Page 1

Maaseik informatief www.maaseik.be

Stedelijk informatieblad | editie juni 2013 | jaargang 25 - nr. 6

Ovonde: Groene band tussen centrum en Maas.

Oefenmatch Real Neeroeteren Maaseik - KRC Genk Zaterdag 29 juni om 16 uur op De Borg info: www.realneeroeterenmaaseik.be


Hoe de stadsdiensten bereiken? Correspondentieadres

Stad Maaseik Lekkerstraat 10 – 3680 Maaseik

Loketten

Administratief centrum Maaseik (Lekkerstraat 10) of Administratief centrum Neeroeteren (Scholtisplein 1). Open: elke werkdag van 9u. tot 12u. dinsdag eveneens van 14u. tot 17.45u. woensdag eveneens van 14u. tot 16u. laatste zaterdag van de maand: op afspraak (enkel dienst burgerzaken)

spreekuren schepencollege Burgemeester Jan Creemers Communicatie intern en extern, public relations, veiligheid, Europese – en internationale samenwerking, ziekenhuis, burgerlijke stand, overleg en coördinatie samenwerking Stad en OCMW. Tel.: 089/560.560 - e-mail: jan.creemers@maaseik.be Woensdag van 17 tot 19 uur in het Administratief Centrum Maaseik Schepen Myriam Giebens Eerste schepen, sport, vrije tijd (cultuur, bibliotheek, academie, feestelijkheden...), musea, erfgoed (onroerend en roerend) Tel.: 0499/939.045 - e-mail: myriam.giebens@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak.

Telefonisch

Via het centrale telefoonnummer van de stad Maaseik: 089/560 560

E-mail/website

stad.maaseik@maaseik.be – www.maaseik.be

Schepen Yvonne Van Dooren Ruimtelijke planning en stedenbouw, mobiliteit, grondbeleid, geografisch informatiesysteem, wonen, straatnaamgeving. Tel.: 0473/283.101 - e-mail: yvonne.vandooren@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak.

Info

www.maaseik.be is de officiële website van de stad Maaseik. Radiopraatje LRM: elke maandag om 14.30 uur via 107.6 FM (Maaseik) en 105.1 FM (Neeroeteren, Opoeteren). Elektronische nieuwsbrief: abonneer u via het e-mail adres info@maaseik.be

Wachtdiensten

www.maaseik.be/wachtdiensten Dokters: ▪▪Maaseik. Centraal oproepnummer 089/75 41 04 ▪▪Neeroeteren. Centraal oproepnummer 089/62 22 62 ▪▪Opoeteren. Centraal oproepnummer 089/62 22 62 Apothekers: 0909/999 10 (enkel voor apotheek van wacht tussen 23u. en 9u.).

Colofon

Maaseik Informatief is een uitgave van het stadsbestuur van Maaseik. Verantwoordelijke uitgever: Jan Creemers, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik. Samenstelling, eindredactie en lay-out: Communicatiedienst, tel. 089/560 560 of info@maaseik.be. Frequentie: maandelijks

2 Oplage: 11.500 exemplaren Vragen of opmerkingen over de bedeling kunnen gemeld worden bij de communicatiedienst van de stad Maaseik.

Schepen Toine Schaefer Openbare werken, nutsvoorzieningen, begraafplaatsen, dienst werken en werken in eigen beheer, gebouwen. Tel.: 0495/501.520 - e-mail: antoine.schaefer@skynet.be Dagelijks na telefonische afspraak.

Schepen Mariette Janssen Landbouw, jacht en bosbouw, leefmilieu, natuur, duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking, fair-trade, wijkwerking, kinderopvang. Tel.: 0495/501.590 - e-mail: mariette.janssen@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak.

Schepen Kevin Drees Economie en citymanagement, toerisme, markten en kermissen, tewerkstelling, gemeentelijke administratieve sancties, alternatieve gerechtelijke maatregelen en gemeenschapswachten, jeugd. Tel.: 0497/060.065 - e-mail: kevin.drees@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Dirk Verlaak Financiën, budget, personeel, ICT, erediensten, Intern controlesysteem, autonome gemeentebedrijven, klantvriendelijk en klantgericht beleid. Tel.: 0495/210.386 - e-mail: dirk.verlaak@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Gerard Ignoul OCMW-voorzitter, sociaal welzijn, lokaal sociaal beleid, woonwagenbeleid, integratie, volksgezondheid, beleid voor mensen met een beperking, flankerend beleid, seniorenbeleid, gezinsbeleid en armoedebestrijding. Tel.: 0477/654.087 - e-mail: gerard.ignoul@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak.


inhoud

Beste vrienden van Maaseik De “zomermaand” juni is aangebroken en laat ons hopen dat we onze zon veelvuldig te zien krijgen want de voorbije maanden liet ze ons toch wel in de steek. Voor vele jongeren staat juni soms gelijk aan examenstress, terwijl onze medioren (en senioren) steeds vaker in juni op vakantie gaan, omdat ze in juli en augustus misschien op de kleinkinderen gaan passen. Maar voor de thuisblijvers heeft juni weer het een en ander in petto. Ik ben vereerd dat ik, als jongste schepen in zowel het college als in de gemeenteraad bevoegd over onder andere economie, jeugd, toerisme, gemeenschapswachten, markten en kermissen rechtstreeks kan bijdragen aan een belevingsvolle stad. In mei vond het gezellige ‘Fiesta Europa’ plaats, een Europese feestmarkt met marktkramers uit alle uithoeken van ons continent. Zij stelden met veel enthousiasme de heerlijkste specialiteiten uit hun land en regio voor. Het Maaseiker marktplein was afgeladen vol en de sfeer super. De bijhorende spaarkaartactie was een onverdeeld succes. Ook in juni hopen we jullie opnieuw te mogen begroeten op organisaties als onze jaarlijkse avondmarkt in het centrum van Neeroeteren (28/06) of de Dorperkermis in Neeroeteren (16/6) of Tuning Day Maaseik (22/06). We sluiten juni in schoonheid af met de befaamde Maaseiker keramiekmarkt van internationale allure (30/06) met meer dan 100 deelnemers! De zomer wordt dan definitief ingezet met het event ‘Zomerse Zondagen’, een initatief van Stad Maaseik in samenwerking met Europa, de Provincie Limburg en Toerisme Limburg. Vanaf 10 juni kunnen kinderen en jongeren zich weer inschrijven voor de Doepas activiteiten die de jeugddienst van de Stad Maaseik organiseert, je vindt het volledige programma op www.maaseik.be. Voor ieder wat wils dus. De uitdaging voor mezelf voor de komende legislatuur zal erin bestaan, om samen met mijn collega’s schepenen, gemeenteraadsleden en de stadsdiensten met de beschikbare middelen te zorgen voor de nodige dynamiek waar de binnenstad van Maaseik en de dorpskernen nood aan hebben. Beleidsmatig mag de aandacht voor de binnenstad en de dorpskernen als economische motor en concentratiepunt van culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten niet verslappen! De wereld om ons heen verandert. Een stadsbestuur moet daarin meebewegen en blijven investeren én gaan voor die dingen die een effectieve meerwaarde creëren. Maaseik moet een fijne woon-en werkplek zijn en een plek waar toeristen en bezoekers graag vertoeven. Het goede behouden en ruimte creëren voor het nieuwe. Na een intensieve inwerkperiode, maak ik momenteel de oefening welke acties tot dit gewenste resultaat kunnen leiden en realiseerbaar zijn. Uw suggesties zijn altijd welkom. Tot in Maaseik... Kevin Drees schepen

10 Begraafplaats Neeroeteren

11

20 Zomerse zondagen Maaseik

33 Maaseik leeft en griezelt

De Maaspoorte

verder in dit nummer Gesproken infoblad Samenwerkingsakkoord stad-OCMW Win gratis lidmaatschap bib Vacature: 1 hoofdverpleegkundige Doepas zomeractiviteiten Tentoonstelling “Jong Talent” Tarief grof vuil sticker Tarief bouwpuin daalt Nieuws van de Wereldwinkel Maaseik = gezonde gemeente

6 8 14 17 22 25 25 27 32 35

3


Stad Maaseik - Budget 2013. Hierna vindt u de essentie van het budget 2013. De volledige uitleg kan u vinden in de toelichting bij de financiĂŤle nota en het financieel meerjarenplan. U vindt deze documenten op www.maaseik.be -> Bestuur -> Budget 2013. 1.De gewone dienst. De gewone begroting omvat de dagelijkse werkingsuitgaven en ontvangsten. Algemeen overzicht in euro

Budget 2013

Algemeen resultaat vorig jaar

1.710.468,88

Ontvangsten

32.154.850,00

Uitgaven

33.760.244,00

Resultaat eigen dienstjaar

-1.605.394,00

ALGEMEEN RESULTAAT

105.074,88

Welke zijn de ontvangsten? In het budget 2013 staan in totaal 32.154.850 euro ontvangsten ingeschreven. De samenstelling is als volgt: Overzicht ontvangsten in euro

Budget 2013

Prestaties

1.574.019,00

Gemeentefonds

5.605.115,00

Personenbelasting

6.264.699,00

Onroerende voorheffing

6.858.278,00

Parkeren

400.000,00

Andere belastingen

2.275.800,00

Bijdrage personeel kunstonderwijs

1.300.000,00

Personeelsubsidie overheid (gesco) 1.226.402,00 Vorige dienstjaren

0

Overboekingen

2.600.000,00

Diversen

4.050.537,00

Totaal ontvangsten

32.154.850,00

Welke zijn de uitgaven? In het budget 2013 staan in totaal 33.760.244 euro uitgaven ingeschreven. De samenstelling is als volgt: Overzicht uitgaven in euro

Budget 2013

Personeelsuitgaven

13.760.661

Werkingsuitgaven

5.654.796

Toelage OCMW

2.736.958

Toelage politiezone

2.000.362

Toelage kerkfabrieken

412.777

Toelage autonoom bedrijf sport

325.000

Toelage programmatie cultuur

150.000

Werkingstoelage Limburg.net

1.590.219

Terugbetaling brandweerbijdrage 333.879 1ste aflossing

4

Vorige dienstjaren

134.670

Overboekingen

532.000

Schuld (leningen)

5.418.271

Exploitatietekort zwembad (deel 800.000 Maaseik) Diversen

89.349

Totaal uitgaven

33.760.244


Hoe wordt alles gefinancierd? De uitgaven worden betaald met allerlei inkomsten, waaronder belastingen, subsidies en fondsen, opbrengsten uit dividenden, leningen, ... Een belangrijke bijdrage komt van de inwoners. Toch worden er ook dit jaar voor het uitvoeren van het beleidsprogramma geen extra inspanningen gevraagd van de inwoners. Desondanks kunnen de investeringen, die voorzien zijn in het beleidsplan van de stad Maaseik, uitgevoerd worden zoals gepland. Projecten zoals bijvoorbeeld de bouw van een nieuw rust- en verzorgingscentrum in Maaseik, de bouw van een nieuwe sporthal in Neeroeteren en de totale vernieuwing van ontmoetingshuis De Riet in Opoeteren voor sport, kinderopvang en muziekacademie zullen verder kunnen uitgevoerd worden. Welke zijn de voornaamste investeringen? Het investeringsbedrag voor 2013 bedraagt 6.673.610 euro (in 2012: 6.653.457). Enkele belangrijke onderwerpen voor 2013 zijn: ▪▪1.135.000 euro voor de aanleg van wegen in het woningproject De Leemhoek aan de Stationsstraat ▪▪320.000 euro voor het uitvoeren van omgevingswerken rond het sportcomplex Maaseik ▪▪1.250.000 euro voor de aanleg van het fietspad langs de Rotemerlaan tussen Neeroeteren en Elen ▪▪614.950 euro voor wegenwerken aan en in de buurt van de Javanastraat in Maaseik ▪▪600.000 euro voor de aankoop van de gebouwen Markt 47 (De bonte Os) en Capucienenstraat 12 (achterkant van De Bonte Os) ▪▪532.000 euro als kapitaalsverhoging voor het Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik ▪▪200.000 euro voor de aankoop van grond voor de uitbreiding van de begraafplaats in Maaseik ▪▪483.000 euro voor het aanleggen van wegen op en het inrichten van de uitbreiding van het woonwagenterrein Engerhoven ▪▪160.000 euro voor de aankoop van een kleine borstelwagen ▪▪enz.

