Page 1

infomagazine 20ste jaargang - nr. 2  maart - april 2017

uit de PEPERBUS

3 Communicatieonderzoek

in Lier

9 UiTPAS komt er aan

17 Op pad met vrijwilligers

20-27

25

WIN


Goed om weten

Naar het middelbaar? Zet je zoon of dochter volgend schooljaar de stap naar het secundair onderwijs? Wanneer inschrijven? 1. Is er al een broer of zus op school? Schrijf je kind in tussen 20 februari en 9 maart 2017 2. Is er nog geen broer of zus op school? Schrijf je kind in tussen 10 en 24 maart 2017 3. Te lang gewacht? Dan kan je vanaf 18 april 2017 je zoon of dochter toch nog inschrijven. Hij/zij heeft dan geen voorrang meer. Als de school of de klas vol is, kan de school je kind weigeren. De school zet op papier waarom je niet kan inschrijven. Ze vertelt je waar je hulp krijgt om een andere school te vinden. Hoe inschrijven? Contacteer de school van je keuze of stap er eens binnen. Wat meebrengen bij de inschrijving? - rijksregisternummer van je kind - schoolrapport Let op! De inschrijving gebeurt samen met ouder(s) of voogd.

i

www.naarschoolinlier.be

Het stadskantoor, OCMW en gemeentehuis van Koningshooikt zijn gesloten op ma 17 april (Paasmaandag). Stad Lier Dungelhoeffsite Paradeplein 2 bus 1 2500 Lier tel. 03 8000 300 info@lier.be, www.lier.be www.facebook.com/ StadLier

 L oketten stadskantoor:

• Uitsluitend op afspraak! Maak STEEDS vooraf een afspraak via www.lier.be, telefonisch of aan de onthaalbalie • Je kan een afspraak maken voor volgende momenten: - ma tot vr van 9 tot 12.30 uur - ma ook van 15 tot 19 uur - wo ook van 14 tot 16 uur (behalve tijdens schoolvakanties)

OCMW Lier Sociaal Huis Dungelhoeffsite Paradeplein 2 bus 2 2500 Lier tel. 03 8000 500  O CMW: info@ocmwlier.be • ma tot vr van 9 tot 12.30 uur www.sociaalhuislier.be • ma ook van 14 tot 19 uur • di, wo en do van 14 tot 16 uur (behalve tijdens schoolvakanties)

COLOFON

Onthaalbalie: • ma tot vr van 9 tot 12.30 uur • ma ook van 14 tot 19 uur • di, wo en do ook van 14 tot 16 uur

Parkeren kan in de ondergrondse parkeergarage, te bereiken via Mechelsesteenweg-Kazernedreef. Je parkeert gratis als je binnen het half uur terug buiten rijdt. Gemeentehuis van Koningshooikt: • Let op! Maak steeds vooraf een afspraak via www.lier.be, telefonisch of aan de onthaalbalie van het stadskantoor • Je kan een afspraak maken voor volgende momenten: - ma en do van 14 tot 16 uur - di van 15 tot 19 uur - vr van 8.30 tot 12 uur

Uit de peperbus is een uitgave van de stad Lier. Redactieadres: Dienst externe communicatie, Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier, tel. 03 8000 351, communicatie@lier.be Layout en druk: Antilope Printing Verantwoordelijke uitgever: Frank Boogaerts, p/a Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier

2

uit de PEPERBUS


Communiceren we goed? In het najaar konden alle Lierenaars deelnemen aan een communicatieonderzoek. Het onderzoek gebeurde in samenwerking met Memori, het onderzoeks- en expertisecentrum voor communicatie en organisatie van Thomas More. We peilden naar de bekendheid, gebruik en waardering van onze stedelijke communicatiekanalen.

Communiceren we verstaanbaar, correct en tijdig? Waarover wil de Lierenaar meer informatie? En welk imago heeft de stad bij de Lierenaar? 614 inwoners, met een mooie spreiding naar leeftijd en opleidingsniveau, namen deel aan het onderzoek. We zetten de meest opvallende resultaten even op een rijtje.

Mate waarin men beroep deed op onthaaldiensten voorbije jaar

Gebruik en waardering van de stedelijke onthaaldiensten De waardering voor onze onthaaldiensten blijkt zeer hoog. De onthaalbalie van het stadskantoor haalde een mooie score van 8,04 op 10. Het algemeen telefoonnummer van de stad (03 8000 300) 7,59/10 en het mailadres 7,28/10

14%

13%

14%

18%

Kennis, gebruik en waardering van stedelijke communicatiekanalen ‘Uit de peperbus’ en de website www.lier.be zijn, zoals we ook hoopten, de meest gekende en gebruikte communicatiekanalen. Maar ook onze facebookpagina www.facebook. com/StadLier/ scoort goed op bekendheid en gebruik. Deze drie topkanalen blijken meteen ook de meest gewaardeerde kanalen. De stad scoort het minst op bewonersvergaderingen en infomomenten. ff Uit de peperbus 7,44/10 ff stedelijke Facebookpagina 7,02/10 ff www.lier.be 7,00/10

één keer

45%

2 tot 5 keer meer dan 5 keer 70%

26%

68%

23% getelefoneerd naar algemeen nummer

Gebruik van internet en sociale media

nooit

e-mail naar info@lier.be gestuurd

onthaalbalie stadskantoor

Opvallend is dat bijna 90% van de Lierenaars bijna dagelijks internet gebruikt. Slechts 6% gebruikt nooit internet. 85% is ook actief op sociale media. Bij senioren van 70 of ouder is dat nog 50%. Het meest gebruikte kanaal is Facebook (75%), gevolgd door WhatsApp met 46%. Kennis en gebruik van de stedelijke communicatiekanalen Stedelijk infomagazine ‘Uit de peperbus’: 15% www.lier.be: 16%

9%

9%

10%

22% 16%

24% 30%

Stadsnieuws in de Steekkrant: 23% 27% de Facebookpagina: 34%

13%

24%

de digitale infoborden: 34%

8%

13%

14%

6%

17%

8% 3%

17%

20%

12% 31%

digitale schermen in stadskantoor en Sociaal Huis: 45% bewonersvergaderingen en infomomenten: 50%

13%

20%

www.sociaalhuislier.be: 43%

9%

13%

18%

22%

bewonerskaarten en -brieven: 42%

ken ik niet raadpleeg ik SOMS

19%

16% 20%

Infogids ‘Wegwijs in Lier’: 31%

21%

32%

5%

10%

10%

12%

8%

15% 34%

ken ik maar raadpleeg ik NOOIT raadpleeg ik REGELMATIG

10%

5% 4% 6% 5%

raadpleeg ik ZELDEN raadpleeg ik VAAK

maart-april 2017

3


Mate waarin ‘Uit de peperbus’ gelezen wordt

‘Uit de peperbus’ doet het goed Bijna 9 op de 10 Lierenaars leest ‘uit de peperbus’. Wie het niet leest, geeft aan dat men het vaak niet in de bus krijgt. Een aandachtspuntje dat we zeker verder opnemen. Meer dan 80 % van de lezers waardeert de vlotte leesbaarheid, actualiteit en aantrekkelijkheid van dit infomagazine. Meer dan 6 op 10 vindt in het magazine een goede mix van korte en meer diepgaande artikels en zou ‘uit de peperbus’ missen mocht het magazine niet meer bestaan.

Ik lees Uit de peperbus grotendeels.

12%

13%

Ik neem het altijd door wanneer het in de bus valt, en lees de artikels die mij interesseren.

37%

Ik blader er eens door, lees de titels en bekijk de foto’s. Ik lees het nooit. 38%

Wat wil je zeker weten?

In de stedelijke communicatie vindt de Lierenaar volgens de resultaten van het onderzoek voldoende informatie over tal van onderwerpen. Alleen over subsidies en premies, thuis- en ouderenzorg en de beslissingen van de gemeente- en OCMW-raad en het college van burgemeester en schepenen wil men graag meer informatie.

Ons imago

Lierenaars typeren hun stad in eerste instantie als gezellig, levendig, gastvrij, kindvriendelijk, veilig en een plek met een ruim vrijetijdsaanbod. Als winkelstad scoort Lier slechts matig.

Conclusie: we zijn geslaagd

Conclusie van het onderzoek: de stad doet het volgens de inwoners behoorlijk goed op het vlak van communicatie. Hier en daar zijn er zeker aandachtspunten. We nemen deze de komende maanden verder ter harte om jou nog beter te informeren. Wie deelnam aan het communicatieonderzoek, willen we graag nog hartelijk bedanken. Mede door jouw mening, weten we nu wat we goed doen en vooral wat beter kan. Waardering van de communicatie-inspanningen van de stad De stedelijke informatie is begrijpelijk.

De stedelijke campagnes springen voldoende in het oog (bv. Kerst in Lier, Zomer in het Park,...) Ik weet waar ik terecht kan met opmerkingen en vragen over de stedelijke dienstverlening. De antwoordt klantvriendelijk op vragen, meldingen en bemerkingen.

