Er is een de tribune met 300 zitplaatsen en de mogelijkheid tot zaalvoetbal, basketbal, handbal, volleybal, 3 tennisvelden of 12 badmintonvelden. Een danszaal, een vechtsportenzaal en een overdekte looppiste (4 banen; lengte 70m + verspringbak) vervolledigen het geheel. Na een aanvankelijke tegenslag door het faillissement van de aannemer, vordert de nieuw aangestelde aannemer nu volgens plan. Er mag verwacht worden dat de ruwbouw af is in september 2012. Daarna kan begonnen worden met de binnenafwerking (elektriciteit, verwarming, enz.). De planning geeft dan aan dat alles einde 2012 af is. De Riet: dé ontmoetingsplaats voor cultuur en sport in Opoeteren. Het nieuwe complex in Opoeteren ontstaat rond het ontmoeringshuis De Riet. Het sluit aan op de bestaande gebouwen van de lagere school. Het project omvat 6 elementen: -ruimte voor de lesplaats van de Academie voor Muziek en Woord in Opoeteren -nieuwe opvangplaats voor de buitenschoolse kinderopvang Robebdoes -ruimte voor de diensten van het OCMW in Opoeteren -een sportschuur, die gebouwd wordt in samenwerking met het Departement Onderwijs.

6

De aannemer heeft nog 180 werkdagen om het werk af te maken. Dat betekent dat begin 2013 alles af is, ook de binnenafwerking. Enkel de omgevingswerking dienen dan nog uitgevoerd te worden.


Provinciebestuur keurt inplanting nieuwe ziekenhuis goed De studie over de bouw van een nieuw ziekenhuis in Maaseik ligt reeds enkele tijd op tafel. Doel is om een nieuwe campus in Maaseik te bouwen van ongeveer 250 bedden op een oppervlakte van 35.000m². Er werden de voorbije jaren diverse locaties aan de hogere overheid voorgesteld om er het nieuwe ziekenhuis te bouwen. Telkens stootte het voorstel van de stad Maaseik op een veto van de hogere overheid. Tot nu. De provincieraad ging ermee akkoord om het nieuwe ziekenhuis te mogen bouwen op een terrein tussen Diestersteenweg en Schuurstraat in Maaseik. Uiteraard wordt het ziekenhuis gebouwd door het Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK). Het ziekenhuis zorgt voor de communicatie en afspraken met omwonenden en landbouwers, het staat in voor de goede uitvoering van de plannen, voor de grondverwervingen en voor alle zaken die nodig zijn om een ziekenhuis in Maaseik in te planten dat voldoet aan alle moderne eisen. Naast het verzekeren van de gezondheidszorg in onze regio, is het ziekenhuis ook economisch een belangrijke factor als tewerkstellingsplaats voor ruim 600 mensen.

Huidige ziekenhuis

De stad Maaseik zal instaan voor de ontsluiting van het gebied. Zo moet Maaseik ervoor zorgen dat in 2015 de noodzakelijke wegen worden aangelegd om het ziekenhuis te bereiken. Meer nieuws hierover volgt over enkele maanden.

Locatie nieuw ziekenhuis

7


Trommels voor schutterij Dorne en Opoeteren De stad Maaseik reserveert jaarlijks een bedrag in de begroting, waarmee muziekinstrumenten worden gekocht die ter beschikking worden gesteld van de muziekverenigingen in Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren. Afwisselend gebeurt dit voor de harmonies en fanfares en voor de schutterijen. Dit keer waren de schutterijen aan de beurt. Op maandag 16 april werden de schutterijen St.-Dionysius Opoeteren en St.-Sebastiaan Dorne door het schepencollege ontvangen voor de officiële overhandiging van de instrumenten.

Positieve evaluatie project ‘Spraak en taal’ schooljaar 2011-2012 De stad Maaseik ondersteunt al gedurende 15 jaar het project ‘Spraak en Taal’, dat doorgaat in alle kleuterscholen van Maaseik, met als doel om vroegtijdig mogelijke spraak- en taalproblemen op te sporen en door te verwijzen voor behandeling om latere grotere problemen in de kiem te smoren. Ook tijdens het schooljaar 2011-2012 vond het project plaats in de scholen in dit in nauwe samenwerking met de scholen, de CLB’s en enkele plaatselijke logopedisten. Uit het verslag van de werkgroep rond dit project resulteerde een positieve evaluatie met de volgende resultaten: ▪▪er werden 139 kinderen door hun leerkracht doorgestuurd voor een screening.

8

▪▪van de 139 kinderen werden er 96 effectief doorverwezen voor behandeling hetzij onmiddellijk hetzij op termijn. Dit maakt dat 69% van de jonge kinderen spraak- en/of taalproblemen heeft die door een korte behandeling kunnen bijgewerkt worden. ▪▪de scholen, de CLB’s en de ouders zijn zeer tevreden over deze dienstverlening.

Met een geringe kost kan de stad Maaseik via dit project bijdragen tot een vroegtijdige opsporing van taalproblemen. Gezien de zeer gunstige evaluatie ervan, zijn alle partners in het project ervan overtuigd dat ook het volgende schooljaar het project verder gezet dient te worden.

Stadsdiensten gesloten De stadsdiensten zijn gesloten op: ▪▪donderdag 17 mei: OLV Hemelvaart. ▪▪vrijdag 18 mei: brugdag. ▪▪maandag 28 mei: Pinkstermaandag. Opgelet: de gemeenteraadszitting om 20u. in het administratief centrum Maaseik gaat door. Wij vragen u vriendelijk om bij uw eventuele planning met deze sluitingsdagen rekening te houden.


Maaseik doet mee aan Limburgse Open Gebedshuizendag. Zondag 13 mei 2012. Maak kennis met levensbeschouwingen. “Limburg is niet alleen een multiculturele maar ook multireligieuze provincie”. Dit is de openingszin van de vorig jaar verschenen brochure “Multireligieus Limburg”, een uitgave van het Provinciaal Integratiecentrum. Achttien religies en levensbeschouwingen, die zich structureel georganiseerd hebben in onze provincie, worden erin voorgesteld. Tijdens de “Limburgse Open Gebedshuizendag” op zondag 13 mei 2012 plaatst het Provinciaal Integratiecentrum deze religieuze diversiteit extra in de kijker. In negen Limburgse gemeenten kan u dan een bezoek brengen aan de gebeds- en ontmoetingshuizen van verschillende religies en levensbeschouwingen. Lokale groepen met vertegenwoordigers van de levensbeschouwingen en gemeentelijke diensten werkten hiervoor een programma uit. Het accent ligt daarbij op kennismaking en ontmoeting. Hopelijk wordt hiermee de basis gelegd voor een lokale interreligieuze dialoog. Het stadsbestuur van Maaseik is opnieuw ingegaan op de vraag van het Provinciaal Integratiecentrum om aan de Open Gebedshuizendag mee te werken. Drie levensbeschouwingen laten u dit jaar kennismaken met hun werking: Evangelische Kerk, Katholieke Kerk en Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging. Daarvoor kan u terecht in de volgende gebedshuizen: ▪▪Christengemeente Maaseik, Parochiecentrum – Mgr. Koningsstraat 8B ▪▪Parochiekerk Sint-Catharina, Grote Kerkstraat 1B ▪▪Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Maasland “Vita Humana”, Prinsenhoflaan 29. Praktisch: U kan de gebedshuizen bezoeken tussen 13u en 18u. Ter plaatse wordt u onthaald door één of meerdere medewerkers aan wie u vragen kan stellen en die u rondleiden. Aan de hand van teksten, beeldmateriaal, enz. krijgt u een goed zicht op de respectievelijke religies en levensbeschouwingen. In de Sint-Catharinakerk heeft u tevens de gelegenheid om de Kerkschatten te bezoeken. Van 14u00 tot 14u30 en van 15u tot 15u30 is er een gids aanwezig om uitleg te geven. In de kerk kan u ook de meditatieve tentoonstelling “Kruisweg van de Stilte” van schilder Armand Demeulemeester bezichtigen. De deelname is gratis. Inschrijven hoeft niet. U kan op uw eigen tempo de gebouwen bezoeken. Meer informatie: dienst maatschappelijke integratie, Katrien De Smedt – 089/560 557 – katrien.desmedt@maaseik.be of Provinciaal Integratiecentrum Luimburg, Bayram Saatci – 011/305 700 – pric@limburg.be.

