Page 1

reklama

bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz lll

reklama

bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz lll

bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz lll

bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz

Gazeta ukazuje się w sieci EXTRA

NAKŁAD 5000 EGZ. NR 9 (77) 19 WRZEŚNIA 2013 ISSN 1898-2336 l

dwa słOwa

redakcja@stacja-tluszcz.pl www.stacja-tluszcz.pl

l

l

Ogromne nagrody

reklama

zamiast oszczędności Szanowni czytelnicy i czytelniczki, w tym numerze wracamy do tematu nagród dla urzędników. Okazuje się, że kwota 56,8 tys. zł dotyczy wyłącznie osób ze ścisłego kierownictwa urzędu. Cały fundusz na nagrody wyniósł w 2012 roku prawie 270 tys. zł i objął większość pracowników UM. Ta informacja zaskakuje. Podobnie jak wzrost wypłacanych nagród od 2011 roku o prawie 80 tys. zł. Może wetkniemy kij w mrowisko, ale nie bójmy się zapytać: ZA CO są te nagrody? Według pisemnej informacji od burmistrza – za „bardzo dobre wykonywanie obowiązków służbowych”, według jego wypowiedzi na sesji – „za ciężko wykonaną pracę”. Konkretów brak. Mimo, że ustawa mówi jasno: nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia. Jakie? Nie wiadomo. Gdy na sesji pytał o to jeden z radnych, burmistrz… zalecił mu wizytę u okulisty. Panie Burmistrzu – nie tylko radnemu przydadzą się okulary. Także nam. I wielu osobom, które mimo wysiłków, nie dostrzegają tych szczególnych osiągnięć. Panie burmistrzu – dobre rady niech Pan zostawi dla znajomych, a swoich wyborców, traktuje poważnie. Zwłaszcza gdy wydaje Pan publiczne pieniądze. Prosimy ujawnić – za jakie osiągnięcia tak hojnie nagrodził Pan swoich współpracowników? Ps. Kolejny numer „Stacji Tłuszcz” ukaże się 22 października.

A lek SAn drA i M A ciej P u łAw Scy

dwa miesiące temu pisaliśmy o rekordowych nagrodach, które wypłacił burmistrz Paweł Bednarczyk kadrze kierowniczej w urzędzie. jak udało nam się ustalić, ujawniona wówczas kwota 56 800 zł to zaledwie kropla w morzu – łączna suma wszystkich nagród wypłacona pracownikom tłuszczańskiego magistratu w 2012 roku jest ponad czterokrotnie wyższa i wynosi 267 584 zł.

Pieniędzmi tymi nagrodzono 52 osoby, których listę otrzymaliśmy po naszym wniosku o informację publiczną. Znajdują się na niej zarówno bliscy współpracownicy burmistrza (np. zastępca, pani radca prawny, doradczyni, sekretarz, skarbniczka, dwie panie ds. promocji gminy), kierownicy wydziałów, specjaliści, inspektorzy, jak i personel pomocniczy. Średnia wysokość nagrody w przeliczeniu na osobę wynosi lekko ponad 5 000 zł. Jednak nagrody były przyznawane w taki sposób, że niektórzy pracownicy otrzymali za swoją pracę np. 440 zł, a ktoś inny 9 000 zł. Kto i za jakie osiągnięcia dokładnie? Tego nie wiemy, ponieważ burmistrz nie odpowiedział na nasze pytania (prosiliśmy o imienną listę z wysokością nagrody i konkretną informacją, za co ją tej osobie przyznano), a udzielił informacji w taki sposób, że znamy jedynie poszczególne kwoty wypłacanych nagród. Wynosiły one: 440 zł, 600 zł, 700 zł, 1000 zł, 1200 zł, 1500 zł, 2000 zł, 2500 zł, 3000 zł, 3500 zł, 3800 zł, 4000 zł, 8000 zł i 9000 zł. Gratyfikacje wypłacano pięć razy w ciągu roku (w lutym, maju, lipcu, październiku i grudniu). Olbrzymia pula nagród po zsumowaniu (267 584 zł) oznacza, że niektóre osoby mogły otrzy-

samOrząd

mać je nawet wielokrotnie. Kto i za co konkretnie? Tego nie wiadomo, bo burmistrz odpisał ogólnie, że oprócz nagród jubileuszowych, przyznawał nagrody „za bardzo dobre wykonywanie obowiązków służbowych”. CZY SIĘ STOI, CZY SIĘ LEŻY… Niektóre osoby zatrudnione w urzędzie są na pewno dobrymi pracownikami. Uprzejme, pomocne mieszkańcom, dbające o interesy gminy. Jeśli taka osoba zrobiła coś więcej ponad standardowe obowiązki – nagroda jest jak najbardziej słuszna. Ale gdy burmistrz nagradza całą armię pracowników, w dodatku w sposób niejawny i niejasny, a do tego uznaniowy – pojawia się wiele wątpliwości. Na przykład w roku 2011 na nagrodę załapała się pani radca prawny, mimo iż pracowniczką urzędu została dopiero w… listopadzie. Wśród nagrodzonych w latach 2011-12 jest zresztą więcej osób, które otrzymały gratyfikację nie przepracowawszy w magistracie nawet pół roku. Zdumiewa także nieprecyzyjne uzasadnienie tak wysokich gratyfikacji. Zwłaszcza, że zarówno ustawa o pracownikach samorządowych, jak i regulamin wynagradzania tłuszczańskiego urzędu mówią jasno: nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Brak respektowania tej zasady może prowadzić do nadużyć i patologii. Na przykład osoby, które mają lepsze relacje z szefem, a niekoniecznie zasługi w pracy, mogą otrzymywać wyższe nagrody niż inni i w dodatku częściej. A praktyka taka pozostaje najczęściej poza wiedzą i kontrolą radnych oraz mieszkańców. Dokończenie na ááá

STR. 4

inicjatywy lOkalne

sprawy mieszkańców

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE CD.

RODZINNIE NA ROWERACH

PRZEPRASZAM I ŻĄDAM PRZEPROSIN

Tym razem prezentujemy Państwu oświadczenia majątkowe radnych. Niestety, po raz kolejny niektórzy samorządowcy wypełnili je błędnie, nie podając pełnych informacji.

Już czwarty raz mieszkańcy Tłuszcza przemierzyli wspólnie na swoich rowerach malownicze tereny naszej gminy. Tym razem w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym wzięło udział aż 174 miłośników dwóch kółek! S. 8

Jedna z mieszkanek na ostatniej sesji ostro starła się z radnym Mirosławem Sobczakiem. Padły niekulturalne słowa. Teraz mieszkanka przeprasza, ale również żąda publicznych przeprosin ze strony radnego. S. 14

S. 5


2

kalejdoskop

+ + + plUs

dla radnego Pawła Fydryszka Za podjęcie tematu i przekony wanie radnych i burmistrza do przejęcia przez gminę zabytkowej wieży ciśnień.

n

cO n gdzie n kiedy

n 20 września, o godz. 18.00 w Powia-

towym Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie (ul. Orwida 20) wystąpi litewski zespół folk-rockowy PIEVOS (wokal, gitara, skrzypce, akordeon, perkusja, bas). Wstęp wolny. n 21 września, w godz. 12 z GOK w Jadowie startuje rajd na orientację. Wymagane zapisy (do piątku 20 września, do godz. 15: 00). Szczegóły na www.lgdrw.pl. n 22 września, w godz. 14-20 na placu przy remizie OSP Równe odbędzie się festyn rodzinny i Święto Ziemniaka. W programie degustacja potraw z ziemniaków, konkursy i turnieje oraz zabawa przy muzyce. n 9 października, o godz. 17.00, sala widowiskowa Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, premiera spektaklu pt. „Oświadczyny” Antoniego Czechowa. Wstęp wolny. czekamy na informacje o wydarzeniach! e-mail: redakcja@stacja-tluszcz.pl, tel. 694 005 675

STAcjA TłuSZcZ. Twoja prasa lokalna. Pismo bezpłatne. nakład 5 000 egz. iSSn 1898-2336 Gazeta należy do ogólnopolskiej sieci gazet bezpłatnych eXTrA. AdreS redAkcji: ul. Przemysłowa 7, 05-240 Tłuszcz, tel. 694 005 675, email: redakcja@stacja-tluszcz.pl reklAMA: tel. 694 005 675, email: reklama@stacja-tluszcz.pl redAkTOr nAcZelny: Maciej Puławski wydAwcA: Fundacja Stacja Demokracja DRUK: PolskaPresse, Warszawa Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

)listy

czwartek, 19 września 2013

Opinie

kOmentarze

zapytaj niepokojąca hojność burmistrza radnegO, zapytaj radną lll

Minęło już sporo czasu od chwili, kiedy to mieszkańcy miasta i gminy Tłuszcz dowiedzieli się o podzieleniu przez burmistrza Pawła Bednarczyka puli nagród pieniężnych wśród pracowników i współpracowników Urzędu w 2012 r., a jak na razie nic konkretnego o zasadności utworzenia i podzielenia funduszu nie wiemy. Ciekawość i dociekliwość mieszkańców gminy w tej sprawie nie byłaby prawdopodobnie tak duża, gdyby nie to, że pula nagród była najwyższa wśród wszystkich gmin w powiecie wołomińskim i to, że władze gminy jakoś dziwnie zwlekają z wyjaśnieniami i kluczą w swoich wypowiedziach. Nasza gmina ciągle boryka się z finansowymi niedostatkami a utworzyła tak wysoką sumę nagród dla gminnych urzędników, że wywindowała się na niechlubne pierwsze miejsce wśród gmin w naszym powiecie. W zaistniałej sytuacji burmistrz Bednarczyk pod żadnym pozorem nie powinien zwlekać z wyjaśnieniem wszystkiego, co ma związek z tą sprawą, gdyż w innym przypadku – może to zaowocować szkodliwymi dla burmistrza opiniami o jego działalności. W interesie burmistrza jest niedopuszczenie do sytuacji, kiedy to może się ugruntować opinia, że burmistrz chce coś ukryć przed ludźmi w obawie przed skandalem finansowym wynikłym z nie do końca przemyślanych decyzji. Wiadomo od zawsze, że przyznanie się do własnych błędów w jakiejkolwiek sytuacji, a tym bardziej tam, gdzie w grę wchodzą pieniądze, jest niezmiernie trudne i bolesne, bo z reguły skutkuje przykrymi konsekwencjami. Jednak bez względu na to co przyniesie samokryty-

lll

ka ewentualnych błędnych decyzji w kwestii rozdysponowania znacznej sumy pieniędzy – jak na możliwości naszej gminy – ze społecznej kasy na urzędnicze nagrody – samokrytyka taka musi stać się faktem, ze względu na nieubłaganą konieczność stanowiącą wolę mieszkańców gminy. Burmistrz nie może zapomnieć, że pieniądze, które znajdują się w gminnej kasie należą do nas wszystkich i nikt – absolutnie nikt, nie może nimi zarządzać bez szczegółowo umotywowanych powodów. Mało tego! Każda, dosłownie każda złotówka ze społecznych pieniędzy może być spożytkowana tylko wówczas, gdy cel jej wydania będzie precyzyjnie określony potrzebami nie wymagającymi zwłoki. Oczywiście tych rygorystycznych zasad gospodarowania pieniędzmi podatników nie można rozumieć jako całkowitego brak przyzwolenia na tworzenie jakiegokolwiek funduszu nagród dla pracowników. Podkreślić trzeba jednak tylko, że taki fundusz musi mieć uzasadnienie, a przede wszystkim musi być realny. Pracownicy w swoich miejscach pracy, byli od zawsze nagradzani i będą nadal nagradzani, z tą tylko różnicą, że będą to tylko niektórzy pracownicy, którzy w swojej pracy poza swoimi standardowymi obowiązkami wykazali się czymś wyjątkowym przynoszącym korzyści dla szerszego ogółu ludności. Tacy pracownicy każdorazowo powinni być poddani do publicznej wiadomości z niezbędnym, treściwym opisem ich osiągnięć, które pretendowały ich do otrzymania nagrody. Mając to na uwadze chciałoby się zapytać, czy burmistrz nagradzając pod-

ległych sobie pracowników kierował się powyższymi kryteriami? Można w tej sprawie powiedzieć tylko jedno, że niewiele (lub wcale) o tym wiemy, bo po rozdaniu nagród żaden oficjalny komunikat o osobach nagrodzonych nie ukazał się w miejscach ogólnie dostępnych. Wiadomo natomiast jest, że mieszkańcy gminy dowiedziawszy się o wysokości sumy nagród, a potem rozdzielenia jej, przyjęli ten fakt z głębokim niesmakiem komentując to wydarzenie uszczypliwymi i niekiedy niewybrednymi uwagami. Brak aprobaty ze strony mieszkańców gminy na rozdysponowanie tak dużej sumy pieniędzy bez jakiegokolwiek uzasadnienia takiej decyzji wynika stąd, że ludzie jakoś nie mogą sobie przypomnieć, co takiego wyjątkowego nagrodzeni pracownicy i współpracownicy dokonali poza swoimi zwykłymi obowiązkami, że burmistrz Paweł Bednarczyk hojnie ich nagrodził z najwyższego w powiecie funduszu nagród... W przypadku stwierdzenia, że system podziału nagród, a przede wszystkim sumy nagród budzą jakiekolwiek zastrzeżenia w kwestii ich słuszności Rada Miasta winna w sposób rygorystyczny ustosunkować się do dokonanych ustaleń, żądając w skrajnych przypadkach zwrotu pobranych pieniędzy do gminnej kasy. Tylko takie działanie może uzdrowić złą atmosferę w gminie i przywrócić społeczności gminnej wiarę w dobre intencje władz, a jednocześnie będzie surową przestrogą dla wszystkich tych, którzy lekką ręką usiłować będą rozdawać pieniądze społeczne w nieuzasadnionych okolicznościach. S TA ni SłAw O ł dAk

flesz 7 września 2013 r., godz. 16.35, Biblioteka Publiczna w Tłuszczu – Tłuszcz włączył się w zainicjowaną przez Prezydenta Bronisława komorowskiego ogólnopolską akcję „narodowe czytanie”. w tym roku 7 września cała Polska czytała utwory Aleksandra Fredry. na zdjęciu „Zemstę” z podziałem na role czytają: cześnik raptusiewicz – wiceburmistrz waldemar Banaszek, rejent Milczek – Przewodniczący rady Miejskiej krzysztof Gajcy, wacław – burmistrz Paweł Bednarczyk, klara – dyrektor Zespołu Szkół w jasienicy Agnieszka walaśkiewicz, Podstolina –aktorka Aurelia Sobczak, Papkin – radny Stefan Mikiciuk oraz radosław lubiak i rafał kur. (fot. Biblioteka Publiczna w Tłuszczu)

Zapraszamy Państwa do współtworzenia cyklu wywiadów z radnymi. Przed nami jeszcze sześć wywiadów.

jAk ZAdAĆ rAdneMu luB rAdnej PyTAnie? – przesłać na adres: redakcja@stacja-tluszcz.pl – przesłać pocztą tradycyjną na adres redakcji, ul. Przemysłowa 7, 05-240 Tłuszcz – skorzystać z formularza pytania dostępnego na stronie stacja-tluszcz. pl

dAlSZA kOlejnOŚĆ wywiAdÓw: – radny Dariusz Kur, Kozły (na pytania czekamy do 20 października) Zachęcamy Państwa do skorzystania z okazji i wspólnego „odpytania” naszych samorządowców!

r e dAkcjA ST

kOnkUrs redakcyjny Pytanie konkursowe: który z poetów upamiętnił w swoim wierszu wyrzucenie fortepianu należącego kiedyś do Fryderyka chopina z okna Pałacu Zamoyskich? a) Adam Mickiewicz b) Cyprian Kamil Norwid c) Juliusz Słowacki nAGrOdy: – 2 x bezpłatna wymiana butli w firmie Puławski PPHU (Przemysłowa 7, Tłuszcz). Sponsorem nagród jest firma Puławski PPHU TU WSTAWIĆ LOGO FIRMY Nagroda w postaci wymiany butli czeka na 2 osoby, które jako pierwsze prześlą prawidłową odpowiedź w dniu 19.09.2013 o godz. 19.00 smsem pod numer 72068: TC. STK. prawidłowa odpowiedź+imię i nazwisko pod numer 72068 (sms bez polskich znaków). Zwycięzcy poprzedniego konkursu: – lidia kościesza, Wólka Kozłowska (odpowiedź nadesłana na kartce pocztowej). Koszt smsa 2,46 zł z VAT. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange, Play. Usługi dostarcza i obsługuje Dotpay. Właściciel serwisu: Fundacja Stacja Demokracja, redakcja@stacja-tluszcz.pl. Regulamin usługi i regulamin konkursu są dostępne na stronie www.stacja-tluszcz.pl.


www.stacja-tluszcz.pl

na tapecie

Inwestycja na cmentarzu

3

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w TŁUSZCZU ma zaszczyt zaprosić wszystkich na uroczyste rozpoczęcie Roku Akademickiego

dzięki ofiarności wiernych, tłuszczański cmentarz wzbogacił się o wybrukowaną kostką alejkę. Ponieważ to dopiero jedna trzecia inwestycji, zachęcamy do finansowego wsparcia inicjatywy.

