Page 1

Maas eik inform atief Stedelijk informatieblad | editie februari 2008 | jaargang 20 - nr. 2

Musea Maaseik spelen toonaangevende rol in Euregionaal museumaanbod

M a r k t

Begin maart opent het totaal vernieuwde Regionaal Archeologisch Museum haar deuren en staat u oog in oog met een unieke collectie die tot de verbeelding van elke bezoeker spreekt. Het leven van de mens in en rond Maaseik wordt chronologisch gepresenteerd via steentijd, bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd tot en met de middeleeuwen. Archeologische topvondsten zullen met behulp van (interactieve) digitale en elektronische media indruk maken en ... kinderen kunnen hun eigen archeologische museumroute volgen! Vanaf september – oktober 2008 zal het museum toegankelijk zijn via het aan de Markt gelegen pand ‘Den Ketel – In den

Oraniënboom’ en dan zal ook begonnen worden met de conservatie en restauratie van de oudste private apotheek van België. U kan deze werken ter plekke volgen en de restaurateurs allerlei vragen stellen over hun werk! Daarenboven kan u voor de exclusieve tentoonstelling ‘Het Terracotta Leger van Xi’an’ terecht in het Minderbroedersklooster vanaf 1 oktober 2008 tot 31 maart 2009. Met dit gloednieuw museumcomplex én met een verrrassend tentoonstellingsbeleid zullen Musea Maaseik een vooraanstaande rol spelen als cultuurproducent in de Euregio.

straat

Lekker

Musea Maaseik Lekkerstraat 5, 3680 Maaseik T. 089/560 560 E. musea@maaseik.be I. www.museamaaseik.be of www.maaseik.be


rat

trum ief cen

ist Admin

eteren

Neero

Admi

nistra

tief ce

ntrum

Maas

Stadsbestuur centraliseert haar diensten!!! De stad Maaseik onderzocht begin 2007 hoe haar diensten efficiënter kunnen worden georganiseerd zonder aan service voor de inwoners te verliezen. De beste oplossing bleek het samenvoegen van diensten te zijn. Daarom besliste het schepencollege om de diensten te herlokaliseren. Zo onstaat er bijvoorbeeld, zoals in de meeste andere gemeenten, één centraal punt waar u terecht kan bij de dienst burgerzaken. Over deze centralisatie werd u onlangs geïnformeerd, maar u vindt hierna nog eens de verdeling van de diensten. Vanaf 3 maart 2008 zijn er twee centrale adressen voor uw contacten met de diensten van de stad Maaseik: Administratief centrum Maaseik Administratief centrum Neeroeteren Lekkerstraat 10 Scholtisplein 1 inschrijven in het bevolkingsregister bouwvergunningen aanvragen reispas verkavelingsvergunningen identiteitskaart Geografisch Informatiesysteem (GIS) geboorte milieuvergunningen huwelijk ruimtelijke ordening echtscheiding werken op openbaar domein nationaliteitskeuze vragen over riolering overlijden kapvergunning inschrijven in het vreemdelingenregister vragen over natuur verhuizen werken aan wegen rijbewijs huisvuilzakken financiële zaken containerpenningen huisvuilzakken composteren containerpenningen wijziging van bestemming gebouw buitenschoolse kinderopvang huisvesting communicatie premies voor bouwen ontwikkelingssamenwerking plaatsen zonnepanelen gezondheid en welzijn monumentenzorg vragen over gehandicapt zijn bouwovertredingen KMO en middenstand grondverhandelingen Senioren straatnaamgeving Feestelijkheden zitdagen Infrax Plechtigheden Vlarem-wetgeving woonwagenwerk exploitatievergunningen archief containerparken musea inname openbaar domein archeologie stedenbouwkundige attesten markten openbare verlichting kermissen aansluiten op gasleiding stamboomonderzoek ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) enz. enz. Heeft u vragen of opmerkingen: mail naar info@maaseik.be OF telefoneer naar het gratis infonummer van de stad Maaseik 0800/20.560