9


Infogids stad Maaseik: Editie 2012 De nieuwe infogids editie 2012 is een feit. De stedelijke infogids verschijnt jaarlijks, want zo beschikken de inwoners over actuele informatie. En met vaak veranderende contactgegevens en informatie over de verschillende stedelijke en andere diensten is dit een must. De infogids is digitaal te vinden op www.maaseik.be. Indien u meer info wenst over de infogids of indien u een fout wilt signaleren, contacteer dan de communicatiedienst via info@maaseik be of via het gratis infonummer 0800/20 560.

Nieuw brandweervoertuig officieel in gebruik genomen Op woensdag 11 april nam de brandweer Maaseik de nieuwe tankwagen officieel in gebruik. De hypermoderne vrachtwagen heeft een tank van 14.500 liter. Het voertuig werd gekocht door de pre-operationele brandweerzone Oost-Limburg, waartoe het brandweerkorps Maaseik vanaf 2014 zal behoren met als commandopost Genk. De aankoop werd gefinancierd met toelagen van de federale overheid en van de stad Maaseik. De nieuwe tankwagen (250.000 euro) kan worden ingezet bij grote industriebranden of bij een algemene oproep in Limburg waarbij groot watertransport nodig is.

10 Jan Creemers (burgemeester), Marc Timmermans (brandweercommandant Maaseik) en Wim Dries (burgemeester Genk)


Liesbeth Mouha en Katrien Gielen steunen Tai Chi voor (ex-) kankerpatiënten In Limburg hebben (ex-)kankerpatiënten nu al de keuze uit een waaier aan activiteiten om hun fysieke en psychische evenwicht terug te vinden. Daar komt nu ook Tai Chi bij in de regio rond Maaseik. De gezichten van deze nieuwe activiteit worden beachvolleybal-sterren Liesbeth Mouha en Katrien Gielen.

naar de Olympische Top weet ik hoe belangrijk het is om af en toe een klankbord te hebben. Het is die steun van lotgenoten die kankerpatiënten in de Rekantelessen zoeken én terugvinden”.

Olympisch Beachvolleybalduo liesbeth Mouha en Katrien Gielen steunen Rekanto “Rekanto ondersteunt mensen bij het omgaan met kanker”, legt Liesbeth uit. “Tijdens en na behandelingen tegen kanker kampen veel patiënten met bijwerkingen zoals vermoeidheid en Rekante kan daarbij helpen. De ziekte is niet zomaar van de ene dag op de andere voorbij. Elke patiënt verdient een gouden medaille; kanker het hoofd bieden is een niet te onderschatten beproeving. Als Olympisch duo willen wij deze boodschap duidelijk maken aan het grote publiek. We zijn trots aan te kunnen kondigen dat Stichting Kanker en de Stad Maaseik samenwerken om Rekanto aan te bieden in en rond Maaseik. Vanaf mei zullen kankerpatiënten uit de regio nu ook elke maandag samen kunnen bewegen onder professionele begeleiding”. “We willen hier duidelijk met twee staan”, voegt Katrien er nog aan toe. “In ons gevecht

Nele, een jonge vrouw van 31 uit Peer en twee jaar geleden getroffen door de ziekte van non hodgkin (lymfeklierkanker), getuigt: “Elke week kijk ik uit naar een uurtje van inspannende ontspanning. Het sociale contact met lotgenoten (ik noem ze liever collega’s) geeft toch weer net dat tikkeltje extra energie om er elke week weer opnieuw te staan! We krijgen allemaal de kans om op ons eigen tempo ons lichaam weer een beetje actiever te maken om zo de vermoeidheid tegen te. Nele gaat elke week naar de aquagym in Genk.

Vandaag ondervinden meer dan 1 000 mensen in heel België de voordelen van Rekanto. Het doel is de vermoeidheid tegen te gaan, maar ook de levenskwaliteit te verhogen en mensen te helpen opnieuw een zo normaal mogelijk dagelijks leven te kunnen hernemen. De activiteiten zijn op maat ontwikkeld door specialisten in de oncologie en revalidatie. Zo worden ze als een ‘overgangsprogramma’ aangeboden, dat de patiënt in staat stelt om geleidelijk aan de energie terug te vinden die hij nodig heeft om dagelijkse bezigheden opnieuw aan te kunnen.

Patiënten of artsen die meer willen weten over het aanbod van Rekanto in Limburg kunnen contact opnemen met Liesbet Van Gaever, regiocoördinator in de provincie Limburg (lvanqaever@kanker.be of 0473/821 139) of met het algemeen nummer voor Rekanto 078/15 15 50.

Vlnr.: Nele Stippelmans (patiënte), Katrien Gielen, Gert Clerckx (lesgever), Dirk Verlaak (schepen van sport), Vital Heynen, Liesbet Van Gaever (Stichting tegen Kanker) en Liesbeth Mouha.

11


Nieuwe ramen, verwarmingsketel, muurisolatie, ... nodig, maar dat kost toch wel wat geld? Dankzij Duwolim, energierenovatiekrediet aan 2% en zelfs 0% voor Limburgers met een beperkt inkomen.

Al 1000 Limburgers hebben beroep gedaan op de begeleiding en energielening van Duwolim met slechts 2 % intrest. Nu is er goed nieuws voor iedereen met een beperkt inkomen of klein pensioen die een nieuwe verwarmingsinstallatie nodig heeft of zijn woning wil isoleren. Zij kunnen bij cvba Duwolim terecht voor een renteloze ‘sociale’ lening. De prijs van energie blijft maar stijgen en neemt een steeds grotere hap uit ieders budget. Het wordt dus almaar belangrijker dat we zo energiezuinig mogelijk wonen. Dit uiteraard ook omwille van de klimaatproblematiek. Spijtig genoeg twijfelen veel Limburgers omwille van de crisis en de recente wijzigingen in het premiebeleid om te investeren. Duwolim wil dat àlle Limburgers, ook mensen met een beperkt inkomen, hun woning energiezuinig kunnen renoveren. Toen einde 2012 de federale intrestkorting van de ‘groene lening’ afgeschaft werd heeft Duwolim er bij de Vlaamse overheid op aangedrongen om dit systeem opnieuw mogelijk te maken voor gezinnen met een laag inkomen, dwz een bruto inkomen (ook pensioen of uitkering) van max. 16306 € of ‘verhoogde tegemoetkoming’. We zijn daarom heel blij dat we hen voor energiebesparende renovatiewerken opnieuw een lening aan 0 % kunnen aanbieden. Duizenden andere Limburgse gezinnen (met een inkomen tot max. 37 340 € voor een alleenstaande of 53 350 € voor een koppel) kunnen bij Duwolim ook genieten van een voordelige rentevoet, nl. slechts 2 %. Plus uiteraard de gratis uitgebreide begeleiding door een energieadviseur. In april 2012 kon de 1000ste cliënt een kredietovereenkomst ondertekenen bij Duwolim. Mevr. Frederickx plaatste een nieuwe gascondensatieketel na een schoorsteenlek en bespaart maandelijks 42 € op haar gasfactuur. Zij kan bovendien genieten van meerdere premies o.a. de ‘verbeterings- en aanpassingspremie’. Als ‘beschermde klant’ is er voor haar ook de Infrax-premie van 800 €. Let op: Geld lenen kost ook geld! !!! Deze zin moet verplicht vermeld worden in elke communicatie over kredieten!!!