Na razie powstało 95 metrów chodnika, ale jeszcze we wrześniu planowana jest budowa kolejnego odcinka. Zostanie jeszcze trzeci etap – również liczący około 100 metrów, tak aby połączyć bramę cmentarza z krzyżem ustawionym na jego nowej części. Dotychczas udało się zereklama

brać 30 200 zł, zaś cała inwestycja wymaga dużo większych nakładów. Wykonawca, pan Stanisław Sieradzki, zgodził się poczekać na zapłatę za wykonaną pracę.

Parafia finansuje na razie tylko koszty materiału. – Cmentarz jest zawsze wizytówką miejscowości, odwiedza go wiele osób. Zależy mi na tym, żeby wyglądał estetycznie. Równie istotne są względy praktyczne: kostka sprawia, że nie chodzimy po błocie, samochody się nie zakopują… – wyjaśnia potrzebę inwestycji ks. dziekan Władysław Trojanowski. Ofiary na budowę alejki można składać przed lub po mszy świętej lub w trakcie dyżurów kancelarii parafialnej. Możliwe są również wpłaty u pana kościelnego. MP

2013/2014, które odbędzie się dnia 9 października 2013 roku o godz. 17.00 w Sali Widowiskowej Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu. W programie m.in. spektakl teatralny pt.: „Oświadczyny” Antoniego Czechowa, przygotowany w ramach projektu „Wejdź do teatru” realizowanego przez Stowarzyszenie Kastor we współpracy z Nieformalną Grupą Młodzieży „Beaver Zone” . W rolach głównych wystąpią Studenci UTW.

katarzyna rostek – rektor uTw

Aleksandra Skonieczna – koordynator uTw

reklama


4

na tapecie

w skrócie ZMIANY DYREKTORóW W wyniku konkursów, na pięcioletnie kadencje dyrekcje objęły ponownie Elżbieta Gawrońska w Postoliskach i Anna Góraj w Kozłach. Na kolejny rok przedłużono powierzenie stanowiska dyrektora Marii Suchockiej w Miąsem. Zmienił się dyrektor w Zespole Szkół im. W. Podkowińskiego w Mokrej Wsi. Funkcję tę objęła Marta Donoch. Dotychczasowa dyrektor Hanna Szyszkowska pracowała na tym stanowisku przez 10 lat.

( źrÓ dłO uM T łuSZcZ ) SESJA TUŻ TUŻ Na 24 września zaplanowano kolejną sesję Rady Miejskiej. Jej godzinę oraz szczegółowy program znajdziecie Państwo na www.stacja-tluszcz.pl

PRACE NAD BUDŻETEM RUSZYłY Z końcem września upływa termin skławniosków do budżetu dania na rok 2014. Do tego czasu radni, kierownicy wydziałów i jednostek organizacyjnych, a także mieszkańcy mogą w urzędzie składać zapotrzebowanie na wydatki inwestycyjne i bieżące. Oczywiście złożenie wniosku nie oznacza od razu jego realizacji. Burmistrz przygotowuje projekt uchwały i przekazuje pod obrady radnym. O końcowym kształcie budżetu zadecyduje Rada Miejska.

czwartek, 19 września 2013

Ogromne nagrody zamiast oszczędności Dokończenie ze ááá

STR. 1

AROGANCJA WłADZY Tym razem jest inaczej: sprawą rekordowych w skali powiatu nagród zainteresował się po naszym artykule radny Mirosław Sobczak – Przewodniczący Komisji Budżetowej, który na sesji zaczął drążyć ten temat: – Panie burmistrzu, uważam, że to jest arogancja władzy. Teraz nie zważając na prawie 50% zadłużenie, sama obsługa długu kosztuje podatników prawie milion złotych. Wyobraźcie sobie państwo, co za to można zrobić. Ale stać nas! Gmina jest bogata, władza wypłaca sobie kilkunastotysięczne nagrody – mówił radny. Zapytał, za co wypłacono nagrody i przyznał, że nie zauważył spektakularnych osiągnięć. Burmistrz Paweł Bednarczyk nie tylko nie wyjaśnił radnemu, za co nagrodził współpracowników, ale i zarzucił mu nadużycie. Zalecił też Przewodniczącemu Komisji Budżetowej wizytę u lekarza specjalisty: – Mi się wydaje, że musi się pan wybrać do okulisty. Może to jest niegrzeczne... Ale jeżeli reklama

WYBORY JUŻ W NIEDZIELĘ

Spotkaj się z innymi!

W niedzielę 22 września odbędą się wybory uzupełniające, w których mieszkańcy okręgu nr 2 wybiorą nowego radnego. O tę funkcję ubiegają się trzej kandydaci: Radosław Balicki, Roman Krysik i Waldemar Sitek. Część kandydatów bardzo aktywnie prowadzi kampanie wydając ulotki i odwiedzając mieszkańców w domach. Kogo wybiorą mieszkańcy? Informację przekażemy w niedzielę po godzinie 22 na naszej stronie www.stacja-tluszcz.pl.

Zapraszamy osoby w młodym wieku, po 60-tce, które mają trochę wolnego czasu i zastanawiają się co z nim robić: – gramy w szachy, warcaby i brydża, – spotykamy się żeby porozmawiać, – masz pomysł na wspólne działanie – podziel się z nami! Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się: 26 września (czwartek) o godz. 18 w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Zapraszamy!

MP reklama

Rekordowe w całym powiecie nagrody dla kadry kierowniczej burmistrz Paweł Bednarczyk wypłacił „za bardzo dobre wykonywanie obowiązków służbowych”. Tymczasem ustawa o pracownikach samorządowych i regulamin wynagradzania UM mówią, że nagrody przyznaje się „za szczególne osiągnięcia”. Jakie? Tego burmistrz nie chce ujawnić ani radnemu, ani prasie (fot. MP)

nAGrOdy rOSnĄ Jak udało nam się ustalić, w 2011 r. burmistrz Paweł Bednarczyk nagrodził 40 urzędników łączną kwotą 187 980 zł. Rok później suma nagród dla 52 pracowników wyniosła już 267 584 zł, co oznacza, że na nagrody przeznaczono 80 000 zł więcej. Kadrze kierowniczej urzędu (wiceburmistrzowi, sekretarzowi i skarbniczce) przypadło z tej puli 56 800 zł.

pan nie widzi naprawdę tego, co się dzieje to pan tego nie chce zauważyć i być może niedługo się pan o coś potknie i wtedy pan na to zwróci uwagę – mówił burmistrz. – Jeżeli chodzi o nagrody (...) decyduje o tym burmistrz. Mamy w budżecie gminy zabezpieczone środki na pensje i na nagrody i z tej części budżetu one są wypłacane. Następnie burmistrz stwierdził, że wg niego za ciężko wykonaną pracę pracownikom nagrody się należą i dodał: – Mieszkańcom zostawmy do oceny, czy to jest dużo, czy mało. Działania burmistrza Pawła Bednarczyka krytycznie ocenia nawet radny Henryk Wójcik, który zazwyczaj na sesjach wspiera burmistrza. Zapytany podczas wywiadu, czy burmistrz powinien ujawnić komu, ile i za co wypłacił nagrody, stwierdził: – Moim zdaniem powinien ujawnić. To nie powinno być tajemnicą. M A ciej P u łAw Ski


www.stacja-tluszcz.pl

na tapecie

5

Oświadczenia majątkowe radnych 74. rocznica wybuchu Tabela opracowana na podstawie oświadczeń majątkowych za rok 2012 dostępnych w Biuletynie informacji Publicznej gminy Tłuszcz (www.tluszcz.bip.net.pl)

II Wojny Światowej

3 września przy pomniku straceń w lesie na konarach odbyły się uroczystości związane z 74. rocznicą wybuchu ii wojny Światowej.

Poz. 15 – Przewodniczący Rady wskazał w oświadczeniu jedynie dochód z tytułu świadczenia socjalnego. reklama

3 września 1939 r. to dzień, w którym na Tłuszcz spadły pierwsze bomby. Obchody były okazją do uczczenia ofiar, którym poświęcony jest pomnik na Konarach, oraz wszystkich poległych podczas działań wojennych. Dookoła pomnika zebrały się licznie poczty sztandarowe, przybyli także kombatanci, mieszkańcy i władze gminy. Mszy świętej w intencji ofiar wojny, która rozpoczęła obchody, przewodniczył ks. dziekan Władysław Trojanowski. Po mszy przemawiał Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, który w kontekście wydarzeń związanych z II Wojną Światową, przybliżył historię miejsca, w którym tradycyjnie już odbywają się tłuszczańskie wrześniowe uroczystości. Hitlerowcy wkroczyli do Tłuszcza 11 września 1939 r. Podczas okupacji mieściła się tu komendantura wojskowa. Niemcy wyciągali z pociągów cywilów. Niektórzy z nich trafiali do obozów pracy, innych rozstrzeliwano właśnie w lesie na Konarach. Apel poległych przygotowany i odczytany przez Pana Andrzeja Kruka poprzedziła prezentacja archiwalnych nagrań Polskiego Radia – komunikatu z 1 września 1939 r., informującego o wybuchu wojny, a także przemówienia Wacława Sieroszewskiego. Kwiaty pod pomnikiem złożyły władze gminy oraz delegacje szkół i innych instytucji. Obchody uświetniły wystę- Burmistrz Paweł Bednarczyk py chóru męskiego „Cantate i Wiceburmistrz Waldemar Banaszek składają kwiaty przy pomniku straceń Deo” i Olgi Dudzik. uM w T łuSZ cZu w lesie na Konarach (fot. UM w Tłuszczu)


6

relacja z sesji

czwartek, 19 września 2013

27 sierpnia odbyła się XXiV sesja rady Miejskiej w Tłuszczu

MIESZKANKA POZYWA I WYZYWA RADNEGO, A WODA NIE CHCE IŚĆ POD GÓRKĘ, CZYLI RELACJA Z SESJI inTerPelAcje rAdnycH KOPARKA I ROWY Radna Danuta Opłotna zapytała, kiedy rozpoczną się prace w związku z budową chodnika na ul. Centralnej w Jasienicy i jak wygląda współpraca ze starostwem odnośnie wykorzystywania powiatowej koparki. Radna przytoczyła historię mieszkańca, który sam oczyścił i wykosił rów, bo nie doczekał się, żeby dotarła tam koparka. Wspomniała również, że składała wniosek w tej sprawie na komisji i dostała odpowiedź negatywną ze względu na brak środków. – Wydaje mi się, że wykopanie 10-15 metrów rowu to nie jest wielki koszt. (...) Trudno jest mówić ludziom, żeby dbali i konser wowali rowy przy swoich posesjach, jeżeli nie ma działań wspierających ze strony gminy – podsumowała problem radna. Bur mistrz Paweł Bednarczyk odpowiedział, że we wrześniu rozpoczną się prace przy budowie chodnika na ul. Cen tral nej. Od no sząc się do kwestii koparki poinfor mował, że można jej używać jeśli się zabezpieczy środki w budżecie i spisze porozumienie z powiatem, a takiego jeszcze nie ma. Dodał, że radny Mirosław Sobczak w jednej ze zmian w budżecie zabezpieczył środki, żeby ta koparka mogła w przy szłości być wykorzy stana. Bur mistrz nadmienił, że w ubiegłym roku gmina zakupiła gąsiennicową koparkę, która jest wykorzy stywana do czyszczenia rowów, oraz że gmina dotuje spółkę wodną – jednak kwota 50 000 zł nie jest wy star cza ją ca. Na stęp nie do dał, że na sali jest obecny przedstawiciel spółki wodnej i może powiedzieć, ile osób z Jasienicy wpłaciło składki. Jako pozytywny przykład podał przedsiębiorcę, który oczy ścił rów na własny koszt. TARGOWISKO – POTRZEBNY PARKING Radny Tadeusz Sasin zgłosił problem niedrożnych przepustów przy przejeździe kolejowym oraz braku parkingu przy targowisku miejskim. Radny zaproponował wydzierżawienie należącego do kolei terenu, który znajduje się naprzeciwko targowicy. Burmistrz wyjaśnił, że istniejące przepusty gmina będzie się starała w miarę możliwości udrożnić, zaś nowe przepusty są zadaniami inwestycyjnymi. Burmistrz nie odniósł się do części zapytania dotyczącej parkingu.

