Page 1

reklama

bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz lll

bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz lll

bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz

reklama

NAKŁAD 5000 EGZ. NR 6 (74) 28 MAJA 2013 ISSN 1898-2336 l

NUMERZE P RO G R A M T V W

dwA słowA

lll

bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz

GazetaukazujesięwsieciEXTRA

Szanowni czytelnicy i czytelniczki, w tymnumerzepiszemyo komplikacjachwynikającychz pracwodociągowych na ul. Sasanki. Mieszkańcy nie ukrywają,żekilkumiesięcznesąsiedztwoekipybudowlanejmocnodajeim sięjużweznaki. Tymczasem przed kilkoma dniami burmistrz podpisał umowę z wykonawcą na budowę hali sportowej w Tłuszczu. Niestetyokazałosię,żewnioseko dofinansowanie tego działania znalazł się pod kreską–na liścierezerwowejz proponowanymdofinansowaniemw kwocie1,3mlnzł.Oznaczato,żegmina dalej musi szukać dodatkowych pieniędzy na budowęhalialbowziąćnowykredyt. Na którą opcję zdecydują się samorządowcy?Zobaczymywkrótce. Ps.Kolejnynumer„StacjiTłuszcz”ukaże siępo małejprzerwie–w lipcu.W czerwcu czeka nas bowiem rodzinny urlop – nasz zespół redakcyjny już wkrótce powiększy się o nowego, najmłodszegoczłonka:)Prosimyo trzymaniekciukówi do zobaczeniaw wakacje!

redakcja@stacja-tluszcz.pl www.stacja-tluszcz.pl

l

l

A miało być tak pięknie na wodociąg i kanalizację czekali tu praktycznie wszyscy. Miało być szybko, sprawnie i bezproblemowo. Padały zapewnienia, że utrudnienia potrwają około tygodnia. dziś mieszkańcy ul. Sasanki po pięciu miesiącach prac mówią głośno: mamy tego dość!

Na ulicy Sasanki budowa wodociągu ruszyła na początku stycznia. Niestety, roboty budowlane przedłużyły się do maja, dając się mocno we znaki właścicielom posesji (zdjęcie udostępnione przez mieszkańca)

Na ulicy Sasanki budowa wodociągu ruszyła na początku stycznia. Wg relacji mieszkańców, robotnicy i sprzęt specjalistyczny pojawili się mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych. – Rozpoczęcie robót w styczniu było bez sensu. Oni koparkami rwali zmarzlinę i z tego wynikły późniejsze problemy – relacjonuje na spotkaniu z nami w połowie maja jeden z mieszkańców. Inny uzupełnia: – Oni grzebali w tym jak kaczki… I źle po prostu zrobili. ROBOTY BEZ KOŃCA W rezultacie w maju, gdy wg pierwotnych założeń prace miały być już zakończone, na ul. Sasanki wciąż można spotkać robotników. Po raz kolejny poprawiono magistralę wodociągów, która wcześniej była nieszczelna. Trwa też naprawa – a w zasadzie odbudowa ogrodzenia jednego z mieszkańców. Murowane ogrodzenie zostało podmyte

wany mieszkaniec. – Zaczęli dopiero dwa tygodnie temu, ale tempo jest takie, że dalej niezrobione… Przyjechali do tej naprawy bez taczki, trzeba było pożyczać. Uwagi właścicieli działek dotyczą również utrudnień, z którymi przy szło im się borykać. Wg ich relacji na terenie budowy cały czas brakowało odpowiedniej infor macji i oznakowania. – Rano wychodzę któregoś razu do pracy – patrzę, zjazd rozmontowany, nie ma jak wy jechać. A miały być kar teczki, kiedy będą utrudnienia z wy jazdami z posesji. Nikt nas nie infor mował! – opowiada zdener wowany mieszkaniec. Dokończeniena ááá

przez wodę wypływającą z nieszczelnej magistrali podczas próby ciśnieniowej. A dodatkowo jeden ze słupków został uszkodzony przez sprzęt wykorzystywany na budowie. – Ten płot rozwalili sąsiadowi dwa miesiące temu. Prosił o naprawę cały czas… Słyszał ciągle: „płot na piątek”. Tylko nie wiadomo – który. Może na Wielki Piątek? – ironizuje zdener wo-

STR. 4

reklama

reklama

A lek SAn drA I M A cIej P u łAw Scy

sAmorząd

historiA

edukAcjA

OPŁATY ZA ŚMIECI

GRÓB MARII SIEROSZEWSKIEJ ODNALEZIONY

NOWOŚĆ – KLASA KOLEJOWA

Znamyjużstawkiopłatyśmieciowej,którebędąobowiązywały w naszejgminieod lipca. S. 3

Badaczepolskiejzsyłkina Syberiiwciążniewielewiedząo losach MariiSieroszewskiej,córkiWacławaSieroszewskiegoz jegomałżeństwaz JakutkąAnnąSlepcową.Udajesięjednakdotrzećdo corazwiększejliczbyfaktów. S. IV

DziękiwspółpracyPowiatuWołomińskiegoi KoleiMazowieckich uczniowieZespołuSzkółim.K.K.Baczyńskiegootrzymająszansę na ciekawepraktyki,a w efekcie–na znalezieniepracyzgodnej z kwalifikacjami. S. 5


2

kalejdoskop

– – – miNus

)listy

wtorek, 28 maja 2013 lll

dyskusji o patronie ciąg dalszy…

Tłuszcz pod kreską Samorząd województwa Mazowieckiego udostępnił listę inwestycji sportowych ujętych w tzw. Programie rozwoju Bazy Sportowej województwa Mazowieckiego na 2013 rok. niestety – zgłoszona do programu i dofinansowania budowa hali spor towej w Tłuszczu znalazła się na liście rezerwowej, tuż pod kreską.

n

co n gdzie n kiedy

n 29

maja, godz. 16.00, Sala widowiskowa CKSiR –„Mamo moja...” – obchody Dnia Matki. Występy przedszkolaków i uczniów oraz wokalistki AnnyKarwan. n 6 czerwca, godz.12.00,CentrumKultury,Sportui Rekreacjiw Tłuszcz,sala widowiskowa. Przedstawienie pt. „Królewna Śnieżka” przygotowane przezkadręi podopiecznychPowiatowegoŚrodowiskowegoDomuSamopomocyw Tłuszczu. n 8-9 czerwca, StadionMiejskiw Tłuszczu, ul. Polna – XVII Dni Tłuszcza (w programie m. in. piknik rodzinny z konkursami dla dzieci i rodziców, TŁUSZCZ ART STREET, koncerty). W niedzielę–XXVPrzeglądZespołów Ludowych. Szczegółowy program na str.7. n 23 czerwca 2013, spotkaniekoleżeńskieabsolwentówz okazji50.rocznicy zakończenia nauki w Szkole Podstawowej w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej.Więcejinformacji:WaldemarMatejak,tel.691-150-505

Czytając ostatnie dwa numery „Stacji Tłuszcz” jestem zdumiona poruszanym problemem ustanowienia „patrona” Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej. Uważam, że nie ma o czym rozmawiać. Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej powstało dzięki panu Józefowi Kuleszy. Jest to głównie jego inicjatywa i ciężka praca. Śmiem twierdzić, że gdyby nie On, Muzeum w Tłuszczu by nie było. To pan Józef Kulesza jeździł po terenie powiatu wołomińskiego i gminie Tłuszcz i zbierał eksponaty dotyczące kultury naszych terenów. Dzięki niemu wiele osób dowiedziało się o istnieniu naszego miasta Tłuszcz. (…) Panu Wacławowi Sieroszewskiemu nikt nie odbiera zasług na niwie historii oraz cierpień jakich doznał na Syberii, ale mieszkał on w Wólce Kozłowskiej – jest ich bohaterem i tam mogą być ulice i obiekty kulturalne nazwane jego imieniem. Dziwię się wystawionej opinii przez pana Andrzeja Kruka o panu Józefie Kuleszy. Józef Kulesza był moim wychowawcą przez cztery lata. Był cudownym człowiekiem i bardzo dobrym pedagogiem. Wprawdzie był bardzo wymagającym nauczycielem, ale to świadczyło tylko na Jego korzyść. Uczniowie, którzy wyszli spod Jego skrzydeł, byli bardzo dobrze przygotowani i z dużym zasobem wiadomości. Z naszej klasy dzięki Jego naukom i pomocy prawie wszyscy ukończyli wyższe studia. Jest to opinia nie tylko moja, ale całej naszej klasy. Pisać o nim złe rzeczy jest bardzo niestosowne – po pierwsze dlatego, że człowiek nie żyje i nie może się bronić, a po drugie, według mnie kto pisze o Nim źle, musiał być chyba słabym uczniem i robi to przez złość. Nie można pisać o panu Józefie Kuleszy, że był tylko nauczycielem. Można to powiedzieć o każdym z nas, że jest „tylko”

