Page 1

M A A S E I K INFORMATIEF

Stedelijk informatieblad Maaseik Neeroeteren Opoeteren Jaargang 19 - nr. 1 - 2007 Twee maandelijks

Afgiftekantoor: 3680 Maaseik


januari-februari

<Voorwoord> Beste inwoners

< Gemeenteraad > p. 2 < 2006 in beeld > p. 4

De jaarwisseling is altijd weer een periode om even achterom te kijken. Onze terugblik is echter speciaal dit jaar. Op 8 oktober 2006 hebben de kiezers in Maaseik hun stem uitgebracht voor de verkiezing van een nieuwe gemeenteraad. Een nieuwe bestuursperiode van zes jaar kondigt zich aan.

< Muziektheater > p. 8 < Stad aan de Maas > p. 9

Ook een nieuwe bestuursmeerderheid staat klaar om het beleid uit te stippelen. Verschillende mensen met veel ervaring zullen verder besturen maar ook nieuwelingen in het politiek gebeuren zullen trachten hun weg te banen in ingewikkelde dossiers. Persoonlijk heeft u mij opnieuw het vertrouwen gegeven om zes jaar uw aller burgemeester te mogen zijn.

< Minicrèche Hopla > p. 10 < Carnaval > p. 12

De nieuwe bestuursploeg staat klaar om collegiaal de uitdagingen van de komende zes jaren aan te pakken. Maaseik verder uitbouwen als een dynamische, eigentijdse stad; als een oase van ontspanning, rust en groen; als een geborgen thuis met aandacht voor de noden van de zwakkeren in onze gemeenschap. Dat is ons gezamenlijk doel.

< Herinrichting Museactron > p. 16 < Jeugdboekenweek > p. 19

< Fietspad Kasteelstraat > p. 22 < Verkeersreglement > p. 24 < Nieuwe politieraad > p. 25 < Seniorenraad 2007 > p. 26 < Euromosa > p. 28

< Dienst bevolking Opoeteren > p. 29 < OCMW-raad > p.

In de loop van de voorbije jaren heeft uw gemeentebestuur geen moeite onverlet gelaten om de kwaliteit van onze lokale leefgemeenschap te verbeteren. De bijna volledige realisatie van het zesjarig beleidsplan is daarvan het bewijs. Talrijk zijn ook diegenen die op vrijwillige basis, in de diverse commissies en raden, inspanningen hebben geleverd ten bate van het algemeen belang. Ik neem dit voorwoord dan ook te baat om al deze mensen te danken voor hun inspanningen en werk. Meerderheid en oppositie in de gemeenteraad, in de OCMW-raad, al onze administratieve diensten, alle andere overheidsdiensten en ook onze privĂŠ-partners, allen wil ik u oproepen om in de jaren die volgen samen hard te werken aan het goed van onze mooie stad Maaseik ten voordele van allen die hier wonen en van allen die er op bezoek komen. Door de nieuwe dynamiek zullen er ook andere accenten gelegd worden. Een andere bestuurscultuur zal ontstaan, mede door het uitvoeren van het nieuwe gemeentedecreet dat inwoners ook meer kansen biedt tot deelname aan het besluitvormingsproces. Modern management zal onze diensten nog meer verplichten tot dienstbaarheid aan u allen.

Maar laat ons ook relativeren. Zeker wanneer we de vergelijking maken met de vele miljoenen mensen in de wereld die in de meest erbarmelijke omstandigheden trachten te overleven. Laat ons beseffen dat we bij de gelukkigen horen. Ook zij die het moeilijker hebben kunnen in ons land nog terugvallen op een goed onderbouwd sociaal opvangsysteem. Velen hebben deze mogelijkheden niet.

Laat ons dus ook onze bijdrage leveren tot een betere wereld door op een positieve manier aan de organisatie en de werking van onze lokale leefgemeenschap mee 32 te werken. Hoe klein uw bijdrage hiertoe ook mag lijken, ze is van het allergrootste belang. Het nieuwe jaar biedt ons weer vele kansen en de tijd om er voor elkaar te zijn in goede en minder goede dagen. Uw bestuur en zijn diensten staan daarvoor weer een vol jaar klaar. Ik wens u en ons de inspiratie en de wijsheid toe om er ook iets moois van te maken. Een heel gelukkig en gezond 2007 !

Uw burgemeester Jan Creemers

Maaseik Informatief 1


<Een nieuwe bestuursploeg voor Maaseik> Tot 31 december 2012 wordt Maaseik bestuurd door een coalitie tussen CD&V/N-VA en VLDplus. SP.A/Spirit vormt de oppositie naast Vlaams Belang. De mandaten werden inmiddels verdeeld en het bestuursakkoord werd door de coalitie goedgekeurd. Maaseik telt volgende 27 gemeenteraadsleden: CD&V/N-VA: Jan Creemers, Toine Schaefer, Mariette Janssen, Mia Reeskens, Mia Kenis, Marcel Raets, Jacky Daniels, Sarah Geebelen, Gerard Ignoul. VLDplus: Dirk Verlaak, Johan Tollenaere, Yvonne Van Dooren, Jacques Cuppens, Ria Flamant, Sara Didden, Philippe Van Cauwelaert. SP.A/ Spirit: Ghislain Vermassen, Laurens Leurs, André Willen, Hubert Paspont, Myriam Giebens, Mahjoub Credid. Vlaams Belang: Leo Pieters, Mat Zoons, Ellen Kannen, Jan Knippenberg (wordt op 29 januari 2007 vervangen door Christine Kerckhofs), Pierre Hendrikx.

De bevoegdheden van het schepencollege. Jan Creemers: Burgemeester, burgerlijke stand, voorzitter politiecollege en politieraad, brandweer, interne en externe communicatie en informatie, public-relations, Europese aangelegenheden, voorzitter gemeenteraad, voorzitter schepencollege, kerkfabrieken, woonwagenterrein, alternatieve sancties.

Yvonne Van Dooren: Leefmilieu en groenbeheer, jacht en bosbouw, gevaarlijke en ongezonde bedrijven, exploitatievergunningen, energiebeleid, netwerking onderwijs, hulpverleningsspel, CAD, Stedelijke Academie voor Muziek en Woord.

Dirk Verlaak: Eerste schepen, sport, verkeer, openbaar vervoer, parkeren, ontwikkelingssamenwerking.

Mia Reeskens: Bibliotheek, jeugd, kinderopvang, gezinswerking, cultuur, culturele centra en ontmoetingshuizen, tewerkstelling, emancipatiebeleid, wijkwerking, stuurgroep rondhangende jongeren, Lokaal Sociaal Beleid, stadswachten.

Toine Schaefer: Openbare werken, administratief gedeelte van de technische dienst, energie- en nutsleidingen, werken in eigen beheer, wagenpark, begraafplaatsen, plantsoendienst.

Jacques Cuppens: Schepen van welzijn (OCMW-voorzitter), integratiebeleid, volksgezondheid, mensen met een handicap, ziekenhuis, senioren, feestelijkheden, kermissen, Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen.

Johan Tollenaere: Ruimtelijke ordening, monumenten en landschappen, Bijzonder Plan van Aanleg en Ruimtelijk uitvoeringsPlan, stedenbouw, automatisatie van de diensten, financiën, rekeningen en begroting, personeel.

Feiten en cijfers. - van de 27 verkozen raadsleden zijn er 10 nieuwelingen. - op zondag 8 oktober 2006 werden 9 vrouwen en 18 mannen gekozen. - de coalitie heeft 16 zetels. - de oppositie heeft 11 zetels. Meer info op www.maaseik.be onder de rubriek ‘Stadhuis’.

Mariette Janssen: Middenstand, economie, markten, industrieterrein, landbouw, grondregie, grondbeleid, GIS, huisvesting, toerisme, musea.

2 Maaseik Informatief


<Nieuws> Geen uitvluchten, u moeten we hebben!!! Bent u ook zo cultuurminded en geïnteresseerd in gemeentelijk beleid ? Dan heeft u geen uitvlucht om niet mee te werken aan het Stedelijk cultuurbeleid. Op zondag 8 oktober hebben wij allemaal een nieuwe gemeenteraad gekozen, maar daar houdt de democratie natuurlijk niet op. Zelf meedenken is de boodschap! Heel binnenkort wordt niet alleen een nieuwe Raad voor het Gemeentelijk Cultuurbeleid (= Culturele Raad) gekozen, maar bijvoorbeeld ook een nieuwe Raad van Bestuur van Cultuurcentrum Achterolmen en de Bibliotheek. Deze raden bestaan niet enkel uit politici, maar ook uit burgers, die zeker wel een aardig woordje mogen/moeten meepraten. De stad Maaseik doet dus een hartelijke oproep naar alle verenigingen, maar ook naar burgers (jong, oud, man, vrouw, autochtoon, allochtoon, iedereen dus) om hieraan mee te werken. De verenigingen die nu zijn aangesloten bij de Culturele Raad zullen binnen afzienbare tijd een uitnodiging ontvangen. Nog niet aangesloten verenigingen worden aangespoord om zich aan te sluiten. Maar ook u, die zelf een brede culturele interesse heeft, wordt uitgedaagd om uw stem te laten klinken. Interesse om mee te werken ? Meldt u dan aan bij Chris Deconinck in Cultureel Centrum Neeroeteren of mail naar chris.deconinck@maaseik.be of belt u naar 089/86.31.88.

Stefan Everts is ereburger van de stad Maaseik. Stefan Everts werd op 19 december 2006 unaniem door de gemeenteraad uitgeroepen tot ereburger van de stad Maaseik. Stefan Everts woonde vele jaren in Neeroeteren en heeft door zijn carrière als tienvoudig wereldkampioen motorcross en als ruim 100voudig winnaar van de Grote Prijs de naam van Maaseik gepromoot in heel de wereld. Als jonge knaap liep hij reeds rond in de paddocks. Niet verwonderlijk wanneer je vader Harry Everts heet en viermaal wereldkampioen motorcross is. Zeer vlug werd duidelijk dat Stefan Everts een natuurtalent was. Keihard trainen, een ingebakken klasse en stijl bij het piloteren lagen aan de grondslag van zijn eerste succes in 1991 te Kaposvar in Hongarije. Daarna volgden de overwinningen elkaar in een razend tempo op. Amper negentien jaar oud behaalde hij zijn eerste wereldrecord en werd hij meteen de jongste wereldkampioen aller tijden. Het tijdperk Stefan Everts leek aangebroken en tussen 1995 en 1997 werd hij nogmaals meermaals wereldrecordhouder. In 2001 sleepte hij zijn vijfde wereldtitel in de wacht, ditmaal in de 500cc. Hij behoudt de titel in 2002. Zijn overwinning in augustus 2003 maakte van Stefan Everts de grootste recordhouder aller tijden met zeven wereldtitels. Hij domineerde zowel in de 125cc-250cc klasse als in de MXGP. Op 20 november 2003 wordt hem de welverdiende Nationale Trofee voor Sportverdienste toegekend. Maar het gaat nog enkele jaren verder! Keer op keer wint hij titels tot hij in september 2006 beslist er een punt achter te zetten. Zijn carrière eindigt zo in absolute schoonheid. Als blijvende herinnering aan deze unieke prestatie werd in september 2006 aan het gemeentehuis in Neeroeteren een monument voor Stefan Everts geplaatst. De hoogste eer die de stad Maaseik aan een persoon kan geven, is de toekenning van het ereburgerschap. De officiële huldiging volgt in de eerste helft van 2007. Maaseik Informatief 3


<2006

in

beeld>

Winkelcentrum Kloosterbempden opent de deuren. Op 14 september 2006 opende winkelcomplex Kloosterbempden de deuren. Elf grote winkels werden aan het winkelaanbod in Maaseik toegevoegd: JBC, Shoe Discount, Primo, LeenBakker, Blokker, Bart Smit, Hema, Colruyt, Pearle Opticiens, Casa, Kruidvat. In 2007 zal het verbindingsgebouw tussen Kloosterbempden en Maaseik-centrum gerealiseerd worden en ook de aanleg van het plein krijgt vorm.

>>

Door dit geheel, versterkt door een ondergrondse parkeergarage voor 416 voertuigen, krijgt Maaseik de kans om op termijn teug open te bloeien als winkelcentrum van het Maasland en daarbuiten.

Verfraaiing openbaar domein. In 2006 werden naast het gebruikelijke onderhoud van de wegen een aantal grotere projecten uitgevoerd. Zowel in Opoeteren, in Neeroeteren als in Maaseik werden wegen nieuw aangelegd: Bergeindestraat (1) – Verloren Kost (2) – Molenweg (3) - Stationsstraat (4). 1

3

>>

4

2

Maaseik blijft een toeristische trekpleister. Maaseik blijft één van de toeristische toppers uit Limburg. Naast de druk bezochte evenementen en musea, profileert Maaseik zich meer en meer ook op gebied van tentoonstellingen. De tentoonstellingen ‘Ötzi’ en ‘Expeditie archeologie’ lokten vele extra toeristen naar Maaseik.

4 Maaseik Informatief

>>


< 2006 in beeld >

Boerkareglement zet Maaseik op wereldkaart. Maaseik gaf een verbod aan iedereen om zich te vermommen. In “de wereld” werd dit geïnterpreteerd als een verbod op het dragen van een boerka. Dit werd nog meer beklemtoond toen in 2006 de politierechtbank het belangrijke vonnis uitsprak over deze materie. In het vonnis vermeldt de rechtbank dat het niet gaat om een zaak over godsdienstvrijheid of over een grondwettelijk recht, maar om een zaak over de mogelijkheid tot identificatie van een persoon en het daaraan verbonden veiligheidsgevoel. Overal in de wereld verschenen hierover artikels (Finland, Japan, Verenigde Staten van Amerika, Roemenië,...)

