Page 1

reklama

bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz lll

NR 7 (60) 15 MAJA 2012 ISSN 1898-2336

NUMERZE P RO G R A M T V

NAKŁAD 5000 EGZ.

reklama

redakcja@stacja-tluszcz.pl www.stacja-tluszcz.pl l

MACIEJ PU ŁAW SKI

W

DWA SŁOWA

Szanowni Czytelnicy i Czytelniczki, wiosna już w pełni, a mieszkańcy Tłuszcza mogą korzystać z niej bardziej niż kiedykolwiek. W naszym miasteczku ustawiono nowe ławki, wyremontowano te znajdujące się w Ogródku Jordanowskim. Od czerwcowego numeru rozpoczynamy cykl wywiadów z radnymi, których treść może być również zależna od Państwa. Prosimy o przesyłanie pytań do radnych, na które odpowiedzi byście Państwo chcieli poznać – szczegóły na str. 2 „ST”. W numerze piszemy też o dotacjach dla organizacji pozarządowych i zastanawiamy się nad sposobem finansowania działalności tych z nich, które funkcjonują w trybie ciągłym, a nie projektowym. Zapraszamy również Państwa na wielkie święto naszego miasta – Dni Tłuszcza połączone ze 150leciem Drogi Żelaznej Petersbursko-Warszawskiej i pierwszego przejazdu pociągu przez stację Tłuszcz w 1862 r. Organizatorzy przygotowali naprawdę bogaty program, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Ps. Kolejny numer „Stacji Tłuszcz” ukaże się 29 maja. Do zobaczenia! A LEK SAN DRA I M ACIEJ P U ŁAW SCY

NOWE ŁAWKI

Ławki pojawiły się w pobliżu dworca kolejowego, przy pomniku upamiętniającym akcję „Burza”, w przyjemnym cieniu drzew. Reszta stoi wzdłuż ulicy Warszawskiej. Z inicjatywą ustawienia nowych ławek wyszli radni z okręgu Centrum: Paweł Fydryszek i Tadeusz Sasin. Pieniądze na ten cel pochodziły z tzw. puli radnego, czyli umownej części budżetu, o przeznaczeniu której decydują radni w swoich okręgach. Łączny koszt ustawienia pięciu ławek wyniósł 2500 złotych. Tłuszczańskie ławki są wygodne – z oparciami. Zachęcają do dłuższego przesiadywania. Mankamentem jest brak koszy na śmieci w ich pobliżu. Radny Paweł Fydryszek tłumaczy, że nie było pewności, czy wokół śmietników nie będzie się robił bałagan. Jednak zaobserwował, że ich brak również go powoduje. Niewykluczone zatem, że obok ławek pojawią się kosze. Dokończenie na ááá

W MIEŚCIE W centrum Tłuszcza pojawiły się nowe ławki. Od momentu ich montażu cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

STR. 3

DNI TŁUSZCZA 2012 W tym roku program imprezy przedstawia się bardzo ciekawie, a to za sprawą zaproszonych artystów i połączenia wydarzenia ze 150-leciem Drogi Żelaznej Petersbursko-Warszawskiej i przejazdu pierwszego pociągu przez stację Tłuszcz w 1862 roku.

25.05.2012 – PIĄTEK – 19.00 – Spektakl teatralny pt. „Kolejna Walizka” w wykonaniu Teatru Młodych Tłuszcza (Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – sala widowiskowa) 26.05.2012 – SOBOTA – 10.00-11.30 – Msza Św. w intencji kolejarzy celebrowana przez Biskupa Warszawsko-Praskiego Abp. Henryka Hosera (Kościół Parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu) – 11.30 – przemarsz okolicznościowego orszaku na Dworzec Kolejowy PKP w Tłuszczu

Fot. Paweł Pyrz, materiały promocyjne sylwiagrzeszczak. pl

bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz lll

bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz

l

– 12.00-13.00 – uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy z okazji 150-lecia Drogi Żelaznej Petersbursko-Warszawskiej (Dworzec Kolejowy PKP w Tłuszczu) – 13.00 – uroczyste otwarcie wystawy poświęconej kolejarzom oraz promocja publikacji książkowej „Węzeł kolejowy Tłuszcz” (Społeczne Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej) – 14.00-17.00 – wystawa taboru kolejowego, przejażdżki autobusem szynowym do lokomotywowni – zwiedzanie (Stacja kolejowa)

– 16.00-19.00 – koncert Kolejowej Orkiestry Dętej z Siedlec wraz z solistami; Gala Zespołów Artystycznych i Solistów z Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu; losowanie nagród rzeczowych w Konkursie Kolejowym (Stadion Miejski); – 20.00-21.30 – koncert Sylwii Grzesz czak z ze spo łem (Sta dion Miejski) – 21.30-22.00 – pokaz sztuki tańca z ogniem „Kobra” (Stadion Miejski) Dokończenie na ááá

STR. 3

reklama

Gwiazdą tegorocznych Dni Tłuszcza będzie Sylwia Grzeszczak Organizatorami wydarzenia są: Gmina Tłuszcz, Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Ks. Dziekan Władysław Trojanowski i Komitet Organizacyjny Obchodów.

SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA

SPORT

NA KOMUNIĘ… QUAD?

CO MOŻE URZĘDNIK I CO Z TEGO WYNIKŁO

„BOBRY” BEZ DOTACJI

Kiedy majowe słońce ociepla ziemię i rozleniwia ludzi, rodzice dzieci pierwszokomunijnych stają przed dylematem: jak zorganizować ten dzień tak, by za wiele nie robić, ale jednocześnie zadowolić wszystkie babcie i ciocie? S. IV

„Uderzył go, po czym przystawił mu do skroni rewolwer grożąc, że zabije…”. Rzecz działa się ponad sto lat temu w gminie Międzyleś, której wójtem był wówczas Piotr S. 5 Kostrzewa z Postolisk.

Urząd Miejski rozstrzygnął konkursy dla organizacji pozarządowych. Zaskoczeniem był fakt, że w tym roku pieniędzy nie dostanie od gminy m.in. jedna z największych S. 4 organizacji – Tłuszczański Klub Sportowy „Bóbr”.

Fot. Arkadiusz Przybysz

l

lll

bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz

Gazeta ukazuje się w sieci EXTRA


2

Kalejdoskop

––– MINUS

) LIST DO REDAKCJI

Nie czas na smutek i zadumę A KOSZY CIĄGLE BRAK W zeszłym roku zdemontowano część koszy na śmieci w naszym mieście. Tłumaczono to tym, że wymagają one konserwacji, a poza tym niektórzy mieszkańcy wyrzucają do nich domowe odpady. Jednak czy w takim przypadku warto stosować odpowiedzialność zbiorową? Niestety wraz z pojawieniem się nowych ławek, brak śmietników staje się coraz bardziej widoczny.

n

CO n GDZIE n KIEDY

n KOLEJNA WALIZKA. 25 ma-

ja, godz. 19, CKSiR. Przedstawienie teatralne – przyjdź i poczuj „pociąg na teatr!”. Wstęp wolny. n BIEG Z HISTORIĄ. 26 maja, godz. 10, Krusze. Druga edycja Biegu Cichociemnych. Zapisy pod tel. 503-343-800. n DNI TŁUSZCZA i 150-LECIE DROGI ŻELAZNEJ PETERSBURSKO-WARSZAWSKIEJ. 25, 26, 27 maja. Liczne atrakcje czekają na Stacji Kolejowej, w Społecznym Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej i na Stadionie Miejskim. Program – na str. 1. n MOTOCYKLEM PRZEZ POWIAT. 26 maja, godz. 10, Starostwo Powiatowe w Wołominie. XIII Powiatowy Rajd Motocykli (meta: skansen w Kuligowie). n ŚWIĘTO PIEŚNI LUDOWEJ. 27 maja, godz. 12, Stadion Miejski w Tłuszczu. Regionalny Przegląd Zespołów Kół Gospodyń Wiejskich. n ZABAWA I WSPOMNIENIA. 3 czerwca, godz. 14, Plac Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu. Piknik Rodzinny i Spotkanie Absolwentów. Czekamy na informacje o wydarzeniach! E-mail: redakcja@stacja-tluszcz.pl, tel. 694 005 675

STACJA TŁUSZCZ. Twoja prasa lokalna. Pismo bezpłatne. Nakład 5 000 egz. ISSN 1898-2336 Gazeta należy do ogólnopolskiej sieci gazet bezpłatnych EXTRA. ADRES REDAKCJI: ul. Przemysłowa 7, 05-240 Tłuszcz, tel. 694 005 675, email: redakcja@stacja-tluszcz.pl REKLAMA: tel. 694 005 675, email: reklama@stacja-tluszcz.pl, REDAKTOR NACZELNY: Maciej Puławski REDAKTOR PROWADZĄCA NUMER: Aleksandra Puławska WYDAWCA: Fundacja Stacja Demokracja DRUK: Drukarnia Presspublika sp. z o. o. Gazeta ukazuje się w sieci EXTRA Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

