Page 1

reklama

bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz lll

reklama

bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz lll

bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz lll

bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz

Gazeta ukazuje się w sieci EXTRA

NAKŁAD 5000 EGZ. NR 10 (78) 22 PAŹDZIERNIKA 2013 ISSN 1898-2336 l

DWA SŁoWA

redakcja@stacja-tluszcz.pl www.stacja-tluszcz.pl

l

l

W TŁUSZCZU NAGRADZAJĄ

JAK W MINISTERSTWIE Szanowni czytelnicy i czytelniczki, dyskusja wokół tematu nagród nie milknie. A im więcej na ten temat się mówi, tym większe są oczekiwania, żeby burmistrz ujawnił komu i za co dokładnie je wypłacił. Tymczasem burmistrz wydaje się nie zauważać, że finansowa sytuacja gminy do najlepszych nie należy. Wysokie nagrody tłumaczy wakatami w urzędzie, brakiem projektów unijnych i nagrodami jubileuszowymi. Zasłania się statystykami, w których Tłuszcz porównuje do miast o większych budżetach. Dużo mówienia, konkretów ciągle brak. A najprostszy sposób na potwierdzenie burmistrzowskich argumentów – to po prostu ujawnienie tych informacji. Pokazanie: ile konkretnie wypłacono, komu i za co. Taka informacja z pewnością obroni się sama. Będzie też cenna nie tylko dla radnych sprawujących funkcję kontrolną nad budżetem i mieszkańców, ale i dla samych pracowników UM. Jak pokazuje praktyka ostatnich dni „pokerowe blefy” nie są dobrą odpowiedzią na trudne pytania. Bo zawsze ktoś powie „sprawdzam”. My, mieszkańcy i Pana wyborcy – mówimy to teraz i dalej czekamy na ujawnienie danych. Ps. kolejny numer „Stacji Tłuszcz” trafi do Państwa 19 listopada.

A lek SAn drA i M A ciej P u łAw Scy

Temat wysokich nagród wypłaconych przez burmistrza Pawła Bednarczyka pracownikom urzędu Miejskiego powrócił pod dyskusję na ostatniej sesji rady Miejskiej. radni żądają od burmistrza ujawnienia, komu i za co konkretnie je przyznał. Burmistrz imiennego uzasadnienia nie podaje i uważa, że wydatki w gminie na administrację publiczną są niskie.

– Nasze przeczucia, że w dziale płacowym dzieli pan środki zbyt hojną ręką, nie były bezpodstawne – zwrócił się na sesji do burmistrza radny Robert Szydlik. – Ludzi należy wynagradzać za dobrą pracę, ale we wszystkim trzeba zachować umiar. Radny przytoczył też informację za „Dziennikiem Gazetą Prawną” (DGP), który przypominał, że ustawa o służbie cywilnej nakazuje przeznaczać na nagrody przynajmniej 3% całego budżetu wynagrodzeń. – Sprawdziłem, że w poprzednich kadencjach tak to właśnie wyglądało – potwierdził radny. – Na nagrody przeznaczano 3% bądź mniej. A teraz te nagrody wynoszą kilkanaście procent budżetu płacowego! Możemy się równać z urzędami centralnymi. Bije nas na głowę chyba tylko Warszawa czy inne duże miasta, gdzie te budżety są większe. NAGRODYNICZYM W MINISTERSTWIE Radny w oparciu o dane z DGP podał, że Ministerstwie Obrony Narodowej „wypłacono nagrody sięgające nawet 18

WyWIAD

tys. zł”. Tyle samo miały wynieść niektóre nagrody w Ministerstwie Skarbu Państwa. A w Tłuszczu kwota wypłacona najbliższym współpracownikom burmistrza: skarbniczce, zastępcy i sekretarzowi wynosiła 56 800 zł, co w przeliczeniu na jedną osobę daje 18 933 zł! Na koniec radny Szydlik przypomniał burmistrzowi, że Komisja Rewizyjna od 18 lipca czeka na realizację wniosku o zanonimizowaną listę płac urzędu. Radny podkreślił, że zgodnie z prawem komisja powinna otrzymać odpowiedź na to pytanie w ciągu dwóch tygodni lub dwóch miesięcy – gdyby potrzebne było skomplikowane przetwarzanie danych. Oba terminy minęły, a informacje nie zostały przez burmistrza udostępnione. RADNICHCĄJAWNOŚCI, BURMISTRZPODAJESTATYSTKI Burmistrz odnosząc się do słów radnego Roberta Szydlika, tłumaczył zasadność nagród brakiem podwyżek płac w urzędzie w ostatnich latach oraz istniejącymi wakatami, które zmuszają urzędników do wykonywania dodatkowych prac. Ponadto wcześniej urzędnicy byli wykorzystywani przy realizacji projektów unijnych, za co otrzymywali dodatkowe wynagrodzenie – dzisiaj takich projektów nie ma, co zmniejsza ich uposażenie. Następnie burmistrz w dalszym ciągu bronił wysokości przyznanych gratyfikacji tłumacząc fakt, że zawierały się w nich także nagrody jubileuszowe, co wg niego, nie zostało w żaden sposób

wzięte pod uwagę przez media i radnych podczas poruszania tego tematu. (Ten zarzut nie jest prawdą, ponieważ w naszym artykule napisaliśmy, że część nagród jest jubileuszowych. Więcej na ten temat pisze redaktor Maciej Puławski na str. 4) W dalszej kolejności burmistrz przedstawił statystyki na temat kosztów gminnej administracji przypadających na jednego mieszkańca. – Koszty ponoszone przez jednego mieszkańca na wynagrodzenia w naszym urzędzie wynoszą ok. 118 złotych, natomiast w porównywalnym Radzyminie wynoszą one prawie 180 złotych. Zielonka to kwoty ponad 200 zł, a Kobyłka 185 zł. Dane te świadczą według burmistrza o tym, że gmina pod względem kosztów administracji nie działa źle. W odpowiedzi radny Robert Szydlik zauważył, że gminy do których burmistrz przyrównał Tłuszcz, mają przecież o wiele większe budżety. Ponadto Radzymin jest przykładem niefortun-

nym, bo niedawno znalazł się na skraju bankructwa. Następnie radny przypomniał burmistrzowi, że według ustawy premia i nagroda to zupełnie dwie różne rzeczy – nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia. Głos zabrał także radny Tadeusz Groszek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: – Panie burmistrzu, pan twierdzi, że jesteśmy oszczędni. Jeśli jest tak jak pan mówi, to nie trzeba jakiejś tajemnicy i niepotrzebnych zadrażnień. Wydaje mi się, że to są pieniądze publiczne i trzeba po prostu poinformować o wysokości tych nagród. Na koniec Mirosław Sobczak zwrócił się do innych radnych, czy któryś z nich jest przeciwny ujawnieniu informacji, komu i za co konkretnie burmistrz przyznał nagrodę. Nikt nie zaoponował. – Jak pan widzi – zwrócił się do burmistrza radny Sobczak – wszyscy są za tym, aby jawność w sferze wydatkowania publicznych pieniędzy była. red.

reklama

ZWyCZAJNI-NIEZWyCZAJNI

SpoRT

CHCĘ CHODZIĆ W SWOICH BUTACH

Z TŁUSZCZA DO JAKUCJI

NASZ KLUB MA 20 LAT

– Gdybym się nie mógł wypowiedzieć i nie mógłbym mieć swojego zdania, to ze mną nie byłoby dobrze – mówi o swoim często osamotnionym głosie na sesjach radny Henryk Wójcik.

Kilka tygodni temu ukazała się książka „Jakuck. Słownik miejsca”, której autor – Michał Książek -na nowo odkrywa syberyjską krainę rozsławioną ponad sto lat temu przez Wacława Sieroszewskiego. Te dwie postacie łączy nie tylko Jakucja, ale także nasza gmina. S. 11

We październiku Tłuszczański Klub Sportowy „Bóbr” obchodził swoje święto. Okrągła rocznica była okazją do wspomnień, podziękowań, podsumowań ale też i sportowej rywalizacji.

S. 8

S. 15


2

kalejdoskop

+ + + plUS

)lISTy

wtorek, 22 października 2013 lll

opINIE

nagrody – wierzchołek góry lodowej? (W ODpOWIEDZI NA LIST p. STANISŁAWA OŁDAKA) Szanowny Panie,

Społeczne Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej Nasze muzeum zajęło II miejsce w kategorii „Najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu (mniejsze muzea)” w konkursie „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”. Zgłoszono łącznie 40 projektów z całego Mazowsza. Muzeum zostało nagrodzone za wystawę pt. „150-lecie Drogi Żelaznej Petersbursko-Warszawskiej i przejazdu pierwszego pociągu przez stację Tłuszcz”. Nagrodę w imieniu placówki odebrali Państwo Tadeusz i Apolonia Sasinowie, którzy w jej istnienie od lat wkładają dużo serca i cały swój wolny czas. Źródłoi fot.UMTłuszcz

n

Co n GDZIE n KIEDy

n 1 listopada, w godz. 8.00 – 18.00 na cmentarzu

w Postoliskach odbędzie się kwesta „Ocalmy od zapomnienia”. Celem jest zbiórka pieniędzy na odnowienie zabytkowych nagrobków. n 9 listopada, godz. 13.00 na nieczynnym peronie przy Stacji PKP w Tłuszczu odbędzie się rekonstrukcja historyczna opowiadająca o starciu tłuszczańskich konspiratorów z Polskiej Organizacji Wojskowej z niemieckimi żandarmami na ulicach miasta. Organizatorzy zapowiadają spektakularne widowisko i liczne atrakcje. (źródło: Marcin Ołdak/Fakty. wwl) n 11 listopada, godz. 10.15 Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu. Obchody Narodowego Święta Niepodległości. W ramach obchodów po Mszy Św. przemarsz ulicami miasta, program artystyczny w CKSiR, otwarcie wystawy pt. „Wielcy Polacy” w Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej. czekamy na informacje o wydarzeniach! e-mail: redakcja@stacja-tluszcz.pl, tel. 694 005 675

STAcjA TłuSZcZ. Twoja prasa lokalna. Pismo bezpłatne. nakład 5 000 egz. iSSn 1898-2336 Gazeta należy do ogólnopolskiej sieci gazet bezpłatnych eXTrA. AdreS redAkcji: ul. Przemysłowa 7, 05-240 Tłuszcz, tel. 694 005 675, email: redakcja@stacja-tluszcz.pl reklAMA: tel. 694 005 675, email: reklama@stacja-tluszcz.pl redAkTor nAcZelny: Maciej Puławski wydAwcA: Fundacja Stacja Demokracja DRUK: PolskaPresse, Warszawa Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

Z uwagą przeczytałem Pański list „Niepokojąca hojność Burmistrza” zamieszczony we wrześniowym wydaniu „Stacji Tłuszcz”. Podzielam Pana zdanie w większości poruszonych kwestii i czuję się w obowiązku kilka spraw wyjaśnić. Temat płac, w tym także nagród, w Urzędzie Miejskim już przed rokiem był przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej. Składaliśmy wielokrotnie wnioski do Burmistrza, by ujawnił wysokość wynagrodzeń i nagród urzędników. Burmistrz odmawiał zasłaniając się m.in. ochroną danych osobowych pracowników urzędu itd. Ostatecznie więc zawnioskowaliśmy o dane płacowe „bez nazwisk”, ze wskazaniem jedynie wysokości pensji, premii i nagród dla poszczególnych stanowisk w gminie. Takie wnioski też były odrzucane, bądź ignorowane przez Burmistrza Bednarczyka, mimo że zgodnie z prawem odmowa udostępnienia danych powinna mieć formę pisemnej decyzji wydanej wnioskodawcy. Zamiast ujawnienia danych Burmistrz zarzucił mi, że zasłaniam się Komisją Rewizyjną (która w głosowaniu jednogłośnie poparła mój wniosek!) i jeśli widzę ku temu podstawy, powinienem skierować sprawę do sądu. Oczywiście postępowanie sądowe to żadne wyjście! Skarżącego stawia w roli „pieniacza” i nie gwarantuje wyjaśnienia sprawy przed upływem kadencji. Tu zachęcam do obejrzenia nagrań wideo z posiedzeń Komisji Rewizyjnej i Sesji Rady Miejskiej. Zbulwersowany po ostatniej Sesji RM postawą Burmistrza, trzy tygodnie temu skierowałem do niego „List otwarty”, który zamieściłem mojej stronie internetowe www.szydlik.com (później pojawił się także na www.stacja-tluszcz.pl). Tyle gwoli wyjaśnienia, bo odniosłem wrażenie, że oczekuje Pan od radnych podjęcia działań, które już zostały podjęte. Obawiam się, że nagrody zostały przyznane zgodnie z prawem, choć w wysokości tak nieprzyzwoitej, że możemy nazwać to wprost „skokiem na kasę”, bądź drenowaniem gminnego budżetu. Niestety, pracownika żadną miarą nie można zmusić, by zwrócił przyznaną mu nagrodę. Prawo pracy nie dopuszcza takiej możliwości. Rozliczać możemy jedynie Burmistrza, choć pewnie nie przed sądem. Fundusz nagród zwyczajowo wynosi 2-3% środków na płace. U nas wydano pięciokrotnie więcej! Niestety odbyło się to wątpliwym majestacie prawa, bo wykładnią jest tu regulamin wynagradzania pracowników, który ustala Burmistrz i nie musi konsultować go z Ra-

lll

KoMENTARZE

dą Miejską. Mam jednak nadzieję, że pod naciskiem Rady Miejskiej (oby nie uległa presji Burmistrza!), mieszkańców i mediów uda się sprawę nagród wyjaśnić do końca. Na razie znamy jedynie ogólne dane, które odsłoniły wierzchołek góry lodowej. Obawiam się, że Burmistrz będzie bronił swojej „tajemnicy” jak niepodległości. Jak bowiem zareagowaliby mieszkańcy gminy na wiadomość, że kilku urzędników otrzymało w skali roku po kilka nagród, których łączna wartość wyniosła 30-50 tys. zł na osobę? To bardzo prawdopodobne! k łA niAM Się , r o BerT S Zy dlik rAd ny r A dy M iej Skiej w T łuSZ cZu

Panie Burmistrzu! okulista to nie cudotwórca… Sądziłem – zapewne wraz z wieloma mieszkańcami naszej gminy, że burmistrz Paweł Bednarczyk na jednej z najbliższych sesji Rady Miasta przełamie się i wreszcie wyjaśni społeczności gminy, według jakich zasad i kryteriów dokonał podziału wysokiej puli nagród wśród pracowników i współpracowników Urzędu Gminy. Niestety nic bardziej mylnego. Burmistrz zamiast przyznać się do zaniechań w tej sprawie i w sposób rzeczowy wyjaśnić budzący ogromne emocje podział nagród – w swoim wystąpieniu na XXIV sesji Rady Miasta po prostu zignorował problem, bo praktycznie niczego nie wyjaśnił, uważając zapewne, że wszystko jest w porządku i nie ma czego wyjaśniać. Żeby było ciekawiej burmistrz w swojej wypowiedzi skierowanej do radnego Mirosława Sobczaka, nie ustrzegł się taniej ironii w stosunku do tego radnego, co nazwał zresztą „niegrzecznością”. Panie burmistrzu! Tego, co Pan powiedział w swoim niezręcznym wystąpieniu będącym odpowiedzią na konkretne i rzeczowe wątpliwości radnego, zarówno Pan jak i nikt inny nie może nazywać „niegrzecznością”, gdyż absolutnie sens tej wypowiedzi nie mieści się w definicjach o niegrzeczności. Sprawę nazwijmy po imieniu. To nie jest niegrzeczność, ale to jest gorzka ironia dotykająca bezpośrednio i bezpodstawnie radnego Sobczaka, przekładająca się zarazem na wszystkich mieszkańców gminy, którzy nie akceptują i zdecydowanie podważają zasadność przyznania przez Pana nagród i żądają opublikowania zasług pracowników nagrodzonych z pieniędzy podatników. Dokończenie na str. 14

flESZ 7 października 2013 r., godz. 19.04, Tłuszcz – w związku z awarią oświetlenia ulicznego całkowite ciemności opanowały centrum Tłuszcza. ciemno było na ul. warszawskiej na odcinku do wieży ciśnień i na całej ul. kościuszki (fot. Sławomir Sikorski)

ZApyTAJ RADNEGo, ZApyTAJ RADNĄ Zapraszamy Państwa do współtworzenia cyklu wywiadów z radnymi. w bieżącym numerze publikujemy wywiad z radnym Henrykiem wójcikiem. A przed nami jeszcze pięć wywiadów.

jAk ZAdAĆ rAdneMu luB rAdnej PyTAnie? – przesłać na adres: redakcja@stacja-tluszcz.pl – przesłać pocztą tradycyjną na adres redakcji, ul. Przemysłowa 7, 05-240 Tłuszcz – skorzystać z formularza pytania dostępnego na stronie stacja-tluszcz. pl

DALSZA KOLEJNOŚĆ WYWIADÓW: – radny dariusz kur, Kozły (na pytania czekamy do 3 listopada) – radny Stefan Mikiciuk, Pólko (na pytania czekamy do 20 listopada) Zachęcamy Państwa do skorzystania z okazji i wspólnego „odpytania” naszych samorządowców!

r e dAkcjA ST

KoNKURS REDAKCyJNy Pytanie konkursowe: w październiku swoje święto obchodził Tłuszczański klub Sportowy „Bóbr”. ile lat temu powstał klub?