6%

15%

8%

12%

6% 8% 6%

13%

10%

13% 13%

Ik krijg voldoende informatie over wat er in Lier te beleven valt.

12%

18%

Ik voel me goed geïnformeerd door de stad. 6% 6% 8% De stad doet voldoende inspanningen om bewoners bij geplande veranderingen in de buurt te betrekken. De stad doet voldoende inspanningen om de wensen van de bevolking te kennen. Ik krijg voldoende informatie over gemeenteraad, schepencollege en OCMW-raad in Lier.

12% 14% 19%

helemaal niet akkoord

uit de PEPERBUS

23%

18%

21%

26%

15%

18% 3

17%

5

14%

15% 6

12%

16%

17% 16%

4

17% 18%

20%

16%

14%

22% 28%

17%

23%

21%

21%

19%

2

23%

27%

23%

12%

17%

21%

22%

14%

12%

17%

27%

23%

6% 8%

8% 6% 12%

27%

22%

De stedelijke communicatie is voldoende herkenbaar.

De stad brengt mij tijdig op de hoogte van wegen- en infrastructuurwerken.

4

28%

9% 7%

10% 6%

volledig akkoord


Kandidaten bedeling

GEZOC

HT

stedelijke publicaties Eind december viel de ophaalkalender weer in je brievenbus. Voor de bedeling van deze kalender en mogelijk andere brochures doet de stad een beroep op Lierse verenigingen. In toepassing van het ‘Reglement bedeling stedelijke publicatie’ wordt dit jaar een nieuwe lijst van kandidaten opgesteld voor de komende twee jaar. Erkende Lierse verenigingen of verenigingen, adviesraden en niet-erkende instanties zoals wijkcomités en ouderraden met bestuurszetel en werking in Lier komen hiervoor in aanmerking. Kandidaten kunnen aangeven welke ophaalronde zij in 2017 en 2018 willen bedelen. Er zijn vier rondes. Het aantal brievenbussen per ronde varieert tussen 4.100 en 4.800. Als je vereniging zich kandidaat stelt voor de bedeling van een ronde, dan engageert zij zich om die bedeling correct en volledig uit te voeren binnen de

Schaap in kruisjessteek

afgesproken termijn. Je vereniging ontvangt 0,075 euro per brievenbus als aan deze afspraken werd voldaan. Je kan je met je vereniging kandidaat stellen tot 30 april 2017. De rondes worden daarna toegewezen voor twee jaar. Vul het online formulier in op www.lier.be (zoek op ‘bedeling stedelijke publicaties’). Het volledige reglement vind je ook op www.lier.be. Belangrijk: verenigingen die reeds de voorbije jaren meewerkten, dienen zich opnieuw kandidaat te stellen!

i Team Externe communicatie – tel. 03 8000 351 annemie.breugelmans@lier.be

Heerl

ijke s

chaap

Verw Voo acht je Steek de handen uit de mouwen en knutsel r dit Lierse schaapje in elkaar met naald en cho een sn nog bu re c o draad! Voo oladed ezig m n, vrie n r r a kok de cup uppels rsepe den of o in f n mar svlokke cake-s odig. V en sc amilie in d h sep c eze ein. n of ch haapj oor de aapje es ( fees ( oco w Hee 1 ) ol d h 2) s lade e rlijk b je m vlok puit j ruk je smu a w e k l l en. a en! 1 Een een flin t mars k e wit of z e toef s war t sc la haa

je

maart-april 2017

5


Lierse bevolking in 2016: 35.218 inwoners Leeftijd bevolking

Lierse bevolking in 2016 25000

21713

20000

15000 18061 10000

17157 7247

6258

5000 bevolking Aantal Lierse inwoners: 35.218 in 2016: 35.218 inwoners 0 2016 vrouwen (51.28%) 18-65 jaar +65 jaar 0-18 jaar mannen (48.72%) 18061

17157

Leeftijd bevolking vrouwen (51.28%) 21713 mannen (48.72%)

25000 20000

15000 bevolking in 2016: 35.218 inwoners AangroeiLierse bevolking aangroei bevolking 10000 7247 6258 5000 2306 2500 1934 Leeftijd bevolking 02000 2016 1500 25000 21713 18-65 jaar +65 jaar 17157 0-18 jaar18061 1000 20000 353 333 352 500 15000 0 10000 6258 2016 7247 vrouwen (51.28%) 5000 geboortes verhuis uit Lier mannen (48.72%) overlijdens 0 verhuis naar Lier 2016bevolking aangroei 18-65 jaar +65 jaar 0-18 jaar

Zes eeuwelingen in Lier

Leeftijd bevolking

Leeftijd bevolking aangroei2 bevolking De oudste inwoner 25000 2306 4 20000

2500 2000

21713

werd geboren in 1909

1934

15000

1500 1000

10000 333 5000

500 0

6258 352

7247 353

0 aangroei 2016bevolking 2016 18-65 jaar +65 jaar 0-18 jaar 2306 geboortes verhuis uit Lier 2500 1934 verhuis naar Lier overlijdens 2000 aangroei bevolking 1500 Zes eeuwelingen in Lier 1000 Zes eeuwelingen in Lier 353 333 352 500 20 4

6

2016 De oudste inwoner werd geboren in 1909 geboortes verhuis uit Lier verhuis naar Lier overlijdens aangroei bevolking

aangroei bevolking Zes eeuwelingen in Lier

uit de PEPERBUS

2500

2306

WERKEN AAN STRATEN Herstellen voetpaden en asfaltwerken In het kader van het onderhoud van de wegeninfrastructuur worden de komende maanden asfaltwerken uitgevoerd in volgende straten: Beatrijslaan, kruispunt Bosstraat – Boomlaarstraat, zijstraat Lintsesteenweg nr.6, Voorbos, fietspad Berlaarsesteenweg binnen de ring, Liersebaan (deel Lelienlei – Aarschotsesteenweg), zijstraat Berlaarsesteenweg 119 (tot aan privé perceel “185d”), Van Boeckellaan van Antwerpsestraat tot nr. 35, Antwerpsesteenweg (spoorwegtunnel). Vanaf maart starten herstellingswerken aan de voetpaden in: Boomlaarstraat tussen Baron Opsomerlaan en Ogezlaan, Ceciliastraat en Corenhemelstraat, Tarwelaan tussen Sander de Vosstraat en Fruithoflaan, Baron Opsomerlaan zijde omleidingsvaart vanaf Ogezlaan tot Antwerpsetraat, Leielaan, Kroonstraat tussen Berlaarsesteenweg en Transvaalstraat. Weg- en rioleringswerken Putsesteenweg De stad ging in op het aanbod van de gemeente Putte om de fietsverbinding tussen het centrum van Putte en de grens met Lier, door te trekken op de Putsesteenweg tot aan de Sander de Vosstraat. De straat krijgt een enkelrichtingsfietspad langs beide zijden. In het deel tussen de Sander de Vosstraat en de Itterbeek, komt er langs de even zijde een dubbelrichtingsfietspad. Tegelijkertijd legt de stad een gescheiden riolering aan in de Putsesteenweg. De huidige betonnen verharding wordt vervangen door asfalt. De werken starten in april en zullen 7 maanden duren. Bouw brug Sion In de loop van april start de bouw van de fiets- en wandelbrug ter hoogte van de Sionsite. De brug maakt deel uit van de herontwikkelingsvisie van de Sionsite. Ze ondersteunt de relatie tussen de Sionsite, de vallei van de Kleine Nete en het natuurgebied Nazareth. De hoofdbalk en de mast van de tuiburg vormen samen een sculpturaal geheel. Door de centrale structuur wordt het brugdek in twee delen gescheiden. Elk deel heeft een breedte van 2,70 meter zodat fietsers en voetgangers comfortabel kunnen passeren. Op de centrale draagstructuur komen zitbanken. De bouw zal 6 maanden in beslag nemen.


’n Liers

plezierke

Vanaf deze editie gaan we op zoek naar wat Lierenaars koesteren in hun stad. Wat geeft hen een gelukzalig gevoel, een warme band met of een speciale genegenheid voor hun stad? Voor sommigen is dat een het uitzicht vanop een bepaalde plaats, voor anderen de rust op een plekje in het groen. Anderen smelten voor dat specifieke gerechtje, terwijl nog anderen het gevoel van thuis-zijn ervaren met een fris drankje op een open plein in de zon.

Aan één van onze stadsgidsen, Jacques, stelden we de vraag met welk Liers monument of gebouw hij een speciale band heeft. “Er zijn zeer veel mooie plekjes in Lier. Daarom ben ik stadsgids geworden. Ik wil toeristen zo veel mogelijk van deze mooie plekken laten genieten. Voor mijn Liers plezierke treed ik iets buiten de klassiekers en kies ik voor het parkje aan de SAMWD, de ‘muziekschool’. In mijn jeugd was deze plek onttrokken aan het oog door een hoge muur. Deze kloostersite, een plek van rust midden in de stad, was niet toegankelijk voor de bewoners en de toeristen. Sinds begin jaren ‘70 is de site stap voor stap toegankelijk geworden, te beginnen met de sloop van de muur. Nu is het een cultuursite (SAMWD, concertzaal, restaurant, cultuurhostel, en aansluitend de stadsbibliotheek) midden in de stad, een plaats van rust voor de moderne mens.