>>

Uitbreiding industrieterrein Jagersborg lokt nieuwe investeerders. Maaseik kreeg een fikse lap grond bij voor de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein. Bij Jagersborg zal 13 ha. verder ontwikkeld kunnen worden. De bedrijvenzone breidt 8 ha uit richting Weertersteenweg. De overige 5 ha komt langs de Diestersteenweg. Op die manier kreeg Maaseik nieuwe mogelijkheden om bedrijven aan te trekken en om te zorgen voor bijkomende jobs.

>> >>

Vernieuwing sportcomplex staat in de startblokken.

De stad Maaseik, volleybalclub Noliko Maaseik, Sportopolis en het intercommunaal zwembad Den Ulm maakten een akkoord over de bouw van een gloednieuw sportcomplex naast de bestaande sporthal langs de Sportlaan. Behalve een sporthal komen er ook een fitnesscentrum, een bowlingbaan met 12 banen en een nieuw zwembad met buitenbad. De huidige sporthal wordt gerenoveerd. De grote hal wordt uiteindelijk een internationale topsporthal met 2.600 zitplaatsen, gebouwd op het voetbalveld naast het bestaande sportcomplex. Het nieuwe zwembad krijgt een wedstrijd- en instructiebad voor scholen en verenigingen. Er komen twee peuterplonsbaden, een buitenbad en een glijbanencomplex.

Maaseik Informatief 5


<Uit

de

Materialen voor de Uitleendienst Maaseik.

gemeenteraad> Stedelijke

Sedert 2004 heeft Maaseik een goed gestructureerde uitleendienst. Elk jaar worden een aantal zaken gekocht die deze ter beschikking gesteld worden van verenigingen, die aangesloten zijn bij een officiële adviesraad van de stad Maaseik (culturele raad, sportraad, seniorenraad, jeugdraad, enz.). De gemeenteraad gaf groen licht voor de aankoop van het volgende (15.000 euro): -mobiel buffet met tapinstallatie, spoelbak en flessenfrigo (5.000 euro) -spreekgestoelte met ingebouwde geluidsinstallatie en hoes (4.300 euro) -draadloze micro (2.000 euro) -beamer (klein model) (2.000 euro) -plooitafels (2.040 euro) -verlengkabel (160 euro).

beperkt publiek - Nieuw voordoek op het podium (6.336 euro). De doeken zijn een eerste vervanging en een aanvulling van het theatertextiel dat dringend moet vernieuwd worden. * een klankmengtafel (4.200 euro). Contractueel zijn de technische eisen van gezelschappen vaak erg hoog. Om tegemoet te kunnen komen aan vooral klanktechnische vereisten, is er in Achterolmen nood aan een klankmengtafel met ruime mogelijkheden. * een industriële stofzuiger (500 euro). De huidige stofzuiger is dringend aan vervanging toe.

Vernieuwing van ramen in het Cultureel Centrum Neeroeteren – Fase 2. Onthaalruimte Achterolmen De gemeenteraad besliste om de tweede fase voor de vervanging van de ramen in het cultureel centrum Neeroeteren uit te voeren. De eerste fase (kelderverdieping gang en lokalen) werd uitgevoerd in 2005. De 2de fase gebeurd op het gelijkvloers: het uitbreken en afvoeren van 11 bestaande ramen in hout met enkele beglazing, het leveren en plaatsen van 11 PVC-ramen en het afwerken ervan (12.000 euro).

Investeringen in culturele voorzieningen. - voor cultuurcentrum Achterolmen: * matten/vloerbekleding in gangen en in loges artiesten (1.100 euro). * zonwering in de onthaalruimte, waar 5 personeelsleden werken. In dit lokaal is een zeer felle lichtinval, waardoor bijvoorbeeld de zichtbaarheid van de computerschermen fel vermindert (1.200 euro). * kussens voor zetels in de schouwburg. 200 kussens zijn nodig om de kleinste toeschouwers (kleuters, eerste graad basisonderwijs) een degelijk zicht op het podium te garanderen (2.645 euro). * verlichting van de trappen naar de grote zaal om een betere veiligheid te krijgen (3.500 euro). * podiumdoeken. - tussendoek voor de grote zaal (2.640 euro) om deze af te scheiden bij kleinere voorstellingen en schoolvoorstellingen voor een 6 Maaseik Informatief

- voor Oase Dorne: * de vouwdeur in Oase is stuk en is niet meer te herstellen. Ze dient vervangen te worden. Op die manier kan ook verder de grote zaal gesplitst worden en kunnen de ruimten efficiënter gebruikt worden (4.300 euro). * Koelkast (650 euro) ter vervanging van de huidige koelkast, die versleten is.


< U i t d e g e m e e n te ra a d > - voor ontmoetingshuis Voorshoven: * tuner, speakers en microfoon (5.950 euro). Bij tal van activiteiten wordt ook het podium gebruikt voor zittend publiek. Op die momenten zijn daar geen speakers, zodat de verstaanbaarheid voor het publiek soms moeilijk is. Doel is dus om speakers te voorzien op het podium. * staande flessenkoelkast (605 euro): wegens vele en drukke activiteiten is het nodig om bijkomende koelruimte voor dranken te voorzien.

energiegebruik als op vlak van comfort erg te wensen overlaat. Het gebouw werd door de stedelijke Dienst Werken op vlak van energiegebruik doorgelicht aan de hand van software die door de Vlaamse Gemeenschap ter beschikking werd gesteld. Conclusie van de studie is dat het gemeentehuis energetisch gezien ondermaats is geïsoleerd. Zowel dak, muren als vloeren zijn sterk warmteverliezend door gebrek aan isolatie. Het gemeentehuis is dan ook op geen enkele wijze geïsoleerd. Hetgeen het meest opvalt is het uitzonderlijke gebrek aan isolatie van de zoldervloer. Daardoor gaat veel rendement verloren. Hier is echter met relatief weinig kosten (3.500 euro) een directe besparing van 24% te verwachten. De gemeenteraad ging akkoord met de uitvoering van een aantal energiebesparende maatregelen, in eerste fase dus de minst ingrijpende en de minst dure maatregel: de isolatie van de zoldervloer.

Vernieuwen van vloeren in enkele lokalen in de kelder van Cultuurcentrum Achterolmen. Er wordt een nieuwe vloer gelegd in enkele leslokalen en in het lokaal directie in de kelder van het cultuurcentrum Achterolmen. De vloeren in lokaal 3 en 4 en in het directielokaal zijn dringend aan vervanging toe. Door de wateroverlast in het verleden zijn de bestaande vloeren kapot en ook door het intensief gebruik zijn ze volledig versleten. Bedoeling is om in deze lokalen een stenen vloer te leggen. Dit is de eerste fase (8.250 euro) in de vernieuwing van alle vloeren.

Aankoop van een Defibrillator voor stedelijke brandweer (16.000 euro). De ambulancedienst van de Brandweer Maaseik beschikt over twee automatische defibrillatoren, die worden ingezet bij de oproep van hartpatiënten Deze toestellen hebben een zeer beperkte werking, wat voor de ambulanciers voldoende is, maar voor de MUG-verpleegkundige en arts kunnen ze geen voldoende info over de patiënt geven. Op dat moment moet bij iedere tussenkomst van de MUG het toestel van de ambulancedienst worden afgekoppeld en het toestel van de MUG worden aangekoppeld. Dit komt niet ten gunste van de behandeling van de patiënt.

Isolatie voor de zoldervloer van het gemeentehuis Neeroeteren. Het gemeentehuis van Neeroeteren werd gebouwd in 1962. Sedert de oprichting meer dan 40 jaar geleden is er aan het gebouw niet veel gewijzigd zodat de constructie zowel op vlak van

Om binnen de medische diensten tot een uniformiteit te komen, zou best een defibrillator/monitor gebruikt worden, die voldoet aan ieders eisen. Maaseik Informatief 7


<Nieuws> Meldingskaart. Hiermee meld ik het volgende: Plaats:

...................................

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Het wegdek is beschadigd. 0 De openbare verlichting is defect. 0 De riolering is verstopt. 0 De voetpaden dienen hersteld te worden. 0 Onderhoud van het plantsoen is gewenst. 0 Andere bemerkingen: ......................................... ......................................... .........................................

Uw naam en adres: ......................................... ......................................... ......................................... U kan ook via de website www.maaseik.be een meldingskaart versturen. Belangrijk!! U kan deze kaart in de brievenbus steken bij ĂŠĂŠn van de stadsgebouwen of ze in een briefomslag versturen naar: college van burgemeester en schepenen, Lekkerstraat 10 te 3680 Maaseik.

Uniek kerkorgel in Lambertuskerk Neeroeteren wordt gerestaureerd. Naast de doopvont behoort het orgelfront tot het oudere kerkmeubilair in de Sint-Lambertuskerk. Het dateert van rond 1742 en leunt volgens de stijl aan bij de barok. Reeds in 2002 werd besloten om het monumentale orgel in de St.Lambertuskerk Neeroeteren te restaureren. Door omstandigheden liep dit project vertraging op, maar nu is het dossier zo ver gevorderd dat de Kerkfabriek einde 2006 het ontwerpdossier voor betoelaging bij de Vlaamse Gemeenschap kon indienen. De kosten voor de restauratie van het orgel worden geraamd op totaal 304.283,56 euro. Daarvan worden 272.793,29 euro betoelaagd: *60% of 163.675,97 euro betaald door de Vlaamse Gemeenschap *20% of 54.558,66 euro betaald door de provincie Limburg *10% of 27.279,33 euro betaald door de stad Maaseik *10% of 27.279,33 euro betaald door de Kerkfabriek. De Kerkfabriek moet dus afgerond 59.000 euro betalen. Ze financiert dit bedrag door het aangaan van een lening. De gemeenteraad stelde zich onlangs solidair borg met de Kerkfabriek, zodat de Kerkfabriek de lening kan aangaan. Van zodra het dossier door de hogere overheden wordt goedgekeurd, kunnen de werken starten. 8 Maaseik Informatief


< Nieuws >

Stad aan de Maas. Maaseik-centrum sluit opnieuw dichter aan bij de Maas. De terreinen langs de ringlaan van het vroegere grindbedrijf Dragetra liggen er al enkele jaren verlaten bij. Sinds Dragetra de werking in Maaseik stopte, staan er enkel nog maar twee verlaten loodsen. De zand- en grindbergen en de breekinstallaties zijn al een hele tijd verdwenen. Het terrein verdient een nieuwe invulling. Het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) voor het gebied is klaar en voorziet in de bouw van onder meer woningen, en een passantenhaven. Omdat Dragetra echter nog altijd eigenaar is van de terreinen, kan pas na verdere onderhandeling bepaalt worden op welke termijn het project er komt.

internationale oproep tot architecten uitgeschreven om het gebied onder de loep te nemen. Het werd een wedstrijdformule met een preselectie van 5 bureau’s (uit Gent, Amsterdam, Rotterdam, Milaan en Brussel). Half maart 2007 zal de jury opnieuw samenkomen om iemand aan te duiden. De laureaat zal het masterplan verder uitwerken. Een van de problemen die moeten worden opgelost is dat het gebied door de drukke ringlaan van Maaseik afgezonderd is van het centrum van de stad. Om te verhinderen dat de nieuwe projectzone een eiland buiten de stad wordt, zoeken de ambtenaren van Wegen en Verkeer Vlaanderen een oplossing voor de heraanleg van de ringlaan. De ontwerpers van het masterplan houden ook rekening met de verdere ontwikkeling van de zorgcampus in Maaseik. Die omvat onder meer het ziekenhuis Maas en Kempen en het rusthuis. Het is alleszins de bedoeling om met de oostelijke uitbreiding van de stad het centrum dichter bij de Maas te brengen. Op die manier wordt Maaseik een volwaardige stad aan de Maas.

Intussen werd er voor het uittekenen van de nieuwe plannen een samenwerking gezocht met de Vlaams Bouwmeester, Marcel Smets. Deze raadde bij een bezoek aan Maaseik aan om de oevers van de Maas als een geheel te zien. Daarom werd half 2006 begonnen met de opmaak van een masterplan voor de omgeving. Het gebied verbindt de Dragetra-terreinen in Aldeneik met de Labaerdijk over een afstand van ruim een kilometer. Hoofddoel van het gebied wordt dus wonen, gekoppeld aan een mix van andere activiteiten. Bovendien zal hier ruimte gemaakt worden voor het bouwen van een Transferium of overstapplaats voor bussen. Aandacht gaat ook naar de groene Maasoever en de historische stadsomwalling. Voor de voorbereidende fase van het masterplan werd een projectregisseur aangesteld, die de knelpunten en de mogelijkheden van het gebied aanduidt. Er werd door de Vlaamse bouwmeester een

Gemeenteraadsverslag bij u Stand van zaken bouw nieuw sportcomplex Sportopolis. thuis!! De werken voor de bouw van sportcomplex Sportopolis werden opnieuw aanbesteed. Ze Heeft u interesse om de gemeenteraadsagenda en het gemeenteraadsverslag thuis te ontvangen? U kan beide documenten gratis via e-mail ontvangen. Mail naar: info@maaseik.be met de vermelding “abonnement gemeenteraad 2007”. Krijgt u deze informatie liever per post? Ook dat kan, tegen de prijs van 8 euro per jaar. U kan deze som betalen in het administratief centrum Maaseik of het administratief centrum Neeroeteren. U kan deze som ook storten op rekening 000-0050880-52 van de stad Maaseik met de vermelding ‘abonnement gemeenteraad 2007’.

zullen starten in de eerste helft van 2007 en duren ongeveer 1 jaar. Er wordt met man en macht geprobeerd om tegen eind december 2007 de topsporthal klaar te hebben. Het nieuwe zwembad zal dan in de loop van 2008 openen en intussen blijft het huidige zwembad dienst doen. Op 20 november 2006 verhuisde de sportdienst vanuit de sporthal naar een aantal wooncontainers, die in de buurt van de sporthal staan opgesteld. Onlangs startte ook de werken voor de verplaatsing van de elekstriciteitsleidingen en van andere nutsleidingen. De vernieuwing wordt op die manier verder voorbereid. Er zal uiteraard hinder zijn voor de gebruikers van de huidige sporthal. Er wordt echter alles gedaan om dat tot een minimum te beperken. Wij houden u verder op de hoogte. INFO Sportdienst Maaseik Tel.: 089/56.58.78 Maaseik Informatief 9


< Nieuws >

Minicrèche ‘Hopla’ opent in maart. Hopla is een kinderopvang die openstaat voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Deze minicrèche heeft een capaciteit van 22 plaatsen en gaat van start op 1 maart 2007.