Wtorek, 15 maja 2012

Dobrze, że dyskusja o księdzu Wojciechu Lemańskim jeszcze trwa. Otóż prawdą jest, że Kościół jest instytucją zhierarchizowaną, ale mimo to, jak wszędzie, obowiązuje i tu wolność poglądów, czyli tak zwana demokracja kościelna. Należy szanować ludzi przywiązanych i kochających Kościół, ale nigdy nie wolno swoich osobistych uczuć czy poglądów sugerować innym ludziom, aby je wyznawali i nigdy nie zmieniali w tej kwestii zdania. Chodzi mi tu o szczególne przypadki, kiedy to w danej parafii dzieją się rzeczy niezgodne z etyką Kościoła. Trzeba wiedzieć, że biskup, któremu ksiądz ślubował posłuszeństwo, nie jest osobą nieomylną – chociaż tak by się wydawało patrząc na zbiór przepisów regulujących działalność księży parafialnych. Odnosi się wrażenie, że niektóre rzeczy dzieją się w parafiach za sprawą niezrozumiałych decyzji biskupa czy też decyzji nieprzemyślanych, podejmowanych w chwilach emocji lub za sprawą złośliwych donosów. Biskup nie jest osobą nieomylną, zresztą jak każdy człowiek, dlatego powinny go obowiązywać szerokie reguły moralne,

przewyższające podległych mu księży. Wszystko to służyć będzie dobru Kościoła i parafii. W innym przypadku będzie się rodzić niebezpieczny ferment prowadzący do krytykowania biskupa, a który powinien działać tak, żeby był kochany przez ludzi, bo taka jest przecież idea Kościoła odnośnie biskupów. Brak szacunku i miłości dla biskupa jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem dla całego Kościoła Katolickiego, grożącym zachwianiem zaufania do wiary katolickiej. Trzeba też powiedzieć, że Kościół Katolicki jest obecnie w stanie głębokiego kryzysu. Dramatycznie zmniejszająca się liczba kandydatów na studia teologiczne, malejąca frekwencja na niedzielnych i codziennych mszach oraz niechęć młodych ludzi do uczestniczenia w obrzędach kościelnych świadczą niezbicie, że Kościołowi potrzebna jest reforma, a nie jątrzenie prostych spraw przez biskupa. Tu właśnie, a nie gdzie indziej, potrzebna jest zaduma i smutek nad upokarzaną bez konkretnych powodów naszą przecież piękną wiarą katolicką. W tych czasach, kiedy nasza wiara przeżywa kry-

ZAPY TAJ RADNEGO, ZAPY TAJ RADNĄ zys potrzebna jest pełna mobilizacja parafian dla przywrócenia stabilności katolicyzmu i umocnienia go tak, aby był nie do podważenia. W tych sprawach główną rolę powinni odegrać biskupi, dlatego nie czas i pora utyskiwać nad nieomylnością i urzędową misją biskupów, a czas na konkretne myślenie i dążenie do katolickiego kompromisu zgodnego z kościelnymi kanonami. Jest to niezbędne, albowiem Kościół na przestrzeni wieków oprócz tego, że zasłynął z wielu ponurych dokonań, to zasłynął również z tego, że zrobił wiele dobrego dla kraju, dla naszej Ojczyzny. Chciałoby się, aby brać kościelna żyła, pracowała tak jak Bóg przykazał, czyli w poszanowaniu bliźniego, w poszanowaniu swojego biskupa, który powinien być gwiazdą betlejemską dla podległych mu parafii. Tak też powinno być w przypadku Jasienicy. Nie wolno tu w żadnym wypadku winić księdza Lemańskiego za odmienność jego parafii. Ten kapłan wie, czego chce głosząc swoje odważne, często bolesne dla hierarchów uwagi, nie bacząc na grożące mu, niezasłużone restrykcje. Takich księży nam potrzeba! Nie trzeba księdza Lemańskiego osobiście znać. Wystarczy znać jego poglądy, a wówczas pokochamy go za jego urokliwość, dobrotliwość ojcowską, a co najważniejsze – za dążenie do odświeżenia wiary, do uatrakcyjnienia uczestnictwa w obrzędach kościelnych. Zarzućmy więc bezkrytyczne hołdowanie biskupowi, spójrzmy realnie na świat, który jest piękny i pozwólmy, żeby ten świat coraz bardziej piękniał, ale nie w oparach fałszu i obłudy, czy też absurdu…

l Radny Robert Szydlik, Tłuszcz (na pytania czekam do 31 maja) l Radna Danuta Opłotna, Jasienica (na pytania czekam do 15 czerwca) l Radny Tadeusz Groszek, Tłuszcz (na pytania czekam do 30 czerwca) Zachęcam Państwa do wspólnego „odpytania” naszych samorządowców!

STA NI SŁAW OŁ DAK

ALEK SAN DRA PU ŁAW SKA

FLESZ

Zapraszamy Państwa do współtworzenia nowego cyklu wywiadów, pod tytułem „Pięć pytań do…”.

Cykl powstaje w odpowiedzi na zgłaszane na naszej stronie zapotrzebowanie „odpytania” samorządowców z tego, co robią. Pomyślałam, że ponieważ Państwo jako mieszkańcy różnych miejscowości w naszej gminie jesteście najlepszymi ekspertami, bo przyglądacie się wnikliwie pracy radnych w swoich okręgach, zaproszę Państwa do wspólnego wyboru, do kogo najpierw się udam i jakie zadam pytania. Do 14 maja na naszej stronie internetowej trwała ankieta, dzięki której wybraliście Państwo kolejność wywiadów. Teraz zapraszam do wysyłania pytań (pytania indywidualne dla każdego radnego/radnej). Pięć najciekawszych zadam radnym i wraz z odpowiedziami opublikuję w „Stacji Tłuszcz”. Jeśli radny/radna zechcą poświęcić swój czas i odpowiedzą na wszystkie, wówczas pełny wywiad udostępnimy na naszej stronie internetowej. JAK ZADAĆ PYTANIE?

przesłać na adres: ap@stacja-tluszcz.pl l przesłać pocztą tradycyjną na adres redakcji, ul. Przemysłowa 7, 05-240 Tłuszcz l skorzystać z formularza pytania dostępnego na stronie stacja-tluszcz. pl l

KOLEJNOŚĆ WYWIADÓW (pierwsza trójka)

KONKURS REDAKCYJNY Pytanie konkursowe: W jakiej ogólnopolskiej akcji można było wziąć udział w naszym mieście 11 maja? a) Noc bibliotek b) Noc muzeów c) Polska Biega NAGRODY: – 2 x bezpłatna wymiana butli w firmie Puławski PPHU (Przemysłowa 7, Tłuszcz). Sponsorem nagród jest firma Puławski PPHU

KOZŁY, 28 KWIETNIA 2012 ROKU. Dzień Patrona Szkoły Podstawowej im. Wacława Sieroszewskiego. Dyrektor Anna Góraj, wnuczka Wacława Sieroszewskiego pani Barbara Sieroszewska-Borowska oraz burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk dokonują uroczystego odsłonięcia kamienia – pomnika ku czci Patrona Szkoły (fot. M. Puławski) Fotorelacja z uroczystości i Pikniku Rodzinnego – na naszej stronie internetowej www.stacja-tluszcz.pl

Zasady konkursu: Nagroda w postaci jednej wymiany butli czeka na osobę, która jako pierwsza zadzwoni pod numer 791-670-269, w poniedziałek 21 maja 2012 r. o godzinie 19.00 i odpowie poprawnie na pytanie. Druga nagroda (jedna wymiana butli) – zostanie wylosowana spośród osób, które dostarczą odpowiedź na kartkach pocztowych do dnia 24 maja 2012 r. na adres: Redakcja „Stacja Tłuszcz”, ul. Przemysłowa 7, 05-240 Tłuszcz.  Zwycięzcy poprzedniego konkursu: – ALBINA ŁOPATA, Jasienica (odpowiedź nadesłana na kartce pocztowej). GRATULUJEMY! 


