Page 1

Maas eik inform atief www.maaseik.be

Stedelijk informatieblad | editie januari 2012 | jaargang 24 - nr. 1

Aanleg ovonde aan de Bleumerpoort

Valentijnsconcert

r, Cultureel Dinsdag 14 februari om 19 uu info: www.maaseik.be

Centrum Neeroeteren


Hoe de stadsdiensten bereiken? Correspondentieadres

Stad Maaseik Lekkerstraat 10 – 3680 Maaseik

Loketten

Administratief centrum Maaseik (Lekkerstraat 10) of Administratief centrum Neeroeteren (Scholtisplein 1). Open: elke werkdag van 9u. tot 12u. dinsdag eveneens van 14u. tot 17.45u. woensdag eveneens van 14u. tot 16u. laatste zaterdag van de maand: op afspraak (enkel dienst burgerzaken)

Telefonisch

Via het centrale telefoonnummer van de stad Maaseik: 089/560 560

E-mail/website

stad.maaseik@maaseik.be – www.maaseik.be

Info

www.maaseik.be is de officiële website van de stad Maaseik. Radiopraatje: elke maandag om 14.30 uur via 107.6 FM (Radio LRM). Elektronische nieuwsbrief: abonneer u via het e-mail adres info@maaseik.be TV Publiek: Special Maaseik - elke 10de en 20ste van de maand. 18u op TV Limburg en daarna herhaald van 0u., 7u. en 12u.

Wachtdiensten

www.maaseik.be/wachtdiensten Dokters: ▪▪Maaseik. Centraal oproepnummer 089/75 41 04 ▪▪Neeroeteren. Centraal oproepnummer 089/62 22 62 ▪▪Opoeteren. Centraal oproepnummer 0903/99 767 Apothekers: 0909/999 10 (enkel voor apotheek van wacht tussen 23u. en 9u.).

Colofoon

Maaseik Informatief is een uitgave van het stadsbestuur van Maaseik. Verantwoordelijke uitgever: Jan Creemers, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik. Samenstelling, eindredactie en lay-out: Communicatiedienst, tel. 089/560 560 of info@maaseik.be. Frequentie: maandelijks

2 Oplage: 11.500 exemplaren Vragen of opmerkingen over de bedeling kunnen gemeld worden bij de Communicatiedienst van de stad Maaseik.

spreekuren schepencollege Burgemeester Jan Creemers Voorzitter politiecollege en politieraad, brandweer, interne en externe communicatie en informatie, public-relations, Europese aangelegenheden, voorzitter gemeenteraad, voorzitter schepencollege, kerkfabrieken, woonwagenterrein, alternatieve sancties. Tel.: 089/560.560 - e-mail: jan.creemers@maaseik.be Woensdag van 17 tot 19 uur in het Administratief Centrum Maaseik Schepen Dirk Verlaak Eerste schepen, sport, verkeer, openbaar vervoer, parkeren, financiën, rekeningen en begroting, voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik (AGBM) en Autonoom Gemeentebedrijf Sport Maaseik (AGBSM) Tel.: 0495/210.386 - e-mail: dirk.verlaak@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Toine Schaefer Openbare werken, werken in eigen beheer, begraafplaatsen, plantsoendienst. Tel.: 0495/501.520 - e-mail: antoine.schaefer@skynet.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Johan Tollenaere Ruimtelijke ordening, monumenten en landschappen, bijzonder plan van aanleg en ruimtelijk uitvoeringsplan, stedenbouw. Tel.: 089/56.26.40 - e-mail johan.tollenaere@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak.

Schepen Mariette Janssen Middenstand, industrieterrein, landbouw, grondregie, grondbeleid, GIS, huisvesting, toerisme, musea. Tel.: 0495/501.590 - e-mail: mariette.janssen@maaseik.be Donderdag van 16.00 tot 17.00 uur in het stadhuis. Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Yvonne Van Dooren Leefmilieu en groenbeheer, jacht en bosbouw, gevaarlijke en ongezonde bedrijven, exploitatievergunningen, energiebeleid, netwerking onderwijs, hulpverleningsspel, CAD, Stedelijke Academie voor Muziek en Woord, automatisatie van de diensten, personeel. Tel.: 0473/283.101 - e-mail: yvonne.vandooren@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Mia Reeskens Bibliotheek, jeugd, kinderopvang, gezinswerking, cultuur, tewerkstelling, emancipatiebeleid, wijkwerking, Lokaal Sociaal Beleid, gemeenschapswachten. Tel.: 0478/682.291 - e-mail: mia.reeskens@maaseik.be Jongerenspreekuur, iedere eerste zaterdag van de maand van 11 tot 12 uur in Fuego. Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen - OCMW-voorzitter Jacques Cuppens Schepen van welzijn (OCMW-voorzitter), integratiebeleid, volksgezondheid, mensen met een handicap, ziekenhuis, senioren, feestelijkheden, kermissen, ontwikkelingssamenwerking, noord-zuidbeleid, Alternatieve gerechtelijke maatregelen. Tel.: 0495/533.948 - e-mail: jacques.cuppens@skynet.be Dagelijks na telefonische afspraak.


inhoud Voorleeskalender 2012 in de bib Beste inwoners De bladzijde van het jaar 2011 is reeds enkele dagen omgeslagen. De vele wensen voor een gezond en gelukkig Nieuwjaar hebben we allemaal reeds overgemaakt en in ontvangst genomen. 2011 stond wereldwijd vooral in het teken van de crisis in Europa. Een crisis die niet enkel op monetair vlak voelbaar was maar die ook een groter gedeelte van onze samenleving confronteerde met veel leed en toenemende armoede. Ook ons land ontsnapte niet aan een politieke en financiële crisis. Gelukkig werden er maatregelen getroffen die de pijn moeten verzachten. Deze moeilijke tijden mogen ons echter niet doen wanhopen, integendeel. Ons geloof in een betere toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen moet voorrang krijgen op het doemdenken. Er zal aan ons allemaal gevraagd worden om de lasten te verdelen en solidair te zijn met hen die nog steeds aan de rand van de samenleving staan. Het is onze elementaire plicht om ervoor te zorgen dat iedere burger aan zijn trekken komt. Hiervoor dienen wij allemaal onze netwerken te gebruiken om alzo de maatschappelijke verwevenheid tussen mensen verder uit te bouwen. Als stadsbestuur nemen wij deze opdracht ook ter harte. Naast de vele vrijwilligersinitiatieven die ons moeten aanzetten tot een grotere solidariteit is het OCMW dé partner bij uitstek om deze opdracht te realiseren. De samenwerking tussen de stadsdiensten en de OCMW-diensten werd afgelopen jaar veel intensiever. Hierdoor wordt de aangeboden hulp eenvoudiger en doorzichtiger. Onze nieuwe stadssecretaris, de heer Raymond Corstjens, neemt als hoofd van het personeel, hierin het voortouw. Samen met de managementteams van de stad en het OCMW zal een nieuw organisatiemodel uitgebouwd worden om u als inwoner nog beter te kunnen dienen. Intussen wordt u ook geconfronteerd met zeer grote infrastructuurwerken in Maaseik en Neeroeteren. Zij zullen, eens gerealiseerd, onze stad een nog mooier uitzicht bieden en de verkeersveiligheid enorm verhogen. Tijdelijk zal dit voor veel ongemak zorgen maar eens de werken voltooid zijn zullen we met z’n allen tevreden kunnen zijn over het resultaat. Dit laatste jaar van de huidige legislatuur kunnen we als beleidsmakers zeker afsluiten met het tevreden gevoel dat ons beleidsprogramma bijna volledig voltooid is. Dankzij uw aller medewerking, uw inspraak, uw geduld en uw suggesties zal Maaseik klaar zijn voor een volgende bestuursmeerderheid. Om dit jaar 2012 op een positieve wijze te beleven wens ik u allen en al diegenen die u dierbaar zijn een jaar vol goede gezondheid, veel energie en heel veel geluk. Jan Creemers Uw burgemeester

11

25

12

Een straat zonder afval? Toast Literair

26

renovatiepremie

verder in dit nummer ‘Huiswerkklas’ in Maaseik Heeft u recht op gratis huisvuilzakken? Wie herkent personen op de foto? Voorstellingen Achterolmen Restauratie interieur apotheekmuseum Wat is PAB Circustechnieken. Iets voor jou? Mantelzorgpremie “Ik geef je mijn hart” Leerproject Ikra

6 6 7 8 15 19 20 23 28 31

3


Werken aan ovonde Pat Bleumerstraat Pater Sangersbrug

Sionstraat

Wegen en Verkeer Limburg start op maandag 16 januari 2012 met werken aan de Pater Sangersbrug. Het kruispunt Koning Boudewijnlaan - Koningin Fabiolalaan - Bleumerstraat - Sionstraat - Schillingsstraat ondergaat een ingrijpende verandering. Het huidig knooppunt wordt vervangen door een ovonde, wat de veiligheid van weggebruikers aanzienlijk zal verbeteren.