eik


Maaseik plant nu reeds de strijd tegen de processierups Maaseik werd de vorige jaren, zoals vele andere gemeenten in onze streek, geconfronteerd met het probleem van de eikenprocessierups. De stad Maaseik is daarom nu al gestart met het praktisch organiseren van de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Uit onderzoek blijkt dat de plaag in 2008 wellicht minder erg zal zijn dan in 2007, hoewel er een aantal plaatsen zijn, waaronder Jagersborg, met nog zeer grote concentraties aan vlinders (ongeveer 8.000). Actieplan Maaseik stelde een plan op voor de aanpak van de processierups. Preventief sproeien: De stad Maaseik besliste om de preventieve bestrijding te laten uitvoeren door een privé-firma.

Curatieve bestrijding: De problemen dienen zo veel mogelijk op voorhand met preventieve bestrijding te worden opgelost. Indien dit niet voldoende is, dan zullen de nesten worden weggezogen en vernietigd. Het verbranden van de nesten wordt niet meer toegepast, omdat deze manier van werken zeer tijdrovend is. Wie verdere info wenst, kan contact opnemen met: dienst milieu en groen, T. 089/560 560 Marc Roussard, groencoördinator, T. 0498/885 501

bibliotheek

Gezocht: luistergrage oortjes

Op woensdag 13 februari om 13.30 uur kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar weer genieten van een voorleeshalfuurtje met aansluitend een knutselactiviteit. Het thema is “Valentijn”. Inschrijven in de jeugdafdeling, T. 089/564 074 of maaseik@ bibliotheek.be.

Vertelnamiddag met knutselactiviteit met als thema KERSTMIS Op woensdagnamiddag 19 december konden kinderen tussen 6 en 12 jaar deelnemen aan een voorleeshalfuurtje met aansluitend een knutselactiviteit in de jeugdbibliotheek van Maaseik. De verhaaltjes waren gekozen in functie van het thema ‘Kerstmis’. Vervolgens knutselden de kinderen elk een origineel Kerststalletje.

Muziekweek 2008: de jazzacademie stelt zich voor De Maaslandse bibliotheken (Lanaken, Maasmechelen, Dilsen-Stokkem en Maaseik) organiseren in februari 2008 hun jaarlijkse muziekweek, deze keer met als thema ‘jazz’. Op woensdagavond 27 februari om 20.00 uur is er een praktische infoavond over de Maaseiker jazzacademie. Enkele leerkrachten geven informatie over de inhoud van de lessen. De avond wordt opgeluisterd met een gastoptreden door het ‘Five Four Trio’. Iedereen is van harte welkom op deze gezellige informatieve avond. Maak uw aanwezigheid kenbaar via T. 089/564 074 of via maaseik@bibliotheek.be. De activiteiten van de andere Maaslandse bibliotheken vindt u op www. maaseik.be onder de rubriek ‘bibliotheek’.

Initiatie ‘internet voor senioren’ in de bibliotheek Donderdag 21 en 28 februari 2008 van 9.30 tot 11.30 uur. De absolute basis van het internet leert u in deze initiatiecursus van twee lessen. Inschrijven doet u via cultuurcentrum Achterolmen bij Jacques Dalemans (T. 089/56.99.51 of E. jacques.dalemans@maaseik.be). Openbare bibliotheek Bleumerstraat 68 - 3680 Maaseik T. 089/564 074 F. 089/563 554 E. maaseik@bibliotheek.be I. www.maaseik.be


Grote Internationale Halfvastenstoet Maaseik zondag 2 maart 2008 14.11 uur

Stedelijke Academie voor Muziek en Woord Op woensdag 20 februari 2008 om 19.30 uur geven de leerlingen van de lesplaats Neeroeteren een concert met muziek en woord in de grote zaal van het cultureel centrum Neeroeteren. Iedereen is van harte welkom. De inkom is gratis Op woensdag 27 februari om 19 uur is er in de Ursulazaal (Boomgaardstraat) een leerlingenconcert van de klassen viool en piano. De pianobegeleiding gebeurt door Ann Bleukx. Leerlingen viool van elk niveau spelen muziekwerken van H채ndel, Beethoven, Haydn tot en met Astor Piazzolla.