12

De details... Limburgers kunnen bij Duwolim lenen: ▪▪Voor alle isolatiewerken, plaatsen van hoogrendementsbeglazing, vervanging van verwarmingsinstallatie, installatie van zonneboiler e.a. (zie: www.duwolim.be). ▪▪Voor de eigen woning of voor een huurwoning gelegen in Limburg. ▪▪Minimaal € 1 000 en maximaal € 10 000, met een looptijd van max. 5 jaar.

▪▪Alle premies en fiscale voordelen zijn combineerbaar met

de Duwolim-lening. De lening kan zonder meerkost vervroegd terugbetaald worden. ▪▪Ook gezinnen met een beperkt inkomen kunnen bij Duwolim terecht en krijgen een uitgebreide technische en sociale begeleiding door de energieadviseurs. ▪▪Duwolim werkt samen met alle Limburgse ocmw’s en gemeenten. Limburgers kunnen aan 0 % lenen als ▪▪Ze in aanmerking komen voor verhoogde tegemoetkoming in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering ▪▪Als ze een jaarlijks bruto gezinsinkomen hebben dat lager is dan 11 763,02 EUR, verhoogd met 2 177,65 EUR per persoon ten laste (vermelde bedragen zijn gekoppeld aan de spilindex 103,14, geldend op 1 juni 1999 (basis 1996= 100). Op 1 februari 2012 bedraagt dit € 16.306,33 verhoogd met € 3.018,74 per persoon ten laste. ▪▪Als ze een schuldbemiddeling overeenkomstig de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of een collectieve schuldregeling overeenkomstig de artikelen 1675/2 en volgende van het gerechtelijk wetboek, genieten en bovendien niet in staat zijn om hun energiefactuur te betalen ▪▪Het OCMW hen sociaal of budgettair begeleidt, wegens betalingsmoeilijkheden, in het bijzonder voor de rekeningen voor gas en elektriciteit. Limburgers kunnen aan 2 % lenen als het gezamenlijk netto belastbaar inkomen niet hoger is dan: ▪▪€ 37 340 voor een alleenstaande; ▪▪€ 53 350 voor een alleenstaande met één persoon ten laste (dat bedrag wordt vanaf de tweede persoon ten laste verhoogd met € 2 990 per extra persoon); ▪▪€ 53 350 voor wettelijk of feitelijk samenwonenden (verhoogd met € 2 990 per persoon ten laste) Wie is Duwolim? CVBA Duwolim is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk met als partners SJK De Woonconsulent, vzw Stebo, cvba Limcoop (=ACW), Infrax en het Centrum Duurzaam Bouwen. Met de steun van de Limburgse gemeente- en ocmwbesturen, de provincie Limburg, VEA en FRGE. Duwolim is een sociale, niet-commerciële organisatie. Meer info over de Duwolim-lening? Kijk op www.duwolim.be Stebo Noordlaan 137, 3600 Genk tel. 089 32 95 39 duwolim@stebo.be Limcoop (ACW) Mgr. Broekxplein 6, 3500 Hasselt tel. 011 29 08 58 - 011 29 08 08 ludo.vounckx@limcoop.be Woonloket van de stad Ingrid Rutten Huisvestingsambtenaar Scholtisplein 1, Neeroeteren tel. 089/560.584-ingrid.rutten@maaseik.be


13


toerisme ‘Jan Van Eyckbier’ verrijkt het gamma aan lekkere streekproducten

Ter gelegenheid van het Van Eyckjaar in 2014 laat het Davidsfonds Maaseik een ‘Jan Van Eyckbier’ brouwen. Het is officieel voorgesteld tijdens de ‘10de Nacht van de geschiedenis’met als thema was immers ‘drank in het Oude Eyck’. Het is de bedoeling dat dit tripel bier tegen eind augustus verkrijgbaar is in flessen, bakken en vaten. Daarvoor is het Davidsfonds op zoek naar een brouwerij die de marketing en de distributie voor haar rekening neemt. De ‘Jan Van Eyck’ is een hooggistend bier van 7% alcohol en bevat kruiden die terug te vinden zijn op schilderijen van de gebroeders Van Eyck en die nog altijd groeien in het Maasland, o.a. Lievevrouwebedstro. De smaak brengt u terug naar de tijd van van Eyck en dat werd door alle deelnemers aan de ‘Nacht’ uitbundig gewaardeerd. Peter Croonenberghs, brouwingenieur, heeft het bier ontwikkeld. Hij is docent aan het instituut Panta Rhei in Gent, afdeling brouwerij. Op het etiket, een ontwerp van Maaseikenaar Tjeu Corstjens, zijn deze elementen én het standbeeld van de gebroeders Van Eyck afgebeeld. Het hele project heeft bovendien de steun van Horeca Maaseik en van Horeca Limburg. Iedereen kan het Jan Van Eyckglas nu al kopen voor €5 bij verschillende handelaren in Maaseik.

14


politie Maasland

Geef inbrekers geen kans Met de vakantie voor de deur wijst de politie er op dat inbraakpreventie niet alleen een zaak is van de politiezone, maar dat de burger zelf ook een hoop preventieven maatregelen kan treffen. Er bestaan een aantal brochures met tips en raadgevingen: ▪▪Geef inbrekers geen kans! ▪▪Wie belt aan? Let op voor listige dieven! ▪▪Brochure veilig wonen. ▪▪Checklist vertrek. Al deze brochures kan u op de site van de politie Maaslasnd (www.politiemaasland.be) bekijken en/of kan downloaden. U kan ook een aanvraag indienen voor afwezigheidstoezicht. Politie Maasland geeft u de mogelijkheid om uw gegevens te laten registreren zodat de politie op de hoogte is van uw afwezigheid.

Dit kan zijn naar aanleiding van een welverdiende vakantie of een andere gebeurtenis waardoor u genoodzaakt bent uw woning voor langere tijd onbewoond te laten (bijvoorbeeld opname in ziekenhuis, zakenreis, enz.). Emailverkeer is absoluut niet veilig. De politie aanvaardt bijgevolg geen aanvragen via e-mail. Geïnteresseerden kunnen een aanvraag tot afwezigheidstoezicht op diverse (veilige) manieren doen. Ofwel ▪▪persoonlijk in één van de onthaalpunten van de politie. U krijgt er een aanvraagformulier dat u er dadelijk kan invullen en afgeven. ▪▪telefonisch op het algemeen nummer van de Politie Maasland 089/56 92 11. Lees meer op www.politie-maasland.be of informeer u bij de Politie Maasland (Maastrichtersteenweg).