Kosten? De dagprijs bedraagt 17,50 euro (vieruurtje + fruitpap inbegrepen). Voor opvang van minder dan 5 uren wordt 10,50 euro aangerekend. Kinderopvang is fiscaal aftrekbaar. U ontvangt maandelijks een fiscaal attest. Organisatie? De minicrèche bestaat uit twee leefgroepen: een groep baby’s en een groep kruipers en lopers. Hopla wil een plaats zijn waar elk kind een huiselijke geborgenheid voelt en waar het zijn/haar capaciteiten optimaal kan ontwikkelen.

Wie kan beroep doen op de minicrèche? Ouders die hun kind minimum vijf halve dagen inschrijven. Voorrangsregels gelden voor: - kinderen die een broertje of zusje in de minicrèche hebben. - Kinderen waarvan de ouders werken in Maaseik. - Kinderen waarvan ouders wonen in Maaseik. Openingsuren? De minicrèche is open van maandag tot en met vrijdag van 7u. tot 18.30u. De crèche is gesloten op feestdagen, tussen Kerst en Nieuwjaar en gedurende drie weken in de zomermaanden.

In memoriam: Willy Peters. Op 1 januari 2007 overleed op 87jarige leeftijd Willy Peters. Hij kwam in dienst bij de stad Maaseik in 1966 bij de technische dienst. Sedert 1 april 1983 was hij met pensioen. Willy Peters werkte voor zijn loopbaan bij de stad Maaseik bij de Philips Fabrieken en bij de steenbakkerij Houben-Spitz in Maaseik. De laatste jaren van zijn loopbaan bij de stad Maaseik werd hij gedelegeerd naar het kadaster, waar hij hielp met opmetingen van percelen en gebouwen. Bij zijn overlijden bieden het stadsbestuur en het stadspresoneel aan de familie hun oprechte gevoelens van deelneming aan. 10 Maaseik Informatief

Binnen het groepsgebeuren werd gekozen voor een individuele aanpak. Er is daarbij veel aandacht voor de veiligheid en de eigenheid van elk kind. Er wordt rekening gehouden met de ontwikkelingsfase van de kinderen en er wordt gezorgd voor aangepaste activiteiten. Kortom, de begeleidsters van Hopla doen hun uiterste best, zodat uw kind zich thuis voelt. Minicrèche Hopla Van Eycklaan 14 – 3680 Maaseik. INFO Stad Maaseik – dienst welzijn Jacqueline Creemers T. 089/560 560 E. jacqueline.creemers@maaseik.be

Organiseren en feesten? Geef uw stadsbestuur hierover een seintje. Organiseert u een feest, een fuif of een andere activiteit, dan moet u dit in principe melden aan het stadsbestuur. Voor evenementen die plaatshebben in openlucht of in een tent heeft u zelfs een toelating nodig. Een melding of vraag om toelating kan eenvoudig gebeuren aan de hand van een aanvraagformulier dat u via de website www.maaseik.be kan invullen en mailen. Op eenvoudig verzoek krijgt u het formulier ook via de post. Het stadsbestuur ontvangt uw aanvraag of melding bij voorkeur drie maanden vooraf. Deze tijd is nodig om bepaalde adviezen op te vragen bij diverse diensten, bijvoorbeeld politie, of om de nodige materiële ondersteuning te reserveren bij de technische dienst. Het college van burgemeester en schepenen behandelt uw aanvraag tijdens hun wekelijkse zitting. INFO Dienst Feestelijkheden T. 089/560 560


< Nieuws >

Bouw nieuwe sporthal Neeroeteren. Het Bijzonder Plan van Aanleg Neeroeteren-centrum werd goedgekeurd in april 2006. Het is een plan dat de gedeeltelijke heraanleg van Neeroeteren-centrum beoogt.Volgens dit Bijzonder Plan van Aanleg moet de stedelijke sporthal langs de Spilstraat verdwijnen. Er moest bijgevolg gezocht worden naar een nieuwe inplantingsplaats voor de sporthal. Meer bepaald een plaats, die voldende groot is voor de bouw van een nieuwe sporthal en die ligt in of in de buurt van Neeroeteren-centrum. De gronden tussen de Rotemerlaan en de Komweg liggen volgens het Gewestplan in de recreatiezone en komen dus in aanmerking voor de bouw van een nieuwe sporthal. Slechts een deel van die zone is echter eigendom van de stad Maaseik. Het stadsbestuur moet echter over al de gronden tussen Komweg en Rotemerlaan kunnen beschikken om het project te kunnen realiseren. Er werd al geprobeerd om de gronden in der minne te kopen. Die poging is echter mislukt. Daarvan wordt de nodige grond verworven via het opstellen van een onteigeningsplan. Als dat plan af is kan de rechter de grond aan de stad toewijzen. Dit plan is in een vergevorderd stadium en baant dus de weg voor de bouw van een nieuwe sporthal in Neeroeteren.

Verdere restauratie klooster.

Minderbroeders-

Sedert ongeveer 15 jaar is in het vroegere Minderbroedersklooster langs de Boomgaardstraat of het 'Groot klooster' de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord gevestigd. Het is voor deze school de gedroomde huisvesting, waarop menige andere academie jaloerse blikken werpt. Reeds vele jaren wordt het complex gerestaureerd, maar de volle-

bestaande hoogteverschillen, de ontsluiting van de kelders, het inplanten van het sanitair en de ontsluiting van het gebouw aan de kant van de stadswallen. Museale functie en dienst toerisme. De ruimten voor de museale functie komen in de kelders, gedeeltelijk op de 1ste verdieping en onder de gerestaureerde daken van het klooster en de kerk, waar er onder meer plaats komt voor reizende tentoonstellingen. Onder de daken komt er eveneens een permanent bezoekerscentrum rond "Maaslandse Renaissance". De dienst toerisme wordt wellicht ondergebracht op het gelijkvloers, aan de zijde van de Boomgaardstraat. Ook de eerste binnenkoer (gezien vanaf de Boomgaardstraat) wordt volledig overkoepeld met een glazen structuur en doet dienst als foyer, ontvangstruimte en cafetaria. De hoofdinkom van het museum is langs het inkomportaal van de kerk. De volkskerk (waar tot voor kort de Van Eyck tentoonstelling stond) wordt van de kloosterkerk gescheiden door een glazen wand. In de volkskerk komt dan de toeristische dienst. Dit â&#x20AC;&#x153;Masterplanâ&#x20AC;? voor het groot klooster zal in fasen verder gerealiseerd worden. Over enkele jaren zal op die manier - en in samenwerking met het museum Selbach - een prachtig toeristisch en museaal centrum ontstaan.

dige restauratie vergt nog enkele jaren tijd. In de totaalvisie voor de restauratie wordt rekening gehouden met drie grote elementen, die er een huisvesting kregen of zullen krijgen: *de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord *een museale functie en toeristische dienst *de St.-Bonaventurakerk. Er wordt bovendien rekening gehouden met de problematiek van de toegankelijkheid van het gebouw, het overbruggen van de

Ursulazaal Maaseik Informatief 11


<Toerisme> Welkom in Maaseik 2007. Hij is er! De toeristische informatiebrochure van de Stad Maaseik voor het seizoen 2007. Niet alleen de kaft kreeg een opfrisbeurt, ook de binnenkatern werd vernieuwd met heel wat mooie foto's. Vergezeld van lyrische teksten zullen deze prachtige plaatjes helpen om de toerist ervan te overtuigen dat Maaseik meer dan een bezoek waard is. De nieuwe toeristische brochure geeft een overzicht van de waaier aan mogelijkheden die Maaseik te bieden heeft. In het toeristisch aanbod van 2007 zijn o.a. terug te vinden: 1. Fiets- en wandelpadennetwerk. 2. tentoonstellingen : ‘Expeditie archeologie’ en ‘Het witte goud van de Kelten’. 3. De nieuwe van Eyck-tentoonstelling. De Van Eyck-tentoonstelling wordt opnieuw opgebouwd in de Capucienenkerk. In deze stemmige 17de eeuwse Capucienenkerk (1635) kunnen groepen de van eyck-expo bewonderen. 4. Wegdromen in Neeroeteren. 5. Natuur in Opoeteren. 6. De watermolens in het Oeterdal. 7. De Maas als blauwe waterader. Niet alleen de brochure, maar ook de musea en een goedgevulde evenementenagenda zullen de bezoekers bekoren. Het stadsbestuur en het personeel van de toeristische dienst vertrouwen erop dat de toeristen in 2007 weer massaal de weg naar Maaseik kiezen en dat ze genieten van de gekende gastvrijheid! De evenementenkalender voor 2007 krijgt u gratis bij: Toerisme Maaseik, Markt 1 - 3680 Maaseik Tel. 089/819 290 E-mail: toerisme@maaseik.be www.maaseik.be

Carnaval 2007. •Zondag 28 januari om 14.11 uur in zaal St.-Jansberg: Groeëte Kèngercarnavalszitting. Die zondagmiddag wordt met een prachtig kinderfeest de Prinsenwissel bij de jeugd voltooid. •Vrijdag 2 februari om 20.11 uur: Vastelaoveskonzaer in Achterolmen (zie elders i ndeze brochure). •Zaterdag 10 februari om 19.11 uur in Parochiecentrum Maaseik: Groeëte Prinsereceptie. Z.D.H. Prins 2006 recipieert die avond in het Parochiecentrum. Gans Maaseik is uitgenodigd. 10 februari om 20.55 uur in Parochiecentrum Maaseik: Groeët verkleid Prinsebal. •Zaterdag 17 februari om 20.11 uur in stadhuis Maaseik: Fieësteleke oeëpening van de Mezeiker Vastelaovend. Deze plezierige en stijlvolle opening van de dolle dagen in het stadhuis is uitgegoreid tot een niet meer weg te denken gebeurtenis. Aansluitend: Mezeiker Aw wi-jveraovens. •Zondag 18 februari om 14.11 uur in Parochiecentrum Maaseik: Ieërste verkleid kéngerbal. •Zondag 18 februari om 19.11 uur in Parochiecentrum Maaseik: Tienerbal. •19 februari: Vastelaovesmaondig. Om 14.11 uur in Parochiecentrum Maaseik: Twieëde verkleid kéngerbal. •20 februari om 20.11 in straten Maaseik: Kloonjendieënsdig. Om stipt 20.11 uur start vanaf de Hepperpoort de 23ste Kloonjeri-j. •21 februari: Asgoonsdig. •18 maart om 14.11 uur: Groeëte Internasjonale Hawfvastestoet.

12 Maaseik Informatief


<Stedelijke Academie voor Muziek en Woord> C o n c e r t e n

e n

v o o r d r a c h t e n

Zaterdag 3 februari 2007 om 20.15u. in de Ursulazaal Concert Jeugd & Muziek Maaseik Folkgroep “Amorroma”. Tickets: 10 euro - 5 euro (min 26 jaar). De folkgroep Amorroma speelt eigen composities die geworteld zijn in o.m. de Franse, Balkan, Zweedse, Bretoense, Gallicische en Ierse tradities. Binnen deze klankwereld is er voldoende ruimte voor de inspiratie van elk van de muzikanten. De arrangementen getuigen dan ook van invloeden uit de meest verschillende genres die deze muzikanten boeien, zoals bijvoorbeeld oude muziek, folk, oriëntaalse muziek, jazz, musette, rock, salsa, enz. Amorroma brengt akoestische muziek die vooral gericht is op een luisterpubliek. Voor de middeleeuwse Katharen waren Amor (liefde) en Roma (macht) tegengestelden. Door deze twee woorden in hun groepsnaam samen te voegen tot het palindroom “Amorroma” willen de muzikanten een spanningsveld creëren waarbinnen ze hun muziek situeren, d.w.z. voortdurend wisselend tussen verlangend - tevreden, nostalgisch - vooruitdenkend, mijmerend - dansend, intimistisch - uitbundig, lijdend - genietend, zacht – hard.

i n

d e

a c a d e m i e .

Donderdag 15 februari om 19:00 in de Ursulazaal: Leerlingenconcert door het strijkersensemble van Michel Awouters. Zij brengen werk, geschreven door de leerlingen uit de klas Algemene Muziektheorie van Veerle Cornelis. Zondag 4 maart om 11 uur in de Minderbroederskerk Pentaccord, accordeonensemble o.l.v. Linda Smolders, lerares accordeon van de Academie Dinsdag 6 maart 2007 om 19.30 uur in lokaal 003: gratis toelichting door Guido Beckers voor concertbezoekers Orkest der Lage Landen op vrijdag 9 maart 2007 in Achterolmen: - Georg Friedrich Händel: Arrival of the Queen of Sheba uit Salomon - W.A. Mozart: Pianoconcerto nr. 27 KV 595. Soliste: Rosanna Golkar - Franz Schubert: Symfonie nr. 5 in Bes. Zaterdag 14 april 2007 Jonge Programmamakers presenteren J&M on stage ism. Jeugd & Muziek en Stedelijke Academie Maaseik 11.00u.

Jowan Merckx, fluiten, doedelzakken Bert Van Reeth, gitaar Vincent Noiret, contrabas Rheidun Schlesinger, Keltische harp Meer info op www.amorroma.be Reservatie: 0476/35 80 49 www.academiemaaseik.be - www.jmmaaseik.be

Capucienenkerk: Percussietrio Triatu 13.30u. Zaal Van Eyck: Axl Peleman / History of Pop 15.00u. Zaal Van Eyck: Vrij Podium met lokale getalenteerde groepen 20.15u. Capucienenkerk: Dorian de Rycker jazzkwartet 21.00u. Ter Engelen: binnenplein Capucienenkerk openluchtconcert Pop acapellagroep Rock4 (NL)/ Timeless.

