Page 1

Maas eik inform atief www.maaseik.be

Stedelijk informatieblad | editie april 2011 | jaargang 23 - nr. 4

Sporthal Neeroeteren opent over een jaar de deuren

Kennedy-Mars

Zaterdag 23 april 2011

info: www.kennedymars.org


Hoe de stadsdiensten bereiken? Correspondentieadres

Stad Maaseik Lekkerstraat 10 – 3680 Maaseik

Loketten

Administratief centrum Maaseik (Lekkerstraat 10) of Administratief centrum Neeroeteren (Scholtisplein 1). Open: elke werkdag van 9u. tot 12u. dinsdag eveneens van 14u. tot 17.45u. woensdag eveneens van 14u. tot 16u. laatste zaterdag van de maand: op afspraak (enkel dienst burgerzaken)

Telefonisch

Via het centrale telefoonnummer van de stad Maaseik: 089/560 560

E-mail/website

stad.maaseik@maaseik.be – www.maaseik.be

Info

www.maaseik.be is de officiële website van de stad Maaseik. Radiopraatje: elke maandag om 14.30 uur via 107.6 FM (Radio LRM). Elektronische nieuwsbrief: abonneer u via het e-mail adres info@maaseik.be

spreekuren schepencollege Burgemeester Jan Creemers Voorzitter politiecollege en politieraad, brandweer, interne en externe communicatie en informatie, public-relations, Europese aangelegenheden, voorzitter gemeenteraad, voorzitter schepencollege, kerkfabrieken, woonwagenterrein, alternatieve sancties. Tel.: 089/560.560 - e-mail: jan.creemers@maaseik.be Woensdag van 17 tot 19 uur in het Administratief Centrum Maaseik Schepen Dirk Verlaak Eerste schepen, sport, verkeer, openbaar vervoer, parkeren, financiën, rekeningen en begroting, voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik (AGBM) en Autonoom Gemeentebedrijf Sport Maaseik (AGBSM) Tel.: 0495/210.386 - e-mail: dirk.verlaak@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Toine Schaefer Openbare werken, werken in eigen beheer, begraafplaatsen, plantsoendienst. Tel.: 0495/501.520 - e-mail: antoine.schaefer@skynet.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Johan Tollenaere Ruimtelijke ordening, monumenten en landschappen, bijzonder plan van aanleg en ruimtelijk uitvoeringsplan, stedenbouw. Tel.: 089/56.26.40 - e-mail johan.tollenaere@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak.

TV Publiek: Special Maaseik - elke 10de en 20ste van de maand. 18u op TV Limburg en daarna herhaald van 0u., 7u. en 12u.

Schepen Mariette Janssen Middenstand, industrieterrein, landbouw, grondregie, grondbeleid, GIS, huisvesting, toerisme, musea. Tel.: 0495/501.590 - e-mail: mariette.janssen@maaseik.be Wekelijkse nieuwsflash in ‘Knapkook’ en ‘Bakkemieske’. Donderdag van 16.00 tot 17.00 uur in het stadhuis. Dagelijks na telefonische afspraak.

Wachtdiensten

www.maaseik.be/wachtdiensten Dokters: ▪▪Maaseik. Centraal oproepnummer 089/75 41 04 ▪▪Neeroeteren. Centraal oproepnummer 089/62 22 62 ▪▪Opoeteren. Centraal oproepnummer 0903/99 767 Apothekers: 0909/999 10 (enkel voor apotheek van wacht tussen 23u. en 9u.).

Colofoon

Maaseik Informatief is een uitgave van het stadsbestuur van Maaseik. Verantwoordelijke uitgever: Jan Creemers, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik. Samenstelling, eindredactie en lay-out: Communicatiedienst, tel. 089/560 560 of info@maaseik.be.

2 Frequentie: maandelijks

Oplage: 11.500 exemplaren Vragen of opmerkingen over de bedeling kunnen gemeld worden bij de Communicatiedienst van de stad Maaseik.

Schepen Yvonne Van Dooren Leefmilieu en groenbeheer, jacht en bosbouw, gevaarlijke en ongezonde bedrijven, exploitatievergunningen, energiebeleid, netwerking onderwijs, hulpverleningsspel, CAD, Stedelijke Academie voor Muziek en Woord, automatisatie van de diensten, personeel. Tel.: 0473/283.101 - e-mail: yvonne.vandooren@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Mia Reeskens Bibliotheek, jeugd, kinderopvang, gezinswerking, cultuur, tewerkstelling, emancipatiebeleid, wijkwerking, Lokaal Sociaal Beleid, gemeenschapswachten. Tel.: 0478/682.291 - e-mail: mia.reeskens@maaseik.be Jongerenspreekuur, iedere eerste zaterdag van de maand van 11 tot 12 uur in Fuego. Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen - OCMW-voorzitter Jacques Cuppens Schepen van welzijn (OCMW-voorzitter), integratiebeleid, volksgezondheid, mensen met een handicap, ziekenhuis, senioren, feestelijkheden, kermissen, ontwikkelingssamenwerking, noord-zuidbeleid, Alternatieve gerechtelijke maatregelen. Tel.: 0495/533.948 - e-mail: jacques.cuppens@skynet.be Dagelijks na telefonische afspraak.


inhoud 4 Beste inwoners Lentekriebels?.... Ik wel, ik zou er van kunnen genieten als Maaseik er eens kraaknet zou uitzien. Géén papier, blikjes of hondedrollen op de stoepen of in het openbaar groen, alles mooi fris, een droom... Als we nu eens allemaal ons steentje zouden bijdragen, zou Maaseik misschien eens kans maken om bij de properste steden van Vlaanderen te horen. De werken op het containerpark te Neeroeteren zijn gestart, alle inwoners moeten nu tijdelijk naar het containerpark in Maaseik, waar enkele aanpassingen gebeurd zijn om alle ongemakken tot een minimum te herleiden. Sorteer thuis zoveel mogelijk om wachtrijen te voorkomen, wij, maar ook onze parkwachters hopen op een beetje begrip. In “Den Tösch” beginnen de weken een beetje vorm te krijgen, uitheemse bomen werden gekapt en maken plaats voor inheemse soorten, er worden enkele wandellussen bijgemaakt zodat onze inwoners over een paar maanden kunnen genieten van de rust in dit mooie gebied. Deze maand start Limburg wind(t) met de aanleg van de toegangswegen en de werkvlakken voor de plaatsing van 3 windturbines in Neeroeteren, als alles volgens plan verloopt zullen de windmolens tegen het einde van dit jaar draaien. De Duinengordel, het gele goud te Opoeteren, is een samenwerkingsproject tussen Opglabbeek, Bree, Meeuwen-Gruitrode en Maaseik, gericht op het behoud en de verdere ontwikkeling van het bospatrimonium. Om tot een goede samenwerking te komen zullen er werkgroepen samengesteld worden, waarin de mensen uit de horeca, heemkundige kringen, eigenaars, toerisme, natuurverenigingen, sporverenigingen en bewoners hun zegje mogen doen om dit gebied tot een duurzaam domein om te toveren. De stedelijke academie waar 650 leerlingen wekelijks lessen volgen en hun best doen om de muziekstukken onder de knie te krijgen, laten regelmatig van zich horen tijdens diverse concerten in Maaseik en zelfs in het buitenland. Sommigen onder hen, Kelly Poukens, Daan Vercammen, Pieter Franssen....willen van hun hobby hun beroep maken, ga zeker eens luisteren. Ik wens u in ieder geval een propere lente. Yvonne Van Dooren schepen

Stadsbegroting 2011

6 Nieuwe sporthal Neeroeteren

Ergoeddag 2011

16

Jonge gezinnen welkom in Maaseik

9

verder in dit nummer De Lieve Heer terug op zijn plaats Fotoboek Opoeteren en Dorne Achterolmen Anne Frank en de bib Maaseik Revisited Rolstoelvriendelijke stadswandeling Doepas Autoluw naar school De wereld in verwachting Rode Kruis vraagt uw hulp

8 11 12 14 18 25 26 27 29 30

3


actueel Stadsbegroting 2011.

Evenwichtig investeren in de toekomst van Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren.