Stadsbudget 2013. Streven naar een financieel evenwicht. De stad Maaseik wordt geconfronteerd met een aantal financiële moeilijkheden. Toch werd bij de opmaak van het stadsbudget 2013 een gezond financieel evenwicht bereikt. Net zoals de overgrote meerderheid van de lokale en bovenlokale overheden kampt Maaseik met budgettaire problemen. Het schepencollege hakt een aantal knopen door om ook in de komende jaren financiële armslag te behouden. De klemtoon valt op de reorganisatie van de dienstverlening in eigen huis zonder daarbij het aspect ‘klantvriendelijkheid’ uit het oog te verliezen. Een belangrijke beslissing nam de bestuursmeerderheid in Maaseik door te bepalen dat de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing niet verhogen. Als één van de weinige gemeenten waar de voorbije jaren de opcentiemen daalden, wil de stad Maaseik haar engagement in de vermindering van de algemene belastingdruk volhouden. Bij de opmaak van de begroting 2013 en van de meerjarenplanning 2013-2015 werd vastgesteld dat de stad Maaseik op financieel vlak een aantal moeilijke jaren tegemoet gaat. Dit is geen tot Maaseik geïsoleerd probleem, maar uiteraard dient Maaseik in eigen huis voor gezonde financiën te zorgen. Daarom werd er krachtdadig ingegrepen en werd in samenwerking met de verantwoordelijke administratie de afweging gemaakt over hetgeen voor Maaseik financieel haalbaar of niet haalbaar is. Krachtlijnen. Het beleid hanteerde bij de opmaak van het budget 2013 en de meerjarenpanning 2013-2015 volgende krachtlijnen: 1. De verhoging van de tarieven gebeurt op de eerste plaats in een aantal retributiereglementen. De stad Maaseik hanteert hier het principe dat de gebruiker betaalt. Een aantal tarieven werden daarom verhoogd, binnen het aanvaardbare om de concurrentiepositie van Maaseik niet in het gedrang te brengen. In principe gaat het hierbij louter om een aanpassing van de tarieven, die sedert zeer lange tijd niet meer werden aangepast. 2. De stad zocht de besparing in de vermindering van haar werkingskosten en investeringen. De werkingskosten van alle stadsdiensten werden aanzienlijk verminderd. Bovendien zal door de samenvoeging van een aantal stadsdiensten en OCMW-diensten kostenbesparend kunnen gewerkt worden. Maar ook intern bij de stad als organisatie wordt gereorganiseerd om nog efficiënter de taken, die aan de stad Maaseik gesteld worden, te kunnen uitvoeren. 3. Een aantal pensioneringen wordt niet vervangen. Op zeer korte termijn gebeuren er bij de stad Maaseik een aanzienlijk aantal pensioneringen. Het schepencollege heeft reeds beslist dat er geen automatische vervanging volgt, maar dat wordt bestudeerd in hoeverre de taken over andere diensten kunnen gespreid worden. We trachten de organisatie aan te passen aan een vermindering van het aantal personeelsleden.

5 1.250.000 euro voor aanleg fietspad langs Rotemerlaan.

Schepen van financiën Dirk Verlaak


NIEUW!

Gesproken stedelijk informatieblad. Het stadsbestuur wil dat informatie iedereen in Maaseik bereikt, ook mensen met een visuele beperking of een leesbeperking. Sedert maart 2013 wordt het infoblad ingesproken bij Transkript vzw in Hasselt, vanwaar de DVD’s ook verstuurd worden. U kan het schijfje afspelen op een muziekinstallatie met USB-ondersteuning, op de computer of op een Daisyspeler. Het gesproken infoblad is volledig gratis. U kan aan de dienst communicatie doorgeven wanneer u interesse hebt in het gesproken infoblad: 0800 20 560 of via e-mail: info@maaseik.be. Gelieve deze informatie door te geven aan personen met een visuele- of leesbeperking die u kent.

6

Toelage politiezone Maasland De politiezone ‘Maasland’ omvat de steden Maaseik en Dilsen-Stokkem. Zoals de wet het bepaalt, moeten de leden van de zone bijdragen in de financiering van de zone: Maaseik 55,89% en Dilsen-Stokkem: 44,11%.

Maaseik geeft op die manier in 2013 de som van 2.000.361,47 euro aan de politiezone Maasland (in 2012 was dit €2.001.505,20) als toelage in de werking van de zone.


Musea Maaseik stellen actieplan 2013 voor. Elk jaar stellen de Musea Maaseik een plan op met punten, die gedurende dat jaar op het verlanglijstje staan. In 2013 legt Musea Maaseik opnieuw een respectabele lijst voor met een aantal elementen, die de museale werking in Maaseik ten goede komen. De lijst vermeldt onder meer:

▪▪de herlocalisering kerkschatten Sint-Catharina, één van de waardevolste kerkschatten uit de benelux

▪▪Inventarisatie apotheek Van Venckenray ▪▪Digitalisering van het moderne en oude archief ▪▪Verdere invulling van het masterplan over de nieuwe in-

vulling van het vroegere Minderbroedersklooster. Doel is om op termijn van dit vroegere klooster het museale en toeristische centrum van Maaseik te maken. ▪▪Onderzoek tinnen servies dat werd gevonden bij opgravingen Kloosterbempden in 2005 ▪▪Onderzoek archeologische voorwerpen uit ontgrindingsgebieden ▪▪BBC en Victoria and Albert Museum (mogelijk reportage op BBC over gewaden uit kerkschat) ▪▪Publicatie in het tijdschrift van het openbaar kunstbezit over het apotheekmuseum ▪▪Publicatie in Hospitium over medisch-historisch erfgoed ▪▪Meedigen naar de Vlaamse monumentenprijs. Hiervoor diende de sm de restauratie van het apotheekmuseum in. ▪▪Tentoonstelling over de laatste apotheker die in het huidige apotheekmuseum actief werkte: Guillaume van Venckenray ▪▪Uitwerken van een educatief programma 2013-2014 voor

een bezoek aan Musea Maaseik

▪▪Deelname aan Nacht van de geschiedenis, Smaakdagen, Erfgoeddag, Open monumentendag, enz.

Het jaar- en actieplan zijn lijvige documenten. Wie meer info wenst, kan tijdens de kantooruren contact opnemen met stad Maaseik, dienst musea, – Anja Neskens, Lekkerstraat 10 te Maaseik (tel. 089/560 560 – e-mail: musea@maaseik.be).

Oudste Angelsaksische gewaden uit Europa liggen in Maaseik.

7


OCMW-Maaseik en stad Maaseik sluiten samenwerkingsakkoord. Om de werking van de lokale overheden nauwer op elkaar af te stemmen, tekenden OCMW-Maaseik en stad Maaseik op 27 mei 2013 een samenwerkings akkoord of Beheersovereenkomst. Die overeenkomst moet ervoor zorgen, dat de werking van OCMW enstad in de toekomst maximaal samensmelt. Tot op vandaag werkten het stadsbestuur en het OCMW van Maaseik samen op een vrijblijvende manier. De Vlaasme overheid stimuleert echter op allereli manieren een betere en meer structurele samenwerking. Om dit in de praktijk uit te werken, kunnen er zogenaamde ‘Beheersovereenkomsten ‘tussen stad en OCMW afgesloten worden. De stad Maaseik en het OCMW-Maaseik hebben na een grondige voorbereiding een dergelijke samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Die overeenkomst hefet op de eerste plaats tot doel om te komen tot een samenvoerging van op de eerste plaats de ‘ondersteunende diensten’. Dit zijn bijvoorbeeld de personeelsdiensten, de financiële diensten, de ICT-diensten, Vanuit de gezmanlijke doelstellingen worden de krachten gebundeld. Het stads-en OCMW-bestuur werkt samen om de inwonerde ‘klant’ -van Maaseik een nog betere en kwaliteitsvolled re dienstverlening en hulpverlening te kunnen aanbieden.

Vlnr.: Gerard Ignoul, voorzitter OCMW-Maaseik, Boudewijn Derkoningen, secretaris OCMW-Maaseik, Raymond Corstjens, secretaris stad Maaseik en Antoine Schaefer, waarnemend burgemeester.

Inwoners schenken voorwerpen aan Musea Maaseik. De stad Maaseik kreeg van enkele personen een schenking aangeboden om deze op te nemen en/of tentoon te stellen in de collectie van de Musea Maaseik: ▪▪twee doodsprentjes met betrekking tot de apotheek van Venckenray door Isabella Kraewinckels ▪▪een peperbus met betrekking tot de apotheek van Venckenray door Maddy Gelissen ▪▪een pillendoosje met betrekking tot de apotheek van Venckenray door Peter Graux ▪▪glazen medicijnflessen, vijzel, enz. van de apotheek van

8

Susteren, die een aanvulling zijn op de apothekerscollectie die dienst doet als studiemateriaal, van mevrouw Kramer-Ronner ▪▪Pharmacopee als studiemateriaal in de educatieve koffer van de apotheek van Venckenray door apotheek Markt Maaseik. Het stadsbestuur dankt deze inwoners zeer hartelijk voor hun bijdrage. Een aantal van deze voorwerpen zullen binnenkort te bewonderen zijn in de Musea Maaseik.


Gaat u op reis? Vraag tijdig de kids-id aan! De kids-id is het elektronische identiteitsdocument en het beveiligde reisdocument dat het vroegere kartonnen identiteitsbewijs vervangt. De kaart is drie jaar geldig. Voor reizen binnen Europa moet een Belgisch kind jonger dan 12 in het bezit zijn van een geldige kids-id. Wanneer u een kids-id wilt aanvragen, moet u aan enkele voorwaarden voldoen: ▪▪het ouderlijk gezag hebben over het kind ▪▪u moet samen met het kind naar de dienst burgerzaken gaan voor de aanvraag ▪▪men dient een pasfoto met witte achtergrond van het kind mee te brengen ▪▪6 euro. Met oog op de zomervakantie en bijhorende reizen naar het buitenland herinneren we u eraan dat ouders de kids-id voor hun kind(eren) best tijdig aanvragen. Om de kids-id tijdig te ontvangen, vraagt u de kaart minstens 3 weken voor het vertrek bij de stad Maaseik aan. Deze termijn is vereist voor de aanmaak en levering van de kids-id. Spoedprocedure. Wie de kids-id niet binnen deze termijn bij de gemeente aanvraagt, kan enkel nog een kids-id of een paspoort krijgen via de spoedprocedure. De kostprijs van beide spoedprocedures ligt echter veel hoger.

