Page 1

infomagazine

20ste jaargang - nr. 1  januari - februari 2017

uit de PEPERBUS

3 Investeren in de toekomst van onze stad

in Lier

6 Huis van het Kind

19 Poetsen met zorg voor het milieu

22-27

12 en 26

WIN


Goed om weten

Schrijf je kind tijdig in op school Heb je een kindje dat geboren is in 2015? Gaat je kind voor het eerst naar school in 2017? Of wil je van school veranderen? In Lier zorgt dit niet voor kampeertoestanden aan de schoolpoort. Je kan je kind aanmelden met de computer. Doe dit wel tijdig!

Tijdlijn aanmelden en inschrijven in het kleuter-en basisonderwijs Lier schooljaar 2017 - 2018

Heb je al een kindje in de school van je keuze? Dan kan je tussen 9 en 27 januari al onmiddellijk inschrijven in de school van grote broer of zus.

start inschrijvingsperiode broers en zussen en kinderen van personeel °2015 9/1/2017

start aanmeldingen Kleuter- en basisonderwijs Lier

Geen broer of zus in de school van je keuze? Meld je kleuter via de computer aan tussen 1 en 19 februari. Aanmelden en meer info op www.naarschoolinlier.be. Je kan er ook de eerste instapdatum van je kindje berekenen.

1/2/2017

start inschrijving van aangemelde kinderen 6/3/2017

start vrije inschrijvingen 18/4/2017

2017

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

2018

27/1/2017 Voorrangsperiode inschrijven broers en zussen en kinderen van personeel °2015

9/1/2017

19/2/2017 Aanmeldingsperiode alle kinderen

1/2/2017

24/3/2017 Inschrijvingsperiode aangemelde kinderen

6/3/2017

18/4/2017

Vrije inschrijvingsperiode

Het stadskantoor, OCMW en gemeentehuis van Koningshooikt zijn gesloten op ma 2 januari.

Stad Lier Dungelhoeffsite Paradeplein 2 bus 1 2500 Lier tel. 03 8000 300 info@lier.be, www.lier.be www.facebook.com/ StadLier

 L oketten stadskantoor:

• Uitsluitend op afspraak! Maak STEEDS vooraf een afspraak via www.lier.be, telefonisch of aan de onthaalbalie • Je kan een afspraak maken voor volgende momenten: - ma tot vr van 9 tot 12.30 uur - ma ook van 15 tot 19 uur - wo ook van 14 tot 16 uur (behalve tijdens schoolvakanties)

OCMW Lier Sociaal Huis Dungelhoeffsite Paradeplein 2 bus 2 2500 Lier tel. 03 8000 500  O CMW: info@ocmwlier.be • ma tot vr van 9 tot 12.30 uur www.sociaalhuislier.be • ma ook van 14 tot 19 uur • di, wo en do van 14 tot 16 uur (behalve tijdens schoolvakanties)

COLOFON

Onthaalbalie: • ma tot vr van 9 tot 12.30 uur • ma ook van 14 tot 19 uur • di, wo en do ook van 14 tot 16 uur

Parkeren kan in de ondergrondse parkeergarage, te bereiken via Mechelsesteenweg-Kazernedreef. Je parkeert gratis als je binnen het half uur terug buiten rijdt. Gemeentehuis van Koningshooikt: • Let op! Maak steeds vooraf een afspraak via www.lier.be, telefonisch of aan de onthaalbalie van het stadskantoor • Je kan een afspraak maken voor volgende momenten: - ma en do van 14 tot 16 uur - di van 15 tot 19 uur - vr van 8.30 tot 12 uur

Uit de peperbus is een uitgave van de stad Lier. Redactieadres: Dienst externe communicatie, Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier, tel. 03 8000 351, communicatie@lier.be Layout en druk: Antilope Printing Verantwoordelijke uitgever: Frank Boogaerts, p/a Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier

2

uit de PEPERBUS


Investeren in de toekomst van onze stad Elk jaar maakt de stad een begroting op. In dit budget bepalen we waarin we het komende jaar willen investeren. Er wordt ook een inschatting gemaakt van de inkomsten. Naast het budget stelt het stadsbestuur een meerjarenplan op. Het loopt over een hele legislatuur

Financieel evenwicht en verdere schuldafbouw Bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019, enkele jaren geleden, nam de stad de nodige maatregelen om de stad weer financieel gezond te krijgen. De twee belangrijkste uitgangspunten zijn dat we streven naar een blijvend financieel evenwicht en een verdere afbouw van de schulden. Bij de opmaak van het budget 2017 werd 1/3 van de beschikbare budgettaire ruimte aangewend voor bijkomende afbouw van de schulden. In vergelijking met het oorspronkelijke meerjarenplan wordt de schuld tegen eind 2019 met ruim 4,2 miljoen euro meer afgebouwd. We hielden daarbij rekening met de gevolgen die de invoering van de taxshift door de federale regering heeft op onze ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting. Voor de periode 2017-2019 schatten we in dat de stad zo ruim 1,2 miloen euro minder zal ontvangen.

maar kan elk jaar bijgestuurd worden. Vorige week keurde de gemeenteraad het budget 2017 en de aanpassing van het meerjarenplan goed. We zetten de belangrijkste accenten even op een rijtje.

onkruidbeheer. In 2017 en 2018 vervangen we de openbare vuilbakjes. We voorzien extra budget voor de vervanging van openbare verlichting door energiezuinige LEDverlichting en voor de vervanging en uitbreiding van het cameranetwerk. Op de planning voor 2017 staan onder andere de heraanleg van wegen en riolering in de Kanunnik Davidlaan en Sint-Gummarusstraat, de ophoging van de vesten en aanleg van brug naar Nazareth. Op de Kesselsesteenweg en Putsesteenweg verhogen we de veiligheid van fietsers met nieuwe fietspaden.

2,1 miljoen extra investeringen In het meerjarenplan staan voor de periode 2017-2019 voor 2,1 miljoen euro extra investeringen. Dit betekent dat de stad de komende 3 jaar nog ongeveer 33 miljoen euro investeert. Een van de belangrijke nieuwe accenten is de bouw van een nieuwe sporthal op de site van het Koninklijk Atheneum aan de Netelaan. Hiervoor werd het reeds voorziene budget voor een sporthal op de Hoge Velden herschikt. Om de nood aan nieuwe klaslokalen in de stad op te vangen, wordt geld uitgetrokken voor de renovatie van het Zwartzusterskloosters. Wat doen we in 2017? Mooie, veilige en nette straten In 2017 zetten we verder in op een degelijk en bereikbaar openbaar domein. We geven daarbij prioriteit aan de herstelling en vernieuwing van de wegen- en fietsinfrastructuur. Voor het onderhoud van wegen en voetpaden trekken we in 2017 100.000 euro extra uit. In totaal investeren we zo nog voor 320.000 euro. Extra inzet gaat ook naar

Vrijetijdsaanbod voor elke Lierenaar Wie geniet in zijn vrije tijd niet graag van wat de stad te bieden heeft? Om de Lierenaar een gevarieerd vrijetijdsaanbod aan te bieden, investeert de stad op verschillende domeinen. De SAMWD (stedelijke academie voor muziek, woord en dans) krijgt een nieuwe dansklas. januari-februari 2017

3


Den Bril wordt gerestaureerd. In sporthal De Komeet zal in 2017 heel wat gerenoveerd worden, maar ook in sporthal KTA ’t Spui en de turnzaal in Koningshooikt staan aanpassingen op de planning. Het programma van Lier Centraal, de zomerconcerten op de Grote Markt, wordt nog aanlokkelijker. door het aantrekken van succesvolle artiesten.

forse toename van het aantal leefloners en een stijging van kinderarmoede. In 2017 wordt in dit kader verder ingezet op het behoud van bestaande en de versterking van samenwerkingsverbanden met derden. Door de stijging van het aantal leefloners dient ook de gemeentelijke dotatie aan het OCMW opgetrokken te worden. We trekken tevens meer budget uit voor de thuiszorgtoelage.

© D. Tilemans

Na de verbouwing van het stadhuis zal de bovenverdieping gehuurd kunnen worden voor recepties, lezingen of voordrachten. De stad blijft inzetten op Lier als winkelstad. Kernversterkende acties en maatregelen moeten de koopattractie aanzwengelen en leegstand in de winkelstraten tegengaan. Sociale taak De stad is zich zeer bewust van haar sociale taak. Ook in Lier verscherpt de armoedeproblematiek. Er is een

Binnen het OCMW-budget is de realisatie van een nieuw dienstencentrum op de site van het oude Paradijs in de Kanunnik Davidlaan een belangrijk accent. Het dienstencentrum zal in de loop van 2018 openen. Meer weten? Vanaf begin januari vind je op www.lier.be onder ‘Bestuur > Beleid & wetgeving’ de budgetnota 2017 en de meerjarenplannota 2014-2019, versie 2017.

STEDENBOUWKUNDIGE AANVRAAG KAN DIGITAAL Wie bouwt of verbouwt moet een bouwaanvraag indienen. Tot voor kort moest je hiervoor heel wat papierwerk in orde brengen. Met het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid is dit een stuk eenvoudiger. Sinds 1 december werkt de stad met dit omgevingsloket. Stedenbouwkundige aanvragen bij de stad kunnen voortaan digitaal via het omgevingsloket ingediend worden. Dit betekent niet dat het verplicht wordt om stedenbouwkundige dossiers digitaal in te dienen.  Je kan nog steeds een bouwaanvraag op papier indienen, inclusief de uitgetekende bouwplannen. De papieren dossiers worden vanaf nu wel digitaal afgehandeld. Het voordeel is dat papieren briefwisseling tot het verleden behoort en dat (bijna) geen papieren archief meer moet bijgehouden worden. De stad kreeg een subsidie van de Vlaamse overheid om de nodige investeringen in soft- en hardware te doen.