De stad Maaseik heeft ook in 2011 een verlanglijst met vele mooie ambities voor 2011. Het zijn uitdagingen die geld kosten en die de stad als goede huisvader dwingen om keuzes te maken. Want natuurlijk is het budget niet eindeloos. De actuele keuzes werden verwoord in het stadsbudget voor 2011. U kan de volledige documenten inkijken via de website www.maaseik.be. U klikt op <Bestuur> en vervolgens op <Budget 2011>. Budget 2011

Algemeen overzicht in euro

Budget 2010

Budget 2011

Algemeen resultaat vorig jaar

3.355.457,51

4.348.749,75

Ontvangsten

29.587.854,00

27.944.502,00

Uitgaven

31.931.961,00

31.498.581,00

Resultaat eigen dienstjaar

-2.344.107,00

-3.554.079,00

ALGEMEEN RESULTAAT

1.011.350,51

794.670,75

Welke zijn de ontvangsten? In het budget 2011 staan in totaal 27.944.502 euro ontvangsten ingeschreven. De samenstelling is als volgt:

Overzicht ontvangsten in euro

Budget 2010

Budget 2011

Prestaties

1.651.203

1.678.957

Gemeentefonds

5.093.672

5.311.289

Personenbelasting

5.902.796

5.932.916

Onroerende voorheffing

5.961.111

5.961.111

400.000

400.000

2.541.633

2.613.695

900.000

1.100.000

1.223.701

1.213.386

Parkeren Andere belastingen Bijdrage personeel kunstonderwijs Personeelsubsidie overheid (gesco) Vorige dienstjaren

0

0

Overboekingen

2.177.125

0

Diversen

3.736.613

3.733.148

29.587.854

27.944.502

Totaal ontvangsten

Welke zijn de uitgaven? In het budget 2011 staan in totaal 31.498.581 euro uitgaven ingeschreven. De samenstelling is als volgt:

Overzicht ontvangsten in euro Personeelsuitgaven

4

Budget 2010

Budget 2011

11.867.687

12.958.989

Werkingsuitgaven

5.584.012

5.682.165

Toelage OCMW

2.061.942

2.500.000

Toelage politiezone

1.962.260

1.962.260

181.599

14.837

Vorige dienstjaren Overboekingen

2.797.125

570.000

Schuld (leningen)

3.765.578

4.439.694

Diversen

3.711.758

3.370.636

31.931.961

31.498.581

Totaal ontvangsten

Ontvangsten

Uitgaven


Hoe wordt alles gefinancierd? De uitgaven worden betaald met allerlei inkomsten, waaronder belastingen, subsidies en fondsen, opbrengsten uit dividenden, leningen, ... Een belangrijke bijdrage komt van de inwoners. Toch worden er ook dit jaar voor het uitvoeren van het beleidsprogramma geen extra inspanningen gevraagd van de inwoners. Desondanks kunnen de investeringen, die voorzien zijn in het beleidsplan van de stad Maaseik, uitgevoerd worden zoals gepland. Nieuwe projecten zoals bijvoorbeeld de bouw van een nieuw rust- en verzorgingscentrum in Maaseik, de bouw van een nieuwe sporthal in Neeroeteren en de totale vernieuwing van ontmoetingshuis De Riet in Opoeteren voor sport, kinderopvang en muziekacademie zullen eveneens onverkort kunnen uitgevoerd worden. Welke zijn de voornaamste investeringen? Het investeringsbedrag voor 2011 bedraagt 18.057.057 euro (in 2010: 16.640.773 euro). Enkele belangrijke items voor 2011 zijn: ▪▪250.000 euro voor de aanpassing van informaticamaterieel bij de stadsdiensten ▪▪135.000 euro voor de aankoop van een nieuwe ziekenwagen voor de brandweer Maaseik. ▪▪200.000 euro voor aankoop grond voor de aanleg van een fietspad langs de Rotermerlaan

▪▪1.950.000

euro voor de heraanleg van de Burgemeester Philipslaan ▪▪200.000 euro voor het onderhoud van het toeristisch fietspad ▪▪160.000 euro voor de aankoop van een kleine borstelwagen voor onderhoud openbaar domein ▪▪300.000 euro voor de aankoop van industriegrond ▪▪4.000.000 euro als bijdrage in het Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik Sport ▪▪800.000 euro voor de restauratie van het interieur van het apotheekmuseum Maaseik ▪▪2.050.000 euro voor de restauratie van de gevels van het vroegere Minderbroedersklooster langs de Boomgaardstraat ▪▪250.000 euro voor de binnenafwerking van het nieuwe auditorium in het vroegere Minderbroedersklooster langs de Boomgaardstraat

restauratie interieur apotheek Aanleg fietspad Rotemerlaan

▪▪800.000 euro voor de aanleg van fietspaden langs de Ro-

temerlaan ▪▪1.250.000 euro voor de verbouwing van ontmoetingshuis De Riet Opoeteren met aanvulling voor buitenschoolse kinderopvang en muziekacademie ▪▪200.000 euro voor de uitvoering van werken bij de heraanleg van de Maaseikerlaan (= project ‘schoolomgeving Neeroeteren’) ▪▪140.000 euro voor de verbinding van de Sportlaan met de Venlosesteenweg ▪▪825.000 euro voor de aanleg van wegen in het woningproject De Leemhoek aan de Stationsstraat ▪▪500.000 euro voor het onderhoud van de wegen ▪▪140.000 euro voor het uitvoeren van omgevingswerken rond het zwembad Maaseik

▪▪300.000 euro voor de lening aan vzw Expo voor de orga-

nisatie van de tentoonstelling over de Tang-dynastie in 2012 ▪▪253.557 euro als toelage aan de kerkfabrieken Maaseik en Neeroeteren ▪▪285.000 euro voor de aankoop van de gebouwen voor Hopsa langs de Van Eycklaan ▪▪344.400 euro voor de inrichting van de uitbreiding voor woonwagenterrein Engerhoven ▪▪200.000 euro voor de aankoop van gronden in het woonproject Wurfelderbosschen ▪▪105.000 euro voor de aankoop van grond in het woonproject De Leemhoek ▪▪100.000 euro voor de aankoop van grond aan de omwalling Maaseik, vroeger eigendom van De Lijn ▪▪enz. Verbouwing De Riet Opoeteren

5


Eerstesteenlegging spo Maaseik startte op 7 maart 2011 met de bouw van de nieuwe sporthal langs de Komweg in Neeroeteren. Burgemeester Jan Creemers en Schepen Dirk Verlaak, tevens voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Maaseik, hadden de eer om de eerste spade in de grond te steken. Aannemer is de firma Vaesen uit DilsenStokkem.

Burgemeester Jan Creemers stak de eerste spade in de grond.

De bouw van het complex duurt ongeveer één jaar. Wie is de bouwheer van de sporthal? De stad Maaseik heeft de bouw van de sporthal in handen gegeven van haar Autonoom Gemeentebedrijf Sport Maaseik (AGBSM) dat later eveneens het beheer ervan op zich neemt. De stad Maaseik wil in Neeroeteren een waardig sportproject realiseren langs de Komweg: een hedendaagse sporthal die voldoet aan alle moderne eisen. Inplantingsplaats De nieuwe sporthal in Neeroeteren wordt gebouwd langs de Komweg.

6

▪▪Enkele technische gegevens. ▪▪het volledige sportgebouw heeft een oppervlakte van 4.000m² ▪▪Grote zaal: -- het spelersveld is 48m lang en 33m breed. Bij de tennispleinen is er 5m uitloopzone achter de baseline (+170m² berging). -- de tribune geeft 300 zitplaatsen. -- mogelijkheid tot zaalvoetbal, basketbal, handbal, volleybal, 3 tennisvelden of 12 badmintonvelden. -- danszaal van 13m op 13m + 50m² berging -- vechtsportenzaal van 13m op 13m + 50m² berging. ▪▪8 kleedruimtes waarvan er 2 uitgerust zijn voor gebruik door mindervaliden ▪▪2 scheidsrechterlokalen en een dopingcontrolelokaal. ▪▪inkomhal (70m²), keuken met berging (73m²) ▪▪overdekte looppiste (4 banen): lengte 70m + verspringbak.. ▪▪conciërgewoning + dakterras op verdieping. Omgevingswerken Het ontwerp voor de uitvoering van de omgevingswerken is eveneens af. Het ontwerp omvat niet alleen de aanleg van de omgeving rond de sporthal, maar ook de aanleg van een kampeerautoparking en de aanpassing van de Komweg. De totale omgevingswerken worden geraamd op €810.741. De globale kost (hal + omgeving) bedraagt dan ongeveer €4.300.0000.


ortcomplex Neeroeteren Grondplan

Verdiepingsplan

Pluspunt voor Neeroeteren en omgeving “De bouw van de nieuwe sporthal in Neeroeteren is op de eerste plaats een pluspunt voor Neeroeteren zelf. De inwoners kunnen gebruik maken van een zeer moderne en mooie sporthal. Dat dit ook ten goede komt van inwoners uit de omgeving, staat buiten kijf”, aldus schepen voor sport Dirk Verlaak. “De nieuwe sporthal zal ruimte geven aan alle populaire zaalsporten. Sportliefhebbers zullen er kunnen basketten, volleyballen, tennissen, handballen, ... Zowel sportclubs en scholen maar ook individuele sporters zullen in de sporthal terecht kunnen. Ook personen met een handicap zullen kunnen gebruik maken van alle faciliteiten”. De voortgang van de werken is, met een maandelijk fotoverslag, te volgen op de website www.maaseik.be.

Dirk Verlaak Schepen van sport Voorzitter Autonoom Gemeentebedrijf Sport Maaseik

7


Fien Janssen blaast 100 kaarsjes uit Op 16 maart 2011 werd Fien Janssen of officieel Maria, Elisabeth, Josephina Janssen uit Opoeteren 100 jaar. Op 19 maart kwamen familie en kennissen samen om dit te vieren. In naam van alle inwoners van Maaseik overhandigde burgemeester Jan Creemers een geschenk aan de enige eeuwelinge die Maaseik dit jaar mag vieren.

