Page 1

reklama

bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz lll

reklama

bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz lll

bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz lll

bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz

Gazeta ukazuje się w sieci EXTRA

NAKŁAD 5000 EGZ. NR 2 (82) 25 LUTEGO 2014 ISSN 1898-2336 l

dwasłowa

szanowni czytelnicy i czytelniczki, Ten numer „Stacji Tłuszcz” powstał w dużej mierze dzięki Państwu. Poruszamy w nim wiele spraw, którymi zajęliśmy się po zgłoszeniach od naszych Czytelników. Bardzo się cieszymy, że darzycie nas Państwo zaufaniem i powierzacie problemy związane z funkcjonowaniem naszej gminy. Także i my liczymy, że nagłośnienie problemu będzie sprzyjało jego rozwiązaniu. Jednocześnie zaznaczamy, że w naszej gazecie zawsze jest przestrzeń na dzielenie się również informacjami pozytywnymi – zachęcamy więc do kontaktu, jeśli coś Państwa ucieszy albo pozytywnie zaskoczy. W przyszłym miesiącu uruchomimy sondę wyborczą, która zbada nastroje przed tegorocznymi wyborami samorządowymi. Obecnie prosimy o zgłaszanie kandydatów i kandydatek, które wg Państwa mogą lub powinny zostać Burmistrzem Tłuszcza. Następnie zaprosimy Państwa do głosowania internetowego i przez SMS. Jesteśmy bardzo ciekawi wyników! A lek sAn drA i M A ciej P u łAW scy

redakcja@stacja-tluszcz.pl www.stacja-tluszcz.pl

l

l

N i e z ł y

reklama

numer – Mieszkam przy ulicy Warszawskiej 21. Ta posesja należy do mojej rodziny już ponad 70 lat. Proszę sobie wyobrazić, jak się poczułam, gdy przypadkiem dowiedziałam się, że moja korespondencja trafia do innej osoby, która mieszka… przy ulicy Warszawskiej 21, tylko że w zupełnie innym budynku i innej części ulicy! – Mówi zdenerwowana mieszkanka Tłuszcza. Mieszkanka zgłosiła się do nas oburzona sytuacją, że najwyraźniej ktoś zabrał jej posesji numer. Mówiła o kurierach błądzących po mieście, montażystach telekomunikacji próbujących na-

prawić Internet pod niewłaściwym adresem czy zamieszaniu związanym z doręczaniem listów. Dokończenie na ááá

STR. 4

reklama

PS. Kolejny numer Stacji Tłuszcz ukaże się 25 marca.

iNwestycje PRZETARGI NA PROJEKTY WIADUKTÓW ROZSTRZYGNIĘTE Po wielu miesiącach PKP PLK S.A. rozstrzygnęło przetarg na wykonanie projektu wiaduktu na drodze 634 w Tłuszczu oraz w Mokrej Wsi. s. 4

historia

rozmaitości

ODKRYWAMY TAJEMNICE NAZWISK

COŚ DLA MAMY, COŚ DLA TATY

Co nazwiska mówią o nas i o naszych przodkach? Począwszy od tego numeru „Stacji Tłuszcz” rozpoczynamy cykl, w którym prezentować będziemy znaczenie i historię nazwisk rozpowszechnionych w naszej okolicy. s. 9

W marcu w naszym mieście ruszy Klub Mamy i Taty. Klub będzie oferował zajęcia rozwojowe dla dzieci, ale również warsztaty dla rodziców, doskonalące m.in. umiejętności wychowawcze. s. 11


2

kalejdoskop

+++pLUs

)Listy

wtorek,25lutego 2014

sTA ni słAW oł dAk

Wiosenne PorzĄdki na ulicach naszego miasta pojawiły się ekipy sprzątające. stopniowo coraz więcej dróg jest oczyszczanych z pozostałości zimy. (fot. flickr. com/photos/tweng/)

n

co n gdzie n kiedy

n 28

lutego, godz. 16.00, Społeczne Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej: otwarcie wystawy pt. „Mongolia”. Ekspozycja ukazuje podróż mieszkańca naszej gminy Piotra Maciejuka po Mongolii. Wystawę można będzie oglądać do 19 marca. Wstęp wolny. n 4 marca, godz. 17.00, Biblioteka Publiczna w Tłuszczu, recital i spotkanie z Marianną Wróblewską. Wstęp wolny. n 8 marca, godz. 17.00, sala widowiskowa Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, Finał Plebiscytu „Róża Burmistrza Tłuszcza” oraz Dzień Kobiet w Gminie Tłuszcz. W programie m. in.: prezentacja sylwetek kobiet sukcesu, przedstawienie nominowanych kandydatek, ogłoszenie wyników plebiscytu i wręczenie statuetek, koncert Agnieszki Greinert, słodki poczęstunek. Wstęp wolny. n 20 marca, godz. 13.00, Społeczne Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej: otwarcie wystawy K. K. Baczyński – wizje plastyczne. n 21 marca, godz. 10.00, ZS w Tłuszczu: X Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji K. K. Baczyńskiego. Więcej informacji na str. 8 czekamy na informacje o wydarzeniach! e-mail: redakcja@stacja-tluszcz.pl, tel. 694 005 675

sTAcjA Tłuszcz. Twoja prasa lokalna. Pismo bezpłatne. nakład 5 000 egz. issn 1898-2336 Gazeta należy do ogólnopolskiej sieci gazet bezpłatnych eXTrA. Adres redAkcji: ul. Przemysłowa 7, 05-240 Tłuszcz, tel. 694 005 675, email: redakcja@stacja-tluszcz.pl reklAMA: tel. 694 005 675, email: reklama@stacja-tluszcz.pl redAkTor nAczelny: Maciej Puławski WydAWcA: Fundacja Stacja Demokracja DRUK: PolskaPresse, Warszawa Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

opiNie

komeNtarze

zapytaj o gospodarowaniu pieniędzmi radNego, w tłuszczańskiej gminie raz jeszcze zapytaj radNĄ lll

reszcie w Tłuszczu powiało budującym optymizmem w kwestii racjonalnego wykorzystywania społecznych pieniędzy. Radni skupieni wokół Roberta Szydlika i Mirosława Sobczaka – walczących od dłuższego czasu o uporządkowanie sfery finansowej gminy odnieśli ostatnio spektakularny sukces w postaci znaczącego zmniejszenia kwoty pieniędzy na nagrody i podwyżki płac gminnych urzędników. Projekt radnego Rober ta Szydlika w sprawie nowego podziału pieniędzy Rada Miejska przyjęła w głosowaniu, a zatem pieniądze, które w nie do końca umotywowanych okolicznościach miały trafić na konta urzędnicze, przeznaczone zostaną na realizację celów mających pierwszoplanowe znaczenie dla mieszkańców gminy. Sukces wniosku radnego spotkał się ze spodziewaną negatywną reakcją bur mistrza. Bur mistrz Paweł Bednarczyk z pewnością zdawał sobie sprawę, że wprowadzenie w życie tego wniosku będzie bardzo korzystne dla mieszkańców gminy, ale mimo to, w sposób impulsywny starał się deprecjonować sukces Rady Miejskiej zarzucając części radnych niedotrzymywanie wcześniejszych ustaleń. Należy w tym miejscu przypomnieć burmistrzowi, że żadnych ustaleń w dowolnych sprawach nigdy nie należy traktować jako stałych, ostatecznych, bo zawsze mogą one, być zweryfikowane po-

W

lll

trzebą chwili czy nieprzewidywalnym zdarzeniem. Wiedząc o tym trudno jest podzielić rozgoryczenie bur mistrza, a tym bardziej w sytuacji, gdy wiadomo, że celny wniosek radnego Robera Szydlika służyć będzie dobru ogólnemu, które zawsze jest ważniejsze od interesów wąskiej grupy ludzi. Wniosek ten opowiada się również za bezwzględną polityką oszczędnościową w gminie, co należy z wielkim uznaniem podkreślić. Nie ulega wątpliwości, że oszczędności takie staną się faktem przy rozsądnym gospodarowaniu pieniędzmi przeznaczonymi na urzędnicze podwyżki i nagrody. Nie jest bowiem tajemnicą, że nasi gminni urzędnicy w zestawieniu z innymi stanowiskami pracy na terenie miasta i gminy wcale nie mają się źle pod względem zarobków, a przy tym mają nieporównywalnie lepsze warunki pracy. l l l

W kontekście tej sprawy należy jeszcze zauważyć, że stanowiska urzędnicze w gminie w zakresie odpowiedzialności, czy trudności w ich sprawowaniu w zasadzie niczym nie odbiegają od innych stanowisk pracy na terenie gminy, czy nawet powiatu. Dlaczego więc burmistrz dąży do bezprecedensowego honorowania gminnych urzędników podwyżkami płac i extra nagrodami z pieniędzy podatników? (…) Jest jednak nadzieja, że sprawy finansowe gminy nabiorą innych kształtów. Asumptem do takiego myślenia jest przebojowy sukces radnych na sesji bu-

dżetowej w postaci wywalczenia zmian w budżecie opracowanych i drobiazgowo uzasadnionych przez niezmordowanego orędownika interesów gminnej społeczności radnego Roberta Szydlika, nieustannie wspieranego przez radnego Mirosława Sobczaka i innych radnych. Będąc pod wrażeniem silnej i precyzyjnej argumentacji wniosku przez radnego Szydlika nietrudno było się domyśleć, że wniosek ten uzyska aprobatę w głosowaniu, obalając tym samym ustalenia burmistrza za którymi to ustaleniami burmistrza stał murem. I tak tez się stało. Głosowanie, które udowodniło burmistrzowi jego niefrasobliwość w wydatkowaniu gminnych pieniędzy potwierdziło też, że Rada Miejska posiada w swoim składzie radnych, którzy swoją odwagę, pracowitością, niebanalnymi propozycjami i koniecznymi ustaleniami potrafią przy odpowiedniej konsolidacji, zablokować niesłuszne decyzje decydentów. Oraz tworzyć własne i urzeczywistniać je dla dobra gminnej społeczności. Wielkie zatem uznanie dla wszystkich tych radnych z Robertem Szydlikiem na czele, którzy swój wolny czas poświęcają na wielką pracę społeczną z myślą, że ich praca znaczona ogromnym wysiłkiem nie pójdzie na marne i mimo piętrzących się przed nimi trudności w postaci potężnych barier sprzeciwu – przyniesie wymierne efekty dla ludzi. Dokończenie na ááá

fLesz 23 luTego 2013 r., godz. 14.17, Tłuszcz – Pasażerowie z wykolejonego pociągu PkP intercity „Pojezierze” opuszczają pociąg i idą w kierunku dworca – dwie godziny wcześniej, po minięciu budki dróżnika, z szyn wypadła lokomotywa prowadząca „Pojezierze”. nikt nie ucierpiał, jednak zdarzenie spowodowało blokadę głównego tłuszczańskiego przejazdu kolejowego i wielogodzinne opóźnienia pociągów jadących trasą Warszawa-Białystok. (fot. sławomir sikorski)

STR. 15

zapraszamy Państwa do współtworzenia cyklu wywiadów z radnymi. W bieżącym numerze publikujemy wywiad z radnym stefanem Mikiciukiem. A przed nami jeszcze cztery wywiady. JAK ZADAĆ RADNEMU LUB RADNEJ PYTANIE? – przesłać na adres: redakcja@stacja-tluszcz.pl – przesłać pocztą tradycyjną na adres redakcji, ul. Przemysłowa 7, 05-240 Tłuszcz – skorzystać z formularza pytania dostępnego na stronie stacja-tluszcz. pl DALSZA KOLEJNOŚĆ WYWIADÓW: – radny Włodzimierz Malinowski, Tłuszcz (na pytania czekamy do 7 marca) – radny Mirosław sobczak, Miąse (na pytania czekamy do 31 marca) Zachęcamy Państwa do skorzystania z okazji i wspólnego „odpytania” naszych samorządowców! r e dAkcjA sT

koNkUrs redakcyjNy

Pytanie konkursowe: gdzie przez kilka miesięcy odbywały się zajęcia prowadzone w szkole Podstawowej w ołdakach? a) w wagonach kolejowych b) w namiotach c) w kontenerach nAgrody: – 2 x bezpłatna wymiana butli w firmie Puławski PPHU Sponsorem nagród jest firma Puławski PPHu

Nagroda czeka na dwie osoby, które jako pierwsze prześlą prawidłową odpowiedź we wtorek 25.02.2014 o godz. 19.00 smsem pod numer 72068: TC. STK. prawidłowa odpowiedź + imię i nazwisko (sms bez polskich znaków). Zwycięzcy poprzedniego konkursu: – doroTA Bosek i elżBieTA Wójcik (zapraszamy po odbiór butli do firmy Puławski PPHU, ul. Przemysłowa 7) Koszt smsa 2,46 zł z VAT. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange, Play. Usługi dostarcza i obsługuje Dotpay. Właściciel serwisu: Fundacja Stacja Demokracja, redakcja@stacja-tluszcz.pl. Regulamin usługi i regulamin konkursu są dostępne na stronie www.stacja-tluszcz.pl.


www.stacja-tluszcz.pl s p r aw y  mieszkaŃcÓw

życiegminy

3

czyo tomiastoktośdba?

skontaktował się z nami mieszkaniec okręgu obejmującego os. Bolesława iV, długa, słoneczna, który krytycznie ocenia m.in. sposób realizowania inwestycji gminnych. Poniżej zamieszczamy wypowiedź czytelnika oraz odpowiedzi sekretarza Tomasza jusińskiego i radnego Tadeusza groszka. – Wcześniej padały zapewnienia, że będą remontowane ulice Kościelna i Przelotowa. Radny Tadeusz Groszek zapowiadał nawet, że ma to być wykonanie wzorcowe. Obecnie ul. Przelotowa nie ma nawet chodnika – zauważa Czytelnik i dodaje – w dzisiejszych czasach to jest w mieście nie do pomyślenia. Skoro padały na początku zeszłego roku ustalenia, że ul. Kościelna ma być robiona, to powinno być to wykonywane. Teraz widzę listę inwestycji z budżetu i nie ma na niej tego remontu. Moim zdaniem powinno się realizować plany od początku do końca. Ulica Kościelna nie dość, że jest w centrum, to jeszcze jest to ulica reprezentacyjna. Przyjeżdżają goście z różnych stron krareklama

Kompletna przebudowa ulic Kościelnej i Przelotowej, wg kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwotę ok. 3 mln zł, czyli dla porównania ok. 1/3 kosztów budowy hali sportowej. Czy to znaczy, że nigdy się jej nie doczekamy?

ju i to jest wstyd. Zresztą dotyczy to również innych inwestycji, które miały być ukończone w bieżącym roku, a są ponownie przesuwane w czasie. Lepiej coś zacząć i skończyć niż zostawiać rozgrzebane. Dokończenie na ááá

STR. 16


4

natapecie

wskrÓcie KOMISJA REWIZYJNA SKONTROLUJE PłACE I NAGRODY Na posiedzeniu 20 marca rozpoczęła się zapowiadana przez przewodniczącego komisji radnego Tadeusza Groszka kontrola dotycząca wykorzystania w latach 2012 i 2013 środków finansowych na płace, nagrody, umowy zlecenia i o dzieło w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu. Podczas posiedzenia sekretarz gminy Tomasz Jusiński poinformował członków komisji, że lista płac nie zostanie im udostępniona. Radny Robert Szydlik zapowiedział, że jeśli wnioskowane dokumenty nie zostaną komisji przekazane, to o fakcie utrudniania pracy radnym zawiadomi Policję. Następnego dnia radni otrzymali wnioskowane dokumenty. O wynikach kontroli urzędowych płac i nagród napiszemy w kolejnym numerze.

REJESTR UMÓW TUż TUż 24 stycznia Burmistrz Tłuszcza realizując uchwałę Rady Miejskiej wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia elektronicznego rejestru umów w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu. Poza samymi informacjami o zawieranych umowach rejestr ma zawierać ich skany. W Biuletynie Informacji Publicznej (www. tluszcz. bip. net. pl) przygotowano już zakładki, w których będzie znajdował się rejestr umów (dział „Burmistrz Tłuszcza” -> „Umowy”). Aktualizacja rejestru ma się odbywać raz w miesiącu.

ROZSTRZYGNIĘTO KONKURSY DLA ORGANIZACJI Poznaliśmy nazwy zadań realizowanych w tym roku przez organizacje pozarządowe, które wygrały ogłoszony przez Gminę Tłuszcz pod koniec listopada konkurs. Wspierane będą działania z następujących kategorii: polityka prorodzinna (trzy zadania, łącznie 10 tys. zł), działania na rzecz osób niepełnosprawnych (jedno zadanie, 10 tys. zł), upowszechnianie kultury fizycznej (dziewięć zadań, łącznie 155 tys. zł), kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (siedem zadań, 80 tys. zł), ekologii i ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego (jedno zadanie, 2 tys. zł). Bieżący rok będzie obfitował w inicjatywy skierowane do naszych mieszkańców. 21 projektów, skierowanych do różnorodnych grup osób – od niemowląt, po seniorów, rozpocznie się już wkrótce. MP

Przetargi na projekty wiaduktów rozstrzygnięte Po wielu miesiącach PkP Plk s.A. rozstrzygnęło przetarg na wykonanie projektu wiaduktu na drodze 634 w Tłuszczu. Wykonawcą dokumentacji będzie wrocławska firma idoM inżynieria Architektura i doradztwo sp. z o.o. o zamówienie ubiegało się 11 firm z całej europy.

Przypomnijmy – zakres projektu obejmuje: wiadukt drogowy, dojazdy

Dokończenie ze ááá

wtorek,25lutego 2014 STR. 1

BłĄd urzĘdnikA, konsekWencje dlA MieszkAŃcA Sytuacja na samym początku wydawała się prostym nieporozumieniem. Ot – zwykła pomyłka administracyjna, łatwa do zweryfikowania i naprawienia. Chociaż mieszkanka nie ukrywa, że była mocno zdenerwowana tym, że urząd nadaje drugi, taki sam numer innej nieruchomości, a ona musi ponosić konsekwencje: „błąd przy nadawaniu numeru jest wynikiem karygodnej niefrasobliwości i prawdopodobnie niekompetencji urzędników Gminy, w związku z tym powinien być naprawiony natychmiast” napisała 18 listopada 2013 r. w piśmie do Urzędu Miejskiego. Szybko okazało się, że sprawa pomylonych numerów, wg urzędu wymaga „szczegółowego przeanalizowania wszelkiej dostępnej dokumentacji związanej ze zmianą numeru porządkowego oraz uwzględnienia przemawiającego interesu społecznego” – czytamy w piśmie z urzędu datowanym na 10 grudnia. Dalej jest informacja o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do 17 stycznia 2014 r.