Scholensportchallenge 2007-2008 De laatstejaarsstudenten van het Heilig Kruis-St.-Ursula behaalden de eerste plaatse in de 5de editie van de scholensportchallenge, een sportieve en ludieke confrontatie tussen de twee onderwijsgemeenschappen in Maaseik. Het Gemeenschapsonderwijs behaalde een eervolle tweede plaats.

Heilig Kruis-St.-Ursula behaalde de eerste plaats

Gemeenschapsonderwijs behaalde de tweede plaats


Koop de dag van toen. De coolste stuff uit ’50, ’60, ’70 en ’80 Op zaterdag 8 maart organiseren zo’n 80 Vlaamse Kringwinkels voor de vijfde keer ‘Koop de dag van toen’. Op deze speciale retro-dag kunnen schattenjagers en snuisteraars ook bij De Kringwinkel Maasland hun hartje ophalen. De Kringwinkel Maasland verzamelde de voorbije maanden de leukste oldies uit de jaren ’50, ’60, ’70 en ’80. Een schat aan unieke spullen die de sfeer van retro tot kitsch weer levend maken. Meubels, verlichting, kleding en accessoires, affiches of elpees ... u kan het zo gek niet bedenken. Op 8 maart pakt de Kringwinkel Maasland uit met een extra retro-aanbod. Steeds meer mensen ontdekken dat een goede mix van nieuw en tweedehands een origineel en hip interieur oplevert. Oude spullen hebben hun eigen verhaal. En ze zijn betaalbaar. Zo kan ook wie een beperkt budget heeft een aparte sfeer scheppen. Bovendien levert kopen in De kringwinkel een mooie bonus op: perfect bruikbare spulletjes worden van de afvalberg gered en de kringloopsector biedt werk aan kortgeschoolden en langdurig werklozen. Praktisch De Kringwinkel Maasland vindt u op Industrieterrein Oude bunders, Boorsemstraat 2 te Maasmechelen of op de Maaseikerlaan 67a te Neeroeteren, T. 089/77 92 92.

OLS-informatieavond vrijwilligers druk bezocht

Op woensdag 16 januari vond de eerste informatieavond voor verenigingen plaats. Heel wat vrijwilligers waren afgezakt naar ontmoetingshuis De Riet in Opoeteren. Na het welkomstwoord door Jan Creemers, burgemeester en voorzitter van de stuurgroep, kregen de aanwezigen een informatiemap en een toelichting van Jos Geebelen, voorzitter werkgroep personeel. Om een evenement als het OLS te laten slagen zijn naar schatting 1500 vrijwilligers nodig. Alle verenigingen van Maaseik werden daarom de voorbije maanden aangeschreven met de vraag of ze bereid zijn te helpen op 6 juli of bij één van de nevenactiviteiten. Een vrijwilliger steunt niet alleen op deze manier het OLS, maar ook de eigen vereniging. De uren die vrijwilligers werken, komen namelijk bij een positief saldo van het OLS ten goede aan hun vereniging. Aan de verenigingen wordt gevraagd om de namen van al hun leden die willen helpen door te geven. De werkgroep personeel zal deze gegevens dan in kaart brengen en indien het aantal van 1500 niet wordt bereikt zal de werkgroep personeel de verenigingen van de naburige dorpen aanschrijven. Martine Luwel Dilserweg 30 3680 Opoeteren T. 089/86 48 09 gsm: 0494/71 55 09


Nieuwe regeling verwarmingstoelage Sinds 1 februari 2008 gelden er nieuwe regels voor het krijgen van een verwarmingstoelage. De wijzigingen zijn onder andere dat er een NIEUWE categorie (categorie 4) bij voor personen/gezinnen met een bescheiden inkomen, indien de brandstof geleverd is na 1 januari 2008, en dat de inkomensgrenzen werden geïndexeerd.