A) 20 B) 25 C) 50 nAGrody: – 2 x bezpłatna wymiana butli w firmie Puławski PPHU (Przemysłowa 7, Tłuszcz). Sponsorem nagród jest firma Puławski PPHU

Nagroda w postaci wymiany butli czeka na 2 osoby, które jako pierwsze prześlą prawidłową odpowiedź w dniu 23.10.2013 o godz. 19.00 smsem pod numer 72068: TC. STK. prawidłowa odpowiedź+imię i nazwisko pod numer 72068 (sms bez polskich znaków). Zwycięzcy poprzedniego konkursu: – radosław ołdak, – Zofia ołdak. Koszt smsa 2,46 zł z VAT. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange, Play. Usługi dostarcza i obsługuje Dotpay. Właściciel serwisu: Fundacja Stacja Demokracja, redakcja@stacja-tluszcz.pl. Regulamin usługi i regulamin konkursu są dostępne na stronie www.stacja-tluszcz.pl.


www.stacja-tluszcz.pl

reklama

3

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama


4

na tapecie

W SKRóCIE NOWY rADNY WYBrANY 22 września odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w okręgu nr 2. Nowym radnym został Waldemar Sitek (otrzymał 253 głosy). Pozostali kandydaci zdobyli: Radosław Balicki – 133 głosy, Roman Krysik – 51 głosów. Wybory odbyły się przy niskiej frekwencji, wynoszącej 18,23%. Nowy radny złożył ślubowanie na sesji 24 września. Pracuje w Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.

NAGRODY – 6 odpowiedzi na argumenty Burmistrza, z którymi się nie zgadzam

chciałbym odnieść się do słów burmistrza, dotyczących nagród wypłaconych w urzędzie. uważam, że dyskusja na temat nagród i ich jawności jest potrzebna, zaś argumenty użyte przez burmistrza Pawła Bednarczyka na sesji kwestii naŚMIECI: rUSZAJą KONTrOLE gród nie wyjaśniają. Jak podano na stronie UM we wrześniu

rozpoczęły się kontrole nieruchomości pod kątem niedopełnienia obowiązku złożenia deklaracji na odbiór śmieci. Co grozi osobom, które tego jeszcze nie zrobiły? Taka osoba otrzyma wezwanie do złożenia deklaracji lub do złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn jej niezłożenia. Tego obowiązku nie wypełniło jeszcze ok. 600 właścicieli nieruchomości.

KALENDArZE KUpIĆ CZAS War to pomyśleć już o zaopatrzeniu się w kalendarz na 2014 rok. A najlepiej w dwa: jeden kalendarz przygotował OPS i UTW – jego bohaterami są studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Osoby zainteresowane tym kalendarzem mogą uzyskać informacje pod nr tel. 515 926 355 lub w Klubie Integracji Społecznej i Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Klub PIK. Pieniądze uzyskane z dystrybucji zostaną przeznaczone na cele statutowe stowarzyszenia „AB OVO”. Drugi kalendarz, o nazwie „Pocztówki z przeszłości: Tłuszcz i okolice w obiektywie”, przygotowała młodzież działająca przy Stowarzyszeniu „Kastor – Inicjaty wa dla Roz woju”. Znajdziecie w nim Państwo pięk ne, nastrojowe zdjęcia naszych lokalnych zabytków i starej architektury. Osoby zainteresowane kalendarzem prosimy o kontakt pod nr. tel. 29 646 23 51 albo w Obywatelskim Biurze Porad (centrum Tłuszcza, ul. Powstańców 9). Pieniądze uzyskane z dystrybucji kalendarza zostaną przeznaczone na cele statutowe stowarzyszenia „Kastor”.

( red.) reklama

wtorek, 22 października 2013

1. O podwyżkach, a raczej ich (dumnym) braku Panie Burmistrzu – w przeciwieństwie do Pana to, że od kilku lat pracownicy urzędu nie mieli podwyżek, nie jest dla mnie powodem do dumy. Szczególnie, jeśli zamiast podwyżek stworzono im szansę „załapania się” na nagrodę… Bo jaka jest różnica między podwyżką a nagrodą? Przede wszystkim taka, że jak się dostanie podwyżkę, to z dużym bezpieczeństwem można planować sobie domowy budżet, zakupy, inwestycje czy większe wydatki. A kiedy dostaje się nagrodę? I w jakiej kwocie? No właśnie – tego zapewne część pracowników nie wie. Uznaniowa formuła nagród może skutkować uzależnieniem ich przydzielania od darzenia danej osoby sympatią bądź nie. Albo nagradzania zachowań, które niekoniecznie mieszczą się w kanonie działań urzędniczych i zakresie obowiązków. Moim zdaniem lepiej wypłacać sprawiedliwe i godziwe pensje za pracę a nagrody zostawić na szczególne osiągnięcia, o których zresztą mówi ustawa i regulamin wynagradzania w Urzędzie Miejskim. Jak zauważył na sesji Przewodniczący Rady – w jednostkach pomocniczych podwyżek również nie było. Ale w przeciwieństwie do urzędu – nagród też nie. 2. O wakatach w dwóch wydziałach Tłumaczył Pan, że w dwóch wydziałach były wakaty. Może praca na dwóch stanowiskach jest szczególnym osiągnięciem w pracy urzędnika, jednak nadal sądzę, że w zamian należy się wynagrodzenie, a nie nagroda. Osoby, które podejmują się pracy ponad swoje stanowisko, powinny mieć jasność – ile pieniędzy

za to dostaną oraz jaki jest ich zakres prac. Inaczej nie mają gwarancji, że po pół roku poświęcania się pracy na kilku stanowiskach, jakąkolwiek gratyfikację dostaną. To w dalszym ciągu kwestia uznaniowa. Pomijam już fakt, że Pan Burmistrz wspominał o dwóch (2!) wydziałach, a na liście nagrodzonych jest większość pracowników urzędu. 3. O tym, że brak „praktyk unijnych” zmniejsza wynagrodzenie niektórych osób Absurd. Dlaczego? Już tłumaczę. W projektach unijnych (zresztą w norweskich, szwajcarskich i pewnie innych też) płaci się za wykonaną pracę. Panie Burmistrzu – czyli to, że urząd dziś „takich praktyk nie prowadzi” nie „zmniejsza wynagrodzenia niektórych osób”. To go po prostu NIE ZWIĘKSZA. Osoby pracujące w projektach musiały w związku z tym, że w nich pracują, wykonywać jakieś zadania z tym związane. Te zadania optymalnie, wg ostatnich wytycznych dotyczących finansowania i kwalifikowalności w jednym z programów unijnych, powinny się odbywać poza godzinami ich normalnej pracy. W innym przypadku może się pojawić podejrzenie podwójnego opłacania czasu pracy pracownika. Panie Burmistrzu, mówiąc prostym językiem: jak ktoś w projekcie DODATKOWO  pracował, to w projekcie DODATKOWO zarabiał. A teraz jak nie pracuje, to i nie zarabia. To akurat chyba oczywiste. Chyba… że zarabiał, ale tak naprawdę nie pracował – ale ujawnianie takich rewelacji na sesji, może wiązać się z koniecznością zwrotu wydatków, które będą uznane za niekwalifikowalne. 4. O nagrodach jubileuszowych, których media „nie wzięły pod uwagę” W artykule  „Ogromne nagrody zamiast oszczędności” jasno i wyraźnie napisałem, że burmistrz przyznawał nagrody jubileuszowe. A że nie wiadomo, jaki procent nagród one stanowiły? Panie Burmistrzu, sam sobie Pan strzelił tym argumentem w stopę. Bo gdyby mój wniosek, w którym pytałem: kto, za co i ile dostał nagrody, został zrealizowany

w sposób pełny i kompletny, z łatwością moglibyśmy uwzględnić kwotę, jaką stanowiły nagrody jubileuszowe wśród pozostałych. Już samo wyodrębnienie tej kwoty spośród kwot łącznych nagród wypłaconych w latach 2011 i 2012 by nam to umożliwiło. Zważywszy na fakt, że na moje pytania odpisywał Pan ponad dwa miesiące, to nie media powinien Pan teraz oskarżać. W końcu odpowiedź na mój wniosek sam Pan podpisał… Czyżby świadomie zatwierdził Pan niepełne i niekompletne udzielnie prasie informacji? Chyba, że od samego początku niepodanie nam dokładnych i konkretnych informacji o nagrodach jubileuszowych, miało stanowić furtkę do podważenia przygotowanego przez nas materiału i prób tłumaczenia się na sesji… 5. O nagrodach, które nie mieszczą się w żadnym z powyższych Próbuję w jakiś sposób zmieścić w przytoczonej przez Pana Burmistrza na sesji argumentacji uzasadnienie dla nagrody wypłaconej radcy prawnemu i doradcy burmistrza, zaledwie po kilku miesiącach pracy w 2011 roku. Niestety w żaden sposób nie mogę. Żadna z tych pań nie ma 30 lat stażu pracy, żadna nie miała szansy na niedostanie podwyżki, bo dopiero zaczynały pracę. Również, o ile dobrze pamiętam, w tamtym czasie nie było jeszcze wakatów w wydziałach, o których Pan wsporeklama

minał. W projektach unijnych wcześniej też nie pracowały, bo przecież… nie były pracownikami urzędu. O co zatem chodzi? Skąd te nagrody? 6. O zmianie strategii, czyli od ciężkiej pracy do godnej płacy W sierpniu, gdy na sesji padły pytania o nagrody, tłumaczył Pan, że są one „za ciężko wykonaną pracę”. Minęło kilka tygodni i strategia wyjaśniania sprawy nagród poszła w innym kierunku – nagrody to rekompensata kilkuletniego braku podwyżek dla pracowników urzędu. Panie Burmistrzu, proszę się w końcu zdecydować i trzymać jednej wersji. Na marginesie dodam – którąkolwiek Pan wybierze – i tak nie spełnia ona wymagań ustawy o pracownikach samorządowych i regulaminu wynagradzania UM. A to są chyba ramy Pana działalności, prawda? Chyba, że w Tłuszczu nie obowiązuje już prawo… Na koniec prośba. Panie Burmistrzu, proszę zrealizować w końcu wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący wysokości wynagrodzeń i nagród w kierowanym przez Pana urzędzie i pokazać nam wszystkim, jak jest. W takich sytuacjach informacja najlepiej broni się sama. A jej brak jest tylko powodem do domysłów i niepotrzebnych spekulacji. M A ciej P u łAw Ski Tekstzostałopublikowanyna www.stacja-tluszcz.pl 25.09.2013r.


www.stacja-tluszcz.pl

POMOC, INTEGRACJA, KOMUNIKACJA czyli rusza Klub PIK ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu od 2008 r. realizuje projekt „wyzwólmy w sobie energię!”. jest to wieloletni program zmierzający do poprawy sytuacji mieszkańców gminy Tłuszcz. Każdy rok realizacji obejmuje nowe grupy w zależności od wieku i potrzeb indywidualnych. Do tej pory z różnorodnych form wsparcia korzystali seniorzy i rodziny z dziećmi. Praca z rodzinami dała możliwość ustalenia kolejnych kierunków pomocy. Setki osób korzysta ze specjalistycznego wsparcia psychologicznego, prawnego i terapeutycznego w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie. Wcześniej w zakres działań projektowych weszła aktywizacja osób starszych. Kobiety i mężczyźni podnieśli reklama

swoje kwalifikacje zawodowe, kompetencje społeczne oraz kondycję fizyczną. Praca z mieszkańcami prowadzona jest metodą kontraktu socjalnego. Polega to na tym, że każdy dorosły uczestnik podpisuje indywidualną umowę zobowiązującą go do pracy nad sobą i swoimi problemami. Taka forma współpracy z pracownikiem socjalnym pozwala określić bieżące potrzeby i dalsze kierunki postępowania. Klient małymi krokami realizuje program wyjścia z trudnej sytuacji życiowej. W pierwszym momencie może wydawać się to skomplikowane ale uczestnikom, którzy poznają mechanizm funkcjonowania kontraktu, nie trudno jest zrozumieć istotę tego instrumentu wsparcia. W wyniku obserwacji i przeprowadzonej diagnozy OPS w Tłuszczu od września 2013 roku objął wsparciem grupę 18 mężczyzn. Osoby w tej grupie wiekowej bardzo często borykają się z problemem bezrobocia i niedostatecznym wykształceniem. Dynamiczny rynek

reklama pracy wymusza na mężczyznach konieczność prze kwa li fi ko wa nia. Zdobycie nowej profesji daje szansę na powrót do aktywności zawodowej. Bardzo często niezbędne jest uruchomienie konstruktywnych zachowań. Spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem stanowią fundament dla samodzielności w dalszej perspektywie. Panowie bardzo często noszą w sobie silne poczucie dumy, które nie pozwala im na korzystanie z pomocy innych. Rodząca się frustracja może doprowadzić do stanów depresyjnych a także do pojawienia się problemu alkoholowego. Projekt „Wyzwólmy w sobie energię!” ma za zadanie możliwie szybko zdynamizować mężczyzn i dać im szansę na odnalezienie się w rzeczywistości zawodowej z troską o dobro bliskich i rodzin. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu wychodzi naprzeciw potrzebom i w roku 2013 proponuje dotychczas nie realizowany kurs

5

zawodowy dla panów – technolog robót wykończeniowych. Uczestnicy projektu „Wyzwólmy w sobie energię!” po odbyciu części teoretycznej kursu technolog robót wykończeniowych przejdą do części praktycznej. Nabytą wiedzę wykorzystają podczas adaptacji i modernizacji łazienki w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu. Pomieszczenie sanitarne będzie spełniać wszystkie wymogi niezbędne dla osób niepełnosprawnych. Panowie będą mogli wykazać się swoimi umiejętnościami. Prace będą nadzorowane przez specjalistów co zagwarantuje jakość wykonanych robót. l l l

Mieszkańcy naszej gminy również skorzystają z projektu w praktyczny sposób. Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej zostanie wykonana adaptacja schodów i łazienek w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji. Modernizacja ma na celu ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym do instytucji działającej na terenie gminy. Spotkania uczestników projektu będą się odbywać w PIK-u mieszczącym się w pomieszczeniu CKSiR. Skrót PIK wywodzi się od trzech słów kluczowych – Pomoc, Integracja, Komunikacja. Jest to kolejna inicjatywa Ośrodka Pomocy Społecznej, która skierowana jest dla osób chcących, działać, uczyć się i rozwijać swoje umiejętności.

B łA żej M i cHAlcZyk Projekt„Wyzwólmyw sobieenergię!”jest współfinansowanyprzezUnięEuropejską w ramachEuropejskiegoFunduszuSpołecznego.


6

sesja

wtorek, 22 października 2013

Relacja z Sesji Rady Miejskiej

inTerPelAcje rAdnycH

GrUBA KOSTKA, FATALNE DrOGI I KSIąŻECZKI

ŚMIECI TAŃSZE DLA rODZIN WIELODZIETNYCH? Radny Mirosław Sobczak zapowiedział wprowadzenie na następnej sesji uchwały dotyczącej refundacji części opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od rodzin wielodzietnych. Projekt został przygotowany przez niego i skonsultowany z członkami Klubu Radnych „Razem dla Gminy”. Następnie radny zawnioskował, żeby wprowadzić do wieloletniej prognozy finansowej zadanie polegające na wykonaniu projektu drogi łączącej Szczepanek z drogą powiatową w kierunku Franciszkowa – jeżeli nie uda się go wykonać w tym roku. pOrAŻAJąCA NIEUDOLNOŚĆ Radna Danuta Opłotna zapytała o możliwość wykoszenia brzegów rzeki Cienkiej przynajmniej na wysokości osiedla Górki, gdyż później będzie łatwiej ją konserwować. Następnie radna zapytała, kiedy w Jasienicy będą równane drogi. – Z kilkunastu zgłoszonych dróg wiem, że równiarka przyjedzie do kilku. Ale nawet do tych kilku jest trudno dotrzeć… Panie burmistrzu, poraża mnie ta nieudolność. Naprawdę nie wiem już, co ludziom mówić… MASZT NA ŚWIETLICY Wiceprzewodniczący Rady Adam Wojtyra zgłosił potrzebę wyprofilowania drogi w miejscowości Rudniki oraz zastrzeżenia co do sposobu konserwacji rzeki Cienkiej przez Zarząd Melioracji. Następnie radny zwrócił uwagę na trudności z dostępem do internetu w jego okręgu i wskazał jako szansę poprawy możliwość zamontowania masztu i anteny na budynku świetlicy w Dzięciołach. Instalacja byłaby wykonana na koszt firmy dostarczającej internet, nieodpłatnie też mogłaby z niego korzystać świetlica. Wiceprzewodniczący poprosił, aby burmistrz zasięgnął niezależnej opinii czy to urządzenie będzie negatywnie wpływało na urządzenia strażackie, gdyż takie obawy zgłaszał sołtys wsi Dzięcioły, a zarazem strażak. KrZAKI I pODMYTY ASFALT Radny Włodzimierz Malinowski w imieniu mieszkańców ulicy Kwiatowej poprosił burmistrza, aby wpłynął na wykonawcę remontu drogi. Wskazywał na zaniepokojenie mieszkańców odnośnie całkowitego braku przejezdności ulicy, co w razie nagłej potrzeby dojazdu np. pogotowia ratunkowego, może stanowić duży problem. Radny poruszył także problem mocno zarośniętej działki przy ul. Słowackiego, pytając czy nie mogłoby dojść do uporządkowania tego terenu a także przypomniał burmistrzowi o zgłaszanym przez niego już rok temu problemie z podmywaniem asfaltu na ulicach Nowej i Zaściankowej. Radny zwracał uwagę na to, że koszt poprawienia tego defektu jest niewielki, ale w przypadku zaniechania robót może

