Page 1

Maas eik inform a t i e f extra uitg ave

www.maaseik.be

Stedelijk informatieblad | extra editie augustus 2011

Groene infolijn

ren werken in Maaseik, Neeroete info: www.maaseik.be

en Opoeteren 0800/20 560


Hoe de stadsdiensten bereiken? Correspondentieadres

Stad Maaseik Lekkerstraat 10 – 3680 Maaseik

Loketten

Administratief centrum Maaseik (Lekkerstraat 10) of Administratief centrum Neeroeteren (Scholtisplein 1). Open: elke werkdag van 9u. tot 12u. dinsdag eveneens van 14u. tot 17.45u. woensdag eveneens van 14u. tot 16u. laatste zaterdag van de maand: op afspraak (enkel dienst burgerzaken)

Telefonisch

Via het centrale telefoonnummer van de stad Maaseik: 089/560 560

E-mail/website

stad.maaseik@maaseik.be – www.maaseik.be

Info

www.maaseik.be is de officiële website van de stad Maaseik. Radiopraatje: elke maandag om 14.30 uur via 107.6 FM (Radio LRM). Elektronische nieuwsbrief: abonneer u via het e-mail adres info@maaseik.be

spreekuren schepencollege Burgemeester Jan Creemers Voorzitter politiecollege en politieraad, brandweer, interne en externe communicatie en informatie, public-relations, Europese aangelegenheden, voorzitter gemeenteraad, voorzitter schepencollege, kerkfabrieken, woonwagenterrein, alternatieve sancties. Tel.: 089/560.560 - e-mail: jan.creemers@maaseik.be Woensdag van 17 tot 19 uur in het Administratief Centrum Maaseik Schepen Dirk Verlaak Eerste schepen, sport, verkeer, openbaar vervoer, parkeren, financiën, rekeningen en begroting, voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik (AGBM) en Autonoom Gemeentebedrijf Sport Maaseik (AGBSM) Tel.: 0495/210.386 - e-mail: dirk.verlaak@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Toine Schaefer Openbare werken, werken in eigen beheer, begraafplaatsen, plantsoendienst. Tel.: 0495/501.520 - e-mail: antoine.schaefer@skynet.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Johan Tollenaere Ruimtelijke ordening, monumenten en landschappen, bijzonder plan van aanleg en ruimtelijk uitvoeringsplan, stedenbouw. Tel.: 089/56.26.40 - e-mail johan.tollenaere@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak.

TV Publiek: Special Maaseik - elke 10de en 20ste van de maand. 18u op TV Limburg en daarna herhaald van 0u., 7u. en 12u.

Schepen Mariette Janssen Middenstand, industrieterrein, landbouw, grondregie, grondbeleid, GIS, huisvesting, toerisme, musea. Tel.: 0495/501.590 - e-mail: mariette.janssen@maaseik.be Wekelijkse nieuwsflash in ‘Knapkook’ en ‘Bakkemieske’. Donderdag van 16.00 tot 17.00 uur in het stadhuis. Dagelijks na telefonische afspraak.

Wachtdiensten

www.maaseik.be/wachtdiensten Dokters: ▪▪Maaseik. Centraal oproepnummer 089/75 41 04 ▪▪Neeroeteren. Centraal oproepnummer 089/62 22 62 ▪▪Opoeteren. Centraal oproepnummer 0903/99 767 Apothekers: 0909/999 10 (enkel voor apotheek van wacht tussen 23u. en 9u.).

Colofoon

Maaseik Informatief is een uitgave van het stadsbestuur van Maaseik. Verantwoordelijke uitgever: Jan Creemers, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik. Samenstelling, eindredactie en lay-out: Communicatiedienst, tel. 089/560 560 of info@maaseik.be.

2 Frequentie: maandelijks

Oplage: 11.500 exemplaren Vragen of opmerkingen over de bedeling kunnen gemeld worden bij de Communicatiedienst van de stad Maaseik.