Belangrijke waarschuwing. Niet alle landen aanvaarden de kids-id als geldig identiteitsdocument. Voor elk vertrek naar het buitenland, is het aangeraden u te informeren over de vereiste reisdocumenten. Deze informatie vindt u in uw reisbureau of op de website van Buitenlandse Zaken: www.diplomatie.be. Goede reis! Meer info dienst burgerzaken administratief centrum Maaseik Tel. 089 56 05 60 E-mail: bevolking@maaseik.be

Naar het buitenland? Vraag tijdig uw reispas/paspoort aan. Een reispas voor bestemmingen buiten de Europese Unie moet u tijdig aanvragen. Dat is zeker het geval wanneer u ook nog een visum nodig hebt. Kinderen hebben ook vaak andere reisdocumenten nodig dan volwassenen. De dienst burgerzaken kan u hierover informeren. Eengewone procedure kost voor minderjarige inwoners 41 euro voor en 96 euro voor meerderjarigen. Voor een spoedprocedure betaalt u 210 euro voor minderjarigen en 265 euro voor volwassenen. De aanvraag hier gebeurt via de stad Maaseik. U voegt er steeds 2 recente kleurenpasfoto’s met een lichte egale achtergrond bij. De aanvraag moet u persoonlijk doen. De betaling gebeurt contant. Bezit u al een reispas, al dan niet vervallen, dan brengt u die mee.

Reispassen worden niet door de stad Maaseik zelf gemaakt. De aanvraagformulieren worden door een prové-firma bij de dienst burgerzaken opgehaald en naar het productiecentrum gebracht. Wij raden u zeer sterk aan veertien dagen in acht te nemen. Er kunnen immers steds onvoorziene technische problemen optreden of er kunnen feestdagen tussenkomen die de afwerking van de aanvragen vertragen. Informeer u voor u vertrekt en kijk steeds de vervaldatum van uw identiteitskaart of van uw paspoort na. Voor de meeste bestemmingen moet het vereiste identiteitsbewijs nog 6 maanden geldig zijn dan de datum van terugkeer. Meer info dienst burgerzaken administratief centrum Maaseik Tel. 089 56 05 60 E-mail: bevolking@maaseik.be

9


A-kern Racing Genk op bezoek bij Real Neeroeteren Maaseik. 29 juni 2013 om 16 uur. Op 29 juni 2013 ontvangt Real Neeroeteren Maaseik de A-kern voor het nieuwe seizoen van Racing Genk. De wedstrijd begint om 16 uur op De Borg in Neeroeteren. Er is een inkomprijs van 5 euro tot 16 jaar en 10 euro vanaf 16 jaar. Voor wie niet wil aanschuiven de dag zelf aan de inkom is er dde dagen voor de wedstrijd ’s avonds voorverkoop in de kantine op De Borg. Meer info. www.realneeroeterenmaaseik.be

Opgraven deel begraafplaats Neeroeteren. De rijgraven op de begraafplaats van Neeroeteren, voorzien van een akte van bekendmaking, zullen worden ontgraven om plaats te maken voor nieuwe begravingen. De akte aan de graven zal uithangen tussen 1 juni 2013 en 31 mei 2014. De volgende modaliteiten zijn van toepassing: ▪▪De graftekens die zich op de te hernieuwen graven bevinden, kunnen door de nabestaande(n) verwijderd worden tussen 01 maart 2014 en 30 juni 2014, zoniet worden ze door de stad verwijderd. ▪▪Alle ontgraven overblijfselen worden ter plaatse in een collectief graf herbegraven. Aan dit collectief graf wordt een gedenkzuil geplaatst. Op deze zuil kunnen koperen herinneringspiaatjes worden aangebracht met vermelding van de naam van de overledene, geboorte-en overlijdensdatum. De kostprijs van dit plaatje (15 x 6,5 cm) bedraagt 25 euro. De aanvraag tot plaatsing van een herinneringspiaatje dient schriftelijk te gebeuren bij het stadsbestuur, en dit ten laatste op 30 juiti 2014. ▪▪Indien de nabestaanden dit wensen, kan tot herbegraving in concessie worden overgegaan. De kosten van een concessie, de opgravingskasten en de plaatsing van een nieuwe grafzerk zijn ten laste van de aanvrager. De aankoop van een concessie (2 m2) bedraagt 1000 euro, vermeerdert met 2,50 euro zegelrecht en heeft een geldigheidsduur van 50 jaar. De opgravingskasten (werken uitgevoerd door aannemer en incl. kist), zijn pas bekend na de toewijzing van de werken. De aanvraag tot herbegraven in concessie dient schriftelijk te gebeuren bij het stadsbestuur, en dit ten laatste op 30 juni 2014. ▪▪Bijkomende inlichtingen zijn te bekomen bij de dienst Burgerlijke Stand (Lekkerstraat 10) of Dienst Werken (Scholtisplein 1) via het centrale telefoonnummer 089 560560. Wie meer informatie wenst, kan tijdens de kantooruren contact opnemen met de dienst werken, administratief centrum Neeroeteren, tel. 089/56 05 60 of e-mail info@maaseik.be.

10


11


Toeristisch treintje Een witgouden treintje voert bezoekers doorheen Maaseik. Twee van de drie aanhangers kunnen worden verwarmd. De derde aanhanger biedt via een pneumatisch platform ook plaats aan 2 rolstoelgebruikers. Dankzij luidsprekers is de gids overal verstaanbaar. Tijdens de maanden mei, juni en september rijdt het toeristische treintje iedere zondag om 14, 15 en 16 uur. In juli en augustus dagelijks om 14, 15 en 16 uur. Pendeltrein: Volwassenen vanaf 12 jaar: € 2,50 per persoon. Kinderen van 6 tot 12 jaar: 1 euro per persoon. Kinderen jonger dan 6 jaar: gratis!

Ballonvaart Stap in voor een fantastische luchtreis. Varen in een luchtballon is een groot avontuur. De tocht naar het onbekende, de spanning omdat je niet weet hoe lang je in de lucht blijft en waar de wind je brengen zal. De ontspanning omdat je elke vorm van hoogtevrees verliest. Ieder van ons draagt diep in zijn hart het verlangen mee om zich, vrij als een vogel, boven alles en iedereen verheven te voelen en de aarde even te ontvluchten. Je mag helpen bij alle voorbereidingen en even later zweef je boven het Maasland. Na een zachte landing wacht je nog een leuke verrassing. Startplaats: weide achter schaatshal van Maaseik en naast de Moskee (Sportlaan). Prijs: € 160/volwassene en € 80 voor kinderen - 10 jaar. Reservaties: Toerisme Maaseik Tel. +32 (0)89 81 92 90 Goed om weten: Luchtballonvaren is enorm afhankelijk van weersomstandigheden. Alleen de piloot kan beslissen of er al dan niet gevlogen wordt. Dit is belangrijk voor je veiligheid. De mogelijkheid bestaat zelfs dat de vlucht de dag zelf nog geannuleerd wordt of dat men omwille van de windrichting een andere startplaats (zelfs buiten Maaseik) kiest.

12


Werkgroep documentatie Maaseik vraagt uw hulp. In deze uitgave plaatsen we een foto van een fier meisje met een nieuw broertje of zusje. WIE zijn het? WANNEER en WAAR werd deze prent gemaakt? Tezelfdertijd willen we ook een oproep doen naar gegevens en foto’s over en van de ons zo bekende “WI-JSVROUWEN” , zelfstandige vroedvrouwen, van in de tijd dat de vrouwen nog aan huis bevielen. Mooie anekdotes en verhalen mag u ons altijd laten weten zodat we deze bijzondere dames met hun belangrijke functie niet vergeten. Alvast dank. Info en voorstellen Werkgroep Documentatie Maaseik, Kleine Kerkstraat 30. e-mail: werkgroep@maaseik.be http://sites.google.com/site/dcmaaseik

Vorming volgen in Achterolmen. Graag dankt het cultuurcentrum u voor de ruime belangstelling die u dit jaar aan ons vormingsaanbod besteedde! In de loop van augustus zult u in uw brievenbus een nieuwe editie van “Cultuurmaaseik.be” aantreffen, die helemaal gewijd is aan het nieuwe vormingsprogramma. Hopelijk vindt u ook dan weer uw gading. Als dynamische stadsdienst tracht Cultuurcentrum Achterolmen steeds traditie aan vernieuwing en lichtvoetigheid aan verdieping te koppelen. Kruisbestuiving tussen mensen en disciplines hoort immers tot onze “core business”. Naast vaste waarden zult u dus ook verrassende nieuwigheden aantreffen. Snuistert u door de brochure en laat u verrassen. Overigens: voor het eerst presenteert het cultuurcentrum een aantal cursussen met een bijzonder tarief voor mensen die genieten van het OMNIO-statuut. U moet wel een bewijsdocument kunnen voorleggen. Informeert u zich bij de inschrijving. Naast het vormingsaanbod zal de brochure een beknopt overzicht van het theaterprogramma inhouden, aangevuld met het uitstekende najaarsaanbod van Zebracinema. Wenst u nu al inlichtingen? Wendt u zich dan aan Jacques Dalemans (089 565 99 51 of jacques.dalemans@maaseik.be.

13


bibliotheek

Gezocht: luistergrage oortjes! Heb je zin om te komen luisteren naar een leuk verhaal op woensdagnamiddag? Elke maand wordt er voorgelezen uit de beste nieuwe prentenboeken. Aansluitend doen we een leuke knutselactiviteit! De volgende voorleesnamiddag vindt plaats op woensdag 26 juni van 14.00 tot 15.00 uur. Kom je ook? Deelname is gratis. Meer info: 089 564 074 of maaseik@bibliotheek.be

Win een jaar gratis lidmaatschap! Lever je bibpasje in en leen vanaf nu met je EID!

Verkoop afgevoerde materialen. Zaterdag 15 juni 2013 van 10:00 tot 15:30 uur in de bib van Maaseik. Rep je naar de bib en maak je keuze uit honderden boeken, cd’s, dvd’s en tijdschriftenpakketten. ▪▪Alle afgevoerde materialen uit de volwassenenafdeling gaan de deur uit aan 1,00 euro/stuk. ▪▪Voor afgevoerde collecties uit de jeugdafdeling betaal je 0,50 euro/stuk.

Populaire jeugdauteur Luc Embrechts te gast in de bib. Op donderdag 18 april bezochten de 5de leerjaren van “De boomgaard”, “De wikke”, “De sprong” en “Vrije Lagere School Opoeteren” de bib van Maaseik om te luisteren naar jeugdauteur Luc Embrechts, die honderduit kwam vertellen over zijn boeken. Luc is de schrijver van razend spannende reeksen zoals Vampierzootje en Dir-Yak.

14

Dir-Yak is een mysterieuze ondergrondse wereld, vol vreemde wezens en monsters. De vrienden Bart, Bolle en Carolien belanden in deze wereld en beleven hier spannende en gevaarlijke avonturen. Vampierzootje is een reeks over een groepje knotsgekke vampiers die van de ene hilarische situatie in de andere terecht komen. Spannend, maar vooral grappig! Luc gaf ook wat uitleg over hoe een boek tot stand komt. Waar

komen de ideeën vandaan? Hoe zit het met de illustraties? De leerlingen kregen het allemaal te horen. Wil je meer weten over Luc en zijn boeken? Surf dan snel naar zijn webstek www.luc-embrechts.be


Ontvang een herinnering per e-mail enkele dagen voordat je uitleentermijn verstrijkt! Sinds kort sturen we bibliotheekleners een herinnering per e-mail, enkele dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn. Deze extra service is gratis, maar we hebben natuurlijk wel een e-mail adres nodig. Daarnaast ontvangen laattijdige leners sinds begin 2011 hun rappels niet alleen per brief maar ook per e-mail. Ook leners die een boek, cd of dvd reserveerden, krijgen van de bib een bericht per e-mail op het moment dat de reservatie beschikbaar is. Het is de bedoeling om binnenkort volledig op e-mail over te schakelen voor de eerste en tweede rappel en voor de reservaties. Voor de derde en vierde rappel blijven de brieven per post gehandhaafd.

vicebalie. Nog handiger: controleer zelf je e-mailadres in onze bestanden. Daarvoor surf je naar de catalogus maaseik.bibliotheek.be en kiest bovenaan voor ‘verlengen’. Na aanmelding via nummer lenerskaart en geboortedatum klik je op ‘mijn gegevens’. Vervolgens klik je op ‘wijzig je e-mailadres’ en je vult de correcte gegevens in.