Nowy radny Waldemar Sitek odbiera kwiaty i gratulacje od Starosty Wołomińskiego piotra Uścińskiego i radnego powiatowego Janusza Tomasza Czarnogórskiego. Ze względu na wizytę gości część sesji przeznaczono na omówienie zadań realizowanych we współpracy z powiatem (fot. M. puławski)

doprowadzić do poważnych uszkodzeń jezdni. BUrMISTrZ ODpOWIADA Burmistrz Paweł Bednarczyk po kolei odniósł się do zadanych mu pytań. Najpierw powiedział, że nie jest przeciwny częściowej refundacji opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od rodzin wielodzietnych, jednak wskazał na to, że w przygotowanym projekcie nie zostało wskazane źródło finansowania tego działania. Zgodził się też z radnym odnośnie potrzeby wprowadzenia projektu drogi łączącej Szczepanek z drogą w kierunku Franciszkowa do wieloletniej prognozy finansowej, o ile taki projekt nie powstanie jeszcze w tym roku. Następnie burmistrz odniósł się do pytań o konser wacje rzeki

Cienkiej. Podkreślił, że to zadanie nie leży w gestii gminy, a odpowiada za to Zarząd Melioracji. Burmistrz obiecał porozmawiać z jego przedstawicielem w tej sprawie i poinformować później o wyniku tej rozmowy. Co do masztu internetowego burmistrz przypomniał o tym, że firma montująca syrenę selektywną (dla straży pożarnej) ostrzegała przed tym, iż syrena ta może działać nieprawidłowo gdyby znajdowała się za blisko masztu internetowego. Burmistrz obiecał wystąpić o pisemną ekspertyzę w tej sprawie. Następnie skomentował problemy powstałe podczas utwardzania ul. Kwiatowej. Podkreślił, że po ostatnich dużych opadach deszczu wykonawca miał problem z błotem, które się utworzyło w miejscu budowy. Po konsultacjach z projektantem drogi doszło do porozumienia odnośnie spo-

podczas sesji wywiązała się dyskusja burmistrza z radnymi na temat nagród, które przyznał pracownikom Urzędu Miejskiego. Ten fragment sesji jest opisany w artykule „W Tłuszczu nagradzają jak w ministerstwie” na stronie 1 (fot. M. puławski)

sobu kontynuowania prac. Podłoże będzie dodatkowo zagęszczane suchym betonem, co powinno pozwolić dostateczne mocno utwardzić teren. Następnie burmistrz obiecał wysłać, gdy to będzie możliwe, ekipę do uporządkowania działki przy ul. Słowackiego. Co do problemów z asfaltem na ul. Nowej i Zaściankowej, burmistrz obiecał przekazać informację na ten temat inspektorowi ds. infrastruktury drogowej. rADNI pYTAJą O NAGrODY I pŁACE Następnie wywiązała się dyskusja burmistrza z radnymi na temat nagród, które przyznał pracownikom UM. Ten fragment sesji jest opisany w artykule „W Tłuszczu nagradzają jak w ministerstwie” na stronie 1.

Radny Sobczak przytoczył kwoty wydane w roku 2012 i 2013 (łącznie 1200 zł) na remonty dróg gruntowych w Miąsem, które według radnego są w fatalnym stanie. Następnie wytknął brak gospodarności, objawiający się wymianą jednego z dobrych progów zwalniających w Jadwininie na nowy, który w opinii radnego, jest źle wyprofilowany. Zasugerował, że zamiast tego można było ułożyć chodnik, o który mieszkańcy prosili już kilka razy. Radny Sobczak poddał też pod wątpliwość czy oszczędnością można nazwać fakt układania przez gminę chodników z kostki grubszej niż wykorzystywana jest przy trasach wojewódzkich. Następnie radny zapytał panią kierownik Wydziału Urbanistyki i Gospodarki Komunalnej, kto i na jakiej podstawie wydał osobie niepowołanej i nie związanej z gminą żadną umową (chodziło o panią Reginę Perkowską – przypis red.), druki książeczek opłat za odpady komunalne oraz czy urząd, jako administrator danych osobowych, miał zgodę osób na ich udostępnienie osobie niepowołanej. Po tym pytaniu rozgorzała dyskusja czy mieszkanka mogła otrzymać dostęp do książeczek zgodnie z prawem oraz czy w tym czasie pani Perkow ska była związana z urzędem jakąś umową. Wątpliwości radnego próbował rozwiać sekretarz gminy, który twierdził, że wszystko odbyło się na zasadzie wolontariatu między mieszkanką a gminą. Następnie radny Sobczak przypomniał, że na ostatniej sesji zadał pytanie przewodniczącemu zarządu Spółki Wodnej, kto wykonywał zadania polegające na oczyszczeniu odnogi rzeki Cienkiej od Tłuszcza do Miąsego, i kto jest odpowiedzialny za odbiór prac. – Dotacja udzielona Spółce Wodnej to są pieniądze publiczne i mieszkańcy mają prawo wiedzieć, kto i w jaki sposób nimi dysponuje. Bo tak, jak wydano te środki na ten cel, to jest porażka – stwierdził radny i zapytał, dlaczego Spółka Wodna nie realizuje harmonogramu prac. Na koniec radny Sobczak zgłosił zastrzeżenia co do utwardzania dróg gruntowych i podkreślił, że do dnia sesji w Miąsem nie wyrównano nawet metra drogi. Zamiast udzielić odpowiedzi, burmistrz Paweł Bednarczyk zwrócił się do radnego o udostępnienie notatek z poruszonymi problemami i zapowiedział, że ustosunkuje się do nich na piśmie. NAGrODY TYLKO DLA ZASŁUŻONYCH? Prze wodniczący rady Krzysztof Gajcy powrócił do tematu nagród dla urzędników i przypomniał burmistrzowi o tym, że nie tylko pracownicy UM nie dostawali w ostatnich latach podwyżek. Problem ten dotyczy także innych jednostek podległych burmistrzowi. Ale ich pracownicy na nagrody liczyć nie mogli. – Może pan nie zasłużył – stwierdził burmistrz Paweł Bednarczyk.


www.stacja-tluszcz.pl ZAPyTAniA i wolne wnioSki prOBLEMÓW Z prOGIEM I DrOGAMI CIąG DALSZY… Sołtys Jadwinina Zdzisław Nowak odniósł się do słów radnego Sobczaka odnośnie zlikwidowanego progu zwalniającego. Według sołtysa próg ten został wymieniony, ponieważ był już mocno uszkodzony i nie spełniał przez to swych zadań. Następnie sołtys zarzucił radnemu brak zainteresowania mieszkańcami Jadwinina oraz pomijanie ich potrzeb podczas rozdzielania pieniędzy w budżecie. Radny Mirosław Sobczak przypomniał sołtysowi, że jest radnym reprezentującym pięć wsi. W ocenie radnego dwie z tych wsi mają dużo gorszą infrastrukturę niż Jadwinin. Następnie mieszkaniec Franciszkowa poruszył kwestię drogi gminnej we Franciszkowie-Kolonii, której zdjęcia ze sobą przyniósł. Zarzucił on radnemu Sobczakowi, że pieniądze publiczne idą w całości na kolejne inwestycje na terenie Miąsego i nie są realizowane dużo potrzebniejsze inwestycje, takie jak wspomniana wcześniej droga, która jest nieprzejezdna nawet dla pługa. Mieszkaniec zaprezentował także pisma w tej sprawie wysłane do Urzędu Miejskiego, na które otrzymywał odpowiedzi, iż nie ma na ten cel środków w budżecie. Mieszkaniec zwrócił się do obecnych na sali z pytaniem, co w takim razie ma robić, skoro zarówno urząd jak i radny, nie robią nic z tym problemem. Przewodniczący rady Krzysztof Gajcy powiadomił mieszkańca, iż budżet gminy na przyszły rok jest właśnie konstruowany, a co za tym idzie, kwestie te najlepiej poruszyć podczas posiedzenia Komisji Budżetowej. Głos zabrał ponownie sołtys Jadwinina wracając do sprawy progu zwalniającego, gdyż jest on za wysoki i zawiesza-

sesja

ją się na nim samochody. W opinii sołtysa obecnie próg ten jest tak skonstruowany, że nie mogą na nim minąć się dwa samochody. Burmistrz odniósł się do wypowiedzi sołtysa obiecując poprawę progu, przypominając, że droga ta jeszcze nie została oficjalnie odebrana od wykonawcy. Odniósł się także do zarzutów radnego Sobczaka co do grubość używanej kostki stwierdzając: – O tym, jaka kostka jest zaprojektowana, wiadomo było od początku. Radny Tadeusz Sasin zaprosił wszystkich obecnych na wystawę z okazji dwudziestolecia klubu sportowego „Bóbr”. Podkreślił pozytywny wpływ klubu na promocję gminy.

WSTrZąSY NISZCZą DOM Mieszkanka budynku zlokalizowanego w Tłuszczu na rogu ulic Kolejowej i Wspólnej, zwróciła się o zniwelowanie uskoku pomiędzy drogą gruntową, a drogą utwardzoną trylinkami. Przez uskok ten z dużą prędkością przejeżdżają samochody dostawcze wożące węgiel, co skutkuje dużymi wstrząsami oraz znacznym hałasem. Mieszkanka podkreśliła, że wstrząsy stanowią zagrożenie dla jej domu. Burmistrz obiecał załatwić sprawę i zwrócić się do firmy zajmującej się przewozem węgla o ewentualny udział w naprawie drogi. CHODNIK pILNIE pOTrZEBNY Sołtys Stasinowa Jerzy Więch podziękował za mosty i zwrócił się z prośbą o wyrównanie dróg, które zostały rozjeżdżone przez samochody wożące kruszywo. ZALESIE ZAGrOŻONE ZALANIEM Sołtys Zalesia Mariusz Sadowski zwrócił się z pytaniem do burmistrza, jak ma rozwiązać problem dwóch tam, których pozostawienie grozi zalaniem Zalesia. Sołtys podkreślił, że zgłaszał już ten problem kilka razy. Burmistrz odpowiedział, że wszystkie tamy na tym terenie rozbierają strażacy z OSP w Chrzęsnem. Dodał, by po rozebraniu tamy zabrać drewno, z której była zrobiona, aby bobry nie mogły ich łatwo odbudować.

Harcerzy przybywa! 12 października zakończyliśmy z sukcesem tegoroczny nabór do naszej drużyny.

Zorganizowaliśmy dwie zbiórki, na które przybyła młodzież w wieku

od 10 do 16 lat. Na pierwszym spotkaniu mogliśmy poznać naszą orientację w terenie oraz znajomość Tłuszcza i okolic. Zorganizowaliśmy grę terenową, którą zakończyło ognisko obrzędowe

najaktualniejsze wiadomości znajdziecie na stronie Hufca ZHP Tłuszcz na Facebooku – zachęcamy do śledzenia naszych nowinek!

mistrza, że rów o którego wyrównanie prosiła, nie został poprawiony. – W naszej polskiej demokracji ta woda pod górkę nie popłynie... A ulice są dalej nie posprzątane. A mamy robotników fizycznych, którzy powinni się zająć tą pracą. W odpowiedzi burmistrz podkreślił, że już kilka razy gmina zwracała się do marszałka województwa mazowieckiego o zbudowanie chodnika w kierunku Konar, ale z racji problemów finansowych województwa, zawsze odpowiedź była odmowna. Burmistrz liczy, że chodniki przy drogach wojewódzkich, będą mogły zostać wybudowane z środków unijnych. Problem deklaracji śmieciowych jest obecnie w trakcie rozwiązywania. Według burmistrza kontrola jest prowadzona ulica po ulicy, a w razie nieprawidłowości właściciele posesji są wzywani do złożenia deklaracji ponownie. Na koniec burmistrz obiecał poprawić drożność rowu w najbliższym czasie.

Sołtys Dzięciołów Stanisław Szymański w imieniu mieszkańców poprosił o wpisanie do przyszłorocznego budżetu niezbędnych inwestycji: odwodnienia na osiedlu Sasina oraz chodnika na ul. Irysowej (fot. M. puławski)

DZIĘCIOŁY prOSZą O ODWODNIENIE Sołtys Dzięciołów Stanisław Szymański w imieniu mieszkańców poprosił o wpisanie do przyszłorocznego budżetu niezbędnych inwestycji: odwodnienia na osiedlu Sasina oraz chodnika na ul. Irysowej. Sołtys podkreślił, że są już gotowe wszystkie dokumenty potrzebne do odwodnienia, a ich koszt został pokryty z fundusz sołeckiego na rok 2013. Zadeklarował, iż środki z funduszu sołeckiego na rok 2014 również przeznaczone będą na tę inwestycję. Następnie sołtys Szymański podziękował burmistrzowi oraz radnym powiatowym i gminnym za chodnik na ul. Szafirowej, który jest już prawie skończony. Sołtys odniósł się także do problemu urządzenia do wysyłania powiadomień selektywnych, znajdującego się na budynku straży pożarnej. Tłumacząc jego działanie dodał, że konserwator urządzenia mówił, iż inne nadajniki znajdujące się na dachu strażnicy mogłyby zakłócać jego działanie.

7

na Konarach przy Pomniku Poległych w czasie II wojny światowej. Tematem drugiej zbiórki była gra we flagi w lesie w okolicach Chrzęsnego. Podzieliliśmy się na dwie drużyny i usiłowaliśmy odebrać sobie nawzajem flagi zakamuflowane w zaroślach. Podsumowanie w krótkich słowach: dużo czołgania się, biegania, starć z „przeciwnikami” i emocji. Było niezwykle wiele zabawy i śmiechu. Na każdej ze zbiórek nowoprzybyłe osoby mogły zaśpiewać z nami harcerskie piosenki, pograć w kilka ciekawych gier i pląsów. Nawet osoby, które nie przepadają za aktywnością fizyczną, znajdą u nas coś dla siebie – każda zbiórka się różni, więc nie ma szans na nudę. Nabór uważam za bardzo udany. Dziękuję za liczne przybycie chętnych, a szczególne podziękowania składam osobom, które wspomogły tłuszczańskie harcerstwo w ostatnim okresie: redakcji „Stacji Tłuszcz” oraz członkom Stowarzyszenia „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju”. Dziękuję również wszystkim harcerzom z 25. DH „Czerwone Berety” za ich zaangażowanie i wparcie! W niedzielę, 13 października Hufiec ZHP Tłuszcz był obecny na XIII Dniu

Następnie głos zabrała mieszkanka pani Napiórkowska: – Ile jeszcze trzeba ofiar z dzieci szkolnych, aby był zrobiony chodnik w kierunku Konar? – pytała. Przypomniała także, że niedawno na tej drodze zginęło dziesięcioletnie dziecko. Następnie zapytała, czy jest jakaś kontrola co do stanu faktycznego podpisanych umów o wywóz śmieci. W opinii mieszkanki wciąż znajduje się wiele gospodarstw nie opłacających wywozu śmieci, a mimo to korzystających z tej usługi. Przewodniczący Rady Krzysztof Gajcy zgodził się z mieszkanką, i przytoczył informację o tym, że według sprawozdania jeszcze 600 gospodarstw nie złożyło deklaracji w sprawie wywozu nieczystości. Mieszkanka na koniec powiadomiła bur-

HArCErSKIE AKTUALNOŚCI – GDZIE MOŻNA NAS SpOTKAĆ 26. X – zbiórka mundurowa, zwykła, godz. 10.00 Hufiec Tłuszcz, 1. Xl – pamięć o opuszczonych grobach i kwesta, cmentarz w Postoliskach, 2. XI – zbiórka mundurowa, zwykła, godz. 10.00 Hufiec Tłuszcz.

pYTANIA DO DrOGOWCA Radny Robert Szydlik zapytał, kiedy rozpoczną się prace budowlane na ul. Leszczynowej. Inspektor ds. infrastruktury drogowej powiadomił radnego, iż prace zaczną się następnego dnia po sesji. Radna Danuta Opłotna zapytała, kiedy rozpocznie się wyrównywanie dróg w Jasienicy. Radna podkreśliła, że obiecywane to było już kilka tygodni temu. Pan Piotr Gołoś odpowiedział, że nie jest w stanie zająć się wszystkimi drogami gruntowymi. – Te środki, które mam, są dość małe: ponad 200 tysięcy na poprawę dróg gruntowych na cały rok. Obecnie pozostało mi już do końca roku jedynie około 10-15 tys. złotych – tłumaczył i dodał, że na przeszkodzie przy wyrównywaniu dróg stanęły warunki atmosferyczne, które uniemożliwiały poprawne przeprowadzenie robót. red. Papieskim, zbieraliśmy fundusze na stypendia dla młodzieży na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Tydzień później w sklepie Topaz w Tłuszczu zbieraliśmy fundusze na odbudowę drużyny. cZu wAj! Z A STę Po wA A n nA koź lik

Hufiec ZHp Tłuszcz był obecny na XIII Dniu papieskim – zbieraliśmy fundusze na stypendia dla młodzieży na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie


8

rozmowa

wtorek, 22 października 2013

Chcę chodzić w swoich butach Z radnym HenrykieM wójcikieM o inwestycjach i potrzebach mieszkańców rozmawia Maciej Puławski Kolejną sprawą, na której mi zależało, była gazyfikacja – została już wykonana. Teraz mieszkańcy wykonują przyłącza i powoli odchodzą od węgla. Mamy jeszcze problem z wodą. Na gruntach, które kiedyś należały do PGR-u występują metale ciężkie – ołów. Te związki chemiczne znajdują się w studniach i stanowią największe zagrożenie dla dzieci i ich rozwoju. Jeden przypadek przywoływałem na sesji, jest udokumentowany. Badanie sanepidu wykazuje przekroczenie normy zawartości metali ciężkich w prywatnym ujęciu wody, żeby nie mylić z wodociągiem. Obecnie budowany jest fragment w ulicy Kasztelańskiej i dalej. Zrobimy ile się da za kwotę 100 000 zł, która jest zabezpieczona w budżecie. Do wykonania zostało 7 km, średnio koszt wodociągu wynosi ok. 90 zł za 1 mb. Woda jest rzeczą dosyć ważną. Będziemy się starali ten problem rozwiązać, żeby wszędzie dotarła. Z innych spraw: remiza strażacka wymaga kapitalnego remontu. Są pomysły na zagospodarowaniu terenu przy Agronomówce. Za placem zabaw jest wolny teren, rozmawiałem z mieszkańcami, żeby tam zrobić boisko do siatkówki i koszykówki, a trochę głębiej kort tenisowy. Bardzo bym chciał coś zrobić dla młodych ludzi. Liczyłem, że sprawniej będzie ruszało Powiatowe Centrum Kultury i wokół niego zorganizowane będą jakieś zajęcia dla młodych, ale jak się okazuje najlepiej jest liczyć na siebie.