De Lieve Heer terug op zijn plaats Het gietijzeren kruisbeeld was door de tand des tijds en door vandalisme op verschillende plaatsen helemaal gebroken, op verzoek van de buurtbewoners aan schepen Van Dooren, heeft Jan Geelen, de stadssmid, het kruisbeeld in ere hersteld. De stadssmid maakte een kader waarop hij op deskundige wijze al de puzzelstukjes heeft bevestigd. Tenslotte werd het geheel gestraald en gelakt en gepatineerd. Maaseik is terug een monumentje rijker! Het gietijzeren beeld staat op het kruispunt van de Lievenheer met de Heirweg sinds mensenheugenis maar vertoonde duidelijke tekenen van verwering en was op diverse plaatsen gebroken. Op het eerste zicht leek dit een hopeloze zaak, echter wegens de emotionele waarde nam een afvaardiging van de buurt contact op met de Technische Dienst van de Stad Maaseik om het geheel te herstellen. Na enig onderzoek, werd een stalen draagstructuur ontworpen om de tientallen onderdelen samen te houden. Tevens is een nieuwe ijzeren sokkel gemaakt die over de bestaande stenen sokkel schuift. Sinds dinsdag 15 maart 2011 pronkt het vernieuwde kruisbeeld weer aan de Lievenheer.

8

Yvonne Van Dooren, schepen, en Jos Van De Goor, coĂśrdinator dienst werken stad Maaseik

Wil u meehelpen bij een verkiezing? Wie wil meehelpen, neemt contact op met de stad Maaseik â&#x20AC;&#x201C; secretariaat via e-mail info@maaseik.be of via het gratis infonummer van de stad Maaseik 0800/20 560.


Nieuwe borelingetjes verwelkomd tijdens babyborrel Zondag 20 maart: Babyborrel aangeboden door Gezinsbond en Stad Maaseik. Op zondag 20 maart 2011 ontvingen de Gezinsbond en de Stad Maaseik alle jonge ouders die in 2010 een kindje kregen. Na een korte wandeling in het prille lentezonnetje, onthulden ouders en kinderen een geboorteboom, een schietwilg voor de kindjes geboren in 2010. De schietwilg staat op De Borg in Neeroeteren achter het skatepark. In het Cultureel Centrum van Neeroeteren werd het programma verder gezet met een klein ontbijt, kinderanimatie en een infobeurs. De informatiebeurs bestond uit initiatieven die actief zijn in de kindersector. Landelijke Kinderopvang, Opvoedingswinkel, gezinsbond en bibliotheek Maaseik stelden hun werking voor. De vrijwilligers van de gezinsbond leidden alles in goede banen en boden als herinnering een kleine attentie aan aan elke deelnemer, samen met een kleine schietwilg, geschonken door de Stad Maaseik.

De schepenen Mia Reeskens en Yvonne Van Dooren en burgemeester Jan Creemers heetten in naam van het stadsbestuur de nieuwe borelingen en hun ouders welkom in Maaseik.

9


toerisme Toerisme Limburg zoekt nieuwe fietspeters In 2010 werd het Toeristisch Fietsroutenetwerk Limburg voor de 5de keer uitgeroepen tot het beste fietsroutenetwerk van Vlaanderen en Nederland. Dit is niet enkel de verdienste van de Provincie Limburg en de Limburgse gemeentebesturen, maar ook van de vele fietspeters die maandelijks een stukje van het fietsroutenetwerk controleren.

Inschrijven kan via: Toerisme Limburg vzw Tav Nicole Hustinx Universiteitslaan 3 - 3500 Hasselt T. 0800 96 96 7 E. info@toerismelimburg.be

Omdat er in Maaseik momenteel een aantal trajecten van het fietsroutenetwerk nog niet worden gecontroleerd door een fietspeter, is Toerisme Limburg op zoek naar bijkomende fietspeters. Wat doet een fietspeter? Hij of zij fietst maandelijks een vast traject van 20 Ă 30 km op het fietsroutenetwerk en meldt aan Toerisme Limburg als er ergens iets niet in orde is. Hij of zij controleert of de bewegwijzering in orde is, kijkt naar de staat van het fietspad en meldt locaties waar zwerfvuil dient geruimd te worden. Alle vaststellingen kunnen worden doorgegeven aan Toerisme limburg op het gratis telefoonnummer 0800 96 96 7 of via e-mail info@toerismelimburg.be. Kandidaat fietspeters kunnen zich inschrijven op het onderstaand adres. Zij zullen uitgenodigd worden op een bijeenkomst, waar precies zal uitgelegd worden wat te controleren en hoe de vaststellingen door te geven.

Pinksterrommelmarkt 11 tot 13 juni 2011 Ook voor jonge standhouders

Gaat dit jaar door op de Markt, Kolonel Aertsplein en Muntplein. En dit iedere dag van 8-18 uur. Kinderen dienen zich dit jaar in te schrijven bij de dienst toerisme en zullen hiervoor een nummer toegewezen krijgen. Wie wil meedoen aan de kinderrommelmarkt: schrijf in bij Toerisme Maaseik Markt 1 â&#x20AC;&#x201C; 3680 Maaseik T. 089/819 290 E. toerisme.maaseik@maaseik.be

10


cultuur

Fotoboek Opoeteren & Dorne De Geschied-en Heemkundige Kring ‘Utersjank’ wil rond de jaarwisseling 2012 een fotoboek over Opoeteren en Dorne uitgeven. Na het verschijnen van het boek “Opoeteren: een dorp aan de Oeter” in 2009 (875 ex. in enkele maanden uitverkocht!) kreeg Utersjank zeer veel reacties op de opgenomen foto’s. Het kreeg in opvolging tips en aanwijzingen over nog meer fotomateriaal: voldoende om een nieuw project op de starten. De belangrijkste beweegredenen waren: ▪▪foto’s zijn een recente (oudste foto’s dateren van ±1890) maar belangrijke bron voor de geschiedenis van de twintigste eeuw; ▪▪tal van foto’s zijn reeds verloren gegaan en andere dreigen onherroepelijk naar het stort te worden afgevoerd. Foto’s verdwijnen nogal eens bij overlijdens, huisontruimingen, verkopen...); ▪▪de Geschied- en Heemkundige Kring Utersjank heeft als belangrijkste doelstelling de geschiedenis van Opoeteren te onderzoeken, te verzamelen, veilig te stellen en voor het grote publiek toegankelijk te maken. De geselecteerde foto’s zijn minstens 40 jaar oud. De onderwerpen zijn legio: dorpszichten, klasfoto’s, gouden bruiloften, processies, oude bidprentjes, oude reclamefolders, enz. Wie nog over dergelijk materiaal beschikt, kan contact opnemen met de Kring. Het boek zal uiteindelijk een 400-tal blz. bevatten met een 800-tal foto’s. Het wordt uitgevoerd in een 230 x 300 mm formaat in een harde luxueuze omslag. Dit boek kan u bestellen door het storten van €35 op rekeningnummer BE 87 7450 3734 7594 op naam van de Heemkring Utersjank, met vermelding van naam en adres. Na het verschijnen bedraagt de prijs €42.

11 Wie kent deze personen? Graag een reactie op info@utersjank.be.


12


13


bibliotheek Tentoonstelling ‘Lezen en schrijven met Anne Frank’

Gezocht: Luistergrage oortjes Spring eens binnen in de bib van Maaseik en geniet van een mooi verhaal. Op de volgende woensdagen wordt er voorgelezen uit de beste prentenboeken die het afgelopen jaar verschenen. Deze voorleesmomenten zijn bestemd voor alle kinderen. Mama’s en papa’s kunnen ondertussen grasduinen in het uitgebreide aanbod van de bib, de krant lezen of een kopje koffie drinken.

Een reizende, educatieve tentoonstelling voor kinderen vanaf 9 jaar. Lezen en schrijven horen bij elkaar. Deze reizende tentoonstelling met actieve workshop voor kinderen laat dit zien aan de hand van het verhaal van Anne Frank. Anne las veel boeken en schreef naast haar dagboek ook in een verhaaltjesboek en mooie zinnen boek. De tentoonstelling geeft een beknopt overzicht van het leven van de familie Frank en de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Bovendien maken de bezoekers kennis met teksten die Anne Frank schreef tijdens de twee jaar die zij doorbracht in de schuilplek aan de Amsterdamse Prinsengracht. De expositie bestaat in totaal uit acht panelen. Een deel van de tentoonstelling heeft de vorm van een kamer – een verwijzing naar de kamer van Anne Frank in het Achterhuis. De buitenkant van de ‘kamer’ toont horizontaal een tijdlijn die elk paneel in tweeën verdeelt. Het gedeelte boven de tijdlijn (in kleur) vertelt het persoonlijke verhaal van Anne Frank; onder de tijdlijn wordt de ‘grote’ geschiedenis verteld (in zwart-wit). Op deze manier wordt aanschouwelijk welke gevolgen de opkomst van de nazi’s had voor één enkel joods gezin. Op de panelen aan de binnenkant van de tentoonstelling staat het schrijverschap van Anne Frank centraal. Er zijn citaten te zien uit haar dagboek, maar ook gedeeltes uit verhaaltjes die Anne Frank schreef tijdens de onderduikperiode. Daarnaast worden er omslagen voorgesteld van de boeken die Anne las in het Achterhuis. Hedendaagse jongeren vertellen over de boeken die ze nu lezen. Daarmee draagt de tentoonstelling bij tot leesbevordering onder jongeren. De tentoonstelling ‘Lezen en schrijven met Anne Frank’ komt naar de bib van Maaseik van maandag 2 mei tot en met zaterdag 21 mei 2011. Je kan de tentoonstelling gratis bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Maandag: 13:00 – 18:30 uur Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 10:00 – 18:30 uur Zaterdag: 10:00 – 15:30 uur.