Niezły

numer

PoMieszAne nuMery 18 stycznia mieszkanka otrzymała pisemną informację z urzędu, że to jej nieruchomości zostanie nadany nowy numer porządkowy. Ma to pozwolić na „stopniowe odbudowywanie ładu przestrzennego i unikalności jego elementów oraz na zapewnienie regularności numeracji, która jest zaburzona i systematycznie zmieniana w centrum miasta”. W piśmie nie wskazano jednak nowego numeru posesji. – Po upływie dwóch miesięcy dostałam odpowiedź. Zapoznałam się z jej treścią i śmiem twierdzić, że nie ma w niej ani uzasadnienia dla zmiany numeru mojej nieruchomości, ani do takiego terminu jej udzielenia. Długi czas oczekiwania nie był związany z podjęciem jakiejkolwiek decyzji – zauważa mieszkanka. W piśmie złożonym w urzędzie 20 stycznia sugeruje, że jeśli urząd zamierza porządkować numerację na ulicy Warszawskiej, to powinien zacząć od siebie „gdyż numer parzysty nie może znajdować się po tej samej stronie ulicy co numery nieparzyste”. A urząd ma numer porządkowy 10, podczas gdy znajdujący się drogowe, zapewnienie dostępu do obiektu dla pieszych z uwzględnieniem osób z ograniczoną możliwością poruszania się i dostępu do działek położonych wzdłuż projektowanych dojazdów. Wiadukt ma mieć obustronne chodniki i ścieżkę rowerową po jednej stronie. W dokumentacji pojawia się też ciąg pieszy i pieszo-rowerowy wzdłuż drogi wojewódzkiej. Na przygotowanie projektu i uzyskanie wszystkich uzgodnień i pozwoleń, PKP PLK S.A. daje wykonawcy 720 dni. Rozstrzygnięto również przetarg na projekt wiaduktu drogowego w Mokrej Wsi. Spośród ośmiu złożonych ofert za najkorzystniejszą uznano propozycję firmy TEC-CUATRO z Barcelony. MP

po przeciwnej stronie ulicy biurowiec kolejowy, w którym mieści się poczta, nr 4. Kilka dni po tej interwencji urząd zawiadomił mieszkankę, że został zmieniony jej numer nieruchomości z „21” na „57”. Ponadto kobietę pouczono, że ma 14 dni na zamontowanie tablic z nowo nadanym numerem i konsekwencjach związanych z zaniechaniem tego obowiązku (grozi za to kara grzywny lub kara nagany). Nikt nie przeprosił za zaistniałą sytuację, która przecież nie wynikła z jej winy. – Interesujące jest to, w jaki sposób pracuje Urząd, jeżeli wystawiając decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości nikt nie zauważył, że istnieją dwie nieruchomości pod tym samym adresem – podsumowuje mieszkanka. Zapytaliśmy pracowników UM, dlaczego tak się stało.

rok WyBorczy 2014 szanowni czytelnicy, już za kilka miesięcy – w listopadzie – wybierzemy radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz burmistrza. lokalnie największy wpływ na rozwój gminy ma właśnie ten ostatni. kto Państwa zdaniem ma szanse na objęcie tego urzędu w nadchodzącej kadencji 2014-2018?

Zachęcamy Państwa do udziału w przygotowywanym przez nas sondażu przedwyborczym. Zgłaszajcie osoby, które Waszym zdaniem mogą lub powinny ubiegać się o fotel burmistrza naszej gminy. W kolejnym numerze opublikujemy listę najczęściej zgłaszanych kandydatów i kandydatek, których nazwiska ostatecz-

urzĄd TłuMAczy Urząd tłumaczy zamieszanie z numerami ciągłym i dynamicznym rozwojem centrum Tłuszcza, powstawaniem nowych działek ewidencyjnych poprzez liczne podziały i wzmożonym zainteresowaniem nabywaniem gruntów. – W poprzednich latach nie dokonywano analizy numeracji posesji znajdujących się przy ul. Warszawskiej. Dopiero wdrożenie systemu gospodarki odpadami, a tym samym złożone przez mieszkańców deklaracje, ukazały problem podwójnej numeracji porządkowej – wyjaśnia sekretarz Tomasz Jusiński. Dodaje, że wcześniej do urzędu nie docierały sygnały od mieszkańców o istniejącym problemie i dlatego dopiero teraz po szczegółowej analizie rozpoczęto dokonywanie zmian numerów nieruchomości, które tego wymagają.

Dlaczego w ogóle doszło do takiej sytuacji, że dwie nieruchomości noszą ten sam numer? – Nadanie drugiej posesji takiego samego numeru porządkowego w poprzednich latach, doprowadzając przy tym do „zdublowania” numeracji, wynikało z braku pełnych danych w bazie systemu internetowego managera punktów adresowych, z której korzystają pracownicy odpowiedzialni za nadawanie numerów porządkowych – tłumaczy sekretarz. – Problemy związane z podwójną numeracją porządkową w gminie są prostowane i systematycznie rozwiązywane w momencie ich wykrycia – zapewnia. Zapytany o to, kiedy zostanie uporządkowana kwestia numeru budynku Urzędu Miejskiego sekretarz wyjaśnił, że nie jest to sprawa priorytetowa. – Mając na uwadze przemawiający interes społeczny oraz fakt, że zmiany numeracji w przypadkach uzasadnionych dokonuje się po szczegółowej analizie stopnia uciążliwości oraz w związku z tym, iż priorytetem jest zachowanie w jak najszerszym zakresie dotychczasowych danych adresowych, obecnie nie ma konieczności zmiany numeru siedziby Urzędu. Priorytetem jest rozwiązanie kwestii podwójnej numeracji – podsumowuje sekretarz Jusiński. Wszystko wskazuje na to, że „odbudowywanie ładu przestrzennego” na ulicy Warszawskiej nie da się na razie mieszkańcom we znaki. Urząd nie planuje bowiem zmiany wszystkich numerów, a jedynie doraźne inter wencje w konkretnych przypadkach. Innymi słowy – właściciele nieruchomości przy ul. Warszawskiej na razie nie muszą obawiać się uciążliwości związanych ze zmianą numerów ich posesji koniecznością wymiany dokumentów, czy jak to ma miejsce w przypadku przedsiębiorców, pieczątek. Na tym miał się kończyć ten artykuł, jednak tuż przed zamknięciem numeru otrzymaliśmy wiadomość, że mieszkanka dostała decyzję o wysokości podatku… wystawioną na stary adres Warszawska 21, a nie na nowy. – Ten sam urząd, który zmienia mi numer domu na 57, wystawia dokument na adres Warszawska 21. To jest kpina, nie urząd… – skwitowała mieszkanka. M A ciej P u łAW ski

Kto zostanie Burmistrzem Tłuszcza? nie znajdą się w sondażu. Głosowanie będzie prowadzone na naszej stronie internetowej www.stacja-tluszcz.pl od 25 marca do 25 kwietnia. Będzie można zagłosować także przez SMS (na koniec zsumujemy wyniki internetowe i SMS-owe). jAk zgłosiĆ kAndydATA/kĘ?

Imię i nazwisko osoby, która wg Państwa powinna zostać Burmistrzem Tłuszcza, prosimy zgłaszać: – e-mailem na adres: redakcja @stacja-tluszcz.pl

– SMS-em na nr 71068 o treści: Tc. sTAcjA. imię i nazwisko kandydata/ki na burmistrza. (Koszt SMS-a 1,23 zł z VAT)* Uwaga – jeśli do sondażu zgłoszone zostaną osoby niepełniące obecnie funk-

cji publicznych, zapytamy je, czy wyrażają zgodę, by ich nazwiska znalazły się na liście. na Państwa zgłoszenia czekamy do 10 marca br.

Dotychczas prowadzone przez nas sondaże przedwyborcze mówiły dużo o nastrojach społecznych w gminie i najczęściej pokrywały się później z rzeczywistymi decyzjami wyborców. Zapraszamy więc do współtworzenia z nami Sondażu Wyborczego 2014! * Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange, Play. Usługi dostarcza i obsługuje Dotpay. Właściciel serwisu: Fundacja Stacja Demokracja, redakcja@stacja-tluszcz.pl. Regulamin usługi i regulamin konkursu są dostępne na stronie www.stacja-tluszcz.pl.)


www.stacja-tluszcz.pl

życiegminy

5

NOWOROCZNE SPOTKANIE SAMORZĄDOWE Pani Barbara Owczarska – Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Pan Kazimierz Banaszek – Auto-Ban Serwis Państwo Katarzyna i Sławomir Matakowie – Hotel „Batory” Państwo Danuta i Henryk Ciok – CIOK-INS Pan Zbigniew Frąckiewicz – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Pan Janusz Puławski – Puławski PPHU Pan Stanisław Sieradzki – PHU STANPOL Pan Marian Świeżak – Zakład Betoniarski Pan Marek Przybysz oraz Pan Janusz Marczak – Firma UNIGAZ Pan Jerzy Brzozow ski – Przedsiębior stwo Pro dukcyj no -Han dlowo -Usługowe Pan Iwo Ałaszkiewicz – Firma PROGIFT Pan Adam Piotr Sikora – PIOTRO-STAL Pan Zdzisław Dąbrowski – Usługi Transportowe i Handel Pan Mariusz Teodorczyk – MAR-ZET Składy Budowlane

l

l

l

l

l

l l

l l

Po wręczeniu nagród przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcie laureatów konkursu z przedstawicielami władz gminy (fot. UM Tłuszcz)

dzień 6 lutego 2014 r. na pewno na długo pozostanie w pamięci – szczególnie zdobywcom wyróżnień przyznanych przez Burmistrza Tłuszcza podczas noworocznego spotkania samorządowego. Na spotkaniu tym gościliśmy wielu znamienitych gości. Bur mistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk po ich przywitaniu przedstawił prezentację podsumowującą rok 2013, który był rokiem wy jątkowo owocnym pod względem ilości przeprowadzonych inwestycji oraz przedstawił plany i perspektywy na rok 2014. Goście mogli również zobaczyć film zaprezentowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym przedstawione zostały nowatorskie przedsięwzięcia z zakresu pomocy społecznej i aktywizacji społeczeństwa. Kolejną część spotkania stanowiło wręczenie wyróżnień „Nagroda Burmistrza Tłuszcza za 2013 rok”. Zgłoszeń można było dokonywać w czterech kategoriach: Mecenat Kulturalny, Przedsiębiorca Aktywny Społecznie, Najaktywniejsze Stowarzyszenie i Najciekawsze wydarzenie. Lista nominowanych jest niezwykle długa, bowiem do Urzędu Miejskiego wpłynęło 38 zgłoszeń w wymienionych kategoriach. 30 stycznia 2014 r. kapituła przyznała wyróżnienia, które przedstawiają się następująco: W kategorii Mecenat Kulturalny – Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie W kategorii Przedsiębiorca Aktywny Społecznie – Salon fryzjerski „Beata” Pani Beata Musielik W kategorii Najaktywniejsze Stowarzyszenie – Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 84 „Ciernik” Tłuszcz W kategorii Najciekawsze wydarzenie – inscenizacja historyczna „Odbicie Stacji Tłuszcz 1918 roku” Kapituła przyznała również wyróżnienia Przyjaciel Gminy Tłuszcz dla instytucji i ich przedstawicieli współpracujących w 2013 r. z Gminą Tłuszcz. Wyróżnienia te otrzymali: Wicepremier i Minister Gospodarki pan Janusz Piechociński, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego pan Krzysztof Strzałkowski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu

l

l

l

l

l

l

l

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pan Artur Dąbrowski, Prezes SK Banku pan Jan Bajno. To jednak nie był koniec wyróżnień i podziękowań. Wicepremier, Minister Gospodarki pan Janusz Piechociński oraz Bur mistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk skierowali listy gra-

l

reklama

tulacyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Tłuszcz z okazji 25-lecia polskiej transfor macji, w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lo kal nym praz za an ga żowa nie i wkład w rozwój polskiej gospodarki, które otrzymali:

l

l

l l

l

Niezwykle miłą niespodziankę przygotował Marszałek Województwa Mazowieckiego pan Adam Struzik przyznając dwa Medale Pamiątkowe Pro Masovia dla Chóru Miejskiego LUX MEA oraz dla pana Tadeusza Sasina. Są to wyróżnienia przyznawane m. in. osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym czy instytucjom państwowym, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza. l l l

Zwieńczeniem tego szczególnego dnia był przepiękny koncert Chóru Miejskiego LUX MEA, chóru, który jest chlubą i wizytówką naszej Gminy. Serdecznie gratulujemy zdobytych wyróżnień wszystkim laureatom! Ź ró dło : u rzĄd M iej ski W T łusz czu


6

rozmowa

wtorek,25lutego 2014

szkoła,śpiew i samorząd

o szkole w wagonach, pasji śpiewu i pracy samorządowca z radnym sTefAneM MikiciukieM rozmawia Maciej Puławski. Przez 19 lat był Pan dyrektorem szkoły w ołdakach (obecnie zespół szkół w stryjkach). szkoły, którą musiał Pan wybudować, zaczynając praktycznie od zera.

Zostałem dyrektorem, któremu powierzono misję wybudowania nowego obiektu w miejsce starej, drewnianej szkoły – liczyła ona wówczas około 200 uczniów. czy bez oporów z nauczyciela i wychowawcy przeistoczył się Pan w dyrektora i budowniczego?

Nie bez oporów... Do 1984 r. pracowałem w szkole w Postoliskach i byłem z tego bardzo zadowolony. Dyrektor Bohdan Wnuk mocno nalegał, żebym podjął to wyzwanie. I ostatecznie się zdecydowałem. Od razu pojawił się problem, gdzie na czas budowy nowej placówki mają podziać się dzieci. Szukaliśmy rozwiązania i kiedyś przypadkiem, będąc w Warszawie, na Dworcu Wileńskim, dostrzegłem przepięknie odmalowany wagon z napisem „RENTGEN”. Wszedłem do środka i uświadomiłem sobie, że to może być rozwiązanie dla nas. Od razu wsiadłem do tramwaju i pojechałem do pana Mariana Jureczki, wtedy naczelnika lokomotywowni Praga Północ. Trochę się uśmiechnął na mój niecodzienny pomysł, ale obiecał pomoc. Podczas mojej wizyty wykonał kilkanaście telefonów i po dwóch godzinach spotkania mieliśmy trzy wagony! Kolej pomogła dostarczyć je na miejsce. Rodzice przyszli, ustawiliśmy wagony w kształcie litery „U” i zdemontowaliśmy elementy wnętrza pociągu. Wszystkie sprawy dotyczące pozyskania wagonów od kolei podjąłem na własną rękę... Pamiętam jak dziś, że następnego dnia po ustawieniu wagonów przyjeżdża gminny inspektor oświaty i nie kryje oburzenia: „Stefan! Coś ty narobił!”. Zapytałem, czy przyjechał mi pomóc, czy też mnie zrugać i uciąłem, że nie mam czasu na takie rozmowy. W tych wagonach wspólnie z rodzicami urządziliśmy izby lekcyjne. To miał być środek zastępczy od maja do końca października 1985 r. Dzieciom bardzo się ta nauka „w pociągu” podobała. Lekcje w wagonach trwały do 8 listopada. Uczniowie cały czas widzieli rosnący budynek szkoły – widzieli zaangażowanie swoich rodziców i firmy, która budowała obiekt. Zaczęliśmy w maju 1985 r. i do końca października udało się zadaszyć szkołę. Prace przebiegały równolegle – wykonawca na pierwszym piętrze budował ściany, rodzice na parterze wylewali już posadzki. Rodzice popędzali firmę budowlaną do sprawnej pracy. 11 listopada 1985 r. weszliśmy do budynku szkoły. Wprawdzie nie było podłóg i centralnego ogrzewania, ale stopniowo było to uzupełniane. Do czerwca 1986 r. szkoła była „na błysk”. 1 września została oddana do użytku. To chyba ciężko Panu teraz patrzeć na to, w jakim tempie gmina buduje gimnazjum w jasienicy?

Ja sobie tego nie mogę darować. Kto buduje szybko, ten buduje dwa razy ta-

i skończyło się śpiewanie z chórem w Wołominie?