Schepen Yvonne Van Dooren Leefmilieu en groenbeheer, jacht en bosbouw, gevaarlijke en ongezonde bedrijven, exploitatievergunningen, energiebeleid, netwerking onderwijs, hulpverleningsspel, CAD, Stedelijke Academie voor Muziek en Woord, automatisatie van de diensten, personeel. Tel.: 0473/283.101 - e-mail: yvonne.vandooren@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Mia Reeskens Bibliotheek, jeugd, kinderopvang, gezinswerking, cultuur, tewerkstelling, emancipatiebeleid, wijkwerking, Lokaal Sociaal Beleid, gemeenschapswachten. Tel.: 0478/682.291 - e-mail: mia.reeskens@maaseik.be Jongerenspreekuur, iedere eerste zaterdag van de maand van 11 tot 12 uur in Fuego. Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen - OCMW-voorzitter Jacques Cuppens Schepen van welzijn (OCMW-voorzitter), integratiebeleid, volksgezondheid, mensen met een handicap, ziekenhuis, senioren, feestelijkheden, kermissen, ontwikkelingssamenwerking, noord-zuidbeleid, Alternatieve gerechtelijke maatregelen. Tel.: 0495/533.948 - e-mail: jacques.cuppens@skynet.be Dagelijks na telefonische afspraak.


inhoud Beste inwoners Er breekt in Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren een periode aan waarin verschillende verbeterings- en verfraaiingswerken aan het openbaar domein uitgevoerd worden. Wegen en kruispunten worden heringericht, ontmoetingshuis De Riet wordt volledig heringericht en uitgebreid. Het resultaat van deze werken zal zijn dat Maaseik er nog mooier zal uitzien en – wat belangrijker is – dat Maaseik veiliger zal worden voor alle verkeersdeelnemers. Bijzondere inspanning wordt geleverd aan de verbetering van twee drukke schoolomgevingen: Maaseikerlaan in Neeroeteren en Burgemeester Philipslaan in Maaseik.

Heraanleg schoolomgeving Maaseikerlaan

Maar eerst moeten we door de zure appel heen bijten. Door het grote aantal werken dat de komende maanden op stapel staat, geeft het stadsbestuur deze folder uit om u te informeren. Deze extra editie van het stedelijk informatieblad biedt een overzicht van de belangrijke wegenwerken, met telkens een globale timing, de omleidingen en de nuttige contactgegevens. Toch zal de informatie niet altijd up to date kunnen zijn. Er zijn altijd onverwachte omstandigheden, die de plannen doen wijzigen. Grote invloed heeft onder andere het weer. Zo kan het zijn dat in de winter de werken moeten worden stil gelegd, zodat het eindpunt van de werken opschuift. Voor die actuele informatie kan u terecht op de website www.maaseik.be of u kan informatie inwinnen via het gratis infonummer van de stad Maaseik 0800/20 560. Daar kan u ook met uw eventuele opmerkingen, klachten en voorstellen terecht. Het stadsbestuur en de aannemers van de werken doen er alles aan om de hinder voor u tot het uiterste minimum te beperken. Daarom werkt de stad Maaseik nauw samen met onder meer Aquafin en de minder hinder ambtenaar van Unizo. Toch kan het niet anders dan dat u op bepaalde momenten hinder ondervindt. Het stadsbestuur vraagt graag om uw begrip en om uw medewerking opdat de werken zo vlot en veilig mogelijk kunnen vorderen. Bij voorbaat dank. Vriendelijke groeten College van burgemeester en schepenen Maaseik

Heraanleg schoolomgeving Burgemeester Philipslaan

Inhoud van deze brochure 1. Heraanleg schoolomgeving Burgemeester Philipslaan 2. Heraanleg schoolomgeving Maaseikerlaan 3. Verbouwing en uitbreiding ontmoetingshuis De Riet 4. Aanleg ovonde aan de Pater Sangersbrug Tips Blijf op de hoogte

4 9 12 14 15 16

3


1

FASE 6C Overzicht

Prefect Albert Claessensstraat

Burgemeester Philipslaan. Herinrichting + rioleringswerken. nieuwe rijstrook wordt smaller

▪▪kruispunt wordt kleiner ▪▪verkeerslichten blijven ▪▪voorsorteerstrook valt weg Eikerpoort

Burg. Philipslaan

FASE 6B

aat

FASE 3 Loerstr

FASE 6A

FASE 4

Rosm

olens

traat

FASE 5

FASE 2

Verhoogde oversteekplaats

FASE 1 Bospoort

Op- en afstapplaats voor de bussen van De Lijn (halte Maastrichtersteenweg verdwijnt)

Traject Mgr. Koningsstraat (deel tussen Eikerpoort en ziekenhuis) – Eikerpoort – Prefect Albert Claessensstraat – Rosmolenstraat – Loerstraat – Pelserstraat (deel tussen Bospoort en Rosmolenstraat) – Burgemeester Philipslaan.