14

Voorleeskalender: 27 april 2011 25 mei 2011 29 juni 2011 We starten telkens om 14.00 uur

Inleveren van bibliotheekmaterialen op verschillende locaties Opgelet! Breng ontleende boeken of andere materialen op dezelfde locatie terug als waar je ze ontleende. Boeken die in Neeroeteren ontleend werden, breng je dus terug in Neeroeteren, materialen die in Maaseik ontleend werden, bezorg je terug in Maaseik. Wij stellen namelijk vast dat leners regelmatig materialen van andere locaties inleveren via de zelfbedieningsbalies. Er verschijnt in dat geval een melding op het scherm maar men ziet die nogal eens om het hoofd en de materialen verdwijnen in het verkeerde rek. Indien je materialen toch op een andere locatie wil terugbrengen, meld je in dat geval even bij het personeel, zodat de betreffende materialen correct teruggestuurd kunnen worden. Bedankt voor uw begrip!

Wil u de nieuwsbrief van de bibliotheek ontvangen in uw mailbox? Stuur een e-mail naar maaseik@bibliotheek.be met als onderwerp ‘inschrijven’. De bibliotheek is gesloten op maandag 25 april (Paasmaandag). Het filiaal van Neeroeteren is gesloten op zondag 24 april (Pasen) en op zondag 1 mei (Feest van de Arbeid).


Openbare bibliotheek Bleumerstraat 68 - 3680 Maaseik T. 089/564 074 E. maaseik@bibliotheek.be I. www.maaseik.be

Boekentip: ‘de verborgen waarheid’ van Alexander Cammans Onze nieuwsgierigheid werd gewekt toen we in de bib vernamen dat een inwoner uit ons eigen Maaseik een thriller had geschreven. Alexander Cammans heeft een goed opgebouwde en vlotte thriller geschreven met de katholieke kerk als rode draad doorheen het verhaal. Zeker de moeite waard om te lezen. Ruud en Rachel ruimen het huis op van hun overleden oma. Tot hun verbazing komen ze verschillende religieuze relikwieën tegen. Op zich niet vreemd ware het niet dat hun oma totaal niet gelovig was. Wie of wat zit hier achter ? Dit is het begin van hun zoektocht naar “De Verborgen Waarheid”. Alexander is bezig aan een vervolg, we zijn benieuwd.

Crimezone thriller top 100 De Nederlandse website Crimezone pakte onlangs uit met een thriller top 100. Hierin werden de spannendste boeken van 2010 opgenomen. Deze Top 100 kwam tot stand naar aanleiding van de ‘Crimezone Beste Thriller van het Jaar Awards’. Het is de enige publieksprijs voor het spannende boek in Nederland en Vlaanderen. Bijna 10.000 lezers hebben hun stem uitgebracht via http:// www.crimezone.nl/ ‘De gekwelde man’ van Henning Mankell voert de lijst aan als beste thriller van 2010. Auteurs uit Scandinavië scheren hoge toppen maar een nog opvallendere trend is dat bijna de helft van de titels uit het Nederlands taalgebied afkomstig is. De hoogst geklasseerde Vlaming is Patrick De Bruyn. Hij staat op nummer 33 met ‘dodelijk verlangen’. De top 10 ziet er als volgt uit: 1. De gekwelde man / Henning Mankell (Winnaar categorie Buitenland) 2. Op klaarlichte dag / Simone van der Vlugt (Winnaar categorie Nederlandstalig) 3. Verbroken / Karin Slaughter 4. Déjà vu / Esther Verhoef 5. Wachtwoord / Charles den Tex 6. Spoorloos / Jane Casey (Winnaar categorie Debuut) 7. Wisselgeld / Loes den Hollander 8. Het verloren symbool / Dan Brown 9. Zeemeermin / Camilla Läckberg 10. Het aandenken / Tess Gerritsen De volledige top 100 is te raadplegen via het nieuwsarchief van www.crimezone.nl . De meeste titels zijn beschikbaar in de bib!

15


Erfgoeddag 2011. Ontdek Maa Tal van andere denderende activiteiten. Gegarandeerd een toffe uitstap voor het hele gezin! Erfgoeddag op zondag 1 mei 2011 van s’morgens 10 uur tot ’s avonds 18 uur, volledig gratis Voor bijkomende informatie mail naar peter.keil@maaseik.be of T. 089/819 295. 1) wandeling: Van het armenbankje tot Sint-Vincentius. Ook in Maaseik waren er in het verleden heel wat armen. Die woonden dikwijls in ‘achtergestelde buurten’. De gids neemt u mee langsheen betekenisvolle armoedeplekken. De stadspompen, de Vullersstraat, het armenbankje en Sint-Vincentius worden toegelicht. Aan het Apotheekmuseum bezoekt u de kruidentuin. Daar krijgt u ook een kruidenaftreksel.

Ook dit jaar zijn er tijdens erfgoeddag erfgoeddagactiviteiten in het centrum van Maaseik!!! Wil u met uw gezin ondergedompeld worden in de activiteiten die Erfgoed Maaseik en de culturele verenigingen van Maaseik voor u in elkaar gestoken hebben? Iedereen is welkom ! Alle activiteiten zijn gratis ! Wil u zien hoe bedelaars en landlopers Maaseik onveilig maakten ! Speelt u de spelen van de armen aan de tent bij het standbeeld van de Gebroeders van Eyck!

16

U kan ook rustig genieten van een geleide wandeling door Maaseik, met interessante verhalen, ‘het armenbankje’ Sint Vincentius, bezienswaardigheden en tentoonstellingen. Proef van de culinaire ‘hoogstandjes’, reusel op roggebrood of geniet van een kom soep in de straten van Maaseik (samen met Soep op de Stoep). Geniet van de schilderkunst van de jeugd van Neeroeteren op hun schilderezeltjes op de markt !

Praktisch: Wanneer: 1 mei van 10 tot 18 uur, om het uur vertrekt een groep (duur 11/2 uur) Waar:standbeeld Van Eyck markt Maaseik Inschrijvingen vooraf bij info: francine.beinaert@maaseik.be 089/56 68 90 (peter.keil@maaseik.be) of ter plaatse op 1 mei, in de infotent. Maximaal 120 plaatsen. 2) Demonstratie: Jeugd schildert impressies op armoede. 30 jongeren uit Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren worden geconfronteerd met verhalen van grootouders over armoede en de impressies die zij zelf opdoen uit de media. Het immaterieel erfgoedverhaal, geconcretiseerd, geschilderd op de markt te Maaseik! De tijdsgeest en de maatschappelijk culturele evolutie op doek. De kunstwerken vormen de basis van een toekomstige tentoonstelling!

Praktisch: Wanneer: 1 mei van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur Waar: markt Maaseik info: peter.keil@maaseik.be of tel 089 819295 20-30 paneeltjes en schilderezeltjes op de markt


aseik op een andere manier!!! 3) Evocatie: Bedelaars in de stad! Op diverse plaatsen zal u ze tegenkomen, de bedelaars. Een vijftal landlopers en haveloze figuren zakken op Erfgoeddag af naar Maaseik. Ze werden vroeger als een plaag gezien. De een is invalide geworden na de oorlog, de ander kwam linea recta uit het gevang, een negatieve notering in het ‘werkboekje’, een dievegge die haar kind in leven wil houden... De verworpenen der aarde vertellen hun relaas. Zij zijn een vast gegeven van 10 tot 18uur op en rond de markt.

Praktisch : U kan ze constant tegenkomen te Maaseik info: peter.keil@maaseik.be of tel 089 819 295

4) Geneeskunde voor de armen. Het apotheekmuseum gaat dieper in op de wondere wereld van de geneeskrachtige kruiden. Zes generaties apothekers vertellen je vandaag het verhaal over hun kruidenthee, dikwijls het enige ‘geneesmiddel’ om ziektes te bestrijden en te voorkomen. En wat is het verhaal van de likkenpotten met medicijnen voor de allerarmsten en de gevelsteen van het armenhuis?

Praktisch: Wanneer: 1 mei van 10 tot 18 uur Waar: Musea Maaseik ,markt info: francine.beinaertl@maaseik.be of tel 089 560 543 info: peter.keil@maaseik.be of tel 089 819 295 5) Tegenstelling Rijk-Arm. De schatkamer toont de pracht en praal van de geestelijkheid. Deze kerkschatten stonden in schril contrast met de - voor vele mensen zeer tastbare - armoede. Toch had de geestelijkheid een enorme invloed op de bevolking. Tijdens de middeleeuwen gold de kerk als het voorportaal van de hemel. Een gids vertelt over de invloed van de aflaten, medaillons en gebeden op de armlastige mens en zijn omgeving.

Praktisch: Wanneer: 1mei van 10 tot 18 uur Waar: Musea Maaseik ,markt info: francine.beinaert@maaseik.be of tel 089 info: peter.keil@maaseik.be of tel 089 819295 6) Magere Hein aan de feesttafel. Roggebrood met reuzel. Wie heeft dat ooit nog gegeten? In de tent op de markt schotelen we je deze culinaire lekkernij voor. Daarnaast roepen we het verleden op met de soepbedeling. Met wat moest je vroeger overleven als je inkomen amper een van je basisbehoeften dekte? We vertellen je ook over de eetgewoontes en buitengewone vindingrijkheid van armen in het verleden.