4

uit de PEPERBUS

Deze digitalisering is een voorbereiding op de invoering van de digitale omgevingsvergunning. Vanaf 23 februari 2017 wordt de omgevingsvergunning van kracht en moeten alle stedenbouwkundige, milieu- en verkavelingsaanvragen digitaal behandeld worden.

i https://www.omgevingsloket.be/


Inburgeraars spreken vlot een mondjevol Nederlands Dit jaar behaalden 77 nieuwe Lierenaars hun inburgeringsattest. Inburgeraars zijn mensen die nieuw zijn in ons land en met succes een cursus Nederlands en maatschappelijke oriëntatie volgden. Voor het eerst dit jaar werden ook jongeren uit de onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers van enkele secundaire scholen in de bloemetjes gezet voor hun inzet en motivatie. Daarnaast gingen in 2016 in het kader van ‘Samen inburgeren’ 20 Lierenaars als coach op stap met mensen die vanuit buitenland in Lier terecht kwamen. Voor 2017 zijn reeds 19 inburgeraars ingeschreven, samen met 6 kandidaat-coaches. Nieuw dit jaar is een pilootproject ‘Samen Inburgeren voor jongeren’. In 2016 melden zich 571 kandidaten om Nederlands te leren. Onder hen waren 248 geen inburgeraar en dus niet verplicht om Nederlands te leren. Samen met het Agentschap voor integratie en inburgering, Open school, Vormingplus en het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO Crescendo), organiseren stad en OCMW Lier ook andere projecten om Nederlands te oefenen. Zo waren er in 2016 36 sessies van Den Babbelier met 60 deelnemers en 9 vaste vrijwilligers. In leeskring ‘De Leeswereld’ wisselden 12 deelnemers regelmatig van gedachten over Nederlandse literatuur. En in de zomer oefenden anderstaligen hun Nederlands tijdens de Taalvakantie voor kinderen, het Taalbad voor jongeren en de Zomerbabbel voor volwassenen.

© Amel Amghar

Eind november tekenden 22 inburgeraars present op de jaarlijkse inburgeringsceremonie. Ze ontvingen er hun inburgeringsattest.

Samen Nederlands leren Voor wie Nederlands niet als moedertaal heeft, maar het al wel een beetje spreekt en begrijpt, richt de stad samen met Vormingplus Den Babbelier in. Iedereen die zijn of haar Nederlands wil oefenen tijdens gezellige babbels kan er terecht. Dit is dus allesbehalve een saaie Nederlandse les. Den Babbelier vindt plaats elke woensdagavond van 19 tot 21.30 uur (met uitzondering van schoolvakanties) in de cafetaria van het stadskantoor op de Dungelhoeffsite (Paradeplein 2). Vooraf inschrijven is niet nodig.

i

Vormingplus, K. Clerbout, tel. 015 43 21 20, kathleen.clerbout@vormingplus.be

Heerlijke Heerlijke schaapjes! schaapjes! 1

Verwacht je nog buren, vrienden of familie in deze feestperiode, verras hen dan met een lekker schaapje. Voor een snoezig marsepeinen schaapje (1) heb je marsepein, levensmiddelenkleurstof en enkele nodig. Voor de wol druk Verwacht je nog buren, vrienden of familie in deze feestperiode, verras hen dan met een chocoladedruppels lekker schaapje. Voor een snoezig marsepeinen schaapje (1) heb je marsepein, levensmiddelenkleurstofje enwat enkelemarsepein door de lookpers! Voor de chocoladedruppels nodig. Voor de wol druk je wat marsepein door de lookpers! cupcake-schaapjes (2) spuit je een flinke toef Voor de cupcake-schaapjes (2) spuit je een flinke toef slagroom op de cup-cake en je bestrooit die met kokosvlokken of chocoladevlokken. Een wit of zwart schaap, dat bepaal je zelf! Werk af slagroom met een kopje in op de cup-cake en je bestrooit die marsepein. Heerlijk smullen! met kokosvlokken of chocoladevlokken. Een wit of zwart schaap, dat bepaal je zelf! Werk af 2 met een kopje in marsepein. Heerlijk smullen!

Heer

Verw Voo acht je januari-februari r2017 5 cho een s nog


Spelen en ruilen in het Huis van het Kind Let wel, het peuterspeelpunt is geen kinderopvang. Iedereen houdt zijn eigen kind in het oog. Ouders of grootouders blijven zelf verantwoordelijk voor hun kind. Regelmatig organiseert het peuterspeelpunt een vorming. Als ouder kan je suggesties doen over mogelijke onderwerpen. Peuterspeelpunt Kinnebaba is twee keer per week open: op maandag- en woensdag van 9.30 tot 12.30 uur. Op feestdagen en tijdens schoolvakanties is het gesloten of is er een aangepaste regeling. Komen spelen in het peuterspeelpunt is gratis. ‘Het doet deugd om eens uit je huis te komen, je kindje met andere kindjes te laten spelen en zelf met andere mama’s en papa’s te kunnen praten.’ Een mama. Ruilwinkel Kinnebaba

Sinds mei 2016 vind je in het Huis van het Kind ook een ruilwinkel. Het is een plek waar iedereen kleertjes en benodigdheden voor kindjes tussen 0 en 3 jaar, die nog in perfecte staat zijn, kan ruilen. De afgelopen zes maanden telden we bijna 300 ruilbewegingen van spulletjes die binnengebracht of meegenomen werden.

In meer en meer steden en gemeenten kom je ze tegen: de Huizen van het Kind. In Lier bundelden stad en OCMW Lier, het Consultatiebureau van Kind en Gezin en CKG De Kleine Kameel de krachten om een Huis van het Kind uit te bouwen. De bedoeling? Gezinnen met kinderen een betere ondersteuning geven. Je vindt het Huis van het Kind in de Transvaalstraat 42, in de gebouwen waar ook de Huisartsenwachtpost en woonzorgcentrum Paradijs onderdak hebben. Peuterspeelpunt Kinnebaba

Samen spelen is voor jonge kinderen erg belangrijk. Het bevordert hun sociale ontwikkeling. In het peuterspeelpunt kunnen peuters van 0 tot 3 jaar naar hartenlust spelen en nieuw speelgoed ontdekken. Zeker voor peuters die niet naar een kinderopvang gaan is het speelpunt waardevol. Mama’s en papa’s of oma’s en opa’s kunnen ondertussen een praatje maken met andere ouders en ervaringen uitwisselen. Stad en OCMW openden het speelpunt meer dan twee jaar geleden. Aanvankelijk vond het onderdak in de Speelmicroob aan de Sluislaan. Midden 2015 volgde de verhuis naar het Huis van het Kind. Ondertussen kwamen 115 kindjes spelen. Meestal worden ze vergezeld van hun mama en/of papa. 6

uit de PEPERBUS

De Ruilwinkel is een initiatief van stad en OCMW. Net als in het Peuterspeelpunt kunnen we hiervoor rekenen op enkele enthousiaste vrijwilligers Alle vrijwilligers vormen een hecht team. Voor mij is helpen bij de uitbouw van Kinnebaba een leuke uitdaging op mijn wandelpad. Er ging een nieuwe wereld voor mij open. Het contact met de ouders vind ik heel leerrijk.’ Mieke, vrijwilliger bij het Peuterspeelpunt en Ruilwinkel Kinnebaba. Hoe de ruilwinkel werkt? • Elk kledingstuk en elk artikel dat je binnenbrengt, krijgt een waarde aan stempels. • Je kan ook stempels verzamelen als je met kindje komt spelen in het Peuterspeelpunt, deelneemt aan een vorming in het Huis van het Kind, je met je kindje het consultatiebureau bezoekt,… • Met je waarde aan stempels, kan je een kledingstuk of artikel uit de ruilwinkel meenemen. Ruilwinkel Kinnebaba is open op maandag van 9.30 tot 12.30 uur, op dinsdag van 17.30 tot 20 uur en de eerste woensdag van de maand van 13.30 tot 16.00 uur. Tijdens schoolvakanties zijn er aangepaste uren.


maar in het Sociaal Huis op de Dungelhoeffsite. Als ouder van een kind tussen 0 en 12 jaar, kan je er terecht met vragen over opvoeding of als je nood hebt aan ondersteuning. Het Huis van het Kind in 2017? Ruilwinkel Kinnebaba blijkt een schot in de roos en barst zowat uit zijn voegen. De plannen voor een tweede ruilwinkel liggen klaar. Als alles tijdig rond geraakt opent Kinnebaba 2 in mei 2017 de deuren. Binnen het Huis van het Kind (Kinnebaba en het consultatiebureau van Kind & Gezin) zijn 30 vrijwillige medewerkers aan de slag. We zijn steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers om het team te vergroten. Zeker met een tweede ruilwinkel in het vooruitzicht zijn extra handen welkom! Goesting? Neem snel contact op.

© Lier Belicht

De eerste dag van Ruilwinkel Kinnebaba op 22 mei 2016

Consultatiebureau van Kind en Gezin

Het consultatiebureau van Kind en Gezin vond ook onderdak in Het Huis van het Kind. Je kan er met je jonger dan 3 jaar – op afspraak - terecht voor gratis preventief onderzoek. Kindjes worden er gemeten en gewogen, onderzocht door een arts en gratis gevaccineerd.

i

Sociaal Huis / Huis van het Kind M. Van Itterbeeck Paradeplein 2 bus 2 / Transvaalstraat 42 tel. 03 491 67 73 / gsm 0472 30 41 29

CKG De Kleine Kameel

CKG (Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning) De Kleine Kameel vind je niet in het Huis van het Kind,

Lier Summier

OPHAALKALENDER 2017 In de loop van december viel de nieuwe ophaalkalender van IVAREM in de bus. Je vindt er de data in waarop je afval kan aanbieden. Lierse verenigingen zorgden voor de bedeling. Kreeg je begin januari nog geen ophaalkalender? Haal je exemplaar bij de onthaalbalie van het stadskantoor. Je kan de kalender ook digitaal raadplegen op www.ivarem.be/ ophaalkalender.

i

ophaalk alen der 2017 LIER -MAA NDAGronde-

IVAREM, tel. 0800 90 441 (ma t/m za van 8 tot 18 uur)

januari-februari 2017

7


Lier Summier

MECHELSE BUITENPOORT SIERT OVONDE ANTWERPSESTEENWEG

ZUINIGE LEDVERLICHTING VERVANGT DURE LAMPEN

Op de kruising tussen de Mechelsesteenweg/Mechelsestraat en het afleidingskanaal, ter hoogte van de brug en de huidige stadsvesten, stond vroeger een stadspoort, de Mechelse buitenpoort. Ze maakte deel uit van de tweede stadsomwalling uit de eerste helft van de 15e eeuw. Oorspronkelijk had een stadspoort een verdedigingsfunctie. Het was een doorgang in de stadsomwalling waar de toegang tot de stad geregeld werd. Nadien kregen stadspoorten ook een economische functie. Er werden belastingen geïnd op ingevoerde goederen.