Miasto

www.Stacja-Tluszcz.pl

3

NOWE ŁAWKI W MIEŚCIE Dokończenie ze ááá

STR. 1

– W końcu w Tłuszczu można przejść się po mieście i posiedzieć – mówi pani Anna, mama półtorarocznej dziewczynki, która korzy stając z ładnej pogody czyta książkę siedząc na ławce w pobliżu dworca. – Lubię usiąść, na chwilę się

ZADECYDUJMY, GDZIE STANĄ KOLEJNE ŁAWKI Jak na razie zamontowano pięć nowych ławek. Radni są gotowi zakupić następne. W związku z tym zwracamy się do czytelników „Stacji Tłuszcz” z prośbą o wskazanie lokalizacji, w których warto by było je ustawić. Moż-

ŁAWKA – PROSTA RZECZ, A CIESZY

reklama

zatrzymać i pomyśleć. Tu jest szczególnie ciekawie, bo miejsce jest ruchliwe, i jest duża szansa, że spotkam kogoś znajomego. Ogólnie dobra sprawa z tymi ławkami – podsumowuje.

na to zrobić wysyłając maila na redakcja@stacja-tluszcz.pl lub list tradycyjny na adres redakcji (Stacja Tłuszcz, ul. Przemysłowa 7, 05-240 Tłuszcz). Państwa zgłoszenia przekażemy radnym. MACIEJ PU ŁAW SKI

DNI TŁUSZCZA 2012 Dokończenie ze ááá

STR. 1

– 22.00-24.00 – dyskoteka (Stadion Miejski) 27.05.2012 – NIEDZIELA ŚWIĘTO PIEŚNI LUDOWEJ 2012 – 11.30 – zbiórka zespołów ludowych i uczestników Święta Pieśni Ludowej przed budynkiem Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu i przemarsz do Kościoła Parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego reklama

reklama

reklama

Są miejscem odpoczynku dla osób starszych. Mama czy tata spacerujący z dzieckiem w wózku może sobie zrobić przy nich przystanek, porozmawiać z kimś albo poczytać. Dzięki nim młodzież nie musi przesiadywać na krawężnikach i murkach. Są również miejscem, gdzie kształtują się relacje i tworzy społeczna przestrzeń. Socjolodzy zajmujący się tematyką rozwoju lokalnych społeczności zgodnie podkreślają, że ławka to nie tylko miejsce odpoczynku. To także rekwizyt modelujący przestrzeń i ułatwiający nawiązanie społecznych relacji. Dobrze zaaranżowana przestrzeń ożywia miasto i powoduje, że mieszkańcy MP po prostu lubią w nim przebywać.

– 12.00 – Msza Święta – 13.00 – Przemarsz korowodu folklorystycznego na Stadion Miejski w Tłuszczu przy ul. Polnej – 13.30-18.00 – Regionalny Przegląd Zespołów Kół Gospodyń Wiejskich – występy zespołów i solistów – 18.00 – koncert: Don Vasyl i cygański zespół „Roma” – 19.30 – podsumowanie przeglądu, wręczenie nagród i dyplomów – 20.00-22.00 – zabawa taneczna z zespołem


4 W SKRÓCIE NOWY ETAT W URZĘDZIE Na stronie tłuszczańskiego BIP-u pojawiła się informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „Główny specjalista ds. inwestycji”. Kandydat/kandydatka musi m. in. posiadać wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym w zakresie: budownictwa lub pokrewnym oraz posiadać ogółem co najmniej 5 lat stażu pracy, w tym 3 lata na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządu terytorialnego związanym z realizacją inwestycji. Nabór trwa do 31 maja 2012 roku. Szczegółowe informacje na stronie bip. tluszcz. pl.

Na Tapecie

„BOBRY” BEZ DOTACJI Urząd Miejski rozstrzygnął konkursy dla organizacji pozarządowych. Dużym zaskoczeniem był fakt, że w tym roku pieniędzy nie dostanie od gminy m. in. jedna z największych organizacji – Tłuszczański Klub Sportowy „Bóbr”.

SKARGA NA BURMISTRZA W SĄDZIE 8 maja odbyła się rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, dotycząca skargi na bezczynność Burmistrza Tłuszcza w przedmiocie nie udo stęp nia nia in for ma cji pu blicz nej. Skar gę na bur mi strza złożyło Stowarzyszenie Liderów Lo kal nych Grup Oby wa tel skich (SLLGO), któ re zawnio skowa ło o faktury potwierdzające wydatki z funduszu sołeckiego. Podczas rozprawy pani radca prawny Sylwia Barcz-Popiel złożyła pismo, z informacją, że faktury zostały już udostępnione. W związku z tym sąd postanowił umorzyć postępowanie i zasądzić od Burmistrza Gminy Tłuszcz na rzecz skarżącego kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Wniosek o in for ma cję pu blicz ną SLLGO złożyło 7 sierpnia 2011 r. Część z wnio skowa nych do ku men tów urząd przesłał kilka dni przed rozprawą. Oznacza to, że Burmistrz Tłusz cza udo stęp nił fak tu ry za fundusz sołecki dopiero po 9 mie sią cach i skar dze do są du na bezczynność. Prawo do informacji gwarantuje obywatelom art. 61 Konstytucji RP. Za jego nieprze strze ga nie gro żą sankcje, gdyż zgodnie z art. 23 Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej „kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia infor ma cji pu blicz nej, pod le ga grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. AP reklama

Wtorek, 15 maja 2012

Stało się tak ze względów formalnych. W protokole z posiedzenia komisji konkursowej czytamy, że ofer tę piłkarzy odrzucono jako niepodpisaną i niekompletną. Z podobnych powodów odpadły także wnioski Stowarzyszenia „Potok Serc” (brak odpisu KRS) i Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego (brak statutu). To pierwszy rok, kiedy komisja tak skrupulatnie podeszła do oceny ofert pod względem formalnym. Tak zazwyczaj wygląda weryfikacja ofert w zdecydowanej większości konkursów w Polsce: wnioski, w których stwierdza się braki formalne, są po prostu odrzucane. Mimo, że komisja postąpiła zgodnie z regulaminem, decyzja wzbudziła kontrowersje w środowisku organizacji pozarządowych. Pojawiły się również zastrzeżenia dotyczące terminu rozstrzygnięcia konkursu. – Według mnie to jest lekceważenie organizacji pozarządowych – na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej ostro podsumował sprawę radny Tadeusz Sasin. – Dlaczego starostwo rozstrzygnęło już konkursy? Dlaczego czekamy już trzeci miesiąc? Jak możemy wykonać przydzielony budżet, żeby być w porządku? Czekamy już tyle czasu. Ktoś tu zawinił. Kronikę zakupiłem ze swoich środków – mówił radny odnosząc się do działalności Społecznego Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej. – Wstyd! Hańba! Żadne miasto

tak nie robi. A my na żebry idziemy. Nikt się w ogóle nie przejmuje! Na zarzuty radnego odpowiadała doradca burmistrza Magda Kuczkowska, zasiadająca w komisji konkursowej oceniającej złożone wnioski. – Wpłynęło bardzo dużo ofert. Każdą trzeba było bardzo skrupulat-

nie przejrzeć, przemyśleć kwestię. To są pieniądze publiczne i my nie możemy pochopnie podejmować decyzji. Wszystko musi być tak, jak trzeba. W komisjach są nie tylko pracownicy urzędu, którzy poza kwestiami komisyjnymi mają swoje inne obowiązki, ale także osoby z organizacji, które również pracują. Trudno było zgrać to wszystko. Staraliśmy się jak najszybciej – tłumaczyła pani doradca. Zgodnie z zapewnieniami urzędników, w połowie maja or ga ni za cje mają otrzymać przelewy na realizację działań. Czy organizacje, których oferty odrzucono ze względów formalnych, mogą liczyć na jeszcze jedną szansę i np. powtórny konkurs? Niestety na razie tego nie wiadomo. MP

OD AUTORA: Ogromne zainteresowanie organizacji pozarządowych uzyskaniem dotacji na działania, oznacza, że nasi społecznicy mają dużo pomysłów i chęci do ich realizacji. Może warto więc rozważyć zwiększenie puli środków przeznaczanych na konkursy? Albo zastanowić się nad premiowaniem projektów składanych w partnerstwie, przez więcej niż jeden podmiot? Obecnie konkurs odbywa się na zasadzie rywalizacji między organizacjami – im więcej dostaniemy, tym mniej otrzyma ktoś inny. A przecież każda z organizacji działa na rzecz gminy i jej mieszkańców, tylko na różnych obszarach, które trudno ze sobą porównywać. Jako Stowarzyszenie „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju” – organizacja, w której działam – dostrzegamy poważny problem, przed którym stanął obecnie TKS „Bóbr”. Postanowiliśmy, że w ramach solidarności z klubem, zrezygnujemy z przyznanych nam w konkursie 3 000 zł na coroczny Rajd Rowerowy. Złożyliśmy do radnych i burmistrza list otwarty, w którym prosimy o przekazanie tej kwoty na wsparcie drużyny TKS „Bóbr”, na przykład poprzez zatrudnienie trenera w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Niestety, bez pomocy ze strony gminy, istnienie klubu i drużyny jest zagrożone. Liczymy tutaj na przychylenie się radnych i burmistrza do naszej prośby lub znalezienie, wspólnie ze środowiskiem organizacji pozarządowych, innego skutecznego rozwiązania, dzięki któremu TKS „Bóbr” będzie dalej działał. Warto się również wspólnie zastanowić nad zapewnieniem stabilnego finansowania dla organizacji działających w sposób stały, a nie projektowy. Nie chciałbym, żeby kiedyś z naszego miasta zniknęło na przykład społeczne muzeum… MACIEJ PU ŁAW SKI Zapraszamy Państwa do dyskusji na naszej stronie stacja-tluszcz.pl

FUNDUSZE SOŁECKIE (2) Jakich działań i jakich inwestycji możemy spodziewać się na terenie tłuszczańskich sołectw w bieżącym roku? Poniżej ciąg dalszy zestawienia rozpoczętego w poprzednim numerze „Stacji Tłuszcz”.