BEHOORT. Om aanspraak te kunnen maken op een toelage, dient de prijs, BTW inbegrepen, die op uw factuur vermeld wordt, gelijk aan of hoger te zijn dan: € 0,49/liter voor de categorieën 1, 2 en 3; € 0,59/liter voor de categorie 4.

Wanneer heeft u recht op een verwarmingstoelage?

Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen: 3 cent en 14 cent per liter voor de categorieën 1, 2 en 3; 2 cent en 7 cent voor de categorie 4.

u gebruikt een van de volgende brandstoffen om uw woning te verwarmen: - huisbrandolie - verwarmingspetroleum ( c ) - bulkpropaangas geleverd tussen 1 september 2007 en 30 april 2008. Opgelet: niet voor aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet en propaangas en butaangas in gasflessen.

EN u behoort tot één van de volgende categorieën: - categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering - WIGW: weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees - kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag - langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder dan 50 jaar - gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB) - gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap - leefloongerechtigde - gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon - gerechtigde op het OMNIO-statuut. EN het gezinsinkomen (het inkomen van ALLE personen die ingeschreven zijn op uw adres) is lager of gelijk aan de voor de categorie 2 vastgestelde grenzen. - categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen. Het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan € 13.782,42 , verhoogd met € 2.551,49 per persoon ten laste (met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het gezin van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan €2.660). - categorie 3: de personen met schuldenoverlast. U geniet een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling en bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat u uw verwarmingsfactuur niet kan betalen. - NIEUW: categorie 4: de gezinnen met een bescheiden inkomen, waarvan het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen (het inkomen van ALLE personen die ingeschreven zijn op uw adres) is lager of gelijk aan € 23.281,93.

Toelage?

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort en van de prijs per liter EN DE CATEGORIE WAARTOE U

De levering dient gebeurd te zijn: tussen 1 september 2007 en 30 april 2008 voor de categorieën 1,2 en 3; tussen 1 januari 2008 en 30 april 2008 voor de categorie 4. Per winter en per gezin wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof. Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage. Zij is sinds 1 januari 2008 verhoogd tot € 150.

Wanneer en waar aanvragen?

Aanvragen binnen de 60 dagen na de levering.

Inwoners van deelgemeente Maaseik: Maaseik, Mgr Koningsstraat 8 (OCMW) - dinsdagnamiddag: 15u00 - 17u30 - woensdagvoormiddag: 9u00 - 11u00 - of op afspraak T. 089 56 99 10 (vragen naar Carla Van Dooren) Inwoners van deelgemeenten Opoeteren en Neeroeteren: Neeroeteren, Scholtisplein 1 (gemeentehuis): - dinsdagnamiddag: 15u00 - 17u30 - donderdagvoormiddag: 9u00 - 11u00 - of op afspraak T. 089 86 53 12 (vragen naar Robert. Brouwers). Vergeet niet volgende documenten mee te brengen: - de factuur van levering - uw identiteitskaart - uw siskaart - kleefbriefje van ziekenfonds - bankrekeningnummer - en voor personen die hun inkomen moeten bewijzen (categorie 2: laag inkomen en categorie 4: bescheiden inkomen): het bewijs van het gezinsinkomen (het meeste recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van ontvangen sociale uitkering ...)

Meer inlichtingen:

via het gratis telefoonnummer van het Sociaal Verwarmingsfonds: 0800/90.929 of op hun website: www.verwarmingsfonds.be.

Info februari 2008  
Info februari 2008  
Advertisement