15


16


17


cultuur Uniek tentoonstellingsproject in Achterolmen. Leve China! 6 mei - 22 juni. “Learning the Art of Living / De Kunst van het Leren Leven”. Geïnspireerd door de Chinese filosofie en spiritualiteit , maar met beide voeten op de grond, palmt kunstenares Ann Jorissen binnenkort zowat heel Cultuurcentrum Achterolmen in met het multidisciplinair kunstproject ‘Learning the art of Living’ of ‘De Kunst van het Leren Leven’. De titel verraadt al veel over de denkwijze van deze kunstenares uit eigen streek: de kunst als weg en zingever doorheen het leven. Haar oeuvre wordt gekenmerkt door experimenten met allerlei kunstvormen en technieken. Helemaal een kind van haar tijd, werkt zij b.v. bewust ook met digitale tools en zet deze zeer verrassend in. Ook de klassieke opdeling tussen figuratieve en non-figuratieve kunst deert haar niet: zij neemt de vrijheid om de expressievormen te kiezen die zij op dat moment noodzakelijk acht om haar artistieke ideeën te visualiseren. Zonder schroom, maar zeer bewust en gevoelvol past de kunstenares enerzijds klassieke technieken zoals tekenen, fotograferen, maar ook schrijven toe, maar deinst er anderzijds niet voor terug om vol branie digitale videoart te gebruiken. Op deze wijze reveleert deze tentoonstelling de onmiskenbare zijnswijze van een kunstenares, die kunst en leven tot een onscheidbaar geheel versmelt. De expositie, die u binnenkort in Cultuurcentrum Achterolmen kunt bewonderen, zal in zekere zin ook de balans van twintig jaar kunstenaarschap van deze bijzondere vrouw opmaken en mag dus óók, maar niet uitsluitend, als retrospectieve worden opgevat. Naar geest sluit de tentoonstelling “Learning the Art of Living / De kunst van het Leren Leven” beslist ook aan bij de grote expositie over de Tang-dynastie in Maaseik, toen in het Rijk van het Midden het boeddhisme met zijn eenvoudige leefregels zoals dagelijkse meditatie of leren loslaten (wat is leven anders?) een belangrijke bloei kende…

18

Meeloopdag Op donderdag 14 juni biedt zich de unieke kans om Ann Jorissen’s visie op kunst en leven van zeer dichtbij te ontdekken. U kunt dan immers participeren aan haar zogenaamde ‘meeloopdag’ die om 10.00 uur met koffie en een rondleiding aanvangt. Vervolgens nodigt de kunstenares u uit in haar agaperestaurant, waarin samen wordt gegeten en gepraat en spanningen en machtsverhoudingen geen rol mogen spelen. Verantwoordelijk en liefdevol omgaan met de wereld en elkaar echter wel... De dag eindigt om 16.00 uur. (Vooraf inschrijven moet; kostprijs incl. maaltijd: €22,50) Deze tentoonstelling loopt van 6 mei tot en met vrijdag 22 juni 2012 tijdens de openingsmomenten van Cultuur-

centrum Achterolmen. Als u in de avonduren of het weekeinde wenst te komen, neemt u best even vooraf contact op om onaangename verrassingen te vermijden. Inschrijven voor de meeloopdag moet! (Tel. 089-56.99.51 of jacques.dalemans@maaseik.be.) Cultuurcentrum achterolmen Van Eycklaan 72, 3680 Maaseik www.cultuurmaaseik.be Tel. 089/56 99 51 en e-mail jacques.dalemans@maaseik.be.


Ich en dich. Erfgoed tussen Maas en Kempen. In 2010 beslisten de gemeentebesturen van Maaseik, Bree, Kinrooi en Opglabbeek om een intergemeentelijke samenwerking op te starten rond cultureel erfgoed. De samenwerking werd einde 2010 geformaliseerd in de projectvereniging “Erfgoed tussen Maas en Kempen”. De projectvereniging wil een creatieve en dynamische werking rond het in de partnergemeenten aanwezige culturele erfgoed stimuleren. Ook Maaseik gelooft dat een intensieve regionale samenwerking een meerwaarde betekent voor de lokale dynamiek in de verschillende gemeenten. De projectvereniging wil in de eerste plaats bestaande initiatieven onedrsteunen. Daarom geen eigen Erfgoeddagactiviteit, maar wel een regionale activiteitenkalender die verder gaat dan enkel de planning voor Erfgoeddag 2012. Erfggoeddag 2012 heeft als thema “helden”. In de brochure windt u niet enkel activiteiten terug die georganiseerd worden in het kader van erfgoeddag, maar ook interessante tentoonstellingen en oproepen voor activiteiten die later gepland staan. U kan de brochure gratis afhalen in het administratief centrum Maaseik of Neeroeteren. U kan ze ook bestellen via het gratis infonummer van de stad Maaseik 0800/20 560 of via e-mail bij miranda.hermans@maaseik.be. De brochure wordt u vervolgens gratis aan huis bezorgd. U beleeft een boeiende ontdekkingstocht doorheen het Erfgoed tussen Maas en Kempen!

Club 42 Op 8 september 2012 feesten de 70 – jarigen te Maaseik.

Zij verzamelen om 14.00 uur in hotel “ de Maaskant” aan de Eikerpoort voor een korte receptie. Daarna bezoeken zij de tijdelijke tentoonstelling “Oost-West, Thuis Best” in het regionaal Archeologisch Museum te Maaseik. Een uitgebreid etentje wacht op hen omstreeks 18.00 uur in bovengenoemd hotel. Kostprijs 55,- euro p.p. Inlichtingen en inschrijven kan tot 30 juni 2012 bij Mia Borkelmans, tel. 089/56 11 43 of e-mail: mia.borkelmans@telenet.be

Koningsschieten Donderdag 17 mei (Hemelvaart). Koningsschieten bij de Kon. schutterij St.-Dionysius Opoeteren. Start om 16u. aan de sjöttekamer, Driepaalweg 23 te Opoeteren. Iedereen kan deel nemen: ▪▪één vogel voor de schutters ▪▪één vogel voor de dames en niet-schutters ▪▪één vogel voor de jeugd van 9 tot 16 jaar. Om 19u. huldiging van de nieuwe koningen en sjötteparty met DJ’s Jorg en Bart en een gratis ton bier van de nieuwe schutterskoning.

19


sport Kampioenenviering 2012. Zaterdag 2 juni in de Sporta Beachclub. Op zaterdag 2 juni 2012 worden alle sportkampioenen in de schijnwerpers geplaatst. Opnieuw een kampioenenviering volgens een niet-traditioneel concept dat, zo bleek uit de vorige editie, bijzonder in de smaak viel. Als blijk van waardering voor een jaar sportieve inspanningen en dito resultaten brengen de Stedelijke Sportraad en de stad Maaseik hulde aan de kampioenen. Zaterdagnamiddag 2 juni voor alle jeugdkampioenen. Feestelijke ontvangst om 13.30u. op de Beachclub van Sporta, daarna wordt een sportnamiddag aangeboden. Na huldiging van de laureaten wordt iedereen, samen met ploegbegeleiders en trainers, uitgenodigd voor een sportieve namiddag sporten (zwemkledij, reserve kledij en oude schoenen meebrengen). Daarna, om 17.00 u., traktatie van alle kampioenen op een drankje, snacks en frietjes. Zaterdagavond 2 juni voor alle volwassenen. Feestelijk ontvangst om 19.00 u. op de Beachclub van Sporta, daarna wordt een gezellig samenzijn met muzikale omlijsting aangeboden.

