Horizon nov-dec 2018

Page 1

Magazine van stad Genk voor de 60-plussers november - december 2018 Verschijnt tweemaandelijks uitgezonderd juli en augustus

Afgiftekantoor Genk - P923577

Jean-Pierre Trippaers

Verantwoordelijke uitgever: Stadsbesttuur Genk, Stadsplein 1, 3600 Genk

Horizon


V.U. Bogdan Vanden Berghe, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel - CAF1813

INHOUD

Meer respect voor iedereen

6

13

vrije tijd BELEID C 58 M 16

MENSEN M 27 Y 100

SERVICE M 77 Y 51

VRIJE TIJD M 77 Y90

4 Verkeerslessen 5 Wandelvoetbal EN OOK C 35 M 66

SENIORENBONDEN

DIENSTENCENTRA

6 Jinglebellrock

DE HAZELAAR TER HOOIE DE STEYMER DE SCHALM DE HALM

2

BE30 0000 0000 1111

23

42

VRIJE TIJD M 77 Y90

#AllemaalMensen

BELEID C 58 M 16

8 EN OOK C 35 M 66

10 11 12

beleid MENSEN M 27 Y 100

SERVICE M 77 Y 51

VRIJE TIJD M 77 Y90

Oost West Thuis Best Vraag je premie van 100 euro aan

SENIORENBONDEN

DIENSTENCENTRA

EN OOK C 35 M 66

Vraag je gratis huisvuilzakken aan DE HAZELAAR TER HOOIE

Bespaar geld en energie DE STEYMER

DE SCHALM

13 11.11.11

DE HALM

BELEID C 58 M 16

MENSEN M 27 Y 100

mensen SERVICE M 77 Y 51

6 Fototerugblik Dag van de vrijwilliger 23

SENIORENBONDEN

26

Genkse geschiedenis

DIENSTENCENTRA

DE HAZELAAR

Senior in de kijker TER HOOIE

DE STEYMER

DE SCHALM

28 Huwelijksjubilea DE HALM

28

Oktober feestmaand

30

Iedereen aan het woord

20 Ondersteuningsgroep Jongdementie Genk

32

Zet je wijk of straat in de kijker

36

Fototerugblik dienstencentra

21

Bewonersgerichte zorg

38

Vruchtbare grond

22

Rouw en verlies

14

Iedereen vrijwilligt

18

Vroegtijdige zorgplanning


EN Y 100

WELKOM Beste lezer

Beste lezer Een nieuw werkjaar met nieuwe kansen, met nieuwe activiteiten. Stad en OCMW slaan de handen weer in elkaar om aangename en leerrijke activiteiten te organiseren. Vergeten we ook de vele verenigingen niet die zoveel betekenen in hun wijk en waar vrijwilligers veel inzet vertonen om mensen samen te brengen, om te ontmoeten. We kunnen er alleen maar ontzettend dankbaar voor zijn, voor al de vrijwilligers in onze stad die het beste van zichzelf geven. We staan er niet altijd bij stil, maar denk deze mensen eens weg ... waar zouden we belanden? Het zou allemaal veel moeilijker en stroever zijn.

18

Waarschijnlijk zullen we elkaar ontmoeten tijdens de feestmaand met verschillende festiviteiten. En helaas zullen er weer dingen zijn die vlug volzet zijn. Toch heeft de werkgroep nog meer voorzien, zodat nog meer mensen kunnen genieten van de leuke dingen die georganiseerd worden. Tot gauw, op een van deze mooie momenten!

Geert Swartenbroekx schepen van Sociale Zaken

service

VRIJE TIJD M 77 Y90

EN OOK C 35 M 66

BELEID C 58 M 16

MENSEN M 27 Y 100

SERVICE M 77 Y 51

en ook... SENIORENBONDEN

Zorg dat je niets mist door griep Laat je niet vangen door phishing Angst om te vallen?

46

Het leven zoals het was...

48

Culinaire wereldreis

42

Op de fiets, ook in de herfst en in de winter

52 Gedicht

43

Help ons om de kerstperiode te verlichten!

44

Veilig eindejaar

DE HAZELAAR TER HOOIE DE STEYMER

DE SCHALM DE HALM

De resultaten van het project ‘Oost West Thuis Best’ bieden een antwoord op de vraag hoe de (toekomstige) Genkse senioren willen wonen. Het is belangrijk dat elke Genkenaar van zijn huis een ‘thuis’ kan maken, in de woonvorm die voor hem/haar het meest geschikt is. Neem zeker de tijd om jullie te verdiepen in al deze boeiende thema’s.

Ria Grondelaers OCMW- voorzitter

DIENSTENCENTRA

35 40 41

DIENSTENCENTRA

René Swartenbroekx en Lut Bruggen nemen jullie mee in hun theaterstuk ‘Het jaar van de meikever’ rond vroegtijdige zorgplanning. Het doel van dat theaterstuk is om mensen te laten nadenken, spreken en beslissen over de zorgen die ze zelf nog wensen indien het levenseinde nadert.

Maak het tijdens de komende Kerst- en nieuwjaarsdagen ook extra gezellig en breng de koude winterdagen door in een warme, aangename sfeer samen met familie en vrienden!

28

SERVICE M 77 Y 51

Werelddag dementie, dit jaar op 22 september, had als thema: ‘Dementie Inclusief, samen naar een dementievriendelijke samenleving’. Ook in onze eigen stad hebben we aandacht voor personen met dementie en voor hun naaste omgeving. Ik denk aan de organisatie van het dementiecafé, de wandeling ‘Mijmerend door Genk’, de vele initiatieven die in onze woonzorgcentra worden genomen, … In deze Horizon wordt extra aandacht gegeven aan de ondersteuningsgroep jongdementie. In 2016 werd deze lotgenotengroep opgericht. We merken dat de deelnemers heel veel baat hebben bij deze bijeenkomsten. Ze vinden het fijn om samen ontspannende activiteiten te doen, maar nog belangrijker is het delen van ervaringen en werken aan de beeldvorming rond (jong)dementie.

DE HAZELAAR TER HOOIE

DE STEYMER

DE SCHALM DE HALM

50-51 Prijsvraag / Colofon

3


VRIJE TIJD M 77 Y90

VRIJE TIJD BELEID C 58 M 16

MENSEN M 27 Y 100

SERVICE M 77 Y 51

Verkeerslessen

EN OOK C 35 M 66

SENIORENBONDEN

DIENSTENCENTRA

DE HAZELAAR TER HOOIE

DE STEYMER

DE SCHALM DE HALM

In november en december loopt een nieuwe reeks verkeerslessen voor medioren en senioren, georganiseerd door de seniorenraad.

De lessen vinden plaats op: ● maandag 12 november 2018 ● maandag 19 november 2018 ● maandag 26 november 2018 ● maandag 3 december 2018 telkens van 9 tot 12 uur in het politiehuis, Europalaan 27, 3600 Genk.

Inschrijven kan enkel telefonisch op het nummer 089 65 43 73 of 089 65 43 72 (Dienst Sociaal Welzijn). Betalen kan tijdens de eerste les.

De lessen worden inhoudelijk verzorgd door commissaris van politie Luc Geerits van de politiezone Carma. Deelname aan de cursus kost 5 euro.

Na afloop ontvangen de deelnemers een getuigschrift dat recht geeft op vermindering bij een aantal verzekeringsmaatschappijen.

4

OPGELET

Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 25 personen.

I

Meer info Dienst Sociaal Welzijn 089 65 43 73 – sociaal.welzijn@genk.be


Wandelvoetbal Heb je altijd gevoetbald en wil je in leuk gezelschap nog eens een balletje trappen? Of heb je nooit gevoetbald, maar wil je het op latere leeftijd toch eens proberen? Dan is wandelvoetbal misschien iets voor jou! WANDELVOETBAL… NOG NOOIT VAN GEHOORD! Wandelvoetbal is een variant van voetbal, waarbij de regels aangepast zijn aan de doelgroep, met name mannen en vrouwen van boven de 60 jaar. Het competitieve staat niet centraal, wel het samen sporten waarbij er gestreefd wordt naar spelvreugde voor iedereen. Enkele jaren geleden kwam deze sport overgewaaid vanuit Engeland en Nederland. Wandelvoetbal begint nu in Vlaanderen hoe langer hoe meer aan populariteit te winnen. HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

De spelregels zijn aangepast om senioren op een aangename en verantwoorde manier aan teamsport te laten doen. Er mag in geen enkel geval gelopen worden, zelfs niet zonder bal. Ook mag de bal niet hoger komen dan de heuphoogte en is contact met de tegenspeler verboden. Op een terrein van 20 bij 30 meter wordt er gedurende 2 maal 20 minuten gespeeld met vijf tegen vijf, op 2 kleine doelen en zonder keeper. Er wordt veel waarde gehecht aan de fairplayregels. Na elke competitiewedstrijd worden de ploegen geëvalueerd op respect, eerlijkheid en sportiviteit, hetgeen resulteert in een aantal punten die meetellen in de competitie.

CLUBJE ‘DC GENK’

Sinds een viertal jaren bestaan er in Genk verschillende ploegjes, waaronder die van de dienstencentra ‘DC Genk’. Elk jaar wordt er vanaf de maand september tot maart een competitie ingericht tussen de clubs, die verspreid zijn over gans Limburg. Om de 14 dagen op dinsdagnamiddag spelen acht ploegen een match in de AA Soccer Arena (Sledderlo Genk) onder begeleiding van een ervaren scheidsrechter. Club ‘DC Genk’ nodigt je van harte uit om kennis te komen maken en tegen een balletje te trappen. Fun en kameraadschap verzekerd! Dat kan tijdens de vrije dinsdagnamiddagen, telkens wanneer er geen competitie wedstrijden zijn, in de AA Soccer Arena. Iedere 60- plusser kan volledig op vrije basis komen kennismaken met het wandelvoetbal. Het enige wat je moet meebrengen zijn een korte broek, een T-shirt en sportschoenen (zonder studs). De club kijkt er alvast naar uit om nieuwe sportievelingen te ontmoeten!

Meer info

dienstencentrum Ter Hooie

I

089 57 34 83 – Hilde Clauwers Jos Aerts – 089 35 04 66 Pierre Kessen - 089 24 59 92

5


VRIJE TIJD

VRIJE TIJD M 77 Y90

BELEID C 58 M 16

MENSEN M 27 Y 100

SENIORENBONDEN

EN OOK C 35 M 66

SERVICE M 77 Y 51

DIENSTENCENTRA

Jinglebellrock

VRIJE TIJD M 77 Y90

EN OOK C 35 M 66

DE HAZELAAR TER HOOIE

DE STEYMER

DE SCHALM DE HALM

Dansen in kerststijl op de tonen van de Ambro Band. Met bezoek van de kerstman!

WANNEER:

Maandag 10 december 2018 van 14 tot 18 uur in de feestzaal van de Limburghal.

INKOM:

5 euro per persoon (stuk kerststronk en tombola inbegrepen) Kaarten zijn te verkrijgen in het balieplein van het stadhuis op ● Maandag 26 november 2018 van 9 tot 17 uur ● Maandag 3 december 2018 van 9 tot 17 uur

6

I

Meer info Dienst Sociaal Welzijn 089 65 43 72 – sociaal.welzijn@genk.be

BELEID C 58 M 16

MENSEN M 27 Y 100

SENIORENBONDEN

MENSEN FOTOTERUGBLIK SERVICE M 77 Y 51

DIENSTENCENTRA

Fototerugblik DE HAZELAAR TER HOOIE

DE STEYMER

DE SCHALM DE HALM

Op 16 september 2018 vond de 8ste editie van de dag van de vrijwilliger plaats in en rond Thor Central. Alle Genkse vrijwilligers werden die dag in de bloemetjes gezet en bedankt omdat ze zich dag na dag inzetten om van de stad een aangename en warme plek te maken. Dankjewel, vrijwilligers!


7


VRIJE TIJD M 77 Y90

BELEID C 58 M 16

BELEID MENSEN M 27 Y 100

SERVICE M 77 Y 51

OOST WEST THUIS BEST SENIORENBONDEN

EN OOK C 35 M 66

DIENSTENCENTRA

DE HAZELAAR TER HOOIE

DE STEYMER

DE SCHALM DE HALM

Nu mensen almaar langer leven en tegelijk zo lang mogelijk in hun eigen huis willen blijven wonen, wordt de vraag naar de conformiteit van onze woningen aan die eis alleen maar dringender. Tussen februari 2017 en juni 2018 gingen meer dan 80 Genkse medioren (vanaf 50 jaar) en senioren (vanaf 65 jaar) op vraag van de Genkse seniorenraad en de Dienst Sociaal Welzijn aan de slag met het project ‘Oost west thuis best’. Ze bogen zich over de vraag hoe ze willen wonen in 2030. VormingPlus Limburg en 50 studenten van de Faculteit Architectuur van UHasselt voorzagen het geheel van een professioneel kader. De resultaten van het project werden op 25 september voorgesteld aan het stadsbestuur en aan Vlaams minister Vandeurzen.

Aan het einde van een hele reeks brainstormsessies, infomomenten, wijkwandelingen en huisbezoeken zijn de conclusies duidelijk: huizen moeten meegroeien met de veranderende behoeften van hun bewoners. Met de nodige creativiteit maken we van onze buurten nog betere plaatsen om te wonen en we moeten dringend nadenken over nieuwe woonvormen.