Timing

4

echter niet richting pompstation, maar loopt richting Maas. Gelijktijdig worden de volgende straten vernieuwd: Burgemeester Philipslaan, Rosmolenstraat, Loerstraat, Prefect Albert Claessensstraat, deel Mgr. Koningsstraat, deel Pelserstraat en Eikerpoort. De nutsleidingen werden in juli en augustus vervangen en de straten krijgen eveneens nieuwe openbare verlichting. De bushalte van de Lijn (ter hoogte van de kleuterschool Zusters van Liefde) wordt verplaatst. De fiets- en voetpaden worden breder gemaakt. De rijstrook voor gemotoriseerd verkeer wordt smaller. Busparking voor bijvoorbeeld schoolbussen komt er enkel nog in de Burg. Philipslaan tussen Loerstraat en Eikerpoort.

Start: oktober 2011 Einde: juli 2012 Effectieve werkdagen: 150 (= circa 8 maanden). Info over de timing van de verschillende fases volgt. Deze info is op dit moment niet gekend.

Initiatief

Beschrijving

Opdrachtgever(s): Aquafin – Infrax – stad Maaseik. Ontwerper: Technum-Tractebel Engeneering Hasselt. Aannemer: Heijmans Infra Bilzen.

De riolering wordt volledig vervangen in de Burgemeester Philipslaan en in de zijstraten. De nieuwe riolering loopt via de Mgr. Koningsstraat tot aan het Parochiecentrum en van daar richting Koningin Fabiolalaan. Het afvalwater (DWA-leiding of vuil afvalwater) wordt van daar geleid naar het pompstation in Aldeneik en van daar verder naar het waterzuiveringsstation langs de Kinrooierdijk in Neeroeteren. De RWA-leiding (= afvoer van regenwater) volgt dezelfde route. Deze leiding gaat

Kosten Totaal: €3.642.081,71 (incl. BTW): stad Maaseik: €1.797.325,62 Aquafin: €1.327.582,33 Infrax: €517.173,76


Verkeershinder Tijdens de periode van de werken zijn er verschillende verkeersomleidingen voorzien. Doorgaand verkeer vanuit Nederland dat via de Pater Sangersbrug komt rijdt best niet via de Bleumerstraat, maar wel via de Heppersteenweg of de Venlosesteenweg. Belangrijk is dat de Burg. Philipslaan steeds in één richting beperkt toegankelijk is, namelijk in de richting vanaf de Bospoort naar de Eikerpoort. Handelszaken en scholen blijven bereikbaar. Met hen werden afzonderlijke afspraken gemaakt. Omleiding voor het doorgaand verkeer: fase 2 tot en met fase 6

Fase 1: aanleg riolering vanaf de Eikerpoort via Mgr. Koningsstraat tot aan Parochiecentrum. ▪▪eenrichtingsverkeer in Mgr. Koningsstraat vanaf Eikerpoort tot aan ziekenhuis wordt opgeheven. ▪▪deze straat wordt gesloten voor gemotoriseerd verkeer ▪▪postkantoor, handelszaken en praktijk Dr. Beenders blijven toegankelijk ▪▪Mgr. Koningsstraat vanaf ziekenhuis richting Eikerpoort wordt tweerichtingsverkeer ▪▪parkeerverbod in de Mgr. Koningsstraat vanaf ziekenhuis richting Eikerpoort. De bewoners met een bewonerskaart kunnen hun voertuig op een andere plaats (uitgezonderd Markt) parkeren. ▪▪dokters en leveranciers voor ziekenhuis hebben steeds een doorgang ▪▪de aannemer zorgt dat er steeds een doorgang is naar de Mgr. Koningsstraat.

