Page 1

Handleiding Bekwaamheidsdossier medewerkers

Een product van Kwaliteitscholen, onderdeel van de basislicentie.

Tel: 010-5111.906

Versie 6 oktober 2011


Inleiding Het Bekwaamheidsdossier in Kwaliteitscholen is ontwikkeld samen met een aantal scholen, en inmiddels hebben we van allerlei gebruikers feed back ontvangen. De toepassing is flexibel van opzet en sluit aan op de onderzoeken in Kwaliteitscholen. De inhoud van het bekwaamheidsdossier is niet wettelijk geregeld, maar SBL adviseert wel dat de volgende documenten deel uitmaken van een bekwaamheidsdossier: diploma's en getuigschriften, een curriculum vitae, een beschrijving van de schoolloopbaan, een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), een lerarenportfolio of gedeeltes daarvan, verslagen van functionerings-, loopbaan- of beoordelingsgesprekken. Dit kan allemaal bijgehouden worden in het dossier van de teamleden. Schooljaar 2011-2012 wordt een pop ontwikkeld, de inhoud en vormgeving gaat in overleg met een werkgroep Bekwaamheidsdossier. (zie Weblog) Al deze zaken kunt u beheren in Kwaliteitscholen. Het bijzondere in Kwaliteitscholen is: 

dat u resultaten van onderzoek direct kunt koppelen aan het eigen dossier;

dat u uw resultaten kunt vergelijken met de school, of met andere scholen. Er kan ook vergeleken worden met allerlei kenmerken als beginnend docent, groot dienstverband, team.

dat de resultaten van onderzoeken zowel op medewerkersniveau worden gegenereerd, maar ook op team- en schoolniveau. De school kan de resultaten weer vergelijken met andere scholen (schooltype, zelfde bestuur, etc);

dat er allerlei rechten standaard goed staan ingesteld;

dat de school en uw team informatie van evaluaties en onderzoek kan gebruiken om de teamen schoolontwikkeling in beeld te krijgen. U kunt zich voorstellen dat alle antwoorden op de vraag "Waar ga ik mij de komende twee jaar op richten" interessant zijn om te vergelijken met het teamplan en het schoolplan.

Instructiefilms Er zijn allerlei vormen van informatievoorziening over het gebruik van het bekwaamheidsdossier. De vraagtekens achter menu-items linken door naar instructie-filmpjes. U klikt op de afbeelding en wordt

Bekwaamheidsdossier

doorgelinkt naar een demo.

1


Functies Als u inlogt als teamlid opent u in het volgende scherm:

Het start met een soort to-do-list: u kunt deelnemen aan een onderzoek, resultaten van een onderzoek bekijken of gaan naar het bekwaamheidsdossier. Het bekwaamheidsdossier kent het

Functie 1: u kunt uw evaluaties invullen en bijhouden.

Functie 2: u kunt uw eigen documenten uploaden en beheren.

Functie 3: u kunt uw bevoegdheden aangeven.

Functie 4: U kunt uw onderzoeksresultaten bekijken en betrekken bij de evaluatie.

Functie 5: U kunt notities bekijken die uw leidinggevende heeft gemaakt.

Functie 6: U kunt uw cv bijhouden.

Functie 7: U kunt zien welke afspraken zijn gemaakt met uw leidinggevende in de agenda.

Functie 8: U kunt uw opleiding en scholing bijhouden.

Functie 9: U kunt informatie lezen over dit bekwaamheidsdossier.

Functie 10: U kunt nieuws van uw school lezen.

Deze functies worden hieronder verder uitgewerkt.

Bekwaamheidsdossier

volgende scherm:

2


Uw evaluaties U kunt uw eigen evaluaties bekijken en invullen. U ziet, net als uw leidinggevende, wanneer het formulier geactiveerd is, wanneer er wijzigingen zijn aangebracht, wat de afspraakdatum is. Rechtsboven ziet u een knopje om afgesloten evaluaties te tonen:

Als u klikt op de hyperlink, dan komt u in het formulier. Daar ziet u welke vragen door u ingevuld moeten worden en welke door de leidinggevende. U ziet dus van elkaar de antwoorden.

U ziet hier ook de mogelijkheid om de datum van akkoord of gezien aan te geven. Een formulier kan eventueel ook geprint worden. Deze printversie laat exact dezelfde informatie zien als de digitale versie. Eraan toegevoegd zijn ook de naam en het logo van de school, de datum van de

Uw documenten U kunt uw eigen dossier beheren en uw portfolio opbouwen met allerlei diploma’s en getuigschriften, zodat die beschikbaar zijn bij een functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek. Hoe dat gaat, wijst zich vanzelf. Let erop dat de scans niet te groot zijn, een scan hoeft doorgaans niet groter te zijn dan een half mb. Bestanden van meer dan 2 mb worden niet ingelezen. Uw documenten zijn in te zien door uw direct leidinggevende.

Bekwaamheidsdossier

print (staat onderaan het formulier) en de handtekening van de leidinggevende en medewerker.

3


Het kan zijn dat er documenten bij zijn gezet door de schoolleiding en die u niet kunt verwijderen.

Uw bevoegdheden U kunt uw bevoegdheden aangeven:

De school ziet bij Overzicht Bevoegdheden het totaal.

Uw onderzoeksresultaten U kunt naar resultaten van onderzoek kijken waar u rechten voor krijgt toegekend. Standaard heeft u recht op inzage van de eigen resultaten, dat kan zijn van een zelfevaluatie of een evaluatie door leerlingen of collega’s of een leidinggevende. Hoe u resultaten kunt lezen, kunt u lezen in de handleiding daarover. Er zijn drie soorten rapporten: 1. Rapport Individueel: toont resultaten van een zelfevaluatie; 2. Rapport XY is een evaluatie door anderen, dat kunnen leerlingen zijn over docenten, collega's over teamleider of OOP'ers; 3. Rapport Algemeen: teamleiders kunnen de resultaten van hun team downloaden met Rapport Algemeen.

Notities

Bekwaamheidsdossier

Uw leidinggevende kan een notitie maken, deze is dan hier in te zien.

4


Uw cv U kunt de opleiding bijhouden, dat wijst zich min of meer vanzelf.

Agenda De leidinggevende of applicatiebeheerder kunnen een afspraakdatum opnemen in het overzicht van een evaluatie van een medewerker. Deze afspraak kan bij de uitnodiging gebruikt worden. In een agenda ziet u een overzicht van de afspraken en van de acties die vermeld staan vanuit de

Bekwaamheidsdossier

Planmodule. De medewerker heeft ook toegang tot deze agenda (alleen lezen).

5


Uw opleiding en scholing U kunt uw opleiding en scholing noteren.

Over het bekwaamheidsdossier In de pagina Over het bekwaamheidsdossier vindt u achtergrondinformatie en verwijzing naar deze en andere handleiding, zoals naar resultaten lezen.

Nieuws van uw school De bestuurder, scholengroepbeheerder en schoolbeheerder kunnen in een eigen pagina informatie

Bekwaamheidsdossier

opnemen voor de teamleiders en eventueel ook de andere medewerkers.

6

Handleiding bekwaamheidsdossier  
Handleiding bekwaamheidsdossier  

Handleiding bekwaamheidsdossier kwaliteitsscholen

Advertisement