Beschik je niet over een e-mailadres of wens je geen e-mails van ons te ontvangen? Geen probleem, in dat geval blijf je alle brieven gewoon per post ontvangen. Om dit alles vlot te laten verlopen is het belangrijk dat de emailadressen in onze bestanden up-to-date zijn! Daarom verzoeken wij elke lener om bij een volgend bezoek een correct e-mailadres door te geven aan de klantenser-

Terugblik Digitale Week april 2013. Van 20 tot en met 26 april vond de Digitale Week plaats. Van de startdag op zaterdag tot en met de daaropvolgende vrijdag kon iedereen in de bib terecht voor gratis hulp en uitleg. Onder andere digitale fotografie, tablets en smartphones, tax-on-web en e-books stonden op het programma. De grootste publiekstrekker was echter de 3D-printer van ontwerpbureau Art+Design. Op zaterdag kon men de hele dag lang in de bib komen ontdekken hoe een computerontwerp ter plekke laagje per laagje werd afgedrukt tot een plastic ring die je echt aan je vinger kon schuiven. Ook de computerhulp die de Handige Harry’s van de stad Maaseik gratis aanboden, bleek een schot in de roos. Zo’n 30 mensen kwamen op de startdag met hun laptop naar de bib of lieten de Handige Harry’s thuis op visite komen. Op een gecrashte harde schijf na, raakten alle computerproblemen opgelost! De Digitale Week werd afgesloten met een voorstelling van de Daisy-speler in het rusthuis van Neeroeteren (op donderdagvoormiddag) en Maaseik (op vrijdagnamiddag). Boeken beluisteren, de afspeelsnelheid verlagen, bladwijzers toevoegen, ... Ook onder de oudste inwoners van de fusiegemeente bleek er interesse voor wat de technologie vandaag de dag allemaal mogelijk maakt.

En tot slot: nog eens heel erg bedankt aan iedereen die van deze Digitale Week zo’n succes heeft gemaakt!! ▪▪Luk van der Hallen van Art+Design ▪▪Valentin Vandersmissen van fotoclub ‘t Vugelke ▪▪Serge Cervak van Essec Telecom Kloosterbempden ▪▪En Handige Harry’s Eddy Housen en Erwin Huys.

Wil je de nieuwsbrief van de bibliotheek ontvangen in je mailbox? Stuur een e-mail naar maaseik@bibliotheek.be met als onderwerp ‘inschrijven’.

Openbare bibliotheek Bleumerstraat 68 - 3680 Maaseik T. 089/564 074 E. maaseik@bibliotheek.be I. www.maaseik.be

15


24 16


Sportkampen tijdens de zomervakantie!! Zin in plezier en fun deze zomer?! Kom dan zeker naar onze sportkampen!! Buitensportkamp NEEROETEREN 1.15 t.e.m. 19 juli 2013 van 10.00-15.00u Atletiek - Tennis - Voetbal - Honkbal - Hockey - Basketbal - Waterspelen – en zoveel meer! Circuskamp NEEROETEREN 2.29 juli t.e.m. 2 augustus 2013 van 10.00-15.00u Voormiddag: diabolo’s, pedalo’s, jongleren, chinese bordjes, loopbal, rola-bola, flower sticks, eenwieler, ... Namiddag: omnisporten: regenboogspel, mens- erger- je- niet, honkbal, hockey, kegelvoetbal, standenwerk, estafettes, trefbalspelen, ... Turnkamp MAASEIK 3.19 t.e.m. 23 augustus 2013 van 09.00-12.00u Toestellen: Airtrack, reuze trampoline, bok, paard, rekstok, mini-trampoline, ... Wat kan je hier leren: Wiel, handenstand, rollen, brug, kaars, kopstand, spreidsprong, hurksprong, hurkwendensprong, tussensteun, borstomtrek, salto... Inschrijven kan vanaf 10 juni 2013 via mail naar isabelle.casters@maaseik.be met volgende vermeldingen: ▪▪Naam + voornaam ▪▪Geboortedatum ▪▪Buitensportkamp / Circuskamp / Turnkamp Let op: vol = vol! Betalen is mogelijk nadat de inschrijving werd bevestigd. (alle verdere info krijg je dan via mail). Organisatie: Sportdienst Maaseik Sportlaan 8 T. 089/56 58 78

17


Fietsweek voor mensen met een psychische beperking. 17 t.e.m. 21 juni – Maaseik. Psylos vzw – de Vlaamse federatie voor sport en recreatie in de geestelijke gezondheidszorg – organiseert van 17 t.e.m. 21 juni de 21ste editie van haar Fietsweek te Maaseik. Deze editie wordt georganiseerd in samenwerking met de Vlaamse Wielerschool, WTC Blijf Jong Neeroeteren, WC Maaslandse Pijl Voorshoven en de sportdienst van de stad Maaseik. Een 40tal sporters met een psychische beperking brengen samen met hun begeleiders een midweek door in de Sporta Beach Club en verkennen het prachtige Limburg per fiets. Psylos vzw Psylos vzw is een door Bloso erkende en gesubsidieerde recreatieve sportfederatie voor personen met een handicap. Psylos overkoepelt en ondersteunt 50 sportclubs die allen verbonden zijn aan een setting binnen de geestelijke gezondheidszorg (psychiatrisch ziekenhuis, project beschut wonen, activiteitencentrum,…). Door het creëren van een sportaanbod op maat van haar leden (volwassen personen met een psychische en/ of psychiatrische problematiek) tracht Psylos hen aan te zetten tot een duurzame sportbeoefening en een gezonde levensstijl. Psylos Fietsweek De Psylos Fietsweek is een klassieker op de activiteitenkalender van Psylos en wordt dit jaar reeds voor de 21ste maal georganiseerd. Elk jaar kiest Psylos een uitvalsbasis van waaruit de streek per fiets wordt verkend. Dit jaar verblijven we voor de eerste maal in de Sporta Beach Club te Maaseik. Op dinsdag en donderdag staan er 2 dagtochten van ongeveer 65km op het programma naar de uithoeken van het Limburg en richting Nederlandse grens. Woensdag worden er 2 halve dagtochten gereden in de landelijke omgeving van het verblijfscentrum. Naast de fietstochten trachten we ook enkele trekpleisters van de streek mee te pikken: een bezoek aan het standbeeld van tennisster Kim Clijsters kan dan uiteraard niet ontbreken. Partners De Vlaamse Wielerschool stelt reeds van bij de 1ste editie van de Fietsweek haar expertise ter beschikking van Psylos en staat garant voor een veilig verloop van de fietstochten. Lokale wielerclubs WTC Blijf Jong en WC Maaslandse Pijl vaardigen vrijwillige wegkapiteins af die de routes uitstippelen en op de fiets voor een veilige doortocht zorgen (o.a. afzetten kruispunten). Tot slot kan de organisatie ook rekenen op de actieve ondersteuning van de stad Maaseik, van de sportdienst in het bijzonder. Programma ▪▪het startschot van de eerste tocht op dinsdag 18 juni aan de Sporta Beach Club om 9u00 ▪▪de prijsuitreiking en afsluitende receptie in jeugdhuis de Fuego op donderdag 20 juni om 16u00

18

Info en contact Psylos vzw Valkerijgang 26 3000 Leuven www.psylos.be Tel: 016 22 04 15 / 0479 78 32 61 Contact: Sanne Van den Bleeken – svandenbleeken@psylos.be


tal een gids met Gympocket, ks lij ge da en om van oefening . en ijv bl te t en fi thuis te doen rijgen bij: Gratis te verk ad Maaseik st t ns Sportdie Sportlaan 8 3680 Maaseik 8 T. 089/565 87 e ik@maaseik.b se aa .m E. stad

Atheneum Maaseik. Slimste school van Limburg. Het atheneum van Maaseik organiseert al meer dan tien jaar haar bekende paashaasquiz. De school was het dan ook haar zichzelf verplicht een leerlingenteam af te vaardigen om mee te dingen naar de fel begeerde titel ‘Slimste school van Vlaanderen’. Deze Vlaamse Scholenquiz, georganiseerd door Enterbrainment en de Belgische quizbond, is een wedstrijd met algemene kennisvragen voor ploegen van vier scholieren van de laatste graad middelbaar onderwijs. De tweede editie begon met de provinciale preselecties op vrijdag 15 maart in Hasselt. De top 5 werd geselecteerd voor de grote interprovinciale finale, die plaatsvindt op vrijdag 19 april aan de Universiteit Antwerpen. In die preselectie eindigde het atheneum met leerlingen Joep Cornelissen, Gilles Vanvuchelen, Florian Driessen en Nathalie Vanvuchelen knap derde met 138 punten op 200 en stootte zo door naar de grote Vlaamse finale aan de universiteit Antwerpen. Meer dan 100 ploegen werden teruggebracht tot 25 en die gingen dan ook voor de titel ‘Slimste School van Vlaanderen’ . Na een bloedsstollende finale werd het atheneum van Maaseik de winnaar van de provinciale rangschikking. De school werd dan ook officieel uitgeroepen tot ‘Slimst school van Limburg’. Winnaars per provincie. Slimste School West-Vlaanderen: Sint-Jozef uit Knokke Slimste School Oost-Vlaanderen: OLV Presentatie uit Sint-Niklaas Slimste School Antwerpen: Sint-Jan Berchmans uit Westmalle Slimste School Vlaams-Brabant/Brussel: Heilige Hartcollege uit Halle Slimste School Limburg: KA Campus Van Eyck uit Maaseik

191


Woonzorgcentrum ‘De Maaspoo Waarnemend burgemeester Antoine Schaefer en OCMW-voorzitter Gerard Ignoul knippen het lint door.

De accommodatie in het bestaande rusthuis in Maaseik beantwoordde niet meer voldoende aan de hedendaagse zorgnormen. Daarom startte het OCMW-Maaseik in 2011 met de bouw van een nieuw woonzorgcentrum voor 123 bewoners. Vandaag vrijdag 17 mei wordt dit nieuwe centrum officieel geopend en op 18 mei kan iedereen kennis maken met De Maaspoorte tijdens de opendeurdag. Maaseik werkt reeds enkele jaren aan de invulling van de open ruimte tussen het stadscentrum en de Maas. Naast de bouw van het woon- en winkelcomplex Kloosterbempden enkele jaren geleden en naast de aanleg van een nieuwe ovonde aan de Pater Sangersbrug, komt nu in het gebied het nieuwe woonzorgcentrum. Omdat het nieuwe rusthuis vlak aan de Maas ligt, kreeg het de naam “de Maaspoorte”. Na een eerste kennismaking met het nieuwe woonzorgcentrum op donderdag 16 mei 2013 door enkele bewoners van het huidige rusthuis, opent De Maaspoorte op vrijdagavond 17 mei 2013 officieel de deuren. Het nieuwe woonzorgcentrum groeit tot een dagcaciteit van 120 rustbedden en 3 bedden voor kortverblijf. Reeds op 28 mei verhuizen 62 bewoners uit het huidige rusthuis naar de eerste fase in de bouw van De Maaspoorte.