24 20

De kampioenen worden verwacht ten laatste om 18.45 u. aan het clubhuis Sporta, Heerenlaakweg 68 in Aldeneik. De officiële huldiging start om 19.00 u. Omstreeks 19.30 u. start het gezellig samenzijn met muzikale omlijsting. Ook worden de kampioenen een friet en snacks en consumpties aangeboden.

kampioenen viering 2011-2012

Sympathisanten kunnen aansluiten maar dienen €4/persoon te betalen voor de ‘lekkernijen’. Voor de consumpties wordt €1,50 gevraagd. Om alles in goede banen te leiden, wordt gevraagd om te bevestigen voor 15 mei 2012 op peter.germeau@maaseik.be of via tel. 089/56 34 63 (sportdienst Maaseik).


Oeterse liga zoekt ploegen voor 2012-2013 De Oeterse Liga, een recreatieve zaalvoetbalcompetitie, zoekt ploegen voor het komende seizoen 2012 – 2013. Alle wedstrijden vinden plaats in de Stedelijke Sporthal van Neeroeteren. De wedstrijddagen zijn maan-, vrij- en zaterdagavond. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeurdag(en) van de deelnemende ploegen. Iedere ploeg

is gratis verzekerd. Er worden maximum 18 ploegen toegelaten. Deze recreatieve competitie geniet de steun van de Stedelijke Sportraad van Maaseik. Inschrijven 0472/254849 www.oeterseliga.webs.com

21


Intergemeentelijk petanquecriterium Bij deze recreatieve petanque ontmoetingen worden er 3 ronden gespeeld. Iedere ronde wordt een nieuwe ploeg door lottrekking samengesteld zodat je de mogelijkheid hebt andere spelers te leren kennen. Er worden geen klassementen opgemaakt en geen prijzen uitgereikt. Gezellig samen petanque spelen is van belang. Wie aan 4 van de 6 organisaties heeft deelgenomen, ontvangt tijdens de laatste activiteit een tof aandenken. Iedere deelname geeft tevens recht op een tombolabiljet. Kinrooi 089 30 08 45

6 juni 2012

Voetbalpleinen Kinrooi FC Hoverstraat z/n

Meeuwen-Gruitrode 15 juni 2012 011 79 39 33

Commanderij Gruitrode Weg naar Opoeteren 2

Maaseik 089 56 58 78

25 juni 2012

Petanquepleinen Wurfeld Zaal Wilgenveld,Kapelweg 50

Opglabbeek 089 81 01 69

20 juli 2012

‘T Zeelke Opglabbeek Oude Kerkstraat 24

Bree 089 84 85 45

22 augustus 2012 Club Horizon Bree Kanaalkom 6a

Bocholt 089 20 19 70

30 augustus 2012 Recreapark Dorperveld Sportlaan z/n, Bocholt

Inlichtingen ▪▪Uren: 13.00 - 13.30 uur = inschrijven 13.30 - 17.00 uur = wedstrijden ▪▪Prijs: € 1,50 (incl. huur infrastructuur en verzekering). Nieuwelingen worden ter plaatse op de hoogte gebracht van de reglementen. Indien je zelf geen materiaal hebt, kan je dit gratis ter plaatse lenen. Voor meer info kan je terecht bij de betrokken sportdiensten.

kinderopvang Kinderopvang nodig?

22

Zoekt u kinderopvang in Maaseik, Neeroeteren of Opoeteren? Dan zijn Robbedoes en Hopsa een ideale oplossing. Beide opvangvormen zijn georganiseerd door de stad Maaseik. Robbedoes is een buitenschoolse kinderopvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar met opvanglocaties in Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren. Hopsa is een zelfstandig kinderdagverblijf in Maaseik voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Voor meer info kan u deze dienst contacteren op 089/560.567 of op de website raadplegen: www.kinderopvangmaaseik.be. Eenmaal ingeschreven, kan u voor Robbedoes via deze site trouwens ook gebruik maken van ons handige online aan- en afmeldsysteem.


milieu en groen Stook slim Vuurtje stoken in de tuin? Ga voor het gezonde alternatief! Afval verbranden in de tuin is geen goed idee. Het is ongezond en slecht voor de luchtkwaliteit. Maar ook het opstoken van snoeihout of plantenresten is meestal verboden. Geen nood: er bestaan gezonde, milieuvriendelijke alternatieven. De wet is duidelijk: papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel verbranden, is verboden. Op minder dan honderd meter van huizen, bossen, boomgaarden, hagen, heiden en de meeste akkers mag je ook geen tuinafval in openlucht verbranden. In veel steden en gemeenten is de wetgeving nog strenger of geldt zelfs een absoluut verbod. Vuurtjes in openlucht zorgen immers vaak voor overlast, zoals geurhinder en vonken die brand kunnen veroorzaken. Sorteer en composteer Voor alle soorten afval bestaan gezonde, milieuvriendelijke oplossingen. Goed sorteren en meedoen aan de selectieve inzamelingen is daarom erg belangrijk. Het leeuwendeel van het ingezamelde afval wordt gerecycleerd. We geven materiaal daarmee een nieuw leven. Wat niet meer kan gebruikt worden, verwerkt men in speciale afvalverbrandingsinstallaties met geavanceerde rookgaszuivering en energierecuperatie. Sorteren is goed, maar preventie is nog beter. Enkele tips om afval te voorkomen: ▪▪Plak een antireclamesticker op je brievenbus en je hebt meteen veel minder oud papier. ▪▪Kies voor vaste planten en struiken die langzaam groeien en niet elk jaar massa’s snoeisel opleveren. Het betekent ook minder onderhoud. ▪▪Veel tuinafval kun je perfect zelf composteren. ▪▪Snoeihout kun je hakselen. De snippers strooi je tussen de planten uit. Zo vermijd je ook onkruid. ▪▪Met dikkere takken leg je snel een mooie takkenwal aan als omheining. Je zorgt bovendien voor een schuilplaats voor kleine dieren en dus voor meer biodiversiteit. Met wat goede wil en fantasie verwerk je al je tuinafval ter plaatse. Zonder vuur, zonder rook en zonder zorgen! Meer info en tips? Surf naar www.stookslim.be.

Kippenactie 2012. Doe gewoon eens mee!!! Ook dit jaar organiseert Limburg.net een kippenactie. Deze zal ongeveer identiek verlopen als vorig jaar. Met dit verschil dat er strengere voorwaarden zijn opgelegd voor de tuincentra en de kopers. Een aantal tuincentra die niet aan onze voorwaarden voldoen kunnen dit jaar dus niet meer deelnemen. De actie in een notendop: ▪▪Doel: kippen als verwerkers van keuken- en tuinafval. ▪▪Start: vanaf dat de bon te beschikking is op onze website of verschijnt in Het Belang van Limburg en de Zondag: weekend van 21 en 22 april. ▪▪Einde: 30 juni 2012 ▪▪Wat: korting van 3 euro per kip met een maximum van 3 kippen + kans om een aankoopbon ter waarde van 100 euro te winnen per tuincentrum. ▪▪Verstrenging voor de bevolking: 1 bon per gezin/adres. In vorige edities was dat 1 bon per klant. ▪▪Verstrenging voor de tuincentra: verplicht duidelijk kassaticket per bon als bewijs bezorgen aan Limburg.net voor de terugbetaling van de korting.