Omleiding voor het plaatselijk verkeer tijdens fase 1

5


1 Fase 2: heraanleg kruispunt Eikerpoort

Omleiding tijdens fase 2 en 3: parallelle splitsing Burgemeester Philipslaan

Fase 3: heraanleg Burgemeester Philipslaan vanaf Eikerpoort tot aan Loerstraat

Detail fase 2: afsluiting onderzijde van het kruispunt

Detail fase 2: afsluiting bovenzijde van het kruispunt

6


Omleiding tijdens fase 4: parallelle splitsing Burgemeester Philipslaan

Fase 4: heraanleg Burgemeester Philipslaan vanaf Loerstraat tot aan Rosmolenstraat

Omleiding tijdens fase 5: Pelserstraat + parallelle splitsing Burg. Philipslaan

Fase 5: heraanleg Burgemeester Philipslaan tussen Rosmolenstraat en Bospoort en heraanleg van Pelserstraat tussen Bospoort en Rosmolenstraat. De Bosstraat blijft ook tijdens deze fase toegankelijk voor laden en lossen tussen 18u en 11.30u.

7


1

8

Fase 6A: heraanleg van de Rosmolenstraat

Omleiding tijdens fase 6A: Rosmolenstraat

Fase 6B: heraanleg van de Loerstraat.

Omleiding tijdens fase 6B: Loerstraat

Fase 6C: heraanleg van de Prefect Albert Claessensstraat

Omleiding tijdens fase 6C: Prefect Albert Claessensstraat


2

Schoolomgeving Neeroeteren. Herinrichting.

Overzicht

FASE 1

Parking: in via Maaseikerlaan en uit via Ophovenstraat

FASE 2

FASE 3

*Herinrichting op- en afstapplaats De Lijn

Dubbel fietspad FASE 4

Traject

Bushalte wordt veiliger

Maaseikerlaan (vanaf Corner tot aan woning Maaseikerlaan 21) – Spilstraat (vanaf Maaseikerlaan tot aan rust- en verzorgingstehuis Het Park) – Ophovenstraat (vanaf Corner tot aan Spilstraat) – kruispunt Corner – Zandbergerstraat (vanaf Ophovenstraat tot achter vroegere postgebouw) – Kanaalstraat (vanaf Corner tot aan oprit brug).

Initiatief

Timing

Opdrachtgever(s): stad Maaseik + Vlaamse Gemeenschap Ontwerper: Studiebureau Arcadis-Gedas uit Hasselt Aannemer: Limasco nv Wegenbouw Heusden-Zolder.

Start: 3 augustus 2011 Einde: april 2012 Effectieve werkdagen: 120

Kosten

Beschrijving

Totaal: €1.693.963,81 (incl. BTW): stad Maaseik: €1.029.946,81 Vlaamse Gemeenschap: €664.017

Wegen: In de straten wordt de rijweg in asfalt vernieuwd. Enkel in het deel Spilstraat en in het deel Zandbergerstraat wordt het asfalt vervangen door grijze betonstraatstenen (klinkers). Daar waar er nu fietspaden liggen worden deze heraangelegd. De nieuwe fietspaden worden iets hoger gelegd ten opzichte van de rijweg. Nutsleidingen: De openbare verlichting wordt vernieuwd. Herinrichting op- en afstapplaats De Lijn*: Deze op- en afstapplaats wordt heringericht. Er komen bijkomende fietsrekken en het plein wordt heringericht in functie van het bevorderen van de veiligheid van de schoolgaande kinderen. Vanaf de brug komt er links een dubbel fietspad (2 richtingen) richting Zandbergerstraat. Zo kunnen fietsers veiliger van en naar school.

Verkeershinder ▪▪Fase 1: Spilstraat vanaf Maaseikerlaan tot aan rust- en ver-

zorgingstehuis Het Park + kruispunt Maaseikerlaan. Start onmiddellijk na het bouwverlof op woensdag 3 augustus 2011. Fase 2: Maaseikerlaan vanaf Corner tot aan woning Maaseikerlaan 21. Start half september. ▪▪Fase 3: Ophovenstraat (vanaf Corner tot aan Spilstraat) + Corner + Zandbergerstraat (vanaf Ophovenstraat tot achter vroegere postgebouw). Start in november. ▪▪Fase 4: Kanaalstraat vanaf Corner tot aan oprit brug. Start in januari.

9


2 Fase 1: Spilstraat + kruispunt Maaseikerlaan.

Handelszaken De handelszaken blijven tijdens de werken steeds bereikbaar. Alternatieve parking: parking aan sporthal in de Spilstraat.