Został Pan radnym, ponieważ…

Przede wszystkim chodziło mi o to, żeby na przejeździe kolejowym w Chrzęsnem przestali ginąć ludzie. Gdy zdarzył się tam ostatni wypadek śmiertelny, byłem na miejscu i nie mogłem pogodzić się z tym, że nic nie można zrobić. Dlatego zdecydowałem się kandydować. Choć teraz przyznam szczerze, że bycie radnym to nie jest zajęcie ani ciekawe, ani przyjemne… Wydawało mi się, że radnemu będzie łatwiej niż zwykłemu mieszkańcowi. Myliłem się. Ale jestem takim typem człowieka, że pracując nie potrafię tylko siedzieć, muszę coś jeszcze robić, działać. Miałem krótki epizod w radzie powiatu. Zdecydowaliśmy, że zrobimy wodę w Postoliskach i Chrzęsnem. Nie było to łatwe, namawialiśmy ludzi. Ale udało się i do dzisiaj funkcjonuje. Byłem pomysłodawcą tego wodociągu. Muszę przyznać, że ta woda wtedy nam się tutaj udała, a były to czasy, kiedy inni o tym jeszcze nie myśleli... To było ponad trzydzieści lat temu. Był Pan również zaangażowany w otwarcie przystanku kolejowego w chrzęsnem.

Dojeżdżałem z Chrzęsnego do pracy do Ossowa. Nie lubię nie reagować, gdy coś jest do zmiany. Wtedy nie byłem zaangażowany w żadną pracę społeczną. Nie mogłem jednak znieść tego, że trzeba chodzić na stację do Tłuszcza albo do Mokrej Wsi. Poza tym brak przystanku ograniczał możliwości. Dzieci, młodzież – przecież bez komunikacji zostaje się w miejscu. Dziś oczywiście motoryzacja jest na innym poziomie, ale to się działo na początku lat osiemdziesiątych. Kolej była jedynym rozwiązaniem, które pozwalało funkcjonować, zarobić i dorobić. Po prostu istnieć. Jako normalny człowiek wziąłem kartkę papieru i napisałem w tej sprawie pismo do Ministra Komunikacji. Po dwóch miesiącach otrzymałem zgodę na wykonanie przystanku. Było nas kilku zapaleńców: mój teść Kaska, Stanisław Rosiński, Czesław Kujawa, Włodek Szczęsny i naczelnik Janusz Ołdak. Myśmy robili to własnymi rękami i własnymi środkami. Ten przystanek ożywił okolicę – Chrzęsne, Postoliska, Jarzębią Łąkę – do dziś mieszkańcy z tych miejscowości korzystają z „naszej” stacji. na sesjach rady Miejskiej Pana głos jest często samotnym głosem. od początku kadencji opowiadał się Pan za burmistrzem, jest Pan wyraźnie przeciwwagą (choć nierówną) podczas głosowań dla klubu radnych „razem dla Gminy”. czy radny w pojedynkę coś może?

Rzeczywiście tak jest, że mniejszość może niewiele. Chociaż się wiele zmieniło. Okazuje się, że można mieć odrębne zdanie, można je wyartykułować i nie jest się karconym. To się już teraz rozluźniło. Na tym polega demokracja. Gdybym się nie mógł wypowiedzieć i nie mógłbym mieć swojego zdania, to ze mną nie byłoby dobrze. Ja chcę chodzić w swoich butach. Proponuję, przedstawiam tematy. Podobnie było z partnerstwem publiczno-prywatnym i możliwością wykonania w jego ramach wodociągów. Zaprosiłem specjalistów w tej dziedzinie, przedstawili temat. Jeżeli jest to akceptowane, to dobrze. Jeżeli nie – to mówi się trudno. Starałem się po prostu pokazać jakąś moją inwencję. Ale jest nas 15… Z tematem partnerstwa publiczno-prywatnego wiąże się wiele obaw. każdy mówi „tak, ale”, bo nie jest to sprawa łatwa. na pewno wygodniej jest wziąć po prostu kredyt…

A jeszcze łatwiej podzielić to, co wpływa z po-

obowiązkiem radnego są regularne spotkania z mieszkańcami. jak Pan się tego wywiązuje?

datków… Owszem, to nie jest prosta rzecz. Ale inne miasta i gminy to robią – Sopot, Gdańsk, Poznań miasta na Śląsku. My teraz owszem – robimy inwestycje. Tylko portfel nam się kurczy… A co będzie dalej? Zrobimy stację uzdatniania wody w Łysobykach, ale jeśli nie będzie ani metra wodociągu, to będzie to inwestycja martwa. Przecież mamy bardzo dużo projektów wodociągowych. Takie wodociągowanie Jasienicy ze względu na gęstą zabudowę byłoby raczej atrakcyjne dla potencjalnego partnera prywatnego. jak na razie wszyscy czekamy na otwarcie Powiatowego centrum kultury w Pałacu w chrzęsnem. umiejscowienie tego typu instytucji to chyba spora szansa rozwoju dla Pańskiego okręgu.

Po pierwsze nie rozumiem, dlaczego tam się nadal nic nie dzieje. Koszty poniesiono olbrzymie, a budynek stoi zamknięty. Bardzo bym chciał, żeby w tym obiekcie znalazła swoją siedzibę filia Biblioteki Publicznej. Obecnie biblioteki nie tylko zajmują się wypożyczaniem książek. Pełnią też rolę miejsca integrującego wieś. Jestem przekonany, że biblioteka w pałacu byłaby wyjściem do mieszkańców Chrzęsnego. Żeby nie odstraszały ich kłódki wiszące na bramie i furtce, tak jak jest teraz. Ta przestrzeń powinna być udostępniona. Nie wierzę w to, że nie uda się tam przenieść biblioteki. Jeśli ten obiekt będzie zamknięty dla mieszkańców, to będę się bardzo na to buntował. Nie wiem, czy już jest koncepcja dla tego obiektu, ale mam taki pomysł, żeby zlokalizować w pałacu oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wcześniej się to nie udało, ale teraz zmienił się minister rolnictwa, mamy wicepremiera z „naszych” stron. wspomniał Pan, że do kandydowania w wyborach skłoniła Pana troska o bezpieczeństwo na przejeździe w chrzęsnem. co udało się Panu w tej sprawie zrobić?

Proszę zwrócić uwagę – tam przejeżdża pociąg z prędkością 20 km/h i to się nie stało samo. Byliśmy z burmistrzem w PKP PLK S.A. w tej sprawie na samym początku mojej kadencji. Prze-

rADNY HENrYK WÓJCIK – okręg nr 6 (Sołectwo: chrzęsne) l rocznik: 1948 wykształcenie: studium pomaturalne l Zawód: obecnie emeryt, wcześniej zajmował się budową i eksploatacją pojazdów samochodowych l Hobby: nowe technologie i sport l

konaliśmy ich do wprowadzenia ograniczenia – przecież na tym przejeździe zginęło 13 osób! Odpukać – od tego czasu nikt nie zginął i nikt nie został ranny. Jednak przy modernizacji trasy kolejowej E75 przejazd będzie przebudowany, zamontowane zostaną półrogatki i to bez ponoszenia żadnych kosztów przez gminę. Kolejną rzeczą, która by poprawiła bezpieczeństwo, byłoby wybudowanie ulicy Tłuszczańskiej. Obecnie brakuje drogi na odcinku 370 metrów, która połączyłaby Chrzęsne z ulicą Przemysłową z pominięciem dwóch niebezpiecznych przejazdów kolejowych. Obecnie gmina już jest właścicielem gruntu. Mamy też kompletną dokumentację, żeby wejść w teren. Tu szansą jest uwzględnienie tej drogi przez kolej jako drogi pomocniczej dla linii kolejowej. Liczę, że radni poprą moje starania i będziemy tę ulicę Tłuszczańską mieli, bo ona jest także dla mieszkańców Tłuszcza i innych miejscowości. ile ta inwestycja będzie kosztowała?

Kosztorys jest na łączną kwotę 4 mln zł. Ale to tylko kosztorys, założenia – 40 cm kamienia, nośność… Ale jest wiele możliwości sięgnięcia po zewnętrzne środki. Liczę tu na współpracę z koleją. Budując Tłuszczańską odciążylibyśmy drogę przy kościele i szkole w Postoliskach, bo tam obecnie jest ciasno. Kolejna inwestycja, która przybliża cywilizację to przedszkole, które obecnie w Postoliskach jest budowane. Dzieci się o siebie same nie upomną, my musimy o nich myśleć.

Mamy sporo zebrań różnego rodzaju. Jest to też związane z działalnością ochotniczej straży pożarnej. Spotkań jest trzy, cztery rocznie. Jak jest potrzeba mieszkańców – jak teraz na ul. Zasobnej, to spotykamy się co niedziela… Pełnię w sumie całodobowe dyżury. Jeśli ktoś ma problem, to do mnie przychodzi. ostatnio głośno w chrzęsnem na temat picia alkoholu przez osoby przebywające w okolicach sklepu spożywczego. ksiądz proboszcz zaapelował nawet o odebranie sklepowi zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

To nie jest problem od dzisiaj. Rozmawialiśmy z komendantem Policji i pracownikami urzędu. Każdy się boi tego tematu, woli go nie dotykać. Na jednej z ostatnich Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług byli obecni właściciele i rozmawialiśmy o tym, jak rozwiązać problem. Zapewnili, że zamontują kamerę, która będzie filmowała otoczenie sklepu. To wszystko tam się dzieje od samego rana, w biały dzień. Przychodzą do mnie na skargę mamy, dzieci, a to już jest sprawa poważniejsza. Próbowałem coś zrobić, ale samemu mi to nie wychodziło. W sukurs przyszedł ksiądz proboszcz i wykonał robotę, której ci, którzy są do tego powołani, wykonać nie chcieli. A właściciel, organ samorządowy wydający zezwolenie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Policja byli bezsilni. A ksiądz zabrał głos i efekt będzie. Ale prawda jest taka, że to się nie dzieje tylko w Chrzęsnem, ale w wielu miejscach. A jakie Pan widzi problemy całej gminy?

Dużym problemem jest brak inwestorów. Mam trochę kontaktów, znam wielu ludzi. Namawiałem kiedyś fir mę, która była zainteresowana pozyskaniem terenu, a miała produkować klimatyzatory. Dokąd nie zaprezentowałem miejsca, nie wysłałem zdjęć terenu, to byli zainteresowani. Jak wysłałem, to znaleźli sobie lokalizację gdzie indziej. Może powinniśmy wspólnie z innymi gminami stworzyć jakąś strefę ‹‹‹


www.stacja-tluszcz.pl

rozmaitości

9

Trzeba po prostu mówić od siebie w nie spo dziewa ną wy cieczkę po Tłuszczu i okolicach zabrali nas uczestnicy i uczestniczki ii edycji konkursu krasomówczego. Konkurs, który odbył się 3 października w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji był jednocześnie etapem eliminacyjnym do poziomu wojewódzkiego. Wzięło w nim udział 11 uczniów i uczennic, którzy reprezentowali szkoły podstawowe w Tłuszczu i Miąsem oraz gimnazjum w Tłuszczu. Całe przedsięwzięcie odbyło się dzięki finansowemu wsparciu ze strony Gminy Tłuszcz. Celem konkursu z jednej strony było zainteresowanie młodych ludzi regionalizmem, historią i życiem współczesnym małej ojczyzny, z drugiej – rozwinięcie zdolności krasomówczych. Uczestnicy i uczestniczki przygotowywali swoje wystąpienia pod okiem pań nauczycielek: Beaty Mariańskiej, Aleksandry Styczek oraz pani Joanny Janickiej – reprezentującej PTTK Mińsk Mazowiecki, organizatora przedsięwzięcia. – Dzieci znają Tłuszcz, opowiadają o tym, co jest im bliskie, co znają, co ich interesuje. Wystąpienia piszą właściwie same, my tylko pomagamy im to wygładzić – podsumowała przygotowania pani Beata Mariańska. – Oczywiście były też próbne występy, mierzyłyśmy czas wystąpienia... – dodała pani Aleksandra Styczek. Wypowiedzi dzieci oceniało jury w składzie: Stanisław Górka (aktor i wykładowca akademicki Akademii Teatralnej w Warszawie), Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, Joanna Janicka (polonistka, Prezes Oddziału PTTK w Mińsku Maz.), Maciej Puławski (Stacja Tłuszcz), Aleksandra Styczek (polonistka w Szkole Podstawowej w Tłuszczu). Dlaczego warto, żeby młodzież brała udział w takich wydarzeniach? – Takie ‹ ‹ ‹ ekonomiczną... Teraz Tłuszcz stał się sypialnią. Te zakłady co były, przestały istnieć. Bez inwestora miasto się nie będzie rozwijało tak jak powinno. Trzeba dalej szukać… Ja lubię nowe technologie i tak sobie myślę, że może powinniśmy się zainteresować farmami fotowoltaicznymi. Wcześniej udało mi się zaprosić do naszej gminy specjalistów od zgazowywania odpadów. W ten sposób byłaby produkowana energia. W tym kierunku poszli Arabowie, mimo, że mają u siebie gazu i ropy pod dostatkiem. Ale coś z tymi śmieciami muszą robić. Na Litwie powstał duży obiekt tego typu. Odpad z tego procesu jest tylko jeden – skrystalizowany, który nadaje się do stosowania na drogi. Chciałem tym zainteresować władze, radnych, ale trudno było ich przekonać. Zaraz wszyscy się zastanawiają, co będę z tego miał. To samo, co kiedyś z przystanku w Chrzęsnem… Coś by się działo, byłby miejsca pracy, do gminy płynęłyby podatki. w jakiej kolejności powinny być w gminie prowadzone inwestycje, żeby stała się atrakcyjna do zamieszkania i inwestowania? Proszę o odpo-

nAGrodZeni Nagrodę Burmistrza otrzymała Katarzyna Sokulska za ekspresyjną opowieść o pani Zofii Balcerek, mieszkance Tłuszcza, która młodość przypadła na czas II wojny światowej. l Nagrodę „Stacji Tłuszcz” otrzymała Natalia Falkowska za zupełnie nową opowieść o bobrze w herbie Tłuszcza. l Nagroda specjalna dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji powędrowała do Julii Komorowskiej ze Szkoły Podstawowej w Miąsem za opowieść o szkolnym boisku i placu zabaw z ciuchcią, która niestety nie jedzie z Miąsego do Tłuszcza. l Nagrodę PTTK otrzymał Bartek Suchocki za piękne prezentowanie się na scenie i zaproszenie do magicznego lasku przy szkole w Miąsem. l

doświadczenie to rzecz bezcenna. Jest to naturalny trening dla młodego człowieka, który może sprawdzić swoje umiejętności do wystąpień publicznych – tłumaczył aktor Stanisław Górka. Dodał, że takie wystąpienia pozwalają zaobserwować predyspozycje do późniejszej pracy na stanowisku nauczyciela, księdza, aktowiedź realną, uwzględniającą możliwości naszego gminnego budżetu.

Wkrótce zostanie uruchomione Powiatowe Centrum Kultury w Chrzęsnem. Ono będzie dysponowało jakimś zasobem. Może na tym należałoby oprzeć działania… Realizacja wszystkich inwestycji na raz będzie niemożliwa. One muszą być wg jakiejś kolejności uporządkowane. Ale nie tak prosto zrezygnować z wodociągu. Kanalizacja spotyka się ze średnim zainteresowaniem mieszkańców. Wszyscy chcą wody. Wiąże się to jednak z dużymi kosztami i inwestycjami, których nie widać – są pod ziemią, nie cieszą oka. Ja bym postawił jednak na wodociąg. Tylko, żeby nie trwało to 20 lat!