De voorbije maanden verving de stad op verschillende plaatsen de oude, energieverslindende verlichting door LED-verlichting. Dit past in onze visie om slimmer om te gaan met energie en de stedelijke diensten tegen 2030 klimaatneutraal te maken. Zo kreeg sporthal ‘t Spui zuinige en moderne LED-verlichting en gebeurt de uitlichting van de Zimmertoren voortaan met een LED-toestel. Ook de Binnennete baadt ’s avonds in het zachte licht van energiezuinige lampen.

De Mechelse buitenpoort werd in 1824 herbouwd. Ze verving de oude buitenpoort uit 1405 die in 1822 gesloopt werd. Na de opheffing van het octrooirecht in 1860 werd het metalen hek van de Mechelse buitenpoort afgenomen. Het poortgebouw zelf werd in 1888 gesloopt. Het metalen hek bleef al die tijd bewaard. Dit metalen hek kreeg een nieuw likje verf en werd op de ovonde aan de Antwerpsesteenweg geplaatst als symbool voor ‘Lier, Poort der Kempen’.

© M. Rottiers

PALLIETERBEELDJE TERECHT Onze oproep om het verdwenen Pallieterbeeldje uit het begijnhof terug te vinden, heeft geholpen. Het beeldje is terecht. © R. Bols

ZET JE KERSTBOOM TIJDIG BUITEN! Op maandag 9, woensdag 11 en donderdag 12 januari haalt de stad je kerstboom op. Dit gebeurt samen met de gewone afvalophaalronde. Je vindt de datum voor jouw straat ook in de ophaalkalender. Zet de kerstboom de dag van de ophaalronde voor 8 uur klaar op de stoep. De bomen worden als groenafval verwerkt. Potten, aardekluiten en versiering horen daar niet in thuis. Bomen met pot, aardekluit of versiering worden niet meegenomen.

8

uit de PEPERBUS

DE FÉ In 1916 rolde het boek Pallieter, het bekendste geesteskind van Felix Timmermans, van de persen. Na 100 jaar is Pallieter en ook Timmermans nog springlevend in Lier. De stad wou ereburger Felix Timmermans daarom nog meer verankeren in het stadsbeeld. Het Pallieterjaar was de perfecte aanleiding om de bibliotheek te vernoemen naar de Lierse auteur. Het weinigzeggende ‘stedelijke openbare bibliotheek Lier’ werd begin oktober vervangen door ‘de Fé’. Uit verschillende voorstellen kwam deze roepnaam van Felix Timmermans naar voor als beste keuze voor de nieuwe naam van de bib. In het nieuwe logo ontdek je het silhouette van Felix Timmermans. ‘de Fé’ is er mooi in verwerkt. De naam werd gestileerd uit de handtekening van de auteur zelf. Op alle communicatie van de bib kom je voortaan het nieuwe logo tegen. De Lierse street artist Joachim bracht het logo ook aan op de muur van de bib.


Lier Summier

MINDER SLIB IN BINNENNETE Anderhalf jaar na de start van de biologische behandeling van het slib aan het Spuihuis is het project afgerond. De doelstelling om het slib met de helft te verminderen is gehaald en zelfs licht overschreden. Het niveau van het slib daalde gemiddeld met zo’n 46 cm. Zo verdween er 2.737 m³ slib. Door de behandeling houden we de slibaangroei ook de volgende jaren onder controle. Bovendien ging de waterkwaliteit erop vooruit. De vijver in het stadspark krijgt nu een zelfde behandeling. Het slib daalde gemiddeld al met zo’n 21 cm of 36%. De behandeling loopt nog tot oktober 2017.

© shutterstock.com

RAMPENFONDS: REGENVAL EN OVERSTROMINGEN VOORJAAR 2016 De overvloedige regenval en overstromingen in de periode van 27 mei tot 26 juni 2016 zijn door de Vlaamse Regering erkend als algemene ramp. Alle Vlaamse steden en gemeenten komen in aanmerking voor een financiële tussenkomst, dus ook Lier. Een aanvraag tot financiële tegemoetkoming kan je indienen tot 31 januari 2017. Alle info en de formulieren voor het indienen van de aanvraag vind je op  https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds. Nog vragen? Contacteer het Vlaams Rampenfonds op tel. 02 553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be.

VERWIJDEREN RIETVEGETATIE OP OEVER In januari start het verwijderen van riet op de Oever, tussen de Predikherenbrug en het Spuihuis. Op sommige plaatsen in de Binnennete groeit het riet zo welig dat het de rondvaarten van de Moedige Bootvissers belemmert. Het riet wordt met wortel en al verwijderd. Zo blijft het langer weg. De werken worden uitgevoerd vanaf een ponton in de Binnennete zodat de bomenrij op de oever behouden kan blijven.

SPORTKAMPIOENEN 2016 GEZOCHT Op 10 maart viert de stad Lier haar sportkampioenen van 2016. We zetten die avond Lierenaars of leden van Lierse sportclubs die in 2016 een titel behaalden in de kijker. De provinciale, Vlaamse en (inter)nationale kampioenen worden gevierd, een bedankje gaat naar sportieve vrijwilligers, en we reiken een trofee uit aan de jongere van het jaar, de sportploeg van het jaar en de sportfiguur van het jaar. Werd je zelf kampioen of ken je iemand die een sportieve titel behaalde in 2016? Laat het weten voor 15 januari 2017.

i

verhuur infrastructuur en sport, tel. 03 480 52 51, sport@lier.be

© A.Van Loock

januari-februari 2017

9


Lier Summier

SNEEUW? VEEG VOOR JE DEUR! Als het sneeuwt maak je als bewoner het voetpad voor je woning sneeuw- en ijsvrij over 2/3 van de breedte, met een minimum van 1 meter. Je hoopt de sneeuw op aan de rand van het voetpad zodat voorbijgangers veilig kunnen passeren. Doe je dit niet, dan riskeer je een administratieve boete. Aan opritten, oversteekplaatsen voor voetgangers en haltes van lijnbussen hou je de rand van het voetpad vrij. In geen geval mag de sneeuw op de rijbaan of het fietspad worden uitgestrooid. De meeste wegen en fietspaden in de stad worden bij sneeuw en ijzel gestrooid of geruimd. De stad werkt met een strooiplan. Eerst zijn de belangrijkste invals- en verbindingswegen en fietspaden aan de beurt, daarna de buurt- en ontsluitingswegen. Je vindt het volledige strooiplan op www.lier.be. Via de Facebookpagina van de stad (www.facebook.com/stadlier) weet je wanneer de strooiploegen uitrijden. Niet de stad, maar het Vlaamse gewest is verantwoordelijk voor een groot deel van de wegen en fietspaden buiten de Ring. Het Agentschap Wegen en Verkeer stelde hier ook een strooiplan voor op. Je vindt het op http://wegenenverkeer.be/winterdienst.

AFSCHEID VAN DE OEFENSCHOOL

NOG MEER WATERPRET

Sinds 2010 vonden heel wat Lierse verenigingen onderdak in de voormalige oefenschool aan het Kluizeplein. Zo bracht deze locatie heel wat mensen samen om te musiceren, Nederlands te leren, te dansen of feesten, kunstwerken te creëren of petanque te spelen. Dankzij de vrijwillige inzet en het eindeloze geduld van Eduard en Simone verliep alles vlot en werden kleine problemen snel opgelost. Zij werden daarvoor eind november in de bloemetjes gezet tijdens een afscheidsmoment. Eind 2016 lopen de verhuringen in de oefenschool af. Voor de Normaalschool begint dan een nieuw hoofdstuk.

Voor wie het nog niet gezien heeft: de werken voor de uitbreiding van zwembad De Waterperels zijn volop bezig. Tegen de zomer vloeit er een pak extra water in het zwembad. Vanaf dan kan je ook buiten genieten van waterpret en ontspanning. Het buitenbad zal in de zomer voor afkoeling zorgen, maar ook in de wintermaanden zal je met een frisse neus het verwarmde buitenbad kunnen testen onder een stralende sterrenhemel. Het zwemaanbod binnen wordt uitgebreid met meer kinderwater en een extra attractie voor snelle waterracers.

© M. Rottiers

©S&R De Waterperels

10

uit de PEPERBUS

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf in op de nieuwsbrief van S&R De Waterperels via www.sr-dewaterperels.be.


Lier Summier

OPROEP CULTUURPRIJS EN VRIJWILLIGERS VAN HET JAAR 2016 Elk jaar rijkt de stad twee cultuurprijzen uit. Eén voor een individuele prestatie en één voor een ganse loopbaan. Deze prijzen gaan naar verenigingen of personen die een verrijking betekenen voor het culturele leven in Lier. De Koepel voor het Liers Cultuurbeleid organiseert de verkiezing. De prijs bedraagt 400 euro per categorie. Je leest het reglement op www.uitinlier.be of vraag het bij UiT in Lier

i

Uit in Lier Aarschotsesteenweg 3 tel. 03 488 06 79 uitinlier@lier.be www.uitinlier.be

Vrijwilligers zijn goud waard! De Koepel voor het Liers Cultuurbeleid maakt er daarom ook een jaarlijkse traditie van om de meest verdienstelijke vrijwilligers van het jaar in de bloemetjes te zetten. Lierse (socio-)culturele verenigingen en organisaties kunnen iemand nomineren die het afgelopen jaar veel betekend heeft voor de organisatie of vereniging. De vrijwilliger van het jaar krijgt een officiële oorkonde. Kandidaturen voor de cultuurprijs en vrijwilligers van het jaar bezorg je voor 31 januari 2017 aan Uit in Lier. Bij de kandidatuur voor vrijwilliger vermeld je waarom deze persoon het verdient extra in de bloemetjes gezet te worden.

© Lier Belicht

Vorig jaren kregen de Gezellen van ’t Groot Volk de cultuurprijs

PROEFPROJECT OCT PAPIER EN KARTON MET TOEGANGSCONTROLE In de ondergrondse container (oct) voor papier en karton aan de sporthal in de Komeetstraat werd veel meer aangeboden dan in de andere oct’s. Hoewel hij twee keer per week geledigd wordt, was de oct er na het weekend vaak opnieuw overvol. Wellicht kwam dit omdat bezoekers van de sporthal hun papier en karton meebrachten om daar in de container te steken. Om sluikstort te vermijden én de buurtbewoners meer mogelijkheden te geven om hun papier en karton aan te bieden, werd de oct uitgerust met een badgelezer. Elke inwoner met een badge voor een oct, kan de oct openen. Wie geen badge heeft, kan zijn papier en karton niet langer in de oct aan de sporthal steken. Het gaat om een proefopstelling die na 6 maanden geëvalueerd wordt. Aan alle andere oct’s in de stad wijzigt niets.

i

Ivarem, tel. 08000 90 441 © G. Tittonel

ABONNEER JE OP ZOOM zOOm, het milieu- en natuurmagazine van onze provincie, verschijnt vier keer per jaar. Het staat boordevol boeiende artikels, prachtige foto’s en nuttige activiteiten over milieu en natuur in de provincie Antwerpen. Abonneren op de elektronische versie van zOOm kan via http://www.provincieantwerpen.be.

januari-februari 2017

11


Lier Summier

VRAGEN OVER GAS-BOETE?