Fase 2: Maaseikerlaan tussen de twee kruispunten.

10


Fase 3: Ophovenstraat + kruispunt Corner + Zandbergerstraat.

Fase 4: Kanaalstraat.

11


3

Ontmoetingshuis De Riet. Verbouwing + uitbreiding. TECHNISCHE RUIMTE KINDEROPVANG

BERGING TAFELS & STOELEN

binnentuin DE RIET

Timing Start: 1 oktober 2011 Einde: december 2012. Effectieve werkdagen: 270.

Beschrijving

12

Het nieuwe complex in Opoeteren ontstaat rond het bestaande ontmoetingshuis De Riet. Het sluit aan op de bestaande gebouwen van de lagere school in Opoeteren. Om het project op de financieel meest gunstige manier te bouwen, wordt de opdracht toevertrouwd aan het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Maaseik. Het project omvat verschillende delen: ▪▪Muziekacademie (€563.383,99) ▪▪Robbedoes (€1.023.622,76) ▪▪berging (€28.594,71). ▪▪OCMW (€60.253,15) ▪▪De Riet (€408.155,53) ▪▪sportschuur (€1.091.010,53). In samenwerking met het Departement Onderwijs.

Initiatief Opdrachtgever(s): Autonoom Gemeentebedrijf Sport Maaseik. Ontwerper: Roex Goyens architecten Dilsen-Stokkem. Aannemer: BWK Maaseik.

Kosten Totaal: €3.175.020,67 (incl. BTW): stad Maaseik: €1.797.325,62 Aquafin: €1.327.582,33 Infrax: €517.173,76

Verkeershinder Geen.

B


VERGADERRUIMTE

TIENERRUIMTE

WC

kleedkamer 2

BUREAU COORDINATOR

kleedkamer SPEELZONE 3

SPEELZONE 2

SPEELZONE 1 keuken

vergaderzaal 2

vergaderzaal 1

kleedkamer 1

BERGING SPORTTOESTELLEN

onthaal

POETSLOKAAL

TECHNISCHE RUIMTE 2

VOORRAADBERGING

KANTOOR OCMW

BERGING BUITENSPEELGOED

VERSCHOONKAMER

wasberging

MOTORISCHE RUIMTE

BERGING HUISWERKRUIMTE KNUTSELRUIMTE

SANITAIR

VESTIAIRE INGANG ROBBEDOES

WACHTKAMER OCMW TECHNISCHE RUIMTE 3 LIFT

lift

machinekamer lift KANTOOR TOEZICHTER MUZIEKACADEMIE

LOKAAL 1 INSTRUMENTLES

SPORTSCHUUR

INKOM SPORTSCHUUR

LOKAAL 2 INSTRUMENTLES

KEUKEN DE RIET LOKAAL 1 GROEPSLES

ZAAL DE RIET

LOKAAL slagwerk

toog

BERGING

WC dames

WC heren

inkom DE RIET

ZAAL WOORD OEFENZAAL FANFARE

ELEKTRICITEITS TECHNISCHE CABINE RUIMTE 1 INFRAX

13


4

Pater Sangersbrug. Aanleg ovonde.

Traject

Initiatief

Koning Boudewijnlaan – Koningin Fabiolalaan – Bleumerstraat – Sionstraat – Schillingsstraat.

Opdrachtgever(s): Vlaamse Gemeenschap Ontwerper: Tijdelijke Handelsvereniging LAD (= Libost Groep en A+D en D+ G Consult). Aannemer: Nog niet bekend bij de opmaak van deze tekst.

Timing Start: wellicht in de loop van 2012 Effectieve kalenderdagen: 240 (= circa 8 maanden).

14

Beschrijving Ovonde zorgt voor vlotter en veiliger verkeer aan Pater Sangersbrug.

Kosten Nog niet bekend bij de opmaak van deze tekst. Info volgt via de volgende uitgaven van het stedelijk informatieblad.

Verkeershinder Nog niet bekend bij de opmaak van deze tekst. Info volgt via de volgende uitgaven van het stedelijk informatieblad.


Informatie over wegenwerken. Enkele tips. Verspreid over de stad zijn er een aantal wegenwerken aan de gang. Sommigen daarvan kunnen tijdelijk hinder veroorzaken voor het verkeer en voor de bewoners. Hierna vindt u enkele nuttige tips.