oPiNie

lll

komeNtArze

kolejarzem, aktorem, lekarzem, prawnikiem itd. Pan Józef Kulesza wraz z panem Stanisławem Kuchną, panią Izabellą Dabińską oraz panią Stefanią Kubik, przez cały okres międzywojenny działali czynnie w ruchu oporu. Prowadzili tajne nauczanie w Niegowie i okolicach Tłuszcza, gdzie bardzo często udawali się na nie pieszo, a o tym wie niewielu mieszkańców Tłuszcza. Gmina Tłuszcz liczy sobie około 18 000 ludności, myślę, że 700 głosów za (nadaniem Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej patronatu Wacława Sieroszewskiego – przyp. red.), to mały odsetek. Ośmielę się wydać opinię, że 40 lub 50 lat temu mało kto w Tłuszczu wiedział, kto to jest Wacław Sieroszewski. O panu Józefie Kuleszy ludzie wiedzą w Tłuszczu od 100 lat. Wydaje mi się, że nie każde Muzeum musi mieć w nazwie patrona, a i tak będzie znakomitością samym w sobie. Pan Andrzej Kruk, jak sam twierdzi, od 16 lat zajmuje się historią lokalną. To jest zbyt mało by wiedzieć dokładnie o powstaniu naszego muzeum oraz o jego założycielu, który nie szczędził sił na zbieranie eksponatów i załatwianie dokumentacji. W roku 2012 rozbierano tak zwany „bocianiec” przy ul. Polnej – to był zabytek klasy zerowej. Sama osobiście byłam przy zakładaniu tabliczki potwierdzającej w/w fakt. Gdzie pan wtedy był? Ten zabytek trzeba było ratować, teraz jest za późno, bo go nie ma. Obecnie trzeba się zająć wieżą ciśnień i spichlerzem – zabytkami, które nie powinny zniknąć z planu miasta. Sama nazwa „Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej” brzmi dumnie i nie potrzeba tu żadnych dodatków i niech tak zostanie. Dobrze, że Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej ma godnego następcę w osobie Pana Tadeusza Sasina. G ruPA ucZnIÓw S ZkOły P OdSTAwOwej w T łuSZcZu rOk SZk . 1960/61

flesz

czekamy na informacje o wydarzeniach! e-mail: redakcja@stacja-tluszcz.pl, tel. 694 005 675

Hala sportowa = kiełbasa wyborcza? Szanowna Redakcjo, W poprzedniej „Stacji Tłuszcz” było napisane że ma się budować hala sportowa w Tłuszczu. Zbulwersowałem się bo burmistrz powiedział, że będzie to budował nawet jak nie będzie na to dotacji z ministerstwa. Ja się pytam za co to będziemy budować? Pójdą na to grube miliony tylko z czego bo się mówiło że burmistrz Białek tak gminę zadłużył a teraz jak się zadłuży? Wodociągów na wsi brak a w tym roku w Tłuszczu idzie na to kilkanaście milionów złotych i z tego co widać marnie się to buduje i bez pojęcia. Wystarczy się przejechać i zobaczyć to się można za głowę złapać. W Tłuszczu burmistrz Bednarczyk wyda cały budżet na miasto a co z wsiami? (…) Byłem ze skargą u radnego z naszej wsi to powiedział że hala sportowa ma być budowana jak będzie dotacja, że tak się umówili radni z burmistrzem. No a teraz burmistrz mówi że zbuduje i tak nawet bez dotacji? Czyim kosztem? Ludzi ze wsi, co czekają na wodociąg. Sport ważny ale chyba woda ważniejsza! Ta hala sportowa to kiełbasa wyborcza od zawsze. Burmistrz Białek zbudował fundamenty żeby wybory wygrać a potem to się rozbierało. Teraz będą budować na kredyt, bo wybory za rok, a na wsiach niech piją wodę z kałuży. I jeszcze burmistrz sam powiedział, że utrzymanie takiej hali dużo kosztuje, a co raz straszą, że może wiejskie szkoły zamknąć, bo mało dzieci a dużo kosztuje. Ktoś policzył ile poszło na miasto a ile na wieś w tej kadencji? Wieś podziękuje za to w wyborach. (I MIę I nA ZwI SkO dO wIA dO MO ŚcI re dAk cjI )

zAPytAj rAdNego, zAPytAj rAdNą Zapraszamy Państwa do współtworzenia cyklu wywiadów z radnymi. Przed nami jeszcze siedem wywiadów.

jAk ZAdAĆ rAdneMu luB rAdnej PyTAnIe? – przesłać na adres: redakcja@stacja-tluszcz.pl

– przesłać pocztą tradycyjną na adres redakcji, ul. Przemysłowa 7, 05-240 Tłuszcz

– skorzystać z formularza pytania dostępnego na stronie stacja-tluszcz. pl

dAlSZA kOlejnOŚĆ wywIAdÓw: – radny Adam wojtyra, Grabów (na pytania czekamy do 1 lipca) – radny Henryk wójcik, Chrzęsne (na pytania czekamy do 25 lipca) Zachęcamy Państwa do skorzystania z okazji i wspólnego „odpytania” naszych samorządowców! r e dAkcjA ST

koNkurs redAkcyjNy Pytanie konkursowe: Gdzie znajduje się grób Marii Sieroszewskiej, córki wacława Sieroszewskiego? a) na cmentarzu ludowym w Irkucku b) na warszawskich Powązkach c) na cmentarzu nowodziewiczym w Moskwie nAGrOdy: – 2 x bezpłatna wymiana butli w firmie Puławski PPHu (Przemysłowa 7, Tłuszcz). Sponsoremnagródjestfirma PuławskiPPHU TUWSTAWIĆLOGOFIRMY

STAcjA TłuSZcZ. Twoja prasa lokalna. Pismo bezpłatne. nakład 5 000 egz. ISSn 1898-2336 Gazetanależydo ogólnopolskiejsiecigazet bezpłatnycheXTrA. AdreS redAkcjI: ul.Przemysłowa7, 05-240Tłuszcz,tel.694 005 675, email:redakcja@stacja-tluszcz.pl reklAMA: tel.694 005 675, email:reklama@stacja-tluszcz.pl redAkTOr nAcZelny: MaciejPuławski wydAwcA: FundacjaStacjaDemokracja DRUK: PolskaPresse,Warszawa Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

3 MAjA 2013 rOku, GOdZ. 12.57, TłuSZcZ – Inscenizacja historyczna pt. „Odbicie Braci wierzbów”, którą zorganizowano z okazji Święta konstytucji 3 Maja przyciągnęła wielu widzów (fot. Sławomir Sikorski)

Zasady konkursu: Nagrodaw postacijednejwymiany butli czeka na osobę, która jako pierwszazadzwonipod numer791670-269, w poniedziałek 3 czerwca 2013 r. o godzinie 19.00 i odpowie poprawniena pytanie.Druganagroda(jedna wymiana butli)–zostanie wylosowana spośród osób, które dostarczą odpowiedź na kartkach pocztowych do dnia 15 czerwca 2013 r. na adres: Redakcja „Stacja Tłuszcz”, ul. Przemysłowa 7, 05-240 Tłuszcz.  Zwycięzcypoprzedniegokonkursu: –ZofiaOłdak,Jasienica(odpowiedź nadesłana na kartcepocztowej).