MIĄSE Zakup materiałów oraz wykonanie fundamentów pod budynek Wiejskiego Domu Kultury (15 490,32 zł)

l

MOKRA WIEŚ l Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi (4 000 zł) l Zakup ławek na teren wokół stawu (3 000 zł) l Zakup zieleni i materiałów do pielęgnacji zieleni (1 683,75 zł) l Wyrównanie terenu wokół stawów (1 500 zł) l Dotacja celowa na zakup wyposażenia do biblioteki (1 500 zł)

PAWŁÓW l

Projektowanie drogi gminnej (6 711,01 zł)

POSTOLISKA Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (12 000 zł) l Budowa parkingu (10 003,30 zł) l

PÓLKO Budowa placu zabaw i boiska do piłki nożnej (7 411,34 zł) l Opłata roczna za dzierżawę terenu (1 500 zł) l

RUDNIKI l Budowa oświetlenia drogowego (6 050,91 zł)

RYSIE Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i plac zabaw (4 323,32 zł) l Konserwacja dróg gminnych (4 500 zł) l

STASINÓW Remont przepustu na drodze gminnej (5 456,82 zł)

l

STRYJKI Remont drogi gminnej, renowacja rowu przydrożnego oraz naprawa przepustu na drodze gminnej (7 415,11 zł)

l

SZCZEPANEK Zakup i postawienie wiaty przystankowej (5 000 zł) l Zakup materiałów do wykonania piłkochwytów, zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego oraz wyposażenia placu zabaw (5 341,55 zł) l

SZYMANÓWEK Zakup materiałów do ogrodzenia i wyposażenia placu zabaw (8 449,27 zł)

l

WAGAN l Urządzenie placu zabaw, zakup wyposażenia placu zabaw oraz sprzętu sportowo-rekreacyjnego (6 821,02 zł)

WAGANKA Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego (6 314,95 zł)

l

WÓLKA KOZŁOWSKA Zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłach (2 000 zł) l Zakup altany i ławek na plac zabaw (6 000 zł) l Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na placu zabaw (5 000 zł) l Zakup materiałów i wyposażenia na boisko do piłki nożnej i boisko do piłki siatkowej (1 434,16 zł) l

ZALESIE Konserwacja rowów przy drodze gminnej (7 811,17 zł)

l


Kibicowanie wraca na Polną

Na Komunię…

quad? Kiedy majowe słońce ociepla ziemię i rozleniwia ludzi, rodzice dzieci pierwszokomunijnych stają przed dylematem: jak zorganizować ten dzień tak, by za wiele nie robić, ale jednocześnie zadowolić wszystkie babcie i ciocie? A przede wszystkim – jak nie zatracić prawdziwego sensu tak ważnego dla dziecka dnia? Dawniej matki już na tydzień przed uroczystą mszą przygotowywały się do przyjęcia w domu. Kompletowały zastawę i sztućce, kupowały ogromne ilości jedzenia, gotowały wymyślne potrawy. Wszystko po to, żeby nie wstydzić się przed ciocią Krysia i wujkiem Władkiem. W zamian za to krewni kupowali dziecku pamiątkę – rower, medalik czy Pismo Święte. Dzisiaj kobiety nie mają ochoty ani warunków na samodzielne organizowanie imprezy. Wynajmują sale w lokalu, wybierają gotowe menu. Dzięki temu nie muszą się martwić o przygotowanie przyjęcia – wszystko zrobi za nie obsługa. Oczywiście, przygotowanie takiej imprezy jest droższe. Czują to także ciocia Krysia i wujek Władek. Myślą, że wartość prezentu musi być proporcjonalna do kosztów poniesionych przez rodziców. W efekcie dziecko zamiast roweru dostaje quada, zamiast medalika – egzotyczne zwierzę. A Pismo Święte? Tylko w zestawie z konsolą do gier. Czy zatem rację mają ci, którzy grzmią, że w powodzi drogich prezentów, niezwykłych dań i pieniędzy utonie prawdziwy sens Pierwszej Komunii? Niekoniecznie. Przyjęcia w lokalach mają wiele zalet. Dziecko bowiem jest szczęśliwsze, kiedy widzi swoja matkę wypoczętą, zadbaną i zadowoloną ze święta dziecka. A taką może być, jeżeli nie musi przygotowywać wszystkiego od podstaw. Jednak to przede wszystkim od rodziców zależy postawa dziecka wobec uroczystości. Jeżeli wytłumaczą mu i pokażą, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, nawet najdroższe prezenty nie przesłonią dziecku prawdziwego znaczenia Pierwszej Komunii. Najważniejsze jest to, by ani rodzice, ani krewni nie dali się zwariować. IWO NA PRZY BYSZ

Ostatni weekend kwietnia, słoneczne południe. Na trybunach przy ulicy Polnej zebrało się kilkanaście osób czekających na pierwszy mecz rundy wiosennej. Jeden z sektorów jest bardziej zapełniony niż inne. Tam chwilę później nad głowami kibiców pojawia się płachta materiału z herbem klubu, piłkarzem i kibicem z racą. Rozpoczyna się mecz. Zorganizowany doping wraca na Polną po przerwie zimowej. W kwietniu odbywały się co prawda mecze, jednak pozbawione były oprawy meczowej, czyli widowiska na trybunach stadionu oraz śpiewów dopingujących drużynę. – Udało się nam zorganizować show dzięki pomocy dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – mówi Konrad Suchocki, członek zarządu TKS ds. organizacji meczów

Zdjęcia Arkadiusz Przybysz

Fot. Anna Maziarz

Dymy, pirotechnika, orkiestra, cheerleaderki – tak wygadał doping na stadionie TKSu Bóbr Tłuszcz. Co jeszcze przygotowują dla swojej drużyny kibice?

i marketingu. – Zasponsorował on zakup rac. Zorganizował także koncert orkiestry dętej, występ cheerleaderek przed meczem oraz Torka – maskotkę Tłuszcza. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie się dalej dobrze układała, dzięki czemu będziemy mogli zaprosić na stadion więcej mieszkańców. Oprawę przygotowywaliśmy sami. Musieliśmy się zmobilizować, w końcu derby Mazowsza to ważna impreza. Płachtę materiału zakrywającą kibiców – sektorówkę, która pojawiła się na początku meczu, namalował Mateusz Marchlik. Najważniejsze jednak, że dopisali kibice, którzy razem z nami śpiewali zagrzewając drużynę do boju – dodaje. Dlaczego młodzież bierze udział w przygotowywaniu oprawy? – na to pytanie odpowiada Rafał, który kibicuje od poprzedniego sezonu. – To jest

naprawdę fajna zabawa. Byłem chyba na wszystkich meczach TKSu. Na trybunach mam możliwość spotkania się ze znajomymi i pobycia razem. Wspólne „darcie się” zbliża ludzi. Również osoby będące poza sektorem najbardziej aktywnych kibiców cieszą się z powrotu opraw meczowych na Polną. Mówi Sławek, którego spotkałem po meczu: – Kibice świetnie się zorganizowali, pomimo kilkunastu chyba ludzi, wyszła im ciekawa oprawa. Znam sporo klubów, które przygotowują „profesjonalne” oprawy i w porównaniu z nimi tłuszczańska nie stoi na dużo niższym poziomie – przyznaje. Kolejną oprawę będziemy mogli najprawdopodobniej obejrzeć podczas ostatniego w sezonie meczu, który planowany jest na 9 lub 10 czerwca. AR KA DIUSZ PRZY BYSZ

Z pamiętnika niemłodej już mężatki Dwudziestolecie międzywojenne to moja ukochana epoka. Uwielbiam przeglądać fotografie, filmy i nagrania z tamtego okresu. Odkąd pamiętam, zawsze fascynowały mnie kobiety w pięknych sukniach i sztuka, która rozkwitała w tamtych latach. Właśnie dlatego sięgnęłam po książkę Magdaleny Samozwaniec „Z pamiętnika niemłodej już mężatki”.