CIĘŻARóWKI NISZCZĄ JEZDNIĘ Radny Włodzimierz Malinowski zgłosił, że ulicami osiedla Kolejowa jeździ bardzo dużo samochodów ciężarowych z ciężkimi ładunkami. Mieszkańcy są zaniepokojeni, gdyż niszczą one jezdnię. Radny zaproponował, żeby burmistrz zadziałał w kierunku sprawdzenia tonażu pojazdów. Burmistrz przyznał, że mieszkańcy w tej sprawie już inter weniowali, on zaś spotkał się z przedsiębiorcą, który z rampy przewozi węgiel. Ustalono, że firma nie będzie wozić węgla przez osiedle, ale w miarę możliwości będzie korzystać z drogi, która idzie przy zakładach przemysłowych. Burmistrz dodał, że nie ma wpływu na to, co dzieje się na rampie kolejowej. Przytoczył, że w dniu sesji była ona wysypana tłuczniem i zajęta podkładami, które będą używane w remoncie linii kolejowej do Wyszkowa. ROZEBRANY MOSTEK Radny Robert Szydlik poruszył problem mostku, który łączył Borki i Jasienicę a obecnie został rozebrany. Radny zwrócił uwagę, że rolnicy są pozbawieni dojazdu na swoje pola i łąki. Bur mistrz powiedział, że mimo iż robotnicy infor mowali jakoby mostek był rozbierany na zlecenie urzędu, odbyło się to na zlecenie Woje wódz kie go Za rzą du Me lio ra cji i Urządzeń Wodnych w War szawie ze względów bezpieczeństwa. Bur mistrz dodał, że uzy skał infor mację, że nowy mostek jest obecnie projektowany. Poprosił sołty sów aby zmobilizowa li miesz kań ców do usu wa nia drzew wzdłuż rze ki, na od cin ku od mostu w Dzięciołach, gdyż będą pro wa dzo ne pra ce kon ser wa cyj ne na rzece Cienkiej. Radny Mirosław Szczotka poinformował, że gmina 40 lat temu finansowała budowę tego mostu. Dodał, że rolnicy faktycznie z niego korzystali, a awarię można było usunąć bez rozbierania mostu. Burmistrz odparł, że to nie on powinien być adresatem tych uwag. CZY GMINA PRZEJMIE WIEŻĘ CIŚNIEŃ? Wiceprzewodniczący Rady Paweł Fydryszek zgłosił potrzebę rozbiórki budynku starej strażnicy przy ul. Kraszewskiego. Następnie zwrócił uwagę, że stan techniczny drewnianego budynku komunalnego na rogu ulic Sienkiewicza i Mickiewicza zagraża bezpieczeństwu i mieszkańcy zobowiązali

Fot. M. Puławski

wydawać by się mogło, że to będzie kolejna „zwykła” sesja. Tymczasem im bliżej końca, tym bardziej rosły emocje. Zapraszamy do czytania.

radnego do ustalenia, jakie kroki poczyniła gmina w sprawie znalezienia mieszkań zastępczych dla obecnych lokatorów. Na koniec radny poruszył temat zabytkowej wieży ciśnień, która jest punktem orientacyjnym miasta, a popada w ruinę. Radny zauważył, że wieża w ubiegłym roku skończyła 100 lat. Następnie złożył wniosek, aby radni i burmistrz zdecydowali, czy gmina chce przejąć od kolei ten obiekt czy też nie. Wiceprzewodniczący wyraził obawę, że w przypadku gdy wieża zostanie odkupiona przez prywatnego właściciela, to może podzielić los dawnej szkoły zawodowej – została oddana nieodpłatnie starostwu, które po przeniesieniu szkoły do innego budynku sprzedało stary obiekt prywatnemu właścicielowi. Radny dodał, że gdy wieżę kupi prywatny właściciel to gmina nie będzie miała wpływu na ten obiekt. Bur mistrz odnosząc się do kwestii rozbiórki strażnicy poinfor mował, że jeśli w przyszłorocznym budżecie zostaną zabezpieczone środki na ten cel, to nie będzie to problemem. W międzyczasie gmina wystąpi o pozwolenie na rozbiórkę. W sprawie znalezienia mieszkań zastępczych bur mistrz przyznał, że zapotrzebowanie na mieszkania komunalne jest w gminie bardzo duże. – W miarę możliwości ci mieszkańcy z budynku przy ul. Mickiewicza są przenoszeni – zapewnił bur mistrz. W temacie wieży ciśnień burmistrz wyjaśnił, że kolejarze chcą rozmawiać na temat przejęcia obiektu dopiero po przeprowadzeniu modernizacji linii kolejowej. Poinformował, że gdy będzie w spółce zajmującej się nieruchomościami kolejowymi to może złożyć pismo, że gmina jest wstępnie zainteresowana przejęciem tego terenu wraz z wieżą ciśnień. Burmistrz zapewnił, że pilnuje tej sprawy i dodał, że nieodpłatnie stara

się przejąć dworzec PKP, ulicę Wileńską, parking przed dworcem. Ustalono stawkę 7 zł za m kw. drogi rozliczaną w podatku od nieruchomości. Radny Dariusz Kur nawiązując do kwestii przejęcia obiektów kolejowych poruszył sprawę budynku stacyjnego w Jarzębiej Łące, który obecnie niszczeje, zapytał też o stan prawny zlokalizowanej tam drogi dojazdowej oraz poprosił o wykoszenie boiska. Burmistrz odpowiedział, że w dniu sesji podpisywał opinię dotyczącą podziału nieruchomości dotyczącą budynku i drogi. Odnośnie wykoszenia trawy burmistrz zapewnił, że zostanie to wykonane przez ZGKiM z pomocą pracowników porządkowych urzędu.

ZAPyTAniA i wOlne wniOSki ODSETKI LECĄ I BURMISTRZ BEZ KLUCZY Pani Regina Perkow ska zapytała, jaka jest wy sokość odse tek od opłaty legalizacyjnej za stadion miejski i jaki jest powód ich naliczenia. Następnie mieszkanka zapytała, jakie straty poniosła gmina płacąc od 16 lat za prąd budowlany, z którego korzy sta stadion miejski. Kolejne pytanie do ty czy ło Wiej skie go Do mu Kultury w Miąsem – czy złożono wniosek o dofinansowanie budowy i czy takie środki gmina otrzymała. – Na poprzedniej sesji zadałam kilka pytań odnośnie inwestycji w Miąsem. Oczekuję odpowiedzi – zwróciła się na ko niec do bur mi strza mieszkanka. Burmistrz odpowiadając na pierwsze pytanie poinformował, że odsetki w wysokości ok. 1 000 zł od opłaty legalizacyjnej powstały w związku z okresem, w jakim wojewoda odpowiadał na wniosek burmistrza o umorzenie

opłaty lub rozłożenie jej na raty. W kwestii WDK w Miąsem burmistrz odpowiedział, że gmina w bieżącej kadencji nie składała żadnego wniosku o dofinansowanie tej inwestycji. – Uznaliśmy wraz z radnymi, że są cele ważniejsze. W tym naborze został złożony wniosek na przebudowę boiska w Mokrej Wsi i uzyskał on dofinansowanie. Składaliśmy też w ramach Małych Projektów wnioski na budowę placów zabaw w kilku miejscowościach, jednak nie zostały one wysoko ocenione i dofinansowania nie otrzymaliśmy – tłumaczył burmistrz. Odnosząc się do pytań zadanych na ostatniej sesji burmistrz powiedział, że spotkał się z właścicielem działki sąsiadującej i ustalono, że koszt ogrodzenia będzie podzielony po połowie. Pani Perkowska zapytała, kto prowadzi nadzór nad materiałami, które są teraz składowane na tym terenie. –Jakim prawem osoba postronna ma klucz do bramy wjazdowej na naszą gminną działkę – konkretnie brat radnego Sobczaka? – Kluczem na teren gminny dysponuje OSP Miąse, oni mają tam wstęp. Ja kluczy nie posiadam. Osoby, które czynnie uczestniczą w OSP mają prawo tę bramę otwierać – odparł burmistrz. Dodał również, że może do kolejnej sesji ogrodzenie będzie już wykonane i nie będzie więcej nieporozumień w tej sprawie. MIESZKANIEC BEZ GłOSU Pan Andrzej Dobosz podziękował burmistrzowi za poświęcony czas i zorganizowanie spotkania dotyczącego spraw ZGKiM. Gdy pan Dobosz zaczął mówić, że spotkanie nie przyniosło większych efektów przewodniczący rady Krzysztof Gajcy przerwał i próbował odebrać głos mieszkańcowi. Ponieważ się to nie udało, ogłosił 5 minut przerwy w obradach.


SOłTYS KONTRA RADNY Po wznowieniu obrad głos zabrał sołtys Szczepanka Adrian Pasik, który zapytał radnego Mirosława Sobczaka, dlaczego przeniósł 4,5 tys. zł z oświetlenia w Szczepanku na Wiejski Dom Kultury w Miąsem. Sołtys przytoczył wcześniejsze telefoniczne ustalenia z radnym, że to co zostanie po projekcie na drogę gminną, zostanie przeznaczone na plac zabaw. Następnie sołtys zapytał ile OSP Miąsem miała interwencji, gdyż od jednego – dwóch lat, ma wóz strażacki. – Jaki jest sens tego wozu? Pająki się rozmnażają? – pytał sołtys Pasik. Radny Sobczak poinformował: – Jest pan w błędzie. Nie 4,5 tys. a 9 tys., z czego 4,5 tys. na WDK z remizą strażacką a 5 tys. zł na wniosek burmistrza na uzupełnienie budowy chodnika w Jadwininie. Odnośnie ilości akcji OSP Miąse odsyłam do prezesa. Ewentualnie do pana Jarosława Stryjka, który zajmuje się strażami. Jeszcze jakieś pytania? – zakończył radny Sobczak. – Dlaczego pan przeniósł te środki, skoro jeszcze wczoraj pan twierdził, że będą na plac zabaw? I dlaczego pan wszystkie wolne środki pompuje w wiejski dom kultury? – drążył dalej sołtys Szczepanka. Radny odparł, że nie pompuje wszystkich wolnych środków, gdyż są one przeznaczane również na inne zadania. Te 4,5 tys. zł to środki, o które nieoficjalnie wnioskowała pani Perkowska w związku ze swoimi pytaniami o ogrodzenie. W dyskusji głos zabrał radny Robert Szydlik, który powiedział, że większy i lepszy wiejski dom kultury funkcjonuje w Dzięciołach. – Jak porówna się te dwa obiekty, to one się niczym od siebie nie różnią, z tym, że ten w Miąsem jest może ciut mniejszy – mówił radny. – Nie czepiajmy się tej nazwy. Podejrzewam, że z tego obiektu będą korzystali nie tylko mieszkańcy Miąsego ale i wiosek okolicznych. Dodał również, że na WDK w Miąsem kwoty idą niewielkie biorąc pod uwagę koszty budowy czegokolwiek. Sołtys odpowiedział, że jeśli radny Sobczak kilka razy w roku przesunie wolne środki z kilku miejscowości, to zbiera się większa suma. Sołtys dodał, że mieszkańcy okolicznych wiosek są przez radnego zapominani. MOST ZABRAłA WODA Sołtys Stasinowa Jerzy Więch zapytał o sprawę wycięcia drzew na prywatnych działkach. Następnie poruszył kwestię remontu mostu. – Kto za to będzie płacił? Most woda zabrała, a kto zapłaci? Gmina? Mieszkańcy? Dwa razy płacić za jeden przepust? – denerwował się sołtys Więch. WłADZA WYPłACA SOBIE NAGRODY Radny Mirosław Sobczak poruszył sprawę nagród, jakie wypłacono w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji gdy dyrektorem był Henryk Wysocki oraz ostatnio w Urzędzie Miejskim. – Panie burmistrzu, uważam, że to jest arogancja władzy. Teraz nie zważając na prawie 50% zadłużenie, sama obsługa długu kosztuje podatników prawie milion złotych. Wyobraźcie sobie państwo, co za to można zrobić. Ale stać nas! Gmina jest bogata, władza wypłaca sobie kilkunastotysięczne nagrody – mówił radny Sobczak. Zapytał, za co wypłacono nagrody i przyznał, że nie zauważył spektakularnych osiągnięć. – Czy to jest działa-

nie zgodnie z hasłem „by żyło się lepiej”? Niektórym naprawdę będzie się żyło lepiej po otrzymaniu takich środków. Następnie radny Sobczak zapytał, jak długo podlegli burmistrzowi pracownicy będą zarabiali więcej od burmistrza. – Szanowni państwo, podatnicy mają prawo widzieć ile nas kosztuje władza! – kontynuował radny. – Po to są oświadczenia majątkowe, żeby były wypełniane rzetelnie! Stać nas było na zatrudnienie byłej przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w Klembowie w roli doradcy, stać nas było na zatrudnienie przewodniczącej Rady Gminy Klembów do bliżej nieokreślonych czynności, stać nas na zatrudnianie dwóch prawników, a nie stać nas na to, aby zatrudnić osobę, która

relacja z sesji com zostawmy do oceny, czy to jest dużo, czy mało. Mieszkańcy niech też ocenią to czy się nic nie dzieje, czy też widać efekty naszej wspólnej, ciężkiej pracy. ASZ TY CHAMIE! Radny Sobczak zapytał burmistrza, dlaczego przy 15% bezrobociu osoby bezrobotne nie roznosiły książeczek opłat za śmieci a zadanie to powierzono pani Perkowskiej. – Są bezrobotni studenci, osoby wykształcone, odpowiedzialne, którym takie zadanie można było zlecić. Nie rozumiem czemu takie zadanie zostało zlecone pani Perkowskiej. Możemy się tylko domyślać... – Przepraszam państwa, oświadczam panu Sobczakowi i wszystkim państwu:

Przedstawiciel spółki odpowiedział, że w tym roku do spółki zapisało się sześć osób, a wpłaty dokonało cztery. – Może pokażcie jako władza, że wam również chodzi o dobro mieszkańców... W odpowiedzi radny Mirosław Sobczak zapytał, dlaczego spółka wodna nie korzysta z koparki powiatowej i nie składała o nią wniosku. – Koszt koparki za 1 mb wykonanego rowu wynosi od 2 do 5 zł – mówił radny. Następnie zapytał, jaka firma oczyszczała odnogę rzeki Cienkiej na odcinku od Tłuszcza do Miąsego, gdyż w ocenie radnego wykonanie pozostawia wiele do życzenia. – Czy to zadanie jest skończone i rozliczone? Kto je odbierał? – pytał radny.

Spór, który wynikł między panem Andrzejem Doboszem a przewodniczącym rady Krzysztofem Gajcym zakończył się ogłoszeniem przerwy w obradach rady (fot. M. Puławski)

w sposób skuteczny mogłaby ubiegać się o zwrot podatku VAT, skoro nie jest realizowana umowa z Deloitte. Czy będziemy dreptać w miejscu, aż minie możliwość ubiegania się o zwrot i wszystko przepadnie? – drążył temat radny Mirosław Sobczak. Burmistrz Paweł Bednarczyk odpowiedział, że do żadnego oświadczenia majątkowego ani urząd skarbowy ani wojewoda nie miał zastrzeżeń, zaś sugerowanie, że są źle wypełnione jest lekkim nadużyciem. – Bardzo dużym nadużyciem jest to, że pan naprawdę nie widzi tego, co się dzieje wokół. Mi się wydaje, że musi się pan wybrać do okulisty. Może to jest niegrzeczne... Ale jeżeli pan nie widzi naprawdę tego, co się dzieje, to pan tego nie chce zauważyć i być może niedługo się pan o coś potknie i wtedy pan na to zwróci uwagę – mówił burmistrz. – Jeżeli chodzi o nagrody (...) decyduje o tym burmistrz. Mamy w budżecie gminy zabezpieczone środki na pensje i na nagrody i z tej części budżetu one są wypłacane – kontynuował. – Naprawdę uważam, że za ciężko wykonaną pracę pracownikom należą się nagrody. Czy to są skarbnik czy mój zastępca czy szeregowy pracownik, jeżeli dobrze wykonuje swoją pracę powinien otrzymywać godziwe wynagrodzenie. Mieszkań-

pozywam pana do sądu! – odpowiedziała nie kryjąc oburzenia pani Perkowska i oświadczyła, że rozniosła 146 książeczek jako wolontariuszka, bez kosztu dla gminy i dla dobra swoich mieszkańców. Emocje najwyraźniej sięgnęły zenitu, bo pani Perkowska zdenerwowana sytuacją krzyknęła w kierunku radnego: – Asz ty chamie! JAKIE WYKONANIE TAKIE I PIENIĄDZE Leszek Banaszek ze spółki wodnej przypomniał, że wiosną spółka zwróciła się do rady z prośbą o pomoc – aby radni przekazali na jej rzecz niewielkie kwoty. – Z prasy później dowiadywaliśmy się, że to było robione „pod publiczkę”, że pieniądze idą dla pracowników, członków spółki. Są sprawozdania finansowe spółki i żaden z członków nie wziął ani złotówki – mówił pan Banaszek. Następnie zaapelował do radnych, aby pokazali mieszkańcom, że chcą dbać o naszą gminę i żeby wspomogli inicjatywę. – A może niektórym zależy, żeby spółka wodna przestała istnieć? – pytał. Przewodniczący Rady Krzysztof Gajcy odpowiedział, że spółka otrzymała dotację z gminy Tłuszcz i zapytał, jakie środki spółka otrzymała od mieszkańców.

