Page 1

Maas eik inform atief www.maaseik.be

Stedelijk informatieblad | editie mei 2011 | jaargang 23 - nr. 5

‘t Dorpshuys Opoeteren nodigt uit op 22 mei 2011 tussen 13u en 16u

Neeroeteren Danst

ag 4 juni vanaf 19u

rd Borglaan Neeroeteren - zate info: www.maaseik.be


Hoe de stadsdiensten bereiken? Correspondentieadres

Stad Maaseik Lekkerstraat 10 – 3680 Maaseik

Loketten

Administratief centrum Maaseik (Lekkerstraat 10) of Administratief centrum Neeroeteren (Scholtisplein 1). Open: elke werkdag van 9u. tot 12u. dinsdag eveneens van 14u. tot 17.45u. woensdag eveneens van 14u. tot 16u. laatste zaterdag van de maand: op afspraak (enkel dienst burgerzaken)

Telefonisch

Via het centrale telefoonnummer van de stad Maaseik: 089/560 560

E-mail/website

stad.maaseik@maaseik.be – www.maaseik.be

Info

www.maaseik.be is de officiële website van de stad Maaseik. Radiopraatje: elke maandag om 14.30 uur via 107.6 FM (Radio LRM). Elektronische nieuwsbrief: abonneer u via het e-mail adres info@maaseik.be

spreekuren schepencollege Burgemeester Jan Creemers Voorzitter politiecollege en politieraad, brandweer, interne en externe communicatie en informatie, public-relations, Europese aangelegenheden, voorzitter gemeenteraad, voorzitter schepencollege, kerkfabrieken, woonwagenterrein, alternatieve sancties. Tel.: 089/560.560 - e-mail: jan.creemers@maaseik.be Woensdag van 17 tot 19 uur in het Administratief Centrum Maaseik Schepen Dirk Verlaak Eerste schepen, sport, verkeer, openbaar vervoer, parkeren, financiën, rekeningen en begroting, voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik (AGBM) en Autonoom Gemeentebedrijf Sport Maaseik (AGBSM) Tel.: 0495/210.386 - e-mail: dirk.verlaak@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Toine Schaefer Openbare werken, werken in eigen beheer, begraafplaatsen, plantsoendienst. Tel.: 0495/501.520 - e-mail: antoine.schaefer@skynet.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Johan Tollenaere Ruimtelijke ordening, monumenten en landschappen, bijzonder plan van aanleg en ruimtelijk uitvoeringsplan, stedenbouw. Tel.: 089/56.26.40 - e-mail johan.tollenaere@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak.

TV Publiek: Special Maaseik - elke 10de en 20ste van de maand. 18u op TV Limburg en daarna herhaald van 0u., 7u. en 12u.

Schepen Mariette Janssen Middenstand, industrieterrein, landbouw, grondregie, grondbeleid, GIS, huisvesting, toerisme, musea. Tel.: 0495/501.590 - e-mail: mariette.janssen@maaseik.be Wekelijkse nieuwsflash in ‘Knapkook’ en ‘Bakkemieske’. Donderdag van 16.00 tot 17.00 uur in het stadhuis. Dagelijks na telefonische afspraak.

Wachtdiensten

www.maaseik.be/wachtdiensten Dokters: ▪▪Maaseik. Centraal oproepnummer 089/75 41 04 ▪▪Neeroeteren. Centraal oproepnummer 089/62 22 62 ▪▪Opoeteren. Centraal oproepnummer 0903/99 767 Apothekers: 0909/999 10 (enkel voor apotheek van wacht tussen 23u. en 9u.).

Colofoon

Maaseik Informatief is een uitgave van het stadsbestuur van Maaseik. Verantwoordelijke uitgever: Jan Creemers, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik. Samenstelling, eindredactie en lay-out: Communicatiedienst, tel. 089/560 560 of info@maaseik.be.

2 Frequentie: maandelijks

Oplage: 11.500 exemplaren Vragen of opmerkingen over de bedeling kunnen gemeld worden bij de Communicatiedienst van de stad Maaseik.

Schepen Yvonne Van Dooren Leefmilieu en groenbeheer, jacht en bosbouw, gevaarlijke en ongezonde bedrijven, exploitatievergunningen, energiebeleid, netwerking onderwijs, hulpverleningsspel, CAD, Stedelijke Academie voor Muziek en Woord, automatisatie van de diensten, personeel. Tel.: 0473/283.101 - e-mail: yvonne.vandooren@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Mia Reeskens Bibliotheek, jeugd, kinderopvang, gezinswerking, cultuur, tewerkstelling, emancipatiebeleid, wijkwerking, Lokaal Sociaal Beleid, gemeenschapswachten. Tel.: 0478/682.291 - e-mail: mia.reeskens@maaseik.be Jongerenspreekuur, iedere eerste zaterdag van de maand van 11 tot 12 uur in Fuego. Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen - OCMW-voorzitter Jacques Cuppens Schepen van welzijn (OCMW-voorzitter), integratiebeleid, volksgezondheid, mensen met een handicap, ziekenhuis, senioren, feestelijkheden, kermissen, ontwikkelingssamenwerking, noord-zuidbeleid, Alternatieve gerechtelijke maatregelen. Tel.: 0495/533.948 - e-mail: jacques.cuppens@skynet.be Dagelijks na telefonische afspraak.


inhoud Beste inwoners Op cultureel vlak was het een boeiend jaar: vele theatervoorstellingen met ongeveer 39.000 bezoekers, verdeeld over de avondvoorstellingen, de schoolvoostellingen, taptheaters in Neeroeteren, kindervoorstellingen op zondagvoormiddag. De Zebracinema kent een groot succes. 140 activiteiten trokken 1470 deelnemers aan voor een divers vormingsaanbod. De samenwerkingsinitiatieven met de lokale verenigingen en andere stadsdiensten worden als positief ervaren. Heel bijzonder is de samenwerking met OLV Ter Engelen en de jeugddienst in het kader van het project KADANS waar er workshops zijn voor jongeren met en zonder een beperking. Op lokaal niveau zijn er heel veel burgers die maatschappelijke functies vervullen die voor onze gemeenschap waardevol, nuttig en verrijkend zijn. Wij noemen ze vrijwilligers. Het vrijwilligerswerk voorziet in behoeften die anders waarschijlijk niet vervuld zouden worden. Hun werk is in de lokale samenleving verweven: in adviesraden, in jeugd-, sport-, milieu- en cultuurverenigingen, op vlak van vrije tijd, welzijnsorganisaties, senioren, enz. Als blijk van erkentelijkheid slaan enkele adviesraden de handen in elkaar en zal met de steun van het stadsbestuur “een vrijwilligersavond” in december georganiseerd worden. Meer info volgt nog. Op 20 maart vond voor de derde maal, in samenwerking met de vier afdelingen van de Gezinsbond, de babyborrel door in het Cultureel Centrum van Neeroeteren. De 200 aanwezigen, waarvan 57 kindjes geboren in 2010, werden door het stadsbestuur getrakteerd op een ontbijt. Er werd een geboorteboom onthuld, de milieudienst bezorgde ieder gezin een boompje en de Gezinsbond aan iedere kleine spruit een presentje. Aan moeder én kind wensen we als bestuur ook aandacht te besteden. Binnenkort zullen in onze openbare gebouwen verzorgingstafels geplaatst worden. Ook zal, middels een sticker kenbaar gemaakt worden, dat mama’s daar welkom zijn om hun kindje op een rustige manier te voeden. In een volgend infoblad verkrijgt u hierover meer informatie.

Picknickplaats in de natuur

4

7 Open Gebedshuizendag

Lezen en schrijven met Anne Frank

De dienst kinderopvang verwerkt momenteel de tevredenheidsenquête en samen met de bevindingen van ouders en de bevoegde dienst wordt het bestaande reglement geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Voor kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar, die bruisen van de energie en zin hebben om iets nieuws uit te proberen, werkt de stedelijke jeugddienst een programma uit, aangepast aan de interesses van alle leeftijden. Met de Doepas namen tijdens de paasvakantie een 250-tal jongeren deel aan activiteiten. Voor de zomervakantie staan er weer een aantal vrijwilligers klaar. Het is nog ver weg maar toch even noteren dat op 29 oktober 2011 een dag van de jeugdverenigingen wordt georganiseerd. De zoektocht in Neeroeteren naar een volwaardig jeugdhuis blijft doorgaan. Vele locaties zijn gevraagd, ook privé. Daarom wil ik ook via deze weg een oproep doen naar mogelijke suggesties. Een pand voor onze jongeren is noodzakelijk en meer dan welkom. Voor twee activiteiten wil ik nog even uw bijzondere aandacht vragen. Tot vrijdag 27 mei 2011 is er in de bib te Maaseik een tentoonstelling “Lezen en schrijven met Anne Frank”. Op woensdag 11 mei opent ‘t Dorpshuys in Opoeteren zijn deuren en op zondag 22 mei is er een open huis dag. Hierover meer verder in dit infoblad. Verder wens ik ons stadspersoneel op de verschillende diensten te danken voor hun inzet ten voordele van onze leefgemeenschap. Als burger kan u en als schepen kan ik altijd op hen een beroep doen. Met vriendelijke groeten en steeds tot uw dienst Mia Reeskens Schepen van cultuur, jeugd, kinderopvang, gezinnen, wijkwerking, tewerkstelling