Een betere buurt

Voor de deelnemers aan het project moet een buurt mensen uitnodigen om naar buiten te komen en elkaar te ontmoeten. Zo ontstaat een bruisend buurtleven en een zorgzame lokale gemeenschap. In het centrum van hun eigen stad herkennen de deelnemers zo’n buurt. Daarom stellen ze voor een vergelijkbare functionele mix met publieke plaatsen in de wijken te creëren, met winkels, een café, kerk, sporthal en volkstuintjes. Tot slot hameren ze op groene buurten met mogelijkheden om de natuur te ontmoeten op maximum vijf minuten wandelen. Enkele frisse ideeën voor een levendige buurt: pop-upacties zoals een repaircafé, wildbreien of een rijdende koffiekar, een supermarkt op wieltjes, een ombudsman in elke wijk.

Nieuwe woonvormen

In Genk zijn er vooral appartementen en eengezinswoningen. Maar wanneer de Genkse buurten echt willen floreren en verlevendigen, is er volgens de deelnemers nood aan woonvormen die inspelen op de veranderende samenlevingsvormen. Mits goede afspraken staan senioren open voor nieuwe vormen van collectief wonen zoals cohousing, gestippeld wonen en kangoeroewonen. Collectief wonen is een belangrijke motor voor een zorgzame 8

samenleving voor elke bevolkingsgroep. Eenzaamheid bekampen kan ook door bepaalde delen van je woning met anderen te delen, zonder je privacy te verliezen. Zo’n woning nodigt elke bewoner uit voor zijn medebewoners te zorgen. Ook hier waren de originele ideeën legio: een kamer van je woning verhuren aan een lagere prijs aan iemand die je helpt en verzorgt, leegstaande panden omvormen tot woningen en kotmadammen en -heren met woonruimte voor senioren en singles.


Officiële voorstelling

OOST WEST THUIS BEST

Wil je het volledige rapport lezen?

I

Veel volk voor de officiële voorstelling van de resultaten van het project ‘Oost west thuis best’. Stand-up comedian Erhan Demirci warmde de zaal op vooraleer de sprekers aan het serieuze werk begonnen.

Aanvragen via Dienst Sociaal Welzijn 089 65 43 60 – sociaal.welzijn@genk.be

Je vindt het ook op www.genk.be

9


VRIJE TIJD M 77 Y90

BELEID C 58 M 16

BELEID MENSEN M 27 Y 100

SERVICE M 77 Y 51

Vraag je premie van 100 euro aan SENIORENBONDEN

EN OOK C 35 M 66

DIENSTENCENTRA

DE HAZELAAR TER HOOIE

DE STEYMER

DE SCHALM DE HALM

Genkenaren met een laag gezinsinkomen die aan de onderstaande voorwaarden voldoen, kunnen tot en met 14 december 2018 de premie nutsvoorzieningen van 100 euro aanvragen. Heb je deze premie dit jaar al aangevraagd, dan moet je uiteraard geen nieuwe aanvraag meer doen.

DE VOORWAARDEN: CATEGORIE 1

CATEGORIE 2

● Je hebt een brug-, rust- of overlevingspensioen of je zit in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) ● Of je hebt minstens twee kinderen ten laste ● Of iemand in je gezin heeft een erkend attest als persoon met een handicap van ten minste 66% van een erkende instelling of ten minste 9 punten van de FOD Sociale Zekerheid of een attest van verminderd verdienvermogen tot één derde of minder van de FOD Sociale Zekerheid of verhoogde kinderbijslag en minstens 4 punten in pijler 1.

● Je hebt ten minste 3 kinderen ten laste en het gezamenlijk belastbaar inkomen is niet hoger dan 33.591,40 euro. Er wordt rekening gehouden met de inkomsten van alle personen die op 1 januari 2018 op hetzelfde adres waren gedomicilieerd. De inkomensgrens van 33.591,40 euro is een forfaitair bedrag en mag dus niet worden verhoogd aan de hand van het aantal inwonende personen.

Je voldoet op 1 januari 2018 aan een van de volgende voorwaarden:

EN het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen van 2016 of 2017 bedraagt niet meer dan 18.335,43 euro. Per extra inwonende persoon mag je daar 3.394,38 euro bijtellen. Personen met een erkend attest als persoon met een handicap worden dubbel geteld. Er wordt rekening gehouden met de inkomsten van alle personen die op 1 januari 2018 op hetzelfde adres waren gedomicilieerd.

EEN VOORBEELD:

Indien je met je partner met een attest van invaliditeit samenwoont, dan mag het gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger zijn dan 25.124,19 euro. 18.335,43: basisbedrag van jezelf + 3.394,38 euro: bedrag dat erbij komt omdat je samenwoont met je partner + 3.394,38 euro: bedrag dat erbij komt omdat je partner een officieel attest van invaliditeit heeft.

10

Je voldoet op 1 januari 2018 aan de volgende voorwaarden:

OPGELET: beide categorieën kunnen niet worden ge-

combineerd.

DE VOLGENDE DOCUMENTEN ZIJN NODIG BIJ DE AANVRAAG:

● Het aanslagbiljet van de personenbelasting aanslagjaar 2017 – inkomsten 2016 of aanslagjaar 2018 – inkomsten 2017 (van iedereen ouder dan 18 jaar die bij je inwoont). ● Een attest van brugpensioen van de RVA of de uitbetalingsinstelling (indien van toepassing). ● Een attest van officiële erkenning als persoon met een handicap (indien van toepassing). ● Een schoolbewijs van alle inwonende schoolgaande kinderen vanaf 18 jaar (indien van toepassing).

Meer info

Sociaal Huis – Stad Genk

089 65 51 66

I Balieplein


Vraag je gratis huisvuilzakken aan Tot eind december 2018 kan je de gratis huisvuilzakken afhalen in het Sociaal Huis van de stad Genk. Om in aanmerking te komen moet je op 1 januari 2018 aan een van de volgende voorwaarden voldoen: ● Minstens drie kinderen ten laste hebben ● Of een attest van de FOD Sociale Zekerheid van 80% of 50% onderste ledematen of minstens 12 punten hebben of bijkomende kinderbijslag en minstens 6 punten in pijler 1 ● Of blijvende incontinentie hebben ● Of een blijvende stoma hebben ● Of thuisdialyse doen.

I

Meer info Sociaal Huis – Balieplein 089 65 51 66

Breng bij de aanvraag zeker de identiteitskaart van de aanvrager en de nodige documenten mee om aan te tonen dat die aan een van de voorwaarden voldoet. Wie blijvende incontinentie of een blijvende stoma heeft of thuisdialyse doet, krijgt twee pakken gratis. De anderen krijgen één pak.

Twee nieuwe infobrochures

Dit najaar brengt de Dienst Sociaal Welzijn/ het Sociaal Huis van de stad twee infobrochures uit: een over het bijzonder actuele thema van vroegtijdige zorgplanning en een over diensten en voorzieningen voor senioren. Met de gidsen speelt de stad in op de groeiende vraag naar eenvoudige en duidelijke info op maat van senioren. Vroegtijdige zorgplanning

De druk bijgewoonde infoavond tijdens de senioren- en mediorenfeestmaand op 8 oktober bewees al dat veel Genkenaren zich nu willen informeren om hun toekomstige verzorging en levenseinde te plannen. In de nieuwe gids worden heel wat antwoorden op praktische vragen verzameld. Zo wordt er onder meer dieper ingegaan op de redelijk recente mogelijkheid om een zorgvolmacht op te maken. Daarmee kan je iemand in je persoonlijke omgeving aanduiden om administratieve handelingen in

jouw plaats te stellen wanneer je daar later niet meer toe in staat bent. Ook over verschillende vormen van wilsbeschikking, orgaandonatie, euthanasie en palliatieve zorg vind je heel wat praktische info in deze gids.

Diensten en voorzieningen voor senioren

Daarnaast is er een nieuwe versie van de gids ‘Diensten en voorzieningen voor senioren’. Die kwam tot stand in samenwerking met de werkgroep toegankelijke informatie, die erop toeziet dat de info begrijpelijk en toegankelijk voor iedereen wordt aangeboden. Deze versie is overigens geen simpele update van de vorige gids, maar een volledig herziene uitgave met veel aandacht voor bekende thema’s zoals pensioenen, de dienstencentra, vrije tijd en stedelijke seniorenwerking. Je vindt er ook heel wat info over thuiszorg, gezondheid, wonen en veiligheid.

Op papier en digitaal

Beide gidsen vind je op www.genk.be.

I

Gratis papieren versie of bestellen gids

Sociaal Huis van de stad

089 65 51 66 – sociaal.huis@genk.be 11


VRIJE TIJD M 77 Y90

BELEID C 58 M 16

BELEID MENSEN M 27 Y 100

SERVICE M 77 Y 51

Bespaar geld en energie SENIORENBONDEN

EN OOK C 35 M 66

DIENSTENCENTRA

DE HAZELAAR TER HOOIE

DE STEYMER

DE SCHALM DE HALM

De GAOZ woonbonnen è knip ze uit è ga er mee naar het woonloket è bespaar geld & energie

GOED VOOR

-30% RISICO OP EEN HEUPBREUK

VOUCHER

Vele woningen zijn niet zo veilig om in te wonen als senior. Te veel drempels, onhandig meubilair en te veel trappen, ... Plan daarom een woningaanpassing voor het te laat is. Een deskundige helpt je hiermee. Vraag een gratis adviesgesprek aan bij het woonloket.

map-marker-alt GAOZ woonloket | Baliepein stadhuis Genk | Stadsplein 1 clock

Elke maandag van 9 tot 13 uur - Elke donderdag van 11 tot 19 uur

Maak een afspraak via

envelope afspraken.genk.be of  T 089 65 36 00

✂ GOED VOOR

-20% KORTING OP JE ENERGIEFACTUUR*

VOUCHER

Via de zonnekaart kan je berekenen of investeren in zonnepanelen interessant is voor jou. Een medewerker van het woonloket bekijkt met jou wat de opbrengst is en hoeveel je bespaart. Je krijgt er ook premieadvies op maat en een lijst met gecertificeerde installateurs bij. Neem zeker je meest recente afrekening voor elektriciteit mee.

map-marker-alt GAOZ woonloket | Baliepein stadhuis Genk | Stadsplein 1 clock

Elke maandag van 9 tot 13 uur - Elke donderdag van 11 tot 19 uur

Maak een afspraak via

envelope afspraken.genk.be of  T 089 65 36 00 * gebaseerd op fictief voorbeeld met gemiddeld verbruik

✂ 12


11.11.11 Acties aan de begraafplaatsen

● Tijdens deze acties kan je je bijdrage leveren door middel van een donatie. ● Donderdag 1 november ● Genk-Centrum & Waterschei

Zwemactie

Zwem mee en laat je sponsoren! ● Vrijdag 9 november ● SportinGenk Park, Emiel Van Dorenlaan 144 ● Van 7 tot 21 uur ● 5 euro – inschrijven ter plaatse

V.U. Bogdan Vanden Berghe, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel - CAF1813

De Noord-Zuidraad ondersteunt 11.11.11 in zijn strijd tegen armoede en onrechtvaardigheid en voert ook dit jaar actie in Genk. Samen met de vrijwilligers gaan zij op pad. Je kan hen tijdens de volgende acties ontmoeten:

Meer respect voor iedereen

Verkoop tweedehandsboekenweek

Snuister in de restjes van de bibliotheek naar je favoriete klassiekers én steun de actie! ● Zaterdag 3 tot en met zaterdag 10 november ● bibliotheek Genk (tijdens de openingsuren)

Croquedag

Genieten kan ook voor het goede doel: de lekkerste croque tegen democratische prijzen. ● Zondag 11 november van 11.11 uur tot 19.11 uur ● Zaal Kempengalm – Nieuwe Kempen ● Info en inschrijven: > kempengalm@nieuwekempen.be > 0475 57 95 75

#AllemaalMensen BE30 0000 0000 1111

ZWEM MEE VOOR 11.11.11

De grote 11 quiz

Quiz over Genk en de wereld. ● Vrijdag 23 november om 20 uur ● zaal Flèèketaer - Piehpelplein 2 (voorheen Zagerijstraat) ● Prijs: 20 euro per quizgroep van 4 ● Hapjes en drankjes aan democratische prijzen ● Prijzentafel aanwezig ● Info en inschrijven: > riet.vanderleyden@skynet.be > 0486 83 19 75

VRIJDAG 9 NOVEMBER 2018 van 7 tot 21 uur

DEELNAMEPRIJS: 5 EURO Iedereen welkom!

STEDELIJK ZWEMBAD GENK

www.noordzuidingenk.be

13


VRIJE TIJD M 77 Y90

BELEID C 58 M 16

BELEID IEDEREEN VRIJWILLIGT MENSEN M 27 Y 100

SERVICE M 77 Y 51

Iedereen vrijwilligt SENIORENBONDEN

EN OOK C 35 M 66

DIENSTENCENTRA

DE HAZELAAR TER HOOIE

DE STEYMER

DE SCHALM DE HALM

In elke Horizon getuigen vrijwilligers over hun engagement in onze Genkse samenleving. Hun verhalen en ontboezemingen laten zien welke rol ze spelen: stuk voor stuk zijn het onmisbare schakels waar veel organisaties en verenigingen afhankelijk van zijn. Onze stad telt zo’n 7000 vrijwilligers. Zij maken van Genk de warme thuis die het voor zijn inwoners is. Wil je zelf ook vrijwilliger worden? Neem dan zeker eens een kijkje in de vrijwilligersdatabank van de stad op www.genkvrijwilligt.be. Je vindt er vast iets op jouw maat. Toch niets gevonden of meer info nodig? Contacteer dan de Dienst Sociaal Welzijn via 089 65 43 76.