Pan Leszek Banaszek zapewnił, że po sprawdzeniu udzieli informacji na piśmie. Przewodniczący Rady poprosił o podobne informacje dotyczące rowu w Chrzęsnem. Sołtys Stasinowa Jerzy Więch również skrytykował wykonane prace, gdyż wg niego koparka odkładała wybrany piach na burcie rowu i w rezultacie po deszczu wszystko spływa ponownie do rowu. – Wychodzi na to, że jakie wykonanie, takie i pieniądze – skomentował sprawę przewodniczący Krzysztof Gajcy. WSTYD DLA GMINY Mieszkanka pani Napiórkowska zapytała, kto odbierał i nadzorował wykonanie rowu od Krusza do ul. Nor wida. – Najprostszy człowiek, który zupełnie nie ma pojęcia, zrobiłby to lepiej i dokładniej. A chyba fachowiec to robił... – podsumowała krytycznie mieszkanka. – Wg mnie to powinno być pięknie rozgrabione, rów powinien być równo pogłębiony, żeby woda mogła spływać. Mam wrażenie, że jeszcze w naszej demokracji woda nie pójdzie pod górkę! Następnie mieszkanka zgłosiła uwagi co do hałd piasku zalegających na ulicach. Później odnosząc się do koszenia traw zwróciła uwagę, że publiczne tere-

7

ny nie są wykoszone. – Chwasty mają po dwa metry. To jest wstyd dla gminy! Bo nie dla mieszkańców. Jak ja mam na swojej posesji porządek, to i gmina powinna zadbać aby to samo było na jej posesjach. Radny Włodzimierz Malinowski powiedział, że czterokrotnie zgłaszał, że rów na ul. Nowej jest zarośnięty, a do tej pory nie zostało to zrobione. – Piąty raz już zgłaszam! Pan Andrzej Dobosz zapytał czy na osiedlu Długa nie mógłby powstać zdrój uliczny do czerpania wody. – Po stronie osiedla Kolejowa są dwa, na terenie miasta też są. Burmistrz odpowiedział, że prace przy budowie wodociągu na os. Długa jeszcze trwają i gdy zostaną zakończone to każdy z mieszkańców będzie miał możliwość przyłączenia się do niego. Burmistrz zapewnił, że nie widzi przeciwwskazań, żeby zdroje uliczne powstały, ale obecnie nie ma do tego wybudowanej infrastruktury.

Fot. M. Puławski

www.stacja-tluszcz.pl

OłóW W WODZIE Radny Henryk Wójcik ponownie poruszył sprawę braku barierki przy zbiorniku wodnym w Chrzęsnem. Wrócił też do sprawy zawartości ołowiu w wodzie w tej miejscowości. – Temat jest bardzo aktualny. Nie chciałbym, żeby cierpiały dzieci – mówił radny i poprosił przewodniczącego komisji zdrowia, żeby się zainteresował tą sprawą. Na koniec radny poruszył temat przepustu w drodze powiatowej za kościołem, który miał być remontowany, ale nic nie zostało jeszcze zrobione. Radny Wójcik powiedział, że radni powiatowi poinformowali go, że w powiatowym wydziale drogownictwa panuje duży bałagan. – Nie wiem, może byśmy się wybrali do pana starosty... – zaproponował radny z Chrzęsnego. Burmistrz powiedział, że po raz kolejny zmienił się naczelnik wydziału w starostwie. W kwestii wodociągu, burmistrz poinformował, że każda miejscowość potrzebuje wodociągu a znalezienie dla wszystkich pieniędzy i żeby przy tym była zgoda w radzie jest trudne. W kwestii barierki burmistrz zaproponował, że ten temat może być poruszony podczas spotkania z panem starostą. NIELEGALNE WYSYPISKO CD. Sołtys Rysia Sławomir Walaśkiewicz ponownie poruszył sprawę nielegalnego wysypiska śmieci. Burmistrz odpowiedział, że wystąpił do firmy, która tę papę przywiozła, ta zaś poinformowała, że przekazała odpad właścicielowi. Niestety do sprawy trzeba będzie znowu zaangażować Policję. Radna Danuta Opłotna sprostowała, że mieszkaniec, który prosił o pogłębienie rowu mieszka przy drodze gminnej. – Nie wiem czy to jest zadanie dla spółki wodnej. Burmistrz odparł, że takie prace należy wykonywać, tylko muszą na nie być wcześniej zabezpieczone środki. STRAŻACY PRZECIW PODZIAłOM Na zakończenie Przewodniczący Rady Krzysztof Gajcy odczytał pismo od OSP Miąse dotyczące wystąpień pani Reginy Perkowskiej. Autorzy pisma podkreślili, że podburzanie i budowanie podziałów przez mieszkankę jest szkodliwe. O PrAc . MP Sesję obejrzeć możecie Państwo na stronie www.stacja-tluszcz.pl w dziale „Nagrania i fotorelacje”.


8

rozmaitości

czwartek, 19 września 2013

Fot. M. Puławski

reklama

Nieśmiertelne dwukołowce już czwarty raz mieszkańcy Tłuszcza przemierzyli na swoich rowerach malownicze tereny naszej gminy. 24 sierpnia odbył się kolejny rodzinny rajd rowerowy, w którym wzięło udział 174 miłośników dwóch kółek!

Na Targowisku Miejskim w Tłuszczu około godz. 13 zaczęli zbierać się pierwsi rowerzyści. Po zarejestrowaniu się uczestnicy imprezy wyruszyli w liczącą 21 kilometrów trasę. Po powrocie tradycyjnie czekał na nich poczęstunek – ognisko z pieczeniem kiełbasek. Następnie całe rodziny wzięły udział w zabawach z nagrodami. Dzieci przyciągnęła przede wszystkim chusta Klanzy. Można było również posłuchać muzyki na żywo, a także wspólnie pośpiewać. – Podoba mi się, że ta impreza jest super zorganizowana. Dzięki rajdowi pierwszy raz w życiu odwiedziłam Pólko i Dzięcioły i spodobały mi się te miejsca – mówi pani Beata, uczestniczka tegorocznego rajdu. Rajd przebiegał także przez malownicze tereny Brzezinowa. Organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju i Nieformalna Grupa Młodzieży „Beaver Zone”, przygotowali w tym roku również coś dla bardziej wymagających. Był to rajd na orientację, w którym rywalizowały dwie drużyny: pięcio- i siedmioosobowa. Musiały one rozszyfrować wskazówki mówiące do jakiego miejsca mają się udać, gdzie czekało na nich specjalne zadanie do wykonania. Zwycięzcy otrzymali upominki w formie akcesoriów rowerowych. Dodatkowo w ramach projektu powstał kolejny już – szósty – folder z trasą rowerową. Tym razem jest to 50 kilometrowy dystans dla bardziej wprawionych rowerzystów. Foldery można obejrzeć i pobrać na stronie www.RoweremPrzezRownine.pl albo bezpłatnie otrzymać w siedzibie Stowarzyszenia Kastor przy ul. Powstańców 9 (w Obywatelskim Biurze Porad). Nowością także będzie film, którzy wolontariusze kręcili podczas wydarzenia. Już wkrótce pojawi się on na stronie imprezy. M O ni kA G O dlew SkA

Zamach, fortepian i „nasi” Zamoyscy Wojsko rosyjskie demoluje Pałac Zamoyskich po zamachu na carskiego gubernatora Warszawy Berga, anonimowy obraz z epoki we wrześniu na prawobrzeżnym Mazowszu walki powstańcze osłabły. w naszej okolicy odnotowano jedynie potyczkę pod Okuniewem (30 iX 1863). Tymczasem konspiratorzy w warszawie, 19 września 1863 r. dokonali zamachu na namiestnika królestwa Polskiego gen. Fiodora Berga.

Na Nowym Świecie pod powóz gubernatora zamachowcy rzucili kilka bomb z poddasza Pałacu Zamoyskich (obecnie kamienica przy Nowym Świecie 69, siedziba m.in. Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW). Za-

mach się nie udał, ale wybuch poranił konie z zaprzęgu i adiutanta Berga. Sprawców nie ujęto, więc Rosjanie w akcie zemsty splądrowali Pałac Zamoyskich. Przez okna wyrzucano dzieła sztuki i meble. To wtedy o bruk roztrzaskał się fortepian należący kie-

Andrzej Zamoyski, właściciel Jadowa i łochowa, w 1840 r. nabył część dóbr Chrzęsne z Ołdakami, Kurami i Balcerami

dyś do Fryderyka Chopina. Wydarzenie to upamiętnił w wierszu Cyprian Kamil Norwid, który w tym czasie był już tylko ubogim polskim emigrantem na francuskiej ziemi... Za rzekomy udział w spisku zapłacili także właściciele pałacu. Stanisława Antoniego Zamoyskiego skazano na 8 lat ciężkich robót, które ostatecznie zamieniono na zesłanie. Jego ojca Andrzeja Artura zmuszono do trwającej niemal dekadę emigracji. Z tymi postaciami nierozerwalnie spleciona jest historia naszych okolic. Nor wid poznał Chopina dopiero na emigracji we Francji, w latach 50. XIX w., ale Zamoyskich znał jeszcze ze swojej młodości spędzonej w Polsce. Krewni urodzonego w Głuchach poety mieli majątki w Dębinkach (wujostwo Dybowscy), w Strachówce (prababcia Hilaria Sobieska), w Wólce Kozłowskiej (krewniak Jan Sobieski). W tym samym czasie Andrzej Zamoyski był już (po wymianie z władzami carskimi twierdzy Zamość na szereg majątków) właścicielem kluczy łochowskiego i jadowskiego, a częściowo także kluczy sulejowskiego i kamieńczykowskiego, by w 1840 r. nabyć także część dóbr Chrzęsne z Ołdakami, Kurami i Balcerami. Ciekawostek związanych z Andrzejem Zamoyskim jest znacznie więcej. W jednym z jego majątków stangretem był bowiem Feliks Kaczorowski, dziadek… Karola Józefa Wojtyły, późniejszego Papieża Polaka. r O BerT S Zy dlik

Fot. S. Sikorski

150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

POdZiĘkOwAniA dlA SPOnSOrÓw Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom, którzy włożyli największy wkład w organizację imprezy:

Firma Auri – sponsor generalny

dwór Franciszków Biuro regionalne Oriflame

Agnieszka reda Sklep Świat rowerów w wołominie

Studio rekreacji Active oraz pozostałym sponsorom: Unigaz, firma DOM Jana Mućki, Puławski P. P. H. U, Salon meblowy przy ulicy Przemysłowej, Zakład Betoniarski Mariana Świeżaka, Ośrodek szkolenia kierowców „U Michała” w Jasienicy, Ins-Ciok, Energy Fitness, Studio urody DeKa, Jurpol, Hydro-Styl, Stanpol, Hurtownia spożywcza Barbary Owczarskiej, Sklep Sportowo-Rowerowy AGA-Sport, Centrum Medyczne Rajmedica, Sieć sklepów Oleńka, ZGKiM.