15

21

Vorstenpaar op bezoek

verder in dit nummer Maaseik is zorgboerderij-vriendelijk Ballonvaarten 2011 Programmatie Achterolmen Aquadroom Sauna&Wellness Jeugdboekenweek 2011 Museum Beleefdag Kampioenenviering 2011 Belgerinkel naar de winkel Onderwijs in Maaseik OCMW zoekt chauffeurs

6 10 12 14 20 22 24 25 26 30

3


actueel Picknickplaats in Voorshoven Op 9 april opende de afdeling Natuurpunt Maasland Noord de picknickplaats langs de Schansweg in Voorshoven (fietsroutenetwerk nummers 13 of 28). De picknickplaats kwam tot stand door de samenwerking met Toerisme Limburg en de afvalmaatschappij Limburg.net en is gebaseerd op de principes van het Amber project van Natuurpunt. In dit project hebben Natuurpunt Limburg en Limburg.net gedurende 10 jaar gewerkt aan het idee dat afvalarme tuinen ook veel natuur bevatten. De uitvoering van de picknickplaats gebeurde door het sociaal tewerkstellingsbedrijf De Winning. Na een verwelkoming en na enkele toespraken ging de middag op een gezellig manier verder met een korte boomkikkerwandeling door het aanpalend natuurgebied. De receptie werd aansluitend aangeboden door de stad Maaseik. Namens de stad Maaseik waren burgemeester Jan Creemers en de schepenen voor ruimtelijke ordening Johan Tollenaere en voor milieu Yvonne Van Dooren aanwezig. Tijdens haar toespraak benadrukte Yvonne Van Dooren het belang van dergelijke initiatieven voor het behoud en de “promotie” van natuur in de ruime zin. Zij maakte van de gelegenheid gebruik om aan gedeputeerde Frank Smeets, die voor het provinciebestuur Limburg aanwezig was, een historische oorkonde te overhandigen over de bestrijding van de processierups. “Dit prachtige natuurgebied heeft erg te lijden onder de aanwezigheid van de processierups”, aldus de schepen. “Het is voor de stad Maaseik daarom zeer welkom, dat de provincie Limburg hier een proefproject start voor de bestrijding van de processierups. De oorkonde bewijst dat de rups al heel lang in onze omgeving aanwezig is. Het proefproject om de rups te bestrijden via het uitzetten van aaltjes is wellicht de oplossing. Maaseik hoopt op succes”. Wie graag wil gaan picknicken in de Vallei van de Itterbeek, kan er terecht langs de Schanweg in Voorshoven. Met de aanleg wil Natuurpunt Maasland-Noord wandelaars, fietsers en anderen de kans geven om even uit te rusten en om nog meer te weten te komen over de natuur. De picknickplaats met banken, fietsstalling en schuilhut is omringd door een takkenwal. Vanuit de picknickplaats kunnen ook de nabijgelegen poelen met salamanders en boomkikkers bekeken worden.

Schepen Van Dooren dankte de initiatiefnemers namens de stad Maaseik

4


Maaseik op de Duits-Belgische partnerstedendag in Keulen

Burgemeester Jan Creemers nam als vertegenwoordiger van de stad Maaseik deel aan de 2e Duits-Belgische partnerstedendag op 11 april in Keulen. Het hoofdthema “jeugd” werd in lezingen en in werkgroepen vanuit verschillende invalshoeken benaderd: Welke rol kan een politiek beleid voor de jeugd binnen partnerrelaties tussen steden spelen? Wat kan de jeugd voor het beleid betekenen? In het historische “Belgische huis” in Keulen, zetel van het Belgische consulaat, verschenen 170 deelnemers. Zij gingen in op de uitnodiging van de Duitse ambassade in Brussel en van het Belgische generaalconsulaat in Keulen. De partnerstedendag, die om de twee jaar wordt georganiseerd, geeft de vertegenwoordigers van de ongeveer 135 partnerrelaties tussen Duitsland en België de gelegenheid voor een doelgerichte ervaringsuitwisseling. Maaseik onderhoudt sind 1971 partnerrelaties met de Duitse stad Wegberg. De 2e Duits-Belgische partnerstedendag stond volledig in het licht van het staatsbezoek van de Belgische Koning Albert II in Duitsland, die van 29 tot 30 maart plaatsvond. Tegelijkertijd stond hij in het licht van de rechtstreekste samenhang met het 60e jubileum van de diplomatieke erkenning van de Bondsrepubliek Duitsland door het Koninkrijk België, die de eerste staat was, die toen de Bondsrepbuliek erkend heeft. De partnerrelaties tussen de steden hebben sindsdien veel tot de enge relaties bijgedragen, die Duitsland met België verbinden.

5


Meest zorgboerderij-vriendelijke gemeente in Limburg: Maaseik De meer dan 100 zorgboerderijen zijn een vast gegeven in het Limburgs welzijnslandschap. In 2010 kwamen er 27 zorgboerderijen bij in Limburg, waarvan drie in Maaseik. Met negen zorgboerderijen op haar grondgebied spant Maaseik de kroon en daarom werd het op 14 april 2011 door het provinciebestuur en door het Steunpunt Groene Zorg gehuldigd als meest zorgboerderij-vriendelijke gemeente van Limburg. In 2010 vonden 205 zorgvragers in Limburg een dagbesteding op een zorgboerderij. Onder hen 118 nieuwe zorgvragers die

in de loop van 2010 voor een korte of langere periode terecht kwamen op een zorgboerderij. Van de 109 beschikbare zorgboerderijen in Limburg zijn er 93 in de loop van 2010 actief geweest (actieve land- en tuinbouwbedrijven, maneges, kleine paardenfokkerijen, dierenopvang, enz.). In Limburg zijn er vorig jaar 27 zorgboerderijen bijgekomen waarvan 17 zorgboerderijen effectief gestart zijn met hun activiteit. Van de nieuw gestarte zorgboerderijen zijn er drie gelegen op grondgebied Maaseik.

Vlnr.: schepenen Jacques Cuppens, Yvonne Van Dooren en Mariëtte Janssen en gedeputeerde Frank Smeets bezochten één van de zorgboerderijen in Maaseik.

6


Limburgse Open Gebedshuizendag: maak kennis met levensbeschouwingen Meer info stad Maaseik - dienst maatschappelijke integratie Katrien De Smedt T. 089/560 557 E. katrien.desmedt@maaseik.be I. www.maaseik.be of Provinciaal Integratiecentrum Limburg, Bayram Saatci – 011/305 700 – pric@limburg.be.

“Limburg is niet alleen een multiculturele maar ook multireligieuze provincie”. Dit is de openingszin van de onlangs verschenen brochure “Multireligieus Limburg”, een uitgave van het Provinciaal Integratiecentrum. Achttien religies en levensbeschouwingen, die zich structureel georganiseerd hebben in onze provincie, worden erin voorgesteld. Tijdens de “Limburgse Open Gebedshuizendag” op zondag 15 mei plaatst het Provinciaal Integratiecentrum deze religieuze diversiteit extra in de kijker. In acht Limburgse gemeenten kan je dan een bezoek brengen aan de gebeds- en ontmoetingshuizen van verschillende religies en levensbeschouwingen. Lokale groepen met vertegenwoordigers van de levensbeschouwingen en gemeentelijke diensten werkten hiervoor een programma uit. Het accent ligt daarbij op kennismaking en ontmoeting. Hopelijk wordt hiermee de basis gelegd voor een lokale interreligieuze dialoog.

Ook Moskee El Hidaya nodigt uit

N78

Aldeneik

Ha mo ntw eg 4

sstr aat

n

P

1

trum urcen Cultu terolmen Ach

GRATIS

Klui

aa Sportl

e s te Ve n

Eerste Straat

P

tr.

Vullers tr. Everstraa t

2

er

en e ik

io l a laan nin gi n

5

Sionstr aat

Ko

4

Fab

raat

Mgr. Kon ingsst

Ei ke Markts

Bleu

mer stra at Schillin gsstraa t

Pa te rS

Mu

ntp le

Derde Straat

Pater Kraewinkels en Snijkerslaan

3

aa M

P

s

asp

^

Ma

Hep

den eg emp nw rb pde ste em oo eg Kl sterb enw o ste per Zonnelaan

Klo

lein

in

Tweede Straat

Al d

los Walstr.

kstraa t

Torenstr.

Houts

Munnikenstr.

tstr aat

Grote Kerk str.

rgst enbe

Boomga ardstraat

Ke r

Waagstraat

Markt

Kale Plaats

He r

in e

traat

Hal stra at

K le

r.

traa t

3

Prinsen hoflaan

rst ra at

Loerstraat Capucien en str .

tr.