PyTAniA od cZyTelników JAK rEALIZUJE pAN SWÓJ prOGrAM WYBOrCZY? Mój program wyborczy stanowiło kilka głównych punktów: poprawa bez-

ra, ale także samorządowca czy polityka. Marlena Bujniak (11 lat) ze Szkoły Podstawowej w im. Jana Pawła II w Tłuszczu, która była bezkonkurencyjna w swojej kategorii, zdradziła nam receptę jak wygrać konkurs krasomówczy: – Najpierw trzeba wpaść na dobry pomysł. Później trzeba go opisać. A na koniec opowiedzieć. Dobrze się czuję w tej opowieści, którą stworzyłam i dzięki temu ją pamiętam – dodaje. Zapytana o tremę przed wystąpieniem odpowiedziała: – Uwielbiam, jak ktoś na mnie patrzy i cieszę się, że zostało to docenione. Bardzo lubię publiczność. Wiem, że nie każdy będzie „na tak” w związku z moją opowieścią, ale czuję się wyróżniona tym, że mogę występować. Kasia Sokulska (13 lat) z Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu poruszyła publiczność historią z czasów II wojny światowej. – Moja recepta, to po prostu mówić od siebie. I wybrać mocną, „chwytającą” historię – taką łatwo jest zapamiętać, a publiczność chętniej jej wysłucha. Zależało mi, żeby inni młodzi ludzie dowiedzieli się, że mieszkańcy Tłuszcza doświadczyli wojny i że było tutaj getto. Ponieważ konkurs odbył się już drugi raz, zapytaliśmy głównego jurora pieczeństwa na przejeździe kolejowym, zadbanie o staw w Chrzęsnem, gazyfikacja, ulica Tłuszczańska. W kwestii przejazdu – udało mi się doprowadzić do tego, że pociągi przejeżdżają przez ten przejazd z prędkości 20 km/h. Ponadto w wyniku modernizacji zostanie on przebudowany i wykonane zostaną półrogatki. Jest bezpiecznie, będzie jeszcze bezpieczniej. Staw znajduje się w centrum wsi. Udało się doprowadzić do jego konserwacji. Strażacy zobowiązali się do tego, żeby zaaranżować jego otoczenie, zasadzić krzewy. Czekamy tylko na barierkę wzdłuż drogi. Jeśli zaś chodzi o gaz, to już też jest. Ulica Tłuszczańska bardzo poprawi bezpieczeństwo wielu mieszkańców, nie tylko Chrzęsnego. Gmina jest już właścicielem terenu, przygotowana jest dokumentacja projektowa, kosztorys. Liczę, że uda się tę drogę wybudować przy okazji modernizacji linii kolejowej E75. Udało się też poprawić przejezdność ulicy Borówkowej. Wcześniej, jak trochę popadało, była zupełnie nieprzejezdna.

CZY TO prAWDA, ŻE DIETA rAD-

– Uważam, że uczestnicy zrobili ogromny postęp, w porównaniu do zeszłego roku. Usprawniła się forma i kompozycja wypowiedzi, również strona techniczna – czyli operowanie głosem, mową. Widzę, że młodzież podchwyciła ten pomysł, zaś konkretna praca spowodowała wymierne efekty. poziom jest bardzo dobry – przyznał nie kryjąc uznania aktor Stanisław Górka

jak ocenia występy naszej młodzieży. – Uważam, że uczestnicy zrobili ogromny postęp, w porównaniu do zeszłego roku. To kolosalny krok do przodu. Usprawniła się for ma i kompozycja wypowiedzi, również strona techniczna – czyli operowanie

głosem, mową. Widzę, że młodzież podchwyciła ten pomysł, zaś konkretna praca spowodowała wymierne efekty. Poziom jest bardzo dobry – przyznał nie kry jąc uznania aktor Stanisław Górka. M A ciej P u łAw Ski

TrZyMAMy kciuki Tłuszcz w etapie wojewódzkim Konkursu Krasmówczego, który 22 października odbędzie się w Warszawie, będą reprezentować: – Marlena Bujniak – zachwyciła w wystąpieniu swadą, opowiadając przygodę z ubiegłorocznego Zlotu Turystycznego Krasomówców w Dobrem. – Julia Kowalczuk – zauroczyła publiczność nastrojową legendą, objaśniającą nazwę wsi Dzięcioły i skąd popularne w Tłuszczu i okolicy jest nazwisko Dzięcioł. – Julia Opłotna – opowiedziała romantyczną historię znajomości, która miała miejsce podczas podróży pociągiem do Tłuszcza. – Katarzyna Sokulska – w ekspresyjny i wzruszający sposób opowiedziała historię pani Zofii Balcerek – mieszkanki Tłuszcza, której czas młodości przypadł na lata II wojny światowej.

NEGO TO NAJWIĘKSZA CZĘŚĆ pANA DOCHODÓW W CIąGU rOKU? To bzdura. Mam emeryturę i jeszcze pawilon, który wynajmuję.

GDY rADNI GŁOSOWALI W SprAWIE ZAKUpU prZEZ ZAKŁAD GOSpODArKI KOMUNALNEJ NOWEGO TrAKTOrA Z OSprZĘTEM DO KOpANIA rOWÓW, pAN BYŁ prZECIWKO. CO pAN CZUŁ, GDY TEN SprZĘT prZYJECHAŁ pOGŁĘBIAĆ STAW W CHrZĘSNEM? Bardzo się cieszę, że ten traktor jest kupiony. Chociaż bym się bardzo nad tym zastanawiał, czy głosowałem przeciw. Pamiętam, że zadałem pytanie, jakie maszyny towarzyszące będzie obsługiwał ten traktor. Ale czy ja głosowałem przeciw...? Nawet jeśli tak, to był mój błąd. Nie zawsze muszę mieć rację. Jeśli głosowałem przeciw, to dziś głosowałbym inaczej.

CHCE pAN BUDOWAĆ UL. TŁUSZCZAŃSKą W CHrZĘSNEM, MÓWIąC ŻE pOprAWI ONA BEZpIECZEŃSTWO (OMINIĘCIE

DWÓCH prZEJAZDÓW KOLEJOWYCH). CZY pAN LUB KTOŚ Z pANA rODZINY MA DZIAŁKI prZY TEJ ULICY? No właśnie nikt. Ani ja, ani moja rodzina. Zero. To dziwne, bo na ten temat miałem już kilka pytań...

W 2012 rOKU BUrMISTrZ pAWEŁ BEDNArCZYK WYDAŁ NA NAGrODY DLA NAJBLIŻSZYCH WSpÓŁprACOWNIKÓW pONAD 50 TYS. ZŁ. CZY pANA ZDANIEM pOWINIEN UJAWNIĆ KOMU, ZA CO I ILE DAŁ NAGrODY? Moim zdaniem powinien ujawnić. To nie powinno być tajemnicą.

BUrMISTrZ rOZpOCZąŁ BUDOWĘ HALI SpOrTOWEJ W MIEŚCIE ZA 7-8 MILIONÓW ZŁ BEZ ŻADNEGO DOFINANSOWANIA. NIE OBAWIA SIĘ pAN, ŻE prZEZ TO NIE BĘDZIE pIENIĘDZY NA WIEŚ Np. NA BUDOWĘ WODOCIąGÓW? No cóż... Ja jestem mniejszością. Mój głos w tej sprawie niewiele znaczył.


10

rozmaitości

wtorek, 22 października 2013

Twórcza zabawa z igłą i nitką w ręku VIII

PONIEDZIAŁEK, 28 października

– jak miałam naście lat, to sama haftoTVP 1dziś te moje stare TVP 2 wałam. Przynio słam 06:00 05:55ła, TVPże Info wpo TVPka 1 zać, jaki efekt dzie by końFaceci co- do wzięcia: Porażeni piorunem (27/91) ser.kom. 08:00 Wiadomości moż na osiągnąć – opowia06:35 da wie wy Coś-dla ciebie magazyn 08:05 Pogoda 07:05 08:10 kawie sła waPolityka jędryprzy siak, inicjatorka za08:00 jęć z M hajak - miłość (367) ser.obycz. Pytanie na śniadanie magazyn 08:25 Telezakupy fto waSerialowa nia. i rze czywiOjciec ście – jest 08:50 co oglą Panorama 08:55 Jedynka: 09:00 Pytanie na śniadanie magazyn Mateusz 4: Helena ser.krym. dać i po dziwiać! 09:25 Pogoda 09:50 Natura w Jedynce: W cieniu

POLSAT

TVN

4 KAŻDY MOŻE! TVWAĆ HAFTO

Jesieni”. A jestem i działam, i w Uśmie-

PULSchu Jesieni, i w uni KINO wersytePOLSKA cie – wyjaśnia

05:05 Uwaga! magazyn 05:00 Wstawaj! Gramy! progr.muz. 06:00 Ukryta miłośćw (95) i Tomek Popiół Se i diament Udział zatelen. jęciach jest 06:00 otwarKasia ty. Mo gą 3 ser.kom. drysiak. niorkidramat biorą też Wiesława Ję06:00 06:55 Mega Chichot prog.rozr. społeczny, Polska 1958 07:00 Tom i Jerry ser.anim. 06:00 Nowy dzień z Polsat News 05:20 Rozmowy w toku: Kocham cię, nichScooby-Doo? wziąć udział kie oso - reality w New, jekcie, który reali zuje Cenudział 07:25 What's 08:00 Popielec: Dymy ser. wszyst ser.obycz. 07:55 Zaklinacz psów show w pro progr.inf. 08:25 Szczenięce lata Toma i panowie!). Instrukcja obsługi PRL: Udało ale nie chcę z tobą mieszkać! 09:00 Steve Irwin - łowca krokodyli by 60+ (także Warsz taty ry, Spor tu i Re kreacji. trum Kultu09:10 Jerry'ego ser.anim. Poznajemy naszą stolicę 08:15 Świat według kiepskich: serial przyr. talk-show od by wa ją się w czwart ki w godz. 12po łą czyć si ły i dwa pro jek ty różnych się 08:55 Komisarz Rex ser.krym. film dok., Polska 1993 09:55 Wojciech Cejrowski. Boso Kiepska płeć (60) ser.kom. 09:55 Nieposkromiona miłośćKul Kierunek telen. 06:20 Mango telezakupy Karaiby ser.dok. 14 w Centrum tury, Sportu i Rekre dosko naleBerlin się film dowojenny, pełniają. podmiotów09:30 09:00 Malanowski i partnerzy (41) 10:50 Kiedy się zakocham... ser.obycz. 10:30 Zaginiony świat (31) ser.przyg. Polska 1968 07:25 Co za tydzień magazyn ni WiesłaZemsta wa jestssaków autor(2)ką 09:30 projekPytanie tu na śniadanie magazyn acji. Śnieżka Organi zatorzy za11:30 pewNiania niają,ser.kom. że Padinozaurów: możPrzygody na będzie poHolta prowa dzić Dzięki temu11:05 11:50 Królewna Wernera (2-ost.) ser.anim. ser.fab.-dok. 09:55Dra Pogoda film dok., Francja 2007 13:00 Mega Chichot prog.rozr. film ta wojenny, NRD 1965 08:00 Dzień dobry TVN magazyn my żyć, a nie tyl ko ist nieć”. oso by, któ re z haftem nie mia ły wcze-anioł telen. „Chce warsz tów. więcej godzin Zbuntowany 12:30 10:00 Pytanie na śniadanie magazyn 09:30 Malanowski i partnerzy (42) 11:00 Świat się kręci talk-show 13:30 Tylko miłość ser.obycz. Słodkie oczy 12:45 komedia obycz. 14:30 11:10 Ukryta prawda (242) śniej do czynie nia, rów15:30 nież Niania mogąser.kom. się ma tycz nym tytułem chciała 10:35 zwróBarwy cić Szczęścia (995) ser.obycz. – Dzięki wspar ciunieUTW młodzi12:00 Wiadomości ser.fab.-dok. 14:30 Szpilki na Giewoncie 14:00 Wesela będzieod ser.obycz. dramat 13 posterunek ser.kom. 11:15 Na dobre i na złe: Życiowy 12:10 Agrobiznes mag.rol. 15:30 Komisarz Rex ser.krym. psychologiczny, ser.paradok. 10:00 Trudne sprawy (166) na uczyć. Za pra sza my! go uwa gę na po trze by se nio rów, któ rzy śmy Klub15:45 Senio ra i zaczęPolska ło się1978 coś 17:00 Akademia policyjnaliser.kom. wybór (164) ser.obycz. 12:25 Klimaty i smaki magazyn 16:30 Hotel 52 4 ser.obycz. Czarne chmury: Wilcze Doły 18:00 Zaginiony świat ser.przyg. 12:15 Szpital (116) ser.paradok. ser.paradok. chcie by żyćdniapełmagazyn nią życia. Dobrą szan są dziać – mówi Ka tarzy na Rostek, kie12:15 Makłowicz w podróży: Indie 12:35liPrzepis 17:30 Nieposkromiona miłość telen. (8/10) ser.przyg. Pociąg do jogi magazyn 12:45 w Jedynce: 11:00 Dlaczego ja? (340) 18:30 Szczenięce lata Toma i Jerry'ego 19:00 Pingwiny z Madagaskaru 16:50ka Uprowadzenie 13:15 W-11 - Wydział Śledczy (611) na spęNatura dzenie czasuOsobliwości w ciekawy sposób, rownik Ośrod PomoAgaty cy komediodramat Społecznej ser.anim. mórz i oceanów: Puerto Galera 12:45 Wojciech Cejrowski - boso 18:20 Milioner film obycz. ser.anim. ser.paradok. ser.fab.-dok. w dodat ku w gronie osób o podobnych bemNew, Senio ra „Uśmiech JesieNiewiarygodne ni” i Cen- poniedziałki: i rektor UTW. To jestwieczorową namacalporą: ny C.K. doprzez świat: Rejs dla ser.dok. 19:00 What's Scooby-Doo? 20:15–Komedie ser. 20:00 12:00 Pamiętniki z wakacji 3 13:50 reportaż 20:00 Zbrodnie, Dezerterzy 14:00 Wawa non stop (40) serial za inteJaka re sotowamelodia? niach, finał są właśnie warsz tazuchwałych ty trum które Kulwstrząsnęły tury, Spor tu i Atak Redinozaurów kreacji horror wódSFna to, jak UTW wpłykomedia wa na otoczeUSA 2010 13:20 Szkoła życia: Szkolny potwór października światem 2 (2) ser.dok. 23:15 Wielka wsypa kom.sens. ser.paradok. 15:00 Ukryta prawda (243) ha ftu.Moda Ta za kająca dziśtelen. sztuka jest do - ser.fab.-dok. w Tłusz czu. nia siękadry: w opar o po21:55 Morderczy występ nie i jak zmie (35/48) 14:25 nani sukces (5876) 21:00 Galileo program 01:15 Młode Olenaciu etiuda 13:00 Czyja wina? ser.paradok. thriller, USAgo 2009 trzeby słuchaczy.filmowa, Polska 2013 14:15 Prawo natury: W wodnym 14:50 Przepis dnia magazyn popularnonaukowy ser.paradok. sko na łym tre nin giem spraw no ści ma nu – Z ra mie nia Uni wer sy te tu Trze cie 14:00 Pierwsza miłość (1766) świecie (4-ost.) ser.dok. 15:00 Wiadomości 23:55 Halloween 2 horror, USA 2009 23:00 Śmierć na 1000 sposobów ser.dok. 01:35 Młode kadry: Jestem OK etiuda al15:05 nej iPogoda koncentracji. Najpierw trze ba Rodzinka.pl: wyMPolska A ciej2012 P u łAw Ski Wieku na pisałam projekt02:00 dla Zobacz „Uśmie chu 16:00 Rozmowy w toku: Dlaczego nikt 00:00 Ekstremalny 15:05 Praca Tomka (85) to!: Kręcimy z ranking zwierząt filmowa, ser.obycz. 15:15 so Okrasa łamie przepisy ser.kom. magazyn gwiazdami (8) prog.rozr. 01:55 Młode kadry: Obudź się etiuda ser.dok. brać bie wzór ha ftu, póź niej na ło żyć nie lubi teściowej? talk-show 14:45 Trudne sprawy (372) 15:45 Bonanza: Prawdziwy mężczyzna 15:45 Panorama kraj 02:55 Taki jest świat - pod lupą (1) 01:00 Rajd Katalonii rajdy filmowa, Polska 2011 napisała go na(158) kalkę, następnie z kalki na maPogoda te- Wiesława Jędrysiak, która 17:00 Szpital (117) ser.paradok. 16:00 ser.obycz. ser.paradok. prog.rozr. 02:10 To był dzień progr.inf. 02:15 Młode kadry: Bez śniegu etiuda 16:05 Boscy w sieci: Chmurai zdobyła 16:40i Polska non stop ser.kom. magazyn 03:15 4music mag. muz. 03:50 JRG w akcji (1) ser.dok. filmowa, Szwecja/Polska 2011 riał do pie ro moż na za cząć ha fto wać. projekt dofinansowanie 18:00 Wawa non stop (41) serial 15:50 Wydarzenia 16:15 Rodzinka.pl: Komunia (119) 17:00 Teleexpress 16:10 Pogoda Co nak skomplikowane w teoser.kom. rii, na warsztaty haftu prezentuje 17:15jed Pogoda 19:00 Fakty 16:40choć Rodzinka.pl: Dorastanie (120) 17:25 Jaka to oka melodia? 16:15 Interwencja magazyn w17:55 prakKlan tyce(2488) zu je telet.muz. się już prostsze, fartuszek, nad którym pracuje 19:30 Sport ser.kom. telen. 06:00 Kto da więcej? ser.dok. 08:00 Sportowa niedziela 04:55 Pascal: po prostu gotuj 16:30 Malanowski i partnerzy (595) wy maŚwiat gającesię pre zji i skupienia.17:15 W Szkoła jed- życia: jedna z uczestniczek praca kręcicytalk-show Pierwsza 18:30 19:40 Pogoda 07:00 Szkoła przetrwania ser.dok. 08:25 Turniej WTA Tour Champion05:35 We dwoje prog.rozr. 19:15 Przepis dnia ser.fab.-dok. ser.fab.-dok. magazyn 08:00 Fani czterech kółek ser.dok. ships w Stambule mecz finałowy 06:50 Męski typ : Artur Boruc talk-show nej z na ucza nych tech nik ha ftu je się mu 19:50 Uwaga! magazyn 18:00 Panorama 19:30 Wiadomości 09:00 Walka o bagaż ser.dok. 10:05 Liga Mistrzów mecz fazy grupo07:20 Sąd rodzinny ser.fab.-dok. Dlaczego ja? (478) li20:00 ną. In na opiera się na techni18:30 ce haSport ftu telegram ukę i doskonalenie17:00 umie jętności, nigdy Sport 20:05 Na Wspólnej (1812) ser.obycz. 08:15 Sędzia Anna Maria 10:00 Łowcy okazji ser.dok. wej: Olympique Marsylia – SSC ser.paradok. Pogoda nie jest za późno. Najstar 20:05 12:00 Gorączka złota ser.dok. Napoli krzy żyRajdowe kowegoMistrzostwa – tu haŚwiata: ftuje się 18:40 na tzw. sza hafciarka Wesołowska ser.fab.-dok. 20:45 W-11 - Wydział Śledczy: 18:50 Jeden z dziesięciu odcinek Rajd Hiszpanii rajdy 18:00 Pierwsza miłość (1767) 13:00 Bimbrownicy ser.dok. 12:10 Liga Mistrzów mecz fazy grupo09:15 Dr House ser.obycz. kan wiePogoda ściegiem krzyżykowym. specjalnyma już za sobą dziewięćdziesiąte urodzi20:10 14:00 Grenlandia - wyspa skarbów Zabójstwo Marka Bujowskiego 10:15 Ostry dyżur ser.obycz. wej: Celtic Glasgow – Ajax Amser.obycz. 19:30 Barwy Szczęścia (995) ser.obycz. 20:25 Teatr Telewizji: Bezdechwarsz sztukatatach ser.dok. Na czwart ko wych pra ca ny! sterdam 11:20 Mango telezakupy (1083) ser.fab.-dok. 20:05 Barwy Szczęścia (996) ser.obycz. 18:50 Wydarzenia Andrzeja Barta 15:00 Więcej niż magia ser.dok. 14:15 Liga Mistrzów mecz fazy grupo12:55 Sąd rodzinny ser.fab.-dok. wre. Panie sie dzą ser.obycz. przy długim Pani ser.obycz. Basia, jed19:20 na z Sport uczest niczek za20:45sto M le jak miłość (1012) 21:55 Homeland (8/12) 16:00 Fani czterech kółek ser.dok. 21:30 Lekarze (9) ser.obycz. progr.inf. wej: Manchester United – Real 13:55 Sędzia Anna Maria 21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” z Andrzejem Fidykiem: 17:00 Auto reaktywacja ser.dok. i22:55 w raOglądaj do snej at mos fe rze ha ftu ją. – Nie jęć, za uwa ża: – Oka zu je się, że u wie lu Sociedad Wesołowska ser.fab.-dok. 19:25 Pogoda 22:30 Perfekcyjna pani domu (9/13) Mroczny handel częściami ciała 21:50 Tomasz Lis na żywo talk-show 18:00 Gorączka złota ser.dok. 16:15 ME w minifutbolu reportaż 14:55 Dr House ser.obycz. mają film czadok., su na plot2012 ki, są zaję22:50 te praGłęboka cą woda pań 2:ujaw niły się no19:30 we zdol ści. Jest to (353) Światno według kiepskich Kryzys (5/12) Francja 19:00 Łowcy okazji ser.dok. prog.rozr. 16:50 Piłka nożna: Mistrzostwa Świata 15:55 Czerwony Orzeł ser.przyg. 2 (17/25) ser.krym. 20:00 Aukcja w ciemno ser.dok. –00:00 śmieGlina je się Wiesła wa Jędrysiak. – ser.obycz. To, i przyjemne, i pożyteczne. A dodatkowo ser.kom. do lat 17 mecz 1/8 finału 17:05 Punkt krytyczny ser.sens. 23:30 Wybrani (21) ser.sens. 23:50 Czy świat oszalał?: Kulisy 00:55 Świat się kręci talk-show 20:30 Walka o bagaż ser.dok. 19:00 4-4-2 (1) magazyn piłkarski 18:00 Dr House ser.obycz. Czarny Boguszewska z Klubu z01:50 jakim zaanPrawdziwy gażowamężczyzna niem uczestniczpewnej ki zbrodni pozwafilm la dok.,się jesz20:05 cze Megahit: ukierun koświt wać Jadwiga Bonanza: 21:00 Dynamo - więcej niż magia 00:30 Pamiętniki wampirów 2 (2/22) 19:00 Bananowy doktor ser.kom. 20:10 Filmy na podium - wstęp (158) Wielka Brytania 2012 ser.obycz. film sens., USA 2005 ser.dok. Seniora „Uśmiech Jesieni” bio rą udział w za ję ciach naj le piej udo na grun cie ar ty stycz nym. 20:15 Filmy na podium: Niedziela 20:00 Prawdziwe historie: Krwawa serial grozy 02:45 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem: 00:55 Instynkt: Wiatr we włosach 22:00 Niewyjaśnione ser.dok. 22:05 Cena prawdy Barabasza komedia prezentuje nową kreację. W takich profesja dram.sens. wadnia, że moż naczęściami z sukceciała sem zintegro Warsztaty haftu oka zały się thriller, takżeUSA 2008 Mroczny handel ser.krym. 23:00 W sieci eksperymentów ser.dok. 01:30 Uwaga! magazyn 20:40 Filmy na podium - epilog 22:20 Detektyw Monk 00:25 Breaking Bad 3 (25) ser.krym. ser.obycz. 01:50 żywo Francja 00:00 okazjidużym ser.dok. zainteresowaniem. Warsztaty haftu cieszą sięŁowcy bardzo projekt sezonu będzie wać lufilm dzi.dok., Warsz taty2012 cieszą się du żą Tomasz po- Lisdonasko natalk-show łą okazją do współpracy między od nowego 21:20 Mistrzostwa Świata we Wrocławiu 23:20 As w rękawie film sens. 01:45 Arkana magii prog.rozr. 02:55 Republika Doyle'ów (11/25) 03:40 Naszaarmia.pl magazyn 00:30 Walka o bagaż ser.dok. 01:25 Dziupla Cezara (4) ser.kom. okazał strzałem w dziesiątkę zespół śpiewaczy pu larno ścią. Wiesław Są też Marian dowoChrzadem, że na ser.krym. na- Uniwersytetem Trze ciego Wieku, Klu- występował 22:15 W przerwie magazyn sportowy 01:40 Arkana magii się prog.rozr. 04:05 Notacje: 01:00 Auto reaktywacja ser.dok. 03:05 Rozmowy w toku: Dlaczego nikt 02:15 Dziupla Cezara (5) ser.kom. 22:45 W przerwie - dogrywka magazyn 03:45 W roli głównej: Joanna 03:50 Republika Doyle'ów (12/25) nowski. Współpracowałem 02:00 Szkoła przetrwania ser.dok. 03:15 Tajemnice losu prog.rozr. nie lubi teściowej? talk-show z prymasem Wyszyńskim cykl dok. Senyszyn talk-show ser.krym. 03:00 Amerykański chopper ser.dok. 23:00 Sportowy wieczór progr.inf.