23


bibliotheek Doe MEI maar een Doeboek! De maand mei is hét moment om de handen uit de mouwen te steken in en rond je huis. En dan kun je maar beter een doeboek bij de hand hebben om je met goede raad bij te staan. De actie ‘Doe MEI maar een doeboek 2012’ laat je kennismaken met 43 nieuwe boeken boordevol handige tips, creatieve ideeën en inspiratie.

Schiet in actie! Of u nu graag in de keuken experimenteert, met uw vingers in de aarde woelt of creatief knutselt, u vindt ongetwijfeld een boek naar uw hart in de volgende vier categorieën: Culinair - Koken is in! Heeft u altijd al zelf pasta willen maken? Of bent u op zoek naar vegetarische en macrobiotische recepten die iedereen lekker vindt? In deze boeken doet u de nodige inspiratie op! Hobby & creatief – Bent u altijd bezig en zit u niet graag stil? Dan is wild breien, sprookjes knutselen, monsters tekenen of een tas naaien echt iets voor u – enkele praktische boeken wijzen de weg! Wellness & psycho - Een dieet dat àltijd lukt, een nieuwe route

kiezen in uw leven of leren omgaan met stress... Ontdek nieuwe boeken die u hierin kunnen ondersteunen! Huis & tuin - Hoe maakt u van een stadstuintje een groene oase, hoe traint u de hond en hoe geeft u uw huis een moderne uitstraling? In deze boeken vindt u het antwoord op deze en nog veel meer huis- en tuinvragen. De bib van Maaseik wil u graag warm maken om meteen in actie te schieten. De aangeprezen titels werden ondertussen allemaal aan de collectie toegevoegd. Bezoek de bib en laat u inspireren door de themastand. Een foldertje met kortingsbonnen voor deze 43 leuke, nieuwe en vooral handige doeboeken krijgt u er gratis bovenop! (tot 31 mei 2012 in te wisselen bij één van de deelnemende boekhandels).

Letterspetterfeest sluit jeugdboekenweek in schoonheid af Verteltheater, kookworkshops, poëzie, circustechnieken.... Het zijn maar enkele activiteiten waaruit kinderen van 4 tot 12 jaar en hun ouders konden kiezen. ‘Place to be’ was het Cultureel Centrum van Maasmechelen, waar het Letterspetterfeest van de Maaslandse Bibliotheken op zondag 25 maart plaatsvond. Ondanks schitterend lenteweer noteerden we een flinke opkomst! Bekijk hier het fotoverslag van deze aangename namiddag: http://picasaweb.google.com/BibMaaseik2012/LetterspetterfeestMaasland25Maart2012

24


Openbare bibliotheek Bleumerstraat 68 - 3680 Maaseik T. 089/564 074 E. maaseik@bibliotheek.be I. www.maaseik.be

De bib in cijfers Net als vorig jaar presenteert de bib hierbij enkele statistieken over de werking van de bib. Het gaat om de cijfers over het werkjaar 2011. De bib maakt daarbij de vergelijking met 2010. De collectie neemt toe met 5 %, daarmee wordt het ritme van vorig jaar aangehouden. In 2010 zagen we een flinke toename van het aantal bezoekers (+ 9 %) en uitleningen (+ 7 %). We zijn blij dat deze trend zich verder zet. Het aantal bezoekers en uitleningen gaat nog een procentje omhoog. De dvd’s blijven het goed doen, maar de grote ‘boom’ is voorbij want na de spectaculaire stijgingen van de voorbije jaren (vorig jaar nog + 18 %) noteren we in 2011 een kleine daling (- 4 %). Goed nieuws is alvast dat de dalende trend bij de cd’s zich voorlopig niet verder zet. We stellen zelfs terug een kleine stijging (+ 4 %) vast. Vermeldenswaard is dat ook de uitleningen in het filiaal Neeroeteren lichtjes blijven stijgen (+ 2 %), namelijk van 29.697 in 2010 naar 30.226 in 2011. De keerzijde van de medaille is dat het aantal actieve leners afneemt met 5 %. Met actieve leners bedoelen we iedere bezoeker die in 2011 minstens één item ontleende. Gelukkig doet deze daling zich niet voor bij de – 15 jarigen (+ 4 %), omdat wij bij deze groep in 2010 al met een opmerkelijke terugval (-22%) geconfronteerd werden. Daar zal de invoering van gemeenschappelijke klaskaarten wellicht een niet te onderschatten rol in gespeeld hebben.

Gezocht: luistergrage oortjes! Spring eens binnen in de bib van Maaseik en geniet van een mooi verhaal. Elke laatste woensdag van de maand lezen vrijwilligers voor uit de beste nieuwe prentenboeken. Deze voorleesmomenten zijn bestemd voor alle kinderen. Mama’s en papa’s kunnen ondertussen grasduinen in het uitgebreide aanbod van de bib, de krant lezen of een kopje koffie drinken. Voorleeskalender: 30 mei 2012 en 27 juni 2012. Start is telkens om 14.00 u. Meer info: 089 564 074 of maaseik@bibliotheek.be

Sluitingsdagen bib De bibliotheken van Maaseik en Neeroeteren zijn gesloten op donderdag 17 mei (Hemelvaart), zondag 27 mei (Pinksteren) en maandag 28 mei (Pinkstermaandag). Wil u de nieuwsbrief van de bibliotheek ontvangen in je mailbox? Stuur een e-mail naar maaseik@bibliotheek.be met als onderwerp ‘inschrijven’. Openbare bibliotheek Bleumerstraat 68 - 3680 Maaseik Tel:. 089/564 074 E-mail: bibliotheek@maaseik.be

25


ui

tn od i

gi

ng

musea Prinses Mathilde opent China-tentoonstelling in Maaseik

In de namiddag van vrijdag 11 mei 2012 vanaf 14.30 uur woont Prinses Mathilde de opening bij van de tentoonstelling “De Gouden Eeuw van China . Schatten uit de Tang-dynastie (618-907 na Chr.)” in de Minderbroederkerk te Maaseik. Deze tentoonstelling werd samengesteld door de Musea Maaseik in nauwe samenwerking met het Drents Museum uit Assen in Nederland. Maaseik is zeer vereerd om Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mathilde te ontvangen op 11 mei 2012 tijdens de openingsceremonie van de tentoonstelling ‘De Gouden eeuw van China’. Belangrijke sprekers op de openingsceremonie zijn: ▪▪Burgemeester Jan Creemers ▪▪Conservator Anja Neskens ▪▪Gouverneur Herman Reynders ▪▪Zao Rong, director general of Shaanxi provincial Cultural Relics Bureau ▪▪Liao Liqiang, Ambassadeur van China in België.

Openingsspektakel 13 mei Op 13 mei 2012 is iedereen uitgenodigd op het grote openingsspektakel op de Markt van Maaseik onder de noemer ‘in Drakenvlucht naar China’. Op deze dag kan eenieder GRATIS genieten van diverse workshops, activiteiten, presentaties, ceremonies, optredens, enz… Om een tipje van de sluier op te lichten: ▪▪een gigantische woksessie met mediakok Moke ▪▪diverse professionele theeceremonies ▪▪optredens: acrobatie, leeuwendansen, tai chi, enz. ▪▪diverse workshops voor kinderen, waaronder bijvoorbeeld een prachtige drakenvlieger maken, enz. En nog veel en veel meer!!!!!! Zoals u kan zien is dit een leuke tip voor Moederdag! Een gratis dagje uit met de familie met voor ieder wat wils!!