Tak. Ale niech Pan nie myśli, że zrezygnowałem. Choć może ciężko w to uwierzyć, dojeżdżałem do Ostrołęki raz w tygodniu na próby i koncerty chóru nauczycielskiego. Moim największym marzeniem było, żeby chór był na miejscu, żeby nigdzie nie dojeżdżać. Gdy w 2002 r. burmistrzem został Krzysztof Białek, powiedziałem mu, że tym razem nie odpuszczę i chór w Centrum Kultury musi istnieć. Powiedział: „Proszę bardzo, organizuj”. Urosły mi skrzydła, sprowadziłem dyrygenta Macieja Cegielskiego. Policzyłem, że gdyby z każdej szkoły zgłosiło się czterech nauczycieli to mielibyśmy pełen skład chóru. 5 lutego 2003 r. odbyło się pierwsze spotkanie z grupą kilkudziesięciu osób! Byłem zaszokowany tym zainteresowaniem. Śpiewamy razem już 11 lat. W tym miesiącu chór Lux Mea otrzymał Medal Pamiątkowy „PRO MASOVIA” od Marszałka Województwa Mazowieckiego. To było dla chóru niesamowite wydarzenie.

radny sTefAn Mikiciuk – okręg nr 5 (sołectwa: dzięcioły, łysobyki, Pawłów, Pólko) rocznik: 1948 Wykształcenie: pedagogiczne, nauczyciel dyplomowany zawód wykonywany: obecnie emeryt Hobby: muzyka – śpiew chóralny

lux Mea skupia wiele osób i koncertuje przed szeroką publicznością…

niej. Wiadomo, trzeba zachować przerwy technologiczne. Jestem zbulwersowany sprawą gimnazjum w Jasienicy. Nie wiem, czyja to jest wina. Nie wiem jak można było zaprojektować tak ogromny budynek z jedną klatką schodową. Na szczęście już jest zewnętrzna klatka ewakuacyjna. Dziś buduje się wprawdzie inaczej, nie ma takiego zaangażowania ze strony rodziców. A jak to było w Ołdakach? Skąd mieliśmy środki finansowe? Bardzo mocno wspierałem działania Komitetu Rodzicielskiego. Z materiałów pozyskanych z rozbiórki starej szkoły wybudowaliśmy wiatę (20x10 m), pod którą organizowane były dochodowe zabawy taneczne dla okolicznych mieszkańców. Duże pieniądze wchłonęła budująca się szkoła, a następnie bagna wokół niej, boiska sportowe, ogrodzenie terenu szkoły (310 mb). Największe środki przeznaczyliśmy na budowę sali gimnastycznej. Wkład własny (rodziców) w jej budowę wyniósł blisko 75%. Komitet Rodzicielski zakupił pierwsze komputery, opłacił instruktora informatyki, organizował zajęcia dodatkowe z języka angielskiego doposażał szkołę w sprzęt sportowy. Nie mogę tu nie wspomnieć Spółdzielni Usług Budowlanych i Rolniczych z prezesem Andrzejem Prokopowiczem na czele, Jego wielką pomoc w naszych budowach. Widziałem postawę rodziców, oni widzieli moją. I wspólnie nakręcaliśmy się do działania. Dziś jak przejeżdżam drogą powiatową, to z daleka widzę salę gimnastyczną, następnie budynek szkoły a tuż za nim Krzyż, który na zakończenie budowania, jako skromne Wotum Wdzięczności wykonał i wbudował pan Władysław Musielik z Łysobyk. Zawsze mogłem liczyć na rodziców. To było coś wspania-

łego. Dziś już tego nie ma, nawet na wsi. Nie wiem, w którym momencie to znikło. dlaczego tak się stało?

Bo dzisiaj już wszystko jest. Jest infrastruktura, wyposażenie sal lekcyjnych, są komputery. Dziś rodzice mniej się angażują. Wtedy wszyscy pracowali, dziś dużo osób na wsi pracy nie ma. Ale do pomocy się nie garną. Dziś trzeba zapłacić. Prezydent rP odznaczył Pana złotym krzyżem zasługi. dostawał Pan też nagrody Ministra edukacji. czy na emeryturę odchodził Pan spełniony?

Jak najbardziej. Dziś gdziekolwiek się nie pojawiam, to rozmawiam, i miło wspominamy sobie te wcześniejsze czasy. emerytura, więcej wolnego czasu… czy wtedy pojawił się pomysł na chór?

Oj nie… Śpiew chóralny moim hobby był od wielu lat. Teraz śpiewam w dwóch chórach – Lux Mea i w męskim chórze parafialnym Cantate Deo. Oba są dla mnie bardzo ważne. Od 1970 r. śpiewałem w chórze nauczycielskim, jeszcze gdy mieszkałem w Morągu. To Pan nie jest z Tłuszcza „z dziada pradziada”? To raczej rzadkość…

Moja małżonka ma korzenie w tych stronach. Ale ja pochodzę z okolic Białej Podlaskiej. Wracając do chóru. Brakowało mi go tutaj. Z inicjatywy pani Henryki Suchenek powstał w 1973 r. chór nauczycielski w Wołominie. Zaczęły się nawet pierwsze sukcesy i… Powstało województwo ostrołęckie, zmieniły się rejony, chór w Wołominie śpiewał coraz „ciszej”.

Skupia wiele osób, ale cały czas potrzebujemy nowych. Teraz szczególnie mężczyzn. Mamy za sobą wiele przeglądów i konkursów. Występowaliśmy na różnych wydarzeniach w gminie i poza gminą. Gdy premier Turcji przyjechał do Warszawy, to nasz chór witał go hymnem tureckim i polskim. Na ten moment to już nawet nie wiem, co jeszcze większego może nas spotkać... Śpiewacie Państwo 11 lat, jeszcze może się wiele zdarzyć.

Tylko widzi Pan… Młodzi nie bardzo garną się do śpiewania w chórze. Wielu zapewnia, że przyłączy się dopiero na emeryturze. A nam potrzeba wsparcia silnych głosów już teraz. jako radny dba Pan o funkcjonowanie chóru, zabiega o pieniądze. jednak na sesji budżetowej wstrzymał się Pan od poparcia wniosku radnego roberta szydlika, którym m.in. przesunięto dodatkowe środki na działanie chóru.

To, o co zawnioskował na sesji przewodniczący Klubu Razem dla Gminy radny Robert Szydlik oczywiście bardzo mile mnie zaskoczyło. Jako prezes chóru wiedziałem, że środki finansowe na podstawowe jego działania zapisane są w budżecie CKSiR na 2014 r. Widząc trudną sytuację budżetu gminy nie miałem zamiaru wnioskować o przesuwanie dodatkowych środków na potrzeby chóru. W 2013 r. kiedy zabrakło funduszy na wyjazd chóru na warsztaty muzyczne, większość radnych zrobiła „zrzutkę” i warsztaty się odbyły. Wróćmy do głosowania nad wnioskiem. Zorientowałem się szybko, że uzyska on poparcie, a ponieważ dotyczył także chóru, więc honorowo wstrzymałem się od głosu. Natomiast byłem przeciwny wnioskowi innego kolegi, który bez żadnych uzgodnień nawet na Komisji Budżetowej, na sesji zgłosił cały szereg zmian do budżetu.

Sytuacja, która mnie bardzo zabolała miała miejsce już w marcu 2013 r. Wtedy bez mojej wiedzy 160 tys. zł zaplanowane dla moich mieszkańców, na drogę łączącą Pawłów z drogą powiatową, po prostu zabrano z tego zadania. Przed sesją cieszyłem się, powiedziałem mieszkańcom i sołty sowi o drodze. Aż tu nagle przychodzi sesja i nie wiadomo skąd, jeden radny wnioskuje, aby te pieniądze zabrać i przenieść na remont łazienek w szkole w Miąsem i chodnik w Jasienicy. Mnie zatkało... Gdyby radny on o tym powiedział na spotkaniu klubu, moglibyśmy o tym podyskutować... Być może przekonał by mnie. Tak się jednak nie stało. Wniosek poparli inni radni większością głosów. Byłem tym mocno zniesmaczony. Jestem zwolennikiem remontów i inwestycji w oświacie, ale dlaczego to się stało tak nagle i akurat wtedy... Po tamtej sesji wyszedłem po raz pierwszy jako członek tegoż klubu kopnięty mocno w tylną część ciała. W takim razie co Panu daje bycie w klubie radnych?

Już nic. Od marca 2013 r. moje uczestnictwo w klubie jest niepotrzebne. Mnie tam po prostu nie ma. Ale nie zrezygnował Pan z członkostwa.

Nie. Oficjalnie nie złożyłem rezygnacji. Ale widzę i czuję, że jestem, mówiąc potocznie – olewany. jest Pan radnym gminy Tłuszcz od 2006 r, a wcześniej był Pan także radnym powiatowym. dlaczego zaangażował się Pan w działalność samorządową?

Do startu skłonił mnie przede wszystkim wolny czas. Czułem, że może uda mi się wykorzystać moją wiedzę i umiejętności dla gminy, dla mieszkańców. Że się jeszcze przydam. Nie ukrywam, w pierwszej mojej kadencji działo się sporo na moim terenie. Co roku, w styczniu, gdy był uchwalony budżet, spotykałem się z sołtysami z mojego terenu. Zresztą sam wtedy byłem też sołtysem wsi Pólko. Ustalaliśmy priorytety. Kończyliśmy zebranie nieskłóceni, osiągaliśmy konsensus. Udało się m. in. uratować budynek świetlicy wiejskiej w Dzięciołach. To był mój priorytet w tamtej kadencji. Widziałem też bardzo wielkie zaangażowanie młodych strażaków z nowo utworzonej straży pożarnej. Przypominało mi to wtedy to zaangażowanie moje i społeczności z Ołdaków, z lat wcześniejszych, kiedy budowaliśmy szkołę. Wiedziałem więc, że war to walczyć o tę świetlicę. Wtedy chodziłem za tym tematem, ponaglałem burmistrza Białka i kierownika wydziału inwestycji, żeby napisać projekt i pozyskać pieniądze na remont świetlicy. Napisali wniosek o dofinansowanie, dostaliśmy ogromne pieniądze. Udało się uratować ten budynek, który dziś jest chyba najbardziej okazałą świetlicą w gminie wraz z zapleczem dla strażaków. ‹‹‹


www.stacja-tluszcz.pl ‹ ‹ ‹ W tamtej pierwszej kadencji udało się wykonać ulicę Szarych Szeregów wraz z oświetleniem, ulicę Bartniczą, Sasina, utwardzić drogę przez wieś Pawłów i niektóre odcinki dróg w Łysobykach. Na moim kochanym Pólku mogłem tylko zrobić ulicę Piwną, bo wszystkie ulice boczne są prywatne. Nie mogłem przekonać właścicieli działek na ul. Rodzinnej, Kasztanowej i Turystycznej, żeby przekazać grunty na rzecz gminy. Wystarczyło jedno pismo i byłaby to droga gminna, a wtedy bym się na pewno postarał, żeby te drogi były przejezdne. W tej kadencji są zupełnie inne zasady. Nie ma już podziału budżetu, jak to miało miejsce przedtem, na poszczególnych radnych. Moim zdaniem ta zmiana jest słuszna. To jest nowy sposób. Moje dzieci, wnuczkowie mieli WF na korytarzu w szkole podstawowej. Gdzie w tamtych czasach, koniunktura była zupełnie inna, były osoby, które powinny coś z tym faktem zrobić? Lata mijały a nic się nie działo. W całej gminie budowano, inwestowano, tylko nie w Tłuszczu. Bardzo mnie to bolało. Gdy teraz widzę, że burmistrz dąży do tego, żeby powstała hala sportowa, w której będą też koncerty, przedstawienia to bardzo się cieszę. Bardzo dobrze, że nie rozdrabniamy tych dziesiątek tysięcy na poszczególnych radnych, dzięki temu mogą być one przeznaczane na tak dawno oczekiwane inwestycje w gminie jak hala sportowa i zaopatrzenie mieszkańców w czystą wodę. jak Pan ocenia całokształt pracy burmistrza?

Nie chcę oceniać. Popieram w pełni starania przy wspomnianych inwestycjach. W ostatnich wyborach wygrał Pan przewagą zaledwie siedmiu głosów. jaki ma Pan pomysł na tegoroczną kampanię?

Nie mam żadnego pomysłu. W tej chwili nie wiem, czy będę startować. Ja w ogóle nie muszę być radnym, mam 65 lat. Są młodzi, niech działają. Ale ci wszyscy, którzy tak piszą w Internecie, i zajmują się „wielką polityką”, krytykowaniem wszystkich po kolei, niech się obejrzą za siebie i zobaczą, jaki ślad za sobą pozostawiają. Mnie bar-

s p r aw y  mieszkaŃcÓw Mimo, że za oknem pierwsze symptomy wiosny, zaraz po wydaniu poprzedniego numeru „sT” otrzymaliśmy list dotyczący oblodzonych chodników w okolicach dworca PkP. Ponieważ zima jeszcze może wrócić, przedstawiamy poniżej list i odpowiedź urzędu Miejskiego w tej sprawie.

Mieszkaniec: Czy możecie Państwo poruszyć temat nieodśnieżonych i nieposypanych tej zimy chodników i jezdni w centrum miasta? Dokładniej mam na myśli chodnik przy zejściu z kładki PKP w stronę centrum, przy tym „barze”. O zatoczkę autobusową, w której nie tylko zatrzymuje się autobus po pasażerów w stronę Strachówki, ale i prywatne samochody,

dzo zabolało, gdy jakiś anonimowy pismak nazwał na forum internetowym mój chór „ryczywołami”, a sam, podejrzewam, nie „kiwnął” palcem w żadnej sprawie. Bardzo ostro potępiam takie osoby. Uważam, że są nic nie warte. Pokaż człowieku, co dobrego zrobiłeś, co zostawiasz po sobie i wtedy możemy dyskutować. czy w tym kontekście ocenia Pan też niektórych kolegów radnych?

Nie. Ani burmistrzów, ani radnych absolutnie nie oceniam. To są moi koledzy i należy im się uszanowanie. Niektó-

rozmowa klicznymi spotkaniami radnych, za które płacą mieszkańcy i z których – zdaniem krytyków – niewiele dla gminy wynika. co Pan sądzi na ten temat?

Mogę mówić tylko o swoich komisjach. W Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska nie było nigdy posiedzenia bez programu. Zawsze zajmujemy się konkretnym tematem. Czasem zapraszamy strażaka, policjanta, czy pracownika ds. ochrony środowiska z urzędu. Zawsze było o czym pomówić, dotykaliśmy nurtujących nas tematów w terenie i w mieście. Na Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia również jest o czym mówić. Zajmujemy się osiągnięciami uczniów, wydarzeniami kulturalnymi w gminie. Są sprawy z zakresu kultury w Muzeum ziemi Tłuszczańskiej, Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Przecież, gdyby nie posiedzenia komisji, to na sesji trzeba by robić – za przeproszeniem – jarmark cudów. A tak wszystko opracowujemy podczas spotkań komisji, może poza budżetem, o czym już wcześniej mówiłem. spotkania i dyżury. jak Pan realizuje ten obowiązek?

„Śpiewamy razem już 11 lat. W tym miesiącu chór Lux Mea otrzymał Medal Pamiątkowy „PRO MASOVIA” od Marszałka Województwa Mazowieckiego. To było dla chóru niesamowite wydarzenie.”

Każdy mieszkaniec wie gdzie mieszkam. Wszyscy sołtysi też wiedzą. Bywam na każdym spotkaniu organizowanym na świetlicy w Dzięciołach, przez naszych strażaków. Mieszkańców widzę też często na swoim podwórku. Byłem na kilku dyżurach w świetlicy i doszedłem do wniosku, że nie ma sensu, żebym tam sam siedział. Dlatego zdecydowałem, że nie ma potrzeby organizowania dyżurów i spotkań, skoro wszyscy tak naprawdę wiedzą, gdzie mnie szukać.

re ważne sprawy nie znajdowały się w porządku obrad klubu, a pojawiały się na sesji. Nie wiem jak to odczytywać. Na spotkaniu klubu rozmów nie było, a na sesji, gdzie jest parę kamer, są dziennikarze, coś się nagle pojawia. Ale nie chcę tego komentować.

ostatnio otrzymaliśmy od Pana ciekawą książkę „Historia szkoły Podstawowej w ołdakach”. dopisał Pan tam słowa ks. bp jana chrapka: „idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię”.

jest Pan przewodniczącym komisji ładu, Porządku i ochrony Środowiska i członkiem komisji oświaty. ostatnio pojawiają się krytyczne głosy, że komisje rady powinny być związane z koniecznością wypracowania konkretnych rozwiązań, a nie być jedynie cy-

Tak, to właśnie motto mi przyświeca i życzyłbym wszystkim naszym mieszkańcom, żeby od czasu do czasu obejrzeli się za siebie i zobaczyli, jakie ślady po sobie zostawiają. Tych śladów, uczynków dobrych i dobrych wspomnień po sobie, żebyśmy zostawili jak najwięcej. Czego i Panu, i wszystkim życzę.

PyTAniA od Czytelników

n jak realizuje Pan swój program wyborczy?

Staram się wedle posiadanych środków. Jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa na moim terenie, to we współpracy z powiatem powstał już przepiękny chodnik od Pólka przez Dzięcioły do Stryjek. W tym roku przygotowujemy odwodnienie osiedla Dzięcioły. Ja nie składam obietnic nikomu, jeśli nie mam pewności realizacji, chociażby ze względu na brak pieniędzy. W najbliższym czasie są szanse na wodociąg, ma powstać stacja uzdatniania wody w Łysobykach. n dlaczego Pan będąc radnym nie zorganizował ani jednego spotkania z mieszkańcami, nie licząc spotkań organizowanych przez sołtysów?

Już na to pytanie odpowiedziałem w wywiadzie. n dlaczego głosował Pan przeciw uchwale zmieniającej wysokość diet dla sołtysów?

Rozmawiałem z niektórymi sołtysami i nie byli przekonani co do tych zmian. Mówili, że jeśli mają otrzymać podwyżkę w wysokości 20 zł, to lepiej ten temat zostawić i nie rozdrabniać się. n kiedyś były spotkania z sołtysami przynajmniej raz w roku. obecnie ich nie ma. czyżby były dla Pana zbyt uciążliwe?

Jak miałem o czym pomówić, bo były pieniądze do dyspozycji, za czasów burmistrza Białka, to ja żadnej decyzji nie podjąłem sam. Teraz ich nie ma. Sołtysi są obecni na sesjach i wiedzą co się dzieje w terenie. n jakimi osiągnięciami może pochwalić się Pan w obecnej kaden-

7

cji, nie licząc remontu świetlicy (2007-2010), budowy chodnika, przepustów czy budowy odwodnienia planowaną na 2014 r. w dzięciołach – to nie Pana zasługa. jeśli chodzi o świetlicę to pana pomoc była taka, że przeznaczył Pan pewną kwotę, ale dopiero wtedy gdy do Pana przyszli druhowie z osP dzięcioły.

To są pytania mieszkańców? Że to nie moja zasługa... Jeśli chodzi o świetlicę, to nie wiem kto mógł zadać takie pytanie, bo przecież żeby ten budynek dzisiaj funkcjonował tak, jak funkcjonuje, to ktoś o te pieniądze się wystarał. Ja nie mówię, że jeździłem do marszałka... Ale błagałem kierownika wydziału inwestycji – „Piszmy projekt! Od tego jesteście!”. I te pieniądze się znalazły. Dzięki temu, dzięki mojemu naleganiu. n Wg mnie brakuje Panu zainteresowania sprawami mieszkańców. Śmiem twierdzić, że Pan już się wypalił. czy nie należałoby ustąpić z tej funkcji – tzn. nie kandydować w następnych wyborach.