GrATu lu je My!


www.stacja-tluszcz.pl

3

na tapecie

OPŁATY ZA ŚMIECI Znamy już stawki opłaty śmieciowej, które będą obowiązywały w naszej gminie od lipca. Gołym okiem widać, że segregacja się opłaci – to chyba najlepszy sposób, żeby dotkliwie nie poczuć finansowych skutków „reformy śmieciowej”. Obowiązująca opłata jest uzależniona od tego, czy dane gospodarstwo domowe zadeklaruje chęć segregacji śmieci oraz od jego wielkości (ilości osób w nim zamieszkujących). Zmienią się również terminy odbioru odpadów – w całej gminie będą odbywać się co trzy tygodnie. Opłata nie będzie uzależniona od ilości odbieranych odpadów, ponieważ w nowym systemie gmina i tak będzie ich właścicielem. W efekcie ma to doprowadzić do likwidacji dzikich wysypisk, których tworzenie będzie po prostu nieopłacalne. Wciąż nie wiadomo, która z firm biorących udział w przetargu na wywóz śmieci będzie obsługiwała naszą gminę. Jak tłumaczą urzędnicy – cała procedura się przedłuża, bo trzeba dokładnie sprawdzić oferty, tak by uniknąć ewentualnych protestów ze strony niewybranych przedsiębiorców. Do końca czerwca właściciele nieruchomości powinni złożyć w Urzędzie Miejskim wypełnioną deklarację. Druki dostępne są na parterze, w Biurze Obsługi Interesanta i na www.tluszcz.pl w zakładce: gospodarka odpadami. MP reklama

SPrAwdŹ, Ile ZAPłAcISZ

Stawka miesięczna za odpady zmieszane 1 os. 2 os. 3 os. 4 os. 5 os. 6 os. 7 os. 8 os. 9 os. 10 os. i więcej

15 zł 24 zł 33 zł 42 zł 51 zł 60 zł 69 zł 78 zł 87 zł 96 zł

– Odbiór śmieci co trzy tygodnie

Stawka miesięczna za odpady zbierane selektywnie 1 os. 2 os. 3 os. 4 os. 5 os. 6 os. 7 os. 8 os. 9 os. 10 os. i więcej

10 zł 16 zł 22 zł 28 zł 34 zł 40 zł 46 zł 52 zł 58 zł 64 zł

– Odbiór śmieci co trzy tygodnie


4

na tapecie

w skrócie ŚMIECIE – OBOWIĄZKOWE DEKLARACJE JakinformujeUrządMiejskido 30czerwcanależyzłożyćdeklaracjęo wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Składająjąwłaścicieledomów jednorodzinnych oraz zarządy wspólnot lub spółdzielni. Wypełniony i podpisany druk należy dostarczyć do Wydziału Urbanistyki i Gospodarki KomunalnejUM,gdzienastąpiweryfikacja informacji. Drugą możliwością jest wypełnienie deklaracji on-line (dostępna na stronie www.tluszcz.pl), jednak musi być ona opatrzona bezpiecznym podpisemelektronicznym.Więcejinformacjipod nrtel.(29)777-52-61

( red.) UMOWA NA HALĘ PODPISANA 22majaw UrzędzieMiejskimw Tłuszczu podpisano umowę z wykonawcą zadania„Budowahalisportowejprzy Szkole Podstawowejw Tłuszczu”.Do przetargu stanęły4firmy.Najkorzystniejsząofertę złożyła firma MORIS – Sport Sp. z o. o. z Tychów. Zapisana w umowie wartość robót budowlanych wg kosztorysów wykonawcyto6697806,99złbrutto.

( ŹrÓ dłO : TluSZcZ . Pl ) OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Na stroniewww.tluszcz.bip.net.plw połowiemajaopublikowanoczęśćoświadczeń majątkowych – jak na razie upubliczniono tylko zarobki radnych. Tymczasem obowiązek ujawniania oświadczeńmajątkowychdotyczyrównieżburmistrzai jegozastępcy,częścipracownikówUrzęduMiejskiegoorazdyrektorów jednostekpodległychgminie.Czywysokośćzarobkówniektórychsamorządowcówwzbudzidyskusjetakżei w tymroku?O tymprzekonamysięjużwkrótce.

( red.) reklama

wtorek, 28 maja 2013

A miało być tak pięknie Dokończenieze ááá

STR. 1

Zastrzeżenia dotyczą również stanu nawierzchni ulicy, jaki był podczas prowadzonych prac. Mieszkańcy osiedla podkreślają, że gdyby nie to, że jeden z sąsiadów wyrównywał ulicę swoim prywatnym sprzętem, to nie mogliby wjeżdżać na swoje posesje. Ubolewają też nad nawierzchnią drogi, która po zakończonych pracach znacznie odbiega od stanu pierwotnego. – Na podbudowę jest wyrzucony gruz budowlany, którego tu w ogóle nie powinno być. Cegły się zlasują i nie będzie utwardzenia. To wszystko się rozjeździ. Na większości drogi zagęszczarki nikt nie widział. Wcześniej było tu pół metra leszu i na to destrukt. Było to wszystko dobrze ubite. My dbaliśmy o ulicę, o nasze posesje. Chodziliśmy ul. Sasanki na spacery z dziećmi. Teraz proszę zobaczyć, jaki tu jest śmietnik – mówi z oburzeniem kolejny mieszkaniec proszący – jak pozostali – o anonimowość. Dodaje też, że na ulicy były niezabezpieczone miejsca, które zagrażały życiu i zdrowiu – jak wypełniona wodą, głęboka na 70 cm dziura, po deszczu wyglądająca jak niewinna kałuża. Burmistrz Paweł Bednarczyk zapytany przez nas o nawierzchnię na ulicy Sasanki, zapewnia, że jej stan został udokumentowany na wideo przed rozpoczęciem robót. 16 maja zorganizowano wizję w terenie, podczas której oceniono stan istniejący, wykonano odkrywki i ustalono ostatecznie konstrukcję odtwarzanej nawierzchni ulicy. – Na podstawie tych ustaleń wykonawca przystąpił do odtwarzania ulicy – informuje burmistrz Bednarczyk. – Należy podkreślić, iż ustalenie konstrukcji nawierzchni ulicy Sasanki było kwestią o tyle istotną, że odbywa się na niej dość intensywny ruch ciężkich pojazdów i maszyn budowlanych należących do mieszkańców. Warto dodać, że w opinii specjalisty ds. drogownictwa z UM ulica prezentuje się teraz nawet lepiej niż przed rozpoczęciem robót – twierdzi burmistrz. UNIJNA SADZAWKA Właścicielom posesji nie podobają się zostawiane przez ekipę budowlaną rury, śmieci czy też wrzucanie na noc materiałów „na przechowanie” na pry-

wą – zapewnia burmistrz Bednarczyk. Dodaje również, że był z mieszkańcami w stałym kontakcie telefonicznym oraz wyjątkowo podał również prywatny numer kierownika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa, który na zgłaszane przez mieszkańców inter wencje, w miarę możliwości, wyjeżdżał w teren lub niezwłocznie kierował do inspektorów nadzoru oraz wykonawcy wezwania telefoniczne. – O wszystkich inter wencjach mieszkańców i sposobie ich załatwienia byłem i jestem informowany na bieżąco ja lub mój zastępca – twierdzi burmistrz. l l l

Mieszkańcy udokumentowali, że na ulicy były niezabezpieczone miejsca, które zagrażały życiu i zdrowiu – jak wypełniona wodą, głęboka na 70 cm dziura, po deszczu wyglądająca jak niewinna kałuża (zdjęcie udostępnione przez mieszkańca)

watne posesje bez pytania i wcześniejszego uzgodnienia. Największe zastrzeżenia mają jednak do samowolnego składowania na działkach kruszywa oraz wypompowywania na nie wody z wykopów. – Przecież nie można tak po prostu pompować wody ludziom na działki! Powinien być podstawiony beczkowóz albo odprowadzenie do studzienki deszczowej – zauważa jeden z mieszkańców. Jego sąsiadka dodaje: – Jak zwróciłam uwagę, że panowie pompują wodę na prywatny teren powiedziano, że tu i tak jest woda! – Jaka tu będzie malaria, kiszonka! Ja się nie znam, ale tak na chłopski rozum: jak można wylewać wodę komuś na posesję? Najśmieszniejsze, że ten cały bałagan jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Przy tym bajorze powinna być plansza: „sadzawka finansowana z unii” – dodaje inna osoba z nutką sarkazmu. – Z przykrością potwierdzam, że fakty takie miały miejsce, jednak były to zdarzenia incydentalne i krótkotrwałe – komentuje bur mistrz Paweł Bednarczyk zapytany o sprawę wy-

Jak widać ocena sytuacji przez burmistrza różni się znacznie od tej dokonanej przez mieszkańców ulicy Sasanki. Jednak dokumentacja fotograficzna przez nich sporządzona i widoczne gołym okiem „jeziora” na działkach wskazują, że nawet jeśli niektóre działania były „incydentalne”, to skumulowane dały się właścicielom działek mocno we znaki. M A cIej P u łAw SkI

pompowywania wody. – Po otrzymaniu zgłoszeń od mieszkańców natychmiast inter weniowaliśmy zarówno u Inżyniera Kontraktu jak i wykonawców robót zdecydowanie nakazując zaprzestanie tego typu praktyk. Chcę podkreślić, że nie było zgody inwestora na takie działanie i przeprosić mieszkańców za związane z tym niedogodności – dodaje.

co na krytyczne uwagi mieszkańców z ul. Sasanki odpowiada firma SkAnSkA – wykonawca robót?