Op 9 december is er de derde editie van Wereldlichtjesdag in Genk. Die dag worden alle overleden kinderen herdacht, ongeacht hoe oud ze waren, hoe lang geleden ze gestorven zijn of waardoor. ‘Over de hele wereld worden die dag kaarsen aangestoken om 19 uur lokale tijd’, zegt vrijwilligster Eveline Berben. ‘Dat betekent dat de aarde 24 uur lang omgeven is door een lint van licht.’ Eveline verloor in 2009 haar zoon Peter in een auto-ongeluk. Door de nood die ze voelde om met lotgenoten over haar verdriet te praten kwam ze in contact met de vereniging ‘Ouders van Verongelukte Kinderen’ (OVK), waar ze ondertussen ook in het bestuur zit’ Hoe kwam je bij Wereldlichtjesdag terecht?

Eveline: Een tijd geleden las ik in de krant een oproep van Annik Smitt, de voorzitster van Wereldlichtjesdag. Ondertussen had ik al veel ervaring opgedaan bij OVK als vrijwilligster. Samen met een andere vrijwilliger bezoek ik ouders die een kind verloren na een verkeersongeluk. Ik begreep meteen de nood die er is aan een initiatief als dat van Wereldlichtjesdag. In 2017 was de schouwburg in het stadhuis met zo’n 400 aanwezigen helemaal gevuld. Zelf beman ik de stand van OVK tijdens Wereldlichtjesdag en help ik bij tal van praktische kwesties. Waarom is Wereldlichtjesdag zo belangrijk?

Eveline: Iets wat je ontroert en tot tranen toe beweegt, zoals een mooie herinnering aan je overleden kind, moet je niet onderdrukken. Veel mensen durven met mij niet 14

Eveline Berben is vrijwilliger voor Wereldlichtjesdag:

Wat je tot tranen toe beweegt, moet je niet onderdrukken


over Peter te praten omdat ze vrezen dat me dat verdriet doet. Net het omgekeerde is waar. De initiatiefnemers van Wereldlichtjesdag begrijpen dat ook: het is een emotioneel samenzijn met lotgenoten die hun kind nooit zullen vergeten. Bijzonder aangrijpend is dan ook het moment waarop de namen van de overleden kinderen worden voorgelezen.

Kan je alleen vrijwilliger worden voor Wereldlichtjesdag als je een kind hebt verloren?

Eveline: Zeker niet. Wereldlichtjesdag kan voor het programma op zo’n veertig vrijwilligers rekenen. Een aantal onder hen hebben die bijzonder traumatische ervaring gelukkig niet gehad. Als vrijwilliger voor Wereldlichtjesdag moet je vooral menselijke empathie hebben. De sfeer die tijdens de voorbereidingen aanwezig is en je nog sterker aangrijpt tijdens Wereldlichtjesdag zelf roept een gevoel van ingetogenheid en medeleven in iedereen op. Dat merk je aan de dansers en kunstenaars tijdens het samenzijn, maar ook in de prachtige decoratie die gemaakt wordt door basisscholen in de buurt. Wat zou je het meest missen wanneer je niet langer vrijwilliger zou zijn?

Eveline: Een schouder zijn voor rouwende ouders geeft me veel voldoening. Heel wat ouders van overleden kinderen zijn op zoek naar iemand met wie ze hun verdriet kunnen delen. Bovendien kan ik via dit vrijwilligerswerk de herinnering aan Peter levend houden. Tot slot getuig ik op scholen voor Rondpunt, een organisatie die ijvert voor een goede opvang van verkeersslachtoffers. Ook dat preventieve werk en het verrijkende, soms ontroerende contact met jongeren zou ik niet meer willen missen. Wat heb je geleerd dankzij je vrijwilligerswerk?

Eveline: Ik heb vooral geleerd om zonder oordeel naar mensen te luisteren en er voor hen te zijn. Ondertussen merk ik beter wanneer iemand iets op zijn hart heeft. Daardoor kan ik sneller reageren en mensen uitnodigen om hun zorgen en verdriet te delen.

I

Meer info lichtjesdag@hotmail.com

15


VRIJE TIJD M 77 Y90

BELEID C 58 M 16

BELEID IEDEREEN VRIJWILLIGT MENSEN M 27 Y 100

SERVICE M 77 Y 51

Na zeven maanden als vrijwilligster aan de slag te zijn geweest in Peru nam Ellen, de dochter van Jos Bosch, het besluit er zich blijvend te vestigen. Al die tijd, acht jaar, zet ze zich al in om het lot van de kinderen van indianen in San Jeronimo, een arme buitenwijk van Cusco, te verbeteren. SENIORENBONDEN

EN OOK C 35 M 66

DIENSTENCENTRA

DE HAZELAAR TER HOOIE

DE STEYMER

DE SCHALM DE HALM

In 2014 richtte ze Añañau op, een niet-gouvernementele organisatie die degelijk onderwijs, gezondheidszorg en educatieve naschoolse opvang biedt aan zo’n 45 kinderen van 4 tot 18 jaar. ‘In Peru heb je het gratis onderwijs van de overheid, maar dat is van erg laag niveau. En er is duur privé onderwijs’, legt Jos uit. ‘Heel wat arme Peruanen, waaronder veel indianen, kunnen zich geen degelijk onderwijs veroorloven. Bovendien is er ook amper geld voor gevarieerde maaltijden of hygiëne. Ook daarin voorziet Añañau.’ Jos zamelt geld in voor Añañau via de vzw Qué Bonito!

In welke mate is Ellens engagement een gevolg van haar

Hoe probeert Qué Bonito aan fondsen te raken?

Jos: Ik heb er een andere kijk op de wereld door gekregen. Het besef is gegroeid dat wij hier in het Westen veel als vanzelfsprekend beschouwen wat in andere delen van de wereld verre van evident is.

Jos: Via vrienden, familie en kennissen. Uiteraard maken ook die op hun beurt reclame en enthousiasmeren ze mensen uit hun kennissenkring. Wist je trouwens dat Qué Bonito hetzelfde betekent als Añañau? Het is wat een moeder tegen haar kleintje zegt: hoe lief. Vanuit die liefde voor de kwetsbare kinderen in San Jeronimo vertrekt Ellens engagement. Elk jaar organiseert Qué Bonito bovendien met ‘Music at the Casino’ een benefiet met muziek, hapjes en drankjes in Casino Modern. Dit jaar vindt het evenement plaats op zaterdag 17 november. We voorzien er ook een tentoonstelling en infostand over het project. Geïnteresseerden kunnen Qué Bonito ook steunen via een meter- of peterschap. Tot slotte krijgen we ook via de Noord-Zuidraad van Genk financiële ondersteuning. Zijn Genkenaren gulle gevers?

Jos: Dat valt best mee. Tegenwoordig is het vertrouwen in kleinere organisaties groter. Añañau is een voorbeeld van de vierde pijler: een project van internationale solidariteit met het Zuiden waarbij individuele mensen hulp en ondersteuning bieden, zonder grotere overkoepelende organisatie. Als vader van Ellen sta ik heel nauw in verbinding met de personen die het geld dat wij inzamelen, gebruiken. Veel mensen van wie we steun ontvangen, kennen Ellen ook als een heel gedreven iemand. Dat maakt het gemakkelijker.

opvoeding?

Jos: Wij hadden vroeger alvast niet heel veel aandacht voor dit soort problemen in de wereld. De vonk is eigenlijk ontstaan bij Ellen en van haar op mij overgeslagen. Toen ze besloot in Peru te blijven, was dat voor mijn vrouw en mijzelf best moeilijk. Maar we hebben geleerd haar los te laten en in haar prachtige keuze bij te staan. Ellen heeft haar gemakkelijke leventje hier achtergelaten om in soms moeilijke omstandigheden iets moois te gaan doen. Dat bewijst hoe sterk ze gelooft in wat ze doet. Wat doet dit vrijwilligerswerk met een mens?

Op welke verwezenlijking zijn jullie bij Qué Bonito en Añañau heel trots?

Jos: Onlangs hebben de twee oudste kinderen via Añañau een studiebeurs gekregen. Dat ze die kans krijgen en grijpen is prachtig. Maar essentieel is ook het effect dat zoiets kan hebben in hun gemeenschap. Het belang van onderwijs wordt nog sterk ondergewaardeerd. Dit soort voorbeelden kan helpen dat belang te onderstrepen. Welke ervaringen als vrijwilliger hebben je leven positief beïnvloed?

Teresa: Dit werk heeft me leren zwijgen en het juiste moment kiezen om te praten. Wanneer ik nu mensen zie ruziën in mijn omgeving, positioneer ik me veel strategischer. Zo slaag ik er beter in bij te dragen aan een oplossing van de ruzie.

I

Meer info Quebonito@skynet.be

www.ananau.org

Frederic Vanbekbergen 16


Jos Bosch is vrijwilliger bij vzw QuĂŠ bonito!:

Mijn vrijwillligerswerk heeft mij een andere kijk op de wereld gegeven 17


VRIJE TIJD M 77 Y90

BELEID C 58 M 16

BELEID MENSEN M 27 Y 100

SERVICE M 77 Y 51

Vroegtijdige zorgplanning: SENIORENBONDEN

EN OOK C 35 M 66

DIENSTENCENTRA

DE HAZELAAR TER HOOIE

DE STEYMER

nadenken en spreken over de wensen rond het levenseinde DE SCHALM DE HALM

Het plaatselijk Overlegplatform Thuisgezondheidszorg Genk brengt al enkele jaren het thema vroegtijdige zorgplanning onder de aandacht van de bevolking. Om dit - toch wel moeilijk bespreekbare thema - op een toegankelijke manier aan te reiken, werd er een toneelstuk geschreven, geregisseerd en gespeeld door bekende Genkenaar René Swartenbroekx. Samen met Lut Bruggen, maatschappelijk werker op het OCMW, brachten zij het toneelstuk al een 25 keer in zalen en cultuurcentra en doorkruisten zij heel Limburg. Tijd om hen aan het woord te laten over wat dat bij henzelf heeft teweeggebracht.

Hoe begin je eigenlijk aan het schrijven van zo’n toneelstuk?

René: De inhoud is natuurlijk het belangrijkste. Wat wil je het publiek meegeven? In dit geval was het duidelijk: het is niet nodig dat je onnodig lang en pijnlijk lijdt bij het overlijden. Het is evenmin nodig dat je partner, je kinderen en je naastbestaanden zich schuldig voelen bij je overlijden. Je hebt het immers op vrijwillige basis zelf bepaald. Vervolgens doe je aan research bij mensen die beroepshalve bij de dood betrokken zijn: zorg- en hulpverleners, je huisarts, een leifarts (een dokter die gespecialiseerd is in het bijstaan van mensen die verlangen te sterven). Tenslotte ga je te rade bij je ervaring. Ik heb een vriend gekend die geconfronteerd werd met afgrijselijke pijnen alvorens te overlijden. Dan denk je: dat zal mij niet gebeuren. Lut, jij hebt mee de opdracht aan René gegeven, want jij voelde in je werksituatie de noodzaak om dit thema uit

Manu Keirse:

Een reis doe je niet onvoorbereid. Zeker niet de laatste reis René, je bent een tweetal jaren geleden door het OCMW en het Plaatselijk Overlegplatform Thuisgezondheids-

zorg Genk gevraagd om een toneelstuk te schrijven over vroegtijdige zorgplanning en het levenseinde. Heb je bedenktijd nodig gehad om deze opdracht, die niet zo evident is, te aanvaarden?

René: Ik was meteen voor de idee gewonnen omdat ik mentaal al geïnteresseerd was. Uiteindelijk ben ik al 83 jaar en dus… Het leek me dan ook belangrijk dat we via theater een gesprek op gang konden brengen, dat mensen erover zouden nadenken. 18

de taboesfeer te halen. Klopt dat?

Lut: Herhaaldelijk word ik als overlegcoördinator thuisgezondheidszorg geconfronteerd met zware zorgsituaties. Ik merkte dat er in veel situaties geen voorafgaandelijke communicatie is gebeurd rond de wens van de patiënt/cliënt naar zijn levenseinde toe. Ik stel ook heel veel schroom van de mantelzorgers en ook hulp- en zorgverleners vast om dit thema in het stadium van zware zorg ter sprake te brengen. Het is voor alle betrokken partijen een emotioneel geladen periode. Soms kan de patiënt zijn wensen hieromtrent niet meer kenbaar maken. Ik zie dat het heel moeilijk is voor mantelzorgers om daarin dan een houding aan te nemen. Hoe kan je een wens kenbaar maken als je niet echt weet wat de wens is van degene voor wie je zorgt? Tevens merkte ik dat ook voor professionele hulp- en zorgverleners het niet evident is om vroegtijdige zorgplanning ter sprake te brengen. Er rust nog steeds een taboe op dat onderwerp. Het raakt iedereen in zijn kern en hoe kan je op een respectvolle, zorgzame manier dit onderwerp ter sprake brengen?