20

Start bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Op vrijdag 23 september 2011 werd de eerste steen gelegd voor de bouw van het nieuwe woon- en verzorgingstehuis tussen de Sionstraat en de Koning Boudewijnlaan (ringlaan) in Maaseik. De plannen voor het project werden opgemaakt

door architectenbureau PSK uit Sint Truiden en de werken werden uitgevoerd door de firma Heijmans Bouw uit Bilzen. Het project Het nieuwbouwproject ligt aan de rand van de stadskern van Maaseik. Een aantal belangrijke krachtlijnen in dit project zijn: ▪▪er wordt gestreefd naar een sterke ruimtelijke en functionele binding van het woonzorgcentrum met Maaseikcentrum. ▪▪de band tussen de Maas en het stadscentrum wordt doorheen De Maaspoorte beklemtoond door een aantal groene wandelpaden die door het complex werden aangelegd. ▪▪het complex is een woonerf rond die groene assen voor wandel- en fietsverkeer. ▪▪om de relatie “centrum-Maas” nog te versterken, werd de groene as herhaald in een waterpartij, die het ganse traject mee volgt tot de uiteindelijke monding. Deze as zal – na beëindiging van de 2de bouwfase - als geïntegreerd kunstwerk worden opgevat. Op het gelijkvloers van het project ontstond er een dorpsplein, dat zeer drempelverlagend werkt en dat de algemene integratie in het stadsgebeuren ten goede komt. De bejaarden wonen op de eerste en tweede verdieping in kleine leefgroepen van tien personen, in ruime gezellige eenpersoonskamers, met telkens een gemeenschappelijke dagzaal. “De Maaspoorte” zal wanneer de volledige bouw af is uit vier


orte’ Maaseik officieel geopend. afdelingen bestaan. De afdelingen hebben ieder een duidelijk herkenbare naam, afgeleid uit het historisch verleden van het terrein waarop het nieuwe centrum werd gebouwd. Zo stond hier vroeger het Agnetenklooster, liepen er fraters rond en stond er een grote hoeve. Daarom de namen voor de afdelingen in de Maaspoorte: Agnetenhof, Fratershof, Bleumerhof en Sint-Jorishof. “De Grote hof” is de binnenplaats die eigenlijk het centrale punt is van de Hofweg (wandelweg) die door het woonzorgcentrum loopt. Aan de ene kant vindt de bezoeker het onthaal en aan de andere kant ligt het cafetaria voor bewoners, familie en bezoekers. Alles draait rond het thema “levenslang wonen”. Er is uiterst veel aandacht besteed aan privacy, zelfredzaamheid, geborgenheid, veiligheid, huiselijkheid en gezelligheid. De nieuwste bouwtechnieken werden gebruikt (duurzaam bouwen, energiebesparende toepassingen) en alles staat in het teken van een zo efficiënt mogelijke zorgverlening. De kostprijs van het totale project bedraagt 21.000.000 euro: ▪▪toelagen van Vlaanderen iets meer dan 9 miljoen euro. ▪▪van Limburg Sterk Merk ontving het O.C.M.W. reeds de toelage van 232.500 euro. ▪▪door de heraanleg van de riolering door Aquafin kreeg O.C.M.W. een bedrag van €232.895,86. De berekeningen leren ons dat, eenmaal het woonzorgcentrum in volle exploitatie is, dit project break-even zal draaien en de Maaseiker belastingbetaler geen euro zal kosten! “Inmiddels zijn de werken voor de bouw van de tweede fase van de Maaspoorte gestart”, vertelt OCMW-voorzitter Gerard Ignoul. “Om deze tweede fase te kunnen afwerken, wordt in juni een deel van het bestaande rusthuis afgebroken. We mogen toch niet vergeten dat het een zeer belangrijke taak is om te zorgen voor onze zorgbehoevende bejaarden, die het beste van zich zelf gegeven hebben en die ervoor gezorgd hebben dat wij in een land van melk en honing wonen”.

2118


DOEPAS Zomervak Doepas kinderen: 6 tot 12 jaar

Datum 2 juli 2013 8 juli 2013 9 juli 2013 10 juli 2013 17 juli 2013 18 juli 2013 22 juli 2013 24 juli 2013

Activiteit Kernie’s familiepark Cartoontekenen Lach je rijk Blotevoetenpad Brunssum Candy Factory Belevenisoase Irrland Spitter ... spetter ... spat Suske en wiske museum en speeltuin vrouwenhof 29 juli 2013 Knutseldefrutsel 31 juli 2013 Vissen 7 augustus 2013 Falconcrest 8 augustus 2013 Mini haven 13 augustus 2013 Mijnwerker voor een dag 20 augustus 2013 Gaia Zoo 26 en 27 augustus 2013 Circus stage 29 augustus 2013 Slotactiviteit Klein Zwitserland

Hoe inschrijven? Inschrijven voor de activiteiten van de zomervakantie kan vanaf maandag 10 juni 2013 om 9u00!!! Om aan de activiteiten te kunnen deelnemen moet je in het bezit zijn van een Doepas. Deze pas kost 3,00 euro en kan je bekomen op de jeugddienst (Sportlaan 36, 3680 Maaseik). Voor alle activiteiten moet je vooraf inschrijven en een inschrijving is pas geldig wanneer het gevraagde inschrijvingsgeld betaald is! Zodra je ingeschreven bent ontvang je van de jeugddienst een brief ter bevestiging van de inschrijving. In deze brief staat ook het rekeningnummer vermeld waarop je het gevraagde inschrijvingsgeld mag overmaken. Terugbetaling van het inschrijvingsgeld kan enkel indien je minstens drie dagen vooraf afzegt of op vertoon van een doktersattest.

22

Praktische afspraken Voor de meeste activiteiten worden de kinderen opgehaald in Neeroeteren (parking Cultureel Centrum), Opoeteren (Kerkplein) en Maaseik (Fuego) en hier bij afloop ook terug gebracht.

Prijs € 25,00 € 7,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 12,50 € 5,00 € 12,50 € 4,00 € 10,00 € 10,00 € 17,00 € 12,50 € 18,00 € 25,00 € 12,50

Bij iedere activiteit staan de begin- en einduren vermeld. Gelieve deze te respecteren! Met de Doepas krijg je korting in het Aquadroom, de Euroscoop, alle musea in Maaseik en de Wisse in Stokkem. Bij verlies van de Doepas vervalt de Doepasnummer en dien je een nieuwe aan te kopen.

Alle info www.maaseik.be

Like onze facebookpagina en vindt er alle activiteiten fb/jeugddienstmaaseik

Ben je 12 jaar, dan kan je ook inschrijven voor de activiteiten voor jongeren van 12 tot 16 jaar.


kantie Maaseik s: Doepas 12Titotener 16 jaar Datum 3 juli 2013 8 juli 2013 10 juli 2013 12 juli 2013 16 juli 2013 25 juli 2013

Activiteit Phantasialand Cartoontekenen Kajakken en paintball Workshop Game Maker Laser Game Zangstijlen

Uren 8u15 - 19u30 14u00 - 16u00 9u00 - 16u30 13u00 - 16u00 13u00 - 17u00 10u00 - 16u00

Prijs € 35,00 € 7,00 € 27,50 € 7,50 € 7,50 € 10,00

30 juli 2013 6 augustus 2013 19 augustus 2013 22 augustus 2013 26 augustus 2013 28 augustus 2013

De Juniorkok Karting Surfen met een helm op Graffiti Textielmania Efteling

10u00 - 13u00 13u00 - 17u00 14u00 - 16u00 10u00 - 15u00 10u00 - 13u00 8u15 - 19u30

€ 5,00 € 25,00 € 3,00 € 15,00 € 5,00 € 30,00

Hoe inschrijven?

Inschrijven voor de activiteiten van de zomervakantie kan vanaf 10 juni 2013. Om aan de activiteiten te kunnen deelnemen moet je in het bezit zijn van een Doepas! Voor alle activiteiten moet je vooraf inschrijven en een inschrijving is pas geldig wanneer het gevraagde inschrijvingsgeld betaald is. Zodra je ingeschreven bent ontvang je van de jeugddienst een brief ter bevestiging van de inschrijving. In deze brief staat ook het rekeningnummer vermeld waarop je het gevraagde inschrijvingsgeld mag overmaken. Terugbetaling van het inschrijvingsgeld kan enkel indien je minstens drie dagen vooraf afzegt of op vertoon van een doktersattest.

Praktische afspraken

Bij iedere activiteit staan de begin- en einduren vermeld. Gelieve deze te respecteren! Met de Doepas krijg je korting in het Aquadroom, de Euroscoop, alle musea in Maaseik en de Wisse in Stokkem. Bij verlies van de Doepas vervalt de Doepasnummer en dien je een nieuwe aan te kopen. Voor de activiteiten in het buitenland dien je de Kids-ID mee te brengen.

Alle info

www.maaseik.be

Like onze facebookpagina en vindt er alle activiteiten. fb/jeugddienstmaaseik

23 25


Activiteiten Sportacademie zomervakantie!

UKPORTACEM

Prijs: € 25 Start: JSC Fuego 13u00 Einde: JSC Fuego 17u00 Maximum aantal deelnemers: 8 Meebrengen: handschoenen, gesloten sportschoenen en eventueel drankje

SKI 4-daagse Peer Kajakken en Paintbal Woensdag 10 juli 2013 Eerst gaan we paintballen en daarna kajakken op de Dommel in Neerpelt. Een hele dag vol fun dus ... niet te lang wachten met inschrijven dus!

20-21-22-23 augustus Bus vertrekt om 13.30u in Maaseik, 13.45u in Neeroeteren. Terug rond 17.00u. Prijs: € 55 Maximum 25 deelnemers (10-18 jaar) Inschrijven bij de sportdienst 089/56 58 78 of peter.willems@maaseik.be

Prijs: € 27,50 Start: JSC Fuego 9u00 Einde: JSC Fuego 16u30 Maximum aantal deelnemers: 8 Meebrengen: Kids-ID, lunchpakket, handdoek en zwembroek

Laser Game Dinsdag 16 juli 2013 Je maakt teams. Aan elkaar gewaagd in inzicht, behendigheid en de ambitie om te winnen. Daar gaat het om. Je gaat jagen. Op elkaar. Met laserpistolen op onbekend terrein. Doet geen pijn. Is veilig. Maar het voelt wel als een spel op leven en dood. Prijs: € 7,00 Start: JSC Fuego 13u00 Einde: JSC Fuego 17u00 Maximum aantal deelnemers: 30

HOE INSCHRIJVEN??? Kajakken en paintball, Laser Game en Karting Let wel: inschrijven kan pas vanaf 10 juni 2013 – 9u00. Ben je 12 jaar of ouder? Dan kan je inschrijven voor deze activiteiten. Om hieraan deel te nemen moet je in het bezit zijn van een Doepas (3 euro per persoon per jaar). Gewoon bellen of mailen naar: 089/41 06 52, jeugddienst@maaseik.be.

Karting

24

Dinsdag 6 augustus 2013 Een sport waarbij de dosering van snelheid, uithouding, tactiek en techniek een cruciale rol spelen. Eerst een briefing, vervolgens gaan we van start met een ritje en eindigen we met een echte race.

JEUGDDIENST MAASEIK Sportlaan 36, 3680 Maaseik Telefoon: 089/41 06 52 E-mail: jeugddienst@maaseik.be SKI 4-daagse Peer sportdienst Maaseik Sportlaan 8, 3680 Maaseik Telefoon: 089/56 58 78 E-mail: peter.willems@maaseik.be


Tentoonstelling ‘Jong talent’.

Meer informatie over de tentoonstelling: Jeugddienst Maaseik Christel Martinet Sportlaan 36 3680 Maaseik (089)41 06 51 christel.martinet@maaseik.be

uitnodiging

Tentoonstelling van het Kinderatelier Creatiedoe en de stedelijke academie voor kunsten Maaseik. De tentoonstelling is vrijblijvend te bezichtigen van woensdag 12/06/2013 tot en met woensdag 26/06/2013 in het Cultuurcentrum Achterolmen Maaseik. De uitreiking van de getuigschriften en bijhorende afsluitreceptie vindt plaats op woensdag 12/06/2013 om 18u00, eveneens in het Cultuurcentrum.