Jest to wyjątkowa książka, ponieważ doczekała się wydania dopiero po trzydziestu siedmiu latach od śmierci autorki. Opublikował ją Rafał Podraza, który – jak sam napisał w przedmowie książki – przeglądając spuściznę Magdaleny Samozwaniec, natknął się na stos nieuporządkowanych kartek zapisanych na maszynie z odręcznie naniesionymi poprawkami.

Artystyczna rodzina Magdalena Samozwaniec (właściwie Magdalena Kossak) żyła w latach 1894-1972. Była pisarką-satyryczką, autorką powieści, bajek i wierszy. Pochodziła z artystycznej rodziny Kossaków. Była wnuczką Juliusza, a córką Wojciecha Kossaków (obaj byli malarzami) i młodszą siostrą poetki Marii Pawli-

kowskiej-Jasnorzewskiej. Napisała ponad trzydzieści książek, m. in. Na ustach grzechu (1922), Tylko dla kobiet (1946), Tylko dla mężczyzn (1958), czy Maria i Magdalena (1956). Zawsze mnie ciekawiło jak to jest wychowywać się w sławnej rodzinie uzdolnionych artystów. Odpowiedź znalazłam właśnie w tej książce. Autorka w swoich zapiskach poświęciła rodzinie wiele miejsca. Możemy się dowiedzieć jak „dziadzio” i „tatko” tworzyli swoje dzieła i gdzie jej siostra Maria szukała inspiracji do swoich wierszy.

Moda, humor i mężczyźni W książce pojawia się również wątek mody. Samozwaniec opowiada jak żyło się w czasach, w których spodnie były przeznaczone tylko i wyłącznie dla mężczyzn, a odsłonięcie kostki przez kobietę było powodem zgorszenia. Czytając tę książkę miałam obraz Krakowa z XIX wieku – panie spacerujące z wielką gracją w długich sukniach.

We wspomnieniach Kossakówny znajdziemy również kilka stron o „szmirach”, które były wyświetlane w kinach, o wychowywaniu dzieci i sporo o mężczyznach (jak to na niemłodą już mężatkę przystało).

Czytając tę książkę, otrzymujemy to, co najlepsze ma nam do zaoferowania Samozwaniec – humor. Jak na prawdziwą satyryczkę przystało, jej wspomnienia są nasycone dowcipem, ale nie wulgarnością. Często pisała ironicznie, nawet w stosunku do siebie. Czytając ją, często się śmiałam, ale też często dziwiłam. Po lekturze tej książki piękne długie suknie, o których tak wspominałam, straciły dla mnie urok. Okazały się zupełnie niepraktyczne. Proszę sobie wyobrazić 25 stopni Celsjusza na dworze w ciężkich sukniach, które zgarniają cały brud z ulic! A na dodatek wtedy nie było jeszcze pralek…

Pociąg do lektury Dzięki lekturze tej książki 45 minut spędzonych w pociągu Kolei Mazowieckich na dystansie z Warszawy Wileńskiej do Tłuszcza trwało – jak odniosłam wrażenie – 5 minut. Myślę, że ta książka szczególnie spodoba się osobom, które lubią wspomnienia i pamiętniki. Jednak wszystkim innym też ją polecam. MI CHA LI NA MU SIE LIK


Nocą udaj się do

bliczna w Łańcucie. Celem akcji było pokazanie, że biblioteka może być nie tylko miejscem do wypożyczania książek, ale także miejscem spotkań towarzyskich czy kulturalnych, można tam miło spędzić czas. W tym roku w „Nocy Bibliotek” wzięło udział około 100 placówek z całej Polski, w tym Bibliotek Publiczna w Tłuszczu. Mieszkańcy mogli tej nocy przyjść i wspólnie obejrzeć filmy „Listy do M” i „Wszystko co kocham”. Dodatkowo na każdego kinomaniaka czekał poczęstunek, a przede wszystkim popcorn, który wprowadzał w kinowy nastrój. Mimo iż akcja w tłuszczańskiej bibliotece nie trwała całą noc, to wyszłam zadowolona. Panowała bardzo miła, domowa atmosfera. Już się nie mogę doczekać innych podobnych atrakcji w naszej bibliotece.

biblioteki Fot. Monika Godlewska

Tłuszcz po zmroku pustoszeje. Nie spotkasz zbyt wielu ludzi, a parkingi przed sklepami są puste. Nic ciekawego się nie dzieje… Ale 11 maja w Bibliotece Publicznej w Tłuszczu można było mile spędzić czas przed ekranem telewizora!

W tym roku w „Nocy Bibliotek” wzięło udział około 100 placówek z całej Polski, w tym Bibliotek Publiczna w Tłuszczu. Mieszkańcy mogli tej nocy przyjść i wspólnie obejrzeć filmy „Listy do M” i „Wszystko co kocham”

Już od scho dów wej ściowych do bi bliote ki po czu łam za pach po pcor nu. Po wej ściu do czy tel ni uj rza łam rząd krze seł, włą czo ny te le wi zor, a tak że grup kę uśmiech nię tych lu dzi. O usta lo nej go dzi nie szum roz mów ustał, a na ekra nie te le wi zo ra poja wił się ty tuł fil mu.

To był znak, że za czę ła się wła śnie Noc Bi bliotek. „Noc Bibliotek” to ogólnopolska akcja, która odbyła się w całej Polsce 11 maja. Została ona wymyślona przez biblioteki uczestniczące w II etapie Programu Rozwoju Bibliotek, zaś jej koordynatorem była Miejsca Biblioteka Pu-

MO NI KA GO DLEW SKA

Projekty – szansa na zmianę Nazwą „projekt” określa się innowacyjne przedsięwzięcie, które realizuje określony cel. Obecnie najwięcej mówi się projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Na co można otrzymać dofinansowanie? Najprościej mówiąc – na działanie, które będzie zgodne z celami Unii. Do podstawowych zadań, które Bruksela chce wykonać w ramach aktualnego budżetu (czyli do końca 2013 roku) należy wzrost zatrudnienia w Europie (między innymi poprawienia wykształcenia i kompetencji Europejczyków) i wzrost spójności pomiędzy regionami, czyli wszelkie działania podnoszące jakość życia w biedniejszych regionach. Jednak nie jest możliwe, by Unia zapłaciła za każdy nasz pomysł. Aby otrzymać pieniądze trzeba wygrać konkurs organizowany przez instytucję zajmującą się przekazywaniem środków europejskich (na Mazowszu – m. in. Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych). Wygrywają te projekty, które najpełniej spełniają cele Unii Europejskiej i są najbardziej profesjonalnie przygotowane. Unia nie finansuje jednak całości wartości projektu (maksymalnie jest to 85%) – część funduszy może pochodzić ze Skarbu Państwa. Inne projekty mogą być realizowane dzię-

Fot. Aleksandra Puławska

Projekt to słowo, które w ostatnim czasie zrobiło ogromną karierę. Coraz częściej słychać je w mediach, praktycznie każde nowatorskie działanie jest projektem. Jednak co tak naprawdę kryje się pod tym terminem?

Organizator i uczestnicy projektu dziennikarsko – fotograficznego „Integracja przez Media 2”. Gościem specjalnym na konferencji zorganizowanej przez młodych dziennikarzy był burmistrz Paweł Bednarczyk. Projekt zakończył się sukcesem, a jeden z uczestników obecnie pracuje w znanej spółce medialnej!

ki wsparciu sponsorów, albo np. z budżetu lokalnego samorządu. Przygotowując projekt współfinansowany ze środków europejskich musimy wziąć pod uwagę, że pieniądze, które otrzymamy, będziemy musieli zwrócić w razie niepowodzenia. Zwrot taki będzie również konieczny, jeżeli instytucja, która podpisała z nami umowę dofinansowania, zauważy nieprawidłowości dotyczące rozliczania środków albo zakwestionuje zasadność poniesionych wydatków czy nieosiągnięcie rezultatów. Aby instytucje, które dają nam pieniądze, miały pewność zwrotu środków, podpisujemy weksel na kwotę równą wartości projektu. Oznacza to, że często trzeba zaryzykować swo-

im majątkiem, zwłaszcza jeżeli prowadzimy firmę lub stowarzyszenie. Co jest największym problemem dla osoby przygotowującej projekt? Odpowiada Dorota Walaśkie wicz, prezes stowarzyszenia AXA, które w ostatnie wakacje zorganizowało Workcamp, czyli wymianę młodzieży: – Największy problem sprawia biurokracja. Dopełnienie wszystkich for malności zajmuje czasem kilka miesięcy. Drugim problemem są pieniądze. Nasze stowarzyszenie nie generuje zy sków, więc jest zależne od środków zewnętrznych. Dlatego każdy sponsor, każdy partner jest dla nas ważny. Dzięki nim nasze zajęcia

są bezpłatne. Jednak pomimo tych problemów cieszę się, ze mogę pomóc innym ludziom. Co projekt daje uczestnikom? Ania, która brała udział w projekcie stowarzyszenia „Kastor”, aktywizującym młode mamy na terenie Tłuszcza, mówi: – Byłam zmęczona rutyną mojego życia, szukałam czegoś blisko siebie, ponieważ nie mam czasu na dojazdy. Chciałam wrócić do rzeczy, które robiłam przed urodzeniem dziecka. Poza tym, chciałam poznać ciekawych ludzi i miło spędzić czas. Uważam, że takie warsztaty bardzo pomagają uczestnikom ukierunkować się, dojrzeć psychicznie i dla tych, którzy chcą, są świetną okazją do nawiązania przyjaźni i poznania wartościowych ludzi. MO NI KA GO DLEW SKA AR KA DIUSZ PRZY BYSZ