PAŃSKIE OKO KONIA TUCZY? Podczas naszego pobytu na ul. Sasanki słychać ogromne rozczarowanie tym, że choć inwestycja – przynajmniej z pieniędzy – europejska – to i standardów pracy spodziewano się podobnych. Jeden z sąsiadów podsumowuje: – Mam wrażenie, że jest to wszystko robione „po polsku”: byle jak, jakoś będzie. Mieszkańcy mają też duży żal do radnych i burmistrza, którzy to wg relacji nie pojawiali się w ogóle na tym terenie podczas prowadzenia prac. Narzekają też na utrudniony kontakt z gminnym inżynierem i brakiem działań nadzorczych ze strony gminy. Jeden z naszych rozmówców podsumowuje: – Burmistrza tu nigdy nie było. Nie potrafię tego zrozumieć. Jeżeli jest gospodarz gminy, widzi co się tutaj dzieje, to przecież by wystarczyło, żeby tędy się przejechał jadąc do pracy. Przecież nie od dziś wiadomo, że pańskie oko konia tuczy. A już jak nie sam, to by chociaż wysłał ludzi. Bo to przecież nie tylko trzeba wstęgi przecinać i ustawiać się do fleszy… Tymczasem burmistrz jest innego zdania: – Na terenie budowy byłem wielokrotnie. Może nie było to w tym samym czasie co mieszkańcy, ale nie zawsze moje obowiązki pozwalają mi na stałe przebywanie na placu budowy. Mogę jednak zapewnić, że byłem i bywam na terenie budowy, zarówno w godzinach urzędowania jak i w czasie wolnym. Można powiedzieć, że stale odwiedzam plac budowy i spotykam się ze wszystkimi mieszkańcami ulicy, którzy inter weniowali bezpośrednio u mnie w sprawach związanych z budo-

TOMASZ wÓjTOwIcZ, MenAdżer PrOjekTu: – Skanska przystąpiła do przetargu na budowę sieci wodociągowej na osiedlu Sasanki – Wierzbowa w Tłuszczu we wrześniu ubiegłego roku i wygrała go oferując najniższą cenę na wykonanie zadania. Umowę z Zamawiającym (Gminą Tłuszcz – przyp. red.) podpisaliśmy pod koniec listopada, a plac budowy został nam przekazany tuż przed Świętami. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych musieliśmy rozpocząć prace związane z budową wodociągu chcąc wywiązać się z wiążących nas zapisów umownych. Jednakże tegoroczna zimna była bardzo uciążliwa, a w czasie, kiedy temperatura spadała poniżej -5 stopni Celsjusza oraz gdy opady śniegu były ponadnormatywne musieliśmy wstrzymywać roboty budowlane. Skutkowało to m. in. tym, iż prace wykończeniowe i porządkowe skumulowały się w okresie wiosennym i mogły powodować pewne utrudnienia dla okolicznych mieszkańców. Dokładaliśmy jednak wszelkich starań, by w jak najmniejszym stopniu były one odczuwalne. Dodatkowo, mając na względzie potencjalne niedogodności wynikające z prac przy budowie sieci wodociągowej, które mogli odczuwać mieszkańcy osiedla Sasanki – Wierzbowa zdecydowaliśmy się na prowadzenie robót częściowo metodą bezwykopową.


iV

historia

BLISKIE

wtorek, 28 maja 2013

SPOTkAnIA Z HISTOrIą

Tajemnica Marii Badacze polskiej zsyłki na Syberii wciąż niewiele wiedzą o losach Marii Sieroszewskiej, córki wacława Sieroszewskiego z jego małżeństwa z jakutką Anną Slepcową. Pochodzący z wólki kozłowskiej pisarz i polityk dwanaście lat spędził na zesłaniu w jakucji, gdzie po śmierci żony sam wychowywał córkę. nie wiadomo do końca dlaczego, ale Maria nigdy nie wróciła do Polski na stałe.

Urodziła się około 1881 roku w Wierchojańsku, gdzie Wacław rozpoczynał zesłańczy wyrok. Po śmierci matki w 1886 roku zamieszkała z ojcem, który zadbał by mówiła po polsku. W 1892, po tym jak upłynął okres przymusowego osiedlenia, Sieroszewski zabrał ją do Irkucka. Dwa lata później sam wyjechał do Petersburga, a Maria została w Irkucku pod opieką jego przyjaciół, państwa Landych. Nie mógł zabrać jej ze sobą choćby z tego powodu, że wciąż groziło mu aresztowanie za działalność niepodległościową, której nie porzucił aż do 1918 roku. O Marii wiadomo tyle, że w okresie międzywojennym mieszkała w Moskwie, pracowała jako nauczycielka i korespondowała z tatą. Odwiedziła wówczas rodzinę w Polsce, która już wcześniej czyniła starania, by sprowadzić ją do kraju. W latach 30. minionego wieku korespondencja ustała. Po wojnie listy wysyłane przez rodzinę Sieroszewskich z Polski pozostały bez odpowiedzi. Wszelki słuch po córce pisarza, tak jak po wielu polskich dzieciach na Wschodzie, zaginął. Nowe informacje przyniosła dopiero kwerenda internetowej strony rosyjskiego Centrum Badań Genealogicznych (www.rosgeneo.ru). Rosyjskie Centrum Badań genealogicznych jest inicjatywą grupy historyków-genealogów którzy stworzyli bazę z danymi około trzech milionów osób urodzonych w Rosji przed rokiem 1917. Wprowadzono do niej także dane pochowanych na cmentarzu Nowodziewiczym w Moskwie. Co najmniej od wiosny 2012 roku wśród skatalogowanych nazwisk można znaleźć Marię Wacławowną Sieroszewską, urodzoną w 1879 i pochowaną w 1964, właśnie na cmentarzu Nowodziewiczym. Podana data narodzin jest błędna, ale daty śmieci nikt dotąd w Polsce nie znał. Według danych Centrum, Maria spoczywa razem z Walentyną Siemionowną Sierową, matką słynnego portrecisty Walentyna Sierowa. Zwraca uwagę opis, że Maria była „wychowanką i uczennicą W. S. Sierowej”. Skrzętny archiwista zadbał także o podanie źródła z którego zaczerpnął tę niezwykle ważną wiadomość. Jest to książka pt. „Nowodiewiczyj Memoriał. Niekropol Nowodiewiczewo kładbiszcza” autorstwa Solomona Jefimowicza Kipnisa, wydana w Moskwie w 1995 roku. Sprawdzenie w literaturze informacji pochodzącej z internetu było niezbędne choćby z tego powodu, że zawierała literówki i niezrozumiałe do końca skróty. W pracy Solomona Kipnisa można znaleźć więcej informacji na temat miejsca pochówku Marii. Spoczywa we wspólnej mogile-grobowcu razem z Walentyną Siemionowną, ale też samym