4

Het kruispunt aan de Maas staat gekend als ĂŠĂŠn van de drukste kruispunten op grondgebied Maaseik. Dat gevaarlijke knooppunt wegwerken is het doel van de ingreep. Om dat doel te bereiken, verbouwt Wegen en Verkeer Limburg het huidige kruispunt van de ringlaan met de Bleumerstraat tot een

ovonde, een ovale rotonde met een lengte van ongeveer 150 meter. De beide rijrichtingen van de ringlaan, de Bleumerstraat, de Pater Sangersbrug, de Schillingsstraat en de Sionstraat vormen de zes invalswegen tot die ovonde. De hele omvorming helpt het verkeer veiliger filtreren en geeft voetgangers en fietsers de kans om veiliger het kruispunt over te steken. Zo krijgen de fietsers een aanliggend fietspad. Het geeft automobilisten de kans om vlotter te rijden. Mede door de gekozen constructie, zal uitzonderlijk transport ook in de toekomst nog via de ringlaan kunnen rijden.


ter Sangersbrug starten De werken

De aannemer legt het knooppunt aan in vier fases. De totale ingreep zal negen maanden duren, afhankelijk van de weersomstandigheden. Wat wordt uitgevoerd? ▪▪aanleg van een ovonde met aansluiting Sionstraat, Schillingsstraat, Bleumerhoven en Maaseikerweg (Nl.). ▪▪aanleg van nieuwe voet- fietspaden en pleintjes. ▪▪langs de ringlaan: aanleg dubbelrichting fietspad. ▪▪aanpassing riolering. De planning ▪▪Totale termijn wegen- en rioleringswerken: 240 kalenderdagen of tot september 2012. ▪▪Vooraf aan de werken: archeologisch onderzoek. ▪▪De fases: Fase 1: A. voorbereidende werken: start op 16 januari 2012. B. archeologisch onderzoek: start op 30 januari 2012. C. verplaatsen van de nutleidingen: start op 1 maart 2012 – einde op 15 april 2012. D. aanleg tijdelijke rijweg en fietspad: start op 16 april 2012 – einde half mei 2012.

Fase 2: werken aan de ovonde zelf. A. vrij maken van het terrein waar de ovonde komt: van 16 april 2012 tot half mei 2012. B. archeologisch onderzoek: start half mei 2012 tot 24 juni 2012. C. verplaatsen van de nutsleidingen: start op 24 juni 2012. D. afwerken wegen en riolering: periode nu nog niet gekend. Fase 3: werken buiten de ovonde. ▪▪aanleg fietspad en plein verharding ▪▪aanleg aansluitende rijwegen ▪▪afwerken bermen. Fase 4: werken aan de oprit van de Pater Sangersbrug. Werken gedurende 14 nachten vanaf 19.00 tot 6.30 met beurtelings verkeer.

Start werken op 16 januari 2012. Blijf op de hoogte U vindt info op www.maaseik.be of via het gratis infonummer van de stad Maaseik 0800/20.560.

5


kort nieuws Gouverneur bezoekt eerste ‘huiswerkklas’ in Maaseik Op dinsdag 13 december 2011 bracht Gouverneur Reynders een bezoek aan de “huiswerkklasjes” in de lokalen van de moskee ‘El Hidaya Maaseik’. Hij werd er in naam van de stad Maaseik verwelkomd door Yvonne Van Dooren, schepen voor onderwijs. De Gouverneur was vol lof over de vrijwilligers, die twee keer per week leerlingen komen helpen met hun huiswerk. Hij feliciteerde de organisatie met het nemen van dit initiatief, maar hij drong er wel op aan dat al de kleuters best zo vroeg mogelijk naar school gaan omdat daar de beste basis wordt gelegd voor het leren van het Nederlands. Graag nodigde hij het Ikra-team uit om deze boodschap over te brengen. Meer informatie over dit project vindt u bij het artikel “Kennismaking met leerproject Ikra” verder in dit infoblad.

Heeft u recht op gratis huisvuilzakken? Personen die een incontinentieprobleem of een stoma hebben, hebben recht op jaarlijks 2 rollen gratis huisvuilzakken voor restafval. U kan deze rollen krijgen bij stad Maaseik in: ▪▪administratief centrum Neeroeteren (Scholtisplein 1) ▪▪administratief centrum Maaseik (Lekkerstraat 10) Wat heeft u nodig? U heeft enkel een doktersbriefje nodig, waaruit blijkt dat u een incontinentieprobleem heeft of dat u een stoma heeft. Meer info dienst burgerzaken T. 089/560 560 E. info@maaseik.be

Gemeenteraadsverslag bij u thuis!!! 6

Heeft u interesse om de gemeenteraadsagenda en het gemeenteraadsverslag thuis te ontvangen? U kan beide documenten gratis via e-mail ontvangen. Mail naar: info@maaseik.be met de vermelding “abonnement gemeenteraad 2012”. Personen die zich in het verleden reeds hierop abonneerden, hoeven hun abonnement niet te verlengen. Dit gebeurt automatisch. Krijgt u deze informatie liever per post? Ook dat kan, tegen de prijs van 8 euro per jaar? U kan deze som betalen in het Administratief Centrum Maaseik of in het Administratief Centrum Neeroeteren. U kan het geld ook storten op rekening nummer BE64000005088052 ten name van stad Maaseik met de vermelding “abo gem 2012”.


cultuur Werkgroep Documentatie Maaseik De viering van het 25-jarig bestaan van de Werkgroep kende een grote opkomst. Ook de verkoop van het boek over de Maaseiker boerderijen: “Van Aben tot Zanderhof. Van Aldeneik tot Wurfeld”, uitgegeven bij deze belangrijke gebeurtenis, was meteen een succes. Het boek vloog en vliegt nog steeds als zoete broodjes de deur uit. Dank aan allen die de Werkgroep geholpen hebben met informatie, foto’s, krantenknipsels, doodsbrieven, ... gedurende al die jaren. Op de foto van de rijkswacht, die gepubiceerd werd in een vorig infoblad, kreeg de Werkgroep al enkele reacties, maar er ontbreken nog vele namen. Indien er nog kennis is, graag uw bijdrage. Vandaag toont de Werkgroep hiernaast de foto van een processie. Wellicht staan op de foto: voorin met bloemen 10. Jessy Dirkx en 12. Hermans. Daarnaast 18. Metten en 17. Vancleef. De nummering bij de meisjes is niet heel zeker. Graag verdere aanvullingen en verbeteringen. Ook jaartal, plaats en gelegenheid. Dus Wie, Wat, Waar en Wanneer. Contact en info: Werkgroep Documentatie Maaseik, Kleine Kerkstraat 30. E-mail: werkgroep@maaseik.be Internet: http://sites.google.com/site/dcmaaseik

Carnaval 2012-2013 ▪▪Zaterdag 21 januari om 20.11 uur.

Grote Prinsenzitting met aanstelling van Z.D.H. Prins ??? in zaal St.Jansberg.

▪▪Zondag 29 januari om 14.11 uur.

Grote Kindercarnavalzitting met aanstelling van Z.D.H. Jeugdprins ??? in zaal St.-Jansberg.

▪▪Zaterdag 11 februari om 19.11 uur.

Grote Prinsenreceptie van Z.D.H. Prins ??? in Parochiecentrum Maaseik.

▪▪Zaterdag 11 februari om 20.55 uur.

Groot verkleed Prinsenbal in Parochiecentrum Maaseik.

▪▪Vrijdag 17 februari om 20.11 uur in Achterolmen. Carnavalsconcert.

De volledige kalender vindt u op www.heiligwammes.be of op www.deheimèjers.be

7


8


9


bibliotheek

Geslaagde voorleesworkshop in de bib Op zaterdag 26 november organiseerde de bib Maaseik een voorleesworkshop. Gil Géron (Muzemix) zorgde voor een verhelderende uiteenzetting met veel ruimte voor interactie. De elf deelnemers zaten gezellig in een cirkel rond een tafel met daarop... heel veel boeken! Eerst kregen de aanwezigen de opdracht om een boek te kiezen dat ze zelf heel graag zouden lezen of bekijken. Het is bij het voorlezen immers belangrijk dat de voorlezer zelf enthousiast is over het boek dat hij/zij aan het kind wil voorlezen. Elk om beurt vertelden ze waarom ze voor een bepaald boek gekozen hadden.

10

Na de pauze werd er dieper ingegaan op verteltechnieken en de voorbereiding van een voorleesmoment. Tenslotte volgde een oefening over het werken met thema’s en hoe daarbij een geschikt boek kiezen voor de juiste leeftijd. De deelnemers gingen aan de slag met het thema ‘diversiteit’. Ze selecteerden een boek en vertelden mekaar welk soort diversiteit erin aan bod komt en hoe er interactief mee gewerkt kan worden.


Humor in de muziek met de Maaslandse bibliotheken De jaarlijkse muziekactie van de Maaslandse bibliotheken staat dit jaar in het teken van muzikale humor. Op zaterdag 25 februari treden de jongens van De Frivole Framboos op in Cultuurcentrum Achterolmen Maaseik met hun nieuwste programma Terra Rare. Wie de Frivole Framboos ooit aan het werk zag, weet dat ze met hun virtuositeit garant staan voor muzikaal entertainment van het hoogste niveau.

Vraag 3 Hoe werd de muziekafdeling destijds genoemd ?

Zin om deze voorstelling bij te wonen? Doe mee aan de kleine muziekquiz van de bib en win een duo-ticket! Stuur uw antwoorden ten laatste op 18 februari 2012 naar maaseik@bibliotheek.be of vul het deelnameformulier in bij een volgende bezoek aan de bib Maaseik.

Vraag 4 In 1987 werden de eerste cd’s aangekocht. Weet u hoeveel cd’s er op dit moment in de collectie Maaseik beschikbaar zijn? Bedenk hierbij even dat de bib jaarlijks een 1000-tal cd’s koopt, maar er worden natuurlijk ook elk jaar een aantal titels afgevoerd... Uit hoeveel cd’s bestaat de collectie in de bib Maaseik (op 31/12/2011)?

Vraag 1 De Frivole Framboos verzorgt theatershows waarin zij een bonte mix van muziekgenres verwerken tot muzikale humor van hoog niveau. Met een enorme dosis muzikaal talent laten ze het publiek lachen, genieten, verbazen en bewonderen! Kent u de namen van deze artistieke genieën?

A. AVM-afdeling (Audio Visuele Materialen) B. Mediatheek C. Discotheek

A. 9.566 B. 14.352 C. 22.361 Tip: de antwoorden zijn allemaal terug te vinden aan de speciale infostand in de bib. Veel succes!