www.stacja-tluszcz.pl

reklama

9


10

rozmaitości

czwartek, 19 września 2013

MATERIAŁ PROMOCYJNY

Wejdź z nami do teatru! VIII

ŚRODA, 25 września

Aktorzy z uśmiechem przyjmowali uwagi reżyserki, fot. M. Godlewska

Wtedy na hipo Zaczęło sięTVP od wspól 1 nego wyjazdu TVP 2 chondrię starszy pan. POLSAT TVN TV 4 do malowniczego Popowa, a teraz na jaw wychodzą typowe dla nas, Pola05:50 Ukryta miłość (72) telen. 05:05 Uwaga! magazyn 05:00 Wstawaj! Gramy! progr.muz. 05:55 Faceci do wzięcia: Sprawa 05:55 TVP Info w TVP sąsiedzkie niesnaski. Sporom nie ma kówser.kom. trwaWiadomości ją próby i ostatnie przygotowahonoru nia (4/91) 08:00 06:45 Mega Chichot prog.rozr. 05:20 Rozmowy w toku: Gorące 06:00 Nowy dzień z Polsat News dzieci 08:05 Pogoda typowego spektaklu te06:30 atralZaklinaczka ne- koń ca,(2/15) tytułowe oświad czyny zaczynają do nie Zapraszamy na premierę spektaklu07:20 Shaggy & Scooby-Doo ser.anim. ser.dok. singielki na randkach w ciemno progr.inf. 08:10 Polityka przy kawie włosku… go. Telezakupy Grają w nim bowiem stu den ci miłość wisieć 07:50 Scooby-Doo! ser.anim. 07:00 M jak (344)na ser.obycz. 08:25 „Oświadczyny” Antoniego Czechowa, Czyja wina? (17) ser.paradok. talk-show 08:55 Komisarz Rex ser.krym. 08:00 Pytanie 09:00 Jedynka: Komisarz zatorami09:00 pro jektu „Wejdź tłuszSerialowa czańskie go uTw, którzy pierw szy na śniadanie Realimagazyn 9 października r. o godz. 17: 00, 08:50 Panorama 06:20 Mango 2013 telezakupy Trudne sprawy (143) 09:55 Nieposkromiona miłość telen. Alex Niebezpieczny raz ma ją2:oka zję sprópościg bować swo ichPytanie sił nado teatru” jest Nie10:00 formal na Grupa Mło09:00 śniadanie magazyn (18) ser.krym. w Sali Widowiskowej Centrum 07:25 Na Wspólnej (1793) ser.paradok. ser.obycz. 10:55 Kiedy się zakocham... ser.obycz. 09:25 Pogoda jako Zwierzęta aktorzy. dzieży „Beaver Zone” i Stowarzyszenie 09:55 świata: Bliskie 11:50 Przyjaciele z Kieszonkowa ser.anim. 09:30 Pytanie na śniadanie magazyn 11:00 Dlaczego ja? (317) Kultury, i Rekreacji w Tłuszczu. 08:00Sportu Dzień dobry TVN magazyn spotkania niedźwiedziem nie z trzy osobowy zespół - Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju. Jego Obec 12:30 Simba ser.anim. 09:55przy Pogoda polarnym film dok., Francja non stop (17) serial 11:10 Wawa ser.paradok. Premiera odbędzie się podczas 10:00 Pytanie na śniadanie magazyn 13:00 Mega Chichot prog.rozr. gotowu je adaptację sztuki Antoniego pierwszym etapem był wyjazd na warsz2005 10:35 Barwy Szczęścia (972) 12:15 Ukryta prawda (219) 12:00 Ślubna gorączka (3) Inauguracji Roku 13:30 Tylko miłość ser.obycz. 11:00 Świat Czecho wasię kręci pt. talk-show „Oświadczyny”. Tekst taty w Popowie poprowadzone przez ser.obycz. 12:00 Wiadomości 14:30 Przyjaciółki 2 ser.obycz. ser.paradok. Nace dobre ido na świad złe: Końcowy 2013/14 Akademickiego opowia da o zwy czajnej rodzinie11:15 – mat czoną aktorkę. ser.paradok. Od kilku tygo12:15 Agrobiznes mag.rol. 15:30 Komisarz Rex ser.krym. bilans (141) ser.obycz. 13:00 Czyja wina? (18) 13:15 SzpitalTrzeciego (93) ser.paradok. ser.paradok. 12:40 Natura w Jedynce: Opowieści Uniwersytetu Wieku i córce, miesz kających samotnie12:15 na Makłowicz wło - dni, dzię ki na wią za niu współ pra cy w podróży: Włochy. 16:30 Hotel 52 2 ser.obycz. oceanów: Kaszaloty i mniszki 14:15 W-11 - Wydział Śledczy: W ciszy 14:00 Pierwsza ściach. Świetnie radzą sobie na roli, Piemont ma- -zStolica CenPiemontu trum Kultury, Spor tu i miłość Rekre(1743) acji, w Tłuszczu. wSTĘP wOlny 17:30 Nieposkromiona miłość telen. film przyrodniczy magazyn ser.obycz. 18:30 Scooby-Doo! ser.anim. ją właJaka snytoma jątek. telet.muz. Pewnego dnia odWojciech wie- Cejrowski trwają tam próby do przed stawienia. Ser13:50 melodia? Obsada: (1064) ser.fab.-dok. 12:45 - boso 14:25 Moda na dłu sukces (5858) telen.ności, sąsiad. 19:30 Shaggy & Scooby-Doo ser.anim. 15:00 Ukryta prawda (220) 14:50 Trudne sprawy (349) przez świat: Anakonda -praszamy dza je, po giej nie obec decz nie za na spek takl! Maria Stiepanowna – Janina Stryjek 14:50 Przepis dnia magazyn polowanie reportaż 20:00 Predator film sens., USA 1987 ser.paradok. Niezwy kle elegancko ubrany, 13:25 cierpią cy życia: Belfer (12/48) kA G O dlew SkA M O niser.paradok. 15:00 Wiadomości Szkoła Natalia Stiepanowna – Monika 22:10 Quest film sens., USA 1996 15:05 Pogoda 16:00 Rozmowy w toku: Czy da się 15:50 Wydarzenia ser.fab.-dok. 00:10 Never Cry Werewolf horror, 15:15 Klan (2469) telen. Godlewska 14:15 Pop-Show, czyli sceniczny zapanować nad romskimi 16:10 Pogoda SpekBonanza: takl przySiła gotocharakteru wany w ra mach projektu „WejdźQuasi-Kabaretu do teKanada/USA 2008 15:40 (140) teledysk Iwan Wasiliewicz Łomow – Teodor 02:10 To był dzień progr.inf. współfinansowanego ze środków PoRafała wiatu Wo łomiń atru”ser.obycz. dzieciakami? 16:15 Interwencja magazyn talk-show Kmity prog.rozr. 16:40 Polska stop magazyn 15:05 Rodzinka.pl: 03:10 4music mag. muz. realinon zowa nego przez Stowarzy szenie Kastor – IniWalka cja- z skiego 17:00 Szpital (94) ser.paradok. 16:30 Malanowski i partnerzy (572)Więch lenistwem (62) ser.kom. 17:00 Teleexpress wa dla Roz wo ju ty reżyseria: 15:45 Panorama kraj 18:00 Wawa non stop (18) serial ser.fab.-dok. 17:15 Pogoda TVN7 pra cy z Niefor malną Grupą16:10 Młodzie ży „Beaver Zowe współ Pogoda 17:25 Jaka to melodia? telet.muz. Zespół pod kierownictwem Aurelii 19:00 Fakty 17:00 Dlaczego ja? (455) 16:20 jaktumiłość (1003) 17:55 (2470) 05:20 We dwoje (8/17) prog.rozr. ne”. Klan Partne rem telen. w projekcie jest Cen trumMKul ry, Spor tu ser.obycz. 17:15 Szkoła życia: Dwie siostry 19:30 Sport ser.paradok. Sobczak 18:30 Świat się kręci talk-show 06:35 W-11 - Wydział Śledczy i Rekreacji w Tłuszczu.

wejdź dO TeATru!

PULS 06:00 Dyżur ser.dok. 06:30 W blasku fleszy prog.rozr. 07:00 Tom i Jerry ser.anim. 07:25 Kacze opowieści ser.anim. 07:55 Zaklinacz psów reality show 09:00 Steve Irwin - łowca krokodyli serial przyr. 10:00 Tarzan w wielkim mieście ser.dok. 10:30 Medicopter ser.sens. 11:30 Zaginiony świat ser.przyg. 12:30 Kasia i Tomek ser.kom. 13:30 Mike i Molly 2 ser.kom. 14:30 Kasia i Tomek 2 ser.kom. 15:30 13 posterunek ser.kom. 16:55 Mike i Molly 2 ser.kom. 18:00 Zaginiony świat ser.przyg. 19:00 Pingwiny z Madagaskaru ser.anim. 20:00 Środa pełna wrażeń: Król Artur film przyg. 22:30 BANKOMAT. Wyścig z czasem reality show 23:40 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas 3 (4/23) ser.krym. 00:40 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas 3 (5/23) ser.krym. 01:45 Zobacz to!: Taki jest świat 02:30 Dyżur ser.dok. 03:00 JRG w akcji ser.dok.

DISCOVERY

06:00 Jak to jest zrobione? ser.dok. 07:00 Wystrzałowy biznes ser.dok. (13/48) ser.fab.-dok. 08:00 Fani czterech kółek ser.dok. 19:15 Przepis dnia magazyn ser.fab.-dok. 19:40 Pogoda 18:00 Pierwsza miłość (1744) 18:00 Panorama 09:00 Aukcja w ciemno ser.dok. 19:30 Wiadomości 07:20 Sąd rodzinny ser.fab.-dok. 18:35 Sport telegram 19:50 Uwaga! magazyn ser.obycz. 10:00 Łowcy okazji ser.dok. 20:00 Sport 08:15 Sędzia Anna Maria 18:45 Pogoda 11:00 Najniebezpieczniejszy zawód 20:05 GOL T-Mobile Ekstraklasa 20:05 Na Wspólnej (1794) ser.obycz. 18:50 Wydarzenia Wesołowska ser.fab.-dok. 18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej świata ser.dok. magazyn piłkarski 19:30 Barwy Szczęścia (972) 12:00 Gorączka złota ser.dok. 20:45 W-11 - Wydział Śledczy: Nikt się 09:15 Detektyw Monk ser.krym. 19:20 Sport progr.inf. 20:10 Pogoda ser.obycz. 10:15 Ostry dyżur ser.obycz. 13:00 Bimbrownicy ser.dok. 20:15 Piąty stadion: Terapia Borysa nie dowie (1065) ser.fab.-dok. 19:25 Pogoda 20:05 Barwy Szczęścia (973) 14:00 Morze złota ser.dok. 11:20 Mango telezakupy (75) ser.kom. ser.obycz. 15:00 Aukcja w ciemno ser.dok. 19:30 Świat według kiepskich: Skowyt 21:30 Bitwa o dom (4) reality show 12:55 Sąd rodzinny ser.fab.-dok. 20:25 Pociąg strachu thriller, 20:40 Na dobre i na złe: Specjaliści 16:00 Wyprawa po cztery kółka ser.dok. 13:55 Sędzia Anna Maria Aruba/USA 2002 22:30 Batman: Początek film sens., (316) ser.kom. (530) ser.obycz. 17:00 Auto - reaktywacja ser.dok. 22:05 Nie bój się ciemności horror, Wesołowska ser.fab.-dok. nagrody kalendarze „Tłuszcz 21:45 Kino pamięci NagroAustralia/Meksyk/USA dy – piękne kalen2010 darze ze zdję ciarelaks: mi Bez pol skich znaków). PrzykłaUSA dowa2005 treść smsa: TC. STK. Gdzie dwoch sie bije tam 18:00 Gorączka złota - epilog ser.dok. 20:00 Świat według kiepskich: Mała 14:55 Bez śladu ser.krym. komedia, USA 2001 19:00 Łowcy okazji i okolice w obiektywie” naser.dok. rok 2014 tłuszczań skich(3/12) zabytser.sens. ków i okolic, otrzy ma Ha sło z po przed niej krzy żów ki: Jest ma łe trze ci ko rzy sta. Imie i na zwi sko. 23:55 Transporter 01:20 Ugotowani (3) program matura (422) ser.kom. 15:55 Czerwony Orzeł ser.przyg. 23:20 Reporter polski magazyn 20:00 Aukcja w ciemno ser.dok. 00:55 Świat się kręci talk-show 23:55 Zabójcze umysły 2 (26/45) 17:05 krytycznyprzekazało: ser.sens. ją 3 pierw sze oso by, któ re prze ślą pra wi dło nic i jest wiel kie nic. Zwy cięz cy: Do mi ni ka // Kosztkulinarno-rozr. smsa 2,46 zł z VAT. Usługa SMS dostęp na jestPunkt w sieciach 21:00 Prawda czy fałsz - pogromcy 20:35 Top Chef (3) reality show 01:50 Bonanza: Siła charakteru (140) ser.krym. mitów ser.dok. we ser.obycz.rozwiązanie krzyBez żów ki komedia, Kulbicka, KoSzkoła ścieszuwodzenia ka, Anna3 Kosow- 02:20 T-mobiUwaga! le, Plus GSM, Orange, Play. Usługi do18:00 starcza Detektyw i obsługujeMonk ser.krym. 21:50 magazyn 00:50 pamięci USAPatrycja 22:00 W sieci eksperymentów ser.dok. 19:00 Bez śladu ser.krym. 02:50 Nie bój się ciemności horror, 2001 w dniu 19.09.2013 o godz. 18.00 smsem ska. Zapraszamy po od biór nagródUSA do2004 Oby- 02:35 Dotpay.Arkana Właściciel serwiprog.rozr. su: Fundacja Stacja De mokraDobre cja, redak - Bez przebaczenia 23:00 Najdziwniejsze na świecie ser.dok. magii komediodramat, 20:00 kino: Australia/Meksyk/USA 2010 02:20 Reporter polski magazyn 00:00 Łowcy okazji: Współczesna pod nu mer Lidia 72068: TC.Matko STK. hasło z krzy żówna- życiewa telskiego Biu23:45 ra PoMężowie rad (ul.i żona Powstań ców 9, 03:55 cja@staRozmowy cja-tluszcz.pl. ReguCzy lamin kursu sąUSA 1992 western, 04:30 Notacje: Ziental. w toku: dausłu sięgi i regulamin kon komedia 02:55 Apetyt (7/26) sztuka i quad ser.dok. Bożai ratuj nas,sko czylipod ostatnie ser.obycz. ki+imię nazwi numer 72068 (bez pn-pt 9-19, sb 9-14) na stronie nad www.sta cja-tluszcz.pl. 22:40 Bezimienni ser.krym. 00:30 Walka o bagaż ser.dok. zapanować romskimi 02:30 Dziewczyny z fortuną teleturniej dostępne 23:45 Dziecko Rosemary horror dni powstania warszawskiego 03:40 Apetyt na życie (8/26) 01:00 Auto - reaktywacja ser.dok. dzieciakami? talk-show 03:30 Tajemnice losu prog.rozr. 02:30 Arkana magii prog.rozr. ser.obycz. cykl dok. 02:00 Szkoła przetrwania ser.dok.

kOnkUrs krzyŻówkOwy – Uwaga nOwe nagrOdy!

Stowarzyszenie kastor – inicjatywa dla rozwoju

Horoskop Baran 21.03 - 20.04

Jeżeli chcesz więcej zarabiać, to nie zastanawiaj się i przyjmij tę propozycję, którą otrzymasz w najbliższym czasie. Niestety będzie się to wiązało z wyjazdem. Byk 21.04 - 20.05

Nadszedł odpowiedni okres, aby zafundować sobie kilka dni odpoczynku. Najlepiej uczynisz, jeżeli wykupisz sobie wczasy zorganizowane po bardzo atrakcyjnej cenie. Bliźnięta 21.05 - 21.06

Negocjacje, jakie prowadzisz w sprawie zmiany pracy, mogą się powieść, ponieważ posiadasz dar przekonywania. Ale należy działać dyplomatycznie i nie palić za sobą mostów. Rak 22.06 - 22.07

Marzysz o podróży już od jakiegoś czasu. Nadszedł właśnie taki czas. Pozwól sobie na odrobinę szaleństwa i wyjedź gdzieś, zwłaszcza, że na koncie masz uzbierane pieniądze. Lew 23.07 - 23.08

To dobry okres na wyrwanie się z krępujących cię więzów. Twoja kreatywność znajdzie uznanie u szefostwa. Może się to przełożyć na pogrubienie portfela. Panna 24.08 - 22.09

Nie zniechęcaj się tym, że nie wszyscy zauważają Twoich starań. To nie jest właściwy moment na podpisywanie umów lub zmianę pracy. Ostrożnie też z zakupami. Waga 23.09 - 23.10

Czeka Cię okres spotkań towarzyskich. Nie będą to tylko kontakty zawodowe. Odświeżysz znajomość z osobą, z którą od dawna nie utrzymywałaś kontaktów. Udzieli Ci wielu pomocnych rad. Warto z nich skorzystać. Skorpion 24.10 - 22.11

Słuchaj uważnie, co się mówi na spotkaniach towarzyskich. Możesz przypadkiem zdobyć informacje, które pomogą Ci w zrobieniu kariery zawodowej. Ale nie zwierzaj się z tego nikomu. Strzelec 23.11 - 21.12

Jeżeli ubiegasz się o podwyżkę, to musisz bardzo dobrze umotywować swój wniosek. Dobry okres na założenie wł asnej działalności lub wejście do spółki. Koziorożec 22.12 - 20.01

Jesteś zabiegany i roztargniony w tych dniach i dlatego baczniej zwracaj uwagę na swój portfel. W sprawach zawodowych poradzisz sobie, a nawet zrobisz krok do przodu. Wodnik 21.01 - 19.02

Nie wdawaj się wżadne spory, bo możesz przegrać. Przeczekaj ten okres, a na pewno znajdzie się okazja, aby przedłożyć swoje racje. Ktoś będzie chciał Cię przekupić. Ryby 20.02 - 20.03

W tych dniach wyjaśni się wreszcie sprawa związana z finansami. To wydarzenie nie daje Ci spokoju od jakiegoś czasu. Ale to już koniec dwuznacznych niedomówień i odzyskasz spokój i zaufanie.