Nieuw tarief grof vuil sticker. De Vlaamse Overheid heeft een nieuw decreet uitgevaardigd: het materialendecreet. Dit decreet streeft onder andere naar de gelijkvormigheid van het tarief voor de huis-aanhuisophaling van grof vuil. Een aanpassing is nodig om de kosten van deze ophaling te kunnen blijven betalen volgens het principe “de vervuiler betaalt”. Hierdoor wordt het tarief van de grof vuilsticker op volgende wijze aangepast: ▪▪De oude grof vuil stickers behouden hun waarde van 0,75 euro / stuk. Er moeten 27 exemplaren van deze grof vuil stickers (van 0,75 euro / sticker) worden geplakt per ophaalbeurt vanaf 1/07/2013. Maximaal 2 m³ aan grof vuil mag aangeboden worden per ophaalbeurt. ▪▪Een nieuwe grof vuil sticker van Limburg. net wordt verkocht aan 20 euro / stuk. Er moet 1 exemplaar van deze grof vuil sticker (van 20 euro / sticker) geplakt worden per ophaalbeurt vanaf 1/07/2013. Maximaal 2 m³ aan grof vuil mag aangeboden worden per ophaalbeurt. Deze aanpassing aan het retributiereglement is vereist om aan de bepalingen van het materialendecreet te voldoen en gaan van kracht vanaf 1 juli 2013. De oude stickers (0,75 euro / stuk) worden nog verkocht tot en met 31/12/2013 om u nog de kans te geven om de ‘oude stickers’ op te kunnen gebruiken.

25


In de bres voor biodiversiteit.

Natuur en biodiversiteit (verscheidenheid aan soorten) bepalen mee het uitzicht en de identiteit van onze gemeente. Natuur is niet alleen mooi om naar te kijken, een rijke biodiversiteit zorgt ook voor een meerwaarde rond uw huis of op uw bouwgrond. De laatste decennia verdwijnen in onze natuur steeds meer dier- en plantensoorten of ze komen op de lijst van bedreigde soorten terecht. Ieder van ons kan hier iets aan doen. Onze bermen en tuinen hebben immers een oppervlakte die een veelvoud is van alle natuurgebieden samen. Hier kunnen WIJ het verschil maken door het creĂŤren van natuureilandjes. Steeds meer mensen raken ervan bewust dat een ecologische tuin kansen biedt voor natuurbehoud en bovendien erg mooi is. Ze worden dan ook beloond met een tuin vol leven, een komen en gaan van vogels, insecten en tal van kleine dieren die een onderkomen vinden in een dichte begroeiing, onder stenen of in een gecontroleerd rommelhoekje. Elke tuin biedt volop mogelijkheden, de inrichting is uiteraard afhankelijk van persoonlijke smaak.

tenrijke bermen langs hun akkers en weilanden. Bent u benieuwd naar de natuur in Maaseik, ga dan eens mee op ontdekking (eventueel met de kinderen) tijdens de natuurwandelingen van Natuurpunt of Limburgs Landschap. Wilt u onmiddellijk aan de slag? Stel uw vragen via de dienst leefmilieu (milieu@maaseik.be) of neem een kijkje op de website www.natuurpunt.be of www.velt.be. Hier vindt u een schat aan informatie en een heleboel voorbeelden voor biodiversiteit en ecologie. En vergeet niet: iedere vierkante meter natuur telt! Dank aan Natuurpunt Maasland-Noord voor de totstandkoming van deze artikelreeks.

Wie rond het huis wil genieten van een levendiger tuin met meer natuur kan de komende maanden in het stedelijk infoblad tips en voorbeelden vinden om de natuur te helpen in eigen tuin. Onderwerpen zoals gazons en bloemenweiden, verwerken van snoeihout, zelf composteren, nestkasten voor vogels en vleermuizen, bijenhotels, nectarrijke bloemen en planten, ... komen aan bod. We kunnen met zijn allen de biodiversiteit een handje helpen.

26

Bescherm de berm! Gelukkig staan we er niet alleen voor. Bermen worden door de overheid beschermd middels een bermbeheerplan dat strikt nageleefd moet worden. Dit plan legt de maaidata en de manier van maaien vast. De natuur op de belangrijke momenten haar gang laten gaan is hier de boodschap. Bermen zijn in de bebouwde omgeving vaak het enige leefgebied voor allerlei insecten en dieren en tevens de enige schakel om zich te verplaatsen tussen natuurgebieden. Het spreekt voor zich dat het om die reden niet aangewezen is om de bermen in uw onmiddellijke omgeving zelf te gaan beheren door maaien of erger nog, door sproeien. Ook landbouwers hebben een belangrijke rol in de instandhouding en bescherming van soor-

Hoe het absoluut niet mag! Besproeide berm en sluikstort van groenafval.


Vergroot de hoop door uw taxushaag te snoeien.

Dit jaar kunt u tussen 15 juni en 31 augustus opnieuw uw snoeisel van uw taxushaag naar het recyclagepark brengen. Onze gemeente organiseert in samenwerking met Limburg. net voor het zesde jaar op rij een taxusinzamelactie in de strijd tegen kanker. De taxushaag bevat de kostbare stof baccatine die de basisgrondstof is voor een belangrijk medicijn in de behandeling van verschillende soorten kanker. Per kubieke meter taxussnoeisel schenkt de inzamelaar, boomkwekerij Van Hulle, 50 euro aan organisaties die zich actief inzetten in de strijd tegen kanker. In 2012 is er in de provincie Limburg en de stad Diest zo’n 276 ton taxus ingezameld, wat 60.000 euro opleverde! De afvalintercommunale heeft deze inkomsten geschonken aan 6 Limburgse organisaties die zich actief inzetten in de strijd tegen en de gevolgen van kanker: vzw Kleine Prins, vzw Inloophuis Hasselt, vzw To-

pak, vzw Boratie & partner, Zelfhulpgroep ontboezeming en Stichting wegwijs tegen kanker. Uw taxussnoeisel kunt u gratis afleveren op het recyclagepark van 15 juni tot en met 31 augustus. Het taxussnoeisel moet voldoen aan de volgende voorwaarden: ▪▪jong snoeisel: Enkel het éénjarig snoeisel (takken tot 30 cm) van de taxus baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan ook belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkomstig is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden. ▪▪zuiver snoeisel: Hoe zuiverder het snoeisel, hoe hoger het rendement. Gebruik daarom een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen en een zo zuiver mogelijk product aan te leveren. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen, is waardeloos. Doe mee met deze inzamelactie. Op deze manier ondersteunt u de strijd tegen kanker en levert u een waardevolle grondstof voor een levensreddend medicijn.

Tarief zuiver bouwpuin daalt. Vanaf 1 juli 2013 wordt er één wijziging doorgevoerd in de quota en tarieven die van toepassing zijn op het recyclagepark. Vanaf 1 juli 2013 bedraagt de prijs van zuiver bouwpuin 0,025 euro/kg (i.p.v. 0,05 euro/kg) na overschrijding van het quotum van 1.000 kg. Hieronder vindt u een overzicht van de quota en tarieven die gelden op het recyclagepark en dit vanaf 1 juli 2013: 1. Jaarlijks quota afval die door een gezin gratis afgeleverd kunnen worden. Afvalsoort

Quotum

Recycleerbaar afval*

500 kg/gezin

Groenafval

400 kg/gezin

Zuiver bouwpuin

1.000 kg/gezin

Asbest

200 kg/gezin

2. Tarieven die aangerekend worden na overschrijding quota Afvalsoort

Prijs als quotum overschreden is

Recycleerbaar afval*

0,05 euro/kg

Groenafval

0,05 euro/kg

Zuiver bouwpuin

0,025 euro/kg

Asbest

0,08 euro/kg

3. Altijd betalend Grond

0,05 euro/kg

Hout

0,05 euro/kg

Gemengd bouwpuin

0,08 euro/kg

Gipsplaten

0,08 euro/kg

Grofvuil

0,18 euro/kg

Roofing

0,18 euro/kg

Voor bedrijven, zelfstandige ondernemers, verenigingen, instellingen, bouwers, scholen, tweede verblijven,… die een toegangskaart van 15 euro aangekocht hebben bij de dienst leefmilieu geldt nog altijd het quotum recycleerbaar afval* van 500 kg per jaar. De overige fracties betalen zij vanaf de eerst kilogram. Bedrijfsafval – restproduct van fabricage – is niet toegelaten. *Recycleerbaar afval = autobanden, holglas, kaarsresten, kga, kunststoffen, kurkresten, metalen, papier en karton, piepschuim, pmd, textiel en vlakglas. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (aeea) en andere afvalstoffen waarvoor een aanvaardingsplicht geldt, kunnen steeds gratis aangeleverd worden. De bezoeker die deze afvalstoffen uit het quotum wenst te halen, verwittigt de parkwachter bij het oprijden van de weegbrug.

27


121 hectare natuur erkend in Dilsen-Stokkem en Maaseik Op 16 april ondertekende de minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege de uitbreiding van zo’n 121 hectare natuurgebied van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw in Dilsen-Stokkem en Maaseik. Concreet betekent dit dat er vanaf eind dit jaar jaarlijks middelen zullen vrijkomen voor het beheer. Hierdoor kan gestart worden met het beheer van de gebieden. Dilsen-Stokkem is momenteel nog rijk aan enkele unieke soorten, zoals nachtzwaluw, gladde slang, veldkrekel en rode dophei en dat willen we graag zo houden, luidt het bij de natuurbeheerplanners van Limburgs Landschap vzw. Gang van zaken: van aankoop tot erkenning Natuurvereniging Limburgs Landschap vzw ziet het als haar taak om de biodiversiteit in Limburg op een zo hoog mogelijk peil te houden. Dat doet ze door de aankoop van terreinen om die te kunnen beheren als natuurgebied. Hiervoor ontvangt Limburgs Landschap vzw aankoopsubsidies van diverse overheden. Eenmaal gronden zijn aangekocht, aangevuld met eigen middelen, kunnen deze erkend worden. Zo’n erkenning betekent dat er structurele middelen worden vrijgemaakt voor het beheer van het gebied. Vaak staan gebieden vol met exoten of dient er beheer uitgevoerd te worden om net die enkele zeldzame soorten in het gebied meer overlevingskansen te geven. Met de onderteke-

28

ning van 2 uitbreidingsdossiers door minister van Leefmilieu Joke Schauvliege kan er nu werk gemaakt worden om de natuur in natuurgebieden De Platte Lindenberg, Bergerven, Vossenberg en De Wateringen, samen zo’n 121,2969ha, te verbeteren. Werk aan de winkel in de Platte Lindenberg en De Wateringen: Ten westen van het centrum van Dilsen, ligt natuurgebied Platte Lindenberg. Momenteel bestaat dat gebied vooral uit aanplanten van naaldhoutbossen met voornamelijk grove den, en hier en daar ook enkele waardevollere eikenbossen. In de toekomst wil Limburgs Landschap vzw geleidelijk aan de naaldhoutbossen omvormen naar meer inheemse, structuurrijke bossen met eik en berk. Ook de invasieve exoten, zoals Amerikaanse vogelkers zullen aangepakt worden. Alle voorziene werken dragen bij tot de uitbreiding van het leefgebied van de zadelsprinkhaan, gladde slang, veldkrekel, bruine eikenpage en rode dophei. “Door de dunningen zullen ook open plekken ontstaan waardoor meer variatie ontstaat in de monotone bossen en kunnen oude heidevegetaties zich weer herstellen, “zegt Robert Delbroek, natuurbeheerplanner bij Limburgs Landschap vzw.