Praktisch: Wanneer: 1mei van 10 tot 18 uur Waar: Maaseik ,marktplein tent aan het standbeeld info: peter.keil@maaseik.be of tel 089 819295 7) Demonstratie: Speel mee! Armoe betekent niet altijd automatisch ‘miserie’. Ook de arme mens had lichtpuntjes in het leven. Ontspanning en spel, om er maar twee te noemen. Hoe speelde men vroeger? Denk aan de tol of sjoelbak, knikkers en reven. De Vlaamse kermis was een van de hoogtepunten voor veel mensen.

Praktisch : Wanneer : zondag 1mei van 10 tot 18 uur Waar: Maaseik ,marktplein tent aan het standbeeld info: peter.keil@maaseik.be of tel 089 819295 Zie ook in de Zondagskrant van 1 mei.

17


musea Maaseik revisited! Doe mee op 20 april 2011. Als jongere denk je maar ‘Een stadswandeling, met een gids dan nog wel, ... echt niets voor ons!’. Deze keer zou je de bal wel eens heel mis kunnen slaan! Leerlingen van het College Heilig Kruis - SintUrsula zijn immers hard aan het werk om een heel ander concept uit te werken. Het doel is een stadswandeling op jouw maat te maken, kortom Maaseik revisited! Op 20 april 2011 kun je alvast proefdraaien bij de Musea Maaseik. Inschrijven via jeugddienst – Swappas. Doelgroep 2de-3de graad middelbaar.

Grootouderdag: 13 april 2011 De stedelijke jeugddienst richt in samenwerking met het Regionaal Archeologisch museum en het Selbach’s poppenmuseum een leuke dag in voor oud en jong. Grootouders krijgen de kans om met hun kleinkinderen een leuke tijd te beleven en over hun jeugdbelevenissen te vertellen. In het Regionaal Archeologisch Museum beleef je een workshop ‘beenbewerking’, waar je een benen mesje kan vervaardigen. Vervolgens wordt je ontvangen in het Selbachmuseum waar je ondergedompeld word in de speelwereld van je grootouders. Dankzij een boeiende tijdsreis kan je kennis maken met verschillende personages zoals een poppendokter. De leuke namiddag wordt afgesloten met een warme chocomelk en een gebak waar kleinkinderen en grootouders kunnen napraten. Inschrijven via de jeugddienst-grabbelpas Doelgroep lager onderwijs.

18


kinderopvang Zoekt u kinderopvang in Maaseik, Neeroeteren of Opoeteren?

Dan zijn Robbedoes en Hopsa de ideale oplossing. Beide opvangvormen zijn georganiseerd door de Stad. Robbedoes is een buitenschoolse kinderopvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar met opvanglocaties in Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren. Hopsa is een zelfstandig kinderdagverblijf in Maaseik voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Voor meer info kan u ons contacteren op 089/560.567 of onze website raadplegen: www.kinderopvangmaaseik.be. Eenmaal ingeschreven, kan u voor Robbedoes via deze site trouwens ook gebruik maken van ons handige online aan- en afmeldsysteem.

Landelijke kinderopvang vzw Kinderopvang bij onthaalouders voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Onthaalouders bieden kwalitatieve kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De opvang gebeurt in een famili¬ale sfeer, waarin geborgenheid en de individuele ontplooiing van elk kind centraal staan. De onthaalouder zorgt voor het middagmaal en de fruithap. Er is toezicht en begeleiding door de verantwoordelijken van Landelijke Kinderopvang. De kinderen zijn verzekerd. De dagprijs is afhankelijk van het inkomen en is fiscaal aftrekbaar. om te kunnen voldoen aan de steeds groeiende vraag naar kinderopvang zijn we dringend op zoek naar onthaalouders in Maaseik-centrum. Heeft u interesse of vragen, contacteer vrijblijvend Landelijke Kinderopvang Hertstraat 19b – 3680 Maaseik T. 070/24.60.41 E. LKOmaaseik@landelijkekinderopvang.be I. www.landelijkekinderopvang.be

maatschappelijke integratie Week van de Opvoeding: 16 tot 23 mei 2011 Omdat kinderen opvoeden een belangrijke taak is – en ook niet altijd even gemakkelijk – wordt tijdens die week opvoeden in de kijker geplaatst. ‘Opvoeden is meegroeien’. Met dit thema wil de Opvoedingswinkel tonen we tonen dat niet alleen kinderen groeien, ook ouders en opvoeders groeien elke dag mee met hun kinderen. Dat betekent dat elke dag een nieuwe dag is, met nieuwe uitdagingen! Meestal kan u verder bouwen op hetgeen u al weet en doet, maar soms ook niet... Als u in uw omgeving niemand vindt om eens van gedachten te wisselen, staan de mensen van opvoedingswinkel Maasland voor u klaar om mee te zoeken naar een oplossing. Wil u meer informatie over de week van de opvoeding of over de opvoedingswinkel Maasland , neem dan eens een kijkje op www.opvoedingswinkelmaasland.be of neem contact op op het nummer 0474/300.300.

19


sport Gebruik sporthallen – sportseizoen 2011-2012 Voor het sportseizoen augustus 2011 tot en met mei 2012 kunnen sportverenigingen, recreatievelingen en andere sporters hun verzoeken opgeven voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties. De aanvragen voor permanente activiteiten moeten toekomen bij de Stedelijke Sportdienst vóór mei 2011, en dienen als volgt geformuleerd: ▪▪sporthal ... ▪▪grote zaal, deelveld, kleine zaal, ... ▪▪dag – uur – periode ; ▪▪soort activiteit. Ook voor sporadische sportactiviteiten bieden de sporthallen nog steeds mogelijkheden. De gebruiksaanvragen kunnen te allen tijde worden gericht aan de Sportdienst Maaseik Sportlaan 8 - 3680 Maaseik T. 089/56.58.78 E. benny.vastmans@maaseik.be

20


Welkom op de nieuwe website van Waterskiclub Aldeneiker Plas - Maaseik! De nieuwe website van WAP Maaseik is een feit !!! www.wapmaaseik.be! Zoals u merkt is niet alleen het ontwerp aangepast; het volledige concept is nieuw. De eigentijdse website is themagericht zodat u snel de informatie vindt waarnaar U op zoek bent. Functioneler, overzichtelijker, persoonlijker zijn dus de kernwoorden!!! Helemaal nieuw is o.a. ook de Nieuwsbrief, de weersgegevens en de routeplanner. Ook aan gebruiksvriendelijkheid is er gedacht: overzichtelijke navigatie en een download mogelijkheid via Flickr waar U héél wat foto’s per activiteit of jaargang overzichtelijk aantreft. Kijk zeker ook eens op de Facebook Fan-pagina! Mocht u, ondanks al de inspanningen van WAP, toch nog ergens een foute link of verwijzing terugvinden of misschien ontbreekt er belangrijke info... Laat het hen weten en aarzel zeker niet om hen te contacteren.

Aandacht!!! De Oeterse Liga, een recreatieve zaalvoetbalcompetitie, zoekt ploegen voor het komende seizoen 2011 – 2012. Alle wedstrijden vinden plaats in de Stedelijke Sporthal van Neeroeteren. De wedstrijddagen zijn maan-, vrij- en zaterdagavond. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeurdag(en) van de deelnemende ploegen. Iedere ploeg is gratis verzekerd. Er worden maximum 18 ploegen toegelaten. Deze recreatieve competitie geniet de steun van de Stedelijke Sportraad van Maaseik. Inschrijven kan vanaf 01.03.2011. Deelnemende ploegen van het huidige seizoen hebben voorrang. Vanaf 01.04.2011 zijn de inschrijvingen open voor nieuwe ploegen. 0472/254849 www.oeterseliga.webs.com

21


mensen met een beperking Limburgse begeleiderspas voor mensen met een beperking In januari 1999 lanceerde de provinciale sportdienst de begeleiderspas voor personen met een beperking. Met deze pas hebben begeleiders van personen met een blijvende en zware beperking recht op een kosteloze plaats bij sport- en cultuurevenementen. De begeleiderspas wordt door het provinciebestuur van Limburg uitgereikt aan personen met een zware verstandelijke en/ of lichamelijke beperking die zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen. Zij kunnen dan ook niet zonder de hulp van een begeleider. Bijna 1000 Limburgers maken al gebruik van een begeleiderspas. Alle meewerkende organisaties worden opgenomen in de database die gekoppeld is aan de website van de provincie Limburg. Vele Limburgse organisatoren en clubs hebben de begeleiderspas intussen aanvaard. Maaseik wil niet achterblijven. In onze cultuurcentra wordt de begeleiderspas reeds geaccepteerd. We vragen ook de medewerking van de sportclubs. Alle clubs kregen een brief en een overeenkomst die ze kunnen invullen en terugbezorgen aan de dienst welzijn. Ook de stad Maaseik streeft naar een maximale deelname aan het openbare leven door mensen met een beperking. De begeleiderspas helpt hierbij. Sportclubs die geen brief kregen kunnen zich melden bij Sandra Vancleef, tel. 089/560 552, sandra.vancleef@maaseik.be. Clubs die de overeenkomst nog niet invulden kunnen dit alsnog doen! Stuur de overeenkomst naar Stad Maaseik, dienst welzijn, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik. Je kan de overeenkomst ook downloaden op www.maaseik.be. Mensen met een beperking kunnen de Limburgse begeleiderspas aanvragen bij de Provinciale sportdienst, Ronny Wasiak, tel. 011/23 72 60.