A. Sven de Ridder en Luc Verhoeven B. Peter Hens en Bart Van Caenegem C. Jan Hautekiet en Patrick Riguelle Vraag 2 De muziekafdeling is al jaren een vaste waarde voor de leners van de Maaseikse bib! Ook bezoekers uit buurgemeenten en Nederland vinden vlot hun weg naar deze culturele ontmoetingsplaats. Zowel de collectie als het aantal uitleningen gaan nog steeds in stijgende lijn. Graag blikt de bib even terug naar de beginjaren van deze afdeling, die het paradepaardje is van de bib. Weet u nog in welk jaar de officiële opening plaatsvond?

A. 1970 B. 1972 C. 1990

11


Toast Literair zondag 22 januari 2012 van 10:30 tot 12:30 uur Bib Maaseik, Bleumerstraat 68 Het Davidsfonds Maaseik en de Bib nodigen u uit op een gezellige voormiddag met LITERAIRE TOAST in de bibliotheek. Programma ▪▪10:30-11:00 uur: Ontvangst met NieuwjaarsTOAST ▪▪11:00-12:30 uur: Journalist Peter Verlinden over ‘De schizofrene Congolees’

Toast Literair wordt volledig gratis aangeboden. De bib vraagt wel om op voorhand in te schrijven. Dit kan tot en met 19 januari 2012. Tel.: 089/564 074 (bibliotheek) Email: maaseik@bibliotheek.be of maaseik@davidsfonds.net Info: www.maaseik.be/Bibliotheek.html

Hoe Congolees zijn de Congolezen? ▪▪Waarom slaagt het rijkste land ter wereld er niet in om zijn bevolking vrede en welvaart te bezorgen? ▪▪Hoe kan het dat het 60 miljoen Congolezen met 100 000 militairen niet lukt om een oorlog af te wenden die hen van buitenaf opgedrongen wordt? ▪▪Hoe valt het te verklaren dat Congo van ‘de beste kolonie’ weggezakt is tot ‘het armste land ter wereld’? ‘Het antwoord op deze vragen is de identiteit of het gebrek eraan’, zegt VRT-journalist en antropoloog Peter Verlinden. Hij schreef de afgelopen tien jaar drie boeken met getuigenissen van kolonialen, hun kinderen en Congolezen over de koloniale tijd en hoe die bepalend is geweest en nog altijd is voor het Congo van vandaag. Naar aanleiding van 50 jaar onafhankelijkheid (2010) waagt hij zich voor het eerst aan een eigen analyse, op zoek naar de wortels van het Congolese drama. Hoe Congolees zijn de Congolezen? ‘De schizofrene Congolees’ is een uitgave van het Davidsfonds. Enkele andere boeken van Peter Verlinden die u aantreft in de collectie van de bibliotheek zijn: Het verloren paradijs: kind in Congo (2005), Hutu en Tutsi: een eeuwige strijd (1995), Weg uit Congo: het drama van de kolonialen (2002) en Belgisch-Kongo: 50 jaar koloniale herinneringen (2010)

Zin in een reisbabbel?

12

Op zaterdag 10 maart 2012 organiseert de bib Maaseik een reisbabbel! Reizigers informeren reizigers: dat is het motto! Hou je van actieve vakanties? Stippel je graag alles zelf uit? Dan kunnen de ervaringen van andere reizigers een belangrijke bron van informatie zijn. Welke boeken en kaarten zijn er voorradig over de gewenste bestemming? Waar vind je een goed hotelletje, een toffe lokale gids, een niet te missen bezienswaardigheid, een aan te bevelen restaurant, een uitstekende route, een ideale dagindeling? Wil je graag deelnemen aan de reisbabbel en heb je interesse om reizigers te informeren door jouw persoonlijke reiservaringen met hen te delen, stuur dan even een mailtje naar Maarten Bartels (maarten.bartels@bibliotheek.be) of Claudine Brouns (claudine. brouns@bibliotheek.be) of bel naar de bib (089/56 40 74).


Openbare bibliotheek Bleumerstraat 68 - 3680 Maaseik T. 089/564 074 E. maaseik@bibliotheek.be I. www.maaseik.be

Auteursbezoek Marina Theunissen in Voorshoven en Dorne Op woensdag 16 november was jeugdauteur Marina Theunissen te gast in de basisscholen van Dorne en Voorshoven. Marina Theunissen is afkomstig van Maaseik, maar begon eind jaren zestig les te geven in een kindertehuis te Gellik, waar heel wat kleuters zich afsloten voor de buitenwereld en hun juf. Daar kreeg Marina het idee om te leren buikspreken, misschien kon ze via haar pop ook die kindjes bereiken. Na een jaar intense training bij een echte buikspreker is haar dat ook echt gelukt. Ze bleef vervolgens verder werken aan manieren en technieken om door te dringen tot de meest gesloten kinderen.

Op http://picasaweb.google.com/bibliotheekMaaseik/2011 kan je foto’s bekijken, gemaakt door Juf Evelien (6de leerjaar Dorne). Meer informatie over Marina Theunissen: www.marinatheunissen.be.

Haar droom om te schrijven kwam boven toen ze eenmaal de deur van de kleuterklas dichtdeed om met pensioen te gaan. In 2010 maakte ze haar debuut met De verloren lichtsteen en in februari 2012 volgt een nieuw boek. Marina Theunissen laat haar publiek binnenkijken in de wondere wereld van elfen en trollen. Samen met haar buikspreekpop Viktor loodst ze de kleine luisteraars doorheen het spannende verhaal van De verloren lichtsteen. De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar genoten van Marina’s verteltalenten en de fratsen van haar buikspreekpop Victor!

Anderstalige kleuters in de weer met ‘het weer’ Steffi, Anouk en Cynthia zijn drie enthousiaste leerlingen van het Technisch Atheneum Maaseik. Ze werken mee aan het project ‘Taalstimulering voor anderstalige kleuters’. In het kader van hun eindwerk kregen ze de opdracht om enkele zaterdagvoormiddagen te komen voorlezen in de bib van Maaseik. Op zaterdag 26 november gingen ze met de kinderen aan de slag rond het thema ‘weer’. Vol overgave vertelden ze eerst enkele interessante verhalen over het weer. Na een hapje en drankje schotelden ze de kinderen een zelf ontworpen memory-spel voor, ook over ‘het weer’ natuurlijk! Goedgemutst vertrokken de kinderen huiswaarts. Cynthia, Anouk en Steffi mogen spreken van een heel geslaagde voorleesmiddag. Taalstimulering voor anderstalige kleuters Wat? Verhalen vertellen, taalspelletjes, knutselen enz. Waar? Bib Maaseik Wanneer? Zaterdagvoormiddagen 10.00 tot 11.30 uur (om de veertien dagen) Wie? 2de en 3de kleuterklas + 1ste leerjaar Waarom? TAAL is de springplank naar goede schoolresultaten Wat kost het? GRATIS Instappen blijft mogelijk gedurende het hele traject! Meld je aan via maaseik@bibliotheek.be of bezorg je inschrijving aan je leerkracht of in de bibliotheek! Noteer hierbij je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en de naam van de school en de klas!

13


Computercursussen voor senioren in de bib Initiatie internet voor senioren Donderdag 19 en 26 januari 2012 van 9.00 tot 11.30 uur in de bib van Maaseik.

De Sint in de bib Sinterklaas bracht op woensdag 30 november met twee van zijn Pieten een bezoek aan de bibliotheek van Maaseik. Eerst bracht jeugdauteur Stijn Moekaars de kinderen in de stemming voor de komst van de heilige man met leuke verhaaltjes en liedjes. De heilige kindervriend zorgde voor heel wat plezier bij de talrijk aanwezige kinderen. Zij genoten met volle teugen. Als verrassing bracht de Sint cadeautjes mee uit Spanje.

Hoe hou ik het hoofd boven water in dit overdadige informatieaanbod? Doe ik dit via Google of andere zoekmachines en welke zoektermen gebruik ik het best om te vinden waarnaar ik precies op zoek ben? Internet is echter niet enkel een onuitputtelijke bron voor wie naar allerhande informatie op zoek is, het is ook een handig communicatiemiddel. Hoe beheer ik efficiënt mijn e-mail? Hoe werken die sociale netwerksites zoals facebook precies en wat kan ik er allemaal mee? Waar kan ik interessante filmpjes bekijken of muziek beluisteren en hoe deel ik mijn eigen foto’s met vrienden of familieleden? Internetbankieren, hoe werkt dat? Tegen welke gevaren (vb. virussen) moet ik mij beschermen? Tijdens de initiatiecursus ‘internet voor senioren’ leert u op eigen tempo het wereldwijde web verkennen. Docent: Martin op’t Roodt

Senioren op weg met de computer

14

Donderdag 16 februari 2012 van 9.00 tot 11.30 uur in de bib van Maaseik. Tijdens deze kleine cursus maakt u kennis met een aantal belangrijke toepassingen en krijgt u antwoord op de vragen waar u persoonlijk mee worstelt! Een aantal veelvoorkomende vragen zijn bijvoorbeeld: ▪▪Hoe werkt mijn besturingssysteem? ▪▪Hoe bekijk ik de filmpjes die vrienden mij toesturen via e-mail? ▪▪Hoe zet ik zelf mijn foto’s op het web? ▪▪Hoe functioneert internetbankieren? ▪▪Welke zoektermen gebruik ik het best via ‘google’ als ik info wil vinden over een vakantiebestemming? ▪▪Hoe werkt facebook en wat kan ik ermee? ▪▪Waar kan ik ‘legaal’ muziek beluisteren en/of downloaden? ▪▪Hoe sla ik mijn documenten op en vind ik ze terug? Docent: Martin op’t Roodt Meldt u aan via jacques.dalemans@maaseik.be (089 / 569 951) of www.achterolmen.be.

Week van de Muziek Naar aanleiding van de jaarlijkse muziekweek organiseert de bib Maaseik een muziekquiz vanaf 9 januari tot en met 18 februari 2012. Er kunnen toegangstickets gewonnen worden voor de voorstelling van de ‘FRIVOLE FRAMBOOS’ in het Cultuurcentrum Achterolmen te Maaseik op zaterdag 25 februari 2012. De quizformulieren kunnen vanaf 9 januari afgehaald worden bij de muziekafdeling van de bib in Maaseik. Veel succes !