Infrarood fotografie in de oudste privé-apotheek van België Luc van Muylem, gekend van het onderzoek op het Lam Gods, stelt ook zijn kennis ter beschikking voor de restauratie van de oudste privé-apotheek van België Momenteel wordt het meubilair van de oudste privé-apotheek van België gerestaureerd. Niet enkel tracht men de apotheek naar zijn vroegere glorie terug te brengen, maar ook wordt deze gelegenheid te baat genomen om onderzoek te doen op de meubels door zo veel mogelijk gegevens te verzamelen en zo ook de oudere fases te kunnen reconstrueren. Een belangrijk onderdeel in het restauratieproject is de reconstructie van de vaandeltjes op de lades, met de vermelding van de kruiden, die zich in de laden bevonden. Omdat de verflagen van de verschillende periodes zo sterk aan elkaar hechten is het zeer moeilijk om geen beschadigingen aan te brengen. Om de restaurateurs bij te staan werd er besloten om een extra onderzoek te laten uitvoeren. Fotograaf Luc van Muylem, gekend voor zijn onderzoek op het Lam Gods, geschilderd door Van Eyck, dat binnenkort gerestaureerd wordt, stelde zijn uitgebreide kennis en kunde ter beschikking. Door de techniek van de infrarood fotografie is hij in staat om jaren geschiedenis in beeld te brengen.

26

Voor het onderzoek van de laden van de apotheek worden foto’s gemaakt met een voortreffelijk resultaat als gevolg. Details die zich onder verflagen bevinden of teksten die onleesbaar zijn geworden doorheen de jaren worden opnieuw zichtbaar. Meer info over de restauratie van het apotheekmuseum: www.museamaaseik.be. Copyright foto’s: Luc van Muylem


exclusieve tentoonstelling in Maaseik

n TIPs

e goud

schatten uit de Tang-Dynastie (618-907 na Chr.)

11/05/2012 - 20/10/2012 Minderbroederskerk boomgaardstraat Maaseik

alle info: www.degoudeneeuwvanchina.be 070/21 01 25

www.degoudeneeuwvanchina.be

M A A S E I K

STICHTING CULTUUR V

O

O

R

Oost-West, Thuis Best? Duote n in Ma toonstelli ng aseik en Ec ht

Het goddelijke en alledaagse Maasland in de 7e-10e eeuw ins me Ro

um se Mu

Regionaal Archeologisch Museum Museum van de vrouw

allo ŠG

11/05/2012 - 20/10/2012

27 To

e er ng

www.MUSEAMAASEIK.be www.museumvandevrouw.nl

n

usea aaseik


senioren De liefde maakt een klein bed groot. Winnaars van de wedstrijd van maart. Een onschuldige hand trok twee winnaars uit de inzendingen van de wedstrijd van maart. Inge Beckers en Jenny Troonbeeckx gingen naar huis met het prachtige boek van Bo Coolsaet. Niet gewonnen? Waag een nieuwe kans! Ditmaal worden twee DVD’s van de film ‘Elza y Fred’ verloot, die op 10 april werd vertoond in het cultuurcentrum. De 130 aanwezigen waren erg enthousiast over deze hartverwarmende en ontroerende prent, die nog maar eens aantoont dat liefde van alle leeftijden is! Wat moet u doen om te winnen? U vindt in dit infoblad een tekst over ouderen en intimiteit, met daarin het antwoord op deze vraag: welke waarden treden bij ouderen meer op de voorgrond? Beantwoord de vraag en bezorg deze antwoordstrookje bij de Dienst Welzijn. Je kan het strookje in volgende brievenbussen stoppen: Administratief centrum Maaseik, Administratief centrum Neeroeteren, Ontmoetingshuis Voorshoven, Ontmoetingshuis De Riet, Ontmoetingshuis Oase. Schrijf ‘Dienst welzijn’ op de rugzijde of de omslag. We laten een onschuldige hand twee winnaars trekken. Antwoord: ........................................................................................................................................................................................................... Naam: .................................................................................................................................................................................................................... Adres: .................................................................................................................................................................................................................... Telefoon/GSM-nummer: . ..............................................................................................................................................................................

Adviesraad voor Personen met een Beperking Sensibiliseringsproject handelaars In de vorige uitgave van dit blad kon u lezen dat het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid een project uitwerkte dat gericht is op de sensibilisering van handelaars. Doel is de handelszaken warm te maken voor toegankelijkheid. Het project is louter sensibiliserend. Onze adviesraad wil zich vooral richten op deze zaken waar iedereen (bijna) dagelijks komt, en waar een product wordt verkocht dat men vaak nodig heeft. Zo komen we uit bij de bakkers. Andere groepen handelaars zullen uiteraard volgen.

28

Alle 17 bakkers van Maaseik werden aangeschreven en gebeld met de vraag om medewerking aan dit project, en alle 17 hebben toegezegd. De raad wenst hen alvast te danken hiervoor! De mensen van de adviesraad zullen van midden april tot midden mei in duo’s een bezoek brengen aan de bakkers en de toegankelijkheid toetsen. De handelaars krijgen een wenkenblad met nuttige tips die de toegankelijkheid vergroten. De Adviesraad voor Personen met een Beperking hoopt zo stukje bij beetje de toegankelijkheid te vergroten en het leven voor mensen met een beperking aangenamer te maken.


Tot de dood ons scheidt: relaties, seksualiteit en intimiteit. Interview met Luc Van de Ven. De levensverwachting stijgt. Hierdoor neemt ook de kans toe om als levenspartners samen oud te worden. Als er geen hindernissen op de weg liggen, heeft een koppel tegenwoordig vijftig jaar samenleven in het verschiet. Luc Van de Ven, ouderenpsycholoog, werpt een blik op oude en nieuwe liefdes, op samenleven en pensioen, op problemen en kansen.

Wat zijn de voornaamste veranderingen in een relatie na je 50ste? Van de Ven: “Koppels worden op zeer uiteenlopende manieren samen oud. Toch zijn er een aantal mijlpalen die een grote weerslag kunnen hebben op de relatie. Als de kinderen het huis uitgaan, breekt een nieuwe periode aan. Vaak vormde de opvoeding een centraal gespreksonderwerp, soms dienden kinderen als een bliksemafleider voor problemen binnen het koppel. Deze legenestfase is een uitdaging waarbij partners opnieuw op zoek moeten gaan naar wat hen bindt. Ook de pensionering brengt een opdracht met zich mee: een leefbare vorm geven aan het voortdurend samenzijn. Naar het werk gaan is eigenlijk telkens uit elkaar gaan en terug samenkomen. Ergernissen, die door een gebrek aan tijd op de lange baan werden geschoven, komen tijdens het pensioen scherper naar voren. Ook het beperkte ‘territorium’ thuis moet heringedeeld worden. Mag de man wel bepaalde huishoudelijke taken op zich nemen? En wordt het toegestaan dat de vrouw nu plots de financiën mee opvolgt?” Het is eenvoudig te zeggen dat liefde mooi is als alles goed gaat ... maar vaker dan andere leeftijdscategorieën worden ouderen geconfronteerd met een chronische of invaliderende ziekte. Soms brengt zo’n beproeving mensen dichter bij elkaar. Ouderen getuigen dat de band verstevigt en de genegenheid toeneemt. Anderzijds verandert het leven helemaal: zowel de zieke als de verzorgende partner worden vaak aan het ziekbed gekluisterd. Door de inlevering van persoonlijke vrijheid en sociale contacten worden er wel al eens verwijten of gevoelens van teleurstelling geuit.