Walentynem Sierowem, wybitnym malarzem i jego najbliższymi krewnymi. Grobowiec Sierowych istnieje do dzisiaj, łatwo go odnaleźć. Jest prostą mogiłą u szczytu której stoi głaz upamiętniający sławnego pieriedwiżnika. Przed nim widnieją dwa szeregi płyt z nazwiskami pochowanych. Na szereg pierwszy składają się cztery płyty. Na czwartej widnieją nazwiska matki portrecisty, Walentyny Siemionowny Sierowej (1847-1924) oraz Marii Wacławowny Sieroszewskiej (1879-1964). Okoliczności w jakich Maria Sieroszewska poznała się z rodziną Sierowych wyjaśnić może publikacja Aleksieja Jewstafiewa, dziennikarza z Jakucka, który pisywał o polskich zesłańcach w Jakucji. W 2008 roku Jewstafiew otrzymał ważną informację od historyka z Soczi, Władimira Kostinikowa. Kostinikow pracuje nad biografią pierwszej nauczycielki w Soczi Marii Bykowej, która zakładała w Rosji szkoły ludowe w ostatnich dekadach XIX wieku i pierwszych latach wieku XX. W niepublikowanych dotąd wspomnieniach jej wychowanki Warwary Żylińskiej, Kostinikow natrafił na taki oto fragment: „W sierpniu (1897 r.) z Syberii przywieźli jeszcze czternastoletnią dziewczynkę na wychowanie. To była córka zesłańca politycznego Sieroszewskiego... Przez reklama

Klasztor Nowodziewiczy, obok którego jest cmentarz o tej samej nazwie oraz grób Marii Sieroszewskiej. Córka Wacława Sieroszewskiego spoczywa razem z Walentyną Siemionowną Sierową, matką słynnego portrecisty (fot. M. Książek)

całe swoje późniejsze życie nigdy nie zrywała kontaktu z naszą rodziną...” Ze wspomnień Żylińskiej wiadomo też, że w 1899 Maria wybierała się na kursy buchalteryjne, czyli księgowe. Szkołę w Soczi pomagała zakładać Bykowej sama Walentyna Siemionowna Sierowa oraz jej córka Nadieżda. Zapewne więc już w Soczi rozpoczęła się znajomość Sierowych i Marii Sieroszewskiej. A jeśli wierzyć słowom Solomona Kipnisa, że Maria była uczennicą i wychowanką Walentyny Siemionowny,

to losów i nazwiska Marii Sieroszewskiej należy szukać w placówkach zakładanych przez Sierową i w miejscach, gdzie matka malarza mieszkała. Te dwie osoby musiała łączyć więź szczególna, skoro pochowano je tuż obok siebie. Nauczycielkę z jej uczennicą. Cmentarz Nowodziewiczy jest najważniejszą i jedną z najstarszych nekropolii Moskwy, pomnikiem kultury. Oficjalnie powstał w 1904 roku, za południową ścianą klasztoru Nowodziewiczego, ale już od XVI wieku grzebano

tam ludzi. Pod jego murami chowano zazwyczaj dostojników kościelnych i państwowych. Także sławnych literatów. Spoczywają tu Anton Czechow, Mikołaj Gogol czy Michaił Bułhakow. Jest też wielu sowieckich polityków, również stalinowskich wyrobników-siepaczy, jak Mołotow. Pośród tych wszystkich obcych, czasem strasznych nazwisk, jedno brzmi niezwykle znajomo: Maria Sieroszewska. M I cHAł k SIą żek


www.stacja-tluszcz.pl

Polityka jest śmieszna sama w sobie zadbać o to, żeby zarówno treść utworu, jak i jego forma były czytelne dla widza. PS: Kiedy piszesz piosenkę, nie możesz sobie pozwolić na budowie zbyt skomplikowanej postaci. Myślisz szczególnie o tym, by tekst wyrażał wszystko, bo nie ma miejsca na budowę bohatera. AM: Nie masz również zbyt wiele czasu na zarysowanie sytuacji – piosenka jest na to zbyt krótka. PS: Sytuacja musi być prosta, bo widz musi się skupić i na muzyce, i na tekście utworu. Gdyby jeszcze miał do tego skupić się na głębokim sensie piosenki… To chyba byłoby zbyt wiele.

27 kwietnia w ramach cyklu kabaretowego w Hotelu Batory wystąpił kabaret Smile. Przedstawienie zostało ciepło przyjęte przez publiczność. Z Pawłem Szwajgrem i Andrzejem Mierzejewskim, członkami kabaretu Smile, rozmawia Iwona Przybysz. w waszym programie nie było ani jednego skeczu o zabarwieniu politycznym. dlaczego zdecydowaliście się na ominięcie tego tematu? PAweł SZwAjGIer: Ponieważ lubimy

pisać skecze tylko na tematy społeczne, obyczajowe. Często wykorzystujemy też w naszych numerach żart sytuacyjny. Polityka nie jest naszym konikiem. AndrZej MIerZejewSkI: Polityka sama w sobie jest śmieszna. A ponieważ jest tego dużo w mediach, chcemy, aby nasi widzowie odcięli się od tej szarej, przykrej i jakże przygnębiającej rzeczywistości. ZNALAZŁ KLUCZ I OKRADŁ SĄSIADKĘ Wychodząc z domu niejednokrotnie liczymy na sąsiada, który może zwrócić uwagę na nasze mienie. Tym samym oczekujemy, że po powrocie do domu nie spotka nas żadna przykra niespodzianka. Niestety w tym przypadku było odwrotnie… Mieszkanka gminy Tłuszcz wyszła do pracy. Zamknęła drzwi do domu, reklama

Bardzo dobrze radzicie sobie zarówno w tradycyjnych skeczach, jak i w piosenkach. która forma wydaje się wam trudniejsza? PS: Dla nas dwóch chyba piosenka.

W naszym kabarecie jedynie Michał Kincel dobrze śpiewa. AM: Ale nie wyobrażam sobie programu kabaretowego bez piosenki. W końcu muzyka łagodzi obyczaje. Towarzyszy człowiekowi w każdym momencie jego życia, rozluźnia go, wprowadza w dobry nastrój… Jest jak najbardziej potrzebna. jak duże jest niebezpieczeństwo, że w „śpiewanych skeczach” forma zakłóci rozumienie treści? To znaczy czy istnieje taka możliwość, że odbiorca skupi się na tym, że słyszy piosenkę, a nie zwróci uwagi na jej przekaz? AM: Może tak się zdarzyć. Jednak

kiedy wybiera się formę skeczu, trzeba po czym schowała klucz na trenie swojej posesji. To wykorzystał 22-letni sąsiad. Pod nieobecność gospodyni odszukał klucz, otworzył drzwi, po czym wszedł do domu i zabrał z szafki 420 złotych i warty 300 zł telefon komórkowy. Powiadomieni o tym fakcie miejscowi funkcjonariusze zaraz po zgłoszeniu udali się do miejsca zamieszkania podejrzewanego o to przestępstwo mężczyzny, który był mocno zaskoczony wizytą policjantów.

V

rozmaitości

jedna z waszych piosenek dotyczy świeżo upieczonego magistra, który mimo posiadania dyplomu w kieszeni nie może znaleźć pracy. kiedy kabaret stał się dla was sposobem na uniknięcie jego losu? AM: Pierwsze podchody zaczęliśmy

robić już w liceum. Po maturze jednocześnie studiowaliśmy i robiliśmy kabaret. Wszystko jednak zaczęło się rozkręcać w okolicach trzeciego-czwartego roku studiów. Po prostu studia płynnie przeszły w pracę. czy ukończenie studiów pomogło wam w pracy? AM: Jak najbardziej. Bardzo mocno

współpracujemy z Chatką Żaka (czyli z akademickim domem kultury przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie robiliśmy próby i występowaliśmy). A same studia… Uważam, że są potrzebne, bo poszerzają horyzonty. Nawet, jeśli nie pracujesz po ich ukończeniu w swoim zawodzie. Funkcjonariusze umieścili 22-latka w policyjnej celi. Chłopak już został przesłuchany i usłyszał zarzuty popełnienie przestępstwa kradzieży z włamaniem. Za czyn, jakiego się dopuścił, może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności. ( TS ) OKRADLI SPALONY DOM Dwaj mężczyźni przy pomocy taczek wywieźli do punktu skupu złomu przedmioty, które zabrali ze spalonego

ABSOLWENCI ZAPRASZAJĄ Z okazji 50. rocznicy zakończenia nauki w Szkole Podstawowej w Tłuszczu przy ul. warszawskiej (na zdjęciu), grono absolwentów z 1963 roku, organizuje 23 czerwca 2013 roku spotkanie koleżeńskie.

Szczegółowych informacji udzielają: – Bożena Kaszuba (z d. Miąskiewicz), tel. 606-319-761 – Waldemar Matejak, tel. 691-150-505 Z A PrA SZA My !