Rock Werchter 2011

22

De ticketverkoop van Rock Werchter is van start gegaan. Er zijn enkele veranderingen doorgevoerd voor mensen met een beperking. De voorbehouden parking, camping, sanitair, verzorgingstent, assistentie, rolstoelpodia, ringleiding,... zullen er dit jaar ook zijn, maar vanaf dit jaar is het absoluut noodzakelijk dat je vooraf contact opneemt met Intro vzw om zeker te zijn van een voorbehouden parking en aangepaste camping. Dit komt doordat men met de beschikbare oppervlakte aan de limiet zit. Per persoon met een handicap kan er, zonder uitzondering, maximum ĂŠĂŠn doorlaatbewijs voor een voertuig opgestuurd worden en kunnen er maximum vier vrienden mee, die uiteraard ook een ticket hebben. Lees meer op www.rockwerchter.be en binnenkort op de website van Intro: www.inclusie.be. Voor vragen hierover kan u steeds contact opnemen met Pieter van Intro, tel: 0497/43 97 37.


REVA beurs Wil u een aangepaste auto kopen? Bent u op zoek naar technische hulpmiddelen voor uw badkamer of keuken? Zoekt u een manier om je TV aan te passen aan uw beperking? De REVA-beurs is er voor mensen met een beperking en ouderen met beginnende beperkingen. U vindt op deze beurs zowat alles wat vandaag bestaat aan hulpmiddelen en aanpassingen: keukens, meubilair, domotica, rolstoelen voor alle doeleinden, scooters, computers, sanitair, trapliften, hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden, vrijetijdsartikelen en therapeutisch materiaal. Flanders Expo Gent, 5, 6 & 7 mei 2011, van 10.00 tot 18.00 uur. De beurs is bereikbaar met het openbaar vervoer. Er worden lagevloertrams ingezet vanaf Gent St. Pieters. Er is ook assistentie voorzien. Meer info: www.reva.be, E-mail: reva@reva.be. Stad Maaseik kan vijf inkomkaarten weggeven voor deze beurs. Bel of mail even naar gehandicapten-consulente Sandra Vancleef , T. 089/560 552, E. sandra.vancleef@maaseik.be.

Doeda? www.doeda.be is een website waarop organisaties, verenigingen en voorzieningen die vrijetijds- activiteiten voor mensen met een beperking organiseren, zichzelf en hun activiteiten kunnen voorstellen. Het moet gaan om activiteiten die openbaar en toegankelijk zijn, bv. buitenbeenpop, een rolstoeldansfeest, een halloweenfuif, een wandeltocht,... Je kan ook je vast terugkerende activiteiten laten opnemen.

23


Over Zin in Bos ‘Zin in bos’ wil iedereen laten meegenieten van de prachtige Vlaamse bos- en natuurgebieden. Bezoekers vinden op deze website een overzicht van integraal toegankelijke bos- en natuurgebieden in Vlaanderen. De gebieden staan gegroepeerd per provincie. Je kan op de kaart zoeken naar een gebied in jouw buurt. Per gebied geeft een fiche je een beschrijving van het bos: waar is het gelegen, wat is er toegankelijk. Je vindt op de fiche ook enkele foto’s en een kaartje. Onderaan kan je je eigen ervaring van je bezoek delen. Op de activiteitenkalender zie je wanneer en waar de volgende activiteiten gepland worden. Organisatoren kunnen hun activiteiten laten aanvullen in de kalender. www.zininbos.be

Ben jij wie we zoeken? De Adviesraad voor Personen met een Beperking is op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen aan het volgende project: het vergroten van de toegankelijkheid van winkels en horeca in Maaseik. De Adviesraad stapt in een provinciaal project dat handelaars bewust wil maken van klanten met een beperking. Uiteindelijk zullen onze handelaars, als zij dit wensen, bezocht worden door onze vrijwilligers die een kleine checklist afwerken en tips geven. Heb je een vlotte babbel? Leg je makkelijk contact? Wil je een korte opleiding van 3 uren volgen? Wil je iets veranderen voor personen met een beperking? Schrijf je dan snel in bij de stedelijke dienst welzijn, Sandra Vancleef, tel. 089/560 552.

Startersdagen voor nieuwe PAB’ers In 2011 zullen tientallen mensen een Persoonlijk Assistentie Budget krijgen. Om goed van start te gaan met je PAB, organiseert VFG in samenwerking met Onafhankelijk Leven (voorheen Bol-Budiv) gratis startersdagen. Goed begonnen is half gewonnen! Elke stap wordt je duidelijk uitgelegd en je kan ook je vragen kwijt. Neem vrijblijvend contact op Onafhankelijk Leven voor een startersdag in jouw buurt. Tel. 09/324 38 77 of mail helpdesk@onafhankelijkleven.be of via www.onafhankelijkleven.be.

24

Rolstoelvriendelijke stadswandelingen Zin in een stadsverkenning maar schrik dat de wandeling niet toegankelijk is? Op de website www.use-it.be vind je rolstoelvriendelijke stadswandelingen. Kies je favoriete stad: Brussel, Brugge, Antwerpen, Gent, Leuven of Mechelen.


woonloket Opnieuw gratis (ver)bouwadvies door de architect van het Steunpunt Dubolimburg voor inwoners van Maaseik. Heeft u bouwplannen of wenst u uw bestaande woning te renoveren en zou u graag wat advies van een (ver)bouwspecialist hebben? Reserveer dan een gratis Quickscan van het Steunpunt Dubolimburg op dinsdagnamiddag 3 mei e.k. bij het Woonloket van de Stad in het administratief centrum van Neeroeteren. Wat is een Quickscan? Quickscan is een hippe benaming voor een individueel gesprek van 30 minuten met de architect van het Steunpunt Dubolimburg, waarin deze deskundige uw vragen beantwoordt i.v.m. duurzaam (ver)bouwen. De nadruk ligt op maatregelen om energie te besparen. Wat goed is voor het milieu, is immers ook goed voor uw beurs en nog beter voor uw wooncomfort: Door uw huis goed te isoleren bijvoorbeeld, bespaart u niet alleen tijdens de winter op de verwarmingskosten, maar houdt u in de zomer ook de hitte buiten. Zo zijn er nog heel wat andere interessante maatregelen, die bovendien door de overheid financieel ondersteund worden. Vorig jaar organiseerden we dit initiatief voor een eerste maal en toen viel het in de smaak. Wat kan een specialist u in 30 minuten uitleggen? Véél! De voorwaarde is wel dat u plannen van uw woning meebrengt. Heeft u geen plannen, dan kan de architect ook met goede foto’s én eigen schetsen aan de slag. In 30 minuten krijgt u meteen een antwoord op concrete vragen zoals: ▪▪Welke isolatiematerialen voor uw woning aangewezen zijn en hoeveel die kosten. ▪▪Welk type verwarmingsketel het meest geschikt is voor uw woning. ▪▪Of u het volledige buitenschrijnwerk moet vervangen en of het ook mogelijk is om enkel het glas door superisolerend glas te vervangen. De antwoorden worden helder en op maat geformuleerd, compleet met subsidiemogelijkheden en praktische tips en trukjes. Nieuw dit jaar: U kan al een sessie reserveren vanaf 12.00 u. Wie buitenshuis werkt, zou dus tijdens de middagpauze kunnen langskomen. De architect is beschikbaar tot 17.00 u.

Hoe inschrijven? Om van gratis planadvies gebruik te kunnen maken, moeten Limburgers zich op donderdag naar het Centrum Duurzaam Bouwen in Heusden-Zolder verplaatsen. Nu komt het Steunpunt Dubolimburg dus eenmalig naar Maaseik toe en mag het stadsbestuur tien geïnteresseerden gedurende één namiddag aan tien geïnteresseerden gratis (ver)bouwadvies aanbieden. Deze namiddag vindt plaats op dinsdagnamiddag 3 mei 2011 in het administratief centrum van Neeroeteren, Scholtisplein 1. U kunt uw afspraak plannen op de volgende tijdstippen: 12.00u, 12.30u, 13.00u, 13.30u, 14.00u, 14.30u, 15.00u, 15.30u, 16.00u en 16.30u. Wat moet u doen om in aanmerking te komen? Het planadvies gebeurt enkel na afspraak. Maak zo snel mogelijk een afspraak via huisvestingsambtenaar Ingrid Rutten, Scholtisplein 1, 3680 Neeroeteren, tel. 089/560.584, ingrid.rutten@maaseik.be. U kunt reserveren vanaf maandag 11 april e.k..

25


jeugd

Chocolade Graffiti Vrijdag 15.04.2011 (Vertrek aan Fuego) Start: 13u00 Einde: 16u00 PRIJS: 13 euro Willy Wonka is hier niks bij! Wij maken graffiti met chocolade! Van een schets tot een echte piece in chocolade en er daarna nog een keer van mogen genieten als je het op eet! Maak iets voor je vriend, vriendin, vader, moeder, opa of oma! Het kan allemaal! Maarten Dedroog zal jullie door deze graffiti workshop in chocolade begeleiden!