Krzyżówka

KINO POLSKA 06:00 Orzeł dra.wojenny 08:00 Telesprzedaż 09:00 ABC kina: Katyń dramat historyczny, Polska 2007 11:15 Stawka większa niż życie: Hotel Excelsior (3) ser.woje. 12:30 Stawka większa niż życie: Cafe Rose (4) ser.woje. 14:00 Telesprzedaż 14:40 Skąpani w ogniu film wojenny, 16:25 Fuks kom.sens., Polska 1999 18:05 V.I.P. kom.sens., Polska 1991 20:15 Dziewczyny do wzięcia: Trędowata melodramat 22:05 Moja Angelika dram.obycz., Polska 1999 23:55 Pierścionek z orłem w koronie dra.wojenny, Polska 1992 02:00 Telesprzedaż 03:00 ABC animacji: Auge film anim.

TVP SPORT 06:00 Tenis ziemny: Turniej WTA w Tokiomecze 3. rundy 14:00 Filmy na podium wstęp 14:05 Filmy na podium 14:45 Filmy na podium epilog 15:05 Flo-Jo - szybka, piękna i... tragiczna film dok. 15:35 Turniej WTA w Tokio mecz 3. rundy 16:50 Zwarcie publicystyka 17:30 Borussia Dortmund TV magazyn 18:45 KoszykówkaMecz Mistrzów: CCC Polkowice - Stelmet Zielona Góra 20:45 Volkswagen Castrol Cup wyścigi samochodowe 21:15 Turniej WTA w Tokio mecz 3. rundy 23:00 Sportowy wieczór 23:15 GOL T-Mobile Ekstraklasa magazyn 23:20 Piąty stadion ser.kom. 23:30 Mistrzostwa Świata na Tahiti mecz fazy grupowej: Tahiti Hiszpaniat i Holandia - Argentyna 01:25 Z archiwum TVP


www.stacja-tluszcz.pl

rozmaitości

11

wAcłAw kA jeTAn SierOSZewSki (Sirko) ur. 24 sierpnia 1858 r. w majątku ziemskim wólka kozłowska, syn leopolda i walerii z ciemniewskich. Powieściopisarz, literat, etnograf, legionista, działacz polityczny i niepodległościowy. Autor wielu powieści, opowiadań, baśni, pamiętników, oraz prac etnograficznych: „dwanaście lat w kraju jakutów” i wspólnie z Bronisławem Piłsudskim o Ajnach zamieszkujących wyspę Hokkaido. „Złoty Róg” Nr 21 Ilustrowany Tygodnik Literacki Artystyczny i Społeczny Warszawa 25 maja 1913 r.

„Po latach przymusowej i dobrowolnej włóczęgi, zawinęła nawa twórczości Wacława Sieroszewskiego, do ojczystej przystani i zwisły wolno jej żagle, szarpane przez wichry wszystkich oceanów i dumnie a niezłomnie stawiające opór najstraszliwszym burzom i orkanom,

Przystań zwała się „Zacisze”. Wyobrażał ją biały szlachecki dworek, z wrotami gościnnie i zapraszająco na ścieżaj otwartymi, ogród, pełen tajemniczych szpalerów, przecięty szeroką lipową aleją i obszerne komnaty, na starą modłę sklepione.” „Pragnął opiewać spokojny zakątek polskiego życia i oto stworzył elegijną opowieść o złamanych duszach, o zmąconem szczęściu, o bólu… Przez prawdziwie artystyczną troskliwość dyskretnie złagodził rozdźwięki, przyćmił jaskrawość barw i na wszystko zarzucił gęsty welon, który okrył ziejącą rozpacz cierpienia, choć z drugiej strony utrudnił orientację w tłumie drugoplanowych postaci, aż nazbyt licznie zgromadzonych. Ale to, co się wewnątrz działo, dostatecznie jednak przejawiło się w tem wązkiem polu widzenia, jakie nam autor zostawił i choć w kształcie zmniejszonym, dało przecież wierne odbicie dramatu, który się rozegrał. A właściwie –

Ojczyste strony – dodaj do ulubionych OGóLNOPOLSKI KONKURS KRASOMóWCZY DLA DZIECI I MłODZIEŻY PO RAZ DRUGI W TłUSZCZU Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy dla Dzieci i Młodzieży to impreza promowana na terenie miasta i gminy Tłuszcz przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Mińsku Mazowieckim. Pierwsze eliminacje do etapu wojewódzkiego odbyły się w 2012 r. W tym roku organizowana jest kolejna edycja konkursu. Eliminacje odbędą się 3 października 2013 r. przy współpracy z Centrum Kultury, Sportu Rekreacji w Tłuszczu oraz w porozumieniu ze lokalnymi szkołami. Konkurs wpisuje się akcję Odkrywamy talenty oraz w promocję języka polskiego.

MóWIć ŚMIAłO Konkurs Krasomówczy w swych założeniach ma kształtować zamiłowanie do pięknego i sugestywnego mówienia, propagować kulturę żywego słowa, zwracać uwagę na piękno wysławiania się i zachęcać młodych ludzi do tego, by po prostu pięknie mówili... po polsku. Przy okazji odkrywa talenty. W ubiegłym roku 3 osoby ze Szkoły Podstawowej, uczennice pani. B. Mariańskiej i A. Styczek, zaprezentowały się w etapie wojewódzkim w Warszawie, zdobywając cenne doświadczenie w zakresie wystąpień krasomówczych. Celem Konkursu Krasomówczego jest propagowanie i doskonalenie umiejętności uczniowskich w mówieniu, stwarzanie uczniom okazji do takich wystąpień. Podstawy programowe na każdym poziomie kształcenia postulują kształtowanie w uczniach umiejętności w zakresie mówienia takich jak: prezentacja własnego zdania, komunikowanie się w różnych sytuacjach i radzenie sobie w nowych warunkach komunikacji społecznej. Nacisk na kształcenie tych umiejętności jest słuszny, ponieważ wykorzystujemy je na co dzień w wielu sytuacjach życiowych. Poza tym mieć coś ciekawego do powiedzenia innym, też jest sztuką, a tę sztukę można zaprezentować właśnie w Konkursie Krasomówczym. Konkurs jest również okazją do sprawdzenia swoich umiejętności i szansą do nabywania nowych, jak np. umiejętność opanowywania lęku przed występem.

PRZYGOTOWANIA DO KONKURSU Regulamin konkursu zawiera wymagania dotyczące prezentowanych treści: tematy wystąpień powinny być związane z własnym regionem, tzw. małą ojczyzną, z Mazowszem, ale przede wszystkim powinny być efektem własnych doświadczeń poznawczych, własnych przeżyć, odkryć, bo tylko wtedy można mówić w sposób przekonujący. Po prostu trzeba mieć coś ciekawego do powiedzenia innym od siebie i to piękną polszczyzną. Jak się przygotować? Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie wezmą udział w warsztatach. Ponadto przeczytać o tym można w książce „Ziemia Mińska jakie nie znamy w wystąpieniach krasomówczych uczniów”, która jest jednocześnie poradnikiem metodycznym i zawiera najciekawsze, nagradzane w finałach ogólnopolskich wystąpienia. Eliminacje do etapu wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego odbędą się w Tłuszczu 3 października, godz. 13.30 w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Szkolna 1. Gościem specjalnym promującym Konkurs i zarazem głównym jurorem będzie aktor i wykładowca akademicki prof. Stanisław Górka, który patronuje imprezie od kilku lat. Konkurs poprzedzą warsztaty krasomówcze dla zainteresowanych uczniów. Terminarz warsztatów ustalają współpracujące szkoły. Patronem medialnym jest gazeta Stacja Tłuszcz. Konkurs i warsztaty są wspierane finansowo z budżetu gminy Tłuszcz, zarządzeniem Burmistrza Tłuszcza nr 0050.32.2013 r.

i nFO : www. PTTk - MinSk . cOM

Fot. zbiory Andrzeja Kruka

Wacław Sieroszewski w ocenie innych

„Zacisze” – to scena uwidoczniająca prawdziwy splot dwóch dramatów, co są, jako dwa koła współśrodkowe.” J. Appenszlak reklama

„Bolszewicy” Wacława Sieroszewskiego na prowincji. „Z inicjatywy dyr. depar. Kultury i sztuki p. Skotnickiego został zorganizowany specjalny teatr objazdowy z wysoce propagandową, znaną sztuką Wacława Sieroszewskiego „Bolszewicy”, ar tystycznym kierunkiem pod i z udziałem wybitnego aktora i reżysera teatrów warszaw. Władysława Lenczewskiego. Teatr ten rozporządzać będzie własnemi dekoracjami, kostiumami i rekwizytami i objeżdżać będzie Kresy i ośrodki przemysłowe specjalnym pociągiem, udzielonym na czas imprezy przez Min. Kolei.” „Świat” Nr 43 Pismo Tygodniowe Ilustrowane Warszawa 25 października 1924 r. WACŁAW S IE RO SZEW SKI – D ZIE ŁA . W Y DAW NIC TWO L I TE RAC KIE – K RA KÓW 1961. „Trwałą pozycję w literaturze polskiej, jaką (Wacław) Sieroszewski zdołał sobie wyrobić już na przestrzeni

wieków, umocniły studia krytyczne Orzesz kowej, Świę to chow skie go, Chmie low skie go, Bu kowiń skie go. Go mu lic kie go, Jo ske -Cho iń skie go, Sygietyńskiego. Podnosiły one niezwykłe walory prozy autora (W. Sieroszewskiego) Nakresach lasów. Orzeszkowa w obszer nym ar tykule Gwiazda wschodzi, opublikowanym w r. 1898 zestawiła nastrojowość jego nowel z atmosferą Gościa nieproszonego Maeterlincka, a Keremes z Chajlacha porównywała do Katarzyny z Ger minal Zoli. Przedstawicielka starszego pokolenia pisarzy trafnie określiła łożysko, które żłobiła i w które wnikała twórczość (Wacława) Sieroszewskiego: było to organiczne zespolenie naturalizmu z techniką impresjonistyczną, stworzoną przez pisarza żywiołowo i samodzielnie, poza sferą wpływów, jakim mogli ulegać jego rówieśnicy w kraju”. Andrzej Lam O PrA cO wAł A n drZej k ruk


12

reklama

czwartek, 19 września 2013

infOrmatOr

OgłOszenia

drObne

TeleFOny AlArMOwe Pogotowie Ratunkowe Policja l Straż Pożarna l Pogotowie gazowe l Pogotowie Energetyczne l l

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM Sprzedam bezpośrednio działkę 1000 metrów budowlano-usługową w Tłuszczu, ul. Przemysłowa tel. 608 387 948

l

999 997, 29 757-30-07 998 22 787-66-66 991

SPRZEDAM Sprzedam duże ilości obornika bydlęcego, jarzębia łąka, tel. 692 833 796 l Sprzedam opony letnie Barum Bravuris 2 93H rok 2013, 4 sztuki, tel. 692 379 049 l Sprzedam opony letnie Barum Bravuris 2 93H rok 2013, 4 sztuki, tel. 692 379 049 l

urZĘdy i inSTyTucje Urząd Miejski w Tłuszczu Społeczne Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej l Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Bios” s. c. l Centrum Medyczne „Rajmedica” l Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Postoliskach l Urząd Pocztowy l Zakład Energetyczny Posterunek w Tłuszczu l Filia Powiatowego Urzędu Pracy l Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji l Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej l Ośrodek Pomocy Społecznej l Zespół Obsługi Placówek Oświatowych l Przedszkole Samorządowe „Baśniowa Kraina” l Gimnazjum w Tłuszczu l Zespół Szkół w Stryjkach l Zespół Szkół w Postoliskach l Zespół Szkół w Miąsem l Zespół Szkół w Mokrej Wsi l Zespół Szkół w Jasienicy l Szkoła Podstawowa w Tłuszczu l Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłach l Miejska Biblioteka Publiczna l Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna l Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy l l

USłUGI ustawianie anten satelitarnych, tel. 696 524 418 l Glazurnik z wieloletnim doświadczeniem wykona twoją łazienkę, kuchnię, balkon i inne. niedrogo i z umową, tel. 518 756 263 l kominki, wkłady, obudowy, montaż, tel. 503 862 166 l

WYNAJMĘ Posiadam do wynajęcie lokal przy ul. warszawskiej w Tłuszczu, tel. 602 676 426 l Do wynajęcia dwa pokoje, kuchnia z wygodami. Blisko stacji PKP, Jasienica, tel. 505 002 935 l Wynajmę lokal 50m na parterze przy ul. Mickiewicza 4 w Tłuszczu, tel. 504 155 170 l Wynajmę dom w Tłuszczu 51 m kw. 2 pokoje, kuchnia, łazienka, ganek, komórka na opal. Stacja PKP 20  min, tel. 604 392 954 l Do wynajęcia dwa pokoje, kuchnia z wygodami. Blisko stacji PKP, Jasienica, tel. 505 002 935 l

29 757-32-18 29 75-73-121 29 75-73-027 29 75-73-108 29 757-31-34 29 757-30-22 29 757-32-40 29 757-22-14 29 757-32-37 29 777-41-66 29 757-30-30 29 757-30-25 29 757-30-50 29 757-39-67 29 757-31-13 29 757-30-02 29 777-16-67 29 757-38-50 29 757-38-97 29 640-40-06

inne

INNE Korepetycje j. angielski, matematyka – szkoła podstawowa i gimnazjum. Pierwsza lekcja za darmo, 25 zł/h, tel. 514 033 074 l

l l

Spółdzielnia Mieszkaniowa „jedność” w Tłuszczu posiada w budynku administracyjnym przy ul. Sienkiewicza 2 do wynajęcia: – lokal na parterze o powierzchni ok. 65 m² oraz przy ul. kraszewskiego 2 – lokal (budynek) handlowo-magazynowy z zapleczem socjalnym o powierzchni ok. 370 m². Bliższe informacje w biurze spółdzielni przy ul. Sienkiewicza 2 lub pod nr telefonu 29 757 31 41. Podczas zbiórki pieniężnej, która odbyła się w wólce kozłowskiej dn. 25.08.2013 r. podczas Tłuszczańskiego Święta Plonów – dożynek Gminnych 2013r. zebrano kwotę 355,58 zł co łącznie z kwotą 756,69 zł zebraną podczas XVii dni Tłuszcza w dniu 08.06.2013 r. dało kwotę 1.112,27 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na remont świetlicy środowiskowej w budynku ckSir w Tłuszczu. wSZySTkiM dArcZyńcOM SerdecZnie dZiĘkujeMy.

29 75-73-016 29 757-38-94 29 757-30-04 29 742-01-17

to miejsce czeka na Twoją reklamę:

694 005 675

Obywatelskie Biuro Porad Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”

29 646-23-51 29 649-18-31


www.stacja-tluszcz.pl

rozmaitości

Dynia w Tłuszczu 28.08.2013 POSTOLISKA Kierowca zatrzymał się na poboczu drogi celem udzielenia pomocy cudzoziemcowi, który to następnie ukradł jego telefon o wartości 1 000 zł leżący na przednim fotelu pasażera.

4.09.2013, TłUSZCZ Mieszkanka gminy Tłuszcz (lat 73) powiadomiła, że nieznana kobieta kilkakrotnie dzwoniąc na jej telefon stacjonarny i podając się jako córka pokrzywdzonej oświadczyła iż potrzebuje 50 000 zł celem oddania ich pracownicy banku, od której pożyczyła. Tę próbę powtórzyła kilkakrotnie zwracając się do pokrzywdzonej „MAMO” i ponaglając ją aby jak najszybciej zebrała pieniądze. Nieznana kobieta przedstawiając się jako córka poinformowała kobietę, że przed bramą czeka na pieniądze kobieta o imieniu Ania, której przekazała zebrane pieniądze w kwocie 30 000 zł. Nieznana kobieta oddaliła się w bliżej nieokreślonym kierunku na terenie Tłuszcza. Postępowanie prowadzi KP Tłuszcz.