TVN7

Horoskop Baran 21.03 - 20.04

Poświęć ten czas na zaległe wizyty u krewnych i przyjaciół. Ale nie próbuj na siłę narzucać swojej osoby. Czas najlepiej leczy nieporozumienia, a jeżeli wykorzystasz odpowiednio ten moment, to wreszcie będziesz mieć okazję na powiedzenie głośno tego, co Ci leży na sercu. Byk 21.04 - 20.05

Ktoś nowopoznany może przestraszyć się twojego słowotoku. Nie igraj z uczuciami, bo nie każda zmiana ma działanie oczyszczające. Masz talent do niszczenia wszystkiego i wszystkich, bez względu na to czy było dobre czy złe. Najwyższy czas aby dorosnąć. Bliźnięta 21.05 - 21.06

Nieoczekiwanie popiszesz się talentem mediacyjnym, a Twój profesjonalizm wreszcie zostanie doceniony. Stąd już blisko do awansu. Nie daj się omamić komplementom. Rak 22.06 - 22.07

Jeśli prowadzisz własną firmę, to jest to dobry czas, aby pomyśleć o reorganizacji lub likwidacji. Skup się na swoim zdrowiu, bo już od dawna masz sygnały przemęczenia. Wolne dni sprzyjają właściwemu osądowi sytuacji. Lew 23.07 - 23.08

Jeśli planowałaś inwestycje, to nie wahaj się, ale nie wymagaj od bliskich by podzielali Twój zapał. Musisz działać na własne ryzyko. Wykorzystaj ten okres na kupno lub sprzedaż nieruchomości. Panna 24.08 - 22.09

Podjęta decyzja o nauce okaże się znakomitą inwestycją. To, co wydasz dziś, zarobi na siebie już jutro. Wystarczy odrobina pewności w siebie i wsparcie najbliższych. Waga 23.09 - 23.10

Nie rób komuś nadziei na bliższy związek. To może się obrócić przeciwko tobie. Stracisz nie tylko wiarygodność, ale i długoletnią przyjaźń. Nie możesz sobie pozwolić na drwienie z uczuć innych. Skorpion 24.10 - 22.11

Jeżeli jesteś osobą od dawna poszukującą pracy, to szansa na otrzymanie dobrych wiadomości. Dodatkowo możesz poprawić swoją sytuację finansową grając w totolotka. Nie ufaj osobie, która obiecuje załatwienie sprawy za łapówkę. Strzelec 23.11 - 21.12

Samotne dotąd Strzelce mają szansę na poznanie kogoś na całe życie. Nie odpuścicie żadnej nadarzającej się okazji wyjścia z domu. Zrozumiecie, że nie warto zamykać się w czterech ścianach. Koziorożec 22.12 - 20.01

Jesteś bardzo zajęty. Najbliż si mają poczucie, że ich zaniedbujesz. Postaraj się nadrobić te zaległości. Może wspólny obiad, a później spacer w pobliskim parku. Tobie też się przyda odpoczynek. Wodnik 21.01 - 19.02

Los da ci więcej niż się tego spodziewałaś. Szczerość i uczciwość są Twoją mocną stroną. Uważaj na fałszywych przyjaciół. Uśmiech nie zawsze jest szczery. Nie daj się wciągnąć w czyjeś rozgrywki. Ryby 20.02 - 20.03

Posiadasz kluczowy dokument o pewnym zdarzeniu poza miejscem pracy i jeżeli mądrze wykorzystasz posiadaną wiedzę, to masz szansę zaskarbić sobie czyjś szacunek i zwrócić uwagę na siebie bardzo ważnej dla twojej kariery osoby.

Krzyżówka

DISCOVERY

TVP SPORT


www.stacja-tluszcz.pl

11

rozmowa

Z Tłuszcza do Jakucji

Zwycza Niezwyc jni zajni

MICHAŁ KSIąŻEK, „JAKUCK. SŁOWNIK MIEJSCA” WYD. CZArNE, 2013

Michał Książek na nasypie BAM-u, północnej odnogi kolei transsyberyjskiej. Na dalekiej północy każdy posiada broń, bo jeść coś trzeba, a do najbliższego sklepu może być akurat kilkaset kilometrów

kilka tygodni temu ukazała się książka „jakuck. Słownik miejsca”, której autor na nowo odkrywa syberyjską krainę rozsławioną ponad sto lat temu przez wacława Sieroszewskiego. Te dwie postacie łączy nie tylko jakucja, ale także nasza gmina. Sirko wyszedł z wólki kozłowskiej, a pochodzący z wielkopolski etnografi i pisarz Michał książek rok temu osiadł w Tłuszczu. czytelnikom „Stacji Tłuszcz” zdradza mroźne sekrety jakucji. ornitolog, kulturoznawca, tłumacz, podróżnik, fotograf, pisarz... – w której z tych ról czuje się Pan najlepiej? MicHAł kSiążek – To zależy od tego,

za co akurat płacą. I czy potrzebuję pieniędzy (śmiech). Ale najważniejsze jest dla mnie pisanie. co sprawiło, że zainteresował się Pan akurat jakucją?

Pociągała mnie nie tyle Jakucja, co samo podróżowanie. Spotkania z obcymi, innymi niż my. Najbardziej może nauka ich języków, a przez to kultur. Ale z tego wszystkiego zdałem sobie sprawę późno. Po raz pierwszy, czternaście lat temu, wyruszałem na Syberię gnany chłopięcą ciekawością. Chciałem oglądać nowe gatunki ptaków, pożyć kilka tygodni w tajdze, gdzie wodę pić można z rzeki. Wracałem tam co roku, w końcu zamieszkałem.

od dziecka. Kiedy zamieszkałem w Jakucku na stałe, skonstatowałem: no tak, to przecież tutaj Sirko był zesłany. I zacząłem szukać jego śladów. W Górach Wierchojańskich, na Kołymie, nad Leną i w samym Jakucku. To poszukiwanie tropów Sirki nie było łatwe – Jakucja jest przecież dziesięć razy większa od Polski, a nie ma nawet miliona mieszkańców. niewielu Polaków jest w stanie wskazać tę jakucję na mapie, mimo że jej powierzchnia jest równa mniej więcej 2/3 obszaru unii europejskiej.

Mało wiemy o Syberii, o Jakucji i Jakutach, a dzięki nim wielu zesłanych tam Polaków mogło przeżyć. Ratowali od śmierci głodowej i od mrozów naszych zesłańców. Ich potomkowie do dziś żyją w Jakucji. Mają skośne oczy, małe nosy, wystające kości policzkowe, ale noszą polskie nazwiska: Tworkowski, Księżyk... Pytają, czy mogliby wrócić, do Polski, do ojczyzny, za którą bili się ich polscy dziadkowie. czy znalazł Pan ślady tej jakucji, o której pisał Sieroszewski?

Ta syberyjska kraina była przez kilkanaście lat miejscem zesłania wacława Sieroszewskiego. Pan trafił tam na kilka lat na ochotnika.

Jakucja czasów Sirko przeminęła, ale zachowało się wiele starych wierzeń opisanych przez etnografa z Wólki Kozłowskiej. Jedno z nich, to przekonanie, że każde miejsce: rzeka, las, droga mają swojego iczczi, czyli ducha-opiekuna, gospodarza. Takie genius loci (łac. duch miejsca – przyp. R. Sz.). No i trzeba mu składać skromną ofiarę, bezkr wawą. Na przykład, by przeprawić się przez rzekę, dobrze jest przed przeprawą „nakarmić” ją tytoniem czy odrobiną jedzenia.

W domu, w którym dorastałem, na kredensie stały dwadzieścia dwa tomy dzieł Sieroszewskiego. Czytałem je

wiosną ukazał się Pana reportaż „ocalona od niepamięci”, który wiedzie tro-

pem zaginionej córki wacława Sieroszewskiego. Teraz wydał Pan książkę „jakuck. Słownik miejsca”. co łączy te dwie publikacje?

Łączy je postać Sieroszewskiego, ale też prześladująca mnie od dziecka chęć wyjaśnienia słów i historii przeczytanych w jego książkach. Nazwy miejsc, rzek, gór, niepokoją do póki nie pojadę i nie sprawdzę treści, desygnatu nazwy. Dopóki sam nie przedepcę, nie przejdę, nie przepłynę. Dobrze, jeśli udaje się zamienić to w literaturę i wydać w formie reportażu, w jednym z najprężniej działających obecnie polskich wydawnictw. co poza surowym klimatem najbardziej uderza europejczyka, który trafia po raz pierwszy na daleką rosyjską północ?

Pewnie to, że często nie ma tam Rosjan, a są Jakuci, Eweni, Ewenkowie, Dołganie, Koriacy, Czukczowie, Eskimosi, Nieńcy, Chantowie, Mansi, Buriaci, Tatarzy i wiele innych małych narodów, które zostały podbite przez Rosjan. Te narody mówią własnymi językami, mają odrębne wierzenia, folklor, tradycję czyli odrębną kulturę. Polacy, także politycy z pierwszych stron gazet, kiedy mówią o Rosji, to zazwyczaj o tej do Uralu. Czym naprawdę jest, nie wiedzą. Bo do niej nie jeżdżą, nie uczą się jej. Toteż nie wiedzą, czym grozi i jak z nią dyskutować. jakie były reakcje jakutów, gdy mówił Pan, że jest Polakiem? Przecież dla nich Sieroszewski jest bohaterem...

Pierwszych reakcji nie pamiętam, bo to było lata temu. Ale nasi zesłańcy wykonali tam wielką pracę organiczną, społeczną, edukacyjną, toteż Polak zazwyczaj witany jest z wdzięcznością i sympa-

tią. Utożsamiają nas z ludźmi wykształconymi, kulturalnymi i władającymi obcymi językami. Przysłowie głosi: „cudze chwalicie, swego nie znacie”. Mieszkańcy tych stron często żyją w przekonaniu, że Tłuszcz i okolica niczym szczególnym się nie wyróżnia.