Heppers tr.

traat

gijnens

Bos stra at

rt

rpoo

Eike

Lekkerstr.

1

ga a r dstr.

at derstra K aartrid

ekstr.

raat messt

Knapko

m H. Wa

ks Malbroe

P

oo m

Prinsenhof

Roz enb

ge

Pelser straat Be

Kol. Aertsplein

Ruee ls

t aa str

Pl a n t a

^

enweg

A. Claessenweg Rosm olens tr.

Bospoort

eg rsteenw trichte Maas

Burg. Philipslaan

p

n

m ka ns ke De

tlaa

eg sw

an

Alb er

aa

la ei

Kon ing

sstr. lindi Heilekamp

M

M ht Ac

enlaan Bosmol

r H. Ha

we g

Van Eycklaan

Voss

N762

eg nw tee ters

N78

Kinrooi Bree Weert er We

Het toeristisch treintje “De Sajelaer” pendelt tussen de verschillende locaties. Het vertrekt op de Markt tegenover het stadhuis om 13u, 14u, 15u,weg 16u en en ste (1), Mos17u. Route: Markt, Sint-Annakerk Aldeneik ter ic h str a kee El Hidaya (2), Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Ma (3), Sint-Catharinakerk (4) en Christengemeente Maaseik (5) (deze laatste locaties liggen tegenover elkaar). De deelname is gratis. Inschrijven Zav hoeft niet. U kan eld ijk op uw eigen tempo de gebouwen bezoeken.

Kessenich Thorn Roermond Venlo

Fuego

ns ti o Sta

Praktisch U kan de gebedshuizen bezoeken tussen 13u en 18u. Ter plaatse wordt u onthaald door 1 of meerdere medewerkers aan wie u vragen kan stellen en die u rondleiden. Neeroeteren In de Sint-Catharinakerk heeft u tevens de gelegenOpoeteren Wurfeld Konin heid om de kerkschatten te bezoeken. Van 14.00u. gin A strid N773 tot 14.30u. en van 15.00u tot 15.30u. geeft een gidslaan uitleg over de kerkschatten en over de historische evolutie van het christendom in het Maasland. In Moskee El Hidaya kan u een gebed bijwonen om 13.42u.

2

eg tw on m Ha

Het parcours in Maaseik Het stadsbestuur van Maaseik is ingegaan op de vraag van het Provinciaal Integratiecentrum om aan de Open Gebedshuizendag op 15 mei mee te werken. Vier levensbeschouwingen laten u dan kennismaken met hun werking: Evangelische Kerk, Islam, Katholieke Kerk, Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging. Daarvoor kan u terecht in de volgende gebedshuizen: ▪▪Christengemeente Maaseik, Parochiecentrum – Mgr. Koningsstraat 8B ▪▪Moskee El Hidaya – Sportlaan 31 ▪▪Parochiekerk Sint-Anna Aldeneik, Hamontweg 112 ▪▪Parochiekerk Sint-Catharina, Grote Kerkstraat 1B ▪▪Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Maasland “Vita Humana”, Prinsenhoflaan 29.

an ge rsb ru g

Nederland A2, E25 (uitrit 46) Roosteren Maastricht Eindhoven

7


G DI GI N O

UI TN

Open huis ’t Dorpshuys Opoeteren Op zondag 22 mei 2011 organiseert de vzw ’t Dorpshuys een “Open Huis” voor iedere inwoner van Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren. Er is de voorbije maanden heel hard gewerkt in het vroegere gemeentehuis van Opoeteren dat een volledige transformatie heeft ondergaan. Zo is o.a. de trouwzaal omgedoopt tot verbruikersruimte en de bibliotheek tot kamers voor de gasten. Bent u ook benieuwd naar het eindresultaat? U bent van harte uitgenodigd om op zondag 22 mei 2011 tussen 13u en 16u een kijkje in ’t Dorpshuys te komen nemen. U kunt dan alle ruimtes en kamers voor de overnachtende gasten bekijken en vrij rondwandelen in het gebouw. Achteraf bent u welkom op een gratis drankje. Wees welkom en vertel het voort! ’t Dorpshuys Opoeteren Schoolstraat 13 – 3680 Maaseik T. 089/86 40 03 E. dorpshuys.opoeteren@gmail.com I. www.hetdorpshuys.be

8


senioren Seniorencinema:

resultaten bevraging na laatste film Na de laatste film ‘Yo tambien’ werd een enquête gehouden onder de aanwezigen. Wij wilden weten hoe elke film door de bezoekers wordt beoordeeld. Zo kunnen we het aanbod van het volgende seizoen nog beter afstemmen op de doelgroep. In de eerste kolom zie je de filmtitel met het aantal mensen dat aanwezig was. In de volgende kolommen kan je de appreciatie voor de betreffende film vinden in absolute aantallen en procenten. 144 aanwezigen 71 enquêtes = 48,2% DEPARTURES 99

ZEER GOED

GOED MATIG SLECHT

AANTAL

22

20

1

0

PROCENT

53,6

48,7

2,4

0

LE CONCERT 107

ZEER GOED

GOED MATIG

SLECHT

AANTAL

19

23

3

0

PROCENT

42,2

51,1

6,6

0

JULIE & JULIA 134

ZEER GOED

GOED MATIG SLECHT

AANTAL

18

16

8

4

PROCENT

39,1

34,7

17,3

8,6

ADEM 157

ZEER GOED

GOED MATIG

SLECHT

AANTAL

28

18

3

1

PROCENT

56

36

6

2

ELLE S’APPELAIT SARA ZEER 258 GOED

GOED MATIG

SLECHT

AANTAL

48

13

1

0

PROCENT

77,4

20,9

1,6

0

YO TAMBIEN 144

ZEER GOED

GOED MATIG

SLECHT

AANTAL

42

27

0

2

PROCENT 59,1 38 2,8 0 Conclusies We zetten seniorencinema verder. Gezien het succes van onze formule gaan we hier geen wijzigingen doorvoeren. Vanuit de senioren(raad) komt wel regelmatig de opmerking dat de film al eens wat luchtiger mag zijn. We zullen elk seizoen twee lichtere films aan- bieden. De eerste daarvan is ‘Potiche’ (zie verder). Uit de enquête blijkt dat men The King’s Speech ook graag wil zien. We halen deze film in 2012 naar seniorencinema. Data seizoen 2011-2012: 2011: 27/09, 25/10, 29/11 2012: 10/01, 14/02, 20/03

Werken bij de Maaidienst: iets voor u? De maaidienst is een vrijwilligersdienst van de stad Maaseik en het OCMW-Maaseik. De dienst maait bij oudere mensen het gras, zodat deze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De maaiers zijn meestal ook senioren. De maaidienst werkt elk jaar van 1 april tot midden oktober. Er werken intussen 10 maaiers voor de maaidienst. Vooral in Opoeteren zoekt de dienst versterking! Wat wordt de maaier geboden? ▪▪een vrijwilligersvergoeding van € 5/uur en een kilometervergoeding van € 0,31 (rijk wordt u daar dus niet van, maar het gaat ook vooral om het idee mensen uit de nood te helpen.) ▪▪vrijheid om te beslissen hoeveel cliënten u aanneemt en wanneer u werkt. ▪▪u maait een heel seizoen bij dezelfde mensen. ▪▪de dienst ondersteunt u, door met u te overleggen voor, tijdens en op het einde van het seizoen. Maar tussen deze momenten kan u ook op hen rekenen als er een probleem is. ▪▪een gezellig etentje in het najaar, samen met de vrijwilligers van de minder mobielen centrale en de klusjesdienst Handige Harry. Wat vraagt de maaidienst? ▪▪motivatie: u wil graag oudere mensen helpen. U bent hulpvaardig. ▪▪sociaal vaardig: u vindt het niet erg om een babbeltje te slaan met de mensen. ▪▪werklust: u vindt het niet erg om de handen uit de mouwen te steken. Lijkt dit u wel wat? Neem dan contact op met de stad Maaseik, Sandra Vancleef, 089/560 552 of met het OCMW, Lea Gijsen of Inge Smolders, 089/56 99 34.

Handige Harry is er voor u! Kleine klusjes - grote ergernis… Hoe vaak denken we ‘Ach dat moet ik toch eens laten maken…’? Het is moeilijk om voor die kleine werkjes iemand te vinden. Handige Harry is een klusjesdienst van het OCMW en de Stad Maaseik. Wij werken met 6 vrijwilligers die u graag verder helpen. U betaalt maar € 5/uur. We werken niet met dienstencheques, u betaalt rechtstreeks aan onze klusjesman. Meer info? Stad Maaseik, Sandra Vancleef, 089/560 552. OCMW Maaseik, Lea Gijsen en Inge Smolders, 089/56 99 34.