Proszę bardzo... Jestem za. Wypalił się... Dla mnie się wypalić, to jak już struny głosowe zawiodą, głos przestanie funkcjonować, to wtedy ja się wypalę. Jeżeli ktoś złośliwie to mówi, nie widząc tego, co było robione, to niech się przejedzie kilometr dalej, zobaczy obiekt oświatowy, zapyta kogokolwiek z osób starszych, to ludzie powiedzą dzięki komu to powstało. n co Pan będąc radnym kolejną kadencję zrobił dla mieszkańców miejscowości Pólko, w której Pan mieszka?

Jeśli chodzi o drogi, to na Pólku nic się nie da zrobić... Trzeba doposażyć plac zabaw. O drogi walczę już siódmy rok i nie mogę przekonać mieszkańców, właścicieli działek, żeby postąpili tak, aby ich dróżka stała się drogą gminną. n jak często i czy w ogóle organizuje Pan zebrania z wyborcami?

Nie organizuję. Mieszkańcy wiedzą gdzie mieszkam i sołtysi też. Numer mojego telefonu jest dostępny dla wszystkich.

Ślizgawka pod dworcem – kto za to odpowiada? które czekają na zmarzniętych bliskich, gdy wyjdą z pociągu, którzy to muszą iść jak na szpilkach, żeby nie stracić równowagi na lodzie. O dojazd do dworca i do sklepu „Topaz Express”. Nie można normalnie się tam poruszać pieszo jak i autem. Jest żywy lód. Brak jakiejkolwiek reakcji ze strony gminy, jak i właściciela terenu, ażeby cokolwiek z tym faktem zrobić. Piesi ledwo utrzymują się na nogach (może nie wszyscy, ale starsi ludzie np. moja mama, która się tam ostatnio przewróciła). Rozumiem, że jest zima i to jest normalne, że będzie śnieg, lód itp., ale akurat w tym newralgicznym miejscu bezpieczeństwo zimowe zostało całkowicie zaniechane przez wszelakie władze. Nawet jeśli to nie ich teren

i nie oni za niego odpowiadają, to po tym terenie poruszają się ludzie naszej gminy, o których bezpieczeństwo władza dbać powinna. Z poważaniem i z szacunkiem, Mieszkaniec

TOMASZ JUSIńSKI, sekretarz Urzędu Miejskiego w Tłuszczu, odpowiada: Na wstępie należy wyjaśnić, że utrzymanie chodników należy do ich zarządców. W przypadku terenu przy dworcu kolejowym jego zarządcą jest PKP. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę władzom PKP na zły stan nawierzchni peronów, kładki dla pieszych. Mimo tego pracownicy Gminy Tłuszcz wielokrot-

nie odśnieżali chodniki do samej kładki kolejowej oraz rejon zatoki autobusowej. Było to potwierdzane licznymi wizjami w terenie. Należy pamiętać, że liczba pracowników jest ograniczona i przy ciągłych opadach śniegu, jakie w tym roku występowały, niemożliwe jest utrzymanie niektórych nawierzchni w należytym stanie w sposób ciągły. Za an ga żo wa nie Gminy Tłuszcz w utrzymanie zimowe z roku na rok jest na coraz lepszym po-

ziomie. W roku bieżącym w najbardziej trudnym momencie pracowały 3 ciągniki, 2 pługo-piaskarki oraz 2 koparko-ładowarki, dodatkowo na wszystkie chodniki był skierowany mały ciągnik oraz pracownicy fizyczni. Jeszcze w listopadzie skierowaliśmy pismo do Starostwa Powiatowego w Wołominie, kto powinien odśnieżać chodnik na drogach powiatowych i otrzymaliśmy odpowiedź, że wszystkie obowiązki są scedowane na właścicieli posesji przyległych do chodnika (bez względu na to czy chodnik do niej przylega bezpośrednio). Mimo tego oraz mimo obowiązków wynikających z Ustawy o drogach publicznych względem każdego Zarządcy drogi, odśnieżaliśmy wszystkie chodniki na terenie Gminy Tłuszcz.


rozmaitości

wtorek,25lutego 2014

Zdjęcia M. Puławski

8

Pan Feliks Piekut z rodziną i burmistrzem Tłuszcza Pawłem Bednarczykiem

Niebywałyjubileusz

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Gajcy życzył panu Feliksowy kolejnych 100 lat życia

21 lutego pan feliks Piekut z dzięciołów obchodził swoje urodziny. A okazja do świętowania była wyjątkowa – solenizant kończył 100 lat! Tego dnia Świetlica Wiejska w Dzięciołach pękała w szwach. Wśród zaproszonych gości, oprócz rodziny i bliskich znajomych, znaleźli się także przedstawiciele Gminy Tłuszcz i sołectwa Dzięcioły oraz delegacja z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wszyscy przekazywali gratulacje i składali serdeczne życzenia panu Feliksowi – kolejnych stu lat życia. Solenizant otrzymał również pamiątkowy medal z tej okazji. Poniżej przedstawiamy Państwu sylwetkę pana Feliksa, przygotowaną przez rodzinę: Feliks Piekut syn Rocha i Konstancji ur. 21.02.1914 r. we wsi Wilczeniec. Szkołę Podstawową ukończył w Postoliskach. Ożenił się 29.09.1936 r. ze Stanisławą z domu Dzięcioł, z którą przeżył 67 lat. Wychował troje dzieci syna Kazika i córki: Krystynę i Janinę. Na Wilczeńcu mieszkał do 1938 r. potem wraz z żoną przeprowadził się na Dzięcioły, gdzie mieszka do dziś. W 1939 r. poszedł do wojska i służył w 20. Pułku Artylerii Polowej w Baranowicach. Po wojnie zaczął pracować w Tłuszczu, w hucie szkła. Po kilku latach zaczął pracować w Warszawie w betoniarni, następnie podjął pracę w Zakładzie „ZREMB”, skąd odszedł na emeryturę. Zawsze uwielbiał i uwielbia do dziś chodzić po lesie i zbierać grzyby. Wiele prac wokół domu robi sam, rąbie drzewo na opał i sam sobie przynosi węgiel. Pan Feliks nie lubi być zależny od nikogo – zawsze powiada, że dopóki ma siłę może to robić sam, czuje się wtedy potrzebny.

„Węzeł kolejowy Tłuszcz” – będzie dodruk! Informujemy o możliwości zamówienia książki „Węzeł Kolejowy w Tłuszczu”, której dodruk planowany jest na najbliższe tygodnie. Koszt książki wyniesie 30 zł, aby dokonać subskrypcji, należy przelać pieniądze na rachunek nr 97 8006 0000 0053 9223 2000 0004 z dopiskiem „Subskrypcja publikacji „Węzeł Kolejowy Tłuszcz”„. W adresie zamieszkania, prosimy podać e-mail lub telefon kontaktowy. Ułatwi to kontakt w przekazywaniu informacji osobom zainteresowanym nabyciem książki o stanie realizacji subskrypcji. Ź ró dło : cks i r

„kobieta kobietom z okazji dnia kobiet” Dyrektor Biblioteki Publicznej w Tłuszczu Bogumiła Boguszewska zaprasza na recital i spotkanie autorskie z Marianną Wróblewską – autorką pamiętnika z lat 1960 – 2000 pt. „Jazzowe życie Marianny W.” Spotkanie odbędzie się 4 marca 2014 roku o godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej, ul. Kościuszki 7.

Ptaki Tłuszcza poszukiwane Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej zwraca się z prośbą o nadsyłanie informacji o spotkaniach sów i innych rzadkich gatunków ptaków (np. kraska, żołna). Zbieramy dane z gminy Tłuszcz, ale też z terenów gmin przyległych. Wiadomości te posłużą jako uzu-

Poznaj bliżej łowiecką brać 13 lutego br. w społecznym Muzeum ziemi Tłuszczańskiej została otwarta wystawa pt. „Trop” i„czajka”, którą honorowym patronatem objął Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk.

Zdjęcia UM Tłuszcz

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz miasta, powiatu, zaproszeni goście oraz mieszkańcy. Otwarcie wystawy zostało uświetnione przemówieniami Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej pana Tadeusza Sasina, Łowczego pana Mirosława Marszała, Przedstawiciela Koła Łowieckiego „Trop” pana Kazimierza Banaszka, Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka i Przewodniczącego Rady Miejskiej

konkurs poezji Baczyńskiego

Krzysztofa Gajcego. Wystawę obejrzał również gość z Turcji pan Aziz Sahin. Ekspozycja ukazuje działalność obu kół Polskiego Związku Łowieckiego. Zawiera dorobek fotograficzny z ich obwodów łowieckich. Całość wzbogacają trofea myśliwskie oraz inne wypożyczone przez myśliwych eksponaty. Na wystawie znajdują się bogate zbiory akcesoriów myśliwskich, takich jak: filiżanki z motywami myśliwskimi, broń palna, noże my-

śliwskie czy trąbki sygnałowe. Możemy też obejrzeć poroża różnych zwierząt, skóry zwierząt leśnych oraz eksponaty zwierząt wypchanych np. dzika, bobra, lisa, bażanta czy kaczki. Wystawę można obejrzeć w godz. 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku lub po uzgodnieniu telefonicznym (29) 75-73-894 w terminie 13.02 – 06.03.2014 r. Ź ró dło : u rzĄd M iej ski W T łusz czu

Od 10 już lat Zespół Szkół w Tłuszczu jest organizatorem Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji K. K. Baczyńskiego, do udziału w którym zaproszone są wszystkie szkoły ponadgimnazjalne powiatu wołomińskiego. Z okazji 10. edycji konkursu do kategorii „Wizja plastyczna” zaprosiliśmy także wszystkie gimnazja powiatu wołomińskiego. Pomysł naszego wydarzenia kulturalnego należy do trzech nauczycielek: pani Ewy Żmudzkiej, pani Ewy Sobolewskiej i pani Jolanty Szulim, które wówczas realizowały wraz z uczniami projekt „Szkoła z klasą”. Konsekwencją dużego zainteresowania osobą i twórczością K. K. Baczyńskiego były potem działania prowadzące do nadania szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Tłuszczu imienia tego poety – żołnierza. Zmagania konkursowe odbywają się w 4 kategoriach: Recytacja, Wizja plastyczna, Poezja śpiewana, Życie i twórczość K. K. Baczyńskiego. Konkurs objęty jest honorowym patronatem przez: Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Starostę Wołomińskiego, Burmistrza Tłuszcza, a z racji jubileuszu nawet przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Patronat medialny objęła „Stacja Tłuszcz”.

pełnienie do opracowania naukowego ornitofauny Tłuszcza i okolic. W przypadku sów ważne są nie tylko same obserwacje, ale także słyszane głosy (nocą) albo ślady obecności (pióra, odchody). Wiadomości prosimy nadsyłać na adres elektroniczny: ptakitluszcza@o2.pl. Można też dzwonić pod numer: 889 481 332 lub zostawiać wiadomość u pracowników Muzeum Społecznego w Tłuszczu. Dziękujemy! A oto kilka ważnych informacji: Uczestnicy z kategorii „RECYTACJA” przygotowują po jednym utworze K. K. Baczyńskiego. Prace z kategorii „WIZJE PLASTYCZNE” dotyczyć mogą albo samego poety K. K. Baczyńskiego, albo jego poezji. Uczestnicy mogą posługiwać się dowolnymi technikami plastycznymi. Prace, które zostaną nadesłane na konkurs, złożą się na wystawę – można będzie ją obejrzeć od 20 marca w Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej o godz. 13.00. W kategorii „POEZJA ŚPIEWANA” uczestnicy przygotowują po jednym utworze – może to być odtworzenie już istniejącej linii melodycznej lub własna kompozycja. W kategorii „Znajomość życia i twórczości K. K. Baczyńskiego” młodzież przystępuje do pisania testu – ilość uzyskanych punktów decyduje o zajętych miejscach. Tegoroczny konkurs odbędzie się w dniach: 20-21 marca 2014r. – 20 marca o godz. 13 w Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej otwarcie wystawy pokonkursowej, 21 marca o godz. 10 w Zespole Szkół zmagania w pozostałych kategoriach. Uczestnicy i goście konkursowi będą także mieli możliwość obejrzeć wystawę przygotowaną przez koło „Polska Walcząca – historia, literatura, sztuka” prezentującą naszego patrona oraz miejsca z nim związane – „Śladami „Krzysztofa”. Zapraszamy! e WA ż Mudz kA


www.stacja-tluszcz.pl

historia

9

Bliskie zsPoTkAniA HisToriĄ

odkrywamytajemnice nazwiskmieszkańców tłuszczai okolic nasze nazwiska mają zagadnienie szersze, którego nie da się prawnie rozwinąć w formie artykułu określone, często nieczy- po do prasy. Grupą kolejną nas interesującą telne już dzisiaj znaczenie będą nazwiska chłopskie, które w więki swoją własną historię. co szości ukształtowały się w większości ku XV i XVI. Są wśród nich różne, mówią o nas i o naszych wjeśliwiecho dzi o ich naukową klasyfikację, przodkach? często może- ale tego zagadnienia też nie będziemy szerzej rozwijać. Skupimy się po prostu my wskazać na ich podsta- na pochodzeniu, znaczeniu i historii wywie, gdzie było gniaz- branych nazwisk. do naszych przodków. Począwszy od tego numeru nAzWiskA „stacji Tłuszcz” rozpoczy- MieszkAŃcóW namy cykl, w którym pre- TłuszczA i okolic zentować będziemy znaAdamski – notowane od 1700 r., czenie i historię nazwisk od imienia Adam. Imię częste w Polsce XII wieku. Geneza imienia biblijnego r o z p o w s z e c h n i o n y c h od Adam niepewna: określało praojca rodu w naszej okolicy. ludzkiego, może z sumeryjskiego adal

r o BerT s zy dlik Każdy z nas uczył się w szkole, że nazwiska pojawiły się wówczas, gdy przestały już wystarczać same imiona i przydomki (przezwiska). Nie od początku zresztą nazwisko było mianem dziedzicznym. W późnym średniowieczu bywało nierzadko tak, że gdy ojciec rycerskiego rodu – dajmy na to: Jan z Chmielewa herbu Gozdawa – podzielił między swoich trzech synów włości, z czasem oni sami i ich przodkowie nosili już różne nazwiska. Gdy najstarszy syn Maciej otrzymał Wyrzyki, jego potomkowie (wciąż Gozdawici) zwali się z czasem Wyrzykowskimi. Syn średni Andrzej, który objął Godlewo – zwał się z czasem Godlewskim. Tymczasem najmłodszy Tomasz pozostając w Chmielewie z czasem stał się Chmielewskim. Nazwiska wśród rodów szlacheckich ugruntowały się w późnym średniowieczu. Niektóre powstały już w XIII w. – te najczęściej nie mają końcówki na -ski, -cki, -dzki itd... Jednak znakomita większość szlacheckich nazwisk ukształtowała się dopiero w wieku XV. Wystarczy sięgnąć po „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza i wspomnieć Juranda ze Spychowa czy Maćka i Zbyszka z Bogdańca. Oni jeszcze nazwisk dziedzicznych nie posiadali, ale ich wnuki już tak. Spychowscy? Bogdańscy? Zapewne tak, zależnie od tego, gdzie mieli swoje główne siedziby. Wśród ludności mieszczańskiej proces ten był bardziej skomplikowany i w przypadku Tłuszcza i okolic ma znaczenie mniejsze. Dość powiedzieć, że w tej warstwie społecznej częstsze były nazwiska odojcowskie (Piotrowski lub Pietrzak, Jankowski lub Janiak) czy od nazw zajęć, zawodów (Kowalczyk, Ciesielczyk itd.) To jednak

-mu ‘mój ojciec”. Nazwisko rozpowszechnione w całym kraju, ale największe skupiska Adamskich znajdują się na Podlasiu (Białostocczyzna) i w Wielkopolsce (Poznańskie); nosi je ok. 28000 Polaków, w powiecie wołomińskim

ok. 30 osób, z czego znaczna część w Kruszu, gm. Klembów. Adamscy na Mazowszu i Podlasiu pieczętowali się herbem Jastrzębiec: W polu błękitnym podkowa na opak złota z takimż krzyżem kawalerskim w środku. W klejnocie: jastrząb zrywający się do lotu w barwach naturalnych, z dzwonkami sokolimi, trzymający godło w prawym szponie. Balcerak – notowane od 1547 r.; w grupie nazwisk pochodzących od imienia Balcer, Baltazar; to od akadyjskiego Beltszassar ‘niech Bel zachowa jego życie”. Nazwisko rzadko spotykane; jego rozmieszczenie jasno wskazuje, że historycznie było kilka gniazd rodowych, a największe z nich prawdopodobnie znajduje się we wsi Balcery, gm. Tłuszcz. Nosi je ok. 2100 Polaków; w powiecie wołomińskim ok. 235 osób (pokrewne nazwiska: Balcer, Balcerek). l

laskowski – notowane od 1415 r., od nazw miejscowych typu Laskowo, Laskowiec. Wiele gniazd w Polsce, ale bodaj największe znajduje się kilkanaście kil

lometrów od Tłuszcza. Była nim dawna okolica szlachecka Laskowo (jedyna w naszych stronach), na którą składały się wsie Laskowo-Głuche, Laskowo-Wszebory, Laskowo-Trojany, Laskowo-Karpino, Laskowo-Chrościele, Laskowo-Zaścienie, Laskowo-Kozły, Jakuszewo-Laskowo. W tym przypadku łatwo można wskazać protoplastów rodu Laskowskich, którzy pojawiają się na kartach historii 599 lat temu. Oto 31 października 1415 r. Stanisław z Sokołowa w ziemi