Geven jongvolwassenen een andere invulling aan begrippen als ‘liefde’ en ‘relatie’? Van de Ven: “Uiteraard. Bij twintigers en dertigers merk je een verscherping van de drang naar dé echte keuze. Dat valt biologisch te verklaren. In die periode speelt voortplanting en de daarvoor uitverkoren partner een grote rol. Bij jongeren ligt het accent ook op samen extreem boeiende dingen beleven.

Bij ouderen speelt dit alles een mindere rol. Gevoelens van intimiteit, zekerheid en tederheid treden meer op de voorgrond.”

Is de mens van nature een solitair wezen of zijn we gemaakt om samen te leven? Van de Ven: “De mens is zeker een sociaal wezen. De vraag of partnertrouw eigen is aan de mens blijft onbeantwoord. Cultureel gezien is het antwoord ‘ja’. De maatschappij verwacht trouw wanneer partners een engagement met elkaar aangaan. Realistisch gezien lopen relaties soms anders. Globaal kunnen we stellen dat mensen elkaar opzoeken, streven naar engagement en trouw om samen te voorzien in welvaart en welzijn, in gezelligheid en bescherming.” Waarom is er de laatste jaren een toename zichtbaar van het aantal echtscheidingen op middelbare leeftijd? Van de Ven: “Eens de kinderen het huis uit zijn, vinden sommige koppels geen nieuw elan. Door de grotere financiële onafhankelijkheid van vrouwen en veranderde maatschappelijke waarden is een echtscheiding op latere leeftijd niet langer een taboe. Toch kan deze keuze verregaande gevolgen hebben: gevoelens van mislukking, schaamte en afwijzing horen niet bij de ‘mooie oude dag’ die men zich altijd had voorgesteld. Ook dreigen sommige ouderen te vereenzamen. De relatie met de volwassen kinderen die vaak afwijzend reageren, krijgt eveneens een nieuwe invulling.” Worden nieuwe relaties anders beleefd? Van de Ven: “Je merkt dat mensen bij een nieuwe relatie op latere leeftijd meer hun buikgevoel volgen. Het succes van deze relatie wordt echter sterk beïnvloed door de wijze waarop eerder opgelopen verlies werd verwerkt. Wanneer de eerste partner bijvoorbeeld overleden is, bestaat het gevaar van de idealisering. Sommige mensen gaan dan op zoek naar een afspiegeling van hun eerste partner wat natuurlijk niet de juiste uitgangspositie is. Ook merken we dat ouderen in deze nieuwe relaties vaak kiezen voor alternatieve relatievormen zoals de latrelatie of het samenwonen zonder huwelijk.” Liefde is een WERKwoord... ▪▪toon respect voor ieders opvattingen, gevoeligheden, verlangens en beperkingen. ▪▪ontdek nieuwe uitdagingen die je samen kan aangaan. ▪▪behoud tijd en ruimte voor jezelf. Vaak kan je elkaar het best vinden als je elkaar ook voldoende kan loslaten. ▪▪leer vooral jezelf goed kennen, zo voel je je beter in je vel en vaak ook in je relatie.

De liefde maakt een klein bed groot: Lezing Luc Van de Ven 1 juni 2012, zaal Concordia Maasmechelen. De Maaslandse seniorenraden nodigen iedere geïnteresseerde uit op een lezing van Dr. Luc Van de Ven. Luc Van de Ven is mede-auteur van het boekje ‘De liefde maakt een klein bed groot’ en dus uitstekend geplaatst om ons meer inzicht te geven in de valkuilen en mogelijkheden van liefde op latere leeftijd. Vrijdag 1 juni 2012, 10.15 uur, Zaal Concordia, Oude Baan 205, Maasmechelen. Inschrijven is niet nodig.

29


noord-zuid Kilometers voor het Zuiden. “Punk Runners” en de Roodkapjes lopen voor Broederlijk Delen. In het weekend van 31 maart liep marathonloper Rik Ceulemans met zijn team Punk Runners door alle Limburgse gemeenten om geld in te zamelen voor Broederlijk Delen. Ze arriveerden zaterdagmiddag omstreeks 13u15 in Maaseik, waar onder meer de Roodkapjes een eindje meeliepen. Broederlijk Delen en het stadsbestuur zorgden voor een ontvangst en een ‘koffiestop’ aan het stadhuis. In een mail aan het stadsbestuur bedankte Rik Ceulemans de organisatie voor de ontvangst. “Dit deed deugd”, schreef hij, “mijn mannen glunderden en voelden daardoor de kilometers in hun benen niet.”

30

Nieuwe Noord-Zuid-Net zet lokale initiatieven in de kijker

Noord-Zuidconvenant 2012-2013 goedgekeurd door Vlaamse overheid

In de nieuwe Noord-Zuid-Net, de nieuwsbrief voor de Maaseiker Noord-Zuidbeweging, wordt aandacht besteeds aan lokale verenigingen en initiatieven die zich inzetten voor het Zuiden. U leest er onder meer een uitgebreid artikel over het project van Uwe Roeder en Chris Wouters in Gambia. Ook de campagne-avond van Broederlijk Delen komt aan bod. Wil u deze nieuwsbrief gratis ontvangen, stuur dan een mail naar jos.simons@maaseik.be of bel naar de dienst Welzijn: 089/560 549. Wie de Noord-Zuid-Net leest, maakt trouwens kans op een gratis exemplaar van het boek ‘Van Verontwaardiging naar Verandering’ van Dirk Barrez.

Voor de derde keer op rij is de stad Maaseik er in geslaagd om een convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking af te sluiten met de Vlaamse overheid. Concreet betekent dit dat Maaseik financiële steun krijgt voor haar NoordZuidbeleid. De nadruk ligt op sensibilisatie en het creëren en onderhouden van een draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. Dat doet het stadsbestuur door de organisatie van evenementen zoals Maaseik Mundial en Afrit Noord-Zuid, maar zeker ook door talrijke kleinere acties. Info: dienst Welzijn.


Uitkeringen aan personen met een handicap Wat als u een handicap hebt en daardoor niet of moeilijk in staat bent om een inkomen te verwerven, bijvoorbeeld door te werken? In dat geval bestaat er sociale bijstand in de vorm van uitkeringen aan personen met een handicap. De Directie-Generaal Personen met een Handicap is o.a. bevoegd voor inkomensvervangende- en integratietegemoetkomingen, evenals voor de hulp aan bejaarden en de parkeerkaart voor personen met een handicap. De FOD onderzoekt uw vragen en gaat na of u eventueel recht hebt op een tegemoetkoming of een andere vorm van sociale bijstand. Meer informatie hierover kunt u vinden op hun website handicap.fgov.be. Vanaf mei 2012 kunt u in Maaseik voor alle vragen rond uw dossier en uw eventuele rechten terecht bij Bart Verheyden, maatschappelijk assistent van de FOD, en dit zonder afspraak. Ook wie reeds een erkenning als persoon met een handicap bezit maar die vragen heeft over zijn/haar dossier, kan bij hem terecht op de maandelijkse zitdag. U kunt ook terecht bij de sociale dienst van uw OCMW. Deze zitdag gaat door elke tweede maandag van de maand van 13.30u tot 15u, en dit op volgend adres: Mgr. Koningsstraat 8 te 3680 Maaseik.

31


Info mei 2012