9


toerisme Ballonvaarten 2011. Een tof idee voor u??!! Varen in een luchtballon is een groot avontuur. De tocht naar het onbekende, de spanning omdat u niet weet hoe lang u in de lucht blijft en waar de wind u brengen zal. De ontspanning omdat u elke vorm van hoogtevrees verliest. Ieder van ons draagt diep in zijn hart het verlangen mee om zich, vrij als een vogel, boven alles en iedereen verheven te voelen en de aarde even te ontvluchten. De piloot beschikt over diverse manden van 6 tot 16 personen.

▪▪Prijs per persoon: €160 ▪▪Kinderen tot en met 10 jaar: €80 ▪▪Duur van de tocht:

±±15 minuten voor de opbouw ±±1 uur voor de vlucht ±±15 minuten voor de afbraak

Tijdens de vaart geeft de piloot uitleg over al de dingen die u op de begane grond niet kan zien, maar waar je vanuit de lucht, een gans ander beeld van krijgt. Reservaties Toerisme Maaseik Markt 1 - 3680 Maaseik T. 089/ 819.290 F. 089/819.299 E. toerisme.maaseik@maaseik.be

De Geschenkenbon

De geschenkenbon van de toeristische dienst. Iets voor de komende feesten (communie, moederdag, ...)? De komende feestmaand is weer dé gelegenheid om iedereen van een cadeautje te voorzien. We weten maar al te goed, dat het niet altijd makkelijk is om een origineel cadeau te bedenken. Wanneer u op zoek bent naar een origineel cadeau voor de komende feestdagen, dan biedt de geschenkenbon van de dienst toerisme dé oplossing. Meer dan 170 middenstanders van Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren doen mee. U kan een geschenkenbon kopen van €6,50 - €10 en €25.

10


cultuur Erepenning stad Maaseik voor Jimmy Kesler Zanger Jimmy Kesler of JimmyKe kreeg de erepenning van de stad Maaseik uit handen van de schepenen Dirk Verlaak en Yvonne Van Dooren. Hij kreeg die waardering omdat hij reeds vele jaren hard timmert aan de weg om zijn plaats in de artiestenwereld te veroveren.

Welkom op zondag 29 mei 2011 21ste Bokkerieje! Fietsen en wandelen in de Maasvallei

Vlnr.: schepen Yvonne Van Dooren, Jimmy Kesler, Dirk Verlaak

50-jarigen feest De bende van 1961 viert het 50-jarigen feest op 1 oktober 2011 in Zaal Van Eyck. U kan alvast een kijkje nemen via google: 50-jarigen Maaseik. Schrijf daarna in om deel te nemen aan dit prachtig feest.

11


12


13


Aquadroom Sauna&Wellness Een volgend juweel van sportcomplex Lotto Dôme werd onthuld: Aquadroom Sauna&Wellness geeft u een instant vakantiegevoel.

U stapt binnen in een luxueus en smaakvol ingericht saunacentrum waar u kan gebruik maken van verschillende soorten sauna’s, een turks stoombad, voetbaden, belevingsdouches en de Footspa Arethusa waar Garra Rufa visjes zorgen voor zachte voetjes tijdens de fishpeeling. Tot rust komen doet u in de stille rustruimte met relaxzetels of in de gezellige lounge rond de openhaard. Op het dak is er een openluchtzwembad met massagebank en zijn er rustbedden om af te koelen of te zonnen. Kijk ook naar de arrangementen voor het reserveren van een ontspannende massage. De bistro voorziet u van culinaire lekkernijen zoals een gezonde lunch, een heerlijk diner of een hapje en een drankje. In het Aquadroomcomplex bevinden zich verschillende unieke inox zwembaden., waaronder een 25 meter bad, een zwembad met stroomversnellingen , relax bubbelbaden en 2 superleuke glijbanen. Van dit zwemparadijs kan u vanuit het saunacentrum gebruik maken. Baden in luxe en herbronnen in een wereld van welzijn voor lichaam en geest.

14


bezoek vorstenpaar Koning en Koningin brachten Maaseik een bezoek Op donderdag 7 april 2011 brachten de Koning en de Koningin onder een stralende zon een bezoek aan Maaseik. Na de ontvangst op het stadhuis door burgemeester, gouverneur en schepencollege tekenden de vorsten het Gulden Boek. Daarna begroetten ze de ongeveer 3000 aanwezigen op de Markt. Nadien bezocht de Koning de onderwijscampus Harlindis en Relindis (technisch instituut St.-Jansberg). De Koningin bracht een bezoek aan de kerkschat van de Catharinakerk en aan de Musea Maaseik, waar op dat moment een aantal kinderen actief waren rond het thema ‘archeologie’. Leerlingen van twee schoolklassen toonden aan de Koningin allerhande zaken over archeologie. Dank daarvoor aan de leerlingen van het 4de leerjaar van de basisschool De Springplank Neeroeteren en aan de leerlingen van het 4de leerjaar van de Vrije Basisschool Opoeteren. De voormiddag werd afgesloten met een bezoek aan een trainingssessie van Volleybalclub Noliko in Lotto Dôme en een aansluitende receptie. Rond 13.30u. verlieten de vorsten Maaseik richting Brussel. Stad Maaseik dankt iedereen die hielp om van deze dag een stralend succes te maken: leden van de Koninklijke Fanfare St.-Dionysius Opoeteren, de Koninklike Harmonie De Voortgang Neeroeteren, de Koninklijke Harmonie Concordia Maaseik, dirigent Michel Vanderhoven, folkloregroep De Knapkoekers, politie Maasland, stadspersoneel, ... Bijzondere dank aan de bloemisten, die de verschillende lokaties waar een bezoek gebracht werd met bloemen versierden: Creemers, Prullaria, Mulders, Lutgarde Verheyen, Bloemenzaak Maaseik en Alba Green. Bijzondere dank ook aan Trijntje Molemans, die de bloementuil aan de Koningin wilde overhandigde.

15


Het vorstenpaar begroette de Maaseiker bevolking

16


De Koning bezocht de onderwijscampus Harlindis & Relindis

De Koningin bracht een bezoek aan de kerkschat en aan Musea Maaseik

17


Het vorstenpaar bracht bezoek aan een trainingssessie van Volleybalclub Noliko in Lotto D么me en aansluitend volgde een receptie.

18


maatschappelijke integratie Opvoedingswinkel Maasland Op 4 mei komt de opvoedingswinkel naar je toe ! We zullen dan met een stand tijdens de wekelijkse markt aanwezig zijn. Tijdens de week van de opvoeding, van 16 t.e.m. 23 mei kunnen ouders terecht op www.groeimeter.be. Hier kunnen ze testen hoe ze als ouder meegroeien met hun kinderen. Leuk om te doen ! Voor meer informatie over de opvoedingswinkel of over de “week van de opvoeding” surf naar www.opvoedingswinkelmaasland.be of bel naar het nummer 0474/300 300.

CAD Limburg. DE NIEUWE DrugLijn-website De alerte internetgebruiker heeft het al gemerkt: www.druglijn.be werd recent helemaal vernieuwd. ‘Klassiekers’ waarmee de site al jaren hoge toppen scheert - het Drugs ABC en de veelgestelde vragen - blijven behouden. Nieuw is de info op maat van verschillenden doelgroepen, gaande van scholieren en studenten tot collega’s, ouders, partners, vrienden en kinderen van gebruikers. Draaischijf De nieuwe site wordt meer dan ooit de communicatiedraaischijf van De DrugLijn. Want wat in 1994 startte als een telefoonlijn is ondertussen uitgegroeid tot een omvattende publieksservice voor alle vragen over drank, drugs, pillen en gokken: 1. Zoek je een antwoord op maat? Je kan via de site niet alleen naar de DrugLijn mailen, maar sinds kort ook met ons skypen. 2. Zicht krijgen op nieuwe publicaties verloopt een stuk vlotter en materiaal bestellen kan nu online. 3. Bovendien wordt de DrugLijnsite voortaan ook het platform voor diverse campagnes. Dat zijn alvast drie redenen die volstaan om www.druglijn.be aan je favorietenlijstje toe te voegen. De DrugLijn vermelden De nieuwe site is ongetwijfeld ook interessant voor jouw doelgroep. De DrugLijn beantwoordt bijna 6000 vragen per jaar. Zo’n 2000 daarvan worden online gesteld. De vragen van jouw doelgroep kunnen er gerust nog bij. Zet je een initiatief op poten, plan je een publicatie of heb je een website? Met een verwijzing naar De DrugLijn(-site) bied je een laagdrempelige service aan waar men anoniem en vlot terecht kan voor een antwoord op maat. Stuur een mailtje en we bezorgen je graag een standaardtekst, banner en/of logo. Of wil je een stap verder gaan? Voorzie je website van een service op maat door ons mail-contactformulier in te bouwen. Je bezoekers kunnen zonder doorklikken meteen hun vraag kwijt en wij zorgen voor antwoord. Het overwegen waard? Laat het ons weten. Meer informatie: Het DrugLijnteam, www.druglijn.be