Maaseik revisited (www.museamaaseik.be) Woensdag 20.04.2011 Start: 13u00 (Vertrek aan Fuego) Terug: 16u00 Prijs: 2 euro Vandaag krijg je de kans om het centrum van Maaseik eens op een heel andere te bekijken, deze activiteit is een samenwerking met de musea van Maaseik. Zeker doen!!!

Euroscoop Maasmechelen (www.euroscoop.be)

Woensdag 20.04.2011 Start: 19u00 (Vertrek aan Fuego) Einde: 22u30 PRIJS: 6 euro Hoe chill is het om op een saaie woensdagavond een filmpje te pakken in Euroscoop Maasmechelen!? Je kan deze avond een film naar keuze gaan kijken met je vrienden! Chiller kan toch niet!?

Just DOE-It-Day

(www.nolikomaaseik.be, www.maaslandsewintertuin.be, www.fuegomaaseik.be, www.aquadroom.be) Donderdag 21.04.2011 Start: 9u00 (Vertrek aan Fuego) Einde: 17u00 PRIJS: 10 euro Altijd al eens willen weten wat je zoal kan doen in Maaseik? Doe dan mee aan de Just Doe-It Day! Vanaf 9u00 hebben we een instuifmoment bij Fuego. Vanuit Fuego gaan we eerst met z’n allen zwemmen in de Aquadroom. Na de middag kunnen jullie kiezen tussen een rondleiding in de Lotto Dôme en Bowlen of jullie kunnen kiezen tussen IJshockeyinitiatie en De wereld van graffiti. Tijdens deze activiteiten wordt jullie de basis geleerd van ijshockey, volleybal en graffiti. Hebben jullie dit altijd al eens willen leren!? Schrijf je dan nu in!

Kajakken Maasland (www.kajakmaasland.be)

Vrijdag 22.04.2011 Start: 10u00 (Vertrek aan Fuego) Einde: 16u00 PRIJS: 13 euro Deze 11 km lange tocht verwacht van jou dat je avontuurlijk bent en niet bang bent om nat te worden! Je gaat samen met een vriend of vriendin in een kajak het 11 km lange avontuur tegemoet! Durf jij het aan!? Schrijf je dan snel in! Info en inschrijven Jeugddienst stad Maaseik Fuego - Sportlaan 36 3680 Maaseik T. 089/410 652 E. jeugddienst@maaseik.be

Groove It: 10-jarig jubileum 26

Dit wordt gevierd met een spetterend showweekend in de Lotto Dôme op 3, 4 en 5 juni 2011. De voorverkoop van tickets start vanaf 29 april in de sporthal te Maaseik, daarna wekelijks op zondag voormiddag in de sporthal te Maaseik. Programma: ▪▪4 en 5 juni middagshow om 14u: kaarten en voorverkoop 10 euro.

▪▪3 en 5 juni avondshow om 19u en 19u30: kaarten in voorverkoop 12,50 euro.

Tevens zijn er VIP kaarten te verkrijgen aan 75 euro per stuk. Don’t miss it! Info info@groove-it.be


Technische Instituut Sint-Jansberg te Maaseik doet mee met de ‘WALK FOR WATER’! Op wereldwaterdag, dinsdag 22 maart 2011 stapten duizenden mensen over de hele wereld tegelijk 6 kilometer om aandacht te vragen voor de waterproblematiek: ‘The World Walks for Water’. Miljoenen mensen, vooral kinderen, moeten elke dag gemiddeld 6 kilometer wandelen, gewoon om water te halen voor hun basisvoorzieningen. Daardoor kunnen zij niet naar school en hypothekeren ze hun eigen toekomst. Miljarden mensen hebben zelfs geen schone plaats om naar het toilet te gaan. Het gebrek aan zuiver water zorgt voor een vicieuze cirkel van ziekte, beperkte levensverwachting en armoede. Ook Sint Jansberg deed mee! Technisch Instituut Sint-Jansberg stapte met 190 leerlingen en leerkrachten 6 kilometer, of totaal 1140 kilometer uit solidariteit met de kinderen in het zuiden. De actie sluit aan bij het engagement van de Vlaamse Overheid in het kader van de millenniumdoelstellingen om tegen 2015 minstens 6 miljoen mensen in de wereld aan zuiver en toegankelijk water te helpen. De ‘Walk for water’ past binnen een educatief traject van PROTOS, MOS (Milieuzorg Op School), de Vlaamse overheid (departement Leefmilieu, Natuur- en Energie), de 5 Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Autoluw naar school op 11 mei Al vele jaren organiseert de provincie Limburg, in samenwerking met de stad Tongeren, een Autoluwe Schooldag. Een dag waarop we het stappen en fietsen naar school stimuleren. Te voet of met de fiets naar school gaan zorgt voor een dagelijkse portie gezond bewegen én draagt bij tot een meer milieuvriendelijke omgeving. De fiets en de “benenmachine” zijn immers de gezondste en de zuiverste vervoermiddelen. Op woensdag 11 mei 2011 gaan de leerlingen en leerkrachten te voet, met de fiets of met de bus naar school. Naast de duurzame pendel naar school, maken de jongeren die dag ook kennis met duurzame mobiliteit via allerhande ludieke acties die de scholen opzetten. Veel scholen besteden tijdens de week van de Autoluwe Schooldag extra aandacht aan mobiliteit en verkeersveiligheid, maar ook ouders zijn hierin belangrijke partners. De beslissing over hoe een kind zich verplaatst ligt immers meestal bij de ouders. We nodige ouders uit om samen met hun kind na te denken over hun verplaatsingswijze en samen te oefenen in het verkeer. Zelfstandige mobiliteit, zoals het zelf naar school kunnen gaan, is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Door de dagelijkse routine van het samen naar school stappen of fietsen, leren kinderen gevaarlijke situaties herkennen en leren ze hoe ze ermee om kunnen gaan. En als school en ouders elkaar aanvullen, dan pas wordt verkeers- en mobiliteitsopvoeding een succes!

27


senioren Op weg naar geluk: internet Gids: dementie. Hoe ermee helpt u. Aanleg en omstandigheden kunnen uw geluk beïnvloeden. Maar wist u dat 40% van het geluk maakbaar is? De volgende websites helpen u bij het actief bouwen aan uw eigen geluk. Het kan! www.plukjegeluk.be is de nieuwe gelukswebsite van CM. deze site is toegankelijke voor leden en niet-leden. Je vindt er zeven heel duidelijke ‘sporen’ naar geluk. Het is alsof je een metroplannetje leest. Elk spoor staat voor een andere weg naar het geluk: leef naar je doelen, investeer in relaties, denk positief, heb aandacht voor jezelf, leef hier en nu, heb grip op je leven, leef gezond en beweeg. De metrohaltes zijn concrete tips om deze doelen te bereiken. Je kan je via deze website laten bijstaan door een gelukscoach. Deze service is gratis voor CMleden. Niet-leden betalen € 25. CM maakte deze site in samenwerking met het Nederlandse Trimbosinstituut, dat een ruime ervaring heeft in mentalegezondheidsbevordering via internet (E-health). www.fitinjehoofd.be is een andere website die je stap voor stap op weg helpt naar een gelukkiger leven. Fit in je hoofd werkt met 10 stappen: vind jezelf oké, praat erover, beweeg, probeer eens iets nieuws, reken op vrienden, durf nee zeggen, ga ervoor, durf hulp vragen, gun jezelf rust, hou je hoofd boven water. Bij elke stap vind je: het waarom en hoe van de stap, opdrachten die je helpen om écht aan de slag te gaan, verhalen van mensen die succesvol de stap hebben uitgeprobeerd en links naar websites met meer informatie.

28

VVVG WORDT VL@S Gepensioneerdenbond ‘Vlaams Verbond Voor Gepensioneerden’ (VVVG) verandert van naam en wordt VL@S: Vlaamse Actieve Senioren. Meer info over de activiteiten van VL@S vind je op www.vlaamseactievesenioren.be of bij de lokale afdeling Maas-Oeter: Hubert Neyens, Spilstraat 17, tel. 089/86 39 07.

omgaan?