GEEN STROOM?

Voor inbreuken op het algemeen politiereglement, kan je een GAS-boete krijgen. De stad kan ook een GAS-boete opleggen voor inbreuken op het verkeersbord F103, dat een voetgangerszone aanduidt, en voor overtredingen op het verkeersbord C3, dat wijst op de verboden toegang in beide richtingen. Voorwaarde is dat de overtredingen worden vastgesteld door ‘slimme camera’s’ met nummerplaatherkenning. Op de Grote Markt staan zo’n camera’s.

Eandis stelde onlangs een nieuwe mobiele toepassing voor. ‘Geen stroom’ vertelt klanten wat te doen als thuis de stroom uitvalt. Eandis vermijdt zo ook de kosten voor telefonische oproepen en nutteloze interventies. Het volstaat om – via smartphone, tablet of computer – enkele vragen te beantwoorden die in de meeste gevallen automatisch naar een oplossing leiden. Als dat niet mogelijk is, vertelt de tool of het probleem aan de eigen installatie ligt, of aan het distributienet van Eandis.

De stad werkt voor de administratieve verwerking van de boetes samen met GASAM, de interlokale vereniging GAS Arrondissement Mechelen. Een arrondissementeel sanctionerend ambtenaar legt de geldboete op. Kreeg je een GAS-boete en heb je daar vragen over? Richt je dan tot de sanctionerend ambtenaar via tel. 015 29 83 82 of gasam@mechelen.be. Ga je niet akkoord met het betalen van een administratieve geldboete, dan kan je binnen de dertig dagen een verweerschrift indienen bij de sanctionerend ambtenaar. Je gebruikt daarvoor het antwoordformulier dat bij de meldingsbrief van de boete werd gevoegd. Met vragen hierover kan je alleen bij GASAM in Mechelen terecht, NIET aan de infobalie van het stadskantoor. Heb je de boete reeds betaald, maar kreeg je toch een herinnering toegestuurd, richt je dan naar de dienst Financiën van de stad Lier via tel. 03 8000 300.

www.eandis.be/geenstroom Wist je dat je via www.eandis.be/ stroomonderbrekingen een overzicht hebt van alle actuele en recente stroomonderbrekingen op het distributienet? En via www.eandis.be/werkenvaneandis ontdek je de werken die Eandis uitvoert in je buurt.

NOG SNEL INSCHRIJVEN VOOR GROEPSAANKOOP ELEKTRISCHE FIETSEN? Niet alleen voor ontspannende fietstochtjes, maar ook voor woon-werkverkeer is een elektrische fiets een mooie uitvinding. De gemeenten Duffel, Willebroek, Lier en Mechelen gaven aan IGEMO de opdracht om een groepsaankoop voor elektrische fietsen, bakfietsen en steps te organiseren. Eén van de voorwaarden die de stuurgroep, samengesteld uit geïnteresseerde inwoners, oplegde is een goed samenwerkingsverband met minstens één fietswinkel per deelnemende gemeente. Eind januari 2017 kiest de stuurgroep de beste leverancier voor de groepsaankoop. Daarna volgen testmomenten, zodat iedere geïnteresseerde zijn definitieve keuze tegen uiterlijk eind mei 2017 kan maken.

WIN © D. Tilemans

WIN ! Lier in kerstsfeer! Deel voor 3 januari jouw mooiste foto van Lier in kerstsfeer met ons op Instagram via #instadlier. Zorg ervoor dat onze stad duidelijk herkenbaar is op je foto. De fotograaf wiens foto de meeste likes krijgt, wint een schapenkopparaplu.

12

uit de PEPERBUS

Interesse in de groepsaankoop? Registreer je vrijblijvend via http://www.igemo.be/samenaankoop-e-bikes/


Lier Summier

HAKHOUTBEHEER LANGS DE RING Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid doet deze winter aan hakhoutbeheer in Lier. Bomen en struiken in de bermen langs de binnenkant van de Ring (R16), tussen het kruispunt met Antwerpsesteenweg en Aarschotsesteenweg, worden op verschillende locaties gekapt. Bomen en struiken worden tot op 15 Ă 20 cm boven de grond afgezaagd om ze weer te laten uitgroeien tot een jong, dicht en vitaal groenscherm. Zo wil men voorkomen dat op bermen en taluds bomen groeien die bij hevige wind of in natte periodes uitwaaien of omvallen en een gevaar vormen voor de weggebruiker. Hakhoutbeer zorgt bovendien voor een verjonging van de beplanting en is een verrijking van het ecosysteem in de bermen.

DIENSTENCENTRUM HANDBOGENHOF IN AANBOUW De werken op de site Handbogenhof in de Kanunnik Davidlaan zijn volop bezig. In een eerste fase bouwen stad en OCMW Lier er een dienstencentrum en bewegingsruimtes voor senioren en bouwt de Lierse Maatschappij voor Huisvesting er 35 sociale appartementen. Deze werken duren tot eind 2017. Op de site komen ook 93 private appartementen. Deze werken starten in de tweede fase, wellicht vanaf augustus 2017, na goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning. Site Handbogenhof zal voor een deel publiek toegankelijk zijn. Je zal er dus vrij kunnen rondwandelen. Het openbaar domein, inclusief de doorsteek van Kanunnik Davidlaan naar Kapucijnenvest, wordt in de laatste fase van de werken – in 2019 - opnieuw aangelegd. De doorsteek is, in afwachting van definitieve aanleg, alvast opnieuw open voor voetgangers die naar Kapucijnenvest willen of omgekeerd. Het is de bedoeling om de weg open te houden tot het einde van de werken. Hou er wel rekening mee dat het ook daar een beetje een werf is.

Het snoeiwerk heeft geen invloed op het geluidsniveau van nabijgelegen straten en wegen. Beplanting houdt enkel geluid tegen als het gaat om een rij van bomen of struiken van enkele honderden meters breed die gesloten is van bodem tot kruin. Meer informatie over hakhoutbeheer vind je op www.hakhoutbeheer.be.

Links het dienstencentrum en 35 appartementen van de Lierse Maatschappij voor Huisvesting. Het private vastgoed is licht ingekleurd.

Werken bij stad en OCMW Lier ? Bekijk de nieuwe vacatures op www.lier.be januari-februari 2017

13


Lier Summier

ONDERZOEK TOT MILIEUEFFECTENRAPPORTAGE BIJ GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (RUP) ‘LAPORTA CAROLY’

WEETJE

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Lier deelt mee, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 5 april 1995 (en latere wijzigingen) houdende de algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.), en van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma’s (Planm.e.r.-besluit), dat:

VAN DE BIB

❏ Overeenkomstig art. 4.2.6. §1 van het planMER-decreet het screeningsdossier van het RUP ‘Laporta Caroly’ werd ingediend bij de dienst Mer ten einde een beslissing te vragen over de noodzaak tot opmaak van een planMER. ❏ De dienst Mer van oordeel is dat de screeningsnota een goede beschrijving en beoordeling geeft van de milieueffecten die ten gevolge van het plan zullen optreden. ❏ Verscheidene adviesinstanties opmerkingen op die screeningsnota hebben gegeven wat betreft de beschrijving en beoordeling van de milieueffecten van het plan. Die opmerkingen werden op een voldoende wijze beantwoord, opgenomen en/of weerlegd in het aangepast screeningsdossier zodat het screeningsdossier voldoende informatie bevat om een correcte inschatting van de milieueffecten te kunnen maken. In het screeningsdossier (i.e. de screeningsnota, de adviezen en de verwerking van de adviezen) wordt duidelijk aangetoond dat de milieueffecten die het plan genereert niet van die aard zijn dat zij als aanzienlijk beschouwd moeten worden. ❏ Dat de dienst Mer van mening is dat het plan, waarvan de doelstelling en reikwijdte beschreven en afgebakend werd in de screeningsnota, geen aanzienlijke negatieve milieueffecten genereert. Derhalve dient voor voorliggend plan geen planMER opgemaakt te worden.

De screeningsnota en de beslissing van de dienst Mer zijn te raadplegen via haar website en dossierdatabank op https://www.lne.be/mer-dossierdatabank, via het dossiernummer SCRPL16091. Het screeningsdossier samen met deze beslissing van de dienst Mer kan geraadpleegd worden op de website van de stad www.lier.be. Het dossier ligt eveneens ter inzage bij team ruimtelijke organisatie, Paradeplein 2, Lier, en dit na afspraak, tijdens de openingsuren van het stadskantoor.

