Page 1

Thuis

In dit nummer: >> P. 04 Caitlin doet weer mee >> P. 06 Drie dagen scootmobielplezier >> P. 08 Dorpstafel Sint-Maartensdijk/Scherpenisse >> P. 12 Onderzoek naar leefbaarheid >> P. 16 Wonen en ontmoeten in Halsteren >> P. 19 Stadlander herkenbaar

1e jaargang nr. 2 | juli 2011


Column

Net een dorp

In deze Thuis een artikel over de mensen van de bewonerscommissie van de Wierlaan. Voor wie de Wierlaan niet kent: daar staat zo’n betonkolos van 10 hoog en 120 woningen. En wat zeggen die mensen dan: ’t is net een dorp. Dat zou je zo op het eerste gezicht niet verwachten als je er langskomt. Het ziet er echt niet uit als een dorp. Andersom. Stel, je gumt Moerstraten even van de kaart en je zet daar diezelfde betonkolos neer. Dat past wel ongeveer, wat het aantal woningen betreft. Of De Heen, Harry Potter’s toverstokje, kedeng, daar staat ie, zo’n flat, midden in de polder. Is dat dan stad daar? Nee, dan staat er een flat in de polder. En dan gaan al die mensen van De Heen erin wonen, en waarom zou het dan niet toch een dorp zijn ? In China durven ze dat nog best, denk ik. Je kan dan wel nostalgisch gaan treuren over dat er eerst zo’n schattig dorpje stond waar mensen nog een waterput hadden en hun behoefte deden in een kotje achter, en een varken hielden in de tuin. Ja, jammer dan, maar zo’n flat met goeie, ruime woningen, van alle moderne gemakken voorzien is dan dus wel pure vooruitgang. Echte dorpen bestaan niet meer. Niet in de zin van traditionele gemeenschappen met de kerk in het midden en, in Brabant dan, het cafe er recht tegenover. Gemeenschappen waarin mensen volledig op elkaar aangewezen waren en de rollen die mensen erin speelden van generatie op generatie nauwelijks konden veranderen. Waar zelfs het volgende dorp een andere wereld was. Da’s van vroeger. Tegenwoordig bepaal je grotendeels zelf tot welke gemeenschappen je behoort. Je clubjes. En Twitter, Facebook, LinkedIn. Mijn nichtje heeft nu ook een Blackberry en daarmee kan ze dan pingen met haar vriendinnen tot haar vingers er pijn van doen. Na de grote vakantie gaat ze naar de brugklas. Dat geping is niet mijn ding. Ontzettend irritant vind ik dat, als je denkt toch een redelijk boeiend gesprek met iemand te hebben, die dan toch voortdurend dat rotmobieltje niet met rust kan laten. Ik vind het fijner als ik het gevoel heb dat als ik met iemand praat ook zijn, of haar, aandacht heb. Ik ben er dus ook heel erg voor, voor wat die mensen van de bewonerscommissie van de Wierlaan uitdrukken als ze zeggen dat het net een dorp is. Dan hebben ze daar zelf een plek gemaakt waar het contact met de buren nog wel belangrijk is. En als ze dan zeggen dat hun huismeester, wiens naam in dat stukje niet genoemd wordt, zo sociaal, en zo behulpzaam is, zijn salaris 200% waard, dan weet ik, dat daar een Stadlander goed bezig is. Die Stadlander heet Frank. Rob Höhnen, medewerker vastgoedbeheer Stadlander

Column: Net een dorp … ………………

p. 2

Bewonerscommissie Wierlaan … ……

p. 3

Bergs project betrekt mensen bij de maatschappij … …………………

p. 4

Drie dagen lang onbekommerd scootmobielplezier … …………………

p. 6

In gesprek met: Dorpstafel Sint-Maartensdijk/Scherpenisse ………

p. 8

In uw buurt ……………………………… p. 10 Grootschalige enquête onder wijkbewoners …………………… p. 12 Uw vragen beantwoord … …………… p. 14 Tuintips … ……………………………… p. 15 Hofjes Kapitein Boscampbrink Halsteren … …………………………… p. 16 In uw buurt ……………………………… p. 18 Herkenbaar in de regio ………………… p. 19 Puzzel … ……………………………… p. 20 Een publicatie van Stadlander. Het magazine verschijnt in een oplage van 15.000 exemplaren en wordt gratis onder de huurders verspreid. Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van het redactieteam. Stadlander aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijke of materiële schade veroorzaakt door onjuistheden in de tekst. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. redactieteam Bert Jansen Maartje Verboven Esther Hoppenbrouwers Lonneke van Eekeren Marizella van Ast

correspondentieadres Postbus 203 4600 AE Bergen op Zoom

interviews Ben v.d. Aarssen Kees van Rixoort

Bezoekadressen Boerenverdriet 20 Bergen op Zoom

fotografie Tonny Presser

telefoon 0164 28 33 00 e-mail info@stadlander.nl

Rooseveltlaan 150 Bergen op Zoom

ontwerp- en opmaak ROGG grafisch ontwerp- en communicatievormgeving

Wouwseweg 15 Halsteren

druk Graphic Support

Haven 9 Sint-Maartensdijk Molenweg 60 Steenbergen

Heeft u tips voor de redactie? Laat het ons weten via thuis@stadlander.nl


Bewonersparticipatie

Bewonerscommissie Wierlaan werkt aan sociale samenhang

‘Dit is een sociale flat, echt. Net een dorp’ Minder stoeptegels, meer groen. Dat was de opdracht aan buurtbewoners om een Groene Handdruk in de wacht te slepen. “Die opdracht hebben wij letterlijk opgevat”, zegt Henk Binnekade, voorzitter van de bewonerscommissie Wierlaan.