19


bibliotheek Jeugdboekenweek 2011: een Jeugdboekenweek vol geheimen! Een ‘maand’ vol geheimzinnige jeugdboekenweekspelletjes. Elk boek is een geheim, elke lezer is een ontdekkingsreiziger. In ieder boek zit een verhaal verstopt dat wacht op iemand die het open slaat. Maar veel kinderboeken gaan nog verder en vertellen verhalen waarin geheimen een belangrijke rol spelen. Geheimen om te ontdekken! De maanden februari en maart stonden in het teken van de veertigste Jeugdboekenweek: een periode vol van “geheimen”, want dat was het thema dit jaar. In de bib van Maaseik en Neeroeteren bezochten 50 klassen van het basisonderwijs de bib om samen het Jeugdboekenweekspel te spelen. Striptekenen met Tom Metdepenningen. Tijdens de jeugdboekenweek bracht striptekenaar Tom Metdepenningen een bezoek aan de bibliotheken Maaseik en Neeroeteren. De leerlingen van de vijfde leerjaren ontvingen een uitnodiging. Tijdens zijn bezoek liet Tom Metdepenningen de leerlingen en leerkrachten kennismaken met de wondere wereld van de strip. Voorlezen + doe-activiteit. De leerlingen van het Koninklijk Technisch Atheneum Maaseik (klas van Anneke Segers) verzorgden op woensdag 23 maart een voorleeshalfuurtje + doe-namiddag voor kleuters. Het hele project werd zorgvuldig voorbereid door leerkracht en leerlingen. Als thema kozen ze voor de Jeugdboekenweek 2011, die volledig in het teken staat van “geheimen”. Eerst lazen ze voor uit enkele leuke prentenboeken, o.a. “Een doos met een geheim” van An Melis. Nadat meester Jan een grote geheimzinnige doos met gaten in ‘de kikkerklas van juf Sien’ heeft gezet, mogen de kinderen voelen en raden wat er in de doos zit. Ze vinden ook een uitnodiging om een kijkje te komen nemen in de olifantenklas van de meester. Na de pauze met een drankje en een koekje, gingen de kleuters zelf aan de slag. Ze maakten schattendoosjes waarin ze alle geheimen veilig kunnen opbergen! Plansjet: sprankelend Poppentheater. Poppentheater Plansjet verzorgde een voorstelling voor de eerste leerjaren. De steltendans, het kadril, de paardendans ... Al deze traditionele dansen werden door houten poppen tot leven gebracht. Een piraat, Sint Antonius en zijn varken, de marionnette à la planchette ... leverden gekke sprongen op de tonen van de draailier. De kinderen genoten ......

Foto’s van al deze jeugdboekenweekacties: op http://picasaweb.google.be/bibliotheekmaaseik

Verkoop afgevoerde materialen Zaterdag 11 juni van 10:00 tot 15:30 uur in de bib van Maaseik. Honderden afgevoerde boeken, cd’s en tijdschriftenpakketten gaan de deur uit aan de spotprijs van 0,50 euro per stuk.

20 De bibliotheek is gesloten op donderdag 2 juni (Hemelvaart), zondag 12 juni (Pinksteren) en maandag 13 juni (Pinkstermaandag).


Openbare bibliotheek Bleumerstraat 68 - 3680 Maaseik T. 089/564 074 E. maaseik@bibliotheek.be I. www.maaseik.be

Tentoonstelling ‘Lezen en schrijven met Anne Frank’ Bibliotheek Maaseik, Bleumerstraat 68 tot vrijdag 27 mei 2011 ▪▪maandag: 13:00 – 18:30 uur ▪▪dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 10:00 – 18:30 uur ▪▪zaterdag: 10:00 – 15:30 uur. Bezoek de tentoonstelling “Lezen en schrijven met Anne Frank” in de bib van Maaseik. Je leert de familie Frank kennen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Je kan citaten lezen uit het dagboek van Anne Frank, maar ook verhaaltjes die ze schreef toen ze ondergedoken zat in het achterhuis. Anne las veel boeken en schreef naast haar dagboek ook een verhaaltjesboek en een mooie zinnen boek. Deze tentoonstelling heeft als hoofddoel jonge mensen te motiveren tot lezen en schrijven met Anne Frank als centrale figuur. Bezoek de tentoonstelling “Lezen en schrijven met Anne Frank” en doe mee met de Anne Frankquiz! Elke deelnemer krijgt een leuk gadget, geschonken door het kinderrechtencommissariaat en speelt mee voor de prijzenpot van de bib!

Gezocht: Geslaagde tweede editie Luistergrage oortjes ‘Letterspetterfeest’ In het Cultureel Centrum van Neeroeteren gonsde het op zondag 27 maart van de bedrijvigheid! De Maaslandse bibliotheken organiseerden net als vorig jaar een Letterspetterfeest! Kinderen van 4 tot 12 jaar genoten samen met hun ouders van boeiende jeugdauteurs en origineel verteltheater. Creatievelingen werden ondergedompeld in de wereld van het ‘manga tekenen’ en lekkerbekken vonden hun gading in enkele plezante kookworkshops.

Bekijk het fotoverslag van deze aangename namiddag op: http://picasaweb.google.be/bibliotheekMaaseik/

Spring eens binnen in de bib van Maaseik en geniet van een mooi verhaal. Op de volgende woensdagen wordt er voorgelezen uit de beste prentenboeken. Deze voorleesmomenten zijn bestemd voor alle kinderen. Mama’s en papa’s kunnen ondertussen grasduinen in het uitgebreide aanbod van de bib, de krant lezen of een kopje koffie drinken. Voorleeskalender: 25 mei 2011 en 29 juni 2011. Start is telkens om 14.00 uur

Doe mei maar een doeboek! In mei maakt de bib, samen met boek.be u warm om de handen uit de mouwen te steken in en rond uw huis. Ruim op die rommel, duik in uw moestuin, experimenteer in de keuken en geef uw relatie een lenteboost! En omdat een goede voorbereiding het halve werk is, biedt Doe mei maar een doeboek 40 nieuwe, handige boeken boordevol tips, trucs en inspiratie. Kies, lees en dan gewoon dóén! Een foldertje met kortingsbonnen voor 40 leuke, nieuwe en vooral handige doeboeken van www.boek.be krijgt u er bovenop! Deze actie loopt tot en met 31 mei.

21


Musea Maaseik Museum beleefdag voor het ganse gezin op zondag 29 mei 2011 “Herleven en Beleven” – “Op bezoek bij de Pillendraaier”. In elk museum kan je visueel in de tijd terug gaan, maar zoals de titel reeds doet vermoeden, word je niet alleen visueel meegenomen, maar reis je werkelijk terug in de tijd en kan je zelf ondervinden hoe het leven was. Dit jaar wordt gestart met de restauratie van de “oudste privéapotheek” van België. Om dit heugelijk feit te vieren, staan er allerlei activiteiten gepland, die te maken hebben met het verleden van ziektes en geneesmiddelen. Je reist mee naar de tijd waar ziektes een straf van God waren. Mensen smeekten voor genezing bij diverse heiligen of zochten heil bij de kwakzalverij.

De eerste apothekers waren, vanaf de 15de eeuw ambachtslieden en hadden een grote kennis van de plantkunde. In de apotheek van Maaseik werden in het begin de meeste medicijnen vervaardigd op basis van kruiden. De voorraad van de pillen, zalfjes en drankjes werd bewaard in potten, waarvan de apotheek van Maaseik een indrukwekkende pottencollectie heeft. In 1704 opende de apotheek op de Markt van Maaseik zijn deuren en 250 jaar later legde de laatste apotheker zijn boeken neer. Midden 19de eeuw kwam de apotheek in handen van de familie Van Venckenray. Deze familie heeft met hun houding en hun kennis van de apotheek een stempel gedrukt op de apotheek van Maaseik.

22

Op zondag 29 mei 2011 kan je op de markt van Maaseik volgende activiteiten beleven: ▪▪“Echt of nep”: laat je zelf een wonde/ziekte schminken en ervaar hoe de mensen hierop reageren. ▪▪“Vallen en opstaan”: hoe handig zijn krukken, ben je een echte stuntman of zijn de hindernissen te moeilijk. ▪▪“Apothekers in spe”: is een witte apothekersjas te saai ! Ontwerp zelf ! Kleur, plak en naai een eigen model. ▪▪“Na2CO3 + Ca(OH)2 -> 2 NaOH + CaCO2”: Wat gebeurt er als je bepaalde stoffen bij elkaar brengt, is er dan ontploffingsgevaar? ▪▪“Kleine potjes hebben oren” : schilder je eigen versie op een apothekerspot.


