Eikenblad - juni 2014

Page 12

MILIEUDIENST

dossier Elk zijn stek

4 3

voor

na

Scoutspad

Het Scoutspad is de verbinding van de Burg. Lionel Pussemierstraat met de Sportlaan en vormt de afboording tussen de sportterreinen en het Heldenpark. In het kader van het pesticidennulgebruik van de stad Eeklo en het efficiënter werken, werd voorgesteld om de voetpaden langs het Scoutspad uit te breken en het huidige fietspad te gebruiken voor gemengd verkeer (fietsers / voetgangers). Met deze ingreep speelt de stad in op het ‘zonder is gezonder’-principe (pesticidennulgebruik), het bevorderen van de infiltratie en het herwaarderen van groenstructuren. De stedelijke dienst ‘mobiliteit en openbare werken’ brak de voetpaden uit. De groendienst zaaide het gras in. Later wordt door de technische dienst een ‘voetpadenplan’ opgemaakt, waarbij - naast het creëren van een eenduidige visie rond voetpadenherstel waar mogelijk zal worden gestreefd naar verdere ontharding van onnodige voetpaden. De ontharding van het Scoutspad is de eerste realisatie in het kader van dit voetpaden- / onthardingsplan.

5

In het najaar van 2013 werd een speelheuvel aangelegd in het Raverschootbos. Deze heuvel is begin dit jaar verder geprofileerd, de zone rondom werd deels gemaaid. Er zijn speelelementen en een wilgenhut / -tunnel voorzien. Group Intro nam deze werken op zich. Daarnaast zijn de afsluitingen en de takkenrillen in het Raverschootbos waar nodig hersteld.

12

Industrielaan 2 steffi.boelens@eeklo.be ben.caussyn@eeklo.be

Groene Begraafplaats

Op de begraafplaats aan de Molenstraat is een bomenbegraafplaats aangelegd. De jongste jaren is een systematische omvorming van de stedelijke begraafplaats doorgevoerd. Bijna alle paden en boordstenen werden weggehaald. Het geheel werd ingezaaid met gras. Nieuwe boomstructuren bepalen het beeld. Het resultaat is ook dat er geen chemische bestrijdingsmiddelen meer worden toegepast. De stad Eeklo heeft trouwens een pesticidennulgebruik voor de volledige stad gerealiseerd. De bomenbegraafplaats kadert in de laatste fase van de heraanleg van de stedelijke begraafplaats tot rustgevende groene bezinningsruimte in de stad, door o.a. ook alternatieve manieren van begraven toe te passen. Het project behelst de aanplanting van 58 zomereiken in strak gelid, waarrond een wadi werd aangelegd voor de infiltratie van het elders op de begraafplaats weggefilterde water. Rondom de wadi is de begraafplaats afgeschermd door een houtkant. De begraafplaats sluit immers aan bij een stedelijke natuur-, groen- en fietsas. Het geheel wordt extra kleurrijk gemaakt door het aanplanten in het gazon van biobloembollen en krijgt er een natuurlijk tintje bovenop door het voorzien van lisdodde in de wadi.

6

Raverschootbos

09 I 218 28 40

Per boom, in de vier windrichtingen, liggen vier platte uniforme natuurstenen van 50 bij 50 centimeter. Hieronder kunnen verschillende urnen worden geplaatst. Ook kan de as van de overledene worden uitgestrooid in een kuiltje dat opnieuw wordt dichtgedaan en afgedekt met een steen. De begraafplaats van Balgerhoeke aan de Zeelaan - kreeg in het najaar van 2010 een opknapbeurt. De grond werd verbeterd en er werd nieuw gras gezaaid. De twee hoofdpaden liggen in kasseien, gecombineerd met gras. Aan de achterzijde van de begraafplaats zijn leilinden geplaatst. Tussen de oude graven werd lavendel aangebracht; hier en daar afgewisseld met bloemen. Het columbarium en de strooiweide werden opgefrist: zo kwam er een nieuw pad en een nieuwe afscheidszuil.

Volkstuintje

Eeklo kreeg bij het project ‘Binnenste Buiten’ een subsidiebedrag van € 15.000 voor de aanleg en uitbating van volkstuintjes. Dit project heeft als kerndoelstelling om op verscheidene locaties in de stad kleine en laagdrempelige volkstuintjes in te richten. De doelgroep voor deze tuintjes zijn vooral burgers uit kwetsbare sociale middens. De projectaanvraag werd ondersteund door een werkgroep geëngageerde Eeklonaren. In mei legden deze werkgroep en de groendienst reeds het eerste volkstuintje aan ter hoogte van het Galgenhof. Later

volgt nog een tuintje in de Pieter Van de Puttestraat. Het project wordt uitgevoerd i.s.m. Pro Natura vzw, Wijkcentrum De Kring en Samenlevingsopbouw Vlaanderen.