Fragment mapy „Mazowsze w II poł. XVI w.” (mapa rekonstruowana, 1973 r.) z widocznymi ówczesnymi nazwami miejscowości i oznaczeniem, czy należały do króla, kościoła czy szlachty. Na północny-wschód od Tłuszcza (wówczas Tłuściec) rozciągała się okolica szlachecka Laskowo, w której skład wchodziła także wieś Laskowo-Kozły (obecnie Kozły). Laskowo było gniazdem licznie rozrodzonego domu Laskowskich herbu Korab, którego przedstawiciele mieli w XVI w. w swoich rękach kilkanaście wsi pomiędzy parafialnymi Dąbrówką, Niegowem i Postoliskami. Wielu Laskowskich, piastujących liczne urzędy i godności, nabywało też majątki w innych częściach Rzeczypospolitej.

czerskiej sprzedał swoje działy w Laskowie innym dziedzicom tegoż Sokołowa. W 1417 r. znajdujemy w źródłach Mikołaja i Jakusza (por. późniejsze Laskowo-Jakuszewo) z Laskowa w pow. kamienieckim ziemi nurskiej, którzy z czasem przyjęli nazwisko Laskowski od swojego rodowego gniazda (później część także jako Karpińscy od Laskowo-Karpino). Co ciekawe, zarówno późniejsi Sokołowscy z Sokołowa w ziemi czerskiej i Laskowscy z Laskowa w ziemi nurskiej pieczętowali się tym samym herbem Korab, a zatem wywodzili się z tego samego rodu herbowego, którego członkowie z czasem przyjęli różne nazwiska. 150 lat później, w II poł. XVI wieku, Laskowscy poza swoim gniazdem posiadali także: Georgius (Jerzy) Laskowski – Mokrą Wieś, Fiukały i część Lipin; Petrus (Piotr) Laskowski – Jarzębią Łąkę, Dembinki i Mętnów (dziś nieistniejąca wieś, zapewne zachodnia część Kicin). Ród ten wydał wielu dostojników w czasach Księstwa Mazowieckiego (przed 1526 r.) a później Rzeczypospolitej. Wojciech, starosta nurski, w 1478 roku został skarbnikiem nurskim, a w 1482 r. skarbnikiem warszawskim. On i jego bracia: Piotr (koniuszy książęcy) i Wit – dziedzice Laskowa, otrzymali w 1477 r. różne przywileje od księcia Bolesława V. Jerzy był podkomorzym u prymasa Łaskiego (1530 r.), a wśród studentów krakowskich znajdujemy Wawrzyńca (1570) i Jana (1579) z Laskowa. Wawrzyniec z Dębinek i Mokrej Wsi był pisarzem ziemskim warszawskim (1577) i deputatem na Trybunał Lubelski (1584). Mikołaj był starostą wyszkowskim (1598)... Wśród Laskowskich spotykamy w XVI-XVII wieku wielu starostów, cześników, mieczników, sędziów. Ich herb Korab: W polu czerwonym korab złoty z takąż murowaną blankową wieżą. W klejnocie samo godło. Nazwisko bardzo rozpowszechnione w całej Polsce ze wskazaniem na Mazowsze, Podlasie i Kujawy. 90. na liście najpopularniejszych nazwisk Polaków. W pow. wołomińskim nosi je ok. 250 osób, w całej Polsce ok. 24 tys.


10

radniradzą…

wtorek,25lutego 2014

działosięnasesji

interpelacje radnych

zapytania i wolne wnioski

USTERKA CIĄGLE DO NAPRAWY Radny Włodzimierz Malinow ski zwrócił uwagę, że około półtora roku temu zgłosił, że woda wyciekająca z wodociągu na ul. Prusa zalewa jezdnię. – Do dziś jest to niezrealizowane. Niejednokrotnie na ul. Prusa byli pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z kontrolą, lecz do dziś nic nie zrobiono – mówił radny Malinowski. Podkreślał, że woda zamarza na jezdni i tworzą się muldy. Zwrócił uwagę, że ten wyciek to po prostu star ta pieniędzy. A dodatkowo woda podmywa asfalt i w efekcie może on się zarwać. – Czy rzeczywiście musimy latami czekać, żeby wyeliminowano te usterki? – zakończył radny. Burmistrz Paweł Bednarczyk poprosił o odpowiedź dyrektora ZGKiM. Dyrektor Mariusz Dembiński powiedział, że poinformował o tym wydział inwestycji, gdyż wykonawca podpisywał z gminą umowę na wykonanie tej sieci. – Obecnie jest to reklamowane, w najbliższym czasie, jak pogoda pozwoli będzie to usunięte – zapewnił dyrektor.

KTO ZAPłACI ZA DOWÓZ? Dy rek tor Powia towe go Śro dowi skowe go Domu Samopomocy w Tłuszczu pani Agnieszka Brzostek zwróciła się do władz gminy z prośbą o dotację na sfinansowanie dojazdów podopiecznych do placówki. Pani dyrektor podkreśliła, że uchwalone 10 000 zł wystarczyło w ubiegłym roku na cztery miesiące. – Potrzeba nam jeszcze 20 000 zł, oprócz już przyznanej kwoty – mówiła dyrektor Agnieszka Brzostek. Burmistrz Paweł Bednarczyk przywołał ustalenia ze wcześniejszego spotkania, że gdy będzie znana wysokość rezerwy budżetowej to właśnie z niej te środki zostaną przeznaczone. Burmistrz zastrzegł, że na spotkaniu nie było mowy o kwocie 20 000 zł, ale o kwocie połowę mniejszej. – Ponieważ Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką powiatową, chciałem się dowiedzieć jakie pieniądze na ten cel przeznaczył powiat – zapytał burmistrz. – Powiat nie przeznaczył żadnych środków, gdyż uczestnikami są osoby z terenu powiatu, ale zamieszkujący poszczególne gminy. Dlatego bardziej zwracamy się do gmin, na terenie których zamieszkują uczestnicy. Powiat wskazał też, ze poszczególne gminy mogą dowozić swoich uczestników – wyjaśniła dyrektor placówki i dodała, że gmina Jadów przeznaczyła na ten cel 18 000 zł. Burmistrz zapewnił, że dotrzyma ustaleń, jednak zaznaczył, że chce się spotkać w tej sprawie z radnymi powiatowymi. – Gmina nie jest od tego, żeby prowadzić placówki, które z mocy ustawy powinien prowadzić powiat – zakończył burmistrz.

KOSZE, DRZEWA I NIEPORZĄDEK Radny Paweł Fydryszek poruszył problem nieruchomości (przy ul. Sienkiewicza, Warszawskiej, Polnej – przypis red.), które niekorzystnym wyglądem negatywnie oddziaływają na wizerunek miasta. – Proszę o przedstawienie, jakie w ubiegłym roku były podejmowane czynności, aby właściciele tych nieruchomości je uporządkowali? Czy zostały wyczerpane wszystkie możliwości prawne? – pytał radny. Następnie zwrócił uwagę na potrzebę zwiększenia ilości koszy ulicznych w mieście i zamontowanie pojemników na odchody zwierzęce. – To było poruszane rok temu, niestety nic w tej sprawie się nie zmieniło – podkreślił radny Fydryszek. Podjął też temat drzew na ul. Rodziewiczówny i przy wieży ciśnień, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. Radny Fydryszek podkreślił, że ta sprawa była zgłaszana podczas spotkania z mieszkańcami osiedla Centrum. Radny poprosił burmistrza o pisemną odpowiedź na swoje pytania.

DROGI I OŚWIETLENIE Sołtys Franciszkowa Leszek Banaszek zapytał czy jest szansa, aby w tym roku wykonać oświetlenie przy kościele we Franciszkowie, które jest zapisane w budżecie. Następnie sołtys zapytał o drogę Franciszków-Szczepanek: czy będzie projektowana w całości, gdyż jej części przechodzi przez tereny gminy Poświętne. – Żeby się nie okazało, że wybudujemy do granicy gminy Poświętne, a tam zostanie 150200 metrów i ta droga dalej będzie żwirowa czy piaskowa – zauważył sołtys.

Odnośnie drogi burmistrz poprosił sołtysa aby po sesji udał się do inspektora ds. infrastruktury drogowej i tam wyjaśnił sprawę. W kwestii oświetlenia burmistrz zaznaczył, że chodzi nie tylko o Franciszków, ale również o inne miejscowości i podkreślił, że wykonawca nie wywiązuje się z umowy rzetelnie. Mimo kilkukrotnych pisemnych wezwań nie przedstawił terminu zakończenia prac projektowych, jednak wciąż stoi on na stanowisku, że są one przez niego realizowane. – Wykonawca zobowiązał się, że do końca stycznia te projekty zostaną złożone w starostwie wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Przed sesją z radnymi ustaliliśmy, że jeśli wykonawca z tych obietnic się nie wywiąże, to podejmiemy kroki prawne, żeby zakończyć tę umowę i wyłonić innego wykonawcę – poinformował burmistrz Paweł Bednarczyk. LATA MIJAJĄ, MIESZKAńCY CZEKAJĄ… Mieszkanka zapytała czy w tegorocznym budżecie zaplanowano środki na odwodnienie ul. Orlej. Dodała, że pismo w tej sprawie złożono trzy lata temu i co roku mieszkańcy słyszą, że rada nie ustaliła budżetu na odwodnienie ulicy Orlej. Mieszkanka stwierdziła, że ulica jest wykonana pół metra wyżej niż są fundamenty budynków. – Z tego pamiętam, to na wykonanie odwodnienia na ul. Orlej nie ma przeznaczonych w tegorocznym budżecie środków – odpowiedział burmistrz. Mieszkanka nie kryjąc oburzenia powiedziała, że w związku z wybudowaniem drogi w jej budynku pękają ściany, zaś gdy leje deszcz cała woda spływa na jej posesję. – Coś trzeba z tym zrobić. My – mieszkańcy – na własny koszt wykopiemy rów. Ale nie można, bo nie jest to ujęte w planach. Tak samo płacę podatki, jak każdy inny z mieszkańców Tłuszcza. Inna mieszkanka poruszyła temat, że od 20 lat czekają na dokończenie ulicy Pilawskiej na odcinku 400 m. – Tyle razy byliśmy w gminie, było podanie składane, to gdzieś zaginęło. Ile lat jeszcze mamy na te 400 m czekać? Latem mamy tumany kurzu, w zimę nie chcą nam odśnieżać, bo droga jest nieutwardzona. Męczymy się już 20 lat! – mówiła mieszkanka. Następnie przeszła do tematu wodociągu i podkreśliła, że sieci wodociągowej też do jej posesji nie dociągnięto. Bur mistrz od powie dział, że zo stał wy ko na ny ca ły za kres unij ne go projek tu wo do cią -

gowe go. Do dał, że w do ku men ta cji projek towej część wo do cią gu, o któ rej mówi miesz kan ka by ła z po cząt ku uję ta, jed nak pod czas uzgod nień zo sta ła wy kre ślo na. – Dla cze go zo sta ła wy kre ślo na, nie je stem w sta nie pa ni powie dzieć. Nie by łem bur mi strzem, gdy projek towa no sieć w tam tej oko li cy – stwierdził bur mistrz. CHODNIK WYBUDOWANY, LUDZIE CHODZĄ ULICĄ Sołtys Ły sobyków Elżbieta Rudnik poprosiła, aby drogi w jej miejscowości od czasu do czasu odśnieżył ciągnik z pługiem. Następnie poruszyła sprawę chodnika przy drodze powiatowej: – Czy ten chodnik od Dzięciołów do Stry jek ma służyć mieszkańcom tylko latem czy też zimą? Bo on jest tak zasypany, że mieszkańcy z dziećmi, z wózkami idą jezdnią… – zauważyła pani sołtys. Bur mistrz od powie dział, że chod nik znaj duje się przy dro dze powia towej i z usta wy o dro gach pu blicz nych wy ni ka, że je śli chod nik nie przy le ga do za bu dowa nej nie ru cho mo ści są sied niej, to je go od śnie że nie na le ży do obowiąz ków za rząd cy dro gi. Bur mistrz wy ja śnił, że gmi na sta ra się od śnie żać wszyst kie chod ni ki, bez wzglę du na to, kto jest ich wła ści cie lem, jed nak ze wzglę du na ogra ni cze nia sprzę towe i w ilo ści pra cow ni ków nie wszę dzie uda się doje chać za raz po opa dach śnie gu. Na stęp nie za pew nił, że w naj bliż szym cza sie zo sta nie to zro bio ne. POTRĄCĄCENIA Z DIET Sołtys Stasinowa Jerzy Więch zadał pytanie dotyczące potrąceń z diet sołtysów w przypadku nieobecności na sesjach nadzwyczajnych i niedoręczeniu zaproszenia na sesję czy zebranie sołtysów. Burmistrz odpowiedział, że na bieżącej sesji wyłączono sesje nadzwyczajne z sesji obowiązkowych dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych. – Wydaje mi się, że w sposób rzetelny zawiadamiamy sołtysów o terminach zebrań i sesji rady miejskiej – zakończył burmistrz. Sołtys zgłosił również zastrzeżenie do niemożliwości uczestniczenia w sesji z powodu choroby. Burmistrz odparł, że gdy jest na zwolnieniu to też otrzymuje 80% wynagrodzenia. ‹‹‹


www.stacja-tluszcz.pl ‹ ‹ ‹ SPÓłKA WODNA I INWESTYCJE Sołtys Leszek Banaszek jako prze wodniczący spółki wodnej podziękował bur mi strzo wi, rad nym i urzęd ni kom za szybkie przygotowanie nowej uchwały umożliwiającej przydzielanie dotacji dla spółki. Pan Banaszek zgłosił tylko zastrzeżenie, że w przypadku tej konkretnej dotacji radni zastrzegli, że wymagana jest pozytywna opinia Komisji Budże towej, w przypadku innych dotacji nie ma takich zapisów. Następnie pan Banaszek skierował swoje pytania do radnego powiatowego Mariusza Dembińskiego. Pierwsze z nich dotyczyło drogi z Miąsego, przez Franciszków, Międzyleś do Stanisławowa – czy są jakieś plany z tą inwestycją związane, gdyż nie widać jej w budżecie powiatu. Drugie dotyczyło odwodnienia drogi powiatowej w Szczepanku, gdzie wykonano odwodnienie tylko z jednej strony jezdni.

Coś dla mamy, coś dla taty W marcu w naszym mieście ruszy klub Mamy i Taty. klub będzie oferował zajęcia rozwojowe dla dzieci, ale również warsztaty dla rodziców, doskonalące m.in. umiejętności wychowawcze.

Nowa inicjatywa jest wynikiem współpracy tłuszczańskiego Stowarzyszenia „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju” z Fundacją „Mamy Wołomin”. – Kilka miesięcy temu, gdy zostałam mamą, poczułam ogromną potrzebę zorganizowania czegoś dla rodziców z dziećmi – mówi Aleksandra Puławska, prezeska Kastora. – Na początku jeździłam do Wołomina na zajęcia prowadzone przez Fundację „Mamy Wołomin”. Z szefową fundacji Magdą Filaber porozmawiałyśmy o możliwości współpracy naszych organizacji i są już pierwsze efekty. Obecnie nasze stowarzyszenie prowadzi trzy grupy zabawowe dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat, które cieszą się dużym zainteresowaniem. A teraz wspólnie rozpoczynamy pracę nad uruchomieniem Klubu dla Mamy i Taty w Tłuszczu. Klub Mamy i Taty to cykl warsztatów i spotkań dla rodziców przede

wszystkim małych dzieci. Oprócz kontynuowania grup zabawowych i zajęć rozwojowych dla najmłodszych, organizatorzy zapowiadają warsztaty pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”, z zakresu komunikacji małżeńskiej czy też z zarządzania domowym budżetem. – Afrykańskie przysłowie mówi, że potrzebna jest cała wioska, aby wychować jedno dziecko. Niestety współczesny świat nam tego nie ułatwia. Często rodzice są samotni ze swoimi codziennymi obowiązkami – dziadkowie mieszkają daleko, albo pracują. Chcemy, by Klub Mamy i Taty był miejscem, gdzie będzie można nie tylko ciekawie spędzić czas, ale przede wszystkim poznać nowych ludzi w podobnej sytuacji i wymieniać się problemami oraz pomysłami na ich rozwiązanie – mówi Aleksandra Puławska. Na część działań klubu organizatorom udało się pozyskać dofinansowanie w otwar tym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych ogłoszonym przez Gminę Tłuszcz. Dzięki temu uczestnictwo w zajęciach i warsztatach będzie wiązało się z symboliczną opła-

11

Radny powiatowy Mariusz Dembiński poinformował, że udzieli odpowiedzi po sesji. Sołtys Dzięciołów Stanisław Szymański nawiązując do sprawozdania z działalności Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska, które było odczytywane na sesji, zwrócił uwagę na nieuporządkowaną posesję przy wy jeździe z Tłuszcza w stronę Pólka. Następnie sołtys powiedział, że sołtysi za późno otrzymują zawiadomienia o ter minie sesji, przez co trudno o dostosowanie grafiku w pracy, czy też wzięcie wolnego. Przewodniczący Rady Krzysztof Gajcy odpowiedział, że statut przewiduje termin zawiadomienia na pięć dni przed sesją. Burmistrz dodał, że w większości wszyscy mają dostęp do Internetu, gdzie takie informacje są publikowane. WODOCIĄG W WÓLCE KOZłOWSKIEJ Pani Agnieszka Brzostek zapytała czy wodociąg w Wólce Kozłowskiej będzie dokończony w całej miejscowości. Bur mistrz odpowiedział, że zostanie wykonana analiza kosztów poszczególnych odcinków i decyzja o ich realizacji zostanie podjęta wspólnie z radnymi. red.

tą (2 – 5 zł), a nie kwotami sięgającymi kilkadziesiąt złotych, jak ma to miejsce w podobnych klubach w Warszawie. Klub Mamy i Taty będzie korzystał z sal udostępnionych bezpłatnie przez powstające przy Stowarzyszeniu Kastor

KLUB MAMY I TATY – BĄDź NA BIEżĄCO! jeśli jesteś zainteresowana/y zajęciami oferowanymi w ramach klubu Mamy i Taty, chcesz otrzymywać na bieżąco informacje o tematach i terminach spotkań, wyślij e-mail pod adres: biuro@kastor.org.pl albo sms pod nr 608 179 795.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Fydryszek poruszył problem nieruchomości, które niekorzystnym wyglądem negatywnie oddziaływają na wizerunek miasta

Niepubliczne Przedszkole Społeczne „Galileo” – którego otwarcie planowane jest w sierpniu. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych rodziców! red.