Przyroda Mazowsza nas ujęła. Ja jestem przyrodnikiem, potrafię docenić to, że dużo tu rzadkich gatunków ptaków (dudek, bocian czarny) i ginących w Polsce drzew, choćby wiązów. Wiązy umierają, ostatnio ścięto dwa piękne okazy w Tule przy starej kapliczce (były chore). To były wiązy szypułkowe, bardzo już w Polsce rzadkie. Trzeba sadzić rodzime gatunki drzew. Stare parki, dwory i kościoły spalili nam Niemcy albo Rosjanie, ostatnie drewniane chaty burzymy sami. Drzewa to być może jedyna kulturalna architektura, na jaką nas dzisiaj stać, jaką da się obronić przed chaotyczną zabudową. Niektóre wsie, choć schludne, wyglądają jakby wybudowano je rok temu, jakby były bez historii i przeszłości. Niedługo całe Mazowsze porastać będzie tujami, a resztę wolnej przestrzeni wybrukujemy kostką. Podoba się Panu taka wizja? niespecjalnie. Mam za małe podwórko, by sadzić wielkie liściaste drzewa, ale jest jeden buczek, a z iglastych kilka sosen i jodeł... Pan pochodzi z wielkopolski, a osiedlił się w Tłuszczu. Miał z tym coś wspólnego wacław Sieroszewski?

Surowy klimat i surowa przyroda. I tacy też są Jakuci, choć przywitają serdecznie przybysza z dalekiego kraju, jeśli jest rodakiem Wacława Sieroszewskiego. Cieszy się on bowiem w Jakucji prawdziwym szacunkiem jako ojciec narodowej świadomości tego syberyjskiego ludu... Można tam dotrzeć z Moskwy koleją transsyberyjską, ale by wniknąć w jej głąb, istniejąca sieć dróg okaże się niewystarczająca; by z kolei tę krainę zrozumieć i poczuć, nie wystarczy nawet kilkumiesięczna wyprawa. Nie pozna kraju ten, kto w nim nie zamieszka, i nie pozna ludzi, kto nie będzie żył pośród nich. Michał Książek jest jednym z nielicznych Polaków, którzy dobrowolnie trafili na Syberię. Co więcej Autor docierał tam wielokrotnie, by kilka lat swego życia spędzić między Jakutami i innymi ludami północy. Nie trafił tam jednak tylko po to, by pójść śladami Sirko i miejsc z nim związanych. Owszem, uczynił to, zapewne w przekonaniu, że by zrozumieć, należy dotknąć i przeżyć. A potem, jak się okazało, także opisać. Opis to zaiste niezwykły, bo nie jest relacją z podróży, ani dziennikiem, ani pamiętnikiem. Nie jest też reportażem przyrodniczym, choć przyroda – potężna i wszechobecna – jest jednym z głównych bohaterów „Jakucka”. Tym, co uderza podczas lektury tej książki, jest dosadna szczerość Autora, który dzieli się z czytelnikiem nie tylko barwnymi opisami przyrody, ludzi i przygnębiających syberyjskich osad. Michał Książek dzieli się też z czytelnikami tym, co u pisarza najcenniejsze – własną perspektywą i tym, jak przeżywa zastaną rzeczywistość. By poczuć, należy przeżyć, ale wystarczy przeczytać tę książkę, by wyobrazić sobie...

(r. S Z .) Skróconylinkdo recenzjiksiążkiw„Rzeczpospolitej”: tnij.org/2jh3

Być może, w jakiś metafizyczny sposób. Nie wiem. Bo z jednej strony wiedziałem, że to ziemia Sieroszewskiego, ważnego dla mnie pisarza, zaś z drugiej strony cena mieszkania nie była wysoka, a deweloper solidny. Stąd bliżej mi też na Syberię, niż z Wielkopolski. Zaledwie cztery godziny, ale zawsze to bliżej. r oZ MAwiAł r o BerT S Zy dlik


12

reklama

wtorek, 22 października 2013

INfoRMAToR

oGŁoSZENIA

DRobNE

TeleFony AlArMowe Pogotowie Ratunkowe Policja l Straż Pożarna l Pogotowie gazowe l Pogotowie Energetyczne l l

NIErUCHOMOŚCI SprZEDAM Sprzedam mieszkanie 82 m kw., w warszawie (Tarchomin) lub zamienię na w Tłuszczu lub okolicy, tel. 511 448 899 l Sprzedam działkę budowlaną w Tłuszczu, ulica Zachodnia 1636 m kw., blisko PkP, cena 245 400 zł, tel. 796 494 538 l Sprzedam działkę budowalną w Tłuszczu, os. Słoneczna, 1 000 m kw., tel. 500 015 179 l Sprzedam działkę 736 m kw., budowlana w Tłuszczu, ul. Zachodnia, tel. 600 382 605 l Sprzedam działki – Klonowa, tel. 508 230 727 l Sprzedam działki budowlane w Tłuszczu, tel. 784 027 901 l

urZędy i inSTyTucje Urząd Miejski w Tłuszczu Społeczne Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej l Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Bios” s. c. l Centrum Medyczne „Rajmedica” l Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Postoliskach l Urząd Pocztowy l Zakład Energetyczny Posterunek w Tłuszczu l Filia Powiatowego Urzędu Pracy l Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji l Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej l Ośrodek Pomocy Społecznej l Zespół Obsługi Placówek Oświatowych l Przedszkole Samorządowe „Baśniowa Kraina” l Gimnazjum w Tłuszczu l Zespół Szkół w Stryjkach l Zespół Szkół w Postoliskach l Zespół Szkół w Miąsem l Zespół Szkół w Mokrej Wsi l Zespół Szkół w Jasienicy l Szkoła Podstawowa w Tłuszczu l Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłach l Miejska Biblioteka Publiczna l Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna l Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy l l

SprZEDAM Sprzedam stół rozkładany Black red white, kolor wenge, wymiary: szerokość 80 cm, wysokość 77 cm, długość 140-180 cm. Stan bardzo dobry. do obejrzenia i odbioru w Tłuszczu, cena 500 zł, tel. 694 005 675 l Sprzedam citroena Xsare 2001 r., Hdi, tel. 730 405 023 l Sprzedam akordeon Delicja 120 basów, stan idealny. SUBWOOFER aktywny Tonsil 200 A jak nowy, tel. 516 704 850 l Sprzedam wózek dziecięcy granatowy, tel. 503 643 096 l Sprzedam stemple budowlane 3 m ok. 150 szt. Cena 5 zł/szt., tel. 508 005 715 l

USŁUGI ustawianie anten satelitarnych, tel. 696 524 418 l Oprawa muzyczna na przyjęcia nr. kont. 792 231 192 l

l

l

EDUKACJA Studentka pedagogiki uw korepetycje j. angielski, najchętniej szkoła podstawowa i młodsi, 25 zł/h piątki i soboty, tel. 512 606 928 l

INNE 2 października w pociągu kM pozostawiono skrzypce. Znalazcę proszę o kontakt, tel. 606 640 733. nagroda. l

to miejsce czeka na Twoją reklamę:

694 005 675

29 75-73-016 29 757-38-94 29 757-30-04 29 742-01-17 29 757-32-18 29 75-73-121 29 75-73-027 29 75-73-108 29 757-31-34 29 757-30-22 29 757-32-40 29 757-22-14 29 757-32-37 29 777-41-66 29 757-30-30 29 757-30-25 29 757-30-50 29 757-39-67 29 757-31-13 29 757-30-02 29 777-16-67 29 757-38-50 29 757-38-97 29 640-40-06

inne

WYNAJMĘ Posiadam do wynajęcie lokal przy ul. warszawskiej w Tłuszczu, tel. 602 676 426 l wezmę w dzierżawę ziemię – okolice Tłuszcz, tel. 602 812 774 l Mam mieszkanie do wynajęcia – wszelkie wygody (kuchnia, pokój, łazienka). Blisko stacji. Tel. kontaktowy 725 974 026 (rano, wieczór) l Mam do wynajęcia 3-pokojowe mieszkanie w centrum Tłuszcza, umeblowane z AGD. Blisko stacji PKP, tel. 608 359 130. l Do wynajęcia dwa pokoje, kuchnia z wygodami. Blisko stacji PKP, Jasienica, tel. 505 002 935

999 997, 29 757-30-07 998 22 787-66-66 991

l

Firma zatrudni elektromechanika/mech anika maszyn i urządzeń przemysłowych tel. 697 167 004

Firma zatrudni specjalistę ds. automatyki przemysłowej tel. 697 167 004

drukarnia poszukuje kontrolera jakości w procesie produkcyjnym tel. 697 167 004

Obywatelskie Biuro Porad Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”

29 646-23-51 29 649-18-31


www.stacja-tluszcz.pl

rozmaitości

150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Pod Węgrowem i Pułtuskiem 20.09.2013, KOZŁY Nieznany sprawca wszedł na teren ogrodzonej działki a następnie z terenu budowy zabrał w celu przywłaszczenia materiały budowlane tj. styropian, wełnę mineralną. Wartość strat 9 500 zł.

27.09.2013, pOSTOLISKA 38-letni kierujący samochodem osobowym VW Touran na skrzyżowaniu ulic nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, w wyniku czego doprowadził do zderzenia z samochodem marki Toyota Avensis. W wyniku zderzenia pojazd marki Toyota przewrócił się na bok i uderzył w słup, zaś jego kierowca doznał urazu głowy. Pasażerka pojazdu VW doznała urazu prawej górnej kończyny. Kierujących przebadano – wynik 0,00 mg/l.

W październiku na prawobrzeżnym Mazowszu niemal całkowicie ucichły odgłosy powstańczych walk. Stanisław Zieliński w swoim opracowaniu „Bitwy i potyczki 1863-1864” (Rapperswil, 1913) przytacza opisy dwóch bitew: pod Świdnem k. Węgrowa (tu jako Czerwonka w obwodzie stanisławowskim) i pod Kuflewem k. Mrozów (tu Kuflew, ob. stanisławowski), a także opis niewielkiej potyczki w Sokołowie Włościańskim (w książce błędnie podano „Sokowo”). Obecnie jest to wieś w gm. Obryte pow. pułtuskiego a graniczy ona z Plewicą w gm. Rząśnik pow. wyszkowskiego. Po drugiej stronie Narwi leży z kolei Stary Sielc w gm. Rzewnie, pow. makowskiego... Opisy wspomnianych starć zamieszczamy poniżej.

o PrAc . r o BerT S Zy dlik

Baczyńszczacy zdobywają

I właśnie z myślą o podnoszeniu wiedzy o ruchu drogowym Hufiec Pracy 7-36 w Wołominie zorganizował I Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym, nad którym

Pani Elu, W dzisiejszych czasach młode kobiety walczą o byt, kariery, a zapominają, że zegar biologiczny tyka. Dzieci powinni mieć młodzi ludzie, ponieważ mają więcej siły i cierpliwości. Do tego młode

matki łatwiej znoszą okres ciąży i mają mniej komplikacji zdrowotnych. Mam 45-letnią znajomą, która twierdzi, że na zebraniu w szkole u swojej 7-letniej córki czuje się jak seniorka. W życiu na wszystko jest odpowiednia pora i z pewnością trzydziestopięciolatka chcąc założyć rodzinę powinna o to jak najszybciej zadbać. Rzymski poeta i filozof Seneka Młodszy napisał: „Bóg ustanowił dla każdego wieku właściwe powinności i podzielił nasze życie na odpowiednie okresy...”. Pani Elu, przeczytajcie z córką moją odpowiedź i niech będzie ona początkiem Waszej rozmowy. Serdecznie pozdrawiam,

B e ATA

15 września mieszkańcy Mokrej wsi spotkali się na „Święcie Pieczonego Ziemniaka”, jednej z tradycyjnych imprez odby wających się w tej miejscowości.

o PrA co wA nie : r ZecZ nik kPP w o ło Min

jak ważną sprawą jest znajomość zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, nikomu nie trzeba tłumaczyć. wszyscy się spieszą, trochę „naginają” przepisy, a potem nieszczęśliwy wypadek… Zwłaszcza ludzie młodzi są przekonani, że na drodze dadzą sobie radę w każdej sytuacji i w każdych warunkach. A często okazuje się, że brakuje zarówno wyobraźni, jak i wiedzy.

Pani Beato, nie wiem jak wytłumaczyć mojej 35letniej córce, że jest w wieku, w którym jej koleżanki mają mężów i dzieci. ona uważa, że ma jeszcze dużo czasu, a teraz musi pracować i stale się uczyć. nie wiem jak z nią rozmawiać, a marzę o wnukach i o tym, żeby miała poukładane życie. Pozdrawiam, ela

Biesiada przy ognisku

07.10.2013, MOKrA WIEŚ

wszystko!

Kącik porad, prowadzony przez Beatę, która chętnie odpowie na różne problemy, doradzi lub wesprze.

czekam na Państwa listy! Mój adres do korespondencji: „Stacja Tłuszcz”, ul. Przemysłowa 7 z dopiskiem „Porady Beaty” lub e-mail: PoradyBeaty@stacja-tluszcz.pl

Nieznany sprawca podczas trwania dyskoteki dokonał kradzieży portfela wykonanego z materiału z zawartością: dowodu osobistego, dwóch kart bankomatowych, warszawskiej karty miejskiej oraz pieniędzy w kwocie ok. 210 zł. Łączna wartość strat oceniona została na sumę ok. 250 zł. Uwaga!Materiałyprzygotowuje KomendaPowiatowaPolicjiw Wołominie. Redakcjanieodpowiadaza treśćinformacji.

PorAdy BeATy

13

patronat objęli: Starosta Powiatu Wołomińskiego, Bur mistrz Wołomina, Komenda Powiatowa Policji w Wołominie, Straż Miejska w Wołominie, Komenda Powiatowa Straży Pożar nej w Wołominie. Rywalizacji przyświecały dwa cele: przygotowanie do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym i rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg. Konkurs skierowany był do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu wołomińskiego oraz młodzieży Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. Poza konkursem przygotowano pokaz ratownictwa medycznego, wystawę sprzętu ratownictwa pożarowego, wystawę zabytkowych pojazdów, demonstrację wypadku drogowego z użyciem symulatora oraz alkogogle – urządzenie do demonstracji upośledzenia zmysłów występującego po spożyciu alkoholu. W konkursie „Bezpieczni na drodze”, który odbył się 4 października 2013r., wzięła udział silna reprezentacja z Technikum im. K. K. Baczyńskiego z Zespołu Szkół w Tłuszczu. Panowie z klasy IV technik mechanik nie dali szans uczniom z innych szkół. Zajęli wszystkie trzy punktowane miejsca! Pierwsze wywalczył Piotr Buczyński, drugie – Arkadiusz Białek a trzecie Łukasz Kacała. To wspaniały sukces! Nie ma wątpliwości, że gdy za kierownicą zasiadają Piotrek, Łukasz czy Arek – panowie z klasy IV technikum, można się czuć bezpiecznie. e wA ż MudZ kA

Na uczestników czekała pyszna grochówka, kiełbaska z grilla oraz słodkości. Nikt nie narzekał na nudę – były tańce i wspólne pogawędki. W trakcie imprezy można było zajadać się pieczonymi ziemniakami i ogrzać przy ognisku, chodź pogoda dopisała. Na dzieci czekała trampolina, szczudła oraz wiele konkursów z nagrodami, w których najmłodsi brali udział wraz z rodzicami. Był również konkurs na najładniejszą pocztówkę z Mokrej Wsi. Jak twierdzą mieszkańcy – impreza (zorganizowana przez panią sołtys i Radę Sołecką) była niesamowita i pozostanie w ich pamięci na zawsze. Takie spotkania są bardzo potrzebne, bp dają możliwość wspólnego pobiesiadowania i oderwania się od ciężkich, codziennych obowiązków. red. reklama