14

uit de PEPERBUS

Lerarenkaart Ben je leerkracht en woon je in Lier? Dan kan je je nieuwe lerarenkaart vanaf 26 december afhalen in de bibliotheek. Woon je niet in Lier? Controleer dan op https://www.klasse.be/lerarenkaart/jouw-lerarenkaart/ waarismijnlerarenkaart in welke bibliotheek je lerarenkaart op je wacht. Elke leerkracht kan, op vertoon van een geldige lerarenkaart, gratis lid worden van bibliotheek de Fé. Je krijgt speciale uitleenvoorwaarden zodat je werk en privé prima kunt combineren: • 30 materialen per keer lenen (waarvan max. 10 AVM materialen en 1 sprinter) • dvd’s 4 weken lenen (in plaats van 2) • andere uitleentermijnen, boetes en leengelden zijn hetzelfde als een gewoon lidmaatschap

i

http://lier.bibliotheek.be/lijst/categorie/leerkrachten

GOMOR 2016 BLIJFT NOG EVEN GELDIG In de loop van 2017 start de stad met de UiTpas. Met deze vrijetijdspas voor sport, cultuur en andere vrijetijdsactiviteiten kan je punten sparen en zo genieten van talrijke voordelen. De UiTpas is er voor iedereen, maar zal ook de huidige GOMOR-pas vervangen. GOMOR-houders hoeven begin januari daarom GEEN nieuwe GOMOR-pas aan te vragen. De huidige GOMOR-pas blijft geldig tot de start van de UiTpas. De GOMOR-voordelen worden in de nieuwe UiTpas behouden.

i

Sociaal Infopunt, tel. 03 8000 500, gomor@lier.be


Op pad met de evementencoördinator Feesten en genieten. Dat doen Lierenaars graag. Er valt, in elk seizoen, heel wat te beleven in onze stad. Evenementencoördinator Els leidt evenementen die de stad zelf organiseert in goede banen, maar ook andere evenementen zoals sportwedstrijden, optredens, shoppingevents,…

10 november

Els en haar collega’s werken voorstellen uit voor het kerstdorp, de kerstdecoratie en de snow slide op het Zimmerplein. Ook het aansteken van de kerstverlichting staat op de agenda.

midden november

Ze presenteert de voorstellen aan het college van burgemeester en schepenen. Na hun goedkeuring kan de concrete uitwerking starten. Daarbij gaat heel wat tijd naar de administratieve organisatie van evenementen. Els lanceert een oproep aan jeugdverenigingen voor permanentie bij de snow slide, bestelt fakkels voor de optocht, voorziet drankbonnetjes, regelt de logistieke voorzieningen voor de backstage en de SABAM-aanvraag voor de groepjes die komen optreden. Bij de voorbereiding van de fakkeltocht, het vuurpleintje, de kerststal en de opstelling van de kerstbomen hoort een overleg met de politie en de noodplanambtenaar. Els maakt ook veiligheidsfiches op voor de verschillende betrokken diensten.

van verenigingen of externe organisaties, volgt ze op. De activiteiten in de kerst- en eindejaarsperiode vragen heel wat voorbereiding. Wij volgden Els een paar weken in aanloop naar het feestelijk aansteken van de kerstverlichting.

29 november

Op het overleg met de collega’s van de technische ploeg maakt Els concrete afspraken over wie wat opvolgt. Ze lijst op welk materiaal wanneer en op welke locatie geleverd moet worden.

30 november

Samen met een collega bekijkt Els ter plaatse waar de chalets, kerstbomen en kachels best gezet worden. De markeringen worden aangeduid op de grond. Ze mag niet vergeten dat er ook een brandweg voorzien moet worden en de elektriciteitsputten altijd bereikbaar moeten zijn.

2 december - 8 uur

Ook dit hoort erbij: de plaatsing van de toiletten coördineren.

2 december - 17 uur

Nog een laatste keer nakijken of alles in orde is …

2 december 20 uur

Het kostuum en de koets voor de kerstman zijn besteld, net als de cadeautjes die hij zal uitdelen. Nu nog op zoek naar kacheltjes.

De fakkels en de lichtjes gaan aan!

28 november

De affiches van Kerst in Lier zijn gedrukt. Tijd om ze te verspreiden en op te hangen.

© D.Tilemans

januari-februari 2017

15


WERKEN AAN STRATEN Vanaf midden januari worden in verschillende straten de betonplaten hersteld. De stad investeert er in kwaliteitsvolle en veilige wegeninfrastructuur. De werken lopen over vier maanden.

Beukheuvel, Mechelbaan, Donderheide, Soeteweide, Beekstraat, Burgemeester Hensstraat, Vinkenstraat, Lintsesteenweg, Mechelsesteenweg, Kriekenstraat, Pannenhuisstraat.

Op de planning staan: Plaslaar, Paaiestraat, Hagenbroek Noord, Hondstraat, Mallekotstraat, Donk, ZuidAustraliëlaan, Dalialaan, Mimosalaan, Irislaan, Tallaart,

Vraag en Antwoord

Mag ik met oudjaar vuurwerk afsteken? Ja, in de nacht van oud op nieuw mag je tussen middernacht en 1 uur vuurwerk afsteken. Let wel, er gelden strikte voorwaarden en het mag niet overal. Normaal gezien is het verboden om vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen, tenzij je toestemming hebt van de burgemeester. Tijdens de nieuwjaarsnacht mag je, tussen middernacht en 1 uur, zonder die toestemming feestvuurwerk afsteken. Maar dit mag NIET op volgende plaatsen: Grote Markt, Zimmerplein, Eikelstraat, op voetpaden, op de rijweg en binnen een straal van 10 meter rond bebouwing. Wie zich niet aan deze voorwaarden houdt, riskeert een overlastboete die kan oplopen tot 250 euro. Onder feestvuurwerk verstaan we: vuurwerk dat bestemd is voor gebruik door particulieren en in België vrij mag verkocht worden aan personen vanaf 16 jaar. Je mag het feestvuurwerk enkel op de normale wijze gebruiken, volgens de gebruiksaanwijzing en op plaatsen en in omstandigheden die niet van aard zijn om de openbare veiligheid aan te tasten. Bij het afsteken van vuurwerk moet de hinder voor de buurt beperkt blijven.

Wil je toch een klein vuurwerkspektakel organiseren, hou het dan veilig! • Gebruik geen voetzoekers. Ze zijn onvoorspelbaar en dus gevaarlijk. • Volg nauwkeurig de gebruiksaanwijzingen op de verpakking. • Hou voldoende afstand tussen de plaats waar je het vuurwerk ontsteekt en je voorraad nog te ontsteken vuurwerk. • Plaats een emmer water binnen handbereik. • Steek nooit vuurwerk af vanuit de hand en richt niet op andere personen. Pijlen dienen zo verticaal mogelijk opgesteld te worden. Kort de stokken van de vuurpijlen nooit in! • Laat kinderen of personen onder invloed nooit vuurwerk ontsteken. Aansteken doe je met gestrekte arm. Hang met je lichaam niet boven het vuurwerk. • Hou kinderen en toeschouwers op een veilige afstand. Hou er ook rekening mee dat dieren niet van vuurwerk houden. • Steek nooit vuurwerk dat weigert af te gaan opnieuw aan. Breng niet afgegaan vuurwerk nooit binnenshuis. • Draag geen synthetische kledij. • Ruim alle vuurwerkresten op.

Opgelet: het oplaten van wensballonnen is altijd verboden.

i 16

uit de PEPERBUS

 oodnummer brandweer en ziekenwagen: N 100 en 112.


Proficiat FiereLier! Winnaars van de FiereLier voor oktober – november – december 2016 zijn Tom Van Caeyzeele en zijn dochtertje Fien. Tom en Fien ruimen elke zondagvoormiddag het zwerfvuil op in hun wijk Het Looks. Zij doen dit met veel enthousiasme en liefde voor de wijk. Door hun opruimacties wordt de buurt aangenamer en properder. Soms wijzen vader en dochter de buurtbewoners op ludieke wijze op het belang van een aangename en propere buurt. Voor hun vrijwillige inzet ontvingen zij de Fierelier-prijs. Proficiat!

Senioreninfo

Laat je buur niet in de kou staan Voor wie wat ouder is, een beperking heeft, vereenzaamd is,… is vrieskou of sneeuw soms een harde noot om te kraken. Met de oproep ‘Laat je buur niet in de kou staan’ roept het OCMW inwoners op om buren, familie, kennissen,… die het moeilijk hebben als het buiten koud is extra te ondersteunen. Dat kan door voor hen naar de bakker of slager te gaan, andere boodschappen te doen, sneeuw te ruimen, even binnen te springen voor een kopje thee,… Als spontane hulp niet aanwezig is of het bestaande dienstverleningsaanbod ontoereikend is, kan je terecht bij het OCMW. Hulp nodig? Neem contact op met het Sociaal Infopunt op tel. 03 8000 500.

i

 CMW Lier O Paradeplein 2 bus 2 tel. 03 8000 500 info@ocmwlier.be www.sociaalhuislier.be

januari-februari 2017

17


De 7 schoonheden Van

pieter jan de paepe Groot, luid en een vriend van velen, zo kennen de meeste Lierenaren Pieter Jan De Paepe (21). Als zanger en acteur stond hij op verschillende Lierse podia en ook op het grote scherm droeg hij bij in animatiefilms. Dat er in deze duizendpoot ook een schrijver schuilt, is voor velen nog onbekend. “Ik heb me al vaak laten inspireren door de serie Black Sales. Het is niet zomaar een serie. De personages hebben enorm veel diepgang en het speelt zich af in The Golden Age of Piracy, mijn lievelings periode uit de geschiedenis. Niets gebeurt er zomaar, alles gebeurt met een goede reden.”

Afgaan op je doel

“Zonder koppigheid had ik zeker niet bereikt waar ik nu sta. Je moet gewoon recht afgaan op je doel en niet zomaar opgeven. Als je in deze tijd niet koppig bent kom je niet ver in wat je wil.”

Geboortedatum 02/12/1995

Woonplaats: Lier

Opleiding:

Zang, Pop/Rock

Passie:

Muziek, schrijven

Inspiratiebron:

Myles Kennedy, Steven Wilson, Black Sails

Grootste droom:

Doen wat ik wil!

‘t Goed Voorbeeld

“Café ‘t Goed Voorbeeld is voor veel leden van Toneellabo Arlechino (waarbij Pieter Jan acteert, n.v.d.r.) een ontmoetingsplaats. Hier is een groot deel van mijn sociale leven begonnen. Ik dronk hier mijn eerste pint en zat hier al met vrienden die ik in verschillende periodes in mijn leven heb leren kennen. Het is een bedevaartsoord waarheen ik regelmatig kan terugkomen en bezinnen. ‘t Goed Voorbeeld is een constante doorheen mijn korte leven.”

Drie boeken

“Ik schrijf momenteel aan drie boeken. Dat is compleet absurd want zo maak je niets af, maar het houdt mij ook wel fris.

Ik hoop binnen dit en 5 jaar mijn eerste boek te kunnen uitbrengen. Als de mensen het niet goed vinden maakt dat niet uit, zolang ik het zelf maar goed vind.”

Tom Mariën

“Ik begon in het tweede leerjaar te schrijven door het voorbeeld te volgen van mijn toenmalige meester en auteur Tom Mariën. Dat waren toen wel onnozele schrijfsels, over patatten die ontsnapten bijvoorbeeld. Ook schrijver Johan Vandevelde inspireerde mij destijds met zijn boek Elfenblauw.”