▪▪“Van

Potjeslatijn tot likkepot” : zijn kruiden nog hedendaags, kan je zelf zalfjes en drankjes maken met kruiden uit je eigen tuin? ▪▪“Genees mij”: Welke heiligen dienden je vroeger te aanbidden om te genezen, zoek de ziekte hierbij, los de vragenlijst op en win een prijs. ▪▪“Van geneeskruid tot kruidenkruid” : zijn kruiden lekker in de keuken, tast toe en proef. ▪▪“Bij smart en pijn moet je bij de pillendraaier zijn” : maak zelf je eigen pil.

Tentoonstelling in Musea Maaseik De apothekers van het pand ‘de blauwe leeuwe’ (1704-1959). 1 mei 2011- 30 juni 2011. Vanaf 1 mei 2011 tot 30 juni 2011 worden de zes generaties apothekers belicht in een tijdelijk tentoonstelling. Elke apotheker verbergt een spannend verhaal dat de Musea Maaseik u graag presenteren in de oudste privéapotheek van België. Van kruidenkenner tot universitair en van kruid tot pil! Ook de restauratie van het apotheekmeubilair nadert met rassen schreden. Vol spanning verwachten de inwoners van Maaseik de restaurateur, die de oudste privéapotheek van België in ere zal herstellen en dit onder het toeziende oog van de bezoekers. Dit zal plaats vinden vanaf najaar 2011 maar jullie kunnen nu reeds komen kijken wat de restauratie inhoud.

Ook kan je die dag genieten van een gidsbeurt in het apotheekmuseum over de restauratie. Uiteraard is de toegang tot de Musea die dag gratis en staan de deuren van de archeologische ontdekkingskamer open. Let op: sommige activiteiten zijn beperkt in aantal deelnemers. Wees dus op tijd en reserveer je persoonlijke prikkaart aan de infostand op de Markt op 29 mei 2011.. Waar ▪▪Musea Maaseik, Markt 45, 3680 Maaseik ▪▪markt Maaseik. Wanneer zondag 29 mei 2011 van 10u tot 17u. Organisatie Musea Maaseik T. 089/560.545 E.musea@maaseik.be I.www.museamaaseik.be

In de vroege middeleeuwen, werden de eerste apotheken ingericht in gemeenschappelijke gebouwen door kloosters en gasthuizen. Zij stonden in voor de verzorging en opvang van de zieken. Achter de apotheek bevond zich een laboratorium waarin destilleerketels, koelbakken, een fornuis om siroop te koken, spatels en kolfjes gebruikt werden om de mensen te voorzien van hun medicijnen. In de steden met de smalle straatjes openden particulieren tijdens de late middeleeuwen kleine kruidenwinkels waar men ook geneesmiddelen kon kopen. Achter hun winkel werden zalfjes, drankjes en pillen vervaardig. Aan de voorgevel prijkten typische uithangborden of gevelstenen met symbolische voorstellingen variërend van eenhoorn, gaper, vijzel, stamper tot een hertengewei. Ook boven de deur van de apotheek Maaseik hangt een hertengewei. Na de grote stadsbrand van 1684 kon de apotheek op de Markt van Maaseik in 1704 haar deuren openen en bleef ze in bedrijf tot aan de dood van de laatste apotheker in 1959.

23


sport Kampioenenviering 2011 Op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei 2011 huldigt de stad Maaseik de sportkampioenen als blijk van waardering voor een jaar sportieve inspanningen. Ook dit jaar wordt het een bijzondere kampioenenviering. Vrijdag 27 mei is de viering voor alle “volwassenen” met een “bootvaart, receptie en frietjes met snack”. Sympathisanten kunnen na de bootreis aansluiten maar dienen €4 per persoon te betalen voor de ‘lekkernijen’. Zaterdag 28 mei is er de “zweminstuif” voor alle “jeugdkampioenen”. Na huldiging van de laureaten wordt iedereen, samen met ploegbegeleiders en trainers, uitgenodigd voor een gratis zwembeurt in de Aquadroom. Wie geen uitnodiging kreeg, kan dit melden bij de sportdienst Maaseik vie T. 089/56 34 36 of via E. peter.germeau@maaseik.be.

Seniorenfietstocht ▪▪datum: woensdag 8 juni 2011. ▪▪vertrektplaats en –uur: -- Sporthal Maaseik om 13.30u. -- CC Neeroeteren om 13.30u. -- kerk Opoeteren om 13.30u. -- kerk Dorne om 13.30u. ▪▪stopplaats en uur: ontmoetingshuis Voorshoven om 15.00 uur. ▪▪kosten: u betaalt de koffie, taart is gratis.

24


Turnfeest Turnacademie Neeroeteren & Maaseik

Vzw SPORTkix zoekt begeleiders!

Op woensdag 25 mei 2011 zal, net zoals de vorige jaren, het turnfeest (in de vorm van een opendeurdag) plaatsvinden in de sporthal van Neeroeteren. Vanaf 17u00 zullen alle leden, zowel de jongens als de meisjes vanaf 6 jaar, het beste van zichzelf tonen en laten zien welke vaardigheden ze dit jaar allemaal geleerd hebben. Om het turnjaar op een gezellige manier af te sluiten, is er nadien een afsluitingsfeestje in de cafetaria van de sporthal. Er is dan ook de mogelijkheid om je opnieuw in te schrijven voor het nieuwe turnseizoen. Dus... jongens en/of meisjes die na het turnfeest kriebels gekregen hebben om volgend schooljaar te komen turnen, kunnen zich dan al inschrijven. Want als het kriebelt, moet je... turnen!!!

Voor het kleuterturnen op zaterdag in de sporthal van Neeroeteren en op woensdag in de sporthal van Maaseik zijn wij op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde begeleiders. Je staat in voor het opbouwen en afbreken van het parcours en voor het begeleiden van kinderen (kleuters tussen 2 en 6 jaar) op dit parcours. Voor meer informatie en wat foto’s kan je ook een kijkje nemen op onze website: www.sportkix.be. Heb je interesse en wil je graag deel uit maken van een tof team? Neem dan contact op met ons via mail (sportkix@hotmail.com) of GSM (0487/455143).

Doe mee aan de Belgerinkel-actie en win een nieuwe fiets of andere prijzen. Ook Maaseik fietst weer mee !!!! Tot 11 juni 2011 vindt de 10de editie van Met Belgerinkel naar de Winkel plaats. Hoe verloopt de campagne? Wie van 7 mei tot 11 juni boodschappen doet met de fiets, krijgt in elke deelnemende winkel een stempel op de spaarkaart. Een volle spaarkaart is goed voor een tegen betaling originele picknickponcho. En ook dit jaar gaan we voor een uniek en stijlvol ontwerp van de bekende modeontwerpster en kunstenares Kaat Tilley ! Daarbovenop kunnen de deelnemers per deelgemeente een toffe Belgerinkel fiets winnen. En om iedereen te motiveren gaan we nog een stap verder. Want wie meedoet, maakt ook kans op het winnen van een romantisch fietsweekend in Parijs. Deponeer uw volle spaarkaart in de spaardoos bij één van de deelnemende handelaars. Na de campagne wordt uit alle spaarkaarten een gelukkige winnaar per deelgemeente getrokken die met een Belgerinkelfiets naar huis kan rijden. Doe mee aan de Belgerinkel-actie en win een nieuwe iets of andere prijzen. Meer info op www.belgerinkel.be!

25


onderwijs. Troef en s De (bouw)plannen van het Katholiek Onderwijs Pedagogische vernieuwing vraagt masterplan nieuwe gebouwen Dat katholiek onderwijs op alle niveaus nieuwe onderwijsplannen uitwerkt heeft ook op het vlak van de gebouwen heel wat gevolgen. Veel mensen hebben al ‘iets’ gehoord van die plannen. Toch zijn er op dit moment nog heel wat vragen. Dit overzicht zorgt voor alle antwoorden!

Campus lagere school

school heeft heel wat voordelen op organisatorisch vlak en de ouders kunnen 9 jaar lang op één plaats terecht. Gevolg: het gebouw van de basisschool in de Pelserstraat zal verdwijnen en wellicht zal dat ook het geval zijn met het gebouw in de Boomgaardstraat. Ook de containerklassen in de Eerste Straat zullen verwijderd worden. Het gebouw op de Burgemeester Philipslaan, waar nu nog de kleuterschool Beverburcht zit, zal dan geïntegreerd worden in het gebouwcomplex van het buitengewoon onderwijs, Groep Ter Engelen.