Nocny dzwonnik

zatrzymany dzięki czujności i szybkiej reakcji ks. Andrzeja Zajkowskiego udało się zatrzymać osobę, która zakradłszy się w nocy do dzwonnicy zakłócała spokój mieszkańcom Tłuszcza.

Sytuacja pierw szy raz miała miejsce pod koniec kwietnia, w nocy z soboty na niedzielę. Powtórzyła się również tydzień później. Około godziny 1 ktoś dzwonił kościelnymi dzwonami. Aby to zrobić, musiał się dostać do przykościelnej dzwonnicy. Wikariusz z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu – ks. Andrzej Zajkow ski zachowywał tej nocy czujność. Gdy tylko rozległ się dźwięk dzwonów ks. Andrzej zawiadomił o fakcie tłuszczańską Policję. Zbiegł na dół z plebanii i podjął pościg za nocnym dzwonnikiem. Akcja przebiegła bardzo szybko, ksiądz dogonił i złapał sprawcę na ul. Kościelnej. Po chwili na miejscu była już Policja. Okazało się, że „dzwonnikiem” był trzydziestokilkuletni mieszkaniec Tłuszcza, który odpowie teraz za bezprawne działanie. Szybki przyjazd Policji i odważne podejście duchownego przyczyniły się do tego, że sprawca został zatrzymany. Niech ta sytuacja będzie przestrogą na przyszłość dla osób poszukujących nocą mocnych, nietypowych wrażeń. red.

budynku. Właściciel posesji nie dość, że poniósł straty związane z pożarem, to jeszcze stał się ofiarą kradzieży. Mężczyźni już usłyszeli zarzuty kradzieży wartego blisko 1000 złotych mienia. Jak tłumaczyli funkcjonariuszom z komisariatu w Tłuszczu, brak środków finansowych zmusił ich do podjęcia kroku związanego z przywłaszczeniem cudzych rzeczy. Tym razem 24 i 34-latek

postanowili zabrać przedmioty z budynku, który wcześniej uległ spaleniu. Przy pomocy taczek wywieźli z domu wannę, łóżko polowe, felgi samochodowe, butle gazowe, kuchenkę gazową, lodówkę, zamrażarkę, a nawet łyżwy. Przedmioty te dostarczyli do punktu skupu złomu, sprzedali, po czym podzielili się pieniędzmi. Za czyn, jakiego się dopuścili, grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. ( TS )


www.stacja-tluszcz.pl

rozmaitości

150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

W lasach i na torach Powstanie Styczniowe było pierwszą regularną wojną partyzancką na ziemiach polskich. Także na Mazowszu, po kilku miesiącach zmagań, oddziały powstańcze najbezpieczniej czuły się w lasach.

20.04.2013, KOZŁY PolicjanciKPTłuszczw czasieprowadzonych czynności w miejscowości Kozły na posesji wynajmowanej przez mieszkańcaujawnilisamochódosobowymarkiToyotaCorollaposzukiwanyjakoskradziony na terenie KPP Mińsk Maz. Ponadtow wynikuprzeszukaniaw miejscu zameldowaniazatrzymanego,policjanci na strychuodnaleźliłodygimarihuany.

21.04.2013, TŁUSZCZ Sprawca z terenu posesji dokonał kradzieży wózka dziecięcego o wartości 500zł.

18.05.2013, TŁUSZCZ

To stamtąd najwygodniej było atakować posterunki rozmieszczone w miasteczkach, przejeżdżające pociągi z wojskiem i zaopatrzeniem a także oddziały wroga przemieszczające się niezbyt gęstą siecią marnej jakości dróg Królestwa Kongresowego. W maju i czerwcu większość starć na wschodnim Mazowszu miało miejsce w obwodach pułtuskim, ostrołęckim i stanisławowskim. Najcięższe bitwy rozegrały się w tym czasie w ówczesnym obwodzie ostrołęckim. Spośród kilku bitew najgłośniejsza była ta pod Nagoszewem k. Ostrowi Mazowieckiej z 2 na 3 czerwca 1863 r. Oprócz regularnych, zaprawionych w boju oddziałów wzięło w niej udział 150 miejscowych kosynierów z Nagoszewa i Osuchowej. Bitwa ta przeszła do legendy także dlatego, że trzech mieszkańców Nagoszewa podpaliło własne stodoły, w których zabarykadowali się rosyjscy żołnierze... W płomieniach zginęli też sami gospodarze! Z kolei 13 maja pod Kietlanką powstańcy słynnego Ignacego Mystkowkiego usiłowali wykoleić rosyjski pociąg, ale udało się to tylko częściowo na skutek zdrady dróżnika z Czyżewa. Na miejscu zginął Mystkowski i większość dowódców. Niemniej, jak czytamy w wydanej w 1913 r. w Szwajcarii książce „Bitwy i potyczki 1863-1864”

W okresie od 18.05 do 21.05.2013 nieznanysprawcaz ogrodzonejdziałkidokonał kradzieży 42 sztuk tui o wartości 500zł.

18.05.2013, WÓLKA KOZŁOWSKA

DZIEŃ DOBRY

DROGA PANI EDYTO!

Proszęmiporadzićcopowinnamzrobić.Mam23 lata, męża i małe bliźniaki. Jestem teraz pół roku na urlopiewychowawczym.Kiedyśz mężemumówiliśmysięna osobnekontai jakniebyłodzieciaczkówtodobrzetodziałało,aleterazzaczęłomito przeszkadzać. Chodzi o to, że wszystkie wydatki związanez dziećmiponoszęja.Właściwieniemam jużprawiew ogóleoszczędności,bowszystkoposzło na wyprawkę i bieżące wydatki – słoiczki, szczepionki, pieluchy itp. A przy bliźniakach idzie tego sporo. Myślałam, że jak skończą mi się oszczędnościtomążbędzieprzelewałczęśćpensji żebymmiałajądo dyspozycji.Próbowałamz nim rozmawiać,aleonchybanierozumie.Ostatniociąglejeździliśmyna chrzciny,komuniei chciałamkupićsobiedrugąsukienkę,aleniemamza co.Mąż powiedziałtylkodrwiąco:„tosekup”.A potemco? Niewyobrażamsobie,żebędęgoprosiłao pieniądze na ubrania dla dzieci albo pieluchy. A moich pieniędzyjużprawieniema,a do pracyniemam na razie szans wrócić. Mąż daje mi tylko kwotę na jedzeniedo domui nicwięcej.Towszystkojest upokarzające.Jaktorozwiązać?

Czytająclistniemogłamwyjśćz podziwunad siłą Pani naiwności i bezradności! Przepraszam za taki osąd,alez kimsięPanizwiązała–z mężczyzną,czy z chłopaczkiem,którynieposiadapoczuciarzeczywistościi niezdajesobiesprawy,żeJegoobowiązkiemjestutrzymywanierodziny!Istniejąsądyi sprawyo alimenty–możewartozainteresowaćsiętakimrozwiązaniemsprawyjeślinormalnerozmowy niedocierajądo ojcarodziny…PaniEdytoa niepróbowaliścierozważyćw spokojnejrozmowieWaszej sytuacjifinansowej? Bardzojestemciekawaczymążzajmujesiębliźniakami,czyteżjesttotylkoPaniobowiązek…a comyśląWasibliscyo takiejchorejsytuacji…z pewnością niktnormalnytegobyniepopierał! Carlos Ruiz Zafon, hiszpański pisarz powiedział: „małżeństwo i rodzina są tylko i wyłącznie tym co samiz nichuczynimy”.PaniEdytkoproszępoważnie i stanowczoporozmawiaćz mężemi uczyńciez Waszejrodzinycośpięknego! serdeczniepozdrawiam

e dy TA

B e ATA

reklama

O PrA cO wA nIe : r ZecZ nIk kPP w O łO MIn O PrAc . r. S Zy dlIk – Całą publikację można przeczytać w internecie. Oto skrócony link do zasobu w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej: www.tnij.org/1863

Nowość – klasa kolejowa ciekawe praktyki, a później możliwość podjęcia zgodnej z kwalifikacjami pracy – to marzenie wielu uczniów szkół technicznych. dzięki uruchomieniu klasy kolejowej, do jego spełnienia przybliży się młodzież z Zespołu Szkół im. k. k. Baczyńskiego.