ABC PRO JEK TU Nazwą „projekt” określa się innowacyjne przedsięwzięcie, przez które można zrealizować precyzyjnie określony cel. Ważnym elementem projektu są ograniczenia czasowe i finansowe oraz jego niepowtarzalność. Doświadczenie i wiedza zdobyte w trakcie projektu mogą być użyte ponownie. Projekt jest działaniem zespołowym i musi realizować określone cele. Jest z nim związane także ryzyko, które towarzyszy działaniom nowatorskim. Nikt nie daje gwarancji, że nowy pomysł się uda i osiągniemy zakładane cele. Projektu jednak nie da się zrealizować bez pieniędzy. Ich źródłem mogą być sponsorzy czy granty, jak na przykład środki Unii Europejskiej. Od czasu wejścia Polski do UE stanowią one lwią część finansowania projektów, również tych przygotowywanych przez organizacje pozarządowe. Osobom zainteresowanym pisaniem projektów polecamy strony: – www.mazowia.eu – www.dzialajlokalnie.pl – www.pozytek.gov.pl – www.ngo.pl


Rozmaitości

www.Stacja-Tluszcz.pl

BLISKIE

SPOTKANIA Z HISTORIĄ

5

PORADY

TŁUSZCZ. PODEJRZANI O ROZBÓJ ZATRZYMANI

Co może urzędnik i co z tego wynikło

Policjanci z komisariatu w Tłuszczu przyjęli zgłoszenie o kradzieży rozbójniczej do jakiego doszło w rejonie ulicy Prusa. Dwaj mężczyźni zostali zaatakowani przez trzech napastników, którzy używając wobec nich przemocy fizycznej zabrali jednemu z poszkodowanych telefon komórkowy, portfel z dokumentami, kartami bankomatowymi i kluczami, drugiemu karty bankomatowe. Strat jakie ponieśli mężczyźni wyniosły blisko 500 złotych. Już kilka minut po zdarzeniu policjanci zatrzymali siedemnastolatka podejrzewanego o udział w zdarzeniu. Badanie stanu trzeźwości mężczyzny wykazało 1,2 promila alkoholu w organizmie. Chłopak trafił do policyjnej celi. Policjanci zatrzymali jeszcze dwóch podejrzanych (17 i 16 lat). Dwóm 17-latkom policjanci już przedstawili zarzuty dokonania przestępstwa rozbójniczego. Prokurator rejonowy w Wołominie zastosował wobec nich dozór policyjny. Teraz grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze przekazali do sądu rodzinnego i nieletnich materiały wobec trzeciego z podejrzewanych o rozbój 16-latka. Oprac. asp. szt. TOMASZ SITEK – Rzecznik KPP Wołomin Materiały przygotowuje Komenda Powiatowa Policji w Wołominie. Redakcja nie odpowiada za treść informacji.

„Uderzył go, po czym przystawił mu do skroni rewolwer grożąc, że zabije…” Rzecz działa się ponad sto lat temu w gminie Międzyleś, której wójtem był wówczas Piotr Kostrzewa z Postolisk. W mroźny, lutowy dzień 1906 r., we wsi Kąty Wielgie, w domu sołtysa Ołdaka odbywało się wesele. Były to jeszcze czasy, gdy na tego typu uroczystości zapraszano nie tylko krewnych, ale i mieszkańców okolicznych wiosek. Nie odmawiano także poczęstunku dla niezapowiedzianych gości. Właśnie w tym dniu dom odwiedził Wincenty Milewski, urzędnik gminny piastujący funkcję pisarza (coś na kształt dzisiejszego sekretarza). Weselnicy nie odmówili mu gościny. Po jakimś czasie (po kilku głębszych i sowitym obiedzie), w Milewskim obudziła się potrzeba pokazania wszystkim, co może wysoko ustawiony urzędnik, mianowicie oznajmił, że przyszedł aresztować Adama Sasina ze Szlędaków. Weselnicy musieli osłupieć. Co prawda, w gminie leżał nakaz aresztowania Sasina za jakieś przewinienie, ale zwykły urzędnik jakim był Milewski, nie mógł zaaresztować człowieka. W myśl ówczesnych przepisów mógł to zrobić tylko wójt. Co jeszcze ciekawsze, Milewski spotkał na weselu

nie tego Sasina co trzeba, zamiast Adama zakuł w dyby jego brata, Pawła. Oczywiście, ten, niesłusznie oskarżony począł zwymyślać pisarza. Jednak podpity już urzędnik uderzył go, po czym przystawił do skroni rewolwer grożąc, że zabije go jak psa. Tak więc Sasin został przewieziony do aresztu. W miarę upływającego czasu i odparowującego alkoholu z głowy, Milewski zaczął sobie zdawać sprawę z głupstwa, jakie zrobił. Nie naprawił jednak swojego błędu, a poszedł dalej. Kazał obszukać niewinnego Sasina, przy którym znaleziono scyzoryk. Milewski spisał protokół, opisał w nim niewinnego, jako niebezpiecznego nożownika. Powód ten podał również, jako przyczynę aresztowania. Co w tej sytuacji zrobił niesłusznie oskarżony? Ano, złożył trzy skargi, pierwszą do sędziego śledczego, drugą do prokuratora i trzecią do samego Guber natora Warszawskiego. Milewski z miejsca pożegnał się ze stanowiskiem, a za przekroczenie swoich uprawnień i wchodzenie w prerogatywy wójta został skazany na cztery tygodnie więzienia. Cała historia została opisana na pierwszej stronie 11 numeru pisma „Siewba”.

Kącik porad, prowadzony przez Beatę, która chętnie odpowie na różne problemy, doradzi lub wesprze. Pani Beato! Jestem mężem z dziesięcioletnim stażem. Dochowaliśmy się trójki zdrowych dzieci, jesteśmy ze sobą szczęśliwi, dogadujemy się. Myślałem jednak, że trójka dzieci wystarczy, żona jednak chce, żebyśmy mieli czwarte. Mówi, że tak bardzo by chciała mieć jeszcze jedno dziecko, że później już będzie to dla niej niemożliwe. Ja uważam, że to pochopna decyzja, podjęta pod wpływem impulsu. Boję się, że nie utrzymam tak dużej rodziny. Tylko ja pracuję, dotychczas żyło nam się w miarę dobrze – jak to mówią „bez szału”, ale starczało na utrzymanie, skromne wakacje i jakieś kółka zainteresowań dla dzieci. Obawiam się jednak, że kolejnego dziecka finansowo mogę już nie udźwignąć... Co mam zrobić? Nie wiem jak powiedzieć to żonie. Boję się, że się ode mnie odsunie. Pozdrawiam

Witam, przyznam, że z przyjemnością i podziwem przeczytałam o Waszym szczęśliwym, „dziesięcioletnim” małżeństwie! Gratuluję! – w dzisiejszych czasach to rzadkość... Jeśli chodzi o Pana problem to uważam, że w udanym związku o wszystkim można porozmawiać przedstawiając swoje argumenty. Rodziny wychowujące czwórkę i więcej pociech stanowią ok. 5 % wszystkich rodzin. Dzieci są owocem miłości, ale trzeba brać pod uwagę swoje możliwości finansowe i lokalowe. Jeżeli nie ma takich warunków lub obecne ulegną pogorszeniu, może dojść do problemów wychowawczych i rodzinnych. Paul Jean napisał: „Dzieciństwo pełne miłości pozwala przeżyć połowę życia w tym zimnym świecie...” – dlatego musimy mieć pewność, że spełnimy oczekiwania każdego, naszego dziecka na indywidualne rozmowy o jego problemach i przeżyciach, aby nie spowodować zaniedbań emocjonalnych. Niech Pan przemyśli swoje racje, żony i szczerze porozmawiajcie. Z pewnością rodziny wielodzietne bez problemów są prawdziwym szczęściem! Serdecznie pozdrawiam

JAN

BE ATA

Czekam na Państwa listy! Mój adres do korespondencji: „Stacja Tłuszcz”, ul. Przemysłowa 7 z dopiskiem „Porady Beaty” lub e-mail: PoradyBeaty@stacja-tluszcz.pl

MAR CIN OŁ DAK reklama

ZAPRASZAMY DO ZESPOŁU SZKÓŁ W TŁUSZCZU!