De plaats ligt mij nauw aan het hart. Men is er hier in geslaagd om met een klein gedeelte nieuwbouw, en verder met behoud van erfgoed door restauratie, dit project te realiseren. Als ik tijdens een historische wandeling interesse voor deze plaats verwacht, ga ik langs hier. Tot nog toe kreeg ik altijd positieve commentaar van de bezoekers. Gezien wij hier een combinatie hebben van een tuin met historische gebouwen is deze plaats voor mij het mooiste in de lente en in de herfst. Maar bij mooi weer in de zomer met bezoekers op het terras en op het gras, is deze plek ook niet te versmaden!”

P

OPROE

Welke boom in Lier of Koningshooikt heeft voor jou een speciale betekenis? Welke boom geeft jou een Liers plezierke? Laat het ons weten via peperbus@lier.be voor 15 maart. Noteer duidelijk je naam, adresgegevens en telefoonnummer. Misschien kom jij met je verhaal in de volgende ‘uit de peperbus’!

maart-april 2017

7


HT

GEZOC

N E M A S . N E R E G R U B IN

‘Samen Inburgeren’ zoekt dringend coaches! De afgelopen 5 jaar sloten meer dan 100 volwassenen uit landen als Congo, Turkije, Palestina, Syrië, Irak, Rusland, Afghanistan, Dominicaanse Republiek, Frankrijk, Marokko, Ivoorkust, Pakistan, Azerbeidzjan,… samen met hun kinderen vriendschapsbanden met zo’n 70 deelnemende Lierenaars. Dankzij ‘Samen inburgeren’ zijn vele van deze vriendschappen blijven bestaan. Bij ‘Samen Inburgeren’ wordt een Lierenaar coach van mensen die zich vanuit het buitenland in Lier vestigden. Het duo gaat samen op stap, spreekt samen Nederlands en leert elkaars leefwereld kennen.

Je kiest zelf wat je doet en hoe vaak je afspreekt. De anderstaligen staan in de rij om deel te nemen. We hebben daarom dringend meer coaches nodig. Ben jij een enthousiaste Lierenaar die graag nieuwe mensen leert kennen en nieuwkomers helpt bij hun integratie? Ook koppels en gezinnen kunnen coach worden. Laat het ons weten!

i Sociaal Beleid – Diversiteit,

integratie@lier.be, tel. 03 491 61 03

Neen tegen racisme en discriminatie Op dinsdag 21 maart, internationale dag tegen racisme en discriminatie, staan we ook in Lier stil bij het belang van de strijd tegen racisme en discriminatie. We tonen daarmee tegen elke vorm van discriminatie te zijn en voor een beter begrip tussen volkeren en culturen. Aan de onthaalbalie van het stadskantoor en het sociaal huis kunnen bezoekers proeven van een diversiteit aan proevertjes om te herinneren aan deze belangrijke dag. Daarnaast vind je er heel wat informatie. Voor het tweede jaar op rij organiseert de stad samen met een aantal lagere scholen een actie in het zesde leerjaar onder het motto ‘Doorprik vooroordelen’. Nog te dikwijls gebeurt het dat mensen kleine tot grotere pesterijen, beledigingen of uitsluiting ondergaan. Racisme en discriminatie zijn niet alleen onaanvaardbaar,

8

uit de PEPERBUS

maar ook strafbaar. Ben je zelf slachtoffer of getuige en wil je hiervan (anoniem) melding maken, dan kan dit bij het regionale meldpunt Unia te Antwerpen via antwerpen@unia.be of tel. 03 338 38 91. Heb je een luisterend oor of gerichte doorverwijzing nodig, dan kan dit ook bij de consulent diversiteit in het Sociaal Huis.


UiTPAS komt er aan Het is bijna zover. In juni starten we in de stad met UiTPAS. De UiTPAS is een spaar- en kortingskaart voor sport, cultuur en vrije tijd. Als je deelneemt aan een UiTPAS-activiteit spaar je punten die je later kan omruilen voor een korting, een geschenk of een ander voordeel. En je hebt geluk, want in Lier valt er altijd wel iets te beleven waarbij je een punt kan sparen. De kaart is persoonlijk en onbeperkt geldig. Ieder gezinslid (vanaf 2,5 jaar) heeft een pas nodig. Je betaalt eenmalig 5 euro per persoon. De UiTPAS zal verkrijgbaar zijn op verschillende locaties in de stad. Als je een UiTPAS aanschaft, krijg je meteen enkele interessante welkomstvoordelen. Je kan met je UiTPAS bovendien punten sparen of omruilen in andere UiTPASsteden en -regio’s.

W

Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming? Heb je nu nog een GOMOR-pas? Dan krijg je je UiTPAS gratis en geniet je ook 80% korting als je deelneemt aan een stedelijke UiTPASactiviteit. De UiTPAS vervangt de vroegere GOMOR-pas.

il je graag Nederlands oefenen en lees je graag? Dan is de leeswereld iets voor jou! Samen lezen en bespreken we Nederlandstalige boeken. taalniveau minstens 2.2 behaald voor de start goedele.schrijvers@lier.be

kies voor GROEP 1 dinsdag van 19 tot 21.30 uur 07/03—21/03—18/04—02/05—16/05—30/05—13/06—27/06 OF GROEP 2 donderdag van 13.30 tot 16 uur 09/03—23/03—20/04—04/05—18/05—01/06—15/06—29/06 waar? Bibliotheek, Kardinaal Mercierplein 6, Lier

met de steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren

V.U.: Rik Verwaest, p/a Paradeplein 2 bus 1, Lier

inschrijven is verplicht Aan de balie van de bibliotheek, Kardinaal Mercierplein 6, Lier tel. 03 480 11 96

Binnenkort vind je hier meer informatie over UiTPAS. GOMOR-houders krijgen in de loop van april een brief in de bus waarin staat hoe zij hun gratis UiTPAS kunnen afhalen. Nu al vragen? Stuur een mailtje naar uitpaslier@lier.be. maart-april 2017

9


Š E.Tavernier

Lier Summier

ZONE 70 KM/UUR OP RING De zone 70 km/uur op de Ring is begin dit jaar uitgebreid. Tussen de Boomlaarstraat en Aarschotsesteenweg gold al een snelheidsregime van 70 km/uur. Dat werd door het Agentschap Wegen en Verkeer uitgebreid tot de kruising met Plaslaar, net voorbij de aansluiting met de Antwerpsesteenweg. Op de Ring ten noorden van Plaslaar mag je nog steeds 90 km/uur rijden. Reden van de snelheidsverlaging is de veiligheid van de weggebruiker. Tussen Antwerpsesteenweg en Boomlaarstraat zijn er immers verschillende aansluitingen op de Ring. De Ring op- of afrijden is gevaarlijk als het doorgaand verkeer 90 km/ uur rijdt. Bovendien ligt er geen vrijliggend fietspad op een deel van dit traject.

10

uit de PEPERBUS

VRAAG EEN EVENEMENT TIJDIG AAN Wil je deze zomer een evenement organiseren in je straat? Of heb je grootse plannen voor een evenement in de binnenstad? Vraag elk evenement minstens 3 maanden vooraf aan bij de stad. Dat doe je via www.ikorganiseerinlier.be. Daar vind je ook heel wat informatie over de organisatie van evenementen. Alleen als je evenement geen gevolgen heeft voor het verkeer, er geen inzet van stadsmedewerkers nodig is of alleen de toelating van de stad nodig is, kan je je evenement nog tot 1 maand vooraf aanvragen. Dit geldt ook voor het ontlenen van materiaal, straatmuziek, flyeren en een vraag om de infoborden te gebruiken.

ROLKAR RIVIERENLAND IN WZC PARADIJS Rolstoelgebruikers en personen met een beperkte mobiliteit, die zelf geen vervoer hebben of omwille van hun beperking moeilijk of geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, kunnen een beroep doen op Rolkar Rivierenland. Zij beschikken over een aangepaste liftbus. OCMW en stad Lier ondersteunen deze dienst. Het lokale steunpunt in Lier verhuisde begin dit jaar naar het WZC Paradijs in de Transvaalstraat. Een rit aanvragen doe je nog steeds bij Rolkar Rivierenland via tel. 03 843 39 12. De organisatie van het lokaal steunpunt in WZC Paradijs biedt voor de bewoners van het woon- en zorgcentrum het voordeel dat zij nu makkelijker kunnen deelnemen aan externe activiteiten.


©iris-ssss

Lier Summier

DE WINNAARS! De titel van Jeroen Olyslaegers bestseller is ‘Wil’. A. Van Derstappen, K. Van Impe, P. Pellegroms, D. Wuyts, T. Steenhuyzen, W. Van Beethoven, C. Gabriels en A. Vandewalle wisten dat en mochten gratis naar The Scabs Unplugged Power Off op 21 januari in CC De Mol.