Wil u de nieuwsbrief van de bibliotheek ontvangen in uw mailbox? Stuur een e-mail naar maaseik@bibliotheek.be met als onderwerp ‘inschrijven’.


start restauratie apotheekmuseum Volg de restauratie ter plaatse De Musea Maaseik of het Regionaal Archeologisch Museum, de kerkschatten van Sint-Catharina en het Apotheekmuseum zijn de trots van het Maaseiker cultureel erfgoed. In 2009 kon aan de bezoekers een volledig vernieuwd Regionaal Archeologisch Museum voorgesteld worden, een splinternieuwe museumshop en een tijdelijke tentoonstelling in het Apotheekmuseum. De bereikbaarheid, visibiliteit en de toegankelijkheid werden verhoogd door een nieuwe ingang in het pand ‘den Oraniënboom’ langs de marktzijde. Vervolgens werd in september 2010 het aanbod uitgebreid met een heuse ontdekkingskamer, thematische groepsbezoeken en museumkoffers. Het stadsbestuur lanceerde in 2011 de heropening van de Oudste Privéapotheek van België, weliswaar onder een speciale formule. Einde 2011 begon de restauratie van het apotheekmeubilair, zoals in de 18e eeuw.

De heropbouw van het meubilair wordt een ware uitdaging. Omdat het meubilair verschillende verbouwingen onderging, zoals bleek uit het materiaaltechnisch- en het kleurenonderzoek, kan er geen eenduidig plan worden opgesteld van het meubilair zoals het er na de restauratie zal uitzien. De restaurateur heeft een heus puzzelwerk om aan de hand van de wandaftekening, de verschillende kleur- en materiaalschakeringen en de bouwsporen van het bestaande meubel de wandkasten opnieuw op te bouwen volgens de derde kleurfase van het apotheekmeubilair. Een hele uitdaging die de bezoeker ter plaatse kan bewonderen vanaf medio 2011.

15


Geschiedenis van de oudste apotheek van België Achter het gebouw Markt nr. 46 (bouwjaar 1695), bevindt zich de oudste privé-apotheek van België. Gedurende 250 jaar hebben hier zes generaties apothekers gewerkt vanaf 1704 tot 1959. De eerste gekende apotheker is Engelbert Langbein uit Aken. Hij was apotheker van 1704 tot 1745. Zijn belangrijkste bijdrage was de ingebruikname van het receptenboek vanaf 1718. In dit waardevol register tekende hij alle belangrijke voorschriften en geneesmiddelen op in het Nederlands, Frans en Latijn. In 1745 nam Johannes Langbein het ambt van zijn vader over tot 1777, het jaar waarin de apotheek te koop werd aangeboden. Thomas Botty kocht de apotheek in 1778. Hij was afkomstig uit Maastricht en trouwde in 1782 in Sittard met Maria Elisabeth Housmans. Een belangrijke meerwaarde die hij leverde is de aanleg van het ‘Register der vergiften’ van 1812 tot 1817. Thomas Botty stierf in 1823 en kende geen rechtstreekse opvolger. Daarom kreeg Hendrik Dreissens de kans om tot aan de dood van mevrouw Housmans in 1831 de apotheek te leiden. Hendrik Dreissens was langs moederszijde familie van zijn voorganger. Na het overlijden van mevrouw Housmans kreeg Hendrik Dreissens de kans om de apotheek over te nemen en deze op zelfstandige basis te runnen. Hij had enig wetenschap-

16

pelijk aanzien verworven door een studie over een mossel die hij aantrof in het kanaal tussen Luik en ’s Hertogebosch. Zijn boeken en zijn collectie gesteenten worden bewaard in de bibliotheek van de Kruisheren te Maaseik. In 1862 sterft Hendrik Dreissens ongehuwd. Adam van Venckenray nam in 1863 de fakkel over en zal gedurende 50 jaar het ambt van apotheker uitvoeren. Uit zijn huwelijk met Anna-Maria-Hubertina Culmsée in 1865 worden 6 volgelingen geboren. De jongste zoon Guillaume Maria Joseph zal samen met zijn vader de apotheek uitbaten tot in 1911. In 1901 behaalde Guillaume zijn universitair diploma als apotheker in Luik. Na de dood van de laatste apotheker, Guillaume Van Venckenray in 1959 kwam het pand” de Blauwe Leeuw” en de inboedel in handen van de Stad Maaseik. Vanaf 1964 werd de apotheek verbonden met het Regionaal Archeologisch Museum en opengesteld voor het publiek.


De restauratie van het meubilair In 1966 werd het pand ‘Den Blauwe Leeuwe’ beschermd als monument. De renovatiewerken aan de panden ‘Den Oraniënboom’ en ‘Den Blauwe Leeuwe’ startten op 17 oktober 2005 en werden in juli 2009 voltooid. Op 23 augustus 2009 heropende Musea Maaseik de deuren met in het pand ‘Den Oraniënboom’ een museumshop, die tevens toegang geeft tot het museum, en met een tijdelijke tentoonstelling rond het Apotheekmuseum in ‘Den Blauwe Leeuwe’. In het najaar van 2010 kende de Vlaamse regering de subsidies toe voor de restauratie van het apotheekmeubilair. In 2011 kon Maaseik eindelijk de restaurateurs verwelkomen. Het wordt een heuse uitdaging om het apotheekmeubilair te reconstrueren. Vrij exclusief kunnen de bezoekers de restaurateurs aan het werk zien in het pand ‘Den Blauwe Leeuwe’. Aan de hand van onderzoek en studies heeft men duidelijk kunnen vaststellen dat de opstelling zoals gekend tot 2005 niet de oorspronkelijke opstelling is van het meubilair. De onderzoekers en het stadsbestuur kiezen er bewust voor om tijdens de restauratie het meubilair te demonteren en te reconstrueren tot het oorspronkelijke bouwplan, waarbij de muurkasten in elkaars verlengde tegen de rechter scheidingswand met het pand ‘Den Bonten Os’ worden geplaatst met ervoor de twee werktogen.

De bruine houtimitatiekleur op de kasten wordt verwijderd tot op een oudere verflaag. Omdat de oudste fases enkel voorkomen op de twee togen wordt er gekozen om de kleur uit de 18de eeuw vrij te leggen en zo een overzichtelijk geheel van het volledige meubilair te verkrijgen. Deze fase bestaat uit een blauw-groene verflaag, waarbij de lades voorzien zijn van een vaandel in verguld papier met een zwarte tekstopdruk. De apotheek zal dus veel kleurrijker ogen na de restauratie.

17


Het restauratieteam De restauratiewerken gebeuren door de firma Verstraete en Vanhecke, die eveneens de restauratie van de panden “Den Oraniënboom” en “Den Blauwe Leeuwe” uitvoerde. Het restauratieteam is verdeeld in twee groepen. Enerzijds is er een groep van 4 schrijnwerkers en anderzijds een groep van negen restauratoren polychromie onder leiding van Sander Peeters, projectleider. De schrijnwerkers zullen de huidige wandkasten demonteren, restaureren en opnieuw samenstellen volgens de opstelling in de 18e eeuw. Bestaande sporen op het meubilair, waaronder de gebruikte houtsoorten, houtverbindingen, type nagels, enz. worden onderzocht, om een duidelijk beeld te krijgen van de toestand van het meubel in de 18e eeuw. Indien noodzakelijk zullen latere toevoegingen worden verwijderd en zullen de Vlnr.: projectleider Sander Peeters, burgemeester Jan Creemers en beschikbare onderdelen herschikt worden. Het team van de schrijnwerkers zal actief zijn schepen Mariëtte Janssen. in het atelier van Verstraete en Vanhecke in Het spreekt voor zich dat dit een hels karwei is dat zeer veel Wilrijk. Eens de behandeling van het houtwerk achter de rug geduld en precisie vergt. is zal het meubilair terug naar Maaseik komen en gemonteerd Eens de beoogde laag is vrijgelegd begint de tweede belangworden op zijn originele plek in het apotheekmuseum. rijke fase van de polychromierestauratie: de retouche van de verflaag. Het team van restauratoren polychromie zal zorgen voor de Alhoewel het niet de bedoeling is om er een nieuw geheel kleurrijke afwerking van het meubilair. Om terug te keren naar van te maken zal het na restauratie toch mogelijk zijn om het de vooropgestelde fase uit de 18e eeuw zullen de overschilmeubilair te ervaren, zoals het op het einde van de 18e eeuw deringen millimeter per millimeter en laag per laag worden waarschijnlijk was. verwijderd. Dit gebeurt hoofdzakelijk met een scalpelmesjes.

In één oogopslag Sedert december 2011 krijgen de bezoekers de kans om de restaurateur gade te slaan in het pand ‘Den Blauwe Leeuwe’. De restaurateur krijgt de uitdaging om de oudste privéapotheek van België terug te reconstrueren zoals in de 18e eeuw. ‘Een blik op de restauratie van het apotheekmuseum te Maaseik’ is voor €5 in de Museumshop verkrijgbaar van de Musea Maaseik

18

Info: Musea Maaseik Lekkerstraat 5 - 3680 Maaseik Tel.: 089/560.545 Fax: 089/560.561 E-mail : musea@maaseik.be Internet : www.museamaaseik.be

Van achter een glazen wand kan de restauratie door iedereen op de voet gevolgd worden.


personen met een beperking Vormingsmiddag ‘PAB... Wat is dat?’ Het Expertisecentrum Onafhankelijk Leven (voorheen BOLBUDIV) biedt alle gemeenten gratis lezingen aan over verschillende onderwerpen die te maken hebben met het leven met een beperking. De stad Maaseik koos, op advies van de Adviesraad voor Personen met een Beperking, voor de vorming ‘PAB... Wat is dat?’. Het Persoonlijk Assistentie Budget klinkt de mensen nog niet bekend in de oren. En dat is jammer, want iedere persoon met een beperking kan zo’n PAB aanvragen. Inhoud van de vorming: ▪▪Hoe vraagt u een PAB aan? ▪▪ Wat kan u wel en niet met een PAB doen?