TECHNIKUM IM. K. K. BACZYŃSKIEGO

ZOSTAŃ

Zawód: technik mechanik 311504

BACZYŃSZCZAKIEM! Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu to placówka, która będąc nastawioną na nowoczesność, nie zapomina o doświadczeniach i wskazówkach wynikających z historii.

Celem naszym jest ukształtowanie nowoczesnego, polskiego obywatela, który będzie się kierował ponadczasowymi wartościami, jakie ważne były dla patrona K. K. Baczyńskiego: patriotyzm, odpowiedzialność, braterstwo. Realizacji tego zamysłu służy doskonała baza – budynek szkolny jest nowy i przestronny, pracownie wyposażone w najnowszy sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne, na szczególną uwagę zasługuje pracownia fryzjerska, w której znajdują się wszelkie profesjonalne urządzenia o najwyższym standardzie oraz pracownie mechaniczne, które są obecnie remontowane, modernizowane i wyposażane – Multimedialne Centrum Informacji połączone z biblioteką posiadającą bogaty księgozbiór, świeżo wyremontowana, pełnowymiarowa hala sportowa, nowoczesne boiska szkolne, Szkolny Ośrodek Kariery, własny monitorowany na bieżąco budynek szkoły, parking rowerowy i samochodowy. Ogromne znaczenie ma również usytuowanie budynku tuż przy dworcu kolejowym. Doskonałe poczucie w naszej szkole zapewnia wspaniała, jak sami

uczniowie mówią, niemal rodzinna atmosfera. Wynika ona z tego, że w pełni wykwalifikowana, profesjonalna i życzliwa kadra pedagogiczna traktuje każdego młodego człowieka podmiotowo i indywidualnie, co skutkuje tym, że nikt nie jest odtrącony czy niezauważony. Wszyscy ci, którzy mają choćby cień talentu, mogą go u nas rozwinąć i zyskać nowe umiejętności: artystyczne, sportowe, naukowe i inne. Proponujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: klub „Młodzi Europejczycy”, koło „Polska Walcząca – historia, literatura, sztuka”, Uczniowski Klub Sportowy, Klub Wolontariatu. Corocznie nasi uczniowie są wyróżniani stypendiami: Starosty Powiatu Wołomińskiego „Talent”, Prezesa Rady Ministrów i Collegium Bobolanum. Do tytułów „Szkoła z klasą” i „Uczniowie z klasą” dodaliśmy ostatnio „Szkoła Odkrywców Talentów”. W roku szk. 2012/13 szkoła będzie przyjmować uczniów do następujących typów szkół:

Języki obce: język angielski i język niemiecki lub język rosyjski (jeden do wyboru) Przedmioty rozszerzone: fizyka i matematyka Kwalifikacja: M. 20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi M. 44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń Zawód: technik usług fryzjerskich 514105

Języki obce: język angielski i język niemiecki lub język rosyjski (jeden do wyboru) Przedmioty rozszerzone: chemia i język angielski Kwalifikacja: A. 19. Wykonywanie usług fryzjer skich A. 23. Wykonywanie projektów fryzur ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. K. K. BACZYŃSKIEGO Klasa wielozawodowa

Klasa społeczna

Języki obce: język angielski, język niemiecki, język rosyjski (jeden do wyboru) Kwalifikacje w zawodach do wyboru: mechanik pojazdów samochodowych, blacharz, lakiernik, elektryk, elektromechanik, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, ślusarz, murarz-tynkarz, dekarz, stolarz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca, kucharz, ogrodnik, piekarz, krawiec i inne.

Języki obce: język angielski i język niemiecki lub język rosyjski (jeden do wyboru) Przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

Gimnazjalisto, nie wierz na słowo, przyjdź i przekonaj się sam! Zapraszamy w szeregi Baczyńszczaków z Tłuszcza!

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. K. K. BACZYŃSKIEGO

BEATY


6

Reklama

OGŁOSZENIA DROBNE NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM l

Sprzedam działkę 1200 m kw.

w Postoliskach przy ul. Witosa, 400 m od szkoły, tel. 691 530 623 l

Sprzedam działkę budowlaną 513

Wtorek, 15 maja 2012

INFORMATOR TELEFONY ALARMOWE Pogotowie Ratunkowe Policja l Straż Pożarna l Pogotowie gazowe l Pogotowie Energetyczne l l

999 997, 29 757-30-07 998 22 787-66-66 991

m kw. w Tłuszczu, tel. 664 878 018 l

Sprzedam działkę budowlaną 923

URZĘDY I INSTYTUCJE

m kw. w Tłuszczu ul. Słoneczna,

l

tel. 600 742 969

l

l

Sprzedam łąkę nieużytki z lasem

całość 11.000 m kw. w gminie Korytnica miejscowość Maksymilianów, cena 3 zł m kw. tel. 663 249 718

SPRZEDAM l

Sprzedam ziemię z transportem,

tel. 602 812 774 l

Sprzedam laptopa Fujitsu-Sie-

mens, tel. 694 867 079

USŁUGI Ustawianie anten satelitarnych, tel. 696 524 418!!! l

Remonty, wykończenia wnętrz,

pełen zakres: glazura, k. g., gipsy, malowanie, panele. Ogrodzenia z kamienia, tel. 788 708 260 l

Naprawa i serwis komputerów –

dojazd do klienta, tel. 507 040 951

Urząd Miejski w Tłuszczu 29 75-73-016 Społeczne Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej 29 757-38-94 l Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Bios” s. c. 29 757-30-04 l Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Postoliskach 29 757-32-18 l Urząd Pocztowy 29 75-73-121 l Zakład Energetyczny Posterunek w Tłuszczu 29 75-73-027 l Filia Powiatowego Urzędu Pracy 29 75-73-108 l Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 29 757-31-34 l Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 29 757-30-22 l Ośrodek Pomocy Społecznej 29 757-32-40 l Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 29 757-22-14 l Przedszkole Samorządowe „Baśniowa Kraina” 29 757-32-37 l Gimnazjum w Tłuszczu 29 777-41-66 l Zespół Szkół w Stryjkach 29 757-30-30 l Zespół Szkół w Postoliskach 29 757-30-25 l Zespół Szkół w Miąsem 29 757-30-50 l Zespół Szkół w Mokrej Wsi 29 757-39-67 l Zespół Szkół w Jasienicy 29 757-31-13 l Szkoła Podstawowa w Tłuszczu 29 757-30-02 l Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłach 29 757-33-73 l Miejska Biblioteka Publiczna 29 757-38-50 l Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 29 757-38-97 l Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy 29 640-40-06

DAM PRACĘ l

Zatrudnię sprzedawcę. Stoisko

mięso-wędliny-drób. Tłuszcz, tel. 604 483 223 l

Zatrudnię zbrojarzy, praca na tere-

nie Warszawy tel. 510 722 616 l

Poszukuje opiekunki, osoby ener-

gicznej i bez nałogów do 2-letniego chłopca od sierpnia. Miejsce pracy: Tłuszcz os. Słoneczna, tel. 508 207 717

SZUKAM PRACY l

M, 26l., uprawnienia na wózek

widł. i suwnice, doświadczenie jako ochroniarz, pracownik produkcji oraz pracownik fizyczny (remonty i budowy), tel. 533 039 309

WYNAJMĘ l

Do wynajęcia dwa pokoje: kuchnia

z wygodami. Blisko stacji PKP, Jasienica. tel. 505 002 935

KUPIĘ l

Kupie działkę budowlaną w okoli-

cy Tłuszcz-Jaźwie, tel. 603 370 560

www.stacja-tluszcz.pl l REKLAMA: 694 005 675

INNE l

Obywatelskie Biuro Porad

29 646-23-51


Sport

www.Stacja-Tluszcz.pl

7

Biegaj razem

z nami Elżbieta Rosa – zwyciężczyni w swojej kategorii w biegu na 10 km podczas II Sandomierskiego Sportowego Weekendu Kwitnących Sadów w Sandomierzu

W ostatnich tygodniach braliśmy udział w następujących zawodach:

Dawid Mazurek ze Szkoły Podstawowej w Tłuszczu (na podium, po prawej stronie) zajął III miejsce podczas Krapkowickiego Biegu Dzieci i Młodzieży

– wiosenny cross na 10 km w Legionowie, – 3. Bieg Raszyński na 10 km – Elżbieta Rosa była druga w swojej kategorii wiekowej, – 29 kwietnia w Cracovia Maraton biegali: Leszek Stępień, Leszek Rosa i Marcin Dymiński, – 1 maja w Karpkowickich Biegach Ulicznych tata Ryszard Mazurek na 10