UITBREIDING RUILWINKEL IN HEILIG GEESTGEBOUW In mei 2016 opende de eerste ruilwinkel in het Huis van het Kind aan de Transvaalstraat. Het is een plek waar je kinderkleding en alle benodigdheden voor kindjes tussen 0 en 3 jaar, die nog in perfecte staat zijn, kan ruilen. Omdat de ruilwinkel stilaan uit zijn voegen barst, opent in mei een tweede ruilwinkel in de achterbouw in het Heilige Geestgebouw in de Heilige Geeststraat. Het aanbod wordt er uitgebreid worden naar kinderkleding van 0 tot 12 jaar en zwangerschapskledij. Er komt ook een ontmoetings- en boekenhoekje, in samenwerking met de bibliotheek. In de ruilwinkel aan de Transvaalstraat blijft het aanbod van kleding en spulletjes voor kindjes van 0 tot 3 jaar behouden.

Heel wat fototoestellen werden in december bovengehaald om mooie beelden te schieten van Lier in kerstsfeer. Bovenstaande foto van de Binnennete in de warme gloed van de kerstverlichting haalde op Instagram 161 likes. Daarmee is deze foto de winnaar van onze wedstrijd. Proficiat aan fotograaf iris-ssss! Zij ontving een schapenkopparaplu.

FIERELIER Koen Janssen ontving onlangs de Fierelierprijs januari–februari– maart. Koen staat steeds klaar om mensen te helpen, is zeer positief ingesteld en probeert altijd mensen blij te maken. Zo nam hij de zorg van een oudere buurman op zich. Hij zorgde dat de buurman de nodige zorg kreeg en bracht alles in orde voor een opname in het ziekenhuis, nadien voor een verblijf in het rusthuis. Koen bezocht zijn buurman dagelijks in het woonzorgcentrum en zorgde voor alles wat hij nodig had. Hij heeft zich vrijwillig ingezet om zijn buurman te helpen om een moeilijke periode door te komen. Dat verdient een Fierelierprijs. Proficiat!

HT

GEZOC

Met een tweede ruilwinkel in het vooruitzicht zijn extra vrijwillige handen meer dan welkom. Zin om mee te helpen? Neem snel contact op via tel. 03 491 67 73 of gsm 0472 30 41 29.

FONTEINPOMP OP BINNENNETE Tegen de zomer plaatst de stad een fonteinpomp op de Binnennete ter hoogte van de Vismarkt. Ze is niet alleen mooi voor het oog, maar zal ook zorgen voor het beluchten van het water. De fontein heeft een spuithoogte van 2 meter en een cirkelvormige sproeidiameter van 8 meter. Ze krijgt ook LED-verlichting. In de winter wordt de pomp telkens verwijderd.

maart-april 2017

11


© G. Tittonel

Lier Summier

LED-VERLICHTING OP VESTEN WORDT DOORGETROKKEN In 2010 startte een proefproject met LED-verlichting op de vest tussen de Frederik Pelzerstraat en ’t Spui. De verlichting wordt nu doorgetrokken op de vest van aan de Frederik Peltzerstraat tot aan de minigolf. In een eerste fase, die start in april, wordt de Bergmannvest (tussen Frederik Peltzerstraat en Antwerpsestraat) en Davidvest (tussen Antwerpsestraat en Mechelsestraat) aangepakt. Het gaat om 38 verlichtingspalen. In de tweede fase volgt de Begijnenvest van Mechelsestraat tot minigolf.

NIEUWE SCHUILHUISJES OP LEOPOLDPLEIN De Lijn installeerde twee nieuwe schuilhuisjes op het Leopoldplein.

POLITIEHOND SEVEN MET PENSIOEN Politiehond Seven liep jaren met inspecteur Nancy Bens voetpatrouilles en zorgde mee voor de openbare orde bij evenementen en voetbalwedstrijden. Vanaf 1 januari werkt Nancy bij de Federale Politie als lesgever voor toekomstige hondenbegeleiders. Seven gaat met welverdiend pensioen.

FOTO’S EN FILMMATERIAAL ’T KRANSKE

GEZOC

HT

Over de site van ’t Kranske in de Kerkstraat valt veel te vertellen: over het Sint-Jozefkranske, het Centrum, de feestzaal, de school, de bibliotheek, het patronaat, scoutsgroep Sint-Gummarus, De Kring, Chiro Sint-Gummarus en Jokonta. Naar aanleiding van Open Monumentendag zet de site op 10 september haar deuren open voor bezoekers. Heb je nog foto’s, filmpjes of andere informatie over ’t Kranske? Dan kan je ons helpen om deze rondleiding van verhaalstof te voorzien. We zoeken ook vrijwilligers om mee te werken op 10 september. Interesse? Geef een seintje!

i Uit in Lier,

tel. 03 490 40 70, leen.dierckx@lier.be

© G. Lemmens (fotograaf) - Archief Lier - www.kempenserfgoed.be

HUIS VAN MIJN CENTEN Van oktober tot eind januari kon je in de Koepoortstraat het Huis van (mijn) Centen bezoeken. Dit was een project van OCMW Lier in samenwerking met Budget InZicht van CAW Boom-Mechelen-Lier. Op een interactieve manier werden thema’s als reclame, energie, kredieten en dergelijke onder de aandacht gebracht. In totaal kwamen 627 bezoeker langs: leerlingen ASO, BSO, TSO, CDO en BuSO, OKAN-klassen Lier, anderstaligen Open School en CVO, mensen in armoede , geïnteresseerde Lierenaars,…

12

uit de PEPERBUS


Lier Summier

© Archief Lier - www.kempenserfgoed.be

stadsmuseum zoekt feest-filmmateriaal

H

eb jij filmpjes van mensen die feest vieren? In een Lierse huiskamer, straat, wijk, stad, café of dancing? Naar aanleiding van kerst, een communie, een huwelijk, een kermis of een andere gebeurtenis? Het stadsmuseum is op zoek naar beelden die typisch zijn voor een periode of een traditie in Lier. Breng jouw materiaal naar het archief en help mee aan de collectie van het museum. De filmpjes mogen van alle formaten zijn (8mm, 16mm, op band, cassette of DVD). Wij digitaliseren de beelden en nadien komen de originelen terug in jouw bezit. Je ontvangt ook een digitale kopie. De inzamelactie loopt tot eind 2017.

Inlevering: Archief Lier, stad & OCMW, Dungelhoeffsite, paradeplein 3, Lier (vooraf te contacteren via 03 8000 314 of archief@lier.be) musea@lier.be | tel. 03 490 40 65

MAAK VAN JE FIETS GEEN WEES! In de binnenstad en vooral in de fietsenstallingen aan het station staan geregeld verloederde fietsen die lange tijd niet meer gebruikt worden. Soms ontbreekt het zadel of een wiel en is het fietskader totaal verroest. Zulke fietsen ontsieren het straatbeeld. De stad voorziet deze weesfietsen vanaf deze maand systematisch van een label. Na enkele weken worden de fietsen opgeruimd. De stad werkt hiervoor samen met het Fietspunt Lier. Opgeruimde fietsen vind je op www.gevondenfietsen.be.

i

preventie@lier.be

© Lierinbeeld

NIEUWE MELODIEËN OP SINT-GUMMARUSTOREN Heb je het al gehoord? Sinds januari weerklinken nieuwe melodieën op de beiaard van de Sint-Gummaruskerk. Op het uur hoor je het beginfragment van “Pur ti miro” en op het halfuur het eerste deel van de Ritornello uit de opera L’Orfeo van Monteverdi. Elk eerste kwartier na het uur en om kwart vóór het volgende uur klinkt dan weer het begin van de melodie “La campana de la tarde” van Granados (het namiddagklokje).

Dit jaar werd gekozen voor twee componisten die in 2017 worden herdacht. Claudio Monteverdi (1567-1643) werd 450 jaar geleden geboren, Enrique Granados (1867-1916) 150 jaar geleden.

maart-april 2017

13


Lier Summier

WEETJE VAN DE BIB

Lees je graag tijdschriften of snuister je graag in weekbladen en magazines? Dat kan in het leescafé, maar je kan ook tijdschriften uitlenen. Je kan ze herkennen aan de sticker ‘uitleenbaar’. Enkel het recentste nummer moet in de bibliotheek aanwezig blijven. Alle oudere nummers kan je uitlenen. Een tijdschrift mag je 4 weken uitlenen, net zoals een boek. Het is éénmaal verlengbaar, behalve als een andere lener het heeft gereserveerd.