O PrA cO wA nie : r ZecZ nik kPP w O łO Min Uwaga! Materiały przygotowuje Komenda Powiatowa Policji w Wołominie. Redakcja nie odpowiada za treść informacji.

25 sierpnia podczas Tłuszczańskiego Święta Plonów w wólce kozłowskiej przygotowaliśmy stoisko z warzywami z projektu „dynia w Tłuszczu”. na stoiskach znalazły się dynie różnej wielkości i zabarwienia, cukinie żółte i zielone, kabaczki, patisony, melon, bakłażany, ogórki oraz ozdoby dyniowate. nie zabrakło również wyrobów piekarniczych przygotowanych wcześniej w ramach zajęć kulinarnych. Były to ciasta drożdżowe z dodatkiem dyni gotowanej, ciasta piernikowe z połączeniem surowej, tartej dyni oraz kruche ciasteczka z pestkami dyni, ozdobione cukrem perlistym z wielką starannością wykonane przez dzieci.

Pogoda w tym dniu dopisała i mieszkańcy też. Podczas degustacji ciasta rozchodziły się w szybkim tempie, jak przysłowiowe „świeże bułeczki”. Bardzo smakowały. Niektórzy przychodzili po kilka razy, inni zaś pytali o przepisy, więc kierowaliśmy ich do muzeum. Aby przedłużyć prezentację zbiorów wszystkie warzywa zagościły na wystawie w jednej z sal muzeum. Przygodni mieszkańcy mają możliwość obejrzenia zbiorów a przede wszystkim mogą zapoznać się z przepisami dotyczącymi warzyw dyniowatych pod różnymi postaciami. Zebraliśmy już ponad 500 przepisów z czego wiele wypróbowaliśmy. Są sprawdzone i godne polecenia. Do bardzo prostych, smacznych i zdrowych należą: bigos warzywny z cukinią (leczo), placki tarte, cukinia faszerowana, zupa krem, placki drożdżowe z dynią, zupa mleczna z kluskami, pyzy z cukinią, pierogi z serem i mięsem oraz wypieki cukiernicze. Chcemy skłonić mieszkańców do korzystania z tych przepisów, aby mogli dzielić się wiedzą i wzbogacić swoje jadłospisy. Niektóre z nich zamieścimy w lokalnej gazecie. Niebawem kończy się lato i nastanie jesień. Jest to wspaniały okres na przetwory pani domu bez użycia konserwantów. Cieszmy się, że wspólnymi siłami, razem i ochoczo możemy realizować projekt „Dynia w Tłuszczu”. Z O FiA S A Sin

Jarzębia Łąka. Filia w nowym miejscu 13 września obchodziliśmy czterdziestolecie istnienia Filii Bibliotecznej w jarzębiej łące. uroczystość powiązana była z faktem przeniesienia jej do nowego lokalu o zdecydowanie lepszej lokalizacji. HISTORIA FILII BIBLIOTECZNEJ W JARZĘBIEJ łĄCE to w przeważającej części historia biblioteki funkcjonującej przez wiele lat w Postoliskach. W 1973 roku, kiedy to gromada Postoliska weszła w skład gminy Tłuszcz, dotychczasowa Gromadzka Biblioteka w Postoliskach stała się filią Miejsko-Gminnej Biblioteki w Tłuszczu a jej kierownikiem została Krystyna Gzowska. Filia mieściła się wówczas w małym pomieszczeniu Domu Nauczyciela. Po trzech latach filia założyła trzy punkty biblioteczne we wsiach: Jarzębia Łąka, Wagan i Fiukały. Od stycznia 1978 r. nastąpiła zmiana lokalu na większy – dwuizbowy, ale już w 1981 r. lokal ten wymówiono, na skutek czego biblioteka została przeniesiona do pomieszczenia w starym, drewnianym budynku, lecz o lepszej lokalizacji. Po raz kolejny zmiana lokalu nastąpiła w 1985 roku. Wtedy to poprawiły się warunki lokalowe, przeznaczono do użytkowania dwa duże pomieszczenia, lecz lokalizacja budynku

Otwarcie nowej siedziby filii bibliotecznej w Jarzębiej łące – wstęgę przecina dyrektor Bogumiła Boguszewska

była znacznie gorsza od poprzedniego. W tymże roku przestały też funkcjonować punkty biblioteczne tej placówki. Po trzech latach pracy biblioteka znów otrzymała wymówienie lokalu i po długich poszukiwaniach znalazła siedzibę w wynajętym, nowo wybudowanym lokalu o dużych kosztach utrzymania. Kłopoty lokalowe w miejscowości Postoliska spowodowały, że siedzibę tej biblioteki przeniesiono w 1990 r. do sąsiedniej wsi Jarzębia Łąka, gdzie z dużym powodzeniem funkcjonuje do dnia dzisiejszego pod kierownictwem Małgorzaty Buta.

Filia Biblioteczna w jarzębiej łące: – posiada 9700 woluminów księgozbioru – z tego 1/3 to książki dla dzieci – jest otwarta trzy razy w tygodniu – pełni rolę „kawiarenki internetowej” oraz świetlicy dla dzieci – rocznie korzysta z niej 200 czytelników – którzy wypożyczyli ok. 4000 książek – i odwiedzili ją 1800 razy

POrAdy BeATy

13

Kącik porad, prowadzony przez Beatę, która chętnie odpowie na różne problemy, doradzi lub wesprze.

Pani Beato, mój problem jest delikatny. Mieszkam w Tłuszczu od urodzenia, mój mąż sprowadził się tutaj ze względu na mnie. jego rodzice mieszkają 300 km stąd. Z tego względu nasze dzieci rzadko widują swoich dziadków. ja lubię teściów, ale jak tam z mężem i dziećmi się wybierzemy to zaraz wybuchają jakieś kłótnie między mężem a jego ojcem. Przeważnie kończy się tak, że rozstajemy się we wrogiej atmosferze. Przez to wszystko zaczyna mi być szkoda pieniędzy na benzynę na te wizyty. do tego jeszcze dochodzą zszargane nerwy… chciałabym jednak, żeby moje dzieci spotykały swoich dziadków z obu stron. nie widzę rozsądnego wyjścia z sytuacji… Pozdrawiam Grażyna Pani Grażyno przeczytałam Pani list i trudno mi odpowiedzieć co konkretnie można zrobić...

Próbować trzeba! Od wieków istnieje konflikt pokoleń i tylko wzajemny szacunek oraz zrozumienie mogą pozytywnie zadziałać! Powinna Pani wytłumaczyć mężowi, że skoro z teściami dzieli Was taka odległość musi zmobilizować się chociażby na czas wizyty. Nie odbierajcie pociechom Dziadków – kiedyś mogłyby mieć żal za brak kontaktu z seniorami. Wasze dzieci też kiedyś będą miały pretensje o większe i mniejsze sprawy, czy chcielibyście, aby traktowały Was niemiło – z pewnością nie! Angielski pisarz George Orwell doskonale zdefiniował tego rodzaju problemy: „Każde pokolenie wyobraża sobie, że jest inteligentniejsze od poprzedniego i mądrzejsze od tego, które po nim nastąpi” Pani Grażynko proponuję dużą dawkę cierpliwości w zestawieniu z życzliwością Pani do męża i męża do swoich rodziców... Sama wielokrotnie borykałam się z podobnymi sytuacjami i wiem jak może być ciężko... Jedno jest pewne „rozum nie w wieku, lecz w głowie” – warto to przemyśleć! Wszystkiego najlepszego, trzymam kciuki! Beata

czekam na Państwa listy! Mój adres do korespondencji: „Stacja Tłuszcz”, ul. Przemysłowa 7 z dopiskiem „Porady Beaty” lub e-mail: PoradyBeaty@stacja-tluszcz.pl reklama


14

rozmaitości

czwartek, 19 września 2013

seniorzy potrafią się bawić 5 września w hotelu „Batory” w Tłuszczu odbyło się niezwykłe spotkanie mieszkańców naszej gminy – niezwykłe, bo było to spotkanie seniorów i seniorek zrzeszonych w tłuszczańskim Związku emerytów i rencistów. Zostałem mile zaskoczony zaproszeniem na tę imprezę, skorzystałem z niego i postanowiłem zrelacjonować spotkanie czytelnikom „Stacji Tłuszcz”.

zebranych w salonie. Podczas słuchania marsza weselnego niektórzy uczestnicy spotkania pod wpływem wspomnień wzruszyli się do łez. Mam wrażenie, że wiele obecnych tam pań, cieszących się ciągle dobrym zdrowiem, pragnęłoby ponownie wysłuchać takiego marsza na własnym weselu. Życzę spełnienia tych marzeń.

Już na długo przed wyznaczoną godziną 13, odświętnie ubrani emeryci gromadzili się przed hotelem, a potem wewnątrz jego stylowo urządzonych pomieszczeń. Zajmowali miejsca w ogromnym salonie oświetlonym kandelabrami, przy stołach nakrytych śnieżnobiałymi obrusami, ustawionych w kilku rzędach. W spotkaniu wzięło udział około 120 uczestników – w większości pań. Spotkanie rozpoczęła prowadząca je Helena Biel od powitania sponsorów i zaproszonych gości oraz nowej prze wodniczącej tłuszczańskiego związku – Zofii Ołdak. Następnie pani Biel powitała władze naszej gminy, panią dyrektor CKSiR i gościa specjalnego z powiatowego związku emerytów – pana Wikieła. Po tych powitaniach obecna na spotkaniu orkiestra wraz z solistką odegrała brawurowo staropolskiego marsza weselnego, a następnie nieśmiertelne „ Sto lat” z towarzyszeniem śpiewu wszystkich

Podaj rękę w potrzebie

reklama

Uczestnikom spotkania zaprezentował się następnie pan Wikieł z zarządu rejonowego koła emerytów w Wołominie. Jego przemówienie cechowała młodzieńcza werwa, silna wola skutecznego działania i dążenia do zacieśniania współpracy między emerytami a także wzajemnej pomocy w różnych potrzebach. Nawiązał w swoim wystąpieniu do obecnej na spotkaniu chorej Henryki Puścian, oddanej działaczki związkowej, której życzył udanej rehabilitacji i powrotu do zdrowia. Każdy z uczestników spotkania wzruszył się zapewne mocno, gdy pan Wikieł zapewniał chorą działaczkę, że jesteśmy z nią wszyscy, prosząc również o podawanie sobie rąk, gdy kiedykolwiek zajdzie taka potrzeba. Potem zabrał głos burmistrz Paweł Bednarczyk. Jego przemówienie ograniczyło się do życzeń miłej

zabawy dla uczestników spotkania. Życzenia burmistrza spełniły się, bo seniorzy bawili się przednio. Część nieoficjalna zaczęła się od występu chóru „Uśmiech jesieni”. Zespołowi temu, w składzie dziesięciu śpiewaczek, akompaniował akordeonista. Chór wykonał kilka piosenek w spokojnej tonacji, zachęcających do radości, uśmiechu i życzliwości w każdej życiowej sytuacji. Seniorzy mieli również okazję wysłuchać krótkiego recitalu jednej ze swoich koleżanek, która wykonała piosenki o melancholijnym nastroju, z nutką tęsknoty wypełniającej często życie seniorów. Następnie jeden z uczestników z wirtuozerią zagrał kilka utworów na ustnej harmonijce. Wykonane przez niego ogniste melodie przypadły do gustu widowni, która nagrodziła go rzęsistymi brawami. Jednak hitem spotkania seniorów był występ śpiewaczki operowej, pani Edyty. Ta młoda wykonawczyni o czystym, silnym sopranie przybliżyła zebranym piękno pieśni operowych i operetkowych. Zaśpiewane przez panią Edytę powszechnie znane i lubiane pieśni, takie jak na przykład „Przetańczyć całą noc” trafiły do serc seniorów, którzy długo i mocno oklaskiwali każdy wykonany przez nią utwór. Oprócz tego pani Edyta świetnie nawiązywała słowny kontakt z publicznością, za co z miejsca stała się jej ulubieni-

cą. W podzięce za wspaniały występ oprócz owacyjnych braw otrzymała od seniorów kosz kwiatów, za który ze wzruszeniem dziękowała, chwaląc przy tym muzyczne wyrobienie widowni. Za ten wspaniały recital należą się również gorące podziękowania Janowi Krzysztofowi Białkowi, bo to dzięki jego staraniom pani Edyta przyjechała do Tłuszcza.

Brać z życia pełną garścią Po występach chóru i solistów w salonie hotelowym zapanowała beztroska zabawa w rytm muzyki tanecznej ser wowanej seniorom przez orkiestrę. Można było podziwiać ogromne zaangażowanie w zabawę przeważającej części uczestników spotkania. Ludzie ci, którzy bez wątpienia wiele przeszli w swoim życiu i mają prawo być zmęczonymi, ani przez moment nie dawali poznać tego po sobie wirując zapamiętale w takt muzyki w hotelowym salonie. Obser wując ich ogniste tańce i różne wywijasy wymagające siły i sprawności, nie sposób było nie zauważyć, że ci ludzie kochają życie i chcą ciągle brać z niego pełną garścią. Na szczególne podkreślenie zasługuje uczestnictwo w zabawie osób doświadczonych przez ciężkie choroby. Miłość do życia, umiejętność czerpania z niego korzyści przez tych

doświadczonych na różne sposoby starszych ludzi, w niejednym przypadku mogłaby służyć za przykład ludziom młodym, a często nie umiejącym się odnaleźć w trudnej rzeczywistości. Z rozmów z uczestnikami spotkania wynikało, że w tak doskonałej atmosferze, jak wytworzyła się w salonie i przy tak dobrze grającej orkiestrze, mogliby się bawić do przysłowiowego białego rana. Niestety, czas wyznaczony na spotkanie szybko mijał i mimo chęci dalszej zabawy oraz dobrej kondycji uczestników podtrzymywanej znakomitymi przekąskami i napojami, nieuchronnie zbliżał się do końca. Chociaż nie od dziś wiadomo, że pożegnania nigdy nie należą do przy jemności, to pożegnania seniorów po udanym spotkaniu w hotelu „Batory” należy zaliczyć do wy jątkowych. Tchnęły one naturalną serdecznością, niekłamanym żalem, że wszystko przemija, ale jednocześnie niosły nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy w tym samym składzie, w jakimś innym, uroczym miejscu. Oby tak było, czego rozchodzący się seniorzy wzajemnie sobie życzyli. Jeszcze tylko na koniec pożegnalne skinienie rąk, smutne „do zobaczenia” i dziedziniec hotelu Batory opustoszał na dobre… S TA ni SłAw O ł dAk Współpraca Z O FiA O ł dAk