Stowarzyszenie Kastor prowadzi obecnie w Tłuszczu trzy grupy zabawowe dla dzieci w wieku od 6 miesiąca do 4 lat, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Organizacja przygotowuje się teraz do utworzenia Klubu Mamy i Taty oraz przedszkola

Mali aktorzy na wielkiej scenie

Fot. UM Tłuszcz

Radny Włodzimierz Malinowski zwrócił uwagę, że około półtora roku temu zgłosił, że woda wyciekająca z wodociągu na ul. Prusa zalewa jezdnię. Do dnia sesji sytuacja się nie zmieniła

…iradzą

12 lutego w Przedszkolu samorządowym „Baśniowa kraina” odbył się „Przegląd Małych form Teatralnych”. W wydarzeniu udział wzięły dzieci z trzech przedszkoli z terenu naszej gminy: z zespołu szkolno-Przedszkolnego w kozłach, z Prywatnego Przedszkola „zuch” w Tłuszczu i z Przedszkola samorządowego „Baśniowa kraina”. Po przepięknych występach dzieci zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami i słodyczami. każde przedszkole otrzymało również wielką pluszową maskotkę. Ź ró dło : uM W T łusz czu


12

reklama

wtorek,25lutego 2014

iNformator

ogłoszeNia

drobNe

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM

sprzedam działkę budowlano-usługową, Tłuszcz ul. Wyspiańskiego, powierzchnia: 1780 m kw. 120 zł/m kw., działka ogrodzona, wybita studnia, tel. 516 703 925 l sprzedam działkę budowlaną na osiedlu słoneczna w Tłuszczu, 602 m kw., tel. 722 202 881 l Tanio sprzedam działki budowlane w dzięciołach. działki o pow. 1100 m kw. z wydanymi warunkami zabudowy, tel. 507 058 174 l Sprzedam działki budowlane w Tłuszczu od 811 m kw. do 1000 m kw. tel. 784 027 901 l Sprzedam działki budowlane w Tłuszczu ośmioarowe i dziesięcioarowe, tel. 793 954 476 l Sprzedam działki budowlane w Tłuszczu przy ulicy Modrzewiowej, Dębowej i Zachodniej od 716 m kw. do 903 m kw., tel. 600 382 605 l Sprzedam mieszkanie 38 m kw. w bloku w centrum Tłuszcza, tel. 668 474 388 l Sprzedam działki budowlane w Tłuszczu przy ul. Norwida, powierzchnia 1177 m kw. i 1189 m kw., tel. 504 744 396 l

SPRZEDAM sprzedam bardzo ładą suknię ślubną rozm. 38 biała, tanio, tel. 507 806 723 l sprzedam zdrowe wiejskie jaja z chowu wolno wybiegowego spełniające wysokie walory smakowe w cenie 70 gr za szt. zadzwoń 600 738 633 na terenie Tłuszcza możliwa dostawa w piątek już od 10 szt. l Sprzedam obornik bydlęcy 80 zł za tonę, tel. 692 833 796 l

USłUGI ustawianie anten satelitarnych, tel. 696 524 418 kominki Wkłady obudowy Montaż Tel. 503 862 166 Pomogę przy porządkach domowych lub zrobię zakupy, tel. 797 661 844 l Odśnieżanie ręczne i mechaniczne. Wywóz śniegu, tel. 519 669 191 l Masz problem z odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej? Zadzwoń 696 524 418 l l l

WYNAJMĘ Posiadam do wynajęcie lokal przy ul. Warszawskiej w Tłuszczu, tel. 602 676 426 Do wynajęcia dwa pokoje, kuchnia z wygodami, blisko stacji PKP, Jasienica, tel. 505 002 935

l

l

KUPIĘ kupię kAżde AuTo. Wszystkie marki, każdy rocznik i stan. gotówka i umowa od ręki. Telefon: 533 730 695 l kupie działkę budowlaną w Tłuszczu lub bliskich okolicach! 500-2000 m. Tel 601 179 250 l Kupie fiata 126p tel. 511 233 923 l

Telefony AlArMoWe Pogotowie Ratunkowe Policja l Straż Pożarna l Pogotowie gazowe l Pogotowie Energetyczne l l

999 997, 29 757-30-07 998 22 787-66-66 991

urzĘdy i insTyTucje Urząd Miejski w Tłuszczu Społeczne Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej l Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Bios” s. c. l Centrum Medyczne „Rajmedica” l Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Postoliskach l Urząd Pocztowy l Zakład Energetyczny Posterunek w Tłuszczu l Filia Powiatowego Urzędu Pracy l Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji l Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej l Ośrodek Pomocy Społecznej l Zespół Obsługi Placówek Oświatowych l Przedszkole Samorządowe „Baśniowa Kraina” l Gimnazjum w Tłuszczu l Zespół Szkół w Stryjkach l Zespół Szkół w Postoliskach l Zespół Szkół w Miąsem l Zespół Szkół w Mokrej Wsi l Zespół Szkół w Jasienicy l Szkoła Podstawowa w Tłuszczu l Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłach l Miejska Biblioteka Publiczna l Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna l Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy l l

29 75-73-016 29 757-38-94 29 757-30-04 29 742-01-17 29 757-32-18 29 75-73-121 29 75-73-027 29 75-73-108 29 757-31-34 29 757-30-22 29 757-32-40 29 757-22-14 29 757-32-37 29 777-41-66 29 757-30-30 29 757-30-25 29 757-30-50 29 757-39-67 29 757-31-13 29 757-30-02 29 777-16-67 29 757-38-50 29 757-38-97 29 640-40-06

PRACA Pracownia sukien Ślubnych w Tłuszczu zatrudni stażystów oraz krawcowe. kontakt: Anna suchenek, tel. 668 776 722

l

inne l l

PrAcA W Przedszkolu niepubliczne Przedszkole społeczne w Tłuszczu powstające przy stowarzyszeniu kastor – inicjatywa dla rozwoju, poszukuje kreatywnych, energicznych osób do pracy od sierpnia 2014 roku na stanowiskach: – nauczyciel wychowania przedszkolnego, – pomoc nauczyciela. Praca z dziećmi daje Ci radość i satysfakcję? Posiadasz wykształcenie pedagogiczne (bądź jesteś na ostatnim roku studiów)? Prześlij nam swoje CV i list motywacyjny – napisz, dlaczego wybierasz pracę właśnie na takim stanowisku. Dodatkowym atutem będzie znajomość podstaw metody Marii Montessori, Porozumienia bez Przemocy i pedagogiki Janusza Korczaka. Zapraszamy! Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: przedszkole@kastor.org.pl

Obywatelskie Biuro Porad Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”

29 646-23-51 29 649-18-31


www.stacja-tluszcz.pl

rozmaitości

skwierczy wtłUszczU

VIII

13

Kącik porad, prowadzony przez Beatę, która chętnie czyli nasz samorząd odpowie na różne problemy, doradzi lub wesprze. PorAdy BeATy (i nie tylko) PONIEDZIAŁEK, 24 lutego Pani Beato bardzo lubię Pani ką- w związkach małżeńskich cieszą się relana wesoło

- cjami partnerskimi ze współmał żonkiem cik. Właści TVwie4 to często zaczynam lekPULS POLSKA KINO rę ga ze ty od nie go. Pi sze Pa ni win no tak być...). Oso bi ście wierzę tu (po 05:20 Zagadkowa Jedynka prog.rozr. 05:55 Tygrysy Europy: Nowa 06:00 Milion za Laurę komedia 06:00 Codzienna 2 m. 3 (16) 06:00 Uwaga! magazyn 06:00 Doktor Oz radzi talk-show 05:00 Wstawaj! Gramy! progr.muz. sposób magazyn prosty i jasny, mając dobrą ser.kom. kiej Droga Pan wspo minał, sama w przyjaźń o ja na zachód 08:00 Dekoratornia 06:55 w dram.sens. ser.kom. 05:55 TVP Info w TVP1 nauczycielka 06:00 Nowy dzień z Polsat News 06:15 Mango telezakupy Złoty pociąg (2-ost.) 09:40 Nowy Scooby i Scrappy Doo na 07:00 07:25 od film sens., 06:35 Coś dla ciebie magazyn 08:00 Wiadomości Oggy i karaluchy ta ser.anim. progr.inf. TłUSZCZ 16.02.2014, po wiedź na wet naj bar dziej kiej do świad czam od wie lu lat i nie 07:20 Co za tydzień magazyn Rumunia/Polska 1986 ser. 07:05 M jak miłość (450) ser.obycz. likujecie 08:05 Pogoda 07:30 Daltonowie ser.anim. pubmagazyn io (30) 08:20 Świat według kiepskich (110) atn ost że , yłem waż Doradca smaku 07:55 zau Nie08:10 znana oso ba wy ko rzy stu jąc na im pli ko wa ne pro ble my. Za zdrosz mu ję się mier ny mi do ga dusz ka mi przej skom ”, szcz 11:00 Tajemnica twierdzy szyfrów Kudłaty i Scooby-Doo na tropie 08:00 Flintstonowie ser.anim. acjo Tłu 08:00 Pytanie na śniadanieAk Polityka przy kawie ser.kom. cji: droga „st stronach? 07:55 czę do red magazyn na was siłDzień dobryzyc TVNhmagazyn 08:00 wać (12/13) ser.woje. ser.anim. óbo spr pre08:25 zie uro dzinowej nieuwagę po08:20 krzywPogoda dzi ma łych i płyt kich! Pa nie An to ni Pa ni po go dy du cha. Chęt nie się lu Telezakupy też 09:05 Gęsia skórka ser.przyg. ym głb Malanowski 09:00 i partnerzy (529) mó czy satyryczne. rszemagazyn ystkie Bobry!08:25 do Instrukcja obsługi PRL: Scooby-Doo ser.anim. śniadanie 08:25 Pytanie na wie m wsz(280) Ukryta wiaprawda 09:00 Jedynka: Ojciec Siły pierwotne Pozdra ser.fab.-dok. dzo nej Serialowa dokonała kradzie ży telefo08:50 nu koPanorama wiemRexcoser.krym. Pani sądzi 10:05 o przy jaźni ser.przyg. trzebu ją takiej przyfilm jaźdok. ni, mężczyźni po12:00 r Bagienny. 11:10 Bób nim udo pse FIS 1982 Zakopane Komisarz 08:55 ać ybr prz Mateusz 11:00 Złotopolscy telen. ser.paradok. chciałbym 09:30 Malanowski i partnerzy (530) mór wego o war toser.krym. ści 1500 zł. 08:55 Pytanie na sko-męskiej? onaZbuntowany w ogó- aniołodtelen. najdują w niej liwość okatrop zywa nia 12:30moż S.O.S.: Fałszywy Nieposkromiona miłość Czy 10:00 dam ser.sens. telen. jest12:35 śniadanie magazyn Słowo faceta (126) 10:ko 12:15 Rozmowy w toku: Jak ser.fab.-dok. Romans z intruzem 13:45 Kiedy się li zakocham... 11:00 le ser. 09:10 Pogoda 09:55 BBC w Jedynce: Świat z lotu moż wa? Czy za wsze mu si się skoń - swo ich głęboko skry wanych uczuć, bli 14:30 Kobieta w lustrze telen. Trudne sprawy (244) 10:00 wesele marzeń? zorganizować Prawdziwe uczucie 11:55 Polska 1984 dramat.wojenny, telen. 09:15 Pytanie na śniadanie magazyn ptaka: Azja i Australia (5/6) Niania: Miejsce na cmentarzu 15:30 ser.paradok. 4.02.2014, JA SIE NI CA czyć w... wia do mo gdzie... Bo ja mam sko ści i sła bych stron. Ko bie ty szu ka ją talk-show Kroniki sportowe. Białe 15:35 Dekoratornia 12:55 magazyn 10:00 Pogoda serial przyr. ser.kom. w PRLZna Łowcaja krokodyli: 13:55 Przy film serial na śniadanie magazyn 11:00 Dlaczego ja? (241) znany spraw ca po uprzednim 10:05 wywaPytanie Nie11:00 ciółkęDzienniki (rozwód kę), 16:00 którąGliniarz bardzo pocie chy, poparciaszaleństwo i ochrony. jodok. ma 13:15 Szpital (159) ser.paradok. Świat się kręci talk-show i prokurator ser.krym. ser.paradok. 16:05 Czterej pancerni i pies: 14:25 Tylko muzyka. Must be the music Barwy Szczęścia (1070) 10:30 Wiadomości 12:00 W-11 Wydział Śledczy: 14:15 17:00 Siły pierwotne ser.przyg. rzeniu okna w domu jednorodzinnym so bie ce nię. Ale ona chy ba się boi, że uni ka spo tkań, po nie waż z pew no ścią Dom nie do poznania 6 (181) 12:00 Rozstajne drogi (7) ser.woje. 16:25 Strażnik Teksasu ser.sens. ser.obycz. 12:10 Agrobiznes mag.rol. Nowesztu przygody Więzienne zlecenie (629) do12:35 stał się do wnętrza domu, skąd11:10 dokoNa- dobre i na złe: Pilny zabieg dę pró wał jakiś „nie18:00 cnych” - rodziny źle zinterpreto17:00 wałaCzterej Pana pancerni uczuciai pies: i zamie BrzegKomisarz Rexbo 17:25 bę reality show ser.krym. Przepis dnia magazyn Addamsów ser.kom. ser.fab.-dok. (8)raź morza Scooby-Doo 18:30 ser.woje. ser.anim. Łabędziem być... 2 (6) 13:00 reality (230) ser.obycz. nał12:45 kradzie żywteJedynce: lewizoNajmłodsi ra, laptowpa, aparaczek i od ja kie goś cza su mnie uni ka. rze nia, mo że na le ży wy nie okre ślić Natura Pingwiny z Madagaskaru 19:00 ser. 18:00 Miś komedia, Polska 1981 19:00 Garfield Show ser.anim. 15:00 Wawa non stop (122) serial show w podróży: Rumunia zooficz (22)ne serial tu fotogra go,przyr. złotej biżuterii12:15 w poMakłowicz -Przez Karpaty ją prze konać? że jeNiewiarygodne śli będę poniedziałki: swoje stanowi20:15 sko. Za wsze wieczorową jestem zwo lenporą: Komedie i Scrappy DooAser.mo20:00 Nowy Scooby 19:30 Jak magazyn Pierwsza miłość (1844) 14:00 16:00 Rozmowy w toku: Mam 60 lat i 13:10 Natura w Jedynce: Najmłodsi w Powrót 20:00 Minion komedia Kanada/USA 1998 jaciółką staci męzoo skiej rącz ki, trzech dam skich chciałthriller, żeby była Przy (tylery kodinozaurów niczką jasnych sytuKingsajz acji (se riale brazylijWojciech Cejrowski - boso 12:45 ser.obycz. spłodziłem dziecko! talk-show (23)ob serial przyr. film SF, USA 2013 22:20 Nic śmiesznego komediodramat 22:00 Pociąg śmierci film sens., Chorwaprzez świat: Mexico reportaż 14:45 Trudne sprawy (242) pier ścion ków,łamie łańprzepisy: cuszków, i aż...) to ona się ob ra zi bo mo że skie po win ny być w TV a nie w Holta życiu...) 14:20 Okrasa W medalików 17:00 Ukryta prawda (281) 22:00 Człowiek z blizną dramat Przygody Wernera (2-ost.) 00:10 Brytania/USA 1993 cja/Wielka Szkoła 13:25 życia: Casting (2) ser.paradok. krainie dźwięków gangsterski, USANa 1983 ser.paradok. Bu zie so bie wszy scy wy cie ra cie Pol ską, i zawiesz ki-mo tylek.i smaków Ogólna wartość ki wa ła wię cej? Jak to ro ze grać? pi sał Pan, że mo że Ona ocze ku je więOstatnia szansa (7) talk-show 00:05 ocze wojenny, NRD 1965 film ser.fab.-dok. 15:50 Wydarzenia magazyn Dracula 3: 01:35 Dziedzictwo Młode kadry: O rządach Dekoratornia magazyn 18:00 (160) ser.paradok. 14:15 Planeta Egipt: Pragnienie a sami sku bieSzpital cie, po cichu, niewąsko. 01:05 strat wyWiadomości nosi ok. 9000 zł. Kłaniam się z uszanowaniem, cej... z drugiej01:45 strony skąd pew ność, miłości czy 16:10 Pogoda 15:00 horror, USA 2005 01:45 To był dzień progr.inf. film dok., Polska 2012 nieśmiertelności ser.dok. 19:00 Fakty 16:15 Interwencja magazyn 15:05 Pogoda A n To ni Pań skie uczu cia nie ule gną zmia nie? ŻyZobacz to!: Kręcimy z 03:15 02:00 Młode kadry: Taki typ ptactwa 02:50 4music mag. muz. 15:10 Ja to mam szczęście! ser.kom. 19:30 Sport i partnerzy (454) 15:15 Galeria (151) ser.obycz. gwiazdami: Paulla 03:55 mała Czarna talk-show dok., Wszędzie was jest pełno: 7.02.2014, TłUSZCZ (barkraj dzo wysokiego 16:30 szczeMalanowski bla) cieprog.rozr. pisze lepsze scefilm nariu szePolska od 2011 zdobyw15:45 Panorama 15:45 Drużyna A 3: Kłopot na kółkach ser.fab.-dok. Pogoda 19:40 16:00 od morza po góry, Nieznany sprawca wykorzystując niePogoda Witam! ców Oskarów! Natomiast dę mó(7) ser.sens. 17:00 Dlaczego ja? (180) 19:50 Uwaga! magazyn TVP praw SPORT DISCOVERY TVN7 16:10 Rodzinka.pl: Pasje (125) Jakado to melodia? - extra w nieustalony 16:35 ser.paradok. premie,20:05 nagroDoradca dy, ausmaku di, syne ry. obec ność mowników Nastał nowy rok, urzędniku młody! Serdecznie dziękuję za miłe słowa wiąc związki osób, które z początku poser.kom. (31)ku magazyn 08:00 Soczi 2014: Polska w Soczi 05:25 Pascal: po prostu gotuj magazyn 06:00 W sieci eksperymentów ser. felieton, Polska 2012-2014 Rodzinna spo sób Polska dostałnonsię namagazyn dach bloku 16:35 mieszRodzinka.pl: - Otwórz konto w ban18:00 ku naPierwsza nowe miłość (1845) im prog.rozr. kąciku porad! 07:00 Jak to jest zrobione? łączyser.dok. ła przyjaźń, są mistrzostwa/olimpiada bardziej dojrzałe i to20:10 Na Wspólnej (1872) ser.obycz. 06:00 o Wemo dwoje 16:40 stop ser.obycz. manipulacja (126) ser.kom. 20:50 W-11 Wydział Śledczy: Noc w Auto reaktywacja 08:00 ser.dok. Czy my śla łeś kie dyś, ty za ku ta pa ło, kal17:00 nego, następnie na bal kon na gro dy. Pa nie An to ni te mat przy jaź ni mę le ran cyj ne od innych. Cechu je je sza cu08:50 Soczi 2014 ceremonia zamknięcia 07:20 Męski typ: Adam Małysz talk-show Teleexpress 18:50 Wydarzenia 17:05 Herkules 2: Droga do Hadesu 09:00 Walka o bagaż ser.dok. Olimpijski wieczór 11:00 progr.inf. Sąd -dam rodzinny ser.fab.-dok. 17:15 Pogoda Paryżu 19:20 Sport progr.inf. że tej Polsce cza su (1119) mało ser.fab.-dok. już zostało? 07:50 sko i po uprzed nim wyłamaniu drzwi balko(24) - ser.przyg. skiej za wsze bu dził emo cje (czę nek do wza jem nych na wy ków i zro zu10:00 Aukcja w ciemno ser.dok. 11:30 Snowboard slalom równoległy 08:50 Sędzia Anna Maria 17:25 Jaka to melodia? telet.muz. 21:35 Życie bez wstydu (12-ost.) Pogoda Panorama no17:55 wychKlan do(2546) stał się do mieszkania18:00 skąd Nowy mamy budżet 19:25 i nowe finanse, sto niezdroser.fab.-dok. we) i kontrower11:00 syjneŁowcy komen - ser.dok. mienie. Panie Anto ni ipro szę zaprosić okazji mężczyzn kobiet Wesołowska telen. 18:30 Sport telegram 19:30 Świat według kiepskich (78) reality show Gorączka 3. miejsce 12:40 Drrze. House 18:30 w Świat Czy wspo mnia łeś kiedy dwa miliony 09:50 ta zabrał cesię lu kręci przytalk-show właszczenia lap top, awanse. Maser.obycz. rek Grechuta śpie12:00 wał tekst Miczłota - ser.dok. Przyjaciółkę na kaHokej wę i napolodzie promecz stu oprzed 18:40 Pogodaczekają apanaże, premie i ser.kom. 22:35 Perfekcyjna pani domu (12/13) 10:50 Ostry dyżur ser.obycz. 13:00 Najniebezpieczniejszy zawód 14:45 Tenis Wa ziemny: Turniej WTAku w 19:15 18:50 ludzi, tecz kę zPrzepis dokudnia menmagazyn tami pojazdu VW PasJeden - z dziesięciu wielki finał 20:00 Megahit: Terminator 3: Bunt kie wi cza: „I zno wu so bie po wta rzam py szego związ świata ser.dok. stawić swoje widzenie prog.rozr. mecz finałowy Dubaju 11:50 Mango telezakupy 19:30 Wiadomości 19:25 Barwy Szczęścia (1070) maszyn ser. co od was ucie kło, gdzie indziej się 13:25 ta sat20:00 (który w dniu 24.12.2013 został skraser.obycz. - Schudłeś urzędniku, sadełka cośfilm maSF, ło,Niemcy/Wielka nie: czy ser.fab.-dok. to jest przyjaźń?14:00 CzyPoszukiwacze to jest skarbów – szcze rość za16:30 wszeSoczi po2014: płaca!Bobsleje A chcia łaW obcym ciele (1/6) 23:35 czwórki ser.dok. Sąd rodzinny Sport Brytania/USA 2003 15:00 Łowcy okazji ser.dok. Sędzia Anna Maria 14:25 ko 20:10 tru dzi? dzio ny),Pogoda dekoder oraz walizkę z klu20:05 czami jeszcze by się parę ty22:10 sięcyZakładnik przydało? cha nie?”. Za uwa ży łam, że w przy jaź bym dodać, że Komężczyzn bieta-Przyjaciel rówPamiętniki wampirów 2 00:05 Barwy Szczęścia (1071) 16:00 Fani czterech kółek ser.dok. thriller, Niemcy/USA Biegi narciarskie bieg na 50 Wesołowska ser.fab.-dok. Telewizji: Kolekcja sztuka ser.obycz. (17/22) serial grozy na20:25 sadoTeatr wy mi. Łączna wartość nie damsko-męskie angażu17:00 ją sięAutonaj- reaktywacja czę- nież lubi kwia17:05 ty i kom plementy. ser.dok. 2002 km stylem dowolnym mężczyzn 15:25 Agenci NCIS ser.sens. Harolda Pintera 20:45 M jak miłość (1042) ser.obycz. 00:10 Świat według Bundych 6 (110) 01:05 Kobieta na krańcu świata: 18:00 Przetrwać w Jukonie ser.dok.s er decz nie Po zdrAWiAM ! B e ATA Chcesz mo ra łu? Pro szę, cho ciaż strat 3000 zł. Ty siąc na kom pu ter, ze dwa na wa ka cje, ściej oso by sta nu wol ne go, po nie waż Ci 18:00 Polska w Soczi 16:20 Dwóch i pół ser.kom. 21:50 Homeland 2 (7/12) ser.obycz. 21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 19:00 Łowcy okazji ser.dok.