14

uit de PEPERBUS


Lier Summier

EEN ‘LABEL’ VOOR JE FIETS Een nieuwe fiets of erg gehecht aan je oude exemplaar? Je kan je fiets laten graveren of labelen met je rijksregisternummer. Dit maakt hem minder aantrekkelijk voor fietsdieven. En als een gegraveerde of gelabelde fiets na diefstal wordt teruggevonden, kan de eigenaar snel worden opgespoord. Voor fietsen uit kunststofmateriaal zoals carbon is labelen beter dan graveren. Graveren kan je frame beschadigen. Je kan je fiets laten labelen op een graveer- en labelactie die de stad regelmatig organiseert of je kan je label online aanvragen via www.lier. be. Je krijgt het dan, samen met de bevestigingsinstructies, thuisgestuurd.

i Team Handhaving en Preventie preventie@lier.be

START INSCHRIJVINGEN ZOMERKAMPEN MOEVEMENT ffMusicalstage Onder professionele begeleiding leren kinderen de kneepjes van het vak in zang, dans en drama. Leeftijd: 9-15 jaar - Wanneer: 3 tot 7 juli - Prijs: 85 euro ffYoung Wheels Leer skaten en/of steppen, in combinatie met spelletjes en leuke activiteiten. Leeftijd: 4-6 jaar en 7-9 jaar Wanneer: 10 tot 14 juli of 31 juli tot 4 augustus - Prijs: 90 euro ffTienerdriedaagse Drie aaneensluitende dagen boordevol dynamisch actieplezier (lasershooting,…), speciaal afgestemd op jonge tieners. Leeftijd: 12-15 jaar - Wanneer: 16 tot 18 augustus - Prijs: 50 euro ffTimmerdorp Kinderen en jongeren bouwen hun eigen dorp in hout. Leeftijd: 7-15 jaar - Wanneer: 21 tot 25 augustus - Prijs: 100 euro

NIEUW

Inschrijven kan vanaf zaterdag 11 maart via www.moevement.be/ zomerkampen. Let op: je kan alleen inschrijven als je een geldige M-pas, Moev’it-pas of Jongerenpas hebt.

i Jeugdcentrum Moevement, Aarschotsesteenweg 1, tel 03 480 36 30, moevement@lier.be

maart-april 2017

15


Lier Summier

KUNST OP VUILNISBAKKEN Na een aantal elektriciteitskasten in de binnenstad wil ARTAFACT nu de vuilnisbakken langs de vesten voorzien van een kunstig, smaakvol jasje. Zou jij graag je eigen beschilderde vuilnisbak zien schitteren? Stuur je ontwerp in vóór 20 mei. Een jury selecteert de winnende ontwerpen. Tegen de zomer zal je het resultaat kunnen bewonderen als je langs de vesten wandelt. Info, reglement & deelname: ARTAFACT, an-sofie@moeve.be, tel 0497 94 75 53, www.facebook.com/ artafact2500

DRINGEND NOOD AAN EEN GESPREK? De Zelfmoordlijn 1813 is er voor wie nood heeft aan een gesprek van mens tot mens. Dat gesprek kan gaan over je eigen zelfmoordgedachten, maar je kan er ook terecht als je je zorgen maakt over iemand uit je omgeving die met dergelijke gedachten worstelt. Je kan de Zelfmoordlijn 1813 anoniem, gratis en 24/7 contacteren via telefoon, chat of mail.

Het voorbije jaar beantwoordden ruim 130 vrijwilligers meer dan 18.000 oproepen. Ondanks dit recordaantal kunnen nog niet alle oproepen beantwoord worden. De Zelfmoordlijn blijft daarom zoeken naar vrijwilligers met talent om met mensen in gesprek te gaan. Je kan je steeds aanmelden via www.zelfmoord1813.be of cpz@preventiezelfdoding.be.

i www.zelfmoord1813.be

Jobstudenten zomervakantie Stad en OCMW Lier zoeken jobstudenten voor kinderopvang, poets, keuken, zorgkundige, groen, proper Lier, gebouwen & logistiek Voorwaarden & info: www.lier.be Solliciteer online t.e.m. 5 maart

16

uit de PEPERBUS


Op pad met enkele vrijwilligers

‘Vrijwilligers versterken je buurt’. Met dit thema zet het Vlaamse Steunpunt voor Vrijwilligerswerk dit jaar de week van de vrijwilliger in. De kracht van vrijwilligerswerk is niet te onderschatten. Vrijwilligers zetten zich onbezoldigd en met volle overgave in, ook voor stad en OCMW Lier. Wij gingen op pad met enkele vrijwilligers en vroegen hen naar hun motivatie voor hun – vaak al jarenlange – niet aflatende inzet.

Marcel doet in het archief voorbereidend werk voor de Beeldbank. Bovendien restaureert hij versleten boeken. Losse bladen inbinden, een boek opnieuw innaaien, van een stevige rug voorzien, … het geeft hem plezier. Hij is nu eenmaal ‘zot van boeken’ en van de geschiedenis van Lier. In het kader van de week van de vrijwilliger van 4 tot 12 maart worden de inwoners die zich op regelmatige basis als vrijwilliger inzetten voor stad en OCMW Lier, getrakteerd op een hapje en drankje en gezellige babbel. Zij werden uitgenodigd voor een receptie op 5 maart. Een bedanking voor hun inzet en medewerking!

© L. Leemans

Marcella werkt graag voor en met mensen en wil zeker iets doen voor mensen die het met wat minder moeten stellen. Ze vindt het leuk om in de ruilwinkel mee kleedjes te kiezen en in het peuterspeelpunt met peutertjes en hun mama’s te spelen en te babbelen.

Samen met vriendin Shana, vindt Naomi het leuk om als coach op stap te gaan met mensen die zich vanuit het buitenland zijn komen vestigen in Lier. Ze hadden twijfels: “Hebben we zelf hiervoor wel voldoende tijd?”. Dit bleek al gauw ongegrond. Het ‘Samen inburgeren’ verloopt zo vlot dat het contact blijft, ook na het project.

© A.Van Loock

Marja leest in het vertelparadijs voor aan kinderen. “Dit is puur amusement, samen met een heel toffe groep vrijwilligers. Ik geniet van de interactie met de kinderen bij het voorlezen.”

Michel geeft in De Waaier lessen Frans. Hij is gepensioneerd en heeft tijd genoeg om zijn kennis te delen met enthousiaste mensen die hun taalvaardigheden willen opfrissen. “En dat gebeurt in een zeer sympathieke sfeer!” Ronny en Viviane vervelen zich geen seconde in de cafetaria van WZC Paradijs. Vanuit hun professionele ervaring Viviane was kassierster en Ronny ober - is achter de toog staan en het bedienen van bewoners en bezoekers voor hen een plezier. Een praatje maken hoort erbij!

maart-april 2017

17


Jonge EU-ministers stemmen over milieu Eind vorig jaar kropen leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs in de huid van Europese ministers. Ze deden dat in het PIME. De zesde klas van basisschool Klim op nam deel aan dit project. De interactieve Europasessie maakte van de leerlingen echte Europa-experts.

Naast de Europasessie kwamen de leerlingen in het PIME ook meer te weten over duurzaam water- of energieverbruik.

‘Ik vond ‘Europa direct’ het leukst. We kregen uitleg over Europa en de Europese Unie. We deden ook een quiz waarbij je geld moest inzetten. Als het juist was kregen we het dubbel terug, als het fout was moesten we het afgeven. Je moest 100 euro hebben en dan kreeg je een badge waarop Ik * Europa stond.” - Jitte

‘Ik vond ‘Water in de wereld’ het tofst en het interessants omdat je proefjes mocht doen en water met verschillende smaken mocht proeven in het labo. Je ging zogezegd met de boot naar Afrika of Azië of Nederland om te zien hoe ze daar met water omgaan.’ - Thomas

In een nagespeelde ministerraad stemden zij over de vraag: Moet de Europese Unie plastic zakjes verbieden? ‘In de ministerraad mochten we elk een land zijn. Het ging over plastic zakken. Op het papier stond of het land akkoord ging met het verbieden van plastic zakken of niet. De wet over het verbieden van plastic zakken ging niet door. Ik vond het leuk in de Europese minsterraad. Je leerde alle landen van Europa kennen, wat interessant was. Het was eens leuk om minister te spelen en akkoord te gaan met de wet of niet.’ - Marlon

18

uit de PEPERBUS

‘In de namiddag hebben we een spel gespeeld. Er waren allemaal vragen die we moesten beantwoorden. Frank (onze begeleider) heeft ons allemaal leuke weetjes verteld. Ik vond de Europa-quiz het leukst omdat het een leuke afsluiter was. Het was ook eigenlijk een test om te kijken of je goed had opgelet, en dat vind ik leuk.’ - Chie Him


© onthoumens

Senioreninfo Nieuw antennepunt dienstencentrum in WZC Paradijs Begin maart opent een nieuw antennepunt van het dienstencentrum in WZC Paradijs. Het antennepunt is wekelijks open op dinsdag. Je vindt het in de grote ontmoetingsruimte van het Paradijs. Je kan er terecht voor een gezamenlijke maaltijd, gezellig samenzijn en fijne activiteiten. Het antennepunt opent op dinsdag 7 maart om 11.30 uur plechtig de deuren. Iedereen is welkom om kennis te maken met het aanbod. Vanaf dinsdag 14 maart kan je er elke dinsdag terecht tussen 10 en 17 uur. Benieuwd? Interesse? Kom eens langs!