Vrijdag 9 februari om 19.00u. in de Ursulazaal: Leerlingenvoordracht door de leerlingen dwarsfluit uit de klassen van Hilde Gielen en Johan Mertens. Zaterdag 10 februari om19.00u. in de Ursulazaal: Leerlingenconcert “Filmmuziek” door de leerlingen piano van Monique Aendekerk. Dinsdag 13 februari 2007 om 19.30 uur in lokaal 003: gratis toelichting door Guido Beckers voor concertbezoekers Orkest der Lage Landen op zaterdag 17 februari 2007 in Achterolmen: Ludwig Van Beethoven: Egmontouverture en Symfonie nr.9. Maaseik Informatief 13


<Cultuur>

Cultuurcentrum Achterolmen Van Eycklaan 72 3680 Maaseik

T. 089/56 99 56 E. achterolmen@maaseik.be I. www.cultuurmaaseik.be

Cultuurcentrum Achterolmen. Opnieuw presenteert Cultuurcentrum Achterolmen in het voorjaar tal van topartiesten. Een meer uitgebreid overzicht van de meest populaire voorstellingen van komend seizoen is te vinden op www.achterolmen.be. Daar vindt u elke vrijdag een vernieuwde top 10 van de populairste voorstellingen in Cultuurcentrum Achterolmen.

Intussen is de voorstelling van Wouter Deprez op 24 februari 2007 uitverkocht. Reïncarnatus. zaterdag 27 januari – 20.15u – Achterolmen - 18 euro. Wist u dat in de middeleeuwen slechts vijf procent van de troubadours vrouw was? De middeleeuwse rockgroep Reïncarnatus bestaat uit maar liefst vijf vrouwelijke musici die zich geheel hebben toegelegd op middeleeuwse volksmuziek, zowel in de traditionele als in een moderne vorm. Zoals het in de middeleeuwen te doen gebruikelijk was, zijn ook de leden van Reïncarnatus multi-instrumentalisten. Reïncarnatus begint haar show in de middeleeuwen met een rijk arsenaal aan oude instrumenten en meerstemmige zang. Midden in de show vindt er een transformatie plaats van zowel de muziek als de musici. Een verrassende geboorte van een middeleeuwse popband is daarvan het gevolg. Oogstrelende kostuums, een indrukwekkend kasteeldecor en lichteffecten zorgen daarbij voor een dynamisch geheel. Reïncarnatus bewijst met hun theatershow dat middeleeuwse muziek helemaal van deze tijd is.

EXPOSITIE Hélène Hellofs, Leopold Janssen en Jos Solberg. Van 1 februari t/m 17 maart 2007. Expositie geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 23.00 u. Expo Achterolmen opent haar deuren voor keramiste Hélène Hellofs, beeldhouwer Leopold Janssen en beeldend kunstenaar Jos Solberg.

Orkest der Lage Landen en Beppie Kraft. < 2S februari t e d e l i2007 j k e –A20.11 c a due–mAchterolmen i e v o o r – 18 euro. Vrijdag Carnaval en klassiek: De nach is nog zoe laank! Carnaval en klassiek: een plezante en feestelijke combinatie. Het carnavalsconcert brengt klassieke muziek vol humor met het Orkest der Lage Landen, Fred Brouwers en met de legendarische sopraan Beppie Kraft als gastsoliste. Beppie Kraft zingt al sinds haar elfde liedjes in het Maastrichts en is uitgegroeid tot één van de meest populaire artiesten in haar genre. Voor velen is Beppie Kraft de zangeres van het Limburgse lied, vooral tijdens de vastelaovend. Nu dus in Maaseik.

Raamtheater ‘De genodigde’. zaterdag 3 februari – 20.15 u – Achterolmen – 16 euro. ‘De genodigde’ is meer dan een vlotte vaudeville over een situatie van een wanhopige werkloze. Gerard, een middenkader uit de inpaksector, is al drie jaar werkloos. Nu staat hij op een keerpunt in zijn leven, de laatste afspraak met het beroepsleven voor hij definitief afgeschreven wordt. Helaas begrijpt hij de geheime regels niet van de moderne recruteringstechnieken. Argeloos nodigt hij de man die over zijn aanwerving zal beslissen bij hem thuis uit voor een etentje… Gelukkig komt zijn buurman, communicatiespecialist, hem en zijn echtgenote een handje toesteken. Of is dat toch niet zo’n goed idee? Met: Frank Aendenboom, Roger Bolders, Bert Cosemans en Christel Vanschoonwinkel.

Amaryllis Temmerman en Johny Voners ‘Expo 58’. vrijdag 9 februari – 20.15u – Achterolmen – 12 euro. Laat u meeslepen door de mélancholie van de jaren 1953 -1963, de jaren voor en na de Wereldtentoonstelling Expo 58 in Brussel. Muziek en verhalen van 50 jaar geleden door zangeres Amaryllis Temmerman en acteur-verteller Johny Voners, begeleid door een driekoppig muziekcombo. 14 Maaseik Informatief


< Cultuur >

Vurige kelten aan het werk! zaterdag 10 februari – 20.15u – Achterolmen - 16 euro. Vurige Kelten van Rapalja is een opwindend theaterconcert met een keur aan instrumenten als fiddle, gitouki, bodhrán, mond-en trekharmonica, thee-kist bas, tin-whistle en highland pipes, aangevuld met driestemmige zang. Met licht-, vuur, en rookeffecten, opzwepende ritmes en gevoelige ballades, neemt Rapalje u mee naar lang vervlogen tijden. Gekleed in middeleeuwse kilts en met wilde haardossen, laat het de losbandigheid en ruwe levenswijze van toen herleven, terwijl danseressen de muziek vurige kracht bijzetten. Probeert u daar maar eens stil bij te blijven!

Nacht van Passie, laat u verleiden! vrijdag 16 februari – vanaf 18.00 u – Achterolmen - 20 euro. De Nacht van Passie, 6 uur passionele muziek en dans, een theaterfeest vol hartstochtelijk muziek, speelt zich af in de schouwburg en het theatercafé ’t Derde Balkon van Cultuurcentrum Maaseik. Het is een feestelijk programma met virtuoze passionele muziek uit Argentinië, Spanje en Cuba.

Orkest der Lage Landen: Ludwig van Beethoven. Zaterdag 17 februari – 20.15 u –Achterolmen - 25 euro. Goethes Egmont tragedie werd door Van Beethoven in 1810 van muziek voorzien, en sinds de eerste uitvoering van de overbekende ouverture, zijn de critici het er over eens dat Van Beethoven een meesterwerk heeft afgeleverd. Van Beethoven was gegrepen door de glorieuze Egmont die hij had gelezen en in de muziek had geschilderd. In deze ouverture volgt Van Beethoven de rode draad van het toneel: de dood van Egmont is duidelijk hoorbaar, terwijl het slot de triomf viert van het vrijheidsideaal. De negende symfonie (in d met de koorfinale op Schillers An die Freuden) is een onvergelijkbaar monumentaal en vernieuwend meesterwerk dat als een mijlpaal kwam te staan in de Europese symfonische muziek.

Renate Kaschmieder

Solisten: Angelina Ruzzafante (sopraan), Renate Kaschmieder (alt), Yves Saelens (tenor) en Werner Van Mechelen (bas). Koren: Kempische Oratoriumvereniging o.l.v. Werner Van Mechelen, Vagantes Morborum (Brugge, o.l.v. B. Naessens) en Arenbergkoor (Leuven, o.l.v. Lou van Cleynenbreugel).

Europese en wereldcinema met een goed verhaal Elke woensdag om 20.00u is het filmavond in Cultuurcentrum Maaseik: - woensdag 17 januari 2007: THE KING (James Marsh, USA/UK, 105’). - woensdag 24 januari 2007: VOLVER (Pedro Almodovar, E, 2005, 121’). - woensdag 31 januari 2007 : LA TOURNEUSE DE PAGES (Denis Dercourt, F, 85’). - woensdag 7.02.07: PERFUME, THE STORY OF A MURDERER (Tom Tykwer,F-E-D, 2006, 136’). - woensdag 14.02.07: THE ROAD TO GUANTANAMO (Michael Winterbottom, UK, 2006, 95’). - woensdag 21.02.07: THANK YOU FOR SMOKING (Jason Reitman, USA, 2005, 92’). - woensdag 28.02.07:TRANSYLVANIA (Jason Reitman, USA, 2005, 92’).

Cultuurcentrum Achterolmen, Van Eycklaan 72, 3680 Maaseik T. 089/56.99.56 E. achterolmen@maaseik.be I. www.cultuurmaaseik.be Openingstijden: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9u. tot 12u. en van 13u. tot 16u. en dinsdag van 9u. tot 12u. en van 13u tot 18u.

Maaseik Informatief 15


<Musea> Museactron wordt topadres voor archeologisch geïnteresseerden … of voor diegenen die het willen worden. plan van de herinrichting van het

open: juli 2007 Lezing. ‘Veni, vidi, vici. Het Romeinse leger in Levende lijve’. Op 8 februari 2006 om 20 uur organiseren de Musea van Maaseik een lezing rond het Romeinse leger. Hierbij zal archeoloog Bernard van Daele de uitrusting van een Romeins soldaat en diens vechtstrategieën toelichten. Deze lezing is geschikt voor zowel volwassenen als kinderen. Waar? Minderbroedersklooster, Boomgaardstraat, 3680 Maaseik Prijs? 2 euro.

16 Maaseik Informatief


< Musea >

Het witte goud van de Kelten. 30/06/2007 - 06/01/2008 Na een halte in Bibracte(F), Lausanne(CH) en Hannover(D) komt deze prestigieuze expo van het Natuurhistorisch Museum te Wenen en het Museum van Halstatt(A) in exclusiviteit voor België naar Maaseik! Het witte goud is een verwijzing naar zout, van levensbelang voor mens en dier. Zout komt in de natuur wel veel voor, maar is moeilijk te winnen/ontginnen. Duizenden jaren was de waarde van zout vergelijkbaar met goud omdat het onmisbaar was voor de bewaring van allerlei levensmiddelen. De mijn van Halstatt in Oostenrijk is de bekendste prehistorische mijn ter wereld. Er werd ruim 150 jaar archeologisch onderzoek gedaan, waarbij de naam “Halstatt” een unieke benaming werd in de Europese archeologie mede dankzij de houten werktuigen, kleding, leder, … die hun uitzonderlijke bewaringstoestand te danken hadden aan … het zout! Halstatt gaf ook haar naam aan een archeologische cultuur die zich 2500 tot 3000 jaar geleden in grote delen van Europa ontwikkelde. In deze tentoonstelling kan u de belangrijkste vondsten uit de zoutmijn en het grafveld van de mijnwerkers bewonderen. U ontdekt er de twee “gezichten” van het witte goud: enerzijds het harde en gevaarlijke werk op 200 tot 330 meter diepte in de ondergrondse mijn en anderzijds de rijkdom van de mijnwerkers. Open. Van 1 juli 2007 t.e.m. 6 januari 2008: dinsdag t.e.m. zondag doorlopend van 10 tot 17 u. Sluitingsdagen: Maandag (behalve in juli en augustus), 1, 2, 11 en 15 november, 24, 25, 26 en 31 december, 1 en 2 januari. Info. Groepsbezoeken Groepsbezoeken zijn exclusief te boeken via Toerisme Maaseik, Tel. 089 81 92 90, e-mail: toerisme.maaseik@maaseik.be

Scholen / jeugdgroepen Scholen / jeugdgroepen worden rondgeleid door medewerkers van de Maaseiker Musea: Tel. 089 56 86 73, e-mail: musea@maaseik.be. Rondleidingen (1u.; max 25 pers.) Scholen: 20 euro, Groepen: 30 euro (overdag), 40 euro (nocturne) Prijs. - Volwassenen: 5 euro per persoon. - Groepen, 65+, Studenten, kortingshouders: 4 euro per persoon. - School- en jeugdgroepen, jongeren: (8-18j): 2 euro per persoon. - Combinatieticket Musea Maaseik en tentoonstelling: volwassenen: 7 euro i.p.v. 9 euro per persoon. Groepen, 65+, kortingshouders: 5 euro i.p.v. 7 euro per persoon. School- en jeugdgroepen, jongeren (8-18j): 3 euro i.p.v. 4 euro per persoon.

INFO Museactron Maaseik Lekkerstraat 5 Tel.: 089/56 68 90

INFO Museactron Maaseik Lekkerstraat 5 Tel.: 089/56 68 90

Demonstratiezaterdagen zie www.museamaaseik.be Maaseik Informatief 17


<Bibliotheek> Expo Gedichtendag "Poëzie(n)". 25 januari - 3 februari 2007. Openbare Bibliotheek Maaseik. Leve de tetterkunde! In het kader van Gedichtendag 2007 presenteren de leerlingen van het College te Maaseik in de Stedelijke Bibliotheek hun audiovisuele versies van gedichten in een multimediale tentoonstelling.

De bibliotheek …. Een (t)huis voor iedereen. Griezelen in de bibliotheek van Maaseik. Op woensdagnamiddag 25 oktober organiseerde de jeugdafdeling van de bibliotheek van Maaseik, i.s.m. de jeugddienst een voorlees-knutselnamiddag met als thema Halloween. 31 kinderen tussen 5 en 12 jaar namen deel. Dit is een recordaantal. Halloween is natuurlijk een dankbaar thema en ook de 'griezelige' jeugdboeken zijn immens populair bij de kinderen.

"Poëzie is achteruit luisteren en vooruit zien." Remco Campert. Leuk voor jong en oud. Van speelse dierenversjes van Kees Stip tot de serieuze gedichten van Ramsey Nasr. Levensgevaarlijke gedichten maar ook poeslieve verzen. Wie Van Ostaijens 'Singer' in een een-akter wil zien of Hoofts 'Gezwinde grijsaard' in een hippe hiphopversie wil horen, moet op Gedichtendag zeker eens een bezoekje brengen aan de bibliotheek van Maaseik!