innekade en zijn kompanen Willy van de Riet en Nelly Koopman-Reijnders laten het resultaat zien. “Kijk, hier hebben we de tegels verwijderd en er een opstaande rand van gemetseld. Plantjes erin en je hebt een paar leuke plantenbakken. Het is lekker opgeknapt, de reacties zijn allemaal positief. Maar hier stopt het natuurlijk niet. We gaan de bakken ook zelf bijhouden”, zegt Henk Binnekade. Vreemd was het niet dat de bewonerscommissie Wierlaan inging op het initiatief van de gemeente Bergen op Zoom en Stadlander om een Groene Handdruk (350 euro) binnen te halen. Zodra het om leefbaarheid gaat zijn de actieve flatbewoners namelijk uiterst alert. Zo is er op aandringen van de bewonerscommissie videobewaking bij de ingangen gekomen én automatische galerijdeuren. “Dat geeft een veilig gevoel”, beaamt Nelly Koopman. “We zijn ook heel verguld met onze huismeester. Die is zijn salaris 200 procent waard. Zo sociaal, zo behulpzaam...” Wat de bewonerscommissie zelf allemaal doet is bijna te veel om op te noemen. Willy

van de Riet doet een poging: “Nieuwe bewoners verwelkomen we met een mooie kaart en maken we wegwijs. Bewoners die ziek zijn brengen we een bloemetje, we maken een praatje en helpen waar nodig.”

D’n Inloop In een voormalige scootmobielruimte is een gezellige ruimte voor de bewoners gecreëerd: D’n Inloop. Daar is het steevast druk, worden verhalen verteld en verjaardagen gevierd. Twee keer per week is D’n Inloop open voor een koffie-uurtje. Binnekade gaf er ook computerles. Vorig jaar zomer was een flatscreen neergezet om als buurt naar het WK te kijken. “Zeer geslaagd”, lacht de voorzitter. “Dit is een sociale flat, echt”, vindt Nelly Koopman. “Net een dorp. Hier heb je nog ouderwetse burenhulp.” Willy en Henk zijn het roerend met haar eens. De laatste zegt: “We zijn als bewonerscommissie voor 90 procent bezig met sociale samenhang. Dat gaat hartstikke goed. En die overige 10 procent? We zijn ook aanspreekpunt. Als er klachten zijn die niet opgelost worden, dan springen wij erin.” Thuis ›› pag. 3

“Hier heb je nog ouderwetse burenhulp


Bergs project betrekt mensen bij de maatschappij

‘Ik doe weer mee!’

og niet zo lang geleden was ze niemand. Dat zegt ze zelf tenminste. Caitlin, negentien zomers jong. Het verhaal van Caitlin is dat van zoveel andere jongeren. Problemen thuis, had ze. Geen werk en geen opleiding onder handen. De dagen leken lang en uitzichtloos. Niks te doen. Niks om naar uit te kijken. Een goede vriend bood haar onderdak. Dat was tenminste iets. Anders zou het er nog slechter hebben uitgezien. Ze kende weinig mensen, Caitlin. Ze was stil en teruggetrokken. Een beetje angstig zelfs. Gelukkig ligt het allemaal achter haar. Dankzij Meedoen! Caitlin is blij dat ze haar leven een beetje op de rails heeft staan. “Want als je helemaal beneden zit, valt het niet mee om hoger te komen.’’

Leren samenwerken Toch is dat waar het bij Meedoen! om gaat. Opklimmen op de maatschappelijke ladder. Door deel te nemen aan activiteiten in de wijk. Met betaald werk als ultiem doel. Een initiatief van de gemeente en Stadlander. Tenminste vijftien mensen uit Gageldonk-West doen elk jaar mee met het project. Zo gebeurde het ook met Caitlin. Ze werd betrokken bij de aanpak van de wijk. Ze kwam op voor de belangen van jongeren in de buurt. Ze hielp mee aan de buurtsite waarop ook de toekomstplannen voor de wijk worden uitgelegd. Voor Caitlin was het een belangrijke stap in de goede richting. Ze moest uit haar huisje komen en leren samenwerken.

Thuis ›› pag. 4


Investeren in mensen. Zonder dat heeft de aanpak van oude stadswijken geen zin. In Gageldonk-West in Bergen op Zoom gebeurt het. Meedoen! heet het project. De eerste resultaten zijn ondertussen zichtbaar. Caitlin van Ginneken vertelt. “Ik heb weer zelfvertrouwen.”

veel sociale contacten. “Mensen groeten me en maken een praatje. Ik ben weer iemand.’’

Samen spelen Op school gaat het ook prima met Caitlin. Van de stages geniet ze. Met Thuis Op Straat (TOS) doet ze mee aan projecten in Bergse wijken. “We zorgen ervoor dat kinderen weer samen gaan spelen.’’Bij TOS voelt ze zich als een vis in het water. “De speelmiddagen zijn goed voor iedereen. Voor de kinderen, omdat ze daardoor gaan bewegen en spelenderwijs op hun gedrag worden aangesproken. Voor de buurt, omdat problemen als agressie, vandalisme en afval worden aangepakt. En zelf word ik er ook beter van. Het geeft zin aan mijn leven.’’