i

Praatcafé dementie

Het praatcafé dementie wil mantelzorgers en familieleden van mensen met dementie samenbrengen om meer te weten te komen over dementie en om het thema bespreekbaar te maken. Informatie krijgen, ervaringen delen, tips uitwisselen en anderen ontmoeten zijn de hoofdingrediënten voor het praatcafé. Er is ook tijd om vragen te stellen of om in een ontspannen sfeer kennis te maken met lotgenoten. Gewoon komen luisteren kan natuurlijk ook. Programma 2017: ff ma 13 maart om 14 uur - Mantelzorg: hoe zorg ik voor iemand met dementie en hoe hou ik het vol ? Spreker: Een mantelzorger aan het woord Dienstencentrum De Komeet, Eeuwfeestlaan 183 ff ma 8 mei om 19.30 uur - De leefwereld van dementie. Omgaan en communicatie met personen met dementie Spreker: Marieke Verbiest, klinisch neuropsycholoog Dienstencentrum De Komeet, Eeuwfeestlaan 183 ff ma 18 september om 19.30 uur - “Week van dementie” Dienstencentrum Paradijs, Transvaalstraat 44 ff ma 20 november om 14 uur - Wat en hoe kan iemand met dementie nog (bij)leren ? Het lerend vermogen van personen met dementie Spreker: Greet Herkes, dementiecoach aan huis Dienstencentrum De Komeet, Eeuwfeestlaan 183

Seniorenconsulent, Hilde Stroobants, tel. 03 491 67 76, senioren@lier.be, www.sociaalhuislier.be

Proficiat! Goud, diamant en platina. Een eeuw en zelfs meer. De stad zet echtparen die 50, 60 en 70 jaar getrouwd zijn in de bloemetjes. Ook wie 100 wordt of nog meer kaarsjes mag uitblazen feliciteren we graag.

Met dank aan © Lier in beeld en © Lier Belicht.

Jozef Roosendael en Helen a Heremans waren op 24 december 60 jaar getrouwd .

De heresia i 65 T n e s uyen nuar Willy N aren op 30 ja w t Voegh . trouwd jaar ge

maart-april 2017

19


in Lier

DO 09.03 | HUMOR WO 29.03 | THEATER

STEVEN MAHIEU SIEN EGGERS, SOFIE PALMERS & JESSA WILDEMEERSCH

Zonder filter L’étude (nu slaat de chaos toe) ZA 11.03 | KLASSIEK DO 30.03 | KLASSIEK

HELICON, LA PASSIONE & WILLEM VERMANDERE VLAAMS RADIO KOOR

Die Sieben Letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze Miserere Alternativo 2+ ZO 12.03 | FAMILIE ZA 08.04 / ZO 09.04 | THEATER T! CH KO MEVROUW DE POES ZINGT STUKWERK Don Quichot en zijn ijzeren wil UITVER Dierenplezier VR 14.04 / ZA 15.04 | THEATER S! LAATSTE TICKET DI 14.03 | MATINEE STUKWERK Hendrik VIII ANDREA CROONENBERGHS, GEENA LISA & CHELSEA DI 18.04 | MATINEE Eurovizie

SOCIÉTÉ POUBELLE D’OR

S! LAATSTE TICKET

WO 15.03 | WOORD DO 20.04 | MUZIEK BART VAN LOO EN GEERT HELLINGS RAYMOND VAN HET GROENEWOUD Napoleon, De Schaduw Van De Revolutie Kreten en Gefluister ZA 18.03 | THEATER ZA 22.04 | THEATER

ALICE REIJS & ARIANE VAN VLIET THEATER ANTIGONE De Hondenwei 3+

Semmelweis ZO 19.03 | FILMONTBIJT DO 27.04 | HUMOR SHAUN HET SCHAAP

WILLIAM BOEVA

DO 23.03 | MUZIEK Reset S! ET LAATSTE TICK ELLA LEYERS, EVA DE ROOVERE, VR 28.04 | MENTALISME INGE PAULUSSEN & TINE REYMER RODE BOOM Te Gek!? Nerveuze vrouwen Ongekende evidenties ZA 25.03 | HUMOR ZO 30.04 | FILMONTBIJT UITVERKOCHT! KOMMIL FOO KIDSCAM ANIMATIEFILMS Schoft WWW.LIERSCULTUURCENTRUM.BE 20

uit de PEPERBUS

6+


www.uitinlier.be

JONGEREN

|

www.facebook.com/uitinlier

|

www.twitter.com/uitinlier

TWEEDE BROEIHAARD KUNSTENFESTIVAL

vr 28 en za 29 april Geniet, eet, luister, dans, drink, creëer en kom onze verborgen talenten ontdekken! 18 creatieve jongeren organiseren de tweede editie van Broeihaard Kunstenfestival. Broeihaard biedt een podium waar jongeren hun talent kunnen laten zien aan een groot publiek. Alle kunstdisciplines komen aan bod: beeldende kunst, kortfilm, muziek, poëzie, dans, fotografie, theater en performance.

wo 19 april van 13 tot 17 uur Buitenspeeldag viert dit jaar haar 10de editie. Ook nu werkt de stad weer samen met enthousiaste leerlingen van 6 onthaal en public relations van Campus Sint-Ursula om er een toffe outdoor speelmiddag van te maken. Alle kinderen van 4 tot 12 jaar zijn welkom. Spelen, sporten, klimmen, klauteren, knutselen, durven en doen: alles kan, behalve stilzitten!

 J eugdcentrum Moevement, Liers Cultuurcentrum en buitenruimte tussen beide gebouwen  info: www.broeihaard.be , www.facebook.com/ BroeihaardKunstenfestival © Maxikamera

BUITENSPEELDAG

Broeihaard Kunstenfestival is een initiatief van ARTAFACT, het artistiek project van Jeugdhuis De Moeve. In samenwerking met Jeugdcentrum Moevement, het Liers Cultuurcentrum en Provincie Antwerpen, Week van de Amateurkunsten en Poppunt.

 J eugdcentrum Moevement, Aarschotsesteenweg 1, tel 03 480 36 30, www.moevement.be

   

JEUGDHUIS DE MOEVE LOS AMIGOS SHOWCASE. za 11 maart om 20 uur 15 JAAR STRAATHONDEN. za 18 maart om 20 uur KLASH! za 25 maart om 21 uur PUNK ROCK FEST. met F.O.D., Gino’s Eyeball, e.a. vr 31

maart om 19 uur  CLUB 96. zo 16 april om 21 uur Jeugdhuis De Moeve, Aarschotsesteenweg 1, kenny@moeve.be

maart-april 2017

21


in Lier SENIOREN NEOS  GRAPPIGE ANEKDOTES UIT DE MUZIEKGESCHIEDENIS. Fred Brouwers. di 28 maart om 14 uur  PRINSESSEN BELEVEN GEEN SPROOKJES. Brigitte

Raskin. di 25 april om 14 uur Hof van Aragon, Aragonstraat 2-6, annemarie-claes@gmail.com

GEZONDHEIDSWANDELINGEN: CM-FIT

CM Lier en ACW Lier/Koningshooikt organiseren elke donderdag om 19 uur een wandeling van 1 uur.  Vertrek en aankomst aan Café Jong Jut (Koningshooikt)  Vertrek en aankomst aan Café Réfuge (Lier) Inschrijven vooraf hoeft niet.  Ils Verschoren, tel. 0496 27 79 49 of ils.verschoren@cm.be

VL@S  EEN COMPUTERPROBLEEM? WIJ HELPEN JE... . vr 10

maart van 14 tot 16 uur P RAKTISCH COMPUTERGEBRUIK: WINDOWS 10. vr 24 maart van 14 tot 16 uur Bib De Fé (zaal Esmee), Deensestraat 6, gsm 0495 70 05 72, vicupdate@skynet.be, www.vlaamseactievesenioren.be

FAMILIE DE POPPENTOVERTREIN  PETER EN DE WOLF. zo 5 maart om 10.30 uur  SNEEUWWITJE, WAT BEN JE MOOI. zo 26 maart om 10.30 uur LOC Den Bril / Spaanse Poort, Bril 6, www.denbril.be

SPORT 3E MARATHON VAN LIER- MEMORIAL JEF BREUGELMANS

zo 26 maart van 10 tot 17 uur AC Lyra bestaat 70 jaar en organiseert de 3e Marathon van Lier. Naast de 42.195 meter kan je ook inschrijven voor de aflossingsmarathon, 10 mijl, 5 km of de kidsrun. De 3e Marathon van Lier is meteen ook het Vlaams Kampioenschap Marathon 2017 en het Provinciaal Kampioenschap van Antwerpen 2017  Atletiekpiste, Aarschotsesteenweg 3  lyra@val.be, www.marathonvanlier.be

CAPOEIRA. Filhos de Bimba. za 4 maart van 10 tot 11 uur. Steinerschool, Mallekotstraat 43, gsm 0494 25 33 61