Het toneelstuk is toegankelijk voor iedereen en brengt de discussie op gang. Meer en meer merk ik dat vroegtijdige zorgplanning in de aandacht komt. Het woord zegt het zelf: dit is iets waar je best al vroeg in je leven mee bezig bent. Zoals Manu Keirse het zei: een reis doe je niet onvoorbereid. Zeker niet de laatste reis. We zijn nu twee jaar verder. Ondertussen hebben jullie

Limburg doorkruist met het toneelstuk, waarbij ook altijd een nabespreking over het thema werd gegeven. Jullie

hebben vele mensen bereikt, veel babbels gehad met mensen, ook al eens mensen een traan zien wegpinken. Heeft dat ook een invloed gehad op jezelf als persoon?

René: Het was vooral mijn bedoeling een mooi verhaal te brengen, met hier en daar een vleugje humor, dat het pu-

bliek zou boeien en uitnodigen om na te denken. Het leek of de tekst niet van toepassing was op mezelf. Hij was bedoeld voor de anderen… Pas nadat ik was omvergereden met de fiets en daarbij een barst in een wervel opliep en ook nog toen ik enkele maanden later werd opgenomen in het ziekenhuis, dacht ik terug aan mijn tekst en was ik tevreden dat ik mijn ‘negatieve wilsverklaring’ had ingevuld. Lut: Zeker en vast. Het heeft mij aangezet om handen en voeten te geven aan mijn vroegtijdige zorgplanning. Twee jaar geleden werd ik geconfronteerd met een operatieve ingreep en sindsdien zijn mijn formulieren ingevuld. Elke operatie is een risico. Het geeft me een gerust gevoel te weten dat de mensen die het dichtst bij me staan geen zware beslissingen dienen te nemen, maar dat zij zonder 19


VRIJE TIJD M 77 Y90

BELEID

BELEID C 58 M 16

MENSEN M 27 Y 100

SERVICE M 77 Y 51

enig gewetensbezwaar mijn wens kunnen laten uitvoeren indien er iets onvoorzien gebeurt. Nadien werd ik geconfronteerd met een ernstige ziekte, wat mij noodgedwongen terug heeft doen stilstaan. En anders dan de vorige operaties heb ik nu kunnen bespreken met de behandelende arts wat mijn wensen zijn, mocht er iets fout lopen. SENIORENBONDEN

EN OOK C 35 M 66

DIENSTENCENTRA

DE HAZELAAR TER HOOIE

DE STEYMER

DE SCHALM DE HALM

Ondersteuningsgroep Jongdementie Genk wandelt voor een goed doel

Als ik daarop terugkijk, kan ik zien dat dit een heel proces geweest is. Bezig zijn met het levenseinde is ook heel erg stilstaan bij het leven, meer bepaald de kwaliteit van het leven en relaties. Elke crisis is een mogelijkheid tot groei. Het is een uitnodiging om naar de kern te gaan van wat belangrijk is in mijn leven. Voor mij is dat ‘houden van’ in al zijn facetten. En houden van is ook loslaten. Mijn ouders hebben ook vanop afstand heel dit proces meegekregen. Het was regelmatig onderwerp van gesprek tussen ons. Zij zitten in een andere levensfase en veel vlugger dan mij hebben zij beslist om hun negatieve wilsverklaring in orde te maken. Het geeft hen rust te weten dat zij bepalen hoe er met hun levenseinde zal worden omgegaan. Ook mijn zus werd hierbij betrokken. Vroegtijdige zorgplanning is zeer persoonlijk en is een proces dat je stap voor stap doet in overleg met anderen, mensen die met je meewandelen. Voor mij bracht het alleszins meer verbinding. En dat is iets wat ik iedereen toewens: dat je voorbereid bent op het laatste stukje. Vandaar dat ik kan zeggen dat ik blij ben om mijn steentje te hebben mogen bijdragen in het meer bespreekbaar maken van vroegtijdige zorgplanning. Dank je wel voor deze openhartige woorden. Jullie hebben zeker een steentje bijgedragen om het thema vroegtijdige zorgplanning uit de taboesfeer te halen! Voordrachten over het thema kunnen nog steeds aangevraagd worden.

I

Meer info OCMW Genk 089 57 34 98 – chris.vangerven@ocmwgenk.be

Een heuse delegatie van de Ondersteuningsgroep Jongdementie Genk zakte naar Vliermaalroot af om deel te nemen aan de derde editie van de Limburgse ‘wandeling tegen dementie’, georganiseerd door Fabienne Schepers. Een groeiend succes, want de teller van het aantal deelnemers stond dit keer op 525! Samen op ontdekking in de vallei van de Mombeek en het pittoreske Wintershoven. Een tocht van 8,5 km door de Haspengouwse natuur, afgewisseld met een korte of wat langere tussenstop waar lekkere versnaperingen werden aangeboden. De opbrengst van de wandeling gaat volledig naar het onderzoeksteam van prof. dr. Rik Vandenberghe en het Alzheimer Research Centre van de KU Leuven. De ondersteuningsgroep Jongdementie Genk steunt dit initiatief omdat verder onderzoek naar dementie belangrijk is, maar ook omdat bewegen goed is voor lichaam en brein. Tegelijkertijd was het ook weer een leuk ontmoetingsmoment met de groep en dat onder een stralende zon!

I

Meer info groepswerking jongdementie Chris Van Gerven – OCMW Genk 089 57 34 98

chris.vangerven@ocmwgenk.be

Meer info wandeling tegen dementie

www.wandelingtegendementie.be 20

I

0472 74 85 40

fabienne.schepers@hotmail.com


Bewonersgerichte zorg

voor personen met dementie in de woonzorgcentra In de woonzorgcentra verblijven heel wat ouderen met dementie. Iemand die aan dementie lijdt, verliest beetje bij beetje de grip op het leven en wordt uiteindelijk volledig afhankelijk van de zorg van anderen. Eenzaamheid en sociaal isolement bij deze mensen is vaak groot. Een warm persoonlijk contact en een respectvolle benadering van hun leefwereld is dan erg belangrijk. In dit artikel maak je kennis met twee methodieken, die toegepast worden in Huize Uilenspiegel en in Toermalien. CRDL

Het woonzorgcentrum Uilenspiegel gebruikt sinds enkele maanden een uniek toestel. De CRDL is een instrument dat aanraking tussen 2 personen vertaalt in geluids-en muziekfragmenten. Het is ontworpen om nieuwe vormen van contact mogelijk te maken tussen mensen die moeite hebben met spreken en contact maken. Het auditief geheugen van mensen met dementie blijft lang intact. Geluiden en muziek zijn dan ook een effectieve manier om herinneringen op te roepen. Door tast en geluid te verbinden helpt de CRDL om het isolement van mensen te doorbreken wanneer een normaal gesprek niet meer goed mogelijk is. Daarnaast is het ook een meerwaarde voor de familie van de bewoner omdat ze elkaar ‘terug vinden’. Het is ontroerend om te zien wat de CRDl teweegbrengt bij de bewoner en de familie. Een lach en een traan, een verwonderde blik, De CRDL is steeds weer een unieke ervaring in Uilenspiegel!

Knuffelpoppen

In Toermalien wordt gewerkt met de empathiepop of de knuffelpop. Het gebruik van empathiepoppen in woonzorgcentra is niet nieuw, maar het gaat nog steeds met veel onwetendheid en maatschappelijk onbegrip gepaard. Vaak is het voor familie en mantelzorgers moeilijk om te zien hoe hun familielid ineens met een pop ‘rondzeult’. Een goede samenwerking met de familie is dan belangrijk om tot een kwaliteitsvolle zorg te komen. Er wordt ook niet zomaar beslist om met een empathiepop te gaan werken. Dat gebeurt langzaamaan in fases en vaak ook in een meer gevorderd stadium van dementie. Het werkt ook niet voor iedere persoon die met dementie te maken krijgt. Het wordt vaker gebruikt bij vrouwen dan bij mannen, maar ook sommige mannen zijn niet immuun voor het aaibaarheidsgehalte van een empathiepop. Waar staan deze poppen nu eigenlijk voor?

Op de eerste plaats kan de mens met dementie de empathiepop voor zijn/haar kind aanzien en zo komen er automatisch gevoelens van hechting en liefde naar boven. Het zorgende karakter blijft ingebakken bij iedere mens, ondanks de eventuele vordering van een dementieproces. Men voelt zich nuttig, zinvol, geliefd en veilig. Daarnaast kunnen personen met dementie ‘prullen’ met de kleertjes van de pop. Het voelen van de stofjes staat dan meer op de voorgrond. Dat kalmeert het jaagsysteem in de hersenen en zorgt voor meer innerlijke rust. Tenslotte worden de knuffelpoppen door het woonzorgcentrum gebruikt om het inlevingsvermogen te stimuleren bij mensen met dementie. De empathiepop kan een goed hulpmiddel zijn om te communiceren en goede zorg te verlenen.

Zowel de CRDL als de knuffelpoppen zijn twee zinvolle voorbeelden in de zorg voor een bewoner met dementie, waarbij het welzijn en comfort van de bewoner steeds voorop staat. 21


VRIJE TIJD M 77 Y90

BELEID C 58 M 16

BELEID MENSEN M 27 Y 100

SERVICE M 77 Y 51

Rouw en verlies SENIORENBONDEN

EN OOK C 35 M 66

DIENSTENCENTRA

DE HAZELAAR TER HOOIE

DE STEYMER

DE SCHALM DE HALM

De dienstencentra organiseren al ruim tien jaar gespreksgroepen over ‘Rouw en Verlies’. Binnen die groep worden mensen samengebracht die een dierbare verloren hebben. Tijdens een reeks bijeenkomsten wordt de theorie van het rouwproces onder de loep genomen. Deelnemers krijgen de kans om hun gevoelens en emoties te uiten. Dat kan zelfs via een creatieve therapie. De begeleiders hebben ook aandacht voor het rouwproces binnen andere culturen. Deelnemers aan deze gespreksgroep reageren positief. ‘Het zit zeer goed in mekaar,’ vond Denise Wilmots. ‘Ik heb er persoonlijk heel veel aan gehad. Je krijgt er de kans om je gevoelens te uiten en te vertellen hoe het met je gaat. Al ben je niet verplicht om iets te vertellen, je vertelt alleen wat je zelf kwijt wil. De meeste aanwezigen begrijpen ook waar je mee bezig bent, al besef je zelf al snel dat iedereen zijn eigen leed heeft.’ Ook Guido Verbeek, die ook bij de mutualiteit een gespreksgroep volgde, reageert positief. ‘Ik heb vooral heel veel begrip ervaren,’ vertelt Guido. ‘Er heerste een huiselijke sfeer; het lokaal werd op een gepaste wijze ingericht en er was telkens een hapje en een drankje voorzien. Kortom, ik vond het prima.’ De echtgenoot van Hilda Timmermans overleed een zestal jaar geleden en ze volgde eveneens de gespreksgroep. ‘Een absolute aanrader,’ stelt Hilda resoluut. ‘Je kan er openlijk spreken over je verlieservaring en je hart luchten. Alles wat je vertelt, blijft binnenskamers. Ik vond de creatieve therapie heel fijn, dat heeft me heel goed ge-

I 22

Meer info over de reeks? Wend je tot een van de dienstencentra 089 57 34 81

holpen. Aansluitend op deze gespreksgroep ben ik in de dienstencentra met vrijwilligerswerk begonnen, hetgeen me veel voldoening geeft.’ Gerda Leurs, die zowel haar zoon als haar echtgenoot moest afgeven, spaart de superlatieven niet. ‘Een perfecte gespreksgroep, een fantastische ervaring,’ klinkt het. ‘Ik heb er heel veel voldoening uit gehaald. Het heeft me heel erg geholpen met de verwerking en ik vond het groepsgebeuren geweldig gezellig. We hebben met z’n allen ook veel geweend tijdens de gesprekken, daar was ruimte voor.’ Ook Gerda is de creatieve therapie bijgebleven. ‘Ik kijk nog geregeld terug naar de tekeningen en knipsels van toen,’ geeft Gerda toe. Mijn man kookte graag, dus had ik daar een knipsel van en ook van een hondje waar hij dagelijks mee ging wandelen. Toen we iets tastbaar mochten meebrengen naar het gesprek, had ik zijn horloge, zijn ring en zijn toiletzak meegebracht. Daar is een foto van gemaakt en die koester ik nog steeds.’ De gespreksgroepen vinden plaats onder deskundige begeleiding van personeelsleden van de dienstencentra, die daarvoor bijkomende opleidingen volgden.


0

BELEID C 58 M 16

MENSEN M 27 Y 100

MENSEN GENKSE GESCHIEDENIS SERVICE M 77 Y 51

Genkse geschiedenis

SENIORENBONDEN

DIENSTENCENTRA

DE HAZELAAR TER HOOIE

DE STEYMER

DE SCHALM

De fatale vergissing: het bombardement van Genk DE HALM

Het gebeurde op een stralende herfstdag, maandag 2 oktober 1944 omstreeks half tien in de ochtend. Niemand in Genk had zich aan zoiets vreselijks verwacht. We waren nauwelijks drie weken bevrijd, na een dik vier jaar durende bezetting door de Duitse oorlogsmachine. De hele bevolking van de streek leefde in een onbeschrijfelijke euforie; eindelijk weer vrij na vier jaar van ontbering en een leven van bedreiging onder de tirannieke overheerser. Zelf was ik toen nog maar elf jaar. Ik bevond mij ter hoogte van de Stiemerbeek in Oud-Waterschei, maar ik herinner mij de feiten alsof het gisteren was: het oorverdovende lawaai van de vliegtuigen in duikvlucht en dan de ontploffende bommen die ergens in de richting van Genk gelost werden. Van ooggetuigen die alles van dichtbij meemaakten, vernamen we later die dag wat er precies gebeurd was. Vliegtuigen cirkelden enkele malen rond hun doelwit waarna een eskader zijn bommen loste op vrijwel onbewoond gebied, tussen de Stiemerbeek en de Vennestraat. Daarna dropte weeral een eskader zijn dodelijke vracht boven het dorp (het huidige centrum).