▪▪ Kan iedereen zomaar assistent worden? ▪▪ Waarin verschilt PAB van het PGB (PersoonsGebonden

Budget)? Natuurlijk kan u uw eigen vragen stellen!

Voor wie? Personen met een handicap, professionelen, hoger onderwijs, senioren, andere geïnteresseerden. Gratis, wel even inschrijven bij stad Maaseik – dienst welzijn, Sandra Vancleef, 089/560 552 of via mail sandra.vancleef@ maaseik.be Waar en wanneer? Ontmoetingshuis Voorshoven, Tismansweg Neeroeteren. 27 maart 2011, 14.00 - 17.00 uur.

Adviezen woningaanpassing Wanneer u een fysieke beperking heeft, zijn aanpassingen aan uw woning soms nodig. Maar waar te beginnen? U kan zich met raad en daad laten bijstaan door Lieve Houbrechts van het Toegankelijkheidsbureau. Lieve bekijkt uw woning en werkt oplossingen voor u uit. De stad Maaseik betaalt de volledige kosten van dit advies (€100). U hoeft dit bedrag niet voor te schieten. U kan een advies aanvragen bij de stedelijke dienst welzijn, Sandra Vancleef, 089/560 552 of via mail sandra.vancleef@maaseik.be

Adviesraad voor Personen met een Beperking uitgebreid De Adviesraad voor Personen met een Beperking geeft adviezen aan de gemeenteraad en aan het schepencollege. Deze adviezen moeten de mensen met een beperking ten goede komen. Om dit werk nog beter te kunnen doen werd de raad uitgebreid met de volgende personen: Lieve Linssen (persoonlijk engagement), Annie Rutten (KVG), Gerda Boonen (VFG) en Jan Grieten (persoonlijk engagement). De raad stapt vanaf januari in een pilootproject van het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid, dat erop gericht is handelaars te sensibiliseren. Meer info vindt u in een volgende uitgave van dit blad.

19


sport Ontbijtgym in Neeroeteren In de sporthal van Neeroeteren (Spilstraat) gaat vanaf 17 januari een nieuwe cursus seniorengym van start. Dit is een doorstart van de groep die hier jaren heeft gesport. De sportdienst wil dit initiatief nieuw leven inblazen. Iedereen is welkom om eens te komen kijken en mee te sporten. Sportieve voorgeschiedenis is absoluut niet nodig, iedereen kan meedoen! De lessen vinden plaats elke dinsdag van 10.00u tot 11.00u in de sporthal van Neeroeteren, Spilstraat. Inschrijven kan ter plaatse bij de lesgever.

Circustechnieken

Vanaf 17 januari organiseert de sportdienst een cursus circustechnieken van 10 sessies. ▪▪Wat? Jongleren, Chinese bordjes, diabolo, stelten, rola-bola, ... ▪▪Waar? Sporthal van Neeroeteren, Spilstraat ▪▪Wanneer? dinsdag 17-24-31 januari, 7-14-28 februari, 6-13-20-27 maart 2012 ▪▪Voor wie? Leerlingen lagere school: 4e-5e-6e leerjaar ▪▪Prijs? €20 voor 10 lessen ▪▪Inschrijven? Op voorhand bij de sportdienst: peter.willems@maaseik.be (enkel via mail) Opgelet: maximum 12 deelnemers om iedereen voldoende te kunnen begeleiden. Bij grote vraag zal er een 2de lessenreeks worden georganiseerd. Info Sportdienst Maaseik Tel: 089 56 58 78 Fax: 089 56 34 36 E-mail: info@maaseik.be

500ste lid voor Hondencentrum Happytails

20

Yvonne (rechts op foto) uit Nieuwstadt showt trots haar Jack Russell pupje Juulke. Reeds enkele weken volgt het duo les bij Hondencentrum Happytails in Voorshoven. “Juulke loopt al mooi aan de lijn en zitten kan ze als de beste! In de toekomst hoop ik dat ze volledig los overal met me mee kan,” aldus het fiere baasje. Dat Yvonne de grens overkomt om met haar hondje les te volgen in Voorshoven blijkt niet zo vreemd. “Het lesgeld is een stuk lager, en toch is de kwaliteit van de lessen zeer hoog. Mijn vriendin kwam hier al naar de les met haar hond, zo wist ik dat Happytails een toffe club is waar een fijne sfeer heerst.“ vertelt Yvonne. Lily Knippenberg, voorzitster van Hondencentrum Happytails (links op foto), overhandigt een leuke prijs aan het 500ste lid. Ze krijgt een fotoshoot voor haar hondje cadeau bij ROSAPHOTO!


Opboksen in Maaseik U kan gratis kennismaken met opboksen voor jongeren op vrijdag in de sporthal van Maaseik. De lessen gaan door: -10-13 jarige: 16.15-17.15. +14 jarigen: 17.15-18.30 u. Info Sportdienst Maaseik T. 089/565 878 F. 089/561 612 E. peter.germeau@maaseik.be gsm 0476/411.462

Sportiefste inwoners van Maaseik 2011

NOLIKO4EVER-voorzitter Robert Kunnen testte het unieke ticketsysteem van NOLIKO Maaseik. NOLIKO Maaseik blijft vernieuwen en investeren in de toekomst. Vanaf nu is er een nieuw ticket-controlesysteem. Alle toegangsbewijzen, die verkocht worden, beschikken in de toekomst over een barcode. De op voorhand bestelde tickets, die reeds betaald zijn (bv. per overschrijving of cash) kunnen ook digitaal verzonden worden. Deze tickets met barcode moeten dan door de supporter zelf worden uitgeprint. Zodoende vermijden we portkosten en besparen we tijd. Bij binnenkomst worden alle toegangstickets, alle abonnementen en de lidkaarten van de eigen leden ingescand. Deze scanning is per toegangsbewijs en per wedstrijd slechts eenmaal mogelijk, waardoor misbruik wordt uitgesloten. Het spreekt vanzelf dat het onderscheid tussen volwassenen, studenten, en genodigden is ingebouwd in het nieuwe systeem. Dit controlesysteem geeft tevens de mogelijkheid om statistieken bij te houden over o.a. de bezoekersaantallen, de leeftijdsverschillen van de bezoekers, de vaste supporters enz. Het nieuwe systeem werd in december 2011 voor het eerst in gebruik genomen en Robert Kunnen, voorzitter van supportersclub NOLIKO4EVER was er als de pinken bij om het nieuwe systeem te testen, met de glimlach nog wel want het systeem werkte goed en er passeerden bijna 2000 toeschouwers.

De 80-jarigen op de foto doen nog op regelmatige basis aan sport. Ze werden uitgeroepen tot sportiefste inwoners 2011 van Maaseik en ze werden tijdens het seniorensportkerstfeest in de bloemen gezet. Tevens werd hen door schepen voor sport, Dirk Verlaak, een oorkonde overhandigd: Annie Vanhaen, Maria Dreessen, Leon Croymans.

21


senioren De liefde maakt een klein bed groot. Intimiteit en seksualiteit bij ouderen. Seksualiteit en intimiteit bij ouderen is één van de laatste taboes dat nog niet doorbroken werd. Iedere generatie heeft behoefte aan liefde en genegenheid in al haar facetten...want lust vergrijst niet. De beleving en de inkleuring ervan verschilt naarmate we ouder worden en hangt af van psychologische, lichamelijke, sociale en emotionele factoren. De Maaslandse seniorenconsulenten werkten in 2010 al succesvol samen met de uitgifte van de veiligheids/verjaardagskalender. In 2012 laten zij zich inspireren door het boekje dat door wijlen Mevrouw Erika Thijs, gedeputeerde van de Provincie Limburg, werd uitgegeven: De liefde maakt een klein bed groot. Dit boekje vormt de basis voor een vol jaar in het teken van liefde, seksualiteit en intimiteit bij ouderen. Alle activiteiten zullen plaatsvinden in elke Maaslandse gemeente: Lanaken, Maasmechelen, Dilsen-Stokkem, Kinrooi en Maaseik. Met de verspreiding van deze brochure en de daaraan gekoppelde Maaslandse seniorenwerking in 2012-2013 willen we het taboe rond seksualiteit en intimiteit bij ouderen helpen doorbreken èn bovendien tegemoetkomen aan de nood aan informatie en communicatie omtrent dit thema. We hopen oprecht dat iedere maaslandse 60+er mag genieten van een gezonde portie seksualiteit en intimiteit en dat we vele senioren mogen verwelkomen op de diverse activiteiten, lezingen en workshops het komende jaar. Voor meer informatie of de aanvraag van een brochure kan je steeds terecht bij je seniorenconsulente. De Maaslandse seniorenconsulenten stellen met trots het jaarprogramma voor: ▪▪Januari Voorstelling en start verspreiding van het boekje ‘De liefde maakt een klein bed groot’ (zie elders in dit blad) ▪▪Februari 15/02/12: Lezing van de bekende Bo Coolsaet (zie aankondiging elders in dit blad), ▪▪Maart Wedstrijd in dit infoblad: win een boek ▪▪April 10/04/12: Film Elza y Fred, CC Maaseik, 14.15 uur ▪▪Mei Wedstrijd in dit infoblad: win een DVD ▪▪Juni Trefdag Maaslandse seniorenraden met spreker Luc Van de Ven ▪▪Juli/Augustus Wedstrijd in dit infoblad: win massage-olie ▪▪September Lezing/show ‘3000 jaar lingerie - van string tot string’ ▪▪Oktober Workshop massagetechnieken voor koppels ▪▪November Ouderenweekactie/Senioreninfomiddag ▪▪December Wedstrijd in dit infoblad: win een wellnessbon ▪▪Januari/februari 2012: Afsluiting projectjaar

De liefde maakt een klein bed groot. Bestel uw boekje! 22

Wijlen Erika Thijs bracht nog onlangs een prachtig boekje uit over een onderwerp dat bij vele mensen toch moeilijk ligt: intimiteit en seksualiteit bij ouderen. Als er al geen domme grapjes over worden gemaakt, wordt erover gezwegen. En dat is jammer. Dit boekje wil de stilte doorbreken en seksualiteit bij ouderen ‘gewoon’ bespreekbaar maken. Auteurs zijn de gekende Dr. Luc Van de Ven, Lies Van Assche en Lara Vesentini. U vindt alle informatie over factoren die de seksualiteit be-

ïnvloeden, de partenerrelatie, lichamelijke veranderingen en ziekte, een nieuwe relatie na een overlijden of scheiding, hulpbehoevendheid... Achterin zijn nuttige adressen, boeken, films en datingsites opgenomen. U kan het boekje ‘De liefde maakt een klein bed groot’ gratis bestellen bij de dienst welzijn, Sandra Vancleef, 089/560 552 of via mail sandra.vancleef@maaseik.be. U kan het ook meenemen na één van onze activiteiten in dit projectjaar (zie elders in dit blad).