14

rozmaitości

wtorek, 22 października 2013

reklama

reklama

)lIST Do REDAKCJI Dokończenie ze str. 2

Radny Sobczak zdecydowanie słusznie podkreślił, że nie widzi szczególnych osiągnięć nagrodzonych pracowników Urzędu Gminy, a widzieć ich nie mógł i nie może bo szczególnych – podkreślam szczególnych – osiągnięć nagrodzeni pracownicy i współpracownicy Urzędu Gminy nie mieli. Wysyłanie zatem Mirosława Sobczaka, a wraz z nim zapewne wszystkich innych nie widzących tych rzekomych osiągnięć do okulisty, jest zaleceniem godnym ubolewania, a co najważniejsze – nigdy nie powinno ono wypłynąć z ust osoby pełniącej najwyższe stanowisko w gminnej hierarchii. Ubolewając nad tą wypowiedzią burmistrza Pawła Bednarczyka pragnę przypomnieć burmistrzowi, że lekarz okulista jest tylko lekarzem chorób oczu, a nie cudotwórcą, dlatego nie może on w żadnym przypadku spowodować, że radny Mirosław Sobczak i wszyscy inni o podobnych poglądach co on, w sprawie nagród ujrzą coś, co nie istnieje – czyli szczególne osiągnięcia pracowników i współpracowników Gminy. Żeby do końca sprawa nagród była jasna, trzeba tu jeszcze dodać, że z definicji o nagrodach wynika, iż nagroda dla pracownika może być przyznana pracownikowi za jego szczególne, żeby nie powiedzieć wybitne osiągnięcia w pracy. W kontekście tej definicji trzeba zauważyć, że dobre wykonywanie przez pracownika swoich stanowiskowych obowiązków przekładających się nawet na ciężką, mozolną pracę, nie może motywować pracodawcy do przyznania swojemu pracownikowi nagrody. Wynika to z tego, że każdy pracownik podejmujący pracę jest zawsze informowany przez pracodawcę o charakterze podejmowanej pracy i jeśli w jego standardowych obowiązkach nie wystąpią dodatkowe trudności wynikające

lll

z dokonania czegoś, czego nie obejmował zakres jego obowiązków zawartych w umowie o pracę – pracownik taki nie może być nominowany do jakiejkolwiek nagrody. Być może pracownicy burmistrza dokonali czegoś nadzwyczajnego w swojej pracy? Tylko dlaczego burmistrz nie chce tego oficjalnie ujawnić i twierdzi, że dokonania te są niewidoczne dla ludzi o słabym wzroku pokroju radnego Mirosława Sobczaka? (…) Trzeba też pamiętać, że zabezpieczone środki w budżecie na nagrody nie spadły z nieba, a są one utworzone z pieniędzy podatników, dlatego nie wolno nimi dowolnie szastać, czyli wykorzystywać na siłę, nawet wówczas, gdy mamy do czynienia z budzącymi poważne wątpliwości kandydatami do nagród. Niewykorzystany fundusz nagród z powodu braku rzeczywiście zasłużonych pracowników można przecież z łatwością przesunąć tam, gdzie deficyt pieniędzy najczęściej w sposób dramatyczny dezorganizuje życie mieszkańców gminy. Reasumując powyższe, z przykrością trzeba stwierdzić, że burmistrz Paweł Bednarczyk za rozdysponowanie na nagrody pracownicze znaczącej dla naszej gminy sumy pieniędzy z podatków mieszkańców, w nie do końca jasnych i zrozumiałych okolicznościach, nie może spodziewać się uznania w oczach gminnej społeczności, na które tak liczył głosząc swoje racje w sprawie nagród na sesji Rady Miasta. Wszyscy sprawujący stanowiska państwowe muszą bowiem pamiętać, że żyjemy w demokratycznym kraju, gdzie hołdowanie rzymskiej maksymie divide et impera (dziel i rządź) jest niedopuszczalne, gdyż zasada ta jest przeżytkiem powszechnie eliminowanym w krajach o demokratycznych systemach stanowiących o istocie państwa i życiu jego obywateli. S TA ni SłAw o ł dAk


www.stacja-tluszcz.pl

sport

15

WIE śCI Z bo ISKA

To już 20 lat TKS „bóbr” Tłuszcz w mniejszym lub większym stopniu wspierali, wspierają i będą wspierać tłuszczański sport: Janusz Marczak i Marek Przybysz (UNIGAZ), Władysław Jurek (JURPOL), Agnieszka Oleksiak (AGA-SPORT), Norbert Wytrykowski (AURI), Piotr Kwiatkowski (AUTO-KWIAT), Ewa Rosa (EKO-PARK), ZGKiM (dyrektor Mariusz Dembiński), Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej (Tadeusz Sasin), Dariusz Paź (Magdalenka-Groszek), Barbara i Jan Owczarscy (HURTOWNIA SPOŻYWCZA). Specjalną statuetkę i największe wyróżnienie otrzymali Państwo Halina i Kazimierz Banaszek, którzy od lat hojnie wspierają finansowo klub „Bóbr”. Przypominamy, że Pan Kazimierz Banaszek jest byłym prezesem TKS „Bóbr” i założycielem firmy „AUTO-BAN” Serwis (stacja kontroli pojazdów). PAweł B rZo Zow Ski

Bóbr vs. legia przy pełnej trybunie

Uroczysta gala była okazją do podziękowań, podsumowań i uhonorowania osób najbardziej zasłużonych dla klubu. Na zdjęciu zawodnicy, trenerzy i działacze (fot. CKSir)

Obchody w piątek zainaugurowała wystawa w Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej, na której organizator – Pan Tadeusz Sasin – zaprezentował zwiedzającym kolekcję zdjęć, plakatów i medali dotyczącą tłuszczańskiego sportu. W otwarciu wystawy udział wzięło wielu znamienitych gości i sympatyków TKS „Bóbr” Tłuszcz. Wieczorem w Centrum Konferencyjnym „Batory” odbyła się współorganizowana przez TKS „Bóbr” oraz Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji na czele z panią dyrektor Emilią Buczyńską-Kołodziejek uroczysta gala, na którą zostali zaproszeni działacze, dobroczyńcy naszego klubu, byli trenerzy i zawodnicy oraz członkowie stowarzyszenia TKS „Bóbr” Tłuszcz. Uroczystość uświetniły także władze gminy w osobie wiceburmistrza Waldemara Banaszka, radni z przewodniczącym Krzysztofem Gajcym, radni powiatowi i byli burmistrzowie. Było to wyjątkowe wydarzenie łączące w imię sportu wiele grup społecznych, a możliwość spotkania w jednym gronie założycieli i wieloletnich działaczy klubu, którzy oddali mu swoje serce i zdrowie powodowała dodatkowy dreszczyk emocji. Galę, prowadzoną w doskonały sposób przez Waldemara Sitka, rozpoczął skarbnik klubu Jan Wytrykowski, który przypomniał początki tłuszczańskiego sportu. Następnie na scenie zaprezento-

wał się były prezes „Bobra” Waldemar Sikora, którego wiersz obrazujący ciężką pracę i mozolny rozwój klubu zrobił furorę wśród 200 obecnych osób. Nagrodzono autora gromkimi oklaskami. List od Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka odczytał wiceburmistrz Waldemar Banaszek, podkreślając wyjątkowość jubileuszu i dziękując wszystkim którzy zapisali się w historii klubu. Wiceburmistrz zaznaczył, że kondycja tłuszczańskiego sportu zależy od rządzących a jubileusz 20-lecia to dopiero jeden z kamieni milowych i należy zawsze patrzeć przed siebie. Obecne struktury i drużyny TKS omówił następnie trener i radny Paweł Fydryszek. ODZNACZONO ZASŁUŻONYCH Na gali uhonorowano szereg zasłużonych osób: Zbigniewa Frąckiewicza pierwszego prezesa klubu i założyciela; Leszka Rosę – byłego wiceprezesa i założyciela, trenera i zawodnika; Leszka Panasiewicza – założyciela, działacza i obecnego trenera pierwszego zespołu; Pawła Fydryszka – założyciela, byłego wiceprezesa, trenera i wychowawcę; Marka Pietrzaka – byłego prezesa; Waldemara Sikorę – byłego prezesa i bojownika o infrastrukturę klubu, któremu statuetkę wręczał redaktor naczelny ukazującego się przez wiele lat „Łącznika Mazowieckiego” – Wojciech Czajkowski; Zdzisława Kostro – pierwszego trenera i założyciela; Krzysztofa Białka – byłego burmistrza i dyrektora CK, pierwszego skarbnika klubu i założyciela, pomysłodawcę nazwy „Bóbr”; Jana Wytrykowskiego – skarbnika i aktywnego działacza; Stanisława Stolarczyka – członka zarządu, za-

W sobotę na Orliku odbył się turniej dla dzieci, natomiast w niedzielę oldboje tłuszczańskiego Bobra podjęły na stadionie miejskim drużynę oldbojów

łożyciela sekcji biegowej, twórcy „Biegu Bobra”; Leszka Przychodzeń – trenera siatkarzy; Pawła Ołdaka – założyciela, byłego członka zarządu, szefa sekcji siatkarskiej, byłego dyrektora CK; Sławomira Klocka – byłego burmistrza, zagorzałego kibica; Pawła Bednarczyka – obecnego burmistrza, w imieniu którego nagrodę odebrał sekretarz Tomasz Jusiński; Jana Dzięcioła – działacza, członka Komisji Rewizyjnej klubu; Bożenę Wołosiewicz – byłą pomoc medyczną; Mariolę Kalewską – pomoc medyczną; Mariana Zalewskiego – byłego trenera, który wprowadził do drużyny wielu młodych piłkarzy jak np. Mariusz Wytrykowski, Piotr Urynowicz, Jacek Witek, Adam Żubrowski, Piotr Ślendak, Rafał Polak i wielu innych; Macieja Wykurza – sekretarza; Pawła Brzozowskiego – prezesa; Tomasza Czarnogórskiego – byłego wiceburmistrza; Radę Miejską w imieniu której pamiątkową statuetkę odebrał jej przewodniczący Krzysztof Gajcy.

Z „Oświadczynami” w nowy rok studencki wszyscy studenci doskonale wiedzą, że w październiku rozpoczyna się rok akademicki. Także i w tłuszczańskim uniwersytecie Trzeciego wieku mieliśmy z tej okazji uroczysty wykład inauguracyjny.

9 października sala widowiskowa Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji wypełniła się po brzegi. Zasiedli w niej nie tylko słuchacze uniwersytetu, ale również widzowie, chcący obejrzeć spektakl „Oświadczyny”, który towarzyszył inauguracji. Spektakl to efekt współpracy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Nieformalną Grupą Młodzieży „Beaver Zone” i Stowarzyszeniem „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju”. Dwoje słuchaczy uniwersytetu – pani Janina Stryjek i pan Teodor Więch, wcieliło się w role Marii Stiepanownej i Iwana Wasiliewicza Łomowa, zaś przedstawicielka grupy młodzieżowej Monika Godlewska zagrała Natalię Stiepanowną. Reżyserią zajął się zespół pod kierownictwem aktorki Aurelii Sobczak. Sztuka bardzo podobała się publiczności i zakończyła się owacjami na stojąco. Wykład inauguracyjny na temat współpracy szkoły z rodzicami uczniów i dziadkami w zakresie wychowania dzieci wygłosiła prof. dr hab. Beata Nowak z PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. Uroczystość uświetnił swoim występem chór LUX MEA, który wykonał m.in. utwór „Gaudeamus igitur” – hymn studencki. MP

UHONOrOWANO TYCH, CO ODESZLI Organizatorzy nie zapomnieli także o zmarłych działaczach i zasłużonych członkach klubu „Bóbr”: Marku Maciołku – założycielu, pierwszym sekretarzu klubu; Andrzeju Oleksiaku – założycielu, pierwszym wiceprezesie; Mirosławie Bogusiewiczu – założycielu, członku komisji rewizyjnej, piłkarzu; Jerzym Wykurzu – wieloletnim sekretarzu; Jerzym Sztompce – wieloletnim działaczu, członku polskich władz siatkarskich, sędzim siatkarskim. Wyróżnienia uzyskali także przedstawiciele firm sponsorskich, którzy

Fot. CKSiR

w dniach od 11 do 13 października w Tłuszczu odbyły się obchody 20. urodzin klubu spor towego TkS „BóBr” Tłuszcz.

Legii Warszawa. W składzie gości wystąpiło wielu zawodników znanych z meczów reprezentacji, m.in. Dariusz Dziekanowski, Piotr Świerczewski, Tomasz Kłos, Marcin Mięciel, Piotr Włodarczyk, Tomasz Sokołowski oraz obecny bramkarz Bobra Tłuszcz Tomasz Lech, który skapitulował w meczu po strzale Roberta Wygryza w ostatnich minutach spotkania. Trybuny stadionu w Tłuszczu były wypełnione po brzegi a po meczu młodzi kibice mogli sfotografować się z idolami z boiska i uzyskać ich autografy. Z kronikarskiego obowiązku podajemy wynik meczu, który drużyna Legii Warszawa wygrała 5: 1, ale nie wynik był tutaj najważniejszy a znakomite święto futbolu i Tłuszczańskiego Klubu Sportowego „Bóbr” Tłuszcz. Mamy nadzieję, że dobra atmosfera wokół tłuszczańskiego sportu przyczyni się do dalszego rozwoju klubu pod względem infrastruktury, ilości dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach oraz rozwoju sekcji piłkarskiej, siatkarskiej i biegowej. Bardzo dziękujemy wszystkim życzliwym klubowi osobom i prosimy o dalsze wsparcie słowem, gestem i materialnie. Do zobaczenia na sportowych arenach. PAweł B rZo Zow Ski


16

rozmaitości Kwesta „Ocalmy do zapomnienia”

SPrAwy MieSZkAŃców:

już 1 listopada!

Dojechać na czas

4.444,38 zł – tyle udało się zebrać rok temu członkom i wolontariuszom Stowarzyszenia „kastor – inicjatywa dla rozwoju” na odnowienie niszczejących, zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Postoliskach. To sporo, ale żeby odnowić nagrobek, koniecznie jest potrojenie tej kwoty. dlatego akcja będzie kontynuowana również w tym roku.

Inicjatorka akcji Aleksandra Puławska zapowiada, że kwestujących wolontariuszy będzie można spotkać na cmentarzu 1 listopada już od godziny 8 rano. – Bardzo się cieszę, bo wszystko wskazuje na to, że w 2014 r. pierwsze pomniki zostaną odnowione – mówi Puławska. – Nasze starania w ubiegłym roku dostrzegł wicestarosta Powiatu Wołomińskiego. Znalazł informację o kweście na jednym z grobów i zadzwonił z gratulacjami. Wicestarosta docenił, że akcja wyszła oddolnie od mieszkańców. Spotkaliśmy się i postanowiliśmy połączyć siły. Dzięki wspólnym działaniom stowarzyszenia, starostwa, ks. proboszcza Waldemara Sierpińskiego i wsparciu ze strony lokalnej społeczności, uda się uchronić nagrobki przed zniszczeniem. Renowacja jednego pomnika to koszt kilkunastu tysięcy złotych. Z tego względu przedstawiciele stowarzyszenia zapowiadają kontynuowanie akcji. – Ważne, że dzięki Starostwu zostaną wykonane prareklama

ce przy pierwszych pomnikach. Jest jeddużo nak do zrobienia i zależy mi na tym, aby akcja zakorzeniła się na stałe w naszej gminie – mówi Aleksandra Puławska i dodaje: – Zapraszamy do kwestowania wszystkie osoby, które chcą coś zrobić dla ochrony naszego dziedzictwa. Bardzo się cieszę, że w tym roku będą z nami kwestować harcerze z Hufca ZHP w Tłuszczu. Swoją pomoc już drugi rok z rzędu zaoferował także radny Włodzimierz Malinowski. ( red ). chcesz pomóc w kweście 1 listopada? Zgłoś się do Stowarzyszenia „kastor – inicjatywa dla rozwoju” – tel. 29 646 23 51 lub e-mail: biuro@kastor.org.pl i podaj godziny, kiedy możesz przyjechać na cmentarz i kwestować. Potrzebne będzie również zdjęcie do legitymacji. – kwesta „ocalmy od zapomnienia” odbędzie się 1 listopada na cmentarzu w Postoliskach, w godz. 8.00 – 18.00. Pieniądze można wpłacać także na specjalny rachunek stowarzyszenia: 58 2130 0004 2001 0448 9514 0014, tytułem: darowizna Postoliska. dziękujemy za wsparcie!

wtorek, 22 października 2013

do naszej redakcji zgłosił się czytelnik pracujący zmianowo. co jakiś czas dyżur wypada mu w niedzielę i wtedy do pracy w warszawie próbuje dojechać jednym z pierwszych trzech pociągów, które jadą z samego rana. „Próbuje” jest tu właściwym określeniem…

Dlaczego? Wg relacji naszego Czytelnika, najczęściej te pociągi dłużej stoją niż jadą. Powodem jest zachowanie młodzieży wracającej z dyskoteki, która wsiada na stacji w Mokrej Wsi, a później zrywa hamulce bezpieczeństwa. Niekiedy też dewastuje składy pociągów. Wg relacji Czytelnika w tych porannych pociągach nie ma funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei ani Policji. Ta ostatnia przyjeżdża dopiero na wezwanie kolejarzy – ale gdy radiowóz dociera na miejsce, część awanturników ucieka, a inni się uspokajają. Dochodzi jednak do poważnych opóźnień w kursowaniu pociągów, przez co pasareklama

żerowie nie mogą dojechać do pracy na czas. – Nie po to wstaję o 4 rano, żeby do Warszawy dojechać po godzinie 8…! – mówi zdener wowany Czytelnik. I pyta: czy za taką usługę płaci kupując miesięczny bilet. Co na to Koleje Mazowieckie? – W ciągu ostatnich miesięcy nie dostaliśmy infor macji dotyczących zerwania hamulca bezpieczeństwa. Nie wpłynęła też żadna skarga dotycząca poruszanej kwestii, w związku z czym brak było podstaw do zmiany grafiku pracowników agencji ochrony. Niemniej dziękujemy za zwrócenie uwagi na problem. Jesteśmy gotowi na przeprowadzenie inter wencji naszych pracowników ochrony, jednak w celu wszczęcia efektywnych działań prosimy o wskazanie konkretnych pociągów, w których regular nie dochodzi do opisanych zachowań – infor muje Jolanta Maliszewska, rzecznik spółki. Dodaje również, że grafik pracy pracowników

ochrony zatrudnionych przez spółkę „Koleje Mazowieckie – KM” powstaje w oparciu o codzienne rapor ty dobowe, uwzględniające wszelkie akty wandalizmu i dewastacji. W najbardziej niebezpieczne trasy wysyłane są patrole agencji bezpieczeństwa GROM GROUP. Rzecznik spółki zwraca uwagę, że w przypadku zauważenia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa lub nieodpowiedniego zachowania innych podróżnych pasażer ma prawo zgłosić fakt kierownikowi pociągu, którego obowiązkiem jest zawiadomienie właściwych służb. Podróżny może też sam powiadomić SOK (tel. 22 474 00 00) lub Policję (tel. 997 lub 112). MP reklama

Stacja Tłuszcz nr 10/2013 (78)  

ST to niezależna, bezpłatna gazeta tworzona przez i dla mieszkańców gminy Tłuszcz.