Culturele tips

“Lier is een mooie stad. Door moderne gebouwen met prachtige uitzichten op het Neteland trekt de stad wel wat nieuwe mensen. Maar Lier was al een heel mooie stad met het stadhuis, het vleeshuis, de Jezuïtenkerk. Voor zo’n kleine stad doen we het cultureel niet slecht, maar het zou allemaal wel iets meer kunnen hebben. De mogelijkheden zijn er wel. Kijk bijvoorbeeld naar wat De Moeve allemaal al verwezenlijkt heeft. Artafact, jamsessies, Lokale Helden... die projecten stimuleren veel jongeren.”

Kunst en cultuur

“Ik denk dat de wereld niet kan zonder kunst en cultuur. Dat is juist wat je leven invulling geeft. Wat is een dag zonder muziek, een mooi schilderij tegen de muur, een goede film...?”

Peeters of Janssens? Jef of Gommaar? De familienamen Peeters, Ceulemans en Janssens zijn de meest voorkomende familienamen in Lier. Peeters en Janssens prijken ook bovenaan de lijst in Vlaanderen en zelfs België. Opvallend: 253 Lierenaars hebben op hun identiteitskaaet Ceulemans staan, terwijl deze naam niet in de Vlaamse top 10 voorkomt. In Lier staan niet minder dan 7.898 verschillende familienamen in het bevolkingsregister.

18

uit de PEPERBUS

De Lierse top drie van voornamen bij de meisjes is Maria, Rita en Ann. Bij de jongens scoren Jan, Marc en Jozef het best. Proficiat aan de 852 Maria’s en 351 Jannen.

(gegevens op 30 november 2016)

© een artikel van ARTAFACT, Cato Van Gerwen en Noa Tuyaerts

Muze


Poetsen met zorg voor het milieu De poetsdames en –heren van de stad Ên de medewerkers van de externe poetsfirma die de stad inschakelt, steken dagelijks de handen uit de mouwen om stadsgebouwen proper te houden. We vinden het belangrijk dat dit gebeurt met aandacht voor milieu en gezondheid. Bij de keuze van poetsproducten, maar ook bij het aanstellen van een externe firma, spelen milieucriteria steeds mee. Ook jij kan thuis milieuvriendelijk poetsen. Het is niet alleen goed voor het milieu, maar je gezondheid en portemonnee varen er wel bij. We geven je alvast enkele tips:

4. Gebruik microvezeldoekjes Met een herbruikbaar microvezeldoekje kan je zonder schoonmaakmiddel en met hetzelfde reinigingsresultaat schoonmaken. 5. Zorg voor je lichaam Misschien niet meteen gericht op het milieu, maar zeker ook belangrijk. Poetsen is belastend voor je lichaam. Er zijn heel wat hulpmiddelen op de markt om rug, schouders, nek en polsen te sparen. Een telescopische steel bijvoorbeeld. Maar ook met de juiste hef- en tiltechnieken draag je zorg voor je lichaam.

1. Koop milieuvriendelijke producten Bij de aankoop van producten houdt de stad rekening met milieucriteria. Er wordt gekozen voor niet-schadelijke schoonmaakmiddelen. Je kan deze producten herkennen aan ecologische labels. Zie je het bos door alle labels niet meer? Surf naar https://www.labelinfo.be/.

2. Koop minder verschillende producten De stad houdt het aantal producten bewust beperkt. Je hebt echt geen ander product nodig voor elke kamer of oppervlak. Met een allesreiniger kom je al heel ver. Minder verschillende producten = minder verpakkingen = minder afval en meer plaats in je kast. 3. Gebruik minder product Vaak lukt hetzelfde poetswerk even goed met minder product. Let op de juiste doseringen. Wij doen dit met een speciaal doseersysteem. Lees zelf goed de verpakking en gebruik de aanbevolen hoeveelheden.

Meest voorkomende

Meest voorkomende

Meest voorkomende

meisjesnamen

familienamen

jongensnamen

326

1. Maria

852

1. Jan

351

2. Ceulemans

253

2. Rita

196

2. Marc

290

3. Janssens

252

3. Ann

168

3. Jozef

253

4. Claes

181

4. Ingrid

151

4. Dirk

237

5. Vercammen

176

5. Anna

150

5. Paul

236

6. Jacobs

153

6. Christiane

148

6. Luc

225

7. Van Hoof

147

7. Marie

145

7. Peter

204

8. Van den Broeck

143

8. Godelieve

127

8. Bart

188

9. Goossens

143

9. Monique

127

9. Tom

179

143

10. Martine

127

10. Johan

167

1. Peeters

10. Wouters

januari-februari 2017

19


Proficiat! Goud, diamant en platina. Een eeuw en zelfs meer. De stad zet echtparen die 50, 60 en 70 jaar getrouwd zijn in de bloemetjes. Ook wie 100 wordt of nog meer kaarsjes mag uitblazen feliciteren we graag.

Vos waren op s en Johanna De Jozef Bresseleer jaar getrouwd. 10 november 60

Op 10 november werden ook alle echtparen die in 2016 60, 65 of 70 jaar getrouwd waren door de stad in de bloemetjes gezet met een receptie in de cafetaria van sporthal De Komeet.

60 jaar getrouwd

ouwd

65 jaar getr

20

uit de PEPERBUS

70 jaar getr

ouwd

Met dank aan Š Lier in beeld en Š Lier Belicht.


60-jarigen

70-jarigen

80-jarigen

Geboren in 1926, 1936, 1946 of 1956? In het najaar werden alle Lierenaars die in 2016 70, 80 of 90 werden uitgenodigd op een seniorenfeest in CC De Mol. Meer dan 380 jarigen schreven zich in. Ook de 60-jarigen mochten dezelfde dag een kaarsje uitblazen.

90-jarigen

januari-februari 2017

21


in Lier

ZA 04.02 | MUZIEK

SIEN EGGERS & JAN HAUTEKIET

Histrylogie / God Only Knows

ZO 08.01 | FAMILIE

THEATER FROEFROE

DO 09.02 | WOORD

STIJN VAN DE VOORDE Prachtig in zijn genre

Grietje 7+

DI 10.01 | MATINEE

VITALSKI

De Kleinste Revue Van Vlaanderen WO 11.01 | WOORD

WOUTER DEPREZ

Bloemen, bijen, borstbollen

BLOED, ZWEET & TRANEN WO 18.01 | WOORD

JOHAN PETIT & ADRIAAN VAN AKEN Het einde is nabij DO 19.01 | HUMOR

MICHAEL VAN PEEL

Van Peel overleeft 2016 ZA 21.01 | MUZIEK

MAARTEN WESTRA HOEKZEMA

Komiek / Freak

ZA 11.02 | NIEUWJAARSRECEPTIE | MUZIEK

THE SOUL MESSIAHS 5+

ZO 12.02 | FAMILIE

THEATER TIERET EN WALRUS Meneer Beer en de Woeste Wolven

DI 14.02 | MATINEE

JACKOBOND ZINGT MARVA

Rode rozen in de sneeuw WO 15.02 | HUMOR

JEROEN LEENDERS

Wildeman

DO 16.02 | CAFÉ PAROLE

JEROEN OLYSLAEGERS VR 17.02| KLASSIEK

OSIRIS & HELICON Unplugged Power Off DO 26.01 | THEATER

ABATTOIR FERMÉ Buko

La Serenissima

ZA 18.02 | MUZIEK

BOOTLEG SIXTIES

ZO 19.02 | FILMONTBIJT

Selectie kortfilms Radio Gaga

ZA 28.01 | MUZIEK

WO 22.02 | THEATER

DI 31.01 | MUZIEK

Dinez in de sneeuw

ELVIS FEVER LENNAERT & DE BONSKI’S gaan voor goud VR 03.02 | KLASSIEK

VLAAMS RADIO KOOR Whitacre meets Bernstein

DE SPELERIJ

DO 23.02 | MUZIEK

GUIDO BELCANTO, BARBARA DEX & JAN DE SMET Ode aan Bobbejaan

WWW.LIERSCULTUURCENTRUM.BE

© Carmen Devos

ZO 15.01 | FILMONTBIJT

VR 10.02 | THEATER


ank UiTdatasbje

www.uitinlier.be

|

www.facebook.com/uitinlier

|

www.twitter.com/uitinlier

in nieuw ja

De UiTdatabank is onlangs vernieuwd. Dé draaischijf voor vrijetijdscommunicatie in Vlaanderen is nu nog gebruiksvriendelijker om gratis promotie te voeren. Het was geen gewoon opsmukwerk. De betere gebruikservaring en meer logische ordening van de invoervelden vallen direct op. Er is ook hard gewerkt aan een betere performantie. De nieuwe UiTdatabank is sneller en het is makkelijker om locaties zoals monumenten, parken, bibliotheken, sportcentra,... toe te voegen. Uiteraard is er niet aan de basisfunctionaliteiten geraakt en wordt je activiteit op tal van kanalen gepubliceerd. UiTdatabank blijft op die manier de centrale databank voor al wat er te doen is in je vrije tijd in Vlaanderen en dus ook in Lier. Wie invoert op www.uitdatabank.be, haalt er veel UiT. Je hoeft maar één keer in te voeren om je aanbod te zien verschijnen in honderden agenda’s, waaronder die van UiT in Lier, zowel online op www.uitinlier. be als in deze kalender in ‘uit de peperbus’. Voer je activiteit steeds tijdig in. Zo ben je zeker om ze te zien verschijnen en te genieten van een zo breed mogelijke promotie.