Dementie treft in België ruim 160 000 personen, waarvan meer dan de helft Alzheimer heeft. Het beeld dat we van deze ziekte hebben, spitst zich vaak toe op het laatste stadium. Dit negatieve imago weegt op de persoon zelf en op zijn naaste omgeving. De Koning Boudewijn Stichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat spannen zich samen in om de levenskwaliteit te verbeteren van de mensen die door deze ziekte zijn getroffen. Daarom publiceren zij een nieuwe brochure: ‘Dementie, hoe ermee omgaan?’. Een nieuwe invalshoek: de zieke zelf. Wanneer uzelf, of een van uw naasten, te horen krijgt dat u getroffen bent door een of andere vorm van dementie, zorgt dat vaak voor een schok. Als zo’n diagnose gesteld wordt, weet men dat niets nog zal zijn zoals voorheen. Nochtans verandert niet alles van de ene op de andere dag. Het leven gaat verder. Dat is ook de insteek van deze gids. Hij richt zich op de persoon die door Alzheimer of een gelijkaardige ziekte is getroffen. Met deze gids willen de KBS en het notariaat informatie aanreiken die centrale waarden als respect en bescherming van de persoonlijke waarden als uitgangspunt neemt. Hij belicht de verschillende aspecten die het dagelijkse leven van de patiënt sterk kunnen beïnvloeden. 46 pagina’s neutrale en objectieve informatie in een handig formaat. Waar vindt u deze gids? Deze brochure is gratis beschikbaar bij de notaris of je kan hem gratis bestellen bij de Koning Boudewijnstichting. E. publi@kbs-frb.be, tel.: 070/233 728.


welzijn en gezondheid MEGA! Mijn Eigen Goede Antwoord. Op 29 april wordt het project Mijn Eigen Goede Antwoord afgesloten met een spetterende MEGA-fuif voor alle leerlingen van het 6 de leerjaar basisonderwijs en 1ste leerjaar BUSO. MEGA is een preventie project dat kinderen weerbaarder wil maken tegen invloeden zoals alcohol, drugs en tabak maar ook het probleem van pesten wordt opgenomen. De kinderen werken gedurende 10 lessen, rond deze thema’s met hun eigen leerkracht, de politie en medewerkers van het CLB. Jaarlijks werken alle scholen van de fusie mee aan dit preventieve project en dat maakt dat er een 350 leerlingen bereikt worden. De fuif is dus een afsluiting waar we willen aantonen dat ook zonder alcohol, drugs en tabak plezier gemaakt kan worden. Voor de ouders wordt gelijktijdig een informatief moment georganiseerd over drugs. ▪▪Het Centrum voor Alcohol en Drugspreventie geeft een uiteenzetting onder de titel: “Wat als ik drugs vind bij mijn kind?” ▪▪De Politie Maasland geeft een uiteenzetting over de verschillende drugs. Het infomoment gaat door: Vrijdag 29 april van 19u15 tot 20u45 in de Moskee, Sportlaan 31 te Maaseik. Inschrijven verplicht bij : Dienst welzijn, Jacqueline Creemers, Lekkerstraat 10 3680 Maaseik. Tel: 089/56.05.56. e-mail: jacqueline.creemers@maaseik.be

Stickerverkoop Rode Kruis De jaarlijkse stickerverkoop van het Rode Kruis is in aantocht! Van 28 april tot en met 12 mei organiseert Rode Kruis Vlaanderen zijn jaarlijkse stickerverkoop. Zowel Rode Kruisafdeling Maaseik als NeeroeterenOpoeteren-Dorne zullen proberen zoveel mogelijk stickers te verkopen. Je gaat ons dan ongetwijfeld terug vinden aan de winkels. Dit jaar staat de gezellige bende van FC De Kampioenen samen met Rode Kruisvrijwilligers op de sticker. De sticker kost €5, maar is een enorme steun voor de plaatselijke afdeling waar u de sticker koopt. Rode Kruis Maaseik en Neeroeteren-Opoeteren-Dorne zullen de opbrengst besteden aan extra materialen voor de hulpdienst (tas met materiaal voor eerste uitruk, glucometer) zodat het op evenementen de mensen nog beter kan helpen. Ook wil het Rode Kruis een oefen-AED (automatische externe defibrillator) aankopen. Met deze oefen- AED kunnen ze u, inwoners van de stad Maaseik, leren werken. Deze AED-toestellen staan immers meer en meer op openbare plaatsen ter beschikking van de bevolking. Voor al uw vragen in verband met onze afdeling (bloed geven, vrijwilligerswerk, EHBO-cursussen...) kunt u terecht op voorzitter@maaseik.rodekruis.be. Voor aanvragen van preventieve hulpdiensten kunt u mailen naar hulpdienst@ maaseik.rodekruis.be. Hopelijk kan het Rode Kruis weer op uw steun rekenen! Alvast bedankt, namens Rode Kruisafdeling Maaseik en Neeroeteren-Opoeteren-Dorne.

29


Noord-Zuid Oxfam Wereldwinkel Voor elke gelegenheid een gepast geschenk Voedingspakketten Geef je liever een goede fles wijn, of een doosje pralines ? De producten van Oxfam Fairtrade maken van elke gelegenheid een feest. Je kan bij ons een leuke geschenkmand met zelf uitgekozen voedingsproducten op maat samenstellen. Dit wordt in een mooie mand of boodschappentas verpakt: ontbijtmand, snoepmand, mand met ingrediënten ... In de wereldwinkel vind je voor elke gelegenheid wel een gepast geschenk. Je vindt er namelijk een uitgebreid assortiment artisanaat: juwelen, sjaals, speelgoed, siervoorwerpen, ... Deze producten worden op een traditionele manier én met duurzaam materiaal gemaakt. Ze beantwoorden net als de voedingsproducten aan de eerlijke handelscriteria. We bieden verschillende merken aan in onze wereldwinkel. Oxfam Magasins du Monde – Meer dan een commercieel merk Kleine producentengroepen in het Zuiden maken het artisanaat dat wordt verdeeld door Magasins du Monde. Meestal zijn het boeren, vrouwengroepen die artisanaat vervaardigen als extra inkomen. Dit inkomen geeft hen de mogelijkheid om in gezondheidszorg, scholing en vorming te investeren. De plaatselijke cultuur en vaardigheid wordt opgewaardeerd. Dankzij de voorfinanciering van de grondstoffen en het engagement van Oxfam-Magasins du monde om op lange termijn te werken, kunnen onze partners hun toekomst in handen nemen. Fair Trade Original – Met liefde gemaakt. Met liefde gekocht. Duizenden boeren en ambachtslieden uit Afrika, Zuid-Amerika en Azië werken met liefde voor Fair Trade Original. Want ze ontvangen respect. En een faire prijs. Duizenden klanten in Vlaanderen kopen fair trade met liefde. Om de zorg. Om de kwaliteit. En om de uitgangspunten van Fair Trade Original.

30

Laat je in deze tijd van het jaar inspireren door onze lentegeschenken en breng zeker een bezoekje aan de wereldwinkel.

Geschenkencheques Kun je zelf niet goed kiezen ? Geen nood, dan geef je toch gewoon een cheque kado. Met een geschenkencheque van Oxfam-Wereldwinkels zit je altijd goed! In de wereldwinkel kan je geschenkencheques aankopen van 5, 15 en 25 euro. De ontvanger kan met de cheques voeding en artisanaat aankopen naar keuze. STEEDS WELKOM ! OXFAM WERELDWINKEL – PELSERSTRAAT 41 – OPEN OP WOE, VRIJ, ZAT. VAN 10.00-18.00U – TEL. 089572599.


De wereld in verwachting Hoe ver staan we met de millenniumdoelstellingen? Donderdag 5 mei 2011, 20u00, De Beurs Donderdagavond 5 mei werpen enkele topsprekers hun licht op de millenniumdoelstellingen. Hoever staan we? Welke weg hebben we nog te gaan? En wat kunnen we lokaal doen om ons steentje bij te dragen? De millenniumdoelstellingen zijn intussen elf jaar oud. Ze hebben als doel om tegen 2015 de grootste armoede de wereld uit te helpen. Bijna alle landen ter wereld hebben de ambitieuze doelstellingen in het jaar 2000 ondertekend. Vandaag staan we op minder dan vijf jaar van het geplande einddoel en is er nog een hele weg te gaan. We zijn blij u te kunnen uitnodigen voor een boeiende avond over de millenniumdoelstellingen. Jan Vandemoortele, die de doelstellingen voor de Verenigde Naties mee heeft uitgewerkt, bijt de spits af met een beknopte toelichting. Daarna is er een panelgesprek, waar onder meer Bogdan Van den Berghe, algemeen secretaris van 11.11.11, aan zal deelnemen. Roger Huisman, buitenlandjournalist bij Het Belang van Limburg, is moderator. Uiteraard krijgt ook het aanwezige publiek de mogelijkheid om vragen te stellen. De Wereld in verwachting – 5 mei 2011 om 20u00 – Café De Beurs, Markt 7, Maaseik. Gratis inkom. Graag vooraf inschrijven via 089-560 549 of jos.simons@maaseik.be.

Gastgezinnen gezocht De V.Z.W. Kura zoekt nog een tiental gastgezinnen die een kind uit Wit-Rusland wIlen opvangen voor een periode van drie weken tijdens de zomervakantie van 2011 . Onze organisatie zorgt voor de reis de visums en de verzekering . Zijn jullie geinteresseerd neem contact op met Gerard Knoops op het tel. 089/867039 of via e-mail gerard.knoops@scarlet.be of via Franssen Roger op het tel. 089/566576 of via e-mail kura.maaseik@ hotmail.com Optreden THAROUNI SVIET De Wit-Russische volksdansgroep THAROUNI SVIET bestaande uit kinderen tussen 8 en 18 jaar treed op in Maaseik. Het optreden is voorzien in de zaal Van Eyck Koning Albertlaan 23 Maaseik op 30 april 2011 om 20.00 Toegangstickets kosten 7.50€ voor volwassenen en 5€ voor kinderen en zijn te bestellen via de leden van het bestuur van de V.Z.W. Kura . Knoops Gerard 089/867039 Franssen Roger 089/566576 Cuypers Jaak 089/702112 . Schrijnemakers Ed 089/622171.

31


Info april 2011  
Advertisement