Postbezorger Deelnemers aan Meedoen! staan er niet alleen voor. Ze worden intensief begeleid. Die steun in de rug leverde Caitlin vorig jaar een fulltime baan op als postbezorger. Later kwam er een opleiding bij. Caitlin volgt aan het Kellebeek College de opleiding tot Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent. Niveau E, zegt ze er trots bij. Een oriënterende opleiding, die jonge mensen leert ontdekken waar hun talenten liggen. Vanwege school en de stages die daarbij horen, is de postbezorging een deeltijdbaan geworden. Op woensdag, vrijdag en soms op zaterdag doet Caitlin haar ronde door de Nicolaas Beetsstraat en omgeving. Leuk werk, zegt ze. Vrij om haar eigen tijd in te delen. Lekker buiten. En met

Tevreden Caitlin heeft besloten dat ze verder wil gaan, met waar ze nu mee bezig is. Mensen helpen, activiteiten organiseren, daarin kan ze haar ei kwijt. Ze gaat na de zomer de opleiding Zorg & Welzijn volgen. Met daardoor nog betere perspectieven op de arbeidsmarkt. Ondertussen woont Caitlin ook weer thuis, bij haar vader. Natuurlijk wil ze ooit op zichzelf wonen. Maar voorlopig nog niet. “Ik ben tevreden, zoals het nu gaat.” Soms kijkt ze nog wel eens terug en dan is ze verbaasd over zichzelf. Hoe haar leven veranderd is. “Ik kom nu elke dag tijd tekort. Ik heb mensen leren kennen en ik heb weer zelfvertrouwen.”

Thuis ›› pag. 5

“Als je helemaal beneden zit, valt het niet mee om hoger te komen


Drie dagen lang onbekommerd scootmobielplezier

‘overal de blits’ Door velen wordt er al naar uitgekeken. De Scootmobiel3daagse heeft een vast plaatsje op de kalender gekregen. Het evenement is toe aan de derde aflevering. Van 30 augustus tot en met 1 september staat Bergen op Zoom in het teken van de rondritten met de scootmobiel. Wij geven alvast gas en spraken met de direct betrokkenen. “De scootmobiel is een verlengstuk van onze benen.’’

et moet geen zielig verhaal worden. Daar zijn we het gedrieën over eens. Organisator Adrie Stander, deelnemer Denny Lazarom en de man die schrijft. Praten met Adrie en Denny kan ook bijna geen zielig verhaal opleveren. Ze hebben de lach aan hun kont hangen. De ene grap is nog niet verteld, of de volgende dient zich aan. Natuurlijk, beiden zijn ze aangewezen op hun scootmobiel. Maar ze komen overal. Zolang de accu het doet tenminste. Denny heeft nog wel een anekdote in huis. Over midden in de nacht beer vallen, na een kroegentocht die iets langer duurde dan vooraf gedacht. Een tocht met meer kilometers vooral. En dan sta je daar, met je Ferrari, zoals Denny zijn fraai opgespoten hulpmiddel noemt. Het is allemaal goed gekomen. Denny kent de weg, in de stad en daarbuiten. De Ferrari is zijn grote trots. Een soort replica van de racewagen van Michael Schumacher, een jaar of wat geleden. “Ik maak overal de blits.’’

Thuis ›› pag. 6

Blije rijders Adrie en Denny zijn voorbeelden van wat je gerust blije rijders mag noemen. Maar niet iedereen is zo, dat weten ze ook wel. Daarom ook begon Adrie drie jaar geleden met zijn 3daagse. De scootmobiel moet uit de berging. Te vaak staat hij bij velen in de schuur. Ongebruikt. Omdat de bestuurder zich schaamt, of bang is om aan het verkeer deel te nemen. Alleen bij uitzondering komt het ding op straat. Voor de bekende ritjes, naar de winkel of familie. Daar moest verandering in komen, vond Adrie. Het resultaat: een evenement dat bij de eerste editie 110 deelnemers trok. Drie tochten door de omgeving van Bergen op Zoom werden er uitgezet. Gezelligheid was troef. Mooie routes, langs plekjes waar de gemiddelde scootmobieler niet snel komt. Tussen de 15 en 20 kilometer lang. Zonder hobbels, hoge stoepranden of paaltjes die ineens de weg versperren. Veel leuke reacties van deelnemers leverde het op en mond-tot-mondreclame deed zijn werk. Vorig jaar deden zo’n 135 mensen mee, uit heel


West-Brabant. Dit jaar verwacht Adrie nog meer deelnemers aan de start. “Jong en oud. Samen uit en samen thuis.’’

Luie accu’s Niks is aan het toeval overgelaten. De routes zijn dit jaar niet heel veel anders dan voorgaande keren. De eerste rit gaat richting de bossen. De tweede dag de kant van Halsteren op. De afsluitende route is wel deels vernieuwd en moet het grote feest worden. Met ditmaal start en finish op de Grote Markt in Bergen op Zoom. Een rit langs de Bergse monumenten. Adrie heeft heel wat vrije tijd in de voorbereiding gestoken. Denny trouwens ook. De blaren op zijn mond heeft hij gepraat. Om lootjes aan de man te brengen. Zonder sponsoren en loterij lukt het niet. Aan elk detail is gedacht. De vaardigheden van de verkeersregelaars zijn op een hoger plan gebracht. Er is intensief overleg geweest met politie, ehbo, gemeente en andere partijen. Allemaal om het evenement in goede banen te leiden. Natuurlijk is er onderweg

ook een ruime voorraad accu’s beschikbaar. Luie accu’s zijn volgens Adrie de grootste bedreiging voor onbekommerd scootmobielplezier. “En ze worden lui als ze te lang stil staan. Die dingen moeten rijden.’’