25 kwietnia w tłuszczańskim zespole szkół przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz zarządu spółki „Koleje Mazowieckie – KM” podpisali porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształce-

Kącik porad, prowadzony przez Beatę, która chętnie odpowie na różne problemy, doradzi lub wesprze.

czekam na Państwa listy! Mój adres do korespondencji: „Stacja Tłuszcz”, ul. Przemysłowa 7 z dopiskiem „Porady Beaty” lub e-mail: PoradyBeaty@stacja-tluszcz.pl

Kierujący po drodze publicznej pojazdemmarkiBMWnieustąpiłpierwszeństwaprzejazdui doprowadziłdo zderzeniaz samochodemmarkiAudi,którego kierowcawrazz pasażerkąz urazamirąk zostaliprzewiezienido szpitala. Uwaga! Materiały przygotowuje Komenda Powiatowa Policji w Wołominie. Redakcja nie odpowiada za treść informacji.

POrAdy BeATy

5

Starosta wołomiński Piotr Uściński i prezes zarządu KM Artur Radwan podpisują porozumienie, którego realizacja stworzy nowe szanse dla uczniów tłuszczańskiego zespołu szkół (fot. M. Puławski)

nia w zawodach związanych z kolejnictwem uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat. Spółka kolejowa nie ukrywa, że potrzebuje pracowników, a taka współpraca umożli-

wi jej przygotowanie przyszłej kadry. – Najważniejsze, że udało się zdobyć partnera, który przyciągnie uczniów do naszej szkoły. To będzie zachęta dla gimnazjalistów, żeby tutaj się uczyć i zdobyć zawód, który będzie poszukiwany na rynku pracy – mówił starosta Piotr Uściński. Swojego zadowolenia nie krył również burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk: – Na pewno część absolwentów znajdzie zatrudnienie w spółce „Koleje Mazowieckie”. Odbycie praktyk związanych z kolejnictwem pozwoli absolwentom zdobyć pracę także np. w warszawskim metrze i tramwajach. Marcin Karlikowski, dyrektor Biura Spraw Pracowniczych Kolei Mazowieckich dodał: – Potrzebujemy wielu pracowników. Współpracujemy już ze szkołą kolejową i tam praktycznie każdy absolwent znajduje zatrudnienie. Są już nawet pierwsi, którzy zdobyli uprawnienia maszynisty i prowadzą pociągi. Warto dodać, że tłuszczańska lokomotywownia, która będzie miejscem praktyk, jest największym pracodawcą w naszej gminie i największym miejscem pracy związanym z koleją w powiecie wołomińskim. MP


6

reklama

wtorek, 28 maja 2013

iNformAtor

ogłoszeNiA

drobNe

TeleFOny AlArMOwe Pogotowie Ratunkowe Policja l Straż Pożarna l Pogotowie gazowe l Pogotowie Energetyczne l

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM

l

Sprzedamnieruchomośćokazyjnie–działka1322mkw.,letniskowazabudowana,domekBRDA82mkw.,standobry,Strachówk. Urlinad Liwcem,tel.602 262 464 l Sprzedammieszkanie38mkw.w Tłuszczu. Tel515 774 490 l Sprzedam działkę budowlaną 526 m kw. w Tłuszczuna osiedluNorwida,tel.604 909 346 l Sprzedam działkę budowlaną w Tłuszczu o pow. 1350 m kw. na osiedlu Klonowa przy ul.Leszczynowejna działcetejsąbudynkigospodarcze,do zburzeniastądcena działkiprzystępna.W pobliżuszkołai kościół.Kontakt515533 334,511433134 l Sprzedamdziałkębudowlanąw Tłuszczuok. 1200 m kw. ul. Norwida. Dobra lokalizacja, wszystkiemedia,tel.504744 396 l Sprzedammieszkaniew Tłuszczu38mkw., tel.515-774-490 l

urZędy I InSTyTucje Urząd Miejski w Tłuszczu Społeczne Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej l Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Bios” s. c. l Centrum Medyczne „Rajmedica” l Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Postoliskach l Urząd Pocztowy l Zakład Energetyczny Posterunek w Tłuszczu l Filia Powiatowego Urzędu Pracy l Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji l Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej l Ośrodek Pomocy Społecznej l Zespół Obsługi Placówek Oświatowych l Przedszkole Samorządowe „Baśniowa Kraina” l Gimnazjum w Tłuszczu l Zespół Szkół w Stryjkach l Zespół Szkół w Postoliskach l Zespół Szkół w Miąsem l Zespół Szkół w Mokrej Wsi l Zespół Szkół w Jasienicy l Szkoła Podstawowa w Tłuszczu l Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłach l Miejska Biblioteka Publiczna l Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna l Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy l l

SPRZEDAM Sprzedam piękną suknię ślubną. Rozmiar 39-40,wzrostok.162cm.Welongratis.600zł. Tel.503 877838 l Sprzedamrowerużywanygórskipo remoncie,cena 200złotychorazrowerekdziecinny tanio,tel.505158 447 l Sprzedam drzwi z demontażu szt. 5 białe z dużąszybą,standobry,tanio,tel.505158 447 l

USŁUGI ustawianie anten satelitarnych, tel. 696 524 418 l remonty i wykończenia kompleksowo i solidnie, pełen zakres. elewacje, układanie terakoty, glazury, adaptacje poddaszy, zabudowy g/k, malowanie, gipsowanie, tel. 604 632 081 l układanie kostki brukowej i granitowej. Szybko tanio solidnie, wycena gratis, tel. 667 847 987 l układanie kostki brukowej i granitowej. Szybko tanio solidnie, wycena gratis, tel. 667 847 987 l usługi transpor towe duży bus, przeprowadzki, tanio, tel. 602 515 474 l Naprawakomputerów–stacjonarnei laptopy.Usuwaniewirusów,naprawaoprogramowania i sprzętu. Przystępne ceny. Dojazd do klienta.Tel.503 800 225 l

WYNAJMĘ Posiadam do wynajęcie lokal przy ul. warszawskiej w Tłuszczu, tel. 602 676 426

l

reklama

999 997, 29 757-30-07 998 22 787-66-66 991

29 75-73-016 29 757-38-94 29 757-30-04 29 742-01-17 29 757-32-18 29 75-73-121 29 75-73-027 29 75-73-108 29 757-31-34 29 757-30-22 29 757-32-40 29 757-22-14 29 757-32-37 29 777-41-66 29 757-30-30 29 757-30-25 29 757-30-50 29 757-39-67 29 757-31-13 29 757-30-02 29 777-16-67 29 757-38-50 29 757-38-97 29 640-40-06

Inne l l

Tanio wynajmę namioty, baldachimy wraz z wyposażeniem na komunię, śluby oraz imprezy okolicznościowe, tel. 694 362 376 l wynajmę mieszkanie 3 pok. Tłuszcz, ul. kościuszki, blisko dworca PkP, tel. 505 398 147 l Posiadam lokal do wynajęcia pow. 60m kw. w Tłuszczu przy ul. Powstańców tel. 604 483 223 l Do wynajęciadwapokoje,kuchniaz wygodami.BliskostacjiPKP,Jasienica,tel.505002 935 l Do wynajęciadwapokoje,kuchniaz wygodami. Blisko stacji PKP, Jasienica, tel. 505 002 935 l

DAM PRACĘ Zatrudnięopiekunkędobowądo osobyniepełnosprawnej z zamieszkaniem, tel. 784 189 492 l Katolickie Biuro Pielgrzymkowe zatrudni przedstawicieli.Osobomz pasjąpodróżowania da ciekawą pracę Katolickie Biuro Pielgrzymkowe (preferowani emeryci). e-mail: zapraszamy2@twojepielgrzymki.com.pl l

EDUKACJA Terapia logopedyczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych; przystępne ceny; Tłuszcz, tel. 604 951 216 l

Obywatelskie Biuro Porad Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”