In hun vliegrichting vielen de bommen op de Statiestraat, de Molenstraat, de Hoogstraat en de Nieuwstraat en brachten er dood en vernieling. Het uiteindelijke resultaat van deze onbegrijpelijke vergissing van de Amerikaanse luchtmacht was 36 doden en 52 gewonden onder de Genkse bevolking. De mooie dorpskerk en 30 huizen werden onherstelbaar vernield, 25 andere waren zwaar beschadigd.

23


BELEID C 58 M 16

MENSEN M 27 Y 100

SENIORENBONDEN

MENSEN SERVICE M 77 Y 51

In de kerk was er op dat ogenblik een begrafenisdienst bezig. Kapelaan Colla en zijn misdienaar waren bij de vele slachtoffers van de bom die door het gewelf viel en op het hoogkoor ontplofte. Gelukkig lagen zowel de broederschool op de berg als de meisjesschool in de Grotestraat buiten de gebombardeerde zone. Anders had de ramp nog veel ergere gevolgen kunnen hebben. Deze oorlog kostte Genk al 59 doden tot aan de bevrijding en dan dit nog! Genk kreeg zijn deel wel! In die tijd waren er nog niet veel goed georganiseerde hulpdiensten, alleen de drie koolmijnen beschikten over degelijke reddingsteams en die waren gelukkig snel ter plaatse voor de eerste hulp. De vele Genkenaren die ter hulp snelden, konden nog verscheidene slachtoffers levend van onder het puin halen. DIENSTENCENTRA

DE HAZELAAR TER HOOIE

DE STEYMER

DE SCHALM DE HALM

Na de uitbundige feestvieringen om de bevrijding werd Genk nu in diepe rouw gedompeld. De slachtoffers werden begraven in een gemeenschappelijk graf op het kerkhof.

De Amerikaanse betrokkenheid in deze jammerlijke vergissing bleek al dadelijk uit de getuigenis van enkele Genkenaren die alles van op een veilige afstand zagen gebeuren. Het werd enkele dagen nadien een zekerheid toen er bij opruimwerken door het Amerikaanse leger onontplofte bommen werden blootgelegd die nog de productiestempel met plaats en jaartal droegen. De Amerikaanse staat was ook snel bereid de materiële schade te herstellen of te vergoeden. Zo werd de oude Sint-Martinuskerk in 1945 afgebroken en vanaf 1951 op kosten van de Amerikanen heropgebouwd. Het menselijk leed was helaas onherstelbaar. Om te weten over welke Amerikaanse vliegtuigen het ging, heeft men tot februari 1994 moeten wachten. Archivaris Lucien Bogers kreeg via zijn Amerikaanse vriend luitenant-kolonel Bob Brulle kopieën van de rapporten uit de Amerikaanse luchtmachtarchieven die daarin klaarheid brachten. Ofwel werden er oriëntatiefouten gemaakt ofwel werden de orders om bommenvrij terug te vliegen slecht opgevolgd. De Amerikaanse overheid, wel degelijk bewust van de militaire fouten, gaf het bombardement in een rapport grif toe.

Met dank aan de medewerkers van de Heemkring en hun archieven die ik welwillend kon raadplegen.

Remy Vandekerckhove

24


TWEE OOGGETUIGEN VAN DIE RAMPDAG VOOR GENK Ik had een gesprek met twee personen die zich die dag nog goed herinneren. Fientje woonde op veilige afstand in een alleenstaand boerenhuis op de plaats die we nu kennen als Staelenheide; Jean in het centrum van het gebombardeerde dorp.

Fientje Boelen (88 jaar): De dag van het bombardement kregen we les in de noodklassen in de speelkelder van de St.-Jansschool in Waterschei. Plots was er een groot gedruis. Tafels en stoelen rammelden door elkaar van het geweld van de neerploffende bommen. Er ontstond paniek onder de leerlingen.’Snel onder de tafels allemaal en bidden’, riep de juf. Later in de namiddag hoorden we pas zeggen dat half Genk plat gebombardeerd was. Dezelfde dag vroeg in de morgen viel er ook al een bom thuis op Staelenhei. De ontploffing verlichtte de hele omgeving en er was een hele grote krater op de heide.

Jean Claesen (88 jaar): Op 2 oktober 1944 was ik naar de mis geweest. Daarna liep ik even bij mijn grootmoeder binnen waar een tante op bezoek was samen met haar man en stiefzoon Jean de Magnee. Het huis van mijn grootouders met café, winkel en naaischool stond maar één meter van de kerkmuur. Samen met Jean, die verzetsstrijder geweest was, stond ik bij zijn auto die de hele oorlog verstopt geweest was. Plots riep Jean: ‘Snel, snel, iedereen de kelder in. Die vliegtuigen circuleren hier zo boven Genk, dat betrouw ik niet.’ We kregen nauwelijks de tijd om in de kelder te geraken vooraleer de bommenregen Genk platlegde en ons in de kelder begroef. Vader de Magnee die mijningenieur was, liet zich door het donker niet afschrikken en begon naar een uitgang te zoeken. Toen hij ergens een streepje licht ontwaarde, begon hij met zijn handen te graven in het puin, gelukkig maar van de traphal en het dak. Het lukte hem, hij geraakte er uit en ook wij allen waren na wat ‘gekleffer’ gered. Wat we daar zagen was verschrikkelijk: de kerk, grootmoeders woning, de naaischool, alles lag plat. Gelukkig waren er geen leerlingen die dag omdat mevrouw Lens naar een begrafenis moest, want anders… Ik zag nog net de schoenen van Jean de Magnee vanonder het puin steken. Onze redder was zelf dood.

25


BELEID C 58 M 16

MENSEN M 27 Y 100

SENIORENBONDEN

MENSEN SENIOR IN DE KIJKER SERVICE M 77 Y 51

Jean-Pierre Trippaers DIENSTENCENTRA

DE HAZELAAR TER HOOIE

DE STEYMER

DE SCHALM DE HALM

Jean-Pierre Trippaers is een bezige bij binnen onze stad. Iedereen kent hem als Jempi, de Genkse Belleman. Dat doet hij al 20 jaar. Tijd voor een gesprek met hem!

Jean-Pierre Trippaers is op 21 mei 1948 in Waterschei geboren als oudste in een gezin met zes kinderen. Zijn vader werkte er gedurende 32 jaar als mijnwerker op 1040 meter onder de grond. Jean-Pierre leerde zijn eerste woordjes lezen en schrijven in de St.- Jansschool. Hij kon al vroeg goed babbelen en dat hoor je nu nog. Voor een technische opleiding ging hij naar St.- Lodewijk op de Bret. Na het vierde jaar hield hij het voor bekeken. Tot aan zijn legerdienst werkte hij in verschillende kleine ondernemingen. Ook als soldaat had hij het niet slecht. De legeraalmoezenier zag iets in die ‘stille’ jongen en maakte van hem zijn vaste helper. Daardoor ontsnapte Jempi (zo noemden zijn vrienden hem toen al) aan al die minder aangename karweien zoals wachtbeurten en dagelijkse groet aan de vlag. Na zijn afzwaaien begon hij zijn loopbaan als buschauffeur, eerst bij Mandus Vancalster van reizen De Nachtegaal op Hoevenzavel. Daar bestuurde hij gedurende 14 jaar een reisbus in binnen- en buitenland. Een zware, vermoeiende job die niet veel ruimte liet voor zijn hobby’s. De laatste 26 jaren van zijn beroepsloopbaan werkte Jempi bij De Lijn; eerst als chauffeur en later als technisch bediende. Nu pas kon hij zich ten volle uitleven in zijn vrijetijdsbezigheden. En dat waren er nogal wat! Want Jempi is een soort duizendpoot. Hij was en is lid van de volgende verenigingen: De Heivinken, later Mannenkoor de Heivinken, de vendeliers Symbolica, medeoprichter en mediaverantwoordelijke van de Genker stadsradio GRK, toneelgroep het Nieuw Genker Toneel, als accordeonist bij het Mijnwerkerskoor, de mijnwerkers-brancardiers en ook nog altijd actief bij zaalvoetbalclub GRK. In de periode rond zes december steekt hij steevast een handje toe aan de 'Heilige Man' die ook al 26

te oud is om het nog allemaal alleen te doen. Hij is lid van twee kerkkoren die hij muzikaal begeleidt op piano, met accordeon of aan het orgel. Al 21 jaar is Jempi orgelist in de Christus Koningkerk van Waterschei. Al deze verenigingen en organisaties hebben altijd op hem kunnen rekenen; hetzij als buschauffeur, als technieker, als muzikaal begeleider of als ziekenhelper op de Lourdesbedevaarten. En dan kwam er nog de Belleman bij. In 1996 knoopte Genk terug aan met een in 1902 ontstane traditie. De belleman was oorspronkelijk een stads- of gemeenteomroeper wiens taak erin bestond de inwoners het laatste nieuws te verkondigen toen er nog geen radio of kranten bestonden, mededelingen van het stads- of gemeentebestuur te doen, evenementen op te luisteren en kermissen te openen.


Zijn werktuigen waren zijn bel en zijn stem: die moest helder en krachtig zijn.

woordiger van onze stad bij allerhande feestelijke gebeurtenissen.

Guido Ritzen, een goede vriend van Jempi bij het toneel, werd in 1996 de eerste ‘belleman nieuwe versie’ in Genk. Hij werd ziek en vroeg zijn vriend hem eenmalig te vervangen, wat Jempi graag deed. Zo kreeg Genk in 1999, heel toevallig, een Trippaers als belleman. En omdat Guido helaas niet meer genas van een slepende ziekte, bleef Jempi ook het volgende jaar en al de daarop volgende jaren de belleman. Zo vierde Genk dit jaar 20 jaar belleman van Jempi op 1 mei.

Jempi neemt ook deel aan de jaarlijkse wedstrijd voor de titel van beste belleman. Winnaar is hij helaas tot nu nog niet geworden. Op de Gentse feesten wordt hij ook telkens uitgenodigd om samen met nog andere bellemannen de verschillende evenementen kleur te geven. Onze Genker belleman is een van de 26 aangeslotenen bij de Gilde van de Bellemannen van het Europees continent.

Waar alles zich aanvankelijk beperkte tot een tiental optredens vooral in eigen stad, is deze mooie taak nu al uitgegroeid tot het tienvoudige. De Genker cultuur- en sportmanifestaties doen dikwijls een beroep op hem. In heel België en zelfs in het buitenland is hij de vertegen-

Naar het jaareinde toe zal Jean-Pierre, gebruikmakend van de nieuwe wet op de naamwijziging, voortaan ook officieel als Jempi - zoals iedereen de belleman kent - door het leven kunnen gaan.

Remy Vandekerckhove

27


BELEID C 58 M 16

MENSEN M 27 Y 100

SENIORENBONDEN

MENSEN SERVICE M 77 Y 51

OKTOBER FEESTMAAND DIENSTENCENTRA

DE HAZELAAR TER HOOIE

DE STEYMER

DE SCHALM DE HALM

Oktober was traditioneel de feestmaand voor de Genkse medioren en senioren. Filip Jordens opende de feestmaand met een hulde aan Jacques Brel. Aansluitend genoten de aanwezigen van een receptie, aangeboden door het stadsbestuur.

28

Het foto-en poëzieproject was ook dit jaar weer een groot succes en resulteerde in een gesmaakte tentoonstelling.


0

MENSEN HUWELIJKSJUBILEA BELEID C 58 M 16

MENSEN M 27 Y 100

SERVICE M 77 Y 51

Diamant

SENIORENBONDEN

DIENSTENCENTRA

DE HAZELAAR TER HOOIE

DE STEYMER

DE SCHALM DE HALM

De heer en mevrouw Vliegen – Nijs 23 augustus

De heer en mevrouw Dal Wynants – Bielen 30 augustus

De heer en mevrouw Rajewski - Snijers 4 april

De heer en mevrouw Frank – Willems 13 augustus

Briljant

De heer en mevrouw Bas - Tielen 13 augustus 29


BELEID C 58 M 16

MENSEN M 27 Y 100

SENIORENBONDEN

MENSEN IEDEREEN AAN HET WOORD SERVICE M 77 Y 51

Levenslang wonen DIENSTENCENTRA

DE HAZELAAR TER HOOIE

DE STEYMER

DE SCHALM DE HALM

MICHEL HILKENS (67 JAAR)

LUTGARDE GOEMANS (76 JAAR)

Samen met mijn echtgenote woon ik nu nog in een eengezinswoning met tuin. Wij wonen hier nu al 23 jaar. Op dit ogenblik denken we nog zeker niet aan verhuizen. De bedoeling is om zo lang mogelijk zelfstandig in onze eigen woning te blijven. Tenminste, indien we kunnen blijven beschikken over voldoende ondersteunende diensten, zoals verpleging, poetsen tuinhulp.