Zelfvertrouwen Tijd om een foto te maken van de scootmobielers. De mannen kunnen eindeloos over hun hulpmiddel doorbomen. Zoals anderen over auto’s, motoren of een racefiets. De Ferrari blinkt rood in de zon. Even een stukje van de route verkennen. Starten maar. Rookwolken komen er niet aan te pas. De snelheid bij het vertrek liegt er niet om. Het is duidelijk: deze scootmobielers hebben zelfvertrouwen aan het stuur. Ook dat is de bedoeling van de 3daagse, hebben Adrie en Denny uitgelegd. “Deelnemers komen op andere plaatsen dan ze gewend zijn, met andere mensen en een ander praatje. Het is leuk en ze worden er sterker van.’’

Thuis ›› pag. 7


Dorpstafel Sint-Maartensdijk-Scherpenisse

In gesprek met…

Wat wil je? Wij faciliteren! Sint-Maartensdijk en Scherpenisse tellen tientallen verenigingen, maar ze hebben niet veel contact met elkaar. De dorpstafel moet daar verandering in brengen. Door activiteiten op elkaar af te stemmen. En door inwoners meer te betrekken bij wat er leeft in hun dorp.

e dorpstafel Sint-Maartensdijk-Scherpenisse is eind 2010 enthousiast van start gegaan met zeven inwoners. Initiatiefnemer en voorzitter is Ron van der Graaf. Hij was lid van de local board, dat door de overheid in het leven is geroepen om de leefbaarheid in kleine kernen te verbeteren. “Ik wilde dat echter breder trekken en initiatieven meer bij de burgers leggen. Mensen die er middenin wonen hebben immers de motivatie om aan te pakken.” Cees van der Wielen van de dorpstafel voegt toe: “Wij zorgen voor meer onderlinge contacten. Dat is een belangrijke impuls voor de leefbaarheid in de twee kernen.”Alles draait om leefbaarheid. De dorpstafel is opgericht om die te bevorderen, voor en door de bewoners. “Leefbaarheid

is een abstract begrip”, zegt Van der Graaf als hem gevraagd wordt hoe het met de leefbaarheid is gesteld in Sint-Maartensdijk en Scherpenisse. “Het voorzieningenniveau hoort erbij. In SintMaartensdijk is dat heel hoog, in Scherpenisse laag. Maar leefbaarheid heeft ook te maken met ontwikkelingen als vergrijzing en een afname van het aantal jongeren. De behoefte aan zorgvoorzieningen zal toenemen en er zal meer druk komen op de scholen. Als je niet uitkijkt verdwijnt je dorp langzaam maar zeker in de schemering.” Om dat te voorkomen kijkt de dorpstafel wél uit. “We trekken de boel op gang. Met elkaar. Dat vergt inlevingsvermogen en wijsheid”, stelt de voorzitter. “Wat ik wil benadrukken is dat de dorpstafel geen wijkraad is. Politiek bedrijven is het laatste wat

Thuis ›› pag. 8


we willen.” En ook is de dorpstafel geen feestvereniging. Wel kan de stichting faciliteren met vrijwilligers, het leggen van contacten, het afstemmen van agenda’s en ondersteuning bij het verkrijgen van financiële middelen. Sinds 18 november 2010 –de dag dat de dorpstafel officieel van start ging– is de bekendheid gegroeid. Ook door het aanschuiven van een aantal ervaren vrijwilligers. “De basis van onze plannen is: mensen voor mensen aan het werk zetten. Aan de slag gaan door te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten. Zo ontstaan er contacten en gaan mensen zorgen voor mensen. Dat is leefbaarheid. We hebben concrete plannen om de jeugd te betrekken door een repair-café op te zetten, waar onder meer computers kunnen worden gerepareerd. Bij de jeugd zit veel

kennis en kracht. Die willen we enthousiasmeren. Wat wil je? Wij faciliteren! Dat is een innovatieve aanpak: zeg maar wat je wilt, dan zullen wij je helpen.”

Locatie Wat Van der Graaf en Van der Wielen als een noodzaak naar voren brengen, is het beschikken over een eigen locatie: een basis om vanuit te werken, een ontmoetingsruimte. Ze hadden hun oog laten vallen op de oude kleuterschool in Sint-Maartensdijk maar het gebouw gaat naar het Leger des Heils. “Spijtig voor ons”, vindt Van der Graaf. “Nu proberen we Portakabins bij de school geplaatst te krijgen. We hebben er goede hoop op dat dit lukt.”