1. Handelaars. ▪▪Verwittig uw leveranciers over de geplande werken en/of over de eventuele omleidingen.

▪▪Kijk op www.maaseik.be voor eventuele tegemoetkoming

bij inkomensverlies door de werken. U vindt er ook andere nuttige tips.

2. Scholen. ▪▪Gemeenschapsschool Maaseik: ouders, breng uw kinderen

naar school via de Van Eycklaan en de Prefect Albert Claessensstraat en niet via de Burgemeester Philipslaan. ▪▪College Heilig Kruis – St.-Ursula + Basisschool Pelserstraat: ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen: parkeer uw auto in de ondergrondse parkeergarage Bospoort (= 1 uur gratis) en breng uw kinderen dan te voet naar school (= ongeveer 100 meter). ▪▪Vrije Basisschool de Wissel Neeroeteren: ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen: parkeer uw auto op de parking aan de sporthal in de Spilstraat.

3. Algemeen. ▪▪Doorgaand verkeer vanuit Nederland via de Pater Sangers-

brug: ga niet via de Bleumerstraat, maar wel via de Koningin Fabiolalaan en de Venlosesteenweg. ▪▪Huis-aan-huis huisvuilophaling: al de voorziene ophalingen blijven behouden. Indien dit wijzigt, wordt u daarover per brief thuis vewittigd. ▪▪Haltes van De Lijn: het kan zijn dat een aantal haltes tijdelijk verplaatst moeten worden. Kijk hiervoor op www.maaseik.be of informeer bij De Lijn (www.delijn.be “routeplanner”) of bij het gratis infonummer van de stad Maaseik 0800/20 560. ▪▪In sommige straten kan er een tijdelijk parkeerverbod worden ingevoerd. Let goed op de verkeersborden of informeer op www.maaseik.be of via telefoonnummer 0800/20 560. ▪▪Alle informatie over de wegenwerken en over de verkeerssituatie vindt u op www.maaseik.be of op www.wegenwerken.be. ▪▪Handelszaken blijven tijdens de werken bereikbaar. ▪▪De politie houdt tijdens de werken extra snelheidscontroles op de omleidingswegen.

De plannen van de werken + omleidingen vindt u: ▪▪Neeroeteren: etalage pand Spilstraat 11a. ▪▪Maaseik: etalage pand Bosstraat 48.

15


Blijf op de hoogte. Grootschalige projecten zoals deze uit de infobrochure, vragen om een gepaste communicatie. Om een antwoord te bieden op uw vragen, vinden er infovergaderingen plaats. Dit gebeurt is samenwerking met de respectievelijke aannemer en met het bertrokken studiebureau. Tijdens die infoavond komt het algemene verhaal aan bod, maar er is ook ruimte om in te gaan op uw vragen. U bent van harte welkom. Dinsdag 28 juni 2011: Infovergadering in cultureel centrum Neeroeteren. Deze vergadering ging reeds door onder ruime belangstelling (ca. 120 personen). De toelichting die deze avond werd gegeven door het studiebureau vindt u terug op www.maaseik.be.

Dinsdag 13 september 2011 om 20 uur: Infovergadering in Fuego Maaseik. Het stadsbestuur nodigt u uit op deze vergadering. Noteer de datum alvast in uw agenda. Ook digitaal is informatie beschikbaar. Zo kan u vanaf 1 september 2011 op de website www.maaseik.be terecht. Het is ook mogelijk om in te schrijven op de digitale nieuwsbrief over de werken. U surft daarvoor naar www.maaseik.be en vinkt de optie ‘werken’ aan. Voor telefonische info kan u terecht op het gratis infonummer van de stad Maaseik: 0800/20 560. Volg de plannen in de infopunten. ▪▪Neeroeteren: de plannen van de werken kan u inzien in de etalage van het gebouw Spilstraat 11a. ▪▪Maaseik: de plannen van de werken kan u inzien in de etalage van het gebouw Bosstraat nummer 48. De timing van de werken kan verschuiven. De verschuivingen vindt u op www.maaseik.be of in de infopunten in Maaseik of Neeroeteren.

Opgelet: tijdens de werken doet de politie extra snelheidscontroles op al de omleidingswegen.

Groene infolijn

0800/20 560

16

Info augustus 2011  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you