)list dO redakcji Przepraszam

i żądam przeprosin Podczas obrad sesji Rady Miejskiej 27.08.2013 radny Mirosław Sobczak zabrał głos krytycznie wypowiadając się na temat faktu, że to właśnie ja roznosiłam w dniach 29 i 30.07 książeczki opłat za śmieci na terenie osiedla, na którym mieszkam. Użył wtedy słów: „Jedno pytanie Panie Bur mistrzu. Jak tak wydajemy dobrze te środki, no więc czy przy 15% bezrobociu, bo takie bodajże gmina nasza ma, dlaczego osoby bezrobotne nie roznosiły książeczek opłat tylko zadanie to powierzono pani Perkowskiej (...) Szanowni Państwo, są bezrobotni, studenci, osoby wykształcone, odpowiedzialne, którym takie zadanie można było zlecić. Nie rozumiem czemu takie zadanie zostało zlecone pani Perkowskiej, ale możemy się tylko domyślić”. Zarzuty skierowane bezpośrednio pod moim adresem połączone z bezpodstawną insynuacją o rzekome układy ze zleceniodawcą spowodowały moje ogromne oburzenie i natychmiastową reakcję. Zabrałam głos wy jaśniając, że rozniosłam 146 książeczek jako wolontariusz i nie pobrałam za to żadnej opłaty. Niestety na za-

lll

kończenie swojej wypowiedzi w stosunku do radnego Sobczaka użyłam słowa „cham”, czego bardzo żałuję i za co przepraszam zarówno radnego Sobczaka jak i wszystkich Państwa, którzy byli tego świadkiem. Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że czuję się nie tylko publicznie obrażona słowami radnego Sobczaka w części podważającej moje kompe tencje jako osoby roznoszącej książeczki ale także zniesławiona fałszywą infor macją o rzekomym wykorzy stywaniu znajomości z Bur mistrzem lub Zastępcą Bur mistrza do czer pania korzy ści finansowych. Jako radny i Prze wodniczący Komisji Budże to wej Pan Mi ro sław Sob czak, przy minimum wy siłku mógł potwierdzić w Urzędzie Gminy, że rozno si łam ksią żecz ki na pod sta wie umowy wolontariatu. Zasłaniając się interesem gminy wykorzy stał swoją funkcję do osobistych porachunków i prze ka zał fał szy we in for ma cje na mój temat. Gdyby nie fakt, że przypadkowo byłam obecna podczas obrad Rady, nie miałabym nawet możliwości natychmiastowego sprostowania tych kłamstw. W związku z powyższym wzywam radnego Mirosława Sobczaka do publicznych przeprosin podczas najbliższej Sesji Rady Miasta i Gminy oraz w prasie lokalnej („Stacja Tłuszcz” i „Głos Tłuszcza”). Z poważaniem r e Gi nA P er kOw SkA


www.stacja-tluszcz.pl

wie ści z bO iska Bóbr walczy o awans do 4 ligi! Po rozegraniu siedmiu meczów w lidze Okręgowej Bóbr Tłuszcz z 16 punktami zajmuje 3 miejsce w grupie warszawskiej, tracąc 6 punktów do Hutnika warszawa (8 meczów) i 1 punkt do Olimpii warszawa (8 meczów). nasza drużyna na półmetku rundy jesiennej pięciokrotnie zwyciężała, raz zanotowała remis i uległa tylko legionovii ii legionowo.

W końcówce sierpnia grając co 3 dni Bóbr pokonał w derbach powiatu Wicher Kobyłka 3: 0, uległ 0: 2 w Legionowie rezer wom miejscowej drużyny wzmocnionej trzecioligowymi zawodnikami oraz pokonał na własnym stadionie Rysia Laski aż 5: 0. 14 września po 2-tygodniowej pauzie Bóbr skromnie pokonał Grom Lipowo 1: 0. Meczowi z drużyną z Kobyłki zawsze towarzyszyły duże emocje, związane z derbami powiatu. Tym razem zwycięstwo Bóbr odniósł po golach dwóch wypożyczonych z Huraganu Wołomin zawodników – Oskara Bajkowskiego i Dawida Gajewskiego oraz niezawodnego Adama Matejaka. W pierwszej połowie Wicher stawiał duży opór naszym piłkarzom, ale po przerwie dominowała już tylko jedna drużyna. Powoli znakiem

roz po znaw czym podopiecznych trenera Leszka Panasiewicza stają się drugie połowy i dobre przygotowanie fizyczne i motoryczne naszych piłkarzy.

wysoka wygrana w laskach Do meczu z Legionową II Bóbr przystępował z lekkimi obawami, gdyż Legionowia II została wzmocniona tego dnia wieloma zawodnikami grającymi na co dzień w pierwszej drużynie w 2 lidze! Bóbr stawiał gospodarzom dzielny opór do 85 minuty, kiedy to stracił w odstępie kilku minut dwie bramki. Po meczu trener drugoligowców – Marek Papszun – obserwujący spotkanie, chwalił naszą drużynę za niespotykane w tej klasie rozgrywkowej przygotowanie taktyczne i zaangażowanie zawodników. Mądrość taktyczna naszej drużyny była wypracowywana wiele miesięcy, a kluczową sprawą jest zgranie zawodników, wzajemna asekuracja i komunikacja na boisku. Duże zasługi na tym polu ma stoper Adam Nasiadka, który umiejętnie kieruje młodszymi kolegami. Piłkarzom należy także podziękować za walkę i entuzjazm w grze, dzięki którym można zna-

sport cząco poprawić jakość funkcjonowania zespołu. W wysoko wygranym meczu z Rysiem Laski nasza drużyna pokazała wszystkie swoje najlepsze cechy. Szybkie przechodzenie z obrony do ataku, gra kombinacyjna oraz coraz lepsze zgranie zawodników ofensywnych pozwoliło zdobyć Bobrowi pięć bramek, których autorami byli strzelec hattricka Adam Matejak, nowy zawodnik pozyskany z Wichru Kobyłka – Kamil Rakowski oraz młodzieżowiec Oskar Bajkowski. W tym spotkaniu imponowała szybkość rozgrywanych akcji oraz pewność w interwencjach zawodników formacji obronnej. Ponownie Bóbr rozegrał świetne zawody w drugiej połowie, kiedy przeciwnicy rozluźnili szyki i opadli z sił. Spokój i wiara w siłę całego zespołu pomaga zawodnikom w koncentracji i konsekwentnej grze do samego końca, czego brakowało w poprzednich sezonach. Należy jednak uważać, aby rutyna w niektórych sytuacjach nie uśpiła czujności i agresji naszych zawodników. Cenne punkty traci się bowiem nie z drużynami z czołówki, ale z okupującymi dolne części tabeli.

„Zola” wraca do gry Zbyt mała agresja i zwodnicza pewność wygranej przed meczem dały o sobie znać w kolejnym pojedynku – z Gromem Lipowo. Zawodnicy po dwutygodniowej przerwie nie grali z takim zaangażowaniem jak do tej pory. Widać by-

Bieg Bobra – kulisy, czyli bieg

od strony wolontariuszek To już 4 Bieg Bobra. w tym roku wzięło w nim udział ponad 100 osób. Przedostatni dzień wakacji, a budzik dzwoni o 6: 30. No tak, dziś jest kolejny Bieg Bobra. Gdy docieramy na miejsce, widzimy organizatorów, którzy już kończą rozkładanie pompowanej bramki, która będzie stanowiła start i metę biegu. My też bierzemy się do pracy i już po chwili stoisko do rejestracji zawodników jest gotowe. Pan Stanisław Stolarczyk daje nam ostatnie wskazówki i zaczynają się zapisy. Pierwsza dwudziestka, pięćdziesiątka, siedemdziesiątka zapisanych biegaczy przygotowuje się do biegu. Pięć minut przed rozpoczęciem biegu przybiegają ostatni zawodnicy, by zdążyć przed zakończeniem zapisów.

3, 2, 1... ruSZyli! Najpierw rusza grupa Nordic Walking. W jej skład wchodzą głównie panie, ale w tym roku odwagę by ruszyć z nimi miał też Damian. Wszyscy wyru-

Artur Jabłoński z Warszawy jako pierwszy ukończył dystans 8888 m z czasem 27 minut i 56 sekund. Z reprezentantów Tłuszcza pierwszy na mecie był Janusz Marczak z czasem 35.02 co dało mu 8 miejsce w kategorii Open (fot. M. Puławski)

szają z uśmiechem na ustach z boiska tłuszczańskiego Bobra. Kilka minut po 10 zawodnicy już stoją na linii startowej. Słychać głośne START! I zawodnicy ruszyli wśród owacji. Nie minęły nawet 2 minuty, a na metę wbiega Damian, który właśnie ukończył marsz w kategorii Nordic Walking. Rzuca kijki i rusza za nimi, by również uczestniczyć w biegu. „Szaleniec!” krzyczy za nim jeden z wolontariuszy. Już po ok 30 minutach przybiega na stadion zwycięzca. HURRA! Chwile później wbiegają kolejni dwaj zawodnicy. Wszyscy otrzymują pamiątkowe medale. Kilka minut później na mecie zjawiają się kolejni biegacze, ku naszemu zdziwieniu jest wśród nich również wyżej wspomniany Damian. Później docierają pozostali. Około godziny 12 dekoracja zwycięzców, wręczenie statuetek i losowanie nagród. W tym nagrody głównej: roweru, który dostał chłopak z Sulejówka. Pożegnanie z organizatorami i ruszamy do domu na zasłużony odpoczynek. A lek SAn drA r ATAj cZyk M Ar TA G O dlew SkA

ło zbyt duże rozluźnienie, co omal nie doprowadziło do utraty punktów. Po pierwszej remisowej połowie, w której Bóbr powinien objąć prowadzenia, nasza drużyna musiała grać w osłabieniu po czer wonej kartce Oskara Bajkowskiego. O dziwo więkmotywacja sza i mobilizacja w przerwie spowodowały, że Bóbr częściej w drugiej połowie dochodził do okazji strzeleckich, z których jadą wykorzystał rozgrywający dobre zawody kapitan Radek Benbenkowski uderzając w okienko bramki z 25 metrów. Swoje szanse mieli także Gajewski, Bujalski i powracający po długiej przerwie spowodowanej kontuzją – Adrian „Zola” Dą brow ski. Z tego meczu cieszą nas dwie rzereklama

15

czy. Pierwszą jest umiejętność wygrywania naszej drużyny nawet w niesprzyjających warunkach – grając w osłabieniu i przy braku szczęścia w kilku sytuacjach. Drugą jest powrót do składu Adriana Dąbrowskiego, który rok temu obok Adama Matejaka był naszym najlepszym zawodnikiem. Adrian z pewnością potrzebuje trochę czasu na dojście do optymalnej formy fizycznej, gdyż umiejętności technicznych i inteligencji boiskowej nigdy się nie zapomina. Jak mówią koledzy z drużyny, powrót „Zoli” podnosi morale w drużynie i sprawia że zdrowa rywalizacja będzie jeszcze większa, a w obliczu wielu ciężkich meczów, kontuzji i absencji zawodników z różnych powodów potrzebujemy licznej kadry. Z pewnością każdy zawodnik będzie miał swoje pięć minut w tym sezonie i miejmy nadzieję pomoże drużynie w odniesieniu sukcesu jakim byłby awans do 4 ligi, do której bezpośrednią promocję uzyskuje zwycięzca ligi, a po ewentualnym zwycięskim barażu także druga drużyna. PAweł B rZO ZOw Ski


16

sport

czwartek, 19 września 2013

Chrzęsne: Z Norwidem na rowerze 130. rocznica śmierci poety (nazywanego przez niektórych „czwar tym wieszczem Polski”) stała się pretekstem do organizacji kilku imprez na terenie całego powiatu. Ale czy norwida da się pogodzić ze sportem? Po „Gwiaździstym rajdzie norwidowskim” wydaje się, że tak.

Próbę pogodzenia tych dwóch rzeczy podjęło Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju, wspierane przez Nieformalną Grupę Młodzieży Beaver Zone. Efektem był „Gwiaździsty Rajd Rowerowy”. A scenografię stanowił późnorenesansowy pałac w Chrzęsnem, gdzie już niedługo ma zostać otwarte „Norwidowskie Centrum Kultury”. Początek wcale nie zapowiadał się dobrze. Klika dni przed planowanym rozpoczęciem rajdu padał deszcz. Organizatorzy obawiali się, że prognoza pogody odstraszy uczestników. Na szczęście aura dopisała, podobnie jak uczestnicy, których w sumie zgromadziło się około 120. Rajd przebiegał zupełnie inaczej niż inne, organizowane wcześniej, rajdy rodzinne. Po pierwsze nie było jednej, ustalonej trasy, po której poruszali się uczestnicy. Wyznaczony był jedynie cel – pałac w Chrzęsnem. Po drugie sam cel był niezwykły – pałac, który przeszedł wielką metamorfozę. Niestety, nie dało się wejść do środka – budynek nie został jeszcze odebrany. Grupy uczestników wyjechały z kilreklama

Tradycyjnie dużo radości przyniosły uczestnikom zabawy z chustą Klanzy, fot. C. Nagraba

ku miejsc, między innymi Tłuszcza, Klembowa i Wyszkowa. Byli także rowerzyści z Warszawy. Po wypełnieniu kart zgłoszeniowych uczestnicy dostali smycze oraz przypinki z logiem rajdu. Każdy z nich dostał także identyfikator, na którym umieszczony został cytat z wierszy Norwida oraz jego stylizowany portret. Okazało się, że najtrudniejszą drogę miała przed sobą grupa z Klembowa. Sławek, jeden z wolontariuszy, którzy pomagali uczestnikom dojechać do końca rajdu, opowiada: – Łańcuchy spadały wiele razy, to dorosłym, to dzieciakom. Na ostatnim postoju jednej z uczestniczek pękł łańcuch

i musieliśmy go naprawiać własnymi siłami – na szczęście mieliśmy narzędzia. Na rowerzystów, którzy dojechali do Chrzęsnego, czekało już rozpalone ognisko. Poza jedzeniem (które czasem trzeba było wyciągać z ogniska), dla miłośników dwóch kółek przygotowano dodatkowe atrakcje – zabawy z chustą Klanzy, wokół której biegali i starsi, i młodsi, malowanie wielkiego portretu Nor wida oraz widowisko narracyjne w wykonaniu Łukasza Szypkowskiego ze Stowarzyszenia Grupa Studnia O. Wywarło ono spore wrażenie na Marcie: – Pierwsze słowa które usłyszałam, to „ściął im głowy”. Od razu chciałam

Wspólne malowanie portretu Norwida to nowość. Choć organizatorzy zadbali o przygotowanie szkicu, to inwencja twórcza artystów zwyciężyła, fot. S. Sikorski

usłyszeć, co dalej. Jak dla mnie cała opowieść brzmiała jak kazanie w kościele, ale potem okazało się że człowiek zna się na rzeczy i opowiada naprawdę ciekawie. Na zakończenie imprezy wystąpiła grupa muzyków, którzy zaprezentowali „wiązankę przebojów ogniskowych”, które śpiewali wraz z rowerzystami i wolontariuszami. Rajd nie odbyłby się gdyby nie zaangażowanie wielu osób. Wspomina o nich Monika Kur, jedna z organizatorek:

– Chciałam gorąco podziękować naszym wolontariuszom, a zwłaszcza harcerzom, na których zawsze można liczyć oraz panu Dariuszowi Wilczyńskiemu, za pracę nad por tretem Nor wida. Zrobił szkic postaci poety i pomagał przy dalszym malowaniu. Przygotowanie Gwiaździstego Rajdu Nor wi dow skie go by ło wyczer pują cym, choć jednocześnie ciekawym doświadczeniem. A r kA diuSZ P rZy BySZ

Stacja Tłuszcz nr 9/2013 (77)  

ST to niezależna, bezpłatna gazeta tworzona przez i dla mieszkańców gminy Tłuszcz.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you