Ik woonde met mijn echtgenoot in een eengezinswoning met tuin. Na zijn overlijden heb ik er een kangoeroewoning van gemaakt en ik woon er nu samen met mijn zus. Ik woon hier nu reeds veertig jaar en denk voorlopig niet aan verhuizen.

Onze woning voldoet aan onze huidige woonbehoeften en om dat tot levenslang te kunnen uitbreiden neem ik nu al maatregelen om de nodige aanpassingen te doen. Ik heb bijvoorbeeld een camera geĂŻnstalleerd die mij de beelden van aan de deurbel doorgeeft op mijn smartphone en iPad. Belangrijk voor mij om hier levenslang te kunnen wonen zijn de toegankelijkheid: zo weinig mogelijk hinderlijke trappen en de mogelijkheid om mij vanuit mijn woning zelfstandig naar het centrum te begeven. 30

Ik betrek de benedenverdieping, mijn zus woont boven. Wij kunnen helemaal zelfstandig en apart blijven, maar toch hebben we de mogelijkheid om sommige zaken gezamenlijk te doen. Dat is voor beiden een voordeel. Tot vandaag heb ik nog geen bijzondere aanpassingen moeten doen om de rest van mijn leven hier door te brengen. Voor mij zijn de belangrijkste voorwaarden om hier levenslang te kunnen blijven: er graag wonen, een vrije ligging van mijn woonhuis in het groen, een gemakkelijke toegankelijkheid en bovenal een goede relatie met de buren. En die voorwaarden zijn hier vervuld.


Uit diverse onderzoeken blijkt dat we allemaal liefst zolang mogelijk thuis willen blijven wonen. Onze woningen zijn echter niet altijd aangepast aan de woon- en zorgbehoeften die toenemen met de leeftijd. Nieuwe en aangepaste woonvormen dringen zich op. Onze vliegende reporter Remy Vandekerckhove vroeg 4 Genkenaren naar hun woonsituatie.

JOZEF VANDEWYNGAERT (77 JAAR)

JACQUELĂˆNE CASTERMANS (76 JAAR)

Ik woon al tien jaar in een seniorenflat. Zolang is het ook geleden dat ik verhuisd ben. Ik had door een verkeersongeval met blijvende invaliditeit een beter toegankelijke en voor mijn handicap aangepaste woning nodig.

We wonen nu ongeveer een jaar in een assistentiewoning. We hebben onze mooie, ruime woning met bloementuin noodgedwongen moeten verlaten omdat ik niet meer met de wagen mag rijden. Waar we nu wonen, ben ik heel dicht bij het centrum en heb ik geen auto meer nodig. Hoe graag ik ook in Gelieren woonde, dit is voor mij een welkome verandering; hier wil ik nog lang nagenieten.

Helaas is die aanpassing er ondanks de vereiste goedkeuringen nog steeds niet gekomen. Het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) belooft een tussenkomst bij het voornemen van aanpassingswerken, maar‌ Vlaanderen Wonen moet eerst facturen hebben. Dus zou ik de kosten moeten voorschieten en dat kan ik niet, zeker niet omdat ik nog altijd geen medische en hospitalisatievergoeding ontvangen heb van de verzekering van De Lijn, die nochtans gerechtelijk de fout voor het ongeval draagt.

Deze woning is helemaal aangepast aan de woonbehoeften van vergrijzende ouderen. De woninginrichting, de ligging, het uitzicht, de nabijheid van de Lourdeskapel en de dichtbijgelegen wandelmogelijkheden zijn voor mij de belangrijkste redenen om hier graag oud te worden.

Remy Vandekerckhove 31


BELEID C 58 M 16

MENSEN M 27 Y 100

SENIORENBONDEN

MENSEN 11 JAAR FOTOPROJECT SERVICE M 77 Y 51

DIENSTENCENTRA

Zet je wijk of straat in de kijker DE HAZELAAR TER HOOIE

DE STEYMER

DE SCHALM DE HALM

Maak ze met foto’s of woorden honderdmaal rijker!

Dit jaar organiseerden de seniorenraad en de Dienst Sociaal Welzijn reeds voor de 11de keer een fotoproject voor medioren/senioren-amateur-fotografen. Nieuw dit jaar was de mogelijkheid om ook gedichten in te sturen. En het project was ook nu weer een groot succes. Heb je de tentoonstelling in het stadhuis niet kunnen bezoeken? Dan vind je hier een overzicht in miniformaat. Onder elke foto vind je de naam van de fotograaf. De gedichten worden gepubliceerd in de volgende edities van Horizon. Het gedicht van Louis Bynens vind je alvast op de achterzijde van deze Horizon.

Albert Kellens

Alfio Saitta

Alice Geurts

André Hofkens

Alice Foesters

Antoon Virant

Christianne Broods

Denise Pachen

32


Albert Kellens

AndrĂŠ Michielsens

Margriet Nouwen

Helena Godec

Margriet Nouwen

Ivo Peeters

Ivan Picquet

Francine Dejongh

Hilde Michiels

Hella Herbots

Jan Hendrix

33


BELEID C 58 M 16

MENSEN M 27 Y 100

SENIORENBONDEN

MENSEN SERVICE M 77 Y 51

DIENSTENCENTRA

DE HAZELAAR TER HOOIE DE STEYMER DE SCHALM DE HALM

Thieu Bollen

Liliane Schoenmakers

Marianne Kuchta

Miet Michiels

Marcel Chorkawa

Luciano Del Bigallo

Lutgarde Raskin

Philo Paesen

34

Peter Vanloffelt

Jo Achten

Nicole Van Nieuland Frederic Vanbekbergen


MENSEN M 27 Y 100

ENBONDEN

SERVICE M 77 Y 51

SERVICE

Zorg dat je niets mist door griep

DIENSTENCENTRA

DE HAZELAAR TER HOOIE

DE STEYMER

DE SCHALM DE HALM

Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? Bescherm je tegen de ziekte en haal je griepprik. Vraag ernaar bij je huisarts. Waarom haal je best een griepprik?

Ben je 65-plusser of heb je gezondheidsproblemen zoals diabetes, een ziekte van longen, hart, lever of nieren? Dan is het risico op complicaties door griep veel hoger. Daarom laat je je best vaccineren. Zo heb je de beste kans om geen griep te krijgen in de winter.

Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De Wereldgezondheidsorganisatie stemt het vaccin af op het griepvirus dat waarschijnlijk zal overheersen in het najaar.

Hoeveel kost je griepvaccin?

Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de helft terugbetaald. Verblijf je in een woonzorgcentrum, dan is het zelfs gratis. Wil je weten of je tot een risicogroep behoort en hoeveel je griepvaccin precies kost? Vraag het na bij je huisarts.

I

Meer weten over griep en griepvaccinatie Raadpleeg je huisarts of neem een kijkje op www.griepvaccinatie.be

35


BELEID C 58 M 16

MENSEN FOTOTERUGBLIK DIENSTENCENTRA

MENSEN M 27 Y 100

SERVICE M 77 Y 51

SENIORENBONDEN

DIENSTENCENTRA

DE HAZELAAR TER HOOIE DE STEYMER DE SCHALM DE HALM

1

2

3

Vrijwilliger zijn in de dienstencentra is de handen uit de mouwen steken … én samen plezier maken en bijleren.

1

Vrijwilligersfeest dienstencentra

Het jaarlijkse vrijwilligersfeest staat garant voor veel volk, veel plezier en een geslaagde avond.

36

2>4

Teambuilding en vorming vrijwilligers Ter Hooie

Elkaar beter leren kennen tijdens een speeddating, het ouderdomspak uitproberen en natuurlijk samen eten.


5

7

6

8

4

9 5

Teambuilding vrijwilligers De Steymer

Neen, dit is niet het nieuwe uniform van de vrijwilligers. Wel allemaal glunderende vrijwilligers tijdens hun leerrijk ĂŠn lekker bezoek aan een chocolatier.

6

Teambuilding vrijwilligers De Halm

Ook de vrijwilligers van De Halm leerden chocolade maken en genoten van lekker eten.

7>9

Teambuilding vrijwilligers De Hazelaar

Naast een lekkere en gezellige maaltijd was er ook tijd voor een vorming rond omgaan met personen met dementie en natuurlijk ontspanning. Het was een aangename dag!

37


BELEID C 58 M 16

MENSEN M 27 Y 100

SENIORENBONDEN

MENSEN SERVICE M 77 Y 51

Vruchtbare grond DIENSTENCENTRA

DE HAZELAAR TER HOOIE

DE STEYMER

Gesprekken met ouders van talent- en beloftevolle Genkenaren DE SCHALM DE HALM

Onze stad heeft in de loop van talloze jaren heel wat uitzonderlijke talenten voortgebracht. Zowel voor als achter de schermen werken en leven diverse Genkenaren die de gave bezitten hun omgeving te verrijken op een bijzonder inspirerende manier. Met de moeder van Angelo Licciardi hadden we een geanimeerd gesprek over leven in Genk en schitteren in de wereld. Concetta Lespes is de moeder van Angelo Licciardi. Angelo is een talentvolle motorrijder die onder meer Belgisch kampioen werd in de junior A- en junior B-reeks. Later zegevierde hij ook bij de grote wielen op zijn Honda NSF 100 en werd hij derde in het Europees kampioenschap. Hij kreeg zelfs een plaats in het Italiaanse Trasimeno Racing Team. Zijn faam en onverschrokkenheid leverden hem de bijnaam ‘The Animal’ op.

In welke eigenschap wordt het talent van Angelo het duidelijkst?

Wanneer werd duidelijk dat Angelo een meer dan gewoon talent bezit?

Concetta: Toen Angelo zes jaar oud was, kreeg hij een Chinese pocketbike van ons. Niet veel later ging hij elke week op de kartbaan van Kiewit oefenen. Zijn feeling voor het rijden zat er meteen in. Dat bleef ook niet onopgemerkt bij de omstaanders. Een vriend van ons moedigde ons aan hem een professionele pocketbike te kopen. Twee jaar later nam hij deel aan wedstrijden en sloeg hij een pad in dat hij niet meer zou verlaten. Is hij altijd in zijn eigen kunnen blijven geloven? Of heeft het aanvankelijke enthousiasme een dip gekend?

Concetta: Angelo heeft nooit aan zijn talent getwijfeld. En zijn vader, broer en ik ook niet. Toen hij wedstrijden begon te rijden, bevestigde hij ook alleen maar. Hij won de ene na de andere wedstrijd en groeide snel door naar zwaardere motoren. Op zijn veertiende werd hij Belgisch kampioen op zijn Honda NSF 100 om een jaar later de overstap naar een Honda Moriwaki 250 te maken en een knap seizoen te rijden. 38

Concetta: In zijn durf. En dat is ook nodig in de motorsector. Hij raast werkelijk over het parcours. Vooral bochten weet hij ongelooflijk snel en technisch perfect aan te snijden. Soms valt een kwalificatie tegen waardoor hij van op een slechtere positie moet starten. Maar net dan komt zijn enorme talent naar boven en rijdt hij voor de eerste bocht vijf, zes andere coureurs voorbij. Daar is lef en heel wat technische vaardigheid voor vereist. Limburgers staan overal te boek als bescheiden en

hartelijke mensen. In welke mate is Angelo een echte Limburger?

Concetta: Angelo heeft alvast heel veel contact met rijders bij andere teams en is overal graag gezien. Soms heeft hij wel de neiging om niet alles te vertellen wat zijn gemoed bezwaart, waardoor hij weleens stiller is. Als moeder merk ik dat natuurlijk meteen. Dikwijls wil hij zijn vader en mij gewoon niet ongerust of te euforisch maken met voorstellen en beloften die anderen hem doen. Hij is dan ook echt een zachte jongen. Aan wie neemt hij een voorbeeld en waarom?

Concetta: Valentino Rossi, een van de succesvolste motorcoureurs ooit. Angelo is passioneel bezig met zijn droom om zelf helemaal aan de top te staan in de motor-


Angelo Licciardi

Hoe groot is het vaste, niet-professionele netwerk waarop Angelo kan terugvallen?

wereld. Hij bekijkt alle Grand Prix-wedstrijden en interviews. Bovendien traint hij intensief zes dagen op zeven. Zo’n motor is heel zwaar en je moet sterk genoeg zijn om hem goed en snel te kunnen besturen. Welke eigenschappen of inzichten heeft Angelo van jullie meegekregen?

Concetta: Zijn vader woonde tot het einde van de jaren 80 in Italië en was daar garagist. Zijn liefde voor motoren hoef je dus niet ver te zoeken. Ondertussen werkt mijn man al een hele tijd als metser. Wij als ouders hebben altijd hard moeten werken om het nodige geld te verdienen voor Angelo. Een motorseizoen kost zo’n 70.000 euro, waarvan het team de helft betaalt. De andere helft proberen wij bij elkaar te krijgen. Dat harde werken en die gedrevenheid hebben we Angelo ook proberen mee te geven. We hebben weliswaar wat steun van diverse sponsors, maar moeten als gezin toch heel veel zelf ophoesten.