Infrax maakt het herladen van budgetmeters sneller en handiger. Wie een budgetmeter voor elektriciteit en/of aardgas heeft, kan voortaan zelf zijn budgetmeterkaart herladen aan speciale betaalautomaten. Die staan vanaf nu opgesteld op diverse plaatsen in Vlaanderen en Wallonië. Bij Infrax is dat in de klantenkantoren. Maar ook bijna alle OCMW’s hebben zo’n oplaadpunt. De nieuwe herlaadmogelijkheid is net zo eenvoudig als betalen in een winkel en vermindert de wachttijd. Klanten met een budgetmeter konden totnogtoe de kaart van hun budgetmeter herladen bij een loketmedewerker van Infrax of in het OCMW. Met de nieuwe betaalautomaten kan iedereen nu zelf snel en makkelijk geld op de budgetmeterkaart zetten waar en wanneer het je best uitkomt, weliswaar binnen de openingsuren. Enkel een bankkaart met Bancontact/Mister Cash-functie is daarvoor nodig.

Klanten worden geïnformeerd. Alle klanten bij wie zo’n budgetmeter geplaatst is, hebben thuis een brief en een folder gekregen waarin de nieuwe manier van opladen staat uitgelegd. Wie nog vragen heeft, kan contact opnemen met zijn netbeheerder. Infrax-klanten bellen 078 35 30 20. Je kunt ook een filmpje bekijken op YouTube en op de website van Infrax (http://www.infrax.be/nl/elektriciteit/budgetmeter-elektriciteit/elektronisch-opladen).

Herladen in drie stappen. Het herladen van de budgetmeterkaart gebeurt in drie stappen. Eerst betaal je met je bankkaart wat je op je kaart wilt zetten. Vervolgens neem je een ticket als betaalbewijs. Dan zet je het bedrag over naar je budgetmeterkaart. Overal herladen. De nieuwe betaalautomaten worden opgesteld in de kantoren van alle Vlaamse en Waalse netbedrijven (Infrax, Eandis, Ores,Tecteo, AIESH en Régie de Wavre) en in bijna alle OCMW’s. Je kunt vanaf nu opladen in andere gemeenten dan waar je woont. Handig als je ergens in de buurt werkt of bent. Infrax is intussen helemaal klaar met het plaatsen van de nieuwe betaalautomaten. Budgetmeters ondersteunen onze sociale rol. Een budgetmeter wordt in de plaats van de normale elektriciteits- of aardgasmeter geplaatst en werkt met een oplaadkaart. Laad je voor 50 euro op, dan krijg je voor 50 euro elektriciteit of aardgas. De budgetmeter werkt tot je geen krediet meer hebt, dan valt hij uit. Je kunt eventueel gebruik maken van het noodkrediet of een gegarandeerde minimumlevering. Wanneer je energieleverancier je niet meer wil bevoorraden en je niet tijdig een andere leverancier vindt, word je automatisch klant van de sociale leverancier (de netbeheerder, zoals Infrax). Die zal in geval van betalingsmoeilijkheden overgaan tot de plaatsing van een budgetmeter.

Huis van het Nederlands Limburg geeft informatie over cursussen Nederlands voor anderstaligen. Sinds 13 mei 2013 hebben we een nieuwe website. Ben je op zoek naar informatie over onze werking, onze adressen en openingsuren, dan kan je nu terecht op www.huisvanhetnederlandslimburg.be . Je vindt er ook een overzicht van onze extra openingsuren voor de inschrijvingsperiode van augustus en september.

29


Gezinnen op de vlucht. 20 juni is ook dit jaar Wereldvluchtelingendag. Samen met de Verenigde Naties en Vluchtelingenwerk Vlaanderen, wil ook het provinciaal Integratiecentrum aandacht en begrip vragen voor vluchtelingen. Ze vluchten voor geweld of doodsbedreigingen en komen toe in een land waarvan ze vaak nog nooit hadden gehoord. Dit jaar gaat de aandacht naar gezinnen op de vlucht. Linda Delva, voorzitster van het Limburgs Platform Vluchtelingen: “Vluchten maakt heel wat indruk, zeker op kinderen. En ook voor ouders is het loodzwaar: ze willen het beste voor hun kinderen, maar staan oog in oog met tal van gevaren en ontberingen. Dat brengt stress en onzekerheid met zich mee. Het minste wat wij kunnen doen, is hen met begrip behandelen en steunen om hun leven hier opnieuw op te bouwen. Zo helpen we niet alleen de ouders, maar geven we ook de kinderen de kans op een nieuw, beter leven.” Wil jij je ook inzetten voor vluchtelingen in Limburg? Neem dan contact op met het Limburgs Platform voor Vluchtelingen op lpvluchtelingen@skynet.be.

Water doet leven. Vele gezinnen in Gambia hebben geen elektriciteit of waterbron, laat staan drinkbaar water. De belangrijkste taak van kinderen en van jonge vrouwen is water te halen bij de ene waterput in het centrum van hun dorp. Eerst dus uren lopen in de knalhete zon, nog eens in rijen wachten op hun beurt om dan met die zware jerrycan op het hoofd en bij de meisjes vaak nog een baby op de rug, weer terug steeds onder die hete zon, de stoffige zandweg, voorzichtig lopend om geen spatje te morsen. Ik heb ook gezien hoe men in dorpjes water haalt uit plassen na een regenbui, waar ook koeien, geiten, ezels, vogels ... komen drinken...! Hoe onhygiënisch en ongezond dit water ook is, er is niets anders. Ziektes en vroegtijdige sterfte zijn dan ook de belangrijkste doodsoorzaak bij pasgeborenen en vrouwen in het kraambed. De hygiëne kan stukken beter als er genoeg en zuiver water is voor elk gezin. Dat kan door de bouw van een waterput. Een put boren kost geld, tijd en energie, het mechanisme om het water naar boven te halen met emmers eveneens. “De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 € (art. 104 WIB).”

30

Water doet leven! Vele druppels helpen de dorst lessen! Help kinderen langer te leven, help mama’s om gezonde maaltijden klaar te maken In Gambia zijn we u dankbaar, ik dank u voor uw steun! Christianne Wouters

Uw gift vanaf 40€ kan via overschrijving op: Rekeningnr BE 10000000000404 mededeling: +++128/2576/00096+++ Koning Boudewijnstichting Brederode straat 21 1000 Brussel Meer info: www.slbs-sanyang.com


Noord-Zuid actueel. Schone Kleren Campagne vecht tegen wantoestanden in textielsector. Wereldwijde verbijstering alom toen op 24 april een textielbedrijf in Bangladesh instortte, een ramp die meer dan 1100 dodelijke slachtoffers maakte. De verontwaardiging werd nog groter toen bleek dat de lokale overheid van hoofdstad Dhaka daags voordien tevergeefs had gevraagd om het gebouw te evacueren. Helaas is dit geen alleenstaand feit. De lijst van dodelijke ongevallen in de textielsector is lang. De Schone Kleren Campagne klaagt de ronduit erbarmelijke situaties al vijftien jaar aan met wisselend succes. In het negen verdiepingen tellende gebouw ‘Rana Plaza’ waren vijf textielateliers actief, waarin meer dan drieduizend mensen werkten. Dit gebouw was, zoals nu nog vele andere, onveilig wegens totaal instabiel. Vermoedelijk werden er extra illegale vloeren ingebouwd om meer arbeiders aan te kunnen. De oproep van de lokale overheid om het gebouw te ontruimen omdat er barsten waren vastgesteld, werd door de bedrijven in de wind geslagen. In de plaats werden de werknemers met stokken terug naar binnen gejaagd. Een bank en enkele winkels werden wel ontruimd ... Over het algemeen hebben deze fabrieksgebouwen te lijden onder een belabberde electrische bekabeling, instabiliteit, slechte vluchtroutes, onveilige apparatuur enzovoorts. In november 2012 brandde, ook al in Bangladesh, een textielbedrijf af, met een tol van 112 doden als gevolg. In 2005, 2006 en 2010 stortten fabrieken in, telkens met tientallen doden. Arbeiders moeten bovendien werken in erbarmelijke omstandigheden en aan minimumlonen die variëren tussen de 27 en 53 euro per maand. Wie verbetering of opslag wil, wordt zonder pardon aan de deur gezet. Vakbonden zijn vaak verboden of worden op z’n zachtst gezegd het leven zuur gemaakt. De Bengaalse overheid heeft zelfs een ‘industrial police’ opge-

richt die onrust aan de fabrieken moet vermijden. Anderzijds worden ondernemers die de veiligheid van hun werknemers aan hun laars lappen nauwelijks gecontroleerd. De productieprocessen in de fabrieken zijn gericht op lange werkdagen, slechte machines en werknemers wiens levens ondergeschikt zijn aan de belangen van de ‘just-in-time’ productie, de winsten van de multinationals en de (letterlijk) moordende concurrentieslag tussen de verschillende ketens en merken. Het zijn bekende westerse multinationals die onderaannemers inschakelen en hen dwingen te werken aan erg krappe winstmarges. Dit systeem van onderaanneming laat de ketens ook toe elke schuld te ontkennen voor wat de feitelijke eigenaars van de fabrieken doen en laten. Onder druk van de internationale Schone Kleren campagne en internationale vakbonden zijn nu een aantal merken, waaronder het Nederlandse C&A, bereid om iets te doen aan de arbeidsomstandigheden van de werknemers. Enkele grote Amerikaanse bedrijven echter, zoals Walmart en Disney choqueren vooral door hun onverschilligheid. Zij weigeren zelfs te onderhandelen over compensaties voor de slachtoffers en betere arbeidsomstandigheden. Het is dus meer dan nodig dat campagnes zoals Schone Kleren gesteund worden. De grote kracht ligt echter bij de consument, die hoge eisen kan stellen inzake arbeidsomstandigheden, zoals hij dat ook doet als het gaat over kwaliteit ... Wie ‘eerlijke kleren’ wil kopen, kan deze onder meer herkennen aan labels zoals ‘Fair Wear’ of ‘Fair Labor’. Voor een volledig overzicht kan je terecht op de website van de Schone Kleren Campagne. Bronnen: www.dewereldmorgen.be, www.mo.be, www. schonekleren.be.

31


Nieuws van de Wereldwinkel: zomerwijnen in de wereldwinkel. Gedurende de zomermaanden vindt u in de wereldwinkel tal van frisse witte en roséwijnen. De rosé Koopmanskloof is een Pinotage rosé met een aroma van veel rode vruchten, waarbij rode bessen naar voren komen. Deze soepele toegankelijke rosé kan gedronken worden bij lichte gerechten, slaatjes met fruitige vinaigrette en gebakken scampi, bij vis of lichte vleesgerechten of als terrasjeswijn. Heel fris te schenken. Gebotteld in Zuid-Afrika. Koopmanskloof is één van Zuid-Afrika’s grootste fairtradewijnproducenten. Ze zijn gelegen in de vruchtbare regio Stellenbosch, ten noorden van Kaapstad. Koopmanskloof beschikt over 520 ha wijngaarden met voornamelijk struikwijnstokken, verdeeld over 6 boerderijen. Daarnaast beheren ze 98 ha natuurreservaat. Koopmanskloof produceert reeds meer dan 100 jaar wijn, maar tot enkele jaren geleden werd deze wijn in bulk verkocht en gebotteld onder andere namen. Pas in 2005 lanceerde Koopmanskloof wijn onder eigen label. Dit proces ging samen met een ander proces in het land, nl. ‘Black Economic Empowerment’. De Zuid-Afrikaanse regering streeft er immers naar om tegen 2014 30% van de boerderijen in eigendom van kleurlingen te doen belanden. In Koopmanskloof bezitten de 86 zwarte arbeiders sedert enkele jaren één van de zes boerderijen, en 26% van de aandelen van het bedrijf. Nog eens 18% van de aandelen is in handen van 3 zwarte managers. Deze managers kregen een opleiding in het verkopen van wijn op de internationale markt, het vormen en coachen van personeel, opstellen van businessplannen en hoe het fairtradelabel te verkrijgen. Sedert 2005 gaat een deel van de winst van Koopmanskloof naar een fonds voor de arbeiders/eigenaars. Dit fonds kunnen ze gebruiken om hun huizen te renoveren en hun kinderen naar de secundaire school of universiteit te sturen. Chenin blanc Deze Chenin Blanc komt uit Rawson-ville, Zuid-Afrika (Breedekloof). Deze wijn oogt aantrekkelijk met een witgele schijn