Thuis ›› pag. 9


In uw buurt

Als oudere wonen in je vertrouwde omgeving. Zelfstandig als het kan. Met hulp als het nodig is. Dat is de kracht van Buitenhof in Tholen. Op 27 juni jl. werd de start van de bouw gevierd. Wethouder Hoek van de gemeente Tholen onthulde samen met de Cliëntenraad van SVRZ het nieuwe bouwbord. Buitenhof is een gebouw met 36 ruime, zelfstandige driekamerappartementen voor senioren, in de nieuwbouwwijk Stadszicht II. Behalve de huurappartementen in de sociale sector realiseren Stadlander en de Zeeuwse zorgverlener SVRZ ook nog drie kleinschalige woongroepen voor dementerenden. Een ideale oplossing voor mensen, waarvan een van de partners zorg nodig heeft. Dicht bij elkaar in de buurt kunnen ze samen oud worden. In een rustige omgeving. Met 24-uurs zorg voor wie het nodig hebben. Ook bewoners van het nabijgelegen complex Het Lint kunnen daar een beroep op doen. Als de bouw volgens planning verloopt, zal Buitenhof eind 2012 haar eerste bewoners huisvesten.

Buitenhof 36 ruime appartementen voor senioren en drie kleinschalige groepswoningen voor PG-cliënten

www.stadlander.nl

Wonen in een vertrouwde omgeving Zelfstandig, of met hulp als het nodig is

Stadlander & SVRZ investeren hier  10,3 miljoen en creëren op deze bouwplaats 6600 mandagen werk Opdrachtgevers

Stadlander & SVRZ

Projectontwikkeling

Marsaki - Goes

Architect

Fierloos Architecten - Goes

Constructeur

H4D Raadgevend Ingenieurs - Dongen

Installatieadvies

Schreuder - Breda

Aannemer

Aan de Stegge - Roosendaal

Buitenhof: ideaal wonen voor ouderen

Thuis ›› pag. 10


In uw buurt

Groene Handdruk: voor meer soorten planten en dieren Kleine stukjes Brabants landschap. Aangelegd door bewoners van het gebied. Waardoor de soorten rijkdom van planten en dieren toenemen en de streek groener en dus aantrekkelijker wordt om te wonen en te leven. Dat is de gedachte achter de Groene Handdruk, een breed gedragen initiatief dat Stadlander ondersteunt. Tal van instellingen, organisaties en vrijwilligers in de gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom kregen de voorbije weken zo’n Groene Handdruk. Een aanmoedigingsprijs van 350 euro en een trofee. Als steuntje in de rug en als blijk van waardering. Voor de aanleg van een moestuin en een insectenhotel. Voor het aanplanten van struiken en bloemen die vlinders en vogels trekken. Voor een reuk-, proef- en kleurentuin, gericht op dementerende bewoners. Voor allerlei andere leuke plannen die stad en land in West-Brabant een beetje groener maken. In totaal worden er in de hele provincie dit jaar 200 Groene Handdrukken uitgedeeld.

Thuis ›› pag. 11


Grootschalige enquête onder wijkbewoners

Hoe beleeft u de leefbaarheid in uw omgeving? Wat vindt u van de speelplekken en plantsoenen in uw buurt? Hoe is het gesteld met voorzieningen als winkels, scholen en openbaar vervoer? Zijn de woningen in orde? Stadlander is benieuwd naar de antwoorden op dit soort vragen. Daarom is begin juni een vragenlijst verstuurd naar in totaal 7400 adressen.

tadlander voert het onderzoek uit samen met de woningstichtingen Woensdrecht en Dinteloord in de gemeenten Bergen op Zoom, Tholen, Woensdrecht en Steenbergen. Het onderzoek heet LeMon, wat staat voor leefbaarheidsmonitor, en wordt verricht door RIGO Research en Advies. “De leefbaarheidsmonitor is een instrument dat de beleving van de leefbaarheid in wijken en kernen zichtbaar maakt”, zegt Thea de Feyter, vestigingsmanager van Stadlander. “We willen een breed beeld hebben, daarom krijgen niet alleen onze klanten een enquête, maar ook andere wijkbewoners. In totaal gaat het om 29 wijken en kernen. Het initiatief sluit prima aan bij de missie van Stadlander: prettig en duurzaam wonen in wijken en kernen. Hoe meet je dat? Wel, LeMon is de peilstok die laat zien hoe bewoners de leefbaarheid ervaren.”

Betrokkenheid De enquêtevragen gaan niet alleen over speelplekken, plantsoenen en voorzieningen (de fysieke woonomgeving), maar ook over de betrokkenheid bij de buurt (de sociale woonomgeving). Daarnaast zijn er vragen over veiligheid en ongenoegens als vervuiling en verkeersoverlast. “We vragen door op betrokkenheid”, legt Thea de Feyter uit. “Hoe men die ervaart en of men bereid is zelf een bijdrage te leveren. De buurt is immers van de bewoners, niet van de corporatie. Een fijne buurt maak je samen.” Thuis ›› pag. 12

De corporaties en RIGO Research en Advies rekenen op een representatieve respons van minimaal 38 procent. Begin september verwacht Stadlander de uitkomsten van de enquête. Die laten, naast een totaaloordeel, de beleving van de leefbaarheid per wijk of kern zien. “We gaan de uitkomsten terugkoppelen naar de wijken en buurten.” De gegevens verdwijnen zeker niet in een la, benadrukt Thea de Feyter. “Er komen plannen en verbeteracties uit voort, die we gaat uitvoeren in samenwerking met onze partners in de wijk. Dat kan de gemeente zijn, als het bijvoorbeeld om veiligheid of parkeren gaat, maar ook partners op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, enzovoorts. En bewoners zelf. Het is van belang dat ook zij een rol spelen en zich verantwoordelijk voelen voor de buurt en de ontwikkeling daarvan. Alles is gericht op het optimaliseren van de leefbaarheid.”

