Eikenblad - juni 2014

Page 10

SOCIAAL HUIS

eeklo sociaal Noord Zuid eeklo

eeklo

Wijkcentrum De Kring start samen Noord Noord Zuid Zuid met de dienst Noord-Zuid van stad Eeklo in september met Noord een groepsNoord Zuid Zuid werking voor anderstaligen. Mensen met een andere moedertaal krijgen zo de kans om rond verschillende onderwerpen in het Nederlands te praten. Daarnaast willen ze mensen in Eeklo ook helpen bij de integratie en tonen waar ze voor verschillende zaken terecht kunnen. NoordZuid Eeklo

NoordZuid Eeklo

eeklo

eeklo

NoordZuid Eeklo

NoordZuid Eeklo

eeklo

eeklo

Elke maand staat in het teken van een ander thema. In een eerste bijeenkomst wordt inhoudelijk ingegaan op het thema, in een tweede bijeenkomst wordt een uitstap gepland gelinkt aan dit thema. Zo kan bv. gesproken worden over afval en sorteren en is er een bezoek aan het containerpark. Voor deze groepswerking zijn ze nog op zoek naar vrijwilligers die de werking kunnen versterken. Ze verwachten dat je je twee halve dagen per maand kan vrijmaken en dat je het gesprek in groepjes anderstalige mensen ondersteunt. tel. 09 | 378 61 69 lien@wijkcentrumdekring.be

Sociaal (paas)weekend Rotaract Eeklo Rotaract Eeklo-Meetjesland trok op paasmaandag met de kindjes van PSBLO naar Meulebeke voor ‘De sociale dag’ die georganiseerd wordt door alle Rotaractclubs van District D1620. Dit jaar stond de sociale dag volledig in het teken van het WK voetbal. Om die dag te beginnen kreeg iedereen lekkere koffiekoeken. 250 kinderen werden een ganse dag getrakteerd op sport, spel en dans. Om de dag af te sluiten was er een optreden van ‘Blitz’ en kregen alle kinderen een Goodiebag mee naar huis.

10

Kaaistraat 34 sociaalhuis@dezuidkaai.be www.eeklo.be/sociaalhuis

Lokale kinderarmoedebestrijding De Vlaamse overheid kende Eeklo voor de komende 6 jaar een jaarlijks bedrag van € 34.342 toe om lokaal de kinderarmoede te bestrijden. Eeklo scoort voornamelijk slecht op het aandeel geboorten in kansarme gezinnen, de schoolse leerachterstand in het lager onderwijs, het aandeel eenoudergezinnen en het aandeel kinderen tussen 0 en 2 jaar waarvan minimum één van de ouders geen werk heeft. Vanuit OCMW en Stad Eeklo werd een plan uitgewerkt om kinderarmoede te bestrijden en hiervoor de extra middelen van de Vlaamse overheid in te zetten. Dit plan werd opgemaakt in samenspraak met het Jeugdwelzijnsoverleg, de stuurgroep Lokaal Sociaal Beleid en kwetsbare gezinnen. De acties die uiteindelijk werden inge- • individuele tussenkomsten voor diend bij de Vlaamse overheid zijn: schoolondersteuning, psychologische • maandelijkse luiertoelage voor gezinnen en paramedische ondersteuning en/of in armoede met kinderen tot 3 jaar; opvoedingsondersteuning. • oprichting van een Huis van het Kind en Deze acties worden niet betaald met de algemene coördinatie van kinderextra middelen van de Vlaamse overheid. armoedebestrijding; • verdere uitbouw en bekendmaking van Daarnaast werden projecten ingediend de goedkope stedelijke flexibele kindervoor vakantieklassen voor anderstalige opvang Schatjeseiland; kinderen, het oprichten van een overleg• uitbouwen van een speel-o-theek, ruilplatform ‘kinderarmoede binnen de winkel voor babyspullen en mogelijkheid schoolcontext’ en het organiseren van tot ontmoeting op Welzijnscampus huiswerkbegeleiding aan huis. Zoals in De Zuidkaai. de meerjarenplannen van Stad en OCMW werd opgenomen, trekken beide besturen Naast deze acties wordt verder ingezet op: sterk de kaart van bestrijding van kinder• de KomUitPas, die kansen biedt aan armoede. Hierbij wordt de nadruk ook kinderen en gezinnen die beschikken gelegd op de aanpak van de armoede bij over beperkte middelen; kinderen jonger dan 3 jaar.

Feest tijdens Tamboermarkt Ter gelegenheid van de 1 mei avond- en Tamboermarkt werden twee mensen in de bloemetjes gezet: Guido Bauwens, kleinzoon van Tamboer, Lionel Bauwens, omwille van 25 jaar TAMBOERMARKT en André Dellaert (86), die de life-time achievement Daarnaast werd André Dellaert bekroond award kreeg omwille van zijn levenslange in- met een award. André is 60 jaar bestuurslid zet voor de kleine man en het marktgebeuren van de Dekenij Steunt Elkander op ’t Kaaiken, hij was 50 jaar bakker en is meer dan op ‘t Kaaiken en het Van de Woestijneplein. In mei was het precies 40 jaar geleden 40 jaar bestuurslid van wielerclub De Sportdat Lionel Bauwens overleed. Hij was één vrienden. André was ook jarenlang bezieler van de grondleggers van de Eeklose avond- van carnaval en 25 jaar peetvader van de markt. De markt kreeg later ook de naam rommelmarkt op zondagmorgen op ’t KaaiTamboermarkt en dit jaar was de 25ste editie ken. Daarnaast toonde hij zich actief in het onder deze naam. Daarom werd kleinzoon feestcomité van de stad, bij de Kajotters en en marktkramer Guido Bauwens gehuldigd. als auteur van boeken.

© Joost D’Huyvetters

Groepswerking anderstaligen Noord>Zuid zoekt vrijwilligers

09 I 218 17 01