Bevraging over de openingsuren tijdens juli en augustus: resultaten. De hoofdbibliotheek van Maaseik en het filiaal van Neeroeteren hanteerden in de maanden juli en augustus 2006 voor de eerste keer afwijkende openingsuren. Omdat wij graag wilden weten of onze bibliotheekgebruikers tevreden zijn over deze aangepaste dienstverlening, organiseerden wij van 1 september tot 10 oktober een kleine bevraging. De respons was groot. Wij ontvingen 304 ingevulde formulieren in Maaseik. In Neeroeteren vulden slechts 22 personen de vragenlijst in. 86 % van de respondenten was op voorhand op de hoogte van de afwijkende openingsuren. 14 % van de respondenten wist niet dat de bibliotheken tijdens de zomermaanden afwijkende openingsuren hanteerden. 76 % van de respondenten heeft de aangepaste openingsuren als eerder positief of zeer positief ervaren. Als redenen geeft men aan dat men het apprecieert dat de bibliotheek tijdens weekdagen elke voormiddag open was. Een aantal respondenten merken op dat zij deze regeling ook de rest van het jaar op prijs zouden stellen. 24 % van de respondenten heeft de aangepaste openingsuren als eerder negatief of zeer negatief ervaren. Als redenen geeft men aan dat de bibliotheek te weinig open was tijdens de avonduren. Ook vinden enkele respondenten het niet prettig dat de jeugdafdeling niet dezelfde openingsuren heeft als de andere afdelingen. Tenslotte vragen meerdere respondenten om tijdens de zomermaanden een langere uitleentermijn te hanteren. Wij zijn uiteraard van plan om rekening te houden met de resultaten van deze bevraging. In 2007 zullen wij de dienstverlening tijdens de zomermaanden bijsturen in functie van de geformuleerde opmerkingen. 18 Maaseik Informatief


< B i b l i oth e e k >

Ouderenweek in de bibliotheek van Maaseik. Op dinsdagvoormiddag 21 november namen 23 senioren deel aan een geanimeerde lezing over valpreventie door Jos Coenen van het Rode Kruis. Deze lezing werd georganiseerd i.s.m. de stedelijke dienst voor ouderen. Vervolgens kregen de deelnemers vlaai en koffie gepresenteerd en maakten kennis met het aanbod van de bibliotheek tijdens een rondleiding, waarbij zij ook een blik achter de schermen mochten werpen. Het aanbod viel in de smaak bij de aanwezigen, waarvan de meesten de bibliotheek nog niet goed kenden. 16 deelnemers lieten zich na de rondleiding inschrijven, een unieke gelegenheid vermits het lidmaatschap tijdens de ouderenweek gratis was voor alle 55-plussers die zich voor het eerst registreerden.

Nieuw dienstreglement in de bibliotheek sedert januari 2007. Er werden tijdens de gemeenteraad van december enkele aanpassingen aangebracht in het dienstreglement van de bibliotheek. De bibliotheken van Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren zijn aangesloten op het Bibliotheeknet Limburg. Met een Provinciale bibliotheekpas kan de lener gebruik maken van alle bibliotheken die op het Bibliotheeknet Limburg aangesloten zijn. Een actueel overzicht van de aangesloten bibliotheken vind je op www.bibliotheeknetlimburg.be. Sedert januari 2007 werd de lidmaatschapsbijdrage gelijkgeschakeld voor alle bibliotheken die op Bibliotheeknet Limburg aangesloten zijn. De lidmaatschapsbijdrage bedraagt 5 euro per jaar voor alle 18plussers. Het wordt dus goedkoper! Voor jongere leners ( -18) blijft het lidmaatschap gratis. Ook de boetes voor het laattijdig terugbezorgen van DVD's verlagen. Vanaf januari 2007 betaal je 0,25 euro per dag, bij het laattijdig terugbrengen van alle audiovisuele materialen (cd's, dvd's, cd-roms). Elke ingeschreven lener heeft de mogelijkheid om na voorlegging van zijn/haar geldige bibliotheekpas, en voor zover de infrastructuur dit toelaat, 5 uren per maand gratis te internetten in de bibliotheek. Vervolgens betaalt men 1,50 euro per extra uur. De internetgebruiker kan inloggen per 15 minuten, met een maximum van 60 minuten per dag, 5 uren per week en 30 uren per maand. Niet ingeschreven gelegenheidsgebruikers worden toegelaten voor maximum 3 inlogsessies. Het integrale dienstreglement kan je downloaden op de website van de Stad Maaseik (www.maaseik.be , kijk bij 'cultuur en bibliotheek', vervolgens 'bibliotheek' en tenslotte 'huisreglement). Papieren exemplaren zijn verkrijgbaar in de bibliotheken van Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren.

Meer info in de bibliotheek! Blijf op de hoogte via de elektronische nieuwsbrief van de bibliotheek Wil je graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten en nieuwigheden die de bibliotheken van Maaseik te bieden hebben, abonneer je dan op onze elektronische nieuwsbrief. Je ontvangt vervolgens maandelijks een uitgebreide nieuwsbrief per e-mail, af en toe aangevuld met een korte 'nieuwsflash'. Je kan je abonneren door een e-mail te sturen naar maaseik@bibliotheek.be met als onderwerp 'inschrijven'. In november deelde de bibliotheek van Maaseik via de nieuwsbrief zes gratis duo-tickets uit voor de 70ste Boekenbeurs in Antwerpen. De winnaars waren: Aline Deckers, Rik Driesen, Nicole Vrijens, JosĂŠe Martens, Herman Palmans en Marleen Jeunen. (Met dank aan Boekhandel Van Venckenray uit Maaseik) Maaseik Informatief 19


<Sport> Recreatief Nordic Walking. Met de geleerde technieken een gezellige wandelvoormiddag meemaken te Maaseik of omgeving is mogelijk. Een groepje enthousiaste stappers heeft zich georganiseerd en wandelt elke donderdagvoormiddag vanaf 9.00u. tot 11.00u. in Maaseik of omgeving met meestal een wisselend vertrekpunt en parcours. De deelname is kostenloos. Om aan te sluiten en de volgende vertekplaats te kennen telefoneer naar H.Palmans tel. 089/56.30.33 of 0477-476327. Onderhoud je techniek en blijf sportief wandelen.

Recreatieve wandeltochten. Wandeltochten door Maaseik: Voor Wie? Voor iedereen die een cursus nordic walking heeft gevolgd. Inschrijven?

Ter plaatse, u kan op ieder moment deelnemen zonder verplichtingen.

Door Wie?

Karen Drykoningen zal de wandelingen begeleiden.

Wat?

Iedere week op MAANDAG een uurtje gezellig wandelen.

Waar?

Vertrekplaats: Stedelijke sporthal van Maaseik.

Wanneer?

Om 18.30u.

Kosten?

1,50 euro per keer dat u gaat meewandelen.

Benodigdheden? Wandelschoenen.

Nieuwsbrief sport. De sportdienst van Maaseik wenst u vrijblijvend op de hoogte te houden van haar sportactiviteiten. Indien u regelmatig een nieuwsbrief wil ontvangen, kan u uw contactgegevens (naam, voornaam, adres, emailadres) inleveren bij de sportdienst of sturen naar Sportdienst Maaseik, Sportlaan 8 – 3680 of mailen naar peter.germeau@maaseik.be

Bosloop editie 2006, 7 lopen met 2.204 deelnemers, waarvan 243 het criterium aandenken behaalden. Data editie 2007 kan u terugvinden in de jaarkalender op www.maaseik.be bij “sport”.

20 Maaseik Informatief


< Sport >

Seniorensportclub Maaseik. De Maaseiker Seniorensportclub en de plaatselijke seniorensportgangmakers nodigen alle senioren van harte uit op één van onderstaande sportactiviteiten die in 2007 worden georganiseerd. Senioren die bij de seniorensportclub willen aansluiten, moeten enkel hun naam en adres opgeven bij de sportdienst Maaseik (T. 089/56 58 78). Als lid geniet u van volgende voordelen: 1. u betaalt per activiteit. 2. u bepaalt zelf aan welke activiteiten u wenst deel te nemen. 3. u bent voor alle activiteiten verzekerd. 4. u wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de geplande activiteiten. 5. u hoeft geen sportief verleden te hebben om deel te nemen. 6. u kan samen met leeftijdsgenoten sporten. 7. achteraf is er gezellig samenzijn. Voorlopige activiteiten 2007: 13.02.2007: intergemeentelijk “Curvebowlstreffen” voor senioren te Tongerlo. 02.02.2007:intergemeentelijk badmintoncriterium te Bocholt. 02.03.2007: intergemeentelijk badmintoncriterium te Meeuwen-Gruitrode. 19.03.2007: intergemeentelijk curvebowlstreffen te Bocholt. 29.03.2007: intergemeentelijk badminronriterium te Peer. 05.04.2007: Wisselbeker stad Maaseik “Curvebowling”, sporthal Neeroeteren. 11.04.2007: intergemeentelijk curvebowlsreffen te Geistingen. 13.05.2007: intergemeentelijk petanquetornooi te Meeuwen-Gruitrode.

Sporten overdag 2007. “Sporten Overdag” wordt speciaal georganiseerd voor dames en heren, die overdag tijd kunnen reserveren om sportief bezig te zijn. Gewoon een gezond uurtje sporten in een gezellige groep. U kan zonder verplichtingen, op elk moment dat u wenst, aansluiten. SPORTHAL NEEROETEREN VRIJ TENISSEN Een uurtje vrij tennissen. U dient op voorhand te boeken: tel. 089/86.39.06. maandag: 13.00-14.00 u & 15.00-16.00 u. dinsdag: 15.30-17.30 u. U betaalt 6,46 euro. AEROBIC en FITNESS Combinatie van aerobic en fitness, speciaal voor vrouwen. Iedere dinsdag van 14.00-15.00 u. Bijdrage 2,00 euro. FITNESS VOOR DAMES Sportief bezig zijn in een fijne groep o.l.v. een gekwalificeerde lesgever. Spierversterkende oefeningen, lenigheid en beweeglijkheid komen aan bod. Iedere maandag van 14.00-15.00 u. Bijdrage 1,50 euro per les. BADMINTON Vrij, recreatief badmintonnen zonder begeleiding. Iedere dinsdag van 16.30-17.30 u. Bijdrage: 1 euro. NETBAL DAMES Vrij, recreatief netballen zonder begeleiding. Iedere dinsdag van 14.00-15.00u Bijdrage: 1,50 euro.

05.06.2007: voorjaarswandeling voor senioren te Opoeteren. 13.06.2007: voorjaarsfietstocht voor senioren. 13.06.2007: intergemeentelijk petanquetornooi te Kinrooi. 29.06.2007: intergemeentelijk petanquetornooi te Wurfeld. 20.07.2007: intergemeentelijk petanquetornooi te Opglabbeek. 22.08.2007: intergemeentelijk petanquetornooi te Bree. 30.08.2007: intergemeentelijk petanquetornooi te Bocholt. 05.09.2007: najaarsfietstocht senioren. 13.09.2007: najaarswandeling senioren te opoeteren. 09.10.2007: najaarswandeling senioren te opoeteren. 25.10.2007: provinciaal netbaltornooi Neeroeteren. 21.12.2007: kerstfeest te Opoeteren.

AEROBIC en FITNESS te Dorne Combinatie van aerobic en fitness, speciaal voor vrouwen. Iedere dinsdag van 10.30-11.30 u. Ontmoetingshuis Oase te Dorne. Bijdrage 2,00 euro. AEROBIC en FITNESS te Opoeteren Combinatie van aerobic en fitness, speciaal voor vrouwen. Iedere dinsdag van 8.50-9.50 u. Iedere donderdag van 10.30-11.30 u. Ontmoetingshuis De Riet te Opoeteren. Bijdrage 2,00 euro. TAFELTENNIS Recreatief, vrij tafeltennissen, niet onder begeleiding. Iedere maandag van 16.30-17.30 u. Sporthal Maaseik. Bijdrage: 1 euro. SCHAATSEN Recreatief schaatsen voor jong en oud, dames en heren op een oudervriendelijk uurtje. Iedere woensdag van 10.00-11.30 u. Schaatsbaan De Maaslandse Wintertuin. Inkom: 1,50 euro. Tel.: 089/75.60.19. Huur schaatsen: 1 euro. ZWEMMEN Trimzwemmen voor jong en oud, het zwembad is enkel voor recreatief zwemmen voorbehouden. Iedere dinsdag en donderdag van 16.00-17.00 u. Tel.: 089/56.40.33. Zwembad Maaseik. Bijdrage: 2 euro. Voor meer informatie kan u terecht bij de stedelijke sportdienst Maaseik, 089/56.58.78. INSCHRIJVEN Voor alle cursussen kan u ter plaatse inschrijven bij de lesgever of verantwoordelijke. Voor de meeste activiteiten kan u per keer betalen. Maaseik Informatief 21


<Technische Diens t> Nieuwe straatnamen. De voorbije maanden werden er een aantal nieuwe straatnamen ingevoerd. Een overzicht: Oud Kerkhofstraat (1), Kolonel Aertsplein (2), Prinsenhof (3), Leemhoek (4), Stationsplein (5), Spoorwegstraat (6), Handboogstraat (7), Pannensjopweg (8).