“Een fijne buurt maak je samen


Nulmeting De leefbaarheidsmonitor, LeMon, is een grootschalig onderzoek dat Stadlander in 2011 voor het eerst laat uitvoeren. “Het is dus een nulmeting”, zegt vestigingsmanager Thea de Feyter van Stadlander. “Over twee jaar herhalen we de enquête. Zo kun je ontwikkelingen zien en vaststellen hoe verbeteracties uitpakken.” Omdat LeMon een landelijke monitor is, is het bovendien mogelijk de uitkomsten te vergelijken met andere gemeenten in Nederland.

Thuis ›› pag. 13


Verhuizen en onkosten bij herstructurering

Uw vragen beantwoord…

De familie Dercksen uit Sint-Maartensdijk woont in een wijk die binnen enkele jaren flink op de schop gaat. Er worden woningen gesloopt en nieuwe gebouwd. De familie heeft vragen over de bijbehorende verhuizing. Kees Steijn, woonconsulent van Stadlander, geeft antwoord.

Wij moeten onze woning verlaten. Helpt Stadlander ons bij het zoeken naar een nieuwe woning? “Uiteraard helpen wij u. In een persoonlijk gesprek praten we met elkaar over uw woonwensen: wilt u in de wijk blijven wonen of verhuist u liever naar een andere kern? Naar wat voor woning gaat uw voorkeur uit? Vervolgens vragen we u om u via zuidwestwonen.nl in te schrijven als woningzoekende. Dat kan thuis achter de computer, maar we kunnen u daar ook bij helpen. Zodra u bent ingeschreven, meldt u dat even bij ons. Wij voegen dan een kenmerk aan uw inschrijving toe, waarmee u voorrang heeft op andere woningzoekenden. Wekelijks publiceren wij vrijkomende woningen op zuidwestwonen.nl. Een deel van die woningen is speciaal beschikbaar voor herstructureringskandidaten zoals u. Alleen voor die woningen geldt dat u voorrang heeft bij de toewijzing. Om voor

een nieuwe woning in aanmerking te komen, houdt u dus het aanbod op zuidwestwonen.nl goed in de gaten en reageert u zelf op een woning naar keuze.” Krijg ik een onkostenvergoeding omdat ik moet verhuizen? “Ja, de totale vergoeding voor verhuis- en inrichtingskosten bedraagt 5.327 euro. Dat bedrag is wettelijk vastgesteld. Soms betalen we dat bedrag in twee gedeelten uit. Het eerste deel als u de huur opzegt. En het tweede deel als uw oude woning is opgeleverd en u de sleutels heeft ingeleverd.” Als ik wil terugkeren in de wijk, hoe werkt het dan met een wisselwoning? “Een wisselwoning is een gestoffeerde woning die tijdelijk voor u beschikbaar is. Natuurlijk bij u in de buurt. U kunt daar wonen zolang uw nieuwe woning nog niet gereed is. Maakt u gebruik van een wisselwoning, dan sluiten we met u een bijzonder huurcontract Thuis ›› pag. 14

af. Een wisselwoningcontract wordt aangegaan voor de duur van de bouw van de nieuwe woning. Zodra die woning klaar is, loopt het wisselwoningcontract af. De huurprijs is niet hoger dan de huurprijs van de woning die u verlaten heeft. Dus ook niet als de wisselwoning groter is.”


Tuintips

Augustus oogstmaand

Het is hartje zomer en uw tuin of balkon kleurt en geurt nu op zijn best. U kunt er heerlijk van genieten en vakantie vieren. Uw harde werk in het voorjaar werpt nu immers zijn vruchten af. Soms zelfs letterlijk, want augustus wordt ook wel ‘oogstmaand’ genoemd.

Het is hartje zomer en uw tuin of balkon kleurt en geurt nu op zijn best. U kunt er heerlijk van genieten en vakantie vieren. Uw harde werk in het voorjaar werpt nu immers zijn vruchten af. Soms zelfs letterlijk, want augustus wordt ook wel ‘oogstmaand’ genoemd. Bramen, kersen, bessen, tomaten, komkommers of aubergines; de liefhebber plukt ze vers uit eigen tuin. Wat het overige tuinieren betreft kunt u het wat rustiger aan doen in de zomer. U moet er alleen op letten dat u de planten voldoende water geeft. Ze verbruiken door de warmte en droogte veel water. En gaat u op vakantie? Vraag dan iemand om tijdens uw afwezigheid regelmatig de planten te sproeien.

Waar moet u tijdens deze zomermaanden extra op letten? Gazon • Maai het gras van uw gazon niet te kort om verbranding door de zon te voorkomen. Een grashoogte van 3 tot 5 cm is in de zomer prima. • Bemest het gras elke maand, zodat het mooi groen en gezond blijft. Doe dit bij voorkeur wanneer er een regenbui op komst is. Vijver • In het warme water hebben de vissen meer behoefte aan voedsel. Geef zoveel als ze in 10 minuten opeten. Wat na die tijd overblijft, vist u uit het water. Hiermee voorkomt u overmatige algengroei. • Knip uitgebloeide waterlelies weg. • Vul de vijver regelmatig bij met leidingwater tijdens droge periodes. Thuis ›› pag.15