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

do polskiego urzędnika

Zapaśniczka z Boliwii (2) 16:55 Przepis na życie ser.obycz. 22:55 Legalna blondynka komedia, Tomasz żywo niezbyt wartki: dyna chę natalk-show samochód, czteser.kom. ry na o PrA co21:50 WA nie : zLis 00:40 Świat według Bundych 6 (111) ser.dok. 18:00 Dr House ser.obycz. USA 2001 22:55 Krew z Sło krwiwa (5/8) ser.sens. pra co wi tość u was wy da ją cję. zecz nik kPP W o ło Min r ser.kom. 19:00 Agenci NCIS ser.sens. 00:40 Drużyna A 3: Kłopot na kółkach 23:55 Czy świat oszalał?: Luksusy dla 01:35 Uwaga! magazyn Świat według Bundych 6 (112) 01:10 na kartki. Uwaga! Materiały przygotowuje 20:00 Blow dram.obycz. (7) ser.sens. Gazy film dok., Izrael 2011 01:50 Arkana magii prog.rozr. ser.kom. Świat się kręci 01:40Komenda talk-show Lękwia (6/13) 01:05 Paradoks: ser.krym. Podzi ją wszy scy: do rośli i dzie ci, Bundych 6 (113) 03:10 Rozmowy w toku: Mam 60 lat i 22:35 Kobra ser.krym. Powiatowa Policji w Wołominie. 01:40 Świat według 23:40 Złodziejka thriller, 02:25 Notacje cykl dok. 02:00 Tomasz Lis na żywo talk-show spłodziłem dziecko! talk-show urzęd niku, złota gwiaz da świeci. Redakcja nie odpowiada za treść informacji. B óBr B A gien ny ser.kom. 01:35 Arkana magii prog.rozr. 02:45 Klan (2546) telen. krwi ci (5/8) 03:05 Krew z jak ser.sens. 02:15 Dziewczyny z fortuną teleturniej 04:05 Nic straconego programy 03:40 Druga strona medalu: Jacek 03:15 Tu Stalinogród film dok. 04:05 Herkules 2: Droga do Hadesu Olszewski talk-show (24) ser.przyg. 03:30 Tajemnice losu prog.rozr. powtórkowe Polska 2013

20:00 Aukcja w ciemno ser.dok.

mistrzostwa/olimpiada

18:45 Hokej na lodzie mecz finałowy 20:30 Walka o bagaż ser.dok. czekam na Państwa listy! Mój adres do korespondencji: 21:10 Filmy na podium - wstęp 21:00 Nagi instynkt przetrwania: futbolu: Ferenc 21:30 Legendy Terror w Tanzanii 7 ser.dok. „stacja Tłuszcz”, ul. Przemysłowa z dopiskiem „Porady Beaty” Puskás ser.dok. 22:00 Dorwać komandosa ser.dok. 21:55 Filmy na podium Alfredo Di lub e-mail: PoradyBeaty@stacja-tluszcz.pl Łowcy okazji ser.dok. 00:00

Horoskop Baran 21.03 - 20.04

Tylko szczera rozmowa z szefem może zapewnić Ci jego uznanie. W najbliższym czasie spodziewaj się wymarzonego awansu lub podwyżki. Unikaj plotek, bo możesz wszystko popsuć. Byk 21.04 - 20.05

Wiedzę, którą posiadasz o jakimś wydarzeniu towarzyskim, powiniene odpowiednio „sprzedać”. Zaskarbisz sobie w ten sposób bardzo wpływowego sojusznika na przyszłość. Bliźnięta 21.05 - 21.06

Wizyta u dawno nie widzianej osoby poprawi Ci nastrój na cały tydzień. Pozwól sobie na odrobinę szaleństwa, zrelaksuj się, a zobaczysz świat w innych barwach. Rak 22.06 - 22.07

Nie pozwól, aby nowo poznana osoba uznała Cię za „przekupkę”. Czasem trzeba posłuchać co inni mają do powiedzenia. Naucz się słuchać i wyciągać wnioski. Nie daj się namówić na poręczenie kredytu. Lew 23.07 - 23.08

Nie obawiaj się rozmów kwalifikacyjnych, a jeżeli już masz pracę, to śmiało możesz upomnieć się o podwyżkę. To bardzo sprzyjający okres na załatwianie tego typu spraw. A więc – powodzenia. Panna 24.08 - 22.09

Pojawi się propozycja zmiany miejsca zamieszkania, a w związku z tym i zmiana pracy. Umowa, którą masz szansę podpisać, może zabezpieczyć Twoje dochody na dłuższy okres. Waga 23.09 - 23.10

To nie jest właściwy okres na podejmowanie decyzji o kupnie lub sprzedaży. Jeżeli nie musisz, to wstrzymaj się na jakiś czas z tą decyzją. W sprawach męsko damskich zapanuje podejrzliwość. Skorpion 24.10 - 22.11

Skorpiony poszukujące pracy mogą liczyć na sukces, ale tylko wówczas, kiedy zdecydują się na wyjazd czy to z kraju, czy do innego miasta. Decyzje w innych sprawach lepiej odłożyć na później. Strzelec 23.11 - 21.12

Konkurencyjna firma zaproponuje Ci bardzo korzystne warunki pracy i płacy. Należy szybko podjąć decyzję, bo następna taka okazja może się pojawić dopiero w kwietniu. Koziorożec 22.12 - 20.01

Zacznij działać, bo samo się nie zrobi. Więcej samozaparcia, a próba rzucenia papierosów na pewno się powiedzie. Daj losowi szansę i zagraj w jakąś grę liczbową. Możesz też odzyskać stary dług. Wodnik 21.01 - 19.02

Samotne Wodniki mają szansę na poznanie kogoś na całe życie. Będziecie błyszczeć w towarzystwie. W pracy wszystko wraca do normy. Nie jesteś osamotniony, inni też widzą panujące tu układy. Ryby 20.02 - 20.03

Posiadasz duży potencjał, a stwarzasz wrażenie osoby nie dającej sobie rady w sprawach zawodowych i prywatnych. Lubisz się nad sobą użalać, a inni to wykorzystują przeciwko Tobie.

00:30 Aukcja w ciemno ser.dok. 01:00 Fani czterech kółek ser.dok. peryymentów ser. 02:00 W sieci eksp

Krzyżówka

Stéfano ser.dok. 22:45 Mistrzowski Sopot 2014 magazyn sportowy


14

rozmaitości

wtorek,25lutego 2014 TłUSZCZ CENTRALNY

dzień Patrona u Baczyńszczaków

PrzezTłuszcz Dniemi nocą Kołastukają,dudnią. Przed siebiesiętoczą.

„Bo kochać znaczy tworzyć…” piękna, czystości, jasności odpowiadała z wiarą, próbując podtrzymać męża na duchu:

22 stycznia 1921 roku to data szczególna dla Baczyńszczaków z zespołu szkół w Tłuszczu. Tego bowiem dnia w Warszawie 93 lata temu przyszedł na świat nasz patron krzysztof kamil Baczyński. każdego roku w styczniu staramy się przypominać jego życie i twórczość, by wartości, jakie propagował, stawały się ważne także dla naszych uczniów.

Tym razem program słowno-muzyczny nosił tytuł „Bo kochać znaczy tworzyć…” i oparty był na fragmentach wierszy poety – żołnierza i pieśniach. Przygotowali go pod kierunkiem pani Ewy Sobolewskiej i pani Ewy Żmudzkiej uczniowie z klas: 3o, 2o, 1o, 1tuf/Tm, 2aw: Aldona Grzybowska, Damian Styś, Monika Wiśniewska, Katarzyna Matejak, Milena Kycia, Rafał Ołdak, Paulina Kruk, Natalia Stępień, Ewelina Matera, Sebastian Sadowski, Emilia Karolak. Scenografia w przedstawieniu przypominała pokój w domu Baczyńskich. Damian Styś jako Krzysztof i Monika Wiśniewska jako Barbara. wspaniale odtworzyli emocje towarzyszące młodym ludziom rozdartym pomiędzy chęcią życia, kochania, pracy, realizacji swych pasji a poczuciem powinności wobec ojczyzny, które w tym momencie wymagareklama

Łomocąlatem I mroźnązimą. Pędząprzed siebie W innekrainy. Dźwięcząszyny. Skrzypiąrozjazdy. CałyTłuszczuszyzatyka Od tejjazdy.

Unieśgłowęjakźródło, Z niejpowstaniekolor I nazwaniewszechrzeczy, i płynienieporom. Widzisz,wszystkospełnione, Czaspo brzegnalany I niebosyteżaru Jakzłotefontanny.

Wszyscy wykonawcy wraz z opiekunami: panią Ewą Sobolewską i Ewą żmudzką (fot. ZS w Tłuszczu)

ło walki i ofiary z własnego życia. Jakże prawdziwie brzmiały słowa Krzysztofa wypowiedziane z rozpaczą: Miłamoja,kochana.Takitomrocznyczas. Ciemna noc,takjużdawnociemna noc,a bezgwiazd, po którejdrzewupiorywydarteziemi– drżą. Smutneniebanad namijakkrzyżzłamanychrąk. Głowydudniąpo ziemi,noceschodządo dnia, dnido nocyodchodzą,niełodzie-trumnyrodzą, w światgrobamiodchodzą,odchodziczaswesnach. A serca– takichmało,a usta– tyleich. Mysami– tacymali,krokjeszcze- przejdziemw mit.

Ukochana Barbara zaś występująca w wierszach jako ucieleśnienie dobra,

A wszystkomożeszspełnić Od nowai począć Widowiskaw obłokach Tryskająceoczom. Bokochaćznaczytworzyć, Poczynaćw barwieburzy Rzeźbągwiazdyi ptaka W łunczerwonychmarmurze.

Niestety miłość nie obroniła Krzysztofa i Barbary, oboje giną w czasie powstania warszawskiego. Program zakończyła nostalgiczna ballada A. Woźniaka i S. Wiśniewskiej „Tyle nadziei, tyle młodości”: Tam,gdzieulica,krzyżei gruz W gruzachdlachłopcagdziekolwiekgrób Tylemłodości,tylemiłości IleWarszawyw ogniui krwi Tylenadziei,słówo wolności,ilepowstaniasłonecznychdni…”

e WA ż Mudz kA

Pociągidudnią. Przed siebiesiętoczą. Wzdychająelektrowozy. Świtemi ciemnąnocą.

Literackie walentynki w bibliotece W walentynkowy wieczór w tłuszczańskiej bibliotece odbyło się niezwykle ciepłe spotkanie z poezją miłosną.

Przy zapachu magnolii z palących się świec, które podkreślały romantyczny nastrój oraz przy kawie, herbacie i lampce wina ufundowanej przez autora spotkania, uczestnicy słuchali poezji Antoniego Pieńkow skiego. Utwory recytowała ar tystka scen warszaw skich Mar tyna Budnik oraz sam autor. Miłym zaskoczeniem dla zebranych był okolicznościowy wiersz napisany dla mieszkańców, który to autor wyrecytował, a następnie wręczył obecnemu na spotkaniu panu wicebur mistrzowi Waldemarowi Banaszkowi (zamieszczamy go obok). Uczestnicy spotkania mogli nabyć książki pana Pieńkow skiego i zdobyć dedykację. Na zakończenie niespodzianką dla wszystkich były ar ty styczne upominki wykonane przez dzieci z miejscowego Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie. Ź ró dło : B i BlioTe kA P u Blicz nA reklama

Furkocąkoła, Skrzypiąrozjazdy. Tłuszczaniezatykająuszy Od tejjazdy. Chociażna kolei Biedapodpartanędzą Pociągidudniąw Tłuszczu. Na zachód,na wschódpędzą. Tłuszczz kółpłynie. I Tłuszczzatłuszcza AleTłuszczaninkażdyprosi. WięcejtłuszczudlaTłuszcza! Tylkomaleńkąlokomotywkę Przed dworcemkrewzalewa. Próbujewyrwaćsięz ziemi. I na szynachpośpiewać. Złościsiępo nocach. Buntjąrozpycha. Pragniecośpomóc, Kiedykolejzdycha. Szarpiesiędo przodu. Rwiesięz uwięzi. Onatakbardzopragnie Dalekopopędzić. Talokomotywkamała. Pragniejeszczezdążyć. Zaświstaćpod Ostrołęką. Zadudnićna dworcuw Łomży. Chociażparymaniedużo, I tendermały. Chcepopchaćstaryelektrowóz Na wzgórze,pod Trakiszkami. I jarozumiem Jejmarzenianieśmiałe. Chociażja!Tutaj,w gościnnymTłuszczu Zostaję!!! A n To ni P ieŃ koW ski


www.stacja-tluszcz.pl

sport

wieś ciz boi ska za miesiąc inauguracja rundy wiosennej Bóbr Tłuszcz za miesiąc 22 marca zainauguruje rozgrywki ligowe meczem w serocku. W następnym numerze stacji Tłuszcz podsumujemy przygotowania tłuszczańskiej drużyny i ocenimy szanse w rundzie wiosennej. z naszego zespołu do lidera 4. ligi Bugu Wyszków wypożyczony został Adam Matejak, który powalczy o awans do 3. ligi, gdzie grają m.in. legia ii Warszawa, Broń radom, Targówek Warszawa i ursus Warszawa. nasz wychowanek po serii udanych sparingów ma szanse na debiut w wyszkowskiej drużynie już 15 marca w meczu z Polonią Warszawa, który zapowiada się szlagierowo.