Nieuw drinkwatertarief sedert 1 januari 2007. Het drinkwatertarief is één van de elementen van uw waterfactuur, naast de bijdragen voor zuivering en afvoer. Op 1 januari 2007 paste de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening haar drinkwatertarief aan. Deze beperkte aanpassing is nodig om u als klant ook in de toekomst te kunnen blijven voorzien van drinkwater van topkwaliteit. De vaste vergoeding is en blijft het derde jaar op rij ongewijzigd. Het VMW-kraantjeswater blijft dan ook uw beste koop als het gaat om gezond en drinkbaar water. Uiteraard geeft de VMW u nog steeds jaarlijks 15 000 liter per persoon gratis, hetgeen neerkomt op een gratis levering van zo’n 40 liter drinkwater per persoon per dag. Tarief drinkwater (exclusief BTW) vanaf 1 januari 2007: Jaarlijkse vaste vergoeding

41,00 euro

15 m3 per gedomicilieerd persoon op het leveringsadres

gratis

Basisverbruik

1,35 euro/m3

Meer weten over water? Surf dan naar onze website www.vmw.be

Fietspad langs de Kasteelstraat te Opoeteren. Het college van burgemeester en schepenen werd einde 2003 geïnformeerd over de uitbreiding van het provinciaal subsidiereglement voor de aanleg van fietspaden, die deel uitmaken van het bovenlokaal fietsroutenetwerk. Het college diende onmiddellijk daarop een dossier in voor het aanleggen van fietspaden langs de Kasteelstraat te Opoeteren. In maart 2004 besliste de Bestendige Deputatie van de provincie Limburg om dit dossier in aanmerking te laten komen voor de aanvullende subsidie tot 90% en dit als “missing-link” in het fietsroutenetwerk. De Bestendige Deputatie bezorgde eveneens de voorwaarden aan de stad Maaseik om deze subsidie te verkrijgen en vroeg aan Maaseik om in overleg met de gemeente Opglabbeek te streven naar een aansluiting op de bestaande fietspaden langs de weg naar Opoeteren. Op 21 maart 2005 keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst daarover tussen Maaseik en Opglabbeek goed. Inmiddels werd het ontwerp opgesteld, waarbij de kosten geraamd worden op 147.981,49 (incl. BTW). De aannemer start de werken op 1 februari. Ze duren tot ten laatste half maart 2007. 22 Maaseik Informatief


<Milieu

en

Cursussen Limburgse bosgroepen met Inverde. Ook in 2007 organiseren de bosgroepen samen met Inverde cursussen voor boseigenaars en bosliefhebbers. Deze cursussen zijn dé ideale gelegenheid om u theoretische of praktische kennis over bossen en bosbeheer bij te schaven! We sommen hieronder de cursussen op die u in 2007 in Limburg kunt volgen, gerangschikt volgens datum. Wil u zeker zijn van een plaatsje, schrijf dan zo vlug mogelijk in via het bosgroepensecretariaat (tel. 011 23 83 41 of 011 23 73 34). Vanaf dit jaar vervalt het systeem van inschrijvingswaarborgen, maar is er een kleine bijdrage voor deelname aan de cursusdagen. Een volledige cursusdag kost 10 euro voor leden en 15 euro voor niet-leden. De cursus kettingzaag omvat twee lesdagen en kost 30 euro. Cursussen: - Brandhoutinitiatie - vrijdag 2 februari 2007 - Bosgroep Hoge Kempen - Kettingzaag - module 2 - dinsdag 27 en woensdag 28 februari 2007 - Bosgroep Hoge Kempen - Kettingzaag - module 2 - dinsdag 27 en woensdag 28 februari 2007 -Bosgroep Zuid-Limburg - Kettingzaag – module 1 (beginners) - dinsdag 27 en woensdag 28 maart 2007 - Bosgroep Noordoost-Limburg - Een bos lezen - zaterdag 23 juni 2007 - Bosgroep Limburgse Duinen - Inheemse bomen en struiken - dinsdag 26 juni 2007 - Bosgroep Zuid-Limburg - Kettingzaag - module 2 - donderdag 6 en vrijdag 7 september 2007 - Bosgroep Noordoost-Limburg - Dunningen - zaterdag 22 september 2007 - Bosgroep WestLimburg - Kettingzaag – module 1 (beginners) - dinsdag 18 en woensdag 19 september 2007 - Bosgroep Limburgse Duinen - Bosexploitatie - vrijdag 9 november 2007 - Bosgroep NoordoostLimburg - Kettingzaag - module 2 - donderdag 11 en vrijdag 12 november 2007 - Bosgroep West-Limburg

groen>

- Kettingzaag – module 1 (beginners) - donderdag 22 en vrijdag 23 november 2007 - Bosgroep Hoge Kempen Specialiseer u in de bosbouwpraktijk! De voorbije jaren volgden sommige mensen graag de cursussen i.s.m. Inverde om zich te bekwamen in de praktische aspecten van de bosbouw. Zo kunnen ze deskundiger met het beheer in eigen of andermans bos bezig zijn. Vanaf nu kunnen die mensen hun opgebouwde kennis ‘verzilveren’ met een officieel getuigschrift ‘bosgroeppraktijk’. In samenspraak met Inverde zijn er 7 cursussen, die u op 10 dagen een goede basis geven om in de Limburgse bossen aan de slag te gaan. Het gaat over de cursussen kettingzaag module 1 en 2, brandhoutinitiatie, dunningen aanduiden, bosexploitaties, inheemse bomen en struiken en het lezen van het bos. Als u het volledige pakket volgt, komt u in aanmerking voor het getuigschrift. Uw enthousiasme en leergierigheid belonen de Limburgse Bosgroepen graag met een nuttig, gepast geschenkje. U krijgt het getuigschrift ook als u het cursustraject op meerdere jaren aflegt.

Opruimen van de begraafplaatsen. Er werden enkele klachten ontvangen van bewoners (vooral van Neeroeteren) over de verdwijning van sierpotten, schotels e.a. op de begraafplaats. Zij wijten dit aan de jaarlijkse ruiming van de bebloeming op de graven in de eerste week van december. De Technische Dienst wijst er daarom op dat: - de jaarlijkse ruiming steeds gebeurt in de eerste week van december; - het stadspersoneel strikte orders heeft om alleen gewone (gebakken) bloempotten met verdorde bloemen en vergane bloemstukken te verwijderen. In geen geval mogen zij sierpotten, e.d. verwijderen. Wij stellen wel vast dat er jaarlijks bezoekers-verzamelaars(?) zijn die zich ornamenten toeëigenen die op andere graven stonden. Het is daarom aangeraden dat iedereen voor 1 december alle herbruikbare zaken verwijderd. INFO Dienst Werken Tel.: 089/560.560 Maaseik Informatief 23


< Ve r ke e r > Om het verkeer in goede banen te helpen leiden, heeft de gemeenteraad een aantal politiereglementen goedgekeurd. Een overzicht: - Verboden parkeren op ringlaan. Langs de Koning Boudewijnlaan ontstaat er vaak een onveilige verkeerssituatie doordat na de opening van het winkelcentrum Kloosterbempden vele voertuigen langs deze ringlaan worden geparkeerd. Er worden allerlei manoeuvres uitgevoerd. Deze straat met 2 x 2 rijvakken wordt door vele bezoekers overgestoken en dit dikwijls gepakt en gezakt en met kinderen aan de hand, enz. In overleg met de diensten van Wegen en Verkeer van de Vlaamse Gemeenschap werd daarom beslist om deze situatie veiliger te maken door aan de buitenkant van de ringlaan (kant Maas) vanaf de rotonde aan de Heppersteenweg tot en met de Pater Sangersbrug een parkeerverbod in te voeren.

- Tonnagebeperking Kapelweg. Agenten van Politie Maasland melden, dat door de werken in Maaseik-centrum voortdurend de wegen in Wurfeld tussen Maastrichtersteenweg en Diestersteenweg als omleidingsweg gebruikt worden. Dit gebeurt ook door zwaar verkeer, waardoor bijvoorbeeld de weg ter hoogte van de s-bocht aan de Bosbeek te smal wordt en het zware verkeer in moeilijkheden geraakt. De Politie vroeg om dringend een tonnagebeperking in te voeren op de Kapelweg en de Wurfeldermolenweg om deze problemen met het zware verkeer op te lossen. Daarnaast vroegen de bewoners langs de Wurfelderweg om maatregelen te nemen tegen het doorgaande verkeer in hun straat en om ter hoogte van de 2 wegversmallingen borden te plaatsen met de aanduiding van de voorrang.

Het advies van de Politie Maasland luidt verder dat het invoeren van een permanente tonnagebeperking voor de KapelwegWurfeldermolenweg en Wurfelderweg meer dan gewenst is omdat er in het Mobiliteitsplan al vermeld staat dat het doorgaande zware verkeer over primaire en secundaire wegen moet gestuurd worden om de woongebieden zo min mogelijk te belasten. Deze maatregel is des te meer noodzakelijk, wanneer men bedenkt dat Kapelweg, Wurfelderweg en Wurfeldermolenweg belangrijke toeristische fietsroutes zijn. De gemeenteraad ging op al die vragen in en ging akkoord met het invoeren van een tonnagebeperking van 7,5 ton uitgezonderd plaatselijk (o.a. landbouwers, leveranciers altijd toegelaten) verkeer op de Kapelweg-Wurfeldermolenweg en de Wurfelderweg. - Plaatselijk verkeer Aan de Lievenheer. In de loop van 2006 werd de Dokter Pergenslaan in Maaseik afgesloten voor het verkeer. Daardoor kwam er meer sluikverkeer in de straten in de buurt, namelijk in de Pieter Geunsstraat en Aan de Lievenheer. De bewoners van deze twee straten dienden daarop klacht in bij de stad Maaseik. Als gevolg van die klacht gaf het college van burgemeester en schepenen op 27 juni 2006 opdracht aan

de stedelijke verkeersdienst om een enquête te organiseren bij de bewoners van de Pieter Geunsstraat en Aan de Lievenheer om na te gaan of deze bewoners ook maatregelen wensen tegen het sluikverkeer en welke maatregelen dan hun voorkeur genieten. Door het resultaat van deze enquête en op advies van de Verkeersdienst werd beslist om in de Pieter Geunstraat voorlopig geen maatregelen te nemen gezien de verdeeldheid onder de bewoners en gezien de werken die momenteel nog bezig zijn op de campus Sint-Jansberg waarbij na voltooiing van de werken een groot deel van het schoolverkeer via de Weertersteenweg wordt afgewikkeld. Voor de straat Aan de Lievenheer werd de voorkeur van de bewoners gevolgd, namelijk het plaatsen van verkeersborden verboden doorgang voor voertuigen en motorvoertuigen met “uitgezonderd plaatselijk verkeer”. De gemeenteraad ging met dit voorstel akkoord.

24 Maaseik Informatief


<Politie

Maasland>

Nieuwe Politieraad voor de politiezone Maasland. In een Politiezone met meer dan één gemeente neemt de politieraad de bevoegdheden van de gemeenteraad over voor de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps. De politieraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste vier maal per jaar. De voorzitter van het politiecollege zit de politieraad voor. Voor Politiezone Maasland is dat Jan Creemers. (Art. 25 Wet op de Geïntegreerde Politie) De raad is bevoegd voor de begroting, het beheer van de goederen en de inkomsten van de politie-zone. Hij bepaalt de samenstelling van het korps en is bevoegd voor de benoemingen en aanwervingen. De politieraad is evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraad van de twee gemeenten: 9 uit Maaseik en 8 uit Dilsen-Stokkem. De leden uit Maaseik zijn: Mahjoub Credid, Jacky Daniels, Sara Didden, Maria Flamant, Sarah Geebelen, Marcel Raets, Philippe Van Cauwelaert, André Willen, Mathieu Zoons. Ze worden officieel geïnstalleerd tijdens de zitting van de Politieraad op 1 februari 2007 in het Administratief Centrum Maaseik. De zittingen van de politieraad zijn openbaar.

Nieuwe commissaris voor de gespecialiseerde steundiensten bij Politie Maasland. De gespecialiseerde steundiensten bij de Politie Maasland bestaan uit de diensten Opsporingsdienst, Verkeer, Jeugd en Sociaal, Slachtofferbejegening, enz. Vanuit deze gespecialiseerde diensten worden de wijkdiensten ondersteund in hun uitgebreide takenpakket.

Onlangs werd voor de leiding van deze gespecialiseerde steundiensten een nieuwe commissaris aangesteld: Steve Provost. Dit gebeurde ter vervanging van Rik Goyens, die een nieuwe job kreeg bij het Arrondissementeel Informatie Kruispunt (AIK).

www.vps.fgov.be Maaseik Informatief 25


<Senioren> Grijswijzer – het spel. In 2005 werd de Grijswijzer (seniorengids) verspreid bij alle 60-plussers in Maaseik. De seniorenconsulent werkte een spel uit* waarbij de belangrijkste diensten uit de Grijswijzer betrokken zijn. Doel is dan ook de spelers beter bekend te maken met deze diensten en de dienstverleners, zodat men makkelijker de stap naar zo’n dienst durft te zetten bij problemen (bij zichzelf of bij familie, kennissen, vrienden). Het spel heet ‘De Grijswijzer’ en werd de eerste keer gespeeld op 12 januari in het ontmoetingshuis van Voorshoven. Proefkonijnen van dienst waren de vier lokale OKRA-afdelingen (vroeger KBG). Het is wel de bedoeling dat het spel later wordt aangeboden aan de andere bonden, hetzij lokaal of provinciaal. We willen per spel minstens 50 senioren bereiken. Elke speltafel wordt bijgestaan door een spelbegeleider, die op voorhand opgeleid werd. De deelnemende diensten zijn: - Huisdokter - Rode Kruis (valpreventie) - DAGG (praatgroep familieleden dementerenden) - Pensioendienst OCMW (pensioenen en sociale voordelen) - Rust- en verzorgingstehuis OCMW - Thuiszorgdiensten OCMW (thuishulp, maaltijdbedeling, mindermobielencentrale) - Stichting Blijvend Ouderschap (grootouderschap na scheiding van de kinderen) - PALLION vzw (palliatieve zorg) - Toegankelijkheidsbureau (aanpassen woning, premies) - Vlaams meldpunt ouderenmis(be)handeling - CAD (medicatie- en alcoholmisbruik)

Seniorenraad: plannen voor 2007.