College Heilig Kruis-Sint Ursula in de Pelserstraat

Waar gaat het lager onderwijs naar toe? In de huidige situatie wordt er kleuteronderwijs georganiseerd op de Burgemeester Philipslaan, op de Oude Ophoverbaan en in Wurfeld. Het basisonderwijs is verspreid over drie gebouwen: de Pelserstraat, de Boomgaardstraat en de ‘containerklassen’ in de Eerste Straat. Om die situatie eenvoudiger te maken wordt er gewerkt aan een ‘campus lager onderwijs’. Die zal volledig gerealiseerd worden in de Eerste Straat. De bouw van een nieuwe kleuterschool in de Eerste Straat is een paar maanden terug opgestart. Het basisonderwijs, het eerste tot en met zesde leerjaar dus, zal als één geheel ondergebracht worden in het gebouw Eerste Straat 19 (de vroegere Ursulinen) waar nu de leerlingen van het secundair onderwijs zitten. Het samenbrengen van de kleuterschool en alle leerjaren van de basis-

Campus Harlindis en Relindis

Een overzicht Mei 2011 ▪▪bouw van een nieuwe kleuterschool in de Eerste Straat ▪▪bouw laatste vleugel op Campus Weertersteenweg

September 2012 ▪▪de leerlingen van College-Pelserstraat verhuizen naar de campus ▪▪het College in de Pelserstraat wordt verbouwd en staat dus 1 jaar leeg ▪▪de kleuters van de Burgemeester Philipslaan verhuizen naar het nieuwe gebouw in de Eerste Straat September 2013 ▪▪de leerlingen van de 1ste graad verhuizen van de Eerste Straat 19 naar de Pelserstraat ▪▪het gebouw in de Eerste Straat staat leeg en wordt omgebouwd tot één basisschool (1ste tot en met 6de leerjaar)

26

September 2014 ▪▪de leerlingen van de basisschool verhuizen naar het schoolgebouw in de Eerste Straat ▪▪de gebouwen van de basisschool in de Pelserstraat en de Boomgaardstraat komen leeg te staan en verdwijnen of krijgen een andere bestemming


speerpunt van Maaseik. Campus Van Eyck Maaseik: van kleuter tot volwassene. Het atheneum staat al meer dan 150 jaar garant voor eigentijds algemeen secundair onderwijs dat leerlingen voorbereidt op hogere studies aan universiteit of hogeschool. Het atheneum zet in op functionele kennis, studievaardigheden, creativiteit en het aanleren van autonome studiemethodes. TA Maaseik: TSO en BSO van 14 tot 19 jaar Samen school maken Het technisch atheneum heeft een ruim studieaanbod voor TSO en BSO. Het lerarenteam besteedt niet enkel aandacht aan studieresultaten. Individuele begeleiding , buitenschoolse activiteiten en aandacht voor studiehouding zijn een belangrijk onderdeel van het project. De opleiding biedt leerlingen een brede basis voor verdere studies in het hoger onderwijs. Daarnaast worden jonge mensen geschoold tot vakkundige jonge volwassenen, klaar voor een loopbaan op de arbeidsmarkt.. Achtergrond. Campus van Eyck gesitueerd op de Burgemeester Philipslaan, vlakbij het centrum van de stad ligt in een groene ruimte met een ruime parking, een cafetaria , een arboretum , sportvelden en een sporthal. Een duizendtal leerlingen volgt er les in Basisschool De Sprong, Middenschool, Technisch Atheneum, Atheneum en CVO, het centrum voor volwassenenonderwijs. Fietsers kunnen de scholen bereiken via beveiligde fietspaden. Het busstation ligt op een tweehonderd meter van de school. De campuswebsite www.campusvaneyck.be staat in voor alle digitale informatie zoals lessentabellen, schooljaarkalender, extra- scolaire activiteiten, achtergrondinformatie, ... Het onderwijs in de scholen van campus van Eyck ,een onderdeel van G-O ! Vlaanderen, start van een pluralistische grondslag zodat mensen gevormd worden met belangstelling en respect voor ieders mening .Het pedagogisch project gaat in alle scholen uit van dezelfde principes : het belang van de leerling, de basis van de traditie en de nieuwe mogelijkheden van de 21ste eeuw.

Autonoom internaat Amigo : van 10 tot 18 jaar Bijna zo goed als thuis Internaat ‘Amigo’,dat verbonden is met campus Van Eyck, is gevestigd in een modern gebouw, op de Kon. Astridlaan,net buiten het centrum van de stad. Het internaat staat open voor jongens en meisjes vanaf tien jaar.De leerlingen beschikken over alle comfort. Iedere intern heeft een individuele kamer. Daarnaast beschikt het internaat over tv – video en pc- ruimtes, ontspanningsruimtes en een gezellig restaurant. Naast de studiebegeleiding organiseert het internaat ook sportieve en culturele activiteiten. Hierdoor ontstaat een stimulerende sfeer, waardoor het internaat ‘bijna zo goed als thuis’ is.

Sporthal Campus van Eyck

Basisschool De Sprong : van 2,5 tot 12 jaar Een hart voor kinderen Basisschool De Sprong werkt in een sfeer van vertrouwen en respect. Zo kan iedere leerling zich zo veelzijdig mogelijk ontwikkelen. Vandaar dat de school zich niet beperkt tot klassikale lessen. Ook anders leren via bosklassen, sporten en andere activiteiten komt geregeld aan bod. Middenschool: van 12 tot 14 jaar Waar talent wordt ( h)erkend Het pedagogisch project van de Middenschool speelt in op aanleg en belangstelling van alle leerlingen in het eerste en tweede jaar van het secundair onderwijs. De school zet ook hoog in op sport via schoolcompetities, middagsport en een sportacademie op woensdagnamiddag. Atheneum: ASO van 14 tot 18 jaar Een school die laat leren

27


milieu & groen Bestrijding Eikenprocessierups is gestart Op het grondgebied van Maaseik is men weer volop bezig met de bestrijding van de processierups. Dit jaar voorziet de stad net als in 2010 ook bestrijding van zomereiken op privé-domein! Om te kunnen en mogen bestrijden, moet er uiteraard aan een aantal voorwaarden voldaan worden: ▪▪de eiken moeten bereikbaar zijn met een grote tractor (voldoende brede doorgang); ▪▪de eigenaar moet akkoord gaan met eventuele schade aan gazon, weiland, ...; ▪▪de bomen mogen niet gelegen zijn in beschermde zones (VEN-gebied of Natura 2000 netwerk). Kleine boompjes die u vanaf de grond zelf kan sproeien kan u best zelf behandelen indien u dit nodig acht. De preventieve bestrijding van de eikenprocessierups moet gebeuren in een tijdspanne van slechts enkele weken. Wanneer er zich een tijdsgebrek dreigt voor te doen, zal de behandeling van bomen dichter bij woningen voorrang krijgen op bomen verder van woningen (in weilanden, ...). Indien particulieren een bestrijding wensen van processierups kunnen ze dit doorgeven aan de milieudienst van de stad Maaseik. Om de werken zo goed mogelijk te kunnen plannen dient u zich in te schrijven via de milieudienst op het nummer 089/560.592 of via an.meex@maaseik.be. De volgende gegevens dienen doorgegeven te worden: Naam, adres, telefoonnummer, aantal zomereiken, +/- afstand tot woning, bereikbaarheid met tractor, eventuele nuttige extra info. Een primeur voor Vlaanderen, bestrijding met nematoden of aaltjes. De laatste jaren werd voor de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups steeds een bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis gebruikt. Hiervoor moest men echter wachten tot de rups in het derde larvale stadium was, de buitentemperatuur rond de 15 graden, geen neerslag gedurende de volgende 24 uur en windstil. Een zeer delicate opdracht dus. In 2010 zijn er in Nederland proeven gedaan met bepaalde nematoden of aaltjes. Deze aaltjes zijn afkomstig uit de bodem en worden met spuittoestellen in een hoge concentratie in de bomen geblazen. Het spuiten begint vanaf het moment dat de zon ondergaat omdat de nematoden geen zonlicht verdragen. De nematoden gaan de rupsen opzoeken en dringen hun lichaam binnen waarna de rupsen afsterven. Deze werkwijze kan toegepast worden vanaf het moment dat de rupsen uit de eitjes zijn tot net voordat ze vervellen. Een groot voordeel van deze nieuwe methode is dat de weersomstandigheden niet meer zo’n bepalende factor zijn: de enige vereiste is dat het enkele uren droog weer en windstil is. Doordat er vroeger op het jaar kan worden bestreden (twee weken vroeger dan de methode met het bacteriepreparaat), is de kans kleiner om andere vlindersoorten te treffen. Ook de neveneffecten op andere soorten zijn miniem: nematoden sterven immers al een paar uur na de toepassing. Een nadeel is dat de kosten van deze methode hoger liggen dan de bestrijding met de bacteriën. Deze toepassing gaf reeds goede resultaten in Nederland. In Vlaanderen zal de bestrijding van de eikenprocessierups met nematoden voor de eerste maal gebruikt worden in drie zones die in het verleden sterk aangetast werden: het industrieterrein Kanaal-Noord te Bree, de Elsputterstraat in Bree en langs het fietspad van De Brandt in Maaseik.