22

uit de PEPERBUS

EXPO VRIENDEN VAN ACADEMIE. LENTETENTOONSTELLING ‘MADE IN LIER’ EN KUNSTVEILING

24 maart tot 20 april Alle disciplines die aan de academie worden gedoceerd, komen in de Lentetentoonstelling aan bod. Er worden dus niet alleen schilderijen en tekeningen tentoongesteld, maar ook aquarellen, beeldhouwwerken en keramiek. Een deel van de tentoongestelde werken wordt op vrijdag 21 april om 20 uur geveild. De opbrengst wordt geschonken aan een goed doel. H .- Hartziekenhuis  Info: tel. 03 488 14 27 of sask@lier.be

ERFGOEDDAG

zo 23 april van 14 tot 17 uur Erfgoeddag staat dit jaar in het teken van ‘Zorg’. Het erfgoed van de zorgsector, de geschiedenis van de zorg en de zorg voor ons cultureel erfgoed worden belicht op verschillende locaties:  Stedelijk Museum (Fl. Van Cauwenberghstraat 14): geschiedenis van de zorgsector.  Sint-Aloysiusinstituut (Kolveniersvest 24): geanimeerde rondleiding over 75 jaar verpleegkundeschool.  Sint-Gummaruskerk (tot 16 uur): het verhaal achter het schilderij “Parabel van de wijze en dwaze maagden” gemaakt in 1688 voor de Lierse Gasthuiszusters. w ww.erfgoeddag.be, www.kempenskarakter.be, tel. 014 21 97 00


www.uitinlier.be

GRAFIEK. nog tot 1 april. Domus Silva, Bossen 16, gsm 0475 25 10 33 �����������������������������������������������������������

RONDLEIDING JAN VAN BEERS- IN HET VOETSPOOR VAN DE FOTOGRAFIE, OF OPLICHTER? za 4 maart van 10.30 tot 12.30 uur. Stedelijk Museum WuytsVan Campen en Baron Caroly, F. Van Cauwenberghstraat 14

|

www.facebook.com/uitinlier

K LEIN FRUIT. Eddy Vets. zo 26 maart om 10 uur. CC Vredeberg, Vredebergstraat 12-14  KLEIN FRUIT. Eddy Vets. zo 9 april om 10 uur. Volkstuinpark aan de Begijnhofstraat – Vesten �����������������������������������������������������������

BIJENDAG. Transitie Lier. za 11 maart van

�����������������������������������������������������������

HVV VRIJDENKEND LIER  DARWIN VOOR DAMES: OVER FE-

MINISME EN EVOLUTIETHEORIE. do 2 maart om 20 uur

 HET NIEUWE ERFRECHT: NIEUWE

MOGELIJKHEDEN VOOR ERFOVEREENKOMSTEN. do 20 april om

20 uur i.s.m. Vormingplus regio Mechelen, Colibrant, Deensestraat 6-7 (achter de bib), hvv.vrijdenkendlier@telenet.be

VORMINGPLUS REGIO MECHELEN.  LUCHT IS LEVEN: TERUG LEREN ADEMEN. wo 8 maart van 14 tot 16 uur Dienstencentrum De Waaier, Dorpsstraat 111  DIGITAAL LEZEN, OOK IETS VOOR JOU? ma 13 maart van 9.30 tot 12.30 uur. Bib De Fé, K. Mercierplein 6  ONLINE VERGELIJKEN (EN VER-) KOPEN. ma 13 maart van 13.30 tot 16.30 uur. Bib De Fé, K. Mercierplein 6 tel. 015 43 21 20, regiomechelen@ vormingplus.be �����������������������������������������������������������

DIENSTENCENTRUM DE WAAIER  EENZAAMHEID EN ISOLEMENT BIJ OUDEREN. ma 20 maart van 13.30 tot 16.30 uur.  BLOEMSCHIKKEN. WE MAKEN EEN LENTESTUKJE. vr 24 maart om 14 uur. DC De Waaier, Dorpsstraat 111, Koningshooikt, tel. 03 481 61 05, www. sociaalhuislier.be

www.twitter.com/uitinlier

TUINIEREN, HOE DOE JE DAT?

11 tot 17 uur. De Regenboog, Kapelstraat 33, transitielier@gmail.com

CURSUS

|

MASSAGE BIJ KANKER VOOR PROFESSIONELE MASSEURS. wo 22

en do 23 maart, za 8 april, za 27 mei, zo 28 mei en vr 23 juni telkens van 9.30 tot 17 uur. Leopoldplein 87, gsm 0494 19 99 68, katrien@massagebijkankerbelgie.be

�����������������������������������������������������������

PRAATCAFÉ. Samana. vr 24 maart van 13.30 tot 16.30 uur. Brasserie Dijk 34, Hoogveldweg 34, tel. 015 21 59 46, rmt@samana.be, www.samana.be �����������������������������������������������������������

LACHYOGA. Gezinsbond koningshooikt.

di 4 april van 19.30 tot 21 uur. De Jutteneer, Dorpsstraat 111, yvonnekonings@telenet. be

�����������������������������������������������������������

GEHEUGENTRAINING.

Dienstencentrum Rosmolen. ma 24 april, ma 8, 15, 22 en 29 mei van 13.30 tot 16 uur. DC Rosmolen, Pettendonk 37/1, tel. 488 63 88, www.sociaalhuislier.be

PODIUM THEATER DE SEINE  NIENTE. De Seine. ma 13, do 16, vr 17, ma 20, di 21, wo 22, ma 27 en di 28 maart om 20.30 uur.  DE RODE ANJER. Joker Producties. 27 april tot 21 mei. De Seine, Lisperstraat 97, deseine@ skynet.be, gsm 0473 57 96 96, www. deseine.be

KOM OP TEGEN KANKER. “KANK ER EENS OVER KLAPPEN”.

Het Platform voor oncologische zorg start in 2017 met praatcafés voor mensen met kanker en hun naasten. Elk praatcafé komt een ander thema aanbod:  di 25 april: Hoe met kinderen over kanker praten?  di 13 juni: Financiële tegemoetkomingen bij kanker  do 12 oktober: Relaties in tijden van kanker  do 14 december: Omgaan met vermoeidheid telkens van 14 tot 16 uur. zaal Collibrant (achter bib), Deensestraat 6-7 Vooraf inschrijven via tel. 03 8000 300 of welzijn@lier.be (met vermelding van het praatcafé waaraan je wil deelnemen).

TOT INNERLIJKE RUST KOMEN. di 25 april tot di 30 mei. Cursus met ontspanningsoefeningen voor mensen met kanker.  CC Colibrant, Deensestraat 6 – 7

Info: tel. 03 213 13 44, zorgregio. antwerpen@komoptegenkanker.be, www.sociaalhuislier.be

HET DINER. Teater Lier. vr 10, za 11, vr

17, za 18, di 21, vr 24 en za 25 maart om 20 uur, zo 19 maart om 15 uur. LOC Den Bril / Spaanse Poort, Bril 6

�����������������������������������������������������������

AFSCHEID. Paljas producties. do 23 maart om 20.30 uur. Salle d’eau, Grote Markt 28 �����������������������������������������������������������

JA ZUSTER, NEE ZUSTER. Toneellabo Arlecchino. 8 tot 29 april. LOC Den Bril / Spaanse Poort, Bril 6, gsm 0479 01 77 06 maart-april 2017

23


in Lier MUZIEK DE HONDENWEI za 18 maart om 20.15 uur Alice Reijs en Ariane Van Vliet staan op 18 maart in het Liers Cultuurcentrum met ‘De Hondenwei’. We snuffelden alvast even aan deze voorstelling.

De voorstelling gaat over twee dames die elkaar ontmoeten op een hondenwei. Waarom deze zeer specifieke context? Wij namen in dezelfde periode van ons leven een hond en stapten daarmee in een nieuwe wereld, namelijk de wereld van de hondeneigenaars. Omdat we onze honden goed wilden socialiseren, leren omgaan met andere honden, vertoefden we regelmatig op een hondenwei. We merkten al snel dat zo’n hondenwei eigenlijk een soort minimaatschappij is met al zijn normen en waarden, mogelijkheden en beperkingen. Wat in onze voorstelling aan bod komt zal een weerspiegeling zijn van wat zich ook in ons dagelijks leven manifesteert. En dat is soms om te lachen maar soms ook om van te huilen. In onze ‘Hondenwei’ zie je twee dames pogingen ondernemen om met elkaar te communiceren. En dat is niet altijd even gemakkelijk. Maar met behulp van hun trouwe viervoeters ondernemen ze toch menig poging om elkaar te begrijpen. Staan er honden mee op de planken? Er staan ook honden op de planken maar natuurlijk geen echte want die zijn niet te regisseren. De honden waarmee wij spelen zijn poppen. Het zijn werkelijk prachtexemplaren, gemaakt door twee mannen van Theatergroep Hilaria uit Den Haag. Alleen al daarvoor is het de moeite waard om naar de voorstelling te komen kijken! Jullie speelden samen de kindervoorstelling ‘Ans en Wilma’. In hoeverre is De Hondenwei Ans en Wilma voor volwassenen? ‘Ans en Wilma’ was een muzikale kindervoorstelling die we samen hebben gemaakt. We hebben er veel lol aan beleefd en de voorstelling werd een succes. Maar we fantaseerden regelmatig hoe het zou zijn als we een volwassen voorstelling zouden maken, een ongekuiste versie waarin we geen blad voor de mond moesten nemen. Hoe zou die eruit zien? Dat hebben we nu gedaan. We kunnen nu loos gaan zonder ons in te moeten houden. Maak je borst dus maar nat! C C De Mol, Aarschotsesteenweg 3  18 euro

24

uit de PEPERBUS

SAMWD  UNIEKE SAMWD-CAV-DRUMBAND TIJDENS OPENDEUR ANTON BERGMAN. za 11 maart, Middenschool Anton Bergmann, A. Bergmannlaan 24, tel. 03 480 08 83  PIANO DAG SAMWD LIER. wo 15 maart van 15 tot 19 uur. Auditiezaal SAMWD, Gasthuisvest 50, tel. 03 480 45 79, els.flement@samwdlier.net  JAMSESSIE. do 30 maart om 20.30 uur. Bar Muza, Gasthuisvest 50, gsm 0495 27 17 40, coexact@samwdlier. net  SLOTUITVOERING: JUNIOR SAMENSPELDAGEN. wo 11 maart om 18 uur. Jezuïetenkerk, gsm 0495 27 17 40, coexact@samwdlier.net  ARTAFACT/LOKALE HELDEN. vr 28 tot zo 30 april.