29 646-23-51 29 649-18-31


www.stacja-tluszcz.pl

sport

7

wie ści z bo iskA Z Cichociemnymi po raz trzeci Pracowity maj W maju piłkarze TKS Bóbr Tłuszcz rozegrali 7 meczów w Lidze Okręgowej. Był to istny maraton spowodowany przełożeniem spotkań ze śnieżnego marca. Po znakomitym początku rundy Bóbr zaliczył serię remisów, po których pokonał na wyjeździe Mazura Radzymin, czym udowodnił swoje panowanie w powiecie (kilka tygodni temu zwycięstwem 3:2 zakończył się mecz z Wichrem w Kobyłce). Nieudaną serię spotkań z warszawskimi drużynami Olimpią i walczącym o awans Drukarzem (obie drużyny współpracują z Legią Warszawa) zakończyło przekonywujące zwycięstwo z „Dwójką” Legionovii Legionowo. Na uwagę zasługuje forma strzelecka naszego znakomitego napastnika Adama Matejaka, który z blisko 30 golami lideruje tabeli strzelców naszej ligi dystansując o kilkanaście bramek (!) rywali z innych drużyn. Poniżej prezentujemy komplet wyników. Bóbr Tłuszcz – Olimpia warszawa 2:2 Sokół Serock – Bóbr Tłuszcz 1:1 Mazur radzymin – Bóbr Tłuszcz 2:3 Bóbr Tłuszcz – legion warszawa (Białołęka) 2:2 Olimpia warszawa – Bóbr Tłuszcz 4:0 Bóbr Tłuszcz – drukarz warszawa 0:1 Bóbr Tłuszcz – legionovia II legionowo 3:0 reklama

Do rozegrania zostało jeszcze sześć kolejek, z których trzy spotkania odbędą się w Tłuszczu. Bóbr zajmuje obecnie piąte miejsce i ma realne szanse na przeskoczenie czwartego Dolcanu II Ząbki. O awans walczy stołeczny Drukarz i PKS Radość, choć nie jest wykluczone, że obie drużyny uzyskają promocję, ponieważ druga drużyna walczy w barażach pod koniec czerwca. BÓBR – Marcovia Marki prawdopodobnie 29 maja (środa) o 17.00 dolcan II Ząbki – BÓBr 1 czerwca (sobota) BÓBr – AOn rembertów 5 czerwca (środa) o 17.30 PkS radość – BÓBr 8 czerwca (sobota) BÓBr – Grom lipowo 16 czerwca 17.00 kS wesoła – BÓBr 23 czerwca 17.00

W tym roku Tłuszczański Klub Sportowy „BÓBR” obchodzi 20 urodziny! Wrześniowe obchody okrągłej rocznicy obejmą uroczysty mecz, wystawę w Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej oraz galę wręczenia nagród zasłużonym osobom związanym w przeszłości z TKS Bóbr Tłuszcz. PAweł B rZO ZOw SkI

Tradycyjnie ładna pogoda powitała uczestników i uczestniczki III Biegu cichociemnych w kruszu. dziesięciokilometrowa i bardzo zróżnicowana trasa, przyciągnęła 131 biegaczy.

Dzięki organizatorom 18 maja wróciliśmy myślami do wydarzeń z czasów II wojny światowej, kiedy to m. in. na te tereny odbywały się spadochronowe zrzuty Cichociemnych – żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych. Celem tych działań było podjęcie walki z hitlerowskim okupantem oraz szkolenia żołnierzy ruchu oporu w kraju. Pomysłodawcami biegu są współzałożyciele Stowarzyszenia „Twórcy Jutra” – Artur Dzięcioł i Tomasz Bogusiewicz, którzy kiedyś, po wzięciu udziału w sierpniowym Biegu Powstania Warszawskiego zdecydowali o upamiętnieniu Cichociemnych właśnie w sportowej formie. Trasę wytyczono przez atrakcyjne przyrodniczo tereny. Na mecie wielu biegaczy nie ukrywało, że jest ona wymagająca. Sportowcy zwracali uwagę, że wybrali ten bieg, gdyż jest on świetną odmianą od asfaltowych, warszawskich biegów ulicznych.

W III Biegu Cichociemnych wystartowała bardzo liczna, piętnastoosobowa reprezentacja TKS Bóbr Tłuszcz. Zespół

spisał się na medal i zajął III miejsce w kategorii drużynowej. W kategorii męskiej wygrał Przemysła Dąbrowski z Rzekunia (czas 33:47). Wśród kobiet najlepsza była Ewa Chreścionko z Wyszkowa (czas 42:55). Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie „Twórcy Jutra” i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu. Imprezę swoim patronatem objął Wójt Gminy Klembów oraz Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”. MP Drużyna TKS Bóbr Tłuszcz w towarzystwie uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu (fot. S. Sikorski)

Gościna na Litwie Piątka zawodników sekcji biegowej tłuszczańskiego Bobra wzięła udział w Półmaratonie w Trokach (Litwa), który odbył się 12 maja. Już na starcie wiadomo było, że nie będzie to łatwy bieg. Trasa z licznymi ostrymi podbiegami i zbiegami, żar z nieba i do pokonania cztery pętle… Ukojenie dawały punkty z napojami i Jezioro Galwe, od którego wiało przyjemnym chłodem. Ponieważ większość atrakcji turystycznych Trok znajdowała się przy tra-

sie biegu, zwiedzający automatycznie stawali się spontanicznymi kibicami. Mimo wymagających warunków cała ekipa TKS Bóbr była bardzo zadowolor. M. na z osiągniętych wyników.


8

życie gminy

wtorek, 28 maja 2013

reklama

Pocztówki z przeszłości wyjątkowa sesja zdjęciowa w zabytkowym Pałacu w chrzęsnem, warsztaty z tworzenia gier miejskich, warsztaty fotograficzne – to zajęcia w których bierze udział tłuszczańska młodzież w ramach projektu „Pocztówki z przeszłości”.

Dziesiątka młodych ludzi wykorzystuje w nim swoje talenty, pogłębia wiedzę i poznaje lepiej lokalną historię. – Spacerując po Tłuszczu dostrzegałam ciekawe miejsca, które mają swoją historię. Pomyślałam, że warto je uwiecznić i pokazać jak wyglądały kiedyś i jak wyglądają dziś – mówi Aleksandra Puławska ze Stowarzyszenia Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju, inicjatorka projektu. Młodzież pod okiem profesjonalnego fotografa robi zdjęcia, które zostaną wydane w formie kalendarzy reklama

Ruszyła nowa edycja Działaj Lokalnie! Masz pomysł, widzisz potrzeby w swojej społeczności i chcesz działać? konkurs działaj lokalnie jest właśnie dla ciebie!

Wystarczą tylko 3 osoby mające zapał i chcące poprawić jakość życia w swojej społeczności. Każdy projekt powinien wychodzić od potrzeb. Gdy już je zidentyfikujemy, trzeba przyjrzeć się lokalnym zasobom i potencjalnym partnerom w realizacji działań. Następnie zastanowić się, jakie działania przyczynią się do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb. Później trzeba pomyśleć jeszcze nad harmonogramem działań i budżetem – i projekt gotowy. Działaj Lokalnie jest konkursem, który jest doskonałą okazją do rozpoczęcia swojej przygody z działaniami społecznymi, które są wspierane przez zewnętrzne fundusze. Wiele organizacji od nich zaczynało. Wiele grup nieformalnych w wyniku realizacji projektu w Działaj Lokalnie zdecydowało się na zarejestrowanie stowarzyszenia i kontynuowanie wspólnej działalności. Wnioski o dofinansowanie pomysłów można składać do 23 czerwca. Spotkanie informacyjne w Tłuszczu odbędzie się w sobotę 1 czerwca 2013 r. w godz. 9-12, w Bibliotece Publicznej. Zasady konkursu i formularz na stronie www.DzialajLokalnie.waw.pl. Ośrodek Działaj Lokalnie prowadzi też bezpłatne konsultacje wniosków. Więcej na ten temat można znaleźć na wspomnianej stronie internetowej. red. reklama

i pocztówek. Przygotowuje także grę miejską dla mieszkańców, która odbędzie się w lipcu. Projekt „Pocztówki z Przeszłości” wygrał projekt grantowy w ramach programu „Równać Szanse”, a LGD „Równiny Wołomińskiej” objęła nad nim patronat. red. Dzięki uprzejmości starosty Piotra Uścińskiego, radnego powiatowego Janusza Tomasza Czarnogórskiego i radnego Roberta Szydlika, młodzież biorąca udział w projekcie mogła odbyć wyjątkową sesję zdjęciową na terenie Pałacu w Chrzęsnem (fot. Kastor)

Stacja Tłuszcz nr 6/2013 (74)  

ST to niezależna, bezpłatna gazeta tworzona przez i dla mieszkańców gminy Tłuszcz. Co miesiąc piszemy o sprawach ważnych dla lokalnej społec...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you