Het wordt een druk jaar voor de seniorenraad. Er zal een opleiding komen vanuit de provincie voor seniorenraadsleden en ambtenaren over een afsprakennota tussen seniorenraad en beleid. Daarna zal deze nota opgemaakt moeten worden. Er zal een gesprek met nieuwe schepen/voorzitter OCMW aangegaan moeten worden over het te voeren beleid in de komende zes jaar. Er moeten werkgroepen

samengesteld

worden voor de opmaak van het ouderenbeleidsplan en het ouderenbeleidsplan

moet

besproken en goedgekeurd worden. Werk genoeg dus!

Voor meer informatie contacteer uw seniorenconsulente Sandra Vancleef op nr. 089/560 552 of mail naar sandra.vancleef@maaseik.be.

Meer info: Sandra Vancleef op

* dit spel is gebaseerd op het bestaande ‘Helpspel voor jongeren’.

dra.vancleef@maaseik.be

nr. 089/560 552 of mail san-

Identiteitskaart mag Plus-3-Pas vervangen!

Sociale voordelen en overzichtelijk op het internet.

De Plus-3-pas bestaat niet langer. Seniorenkortingen worden immers tegenwoordig algemeen toegepast, ook in de culturele centra, musea, enz. van Maaseik.

www.rechtenverkenner.be. Kan ik verlof krijgen om mijn partner palliatief te verzorgen? Elk gezin heeft recht op gratis elektriciteit, maar hoeveel is dit? Welke kosten voor kinderopvang kan ik fiscaal aftrekken? Ik wil verbouwen. Op welke premies kan ik een beroep doen? Ik heb een handicap en wil een parkeerkaart aanvragen. Er zijn al heel wat maatregelen van de verschillende overheden om het recht op arbeid, sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, juridische en geneeskundige bijstand, een behoorlijke huisvesting, een gezond leefmilieu, culturele en maatschappelijke ontplooiing en kosteloos en vrij leerplichtonderwijs te waarborgen. Toch kennen vele mensen hun rechten niet of weten niet hoe ze er aanspraak op kunnen maken. Vlaams minister van Welzijn Vervotte gaf het HIVA de opdracht een instrument uit te werken, waar gebruikers kunnen nagaan welke sociale voordelen en tegemoetkomingen zij kunnen aanvragen. Dat instrument is er nu: www.rechtenverkenner.be . Deze website bundelt informatie over sociale voordelen en tegemoetkomingen op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. Er kan gezocht worden per doelgroep, per thema, op basis van persoonlijke gegevens, of in de totale lijst met voordelen en tegemoetkomingen.

De korting op zich blijft dus zeker bestaan, alleen volstaat vanaf nu de identiteitskaart om aan te tonen dat men de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt. Het gaat dus om een administratieve vereenvoudiging. Bovendien: wie in het bezit is van een plus-3-pas hoeft deze niet weg te gooien, ook het pasje blijft geldig om zich kenbaar te maken als 55-plusser. Meer info: dienst ouderen, sandra Vancleef, Tel.: 089/560 552, sandra.vancleef@maaseik.be 26 Maaseik Informatief

tegemoetkomingen:


<Welzijn - gezondheid - ontwikkkelingssamenwerking> Wachtdienst voor tandartsen. De voorbije 25 jaar was de wachtdienst voor tandartsen(regionaal verdeeld) bereikbaar op zaterdag van 15-18h en op zon- en feestdagen van 10 tot 12 uur. Sedert 1 januari 2007 worden ALLE wachtdiensten in Vlaandereen en dus ook in Limburg telefonisch BEREIKBAAR van 9u. tot 18u., zowel op zaterdag/zondag als op een feestdag. In Limburg bereikt men de tandarts op het centraalnummer 0903/36950,waarbij de patiënt tijdens de voorgestelde uren,afhankelijk van de plaats van de oproepende, doorverbonden worden naar één van de zeven tandartsen van wacht. Voor de wachtdiensten buiten de provincie,kan u terecht op de website : www.tandarts.be. Andere website : www.mondverzorging.info (patiëntenwebsite).

Dienst Opvanggezinnen heet vanaf nu Landelijke Kinderopvang! Landelijke kinderopvang biedt nog steeds opvang voor uw kindjes in familiale sfeer met tijd en aandacht voor elk kind. De opvanggezinnen voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld door kind en gezin en ze worden in hun werk begeleid door een dienstverantwoordelijke. De voeding, middagmaal en fruitmaaltijd, wordt verzorgd door het opvanggezin. De kinderen zijn verzekerd voor lichamelijke schade. De bijdrage die u als ouder betaalt is afhankelijk van uw inkomen en is fiscaal aftrekbaar tot uw kind 12 jaar is. Om te kunnen blijven tegenmoet komen aan de vraag voor opvang is Landelijke Kinderopvang nog steeds op zoek naar opvanggezinnen. Heeft u een warm hart voor kinderen en bent u bereid uw huis open te stellen voor de opvang neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.

Ontwikkelingssamenwerking. Maaseik is voor eerlijke handel. Het eindejaarsgeschenk dat de stad Maaseik eind 2006 schonk aan personeel en relaties bestond uit een mand met ‘eerlijke producten’. Met dit gebaar wil de stad aantonen dat het voorstander is van wereldwijde eerlijke handel. Terzelfdertijd moedigen we anderen aan om meer ‘fair trade’ te kopen. Fair Trade? Miljoenen arbeiders en kleine boeren beschikken niet over fundamentele rechten: de nodige middelen om hun familie te voeden, om hun kinderen naar school te sturen en een beetje extra om in een duurzame toekomst te investeren. De voordelen van de internationale handel gelden duidelijk niet voor iedereen. Voor kleine boeren is toegang tot de markt moeilijk. In slechte tijden verliezen velen hun eigendom en hun inkomen. De plantagearbeiders ondergaan hetzelfde lot. Ook zij genieten niet van de voordelen van de internationale handel. Zij krijgen een schamel loon, werken onveilig en leven in erbarmelijke omstandigheden. Ze kunnen niet opkomen voor hun rechten. Deelname aan beslissingen die hun leven op de plantage beïnvloeden is voor hen geen optie. Dankzij ‘fair trade’ of ‘eerlijke handel’ kunnen we iets doen aan die oneerlijke situatie. Fair trade garandeert immers een rechtvaardige prijs voor producenten overal ter wereld. Dat is een prijs die niet alleen de productiekosten dekt, maar ook rekening houdt met een marge voor investeringen en met de sociale en milieukosten. Het is een prijs die duurzame ontwikkeling toelaat. Bij ons herken je fairtradeproducten aan het ‘Max Havelaar’ keurmerk. Je vindt ze in de wereldwinkels maar ondertussen ook in heel wat bekende supermarkten. Fair trade is overigens een succesverhaal. Het geschatte zakencijfer van 2005 bedroeg wereldwijd 1,1 miljard euro, een toename van 37% t.o.v. 2004. Ongeveer 5 miljoen mensen (boeren, arbeiders en hun familie) uit 58 landen zien hun leven en hun toekomstperspectieven verbeteren dankzij eerlijke handel! Meer info over het gemeentelijk noord-zuidbeleid krijg je van de dienst Welzijn: 089-560 560 (e-mail jos.simons@maaseik.be).

Voor alle vragen kan u terecht bij: Landelijke Kinderopvang, Hertstraat 19 b - 3680 Maaseik. T. 089/56.27.10 E. lkomaaseik@kvlv.be

Maaseik Informatief 27


<Euromosa> Grenzeloze samenwerking tussen Maaseik, Echt-Susteren, Waldfeucht en Selfkant heet voortaan:

Tijdens een drukbezocht internationaal symposium in Waldfeucht (Duitsland) werd op 28 november 2006 de nieuwe naam voor de Euregionale Samenwerking tussen Maaseik, Echt-Susteren, Waldfeucht en Selfkant gepresenteerd. De succesvolle samenwerking gaat verder onder de welluidende naam Euromosa. ‘Euro’ verwijst naar Europa en ‘mosa’ is de Latijnse naam voor de Maas, de rivier die van grote betekenis is voor dit stukje Europa.

(Waldfeuchterbaan en Aasterbergerweg). Hierbij werd gebruik gemaakt van financiële middelen vanuit INTERREG III, Euregio Benelux Middengebied. Zopas werd vanuit Maas-Rhein een nieuwe subsidieaanvraag goedgekeurd waardoor ook de Duitse partners beloond worden voor hun inbreng. Voor Maaseik is deze toekenning ook goed nieuws: de ontwerpkosten voor het project ‘Stad aan de Maas’ (52.000 euro) op de vroegere terreinen van Dragetra worden op deze manier mee gefinancierd door Europa. Met het toenemende succes van de samenwerking binnen Euromosa komt het bereiken van de doelstelling steeds dichterbij. Die doelstelling laat zich vertalen in een compleet toeristisch-recreatief aanbod en een uitstekende (toeristische) infrastructuur. Ook het opwaarderen van de wervingskracht van natuur en landschap draagt volgens Euromosa bij tot de promotie van de aantrekkelijke, grensoverschrijdende regio in Maaseik, Echt-Susteren, Waldfeucht en Selfkant. Meer info: www.euromosa.eu

Op initiatief van de gemeente Echt-Susteren sloten vier grensgemeenten drie jaar geleden een overeenkomst om een Euregionale Samenwerking op te zetten. Het doel was gericht op het ontwikkelen van een sterke as, zowel voor de ruim 70.000 inwoners, als voor toeristen en recreanten. De bijeenkomst op 28 november was enerzijds bedoeld om de nieuwe naam te presenteren, anderzijds om ook andere bestuurders en ambtenaren uit de drie betrokken landen enthousiast te maken voor de verdere samenwerking. Euromosa heeft intussen de eerste successen geboekt met het uitvoeren van wegenwerken in Maaseik (Koning Boudewijnlaan) en in Echt-Susteren

Vlnr.: Jo Verheesen wethouder Echt-Susteren en voorzitter Steungroep Euromosa, Jan Creemers burgemeester Maaseik, Herbert Corsten burgemeester Selfkant, Johannes von Helden burgemeester Waldfeucht.

28 Maaseik Informatief


<Mededelingen> Vacature sporthal Maaseik. Om de werking van onze diensten te ondersteunen zijn wij op zoek naar: 1 assistent-technieker sporthal (m/v) niveau E voltijds contractueel Functie-inhoud: - controle en toezicht op de sportaccomodaties, - kennis, gebruik en gebruiksonderhoud van alle apparatuur in gebruik bij de sportinfrastructuur, - onderhoud en schoonmaak van douches en toiletten, - speelklaar maken van de terreinen, - meehelpen bij organisaties en het begeleiden van de activiteiten die de sportdienst organiseert, -â&#x20AC;Ś

Aanwervingsvoorwaarden: algemene voorwaarden: - overeenkomstig de bepalingen van het reglement contractuele personeelsleden artikel 4 tot en met 10. bijzondere voorwaarden: - rijbewijs B Informatie over het functieprofiel, de functie-inhoud, de aanwervingsvoorwaarden en het examenprogramma kan u bekomen bij de personeelsdienst, Hubert Schiepers, diensthoofd, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik, tel. 089/560.560. of via e-mail: hubert.schiepers@maaseik.be Verstuur uw "eigenhandig" geschreven kandidatuur met "getypt" curriculum vitae, met vermelding van de functie "aangetekend" naar het College van Burgemeester en Schepenen, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik, ten laatste zaterdag 10 februari 2007 (postdatum geldt als bewijs), met de volgende bewijsstukken: - een attest van goed gedrag en zeden , model 1, - een kopie van uw rijbewijs.

Maaseik Informatief 29


<Mededelingen> MERCI! DANK U! - Damiaanactiecampagne van 26, 27 en 28 januari 2007. “Merci”, dank u. Bestaan er mooiere woorden? Woorden die bovendien maar zelden uitgesproken worden omdat men vergeet anderen te bedanken of omdat men het onbelangrijk of evident vindt. Met Junior. Damiaanactie wil in elk geval “dank u” zeggen in januari 2007. En wij niet alleen. Ook Junior, een straatkind uit Kinshasa die aan lepra leed en die genezen werd. Hij bedankt Damiaanactie en iedereen die hem hielp om een nieuwe start te geven aan zijn leven. Damiaanactie bedankt alle vrijgevige mensen hier bij ons, die door hun steun het voor onze ngo mogelijk maken om in 16 landen (Afrika, Azië en Latijns-Amerika) te werken. Miljoenen mensen. Want Junior is niet de enige. Hij maakt deel uit van het ontelbare aantal patiënten dat door Damiaanactie verzorgd wordt. Sinds het ontstaan van Damiaanactie in 1964 werden er miljoenen mannen, vrouwen en kinderen gered. Miljoenen families in Afrika, Azië en LatijnsAmerika zijn een nieuw leven begonnen. Dankzij Damiaanactie en onze lokale medewerkers. En ook dankzij de vrijgevigheid van de Belgische bevolking.

gens een behandeling. In 2005 hebben deze ploegen 29.568 leprapatiënten, 182.849 tbc-patiënten en 4.046 zieken met leishmaniasis (berglepra) ontdekt, in totaal dus 216.463 nieuwe zieken. 40 euro volstaat. 40 euro volstaat opdat Damiaanactie een lepra- of een tbc-patiënt kan helpen. Met 40 euro is het mogelijk om vreselijke misvormingen, veroorzaakt door lepra, te vermijden of om het leven te redden van iemand die aan tbc lijdt. In beide gevallen schenk je de zieke, net als aan zijn familie, hoop en menselijke waardigheid terug. Dank u bij voorbaat. Maar 40 euro is echter onbetaalbaar voor de zieken. Daarom organiseert Damiaanactie het laatste weekend van januari (26, 27 en 28 januari 2007) een fondsenwervingscampagne. Er zullen stiften worden verkocht, 5 euro voor een pakje van 4 stiften. Vergeet dat weekend onze vrijwilligers die stiften verkopen niet als u ze op straat ontmoet. Dank u bij voorbaat! Alle giften zijn welkom. De giften vanaf 30 euro geven recht op een fiscaal attest. Rekeningnummer 000-0000075-75 Damiaanactie, Leopold II-laan, 263, 1081 Brussel. www.damiaanactie.be