Werken bij de Maaidienst: iets voor u?

Mantelzorgpremies

Wat wordt van u gevraagd? ▪▪Motivatie: u wil graag oudere mensen helpen. U bent hulpvaardig. ▪▪Sociaal: u vindt het niet erg om een babbeltje te slaan met de mensen. ▪▪Werklust: u vindt het niet erg om de handen uit de mouwen te steken.

Draagt u zorg voor een familielid, uw partner, een buur, een kennis, een vriend? Helpt u met boodschappen doen, of koken, of houdt u iemand vaak gezelschap? Doet u dat minstens driemaal per week? Is de persoon waarvoor u zorg draagt minstens 55 jaar oud, woont hij/ zij in Maaseik en komt hij:zij in aanmerking voor de zorgverzekering (= €130/maand)? Dan komt u in aanmerking voor de mantelzorgpremie! De mantelzorgpremie bedraagt €120/jaar (€10/ maand) en wordt eenmaal per jaar uitbetaald op uw rekening. Met de mantelzorgpremie wil de stad Maaseik het werk dat u verzet erkennen. Gebruik de premie voor iets dat u fijn vindt!

Lijkt dit u wel wat? Neem dan contact op met: OCMW-Maaseik: Lea Gijsen, Inge Smolders via telefoon 089/56 99 34 Stad Maaseik: Sandra Vancleef via telefoon 089/560 552.

Meer info? stad Maaseik – dienst welzijn. Sandra Vancleef, 089/560 552, sandra.vancleef@maaseik.be.

De maaidienst is een vrijwilligersdienst van de stad Maaseik en het OCMW Maaseik. De dienst maaiet bij oudere mensen het gras, zodat deze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De maaiers van de dienst zijn meestal ook senioren. De maaidienst werkt elk jaar van 1 april tot midden oktober. In 2011 hielpen zij meer dan 40 gezinnen. Om verder uit te breiden zoekt de dienst nieuwe maaiers! Wat krijgt u? ▪▪Een vrijwilligersvergoeding van € 5/uur en een kilometervergoeding van € 0,32 (rijk wordt u daar dus niet van, maar het gaat ook vooral om het idee mensen uit de nood te helpen.) ▪▪Vrijheid om te beslissen hoeveel cliënten u aanneemt en wanneer u werkt. ▪▪U maait een heel seizoen bij dezelfde mensen. ▪▪De dienst ondersteunt u, door met u te overleggen voor, tijdens en op het einde van het seizoen. Maar tussen deze momenten kan u ook op de dienst rekenen als er een probleem is.

Tien tips voor een gelukkiger leven Het koortsachtig zoeken naar geluk is wellicht één van de grootste oorzaken van ongeluk. Er bestaat geen succesformule voor geluk: geluk is een ervaring, een vaardigheid en een levenshouding die u kan ontwikkelen. In deze cursus wordt u stap voor stap begeleid op weg naar uw eigen geluk. Bij iedere sessie wordt telkens dieper ingegaan op andere grondhoudingen die u helpen om het geluk toe te laten in uw leven. Een bezielende, inspirerende en ervaringsgerichte cursus waar u op weg gaat met uzelf en met de wereld en u zich leert openstellen voor de wonderen en de magie van het leven! Een goed idee om het nieuwe jaar positief te starten!

▪▪Data: 18 + 25 januari en 1 + 8 februari 2012, woensdagen van 13.30 tot 16.00 uur

▪▪Voor wie: iedereen vanaf 55 jaar. ▪▪Docent: Katty Desquesnes ▪▪Prijs: €18/€14 (M’Bonus voor inwoners

van

Maaseik: €16/€12) Voor de vier sessies! Cultuurcentrum Achterolmen, Sectie Vorming, 089/56 99 56.

▪▪Inschrijven:

23


Bent u klaar voor het tweede deel van het vijfde seizoen van Seniorencinema? Filmpje en koffietje voor â‚Ź3! U bent welkom in het cultuurcentrum om 14.15 uur op:

25 januari: Hasta la Vista! Let op: uitzonderlijk op een woensdag!

Lars is door een tumor vanaf zijn middel verlamd, Philippe kan zelfs zijn armen niet bewegen en Jozef is zo goed als blind. De drie zijn vrienden en besluiten wanneer Lars te horen krijgt dat hij niet lang meer te leven heeft, om samen nog eens te genieten: ze huren een verzorgster met een busje in en trekken er op uit voor een rondrit doorheen Frankrijk en Spanje. Eindbestemming: El Cielo, een luxebordeel op maat van gehandicapten, waar ze van hun maagdelijkheid verlost kunnen worden. Probleem is wel dat de ouders van Lars niet van plan zijn om hun stervende zoon zomaar te laten vertrekken.

14 februari: Le gamin au vĂŠlo.

Cyril heeft het niet gemakkelijk. Hij woont in een tehuis, maar wil niets liever dan bij zijn vader zijn. Maar die is verhuisd zonder een adres achter te laten. En zijn lievelingsfiets is ook nog eens spoorloos. Cyril laat het er niet bij zitten en zet vastberaden een zoektocht in. Deze leidt tot een ontmoeting met kapster Samantha die, aangedaan door de emotionele Cyril, besluit hem tijdens de weekenden op te vangen. Wanneer ze ook nog eens zijn fiets terugvindt, lijkt er weer een sprankje hoop te ontstaan. De innige band tussen Samantha en Cyril wordt op de proef gesteld door Cyrils muizenissen, verkeerde vrienden en het noodlot.

Kinderopvang nodig? Zoekt u kinderopvang in Maaseik, Neeroeteren of Opoeteren? Dan zijn Robbedoes en Hopsa de ideale oplossing. Beide opvangvormen werden georganiseerd door de Stad. Robbedoes is een buitenschoolse kinderopvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar met opvanglocaties in Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren. Hopsa is een zelfstandig kinderdagverblijf in Maaseik voor kinderen van 0 tot 3 jaar.

24

Voor meer info kan u deze dienst contacteren op 089/560.567 of via de website: www.kinderopvangmaaseik.be. Eenmaal ingeschreven, kan u voor Robbedoes via deze site trouwens ook gebruik maken van het handige online aan- en afmeldsysteem.


milieu & groen Kiest u ook voor een straat zonder afval? Heeft u ook genoeg van al dat vuil op en naast de straat? Trek alvast een fluovestje aan en neem de grijper in de hand, want ook in 2012 trekt Limburg. net weer samen met u ten strijde tegen zwerfvuil tijdens de jaarlijkse actie Straat.net. Wil u als school, vereniging of gewoon met een hoopje vrienden een tandje bijsteken voor een beter milieu en een propere buurt? Dan kan u zich tot 29 februari 2012 inschrijven bij de stad Maaseik. Op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 maart trekt dan iedereen collectief de straat op om de stad vrij te maken van rondslingerende rommel en afval. U krijgt van de stad Maaseik een straat om op te ruimen, waarbij u per opgeruimde kilometer financieel beloond wordt. De stad Maaseik en Limburg.net in samenwerking met OVAM, voorzien het nodige opruimmateriaal. Inschrijven en info Dienst milieu en groen T. 089/560 560 E. info@maaseik.be

Tösch-Langeren nodigt uit op een wandeling Op 11 december 2011 werd het wandelgebied Tösch-Langeren officieel geopend door Pierrot Van Haelst, 40 jaar voorzitter van Limburgs Landschap, Hilde Haezebrouck van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en Yvonne Van Dooren, schepen voor leefmilieu. Het gebied is de moeite waard om te bezoeken. Pierrot Van Haelst 40 jaar voorzitter Limburgs Landschap In 1971 richtte Pierrot Van Haelst samen met een paar geestesgenoten de vzw Limburgs Landschap op. Hij was de eerste voorzitter en vandaag, 40 jaar later, is hij dat nog steeds. “Wij zijn geen echte groenen, daar zijn we te nuchter voor”, mijmert hij. Pierrot houdt van de natuur maar raakt vooral geïrriteerd door mensen die niet weten hoe het Vlnr.: Yvonne Van Dooren (schepen), Pierrot Van Haelst, Hilde Haezebrouck moet en zo het ecologisch netwerk heel wat (VLM), Dirk Verlaak (schepen), Jacques Cuppens (schepen). schade berokkenen: “In 1971, ook nog het Europees Natuurbeschermingsjaar, wilde men in Stramproyerbroek in Molenbeersel varkensstallen bouwen. Om dat te voorkomen hebben wij toen méér dan 1 miljoen frank geleend en onszelf persoonlijk borg gesteld.” Vzw Limburgs Landschap was geboren en kocht 15 hectare bedreigd grondgebied: “Nadien hebben we op alle mogelijke manieren geld ingezameld: zo hadden we, zonder één frank subsidie, 75 hectare grond in eigendom, genoeg om de overheid te overtuigen van ons nuttig werk.” Dankzij de subsidies beheert Limburgs Landschap vandaag 2300 hectare in heel Limburg: “26 man personeel in vaste dienst, 6 tractoren, een kasteel in Heusden-Zolder: we zijn geen kleine vereniging meer!” Dit succes schrijft Van Haelst toe aan de aanpak: “Wij overleggen met de gebruikers van de gronden en huren of kopen. Dat is ons succes: als vreemde kun je niet zomaar beginnen want dan ziet men je als een indringer.” Pierre hoopt nog lang voorzitter te blijven: “Mijn geesteskind is groot geworden en ik laat het dan ook niet graag in de steek. Maar ik hoop vooral dat de mensen die de natuur gebruiken, er ook meer respect voor krijgen zodat wij wat minder afval moeten ruimen op de wandelpaden.”