Concetta: Naast mijn man en mijzelf heeft hij ook altijd kunnen rekenen op zijn oudere broer. Die heeft hem niet alleen financieel gesteund, maar zeker ook altijd aangemoedigd en broederlijk toegesproken. Angelo heeft veel van hem opgestoken. Als ouders is het echt mooi om te zien hoe je kinderen zo goed met elkaar opschieten en elkaar versterken. Ondertussen heeft zijn broer een eigen gezin gesticht en minder tijd. Daarom gaat een neef van hun vader en naamgenoot van Angelo mee naar de wedstrijden. De man woont in Italië, maar mist geen enkele afspraak. Waar moeten ouders van kinderen met bijzondere talenten op letten?

Concetta: Probeer je vooral in te leven in de leefwereld van je kind. En toon dat je trots bent op je kind zodat het verder kan groeien. Indien het dan haalbaar is, doe je er goed aan het in alles bij te staan en het nodige geld bij elkaar te brengen om het alle kansen te geven. Ook als samenleving doen we er goed aan zuinig om te springen met onze talenten en hun kwaliteiten te koesteren en te helpen ontplooien.

Frederic Vanbekbergen 39


MENSEN M 27 Y 100

BONDEN

SERVICE M 77 Y 51

SERVICE

Laat je niet vangen door phishing

DIENSTENCENTRA

DE HAZELAAR TER HOOIE

DE STEYMER DE SCHALM DE HALM

Heb je ook al enkele keren de lotto gewonnen volgens een vreemd mailtje dat je kreeg? Of werd je een erfenis beloofd van een verre nonkel in ruil voor je financiële gegevens? Was er iemand die dringend jouw financiële hulp nodig had vanuit het buitenland? Kreeg je via mail een verkeersboete over een locatie waar je nooit was? De kans is helaas groot dat je deze voorbeelden van ‘phishing’ of internetoplichting herkent. Hengelen naar slachtoffers

Je hebt de term ‘phishing’ waarschijnlijk al gehoord. Phishing is oplichterij waarbij iemand via e-mail of internet geheime financiële gegevens afhandig worden gemaakt. Phishing is afgeleid van het woord vissen en dat is ook wat de oplichters doen. Ze gooien via het internet een hengel uit naar duizenden vissen en hopen dat er enkele zullen toehappen. Oplichters verspreiden zo echt mogelijke berichten in naam van een organisatie, bedrijf of persoon en hopen dat de ontvanger erin trapt. Laat je niet vangen! Negeren en verwijderen is de boodschap.

40

Wat moet je doen met een phishing-bericht?

In valse mails wordt vaak een link opgenomen die je naar een andere frauduleuze website leidt, waar je persoonlijke gegevens moet invoeren of controleren. Klik in geen geval op de link en open eventuele bijlagen niet. Neem contact op met de instelling of persoon van wie de e-mail zogezegd afkomstig is om de authenticiteit van het bericht te controleren. Een phishing-mail kan je altijd melden via verdacht@safeonweb.be.

Hoe kan je phishing herkennen?

Volgens het Centre for Cyber Security Belgium verloor maar liefst 9% van de Belgische internetgebruikers al eens geld door internetfraude waaronder phishing. Ook Politie CARMA ontvangt af en toe aangiftes van benadeelden.


We geven enkele tips om oplichting te herkennen: ● Links (URL’s) die starten met ‘http’ zijn niet veilig. Wél veilig zijn website-adressen met een ‘s’ van safe: ‘https’. Bekijk ook de link zorgvuldig voor je klikt: is dat echt de officiële URL van de organisatie of niet? ● e-mailadressen die onduidelijk of onbekend zijn. Of een bekende die je met een zielig verhaal om geld vraagt: altijd checken. ● De boodschap is simpelweg te mooi om waar te zijn: bij twijfel contacteer je de afzender op een andere manier, bijvoorbeeld telefonisch. ● Dringende berichten zoals een aanmaning: houd het hoofd koel en ga na of dat wel klopt. ● Taalfouten wijzen vaak op een onechte boodschap. ● Iemand probeert je nieuwsgierig te maken: ‘heb je deze foto al gezien?’ Of ‘Ik heb een verrassing voor je’. ● Je moet iets betalen met een anonieme of ongebruikelijke betaalmethode.

Angst om te vallen? Het is herfst, de bladeren vallen, de dagen worden korter en de wegen natter. Wees voorzichtig als je naar buiten gaat. Een verminderd zicht en gladdere wandelpaden kunnen de kans op vallen vergroten.

Doe de test!

Hoe oplettend ben jij bij verdachte mails en berichten? Ontdek zelf hoe gemakkelijk je in de val van internetcriminelen trapt. Je vindt een zelftest van Safe on Web op https://safeonweb.be/nl/quiz/phishingtest

Toch in de val getrapt?

Ben je het slachtoffer geworden van oplichting via het internet? Ga zeker langs bij Politie CARMA om aangifte te doen. Ze helpen je graag verder.

I

CARMA Nuttige links

- Politie CARMA:

www.politiecarma.be

I

- Center for cyber security Belgium: https://www.ccb.belgium.be

- Safe on web:

https://www.safeonweb.be

Het is echter wel belangrijk om op een veilige manier te blijven bewegen, ondanks de moeilijkere omstandigheden. Want één van de belangrijkste valrisico’s is de angst om te vallen. Die angst kan tot gevolg hebben dat je minder durft bewegen. En minder bewegen verhoogt dan weer het valrisico. Dat lijkt een beetje tegenstrijdig, maar dat is het niet. Heel wat ouderen die bang zijn om te vallen, geven bepaalde taken uit handen, zodat ze bijvoorbeeld zelf niet meer naar de winkel hoeven te gaan. Daardoor gaan ze minder bewegen. Door minder te bewegen zal ook hun spierkracht, evenwicht en mobiliteit afnemen. En die zijn juist heel belangrijk om een val en de daaraan verbonden letsels te voorkomen. Probeer dus steeds om zoveel mogelijk zelf te doen zodat je in beweging blijft en daardoor je spierkracht, evenwicht en mobiliteit blijft onderhouden. Vraag indien nodig ondersteuning bij het uitvoeren van taken waar je je minder zeker bij voelt.

41


MENSEN M 27 Y 100

BONDEN

SERVICE M 77 Y 51

SERVICE

Op de fiets, ook in de herfst en de winter

DIENSTENCENTRA

DE HAZELAAR TER HOOIE

DE STEYMER DE SCHALM DE HALM

Het is niet altijd evident om te (blijven) fietsen in de herfst en de winter. Vele fietsers tonen echter aan dat fietsen in elk seizoen kan. Enkele handige fietstips van de Fietsersbond: ● Je versnelling neem je best niet te groot en niet te klein. Als de versnelling te klein is, trap je door. Bij een te grote versnelling moet je te veel kracht zetten, wat kan zorgen voor mogelijke slippartijen. ● Gebruik best beide remmen. Gebruik nooit enkel je voorrem. Probeer bij sneeuw of ijzel minder hard te remmen dan in andere weersomstandigheden. ● Fiets in winterse weersomstandigheden rustiger en kijk nog meer uit naar wat komen gaat zodat je bijvoorbeeld niet te vaak hoeft te remmen. ● Matig ook je snelheid en houd afstand, ook op stukken rijbaan of fietspad die op het eerste zicht niet glad lijken. ● Bij winterse weersomstandigheden is het nuttig om je zadel iets lager te zetten. Zo ligt het zwaartepunt lager en verhoog je de stabiliteit van je fiets. ● Gebruik fietstassen in plaats van een zware rugzak om het zwaartepunt te verlagen. ● Bredere banden bieden je meer grip.

● In normale weersomstandigheden pomp je je banden best hard op (voor de gemiddelde band minstens 4 bar). Dat verlaagt de rolweerstand, zorgt voor minder slijtage van je banden en vermindert de kans op lek rijden. In winterse omstandigheden fiets je echter best met een iets lagere bandenspanning omdat dat je grip verhoogt. ● Als fietser mag je de rijbaan gebruiken wanneer het fietspad niet berijdbaar is. In deze uitzonderlijke omstandigheden raden we aan een fluohesje te dragen. ● Zoals in winterse omstandigheden voor alle weggebruikers geldt, dus ook voor fietsers: indien je echt niet buiten moet, blijf binnen! Laat je fiets winterklaar maken bij een van onze 5 Genkse fietshandelaars. (Anthonissen, De Bike, Janssen Fietsplezier, Schraepen of Tweewielshop). Voor kleine herstellingen kan je terecht bij het fietspunt aan het station.

Maak eens een fietstocht en ontdek de 380 km aan fietspaden die Genk rijk is. #gowiththevelo

42

I

Meer info over fietsen in Genk www.genk.be/fietsen


Help ons om de kerstperiode te verlichten!

Geef het beste van jezelf in de kerstperiode… in donorcentrum Genk! De kerstperiode is voor Rode Kruis-Vlaanderen traditioneel een moeilijke periode om de bloedvoorraad op peil te houden. En dat is natuurlijk niet onlogisch: wie is er die dagen niet bezig met menu’s samenstellen, boodschappen doen, cadeautjes kopen en bezoekjes brengen aan familie? En door die drukke agenda’s daalt de opkomst van donoren stevig. Heel stevig. Dat maakt de kerstperiode moeilijk, zeker als je weet dat bloedplaatjes maar vijf dagen bewaard kunnen worden. Daarom roept de organisatie op om nu alvast een afspraak te maken in het donorcentrum in Genk. Het Rode Kruis is samen met Marleen Merckx – ‘Simonneke uit Thuis’ - op zoek naar 2019 warme donoren.

gaat er één lichtje aan in de kerstboom van het donorcentrum. Zo kan jij Rode Kruis-Vlaanderen helpen om deze periode – ook letterlijk! – te verlichten. Maak nu je afspraak voor zaterdag 22 of 29 december op www.rodekruis.be/2019 of bel naar 089 32 59 02.

Maak nu je afspraak in donorcentrum Genk!

Speciaal om iedereen de kans te geven om te komen doneren, is het donorcentrum in Genk open op zaterdag 22 en 29 december van 9 tot 15 uur. Bij elke afspraak

Twijfel je of je bloed mag geven? Doe de zelftest op www.rodekruis.be/donorzelftest. Iedereen tussen 18 en 66 jaar mag voor het eerst bloed geven na het invullen van de vragenlijst en een gesprek met de arts. Als je ouder bent dan 66 maar minder dan drie jaar geleden nog bloed gaf, kan je door de nieuwe wetgeving van dit jaar ook nog bloed doneren! Bedankt om 2019 nu al te laten stralen!

I

Waar kan ik doneren? Donorcentrum Genk Schiepse Bos 4 - 3600 Genk 089 32 59 02 - www.rodekruis.be/2019

Openingsuren: ma-do: 8u30-20u vrij: 8u30-12u za 22 en 29 december: van 9 tot 15 uur gesloten op feestdagen

43


MENSEN M 27 Y 100

BONDEN

SERVICE M 77 Y 51

SERVICE

Veilig eindejaar

DIENSTENCENTRA

DE HAZELAAR TER HOOIE

DE STEYMER DE SCHALM DE HALM

De eindejaarsfeesten komen eraan, een tijd van gezelligheid en samenzijn tijdens de donkere winteravonden. We maken het allemaal graag extra knus in huis rond eindejaar. Denk maar aan bijkomende sfeerverlichting zoals kaarsen, kleine lampjes en andere lichtgevende decoratie. Ook een kerstboom mag vaak niet ontbreken. Lekkers uit de fondue of uit de frietketel maakt in vele families de feestmaaltijd compleet. Sommigen steken ook zelf vuurwerk af om de overgang van het oude naar het nieuwe jaar te vieren. Dat is echter niet altijd zonder gevaar. Volg daarom tijdens de hele eindejaarsperiode onderstaande tips rond brandveiligheid. Zo voorkom je brand en kan je correct handelen in geval van nood! Blijf erbij!

Met deze basisregel kan je al veel ellende voorkomen: laat nooit kaarsen, sfeerverlichting, een fondue of frietketel onbewaakt achter. Ook potten op het vuur of een hete oven hou je best in de gaten. Zo kan je onmiddellijk reageren als het toch onverwacht fout zou lopen. Kinderen hou je uiteraard ALTIJD uit de buurt van dat alles.

TIPS: KOKEN

Woningbranden beginnen vaak in de keuken. Meestal ontstaan die door een vlam in de pan of wanneer vet oververhit raakt. Ververs frituurvet na 10 beurten en reinig de vetfilter van de dampkap minstens om de drie maanden zodat je vetophoping voorkomt. Bij brand zal dat vet immers snel vuur vatten. Zorg dat het vet in je frietketel of fondue helemaal afgekoeld is voor je het toestel weer opbergt in een kast of in de buurt van brandbare materialen. Ga je een maaltijd bereiden op mobiele kooktoestellen op gas of olie? Wees extra voorzichtig, gebruik alleen technische toestellen die in orde zijn en lees de gebruiksaanwijzing.

44

Wat bij brand in de keuken?

Mocht er toch brand ontstaan in de keuken, dan blus je vlammen in een pan, fonduetoestel of frietketel NOOIT met water! Daardoor zal immers een steekvlam ontstaan. Gebruik wel een blusdeken, een schuimblusser, een deksel of een licht vochtige doek of dweil (geen natte!) Schakel ook onmiddellijk het fornuis, de dampkap of de stroomvoorziening uit. Of probeer voorzichtig de stekker uit het stopcontact te trekken.