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej znowu podjął dość niespodziewane decyzje i całkowicie zmienił terminarz rundy wiosennej ligi okręgowej. Pytanie dlaczego lokalne władze piłkarskie po połowie rozegranych meczów przemeblowują harmonogram? Czyżby byli równi i równiejsi? Poniżej podajemy plan spotkań tłuszczańskiego Bobra na własnym stadionie. Ponieważ na jesieni rozegraliśmy u siebie aż 10 spotkań, na wiosnę naszym kibicom dane będzie zobaczyć tylko 5 meczów ligi okręgowej w Tłuszczu: 29 marca BóBr – Hutnik Warszawa 12 kwietnia BóBr – rząśnik 26 kwietnia BóBr – Aon rembertów

10 maja BóBr– Mazur radzymin 7 czerwca BóBr– legionovia ii legionowo

Tydzień temu dowiedzieliśmy się o wysokości przyznanego wsparcia dla naszego klubu z gminy Tłuszcz w zakresie konkursu dla organizacji pozarządowych. Bóbr otrzymał 78% wnioskowanej kwoty, ale jest to zarazem 66% więcej niż w ubiegłym roku, kiedy to zadłużenie klubu musiało być pokrywane przez będących u kresu wytrzymałości działaczy, szczególnie w pierwszej połowie roku 2013. Dziękujemy Radzie Miejskiej i komisji gminnej za wsparcie w tym zakresie. Ciekawe będą decyzje tych gremiów w 2015 roku. Jest nadzieja, że dzięki tym środkom powróci normalność i optymizm, tym bardziej że na wiosnę czekają Bóbr Tłuszcz bardzo ważne decyzje odnoście struktury organizacyjnej, która będzie ustanawiana podczas wyborów w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków. W tym roku upływa czteroletnia kadencja zarządu i władz klubu. Wszyscy członkowie opłacający składki będą mogli głosować i zabierać głos podczas wiosennego zjazdu. Ci którzy nie uiścili składek są proszeni o kontakt ze skarbnikiem Janem Wytrykowskim: tel. 693 492 803. PAWeł B rzo zoW ski

półmaraton z cekolemw plecaku gdy służyłem w wojsku (jakieś 20 lat temu) to bardzo lubiłem ciężkie, ekstremalne ćwiczenia i bieganie po lesie z pełnym oprzyrządowaniem. zawsze bardzo dobrze to wspominam. chcąc przypomnieć sobie te dobre czasy postanowiłem pobiec w Półmaratonie komandosa. Jeszcze w tamtym roku, w listopadzie zapytałem Rysia Mazurka, który razem z Marcinem Dymińskim brał już udział w tym biegu, czy trudno się tam zapisać? Wiadomo, że Ryśka na półmaraton nie trzeba długo namawiać i zapisał się jeszcze przede mną. Dobrze, że się wcześnie zapisaliśmy i opłaciliśmy, bo lista „twardzieli” szybko się zapełniała i po dwóch tygodniach limit 200 osób był już przekroczony. Gdy do biegu zostało kilka dni, to ja dopiero sobie uświadomiłem, że prawie wcale nie trenowałem biegania z obciążeniem, a w butach wojskowych chodziłem dwa razy. Raz do garażu, a drugi raz... z powrotem!

Kiedy nadszedł „D-Day” wskoczyłem w mundur, do plecaka wrzuciłem nowiutki, dziesięciokilogramowy worek gipsu Cekol C-45 i w drogę! Dojechaliśmy z Rysiem na miejsce o dziewiątej. Do startu dwie godziny. Zgodnie z regulaminem poszliśmy zważyć i oddać do depozytu plecaki, które odbierało się tuż przed startem.

Wojsko na start! Po zważeniu okazało się, że możemy swoje plecaki uszczuplić, ponieważ ważą więcej. Ja zapomniałem, że mój plecak,

dwudziestoletni mężczyzna na portalu internetowym zamieszczał ogłoszenia dotyczące sprzedaży telewizora oraz felg samochodowych. jak się okazało, osoby zainteresowane kupnem tych przedmiotów nigdy ich nie otrzymały. Poinformowani o tych zdarzeniach policjanci, natychmiast podjęli działania i ustalili osobę podejrzewaną o dokonywanie oszustw internetowych. Mężczyzna wyłudził w ten sposób 2900 zł. Za to przestępstwo grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Ts

seniorze nie daj się oszukać „wnuczkowi”! do 76-letniej mieszkanki zadzwonił na telefon stacjonarny mężczyzna, który przywitał ją słowami „cześć ciociu”. starszej pani wydawało się, że to jej krewny, który prosi ją o pilną pożyczkę pieniędzy. kobieta wypłaciła swoje oszczędności z banku, a następnie w umówionym miejscu innemu młodzieńcowi przekazała 7 tysięcy złotych. Po czasie zorientowała się, że została oszukana.

Podobne zdarzenie miało miejsce kilka dni wcześniej w gminie Radzymin. Do 80-letniej pani zadzwonił na telefon stacjonarny mężczyzna podając się za jej krewnego, który pilnie potrzebuje pieniędzy na załatwienie spraw notarialnych. Po odbiór 10 tysięcy złotych zgłosiła się inna osoba. – Dzień dobry. Halo, kto mówi? Jak to, kto? To ja, twój wnuczek! Nie poznajesz mnie, babciu? A, to ty? Tak, to właśnie ja! Jak się czujesz babciu, co u ciebie? Wiesz mam do ciebie ogromną prośbę, pożycz mi trochę pieniędzy… – Tak może przebiegać rozmowa z osobami, które wykorzystując naszą naiwność, podają się za członka rodziny. Nieświadoma podstępu osoba, najczęściej w podeszłym wieku, pożycza pieniądze tzw. „wnuczkowi”. Niestety potem okazuje się, że jest to oszustwo, a pożyczona kwota przepada. Policjanci radzą: Jeśli osoba w rozmowie telefonicznej podaje się za członka naszej rodziny i prosi o pomoc (najczęściej o pożyczenie pieniędzy), sprawdźmy, czy jest to prawdziwy krewny. W jaki sposób? Oddzwońmy do niej lub skontaktujmy się z innymi członkami rodziny, którzy mogą potwierdzić, że jest to ta osoba, za którą się podaje oraz czy rzeczy wiście potrzebuje takiej pomocy, o jaką prosi. Pamiętajmy, aby zawsze o swoich podejrzeniach powiadomić policję. Wz

ska, ale i tak nie miałem ochoty nikogo wyprzedzać. Trasa ogólnie bardzo fajna. Po drodze dwie górki, jedna fajniejsza od drugiej, kilka zwalonych drzew, żeby było przez co sobie przeskoczyć, trochę brei śniegowej, błota i kałuże których nie dało się ominąć. Po drugim okrążeniu czułem się jakbym przebiegł maraton. Pomyślałem, że to nie możliwe abym pokonał kolejne dwa. Ale przebiegając przed trybuną, gdzie siedzieli i oglądali nas oficerowie moje morale się tak podnosiło, że starczało mi na... jakieś 3 km. Pozostałe dwa były ciężkie.

ogień w butach

nawet pusty waży 3 kg i razem z gipsem wyszło 13 kg. Rysiek „wyregulował” swój plecak na 10,5 kg, a mój po wysypaniu do kosza części Cekolu ważył 11 kg. Plecak plus mundur, plus 3 kg, których nie mogę zrzucić od świąt daje niezły ciężar... a buty bez amortyzacji! Z założeniem butów zwlekaliśmy ile się tylko dało. Rysio mówił, że stopy go bolą od samego patrzenia na te buty. Wreszcie start i poszło wojsko! Najpierw runda honorowa wokół stadionu, potem ostro w prawo i w las. Ścieżka wą-

) Listy

internetowy oszust wpadł

15

Ostatnie okrążenie, głowa lepiej pracuje bo niedługo meta, ale nogi odmawiają posłuszeństwa. Plecak i buty stają się coraz bardziej ciężkie (gips chyba wchłonął dużo wody). Przed jedną kałużą pomyślałem, jak fajnie byłoby zdjąć buty, zanurzyć stopy i ugasić ten ogień. Dziwne, ale gdy wpadłem na metę nawet nie byłem bardzo zmęczony. Bolały mnie tylko trochę uda i z butów leciał dym, jeszcze kilometr i nastąpił by chyba samozapłon. Rysiek powiedział po biegu, że „zaliczył glebę”. Podobno buty miał wyżej od głowy, ale niestety tego nie widziałem. Na koniec zaznaczam, że te wszystkie opisane niedogodności, to nie jest narzekanie. Spodziewałem się, że będzie ciężko, na to liczyłem i się nie rozczarowałem. Dostałem w kość jak za dawnych, dobrych czasów. d A rek g.

opiNie komeNtarze o gospodarowaniu pieniędzmi w tłuszczańskiej gminie raz jeszcze Dokończenie ze ááá

lll

lll

STR. 2

Przy tak zdeter minowanej postawie części radnych pewne jest, że gmina nasza będzie prawidłowo funkcjonować, mimo nieustających prób tor pedowania dobrych intencji radnych przez bur mistrza P. Bednarczyka. Tę niezrozumiałą i udziwnioną postawę bur mistrza można by tylko skwitować słowami poety Adama Asnyka: „daremne żale, daremny trud…” i dalej czynić swoje, ku ogólnemu zadowoleniu gminnej społeczności. Oczywiście, wielka szkoda, że praktycznie w ciągu całej kadencji tego samorządu, nie udało się wypracować poprawnych stosunków na linii bur mistrz – Rada Miejska i ciągle na tej linii niebezpiecznie iskrzyło, a wiele gminnych problemów rozstrzygano, chyba w oparciu o łacińską sentencję „homo homini lupus” (człowiek człowiekowi wilkiem). Czy musiało tak być i musi być dalej i kto naprawdę ponosi za to winę, wkrótce, bo już w pierwszej połowie listopada odpowiedzą na te pytania niezadowoleni – jak zwykle – wyborcy. A teraz póki co, cieszmy się z coraz to lepszej postawy radnych wierząc, że jeszcze w tej kadencji dostarczą mieszkańcom gminy niejednego powodu do dumy i radości. s TA ni słAW o ł dAk


16

życiegminy s p r aw y  mieszkaŃcÓw

Dokończenie ze ááá

STR. 3

Mówi się, że u nas jest robiona hala sportowa. Nie oszukujmy się, hala sportowa powinna w Tłuszczu być od wielu lat. Na wsiach jest lepsza infrastruktura do sportu niż w mieście. Dobrze, że ona w ogóle powstaje, ale to wstyd, że dopiero teraz. No i nie jest ona tylko dla naszego osiedla. Następna sprawa, którą chciałem poruszyć to parking przy dworcu PKP. To wstyd, żeby w centrum miasta była taki parking jak od strony ul. Warszawskiej przy dworcu. Parkowanie po krawężnikach, na chodniku, na trawniku... Powinny być wydzielone miejsca. Czy to jest taka straszna inwestycja, żeby to uporządkować? Kolejna sprawa to znaki drogowe przy szkole podstawowej. Pomalowane sprayem... To już jest od czterech czy pięciu lat. Nikt tym się w ogóle nie interesuje. Przy ul. Przelotowej/Racławickiej stoi powykrzywiany znak. To tak wygląda, jakby o to miasto nikt nie dbał. Mieszkaniec okręgu os. Bolesława IV, Długa, Słoneczna Odpowiedź sekretarza

TOMASZA JUSIńSKIEGO z Urzędu Miejskiego w Tłuszczu:

czyo tomiastoktośdba? wane. Pragniemy odwrócić politykę w sprawie inwestycji. Dotychczas bardzo często zdarzało się budować drogi całkowicie zapominając o infrastrukturze (wodociągach, kanalizacji). Natomiast ulica Kościelna jest poddawana bieżącym – drobnym remontom każdego roku. Posiadamy komplety projekt rozbudowy ulic Kościelnej i Przelotowej, lecz kosztorys inwestorski opiewa na kwotę ok. 3 mln zł. Zgadza się, że hala sportowa powinna zostać wybudowana już dawno, dlatego teraz staramy się nadrobić te zaległości. Należy pamiętać, że niestety teren przy dworcu jest nadal terenem PKP. Dopiero od niedawna nie jest to teren zamknięty, jednak nadal właścicielem jest PKP. Trwają negocjacje na temat przekazania niektórych terenów oraz budynków na rzecz Gminy Tłuszcz. Jest to jednak proces długotrwały i bardzo trudny, w wielu momentach niezależny od Gminy. Oznakowanie pionowe w zależności od stopnia zniszczenia i jego czytelności jest na bieżąco wymieniane. Jeśli chodzi o skrzyżowanie ulic Racławickiej oraz Przelotowej należy pamiętać, że zgodnie z ustawą o drogach publicznych utrzymanie skrzyżowań dróg różnych kategorii (w tym oznakowanie) należy do Zarządcy wyższej kategorii, w tym przypadku Starostwa Powiatowego w Wołominie. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w roku bieżącym jest planowane opracoreklama

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego nie składał żadnych zapewnień o remoncie w 2014 roku ulic Kościelnej i Przelotowej w Tłuszczu. Z tym pytaniem należałoby się zwrócić do radnego Tadeusza Groszka, od którego mieszkaniec takie zapewnienia usłyszał. W roku 2013 ulica Przelotowa oraz całe osiedle Długa zostało zwodociągoreklama

wtorek,25lutego 2014 wanie kompletnego projektu Stałej Organizacji Ruchu dla dróg gminnych na terenie Gminy Tłuszcz, w tym dostosowanie do aktualnych warunków technicznych, co w znacznym stopniu przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa. Nie można się w tym miejscu zgodzić, że o miasto nikt nie dba. Zaangażowanie wszystkich trzech zarządców dróg na terenie Tłuszcza (Gmina, Starostwo, MZDW) jest nieproporcjonalnie nierówne. Sama Gmina Tłuszcz nie jest w stanie nadrobić wszystkich braków, a kierowanie wszystkich roszczeń wobec Gminy jest po prostu niesprawiedliwe. Odpowiedź radnego

TADEUSZA GROSZKA:

Zgadzam się z Panem, że ul. Kościelna i Przelotowa powinna być przebudowana. Zgłaszałem tę inwestycję we wnioskach do budżetu na 2014 r. Posiadamy już kompletny projekt rozbudowy w/w. ulic, lecz kosztorys inwestorski opiewa na kwotę ok. 3 mln. złotych. W roku 2013 ulica Przelotowa i całe osiedle Długa zwodociągowano. Udało mi się w naszym okręgu zrealizować duże inwestycje bardzo ważne dla każdego mieszkańca: kanalizacja i woda. W tym roku zostaną wykonane przyłącza. Musi Pan przyznać, że ta inwestycja to duży sukces. Budowana jest hala sportowa, też uważam, że powinna być wybudowana w latach 60-tych ale byłem wtedy małym dzieckiem i nie miałem na to wpływu. Myślę, że lepiej budować później niż wcale. Cieszę się, że w naszym okręgu powstanie hala i będzie służyć wszystkim mieszkańcom Gminy. Zapraszam Pana na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 10 marca godz. 8.30 lub 19 marca godz. 8.30, udzielę Panu wyczerpujących informacji na wszystkie tematy związane z naszym okręgiem tj. os. Słoreklama

Do mieszkańca okręgu os. Słoneczna, Długa i Bolesława IV.

neczna, Długa i Bolesława IV. Będzie Pan mógł też usłyszeć opinię innych radnych. Może we dwóch przekonamy resztę Rady o pozyskanie dodatkowych 3 mln. na przebudowę ulicy Kościelnej? P. S. Pomalowane sprayem (przez naszą młodzież) znaki drogowe przy szkole Podstawowej zostały wymienione. Znak przy ul. Racławickiej zgłoszono do zarządcy tj. Starostwa Powiatowego w Wołominie. Na Pana miejscu nie wstydziłbym się tak bardzo, lecz byłbym dumny, że udało się nam pozyskać tyle pieniędzy dla naszego okręgu – najwięcej z całej Gminy Tłuszcz. Wstyd to z całą pewnością brak wody w miejscowości Jadwinin. Tam Straż Pożarna dowozi wodę mieszkańcom do zbiorników, aby mogli normalnie funkcjonować. Priorytetem jest stworzenie mieszkańcom całej Gminy warunków godnych do życia w XXI wieku a budżet jest jeden. Niech Pan zauważy ile tych środków udało się pozyskać dla naszego okręgu. Proszę się nie krępować i podpisywać imieniem i nazwiskiem. Ja się nie wstydzę. TAdeusz g roszek r Adny r Ady M iejskiej W T łuszczu P rzeWodniczĄcy koMisji r eWizyjnej r Ady M iejskiej W T łuszczu

Stacja Tłuszcz nr 2/2014 (82)  

ST to niezależna, bezpłatna gazeta tworzona przez i dla mieszkańców gminy Tłuszcz.

Stacja Tłuszcz nr 2/2014 (82)  

ST to niezależna, bezpłatna gazeta tworzona przez i dla mieszkańców gminy Tłuszcz.

Advertisement