Sproeien • Bloembakken, borders en gazons geeft u het beste ’s morgens vroeg of ’s avonds water. Dan is de kans kleiner dat schimmelziektes zoals meeldauw ontstaan. Ook verdampt water op deze tijdstippen minder snel. • Besproei liever eens per week een uurtje dan dagelijks een kwartier. Welke klusjes zijn er te doen? • Het onkruid in de borders wieden. • Uitgebloeide bloemen verwijderen van eenjarige en vaste planten. Zo houdt u langer plezier van de bloemenpracht. • Snelgroeiende klimplanten netjes opbinden. • Hagen snoeien (o.a. buxus, conifeer, taxus). Tegen het einde van augustus kunnen de meeste hagen hun laatste knipbeurt krijgen omdat ze dan zijn uitgegroeid. Knip de haag aan de bovenkant iets smaller, zodat de onderste takken genoeg licht krijgen. Snoei alleen bij bewolkt weer. • De uitgebloeide bloeiaren van lavendel net boven de bladeren afknippen. Pas in het voorjaar mag de lavendel korter gesnoeid worden. Gedroogde lavendeltakjes geven uw huis een heerlijke geur. • Meerjarige plantjes zaaien zoals vergeet-mij-nietjes, duizendschoon, stokrozen en campanula’s. Veel tuinierplezier en een fijne zomer toegewenst!


Hofjes Kapitein Boscampbrink Halsteren: wonen en ontmoeten tussen

‘Eén nachtje heb ik erover geslapen’ Saamhorigheid tussen bewoners. Ongeacht leeftijd, inkomen of herkomst. Zo ziet Stadlander de toekomst. Aan de Kapitein Boscampbrink in Halsteren is die toekomst al begonnen. Met ouderen die hun thuis gevonden hebben. Midden in een jonge woonwijk.

Annie Oerlemans is enthousiast. Net als de andere bewoners woont ze nog maar kort in dit hofje in nieuwbouwwijk De Schans. Ze komt uit de Jasmijnstraat, in Bergen op Zoom. Annie zit in een rolstoel. Daarom ging ze op zoek naar een zogeheten nultredenwoning. Een huis met alle noodzakelijke voorzieningen op de begane grond. Wonen, wassen, slapen, toilet, zonder trap of hoge drempels. Aan de Kapitein Boscampbrink vond ze wat ze zocht. Een sprong in het diepe was het niet. “Mijn zoon woont aan de overkant. Dat is gezellig en gemakkelijk.” Vanaf het eerste moment voelde ze zich in haar hofje thuis, vertelt Annie op het feestje waarmee de officiële oplevering wordt gevierd. “Iedereen is even aardig. Alleen de supermarkt is niet in de buurt. Dat is wel lastig.” Voor de rest heeft ze geen klagen. In de binnentuin van het hofje komt ze altijd wel mensen tegen. En Annie heeft aan de voorkant ook nog een stukje groen. Er is volop leven in de brouwerij want er wonen veel kinderen in de buurt. “En die zwaaien als ze naar school gaan. Dat is zo leuk.”

Vooruitkijken Haar directe buurman is Rinus Dirken. Altijd zelfstandig ondernemer geweest in de levensmiddelenbranche. Rinus komt eigenlijk uit Roosendaal, maar woonde alweer vele jaren in

Steenbergen. Daar gaat hij nog steeds vaak naar toe. Om te bridgen vooral, plus biljarten en nog wat andere hobby’s. “Gelukkig ben ik nog mobiel. Maar een mens moet soms vooruitkijken.” Daarom koos Rinus voor de seniorenwoning in De Schans. Hij las er een verhaal over en was op slag verkocht. Ook omdat zijn dochter in dezelfde wijk woont. “Welgeteld één nachtje heb ik erover geslapen en toen wist ik het: dit is mijn plek.”

Visite De ideale woonomgeving voor ouderen. Zo staan de hofjes aan de Kapitein Boscampbrink nu al bekend. In totaal 24 seniorenwoningen, midden in een levendige en moderne woonwijk. “Een uitstekend voorbeeld van de manier waarop wij als corporatie

Thuis ›› pag. 16


de geraniums

naar de toekomst kijken”, zegt manager wonen Ko Droogendijk van Stadlander die ook te gast is op het buurtfeestje. Er is muziek, een hapje en een drankje. En met een workshop bloemschikken en spelletjes leren de bewoners van het hofje elkaar nog beter kennen. Nultredenwoningen hebben volgens Droogendijk de toekomst. “Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen, en hier kan dat. Bewoners kunnen op de begane grond zowel wonen, slapen als wassen. De ruime badkamer maakt verzorging mogelijk, als dat nodig is. En op de verdieping is nog een extra slaapkamer en een tweede doucheruimte, prettig voor de logees.” Dat laatste wordt meteen onderstreept door Joke Kolen, nog zo’n tevreden bewoner. “Leuk als mijn zoon op visite komt. Hij woont in Portugal. ”

Sfeervol Joke heeft pas op de dag voor het feestje haar intrek in het hofje genomen. “Ik zit nog middenin de rommel maar toch het is sfeervol hier. Ook de binnentuin is een pluspunt.” Droogendijk vindt de tuin ook belangrijk. “Een plek voor ontmoeting,” zegt hij. “Hier kun je makkelijk contact maken met je buren. Samen een bakje koffie drinken. Je met elkaar verbonden voelen, daar gaat het om.” De hele opzet van het plan voorkomt volgens Droogendijk dat ouderen in een isolement raken. “Jullie zitten niet achter, maar midden tussen de geraniums.”