32

en heldere spiegel. Een soepele drinkwijn, die ook lekker is bij mediterrane visgerechten, slaatjes en licht pikante oosterse gerechten. De ongewone naam Groot Eiland voor de wijngaard is afgeleid van het feit dat de wijnmakerij en de boerderij letterlijk omgeven is door de Breede en Molenaarsrivier. Groot Eiland ligt aan de voet van de Du Toitskloof. Groot Eiland ligt in Rawsonville en behoort tot het terroir van Breedekloof. De terroir van Breedekloof is synoniem voor een uitstekende bodem, klimaat en de juiste cépages en produceert excellente wijnen. Het wijnhuis Groot Eiland werd in 1961 opgericht. In 2008 sloten Groot Eiland Cellar, Daschbosch Cellar en Nieuwe Hoop Cellar zich aaneen en vormden Uniwines. De drie samen hebben een 50-tal leden. Groot Eiland werd in 2010 als Fairtrade wijngaard gecertificeerd door FLO en jaarlijks wordt een audit uitgevoerd. De W.J. Du Toit Boerdery, zoals Groot Eiland officieel heet, ondersteunt enthousiast de fairtrade gedachte. De arbeiders zijn georganiseerd in een Joint Body, waar de beslissingen worden genomen over welke projecten ten gunste van de gemeenschap zullen worden uitgevoerd met de fairtradepremie. Onlangs werd hun grootste project verwezenlijkt, nl. een gemeenschapscentrum met een computerruimte en bibliotheek. Vorige projecten omvatten o.a. studiebeurzen en sportbenodigdheden. Naast deze witte wijn vindt u in de wereldwinkel nog tal van andere witte wijnen. Kom zeker eens langs. In de maand JUNI bieden we IEDERE ZATERDAG BIOPROEVERTJES aan onze klanten aan. Wereldwinkel Maaseik, Pelserstraat 41, Tel: 089/57.25.99 Open op woe-vrij-zat. van 10.00 tot 18.00u


Een groep Maaseikenaren is reeds volop bezig met de voorbereidingen om van het Halloweengebeuren in het najaar een heus spektakel te maken. U gaat in de toekomst, via verschillende kanalen, hierover geïnformeerd worden. Halloween is niet voor te stellen zonder pompoenen. Daarom is er tijdens het Halloweenfeest in Maaseik een wedstrijd voor de mooiste, origineelste, akeligste ... pompoen en krijgt iedereen de kans om GRATIS een pompoenplantje te komen afhalen. Wat? 1 pompoenplantje GRATIS af te halen

gelijk te voorkomen. Bij droogte begiet je de plant steeds rond de voet, zelfs tot op 1 meter afstand, en dit om de wortelvorming te bevorderen. Nooit op de bladeren gieten, dit zal schimmelinfecties in de hand werken (vb. meeldauw). Hou de plek rond de pompoenplant onkruidvrij. Wanneer we een nat najaar krijgen en de kans groot is tot rotting, bedek dan de aarde met stro.

Haal gratis uw pompoenplantje in de Zorghoeve Sint-Jansberg.

Waar? Bij zorghoeve Sint-Jansberg

Zorghoeve Sint-Jansberg VZW Jos en Jeanine Nelissen-Janssen, Sint-Jansberg 62A, 3680 Maaseik Tel. 089/563041 Email : zorghoevesintjansberg@gmail.com Website : www.zorghoeve-sintjansberg.be

Wanneer? Sedert 20 mei 2013 (let op : in juni : woensdag = sluitingsdag)

Openingsuren: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u en van 13u tot 18u.

Voor wie? Alle gezinnen in Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren.

Waarom? Om te planten in eigen tuin en zo de pompoenen te gebruiken tijdens het Halloweenfeest in Maaseik (marktplein) op 31 oktober 2013 Hoe te planten en verzorgen? Een pompoenplant neemt al snel een oppervlakte van 1 à 1,5 m² in beslag. In natte tuinen plant men best op een heuveltje om het wegrotten van de wortels zoveel mo-

33


10.000 stappen in Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren! 10.000 stappen. Zoveei moeten we er per dag afleggen om in conditie te b!ijven. 6.000 stappen is het gemiddelde. Daarom heeft onze gemeente een speciale wandeling ontworpen: een 4.000 stappenroute voor een half uurtje extra beweging, een 10.000 stappenroute voor een fikse wandeltocht. Het resultaat? Meer energie, een beter humeur, een optimale gezondheid! Na de 10.000 stappenroute In Maaseik/Aideneik werd er een 10.000 stappenroute in Bergerven Neeroeteren bewegwijzerd. De route vanuit Opoeteren kan gestart worden ter hoogte van het startbord van de fit-o-meter aan de Dilserweg. De route te Maaseik start aan de Heerenlaakplas te Aldeneik. Onze 10.000 stappenroutes behoren tot een reeks van vele Limburgse routes. Een boekje met de beschrijving van de route van Maaseik en van andere routes in Limburg kan gratis afgehaald worden bij het VW op de Markt te Maaseik of bij de dienst Welzijn, Lekkerstraat 10. Meer info Dienst welzijn stad Maaseik Jacqueline Creemers Lekkerstraat 10 T. 089 56 05 56 Organisatie van provincie Limburg en Stad Maaseik.

MEGA! Mijn Eigen Goede Antwoord. Op 24 mei werd het project mijn eigen goede antwoord afgesloten met een spetterende ME GA-fuif voor alle leerlingen van het 6 de leerjaar basisonderwijs en 1ste leerjaar BUSO.

34

MEGA is een preventie project dat kinderen weerbaarder wil maken tegen invloeden zoals alcohol, drugs en tabak maar ook het probleem van pesten wordt opgenomen. De kinderen werken gedurende 10 lessen, rond deze thema’s met hun eigen leerkracht, de politie en medewerkers van het CLB. Jaarlijks werken alle scholen van de fusie mee aan dit preventieve project en dat maakt dat er een 300 leerlingen bereikt worden. De fuif is de afsluiting waar we willen aantonen dat ook zonder alcohol, drugs en tabak plezier gemaakt kan worden. Voor de geïnteresseerde ouders werd er een infomoment gehouden met als thema’s: ▪▪”Wat doe ik als ik bij mijn kind drugs vind?” door CAD . ▪▪”Productinformatie” door de Politie Maasland. De fuif en ook het infomoment voor de ouders werd druk bezocht!


Maaseik wil schitteren als Gezonde Gemeente Het stads-en OCMW-bestuur van Maaseik ondertekende het charter ‘Gezonde Gemeente’. Want Maaseik wil in de nabije toekomst meer werk maken van gezondheidspromotie voor de inwoners. “Soms lezen we dat het niet zo goed gesteld is met onze gezondheid. Heel wat mensen hebben overgewicht. En nog heel wat mensen roken. Daarom vinden wij het als stadsbestuur onze taak om ook rond deze thema’s te werken”. Als stadsbestuur kunnen we een gezonde levensstijl en een aangename leefomgeving in de hand werken. We staan immers zeer dicht bij de bevolking en geven zelfhet goede voorbeeld door bijvoorbeeld gezonde tussendoortjes aan te bieden in de buitenschoolse opvang of door 10.000 stappen routes te bewegwijzeren en zo te stimuleren tot meer bewegen. Ook beslissingen die we nemen binnen andere beleidsdomeinen kunnen een invloed hebben op de gezondheid en levensstijl. De lokale gezondheidsraad volgt het project op en coördineert het. Deze werkgroep maakt haar keuzes op basis van de lokale noden. Ze krijgt hiervoor steun van het Logo en de provincie Limburg. Het mooie logo van gezonde gemeente zal veelvuldig te zien zijn bij de stad Maaseik.

Proclamatie 17de Opleidingssessie polyvalent verzorgenden en zorgkundigen – OCMW Maaseik. Op donderdag 23 mei 2013 vond de proclamatie plaats van de 17de opleidingssessie polyvalent verzorgenden en zorgkundigen in de cafetaria van het nieuwe woonzorgcentrum ‘de Maaspoorte’ van het OCMW Maaseik.

De OCMW-raadsleden Hubert Paspont, Guy Telen en Robert Zoons en de VDAB-consulente, Marina Cremers woonden de proclamatie bij. Ook enkele lesgeefsters waren van de partij. De burgemeester, Jan Creemers liet zich verontschuldigen.

De OCMW-voorzitter, de heer Gerard Ignoul sprak de gelauwerden toe. Hij drukte zijn bijzondere waardering uit voor de cursisten, die gedurende een jaar 600 uren theorie en 600 uren stage te verwerken kregen. Volgens hem mogen zij zich polyvalente krachten noemen omdat zij werken met hun hart, hun hoofd en hun handen. En dit ten dienste van zorgbehoevenden, die uit noodzaak op hun beroep moeten doen. Deze opleiding is een ontsnappingsroute uit de werkloosheidsval voor mensen die in hun jeugd een opleiding kozen, die nu geen perspectief meer biedt. De opleiding levert goed gevormde en getrainde mensen af, die een absolute versterking betekenen voor de zorgsector. Uit het reguliere onderwijs komen erg jonge mensen op de markt. Uit ervaring weten we, zo sprak de voorzitter, dat een goede mix van jonge krachten met mensen die al heel wat levenservaring hebben, een verrijking betekent voor onze diensten. Door de alsmaar toenemende zorgbehoevendheid van onze samenleving is er een chronisch tekort aan verzorgenden. Met andere woorden : deze opleiding biedt een absolute meerwaarde. Hij dankte de coördinator, Boudewijn Derkoningen, secretaris OCMW, die hij de drijvende kracht achter dit project noemde.

Na de toespraak werden de bekwaamheidsattesten uitgereikt en vond er een gezellig onderonsje plaats met een hapje en een tapje. Goed nieuws: 12 van de 16 afgestudeerden, zijn amper een week na de cursus reeds aan het werk in de sector ! Twee van onze medewerksters in het woonzorgcentrum (Halima Fennane en Anneleen Houben) kregen de kans om het noodzakelijke attest van ‘zorgkundige’ te behalen.

Op de foto herkennen we van links naar rechts: Marisa Miguel, Silvie Roosen, lesgeefster Hilde Milissen, Renée Claessens, Heidi Swennen, stagebegeleidster Mireille Lemmens, Lore Aendekerk, Lieve Dautzenberg, Inge Trips, coördinator en secretaris OCMW Boudewijn Derkoningen, Anneleen Houben, OCMW-voorzitter Gerard Ignoul, Kim Harks, raadslid Hubert Paspont, Halima Fennane, Sandy Kapleta, Martine Steyvers, raadslid Guy Telen, Mieke Venken, Viviane Vliegen, lesgeefster Tily Quintens, Carla Prikken, administratief verantwoordelijke Mia Drijkoningen, Connie Wintjens, VDAB-consulente Marina Cremers en lesgeefster Lut Knoops. Allen van harte een mooie toekomst gewenst!

35


Gerry Blok

Hilde Dedeurwaerder

studio-sebes

Mie Ghesquiere

ke ra mi ek

Keramiekmarkt Maaseik Zondag 30 juni 2013 van 9 tot 17u Markt, Maaseik

Meer dan 100 deelnemers uit binnen- en buitenland Toegang 2 euro (vanaf 12 jaar)

Toerisme Maaseik, T. +32(0)89/819 290 toerisme.maaseik@maaseik.be Deelnemerslijst + info: www.maaseik.be/keramiekmarkt.html

Info juni 2013  

Maandelijks informatieblad van de stad Maaseik

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you