WIEŚCI TKS BÓBR TŁUSZCZ RZĄDZI W POWIECIE! TKS Bóbr Tłuszcz – Mazur Radzymin 3:1

28 kwietnia w Tłuszczu TKS BÓBR podejmował radzymińskiego Mazura. Mecz był bardzo wyczekiwanym widowiskiem ponieważ na szczeblu ligi okręgowej powiat wołomiński reprezentują wspomniane dwie drużyny i każde spotkanie określane jest mianem derbów powiatu. Bóbr zmotywowany wspaniałą oprawą i dopingowany przez 400 kibiców na stadionie rozpoczął mecz z dureklama

żym animuszem. Na 1:0 bramkę zdobył niezawodny snajper Adam Matejak, który wykorzystując swoją szybkość i spryt uprzedził obrońcę i bramkarza drużyny z Radzymina i lekkim strzałem umieścił piłkę w bramce. W tej odsłonie spotkania uwidoczniła się przewaga naszej drużyny ale nie było wielu klarownych sytuacji do zdobycia gola z obu stron. Do przerwy wynik nie uległ zmianie. Po przerwie ponownie drogę do siatki znalazł Adam Matejak, który wpadł na pełnej szybkości w pole karne gości i uderzył obok wychodzącego bramka-

Z

– Artur Dzięcioł, Tłuszcz 26:35 30:15 – Maciej Puławski, Tłuszcz – 6 maja w Biegu Kwitnących Sadów w Sandomierzu Elżbieta Rosa wygrała w swojej kategorii wiekowej. Jako „zając” towarzyszył jej mąż Leszek. l l l

Z okazji 150-lecia Kolei Warszawsko-Petersburskiej w dniu 19 maja organizujemy sztafetę biegową na trasie Warszawa Wileńska-Tłuszcz. Wyniki i szczegóły w kolejnym numerze „Stacji Tłuszcz”. STA NI SŁAW STO LAR CZYK

BOISKA

rza. Goście desperacko potrzebujący punktów do utrzymania się w lidze próbowali atakować, ale zdołali odpowiedzieć tylko groźnym dośrodkowaniem z rzutu rożnego, po którym strzał napastnika Mazura sparował na poprzeczkę rutynowany Tomasz Lech, prezentujący w tej rundzie znakomitą for mę. Bóbr odpowiedział groźnym kontratakiem, po którym maturzysta Bartek Matejak po minięciu bramkarza z ostrego konta trafił w słupek. Co się odwlecze… Wynik spotkania ustalił właśnie Bartek Matejak, który dobił strzał Czarka Nagraby znakomicie włączającego się w końcowych minutach do akcji ofensywnych. Mecz był znakomitym widowiskiem nie tylko na murawie ale także na trybunach. Miejscowi kibice stworzyli znakomitą oprawę i głośno dopingowali drużynę. Przez meczem wystąpiła orkiestra dęta a w przerwie pokaz dały cheerleaderki szlifujące układy choreograficzne w miejscowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. reklama

km uzyskał wynik 45 min. 54 sek. a syn Dawid Mazurek na 800 m zajął trzecie miejsce, – 3 maja w Biegu Konstytucji kilkoro naszych biegaczy uzyskało bardzo dobre wyniki (dystans 5 km, w biegu brało udział 2065 uczestników): – Kamil Gajewski, Tłuszcz 19:20 – Leszczek Rosa, Tłuszcz 21:23 – Janusz Łuczyk, Poświętne 21:26 – Marek Przybysz, Tłuszcz 21:39 – Tomasz Zych, Jasienica 22:13 – Kamil Sobieraj, Jasienica 22:35 – Marek Suchocki, Jasienica 23:06 – Tomasz Bogusiewicz, Tłuszcz 23:30 – Elżbieta Rosa, Tłuszcz 23:50

Dziękujemy także dyrektorowi Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, który nie tylko użyczył nam stroju Torka – maskotki Bobra – ale także sam przywdział ów strój i zabawiał kibiców przed meczem. PAWEŁ BRZO ZOW SKI

WICELIDER POKONANY W GARWOLINIE! Wilga Garwolin – TKS Bóbr Tłuszcz 0:1

Tydzień później Bóbr udał się na gorący teren do Garwolina, gdzie oczekiwał wicelider walczący o awans do IV Ligi. Bóbr skazywany przez miejscowych kibiców na pożarcie, znajduje się obecnie w bardzo wysokiej formie i nasi zawodnicy podeszli do meczu z wiarą we własne możliwości. Mecz rozpoczęli z impetem gracze z Gar wolina, posiadając w pierwszym kwadransie przewagę, nieudokumentowaną jednak zdobyciem bramki. W 15 minucie nastąpił kluczowy moment spotkania, w którym bram-

karz Wilgi inter weniujący nieprzepisowo poza polem karnym, otrzymał czer woną kartkę i musiał opuścić boisko. Grająca w przewadze nasza drużyna uspokoiła grę i zeszła na przerwę przy wyniku bezbramkowym. W drugiej połowie mimo, ataków gar wolińskich piłkarzy, gola zdobył nasz zespół, a szczęśliwym strzelcem okazał się młodzieżowiec Daniel Czechowski. Do końca meczu wynik nie uległ zmianie. Pokonanie wicelidera na wyjeździe nie przeszło bez echa i o tłuszczańskich piłkarzach zaczęło mówić się bardzo pochlebnie w wielu miastach i powiatach województwa mazowieckiego. Miejmy nadzieję że będziemy mieli dalej szansę promować miasto Tłuszcz na Mazowszu, wychowywać młodzież przy finansowym wsparciu lokalnych władz i dawać wiele radości kilkuset członkom naszego stowarzyszenia i kilku tysiącom mieszkańców Tłuszcza interesującym się losami naszego klubu. PAWEŁ BRZO ZOW SKI

Życie klubu mo żna śledzić na stron ie www.bobr-tluszc z.pl oraz na portalu facebook: www.facebook.c om/ tksbobrtluszcz


8

Rozmaitości

Wtorek, 15 maja 2012

reklama

NIEZAPOMNIANY

SPEKTAKL

na Mikiciuka, Iwony Zdanowskiej i Beaty Radzio. W scenariuszu wykorzystano m. in. teksty historyczne, poezję oświeceniową a także wybrane wiersze o tematyce patriotycznej poetów współczesnych, m. in. Wisławy Szymborskiej. Podkład muzyczny został opar ty o utwory polskich

Uroczystości 221. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny, którą w Kościele Przemienia Pańskiego celebrował ks. Dziekan Władysław Trojanowski. Po Mszy św. korowód władz i mieszkańców przemaszerował w asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej ulicami Tłuszcza. W sali widowiskowej Centrum Kultury po wystąpieniu Bur mistrz Tłuszcza, zebrani mieli okazję obejrzenia (i wysłuchania) prelekcji pana Marcina Ołdaka, studenta historii na UKSW (i absolwenta ZS w Stryjkach). W dalszej części uroczystości Bur mistrz Tłuszcza oraz dyrektor CKSiR wręczyli nagrody laureatom gminnego konkursu plastycznego poświęconego obchodom reklama

reklama

Fot. R. Sz.

W tym roku przygotowanie okolicznościowej akademii na gminne obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja (tak brzmi oficjalna nazwa tego święta) powierzono uczniom Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach. W przedstawieniu w Centrum Kultury wystąpiło ponad dwudziestu uczniów. Nasz występ najwyraźniej spodobał się gościom, bo został nagrodzony owacjami na stojąco!

Narodowego Święta Trzeciego Maja. Było nam wszystkim bardzo miło, ponieważ w gronie laureatów znalazły się także trzy uczennice naszej szkoły. W kategorii II klas gimnazjalnych I miejsce zdobyła Dominika Kamińska, a II Natalia Wojtyra. W kategorii klas III gimnazjalnych – Katarzyna Czaplińska zajęła III miejsca. Gratulujemy! Po rozdaniu nagród nasze koleżanki i koledzy zaprezentowali zebranym 30-minutowy spektakl przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: pp. Agaty Suchockiej, Rober ta Szydlika, Mar ty Witek oraz Stefa-

kompozytorów tworzących w II poł. XVIII w., a wzbogacony dodatkowo dwiema pieśniami Jacka Kaczmarskiego i Jacka Kowalskiego. Przedstawienie zakończyła Justyna Dzięcioł z klasy IIg, która zagrała na organach poloneza Ogińskiego „Pożegnanie Ojczyzny”. Opra co wa ła AGATA SU CHOC KA Źródło: www.szkolastryjki.pl – zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w występu oraz przeczytania dodatkowych informacji o wydarzeniu

Stacja Tłuszcz nr 7/2012 (60)  

W tym numerze bezpłatnej gazety lokalnej wydawanej w gminie Tłuszcz przeczytacie m.in. o: nowych ławkach w mieście, rozstrzygnięciach konkur...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you