25


woonloket

Premies voor renovat aanpassingswerke Goed nieuws voor kandidaat-verbouwers of 65-plussers die hun woning willen aanpassen aan hun oude dag. De renovatiepremie en verbeterings- en aanpassingspremie van Wonen Vlaanderen (Vlaamse overheid) blijven behouden.

1. Renovatiepremie. Voor wie is deze premie bedoeld ? Eigenaars-bewoners die hun woning willen renoveren kunnen een renovatiepremie aanvragen bij de Vlaamse Overheid. Bijkomende voorwaarde is wel dat zij op dat moment geen andere woning in hun bezit hebben. Een verhuurder die zijn/haar woning na de renovatie voor minstens 9 jaar ter beschikking stelt van een sociaal verhuurkantoor kan, onder bepaalde voorwaarden, ook van deze premie gebruik maken ! De woning moet minstens 25 jaar oud zijn op de aanvraagdatum én moet in Vlaanderen liggen. De premie kan 1 maal in een periode van 10 jaar voor dezelfde woning aangevraagd worden en bedraagt maximum 10.000 euro. De investering moet minimum 10.000 euro bedragen (excl. BTW). Inkomensvoorwaarde Het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvrager van 3 jaar voor de aanvraag (aanvraag 2012 = inkomen 2009) wordt als basis genomen: ▪▪alleenstaanden : maximum inkomen van 39.250 euro ▪▪alleenstaanden met 1 persoon ten laste : maximum inkomen van 56.060 euro, te verhogen met 3.140 euro per persoon ten laste, vanaf de 2e persoon ten laste. ▪▪gehuwden en samenwonenden : maximum inkomen van 56.060 euro, eventueel te verhogen met 3.140 euro per persoon ten laste.

26

De aanvraag kan pas gebeuren als de werken gebeurd zijn en u in de woning woont. De facturen mogen bij de aanvraag maximum 3 jaar oud zijn en moeten allemaal bij de aanvraag gevoegd worden. De facturen moeten van een geregistreerd aannemer zijn of ingeval u de werken zelf doet, moet u facturen van de aankoop van materialen voor renovatiewerkzaamheden, kunnen voorleggen.

Voor de berekening van de premie gelden 2 percentages: Tot 20 % van de aanvaarde facturen (excl. BTW) voor aanvragers wiens gezamenlijk belastbaar inkomen (van het derde jaar voor de aanvraag) groter is dan 28.030 euro, te verhogen met 1.460 euro per persoon ten laste. Tot 30 % van de aanvaarde facturen (excl. BTW) voor wiens inkomen lager ligt dan dit bedrag én voor eigenaars die hun woning ter beschikking stellen van een Sociaal verhuurkantoor. Welke werken komen in aanmerking en voor welk bedrag? en muren: facturen voor maximum 15.000 euro ▪▪draagvloeren: facturen voor maximum 15.000 euro ▪▪daken: facturen voor maximum 15.000 euro ▪▪buitenschrijnwerk: facturen voor maximum 15.000 euro ▪▪centrale verwarming: facturen voor maximum 7.500 euro ▪▪elektriciteit: facturen voor maximum 3.750 euro ▪▪sanitair: facturen voor maximum 3.750 euro ▪▪vervanging van een binnentrap: facturen voor maximum 3.750 euro

▪▪funderingen

Welke werken komen niet in aanmerking ? Werken die te maken hebben met afwerking (gevelbekleding en –bepleistering, dekvloeren, wandtegels, binnendeuren, 2de badkamer of toilet) of met isolatie komen niet meer in aanmerking.


tie-, verbeterings- en en aan de woning 2. Verbeterings- en aanpassingspremie. Voor wie is deze premie bedoeld? Eigenaars-bewoners die hun woning willen verbeteren, kunnen een verbeteringspremie aanvragen bij de Vlaamse Overheid. Bijkomende voorwaarde is wel dat zij op dat moment geen andere woning in hun bezit hebben. Huurders: Ook als u de woning huurt (met een contract van meer dan 3 jaar), kunt u aanspraak maken op de premie. Het spreekt voor zich dat u zelf de kosten draagt om de woning te verbeteren of aan te passen. De facturen van de werkzaamheden moeten dan ook op uw naam opgesteld zijn. Een verhuurder die zijn/haar woning ter beschikking stelt van een sociaal verhuurkantoor kan, onder bepaalde voorwaarden, ook van deze premie gebruik maken ! De woning moet minstens 20 jaar oud zijn op de aanvraagdatum én moet in Vlaanderen liggen. De premie kan 3 maal in een periode van 10 jaar voor dezelfde woning aangevraagd worden; maar slechts éénmaal voor hetzelfde bouwonderdeel (dezelfde werkzaamheden). De investering (factuurbedrag inclusief btw) moet minstens het dubbele bedragen van de premie:

▪▪Dakwerken:

premie €1250, factuurbedrag inclusief btw minstens €2500 ▪▪Buitenschrijnwerk: premie €1250, factuurbedrag inclusief btw minstens €2500 ▪▪Werkzaamheden aan de gevels: premie €1500, factuurbedrag inclusief btw minstens €3000 ▪▪Optrekkend vocht behandelen: premie €750, factuurbedrag inclusief btw minstens €1500 ▪▪Sanitaire installaties plaatsen: premie €750, factuurbedrag inclusief btw minstens €1500 ▪▪Nieuwe elektrische installatie: premie €750, factuurbedrag inclusief btw minstens €1500 ▪▪Risico op CO-vergiftiging bestrijden: warmwatertoestel op gas: premie €250, vervangen verwarmingsketel: premie € 250, een volledige centrale verwarmingsinstallatie plaatsen: premie €1000. Een rookkanaal bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen, alsook de plaatsing van een CO of rookmelder: premie €500 De aanvraag kan pas gebeuren als de werken gebeurd zijn en u in de woning woont. De facturen mogen bij de aanvraag maximum 1 jaar oud zijn en moeten allemaal bij de aanvraag gevoegd worden. De facturen moeten van een geregistreerd

aannemer zijn of ingeval u de werken zelf uitvoert, moet u facturen van de aankoop van materialen voor verbeteringswerkzaamheden. Aanpassingspremie: Als u de woning aanpast aan de bijzondere behoeften van een inwonende oudere (65+), dan kunt u daarvoor een aanpassingspremie aanvragen. Deze aanpassingspremie bedraagt 50 % van het bedrag van de voorgelegde facturen. De premie bedraagt maximaal €1250 en minimaal €600. Dit houdt in dat u voor minstens €1200 aan geldige facturen moet kunnen voorleggen. De volgende aanpassingswerken komen in aanmerking: Werken aan het sanitair, het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift, het aanbrengen van vast verankerde electromechantische hulpmiddelen om zich te verplaatsen in de woning, het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire lokalen, het automatiseren van een bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken, het toegankelijk maken van de woning door hellende vlakken aan te brengen, de toegangsdeur te verbreden en hinderlijke drempels weg te werken, het creëren van voldoende ruimte in de woning door het aanpassen van de gangbreedte en de deuropeningen of het vergroten en functioneel herschikken van de woonvertrekken of sanitaire lokalen, het verhogen of verlagen van vloeren in de woning zodat niveauverschillen verdwijnen op de woonverdieping, het overbruggen van de verdiepingshoogte door het plaatsen van veilig beloopbare trappen, verbouwings- en inrichtingswerken om in de woning een entiteit in te richten waarin de oudere zelfstandig en afzonderlijk kan wonen. De aanvraag kan pas gebeuren als de werken gebeurd zijn en u in de woning woont. De facturen mogen bij de aanvraag maximum 1 jaar oud zijn en moeten allemaal bij de aanvraag gevoegd worden. De facturen moeten van een geregistreerd aannemer zijn of ingeval u de werken zelf uitvoert, moet u facturen van de aankoop van materialen voor aanpassingswerkzaamheden. Meer info, een aanvraagformulier of hulp bij het invullen nodig? Dan kan u terecht bij stad Maaseik – Ingrid Rutten Administratief centrum Neeroeteren – Scholtisplein 1 Tel. 089/560 560 E-mail: ingrid.rutten@maaseik.be

27


welzijn en gezondheid ‘Ik geef je mijn hart’ Serviceclub Soroptimisten International Club Maaseik en stad Maaseik organiseren de actie ‘Ik geef je mijn hart’ tijdens de Valentijnsweek van 11 tot 17 februari 2012.