De strijd is nog niet gestreden. De cijfers spreken voor zich: op dit ogenblik krijgen jaarlijks 8 à 10 miljoen mensen tuberculose, waarvan 2 miljoen sterven (wat één mensenleven betekent om de 15 seconden). 400.000 mensen raken jaarlijks besmet met lepra. Daarom blijven medische ploegen, met de steun van Damiaanactie, elke dag nieuwe patiënten opsporen en geven hen vervol-

Bericht voor grensarbeiders. Er wordt ter kennis gebracht dat voor de grensarbeiders maandelijks, tussen 10.00u en 12.00u en tussen 13.30u en 16.00u, door de Nederlandse instanties een zitdag gehouden wordt in de burelen van de Rijksdienst voor Pensioenen, Ridder Portmansstraat 16 te 3500 Hasselt. U kan terecht bij: S.V.B. (Sociale verzekerings Bank) voor informatie inzake: - AOW-pensioen - Nabestaandenuitkering anw B.B.Z. (Bureau voor Belgische Zaken) voor informatie inzake alle aspecten van Sociale Zekerheid in de verhouding België/Nederland voor: - Pensioen - Kinderbijslag - Werkloosheid - Arbeidsongeval - Ziekteverzekering Er dient voorafgaandelijk geen afspraak gemaakt te worden. INFO R.V.P. Ridder Portmansstraat 16 3500 HASSELT Tel.: 011/30.12.70 30 Maaseik Informatief

Nieuwe firma voor ophalen PMD-zakken. De Afvalmaatschappij Limburg liet aan de stad Maaseik weten, dat er vanaf 1 januari 2007 een nieuwe ophaalfirma werd aangeduid voor het ophalen van de PMD-zakken (P=plastiek, M=metaal, D=drankkartons). Ophaling: donderdag: Neeroeteren en Opoeteren Vrijdag: Maaseik Het is de firma Van Gansewinkel die de ophaling verzorgt. Het kan zijn dat deze firma een andere route volgt. Het is daarom belangrijk dat u op de dag van de ophaling uw PMD-zak aan de straat zet vanaf 7.00u. U kan dat eventueel ook de avond ervoor doen.


< Mededelingen >

Verkoop van huisvuilzakken en containerpenningen bij uw winkel om de hoek!!! Doel? Het stadsbestuur verbeterde de verkoop van huisvuilzakken en van containerpenningen, om u als inwoner beter van dienst te kunnen zijn. Tot nu toe kon u enkel zakken en penningen kopen tijdens de kantooruren van de Stad Maaseik. Het kan echter dat u bijvoorbeeld op zaterdag dringend containerpenningen nodig heeft en dat u er geen in huis heeft. U kan er echter ook geen bij de stadsdiensten kopen omdat de loketten dan gesloten zijn. Daarin werd verbetering gebracht!!!! Er werd een nieuw systeem voor de verkoop van huisvuilzakken en containerpenningen ingevoerd: de verkoop van huisvuilzakken en containerpenningen via winkels. De winkeliers die aan het systeem meewerken, verkopen de huisvuilzakken en containerpenningen aan de prijs zoals de stad ze verkoopt: 24,79 euro voor een rol huisvuilzakken en 1,49 euro per penning. De Stad Maaseik dankt deze winkeliers voor hun spontane medewerking. Ze krijgen een voorraad huisvuilzakken en containerpenningen thuis gebracht om aan hun klanten te verkopen. Hun deelname aan het systeem wordt duidelijk gemaakt door een sticker op de etalage van hun winkel. Zo wordt aangegeven dat er bij hen huisvuilzakken en containerpenningen verkocht worden. Wil ook u als winkelier meewerken? Contacteer even: Stad Maaseik - dienst ontvangerij, tel. 089/560 560.

Verjaardagskalender met alcoholvrije cocktails. Gastvrij kan ook alcoholvrij! Laat ons gastvrij zijn…feest, plezier, vriendschap en gezelligheid kunnen ook met minder of zelfs zonder alcohol. Een goede gastvrouw of –heer laat de gasten kiezen. Dit kiezen kan maar als er een goed alternatief wordt aangeboden. Naar aanleiding van de week van het alcoholisme (3e week van november) ontwierp de CAD Limburg VZW in samenwerking met de provincie Limburg een verjaardagskalender met alcoholvrije cocktails. Maandelijks wordt we een nieuwe, verfrissende cocktail voorgesteld met leuke recepten die boordevol vitaminen zitten! Alcohol is een legaal, maatschappelijk aanvaard middel en hoeveel keer hoorden we niet ; het kan toch geen kwaad! Omwille van verschillende redenen bestaan er talrijke mythes over alcohol!

Sterilisatiecampagne katten. In het voorjaar start het kattenseizoen weer. En katten .... kweken als konijnen: een poes kan 2 à 3 nestjes per jaar krijgen. Om de (zwerf)kattenpopulatie in te dijken is het heel belangrijk dat katteneigenaars hun huiskat tijdig laten steriliseren/castreren. Wist u trouwens dat: - u een kat best vanaf 6 maanden onvruchtbaar laat maken. - Ze dan niet meer krols wordt. - een gesteriliseerde kattin minder kans heeft op baarmoederaandoeningen of kanker van de eierstokken en melkklieren. - een gecastreerde kater zijn indringende urinegeur verliest waarmee hij zijn territorium afbakent. - een gecastreerde kater minder nachtelijke gevechten aangaat, waardoor de kans op besmettelijke ziektes onder katten afneemt.

Wees er dus tijdig bij en vermijd ongewenste nestjes en heel wat dierenleed. Zitten er zwerfkatten bij u in de buurt? Meld dit dan aan de milieudienst zodat ook deze katten tijdig gesteriliseerd/gecastreerd kunnen worden. Het gewoon weg gaan vangen van katten in een bepaalde regio biedt geen enkele oplossing. Enkel door sterilisatie van zwerfkatten en huiskatten zal op termijn hun aantal afnemen. Voor meer info: www.limburg.be/dierenark

Om er maar één te noemen; ‘Alcohol is een goede dorstlesser’. Deze kalender wil deze mythes doorprikken. Verjaardagsfeestje, nieuwjaarsreceptie,…? Gebruik de kalender en laat u eens verrassen! Bovendien, u vergeet nooit nog iemands verjaardag! De kalender wordt gratis verspreid zolang de voorraad strekt. INFO CAD Limburg Luikersteenweg 134 3500 Hasselt tel: 011/274298 email: info@cadlimburg.be Maaseik Informatief 31


<OCMW> Beste inwoners van Maaseik, Als gewezen voorzitter van het OCMW wil ik het personeel en iedereen bedanken. De beslissingen die er genomen zijn waren niet altijd even gemakkelijk. Maar met de inzet van het voltallig OCMW-personeel en de OCMW-Raad zijn we er in geslaagd de afgelopen jaren een goed beleid te voeren. De voorbije periode heeft mij ook heel wat geleerd, zoals de enorme waaier van dienstverlening en de zorg die er geboden wordt, ook het woord WELZIJN heeft in de loop van die tijd een grotere dimensie gekregen. Spijtig genoeg dreigen er in deze snel evoluerende samenleving nog altijd mensen uit de boot te vallen. En toch beste inwoners, voor iedereen die om het even welke reden dan ook geen rol speelt in ons economische succesverhaal, staat het OCMW al jarenlang ter beschikking. Wij willen als Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn in de eerste plaats een open huis zijn met een deur zonder drempel. Het OCMW is zeker geen oubollige, met het verleden vergroeide organisatie, maar een eigentijds en sterk uitgebouwd centrum. Een vlotte toegankelijkheid en een dienstverleningsaanbod dat op ieders noden inspeelt, zijn de troefkaarten die we de afgelopen jaren, en nog dagelijks, op tafel leggen om deze dynamiek waar te maken. Iedereen het recht op een menswaardig bestaan garanderen is een blijvend streefdoel, onze medewerkers staan klaar om naar een passende oplossing te zoeken voor ieders specifiek probleem. Tot slot dank ik u, beste lezers, inwoners van Maaseik, voor het vertrouwen dat u in mij gesteld heeft om dat belangrijke mandaat van OCMW-Voorzitter gedurende vier jaren te mogen opnemen. Ik wens de vernieuwde OCMW- Raad alle sterke en wijsheid toe om de vele problemen, die nog aanzienlijk kunnen toenemen in de nabije toekomst, op de beste manier aan te pakken. Nogmaals dank en allemaal een Gezond en Gelukkig samen in 2007.

Twee medewerkers van het OCMW-rusthuis zijn met pensioen! Lisette Vergoossen werkte ruim 29 jaar voor onze bejaarden. En Maria Geelen (Miake) gaf ruim 18 jaar het beste van zichzelf.Wij wensen hen een mooie en gezonde pensioenleeftijd toe! Op de foto ziet u van links naar rechts : vroegere voorzitter Els Hermans, Miake Geelen, Lisette Vergoossen en secretaris Boudewijn Derkoningen.

Els Hermans, gewezen OCMW-Voorzitter

Nieuwe OCMW-raad. Op 5 januari 2007 werd de nieuwe OCMW-raad geïnstalleerd: Staand vlnr.: Ludo Vanstreels (VLDplus) Bosstraat 52 – 3680 Maaseik, Liliane Boonen (VLDplus) Venlosesteenweg 25 – 3680 Maaseik, Theo Ramaekers (CD&V/N-VA) Van Eycklaan 78 bus 1 – 3680 Maaseik, Kevin Drees (SP.A/Spirit) Rueelstraat 28 – 3680 Maaseik, Reile Braeken (SP.A/Spirit) Losbeekweg 9 – 3680 Maaseik-Neeroeteren, Jacqueline Schabon (CD&V/N-VA) Beesbosweg 5A – 3680 Maaseik, Peter Maggen (Vlaams Belang) Ophovenstraat 114 – 3680 Maaseik-Neeroeteren. Zittend vlnr.: Boudewijn Derkoningen - secretaris, Guido Hellings (CD&V/N-VA) Kabienstraat 52 – 3680 Maaseik-Opoeteren, Jacques Cuppens – (VLDplus) - voorzitter - Scholtisplein 28 – 3680 Maaseik-Neeroeteren, Jan Creemers (CD&V/N-VA) - burgemeester, Marijke Molemans (CD&V/N-VA) Gruitroderlaan 33 – 3680 Maaseik-Opoeteren, Jan Knippenberg (Vlaams belang) Oude Ophoverbaan 26 – 3680 Maaseik. Niet op foto: Sara Kannen (Vlaams Belang) Dorperveldstraat 50 – 3680 Maaseik-Neeroeteren. 32 Maaseik Informatief


A

Januari. 28/01 28/01 29/01

Grote Kindercarnavalszitting zaal St.-Jansberg om 14.11u. Uitroeping Jeugdprins. van Eyck Ensemble. Weihnachtsoratorium en Magnificat Bach in Catharinakerk om 19u. Assertiviteitstraining voor jonge volwassenen (18-26 jaar) in Fuego van 19u.-21.30u.

Stadsbestuur Maaseik Lekkerstraat 10 3680 Maaseik E-mail:

stad.maaseik@maaseik.be

Internet:

www.maaseik.be

Telefoon:

089 / 560 560

Fax :

089 / 560 561

Eindredactie en vormgeving:

Stedelijke Informatiedienst tel.:(089) 560 560

Druk:

Drukkerij Hugo Symons

Maart. 03/03 14/03 14/03 18/03 24/03 27/03

A

Verantwoordelijke uitgever:

G

E

N

D

Februari. 02/02 Carnavalsconcert in cultuurcentrum Achterolmen.Orkest der Lage Landen en Beppie Kraft. 02/02 Expo Gedichtendag ‘Poëzie(n)’ in Bibliotheek Maaseik. 03/02 Expo Gedichtendag ‘Poëzie(n)’ in Bibliotheek Maaseik. 03/02 Raamtheater met ‘De genodigde’ in Achterolmen om 20.15u. 03/02 Folkgroep ‘Amorroma’ in Ursulazaal Maaseik om 20.15u. 08/02 Minderbroedersklooster Maaseik. Lezing: ‘Veni, vidi, vici. Het Romeinse leger in levende lijve’. 09/02 Amaryllis Tememrman en Johny Voners met ‘Expo 58’ in Achterolmen om 20.15u. 10/02 Groot verkleed Prinsenbal in parochiecentrum Maaseik om 20.11 uur. 16/02 ‘Nacht van de passie’ in Achterolmen vanaf 18u. 17/02 Wandelclub Rust Roest. Wintertocht vanaf schutterslokaal Dorne van 7-15u. 17/02 Het Heilig Wammes. Start van de carnaval. Stadhuis om 20.11u. 17/02 Orkest de Lage Landen ‘Ludwig van Beethoven’ in Achterolmen om 20.15u. 19/02 Het Heilig Wammes. Straatcarnaval. 20/02 Het Heilig Wammes. Kloonjestoet in de straten van Maaseik vanaf 20.11 uur. 21/02 Het Heilig Wammes. Aswoensdag. In de Maaseiker Cafés vanaf 13u. 24/02 Tweedehands boeken- en platenbeurs in zaal Van Eyck (tem 11/03) 24/02 Ruildagen in Technisch Instituut St.-Jansberg van 13-16u.

Start Jeugdboekenweek in bib. Maaseik (tot 18 maart). Wandelclub Rust Roest. Woensdagtoch vanaf ontmoetingshuis Oase Dorne van 8-15u. St.-Jozefsmarkt Maaseik vanaf 8.30u. Int. Halfvastenstoet Maaseik vanaf 14.11u. Ruildagen in Technisch Instituut St.-Jansberg van 13-16u. Nacht van de Geschiedenis. “De Bellatores”. Maaseik van 19-23u.

Info januari 2007  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you