JONGEREN VOGELTAARTEN BAKKEN. Natuurpunt. za 28 januari van 14 tot 16.30 uur. Wijkhuis De Herderin, Corenhemelstraat 1, www.natuurpunt.be

SENIOREN NEOS  OPFRISSING WEGCODE. Werner Van Cant. di 24 januari

om 14 uur. H OE DE ARABISCHE LENTE EEN BARRE WINTER WERD. Mia Doornaert. di 28 februari om 14 uur. Hof van Aragon, Aragonstraat 2-6, annemarie-claes@gmail.com

FAMILIE VERTELPARADIJS. Bib De Fé. wo 4 januari om 14 uur en za 21 januari om 11 uur. Bib De Fé, Kardinaal Mercierplein 6, tel. 03 480 11 96, bibliotheek@lier.be �������������������������������������������������������������������������������������������

DE POPPENTOVERTREIN  KIM, HET ZWARTE KUIKENTJE. zo 8 januari om 10.30 uur.  DE KLEINE JONAS. zo 15 januari om 10. 30 uur.  DE KIKKERPRINSES. zo 22 januari om 10.30 uur.  JAMMIE! JAMMIE! zo 29 januari om 10.30 uur.  BROM BEER. zo 5 februari om 10.30 uur.  ROEPTOETERS & BLAASKAKEN. zo 19 februari om 10.30 uur.  MICHAËL EN DE DRAAK. zo 26 februari om 10.30 uur. LOC Den Bril / Spaanse Poort, Bril 6, www.denbril.be

SPORT SPORT NA SCHOOL

Sporten voor minder dan 2 euro per week? Vanaf februari start een nieuwe reeks van SNS of Sport Na School. Leerlingen uit het secundair onderwijs kunnen elke weekdag net na de schooluren sporten. Er is keuze uit verschillende sporten: fitness, zwemmen, freerunning,… Een SNS-pas kost 30 euro voor 12 weken sporten in de periode van 6 februari tot 19 mei. Leerlingen kunnen de pas vanaf januari aankopen via www.sportnaschool.be of via de sportleerkracht op school. Dankzij de medewerking van Sport Vlaanderen, Stichting Vlaamse Schoolsport en de sportdiensten is het mogelijk om de prijs zo laag te houden.  Info: K. Van Oostveldt, Coördinator SNS Lier, kyra.vanoostveldt@sportnaschool.be, www.sportnaschool.be

ALLE DAGEN 30°! WATERPRET TIJDENS DE WINTERMAANDEN IN “DE WATERPERELS”

Als het buiten sneeuwt, regent of vriest, zorgt De Waterperels voor ontspanning en subtropische sferen. Iedere woensdag en zaterdag van 13.30 tot 17 uur ligt een wiggle bridge in het 25-meterbad om je snelheid en evenwicht te testen. Ook de krokusvakantie zit vol activiteiten (kinderanimatie, survivalrace, discozwemmen,…).  Info: www.sr-dewaterperels.be of www.facebook.com/ SRDeWaterperels

NATUURLOOPCRITERIUM. Atletiekclub Lyra vzw.

za 21 januari en 18 februari om 13.30 uur. Atletiekpiste Netestadion, Aarschotsesteenweg 3, gsm 0486 72 07 84, gery.follens@aclyra.com, www.natuurlopenvanlier.be

Op 16 februari komt auteur Jeroen Olyslaegers in het Liers Cultuurcentrum vertellen over zijn nieuwe bestseller. Wat is de titel van dat boek? Mail het antwoord voor 16 januari naar info@lierscultuurcentrum.be. Wie weet kom jij als winnaar uit de bus van twee tickets voor ‘The scabs Unplugged Power Off ‘ op 21 januari in CC De Mol. Vermeld je naam, adresgegevens en telefoonnummer. januari-februari 2017

WIN

23


in Lier START TO MOVE met CGG De Pont

di 17 januari tot di 21 februari, telkens van 11 tot 12 uur CGG De Pont organiseert een groepsprogramma van 6 weken rond gezond leren bewegen. Onder begeleiding van twee therapeuten ga je samen op weg naar een meer actief en gezond leven. Heb je wel eens last van stress, angst of gedaalde stemming? Wil je hier graag op een actieve manier aan werken? Volg het programma zodat je je niet alleen fitter voelt, maar ook je mentale gezondheid verbetert. • De sessies zijn gratis en staan open voor iedereen (vanaf 18 jaar). • Je hoeft geen enkele sportervaring te hebben om deel te nemen. • Afspraak op het Paradeplein (Dungelhoefsite). Info & inschrijven? • Kom dan naar het infomoment op dinsdag 10 januari om 13 uur in de Dungelhoeffsite, Paradeplein 2, (2e verd.– leslokaal 1). • Of neem contact op met Elke Lauwers (elke.lauwers@cggdepont.be, tel. 03 480 18 01). • www.cggdepont.be

ELKE DAG SPORTEN? HET KAN MET DE SPORTOVERDAGPAS

Ook in 2017 kan je voor een klein bedrag weer elke dag sporten.

 TOELTURNEN: elke maandag van 10 tot 11 uur. Turnzaal  S De Komeet, Eeuwfeestlaan 183  PETANQUE: elke donderdag van 14 tot 17 uur. PC Lier, Kazernedreef 99r  ONDERHOUDSGYM: elke woensdag van 10 tot 11uur. Turnzaal De Komeet, Eeuwfeestlaan 183  BADMINTON: elke donderdag van 16 tot 17 uur. Sporthal De Komeet, Eeuwfeestlaan 183  WANDELEN (5 Á 8 KM): elke vrijdag om 13.30 uur. Verschillende startplaatsen. • 13 en 20 januari: Sporthal De Komeet, Eeuwfeestlaan 183 • 27 januari: Tenniscentrum ‘t Sas, Mechelsesteenweg 380 • 3 februari: Waarloos, Kerk • 10 februari: Tenniscentrum ‘t Sas, Mechelsesteenweg 380 • 17 februari: Lier, Station • 24 februari: Pulderbos, revalidatiecentrum • 10 maart: Berlaar, Kerk • 17 maart: Begraafplaats Elzestraat, Sint-Katelijne-Waver • 24 maart: Koningshooikt-Duffel, café Den Blauwe hoek, Wandelingstraat 74, Duffel Geen vervoer? Bij enkele wandelingen buiten Lier leggen we een busje in. Contacteer tijdens de week voor de wandeling sporthal De Komeet op tel. 03 480 52 51.

SPORT OVERDAG MET EEN SPORT-OVERDAGPAS!

Voor slechts 35 euro (of voor 7 euro met een GOMOR-pas) kan je deelnemen aan alle activiteiten in 2017. Je koopt de sport-overdag-pas in sporthal De Komeet. Geen sport-overdag pas? Dan betaal je een vast bedrag per deelname.

24

uit de PEPERBUS

EXPO ACADEMIE OPENT BLACK BOX

vr 27 januari tot zo 5 februari (tijdens openingsuren academie) De Stedelijke Academie voor Schone Kunsten presenteert voor de derde keer haar Black Box. ‘Met Black Box willen we de leerlingen die dit academiejaar afstuderen in de kijker zetten,’ vertelt directeur Gio De Weerd. ’De leerlingen krijgen zo ook de kans om zich grondig voor te bereiden op de eindjury in juni. Uiteraard zijn de meeste eindwerken nog lang niet klaar. Het kan dus zijn dat sommige leerlingen alleen een ontwerp tentoonstellen. Wie de expo bezoekt, krijgt een evaluatiebriefje. Het is immers de bedoeling dat leerlingen ook door bezoekers worden geëvalueerd.’  SASK, Koepoortstraat 1  Info: tel. 03 488 14 27, sask@lier.be of www.academielier.be


www.uitinlier.be

|

www.facebook.com/uitinlier

|

www.twitter.com/uitinlier

CURSUS DANSINSTITUUT WALKIERS

TUINIEREN, HOE DOE JE DAT?

 KIJKDAGEN BIJ DANSINSTITUUT WALKIERS.  COMPOSTEREN. Paul De Munter. zo 22 januari om 10 uur. za 14 en zo 15 januari om 20 uur.  FERMENTEREN - EM. Martha Van Den Bosch. zo 26  CURSUS SALSA (CUBAANS) - GRATIS PROEFLES. februari om 10 uur. ma 16 januari van 20.15 tot 21.15 uur. CC Vredeberg, Vredebergstraat 12-14  PROEFLESSEN DANS ‘BASISCURSUS’. ma 16 januari van 20.15 tot 21.30 uur, wo 18 januari van 19 tot 20.15 uur, do 19 januari van 21 tot 22.15 uur, ma 23 januari van 18.45 tot 20 uur, di 24 januari van 21.30 tot 22.45 uur, zo 29 januari van 18 tot 19.15 uur.  GRATIS PROEFLESSEN COUNTRY LINE DANCE. di 17 januari van 18.45 tot 20 uur en za 21 januari van 13.45 tot 15 uur.  CURSUS OKIDOYOGA - GRATIS PROEFLESSEN. di 17 januari van 14 tot 15 uur, wo 18 januari van 18.45 tot 19.45 uur.  PROEFLESSEN KINDERDANS. wo 18 januari van 13.30 tot 17 uur, za 21 januari van 13.30 tot 18.30 uur.  BREAKDANCE - GRATIS PROEFLES. wo 18 januari van 19.30 tot 20.30 uur.  GRATIS PROEFLESSEN VIDEOCLIP DANCING. wo 18 januari van 14 tot 17 uur, za 21 januari van 16 tot 18.30 uur.  START DANSCURSUS DISCO-SWING. do 19 januari van 20 tot 21 uur.  GRATIS PROEFLES GRIEKSE DANS. do 19 januari van 19.15 tot 20.45 uur.  GRATIS PROEFLESSEN DANSEN SINGLES. do 19 januari van 19 tot 20.15 uur, ma 23 januari van 19 tot 20.15 uur.  GRATIS PROEFLES ARGENTIJNSE TANGO (BEGINNERS). zo 29 januari van 19.30 tot 20.30 uur. 22.01 COMPOSTEREN Paul De Munter Dansinstituut Walkiers, Aarschotsesteenweg 2, 26.02 FERMENTEREN - EM (Martha Van Den Bosch) www.dansinstituutwalkiers.be 26.03 KLEIN FRUIT (Eddy Vets) 09.04 KLEIN FRUIT (Eddy Vets) 21.05 ZOMERWERKZAAMHEDEN IN DE TUIN (Eddy Vets) HVV VRIJDENKEND LIER 18.06 PROBLEMEN IN DE MOESTUIN (Eddy Vets) 17.09 TEELTWIJZEN (Martha Van Den Bosch)  EUROPESE SPANNINGEN : GELOVEN WE NOG IN 22.10 GROENBEMESTERS (Bert Peers) EUROPA ? I.S.M. VORMINGPLUS REGIO MECHELEN. 19.11 WINTERWERKZAAMHEDEN IN DE TUIN (Eddy Vets) do 19 januari om 20 uur.

OVERZICHT VORMINGEN

2017

TUINIEREN HOE DOE JE DAT?

 HOEVEEL GODSDIENST(EN) KAN EEN SECULIERE

SAMENLEVING VERDRAGEN? I.S.M. VORMINGPLUS REGIO MECHELEN. do 2 februari om 20 uur.