Registreer u als orgaandonor op woensdag 15 februari 2012 de wet over orgaandonatie bestaat ruim 20 jaar en hanteert het principe dat elke overledene verondersteld wordt een mogelijke orgaandonor te zijn, behoudens aangetekend verzet. Velen weten niet dat men actief de wil kan uitdrukken en zich kan laten registreren om juist wel kandidaat donor te zijn. Zo worden nabestaanden op pijnlijke momenten niet meer geconfronteerd met de concrete vraag van donorschap. Zij weten vaak niet wat de wens van de overledene was. Ieder mens kan ooit in zijn omgeving wel een orgaan nodig hebben: een nier voor uw kind, een hart voor uw vader, longen voor een muco-patiênt, nieuwe huid voor een zwaar verbrand persoon, Als donor kan u tot 8 levens redden! Laat u officieel registreren als orgaandonor in het Administratief centrum Maaseik (Lekkerstraat 10) op woensdag 15 februari 2012 van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Registratie op een ander tijdstip is ook mogelijk. De aanvraag wordt geregisreerd op het moment dat u zich aanbiedt aan het loket van de dienst burgerzaken. In naam van de vele wachtende patiënten danken Soroptimist club Maaseik en stad Maaseik alle donoren voor deze hartverwarmende en edelmoedige daad. Professor Jean-Jacques Cassiman op bezoek Em. Prof. J.J. Cassiman is een wetenschappelijke autoriteit op gebied van menselijke genetica. Hij is evenzeer een boeiend causeur die ons zal meenemen op een fascinerende tocht door de wereld van genen, dna en erfelijkheid. Waar? De Beurs – Markt Maaseik Wanneer? Donderdag 16 februari 2012 om 20 uur. Prijs? €26 inkom + koude schotel (excl. drank). Inschrijven vóór 10 februari 2012 door overschrijving van €26 per persoon met vermelding van naam van de inschrijver + het juiste aantal deelnemers op rekeningnummer 335-0141616-42 van Soroptimist club Maaseik . Info: mariettedelwaide@telenet.be of 0479/63 56 59.

28


Slechts 5 goede eetvoornemens! Ik tracht veel variatie te brengen in mijn voeding. Ik probeer verschillende soorten groenten en fruit uit, rekening houdend met het seizoen. Ik varieer met rund- kalfs-, varkensvlees en gevogelte of eens konijn en let erop dat er minstens twee maal per week vis op het menu staat. Een goed kookboek kan ideeën geven maar de eigen creativiteit de vrije loop laten kan ook tot verrassend lekkere resultaten leiden. Ik ga voortaan een paar keer per week om verse groenten en fruit in plaats van slechts één keer per week. Dit is bovendien een goede reden om regelmatig de benen te strekken. Hoe langer je groenten en fruit bewaart, hoe meer vitaminen er verloren gaan. Ik ga voluit voor water, anderhalve liter per dag. Door tussendoor regelmatig een glas water te drinken kom ik makkelijk aan de aanbevolen hoeveelheid. Ik probeer regelmaat te brengen in mijn voedingspatroon. Wie op geregelde tijden drie lichte maaltijden en drie tussendoortjes eet (bij voorkeur zuivel of fruit) en voldoende varieert, krijgt zonder veel rompslomp alles wat hij nodig heeft. Voldoende lichaamsbeweging helpt allerlei ziektes te voorkomen en helpt mijn gewicht op peil te houden. Ik neem wat vaker de fiets en de trap en ik ga vaker te voet. Beweeg elke dag minstens 30 minuten. Drie keer tien minuten is net zo zinvol. De gids met 10.000 stappenroutes in Limburg is nog ter beschikking bij het stadsbestuur. Info en contact Dienst Welzijn Jacqueline Creemers T. 089/560 560 E. jacqueline.creemers@maaseik.be

Handige Harry: klusjesmannen gezocht Handige Harry is een klusjesdienst voor 55-plussers. Wij helpen senioren met die kleine karweitjes waarvoor ze niemand aan huis krijgen: herstellen van een lekkende kraan, bijschaven van een deur, bijstellen van scharnieren, een paar losse tegels vastlijmen of vervangen, enz. Sedert 1 januari zijn er twee tarieven bij de klusjesdienst: het normale tarief van €10/uur of het lage tarief van €5/uur voor de lagere inkomens. Daar komt een kilometervergoeding van € 0,32 bij.

Bent u handig? Hebt u wat vrije tijd? Helpt u graag mensen? Dan is Handige Harry iets voor u! U bepaalt zelf hoeveel klusjes u aanneemt en wanneer u werkt. U wordt ondersteund door de dienst welzijn van de stad Maaseik en door de thuiszorgdienst (OCMW). Op het einde van elk jaar is er een gezellig etentje voor alle vrijwilligers. Meer info? OCMW-Maaseik: Lea Gijsen, Inge Smolders via telefoon 089/56 99 34 Stad Maaseik: Sandra Vancleef via telefoon 089/560 552.

29


Noord-Zuid Project in de kijker: Werkgroep Sanyang. Afrikaanse eetdag ten voordele van basisschool in Gambia. De Werkgroep SLBS Sanyang (Sanyang Lower Basic School) organiseert op zondag 12 februari een Afrikaanse eetdag in het ontmoetingshuis van Voorshoven. De opbrengst gaat naar de verdere ontwikkeling en uitbouw van de basisschool in Sanyang, Gambia. Je kan een driegangenmenu bestellen voor 12,50 euro (8,50 euro voor kinderen). Er is ook een tombola met als hoofdprijs een gratis weekend aan zee. De werkgroep Sanyang is een nieuwe Noord-Zuidvereniging in Maaseik. De initiatiefnemers raakten onder de indruk tijdens een reis naar Gambia en besloten terplaatse een project te steunen. In een flyer schetsen ze de leefomstandigheden in het West-Afrikaanse land: “Eén maaltijd per dag, acht maanden per jaar zonder één druppel regen, een tocht van twee uren naar school, een dagelijkse immense hitte en met jerrycans drinkwater op het hoofd ... Dit laat ons niet koud!” Er werd een vereniging opgericht met als doel het bestaande schoolgebouw voor 800 leerlingen te renoveren en de infrastructuur ervan te verbeteren. De leerlingen moeten in een veilige klas lessen kunnen volgen, het sanitair moet verbeterd en de waterpomp moet hersteld. Voor de oudste leerlingen staan een computerklas, een internetcafé, een naaiatelier, een moestuin en een sportterein op het programma. Een ambitieus engagement dus! De Werkgroep Sanyang is een van de verenigingen die voor hun project in het Zuiden een financiële tegemoetkoming van 1.750 euro kreeg van de stad Maaseik. De andere projecten worden in volgende nummers van Maaseik Informatief voorgesteld. Meer info over dit project: www.slbs-sanyang.com Meer info over het gemeentelijk Noord-Zuidbeleid: dienst Welzijn. 089-560 560.

30


maatschappelijke integratie Kennismaking met het leerproject “Ikra” Wat is Ikra? De naam Ikra is ontleend aan de Islam en betekent letterlijk “Leer”. Het project draait om leren. Leren met elkaar, van elkaar en vooral ook blijven leren. Het project is in het leven groepen om participatie en betrokkenheid van allochtone en autochtone ouders te vergroten, zodat er in de toekomst minder uitval zal zijn van kinderen/jongeren op de basisscholen en in het voortgezet onderwijs. Het doel van Ikra is de ondersteuning van allochtone en autochtone ouders te verbeteren, gericht op een betere onderwijsloopbaan en uiteindelijk ook betere kansen op de arbeidsmarkt voor hun kinderen. Wat kan Ikra voor mij betekenen? Ikra heeft de volgende doelstellingen waar zij naar streeft: ▪▪het bevorderen van participatie en betrokkenheid van allochtone en autochtone ouders bij het onderwijs; ▪▪het vergroten van de opvoedings- en ondersteuningsvaardigheden van allochtone en autochtone ouders; ▪▪het vergroten van sociale vaardigheden van allochtone en autochtone jeugd/leerlingen. Om een duidelijk beeld te schetsen van wat dit project voor u zou kunnen betekenen, geven we enkele voorbeelden van waar Ikra zich voor inzet. ▪▪allochtonen en autochtone ouders ondersteunen met meer taalvaardigheid in het Nederlands en meer kennis bieden van de Belgische samenleving; ▪▪verhoudingen tussen allochtone en autochtone jongeren verbeteren; ▪▪ouders op weg helpen met de educatie van hun eigen kind; ▪▪jongeren betere condities bieden om hun schoolloopbaan gunstig te beïnvloeden o.a. door het organiseren van huiswerkbegeleiding Waar en wanneer? De huiswerkbegeleiding wordt gegeven in de klaslokalen van moskee El Hidaya aan de Sportlaan 31 in Maaseik. De begeleiding vindt plaats op de maandag en dinsdag van 17.30 uur t/m 19.00 uur. De coördinatie en begeleiding van het team vallen onder de verantwoordelijkheid van dhr. Mohamed Er-Reqaoui. Er wordt geen huiswerkbegeleiding gegeven in de schoolvakanties. Start op 13 december 2011. Op 13 december 2011 bracht de gouverneur van Limburg Herman Reynders, in aanwezigheid van het bestuur van moskee El Hidaya, schepen van onderwijs Yvonne Vandooren en medewerkers van het provinciaal integratiecentrum en de stedelijke dienst maatschappelijke integratie een bezoek aan de huiswerkbegeleiding. Het IKRA-team en de vrijwillige begeleiders gaven een boeiende uiteenzetting over de werking waarna nog een geanimeerd gesprek volgde.

31 Wenst u meer informatie over IKRA? Neem dan contact op met Mohamed Er-Reqaoui (verantwoordelijke IKRA) op het nummer 0484/676 112 en via meissara@hotmail.com. U kan ook terecht bij Carlo Gelissen (dienst maatschappelijke integratie) op het nummer 089/560 551 en via carlo.gelissen@maaseik.be.


Na de veiligheidskalender presenteren de seniorenconsulenten van het Maasland een nieuwe samenwerking: Projectjaar 14/02/12 - 14/02/13

‘Ouderen, seksualiteit en intimiteit’

Wij starten op 15/02/12 met een spannende lezing van de bekende Bo Coolsaet, auteur van ‘Het penseel der liefde’. Cultuurcentrum Maaseik, grote zaal 15 februari 2012, 10.30 uur Inkom gratis!

Info januari 2012  
Info januari 2012  
Advertisement