Stichting Limburgs Landschap nodigt uit op een wandeling 28

Zondag 22 mei in het gebied: Tösch-Langeren. Afspraak: 9.00u. op het einde van de Grotlaan in Neeroeteren. Gids: Jan Verstraeten, 0474/32 52 28 De wandeling toont een grote variatie. Van percelen waar de natuur veel vrijheid krijgt tot een strak afgelijnd kleinschalig landschap met eeuwenoude houtwallen. En daartussen stroomt de Bosbeek die ondanks een keurslijf een duidelijke stempel drukt op de omgeving. Meer info: www.limburgs-lLandschap.be


Aanvraagformulier voor de toelage aan particulieren als compensatie voor de afwezigheid van riolering. De compensatie is gelijk aan het bedrag van de heffing voor de afvoer van drinkwater inclusief BTW (vermeld op de factuur) met een maximum van 40 euro. Om in aanmerking te komen voor terugbetaling dient voldaan te zijn aan volgende voorwaarden: 1. De waterfactuur werd afgeleverd op naam van een natuurlijk persoon. (= geen vennootschap) 2. Het perceel waar de betrokken woning is gelegen grenst aan het openbaar domein waar ter plaatse geen riolering aanwezig is. Dit formulier dient ingevuld terugbezorgd te worden bij het stadsbestuur van Maaseik, dienst werken, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik., ten laatste op 31 oktober 2011 . Aanvragen na deze datum geven geen recht op het toekennen van een toelage. Voor bijkomende informatie kan u terecht bij de stedelijke dienst werken op het telefoonnummer 089/560.588 of bij de milieudienst 089/560 589. Verder zijn bij deze aanvraag te voegen: ▪▪Een kopie van de waterfactuur van de VMW die het volledige jaarverbruik van 2010 weergeeft + de bijhorende detailnota ▪▪Een bewijs van betaling (of kopie ervan) Aanvragen na 31 oktober 2011 geven geen recht meer op toekenning van een toelage. Gegevens aanvrager: Naam .................................................................................... Voornaam.................................................................................................. Adres (straat + nr)...................................................................................................................................................................................... Plaats (postcode + woonplaats).......................................................................................................................................................... Bankrekeningnummer ........................................................................................................................................................................... Telefoonnummer ..................................................................................................................................................................................... Huurder of eigenaar (schrappen wat niet past) Gegevens woning: Adres (straat + nr) .................................................................................................................................................................................... Kadastrale gegevens ............................................................................................................................................................................... (indien gekend) Aantal bewoners........................... Te ....................................................... op (datum) .........................................

Handtekening

29


kinderopvang Kinderopvang nodig? Zoekt u kinderopvang in Maaseik, Neeroeteren of Opoeteren? Dan zijn Robbedoes en Hopsa een ideale oplossing. Beide opvangvormen zijn georganiseerd door de Stad. Robbedoes is een buitenschoolse kinderopvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar met opvanglocaties in Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren. Hopsa is een zelfstandig kinderdagverblijf in Maaseik voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Voor meer info kan u ons contacteren op 089/560.567 of onze website raadplegen: www.kinderopvangmaaseik.be. Eenmaal ingeschreven, kan u voor Robbedoes via deze site trouwens ook gebruik maken van ons handige online aan- en afmeldsysteem.

Landelijke kinderopvang vzw Kinderopvang bij onthaalouders voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Onthaalouders bieden kwalitatieve kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De opvang gebeurt in een famili¬ale sfeer, waarin geborgenheid en de individuele ontplooiing van elk kind centraal staan. De onthaalouder zorgt voor het middagmaal en de fruithap. Er is toezicht en begeleiding door de verantwoordelijken van Landelijke Kinderopvang. De kinderen zijn verzekerd. De dagprijs is afhankelijk van het inkomen en is fiscaal aftrekbaar. om te kunnen voldoen aan de steeds groeiende vraag naar kinderopvang zijn we dringend op zoek naar onthaalouders in Maaseikcentrum. Heeft u interesse of vragen, contacteer vrijblijvend: Landelijke Kinderopvang Hertstraat 19b – 3680 Maaseik T. 070/24.60.41 E. LKOmaaseik@landelijkekinderopvang.be I. www.landelijkekinderopvang.be

Minder Mobielen Centrale zoekt chauffeurs uit Opoeteren

30

De Minder Mobielen Centrale (MMC) van het OCMW staat ter beschikking van mensen met vervoersproblemen. Onze tien chauffeurs zetten zich op vrijwillige basis in om mensen veilig naar hun plaats van bestemming te voeren, de chaufeurs gebruiken hiervoor hun eigen wagen. De gebruikers betalen aan de chauffeurs een kilometervergoeding van 0,27 euro. Tijdens ritten in het kader van de MMC zijn de chauffeurs omnium verzekerd.

De MMC is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die in Opoeteren wonen, Maaseik en Neeroeteren zijn reeds goed vertegenwoordigd in het vrijwilligersbestand. In Opoeteren hebben we echter nog geen vrijwilligers. Dit is jammer voor de gebruikers van de MMC die in Opoeteren wonen. Zij worden nu verder geholpen door chauffeurs uit Neeroeteren. Aangezien de gebruiker de afgelegde weg van de woonplaats van de chauffeur tot de woonplaats van de gebruiker en weer terug dient te vergoeden, lopen de kosten voor vervoer voor mensen uit Opoeteren extra op. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie terecht bij de thuiszorgdiensten van het OCMW, Scholtisplein 1 in Neeroeteren of op het telefoonnummer 089 56 99 34. Vragen naar de Minder Mobielen Centrale.


mensen met een beperking Dagje strand ... voor iedereen! Zon, zee ... zorgeloos: een toegankelijk strand voor iedereen! Rolstoelgebruikers, personen met een visuele handicap, moeilijke stappers, het jonge gezin met de kinderwagen, tijdelijk geblesseerden… botsen vaak op hindernissen bij een bezoek aan het strand: obstakels op de weg tussen de tramhalte en het strand, geen rolstoeltoegankelijk toilet in de omgeving van het strand... In vijf kustgemeenten zijn op en bij het strand volgende zaken voorzien: ▪▪een toegankelijke weg vanaf de dichtstbijzijnde halte van de kusttram ▪▪voldoende voorbehouden parkeerplaatsen in de directe omgeving ▪▪een rolstoeltoegankelijk toilet en een toegankelijke douche met omkleedruimte ▪▪mogelijkheid om strandrolstoelen te ontlenen/huren ▪▪een verhard pad op het strand (jutterpad) ▪▪een verharde zone op het strand waar rolstoelen kunnen staan U vindt deze voorzieningen in Nieuwpoort, Middelkerke (Westende-Middelkerke), Oostende, De Haan (De Haan, Vosseslag, Wenduine), Zeebrugge. Assistentie nodig? Zelfs met een perfect toegankelijke omgeving is het voor sommige mensen met een beperking onmogelijk om de Vlaamse Kust te bezoeken. Door het inzetten van assistenten op het strand wordt een dagje aan zee wel mogelijk. De assistenten begeleiden mensen met een motorische en/of visuele handicap van aan de tramhalte of de parking tot op het strand, verlenen assistentie bij persoonlijke verzorging (toiletbezoek, omkleden, ...), bij de transfer van de eigen rolstoel naar een strandrolstoel, bij het wandelen tot aan een geschikt plaatsje op het strand… Je kan beroep doen op de assistenten door ze ter plaatse aan te spreken. Voor het begeleiden van de tramhalte of parking tot op het strand belt u best even op voorhand. Bijkomende informatie: www.west-vlaanderen.be G-Parkeren aan de kust: uw GPS wijst u de weg. Gebruik de applicatie die door de vzw Westkans werd ontwikkeld. De applicatie is beschikbaar voor de merken Tom Tom, Garmin en Mio. Je vindt moeiteloos G-parkeerplaatsen in Brugge, Roeselare, en de 10 kustplaatsen. Meer info vind je op www.navigeerenparkeer.be of bij vzw Westkans, tel. 050/40 73 81 (Niki Vervaeke).

Bent u wie we zoeken? De Adviesraad voor Personen met een Beperking is op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen aan het volgende project: het vergroten van de toegankelijkheid van winkels en horeca in Maaseik. De Adviesraad stapt in een provinciaal project dat handelaars bewust wil maken van klanten met een beperking. Uiteindelijk zullen onze handelaars, als zij dit wensen, bezocht worden door onze vrijwilligers die een kleine checklist afwerken en tips geven. ▪▪Heb je een vlotte babbel? ▪▪Leg je makkelijk contact? ▪▪Wil je een korte opleiding van 3 uren volgen? ▪▪Wil je iets veranderen voor personen met een beperking? Schrijf je dan snel in bij de stedelijke dienst welzijn, Sandra Vancleef, tel. 089/560 552.

Infopunt Toegankelijk Reizen Het Infopunt Toegankelijk Reizen is een dienst van Toerisme Vlaanderen. Het Infopunt wil ontbrekende informatie over reizen met een handicap aanvullen. De reiziger met een beperking vindt bij het Infopunt zorgvuldig verzamelde informatie over de toegankelijkheid van diverse vakantiebestemmingen van Andorra tot Zwitserland. Je krijgt betrouwbare informatie op maat van je persoonlijke vereisten. www.toegankelijkreizen.be

31


Info mei 2011  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you