Colibrant, Deensestraat 6-7 (achter de bib), hvv.vrijdenkendlier@telenet.be

VORMINGPLUS  HOE VRIJ IS VRIJE TIJD? do 9 februari van 20 tot 22 uur. Het Looks, Ros Beiaardstraat 13.  KENNISMAKING MET JE ANDROID SMARTPHONE OF TABLET. do 16 februari van 9.30 tot 12.30 uur, do 23 februari van 9.30 tot 12.30 uur. Bib De Fé, Kardinaal Mercierplein 6  TUSSEN WIJ EN ZIJ EN ONS GEZEGD. ma 20 februari van 20 tot 22 uur. Het Looks, Ros Beiaardstraat 13  MAALTIJDSOEPEN. wo 22 februari van 18 tot 21 uur. Sociaal Restaurant Kome Nete, Maasfortbaan 13  ZIEK GEZOND. OVER MEDICALISERING EN STRE-

VEN NAAR STEEDS GEZONDER. Vormingplus regio Mechelen. do 23 februari van 20 tot 22 uur. Het Looks,

Ros Beiaardstraat 13 tel. 015 43 21 20, regiomechelen@vormingplus.be

NOTENPELDAG. za 14 januari van 10 tot 17 uur. Wijkhuis De Herderin, Corenhemelstraat 1, gsm 0473 81 93 43 �������������������������������������������������������������������������������������������

SCHILDERCURSUS ‘VEDIC ART’. vr 20 en 27 januari, vr 3, 10 en 17 februari telkens van 10 tot 17 uur. Bioboerderij Kraakvers, Misstraat 199 A, www.vedicartbyelke.com

 �������������������������������������������������������������������������������������������

PRAATGROEP: VERDER LEVEN MET VERLIES. Rouwzorg

Vlaanderen. do 9 en 23 februari, do 9 en 23 maart, do 20 april, do 4 en 18 mei telkens van 14 tot 16.30 uur. dienstencentrum De Waaier, Dorpsstraat 111, tel.03 440 20 12, gsm 0486 56 83 47, jan.somers4@telenet.be, irenebates@telenet.be

 �������������������������������������������������������������������������������������������

CREATIEF SCHRIJVEN. CBE OPEN SCHOOL LIER. ma 13 februari van 9 tot 12 uur. CBE Open School Lier, Paradeplein 2 bus 6, www.cbe-openschool.be

 �������������������������������������������������������������������������������������������

BASISCURSUS FOTOGRAFIE. Koninklijke Lierse Fotoclub. di 14 en di 28 februari, di 14 maart telkens van 20 tot 22 uur. Café Refuge, Zimmerplein 12, www.koninklijke-lierse-fotoclub.be januari-februari 2017

25


in Lier INFOAVOND VOOR OUDERS VAN 12-JARIGEN: DE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS.

 �������������������������������������������������������������������������������������������

Scholengemeenschap JB DAVID Lier. di 21 februari om 19.30 uur. CC De Mol, Aarschotsesteenweg 3, www.scholengemeenschap-lier.be

MALIBRAN QUARTET . DE RUSSEN KOMEN. Pro Musica Lier. zo 5 februari om 11 uur. CC Vredeberg, Vredebergstraat 12, gsm 0477 57 53 95, info@promusicalier.be, www.promusicalier.be

 �������������������������������������������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������������������������������������������

PINE TRIO. vzw d’Amandelboom. zo 5 februari om 19.30 uur. vr 24 februari om 20 uur. Wijkhuis Zevenbergen, Peter Benoitlaan 6, Het Looks, Ros Beiaardstraat 13 www.natuurpunt.be ������������������������������������������������������������������������������������������� VAN BIG BANG TOT HET AARDSE LEVEN. Natuurpunt.

LUKE WINSLOW KING (USA). Ripspiqué Lier vzw. za 18 februari om 20.30 uur. Goed voorbeeld, Koning Albertstraat 8

PODIUM PALJAS PRODUCTIES  O BSCÈNE FABELS. do 26 januari om 20.30 uur. Salle d’eau,

Grote Markt 28, tel. 03 281 15 00, tel. 03 888 22 60, info@paljas.be  B LIND GEHEUGEN. vr 10 en 17 februari, za 11 en 18 februari telkens om 20.30 uur, zo 12 en 19 februari telkens om 15 uur. Theater De Seine, Lisperstraat 97, gsm 0473 57 96 96, deseine@skynet.be

MUZIEK SAMWD  JAMSESSIE. Pop/Jazzafdeling.

do 26 januari en wo 22 februari om 20.30 uur. Bar Muza, Gasthuisvest 52, gsm 0495 27 17 40, popjazz@samwdlier.net  DANSVOORSTELLINGEN. vr 10 en za 11 februari om 19 uur, zo 12 februari om 17 uur. SAMWD, Gasthuisvest 50, gsm 0495 20 66 00 of dans@samwdlier.net

DAG VAN DE ACADEMIES, THEMA IKKUNST. za 18 februari.

In deze tijd in beweging is het uitermate interessant om via kunst verschillende lagen van de bevolking met elkaar te verbinden. In plaats van passief de beweging te ondergaan kunnen mensen via kunst de wereld zélf bewegen. ‘IKKUNST’ plaatst heel bewust mensen uit tegengestelde delen van de samenleving bij elkaar: vrije mensen bij gevangenen, ervaren ouderen bij jongeren in opleiding, ‘gearriveerden’ bij minder bedeelden, dilettanten bij professionele kunstenaars. Dit project toont dat de kunstenaar in de eerste plaats een mens is... en dat ieder mens niet in de laatste plaats een kunstenaars is!  SAMWD, Gasthuisvest 50  info: 0494 04 64 55 of dirk.proost@samwdlier.net

26

uit de PEPERBUS

 �������������������������������������������������������������������������������������������

FOR ACES. Four Aces Guitar Quartet. vr 24 en 25 februari telkens om 20.30 uur, zo 26 februari om 15 uur. Theater de Seine, Lisperstraat 97, steinverrelst@hotmail.com, gsm 0495 27 39 52, www.fouracesgq.com �������������������������������������������������������������������������������������������

KLARINETFESTIVAL

za 25 februari vanaf 9 uur Het Clarinet Choir van de SAMWD ontvangt een honderdtal klarinettisten van bevriende ensembles uit Leuven, Essen en Sint-Niklaas. Naast optredens van de ensembles zijn er ook optredens van de SAMWD-samenzangklassen (begeleid door klarinetensembles) en van de jongste klarinetleerlingen op clarineo. Apotheose is ongetwijfeld het slotoptreden van alle klarinettisten samen: het grootste klarinetorkest van Vlaanderen.  SAMWD, Gasthuisvest 50  info: 0486 35 54 37 of johan.verhelst@samwdlier.net

VARIA QUIZ. Landelijke Gilde Lier-Noord. vr 13 januari om 20 uur. Parochiezaal, Mechelsesteenweg 233, www.landelijkegilden.be/lier-noord

 �������������������������������������������������������������������������������������������

KIJKDAG. Leefschool Dagpauwoog. wo 18 januari vanaf 9 uur. Leefschool Dagpauwoog, Dorpstraat 63, gsm 0495 72 34 04 �������������������������������������������������������������������������������������������

TRANSITIE LIER  FILM: COWSPIRACY. do 19 januari om 20 uur.  MORE THAN HONEY. do 16 februari om 20 uur.

’t Goed Voorbeeld, Koning Albertstraat 8, transitielier@gmail.com, http://lier.transitie.be

 �������������������������������������������������������������������������������������������


SUPER COPS: HET BLOEDSTOLLENDE ACHTERVOLGINGSSPEL IN LIER. Das Box. 4 november tot 1 maart.

BLOEDINZAMELING. Rode Kruis

Grote Markt, gsm 0488 26 69 63, info@dasbox.be

ma 13 februari van 18.30 tot 20.30 uur. Sint-Gummaruscollege, Kanunnik Davidlaan 10, tel. 0800 777 00, bloed@rodekruis.be www.bloedgevendoetleven.be

 �������������������������������������������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������������������������������������������

RIPSPIQUÉ QUIZ. Ripspiqué Lier. za 28 januari om 20 uur. De Lispenaar, Voetbalstraat 23

SNEEUWKLOKJESWANDELING. Natuurpunt vzw. za 18

 �������������������������������������������������������������������������������������������

februari van 14 tot 17 uur. Parking De Mol, Aarschotsesteenweg, www.natuurpunt.be

Geef zelf je a

cti

UiTdatabanviteit in! k.be

Organiseer je een evenement? Surf naar UiTdatabank.be en maak een account aan. Daarmee kan je zelf activiteiten invoeren. Je activiteit verschijnt dan in deze UiT-kalender, op www.uitinlier.be, www.UiTinVlaanderen.be en mogelijks in andere digitale en gedrukte agenda’s. Voor deze UiT-kalender heeft de stad het recht om info te weigeren, aan te passen of in te korten.

Organiseer je een evenement in maart of april? Voer alle gegevens voor 22 januari in de UITdatabank in. Dat is op tijd voor opname in de volgende editie.

Hef samen met het stadsbestuur het glas op het nieuwe jaar! ZO 08.01 | GROTE MARK T LIER|11 UUR .30 UUR ZO 22.01 | DE LAAG KONINGSHOOIK T|11

januari-februari 2017

27


Hoe charmant is dit: appels plukken in Koningshooikt?

Jaarlijkse DANSdag in de SAMWD

30

30

oktober

oktober

Assorti met de herfst!

21

22

november

© iris-ssss

Pink Ribbonettes in actie

november

© Sorenseels

oktober

De Nete op een maandagmorgen

20

november

De smaak van de kermis. Mmmm!

23

november

SAL en Thomas More Lier hebben een rode neus voor anderen!

Ben je mee? Sportelen voor 50+

Carpe diem, geniet van de natuur

17

© joyce.valgaerts

oktober

© J.Van der Dood

16

© carobohets

oktober

© Winonaderidder

10

© Mellenelle

’n beetje Lier

Lierse kant gaat digitaal op de collectiedag in het museum

2

december

Fakkeltocht doorheen een sfeervolle binnenstad

© D.Tilemans

26

november

© E.Tavernier

Heb jij ook een sprekend beeld van voorbije activiteiten of evenementen in de stad? Bezorg het ons via communicatie@lier.be. Instagram-gebruikers kunnen hun foto met ons delen via #instadlier. Geef ook een korte beschrijving mee en de datum waarop het beeld is geschoten. De mooiste snapshots krijgen een plekje op deze bladzijde.

uit de PEPERBUS januari-februari 2017  
uit de PEPERBUS januari-februari 2017  
Advertisement