Thuis ›› pag. 17

“Hier kun je makkelijk contact maken met je buren


Brede School Steenbergen: aantrekkelijk voor

In uw buurt

jonge gezinnen Straks hebben ze samen onderdak.

De leerlingen van basisschool Maria Regina, de dagen buitenschoolse opvang van Toerdeloo Kinderopvang en de peuters van Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen. Vanaf het schooljaar 2013/2014 is het zo ver: de nieuwe brede school Buiten de Veste. De Lowys Porquinstichting, de gemeente Steenbergen en Stadlander hebben onlangs de handen ineen geslagen. Met als doel Steenbergen op termijn aantrekkelijk te houden voor jonge gezinnen. Een brede school hoort daarbij. Met een op elkaar aansluitende vorm van opvang en onderwijs. De ruime openingstijden zijn ideaal voor werkende ouders. Zo blijft Steenbergen een leuke gemeente om te wonen. Voor Stadlander de belangrijkste reden om mee te doen met het project. Ook biedt de brede school alle mogelijkheden tot ontmoeting. Nog zoiets wat we belangrijk vinden. Stadlander zorgt voor de huisvesting, uitgezonderd de ruimten voor het basisonderwijs. Vervolgens wordt het gebouw verhuurd aan de gebruikers. De brede school gaat circa 5 miljoen euro kosten. Stadlander neemt daarvan een vijfde deel voor haar rekening.

AED’s kunnen levens redden Steenbergen, Woensdrecht en Tholen zijn al enige tijd hartsafe. Ook wil men Bergen op Zoom op korte termijn hartsafe maken. Dat is het doel van de Stichting Automatische Externe Defibrillator (AED). Stadlander ondersteunt het initiatief van harte. Door het ophangen van AED’s in de hele gemeente op zoveel mogelijk plaatsen te stimuleren. In wooncomplexen, wijkpunten en op strategische plekken in de openbare ruimte. De operatie is in volle gang. De apparatuur wordt geplaatst in speciale kastjes die vandalen moeten afschrikken. AED’s kunnen levens redden. Daarvoor is het ophangen van de apparatuur echter niet genoeg. Bewoners moeten er ook mee om kunnen gaan. De Stichting AED biedt geïnteresseerden daarom een gratis cursus aan. Zo wordt de stad, en ook het bezit van Stadlander, in snel tempo hartsafe.


Herkenbaar in de regio

Wonen West Brabant, Soomland en Castria Wonen zijn verleden tijd. Dat geldt ook voor de logo’s van dit drietal. Ze zijn van onze panden, de bedrijfsauto’s en bedrijfskleding verwijderd en vervangen door de nieuwe uitstraling en het logo van fusiecorporatie Stadlander. Zo zijn we herkenbaar in ons hele werkgebied!

Thuis ›› pag. 19


Puzzel Horizontaal: 1 boot 5 Indonesisch vaartuig 10 24 uur 12 boom 14 persoonlijk voornaamwoord 16 driemaster 19 dun 20 bijbels schip 22 verkoop 23 pausennaam 24 made 26 gebied 27 u edele (afk.) 29 vis

30 eetregel 31 Afrikaans land 33 munteenheid 34 ontkenning 36 slotwoord 40 drietal 42 auto (Engels) 43 verlamde 46 Duitse politieke partij 47 stop 48 olieschepen 50 vervuilingseenheid (afk.) 51 lichaamsdeel 53 telwoord 55 platte schuit 56 roeischip

1

De oplossing van de vorige Stadlander puzzel is: haven Steenbergen De gelukkige prijswinnaars zijn: 1e prijs M. Dirken, Kapitein Boscampbrink, Halsteren 2e prijs G.M. Opree-Schepper, Maria van Nassaustraat, Scherpenisse 3e prijs E  . v.d. Heuvel, Spanjestraat, Bergen op Zoom

9

Heeft u de oplossing gevonden? Stuur uw antwoord, met vermelding van uw naam en adres, voor 1 september naar thuis@stadlander.nl of naar

32

Stadlander t.a.v. Magazine Thuis Postbus 203 4600 AE Bergen op Zoom. Onder de juiste inzendingen verloten we drie VVV-cadeaubonnen ter waarde van € 40,-, € 25,- en € 10,-. De winnaars worden bekendgemaakt in de volgende editie van Thuis.

14

2

3

Verticaal 2 compact disc (afk.) 3 deel van een schoen 4 sneeuwhut 6 kier 7 hooghartige houding 8 klein kind 9 zeilvaartuig 11 Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis (afk.) 13 roeiboot 15 tijdperk 17 Internationaal Monetair Fonds (afk.) 18 hoofddeksel 19 munteenheid 21 marineschip

5

4

10

21

20

17

19 23 26 29

28 31

30

36

13

22

27

8

18

25

24

7

vissersvaartuigen tovergodinnen pas boom jongensnaam zeilvaartuig schip Chinese leider heer familielid in plaats van (afk.) dier veeziekte later bosgang goedzak slee Frans lidwoord

12

11 16

15

6

23 25 26 28 29 32 35 37 38 39 41 43 44 45 48 49 51 54

34

33 38

37 43

42

40

39 45

44

51

46

53

52

55

Oplossing

41

50

49

48

47

35

54

56

29

20

12

10

40

3

8

19

49

Bewonersmagazine juli  

Bewonersmagazine Stadlander editie juli

Advertisement