TIPS: KERSTBOOM

Welke kerstboom kiezen? Dat bepaal je zelf, maar wees altijd voorzichtig met verlichting en elektrische snoeren in en rond de kerstboom. Plaats zeker nooit kaarsen in de buurt van een kerstboom (ongeacht het type boom)! Bij een ‘echte’ kerstboom is de veiligste keuze een kerstboom in volle grond met veel aarde. Geef hem dagelijks water. Zo verdort hij niet en heb je minder kans op brandgevaar.

TIPS: ELEKTRICITEIT

Bijna alle elektrische apparaten worden warm bij gebruik. Wanneer die warmte niet goed weg kan, is er brandgevaar. Hoe vermijd je dat? Voor elektrische sfeerverlichting kies je best voor LED-verlichting. LED is niet alleen energiezuinig, maar ook minder brandgevaarlijk. LED-lampjes worden immers minder warm. Toch laat je ze best niet branden ’s nachts of als je weg bent.

Heeft je kerstboom toch een afgezaagde stam, maak dan een inkeping onderaan de stam en plaats die in een emmer of bak met water om uitdroging te voorkomen. Kies je voor een kunstkerstboom, kijk dan op de verpakking of die gemaakt is van niet ontvlambaar materiaal of met een brandvertragend product werd behandeld. Plaats je kerstboom uit de buurt van brandbare materialen zoals gordijnen of zetels. Geef hem een mooi plekje, weg van deuren en trappen. Zo hou je een vluchtweg naar buiten vrij!

Halogeenspotjes in huis? Brandbare materialen hou je best uit de buurt. Als halogeenspotjes langdurig aan zijn, worden ze zeer heet en kan naburig materiaal plots in brand vliegen. De TV laat je beter niet op stand-by staan. Bepaalde onderdelen blijven warm in stand-bymodus of slaapstand. In combinatie met stof kan zo brand ontstaan. Zet je televisietoestel dus helemaal uit als niemand ernaar kijkt. Verlengsnoeren rol je volledig af om te voorkomen dat de snoeren smelten door oververhitting. Bij gebruik van een stekkerdoos mag het maximum vermogen van de toestellen die je erop aansluit, niet groter zijn dan het maximum vermogen van de stekkerdoos zelf (meestal max. 3500 Watt). Zorg dat niemand kan struikelen over bijgelegde, extra snoeren. Laat ze zoveel mogelijk langs de muren oplopen. Gaat dat niet, dan kan je ze bijvoorbeeld vastplakken met tape op de vloer.

I

Meer info

I

Brandweerzone Oost-Limburg C-mine 50 – 3600 Genk 089 65 33 33 – www.bwol.be In nood, bel 112!

45


VRIJE TIJD M 77 Y90

EN OOK C 35 M 66

BELEID C 58 M 16

MENSEN M 27 Y 100

SERVICE M 77 Y 51

EN OOK SENIORENBONDEN

DIENSTENCENTRA

DE HAZELAAR TER HOOIE DE STEYMER

Het leven zoals het was… DE SCHALM DE HALM

Onze rubriek ‘Het leven zoals het was…’ is nog steeds erg populair. Verwaterde banden worden weer aangehaald. En dat is precies de bedoeling van deze rubriek! Oude klasfoto’s zijn nog steeds welkom! Heb je nog een klasfoto van vroeger? Bezorg die snel aan de Dienst Sociaal Welzijn, 2de verdieping stadhuis. We scannen je foto in en je krijgt je originele foto direct terug.

Deze foto werd ons bezorgd door Irène Bac. Op de foto staat het 5de studiejaar van meester Meesters – Koninklijk Atheneum – 1954-1955. Wil je meer weten over deze foto, neem dan contact met Irène via 089 35 26 02

46


Deze foto werd ons bezorgd door Marcel Chorkawa. Op de foto staat klas 5A van de heer Ramaekers – Sint-Jan Berchmanscollege – 1961. Wil je meer weten over deze foto, neem dan contact met Marcel via 0476 81 33 69

I

Wil je meer weten over deze rubriek? Contacteer dan de Dienst Sociaal Welzijn via 089 65 43 60 of mail naar sociaal.welzijn@genk.be

47


VRIJE TIJD M 77 Y90

EN OOK C 35 M 66

BELEID C 58 M 16

MENSEN M 27 Y 100

SERVICE M 77 Y 51

EN OOK GEMEENTE IN VORM SENIORENBONDEN

DIENSTENCENTRA

DE HAZELAAR TER HOOIE DE STEYMER

Culinaire wereldreis DE SCHALM DE HALM

Genk is ondertussen al meer dan 10 jaar fairtrade gemeente. Dat betekent dat de stad zoveel mogelijk producten uit eerlijke handel gebruikt. Maar ook thuis kan je zelf aan de slag met die (h)eerlijke producten. Met de feestdagen in het vooruitzicht serveren we vandaag een volledig menu waarin heel wat fairtrade producten verwerkt worden. Die producten vind je in de Wereldwinkel, maar ook de meeste warenhuizen hebben ondertussen een uitgebreid fairtrade aanbod.

ROMIGE PALMHARTENSOEP INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN

● 25 g boter ● 2 tl olijfolie ● 1 ui, fijngehakt ● 1 flinke prei, in ringen gesneden ● 1 el tarwebloem ● 1 l kippenbouillon ● 350 gr aardappelen, in blokjes gesneden ● 2 blikjes Fairtrade palmharten, uitgelekt en in schijfjes gesneden ● 250 ml slagroom ● zout en versgemalen zwarte peper ● voor de garnering: cayennepeper en fijngesneden bieslook

BEREIDING 1. Verwarm de boter en de olie in een grote pan . Voeg de ui en de prei toe en roer ze door de vetstof. Zet het deksel op de pan en laat ze een minuut of vijf garen.

Roer de bloem door het groentemengsel.

Voeg na een minuut de bouillon en de blokjes aardappel toe en breng het geheel aan de kook.

2. Draai het vuur laag en laat de soep 20 minuten zachtjes koken.

Voeg halverwege de palmharten en de room toe.

3. Pureer de soep tot ze fluweelzacht is. 4. Breng de soep weer op temperatuur. Voeg als het nodig is nog wat water toe, niet teveel want de soep moet tamelijk dik zijn.

Breng de soep op smaak met zout en peper.

5. Schep de soep in voorverwarmde kommen.

Garneer met schijfjes palmhart, een snuifje cayennepeper en wat bieslook.

48

Meer weten over palmharten? Palmharten doen qua smaak zowel aan artisjokken als aan asperges denken. De smaak is echter minder uitgesproken. Je kunt er daarom beter geen sterke smaken aan toevoegen. Deze soep is mooi in balans. In het bad van fluwelen romigheid handhaaft de subtiele smaak van palmharten zich met verve. Een bijzondere en bijzonder lekkere soep!


KIP OF TOFU MET KOKOS EN ANANAS INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN

● 250 gr Fairtrade rijst ● 3 kipfilets of een pakje tofu voor de veggie's ● 1 verse Fairtrade ananas en 20 cl Fairtrade ananassap (of een klein potje ananasschijfjes in vocht) ● 1 blik Fairtrade kokosmelk ● 1 ui ● basilicum of koriander ● curry ● olijfolie ● peper en zout

BEREIDING 1. Kook de rijst in een kom water. Snij de ui en de kipfilets/tofu in kleine blokjes. Fruit de ui en de

kip in een grote pan (of wok) met de olijfolie. Van zodra de kip een beetje een goudbruine kleur

krijgt, voeg je er ongeveer 4 stukken verse ananas aan toe (liefst met zo weinig mogelijk extra

sap).

Voeg een eerste keer peper en zout toe. Laat het geheel karamelliseren.

2. Voeg geleidelijk aan het ananassap toe om de saus te binden. Voeg kokosmelk toe naar eigen

smaak. Voeg ook de curry, basilicum, peper en zout toe – eveneens naar eigen smaak.

3. Giet de rijst af wanneer die gaar gekookt is. Serveer de rijst apart of meng die onder het kip ananasmengsel. 4. Dien warm op in diepe borden.

è

49


VRIJE TIJD M 77 Y90

EN OOK C 35 M 66

BELEID C 58 M 16

MENSEN M 27 Y 100

SERVICE M 77 Y 51

EN OOK SENIORENBONDEN

DIENSTENCENTRA

DE HAZELAAR TER HOOIE DE STEYMER DE SCHALM DE HALM

SPECULAASMOUSSE INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN

● 500 gr mascarpone ● 6 x eigeel (bio) ● 6 x eiwit (bio) ● 4 eetlepels Fairtrade rietsuiker ● 20 kleine Fairtrade speculaasjes

BEREIDING 1. Mix de speculaas, maar behoud kleine stukjes als krokantjes voor in de mousse. 2. Meng de mascarpone met de suiker, het eigeel en de gemixte speculaas. 3. Klop het eiwit op tot het stijf is (zout toevoegen helpt om dat te versnellen). Meng het opgeklopte eiwit voorzichtig met de mascarpone (opgelet: niet mixen, maar onderscheppen). 4. Zet alles 3 uurtjes in de koelkast. 5. Alvorens je het dessert serveert, kan je er nog de stukjes speculaas bovenop kruimelen voor een spetterend resultaat.

SMAKELIJK!

Prijsvraag

OPLOSSING VORIGE PRIJSVRAAG De kazen die Monica en Jean proefden waren chaumes, gouda, mascarpone, stilton, gorgonzola en brie. Een onschuldige hand trok volgende winnaars uit de juiste inzendingen: • Theo Leenders van de P. Benoitlaan • Maria Vanrintel van het Stadsplein Ze mogen vanaf 5 oktober 2018 een fairtrade verrassingspakket ter waarde van 25 euro komen afhalen op de Dienst Sociaal Welzijn, 2de verdieping stadhuis (eerst aanmelden aan het onthaal van het balieplein).

50


PRIJSVRAAG

NIEUWE PRIJSVRAAG Martin en Marlies gingen onlangs op bezoek bij hun kleinzoon Brecht in West-Vlaanderen. Brecht is 30 jaar en heeft een boerderij met kippen en koeien. Samen hebben de dieren 50 koppen en 140 poten. Hoeveel kippen en hoeveel koeien heeft Brecht? Oplossing: Brecht heeft .................................. kippen en . ..................................... koeien.

COLOFON De Horizon is het informatieblad van het stadsbestuur, de seniorenraad en de dienstencentra van het OCMW. De Horizon verschijnt tweemaandelijks, uitgezonderd juli en augustus. Eindredactie: Dienst Sociaal Welzijn Stad Genk Dienstencentra OCMW Redactieraad: Mathieu Bollen, Bart Bosmans, Marcella Cabes, Nathalie Campana, Frans Geerkens, Jan Geurts, Jean Gielen, Pierre Jacobs, Chris Maessen, Yvonne Olaerts, Nadia Poleszczuk, Yvonne Speelmans, Liliane Tielens, Wasil Tokarek, Remy Vandekerckhove, Karel Van Suetendael, Els Willems, Anne-Marie Zwakhoven Fotografie: Maarten Thijs, Paul Reinquin Dienst Sociaal Welzijn Lay-out Grafische Cel

Stuur je antwoord vóór 9 november 2018 naar

Dienst Sociaal Welzijn, Stadsplein 1, 3600 Genk of mail naar sociaal.welzijn@genk.be en maak kans op een fairtrade verrassingspakket ter waarde van 25 euro. NAAM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ADRES: TEL.:

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

......................................................................................

E-MAIL:

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Redactieadres: Dienst Sociaal Welzijn 089 65 43 60 of 089 65 43 75 Dienstencentra OCMW - 089 57 34 81 Redactie-e-mail: sociaal.welzijn@genk.be www.genk.be Nuttige telefoonnummers: Stad Genk 089 65 36 00 OCMW Genk 089 57 32 00 ZOL Genk 089 32 50 50 Huisartsenwachtpost 089 20 10 90 Seniorenraad 089 65 43 60 Politie Carma 089 39 14 10 Wachtdienst apotheken 0903 99 000 (1,50 euro per minuut) Dringende noodnummers: Politie 101 Ambulance/brandweer 112 Europees noodnummer 112 Tele-onthaal 106 Card Stop 070 344 344 Antigif Centrum 070 245 245 Brandwondencentra 02 268 62 00 51


DE ZIEVENDE DAOG Èn hiel oze bijbel steeht nèrges gesjrieêve boe God de zieêvende daog ès geblieêve Hèe zo zich goen rèste, hiel opze gemoak Mè nie ènne kaller en ooch nie op ’t doak Toen dacht’er: “Ich moak mich e ploatske krek no m’n hart” En dieg rap e sjeppingske, stiekem in ‘t zwart Mè wat’er do doalzat, da woas lang nie kôd Want dèe doag sjiep God zich de Hierestrôt Lewie van Finneke

DE ZEVENDE DAG In heel onze bijbel staat nergens geschreven Waar God de zevende dag is gebleven Hij zou zich gaan rusten, heel op z’n gemak Maar niet in de kelder en ook niet op ’t dak Toen dacht hij: “Ik maak mij een plekje, krek naar mijn hart” En deed rap een scheppinkje, stiekem in ’t zwart Maar wat hij daar neerzette, was lang niet zo kwaad Want die dag schiep God zich de Herenstraat

Louis Antoon Bynens