PRO MUSICA LIER  LE TEMPS RETROUVÉ . FLUITRECITAL MET TOON FRET & VERONIKA ILCHENKO. zo 19 maart om 11 uur.  EUTERPE BAROQUE CONSORT & CO. CONCERTO DELLE DONNE. zo 23 april om 11 uur. Jezuïetenkerk, Gasthuisvest, www.promusicalier.be �������������������������������������������������������������������������������������������

JOHN SNAUWAERT TRIO FEAT. KATRIEN VAN OPSTAL. Ripspiqué Lier vzw. do16 en vr 17 maart. Goed Voorbeeld, Koning Alberstraat 8, info@ripspique.be

�������������������������������������������������������������������������������������������

SGC-BIGBAND IN CONCERT. vr 17 maart om 19 uur. SintGummaruscollege (feestzaal), K. Davidlaan 10


www.uitinlier.be

|

NU AL N IJVE INSCHR

www.facebook.com/uitinlier

|

www.twitter.com/uitinlier

ZINGELIERE

Zing jij van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat? In de klas, op de fiets, op vakantie en op straat? Zing met ons het nieuwe schooljaar in! De tweede editie van Zingeliere vindt plaats van 23 tot 25 augustus in de Stedelijke academie voor muziek, woord en dans (Gasthuisvest 50). Op zondag 27 augustus staan de deelnemers op de planken en kan iedereen komen kijken. Je kan blijven overnachten in cultuurhostel Bed Muzet. De plaatsen zijn beperkt! Info, prijzen en inschrijven via www.samwdlier.be/ zingeliere

VARIA

MOOOV FILMFESTIVAL

vr 21 april tot ma 1 mei Elk jaar weer worden de schoonste filmparels van over heel de wereld naar boven gepuurd met een prachtig filmaanbod als resultaat. Geen obscure films die enkel cinefielen bekoren, maar prachtige prenten die niemand onberoerd laten. Een filmaanbod dat vraagt om gezien te worden!  Tickets: vanaf 1 april  www.Mooov.be en www.lierscultuurcentrum.be

WIN

WIN !

MASSA RETROSCHATTEN GROTE COLLECTIE STRIPVERHALEN

CROQUE UIT HET VUISTJE MORTSEL• DUFFEL • LIER • KONTICH • KESSEL

Het Liers cultuurcentrum schenkt 10 x 2 tickets voor het MOOOV filmfestival weg. De winnaars kiezen een film naar keuze uit het aanbod. Tickets dienen vooraf gereserveerd te worden via het Liers cultuurcentrum. Wedstrijdvraag: In hoeveel Vlaamse steden/gemeenten vindt het MOOOV filmfestival in 2017 plaats? 7, 8 of 9? Stuur het juiste antwoord vóór 20 maart naar info@lierscultuurcentrum.be. Vermeld duidelijk je naam, adres en telefoonnummer.

maart-april 2017

25


in Lier

21/04-01/05 LIER M O O OV. B E

26

uit de PEPERBUS


www.uitinlier.be

|

www.facebook.com/uitinlier

|

www.twitter.com/uitinlier

QUIZ BASISSCHOOL H. FAMILIE.

— EDITIE 2017 —

Ouderraad BS H. Familie. vr 10 maart om 20 uur. d’Open Poort, Berlaarsesteenweg 17 �����������������������������������������������������������

LENTETOCHT. WSV Berchlaer. zo 12

maart van 7.30 tot 15 uur. parochiezaal Koningshof, Mechelbaan 22, gsm 0486 29 06 46

�����������������������������������������������������������

TWEEDEHANDSBEURS VOOR KINDERKLEDING EN -ARTIKELEN EN SPEELGOED. Gezinsbond

Koningshooikt. za 18 maart van 10 tot 12 uur. Koningshof, Mechelbaan 22, tel. 03 482 34 25 �����������������������������������������������������������

CD & VINYL FAIR LIER. LIERSE CDEN PLATENBEURS. zo 19 maart van 10 tot 17 uur. De Lispenaar, Voetbalstraat 23

�����������������������������������������������������������

SURPLACE EN ROUTE. Surplace vzw. 30.03.2017 — 01.10.2017

LIER–OELEGEM-LIER LIER–HERENTALS–LIER 30.03.2017 — 01.10.2017

za 1 april van 08.30 tot 17 uur. AC LYRA, Aarschotsesteenweg 3

VOLLEYBALCLUB SMASH LIER. B BQ SMASH LIER. za 22 april van 15 uur tot 22 uur.  BEKERFINALES VOLLEYBAL GEWEST ANTWERPEN DAMES. za 29 april van 9 tot 22 uur.  BEKERFINALES VOLLEYBAL GEWEST ANTWERPEN HEREN. ma 1 mei van 9 tot 21 uur. Sporthal De Komeet Lier, Eeuwfeestlaan 183, www.smashlier.be

BLOEDINZAMELING. Rode Kruis

w o 2 maart. Jeugdcentrum Moevement, Aarschotsesteenweg 1  ma 13 maart. SK Lierse, Lispersteenweg 237  wo 15 maart. dienstencentrum De Waaier, Dorpsstraat 111 telkens van 18.30 tot 20.30 uur. tel. 0800 777 00, bloed@rodekruis.be, www.bloedgevendoetleven.be �������������������������������������������������������������������������������������������

OPENDEURDAGEN SCHOLEN:

T HOMAS MORE OPENLESDAG XL. wo 1 maart. Thomas More Campus Lier, Antwerpsestraat 99  OPENDEURDAG SECUNDAIR ONDERWIJS (ASOTSO). Sint-Gummaruscollege. za 11 maart van 10 tot 17 uur. K. Davidlaan 10  KIJKDAG. Leefschool Dagpauwoog. vr 17 maart vanaf 9 uur. Leefschool Dagpauwoog, Dorpstraat 63, gsm 0495 72 34 04

Geef zelf je a

cti

UiTdatabanviteit in! k.be

Organiseer je een evenement? Surf naar UiTdatabank.be en maak een account aan. Daarmee kan je zelf activiteiten invoeren. Je activiteit verschijnt dan in deze UiTkalender, op www.uitinlier.be, www.UiTinVlaanderen.be en mogelijks in andere digitale en gedrukte agenda’s. Voor deze UiT-kalender heeft de stad het recht om info te weigeren, aan te passen of in te korten. Organiseer je een evenement inmei of juni? Voer alle gegevens voor 26 maart in de UITdatabank in. Dat is op tijd voor opname in de volgende editie.

maart-april 2017

27


22

december

Een vroege, witte Kerst?

Feeëriek begijnhof

Echt magische winteravonden

27

1

8

december

© Lier in beeld

22

Lopen over het water

Op een jaar vol Liers plezier, schol!

26

januari

Heb jij ook een sprekend beeld van voorbije activiteiten of evenementen in de stad?

29

januari

Lier winterwonderland

© Mellenelle

29

januari

januari

Wat een heerlijke zonnige dag in mijn prachtige stad!

Nieuwjaar in Koningshooikt

© Sevenora

Streekproducten en varkenskoppen te koop op Sint-Antoniusviering

22

januari

© Lier in beeld

Knap werk, de jaarlijkse opruimactie op het Zimmerplein

Kerstfeest animatoren

januari

januari

© J.Flour

december

© Caro Bohets

16

© iris-ssss

december

© Mellenelle

14

© Britt Depetter

’n beetje Lier

Bezorg het ons via communicatie@lier.be. Instagram-gebruikers kunnen hun foto met ons delen via #instadlier. Geef ook een korte beschrijving mee en de datum waarop het beeld is geschoten. De mooiste snapshots krijgen een plekje op deze bladzijde.

uit de PEPERBUS maart-april 2017  
uit de PEPERBUS maart-april 2017  
Advertisement